iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
2. 4. 2002
07:40 na ČT2

1 2 3 4 5

20 hlasů
197026
zhlédnutí

Preceptor

Vychovatel k češství nebo k lásce? Televizní adaptace novely Aloise Jiráska.

72 min | další Filmy »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Preceptor

 • 00:00:09 Kudy plynete u dlouhém,
  dálném běhu,
 • 00:00:13 i tam,
  kde svého naleznete břehu,
 • 00:00:18 tam na své pouti pozdravujte zemi,
 • 00:00:24 ach, zemi krásnou, zemi milovanou,
  kolébku mou i hrob můj,
 • 00:00:34 matku mou, vlast jedinou
  i v dědictví mi danou,
 • 00:00:41 širou tu zemi, zemi jedinou.
 • 00:01:28 Víte, slečinko,
  nadaných lidí je málo. Jsou vzácní.
 • 00:01:34 Jeho tatík byl švec, tak se celé
  gymnázium držel sám kondicemi,
 • 00:01:41 ale vždycky jako by hořel plamenem,
  taková v něm byla touha po vědění.
 • 00:01:48 Tetince to lichotí, že má pro Edu
  knížecího vychovatele.
 • 00:01:53 Ano, viděl s princi kus světa,
  psal mi dokonce z Egypta.
 • 00:01:58 Kvůli rodičům nechal studia práv
 • 00:02:01 a z preceptorského platu
  je podporoval,
 • 00:02:04 ale vychovatel v takovém domě,
  co to je? Ani sluha, ani pán.
 • 00:02:09 A to jste ho sám přemluvil,
  aby šel znovu dělat vychovatele?
 • 00:02:14 To není totéž, slečinko.
 • 00:02:18 Váš strýček není žádné kníže,
  tady bude rovný mezi rovnými.
 • 00:02:23 A záleží mi na tom, aby Eda dostal
  českou, vlasteneckou výchovu.
 • 00:02:31 Vítám tě.
  Přijel jsi na posvícenskou husu?
 • 00:02:36 -Od dobrých lidí se rád nechám
  pozvat. -Pane profesore!
 • 00:02:41 -Tak jste přijel, Jeníčku!
  -Vůbec jste se nezměnil.
 • 00:02:46 Kéž by to byla pravda.
 • 00:02:50 Slečno, měla jste to vidět.
 • 00:02:53 Kostel natřískaný a jízdní oddíl
  vezl svatováclavský praporec.
 • 00:03:00 A pan farář jistě kázal
  o křesťanské pokoře.
 • 00:03:03 A Němci jak se mračili!
  Jen koukali, že česká věc rozkvétá.
 • 00:03:08 Svatý Václav odváděl Němcům daň,
  tak proč by jim měl vadit?
 • 00:03:15 -To už je dávno.
  -Je to patron České země.
 • 00:03:20 Co říkáte, slečno,
  je německá interpretace.
 • 00:03:24 Václav získal Jindřicha Ptáčníka
  za spojence proti Uhrům.
 • 00:03:31 -Nerozumím vám.
  -Běžný diplomatický manévr.
 • 00:03:34 Od 20 let později uzavřel
  podobnou smlouvu
 • 00:03:38 -jeho bratr Boleslav
  s Otou Velikým, víte to? -Ne.
 • 00:03:43 Neví se o tom. Máme věřit, že české
  poddanství Němcům je tradice.
 • 00:03:48 -To je chytré, Jeníčku.
  -Takhle to ale Palacký nepíše.
 • 00:03:55 -Ne, ale co píše, lze takhle číst.
  -Byla to dnes náramná sláva.
 • 00:04:03 -Kdepak náš adjunkt, slavnosti,
  to je jeho. -Ale jen české.
 • 00:04:10 Vítám vás, pane profesore. Vyjedete
  si s námi? Máme nový kočár z Vídně.
 • 00:04:18 Odtud je všude daleko. Když chce
  člověk do města, je to na celý den.
 • 00:04:25 -A kde jinde se najde národní život
  než na slavnostech? -Myslíte?
 • 00:04:31 Tady lidé spí, ale ve městě
  už víc než 20 dam má sokolský kroj.
 • 00:04:39 A kdybyste viděl šibřinky! Sál
  samá pentle, každý rozetu v klopě.
 • 00:04:46 A národní průvody!
  Smělo to někdy být?
 • 00:04:54 Říkám vám,
  nastala nám doba rozkvětu.
 • 00:04:58 Z nádraží sem jsou 3 vsi,
 • 00:05:01 podle jména všechny české
  a 5 německých fabrik.
 • 00:05:06 A kočí, Čech jako poleno,
  mě pozdraví grüss Gott.
 • 00:05:10 -Jako by ne, veze přece pána.
  -Ale kvůli tomu tady jste, Jeníčku.
 • 00:05:16 Aby na tomhle statku jednou seděl
  Čech, aby to zůstala česká půda.
 • 00:05:25 -Pan Valenta nemá víc dětí? -Má,
  ale statek zdědí nejmladší Eda.
 • 00:05:32 Kdybych vás neprosadil, přišel sem
  od paní Brožovské jakýsi Kluge,
 • 00:05:38 -říšský Němec a bývalý oficír.
  -A kdo je paní Brožovská?
 • 00:05:46 Manželka ředitele panství, tady
  nedaleko, přítelkyně Edovy matky.
 • 00:05:55 Zlobíte se,
  že jsem vás vytáhl z Prahy?
 • 00:05:59 Měl jste tam víc času pro sebe.
  Třeba jste chtěl dostudovat práva.
 • 00:06:07 Po osmi letech?
  Co je pryč, je pryč.
 • 00:06:13 Myslel jsem, když jste vloni
  od Lobkoviců odešel...
 • 00:06:18 Princové odrostli,
  nebylo koho učit.
 • 00:06:22 Advokátní koncipient
  žije svobodněji,
 • 00:06:27 ale stejně jsem nebyl
  poslední čas moc spokojený.
 • 00:06:32 Začala na mne z té práce
  a z Prahy vanout jakási pustota.
 • 00:06:42 Tady je krásně
  a mám tady aspoň jasný úkol.
 • 00:06:49 Je vám sotva 30, hochu.
  Snad jste ještě nerezignoval?
 • 00:06:56 Ne, pane profesore, 33.
  Ale nerezignoval jsem.
 • 00:07:03 To jen ve dvaceti je člověk
  samé sny o štěstí, o úspěchu.
 • 00:07:10 Trochu jsem slevil.
 • 00:07:13 Jan Lucemburský to měl dokonce
  v erbu, "sloužím".
 • 00:07:18 Ale copak se dá vlastenecké věci
  sloužit bez nadšení?
 • 00:07:26 Na svatováclavských procesích
  jako adjunkt Vambera?
 • 00:07:34 Dlouho jsme se neviděli,
  nebýval jste tak zatrpklý.
 • 00:07:41 Nechtěl jsem se vás dotknout,
  ale spolehnout se na mě můžete.
 • 00:07:49 Tolik jsem se zase nezměnil.
 • 00:07:52 -A Posledního mohykána jste četl?
  -Koženou punčochu taky.
