iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
31. 12. 2001
09:35 na ČT2

1 2 3 4 5

13 hlasů
49360
zhlédnutí

Skapinova šibalství

Televizní adaptace slavné Molierovy komedie v titulní roli s Vladimírem Menšíkem, který by letos oslavil 85 let.

66 min | další Filmy »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Skapinova šibalství

 • 00:01:00 -Ctihodný otče!
  -Pst! Copak je, synu?
 • 00:01:04 -Ctihodný otče, můj pán...
  -Co je s tvým pánem?
 • 00:01:15 -Copak, synu? -Dobrý den.
  Už jsi řekl, o do jde? -Ne.
 • 00:01:22 -Otče, jeho pán se chce oženit.
  -Ó, Bůh žehná takovému záměru.
 • 00:01:30 Vyřiď pánovi, aby mě navštívil.
  Projednáme průběh obřadu.
 • 00:01:37 -Ale... -On se chce oženit teď.
  -Teď? -Ano, už sem jedou.
 • 00:01:44 Ne tak zhurta, synu, vše se musí
  náležitě připravit. Přijďte zítra.
 • 00:01:52 -Jeho pán se chce oženit teď.
  -Musím sloužit mši. -To počká.
 • 00:01:59 -No, právě. -Ta mše počká.
  -Ó, synu, Bůh nečeká.
 • 00:02:05 -Tak počkejte aspoň vy. Na potřeby
  kostela... -Mám čas jen 5 minut.
 • 00:02:13 -5 minut je až moc,
  nám stačí 2 minuty. -Už jsou tady.
 • 00:02:22 -Otče, chceme být svoji.
  -A co svědkové? Bez nich to nejde.
 • 00:02:30 -Už jsou nám v patách.
  -Dobrá.
 • 00:02:45 Rozhodli jste se, před tváří boží,
  uzavřít manželský sňatek.
 • 00:02:52 Jednáte podle Boha. Pán pravil:
  Ploďte se a rozmnožujte se,...
 • 00:02:59 ...a naplňte zemi. Pro ženu
  opustí muž otce svého i matku svou.
 • 00:03:06 Přidrží se manželky své
  a budou jedno tělo.
 • 00:03:11 Snášejte spolu chvíle dobré i zlé,
  dokud vás smrt nerozdvojí.
 • 00:03:27 Ve jménu otce i syna,
  i ducha svatého, amen.
 • 00:03:32 -Berete si zde přítomného...?
  -Ano. -Ano.
 • 00:03:38 Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj.
  Bůh vám žehnej.
 • 00:04:05 Když jste polibkem stvrdili sňatek,
  mohou pan Geront i Argant přijet.
 • 00:04:17 -Řeknu vám, pane Argante, že se mi
  stýská. -Po čem? -Po mé posteli.
 • 00:04:25 2 měsíce cestování naučí
  člověka vážit si pohodlí.
 • 00:04:31 Dost dlouho na to, aby nám synáčci
  stihli provést nějakou lumpárnu.
 • 00:04:39 -Já svému sluhovi věřím.
  Slíbil, že syna ohlídá. -Doufejme.
 • 00:04:46 Při tom počasí, co vládne,
  bude má dcera ve městě ještě dnes.
 • 00:04:52 Jeden lodník ji viděl
  s mým sluhou vystupovat na loď.
 • 00:04:58 -Nic tedy nebrání uzavření sňatku
  tento týden. -Máte můj souhlas.
 • 00:05:06 -Jedeme po silnici?
  -Ne, proč? -Jen se tak ptám.
 • 00:05:11 -Jak bych tě mohl zradit?
  -Budeš mě milovat vždycky?
 • 00:05:17 -Když člověk miluje tebe... -Muži
  nemilují tak dlouho jako ženy.
 • 00:05:24 -Mužská láska je jako plamen, který
  rychle uhasíná. -Já jsem asi jiný.
 • 00:05:32 -Budu tě milovat věčně. -Bojím se,
  že se tu objeví něco silnějšího.
 • 00:05:40 Jsi přece závislý na otci,
  který tě chce oženit s jinou.
 • 00:05:46 -Jestli mě potká to neštěstí, umřu!
  -Ani otec mě nedonutí zradit tě.
 • 00:05:54 Odešel bych z domu. Já jsem tu
  svou nastávající ještě neviděl.
 • 00:06:01 Už teď se mi protiví
  do hloubi duše.
 • 00:06:05 Miláčku! Když vidím tvoje
  slzy, může se mi srdce rozskočit.
 • 00:06:12 Když si to přeješ, osuším si oči
  a počkám, jak nebe o mně rozhodne.
 • 00:06:19 -Nechci rušit, ale pan otec
  právě projel branami. -Skapino!
 • 00:06:26 -Copak, pane? -Vzpomínáš, jak jsi
  mi jednou pomohl? -Jenom jednou?
 • 00:06:34 -Máš možnost i podruhé.
  -To nepůjde.
 • 00:06:38 -Od toho maléru už žádné kličky.
  -Jakého maléru?
 • 00:06:43 -Jak jsem se pohádal
  se spravedlností. -Ty? -Proč ne?
 • 00:06:49 Já a nespravedlnost!
  Ta se ke mně zachovala špatně.
 • 00:06:56 Zařekl jsem se, že už se
  nebudu do ničeho míchat.
 • 00:07:01 -PLÁČE. -Copak?
  -Vidíš, co jsi způsobil?
 • 00:07:06 Vy pláčete? Jestli mohu
  pomoct, když nutně potřebujete...
 • 00:07:12 Když mě pěkně poprosíte, tak bych
  možná mohl, ale jak říkám, možná.
 • 00:07:20 -Skapino, já tě tedy...
  -Říkal jste něco? -Já tě prosím.
 • 00:07:26 -Aha, že prosíte.
  -Objasni to otci.
 • 00:07:31 -A co paní? -Já vás zapřísahám,
  jako on. Pomozte naší lásce!
 • 00:07:39 Člověk to rád slyší, a musí se
  nechat uprosit, aby nebyl nelida.
 • 00:07:46 Tak já se pokusím vám pomoct.
 • 00:07:49 Ale paní se musí někam schovat,
  než přejde ten první náraz, víte?
 • 00:07:56 Ten náraz s jeho otcem...
 • 00:07:59 -Skapino, není rozkošná?
  -Je. -Je úplně bez groše.
 • 00:08:05 -Nemohl bys...
  -Pane, vy toho chcete nějak moc.
 • 00:08:10 -Připravte se na náraz s otcem.
  -Už se třesu strachy.
 • 00:08:16 Jsem od přírody tak bázlivý...
 • 00:08:20 Musíte se snažit vypadat
  energicky a neústupně,...
 • 00:08:25 ...aby vás otec hned nezačal
  komandovat jako utřinose.
 • 00:08:31 Tak jako vždycky.
 • 00:08:33 A tak se musíte aspoň snažit
  vypadat kurážně. To se dá naučit.
 • 00:08:40 Kurážný člověk nesmí sedět.
  Postavte se, zvedněte hlavu.
 • 00:08:46 Kurážně bradu dopředu.
  A rovný pohled.
 • 00:08:51 -Tak?
  -Ano, tak se hraje kuráž.
 • 00:08:54 Já jdu za dveře a vrátím se jako
  váš otec. Zkusíte si to na mně.
