iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
17. 1. 2019
02:15 na ČT2

1 2 3 4 5

1 hlas
37637
zhlédnutí

Causa Letenský kopec

Plány, projekty a realita. Dokument Krátkého filmu (1990).

10 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Causa Letenský kopec

 • 00:00:13 -Dostavba Staroměstské radnice,
  a Letenský kopec.
 • 00:00:17 Dvě témata, která trápila a trápí
  ve 20. století architekty,
 • 00:00:22 inženýry i širokou veřejnost.
 • 00:00:25 Téma radnice se otevřelo
  a neúspěšně uzavřelo před nedávnem.
 • 00:00:30 A Letenský kopec?
 • 00:00:35 Projektanti se pokoušeli přetnout
  Královskou cestu
 • 00:00:39 trasou Václavské náměstí,
  Staroměstské, Pařížská,
 • 00:00:43 přes most a napříč Letnou
  tunelem nebo průkopem.
 • 00:00:52 Podívejme se na některé projekty.
 • 00:00:55 Vize letenského průkopu se stala
  osudovou profesoru Pražské techniky
 • 00:01:00 Janu Koulovi, který se k ní vracel
  celá léta, bohužel marně.
 • 00:01:10 Jedna soutěž následovala druhou.
 • 00:01:13 Schodiště, cestičky,
  portály tunelů.
 • 00:01:16 Zase přibyl most se slepým
  zakončením,
 • 00:01:19 psaly noviny po dokončení
  nového mostu v roce 1908.
 • 00:01:23 Nic se nerealizovalo.
 • 00:01:30 Ve 20. a 30. letech se architekti
  zabývali pouze Letenskou plání,
 • 00:01:34 kterou zaplňovali převážně
  ministerskými budovami.
 • 00:01:48 Letenský kopec býval
  atraktivním cílem Pražanů.
 • 00:01:51 Na začátku století se jezdilo
  nahoru po schodech.
 • 00:01:55 Až do poloviny 30. let.
 • 00:02:02 Klusácké závody na pláni
 • 00:02:04 přitahovaly každou neděli
  velké množství Pražanů.
 • 00:02:24 Sokolský slet.
 • 00:02:30 Býval tu fotbalový stadión Slávie.
 • 00:02:34 Za První republiky
  se sem lidé chodili bavit.
 • 00:02:39 Po válce pláň osiřela.
  Konaly se tu jen okázalé vojenské
 • 00:02:43 přehlídky za blahosklonného
  přihlížení tehdejších vůdců.
 • 00:02:54 21.8.1968 se pláň stala
 • 00:02:57 stanovištěm sovětských vojáků
  a jejich rekvizit.
 • 00:03:15 DIALOG NENÍ SLYŠET
 • 00:03:18 -Radostně a optimisticky
  se usmíváme při májových oslavách
 • 00:03:22 na své konsolidátory také na Letné.
 • 00:03:34 Také komunistický režim se pokusil
  vyřešit případ Letenského kopce.
 • 00:03:39 V roce 1949 se pokládá
  základní kámen k pomníku Stalina.
 • 00:03:44 Nadšení brigádníci připravují
  plochu, na jiných místech Prahy
 • 00:03:48 se vynášejí tvrdé rozsudky
  v politických procesech.
 • 00:03:52 Věci lidu tvrdě řídí železná ruka
  Komunistické strany.
 • 00:04:05 Autoři projektu,
 • 00:04:07 architekti manželé Štursovi
  a sochař Otakar Švec.
 • 00:04:11 -Voják Stalina,
 • 00:04:13 ne jako osamocenou postavu,
  ale jako vůdce pracujících.
 • 00:04:17 První kráčí za Stalinem dělník,
  představitel nejpokrokovější třídy
 • 00:04:22 nesoucí vítězný prapor komunismu.
 • 00:04:26 Mladá družstevnice,
  která kráčí za ním,
 • 00:04:30 obrací se k vyznamenanému vědci
 • 00:04:33 a vyslovuje tak
  přímé spojení vědy s praxí.
 • 00:04:36 Voják na stráži chrání jejich
  mírotvorné úsilí proti nepříteli.
 • 00:04:42 To je západní reliéf pomníku,
  ukazující představitele
 • 00:04:46 našeho lidu,
  zahleděné do slunné budoucnosti.
 • 00:04:50 Reliéf východní
  je veden Stachanovcem,
 • 00:04:54 za ním spatříme Mičurince,
  uvědomělou sovětskou ženu, hrdinku
 • 00:04:58 a vojína slavné Rudé armády.
 • 00:05:01 Představují sovětský lid
