iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
7. 10. 2013
01:20 na ČT art

1 2 3 4 5

1 hlas
14626
zhlédnutí

Sganarel lékařem

Televizní přepis klasické Moliérovy komedie

61 min | další Filmy »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Sganarel lékařem

 • 00:04:15 A já ti povídám, že to neudělám,
  tady jsem pánem já.
 • 00:04:17 Já ti zas povídám,
  že budeš žít, jak já budu chtít.
 • 00:04:20 Nevzala jsem si tě,
  abych snášela tvé darebácké kousky.
 • 00:04:23 Ó, jaké to trápení mít ženu.
 • 00:04:24 Svatou pravdu měl Aristoteles,
 • 00:04:26 když povídal,
  že žena je hotový ďábel.
 • 00:04:28 Tak se podívejte
  na toho chytráka
 • 00:04:29 s tím jeho pitomým
  Aristotelem.
 • 00:04:30 A kde bys sehnala
  takového otýpkáře,
 • 00:04:32 který dovede rozumovat
  o všem možném.
 • 00:04:34 Který byl 6 let ve službách
  jednoho slavného lékaře.
 • 00:04:37 A který za mlada
  ovládal principii,
 • 00:04:39 jako když bičem mrská.
 • 00:04:40 Zlořečený den a hodina,
  kdy mě napadlo říci ti ano.
 • 00:04:42 Zlořečený notář hlupácký,
 • 00:04:44 který mi dal
  podepsat mou zkázu.
 • 00:04:46 Co? Co, co? Co? Co?
 • 00:04:50 Jen co je pravda,
  jen co je pravda.
 • 00:04:52 Ty si tak můžeš stěžovat,
  že sis mě vzal.
 • 00:04:56 Ve dne v noci bys měl děkovat
  Pánu Bohu, že mě máš za ženu.
 • 00:05:00 Ty sis nezasloužil dostat
  takovou osobu, jako jsem já.
 • 00:05:03 To je pravda,
  prokázala jsi mi velikou čest.
 • 00:05:05 A se svou svatební nocí
  jsem mohl být náramně spokojený.
 • 00:05:09 Ale nechme těch řečí,
  mohl bych říci něco, co ...
 • 00:05:12 Co? Co? Co?
  Co bys mohl říci?
 • 00:05:15 Co bys mohl říci?
 • 00:05:17 Povídám dost,
  nechme té kapitoly.
 • 00:05:20 Víme, co víme.
 • 00:05:21 A stačí, že jsi byla moc ráda,
  že jsi mě našla.
 • 00:05:28 Já, že jsem byla ráda,
  že jsem tě našla?
 • 00:05:31 Muže, který mě přivede
  do chudobince.
 • 00:05:34 Zkaženého chlapa, ničemu,
  který projí všechno, co mám.
 • 00:05:37 A to lžeš, zčásti to propiji.
 • 00:05:41 Který mi kus po kuse prodává
  všechno, co je v bytě.
 • 00:05:44 Který mi vzal i postel,
  i postel, na které jsem spala.
 • 00:05:47 Aspoň budeš dřív vstávat.
 • 00:05:49 Který mi kus po kuse prodává
  všechno, co je v domě.
 • 00:05:52 Ale ženuško,
  budeme mít lehčí stěhování.
 • 00:05:55 A taky od rána do večera
  jenom hraje a pije.
 • 00:05:59 Ty si myslíš, "ožralo",
  že to takhle půjde věčně dál?
 • 00:06:03 Ženo, pomalinku, buď tak hodná.
 • 00:06:06 Že budu věčně snášet tvou
  zpupnost a tvé hýření?
 • 00:06:08 Ženuško, miláčku, víte,
  že nemám duši trpělivou.
 • 00:06:11 -A ruka je dost silná.
  -Kašlu na tvé hrozby.
 • 00:06:14 Ženuško, vás zase svrbí kůže,
  jako obyčejně.
 • 00:06:18 Já ti ukážu, že z tebe
  nemám žádný strach.
 • 00:06:20 Má drahá polovice,
  vy si o něco říkáte.
 • 00:06:22 Myslíš, že se leknu tvých řečí?
  Je to pravda.
 • 00:06:25 Snad "upřednete" mé touhy,
  vytahám vás za uši.
 • 00:06:29 Ty, ty, ty, ty ochlasto.
 • 00:06:31 -Nabiji vám.
  -Ty vinný měchu.
 • 00:06:35 -Nařežu vám.
  -Ty ničemníku.
 • 00:06:37 Nasekám vám.
 • 00:06:38 Ty lumpe, ty drzoune,
  ty obchodniční padouchu,
 • 00:06:41 ty doprodáku, ty šibeničníku,
  ty trhane, ty rošťáku, ty sičáku,
 • 00:06:44 ty otrapo, ty zloději.
 • 00:06:49 Tak vy tedy chcete.
 • 00:07:02 To je snad jediný prostředek,
  jak vás uklidnit.
 • 00:07:10 Ale fuj, copak je to?
  To je hanebnost.
 • 00:07:16 -Darebáku, takhle bít svou ženu?
  -Já chci, aby mě bil.
 • 00:07:21 V tom případě s tím souhlasím
  z celého srdce.
 • 00:07:23 -Co se do toho pletete?
  -Chybil jsem.
 • 00:07:24 -Co je vám po tom?
  -Máte pravdu.
 • 00:07:26 Jen se podívejte na toho drzouna.
 • 00:07:28 On by chtěl mužům bránit,
  aby tloukli své ženy.
 • 00:07:31 Odvolávám.
 • 00:07:32 -Co je vám po tom?
  -Nic.
 • 00:07:34 Máte drzost
  do toho strkat nos?
 • 00:07:35 Ne.
 • 00:07:35 -Tak co se do toho pletete?
  -Už ani nemukám.
 • 00:07:40 -Mě se to líbí být bitá.
  -Souhlasím.
 • 00:07:45 Vás to nepálí.
  Strkáte prsty, kam nemáte.
 • 00:07:54 Prosím vás kmotře,
  poníženě za prominutí.
 • 00:07:57 Jen si popřejte,
  nařežte své ženě, jak se patří.
 • 00:08:02 -Já vám pomohu, je-li vám libo.
  -Ale mě není libo.
 • 00:08:05 -Jo, to je něco jiného.
  -Nařežu ji, budu-li chtít.
 • 00:08:07 A nenařežu, nebudu-li chtít.
  Je to moje žena a ne vaše.
 • 00:08:11 -Zajisté.
  -Vy mi nemáte co poroučet.
 • 00:08:12 Já nepotřebuji,
  aby mi někdo pomáhal.
 • 00:08:15 Vy jste drzý chlap,
 • 00:08:16 protože se pletete do věcí,
  do kterých vám nic není.
 • 00:08:22 A pamatujte si,
  že Cicero praví,
 • 00:08:26 že se nemá strkat prst
  mezi kůru a strom.
 • 00:08:31 Tak a co jsme si,
  to jsme si.
 • 00:08:34 Plácněme si.
  No tak, plácněme si.
 • 00:08:37 -Ty jsi mi tolik nabil.
  -Ale jdi, to nic není.
 • 00:08:39 Plácni si taky, tu máš.
  No tak, pojď.
 • 00:08:41 -Já nechci.
  -Ale jdi, ženuško.
 • 00:08:42 -Ale ne.
  -Ženuško.
 • 00:08:43 Ne.
 • 00:08:45 -Když ti říkám, tak pojď, pojď.
  -Ne, neplácnu.
 • 00:08:48 -Ale no tak.
  -Ne, ne.
 • 00:08:49 Já se chci hněvat.
 • 00:08:51 Ale kdo by se hněval
  pro takové maličkosti?
 • 00:08:53 -Tak už mi to odpusť.
  -Nech mě na pokoji.
 • 00:08:56 -Dej sem ruku.
  -Nech mě na pokoji.
 • 00:08:57 -Už mi to odpusť.
  -Tak odpouštím.
 • 00:09:04 Tak vidíš.
 • 00:09:05 Odpouštím ti,
  ale přijde ti to draho.
 • 00:09:07 Ale jdi, to jsou maličkosti,
  které jsou v manželství nutné.
 • 00:09:11 Jo?
 • 00:09:12 Takových pět, šest
  ran holí mezi lidmi,
 • 00:09:14 kteří se mají rádi,
  to jim zbystří lásku.
 • 00:09:19 Tak a teď ti přinesu
  nejméně sto otýpek.
 • 00:09:24 Jen se neboj, já ti nezapomenu,
  co jsi mi provedl.
 • 00:09:29 Musím najít nějaký prostředek,
  abych tě potrestala za rány,
 • 00:09:31 které jsi mi uštědřil.
 • 00:09:34 No, žena má sice po ruce
  vždycky prostředek,
 • 00:09:37 aby se muži pomstila.
 • 00:09:39 Je, je, je.
 • 00:09:40 Ale to je pro toho mého
  šibeničníka trest příliš jemný.
 • 00:09:44 Musím najít...
  Najdu.
 • 00:09:48 Já ji najdu,
  já si ji najdu.
