iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
28. 12. 2019
13:10 na ČT2

1 2 3 4 5

10 hlasů
8391
zhlédnutí

Pomáháme jim přežít

Divocí koně a velbloudi

Čeští přírodovědci pomáhají ve světě na různých projektech. Z dlouhodobého cyklu v produkci Zoo Praha.

26 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Pomáháme jim přežít - Divocí koně a velbloudi

 • 00:00:14 *Zoologické zahrady už dávno
  nejsou jen Noemovými archami,
 • 00:00:18 v jejichž chovech by přežívaly
  poslední kusy ohrožených zvířat.
 • 00:00:22 Jistě, tato role neskončila.
 • 00:00:25 Ale nejlepší zahrady světa
  pokročily dál.
 • 00:00:28 Prostřednictvím
  takzvaných "in situ projektů"
 • 00:00:32 pomáhají zachraňovat zvířata
  i krajinu přímo v místě ohrožení.
 • 00:00:35 Kdekoli na světě.
 • 00:00:51 ZOO Praha získala světové renomé
  mimo jiné i s projektem
 • 00:00:55 reintrodukce koní převalského
  zpět do jejich domoviny.
 • 00:00:59 Každý rok její pracovníci
  uskutečňují převoz klisen
 • 00:01:03 odchovaných v jejich péči
  do divočiny.
 • 00:01:07 Pokud byste se chtěli do Gobi B
  dostat jako běžní turisté,
 • 00:01:10 bude vám to z České republiky
  trvat minimálně tři dny.
 • 00:01:14 Tak dlouho by ale koně
  v transportních bednách nevydrželi.
 • 00:01:18 Proto je důležitá spolupráce
  ZOO Praha s Českou armádou.
 • 00:01:22 Letadlo CASA zkrátí přesun
  z českého Dobřejova
 • 00:01:26 do mongolského Tachintalu
  na třicet hodin.
 • 00:01:33 Mongolské přísloví praví,
  že dobří lidé přinášejí déšť.
 • 00:01:37 V zemi sucha
  má každá kapka cenu zlata.*
 • 00:01:41 -Tady už je to moc...
  Krása.
 • 00:01:43 -Pěkný.
  -Takhle je to nejhezčí.
 • 00:01:46 *Předsunutý letecký navigátor
  má na to ale jiný pohled.
 • 00:01:49 Letová plocha musí unést
  zatížení při přistání letadla.
 • 00:01:53 Letadlo už teď opouští
  vzdušný prostor Evropy.
 • 00:01:57 Ale zatím není jisté,
  že zrovna tady půjde přistát.
 • 00:02:04 Noc a ranní počasí rozhodne.
 • 00:02:08 I kdyby nepršelo,
  musí být lepší viditelnost.
 • 00:02:12 Mraky musí být
  alespoň tisíc metrů nad zemí.*
 • 00:02:37 -Tak je to po osmý.
  Po osmý jsme přistáli v Bulganu.
 • 00:02:40 Pokaždý je to trošku jiný.
 • 00:02:42 Tentokrát jsme tu i dřív.
  Kolegové říkají o hodinu.
 • 00:02:45 Já to teď vlastně ani nejsem
  schopný přesně spočítat.
 • 00:02:49 Tak dobrý.
 • 00:02:51 Měl bych to zaklepat,
  není tady na co zrovna,
 • 00:02:54 ale ještě není úplně vyhráno.
 • 00:02:57 Ještě musíme ty koně
  odvézt a pustit.
 • 00:03:00 Jsme tak ve dvou třetinách,
  řekněme.
 • 00:03:03 Takže po dvou třetinách dobrý.
 • 00:03:29 *Člověk by si až řekl,
 • 00:03:32 jestli příprava návratu
  divokých koní
 • 00:03:35 už dnes není rutina.*
 • 00:03:49 -Jsme na čísle třicet jedna.
 • 00:03:52 A tady je to vysoce
  přes dvě stě v Gobi B.