 • 00:09:02 Tady jsi, ty syčáku! Ty si vůbec
  nezasloužíš otce, jako jsem já.
 • 00:09:09 Já jsem tě choval jako oko v hlavě!
  Co se smějete?
 • 00:09:14 -Dělám tu vašeho otce.
  -Mám pocit, že ho slyším.
 • 00:09:20 Tak odpovídejte.
 • 00:09:22 Dobrá, já vezmu všechnu odvahu
  do hrsti a energicky ti odpovím.
 • 00:09:29 -Určitě? -Ano.
  -Je to ve vašem zájmu.
 • 00:09:33 -Váš otec už je tady.
  -To je můj konec. To je můj konec!
 • 00:09:43 -Tak má to cenu? Ten tvůj pán
  je strašpytel... -Co budeme dělat?
 • 00:09:51 -Počkáme na staříka sami.
  -Ale co mu řeknu? -Přece nic.
 • 00:09:57 Povídat budu já, ty jen dělej,
  že se s tím velmi souhlasíš.
 • 00:10:04 -Kde je ten rošťák?
  -Pane! -Tady jsi!
 • 00:10:08 Ty moudrý správče mé rodiny!
  Vynikající vychovateli!
 • 00:10:14 -To jsem rád.
  -Já také, pomáhal jsem mu.
 • 00:10:18 Řídil ses rozkazy a můj syn
  se choval vzorně, co?
 • 00:10:24 -Jakou jste měl cestu? -Dobrou.
  Tak proč nemluvíš, ty boží dárku?
 • 00:10:31 -A obchody šly dobře?
  -Dej mi pokoj!
 • 00:10:35 -Ať se mohu v klidu pohádat.
  -S kým? -S kým?
 • 00:10:40 -S tímhle lumpem! -S dobrákem
  Sylvestrem? Co udělal?
 • 00:10:46 -Ty nevíš, co se tady stalo?
  -Ne, nic jsme neslyšeli.
 • 00:10:52 -Vždyť si o tom povídá celé město.
  -Tohle myslíte?
 • 00:10:57 -Nějaká maličkost se k nám donesla.
  -Syn se ožení s cizí ženskou!
 • 00:11:05 -To je maličkost?
  -Já jsem se přeřekl.
 • 00:11:09 Ještě jste si neodložil
  a už vyvádíte.
 • 00:11:13 -Já chci vyvádět!
  -Na to máte právo, pane.
 • 00:11:18 -Dnes má přijet Gerontova
  dcera až z Tarentu. -Z Tarentu?
 • 00:11:24 Přijede a najde toho syčáka
  ženatého s nějakou ochechulí.
 • 00:11:30 -A nemám důvod vyletět z kůže?
  -To máte.
 • 00:11:35 Zvlášť když vám řekli, že si vzal
  ochechuli. Však ji uvidíte.
 • 00:11:42 Když jsme to slyšeli,
  také jsme vyváděli, viď?
 • 00:11:47 -A já ho vypeskoval. -Ano!
  -Tys ho měl hlídat!
 • 00:11:52 On u toho byl! Co jsem mu řekl,
  vy byste neřekl lépe.
 • 00:11:58 Ale pak jsme vzali rozum
  do hrsti, a zjistili jsme,...
 • 00:12:04 -...že váš syn na tom nenese
  žádnou vinu. -Co to vykládáš?
 • 00:12:11 -Ožení se bez otcova souhlasu
  a nenese vinu? -Ne, pane. Ne.
 • 00:12:18 Zjistili jsme, že to je vůle osudu.
 • 00:12:22 Vůle osudu!
  To je vůbec ta nejlepší výmluva.
 • 00:12:27 Člověk spáchá jakýkoliv zločin
  a řekne, že to je vůle osudu.
 • 00:12:33 To neříká váš syn, ale já.
  Vůle osudu. Nemá na tom vinu.
 • 00:12:40 Vezměte to filosoficky.
 • 00:12:42 -Mladí lidé jsou mladí...
  -Protože jsou mladí...
 • 00:12:48 Co to povídáš?
  Mlč, to je moje myšlenka.
 • 00:12:52 Mladí lidé jsou mladí nejen
  proto, že jsou mladí,...
 • 00:12:58 ...ale protože nemají dost
  rozumu, aby se chovali rozumně.
 • 00:13:04 Vezměte si třeba mého pána.
 • 00:13:08 Co jsem se mu naradil?
  Co jsem mu dával příkladů a výtek?
 • 00:13:14 -A udělal něco daleko horšího,
  než váš syn. -A co udělal?
 • 00:13:21 Ani se neptejte.
  Prostě proto, že je mladý.
 • 00:13:26 Také jste byl mladý.
  Prý jste byl číman na ženské.
 • 00:13:31 -Já? To snad ne.
  -Ano, slyšeli jsme to.
 • 00:13:36 Prý jste si vybíral ty
  nejproslulejší krasavice.
 • 00:13:41 -A prý co jste načal, to jste
  dorazil. -To nepopírám.
 • 00:13:47 Ale vždy zůstalo jen
  u nějakého techtle mechtle.
 • 00:13:52 Takovou pitomost, jako můj syn,
  bych nikdy neudělal.
 • 00:13:58 Ale co měl ten chlapec dělat?
 • 00:14:02 Představte si sebe.
  Jste mladý a potkáte sličnou dívku.
 • 00:14:09 Ta po vás vzdychá, tak jí začnete
  říkat taková ta láskyplná slova.
 • 00:14:16 Ty sladké pitominky... A ona začne
  víc vzdychat, je z toho celá pryč.
 • 00:14:24 -Tak k ní zajdete, abyste si užil.
  -Techtle mechtle.
 • 00:14:30 Jenže ho při tom načapají rodiče.
 • 00:14:33 A násilím ho nutí, aby si
  dceru vzal. Měl se nechat zabít?
 • 00:14:41 -Lepší ženatý než zabitý, ne?
  -Počkat!
 • 00:14:45 -To jsem nevěděl, že ho donutili.
  -Teď vám to říkám. -Donutili ho!
 • 00:14:53 To měl říct před notářem,
  že to udělal pod nátlakem.
 • 00:14:59 -To nás nenapadlo. -Nás to ani
  napadnout nemohlo, to on nechtěl.
 • 00:15:06 -Bylo by snadnější zrušit sňatek.
  -Zrušit sňatek se vám nepovede.
 • 00:15:13 Jak to? Jsem otec,
  právo je na mé straně.
 • 00:15:18 A musí se mi dostat
  zadostiučinění za to násilí.
 • 00:15:23 A co váš syn, kdyby se přiznal,
  že se oženil pod nátlakem?
 • 00:15:30 Přiznal by, že měl strach.
 • 00:15:33 A co to znamená?
  Když se člověk bojí, je zbabělec.
 • 00:15:39 To si ani nezaslouží takového otce.
 • 00:15:43 -Já na to kašlu! -I v zájmu vaší
  cti musí trvat na tom manželství.
 • 00:15:51 Chci, aby v zájmu mé cti
  prohlásil pravý opak.
 • 00:15:56 -To neudělá. -Neudělá?
  -Ne, a ani nemůže.
 • 00:16:02 -Tak ho vydědím a basta!
  -Nevydědíte. -Že nevydědím?
 • 00:16:07 -Ne. -A kdo mi v tom zabrání?
  -Vaše otcovská láska.
 • 00:16:13 -Otcovská láska mi nezabrání.