 • 00:09:52 Já si ji najdu, tu pomstu,
  která by byla trochu citelnější.
 • 00:10:13 Ach jo.
 • 00:10:14 "Mordyé?, to jsme si nabrali
  zatracenou starost.
 • 00:10:19 Já nevím, jestli něco popadneme.
 • 00:10:21 Co se dá dělat,
  můj milý pane kojný.
 • 00:10:23 Co se dá dělat.
 • 00:10:25 Musíme chtěj nechtěj
  poslouchat svého pána.
 • 00:10:27 Kojný, kojný.
 • 00:10:29 Máme přeci oba zájem na tom,
  aby se jeho dcera uzdravila.
 • 00:10:33 Při její svatbě totiž,
 • 00:10:34 by pro každého z nás
  mohlo něco kápnout.
 • 00:10:37 -Horác...
  -Což bych si nemohla...
 • 00:10:40 Horác, který je štědrý,
  si na ni dělá veliké nároky.
 • 00:10:45 Velké nároky.
 • 00:10:50 A třebaže ona projevila
  náklonnost jistému Leandrovi,
 • 00:10:53 víš dobře, že její otec nesvolí,
  aby se stal jeho zetěm.
 • 00:10:59 Což bych si nemohla vymyslet
  nějakou pomstu?
 • 00:11:05 Ale co ho to jen napadlo,
 • 00:11:06 když je na to latina všech
  doktorů krátká.
 • 00:11:11 Někdy, když se dobře hledá,
  najde se to, co se hned nenašlo.
 • 00:11:15 Doktore, doktore!
 • 00:11:19 Nic.
 • 00:11:20 Pozor, kolikrát i na docela
  obyčejných místech.
 • 00:11:23 Aha.
 • 00:11:24 Ano, musím se pomstít
  za každou cenu.
 • 00:11:26 Ty rány mi pořád leží v žaludku,
  nedovedu je strávit.
 • 00:11:32 Odpusťte pánové,
  neviděla jsem vás.
 • 00:11:35 Tak jsem byla zabrána.
 • 00:11:38 Hledala jsem něco,
  co mi dělá starost.
 • 00:11:42 Každý má svých
  starostí dost, každý.
 • 00:11:44 My také hledáme něco,
  co bychom rádi našli.
 • 00:11:46 Pojď kojný.
 • 00:11:47 Je to snad něco, v čem bych
  vám mohla pomoci?
 • 00:11:51 Dost možná.
 • 00:11:53 Hledáme nějakého
  neobyčejného lékaře,
 • 00:11:55 který by dokázal vyléčit
  dceru našeho pána.
 • 00:11:58 Aha.
 • 00:11:59 Trpí jakousi nemocí,
  která ji rázem připravila o řeč.
 • 00:12:01 Už kolik doktorů na ni vyčerpalo
  veškeré své vědění.
 • 00:12:04 Ale leckdy se najdou lidé,
 • 00:12:06 kteří znají podivuhodná
  tajemství nebo zvláštní léky.
 • 00:12:10 A tito lidé předčasně dokáží to,
  co druzí nesvedli.
 • 00:12:14 A to je to, co hledáme.
  Pojď kojný.
 • 00:12:18 Jak výborný nápad
  mi nebesa vnukají,
 • 00:12:20 abych se pomstila
  tomu svému šibeničníkovi.
 • 00:12:23 Nemohli jste se lépe obrátit,
  než na mě,
 • 00:12:29 abyste našli to,
  co hledáte.
 • 00:12:33 Máme tu jednoho člověka
  a to je převýborný člověk,
 • 00:12:38 když jde o beznadějné nemoci.
 • 00:12:40 A proboha vás prosím,
  kde ho můžeme najít?
 • 00:12:42 Teď ho najdete někde támhle
  na tom místečku.
 • 00:12:45 -Řeže tam pro zábavu dříví.
  -Jé, doktor a řeže dříví?
 • 00:12:51 Snad chcete říci,
 • 00:12:52 že tam trhá
  pro zábavu bylinky, ne?
 • 00:12:53 Ne, ne, ne, ne, ne.
 • 00:12:56 Neobyčejný člověk je to.
  Který v tom má zalíbení.
 • 00:12:59 Podivín, podivín, ztřeštěnec,
 • 00:13:02 kterého byste nikdy
  nepovažovali za to, co je.
 • 00:13:05 Chodí výstředně oblečen,
  staví se nevědomím.
 • 00:13:08 Skrývá své vědomosti.
 • 00:13:10 A vůbec ničemu
  se tak nevyhýbá,
 • 00:13:12 aby uplatnil své zázračné
  nadání pro medicínu,
 • 00:13:16 které mu nebesa dala.
 • 00:13:19 To je podivuhodná věc,
  že všichni velcí mužové
 • 00:13:22 mají své rozmary.
 • 00:13:23 K jejich vědění
  bývá přimýšleno
 • 00:13:25 malinko drobánek
  bláznovství, že?
 • 00:13:27 Jo, bláznovství je větší,
  než by kdo věřil.
 • 00:13:29 Protože jde tak daleko,
  že chce být bit,
 • 00:13:32 aby se přiznal ke svým
  schopnostem.
 • 00:13:37 Nikdy nepřizná, že je lékařem,
  dokud každý z vás nevezme hůl
 • 00:13:41 a dokud ho k tomu
  nepřinutíte bitím.
 • 00:13:49 My s ním také tak zacházíme,
  když ho potřebujeme.
 • 00:13:52 To je podivuhodné bláznovství,
  viď, kojný?
 • 00:13:56 To je pravda, ale potom uvidíte,
  že dělá divy.
 • 00:14:00 Před půl rokem
  tu byla jedna ženská,
 • 00:14:02 na kterou už všichni doktoři...
 • 00:14:05 Na kterou už všichni doktoři...
 • 00:14:08 Když tam násilím přivedli toho
  člověka, o kterém teď mluvím.
 • 00:14:11 Ten se na ni jen podíval,
 • 00:14:14 pustil ji malou kapku
  něčeho do úst
 • 00:14:17 a ona v tu chvíli
  vstala z postele
 • 00:14:20 a začala se probíhat
  po světnici, jakoby nic.
 • 00:14:22 -Jakoby nic?
  -Jakoby nic.
 • 00:14:23 -Jakoby nic?
  -Jakoby nic.
 • 00:14:25 Jakoby nic?
 • 00:14:27 Tak to jistě byla kapka pitného
  zlata, to já znám, to já znám.
 • 00:14:29 -To by mohlo být.
  -Že, že?
 • 00:14:34 Z věže spadl na dláždění
  dvanáctiletý chlapec.
 • 00:14:37 Ježíši Maria.
 • 00:14:38 Ještě to nejsou tři neděle.
 • 00:14:39 Rozbil si hlavu,
  zpřerážel si ruce, nohy.
 • 00:14:46 Sotva tam přivedli toho člověka,
  o kterém mluvím,
 • 00:14:48 natřel mu tělo nějakou mastí,
  kterou dovede dělat
 • 00:14:50 a ten hoch se hned
  postavil na nohy
 • 00:14:52 a běžel si hrát s kuličkami.
 • 00:14:54 -Jakoby nic?
  -Jakoby nic.
 • 00:14:57 -Jakoby nic?
  -Kdo by o tom pochyboval.
 • 00:15:02 "Mordyé"", to je právě takový
  chlapík, jakého potřebujeme.
 • 00:15:06 Pojďme rychle pro něj.
 • 00:15:11 Jak se jmenuje?
 • 00:15:56 Na mou duši,
  už jsem si tu kapku zasloužil.
 • 00:15:58 Po tom dříví má člověk
  žízeň, jako trám.
 • 00:16:06 Ó, jak krásně zní.
  Má lahvičko milá.
 • 00:16:12 Jak krásně zní.
  To je žbluňkání.
 • 00:16:21 Jak byl bych teprve šťasten s ní.
  Kdyby vždy vína, plná byla.
 • 00:16:34 Má lahvička roztomilá.
 • 00:16:37 Proč se jen,
  proč se jen se vyprázdníš?
 • 00:16:47 Ale u čerta,nesmíš ve mně
  vzbuzovat melancholickou náladu.
 • 00:16:52 To je on.
 • 00:16:54 -Myslím, že máte pravdu.
  -Podívejme se na něj zblízka.
 • 00:17:00 Ty moje malá potvůrko,
  jak mám tě rád.
 • 00:17:05 Ty můj sladký špuntíčku.
 • 00:17:10 -Já byl bych teprve...
  -šťasten byl.
 • 00:17:13 -Kdyby vždy vína...
  -Plná byla.
 • 00:17:17 Hezky, hezky.
 • 00:17:20 Co ti lidé,
  u čerta, tady chtějí?
 • 00:17:23 To je jistě on.
 • 00:17:25 Podle toho, jak nám ho
  vypodobnila,
 • 00:17:26 je, jakoby mu z oka vypadl.
 • 00:17:29 Pane, nejmenujete se
  snad Sganarel?
 • 00:17:31 Cože?
