iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
31. 12. 2007
08:00 na ČT1

1 2 3 4 5

108 hlasů
88581
zhlédnutí

Hodina zpěvu

Hodina zpěvu 2007

Nejzábavnější vyučovací hodina na světě s pedagogy Zdeňkem Svěrákem a Jaroslavem Uhlířem a s dětmi z pěveckého sboru Sedmihlásek

44 min | další Děti a mládež »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Hodina zpěvu

 • 00:00:04 -Už jdou.
  -Připravíme se.
 • 00:00:10 -Sáhni si, jak mi buší srdce.
  -To je úplný kladivo.
 • 00:00:16 -Nepoznají nás?
  -Vyloučeno.
 • 00:00:19 -Ruce vzhůru! Kapsy naruby!
  -Peníze, nebo život!
 • 00:00:24 Nebojte se, děti!
  To jsme my!
 • 00:00:27 To jsme my,
  váš pedagogický dozor.
 • 00:00:31 -Ale vylekali jsme vás, co?
  -To teda jo.
 • 00:00:34 -Kdo se lekl nejvíc?
  -Já. Mně se podlomila kolena.
 • 00:00:39 -Že jo?
  -Já myslela, že omdlím.
 • 00:00:43 Víš, co by mě zajímalo? Jestli nás
  někdo nepoznal v těch převlecích.
 • 00:00:47 -Nikdo.
  -Co jsem říkal? Jdeme!
 • 00:00:52 Děti, mírný úlek
  je totiž zdravý.
 • 00:00:57 Divoká Šárka je pro takové akce
  přímo stvořená.
 • 00:01:02 My nemusíme závidět Američanům,
  že mají Divoký západ,
 • 00:01:06 protože my máme přímo v Praze
  Divokou Šárku.
 • 00:01:10 -Přímo u huby ji máme.
  -Já bych řekl za humny.
 • 00:01:14 Já bych řekl u huby, protože
  málokdo dneska ví, co jsou humna,
 • 00:01:18 ale huba,
  to je všeobecně známá věc.
 • 00:01:22 Víte,
  kdo vyhloubil tenhle kaňon?
 • 00:01:25 Ne!
 • 00:01:27 Tenhleten malinkatej potok,
  Šárecký potok.
 • 00:01:31 -To není možný!
  -Není možný!
 • 00:01:34 To chce trpělivost.
  Pár milionů let
 • 00:01:37 trpělivě bublat
  a ta voda přemůže i skálu.
 • 00:01:41 Další důležitá věc, děti.
  Ta hornina se jmenuje buližník.
 • 00:01:46 Je to tmavá odrůda křemene.
 • 00:01:49 Řekněme si to společně,
  ať si ho zafixujeme.
 • 00:01:53 Buližník.
 • 00:01:55 To abyste si z toho výletu
  něco odnesli do života.
 • 00:01:59 Já si myslím, že buližník se jim
  bude v životě častokrát hodit.
 • 00:02:03 Když už jsme tady, tak tady
  natočíme písničku Divoká Šárka.
 • 00:02:08 Rozdělíme si práci.
  Milí mladí přátelé.
 • 00:02:12 Vaším pracovištěm bude
  tady okolní příroda.
 • 00:02:15 Naším pracovištěm bude
  tato zahradní restaurace,
 • 00:02:19 kde my si sedneme
  a objednáme si grenadýnu.
 • 00:02:28 Nedaleko Botiče
  žili byli rodiče
 • 00:02:36 a ti měli tři děti,
  za které se museli
 • 00:02:42 vám každou chvíli styděti.
 • 00:02:47 Když měly spát, nespaly,
  pod stolem se kopaly.
 • 00:02:54 Chvíli neposeděly.
 • 00:02:59 Jezdila k nim pohotovost
  v sobotu i v neděli.
 • 00:03:06 S divokými dětmi do Divoké Šárky
  jeďte tramvají.
 • 00:03:12 Jeďte tramvají!
 • 00:03:14 Tam jim dejte zabrat.
 • 00:03:17 Tam jim kupte párky.
  Tam se srovnají.
 • 00:03:21 Tam se srovnají.
 • 00:03:24 Hlavně unavit je,
  uondat je, vyčerpat.
 • 00:03:30 Jak ovečky půjdou večer spát.
 • 00:03:36 Otcové a matky,
 • 00:03:39 nedělejte zmatky.
  Rychle pojďte sem!
 • 00:03:43 Rychle pojďte sem!
 • 00:03:46 Shromážděte všecka zdivočelá děcka
  tady pod lesem.
 • 00:03:51 Tady pod lesem.
 • 00:03:55 Hlavně unavit je,
  uondat je, vyčerpat.