  -Já vás znám, jste dobrák.
 • 00:16:19 Nechme toho!
  Už mi to handrkování hýbe žlučí.
 • 00:16:25 -Tak hybaj pro toho mého rošťáka!
  -Už běžím.
 • 00:16:30 -Já musím k panu Gerontovi. -Proč?
  -Říct mu o tom neštěstí.
 • 00:16:36 -Já mu to vyřídím.
  -Dej mi pokoj!
 • 00:16:41 Jednomu pomáhám, sobě jsem ublížil.
  Neměl jsem to s tím Leandrem říkat.
 • 00:16:54 -SMĚJÍ SE.
  -Tak, pánové...
 • 00:17:03 Musím uznat, že jsi pašák.
  Už je to na dobré cestě.
 • 00:17:09 Ale co peníze?
  Nemáme na živobytí a všude dlužíme.
 • 00:17:15 A co tohle?
  To je pěkný kousek živobytí.
 • 00:17:19 A pití máme zatím dost, tak se
  nestarej, já to nějak zařídím.
 • 00:17:26 Mezi námi, mám ohromný plán.
  Plán, který musí klapnout, rozumíš?
 • 00:17:34 Jen nám k tomu chybí ještě třetí
  chlap, kterému bychom mohli věřit.
 • 00:17:42 A který by v sobě měl ten...
  Jak tomu říkají? Talent!
 • 00:17:48 A co já? Co, co, co...
 • 00:17:52 Vidíš, vždyť se říká: Pod svícnem
  je tma. Na tebe jsem zapomněl!
 • 00:17:59 Jsme herci, víte?
  Něco připravujeme.
 • 00:18:03 Postav se mi! Trochu dál. Ty máš
  figuru! Zvlášť, když já sedím.
 • 00:18:10 A teď si zkus vztekle
  narazit klobouk do očí.
 • 00:18:15 To je ono! A ty zuby nech,
  to je bezvadné.
 • 00:18:20 -Teď si dej neurvale ruce v bok.
  -Au!
 • 00:18:24 Teď zvedni pravou nebo levou nohu.
  Nebo obě. Pravá stačí.
 • 00:18:31 A teď se velmi divoce
  a nebezpečně projdi po lokále.
 • 00:18:36 -Zkus to napřed zahrát sám!
  -Co je na tom?
 • 00:18:41 -Vraž si klobouk do čela!
  -Dobře.
 • 00:18:45 Dej si ruce v bok, zvedni
  jednu nohu a jdi se projít.
 • 00:18:51 To jsem nevěděl! Já mám bráchu...
  Tobě to i myslí!
 • 00:18:57 Když tě nalíčím a naučím tě měnit
  hlas, tak tě ani matka nepozná.
 • 00:19:05 Natož pak on. Tak co říkáš?
 • 00:19:09 Ty, Skapino, abych se nedostal
  do nějakého rozporu se zákonem.
 • 00:19:17 Na co myslíš? Jdeme do toho dva.
  O všechno se bratrsky rozdělíme.
 • 00:19:24 A 1, 2 nebo 3 roky galejí navíc,
  to pro nás nic není. Tak na zdraví!
 • 00:19:34 Ale má dcera přijde do situace
  nepříznivé pro naše záměry!
 • 00:19:40 Zvlášť po tom, co jste
  mi řekl o svém synovi!
 • 00:19:45 Ručím za to, že i tuhle
  překážku překonáme. Jdu to zařídit.
 • 00:19:52 -Víte, co? Výchova dětí vyžaduje
  tu největší péči. -Správně.
 • 00:20:01 -Proč mi to říkáte? -Protože
  lotroviny, které nám děti tropí,...
 • 00:20:08 -...pocházejí ze špatné výchovy.
  -Co tím myslíte?
 • 00:20:13 Kdybyste syna řádně vychoval,
  tak by to neprovedl.
 • 00:20:19 -A vy si myslíte, že svého syna
  jste vycepoval řádně? -No ovšem.
 • 00:20:27 A co když tedy váš syn provedl
  ještě něco horšího než ten můj?
 • 00:20:37 -Slyšel jste snad něco
  o mém synovi? -Už to tak vypadá.
 • 00:20:43 -A smím vědět, co? -Skapino
  mi to řekl jen v hrubých rysech.
 • 00:20:50 Podrobnosti vám řekne on sám nebo
  někdo jiný. Já jdu k advokátovi.
 • 00:21:04 Podrobnosti mi řekne
  on nebo někdo jiný?
 • 00:21:10 -Tatínku! Jsem rád, že už jste
  zase zpátky! -Pomalu, pomalu.
 • 00:21:17 -Napřed si musíme vážně promluvit.
  -Copak je, tatínku?
 • 00:21:23 -Vy mi nechcete dovolit, abych vás
  po dvou měsících objal? -Počkej!
 • 00:21:31 -Musíme si něco vyjasnit.
  -A co? -Podívej se mi do očí!
 • 00:21:38 -Co jsi tady dělal? -Nic,
  co by vám mohlo být proti mysli.
 • 00:21:44 -Říkáš to moc jistě.
  -Nic jsem neprovedl.
 • 00:21:49 -Ale Skapino mi říkal různé věci.
  -Skapino? -Vida, jak jsi zrudl!
 • 00:21:56 -Co vám říkal?
  -O tom se nebudeme šířit.
 • 00:22:01 -Ale jestli jsi mě nějak zostudil,
  zřeknu se tě! -Tatínku!
 • 00:22:09 ZPÍVÁ.
 • 00:22:12 Láska je jako to ptáče,
  co vesele po světě skáče.
 • 00:22:20 -Skapino, kde je tvůj pán?
  -Vítám vás, pane.
 • 00:22:25 Můj pán se dole vítá s otcem,
  křičí na sebe. Já ho zavolám.
 • 00:22:31 -Náš pán je tady, pane.
  -Ale, tady jste.
 • 00:22:37 To jsem rád, že vás potkávám,
  pane prevíte. Prevíte!
 • 00:22:44 Řekl jste mi pane prevíte?
  To je pro mě velká čest.
 • 00:22:50 Ty si ze mě děláš blázny?
  Já tě naučím!
 • 00:22:54 -Já myslel, že vy žertujete.
  -Neubližuj mu, Leandře.
 • 00:23:00 -Nech mě, zchladím si na něm žáhu.
  -Proč? -Ty nevíš?
 • 00:23:06 -Ne. -Nevíš, ty zrádče?
  Přiznej se ke svému darebáctví.
 • 00:23:12 Mluv, nebo tě propíchnu.
 • 00:23:15 To už zakázali! Řekněte mi, k čemu
  se mám přiznat a já se přiznám.
 • 00:23:23 -Ty nevíš? -Už vím! Já se mám
  přiznat. Myslíte to... S tím...?
 • 00:23:30 Tak já se přiznávám, že vaši
  přátelé a já jsme tam dole...
 • 00:23:38 -Vaši přátelé? -Chtěl jsem říct
  "moji přátelé", tedy Sylvestr a já.
 • 00:23:46 Myslíte, jak jsme to víno ze Španěl
  zachránili před zkysáním?
 • 00:23:52 Trochu jsme ochutnali, až na dno.
 • 00:23:57 Nasekli jsme soudek a kolem rozlili
  vodu, jako, že to víno vyteklo.
 • 00:24:04 -A já kvůli tomu vynadal služce!
  -Já se omlouvám.