 • 00:17:32 Ptám se vás,
  jestli se nejmenujete Sganarel?
 • 00:17:36 Ano i ne.
 • 00:17:37 Podle toho, co mu chcete?
 • 00:17:38 Chceme se mu
  co nejuctivěji poklonit.
 • 00:17:42 Pánové, v tom případě se
  rozhodně jmenuji Sganarel.
 • 00:17:46 S velkým potěšením.
 • 00:17:48 Byli jsme k vám posláni
  a hledáme něco
 • 00:17:49 a přicházíme vás snažně
  prosit o vaší pomoc.
 • 00:17:52 Ale pánové, je-li to něco,
  co souvisí s mou živností,
 • 00:17:54 jsem vám mile rád k službám.
 • 00:17:57 Jste až příliš laskav,
  ale račte dát na hlavinku,
 • 00:17:58 sluníčko by vás mohlo obtěžovat.
 • 00:18:01 Jen si narazte čepičku, pane.
 • 00:18:03 Nezlobte se,
  že za vámi přicházíme.
 • 00:18:04 Lidé, kteří něco dovedou,
  jsou až příliš vyhledáváni.
 • 00:18:07 Byli jsme poučeni
  o vaší schopnosti.
 • 00:18:09 Pánové, ano, v dělání otýpek
  se mi nikdo nevyrovná.
 • 00:18:13 Na těch si dávám záležet,
  pánové.
 • 00:18:15 A dělám je tak, že mi nemůže
  nikdo nic vytknout.
 • 00:18:17 O to zde neběží, pane.
 • 00:18:18 Také je prodávám.
  Za 110 grošů sto.
 • 00:18:20 O tom nemluvme, prosím vás.
 • 00:18:21 Ujišťuji vás,
  že je nemohu dát laciněji.
 • 00:18:23 My všechno víme.
 • 00:18:24 Když všechno víte, tak také jistě
  víte, že je za to prodávám.
 • 00:18:26 -Vy žertujete.
  -Ne, pánové, nežertuji.
 • 00:18:28 -Opravdu nemohu nic slevit.
  -Nechte těch řečí, prosím vás.
 • 00:18:31 Pánové, ano,
  jinde je dostanete laciněji.
 • 00:18:33 Ale není otýpka jako otýpka.
  Ty otýpky, co já...
 • 00:18:35 Pane!
 • 00:18:37 Pane, je zapotřebí,
  aby osobnost, jako vy,
 • 00:18:40 se bavila takovou přetvářkou
  a snižovala se k takovým řečem?
 • 00:18:43 Aby člověk tak učený,
  slavný lékař,
 • 00:18:45 se před světem přetvařoval
  a zakopával svůj talent?
 • 00:18:49 Cože?
 • 00:18:49 Všechny ty ciráty nejsou k ničemu,
  my víme, co víme.
 • 00:18:52 Já nevím, co tím míníte, pánové.
  Za koho mě máte?
 • 00:18:55 Za to, co jste.
  Za slavného lékaře.
 • 00:19:06 Já žádný lékař nejsem
  a nikdy jsem jím nebyl.
 • 00:19:11 Pane, neračte tu věc déle zapírat.
 • 00:19:14 Neradi bychom, prosím, došli
  k nemilým krajnostem.
 • 00:19:16 K čemu?
 • 00:19:18 K určitým věcem,
  které by nás mrzely.
 • 00:19:19 Pánové, dojděte,
  k čemu chcete.
 • 00:19:21 Já nevím, co tím míníte.
 • 00:19:22 -Já žádný lékař nejsem.
  -Tak vy nejste lékař?
 • 00:19:24 -Tak vy nejste doktor?
  -Vždyť vám povídám, že ne.
 • 00:19:27 Když tedy chcete,
  musíme se k tomu odhodlat.
 • 00:19:29 -Ale pánové, to bych si vyprosil.
  -Musíme, musíme.
 • 00:19:36 Au, au, au, au.
 • 00:19:42 Ano pánové, jsem všechno,
  cokoliv chcete.
 • 00:19:46 Proč nás, pane,
  nutíte k tomuto násilí?
 • 00:19:49 A proč nám děláte takovou
  nepříjemnost,
 • 00:19:51 že vám musíme nabít?
 • 00:19:53 Je nám to nesmírně líto.
 • 00:19:55 Na mou duši, mě to mrzí,
  na mou duši.
 • 00:19:58 Doopravdy.
  Au.
 • 00:20:00 Dobrá, pánové.
 • 00:20:02 Jsem tedy lékař, jsem doktor
  a třeba i apatykář,
 • 00:20:05 když se vám to líbí.
 • 00:20:07 Radši budu vším,
  než bych se dal utlouci.
 • 00:20:09 Pánové, kam mám s vámi jít?
 • 00:20:12 Zkrátka, budete s námi spokojen.
 • 00:20:14 A necháte-li se zavést,
  kam vás chceme dovést,
 • 00:20:16 vyděláte si peněz,
  co budete chtít.
 • 00:20:18 Že vydělám peněz,
  co budu chtít?
 • 00:20:19 Ano.
 • 00:20:20 Jde o to navštívit dívku,
  která ztratila řeč.
 • 00:20:21 -Ale já ji nenašel.
  -Pojďte, pane.
 • 00:20:25 -Bez doktorského taláru?
  -Však nějaký seženeme.
 • 00:20:27 Neste mi to, tam dávám
  své lékařské lektvary.
 • 00:20:32 Šlápněte na to,
  z lékařova nařízení.
 • 00:20:36 Pánové, jdeme.
 • 00:20:38 "Mordyé", takového doktora
  si dám líbit.
 • 00:20:41 -Ten to, myslím, dokáže.
  -Protože má kapitulaci.
 • 00:21:30 Pane, pane, pane, pane,
  myslím, že budete spokojen.
 • 00:21:32 Přivedli jsme vám
 • 00:21:34 nejproslulejšího
  lékaře na světě.
 • 00:21:35 Je to člověk,
  který dokáže úžasné věci.
 • 00:21:38 "Vykurýroval" lidi,
  kteří už byli mrtví.
 • 00:21:40 -Má rád legraci.
  -A člověku se někdy zdá,
 • 00:21:42 že je tak trošku praštěný.
 • 00:21:43 Jeho pověst se tak rozšířila
  a kde kdo k němu přichází.
 • 00:21:46 Ticho, ticho.
 • 00:21:48 Jsem už k smrti zvědav
  na toho vašeho šprýmaře,
 • 00:21:50 na toho vašeho lékaře,
  tak běžte pro něj.
 • 00:21:53 Jdu pro něho.
  Doktore, doktore!
 • 00:21:57 Na mou milou duši, milostpán,
  tenhle toho dokáže zrovna tolik,
 • 00:22:00 jako ti druzí.
 • 00:22:01 Já si myslím,
  že to všechno bude jeden čert.
 • 00:22:03 A že nejlepší medicína,
 • 00:22:05 která by byla třeba
  vaší dceři předepsat, pane,
 • 00:22:07 to by podle mého byl hezký
  a hodný muž,
 • 00:22:10 kterého by měla ráda.
 • 00:22:12 Ale, ale, ale.
 • 00:22:13 Paní kojná,
  copak se do toho pletete?
 • 00:22:14 Mlč má ženo Jakubko
  a nestrkej do toho nos.
 • 00:22:17 Ale já vám říkám, pane,
  věřte mi nebo ne,
 • 00:22:19 že všichni ti doktoři budou
  starého kozla platní.
 • 00:22:22 Vaše dcera potřebuje něco
  jiného, než rebarboru,
 • 00:22:25 senesové listí.
 • 00:22:27 Jediná náplast,
 • 00:22:28 která vykurýruje každou ženskou
  ze všech nemocí, pane,
 • 00:22:32 to je mužský.
 • 00:22:34 A copak si ji někdo s touhle
  chorobou uváže na krk?
 • 00:22:36 A když jsem ji chtěl provdat,
  což se proti mé vůli nezprotivilo?
 • 00:22:40 -No bodejť.
  -Bodejť?
 • 00:22:42 Bodejť, když jste ji chtěl vnutit
  muže, kterého neměla ráda.
 • 00:22:45 Pročpak jste jí nedal toho
  hezkého pana Leandra,
 • 00:22:47 kterého si vyvolila?
 • 00:22:49 To by byla poslechla a jak ráda.
 • 00:22:51 Já se vsadím,
  že ten by si ji vzal, tak jak je.
 • 00:22:54 Jen kdybyste mu ji chtěl dát.
 • 00:22:57 Leandr není ženich pro ni,
  nemá jmění, jako ten druhý.
 • 00:23:01 No nemá, pane, nemá.
 • 00:23:03 Ale má bohatého strýce
  a bude po něm dědit.
 • 00:23:06 Všechno budoucí bohatství,
  to jsou jen povídačky.
 • 00:23:08 Jistota je jistota.
 • 00:23:11 Spoléhat na jmění,
  které ještě hlídá někdo jiný.
 • 00:23:14 To by se mohl člověk zatraceně
  splést, má milá paní kojná.