 • 00:04:02 Jak ovečky půjdou večer spát.
 • 00:04:10 V tom šáreckém údolí
  zavalte je úkoly.
 • 00:04:17 Děti mají rezervy.
 • 00:04:22 Když nelezou po kopcích,
  tak polezou vám na nervy.
 • 00:04:28 Všichni budou zničení
  z šáreckého cvičení
 • 00:04:37 kromě dětí v kočárku
 • 00:04:41 nakonec si můžou zahrát
  na Ctirada a Šárku.
 • 00:04:47 S divokými dětmi do Divoké Šárky
  jeďte tramvají.
 • 00:04:53 Jeďte tramvají.
 • 00:04:56 Tam jim dejte zabrat.
 • 00:04:59 Tam jim kupte párky,
  tam se srovnají.
 • 00:05:03 Tam se srovnají.
 • 00:05:06 Hlavně unavit je,
  uondat je, vyčerpat.
 • 00:05:12 Jak ovečky půjdou večer spát.
 • 00:05:18 Otcové a matky,
 • 00:05:21 nedělejte zmatky,
  rychle pojďte sem!
 • 00:05:25 Rychle pojďte sem!
  Shromážděte všecka zdivočelá děcka
 • 00:05:31 tady pod lesem.
 • 00:05:33 Tady pod lesem.
 • 00:05:37 Hlavně unavit je,
  uondat je, vyčerpat.
 • 00:05:44 Jak ovečky půjdou večer spát.
 • 00:05:49 Hlavně unavit je,
  uondat je, vyčerpat.
 • 00:05:57 Jak ovečky půjdou večer spát.
 • 00:06:11 Pojďte opatrně!
 • 00:06:15 Teď si řekneme, proč se to tady
  vlastně jmenuje Šárka
 • 00:06:21 a k jaké tragédii tady došlo.
  K tomu nám pomůže
 • 00:06:26 starý dobrý Alois Jirásek
  a jeho Staré pověsti české.
 • 00:06:31 Jak jste si asi během svého
  krátkého života všimli,
 • 00:06:35 čeští muži milují české ženy.
  Je to tak? A naopak.
 • 00:06:40 Jenže nebylo tomu tak vždycky.
 • 00:06:44 Vypráví se, že když umřela kněžna
  Libuše, vznikla mezi muži a ženami
 • 00:06:49 v Čechách taková nevraživost,
  až z toho vypukla dívčí válka.
 • 00:06:54 Velitelem ženského vojska
  byla Vlasta.
 • 00:06:58 A ta ze všech mužů nejvíc
  nenáviděla vladyku Ctirada.
 • 00:07:02 A proto na něj uchystala léčku.
  K takovému dubu, jako je tento,
 • 00:07:07 jenže mnohem rozložitějšímu,
  přivázaly dívku jménem Šárka.
 • 00:07:12 Přikázaly jí, aby naříkala.
  Ctirad jel kolem
 • 00:07:17 a ten nářek zaslechl.
  Šárko, čti!
 • 00:07:21 Ctirad, dojat prosbou
  i hlasem spanilé dívky,
 • 00:07:24 zapomněl na všecku opatrnost
  a ostatní také.
 • 00:07:28 Hbitě skočil z koně
  a vytasiv meč
 • 00:07:31 přesekal provazy
  a uvolnil dívku.
 • 00:07:33 Pout zbavená děkovala vroucně
  Ctiradovi a pověděla,
 • 00:07:37 že se jmenuje Šárka,
  že je z Okořína.
 • 00:07:40 Ctirad se do Šárky okamžitě
  zamiloval,
 • 00:07:43 ona mu dala napít medoviny,
  a protože bylo horko,
 • 00:07:46 tak mu to vlezlo do hlavy
  a začal se zajímat,
 • 00:07:49 na co má na prsou
  tu trumpetku.
 • 00:07:52 Ona řekla:
  To není žádná trumpetka,
 • 00:07:55 ty hloupej, to je roh.
  A on říkal:
 • 00:07:57 Jak se na to troubí?
  A ona řekla: Tak si to zkus.
 • 00:08:01 A Ctirad to zkusil, zatroubil,
  a to neměl dělat.
 • 00:08:04 To je zásada!
  Hudební nástroje se nepůjčují.
 • 00:08:07 Zejména ne dechové.
  Na to pozor!
 • 00:08:09 Teď neruš!
  Šárko, pokračuj!
 • 00:08:12 Vráz jako by probudil bouři.
  Strhlť se náhle divoký pokřik.
 • 00:08:16 Jako divoký roj hnal se k mýtině
  houf ozbrojených dívek.