  na jeho pochodu ke komunismu.
 • 00:05:06 Všechny je vede Stalin.
 • 00:05:09 V typickém postoji a prostovlasý
  dívá se nejdále ze všech.
 • 00:05:16 Takový bude pomník po ukončení
  všech prací v roce 1954.
 • 00:05:25 Z Letenské pláně bude se
  na nás dívat soudruh Stalin.
 • 00:05:35 -V roce 1977, v době prvních
  represí proti Chartě,
 • 00:05:39 vyzvala vláda prostřednictvím
  Mateje Lúčana osvědčené megalonmany
 • 00:05:44 z řad sochařů a architektů
  vytvořit dílo, jehož obsah
 • 00:05:49 odpovídá heroismu domácího odboje,
  zejména osvobození Sovětskou
 • 00:05:54 armádou, vysloví naši vděčnost
  a vyjádří vliv osvobození
 • 00:05:59 na utváření naší společnosti.
 • 00:06:02 Podívejme se, jak se někteří
  umělci úkolu zhostili.
 • 00:06:07 Trybus, Bareš.
 • 00:06:09 Bronzový tank mířící
  do Staroměstského náměstí.
 • 00:06:13 Jásající postavy se jednou rukou
  drží, druhou mávají kyticemi,
 • 00:06:18 prapory, samopaly a dětmi.
 • 00:06:22 Hilský, Jurenka, Hamzík.
 • 00:06:25 20 metrové pylony nesou pěticípou
  hvězdu, vyzařující paprsky,
 • 00:06:29 zřejmě transformace
  komunistického symbolu
 • 00:06:33 v nekonečnou energii ideologie.
  Taková mamutí monstrance.
 • 00:06:44 Kulich, Kuzma.
  Dva šohajové v typické folklorní
 • 00:06:48 pozici vyhazují do povětří
  sovětského vojína.
 • 00:06:52 Návrh byl téměř dvakrát větší
  než 16 metrový Josif Vissarionovič.
 • 00:07:04 Korkoš, Černý.
 • 00:07:06 Voják s vlajkou v dujícím větru
  obklopen obligátními rekvizitami.
 • 00:07:24 Jan Hána.
  -Do budoucnosti mám velké plány.
 • 00:07:28 Bude to památník osvobození
  v Praze na Letné.
 • 00:07:33 Zatím existuje řada studií.
  Projektů i figurální kompozice.
 • 00:07:41 -Naštěstí se na Letnou nedostal
  ani nejvýše oceněný Hánův projekt
 • 00:07:46 dotovaný 140 tisíci korunami.
  Homole, několik postav,
 • 00:07:51 pětimetrový samopal se pro
  veliké náklady nad Prahou netyčí.
 • 00:07:58 Na pláni se i nadále provozují
  sporty kapitalistické ciziny,
 • 00:08:03 které dříve tolik dráždily
  představitele města.
 • 00:08:11 Kauza Letenský kopec pokračuje.
 • 00:08:14 Měl by tu stát chrám svaté Anežky
  podle návrhu Michala Brixe?
 • 00:08:19 Nebo snad
  studentské národní divadlo,
 • 00:08:22 ke kterému byl položen
  základní kámen?
 • 00:08:25 Bude to dobré rozhodnutí?
 • 00:08:38 Zvedněme na chvíli oči od dlažby,
  do které jsme léta koukali,
 • 00:08:43 přivřeme víčka a dopřejme si malý
  sen s architektem Zdeňkem Lukešem.
 • 00:08:49 Od Muzea projdeme Václavským
  náměstím na Můstek
 • 00:08:52 a na Staroměstské náměstí.
 • 00:08:55 Jsou tu pohodlná bílá křesílka,
  zmrzlina, flašinetář.
 • 00:09:00 Odtud vcházíme do Pařížské třídy,
 • 00:09:04 kde si vychutnáme nádheru
  secesní architektury.
 • 00:09:08 V oknech jsou květiny,
  v ulici voňavo a čisto.
 • 00:09:22 Bulvár je přeplněn kavárnami,
  obchůdky a butiky.
 • 00:09:32 Malým Vítězným obloukem přicházíme
  na nejkrásnější pražský most,
 • 00:09:37 jehož oblouky jsou večer co večer
  ozářeny desítkami žárovek,
 • 00:09:41 které se odrážejí
  ve stříbropěnné Vltavě.
 • 00:09:45 Schody nás vyvezou k vyhlídkové
  restauraci s příjemnou obsluhou.
 • 00:09:51 Nebyla by tahle pěší zóna stejně
  atraktivní jako Královská cesta?
 • 00:09:58 Probuďme se a nenechme už nikdy
  nikoho rozhodovat za nás.
 • 00:10:16 Skryté titulky: Vlaďka Kofroňová
  Česká televize 2018

Související