 • 00:23:19 A já jsem odjakživa slýchala,
  pane, že v manželství,
 • 00:23:22 stejně, jako jinde, je spokojenost
  přednější, než peníze.
 • 00:23:25 Otcové a matky mají
  tak zlořečený zvyk,
 • 00:23:27 pořád se ptát kolik on má
  a kolik ona má.
 • 00:23:30 Kmotr Petr dal svou dceru
  Simonetu tlustému Tomášovi,
 • 00:23:34 protože měl o čtvrt míry
  vinice více než mladý Rubín,
 • 00:23:37 kterého ona měla ráda.
 • 00:23:39 To nebohé stvoření, pane,
  zežloutlo jako kdoule.
 • 00:23:42 Od té doby schází,
  nestojí vůbec za nic.
 • 00:23:46 To je nejlepší příklad pro vás,
  milost pane.
 • 00:23:49 Člověk přeci nemá na tom světě
  nic, než trochu toho potěšení, ne?
 • 00:23:55 No vidíte.
 • 00:23:57 A já bych své dceři dala raději
  hodného a hezkého muže,
 • 00:24:00 který by jí byl milý, než všechny
  důchody z celého kraje.
 • 00:24:05 Podívejme se, jak paní kojná
  dovede repetit.
 • 00:24:08 Mlčte, děláte si přílišné starosti,
  mohlo by se vám ztratit mléko.
 • 00:24:12 Mlč a nebuď drzá.
 • 00:24:14 Milost pán nepotřebuje tvé
  rozumy, ví, co má dělat.
 • 00:24:17 A ty se starej, abys dobře kojila
  dítě a nevykládej své rozumy.
 • 00:24:21 Tady milost pán
  je otcem své dcery
 • 00:24:23 a je dobrý a moudrý dost na to,
  aby věděl, co je pro ni zapotřebí.
 • 00:24:27 Pomalu, pomalu.
 • 00:24:28 Musím ji trošku postrašit,
  aby měla před vámi respekt.
 • 00:24:30 Já vím, ale ty pohyby jsou...
 • 00:24:34 Váš lékař přichází.
 • 00:24:41 "Mordyér", doktore.
 • 00:24:50 Je mi velikou ctí, že vás mohu
  přivítat ve svém domě, pane.
 • 00:24:57 Tuze vás potřebujeme, pane.
 • 00:25:32 Hypokrates praví,
  abychom dali oba na hlavu.
 • 00:25:36 To že praví Hypokrates?
 • 00:25:37 -Abychom dali oba na hlavu?
  -Ano.
 • 00:25:39 A v té kapitole Hypokrates praví,
  abychom dali oba na hlavu?
 • 00:25:40 Hypokrates praví,
 • 00:25:42 abychom dali oba na hlavu
  v kapitole o kloboucích.
 • 00:25:45 Když Hypokrates praví
  v kapitole o kloboucích,
 • 00:25:46 abychom oba dali na hlavu,
  musíme to udělat.
 • 00:25:50 -Klobouk, klobouk.
  -Klobouk, klobouk.
 • 00:25:52 Klobouk. Klobouk.
  Kloubouk.
 • 00:26:21 -Šprýmaři.
  -Pane doktore.
 • 00:26:24 Dozvědět se o těch
  neobyčejných věcech.
 • 00:26:29 -S kým to, proboha mluvíte?
  -S vámi.
 • 00:26:31 -Já nejsem doktor.
  -No právě, já vím.
 • 00:26:34 -Vy jste doktor.
  -Já nejsem doktor.
 • 00:26:36 -Já vím, vy jste doktor.
  -Vy nejste doktor?
 • 00:26:45 -Doopravdy?
  -Ovšem, že nejsem.
 • 00:26:46 A do něj, do něj.
 • 00:26:52 A je doktor a je doktor, je doktor.
 • 00:26:55 Já taky žádné jiné
  zkoušky nedělal.
 • 00:26:57 Co jste mi to přivedli
  za čertovského chlapa, co?
 • 00:27:00 Vždyť jsem vám to říkal,
  že to je žertovný lékař.
 • 00:27:02 Ale s takovými šprýmy jděte
  k čertu, povídám.
 • 00:27:05 Pane, prosím vás tisíckrát
  za prominutí, za tu smělost.
 • 00:27:12 -Takové žerty se mi nelíbí.
  -Je mi opravdu velmi líto.
 • 00:27:16 A je mi velikou ctí...
 • 00:27:16 Ty rány holí,
  které jsem měl tu čest vám dát.
 • 00:27:19 Ale to je maličkost.
  Ale o to nejde, pane.
 • 00:27:23 -Mám dceru.
  -Jo?
 • 00:27:26 Mám a ta trpí
  podivnou chorobou.
 • 00:27:29 A šťasten bych byl,
  kdybyste ji...
 • 00:27:32 Ó, no já jsem nesmírně potěšen,
  že mě vaše dcera potřebuje.
 • 00:27:36 Ano.
 • 00:27:38 A věřte, že bych si přál
  z celého srdce,
 • 00:27:39 abyste mě potřeboval ne jen vy,
  ale celá vaše rodina.
 • 00:27:41 Abych vám mohl dokázat,
 • 00:27:43 jak neobyčejně rád
  bych vám posloužil.
 • 00:27:45 Poroučím se vám.
 • 00:27:45 Ne, jsem vám zavázán
  za vaši vlídnost, pane.
 • 00:27:47 Ale pane.
 • 00:27:48 Zůstaňte, je to pro mě
  velikou ctí.
 • 00:27:50 Já vás ujišťuji,
 • 00:27:52 že mluvím z upřímného
  srdce, pane.
 • 00:27:57 -A jak pak se jmenuje vaše dcera?
  -Lusinda.
 • 00:28:00 -Lusinda.
  -Ano.
 • 00:28:02 To je krásné jméno.
  A krásné jméno ke kurýrování.
 • 00:28:05 -Lusinda.
 • 00:28:08 To je krásné jméno
  ke kurýrování.
 • 00:28:10 Půjdu se podívat,
  co dělá, dcera.
 • 00:28:15 Poslouchejte,
 • 00:28:18 co je to za
  krásnou ženskou, támhle?
 • 00:28:21 To je kojná mého chlapce.
  Malého chlapce.
 • 00:28:24 Jo, mě se zdáte,
  že budete pěkný lišák, viďte?
 • 00:28:30 To je opravdu moc
  pěkný kousek.
 • 00:28:32 -Je.
  -Hej, kojná.
 • 00:28:38 Rozkošná kojná.
 • 00:28:42 Moje doktorstvo je poníženým
  služebníkem
 • 00:28:45 vašeho nádherného kojitelstva.
 • 00:28:49 Ó, jak rád bych byl tím šťastným
  nemluvňátkem,
 • 00:28:54 které saje mléko tvých půvabů.
 • 00:28:58 Kojná, krásná kojná.
 • 00:29:00 Věřte mi, všechny mé léky,
  všechny mé učenosti,
 • 00:29:04 všechny moje zkušenosti.
 • 00:29:08 A všechny moje,
  abych tak řekl schopnosti,
 • 00:29:10 jsou vám k službám
  krásná kojná.
 • 00:29:13 Pane.
 • 00:29:14 S dovolením, pane doktor,
 • 00:29:15 nechte mou ženu
  na pokoji, prosím.
 • 00:29:20 -To je vaše žena?
  -Jo.
 • 00:29:23 No to jsem věru nevěděl.
 • 00:29:26 A mám z toho velikou radost
  kvůli vám oběma.
 • 00:29:28 Ne tak zhurta.
 • 00:29:29 Vy ani nevíte, jakou mám radost,
  že jste spolu spojeni.
 • 00:29:32 Gratuluju ji, že má takového
  muže, jako jste vy.
 • 00:29:35 A blahopřeji vám,
  že máte ženu tak krásnou,
 • 00:29:37 tak rozkošnou, a tak pěkně
  rostlou, jako je ona.
 • 00:29:40 Mordyé, jen ne tolik komplimentů,
  pěkně prosím.
 • 00:29:43 Což nechcete, abych se s vámi
  těšil z tak krásného páru?
 • 00:29:46 Semnou kolik vám bude libo,
 • 00:29:48 ale s mou ženou už dost těch
  ceremonií, prosím.
 • 00:29:51 Ujišťuji vás, že jsem účasten
  na štěstí vás obou.
 • 00:29:54 A líbám-li vás, abych vám dal
  najevo svou radost,
 • 00:29:57 líbám také jí,
  abych to projevil také jí.
 • 00:30:00 Tak sakra, pane doktor,
  už dost těch tatrmanů.
 • 00:30:03 Dej pokoj, dej pokoj.
  Dej pokoj.
 • 00:30:07 Copak nejsem dost stará,
  abych si dovedla poradit sama,
 • 00:30:10 kdyby mi pan doktor dělal něco,
  co se nesluší?
 • 00:30:16 -Fuj!
  -Fuj?
 • 00:30:20 Sprosťák.
 • 00:30:23 -Žárlí na svou vlastní ženu.
  -Sprosťák.
 • 00:30:28 Kojná, rozkošná kojná.