 • 00:03:55 Teď tady krásně běží.
  To snad švenkněte ještě na ně.
 • 00:03:58 Podívej, jak jsou blízko.
  To je úžasný.
 • 00:04:01 Vždycky se může stát něco,
  co ti ten plán naruší.
 • 00:04:04 Ale klaplo to.
 • 00:04:08 *Od roku 2017
  se pole působnosti ZOO Praha
 • 00:04:12 v Mongolsku ještě více rozrůstá.
 • 00:04:15 Vydejte se s jejími pracovníky
  do další části Mongolska,
 • 00:04:18 kde zatím žijí tvorové
  jako divoký velbloud,
 • 00:04:21 anebo místní medvěd mazaalai.
 • 00:04:26 Představte si pustinu.
 • 00:04:29 Jednu z nejopuštěnějších
  oblastí světa.
 • 00:04:31 Představte si území
  o velikosti Švýcarska,
 • 00:04:35 kde ale nenajdete
  ani metr asfaltové plochy,
 • 00:04:38 kde neexistují klasické silnice
  ani infrastruktura,
 • 00:04:41 na kterou je člověk
  v Evropě zvyklý.
 • 00:04:44 Přísně chráněná krajinná oblast
  Velká Gobi A
 • 00:04:47 je tak stranou ostatního světa,
 • 00:04:50 že i z Ulánbátaru,
  hlavního města Mongolska,
 • 00:04:53 sem budete cestovat tři dny,
 • 00:04:56 abyste se dostali do vstupní brány
  a sídla správy této oblasti,
 • 00:04:59 osady Bajan Toroj.
 • 00:05:02 Členové odborné skupiny ZOO Praha
 • 00:05:05 tu rozvíjejí další z projektů
  označovaných "in situ".
 • 00:05:08 Tedy "na místě".
 • 00:05:10 ZOO Praha bude v Mongolsku
  kromě koní převalského
 • 00:05:14 pomáhat také v přežití
  divokých velbloudů.
 • 00:05:17 Bude spolupracovat
 • 00:05:19 s britskou Nadací
  pro ochranu divokých velbloudů.
 • 00:05:22 Pražská instituce rozšiřuje
  svoji pomoc
 • 00:05:26 i na podporu činnosti
  a materiálního vybavení
 • 00:05:29 zdejších rangerů
  a správy rezervace Gobi A.*
 • 00:05:31 -Děkuji také panu velvyslanci...
 • 00:05:34 *První den po příjezdu
  předává ředitel ZOO Praha
 • 00:05:37 strážcům rezervace osm motorek.
 • 00:05:40 Není to ledajaký dar.
 • 00:05:43 Kůň a motorka jsou
  ve zdejším terénu
 • 00:05:47 nejlepší dopravní prostředky.
 • 00:05:50 V dalších dnech
  se o tom budeme moci přesvědčit.
 • 00:06:12 Týden mimo osadu představuje
  docela dobrodružný výlet.
 • 00:06:17 Nečekejte,
  že si chybějící věci někde koupíte,
 • 00:06:20 anebo že se dovoláte technické
  nebo jakékoli jiné pomoci.*
 • 00:06:27 -Na cestu si beru věci,
  které používám při práci.
 • 00:06:31 Dalekohled, GPS,
 • 00:06:33 případně nástroje pro sběr
  a odběr vzorků,
 • 00:06:37 k tomu metr,
  pokud měříme výšku rostlin,
 • 00:06:40 a podobně.
 • 00:06:44 Bereme si obvykle
  25 - 30 litrů vody a benzín.
 • 00:06:48 Takže celkem všechno dohromady
  to udělá 80 - 100 kilo.
 • 00:07:13 *Když se připravujete na cestu,
  když nabíráte palivo,
 • 00:07:17 hádejte, kde bude
  nejbližší další čerpací stanice?
 • 00:07:21 Ano, opět až tady.
 • 00:07:48 Označit tuto oblast za pustinu
  ale není úplně přesné.