 • 00:07:58 -Jednou jsem trefil šípem strnada,
  A seděl vysoko. -Upekl jste si ho?
 • 00:08:05 -Ne, uletěl. Nesmím mít ostré šípy.
  -To víte.
 • 00:08:10 Možná je lepší zábava se na ptáky
  dívat než je lovit.
 • 00:08:15 -Znáte Mladého čtenáře?
  -Co je to? -Časopis.
 • 00:08:19 Přimluvím se,
  aby vám ho otec předplatil.
 • 00:08:24 -To je krása! Opravdu se točí?
  -Já vám ho pustím.
 • 00:08:28 -Ale musíte mi půjčit sirky,
  abych zapálil knot. -Já je nemám.
 • 00:08:34 -Vy nekouříte?
  -Příště je přinesu.
 • 00:08:40 -Edo, zajímá vás dějepis?
  -Moc ne, jsou to samé letopočty.
 • 00:08:48 Myslíte?
 • 00:08:52 A víte, že za Přemysla Otakara II.
  sahalo české království
 • 00:08:57 až k Jaderskému moři?
  Tehdy nám patřila většina Rakouska.
 • 00:09:02 -A to se tam mluvilo česky? -Ne,
  česky se mluvilo jen v Čechách.
 • 00:09:12 To se nám Rakousko mstí za Přemysla
  Otakara, že teď patříme k němu?
 • 00:09:18 -Možná se to tak dá říct. -Stejně
  to mají velké národy lepší, ne?
 • 00:09:28 Národ je velký tím,
  čím obohacuje lidské dějiny.
 • 00:09:35 A kdyby Evropa nedostala od Čechů
  víc než Husovy myšlenky
 • 00:09:40 a spisy Komenského, už to by
  stačilo, abychom měli být nač hrdi.
 • 00:09:46 -Tomu nerozumím. -To nevadí.
  Příště se k tomu vrátíme.
 • 00:10:35 Naučil jsem se,
  ale k ničemu mi to není.
 • 00:10:39 Ale v továrně máte přece
  české zaměstnance.
 • 00:10:43 -Tady přece každý rozumí německy,
  pane Hodovale. -Jak jinak.
 • 00:10:48 Povím vám něco
  o svých českých lidech.
 • 00:10:52 Mám tam dva předáky
  a oni mají ve škole syny,
 • 00:11:00 a já jim platím peníze na ty syny,
  stipendium. Jsou moc rádi.
 • 00:11:08 -Kupujete si duše.
  -Nejsem čert, pane.
 • 00:11:13 Platím německou školu, že je lepší.
 • 00:11:16 Já vím, vám se to nelíbí,
  ale je zajímá, aby nebyli chudí.
 • 00:11:22 U mě mají práci dobře zaplacenou
  a to je celé.
 • 00:11:27 Vy byste se také vzdal národnosti,
  kdybyste se mohl mít lépe?
 • 00:11:35 Pane preceptore, já nemám hlad,
  vy ho také nemáte.
 • 00:11:41 To se to mluví o národnosti, že?
  Ostatně se mám lépe, že jsem Němec.
 • 00:11:48 A ti kluci se z německé školy také
  budou mít lépe, chci jim jen dobře.
 • 00:11:55 -To je hnusné, co říkáte.
  -Prosím?
 • 00:12:00 Nemáte pravdu, lidé nemyslí jen
  na prospěch a na peníze.
 • 00:12:05 -Můj otec si nikdy nestaral
  o peníze. -Taky přišel na buben.
 • 00:12:11 Váš otec byl architekt, měl firmu.
  Já jsem mluvil o chudých lidech.
 • 00:12:18 Nechal se i zavřít. Obětoval by
  všechno, protože byl vlastenec.
 • 00:12:24 -Nechtěl jsem se vás dotknout.
  -Evo, ovládej se. -Promiňte.
 • 00:12:36 Moc se na tatínka nepamatuji.
 • 00:12:40 Jen vím, že se mi líbil,
  když si oblékl čamaru.
 • 00:12:46 Když umřel a zakrátko i maminka,
 • 00:12:50 vzal si mě k sobě bratr
  do Německého Brodu, ale pak...
 • 00:12:55 Vidíte, mám se tu dobře,
  ale prostě jsem jen chudá příbuzná.
 • 00:13:02 -To snad ne. Pan Valenta...
  -Šel jste tudy už? -Ne.
 • 00:13:08 Ještě kousek a přijdeme
  ke studánce.
 • 00:13:14 Počkejte!
 • 00:13:21 No tak, člověče!
 • 00:13:26 Zkuste dýchat!
  Pořádně zhluboka dýchat!
 • 00:13:33 Už je to lepší?
 • 00:13:48 -Já bydlím tady blízko.
  -To je Firbach, strýčkův pachtýř.
 • 00:13:58 Nikomu nepovídat...!
 • 00:14:05 Slečna taky ne.
 • 00:14:17 -Co mám dělat já? -Jít domů
  a mlčet, prosím, slečno Evo.
 • 00:14:24 Pachtýř, který neumí hospodařit,
  to je nepříjemná věc.
 • 00:14:29 A tenhle měl potíže už vloni.
 • 00:14:33 Vy na mém místě,
  obnovil byste takovému smlouvu?
 • 00:14:40 Kdybych ho neodřízl,
  měl jste ho na svědomí.
 • 00:14:44 Kdo si sáhne na život,
  odpovídá za to sám.
 • 00:14:49 Počkáte mu těch 600 zlatých?
 • 00:14:55 Já jsem jednoduchý člověk,
  pane Hodovale.
 • 00:14:59 Věřím, že když člověk umí pracovat,
  nemusí žebrat o milosrdenství.
 • 00:15:06 Krásná víra, ale čím to, že tolik
  pracovitých lidí je tak chudých?
 • 00:15:14 Firbach je pachtýř, příteli.
 • 00:15:18 Kdyby byl tak chudý,
  nemohl by mi dlužit 600 zlatých.
 • 00:15:22 A když už mluvíte o chudých, mohu
  vám jich na statku ukázat několik,
 • 00:15:29 co by si zasloužili přímluvu
  víc než on.
 • 00:15:32 -Ale já jsem našel právě jeho.
  -A je to Němec, to vám nevadí?
 • 00:15:40 Pane Valento, chudoba a zoufalství,
  myslíte, že mají národnost?
 • 00:15:51 Dobrá, počkám mu, ale pod jednou
  podmínkou, že se to nikdo nedozví.
 • 00:15:59 Já si nemohu dovolit tak měkké
  srdce jako máte vy.
 • 00:16:04 On bude jistě mlčet.
 • 00:16:09 Upřímně, nebýt profesora Bláhy, tak
  byste to místo u nás nevzal, že?
 • 00:16:18 No nic...
  A co Eda? Jak mu jde učení?
 • 00:16:26 -Je bystrý, všechno ho zajímá.
  -To je dobře.
 • 00:16:30 Možná byste měl vědět, že továrník
  Weinolt se uchází o mou dceru.
 • 00:16:41 Zatím je Melánie v penzionátu
  a ještě nějaký čas bude.
 • 00:16:46 A Weinolt je slušný člověk.
 • 00:16:50 Jestli si přejete, abych se příště
  rozhovorům s Weinoltem vyhnul...
