iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
11. 3. 2018
11:40 na ČT2

1 2 3 4 5

0 hlasů
1956
zhlédnutí

Sváteční slovo

„Váš dům se vám ponechává pustý.“

4 min | další Náboženské »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Sváteční slovo husitského faráře Miroslava Kubíčka

 • 00:00:12 Rád bych tohle krátké zamyšlení
  uvedl biblickým citátem.
 • 00:00:18 Bude to z 23. kapitoly
  evangelia podle Matouše:
 • 00:00:22 "Jeruzaléme, Jeruzaléme,
  který zabíjíš proroky
 • 00:00:26 a kamenuješ ty,
  kdo byli k tobě posláni.
 • 00:00:29 Kolikrát jsem chtěl shromáždit
  tvé děti,
 • 00:00:31 tak, jako kvočna shromažďuje
  kuřátka pod svá křídla,
 • 00:00:35 a nechtěli jste!
 • 00:00:36 Hle, váš dům se vám ponechává
  pustý."
 • 00:00:41 Stručně na vysvětlenou:
 • 00:00:43 ti bibličtí proroci
  nebyli žádní věštci,
 • 00:00:47 předpovídající budoucnost.
 • 00:00:49 Biblická proroctví,
  to není něco jako starořecké Delfy.
 • 00:00:54 Bibličtí proroci
  vstupovali do tehdejší doby,
 • 00:00:58 vyjadřovali se k aktuální situaci,
  ve které se ocitl jejich národ,
 • 00:01:03 a také varovali.
 • 00:01:05 Historie se samozřejmě neopakuje.
 • 00:01:08 Ale protože lidská povaha
  zůstává stále stejná,
 • 00:01:12 tak se může stát,
  že si čas od času přivodíme něco,
 • 00:01:15 co jsme si v historii
  již někdy způsobili.
 • 00:01:18 A někdy i vícekrát sami.
 • 00:01:21 A právě proto
  jsou ta prorocká slova
 • 00:01:23 tak živá a aktuální.
 • 00:01:26 "Váš dům se vám ponechává pustý."
 • 00:01:30 Tato Ježíšova slova
  mají nesmírný význam.
 • 00:01:34 Klidně je můžeme zařadit
  mezi ta slova prorocká.
 • 00:01:38 Pojem "dům",
  tak jak je užíván v Bibli,
 • 00:01:41 nemusí vždycky znamenat
  pouze stavbu,
 • 00:01:43 čtyři stěny,
  ve kterých se bydlí,
 • 00:01:45 ale bývá užíván
  i v přeneseném významu.
 • 00:01:48 A za určitých okolností
  je jím míněn národ.
 • 00:01:51 A v tomto smyslu
  to používá i Ježíš.
 • 00:01:56 Obrací se k Jeruzalému ?
  to znamená k "hlavě" tohoto národa,
 • 00:02:01 především ale
  k jeho představitelům.
 • 00:02:03 A jde také o to,
  jak tito představitelé národa
 • 00:02:08 svým životem, jednáním,
  vystupováním
 • 00:02:12 ovlivňují celý národ,
  jeho jednání, chování a jeho život.
 • 00:02:21 Pustý dům... za jakých okolností
  může dům být pustý?
 • 00:02:25 Samozřejmě těch příčin je víc.
 • 00:02:29 Ti lidé se mohou vystěhovat,
  mohou dům opustit.
 • 00:02:33 Ale může to být
  i vážnější či tragičtější,
 • 00:02:36 mohou zemřít, nebo být i zabiti.
 • 00:02:38 Ale může se stát také to,
  že sice ti lidé stále v domě bydlí,
 • 00:02:43 ale vytratila se už
  ta důležitá pouta.
 • 00:02:47 Vzájemná pouta,
  která z domu dělají domov.
 • 00:02:51 Pak je ten dům skutečně pustý.
 • 00:02:54 A za jakých okolností lze mluvit
  o "pustém národě"?
 • 00:02:57 Tady už asi těžko vystačíme
  s tvrzením, že ti lidé odešli.
 • 00:03:02 Těžko můžeme počítat s tím,
  že by do posledního emigrovali.
 • 00:03:07 Spíše by zde bylo dobré hovořit
 • 00:03:11 o "zpustnuvším národě",
  nebo o národě, který zpustnul.
 • 00:03:16 A přibližně v takovémto významu
 • 00:03:19 o tom tehdy směrem k Jeruzalému
  hovořil i Ježíš.
 • 00:03:23 Ne, to není o žádném "náboženství",
  ale o obecných lidských hodnotách.
 • 00:03:28 Národ zpustne tehdy,
 • 00:03:31 když pro něj ztratí význam
  pojmy jako pravda a láska,
 • 00:03:35 anebo když se dokonce
  stanou posměšnými nadávkami.
 • 00:03:38 Národ zpustne tehdy,
 • 00:03:42 když začne považovat lež,
  podrazy, podvody a nenávist
 • 00:03:46 za něco přirozeného a normálního,
 • 00:03:50 když na 1. místo postaví
  osobní prospěch, úspěch a zisk.
 • 00:03:55 Národ zpustne tehdy,
 • 00:03:57 když zapomene na základní mravní
  hodnoty.
 • 00:04:01 "Zpustlost" národa, to není problém
  například ekonomický, materiální,
 • 00:04:07 ale především mravní a duchovní.
 • 00:04:11 Ježíš se tenkrát svými slovy
  obracel k Jeruzalému,
 • 00:04:15 ale protože, jak jsem už uvedl,
 • 00:04:17 lze ta jeho slova vnímat skutečně
  jako prorocká,
 • 00:04:21 tak má smysl se nad nimi zamyslet
  a připomínat si je tady i teď.
 • 00:04:29 Skryté titulky: L. Solanská
  Česká televize 2018
 • 00:04:34 .

Související