 • 00:07:51 Pro cizince, pro nepřivyklé oči,
 • 00:07:55 možná působí Gobi A opuštěně
  a jakoby bez života,
 • 00:07:58 ale to je omyl.
 • 00:08:00 I v nelehkých podmínkách
  kontinentálního podnebí
 • 00:08:04 existuje život, bohatý život.
 • 00:08:07 Žijí tu rostliny, hmyz, ptáci,
  uvidíte ještěrky, zajíce,
 • 00:08:10 ale i velké savce jako divoké osly,
  ovce argali,
 • 00:08:13 pouštního medvěda mazaalaie
  a pochopitelně velbloudy.
 • 00:08:17 Ve volné Gobi spíš uvidíte
  velbloudy domácí,
 • 00:08:20 ale ti už do oblasti rezervace
  nesmí vstoupit.
 • 00:08:24 Tam můžeme najít
  jen velbloudy divoké.
 • 00:08:27 Je velice důležité
  držet je odděleně,
 • 00:08:30 protože věda dokázala,
 • 00:08:33 že se jedná
  o dvě zcela odlišné vývojové linie.
 • 00:08:36 Těchto mimořádně vzácných
  velbloudů divokých
 • 00:08:39 žije v oblasti Gobi A
  dle nejčastějších odhadů
 • 00:08:42 pouhých 350 až 500 kusů.
 • 00:08:45 Jsou to nesmírně plachá zvířata,
 • 00:08:48 která od dávného předka
  zdomácnělých velbloudů
 • 00:08:51 dělí více než 700 tisíc let
  samostatného vývoje.
 • 00:08:55 A právě kvůli divokým velbloudům
  sem přijeli odborníci ze ZOO Praha.
 • 00:08:59 Vybírají se lokality,
 • 00:09:01 kde by do budoucna mohly vzniknout
  chovné stanice divokých velbloudů.
 • 00:09:05 Vedení rezervace a rangeři
  už nějaká místa vytipovali.
 • 00:09:09 Teď je potřeba je prohlédnout
  dronem z nadhledu,
 • 00:09:12 aby byl jasný reliéf a dostupnost,
  a samozřejmě i osobně na místě.
 • 00:09:16 Aby bylo jasné,
  v jakém stavu jsou opuštěné stavby.
 • 00:09:19 Aby bylo jasné,
  s čím se dá počítat a s čím ne.
 • 00:09:22 Jak půjde využít členitý terén,
 • 00:09:25 co se dá použít
  a co se musí postavit.*
 • 00:09:28 -Jsme u chovného centra,
 • 00:09:31 ve kterém měli být
  gobijští medvědi mazzalaiové.
 • 00:09:34 Bylo vybudováno
  už před mnoha lety,
 • 00:09:36 ale nikdy tady nebyl
  ani jeden medvěd.
 • 00:09:39 A jak vidíte, chátrá to.
  Ještě k tomu patří správní budova.
 • 00:09:42 No a my si myslíme,
  že by tenhle prostor, tenhle kaňon,
 • 00:09:45 mohl posloužit právě
  pro chov divokých velbloudů.
 • 00:09:49 Oni teď mají jednu velkou ohradu,
 • 00:09:51 ale není kam oddělit
  třeba mladé samce a podobně,
 • 00:09:54 čili tady by šlo vybudovat
  dvě ohrady.
 • 00:09:57 Je tu napajedlo, je tu zázemí,
  je tu docela dobrý terénní profil,
 • 00:10:00 že těch plotů
  nebude muset být tolik.
 • 00:10:03 *Zoologický náměstek Jaroslav
  Šimek tráví čas jednáním
 • 00:10:06 s mongolským expertem
  na chov velbloudů.
 • 00:10:09 Prohlíží a hodnotí terén,
  výběh i zázemí pro chovatele.
 • 00:10:12 Oba mají unikátní zkušenosti,
  které druhá strana nemůže mít.