 • 00:08:19 Nežli se Ctiradova čeleď vzchopila,
  již se na ně bojovnice sesypaly
 • 00:08:22 a bily je a bodaly do nich.
 • 00:08:24 Tak zhynula Ctiradova čeleď,
  tak ve zkázu upadl jejich vladyka.
 • 00:08:28 Zajímavé je, že jméno Šárka
  se dodneška nosí
 • 00:08:32 a nosí ho většinou
  docela hezký holky.
 • 00:08:36 Další písnička
  je taky o nešťastné lásce.
 • 00:08:40 -Viď, Jardo? -Ano.
  -A to o lásce letní.
 • 00:08:43 Dávejte si na ni pozor,
  prosím vás.
 • 00:08:46 Vy se třeba na táboře zamilujete,
  myslíte si,
 • 00:08:50 že je to na celej život,
  ale ono to bude jenom na léto.
 • 00:08:54 Ta písnička se jmenuje
  Harmoniko foukací.
 • 00:09:04 Harmoniko foukací,
  ty to musíš pamatovat,
 • 00:09:10 že ta holka nemá cit,
  když se může takhle chovat.
 • 00:09:18 Celé léto jsem jí hrál
  a byl jsem jí sympatický.
 • 00:09:25 Ani jsem se nenadál,
  zmizela mi jako vždycky.
 • 00:09:31 Zahraj to jeřabinám.
 • 00:09:38 Ty prej mají na starosti
  konec léta.
 • 00:09:44 Třeba by...
 • 00:09:47 Třeba by nám zařídily,
  ať léto neodlétá.
 • 00:09:57 Třeba by...
 • 00:10:01 Třeba by nám zařídily,
  ať léto neodlétá.
 • 00:10:15 Byla celá dojatá,
  když jsme hráli u ohníčku.
 • 00:10:22 Vlasy měla ze zlata,
  seděla tam jen tak v tričku.
 • 00:10:28 Když se chladem zachvěla,
  přikryl jsem jí dekou záda.
 • 00:10:35 Jak tak na mě hleděla,
  myslel jsem, že má mě ráda.
 • 00:10:42 Zahraj to jeřabinám.
 • 00:10:48 Ty prej mají na starosti
  konec léta.
 • 00:10:55 Třeba by..
 • 00:10:57 Třeba by nám zařídily,
  ať léto neodlétá.
 • 00:11:08 Třeba by...
 • 00:11:11 Třeba by nám zařídily,
  ať léto neodlétá.
 • 00:11:22 Řekni jim:
 • 00:11:26 Jeřabiny,
  bylo to tak nevinný.
 • 00:11:40 Ještě není
  proč se červenat.
 • 00:11:53 Teď se dostáváme k dalšímu
  zajímavému místu Divoké Šárky.
 • 00:11:58 I když to tak dneska nevypadá,
  tak v těchhle místech
 • 00:12:03 bylo obrovské přírodní divadlo
  pro osmnáct tisíc diváků.
 • 00:12:09 Dovedete si to představit?
 • 00:12:13 Tolik lidí se vejde dneska
  do Sazka Areny.
 • 00:12:17 Tady seděli diváci a tady,
  jak je to dříví,
 • 00:12:22 tam byl orchestr.
  Tady to vidíte na fotografii.
 • 00:12:27 Orchestr, ano.
  A za nimi bylo jeviště.
 • 00:12:31 Většinou se tady dávala
  Prodaná nevěsta,
 • 00:12:36 od roku 1913
  až do roku 1922.
 • 00:12:39 Umíte si představit, jak museli mít
  ti zpěváci silné hlasy,
 • 00:12:45 ten Jeník, Mařenka a Kecal,
  aby překřičeli orchestr,
 • 00:12:50 aby je všichni diváci slyšeli,
  když už se sem táhli takovou dálku,
 • 00:12:54 protože Praha byla dál,
  Praha končila na Kulaťáku.
 • 00:12:59 Možná tady je dobrá akustika,
  protože jinak by si naši předkové,
 • 00:13:03 jak je znám,
  tohle místo nevybrali.
 • 00:13:07 My to můžeme vyzkoušet. Děti,
  znáte něco od kolegy Smetany?
 • 00:13:10 -Ano.
  -Výborně.
 • 00:13:13 My půjdeme do hlediště,
  vy zpívejte a vyzkoušíme akustiku.
 • 00:13:18 Když se večer stmívá,
  dříve než jdu spát.
 • 00:13:27 Na lávce sedávám
  vedle našich vrat.
 • 00:13:35 Krása! To je radost,
  taková akustika!
 • 00:13:40 -Co tomu říkáš, Zdeňku?