 • 00:16:56 Vůbec ne.
  I když by to možná bylo rozumné.
 • 00:17:01 S tím Firbachem vám vyhovím,
  ale příště za mě neslibujte.
 • 00:17:10 -Děkuju vám, pane Valento.
  -Třeba mi to někdy oplatíte.
 • 00:17:16 -To jsou venkované, vždycky je
  něco za něco. -Nemyslím.
 • 00:17:22 -Valenta je opravdu velkorysý.
  -Stejně tam nevydržíš.
 • 00:17:28 Jsi pryč sotva měsíc
  a už tě to přitáhlo do Prahy.
 • 00:17:33 A kdo mi psal, že mě potřebuje
  při projednání staré kauzy?
 • 00:17:38 -A nepotřeboval jsem tě? -Ne.
  -Ale tobě to přišlo vhod.
 • 00:17:44 -Já jsem asi spíš venkovský člověk.
  -Nepovídej.
 • 00:17:48 Ty pomalé dny venku, svačiny
  na zahradě, návštěvy sousedů...
 • 00:17:55 Ty se směješ,
  ale mně to zahřívá srdce.
 • 00:17:59 Chodím na procházky.
  Do polí, do lesa...
 • 00:18:03 Odřezávat oběšence.
  Jen mi nemaluj žádnou idylu.
 • 00:18:08 -Proč nevěříš, že se mi tam líbí?
  -Kdo?
 • 00:18:15 -Je tam přece ta slečna.
  -No a? -Není hezká?
 • 00:18:21 Ale ano, i když už není nejmladší.
  Měla by myslet na vdavky.
 • 00:18:27 Mluvíš jako pravý myslitel.
 • 00:18:30 Byla při tom, když jsem našel toho
  chlapa v lese. Chovala se dobře.
 • 00:18:36 -Kdo?
  -Eva, Valentova neteř.
 • 00:18:40 -A co na to tvůj zaměstnavatel?
  -Neví to.
 • 00:18:47 -Tak vida, dokonce tajemství.
  -Přestaň, prosím tě.
 • 00:19:03 Opatrně, člověče!
 • 00:19:09 A tu krabici na klobouky dejte sem.
  Tam ne! Sem!
 • 00:19:16 Okamžik.
 • 00:19:21 -Tu máte.
  -Děkuju.
 • 00:19:24 -Promiňte, něco jste ztratila.
  -To není moje.
 • 00:19:30 -Tak, má drahá, přijedu pozítří.
  -Dám vám poslat kočár na nádraží.
 • 00:19:40 Odjezd!
 • 00:19:54 -Prosím?
  -Ten lístek, co mi upadl.
 • 00:19:59 A tak, prosím.
 • 00:20:08 Nikdy jsem nebyl ženat,
  milostivá.
 • 00:20:18 Jistě.
 • 00:20:27 Nedala jste mi na vybranou.
  A myslím, že to je vaše věc.
 • 00:20:44 Je to moje mateřská řeč.
  A vaše nepochybně také.
 • 00:20:50 Navíc jsme v Čechách. Připadá vám
  elegantnější konverzovat německy?
 • 00:21:14 -A ty knihy mi dáte?
  -Ty vám jen půjčím.
 • 00:21:18 -Nebo si je zasloužíte víc než já?
  -Když už jste všechny četl...
 • 00:21:24 -Třeba je budu číst znovu.
  -Která se vám líbila nejvíc?
 • 00:21:30 -Ivanhoe.
  -Ale to není o českých dějinách.
 • 00:21:35 Ne, o anglických.
 • 00:21:37 U literatury není vždy nejkrásnější
  to, co je nejpoučnější.
 • 00:21:46 A nejvíc se asi člověku líbí
  kniha, která je nejlíp napsaná.
 • 00:21:52 -České knihy nejsou dobře napsané?
  -Ale zato jsou o českých dějinách.
 • 00:22:00 Třeba se vám bude líbit Třebízský
  víc než Scott.
 • 00:22:04 V tom je rozmanitost světa,
  každý vidíme krásu v něčem jiném.
 • 00:22:14 ZPÍVÁ.
 • 00:22:16 Teče voda, vodička, voda vodička,
  z hráze do rybníčka.
 • 00:22:26 Teče voda, vodička, voda, vodička,
  z hráze dolů.
 • 00:22:41 Odpusťte, ale dveře byly otevřené.
 • 00:22:50 Nemohla byste to dozpívat?
  Dlouho jsem tu písničku neslyšel.
 • 00:22:58 Prosím vás.
 • 00:23:03 Kterak já na tebe, potěšení moje,
  kterak já na tebe zapomenu.
 • 00:23:27 -Zpíváte moc hezky.
  -Ne, to ta písnička je hezká.
 • 00:23:41 -Není vám tu nudno?
  -Proč?
 • 00:23:47 S knížecí rodinou jste cestoval,
  v Praze jsou divadla, koncerty...
 • 00:23:56 -Mluvím směšně?
  -A co se nám dvěma nedávno stalo,
 • 00:24:03 myslíte, že by to většina lidí
  měla za velké dobrodružství?
 • 00:24:13 Také se vám za to odpoledne musím
  omluvit a poděkovat vám.
 • 00:24:22 Chovala jste se skvěle.
 • 00:24:30 -Ono už se o tom smí mluvit?
  -Ne, nesmí.
 • 00:24:44 Na shledanou.
 • 00:24:50 Ale šla, Evičko,
  já jí české knížky neberu.
 • 00:25:04 -Dobré odpoledne.
  -Pojďte dál, představím vás.
 • 00:25:08 To je pan Hodoval, Luiso,
  to je paní ředitelová Brožovská.
 • 00:25:14 -Je mi ctí.
  -Ale my jsme se nedávno viděli.
 • 00:25:19 Byla to trapná situace, ale pan
  Hodoval se zachoval jako rytíř.
 • 00:25:25 Ve vlaku se mi otevřel vak
  a všechno se mi vysypalo.
 • 00:25:32 Pan Hodoval mi to pomohl sesbírat
  a odešel do jiného kupé.
 • 00:25:41 Jsem šťastná, že vím, kdo jste.
 • 00:25:45 -Ta příhoda nestojí za řeč.
  -Přesto vám děkuji.
 • 00:25:52 -Víte, proč se o venkovanech
  píšou knihy? -Ne.
 • 00:25:56 Znám jen naši čeládku,
  ale tolik tupé hrubosti...
 • 00:26:02 Tady vedou drsný život
  a přesto jsou základem národa.
 • 00:26:07 Je v nich jeho jazyk, zvyky, písně,
  tradice, celá minulost země.
 • 00:26:14 Vy jste úplný vlastence,
  pane faráři.
 • 00:26:17 Kdyby mě Pánbůh nechtěl mít Čechem,
  zařídil by to jinak.
 • 00:26:29 -To je ovšem argument.
  -Krásným ženám se mnoho promíjí.
 • 00:26:34 -Prosím? -Muž se musí řídit
  názorem, ženě stačí, co se jí líbí.
 • 00:26:40 Doufám, že jednou přijde do módy
  česká řeč i v lepších kruzích.