 • 00:10:16 Jen minimum vědců
  na světě je ve stálém
 • 00:10:18 kontaktu s divokými velbloudy.
 • 00:10:21 A není mnoho ZOO,
  které mají takové zkušenosti
 • 00:10:24 s pomocí na mnoha
  místech zeměkoule.*
 • 00:10:27 -Je to velkej rozdíl
 • 00:10:29 nad něčím se bavit pouze
  s velkou imaginární představou
 • 00:10:33 a pak to místo vidět na vlastní oči
 • 00:10:35 a moci se s místním odborníkem
  bavit nad konkrétními věcmi,
 • 00:10:39 nad konkrétní podobou té ohrady.
 • 00:10:42 A říct si tam ty věci,
  které jsme už x-krát probírali.
 • 00:10:45 Tak si v reálu ukázat,
 • 00:10:47 kde je potřeba udělat
  nějaké další ploty,
 • 00:10:50 co a jak je třeba upravit
  a tak dále.
 • 00:10:56 *Důležité je, že součástí lokality
  Tsagaan Burgas je i vodní zdroj.
 • 00:11:01 V současné době sem kromě
  divokých i domácích velbloudů
 • 00:11:05 chodí pít i kriticky ohrožený
  gobijský medvěd mazzalai.
 • 00:11:15 Rangeři během obhlídek kontrolují
  stav foto pastí a možné úlovky.
 • 00:11:20 Jak je vidět medvěd tu byl.
 • 00:11:23 Dokonce i poničil instalaci.
 • 00:11:27 Za chvíli bude jasné,
  zda se podařil záznam.
 • 00:11:31 Gobi se umí proměnit
  z otevřené plochy
 • 00:11:35 v sevřenou soutěsku.
 • 00:11:39 Nedaleko od Tsagaan Burgas
  je tento kaňon,
 • 00:11:43 který se stal
  neoficiální vstupní branou
 • 00:11:47 do přísně chráněné rezervace
  Gobi A.
 • 00:11:52 Nastává okamžik porovnání
  dopravních prostředků.
 • 00:12:09 Každý večer jiné místo na nocleh.
 • 00:12:12 Rangeři vědí, kde je voda
 • 00:12:15 a kde jsou postavené
  malé základny,
 • 00:12:18 jakési kamenné jurty.
 • 00:12:20 Každou noc se spí pod širým nebem.
 • 00:12:54 Ráno člověka přirozeně
  probudí přicházející světlo.
 • 00:12:58 Poslední desítky minut
  před východem spalujícího slunce,
 • 00:13:03 to je ta chvíle,
  kdy zvířata chodí pít.*
 • 00:13:46 -Divocí velbloudi
  jsou velice plachá zvířata.
 • 00:13:49 Vítr fouká od severu,
  takže velbloud přichází tak,
 • 00:13:53 aby nešel po větru,
  ale aby k napajedlu přišel od jihu,
 • 00:13:56 proti větru.
 • 00:13:59 A tak cítil, jestli tam není
  nějaký vetřelec, nebezpečí,
 • 00:14:03 jestli tam například není vlk.
 • 00:14:06 Čas ani vzdálenost
  v tom nehrají roli.
 • 00:14:09 I když se pak ocitl
  už v těsné blízkosti vody,
 • 00:14:12 pořád byl velmi opatrný.
 • 00:14:15 Pořád se rozhodoval,
  zvažoval každý krok.
 • 00:14:52 Velbloudi mají velmi dobrý zrak,
 • 00:14:55 takže je klidně možné,
  že nás uviděl.
 • 00:14:58 Důležité bylo,
  že jsme se skoro nehýbali.
 • 00:15:07 *Když slunce začne spalovat poušť,
  zvířata už k vodě nepůjdou.
 • 00:15:11 Je tedy bez problémů
  možné sestoupit dolů
 • 00:15:14 a zrevidovat stav napajedla.
 • 00:15:18 Nejprve prohlídka místa,
  odkud pil ten osamocený velbloud.