  -Ano. Krásně to znělo.
 • 00:13:44 Ale já jsem tady někde
  ztratil takovou tu...
 • 00:13:48 -Čepici? -Ne.
  -Děti, hledáme čepici.
 • 00:13:50 -Čepici ne. Takový lesklý to bylo.
  -Klíče? Děti, hledáme klíče.
 • 00:13:55 Klíče ne, klíče mám.
 • 00:13:58 Bylo to takový jako podlouhlý
  a na obou stranách zešpičatělý.
 • 00:14:03 Aha. Už vím. Klid!
  Pan učitel Svěrák už je v roli.
 • 00:14:08 Vžívá se do role
  sklerotického staršího pána,
 • 00:14:13 kterého bude představovat
  v písničce Zapomnětlivá.
 • 00:14:23 Kde to je?
 • 00:14:25 Teď před chvílí
  jsem to tu ještě měl.
 • 00:14:30 Co hledáš, švagře milý?
  Možná že bych věděl.
 • 00:14:34 Takovej ten s takovou tou,
  jak to jen říci jednou větou.
 • 00:14:40 Taková ta s takovým tím.
  Bohužel, švagře, nerozumím.
 • 00:14:45 Takovej ten s takovou tou,
  jak to jen říci jednou větou.
 • 00:14:50 Taková ta s takovým tím.
  Bohužel, švagře, nerozumím.
 • 00:15:00 No tohle, to jsem blázen,
  to jsou mi problémy.
 • 00:15:05 Třeba to spadlo na zem
  a je to na zemi.
 • 00:15:11 Na zemi ne, to bych si všim.
  Proč já se trochu nesoustředím?
 • 00:15:16 Teď jsem to měl a je to pryč.
  Tak mi to, švagře, trochu vylič.
 • 00:15:21 Na zemi ne, to bych si všim.
  Proč já se trochu nesoustředím?
 • 00:15:26 Teď jsem to měl a je to pryč.
  Tak mi to, švagře, trochu vylič.
 • 00:15:34 Nahoře to má
  jako takový čudlíky.
 • 00:15:40 Ach, švagře, ty jsi pako.
  Jak je to veliký?
 • 00:15:48 Podívej!
 • 00:15:50 Bejt to velký a ne malý,
  to bysme to tak nehledali.
 • 00:15:55 To jsou trable takhle k stáru.
  Třebas to zakop pod almaru.
 • 00:16:00 Bejt to velký a ne malý,
  to bysme to tak nehledali.
 • 00:16:05 To jsou trable takhle k stáru.
  Třebas to zakop pod almaru.
 • 00:16:16 Tam jsem byl pod tou skříní.
  Tam jsou jen pavouci.
 • 00:16:21 Řeknu ti, švagře,
  nyní tu pravdu pravdoucí.
 • 00:16:26 Jak dobře víš,
  s tebou je kříž.
 • 00:16:29 Ty tvoje věci maj někde skrýš.
 • 00:16:31 Jelikož jsou ale němé,
  tak už je nikdy nenajdeme.
 • 00:16:37 Takovej ten s takovou tou,
  jak to jen říci jednou větou?
 • 00:16:41 Taková ta s takovým tím.
  Já tomu vůbec nerozumím.
 • 00:16:47 Kde to je?
 • 00:16:49 Teď před chvílí
  jsem to tu ještě měl.
 • 00:16:54 No, je čas vrátit se do školy.
  Během našeho krátkého výletu
 • 00:16:59 do Divoké Šárky jsme nemohli
  objevit všechna její tajemství.
 • 00:17:03 Ale to hlavní si do života
  odneseme.
 • 00:17:07 -Totiž že ta hornina se jmenuje...
  -Buližník.
 • 00:17:10 -Správně. Co to děláš?
  -Buližník.
 • 00:17:14 Do života, ne do batohu.
 • 00:17:17 Děti, prosím vás,
  neberte si skály domů.
 • 00:17:20 To nám pak v přírodě
  žádné nezbudou.
 • 00:17:23 Ovšem my Divokou Šárku opustíme
  s novou písní na rtech.
 • 00:17:27 -Jak je to s mravencem?
  -Akorát zadek mu chybí.
 • 00:17:32 Aha! Píseň se jmenuje
  Mravenec jde trávou.
 • 00:17:36 O mravencích písničky už jsou.
 • 00:17:40 Třeba Jiří Voskovec
  s Janem Werichem zpívali:
 • 00:17:44 Když tě štípne mravenec,
  naskočí ti pupenec.
 • 00:17:48 Nebo zpívali:
 • 00:17:50 Já, povídá mravenec,
  se taky rád hlasitě chechtám...