 • 00:26:45 -To potom budeme mít vlastenek...
  -Vy máte ale jedovatý jazyk.
 • 00:26:51 -Neměla bych se vás začít bát?
  -Uvádíte mě do rozpaků.
 • 00:26:56 Vzniká vám tu vlastenecký klub,
  má milá.
 • 00:27:18 -Není to paradox, pane Hodoval?
  -Co?
 • 00:27:23 Otevřete Národní divadlo s operou
  Libuší a libreto napíše Němec.
 • 00:27:31 -Pan Wenzig je český spisovatel.
  -Ano? Ale píše německy.
 • 00:27:39 -Muselo se to přeložit.
  -Viděl jste tu operu? -Viděl.
 • 00:27:44 A Dalibora také. Také z němčiny
  přeložené. A muzika, celý Wagner.
 • 00:27:52 A nejsou wagnerovské i tituly
  těch oper Libuše a Dalibor?
 • 00:27:57 Připadá vám k posměchu,
 • 00:27:59 když někdo, kdo neměl možnost
  se naučit česky v české škole,
 • 00:28:04 slouží věci českého národa z nouze
  německým jazykem? Mně ne.
 • 00:28:10 Já v tom vidím vznešené
  vítězství myšlenek.
 • 00:28:14 -Já snad začnu číst české knihy!
  -Změňme téma, debata už je nudná.
 • 00:28:22 -Ale proč? Právě naopak. -Slečně
  mluví pan vychovatel z duše, že?
 • 00:28:37 -Omlouvám se, milostivá paní.
  -Evo!
 • 00:28:49 -Ale budou to světské knížky,
  pane faráři. -To nevadí.
 • 00:28:58 Já bych vás neobtěžoval,
  ale aspoň pro první čas.
 • 00:29:03 -Vy chcete ty knihy půjčovat sám?
  -Ne, s vámi. -Je to rozumné?
 • 00:29:14 Vy chcete dostat české knihy
  mezi zdejší lidi, to má smysl.
 • 00:29:20 Ale proč vás při tom mají vidět?
  K čemu to bude?
 • 00:29:26 Já se nemohu schovávat.
 • 00:29:31 Hněv a pýcha nejsou zrovna
  křesťanské ctnosti.
 • 00:29:37 Víte,
  co jsem se dočetl v úřední ročence?
 • 00:29:43 Za posledních 10 let se v Čechách
  opravilo 666 českých škol.
 • 00:29:50 A víte, kolik německých? 682.
  V Čechách!
 • 00:29:57 Když chceme půjčovat české knihy,
  mluvíme o tom jako spiklenci.
 • 00:30:03 A co hmotná bída? Co hlad?
  Já tu žiju, tady je moc bídy.
 • 00:30:10 Mám se pro krutější bezpráví
  smiřovat s méně krutým?
 • 00:30:16 A přesto je hněv hříšný.
 • 00:30:22 Já se vás nechci dotknout, ale jsem
  vlastně nevěřící. Právě proto.
 • 00:30:35 Dobrá. Založíme spolu tu knihovnu
  pro zdejší lidi.
 • 00:30:42 -Vám se paní Brožovská nezdá
  krásná? -Ne. Vám ano?
 • 00:30:49 -Je vždy taková elegantní.
  -Ale Evo...
 • 00:30:53 Nevěřím,
  že vy si pletete eleganci s krásou.
 • 00:30:58 Já nejsem muž.
  A pan farář měl pravdu.
 • 00:31:02 Paní Brožovská vám to půjčování
  knížek neodpustí.
 • 00:31:08 A kdybych se začal kořit
  jejím půvabům, tak ji obměkčím?
 • 00:31:13 -Ona má na tetinku velký vliv.
  -Vy se o mě bojíte!
 • 00:31:22 Jste divný člověk. Když jste tehdy
  našel toho strýčkova pachtýře,
 • 00:31:28 jednal jste s ním skoro krutě.
  Víte to?
 • 00:31:32 Nechat si zachránit život musí být
  pokořující. K čemu ještě soucit?
 • 00:31:39 Vidíte, zase vám nerozumím.
 • 00:31:53 -Eda k vám hodně přilnul.
  -Ano, já k němu také.
 • 00:32:12 Měl jste se se mnou poradit,
  než jste s tím začal.
 • 00:32:17 -Požádat o dovolení?
  -Ne, jen se poradit.
 • 00:32:27 Řeknu vám to jinak. Přeju si,
  aby Eda šel na českou školu,
 • 00:32:32 už proto, aby mu jednou nebyla
  hanba psát česky s chybami.
 • 00:32:40 Proto jsem chtěl za vychovatele vás
  a rád bych, abyste ho připravil.
 • 00:32:45 -To já bych také rád.
  -Tak vidíte.
 • 00:32:50 Ale nerozumím vám.
  Přejete si snad,
 • 00:32:53 abych zašel za panem farářem
  a zrušil tu založenou bibliotéku?
 • 00:33:03 -Udělal byste to?
  -Bojím se, že ne.
 • 00:33:12 Poslyšte, Eda vás má rád.
  Přítel Bláha si na vás zakládá,
 • 00:33:18 já si vás vážím, ale nenuťte mě,
  abych kvůli vám vedl domácí války!
 • 00:33:24 -To bylo naposled! Rozumíte?
  -Ano. -No.
 • 00:33:31 Omlouvám se, netušil jsem,
  že tím způsobím potíže i vám.
 • 00:33:38 Prosím vás, mě nevychovávejte!
 • 00:33:46 -Ale přece jen člověk musí něco
  od života čekat. -A co čekáte vy?
 • 00:33:53 -Nevím, je to jen takový sen.
  -Jaký?
 • 00:34:03 -Prostě sen.
  -O lásce. -Proč myslíte?
 • 00:34:12 -O čem jiné sní mladé dívky?
  -Takhle se mnou nemluvte, pane.
 • 00:34:19 Maminka mě dnes zkoušela
  z nepravidelných sloves.
 • 00:34:25 -Co říkáte? -Že mě matka zkoušela
  z německých nepravidelných sloves.
 • 00:34:33 -A uměl jste, ne?
  -Ano, ale to ještě nikdy neudělala.
 • 00:34:41 Každá věc se jednou stane poprvé,
  Edo.
 • 00:34:48 Ty kufry odneste do pokoje.
  Vy jste určitě nový vychovatel...
 • 00:34:53 -Hodoval. -Máti mi o vás psala.
  Fric Valenta, studující práv.
 • 00:34:59 -Ale hlavně podporučík v záloze.
  -Těší mě.
 • 00:35:02 -Melánie, to je Edův vychovatel.
  -Těší mě, slečno.
 • 00:35:07 Řekněte mi, jak tu můžete vydržet?
  Hrajete kulečník?
 • 00:35:12 V hospodě mívali takový starý. Nebo
  se snad dvoříte mé sestřeničce?
 • 00:35:18 -Frici! -Máti! -Maminko.
  -To jsem rád, že tě vidím.
 • 00:35:23 -Jakou jste měli cestu?
  -Krásnou.
 • 00:35:32 -Odporný zvyk, to ranní vstávání.
  -Je 11 hodin!
 • 00:35:37 Boží hod a všichni chodí po domě
  a šramotí... Ach jo.