 • 00:30:35 Poslouchejte, kojná, já musím
  nejdřív prohlédnout vás.
 • 00:30:42 To je povinností všech lékařů,
  prohlédnout nejdřív kojnou.
 • 00:30:47 Ano, ano, ano.
  Pojďte, pojďte, pojďte.
 • 00:30:51 Ano, proklepeme, proklepeme,
  budeme poslouchat.
 • 00:30:54 Z hluboka dýchat,
  z hluboka dýchat.
 • 00:30:55 Ano, ano.
 • 00:30:56 Z hluboka dýchat, ano.
  Ještě, z hluboka dýchat.
 • 00:31:07 -Pinky, pinky, pinky.
  -Pinky, pinky, pinky.
 • 00:31:14 Má dcera, pane.
  Pane doktor, má dcera.
 • 00:31:23 -To je ta nemocná?
  -Ano, má jediná dcera.
 • 00:31:26 Byl bych velmi zarmoucen,
  kdyby měla umřít, pane.
 • 00:31:29 Ale na to, ať si dá
  velmi dobrý pozor.
 • 00:31:32 Slyšíš?
 • 00:31:32 Umírat bez lékařského předpisu.
 • 00:31:34 Hleďme, hleďme, hleďme.
  Hleďme, hleďme, hleďme.
 • 00:31:39 Tahle pacientka
  není zrovna protivná.
 • 00:31:44 A vsadím se, že leckterý
  zdraví člověk
 • 00:31:47 by se s ní náramně
  dobře shodl.
 • 00:31:53 -Ach, vy jste ji rozesmál.
  -Ale pane, tím lépe, tím lépe.
 • 00:31:58 Když lékař rozesměje
  nemocného,
 • 00:31:59 to je velmi dobré znamení.
 • 00:32:02 Nuže, oč běží, pane?
 • 00:32:05 Ano, co je vám,
  jakou bolest cítíte?
 • 00:32:09 -Dcera.
  -Ano, to je vaše dcera.
 • 00:32:11 Cítí bolest dcera.
 • 00:32:13 -A, e, i, o u.
  -Prosím?
 • 00:32:16 -A, e, i, o u.
  -Aha.
 • 00:32:20 -Co říkáte?
  -A, e, i, o, u.
 • 00:32:24 Ano, ano.
  Ajuj.
 • 00:32:31 To je všechno,
  to všechno, to všechno.
 • 00:32:33 Pane, já jí nerozumím,
  jakou řečí to mluví?
 • 00:32:35 To je právě ta její choroba.
  Ano.
 • 00:32:37 Oněměla a dodnes jsme nemohli
  zjistit, jaká je příčina toho.
 • 00:32:41 A to také jaksi zdržuje
  její sňatek a všechno s tím.
 • 00:32:45 -A proč?
  -No proč.
 • 00:32:46 Protože ten, který si ji chce vzít,
  čeká, až se uzdraví,
 • 00:32:49 aby se ty věci projednaly.
 • 00:32:51 Co je to za hlupáka,
  který nechce,
 • 00:32:53 aby jeho žena byla němá.
 • 00:32:56 Kéž by ta moje
  dostala takovou nemoc.
 • 00:32:58 Ani by mě nenapadlo
  chtít ji vyléčit.
 • 00:33:02 Proboha vás prosím,
  pane doktore,
 • 00:33:04 udělejte všechno,
  abyste ji uzdravil.
 • 00:33:10 Nedělejte si vůbec žádné starosti.
  Cítíte veliké bolesti.
 • 00:33:17 -Dcera.
  -Ano, to je dcera.
 • 00:33:18 Cítí bolesti.
  Velmi veliké.
 • 00:33:20 No výborně.
  To je velmi dobré znamení.
 • 00:33:26 Ano.
  A chodí, chodí, chodí?
 • 00:33:28 -Jistě, chodí, chodí, chodí.
  -A vy víte kam?
 • 00:33:30 -Ovšem.
  -Důkladně, důkladně?
 • 00:33:32 Důkladně?
  Stolice, stolice.
 • 00:33:37 Jaká stolice?
  Správná stolice, správná.
 • 00:33:39 Víte, takovým věcem
  nerozumím, pane.
 • 00:33:41 Podejte mi ruku, podejte mi ji,
  buďte zdráv.
 • 00:33:44 Budu.
 • 00:33:46 Ó, na tom vašem pulzu je patrno,
  že vaše dcera je němá.
 • 00:33:51 Ne, jak jste to poznal?
  Vy jste to poznal na mém pulsu?
 • 00:33:55 Koukněme,
  jak on tu nemoc poznal.
 • 00:33:57 My velcí lékaři
  poznáme ty věci hned.
 • 00:33:59 Kdejaký nevědomec by vám řekl
  támhle to nebo támhle to.
 • 00:34:02 Ale já, já se trefím
  rovnou do černého.
 • 00:34:07 A řeknu vám,
  že vaše dcera je němá.
 • 00:34:09 Ano, velmi správně, je němá.
 • 00:34:11 A my bychom chtěli znát
  příčinu, proč je němá.
 • 00:34:14 Pane, to je velmi lehká záležitost.
 • 00:34:17 Prostě příčina vězí v tom,
  že ztratila řeč.
 • 00:34:20 Velmi správně, ztratila řeč.
 • 00:34:21 Ale důvod, proč, příčina,
  proč tu řeč ztratila.
 • 00:34:32 La, la, la, la.
  La, la, la, la.
 • 00:34:38 La, la, la, la.
  La, la, la, la.
 • 00:34:42 Vidíš to?
  Vidíš to?
 • 00:34:43 Příčina, že vaše dcera
  ztratila řeč pochází,
 • 00:34:47 abych tak řekl od jistých šťáv,
 • 00:34:50 které my učenci mezi sebou
  nazýváme závadné.
 • 00:34:52 To jest závadné šťávy,
  závadné šťávy.
 • 00:34:55 A to tím spíše, že vdechováním
  určitých výparů.
 • 00:34:59 Výparů, které se tvoří
  v oblasti nemocí.
 • 00:35:02 A které, abych tak řekl,
  my učenci,
 • 00:35:04 když na to zaměříme
  svůj pohled přímo do nitra.
 • 00:35:09 -Mluvíte a rozumíte latinsky.
  -Samozřejmě, ani slovo.
 • 00:35:13 Tu, "indiloverita".
 • 00:35:16 Teď jsem vás nachytal, viďte?
  Rozumíte latinsky.
 • 00:35:19 -Rozumíte latinsky.
  -Ani slovo.
 • 00:35:23 Vy taky nerozumíte latinsky?
  Tak dávejte pozor.
 • 00:35:28 Dávejte velmi dobrý pozor.
 • 00:35:30 Latinské mluvené slovo
 • 00:35:45 Že já jsem nestudoval,
  bože, proč já jsem nestudoval.
 • 00:35:48 -Vy jste ale pašák.
  -Vy tomu nerozumíte?
 • 00:35:52 -Ani slovo, pane.
  -Ne?
 • 00:35:54 -Ani slovo.
  -Vy tomu nerozumíte.
 • 00:35:56 Je na tom něco zlého?
 • 00:35:59 Kojná, vy tomu také nerozumíte?
 • 00:36:03 Dávejte velmi dobrý pozor,
  já vám to přeložím a vysvětlím.
 • 00:36:06 Dávejte velmi dobrý pozor.
 • 00:36:07 Ty šťávy, o kterých jsem mluvil,
  stěhují se ze strany levé,
 • 00:36:12 kde jsou játra na stranu
  pravou, kde je srdce.
 • 00:36:14 A stává se velmi často, že plíce,
 • 00:36:16 které po latinsku
  nazýváme "arňap"
 • 00:36:18 a jsou spojeny s mozkem,
 • 00:36:20 který po řecku nazýváme
  "asmutz" dutou žilou.
 • 00:36:25 Ano, velmi správně,
  velmi správně.
 • 00:36:29 Dutou žilou.
 • 00:36:31 A cestou potkávají výpary,
 • 00:36:33 které se tvoří v dutinách
  pod lopatkou.
 • 00:36:35 A protože tyto výpary mají
  určitou škodlivost.
 • 00:36:38 Dávejte dobrý pozor,
  prosím, na můj výklad.
 • 00:36:42 Dáváme, dáváme.
 • 00:36:42 Ty výpary mají určitou
  škodlivost.
 • 00:36:44 Stává se velmi často...
 • 00:36:45 Dávejte prosím
  velmi dobrý pozor.
 • 00:36:47 Já dávám.
 • 00:36:49 Tedy ty šťávy, které se tvoří
  pod lopatkovou dutinkou
 • 00:36:52 a jaksi se stávají velmi
  nebezpečnými,
 • 00:36:54 protože žebra na ně působí
  ostrost šťáv,
 • 00:36:57 které se tvoří v dutině diafragmy.
 • 00:37:00 Stává se velmi často, že...
 • 00:37:02 Latinské mluvené slovo
 • 00:37:07 Že já jsem nestudoval,
  že já jsem nestudoval.