 • 00:17:54 -Nebo Mravenčí ukolébavka.
  -Velice správně.
 • 00:17:58 -Nebo Mravenci v kredenci.
  -Taky.
 • 00:18:02 To, že máme tohoto malého tvora
  tak rádi,
 • 00:18:05 zřejmě způsobil Ondřej Sekora
  svým Ferdou,
 • 00:18:09 protože ho polidštil, a to dokonce
  tak, že mu ubral dvě končetiny.
 • 00:18:13 Ferda má jenom ručičky
  a nožičky,
 • 00:18:17 kdežto náš mravenec bude mít
  šest končetin,
 • 00:18:22 takže ta iluze toho hmyzu bude
  naprosto dokonalá.
 • 00:18:26 -No tak naprosto ne.
  -Když přimhouříš jedno oko.
 • 00:18:30 Já si radši sundám brejle
  a přimhouřím obě.
 • 00:18:34 Mravenec jde trávou!
 • 00:18:43 Mravenec jde trávou,
  hledá cestu pravou.
 • 00:18:48 Raz, dva, tři
  a ještě raz, dva, tři.
 • 00:18:52 Jde na vlastní pěst,
  nožiček má šest.
 • 00:18:56 Raz, dva, tři
  a ještě raz, dva, tři.
 • 00:19:00 Tam, kde roste kopřiva,
  našel zátku od piva.
 • 00:19:04 Raz, dva, tři
  a ještě raz, dva, tři.
 • 00:19:08 To je teda věc,
  volá mravenec.
 • 00:19:12 Raz, dva, tři
  a ještě raz, dva, tři.
 • 00:19:16 To bude jásotu v mraveništi,
  v zátce se po dešti voda blyští.
 • 00:19:23 Mravenci jdou trávou,
  nadšeni tou zprávou.
 • 00:19:28 Raz, dva, tři
  a ještě raz, dva, tři.
 • 00:19:32 Mezi kmeny jetele
  poskakujou vesele.
 • 00:19:36 Raz, dva, tři
  a ještě raz, dva, tři.
 • 00:19:40 Když tam dorazili,
  tu vodičku pili.
 • 00:19:44 Raz, dva, tři
  a ještě raz, dva, tři.
 • 00:19:48 Měla pivní šmak,
  zvýšil se jim tlak.
 • 00:19:52 Raz, dva, tři
  a ještě raz, dva, tři.
 • 00:19:57 To bylo jásotu u té zátky,
  všichni si zpívali cestou zpátky.
 • 00:20:04 La la la la...
 • 00:20:20 To bylo jásotu u té zátky,
  všichni si zpívali cestou zpátky.
 • 00:20:30 Všichni si zpívali cestou zpátky,
  všichni si zpívali cestou zpátky.
 • 00:20:38 Tak jsme tady.
  Milé malé děti, dobrý den.
 • 00:20:44 Dobrý den.
 • 00:20:46 My jsme teď byli v Divoké Šárce
  vyvenčovat divoké děti.
 • 00:20:50 Vy divoké nejste,
  tak si zasloužíte pohádku.
 • 00:20:54 Ještě než se to všechno
  za oponou připraví,
 • 00:20:58 tak si zazpíváme s panem Uhlířem
  tu písničku,
 • 00:21:01 kterou jste se učili.
  Když je pěkné počasí.
 • 00:21:10 Když je pěkné počasí,
  pejsci vrtí ocasy.
 • 00:21:16 Když je pěkné počasí,
  pejsci vrtí ocasy.
 • 00:21:23 Vrtí kokři, vrtí chrti,
  když je pěkné počasí.
 • 00:21:29 Vrtí kokři, vrtí chrti,
  když je pěkné počasí.
 • 00:21:39 Když je pěkné počasí,
  naše chytrá kočka si...
 • 00:21:45 Když je pěkné počasí,
  naše chytrá kočka si
 • 00:21:52 hřeje chlupy u chalupy,
  když je pěkné počasí.
 • 00:21:59 ...hřeje chlupy u chalupy,
  když je pěkné počasí.
 • 00:22:05 Když je pěkné počasí,
  vězni nechtěj do basy.
 • 00:22:11 Když je pěkné počasí,
  vězni nechtěj do basy.
 • 00:22:18 Pohovoří na nádvoří,
  když je pěkné počasí.
 • 00:22:24 Pohovoří na nádvoří,
  když je pěkné počasí.
 • 00:22:31 Když je pěkné počasí,
  rádio to ohlásí.
 • 00:22:38 Když je pěkné počasí,
  rádio to ohlásí.
 • 00:22:44 Vysoký tlak a žádný mrak,
  bude pěkné počasí.