 • 00:35:44 -Po novoročním plese budete také
  brzy vstávat? -Já určitě.
 • 00:35:49 -Budeš škaredá, bledá.
  -Nebudu, nejdu na ples.
 • 00:35:53 -Dobrý den.
  -Já tě chtěl provést. -Ty určitě.
 • 00:36:02 -A tenhle vánoční dárek teď vyválím
  ve sněhu. -Frici, pusť ho!
 • 00:36:09 -Vy opravdu nepojedete na ples?
  -Ne, nemám plesy ráda.
 • 00:36:15 Nemám šaty a protiví se mi
  převlékání v hotelu a to všechno.
 • 00:36:20 -Tak tu zůstanu s vámi.
  -Ale proč? Bude tu se mnou strýček.
 • 00:36:26 Chcete poznat zdejší společnost,
  proto vás tetinka pozvala.
 • 00:36:31 -Omluvím se. -Kvůli mně?
  Chcete mě dostat do řečí?
 • 00:36:37 Tolik by vám vadilo,
  kdyby vás se mnou někdo spojoval?
 • 00:36:42 Prosím vás, pane Hodovale,
  neptejte se takhle.
 • 00:36:46 -Slečno Evo! -A na ten ples jeďte,
  budete mi o něm pak vyprávět.
 • 00:37:23 -Frici, prosím vás, přineste mi
  něco k pití. -Citronádu?
 • 00:37:28 Vinný střik. Prosím, běžte.
 • 00:37:35 -Vy netančíte, pane Hodovale?
  -Málo.
 • 00:37:38 -Ale kdybych vás směl poprosit
  o příští polku... -Bohužel.
 • 00:37:43 Jsem zadaná na celý večer.
 • 00:37:46 -Nechápu, jak jsem mohl dopustit,
  aby Evička zůstala doma. -Já?
 • 00:37:51 -Sama se dávno rozhodla.
  -Ano, to mi Fric říkal.
 • 00:37:55 Ale já nevěřím, že by mladá dívka
  nechtěla na ples. Pohádali jste se?
 • 00:38:01 Já vám nerozumím, milostivá.
 • 00:38:03 Myslíte, že je slušné takhle
  zneužívat důvěry zaměstnavatelů?
 • 00:38:08 -Prosím? -Ta dívka je naivní,
  ale vy už jistě ne.
 • 00:38:13 Nebo myslíte,
  že jste pro ni vhodná partie?
 • 00:38:21 -Slečna Eva...
  -Nejde přece o vás, ale o ni.
 • 00:38:27 Ostatně pletete hlavu kdekomu,
  i panu faráři.
 • 00:38:31 Prý jste ve vsi založili
  lidovou bibliotéku.
 • 00:38:35 To aby si čeládka mezi kydáním
  hnoje zušlechťovala duši čtením?
 • 00:38:41 Proč ne? Třeba pak ti lidé nebudou
  tak hrubí, jak jste si stěžovala.
 • 00:38:47 Vy jste nepříjemný. Pan Valenta
  udělal chybu, když vás najal.
 • 00:38:53 Přece nemůže vychovávat ten,
  kdo se neumí sám chovat.
 • 00:38:58 Luiso, purkmistr mě zdržel.
 • 00:39:04 -Nepředstavíte nás?
  -Ne, není třeba.
 • 00:39:15 Pane Hodovale, kde je paní Luisa?
 • 00:39:19 A sakra... No nevadí.
 • 00:39:38 Fric se vyzná, co?
  Starý Brožovský jen kouká.
 • 00:39:43 Není to náramná legrace?
  A to se ještě netančila beseda.
 • 00:39:48 Jak já miluju plesy!
  To ví jen Pánbůh.
 • 00:39:57 A co manžel paní Brožovské?
 • 00:40:02 On je zvyklý.
  To víte, nerovné spřežení.
 • 00:40:05 K místu ředitele mu pomohla ona.
  Fric to s ní táhne už z Prahy.
 • 00:40:11 -Cože? -Je u ní obden,
  vždycky, když starý není doma.
 • 00:40:16 -Odkud to víte?
  -Od Frice. Píše mu psaníčka.
 • 00:40:22 -A pan Fric se vám svěřuje?
  -Někomu se pochlubit musí.
 • 00:40:28 Panička je do něho žhavá
  a také se ráda baví.
 • 00:40:38 Promiňte, bude mazurka, musím.
 • 00:40:41 -Poslyšte! A skandálu se nebojí?
  -Kdo, Fric? Ne.
 • 00:41:16 Jakápak denunciace?
  To je vaše povinnost.
 • 00:41:21 -Jako otec se to Valenta musí
  dozvědět. -Nebudu donášet klepy.
 • 00:41:27 Brožovská určitě vašimi skrupulemi
  netrpí a pomlouvá vás, kde může.
 • 00:41:35 -Nemohu se bránit pomluvě pomluvou.
  -Mluvíme každý o něčem jiném.
 • 00:41:41 Nejde o vás, ale o Valentu. Když
  z toho bude skandál, Fric odjede,
 • 00:41:47 ale jeho otec tu zůstane
  i se svým dílem ostudy.
 • 00:41:52 -Já mu o tom napíšu sám.
  -To vám zakazuji, pane profesore!
 • 00:42:03 Promiňte, ale to nesmíte udělat.
 • 00:42:07 Když jste tak vybíravý
  v prostředcích,
 • 00:42:10 -proč jste mi tu špínu vyprávěl?
  -Máte pravdu, omlouvám se.
 • 00:42:20 Tady máte nějaké knihy.
 • 00:42:23 -A sehnal jsem vám trochu peněz
  pro tu vaši bibliotéku. -Děkuju.
 • 00:42:32 Něco vám povím, Hodovale.
 • 00:42:35 Úplně čisté ruce si může zachovat
  jen člověk, který nic nedělá.
 • 00:42:44 -Dobrý den, pane Hodovale.
  -Dobrý den. -Umíte šermovat?
 • 00:42:49 Kdysi mě to učil jeden z mých žáků,
  starší z mladých Lobkoviců. Proč?
 • 00:42:55 Tuhle se o vás mluvilo
  u Brožovských, nic pěkného.
 • 00:42:59 Neurazil jste paní ředitelovou?
  To bych vás musel vyzvat na souboj.
 • 00:43:08 Nekoukejte tak, to byla legrace.
 • 00:43:11 Jako vychovatel vašeho bratra
  bych se s vámi bít nemohl.
 • 00:43:17 A pokud jde o čest paní Brožovské,
  třeba byste našel méně okázalý,
 • 00:43:23 -zato účinnější způsob,
  jak ji chránit. -Jak to myslíte?
 • 00:43:31 Přemýšlejte o tom, mladý pane.
 • 00:43:36 Knihu nevezme do ruky,
  jak je den dlouhý.
 • 00:43:39 Do 11 v posteli, po obědě na koni,
  večer s Vamberou do hospody.
 • 00:43:47 Vloni nevydržel do Nového roku,
  pořád do Prahy! A je půlka ledna.
 • 00:43:52 -Neodložíte si?
  -Ne, já musím ještě do stájí.