 • 00:24:10 Ale to víno za moc nestálo,
  bylo nám z něj špatně.
 • 00:24:15 Jsem rád, že to vím, ale teď
  mám na srdci něco jiného.
 • 00:24:21 -A ty to víš moc dobře. Tak mluv!
  -Pane, už si vzpomínám.
 • 00:24:28 -Vy asi chcete slyšet...
  -Mluv!
 • 00:24:33 O té cikánské dívce, jak jste mě
  k ní poslal s těmi hodinkami?
 • 00:24:42 -Co? -Jak mě přepadli zloději
  a ty malé hodinky mi ukradli?
 • 00:24:49 To chcete slyšet, pane?
  Co se dá dělat...
 • 00:24:54 Tak tehdy mě zloději nepřepadli
  a hodinky mi nevzali, pane.
 • 00:25:01 Já jsem si řekl: Skapino, kdyby
  ti zloději chtěli vzít hodinky...
 • 00:25:08 Tak jsem si je zašil do kalhot
  do švů. A zapomněl jsem, kam.
 • 00:25:15 U té slečny jsem nechtěl
  párat celé kalhoty.
 • 00:25:20 A abych také věděl,
  kolik je hodin.
 • 00:25:24 Tak ty sis zašil a pak nechal
  hodinky mé Zerbinetty?
 • 00:25:29 Ale ona nevěděla, že je má dostat.
  Tak jsem ji jen pozdravoval.
 • 00:25:36 -Ale to ještě není to,
  co chci slyšet. -Já už nic nevím.
 • 00:25:43 -Ty nevíš? -Ne, pak už mám
  jen samé dobré skutky, pane.
 • 00:25:49 Nebo myslíte, jak vás
  v noci zbili ti vlkodlaci?
 • 00:25:54 Jak jsem vám pak dával
  odvar a lopuchové listy?
 • 00:25:59 Ten vlkodlak jsem byl já.
 • 00:26:02 Myslel jsem, že bude nějaká
  legrace, tak jsem na vás skočil.
 • 00:26:09 Ale vy jste tak křičel, že jsem
  utekl. Já toho moc lituji.
 • 00:26:15 Skapino! Pamatuj si, že si na
  všechno ve vhodnou chvíli vzpomenu.
 • 00:26:24 -Ale teď chci vědět, co jsi na mě
  řekl mému otci. -Už řeknu všechno.
 • 00:26:31 -A kdy jsem mu měl něco říct?
  -Teď!
 • 00:26:36 -Já ho naposledy viděl...
  -Tys ho teď neviděl?
 • 00:26:41 -Ne. -Ale vždyť to vím od něho.
  -Já mu to neřekl. Zeptejte se ho!
 • 00:26:49 -Nebo váš otec nemluví pravdu.
  -Pane Leandře, nesu vám zprávu.
 • 00:26:57 -Jakou? -Ti vaši cikáni
  chtěji odvést Zerbinettu.
 • 00:27:02 Mám vám vyřídit, že jestli
  do dvou hodin nedonesete peníze,...
 • 00:27:09 ...tak ji navždy ztratíte.
 • 00:27:13 -Do dvou hodin?
  -Do dvou hodin. Mohu odejít?
 • 00:27:19 -Mohu odejít? -Jdi!
  -Do dvou hodin! Skapino!
 • 00:27:26 -Já pospíchám uklízet do sklepa.
  -Skapino! -Ano, pane?
 • 00:27:32 -Skapino... -Copak, pane?
  -Můj zlatý Skapino, pomoz mi.
 • 00:27:38 Teď jsem zlatý, ale jinak mě bijete
  a pícháte do mě.
 • 00:27:44 Skapino, já ti odpouštím všechno,
  cos mi na sebe vyklopil.
 • 00:27:51 -Slyšíš? -Slyším, ale vy
  jste řekl, že mě zapíchnete.
 • 00:27:57 Zapřísahám tě, zachraň mi život
  tím, že zachráníš moji lásku.
 • 00:28:03 To nemůžete! Slovo pána je slovo
  pána, musíte mě zapíchnout.
 • 00:28:10 Prosím, pusť to z hlavy a vymysli
  něco, jak bys mi mohl pomoct.
 • 00:28:17 -Po tom, jak jste mě tu urážel?
  -Něco se pro něho musí udělat.
 • 00:28:24 -Prosím, vymysli něco.
  -Pane, to tak rychle nejde.
 • 00:28:30 Ještě mám v sobě hořkost.
  To byste se mi musel moc omluvit.
 • 00:28:36 Skapino, já přiznávám,
  že jsem nebyl v právu.
 • 00:28:43 -Jenže to je trochu málo, pane.
  -Ano? -Ano.
 • 00:28:49 Jestli chceš, abych si před
  tebe klekl, tak já klečím.
 • 00:28:57 -Vstaňte... -Něco pro něho udělej!
  -Já vím, ale vstaňte, pane.
 • 00:29:03 -Slibuješ, že mi pomůžeš?
  -A co potřebujete? -500 tolarů.
 • 00:29:10 -A vy, pane? -200 pistolí.
  -Snad to nepopletu.
 • 00:29:15 S vaším tatínkem už mám plán.
  A vašemu můžu říct cokoliv.
 • 00:29:22 Stejně je prý vaším
  otcem jen podle jména.
 • 00:29:27 -Tak 500 pistolí a 200 tolarů.
  -Obráceně. -My si to pak vyměníme.
 • 00:29:35 -Nezapomeň! -Ne. 200 pistolí
  a 500 tolarů od vašich tatínků.
 • 00:29:44 No nic, když dovolíte, pane,
  tak zase poběžím.
 • 00:29:50 Řeknu vám, že mi vždy přijde líto,
  když vidím takového otce...
 • 00:29:57 ...rmoutit se nad vlastními dětmi.
 • 00:30:02 -Advokát mi poradil, jak sňatek
  zrušit. -Kdo vám to poradil?
 • 00:30:09 -Jít za advokátem nebo k soudu...
  To znamená se zničit. -Já vím.
 • 00:30:17 -Ale jak jinak se to dá zařídit?
  -Dá. Já vím, jak.
 • 00:30:23 Měl jsem nápad a hned jsem ho
  provedl. A ve váš prospěch.
 • 00:30:29 Navštívil jsem bratra té dívky,
  co si ji vzal váš syn Oktáv.
 • 00:30:36 -No a co? -Na první pohled
  rabiják, rváč z povolání,...
 • 00:30:43 ...co někoho zapíchne tak lehce,
  jako my vypijeme láhev vína.
 • 00:30:50 Hned jsem mu tvrdě řekl, jak
  snadné bude ten sňatek zrušit,...
 • 00:30:56 -...jestli se prokáže, že byl
  uzavřen pod nátlakem. -Správně.
 • 00:31:03 Také jsem mu řekl, co budou u soudu
  znamenat vaše peníze a známosti.
 • 00:31:11 Tak jsem ho kroutil, až to uznal,
  a s tím zrušením by i souhlasil,...
 • 00:31:19 -...ovšem chce nějakou sumičku
  odškodného, pane. -A kolik?
 • 00:31:27 -Dá vám rozum, že takový typ chce
  hned nekřesťanskou sumu. -Kolik?
 • 00:31:34 -Říkal, že 500 nebo 600 pistolí.
  -To si snad dělá z lidí blázny.