 • 00:22:51 Vysoký tlak a žádný mrak,
  bude pěkné počasí.
 • 00:23:01 Ta se vám tak povedla,
  že byste si měli zatleskat.
 • 00:23:06 Teď už bude ta pohádka.
 • 00:23:08 Jmenuje se O dvanácti měsíčkách
  a je zpívaná.
 • 00:23:13 Já vám něco musím vysvětlit.
 • 00:23:16 Ta pohádka se odehrává
  ve starých časech.
 • 00:23:20 A v těch starých časech
  fialky byly jenom na jaře
 • 00:23:24 a jahody jenom v létě.
  Rozumíte mi?
 • 00:23:29 Takže jste nemohli jít třeba
  do květinářství a chtít fialky,
 • 00:23:32 které letadlo přivezlo
  odněkud z teplých krajů.
 • 00:23:36 Nebo jste nemohli
  jít do samoobsluhy
 • 00:23:39 a chtít jahody,
  když byl venku sníh,
 • 00:23:42 protože nebyly žádné kamiony,
  které by je zdaleka přivezly.
 • 00:23:46 Jahody prostě nebyly.
 • 00:23:49 A teď už se dívejte
  a poslouchejte,
 • 00:23:52 jak to bylo
  s tou zlou macechou,
 • 00:23:56 zlou sestrou,
  která měla zvláštní jméno Holena,
 • 00:24:00 a hlavně jak to dopadne
  s tou hodnou Maruškou.
 • 00:24:16 Do pohádky vedou vrátka,
  vejdeme a je tu matka,
 • 00:24:21 která nese nelibě,
  že má doma dcery dvě.
 • 00:24:27 Že má doma dcery dvě.
 • 00:24:32 Holena je celá po mně,
  bude paní v tomto domě.
 • 00:24:37 Maruška je nevlastní,
  skoncovat je třeba s ní.
 • 00:24:41 Skoncovat je třeba s ní.
 • 00:24:46 Případný ženich
  do dveří strčí čenich.
 • 00:24:51 Uvidí Mařku a řekne:
  Jářku, tu bych si,
 • 00:24:57 tu bych si vzal,
  Holeně zbude jen žal.
 • 00:25:05 Nestůj tu, Máří,
  voda už se ti vaří.
 • 00:25:10 Přines mi kávu
  a podoj krávu.
 • 00:25:16 Udělej, co je třeba,
  dostaneš suchý chleba.
 • 00:25:26 Suchý chleba, ten jí stačí,
  ten jí stačí, vždyť je mladší.
 • 00:25:30 Když dobře vydrhne schody,
  dáme jí napít i vody.
 • 00:25:53 Kravičko, kravičko,
  přišla jsem pro mlíčko.
 • 00:25:58 Přišla jsem si poplakat,
  nikdo mě tu nemá rád.
 • 00:26:06 Přišla si jen poplakat,
  že ji nikdo nemá rád.
 • 00:26:16 Říkáš mi očima,
  že zvíře duši má.
 • 00:26:20 Zahřej svoji Marušku,
  pohladím tě po růžku.
 • 00:26:29 Zahřej svoji Marušku,
  pohladí tě po růžku.
 • 00:26:35 Poslyš, Mařeno, když máš teď
  navařeno, vlastně se nudíš.
 • 00:26:43 Tak teda budiž -
 • 00:26:46 matičce své a mně též
  fialenky přineseš.
 • 00:26:56 Dobíráte si mě?
  Fialky teď v zimě?
 • 00:27:00 Bez kytek se nevracej.
  Bez tebe nám bude hej.
 • 00:27:14 Ach, všude sněhu je
  a vítr běduje.
 • 00:27:18 Ukryl se i měsíček,
  mráz ho štípal do líček.
 • 00:27:26 Ukryl se i měsíček,
  mráz ho štípal do líček.
 • 00:27:34 Když je noc lednová,
  každý tvor se schová.
 • 00:27:39 Jen já tu bloudím sama,
  zlé srdce má sestra má.
 • 00:27:47 Jen já tu bloudím sama,
  zlé srdce má sestra má.
 • 00:28:02 Nebydlí tady náhodou
  dívenka mého gusta,
 • 00:28:07 co chodí s bílou nádobou
  a má tak milá ústa?
 • 00:28:12 Setkali jsme se u studny,
  dával jsem napít koni.
 • 00:28:16 Bylo to pro mě osudný
  a stále toužím po ní.
 • 00:28:21 To myslíte jistě dceru tuhle,
  co má oči černé jako uhle.
 • 00:28:32 Jak se tak na ni koukám,
  nejspíš ne.
 • 00:28:37 Spletl jsem si číslo popisné.