 • 00:43:59 Od letních prázdnin nesložil
  jedinou zkoušku.
 • 00:44:06 Vy jste přece také studoval práva,
  copak se to takhle dá dělat?
 • 00:44:13 Já byl chudý,
 • 00:44:15 počítal jsem dny do první státnice,
  abych mohl začít vydělávat.
 • 00:44:21 Kdo ví, jestli člověk nedělá dětem
  špatně, když jim dělá moc dobře.
 • 00:44:30 -Tak co mi poradíte?
  -Já?
 • 00:44:35 Pan Fric je příliš velké dítě
  na mou vychovatelskou praxi.
 • 00:44:40 Snad kdybyste ho poslal do Prahy
  a podmínil mu apanáž zkouškou...
 • 00:44:47 -A když ji nesloží, to ho mám
  nechat bez peněz? -A proč ne?
 • 00:44:59 Je možné, že by se zbláznil do té
  Brožovské? Jezdí k nim každý den.
 • 00:45:08 Paní je krásná žena a dost koketní,
  ale je o hodně starší než on.
 • 00:45:15 No právě!
  To by nám tak ještě scházelo.
 • 00:45:26 Řekněte, Hodovale,
  také jste si jako dítě myslel,
 • 00:45:32 že dospělí všechno vědí,
  že si vždy dokážou poradit?
 • 00:45:40 Vždyť ono to tak, koneckonců, je.
  Dospělým ani nic jiného nezbývá.
 • 00:45:49 Fric pojede do Prahy.
 • 00:45:53 Když ho neuvidím,
  mohu aspoň doufat, že studuje.
 • 00:45:59 -A co vy? Jste tady spokojený?
  -Edu je radost učit.
 • 00:46:09 Sedněte si.
 • 00:46:18 Vy víte, že si o vás myslím to
  nejlepší, mám k vám úplnou důvěru.
 • 00:46:24 Také bych si nepřišel o radu,
  kdyby tomu tak nebylo.
 • 00:46:29 -Prý se tu povídá o vás a o Evě.
  -Kdo povídá a co?
 • 00:46:36 Prosím vás, nezlobte se hned.
  Jistě, je to hloupý klep.
 • 00:46:42 Kdybych tomu věřil,
  tak vás přece nestrpím v domě.
 • 00:46:49 -Se slečnou Evou jsme přátelé.
  -Já vím.
 • 00:47:02 Jenom neuškodí, když si na sebe
  dáte trochu pozor, co?
 • 00:47:10 Vy jste si nevšiml,
  jak často je tu teď pan Weinolt?
 • 00:47:15 -Všiml. Hledím se mu vyhnout.
  -Opravdu ji za něj chtějí provdat.
 • 00:47:20 -Tetinka určitě. -To věřím.
  -Včera Melánie plakala.
 • 00:47:26 Líbí se jí nějaký student
  z techniky, ale do Vídně už nesmí.
 • 00:47:31 -A student je chudý...
  -Ano. Jak to víte? Je z Prahy...
 • 00:47:37 -Melánie je moc mladá.
  -Je jí 17 pryč a Weinolt je Němec.
 • 00:47:45 -To by vadilo vám, ale jí...
  -Já vás neznám takhle lhostejného.
 • 00:47:53 Ale já vůbec nejsem lhostejný!
  Zamiloval jsem se do vás.
 • 00:48:00 Já to nechtěl, jsem také chudý,
  navíc najatý člověk v rodině.
 • 00:48:06 -O to přece nejde!
  -Ne?
 • 00:48:11 Neměl jste to říkat, pane.
  Já si vás vážím, jste mi milý...
 • 00:48:21 Mám někoho ráda, pane.
 • 00:48:24 Už dávno a jistě beznadějně,
  ale nedokážu se toho vzdát. Nechci.
 • 00:48:40 -To je ten váš sen? -Teď mě budete
  nenávidět a byl jste můj přítel.
 • 00:48:52 Udělal bych nejlépe,
  kdybych dal výpověď a odjel.
 • 00:48:57 To nemůžete! Co by bylo s Edou
  a já bych si to vyčítala.
 • 00:49:03 -Snad bych vám dokonce chyběl!
  -Ovšem, chyběl.
 • 00:49:07 -Já nejsem sen, já jsem skutečný!
  -Nemluvte takhle!
 • 00:49:14 Copak nemůže být všechno tak,
  jak bylo?
 • 00:49:25 Kdo je to? Znám ho?
 • 00:49:31 Dobrá, už s vámi o lásce
  nepromluvím. Tak to chcete.
 • 00:49:38 -Myslela jsem, že jsi s Melánií
  na procházce. -Nechtělo se jí.
 • 00:49:44 Pomůžeš mi v jídelně.
 • 00:49:56 Už delší dobu se vám chystám říct,
  pane preceptore.
 • 00:50:01 Přála bych si, abyste si v domě
  hleděl jen svých povinností.
 • 00:50:07 -Nezanedbávám je, milostivá paní.
  -To doufám.
 • 00:50:12 Nemyslete si, že nevím, kdo poradil
  mému muži poslat Frice pryč.
 • 00:50:18 Suma sumárum, příteli,
  někdy bych nejradši ujel,
 • 00:50:24 což nemohu, tím spíš ne,
  že leckdo by mi asi rád viděl paty.
 • 00:50:31 Po léta jsem odvykal dotyků
  s cizími životy,
 • 00:50:35 a tady do nich dokonce zasahuji.
  A hůř, ony zasahují mne.
 • 00:50:42 Snad je to i tou zimou,
  která je v podhůří tak dlouhá,
 • 00:50:47 že tlačí k sobě lidi víc,
  než je jim milé.
 • 00:50:52 Ale zaplaťbůh, už začíná jaro,
  a tak ti přeju i veselé Velikonoce.
 • 00:51:05 -Ale kam byste šla?
  -Nevím. K bratrovi, do Brodu.
 • 00:51:11 A to jen pro nepřízeň vaší tetinky?
  To já abych byl dávno za horami.
 • 00:51:18 Ale to je jiné.
  Vy nejste příbuzný a jste muž...
 • 00:51:24 Dobrá, odjeďte. Nač spolu máme
  hrát tu komedii o přátelství?
 • 00:51:30 -A vyhýbat se vám nedokážu.
  -Vy vůbec nic nechápete.
 • 00:51:38 -Strýček dostal včera telegram,
  přijede Václav. -Kdo?
 • 00:51:44 -Bratranec.
  -Ten inženýr z Francie?
 • 00:51:50 -Co mám dělat?
  -Slečno Evo, ode mne čekáte pomoc?
 • 00:51:58 Prosím vás...
 • 00:52:08 Dobrá, jak dlouho jste se neviděli?
  2 roky, 3?
 • 00:52:15 Pokud to byl sen, tak se probudíte,
  to nebolí. A jestli ne...
 • 00:52:22 -A jak to poznám?
  -Uvidíte ho, budete s ním mluvit.
 • 00:52:28 Evo, jsou tu! Fric přijel také!
 • 00:52:32 -Slečno Evo, prostě mu to řekněte.
  -Co? -Že ho milujete.
 • 00:52:40 -Ale to přece nejde! Nehodí se to!
  -Proč děláte jen to, co se sluší?