 • 00:37:11 A to právě způsobuje,
  že vaše dcera je němá.
 • 00:37:18 -Ten to řekl krásně, moc krásně.
  -Ani lépe se nemohl vyjádřit.
 • 00:37:23 Jen jedna věc mě,
  pane doktore, trochu udivuje.
 • 00:37:28 -A co?
  -Jaksi srdce a játra.
 • 00:37:34 Zdá se, že jsou uloženy jinde,
  než ráčíte tvrdit.
 • 00:37:37 Příroda je uložila tak,
  že srdce je na straně levé,
 • 00:37:41 kdežto játra na straně pravé.
 • 00:37:43 Ale to bylo dřív.
  My jsme to všechno změnili.
 • 00:37:48 Teď pěstujeme medicínu
  na docela nových základech.
 • 00:37:51 Pěstujete medicínu?
  To já nemohl tušit.
 • 00:37:55 Proč byste to také musel tušit.
 • 00:37:56 Vy přeci nemusíte být tak učený,
  jako my.
 • 00:37:59 To vím, to vím, to vím.
 • 00:38:02 A co s tou chorobou
  budeme dělat?
 • 00:38:06 Já myslím, že bychom ji měli
  zase uložit do postele.
 • 00:38:08 Uložit do postele?
  Tu nemoc?
 • 00:38:10 -Dceru.
  -Dceru.
 • 00:38:11 A dávat ji užívat
  chleba máčený ve víně.
 • 00:38:14 -A hodně, hodně.
  -Ve víně máčený?
 • 00:38:17 -Proč to, pane?
  -Proč jste jen nestudoval.
 • 00:38:21 Protože chleba máčený ve víně
  vyvinuje velikou sílu,
 • 00:38:24 která rozvazuje jazyk
  a "flora, flora".
 • 00:38:29 Papoušek.
 • 00:38:31 Ano, dává se to papouškům
  a ti mluví.
 • 00:38:34 Ó, jaký to obdivuhodný
  muž jste, pane.
 • 00:38:38 Jak jsem vám zavázán.
  Hodně chleba a vína.
 • 00:38:41 -Rychle, bude se máčet.
  -Máčejte, máčejte, máčejte.
 • 00:38:44 A já se k večeru přijdu podívat,
  jak se jí daří.
 • 00:38:47 -Poroučím se vám.
  -Počkejte, prosím, pane.
 • 00:38:50 -Co chcete dělat.
  -Tady je věc, závažná, pane.
 • 00:38:57 -Ó.
  -Chci vám dát peníz, pane.
 • 00:39:03 Chci vám dát dukát, pane.
  Tak.
 • 00:39:07 -Nevezmu peníz, pane.
  -No tak, prosím, pane.
 • 00:39:14 -Vůbec ne, vážený pane.
  -Ach tak, velevážený pane.
 • 00:39:21 -Na žádný způsob, vzácný pane.
  -Ale snad jste se neurazil.
 • 00:39:29 -Vy žertujete, drahý pane.
  -Nežertuji.
 • 00:39:33 -Nežertuji, milý pane.
  -Já nejdu za penězi.
 • 00:39:38 Vím, vím, pane.
 • 00:39:42 Já nejsem žádný prospěchář,
  nejvzácnější pane.
 • 00:39:48 -Poroučím se vám.
  -Poroučím se vám.
 • 00:39:55 Pane.
 • 00:40:41 To není špatné.
 • 00:40:45 Ještě takovou jednu
  nebo dvě pacientky.
 • 00:40:59 Už dlouho na vás čekám, pane.
 • 00:41:01 A přicházím, abych vás
  poprosil o vaši pomoc.
 • 00:41:10 Tenhle puls je velmi špatný.
 • 00:41:14 Ale já vůbec nejsem nemocný,
  pane a nepřicházím k vám proto.
 • 00:41:17 Když tedy nejste nemocen,
  proč to neřeknete hned?
 • 00:41:19 Nejsem, pane.
 • 00:41:21 Abych vám to vyložil
  dvěma slovy.
 • 00:41:29 Jmenuji se Leandr, pane.
 • 00:41:33 A jsem zamilován do Lusindy,
  kterou jste právě navštívil.
 • 00:41:42 A poněvadž pro špatný
  rozmar jejího otce
 • 00:41:46 je mi jakýkoli přístup
  k ní uzavřen,
 • 00:41:51 osměluji si vás požádat o pomoc,
  abyste byl mé lásce nápomocen.
 • 00:42:00 A poskytl mi příležitost,
  abych mohl provést určitou lest,
 • 00:42:07 kterou jsem si vymyslel.
 • 00:42:11 Rád bych s ní promluvil
  jen dvě slova,
 • 00:42:14 na kterých naprosto záleží
  mé štěstí a můj život.
 • 00:42:25 A za koho mě máte?
 • 00:42:27 Jak se opovažujete mě žádat,
 • 00:42:29 abych vám
  byl nápomocen v lásce
 • 00:42:31 a snižoval tak důstojnost
  lékařskou k takovým účelům?
 • 00:42:35 Ale proboha pane,
  nedělejte takový hluk.
 • 00:42:39 Ale já chci dělat hluk,
  jste drzý chlap.
 • 00:42:41 Ale potichu, pane.
 • 00:42:44 Já vás naučím, že nejsem
  člověk pro takové účely.
 • 00:42:47 A že je to veliká nestydatost,
 • 00:42:49 chtít mě zneužívat
  k takovým účelům.
 • 00:42:58 Jasmín, to se nevztahovalo
  na vás, pane.
 • 00:43:03 Vy jste velmi roztomilý
  člověk a věřte mi,
 • 00:43:06 vám posloužit by mi bylo
  velikou ctí.
 • 00:43:08 Ale to vám jsou na světě
  takoví nestydové,
 • 00:43:10 že považují člověka za to,
  co není, a věřte mi,
 • 00:43:13 to mě dopaluje.
 • 00:43:15 -Prosím za prominutí, pane.
  -Vzácný pane, vy žertujete.
 • 00:43:17 -Že jsem si dovolil, vzácný pane.
  -Oč běží, pane?
 • 00:43:22 Vězte tedy, pane, že ta nemoc,
  kterou chcete vyléčit,
 • 00:43:24 je pouze předstíraná.
 • 00:43:28 Lékaři o tom,
  jak se patří, rozumovali
 • 00:43:30 a neopomenuli říci,
  od čeho pochází.
 • 00:43:33 Jeden tvrdil, že od mozku, druhý,
  že od vnitřností,
 • 00:43:42 třetí, že od slzné
  a čtvrtý, že od jater.
 • 00:43:53 Ale jisto je, že pravou
  příčinou je láska.
 • 00:43:59 A že si Lusinda vymyslela
  tu nemoc jen proto,
 • 00:44:05 aby unikla manželství,
  kterým byla obtěžována.
 • 00:44:09 Já vím, já tomu rozumím.
 • 00:44:11 A proto vám teď pošeptám,
  čeho si od vás přeji.
 • 00:44:18 -Pša, pša, pša.
  -Pša, pša, pša.
 • 00:44:25 Ujišťuji vás, pane,
  že jste ve mně vzbudil
 • 00:44:28 neobyčejně vřelý zájem
  o vaši nemoc.
 • 00:44:31 A přísahám vám, že na to padne
  celá moje medicína,
 • 00:44:34 anebo pacientka umře.
 • 00:44:38 Nebo bude vaší, jdeme, pane.
 • 00:45:19 Doufám, že nevypadám
  právě zle na apatykáře.
 • 00:45:26 A poněvadž mě její otec nezná,
  mám za to,
 • 00:45:28 že toto přestrojení
  a tento vous
 • 00:45:30 mě mohou dostatečně
  skrýt před jeho očima.
 • 00:45:34 Zajisté, zajisté, pane.
 • 00:45:36 Rád bych ještě znal pět nebo šest
  zvučných lékařských slov,
 • 00:45:41 abych jimi mohl svou řeč,
  jak se patří prošperkovat,
 • 00:45:45 abych dělal dojem
  učeného člověka.
 • 00:45:47 Ujišťuji vás, pane,
  že je to naprosto zbytečné.
 • 00:45:49 Ten šat a ten vous
  úplně stačí.
 • 00:45:51 Běžte napřed
  a u Geronta se sejdeme.
 • 00:45:55 -A, la, la, la, la, la.
  -Krásná kojná.
 • 00:46:05 Ach, kojná.
  Krásná kojná.
 • 00:46:11 Jak jsem šťasten,
  že vás zase vidím.
 • 00:46:14 Věřte mi, vidět vás,
  to je pro mě rebarbora,
 • 00:46:17 toť odvar ze senesového listí
  a odvar ze švestek,
 • 00:46:21 který pročistí mou duši
  od melancholie.
 • 00:46:24 Jemináčku, pane doktor,
  to je na mě tuze účinné.
 • 00:46:26 Já té vaší latině
  vůbec nerozumím.
 • 00:46:35 Kojná, rozstonejte se.
 • 00:46:37 Rozstonejte se, kojná,
  už kvůli mně.