 • 00:15:22 Jak je vidět podle stop
  nebyl zdaleka první,
 • 00:15:25 kdo se až k napajedlům neodvážil.*
 • 00:15:29 -Myslím, že velbloud
  se nenapil úplně dosyta.
 • 00:15:32 Zdálky zpozoroval
  některé naše pohyby rukou,
 • 00:15:35 které jej pořád
  držely v ostražitosti.
 • 00:15:38 Řekl bych,
  že večer pak přišel ještě jednou.
 • 00:15:41 -Jsou tady dvě foto pasti, že jo.
 • 00:15:43 *Mezi úkoly, které rangeři
  na svých hlídkách plní,
 • 00:15:47 patří sběr informací
  o všech zvířatech.
 • 00:15:50 Když má člověk veliké štěstí,
 • 00:15:53 je schopen zaznamenat
  chování divokého velblouda,
 • 00:15:57 jako se podařilo dnes ráno.
 • 00:16:00 Jsou to velmi plachá
  a obezřetná zvířata.
 • 00:16:03 Jak ukázal i náš příběh.
 • 00:16:06 Ještě složitější
  je pozorování mazzalaie,
 • 00:16:10 kriticky ohroženého
  pouštního medvěda.
 • 00:16:13 Rangeři proto sbírají fotografie,
  vzorky trusu a chlupů.
 • 00:16:17 Vše poslouží k analýze DNA,
 • 00:16:20 která je jediným nezvratným
  důkazem počtu žijících exemplářů.
 • 00:16:24 Jednotlivé nálezy se
  také vzájemně identifikují,
 • 00:16:28 aby bylo možné sledovat
  zvyklosti konkrétních zvířat.
 • 00:16:31 Dalším úkolem je pak kontrola
  foto pastí a jejich umístění.
 • 00:16:35 Při kontrole foto úlovků
  někdy přijde překvapení.
 • 00:16:48 Rallye Paříž-Dakar určitě znáte.
 • 00:16:51 Speciálně vyladěné stroje,
  doprovodný tým, technici,
 • 00:16:55 někdy i kuchaři.
 • 00:16:58 Zdejší chlapíci jezdí úplně sami
  na běžné čínské tovární produkci.
 • 00:17:02 Toto jsou možná
  nejdrsnější motorkáři světa.
 • 00:17:06 Jejich karavanem je zem a nebe.
 • 00:17:09 Pomocným týmem jsou
  vlastní zkušenosti a dovednosti.
 • 00:17:37 Schopnosti rangerů
  se ukázaly hned další den.
 • 00:17:40 Když dokázali s jistotou
  dovést výpravu zoologů k místu,
 • 00:17:44 které má malebný název
  "Deset pramenů".
 • 00:17:47 Člověk najednou zjistí,
 • 00:17:50 že přepych může mít
  i podobu obyčejného stínu
 • 00:17:54 pod větvemi osamocených
  pouštních topolů.
 • 00:18:04 Oběd se připravuje tradičně.
 • 00:18:07 Skopové maso ohřívají
  rozpálené kameny.
 • 00:18:22 Někde tu voda musí být,
 • 00:18:25 protože jinak by ta skupinka
  pouštních topolů nevyrostla.
 • 00:18:29 Ale letos tu otevřený pramen není.
 • 00:18:32 Roční úhrn srážek je
  v této lokalitě 35 milimetrů.
 • 00:18:36 To v Evropě naprší
  i během jediné letní bouřky.
 • 00:18:40 V roce 2018 ale bylo v Gobi A
  ještě větší sucho než obvykle.
 • 00:18:43 Přišel čas hledat další pramen.
 • 00:18:47 Na území velkém
  jako polovina České republiky
 • 00:18:50 je jen několik vodních zdrojů.*
 • 00:18:54 -Znalosti, schopnosti
  a orientace rangerů jsou zásadní.
 • 00:18:58 Na celém území Gobi A
  je asi padesát vodních zdrojů.