 • 00:31:43 -Já jsem mu hned řekl, že to
  mu nikdo nedá. -Samozřejmě.
 • 00:31:49 -Řekl jsem, že nemá šanci.
  -Jistě.
 • 00:31:54 Tak si to uvědomil a řekl mi:
  Stejně nastupuji k vojsku,...
 • 00:32:00 ...tak budu potřebovat koně.
 • 00:32:04 A dobrého koně pod 60 pistolí
  nikde neseženu, a to je pravda.
 • 00:32:12 -60 pistolí? -Za dobrého koně.
  -To bych mohl dát. -To je výhodné!
 • 00:32:19 Ovšem pak řekl: Na koně postroj,
  pro sebe výstroj, to je 20 pistolí.
 • 00:32:27 -60 a 20, to je hodně, ale...
  -Ale vyplatí se to. -Souhlasím.
 • 00:32:34 -A pak prý už jen koně pro sluhu.
  -Co? Ať jde k čertu!
 • 00:32:41 -Nedostane nic, vydřiduch!
  -A to má ten sluha chodit pěšky?
 • 00:32:48 -Ať si chodí, jak chce. -To je
  smůla, a mohlo to být vyřešeno.
 • 00:32:56 -A kvůli takové prkotině...
  -Tak dobře. -No tak... -60...
 • 00:33:04 Je to moc, ale koukej už mazat.
  Dobře, 110 pistolí dám.
 • 00:33:11 Ano, 110 pistolí a víc nic.
  Chtěl ještě malého mezečka, ale...
 • 00:33:17 -Jakého mezečka?
  -Aby jim nosil náklady. -Ne!
 • 00:33:23 -To radši půjdu k soudu.
  -Jen malého. -Ne. Půjdu k soudu.
 • 00:33:30 Co pořád říkáte o soudu?
  To chcete riskovat?
 • 00:33:36 Tam jste v zajetí různých kliček,
  nasadí na vás paragrafy, grafy.
 • 00:33:44 Budou vás veřejně pranýřovat,
  samá veřejná přelíčení.
 • 00:33:50 A nakonec se prokurátor nechá
  podplatit a prodá vás odpůrci.
 • 00:33:57 Soudní zřízenec napíše špatné
  datum na předvolání,...
 • 00:34:02 ...svědkové budou vypovídat to,
  co neviděli, a jaký jste, pane?
 • 00:34:09 -To chcete prohrát? Já to vím,
  co je soud. -Dobře.
 • 00:34:16 -Tak kolik chce na toho mezka?
  -Jen mezečka.
 • 00:34:20 -Dohromady 200 pistolí, ale to jde.
  -Cože? Ne. A já chci jít k soudu.
 • 00:34:31 -Proč to říkáte?
  -Budu se soudit.
 • 00:34:35 -To znamená podmazat, namazat...
  -200 pistolí nedám a basta!
 • 00:34:43 Počítejte, na co vás to přijde.
  A ta ostuda!
 • 00:34:49 -Áááá!
  -HVÍZDNUTÍ.
 • 00:34:58 -Dej mi pokoj, Skapino. Nedám.
  -Chcete se zničit, pane?
 • 00:35:05 -To je on! -Kdo? -Jak jsme o něm
  mluvili, ten bratr své sestry.
 • 00:35:14 -Skapino! Je tu někde ten Argant?
  -Pane, co mu chcete?
 • 00:35:21 Právě jsem se dověděl, že mě chce
  žalovat a dát zrušit sňatek sestry.
 • 00:35:29 Já nevím, co chce udělat, ale ty
  peníze vám nedá, prý je to moc.
 • 00:35:37 Jestli ho najdu, tak ho přerazím!
 • 00:35:43 Co s tím máváte? Viděl jste mého
  pána? Ten má pro strach uděláno.
 • 00:35:51 Padnout na něho, tak ho na místě
  tímhle mečem rozsekám!
 • 00:35:58 -Co je tohle za chlapa?
  -To není on.
 • 00:36:03 -Šel náhodou kolem, nějaký věřitel.
  -Není to jeho kamarád? -Ne.
 • 00:36:10 Přísahám na svou čest, že vás
  toho ničemy Arganta zbavím.
 • 00:36:17 -A kdo zaplatí dluhy? -Nejdřív
  zaplatí dluhy a pak ho propíchnu.
 • 00:36:25 -Pane, pojďte sem.
  -U sta hromů, to právě chci.
 • 00:36:31 Já vám něco povím. Tady se násilí
  netrpí, a on má spoustu příbuzných.
 • 00:36:39 Že já ho tady nemám po ruce, že se
  na mě nevyřítí se zbraní v ruce.
 • 00:36:47 A dopředu! A nazad! A kupředu!
  Kam utíkáte, baby? Pojďte sem!
 • 00:37:03 Šílenče!
 • 00:37:09 Už je pryč.
  Tohle zbylo z vašich příbuzných.
 • 00:37:14 Hlavně, že jste ušetřil
  200 pistolí. Sbohem.
 • 00:37:19 -Skapino, počkej!
  -Proč? -Pojď sem.
 • 00:37:23 -Já mu těch 200 pistolí dám.
  -To vám to trvalo.
 • 00:37:29 -Dojdi pro něj. -Já mu je donesu.
  -Ne, já mu je dám sám.
 • 00:37:36 -To se nehodí. Vždyť jste říkal,
  že jste někdo jiný. -Ne.
 • 00:37:43 -Radši mu je dám osobně.
  -Rozumím. Vy mi nevěříte, pane.
 • 00:37:51 Za co mě máte? Nejsem šejdíř.
  Proč bych to dělal?
 • 00:37:59 Já mám v zájmu vaše štěstí.
 • 00:38:03 Vždyť máte být brzy příbuzným
  mého pána! Někoho si najděte.
 • 00:38:09 -Počkej! Tady máš ty peníze.
  -Co když je ukradnu?
 • 00:38:15 Dej mu je, ale buď opatrný,
  až mu je budeš dávat.
 • 00:38:21 -Na co? -Na ty peníze. -Aha.
  Já vám pak řeknu, jak to dopadlo.
 • 00:38:35 -Kdo to hlučí na té chodbě?
  -To jsem já, pane. -To jsi ty?
 • 00:38:42 -Takové neštěstí! Proč právě
  na náš dům... -Co to breptáš?
 • 00:38:49 -Pane, já vám nesu smutnou zprávu.
  -Jakou? -Ani to nechci říct.
 • 00:38:56 -Váš pan syn... -Co je s ním?
  -Potkal jsem ho u trhoviště.
 • 00:39:03 Byl celý smutný. Z řeči jsem
  vyrozuměl, že jste mu něco řekl.
 • 00:39:10 -Zapletl jste do toho i mě.
  -Co to breptáš? -Jak říkám...
 • 00:39:16 Chtěl jsem se ho rozptýlit
  a vzal jsem ho do přístavu.
 • 00:39:22 Myslel jsem, že se podíváme
  na lodě a trochu si popovídáme.
 • 00:39:29 Tak jsme šli, povídali si, ale váš
  pán se z toho pořád ne a ne dostat.
 • 00:39:37 Najednou jsme zůstali stát jako
  solný sloup. Tam, něco jako dům,...
 • 00:39:44 ...na tom stál další dům,
  prostě stála tam taková turecká,...
 • 00:39:51 -...teď jsem to měl na jazyku.
  -Galéra. -Ano. Vy jste tam byl?