 • 00:28:42 Spletl jsem si,
  spletl jsem si číslo popisné.
 • 00:29:09 Jsme čas, zraje klas,
  pak je mráz, jsme čas.
 • 00:29:18 Jsme rok, po boku bok,
  zastav krok, jsme rok.
 • 00:29:26 Nerada ruším klid vašim uším,
  mužové.
 • 00:29:36 Už padám na zem,
  ruce mám mrazem růžové.
 • 00:29:46 Poslaly si mě v takové zimě
  pro kvítí.
 • 00:29:54 Jinak se nesmím tam domů
  ke svým vrátiti.
 • 00:30:08 Měsíc třetí pomůže ti.
  Měsíc třetí pomůže ti.
 • 00:30:17 Vzhledem k dobré duši její
  chvilku jara dopřejme jí.
 • 00:30:26 Vzhledem k dobré duši její
  chvilku jara dopřejme jí.
 • 00:30:42 Nastalo jaro samý květ,
  skřivan se lek
 • 00:30:48 a začal pět.
  Nebylo dlouhé,
 • 00:30:53 to moc ne.
  Bylo to jaro pomocné.
 • 00:31:08 Nebylo dlouhé,
  to moc ne.
 • 00:31:17 Bylo to jaro pomocné.
 • 00:31:25 A heleme se,
  ona ty kytky nese.
 • 00:31:30 To jsou snad šprýmy
  uprostřed zimy.
 • 00:31:34 Kdepak to kvítí prosté,
  kdepak to asi roste?
 • 00:31:43 Inu v lese pod keříčky,
  blízko naší mělké říčky.
 • 00:31:52 Když je tak chytrá,
  mohla by třeba zítra
 • 00:31:56 pár jahod lesních,
  i když je teď sníh,
 • 00:32:01 pro nás dvě natrhati.
  No, to je nápad, máti.
 • 00:32:08 Dobíráte si mě?
  Jahody teď v zimě?
 • 00:32:14 Bez jahod se nevracej,
  bez tebe nám bude hej.
 • 00:32:27 Ach, všude sněhu je
  a vítr běduje.
 • 00:32:31 Cestičky zasypává.
  Která je asi pravá?
 • 00:32:40 Cestičky zasypává.
  Která je asi pravá?
 • 00:32:48 Když je den lednový,
  každý tvor si hoví.
 • 00:32:53 Jen já tu bloudím sama,
  zlé srdce má matka má.
 • 00:33:01 Jen já tu bloudím sama,
  zlé srdce má matka má.
 • 00:33:15 Nebydlí tady náhodou
  dívenka mého gusta,
 • 00:33:20 co chodí s bílou nádobou
  a má tak milá ústa?
 • 00:33:25 Setkali jsme se u studny,
  dával jsem napít koni.
 • 00:33:30 Bylo to pro mě osudný
  a stále toužím po ní.
 • 00:33:34 To myslíte jistě dceru moji.
  Pere, šije, vaří, taky dojí.
 • 00:33:46 Jak se tak na ni koukám,
  nejspíš ne.
 • 00:33:51 Spletl jsem si číslo popisné.
 • 00:33:56 Spletl jsem si,
  spletl jsem si číslo popisné.
 • 00:34:23 Jsme čas, zraje klas,
  pak je mráz, jsme čas.
 • 00:34:31 Kam jdeš?
  Co zas chceš, osobo?
 • 00:34:38 Tak mluv.
 • 00:34:41 Strýčkové zlatí,
  mám natrhati na stráni
 • 00:34:49 jahodu sladkou.
  To mě před matkou zachrání.
 • 00:34:59 Strýčkové zlatí,
  má natrhati na stráni
 • 00:35:07 jahodu sladkou.
  To ji před matkou zachrání.
 • 00:35:13 Těžko se jí doma žije.
  Bratře červne, chop se kyje!
 • 00:35:22 Těžko se jí doma žije.
  Bratře červne, chop se kyje!
 • 00:35:30 Vzhledem k dobré duši její
  trochu léta dopřejme jí.
 • 00:35:39 Vzhledem k dobré duši její
  trochu léta dopřejme jí.
 • 00:35:56 Nastalo léto na stráni
  a cvrček spustil cvrkání.
 • 00:36:04 Nebylo dlouhé,
  to moc ne.
 • 00:36:12 Bylo to léto pomocné.
 • 00:36:21 Nebylo dlouhé,
  to moc ne.
 • 00:36:30 Bylo to léto pomocné.
 • 00:36:39 A heleme se,
  ona jahody nese uprosřed zimy.
 • 00:36:45 To jsou snad šprýmy.