 • 00:19:02 Ale jen asi dvacet z nich
  je pitných pro lidi.
 • 00:19:14 *Další napajedlo, Boksag Anders
  je třeba okamžitě vyčistit.
 • 00:19:18 Zvířata musí mít co pít.
 • 00:19:21 Každý den se ukazuje,
 • 00:19:24 jak je podpora
  ze zahraničních zdrojů důležitá.
 • 00:19:28 Životnost motorek ve zdejším terénu
  je obvykle dva roky.
 • 00:19:32 Pak už nejsou spolehlivé.
 • 00:19:35 Nové motorky od ZOO Praha
  tak obnovily a rozšířily
 • 00:19:39 akceschopnost hlídek
  strážců rezervace.
 • 00:19:42 Jen díky pravidelným kontrolám
 • 00:19:46 se daří udržovat životní podmínky
  pro místní zvířecí populaci.
 • 00:19:55 Úloha a cíle in situ projektů
  ZOO Praha v Mongolsku
 • 00:19:59 se po této cestě dostávají
  na další úroveň.
 • 00:20:02 Každá materiální pomoc
  pro ochránce rezervace
 • 00:20:05 je velice důležitá.
 • 00:20:07 Po motorkách je
  jedním z prvotních úkolů
 • 00:20:10 zprovoznění vysílaček.
 • 00:20:13 Aby v případě potřeby mohli
 • 00:20:16 muži vzdálení stovky kilometrů
  v terénu konzultovat situaci.
 • 00:20:19 A v nouzi přivolat pomoc.
 • 00:20:22 Ale hlavní pomoc
  je zaměřena na zvířata.
 • 00:20:25 Na divoké velbloudy.
 • 00:20:28 Nedaleko od základny Bajan Toroj
  je už fungující stanice,
 • 00:20:31 kde pracovníci ZOO Praha
  budou spolupracovat
 • 00:20:34 s britskou Nadací
  pro ochranu divokých velbloudů
 • 00:20:37 na jejím rozšíření.*
 • 00:20:40 -Jsme v chovném centru
  velbloudů divokých.
 • 00:20:43 Asi hodinu od Bajan Toroj,
 • 00:20:46 poblíž hranic
  přísně chráněné oblasti Gobi A.
 • 00:20:49 Tak tihleti divocí velbloudi,
 • 00:20:52 na první pohled
  to každý asi nevidí,
 • 00:20:55 ale je to úplně jiné zvíře
  než domácí velbloud.
 • 00:20:59 Ono se to potvrdilo i geneticky,
 • 00:21:02 že to je naprosto odlišný druh
  než domácí velbloudi dvouhrbí.
 • 00:21:06 Je to opravdu divoké zvíře,
 • 00:21:09 které žije na dvou místech v Číně
  a potom tady v Gobi A v Mongolsku.
 • 00:21:12 A tady je ochrana toho druhu
  asi nejperspektivnější.
 • 00:21:16 Protože Gobi A není vystavena
  takovým civilizačním tlakům
 • 00:21:20 jako ty lokality v Číně.
 • 00:21:23 Zkusíme k nim jít blíž,
  uvidíme, jak nás pustí.
 • 00:21:26 Ten chov tady sice běží,
 • 00:21:29 ale přece jenom asi nesplňuje
  úplně ta očekávání.
 • 00:21:33 A naším úkolem tady kromě jiného je
  udělat plemennou knihu,
 • 00:21:36 ale také vytvořit další ohradu,
  kam se budou dávat mladí samci,
 • 00:21:40 vybudovat možná
  novou ohradu uvnitř té Gobi A.
 • 00:21:43 De facto vypouštěcí ohradu,
 • 00:21:46 ze které se ti velbloudi
  budou vracet do přírody.
 • 00:21:50 Buďme rádi,
  že k nim můžeme takhle blízko.
 • 00:21:53 Já zkusím jít ještě blíž.
  Kolik jsme teď metrů?