 • 00:39:59 -Jedině taková je vyštafírovaná.
  -Ano, jinak ty lodě nic moc.
 • 00:40:05 Tak jsme tam stáli a dívali se.
 • 00:40:10 A padli jsme do oka tureckému
  důstojníkovi. Mají pěkné uniformy.
 • 00:40:17 Povídal, ať se jdeme podívat
  nahoru na palubu, a tak jsme šli.
 • 00:40:25 Ten se choval uctivě! Nabídl nám
  svačinu, ovoce sladší než med.
 • 00:40:32 -A ta vína! Nikde na světě taková
  nemají. -A co je na tom smutného?
 • 00:40:40 To smutné teď právě přijde.
 • 00:40:44 Tak jsme tam jedli, pili,
  a vůbec jsme si nevšimli,...
 • 00:40:50 ...že ta loď vyplula na širé moře.
  A tím okamžikem se všechno změnilo.
 • 00:40:59 Ten důstojník, už žádná uctivost,
  křičel: Lodníci, svažte je!
 • 00:41:05 Pak spustili bárku a strčili mě
  do ní. Ten Turek vám vzkazuje,...
 • 00:41:13 ...že mu máte poslat 500 tolarů,
  nebo pošle vašeho syna do otroctví.
 • 00:41:20 -Víte, kam? Až do Alžíru.
  -500 tolarů? -To říkal ten Turek.
 • 00:41:27 -A dal mi na to jen 2 hodiny.
  -Holomek, takhle mě týrat! 500!
 • 00:41:36 -Teď je na vás, abychom ho
  vysvobodili. -Co chtěl na té lodi?
 • 00:41:45 My tam byli oba!
 • 00:41:48 -Pošlu na toho Turka zástupce
  spravedlnosti. -Děláte si legraci?
 • 00:41:56 -Jak může jít pěšky na širé moře?
  -Ale co tam chtěl? -To se stává...
 • 00:42:04 Už to mám! Půjdeš za tím Turkem,
  ať pustí syna a zůstaneš tam...
 • 00:42:11 -...místo něho, než peníze seženu.
  -To byl Turek, ne blbec.
 • 00:42:18 Přece si tam nenechá mě,
  chudáka neprodejného.
 • 00:42:23 -Ale co chtěl na té galéře?
  -Čas utíká. -A kolik to chtěl?
 • 00:42:29 -500 tolarů.
  -Ví vůbec, co to je?
 • 00:42:33 -Asi ano, když chtěl 500 tolarů
  nebo 1 500 liber. -Zloděj mizerný!
 • 00:42:41 -Co si myslí?
  -To já nevím.
 • 00:42:45 Mně stačilo, že je pán spoutaný,
  a Turek chce ty peníze.
 • 00:42:51 Počkej! Skapino,
  tady máš klíč od půdy.
 • 00:42:57 -Odemkneš ten proutěný koš...
  -Vezmu peníze. -Ale ne.
 • 00:43:03 Vezmeš staré šaty, prodáš je
  a vykoupíš mého syna.
 • 00:43:08 Váš syn tam spoutaný úpí,
  a já mám jít přebírat staré hadry?
 • 00:43:17 Skapino, já jsem si vzpomněl,
  že bych ty peníze snad mohl sehnat.
 • 00:43:25 -Před chvílí jsem obdržel ten obnos
  ve zlatě. -A syn bude na svobodě.
 • 00:43:34 Ale řekni tomu Turkovi, že je
  bídný zloděj. A bezectný lhář!
 • 00:43:41 -Ano. -Nikdy mu to nezapomenu!
  -A co, pane? -A že se mu pomstím.
 • 00:43:49 -Už běž.
  -Já řeknu, že náš pán vzkazuje...
 • 00:43:53 -Pane! -Co je zase?
  -Nedal jste mi ty penízky.
 • 00:43:59 -Já už žalem nevím, co dělám.
  -To vidím. -Co chtěl na té galéře?
 • 00:44:06 To se ho zeptáte potom. Pane,
  já tomu Turkovi všechno vyřídím.
 • 00:44:17 -Kdepak jste? -Jak jsi dopadl?
  -Dobře, všechno šlo jako po másle.
 • 00:44:26 -Já se zblázním radostí, Skapino!
  -Je mi líto, pro vás nemám nic.
 • 00:44:33 Váš otec není otec, to je krkavec.
  Nedal mi pro vás nic.
 • 00:44:44 -Leandře! -Já nemám proč žít.
  -Počkejte, pane, nedělejte to.
 • 00:44:52 -Já to mám. Chtěl jsem vás jen
  pozlobit. -Tys mi zachránil život!
 • 00:45:00 Ale nejdřív mi musíte něco slíbit.
 • 00:45:04 Že smím vašeho otce potrestat za
  to, co mi provedl. Dovolíte mi to?
 • 00:45:12 -Dělej si, co chceš.
  -Ať vám slouží.
 • 00:45:16 A teď rychle vykoupit
  mou milovanou Zerbinettu!
 • 00:45:23 Vaši milenci nám nakázali, abychom
  váš zavedli do tohoto hostince.
 • 00:45:30 Slečny, váš pokojík je připraven.
  A je krásný, má okna na jih.
 • 00:45:38 Snad mezi námi zavládne přátelství
  jako mezi našimi miláčky.
 • 00:45:46 Přijímám. Když mi někdo nabídne
  přátelství, nikdy neřeknu ne.
 • 00:45:53 -A když vám někdo nabídne lásku?
  -Lásku! -Lásku!
 • 00:46:00 To je jiné. V lásce hrozí člověku
  nebezpečí, a tak odvážná nejsem.
 • 00:46:08 Naopak! Ve věci mého pána
  jste prokázala hodně odvahy.
 • 00:46:14 Pán pro vás hodlá také něco udělat,
  co vám dodá odvahy na celý život.
 • 00:46:24 Ale zatím to není dost.
  Nestačí, aby pán za mě zaplatil.
 • 00:46:31 To ho bude stát ještě něco jiného,
  musí mi slíbit věrnost.
 • 00:46:38 A ještě ji okořenit nutnými obřady.
 • 00:46:43 Neříkejte, že jste vám to řekl,
  ale můj pán si vás chce vzít.
 • 00:46:50 -Všechno má být, jak se patří.
  -Ale u jeho otce to asi neprojde.
 • 00:46:57 -Jeho otce nechte na nás.
  -Já neznám své rodiče.
 • 00:47:03 Vyrostla jsem u cikánů.
 • 00:47:06 A tím neoblomím žádného otce,
  který chce bohatou nevěstu.
 • 00:47:12 Nebuďte smutná, my také nikoho
  nemáme. A jsme na sebe někdy zlí.
 • 00:47:19 Skapino, vypravuj, jak jsi
  z toho lakomce vyrazil peníze.
 • 00:47:25 To je zábavné, ale řekne vám
  to Sylvestr, zná to lépe než já.
 • 00:47:32 Já mám totiž takový malý nápad,
  vrtá mi hlavou malinká pomstička.
 • 00:47:40 Koleduješ si o výprask.
 • 00:47:43 Přece o mně nikdo nemůže říct,
  že ze mě vymámil tajemství.
 • 00:47:50 -A ty buď v 5 večer pod podloubím.
  Nezapomeň na to. -Skapino!
 • 00:47:57 -My tě budeme potřebovat.