 • 00:36:48 Kdepak jsi je objevila,
  sestřičko moje milá?
 • 00:36:57 Pod závějí, pod závějí.
  Ještě se mi ruce chvějí.
 • 00:37:05 Když je tak chytrá,
  mohla by třeba zítra
 • 00:37:10 ta naše žabka natrhat jabka
  červená, pěkně zralá.
 • 00:37:17 Já bych si taky dala.
 • 00:37:23 Dobíráte si mě?
  Jablíčka teď v zimě?
 • 00:37:28 Bez jablek se nevracej.
  Bez tebe nám bude hej.
 • 00:37:41 Jsme čas, vem to ďas,
  je tu zas u nás.
 • 00:37:50 Copak má za úkol,
  když zima je vůkol.
 • 00:37:57 Sestra má a matka mají chuť
  na jabka.
 • 00:38:07 Máš to doma kruté zřejmě!
  Bratře září, vystřídej mě!
 • 00:38:23 Nastalo září v údolí,
  prvňáci vyšli do školy.
 • 00:38:30 Nebylo dlouhé,
  to moc ne.
 • 00:38:39 Bylo to září pomocné.
 • 00:38:48 Nebylo dlouhé,
  to moc ne.
 • 00:38:55 Bylo to září pomocné.
 • 00:39:04 A heleme se,
  Máňa jablka nese.
 • 00:39:09 Cože tak málo?
  Jak se to stalo?
 • 00:39:14 Že tys je snědla sama
  se všema jadýrkama?
 • 00:39:22 Září bylo jenom chvíli.
  Ruce mé to nestačily.
 • 00:39:28 Má drahá mami,
  půjdem na jabka samy.
 • 00:39:34 Srdce mi buší,
  vezmem si nůši.
 • 00:39:39 Jsou sladká,
  jsou jako med.
 • 00:39:44 Vyrazíme radši hned.
 • 00:39:54 A všude sněhu je
  a vítr běduje.
 • 00:39:58 Nikdo se nevydá ven
  kromě těch nemoudrých žen.
 • 00:40:05 Nikdo se nevydá ven
  kromě těch nemoudrých žen.
 • 00:40:23 Už jdou.
 • 00:40:26 Jsou divné,
  věkově rozdílné.
 • 00:40:32 Kampak, osoby, v tomto období?
 • 00:40:43 Starejte se o své věci,
  usmolení staří dědci!
 • 00:40:48 Starejte se o sebe,
  ať vás huba nezebe.
 • 00:40:52 Srdce chladná, úcta žádná.
  Bratře ledne,
 • 00:40:59 ať se zvedne bouře strašná,
  sněhu mračna!
 • 00:41:06 Jsme čas, jsme rok.
  Ani krok...
 • 00:41:38 Kravičko, kravičko,
  přišla jsem pro mlíčko.
 • 00:41:42 Už jsme tu jen já a ty,
  potěšení strakatý.
 • 00:41:50 Už jsme tu jen já a ty,
  potěšení strakatý.
 • 00:41:59 Rodina kyselá
  někam mi zmizela.
 • 00:42:03 Už máš jenom Marušku,
  co tě hladí po růžku.
 • 00:42:12 Už máš jenom Marušku,
  co tě hladí po růžku.
 • 00:42:19 KLEPÁNÍ NA DVEŘE
 • 00:42:22 Jémine! Že by ne?
 • 00:42:31 Nebydlí tady náhodou
  dívenka mého gusta,
 • 00:42:36 co chodí s bílou nádobou
  a má tak milá ústa?
 • 00:42:42 Bydlí! Bydlí!
  Bydlí! Bydlí!
 • 00:42:48 Jsem chudý a pracovitý,
  taková jsi, myslím, i ty.
 • 00:42:54 Co to dohromady dát,
  když tě mám tak dlouho rád,
 • 00:43:00 když tě mám tak dlouho rád.
 • 00:43:06 Já jsem si vás taky všimla,
  když jste vedl toho šimla.
 • 00:43:12 Jestli nemáte s kým být,
  mohli bychom spolu žít.
 • 00:43:17 Mohli bychom spolu žít.
 • 00:43:22 To bylo to vyprávění o tom,
  jak se život mění.
 • 00:43:29 O dvanácti měsících,
  o lidech dobrých i zlých.
 • 00:43:35 O lidech dobrých i zlých.
 • 00:43:40 O děvčátku, které znalo radosti
  a lásky málo.
 • 00:43:46 Kolik toho zkusilo,
  než se mu poštěstilo,
 • 00:43:52 než se mu poštěstilo.
 • 00:44:51 Skryté titulky: Věra Kotlínová
  Česká televize, 2007

Související