 • 00:46:40 -Já bych vás hrozně rád léčil.
  -Děkuji pěkně.
 • 00:46:43 -Mě je milejší se nekurýrovat.
  -Je mi vás líto.
 • 00:46:46 Taková krásná kojná
 • 00:46:48 a má za muže takového hrubého,
  žárlivého a protivného muže.
 • 00:46:53 Co mám dělat, pane.
  To je trest za mé hříchy.
 • 00:46:56 Kde je koza přivázána,
  tam se musí pást.
 • 00:46:59 Takový hlupák, takový ničema,
  takový darebák, takový dobytek.
 • 00:47:03 Odpusťte, odpusťte, kojná,
  že tak mluvím o vašem muži.
 • 00:47:07 Ale věřte mi.
 • 00:47:09 Ale já vím, pane doktore, já vím,
  že si všech těch jmen zaslouží.
 • 00:47:13 Tak, zaslouží si je,
  zaslouží si je.
 • 00:47:15 Věřte mi.
 • 00:47:16 A zasloužil by ještě, abyste mu
  něco posadila na hlavu.
 • 00:47:19 Jen co je pravda, pane.
 • 00:47:20 Kdybych neměla
  na zřeteli jen jeho blaho,
 • 00:47:22 tak by mě mohl dohnat
  k leda čemus.
 • 00:47:25 Tak, tak, tak, tak.
 • 00:47:28 Já si myslím, kojná, že byste
  se mu měla trošku pomstít.
 • 00:47:33 Myslíte?
 • 00:47:34 Věřte mi, je to člověk,
  který si to doopravdy zaslouží.
 • 00:47:38 -Zaslouží.
  -Víte, měla byste si vybrat...
 • 00:47:41 -S kým byste jaksi...
  -Ano, viďte.
 • 00:47:44 A kdybych to byl
  třeba já, kojná.
 • 00:47:45 -Vy?
  -Já.
 • 00:47:47 -Vy.
  -Vy byste si mě vybrala.
 • 00:47:49 Vás.
 • 00:47:50 Má drahá, kojná...
 • 00:48:00 -A hele.
  -A hele.
 • 00:48:04 -A hele.
  -A hele.
 • 00:48:10 Tfuj, tfuj.
 • 00:48:12 Tfuj, sprosťák.
 • 00:48:42 Hej, Lukáši!
  Lukáši.
 • 00:48:45 Neviděl jsi tu někde
  našeho doktora?
 • 00:48:46 Viděl, viděl, viděl,
  u všech čertů viděl.
 • 00:48:48 Tak kde je?
 • 00:48:49 Mou ženu taky, to nevím.
 • 00:48:50 Ale přál bych si,
  aby byl v horoucím pekle.
 • 00:48:51 Ale mlč, mlč a podívej se,
  co dělá dcera, hlupáku.
 • 00:48:58 Ó, pane, jsem šťasten.
 • 00:49:00 Právě jsem se
  po vás ptal, kde jste.
 • 00:49:02 Ach pane, byl jsem jen
  na dvoře a bavil jsem se tím,
 • 00:49:05 že jsem vypouštěl
  přebytek nápoje.
 • 00:49:17 Jak se daří nemocné?
 • 00:49:21 No, po použití léků trochu hůře.
 • 00:49:24 -Výborně.
  -Ano?
 • 00:49:26 To je dobré znamení,
  že lék začíná působit.
 • 00:49:28 Já se jen bojím, aby při tom
  působení se nezadusila, pane.
 • 00:49:31 Ach, jen se nebojte, nedělejte si
  starosti, mé léky už něco vydrží.
 • 00:49:36 -A počkáme si, až bude "fagolný".
  -"Fagolný"?
 • 00:49:40 -Ano, pane.
  -Kdo je ten.
 • 00:49:43 To je ten muž,
  co ho vaše dcera potřebuje.
 • 00:49:47 Aha.
 • 00:49:48 Pane apatykáři, změřte puls
  a já se potom s vámi poradím
 • 00:49:52 o dalším průběhu nemoci.
 • 00:49:57 Ach, pane, to je nesmírně
  důležitá a závažná otázka
 • 00:50:00 mezi lékaři.
 • 00:50:01 Zda je snazší vyléčit ženu
  anebo muže.
 • 00:50:04 Dávejte velmi dobrý pozor,
  prosím.
 • 00:50:05 Někteří říkají ano,
  někteří říkají, že ne.
 • 00:50:08 Dávejte velmi dobrý pozor.
  Já říkám ano i ne.
 • 00:50:11 Tím spíše, že to závisí na
  šikmém měsíčním koloběhu.
 • 00:50:14 A protože paprsky sluneční
  dopadají, abych tak řekl,
 • 00:50:18 přímo na vydutinu zemskou.
 • 00:50:19 -Ne, nezměním své city.
  -Pane, moje dcera mluví.
 • 00:50:27 -A hele.
  -Jaký to mocný lék, pane.
 • 00:50:32 Jak to obdivuhodný lékař.
 • 00:50:34 Čím se vám mám odměnit
  za to zázračné uzdravení, pane.
 • 00:50:37 Nemám slov, nevím, čím bych...
 • 00:50:40 Všechno to také stálo
  dost námahy.
 • 00:50:44 Lusi.
 • 00:50:45 Ano otče, nabyla jsem opět řeči,
  otče.
 • 00:50:51 Ale nabyla jsem jí proto,
  abych vám řekla,
 • 00:50:53 že si nikdy nevezmu
  za muže nikoho jiného,
 • 00:50:55 nežli Leandra, Leandra,
  Leandra, Leandra.
 • 00:50:58 A že se marně namáháte,
  chcete-li mi dát Horáce.
 • 00:51:03 Otče, nic nemůže otřást
  mým rozhodnutím.
 • 00:51:07 Všechny vaše řeči
  budou marné, otče.
 • 00:51:10 Já jsem se rozhodla.
  Já jsem se rozhodla.
 • 00:51:14 Žádná otcovská moc
  na světě mě nepřinutí,
 • 00:51:18 abych se provdala proti své vůli.
 • 00:51:20 Dělejte si, co chcete,
  máte to marné, máte to marné.
 • 00:51:23 Moje srdce se takové ironii
  nikdy nepodrobí.
 • 00:51:27 A to se raději vrhnu do kláštera,
  než bych se vdala za člověka,
 • 00:51:30 kterého nemám ráda.
 • 00:51:32 -Na klášter.
  -Lusi.
 • 00:51:34 Dost, na žádný způsob, pšt.
 • 00:51:38 Zbytečně se namáháte,
  neudělám to.
 • 00:51:40 Neudělám to, neudělám to,
  neudělám to, neudělám to.
 • 00:51:43 A neudělám to.
 • 00:51:45 Pane, slyšel jste tu divokost slov,
  proti tomu se nedá nic dělat,
 • 00:51:50 proti tomu není odporu.
 • 00:51:52 Nemohl byste ji
  zase udělat němou?
 • 00:51:55 To je vyloučeno.
  To je, pane, pro mě vyloučeno.
 • 00:51:57 Jediná věc, kterou bych pro vás
  mohl udělat, je to,
 • 00:51:59 že bych vás udělal
  zase hluchým.
 • 00:52:03 Děkuji, děkuji, děkuji, děkuji.
  Lusi.
 • 00:52:06 Všechny vaše důvody nepůsobí
  nikterak na moji duši.
 • 00:52:10 Vezmeš si Horáce,
  a to ještě dnes večer.
 • 00:52:13 Rozumíš?
  Rozumíš?
 • 00:52:16 Tak to radši umřu.
  Já vám umřu.
 • 00:52:23 Umřu.
  Já vám umřu.
 • 00:52:25 Nechte ji.
  Nechte ji, pane.
 • 00:52:28 Nechte ji, nechtě ji,
  nechte ji.
 • 00:52:29 Chytila se jí strašlivá nemoc,
  ale já ji znám, já vím, jak na ni.
 • 00:52:32 Já vím, jak ji vyléčit.
 • 00:52:35 Takže vy byste dovedl
  vyléčit i ducha?
 • 00:52:40 I ducha, pane, dovedu vyléčit.
  Já vím, jaká je to nemoc.
 • 00:52:43 Ale nechte to na mě,
  nechte mě jednat.
 • 00:52:45 Nechte mě jednat.
  Pane apatykáři.
 • 00:52:47 Vidím jediné východisko.
 • 00:52:51 Dva žďabce projímadla
 • 00:52:53 a přimíchat k tomu dvě
  "drakvymonia" v pilulkách.
 • 00:52:57 A ať se projde po zahradě, aby se
  šťávy zatím důkladně připravily.
 • 00:53:02 Ale rychle, rychle,
  rychle, rychle.
 • 00:53:03 Já si tu zatím pohovořím
  s panem otcem.
 • 00:53:08 Ano, pane, o jakých drogách
  jste to prosím mluvil?
 • 00:53:10 Mám takový dojem, že jsem
  nikdy ta jména neslyšel.
 • 00:53:12 Pane, to jsou drogy,
 • 00:53:14 které se používají pouze
  v nejkrajnějších případech.