  -Já se vrátím. V 5 pod podloubím!
 • 00:48:10 -Pokoj je připraven.
  -Výborně. Copak je? Trápí tě něco?
 • 00:48:17 -Co já řeknu pánovi?
  -Zas nic?
 • 00:48:23 Obešla jsem všechny rodiny,
  ale jméno Pandolfo nikdo nezná.
 • 00:48:29 Pandolfo? Tak to neznám.
 • 00:48:54 -Co je s mým synem? -Je v bezpečí,
  teď hrozí nebezpečí vám. -A proč?
 • 00:49:02 -Chtějí vás zabít. -Kdo? -Bratr
  té dívky, co si ji vzal Oktáv.
 • 00:49:09 Dozvěděl se, že její místo
  má zaujmout vaše dcera.
 • 00:49:15 A že kvůli tomu chce
  pan Argant zrušení sňatku.
 • 00:49:20 Pozval vojáky a rváče,
  a chtějí vás zabít.
 • 00:49:25 -Všechny cesty jsou obšancované.
  -Co mám dělat?
 • 00:49:31 -Já ho zabiju! -Já se o vás
  chvěji, od hlavy až k patě.
 • 00:49:37 -Takových divousů tu jsou stovky.
  -Napadá tě něco?
 • 00:49:43 Měl bych nápad, ale pak by si ten
  blázen chtěl zchladit žáhu na mně.
 • 00:49:50 -Skapino, dokaž že jsi věrný sluha.
  -Že vás mám rád, pane. Počkejte.
 • 00:50:01 Už ho máme v pytli. Ale hulákej!
 • 00:50:05 Pane, podívejte se,
  mám tady žok od bavlny.
 • 00:50:11 -Tam se schováte, ale nesmíte
  se hýbat. -Hýbat se nebudu.
 • 00:50:18 -V něm vás pronesu až domů.
  -To je dobrý nápad. -Výtečný!
 • 00:50:24 -Ale jak říkám, ani slovo.
  -Co tam bylo? -Bavlna!
 • 00:50:31 -Kde je ten holomek?
  -Ale jak říkám, nehýbat se!
 • 00:50:38 Já se dokážu nehýbat celý den.
  Sundej mi klobouk.
 • 00:50:44 Ale podle toho mě pozná...
  Počkejte!
 • 00:50:50 U sta hromů! Copak se mi nepodaří
  odkrouhnout toho Geronta?
 • 00:50:57 -Tady je nějaký chlap s pytlem!
  -Odpočívám. Přejete si něco?
 • 00:51:04 -Řekni mi, kde najdu toho Geronta.
  -Já nevím. Jak bych to mohl vědět?
 • 00:51:12 Jak to, že nevíš? Já vezmu hůl
  a seřežu ho tak, až z toho umře.
 • 00:51:21 -Copak to se smí, takového pána
  řezat? To nemůžete. -Takového pána?
 • 00:51:28 -Vždyť je to gauner a syčák!
  -Gauner a syčák? Jak to mluvíte?
 • 00:51:35 -Ty cápku, ty mě budeš poučovat?
  -Já vás nepoučuji.
 • 00:51:41 -Já jen chráním čest svého pána.
  -Ty jsi jeho kamarád? Tak ukaž!
 • 00:51:48 To jsi dostal za něho.
  A vyřiď mu, že mu to posílám já.
 • 00:51:55 -Já to nevydržím! -Vy? Byl jste
  v úkrytu, já mám zmlácená záda.
 • 00:52:02 -Vždyť mlátil mě!
  -Měl jednu hůl a mlátil mě!
 • 00:52:07 -Vždyť ty rány ještě cítím!
  -Možná o vás zavadil holí.
 • 00:52:14 -Proč ses víc nenatáhl, aby na mě
  nedosáhl? -Už je tu zase někdo!
 • 00:52:22 Tak já běžím jako pes a nemůžu
  najít toho čerta Geronta celý den.
 • 00:52:30 Řekněte mi, pane, vy víte,
  kde je ten Geront, kterého hledám?
 • 00:52:36 -Já nic nevím, jen tu odpočívám.
  -Ale můžete mi to říct.
 • 00:52:43 -Chci od něj jen malou věc.
  -I kdybyste chtěl velkou, nevím.
 • 00:52:49 Já mu chci dát jen asi
  12 ran přes záda.
 • 00:52:54 A pak asi 3 rány smeč
  přes prsa skrz.
 • 00:52:59 Já vám moc nerozumím, ale proč
  ho chcete bít? Já nevím, kde je.
 • 00:53:06 Já vidím, že se v tom
  vašem pytli něco zahýbalo.
 • 00:53:11 -Nic se nehýbalo. A je to žok!
  -Ne, něco je určitě uvnitř.
 • 00:53:17 Je to můj žok a co je uvnitř,
  je moje věc.
 • 00:53:22 Já mám zálusk dát do toho
  pytle jednu ránu skrz.
 • 00:53:27 -Tak pomalu! -Tak ukaž, co tam je.
  -Co tam je, to je moje věc.
 • 00:53:34 -To není vaše věc! -Je!
  -Chci dát do toho pytle pár ran.
 • 00:53:41 -Bouchat do cizího pytle?
  -Ukaž, co je tam. -Neukážu!
 • 00:53:48 Už nechci nic slyšet.
  Já ti říkám, ukaž mi, co tam je.
 • 00:53:54 -Co by tam bylo? Pár hadrů.
  -Tak ukaž ty! -Au, au!
 • 00:54:00 Já vám dám!
 • 00:54:06 Ty lotře, ty padouchu!
  Kdo byl ten druhý?
 • 00:54:18 To mi zaplatíš, Skupino,
  tedy Skapino!
 • 00:54:24 -Cikáni mu řekli, že mě za 500
  tolarů pustí. -500? -Hospodo, víno!
 • 00:54:32 -Ale můj ctitel neměl ani vindru.
  -To je ale situace.
 • 00:54:38 -Co bude s tím vínem, babo?
  -Co nás přerušujete?
 • 00:54:44 Ještě, že ten sluha vyrazil
  peníze z toho lakotného tatíka.
 • 00:54:50 Jak se ten držgrešle jmenuje?
  Po městě je známý jako lakomec.
 • 00:54:57 -Nevíte? -Těžko říct.
  -Také si nemohu vzpomenout.
 • 00:55:02 -Nějak na Ró... -Nebyl to Geront?
  -Geront. Díky.
 • 00:55:08 Geront. Mezi námi, odporný chlap.
  A ten sluha se jmenuje Skapino.
 • 00:55:15 Báječný člověk! Řeknu vám,
  jak toho starého vrtáka doběhl.
 • 00:55:21 Řekl mu, že byli v přístavu s jeho
  synem a viděli tam tureckou galéru.
 • 00:55:29 Vy také poslouchejte.
 • 00:55:32 Šli na palubu, a zatímco jedli,
  vyplula galéra na moře.
 • 00:55:38 -Už dost! -To ještě není všechno.
  -Pán chce víno. -Žádné víno.
 • 00:55:45 -Vy jste pitomá husa...
  -Co si to dovolujete?
 • 00:55:50 A toho Skapina dostane
  Geront na šibenici.
 • 00:55:56 -Víte, že jste mluvila s otcem
  Leandra? -Už mi to došlo.
 • 00:56:07 Tady tě mám, ty lumpe.
  Tak vy jste se na mě smluvili?