 • 00:52:47 -Evo!
  -Václave...
 • 00:52:55 Na mou duši, není to dojemné?
  Tady se nic nemění.
 • 00:53:00 I kdyby se svět na hlavu stavěl,
  odpoledne je bábovka a káva.
 • 00:53:06 Když si v Praze vzpomenu na domov,
  vidím tuhle jídelnu.
 • 00:53:11 Nevěř mu, Václave.
  Někdy se svačívá i na zahradě.
 • 00:53:16 -Ovšem káva a bábovka musí být.
  -Nebuď prostořeká, Melánie.
 • 00:53:22 Já jsem rád, když vím,
  že ve 4 hodiny bude káva.
 • 00:53:27 -Vidíš? Naše malé poměry.
  -Co je to malé poměry? -Žvást.
 • 00:53:32 Malé poměry jsou,
  když musí člověk skládat zkoušky,
 • 00:53:36 místo aby jen chodil po kavárnách.
 • 00:53:39 Pane Hodovale,
  vy jste byl ve světě, řekněte sám.
 • 00:53:44 Nejsou u nás malé poměry? V Praze
  není ani pořádná dostihová dráha.
 • 00:53:50 A co vy, pane inženýre? Také
  se vám zdejší poměry zdají malé?
 • 00:53:55 Přiznám se, na dostizích jsem
  v Paříži nebyl ani jednou.
 • 00:53:59 -Vtipné, ale neodpověděl jste.
  -Dobrá.
 • 00:54:03 Já šel do Francie právě proto, že
  se mi zdejší poměry zdály být malé.
 • 00:54:09 -Všichni nemohou odejít do Francie.
  -Ne, proto se také vracím.
 • 00:54:16 -Promiňte.
  -Není co, vy jste se také vrátil.
 • 00:54:23 Moje situace byla poněkud jiná.
  Omluvte nás, máme s Edou práci.
 • 00:54:34 -Jak se ti líbí náš vychovatel?
  -Nevím. Urazil jsem ho?
 • 00:54:50 -KLEPÁNÍ NA DVEŘE.
  -Dále!
 • 00:54:56 -Dobrý den.
  -Dobrý den. Už je po mši?
 • 00:55:00 -Nejdu pro knížku, pane,
  já neumím česky číst. -To jste vy?
 • 00:55:09 Jdu vám říct, že jsem s panem
  Valentou srovnaný a rozloučit se.
 • 00:55:16 -Rozloučit?
  -Jak se řekne ich habe Erbe?
 • 00:55:23 -Dědil jsem. -Umřel mi děda,
  tak jsem dluh zaplatil. Stěhuju se.
 • 00:55:32 -Kam pojedete?
  -Do města. Zkusím obchodovat.
 • 00:55:41 Děláte dobře, že jedete odtud.
  Přeju vám hodně štěstí.
 • 00:55:46 Měl jste tehdy pravdu,
  všechno se nakonec v dobré obrátí.
 • 00:55:55 Edo!
 • 00:55:59 Edo!
 • 00:56:11 -Edo, proč jste se neozval?
  -Chtěl jsem vás přepadnout.
 • 00:56:16 -Jenže my si nehrajeme.
  Kde máte být? -Ve svém pokoji.
 • 00:56:21 -Ano. Jste už s úlohami hotov?
  -On chtěl vyvenčit, kňučel.
 • 00:56:27 -Já vás hledám už půl hodiny.
  -Já něco mám. -Co je to?
 • 00:56:33 Dopis,
  stopoval jsem paní ředitelovou.
 • 00:56:36 Čekala u pomníčku, tohle napsala,
  strčila to sv. Václavovi za štít,
 • 00:56:42 a ujela na koni.
  A vůbec mě neviděla!
 • 00:56:45 Nesmíte brát cizí dopisy, Edo,
  to se nedělá. Četl jste to?
 • 00:56:51 -Je to francouzsky.
  -Počkejte na mě ve svém pokoji.
 • 00:57:07 Čekala jsem tu málem celou věčnost.
  Kde jsi vzal těch 600 zlatých?
 • 00:57:16 Jsi krásný blázen. Už se nedozvím,
  jak by se B. tvářil na mé dluhy.
 • 00:57:24 Zítra na 3 dny odjíždí,
  opovaž se nepřijít.
 • 00:57:29 Líbám tě, padouchu, L.
 • 00:57:38 Pojednou se kolem osvětlilo.
 • 00:57:45 -Vyšli z nejhustších skal...
  -KLEPÁNÍ NA DVEŘE. -Vstupte!
 • 00:57:54 Musím s vámi mluvit, pane, hned.
 • 00:58:00 Vyšli z nejhustších skal
  a brali se volnější strání.
 • 00:58:09 Vrátím se za okamžik,
  zatím si čtěte.
 • 00:58:16 A tak, už si všimli i cizí lidé.
  Umím si představit, kdo asi.
 • 00:58:23 -Ale proč to vaše matka vypráví
  vám? -Řekla to Evě. -Kdy?
 • 00:58:30 -Prý několikrát. -To je hanebnost.
  Vy jste o tom se slečnou mluvil?
 • 00:58:38 -Ne.
  -A co čekáte ode mne?
 • 00:58:44 -Eva nemá nikoho, kdo ji chrání...
  -Neračte se starat.
 • 00:58:49 Nejsem svůdce osamělých dívek.
  Slečny Evy si hluboce vážím.
 • 00:58:57 -Vaše matka se v nás mýlí,
  ale ty pomluvy zarazím. -Jak?
 • 00:59:04 -Odejdete z Ostrova?
  -Vy byste tu zůstal?
 • 00:59:09 I mně se zdálo...
  Mluvili jste spolu dost důvěrně.
 • 00:59:17 Jistě. Jsme přátelé.
 • 00:59:22 Něco vám řeknu. Jestli ji milujete,
  řekněte jí to a odveďte ji odtud.
 • 00:59:31 Ale jestli k ní cítíte jen nějakou
  příbuzenskou náklonnost,
 • 00:59:38 seberte se a zmizte sám.
  Poroučím se.
 • 00:59:44 Omlouvám se, ale co vám chci říct,
  nesnese nejmenší odklad.
 • 00:59:52 -Prosím, poslouchám.
  -Právě u mě byl pan inženýr.
 • 01:00:00 Je mi stydno uchylovat se
  k takovým způsobům,
 • 01:00:04 ale když byla dotčena i čest
  slečny Evy, tak...
 • 01:00:10 Dostal se mi do rukou
  jistý písemný vzkaz.
 • 01:00:19 Byl bych rád,
  kdybyste si ho přečetla.
 • 01:00:40 To přece... To není možné!
 • 01:00:47 Psala ho paní Brožovská
  vašemu synovi. Právě ta paní,
 • 01:00:52 které jste ráčila popřát sluchu,
  když šířila pomluvy o slečně Evě.
 • 01:00:58 -Nevěřím. Jak jste přišel
  k tomu lístku? -Na tom nezáleží.
 • 01:01:04 Je autentický, to vidíte sama.
 • 01:01:10 Peníze... Kde by Fric vzal peníze?
  A ona to vezme a ještě žertuje.
 • 01:01:18 To je hanba!