 • 00:53:18 -Pane, viděl jste tu smělost?
  -Ano, ano, ano.
 • 00:53:22 Ano, děvčata někdy
  mívají tvrdé hlavy.
 • 00:53:25 To byste nevěřil, jak je
  do toho Leandra zblázněná.
 • 00:53:28 Ano, tak působí horká
  krev na mladé hlavy.
 • 00:53:32 A jakmile jsem poznal,
  jak prudká je ta láska,
 • 00:53:34 hned jsem holku držel zavřenou.
 • 00:53:37 To jste jednal
  velmi moudře, pane.
 • 00:53:39 Ano.
 • 00:53:40 A zařídil jsem to tak,
  aby se spolu nemohli sejít.
 • 00:53:42 Výborně.
 • 00:53:43 Protože myslím,
  že kdyby se spolu sešli,
 • 00:53:47 udělali by nějakou hloupost.
 • 00:53:48 Zajisté, pane, zajisté.
 • 00:53:51 A já si dokonce myslím,
 • 00:53:52 že ta holka by byla snad
  schopna s ním utéci.
 • 00:53:54 To je nápad.
 • 00:53:57 Já jsem se totiž dozvěděl,
  že on dělá všechno možné,
 • 00:53:59 aby se k ní dostal,
  aby s ní mluvil.
 • 00:54:02 Blázen, blázen.
 • 00:54:04 Ale to já dovedu zařídit,
  to se mýlí.
 • 00:54:08 Nemá co dělat
  s nějakým hlupákem.
 • 00:54:11 Ovšem.
 • 00:54:12 Vy přeci máte všechny
  trumfy v rukou.
 • 00:54:14 -Vy víte, jak na to.
  -Ano.
 • 00:54:17 Na vás by si musel přivstat.
 • 00:54:22 Hrom do toho,
  milost pane.
 • 00:54:24 Hrom do toho,
  to je pěkná šlamastika.
 • 00:54:26 Vaše dcera utekla
  s tím svým Leandrem.
 • 00:54:30 Ten apatykář, to byl on.
 • 00:54:32 A tuhle pan doktor provedl celou
  tu krásnou operaci.
 • 00:54:39 Je to možné, pane?
 • 00:54:41 Takhle hanebně mě zklamat,
  pane.
 • 00:54:43 Je to možné?
 • 00:54:44 Vy zrádce jeden.
  Přivedu komisaře.
 • 00:54:47 Odevzdá vás spravedlnosti,
  vy jeden.
 • 00:54:54 A "mordyjé", pane doktor,
  budete viset.
 • 00:54:59 Ať se mi odtud ani nehnete.
 • 00:55:07 Ach můj Bože, co jsem se toho
  domu nahledala.
 • 00:55:10 Povězte mi, co je s tím doktorem,
  kterého jsem vám doporučila?
 • 00:55:14 -No, no?
  -Tudle ho máte.
 • 00:55:18 -A hnedle bude viset.
  -Cože?
 • 00:55:23 -Můj muž, že bude oběšen?
  -Dal unést dceru našeho pána.
 • 00:55:30 Cože?
  Běda, běda, běda.
 • 00:55:32 Můj zlatý mužíčku, je to pravda,
  že budeš pověšen?
 • 00:55:35 Tady to vidíš.
 • 00:55:40 To bys měl umřít
  před tolika lidmi?
 • 00:55:42 No, co mám dělat,
  tak ať se nedívají.
 • 00:55:45 Kdybys byl dořezal to dříví,
  měla bych aspoň nějakou útěchu.
 • 00:55:49 Jdi ode mě, puká mi srdce.
  Jdi pryč.
 • 00:55:51 Já ubohá, kdybych bývala
  věděla, co udělám.
 • 00:55:53 Já jsem tě nechtěla přivést
  až na šibenici,
 • 00:55:55 zlatíčko moje dopusť mi to.
 • 00:55:57 Ne, ne, ne, ne.
 • 00:55:58 Já jsem jim řekla, že jsi doktor,
  abych se ti pomstila.
 • 00:56:02 Nic ti neodpustím.
 • 00:56:04 A počkej v očistci těch ran,
  co dostaneš.
 • 00:56:07 -Ani je nespočítáš.
  -Odpusť mi to.
 • 00:56:10 Tak, pane, komisař
  tu bude co nevidět.
 • 00:56:15 A já vás dám zajistit na místě,
  kde mi za vás mohou ručit.
 • 00:56:19 Nešlo by to změnit
  v několik ran holí?
 • 00:56:22 Ne, nic takového,
  spravedlnost sama.
 • 00:56:27 Co to vidím?
  Lusindo.
 • 00:56:30 Pane, přivádím před vaši
  tvář Leandra
 • 00:56:33 a odevzdávám Lusindu
  do vaší moci.
 • 00:56:36 Lusi, Lusi.
 • 00:56:37 Chtěli jsme spolu uprchnout
  a dát se tajně oddat,
 • 00:56:40 ale zvolili jsme
  cestu počestnější.
 • 00:56:43 Nechci vám
  vaši dceru ukrást , ale...
 • 00:56:52 Rád bych ji přijal z vašich rukou.
  Jen ještě něco vám řeknu, pane.
 • 00:56:55 Že jsem právě obdržel listiny,
  z nichž se dovídám,
 • 00:56:58 že můj strýc zemřel a já jsem
  majitelem celého jeho jmění.
 • 00:57:06 Tady jsou listiny.
 • 00:57:11 Zeti, jsem přešťasten a překvapen
  z vaší čestnosti,
 • 00:57:16 vaším činem
  a ze srdce rád
 • 00:57:18 vám odevzdávám svoji
  milovanou dceru.
 • 00:57:23 Lusi.
 • 00:57:37 Lék měl úspěch.
 • 00:57:41 Když tedy nebudeš oběšen,
  tak poděkuj mě za to,
 • 00:57:43 že jsi doktor, protože tu čest
  jsem ti opatřila já.
 • 00:57:46 Jo, jo, jo, pěknou čest.
 • 00:57:48 Také si mi opatřila několik ran
  holí a to ti zůstanu dlužen.
 • 00:57:59 To je jediný prostředek,
  jak tě uklidnit.
 • 00:58:05 Ale fuj, copak je to?
 • 00:58:08 To je hanebnost, darebáku,
  už zase bít svou ženu.
 • 00:58:12 -Já chci, aby mě bil.
  -Už jste tu zas?
 • 00:58:14 ...
 • 00:58:24 A pamatujte si, že člověk nemá
  strkat prst mezi kůru a strom.
 • 00:58:31 Tak a my se teď smiřme,
  plácněme si.
 • 00:58:36 -Já nechci.
  -No tak, plácni si, pojď.
 • 00:58:37 -Ne.
  -Vždyť to nic není.
 • 00:58:38 -Ne.
  -Pojď, plácni si, jen tak, ženuško.
 • 00:58:40 Ne.
  Já se chci hněvat.
 • 00:58:43 Nevzala jsem si tě, abych snášela
  tvé darebácké kousky.
 • 00:58:45 Jaké je to trápení, mít ženu.
 • 00:58:46 Svatou pravdu měl Aristoteles,
  když říkal,
 • 00:58:48 že žena je hotový ďábel.
 • 00:58:49 Tak se podívejte
  na toho chytráka
 • 00:58:50 s tím jeho pitomým Aristotelem.
 • 00:58:51 A kde bys sehnala takového
  otýpkaře,
 • 00:58:53 který dovede rozumovat
  o všem možném.
 • 00:58:55 Který byl 6 let ve službách
  jednoho slavného lékaře.
 • 00:58:57 A který za mlada ovládal
  principii,
 • 00:58:58 jako když bičem mrská.
 • 00:59:00 Ale prosím tě.
 • 00:59:05 -To jsme přeci říkali na začátku.
  -Říkali.
 • 00:59:08 Teď se musíme smířit.
 • 00:59:10 Podívej, tolik lidí se na nás dívá,
  tak mi to odpusť.
 • 00:59:12 Jsou Vánoce,
  tak mi to odpusť.
 • 00:59:15 Ale tak já ti to odpouštím.
  Počkej, pojď sem.
 • 00:59:25 Odpouštím ti,
  ale přijde ti to draho.
 • 00:59:29 O, jaké to trápení mít ženu.
 • 00:59:30 Svatou pravdu měl Aristoteles,
  když povídal,
 • 00:59:31 že žena je hotový ďábel.
 • 00:59:33 Tak se podívejte
  na toho chytráka
 • 00:59:34 s tím jeho pitomým Aristotelem.
 • 00:59:36 A kde bys sehnala takového
  otýpkaře,
 • 00:59:37 který dovede rozumovat
  o všem možném.
 • 00:59:39 Který byl 6 let ve službách
  jednoho slavného lékaře.
 • 00:59:47 Ty alkoholiku.
 • 00:59:51 Svatou pravdu měl Aristoteles,
  když povídal,
 • 00:59:53 že žena je hotový ďábel.
 • 01:00:10 Titulky: Kristýna Derzsiová,
  Česká televize, 2013

Související