 • 00:56:13 -Já s tím nemám nic společného.
  To Skapino... -To se uvidí.
 • 00:56:21 Počkej, ty lumpe!
 • 00:56:28 -Skapino na mně vylákal podvodem
  500 tolarů. -Na mně 200 pistolí.
 • 00:56:35 Ale to není všechno. Těšil jsem se,
  že tu potkám svoji dceru,...
 • 00:56:42 ...ale prý vyplula už dávno a asi
  utonula, když její loď ztroskotala.
 • 00:56:50 -A proč jste měl dceru v Tarentu?
  -Podruhé jsem se tam oženil.
 • 00:56:57 Tady žádný pan Pandolfo nebydlí.
 • 00:57:01 -Šla jsem kolem a slyšela
  jsem jeho hlas. -Nesmysl!
 • 00:57:07 Musím s ním mluvit. Dřív odtud
  neodejdu, dokud s ním nepromluvím.
 • 00:57:21 -Neruš mě. -Pane, je tu nějaká
  žena a mluví o nějakém Pandolfovi.
 • 00:57:28 -Neodejde, dokud ji nevyslechnete.
  -Hned ji uveď.
 • 00:57:34 Je z Tarentu,
  bude vědět o mé dceři.
 • 00:57:40 -Pane Pandolfo!
  -Nerino! Kde je moje dcera?
 • 00:57:46 -Nedaleko odtud. -Je tady?
  -Ano, ale... -Říkej mi Geronte.
 • 00:57:53 Na Pandolfa zapomeň. Tak jsem
  si říkal v Tarentu, ale tady...
 • 00:57:59 Bože, kdybyste tušil, co nám
  ta změna jména způsobila potíží.
 • 00:58:06 -Když jsme se vydaly za vámi...
  Musíte mi odpustit. -A co?
 • 00:58:13 -Když jsme tu byly tak opuštěné,
  já jsem ji provdala. -Provdala?
 • 00:58:20 -Ano. -Za koho? -Za pana Oktáva,
  syna nějakého pana Arganta.
 • 00:58:27 -Ta záležitost s Oktávem
  je v suchu. -Tak vidíš!
 • 00:58:33 Ukázalo se, že naše Hyacinta
  je dcera pana Geronta.
 • 00:58:39 Tak se uskutečnil plán, který si
  ti dva tatíci vymysleli. Rozumíš?
 • 00:58:46 Vůbec ne. Řekni mi to ještě jednou.
 • 00:58:51 -Naše Hyacinta je dcera pana
  Geronta... -Ta z toho Tarenta?
 • 00:58:57 -Ano! Ty mě zblbneš, že myslím,
  že jsem si vzal tebe. -Takže?
 • 00:59:04 -A tatíci ti hrozně vyhrožovali.
  -A proč?
 • 00:59:09 Jestli jsem dobře rozuměl,
  měli by mi být moji páni vděčni.
 • 00:59:15 Synáčci se domluví s tatíky
  a ty budeš v kaši.
 • 00:59:21 Když se stalo to, co se mělo stát,
  oni mi odpustí.
 • 00:59:34 -Prosím, poslužte si.
  -Děkuji. -A na zdraví...!
 • 00:59:40 Tady jsi, můj synu! Pojď,
  ať společně oslavíme tvůj sňatek.
 • 00:59:46 -Už ti řekli, že jsem se oženil?
  -Dcera pana Geronta...
 • 00:59:53 S dcerou pana Geronta nechci mít
  nic společného. Už jsem se rozhodl.
 • 01:00:09 -Olé, ty jsi tady? -To je ta,
  kterou ti chci dát, kluku pitomá.
 • 01:00:18 Ano, Oktáve. To je můj otec.
  Je konec našim trampotám.
 • 01:00:24 -Hyacinto! -Oktáve!
  -To je jako v pohádce!
 • 01:00:30 Tatínku, dovolte, aby se mnou
  zůstala i takhle milá osůbka.
 • 01:00:37 Uvidíte, jak si ji oblíbíte,
  až ji poznáte.
 • 01:00:42 Tahle osůbka mi před chvílí
  řekla do očí spoustu sprostostí.
 • 01:00:49 Chci vás poprosit o odpuštění.
 • 01:00:52 Na tom, že ji Leandr miluje,
  není nic zlého.
 • 01:00:57 Mám oženit syna s cikánskou holkou?
 • 01:01:01 Tatínku, ti cikáni mi řekli,
  že je ze šlechtického rodu!
 • 01:01:08 -Ukradli ji, když jí byly 4 roky.
  -Na to zapomeň! -Ten náramek...
 • 01:01:15 -Pomůže nám najít její rodiče!
  -Taková cetka...
 • 01:01:21 Dovolíte? Já se na něj podívám.
 • 01:01:25 Vždyť to je přece korunka pana
  markýze Florinda z Vicenzy.
 • 01:01:31 Dovolíte, prosím?
  Dejte ji dál. Opravdu!
 • 01:01:38 -Vidíte? -Čeká nás cesta
  do Vicenzy. Markýz bude vědět víc.
 • 01:01:46 -Tatínku! -Pánové, stala se
  divná nehoda. Ten chudák Skapino...
 • 01:01:53 -Toho gaunera nechám pověsit!
  -S tím se nebudete muset namáhat.
 • 01:02:00 Z jednoho domu mu na hlavu
  spadlo kamenické kladivo.
 • 01:02:06 Chudák, umírá. Jeho poslední přání
  bylo, aby se vám mohl omluvit.
 • 01:02:14 Omluvit? Tak ho přiveď.
 • 01:02:23 Ach, takové neštěstí,
  a pořád na náš dům.
 • 01:02:30 Jste tady? Sylvestře, prosím tě...
 • 01:02:34 Prosím vás, co jsem komu učinil
  zlého, bylo s dobrým úmyslem.
 • 01:02:40 Odpusťte mi, ať se mi lépe umírá.
  Prosím vás, pane!
 • 01:02:46 -Milý Skapino, já ti odpouštím.
  Umři v pokoji. -Děkuji, pane.
 • 01:02:53 Pane, vás chci poprosit nejvíc.
  Jste můj pán, a já vás tou holí...
 • 01:03:02 -Ano, já ti také odpouštím.
  -Sluha a pán, a já do něj holí!
 • 01:03:09 -Řekl jsem ti, že ti odpouštím.
  -Proto také prosím o odpuštění.
 • 01:03:16 Takový dobrý pán,
  a já tou holí...
 • 01:03:21 -Mlč! -Proto to umírání tak bolí!
  -Řekl jsem, že jsem na to zapomněl.
 • 01:03:29 -Díky. -Odpouštím ti
  jen pod podmínkou, že umřeš.
 • 01:03:35 -Jestli se uzdravíš, beru to zpět.
  -Už slyším anděly.
 • 01:03:41 -Pane, odpusťte mi. -Pane Geronte!
  -Tatínku! -Pane, odpusťte mu...
 • 01:03:49 -Myslíte, děti? -Ano! -Ano!
  -Tak tedy, já ti také odpouštím.
 • 01:03:57 A teď pojďte dál, ať společně
  vychutnáme naši radost.
 • 01:04:04 Mládenci, pojďte také.
  Kde se jí, tam se pěkně umírá.
 • 01:04:10 Á, to to bolí!
 • 01:04:17 Skryté titulky vyrobilo
  Studio "V", s.r.o.

Související