 • 01:01:23 Nevěřím vám. Fric byl bez peněz,
  když přijel. Vy mě chcete podvést!
 • 01:01:31 Myslíte? Před několika dny platil
  pachtýř Firbach dluh, 600 zlatých.
 • 01:01:38 Váš syn zastupoval v kanceláři
  adjunkta Vamberu.
 • 01:01:42 Zeptejte se ho na to,
  je to stejná částka.
 • 01:01:48 Můj muž se to nesmí dozvědět,
  pane Hodovale.
 • 01:01:53 Teď zajedu k Brožovským,
  ty peníze musí vrátit.
 • 01:01:58 Omlouvám se vám,
  omlouvám se také Evě.
 • 01:02:02 Václavovi vysvětlím,
  že jsem uvěřila pomluvám,
 • 01:02:06 ale Rudy se to nesmí dozvědět
  za žádnou cenu.
 • 01:02:12 Jistěže ne, milostivá paní.
 • 01:02:16 Vezměte na vědomí moji výpověď,
  prosím. Odjedu zítra.
 • 01:03:09 Já vím, že není zdvořilé vpadnout
  vám sem v 11 v noci,
 • 01:03:15 ale u večeře jste nebyl a vůbec...
 • 01:03:19 Nemůžete toho na chvíli nechat
  a sednout si?
 • 01:03:23 Koneckonců,
  na mě se snad nemáte proč zlobit?
 • 01:03:33 Promiňte.
 • 01:03:43 Co bude s Edou, když teď odjedete?
 • 01:03:53 Pane Valento, nechal jsem se dnes
  dohnat k něčemu, zač se stydím.
 • 01:04:01 Bylo to nutné, ale já se do podobné
  situace už nechci dostat znovu.
 • 01:04:08 -Vůbec vám nerozumím.
  -To ani není třeba.
 • 01:04:12 Už kvůli slečně Evě nemohu zůstat
  a vystavovat ji dalším pomluvám.
 • 01:04:18 To je nesmysl! To se vysvětlilo,
  prostě intriky paní Brožovské.
 • 01:04:26 -A tak.
  -Aspoň tak to řekla žena.
 • 01:04:34 Já se jí nebudu ptát,
  proč se s Brožovskou znepřátelily,
 • 01:04:40 to jsou ženské věci
  a krom toho mě to vůbec nemrzí.
 • 01:04:46 -Vy byste se zeptal, co?
  -Nevím.
 • 01:04:52 Také se časem naučíte
  nebýt zvědavý.
 • 01:04:58 Ale Evě se žena omluvila
  a omlouvá se i vám a prosí vás,
 • 01:05:06 abyste neodjížděl aspoň do doby,
 • 01:05:09 než připravíte Edu ke zkouškám
  na české gymnázium.
 • 01:05:14 Ano, řekla na české,
  tak oč vám ještě jde?
 • 01:05:19 Zaplatil vám už pachtýř Firbach,
  pane Valento?
 • 01:05:24 Ano, minulý týden,
  ale Fric mi to řekl teprve dnes.
 • 01:05:30 -Dokonce to vám dělá starost?
  -Slyšel jsem, že Firbach odchází.
 • 01:05:40 Já vás nevedl a nevedu jako jeho
  garanta, ale když o tom mluvíte,
 • 01:05:49 dodnes mi dlužíte úsluhu.
  Oplaťte ji. Pusťte to z hlavy!
 • 01:06:01 Vy tu prostě zůstat musíte!
  Ostatně Eva za pár dní odjíždí.
 • 01:06:11 Zasnoubila se s Václavem.
  To je, co? Z ničeho nic.
 • 01:06:20 Nevěsta je sice bez věna,
  ale lepší snachu si přát nemohu.
 • 01:06:27 -Mám ji rád jako vlastní.
  -To je dobře.
 • 01:06:34 Václav bude stavět tkalcovnu
  tady nedaleko Hatí.
 • 01:06:38 Pozemky má, kapitál připravený,
  ale to víte, budou s tím starosti.
 • 01:06:44 Tak se rozhodli,
 • 01:06:47 že Eva těch pár měsíců do svatby
  přečká u bratra v Německém Brodě.
 • 01:06:59 Tak co, Hodovale?
 • 01:07:05 Narodil jsem se v Čechách,
  vychovali mě česky,
 • 01:07:13 co jiného mi zbývá, než být Čech,
  když chci zůstat sám sebou?
 • 01:07:21 A když se národ pere o uznání,
  o místo na slunci,
 • 01:07:30 musím se prát s ním.
 • 01:07:35 -Je to docela prosté, viďte?
  -Václav mi řekl o rozhovoru s vámi.
 • 01:07:41 -Panu inženýrovi do mých citů
  nic není. -Proč jste tak pyšný?
 • 01:07:48 To neříkám z pýchy, to jen...
 • 01:07:55 Pravda, která nic nemění,
  k čemu je?
 • 01:08:00 Nebo chcete být upřímná
  i za cenu cizího trápení?
 • 01:08:04 -Proč jste tak strašně pyšný?
  -Pomáhá mi to žít.
 • 01:08:14 Jak se s vámi rozloučím?
 • 01:08:21 Podejte mi ruku.
 • 01:08:27 Řekněte sbohem,
  a hlavně buďte šťastná, slečno Evo.
 • 01:08:33 Každému se nepodaří měnit
  sny v život.
 • 01:08:38 -Uvidím vás ještě někdy?
  -Jistě.
 • 01:08:46 Až budete mít dům, děti,
  trochu času na hosty...
 • 01:08:53 Až budeme o pár let starší
  a já k vám přijedu.
 • 01:09:12 Sbohem.
 • 01:09:32 Asi ses měl dobře,
  když jsi od Velikonoc nenapsal.
 • 01:09:36 -Časem ti budu vyprávět.
  -Tak začni hned.
 • 01:09:40 Některé věci si člověk
  musí rozmyslet.
 • 01:09:44 -Za 3 měsíce jsi to nestihl?
  -Ne tak, abych o tom chtěl mluvit.
 • 01:09:50 -A co pan profesor Bláha?
  -I s tím jsem se málem rozkmotřil.
 • 01:09:58 Je to velkorysý člověk,
  odpustil mi.
 • 01:10:02 -Od příštího měsíce s tebou počítám
  v kanceláři. -Dobrá.
 • 01:10:10 Víš, co? Dodělám si práva, mám dost
  téhle prozatímní existence.
 • 01:10:18 Tvé vyprávění bude určitě zajímavé.
  Něco se s tebou muselo stát.
 • 01:10:26 -Snad se dokonce oženíš!
  -Možná.
 • 01:10:32 Po prázdninách u nás bude bydlet
  malý Valenta.
 • 01:10:36 Jde na Malostranské gymnázium. Paní
  Hlávková mu chystá zadní pokoj.
 • 01:10:42 Chci na něho dohlédnout,
  bude tu sám a mám ho docela rád.
 • 01:10:48 -To mu chceš dělat preceptora
  až do maturity? -Ne.
 • 01:10:54 Preceptora už nikdy ne.
 • 01:11:06 Skryté titulky vyrobilo
  Studio "V", s.r.o.

Související