iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
19. 5. 2019
12:40 na ČT2

1 2 3 4 5

1 hlas
4386
zhlédnutí

Sváteční slovo

Milujme Boha v jeho díle

4 min | další Náboženské »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Sváteční slovo husitského biskupa Juraje Dovaly

 • 00:00:12 -Prvotním krokem duše k poznávání
  Boha je rozjímání přírody.
 • 00:00:17 To napsal jeden z prvních
  církevních otců Irenej Lyonský.
 • 00:00:23 A měl pravdu.
 • 00:00:25 Příroda je ten nejkrásnější
  boží chrám.
 • 00:00:28 Proto ji otcové nazývají
  i 5. evangelium.
 • 00:00:31 Prostor pro setkání s živým Bohem.
  Když jsme v přírodě,
 • 00:00:38 pohybujeme se přímo
  v božím ateliéru.
 • 00:00:42 Celé stvoření
  je proniknuté jeho duchem.
 • 00:00:45 Všechno, co vidíme kolem sebe,
  jsou výtvory,
 • 00:00:49 které vyšly z jeho dílny.
 • 00:00:51 Můžeme na ně sahat,
  můžeme se jich dotýkat,
 • 00:00:55 můžeme být naplněni krásou,
  kterou vyzařují.
 • 00:00:59 To je úžasná milost a radost.
 • 00:01:02 Když s přírodou živě
  komunikujeme,
 • 00:01:04 přivádí nás to přímo
  k jejímu autorovi.
 • 00:01:09 Velký indiánský náčelník
  z kmene Cree jednou řekl:
 • 00:01:14 "Až bude pokácený poslední strom,
  až bude poslední řeka otrávená,
 • 00:01:18 až bude chycena poslední ryba,
  tehdy poznáme,
 • 00:01:23 že peníze se nedají jíst."
 • 00:01:26 Vzpomněl jsem si na tento výrok
  starého náčelníka,
 • 00:01:30 když jsem slyšel 10leté děti
  diskutovat o životě.
 • 00:01:34 Nemluvili o svých snech,
  vizích ani tužbách.
 • 00:01:39 Nehovořili o kráse
  života a lásce k přírodě.
 • 00:01:44 Ale o penězích.
 • 00:01:46 Jak to bude skvělé,
  jak budou milionáři,
 • 00:01:50 a koupí si všechno,
  co budou chtít.
 • 00:01:55 Tyto mladé duše netuší,
 • 00:01:57 že pro lidstvo za chvíli
  nebudou podstatné peníze.
 • 00:02:00 Ale záchrana planety.
 • 00:02:03 Nebudou nám na nic drahá auta
  a honosná velkoměsta,
 • 00:02:08 když v nich nebude možné
  dýchat čistý vzduch.
 • 00:02:11 Takže jejich obyvatelé
  budou umírat na rakovinu.
 • 00:02:15 Tučná bankovní konta a domy
  s bazény se stanou zbytečnými,
 • 00:02:21 když budou stromy
  zničené kyselými dešti
 • 00:02:24 a zmizí z povrchu země.
 • 00:02:27 Když budou moře
  a řeky plné mikroplastů,
 • 00:02:31 když budou roztávat ledovce
 • 00:02:33 a teplota na zemi
  výrazně stoupne,
 • 00:02:36 peníze nás přestanou zajímat.
 • 00:02:39 Naše existence se změní
  v boj o holý život.
 • 00:02:44 Už dnes pozorujeme nárůst teploty,
  úbytek vody a obrovská sucha.
 • 00:02:51 Doufám, že nás to probere
  a přiměje k moudrému jednání.
 • 00:02:56 A hlavně, že to vzbudí
  moudré tohoto světa.
 • 00:03:00 Začněme si vážit všeho,
  co máme.
 • 00:03:03 Milujme přírodu
  a ona bude milovat nás.
 • 00:03:07 Chraňme zázrak života
  a život bude chránit nás.
 • 00:03:12 Začněme přírodu vnímat
  jako část sebe
 • 00:03:16 a sebe jako část celku.
 • 00:03:19 Všichni tvoříme
  jeden posvátný kruh.
 • 00:03:22 Stromy a rostliny, řeky a jezera,
  hmyz, zvířata, ptáci.
 • 00:03:28 Jsme živé bytosti.
  Jsme jedno boží stvoření.
 • 00:03:40 Středověký františkánský
  mnich a mystik, sv. Bonaventura,
 • 00:03:46 napsal tuto krásnou modlitbu:
 • 00:03:49 Koho neosvětluje záře
  stvořených věcí, je slepý.
 • 00:03:54 Koho nebudí hlasité volání přírody,
  je hluchý.
 • 00:03:59 Kdo vidí divy přírody
  a nechválí Boha, je němý.
 • 00:04:05 Komu tato znamení světa neukazují
  k jeho původci, je hloupý.
 • 00:04:11 Otevři tedy své oči, obrať
  k těmto věcem své uši,
 • 00:04:17 uvolni svůj jazyk
  a otevři své srdce.
 • 00:04:21 Abys ve všech tvorech objevoval,
  slyšel, chválil a miloval Boha.
 • 00:04:30 Skryté titulky M. C. Vrbská
  Česká televize Brno 2019

Související