 • 00:21:56 Nechci hádat, asi dvacet?
 • 00:21:59 Takže tady si je aspoň můžeme
  pořádně prohlídnout.
 • 00:22:20 *Toto místo je asi největší naděje
  pro záchranu divokých velbloudů.
 • 00:22:24 Už dnes tento veliký výběh
  uprostřed krajiny
 • 00:22:28 funguje podobným způsobem
  například pro samice s mláďaty.*
 • 00:22:33 -Pracuji tady snad už dvacet let.
 • 00:22:36 Přišel jsem sem dva roky
  po založení výběhu.
 • 00:22:40 Ale nemyslete si, velbloudi
  dokáží být pěkně nebezpeční.
 • 00:22:44 Zvlášť pokud tu jsou
  samice s mláďaty.
 • 00:22:47 Támhleta, vidíte ji?
  Ta mne tady už několikrát prohnala.
 • 00:22:51 Dokáží chytit člověka
 • 00:22:54 a zahodit ho,
  jako by nic nevážil.
 • 00:22:56 *Člověku to nedá,
  aby se toho navlečeného pána
 • 00:23:00 ve čtyřiceti stupňovém vedru
  nezeptal, jestli mu není horko.*
 • 00:23:03 -Ne, není.
  Jenom v zimě mi bývá chladno.
 • 00:23:10 -Víte, já je sleduji patnáct let
  a stejně vím,
 • 00:23:14 že je potřeba prohloubit
  výzkum divokých velbloudů
 • 00:23:18 a zaměřit na ně
  mezinárodní pozornost.
 • 00:23:22 Vážím si toho, že ZOO Praha
  pomůže i se sčítáním žijících kusů.
 • 00:23:28 *Vědci mají plány i podklady
  pro další práci,
 • 00:23:31 které není možno získat jinak
  než osobní zkušeností.
 • 00:23:34 Nastává čas vydat se zpět.
 • 00:23:37 Návrat z Gobi
  do Ulánbátaru působí
 • 00:23:40 jako skok
  do supermoderní civilizace.
 • 00:23:43 Hlavní město Mongolska
  taky za poslední roky
 • 00:23:46 prodělává raketový růst.
 • 00:23:49 Funguje tu nevídané množství médií.
 • 00:23:52 Jen soukromých televizí
  tu je snad čtrnáct kanálů.
 • 00:23:55 A evropská ZOO,
 • 00:23:57 která se věnuje záchraně
  divokých zvířat v Mongolsku,
 • 00:24:01 je žhavým tématem.
 • 00:24:03 Miroslav Bobek poskytuje rozhovory,
  a přitom se chystá na cestu domů.
 • 00:24:07 Práce v terénu je totiž
  jen špička ledovce
 • 00:24:10 tvořeného administrativou
  a diplomatickými jednáními.
 • 00:24:14 Ale má to smysl.
  Nejen pro zvířata, ale i pro lidi.
 • 00:24:17 Pro nás pro všechny.*
 • 00:24:20 -Pestrost světa mizí.
  Nejenom ta biodiverzita,
 • 00:24:23 nejenom ta pestrost
  rostlinných druhů,
 • 00:24:26 živočišných druhů.
 • 00:24:28 Každý den vlastně
  vymizí nějaký druh,
 • 00:24:31 ani o tom často nevíme,
  často nepopsaný druh,
 • 00:24:34 dejme tomu hmyzu.
 • 00:24:36 Ale on to je obraz
  toho našeho současného světa.
 • 00:24:39 Tady jsme v Gandanu, v klášteře,
  jsou tady mniši,
 • 00:24:42 ale prošli tady kluci,
  kteří mají rifle,
 • 00:24:45 nejsou tradičně oblečení.
 • 00:24:47 Mizí tradiční kultury.
  Mizí tradiční jídla.
 • 00:24:50 Zkrátka svět se zjednodušuje,
  zplošťuje,
 • 00:24:53 a týká se to nejenom
  té biodiverzity,
 • 00:24:56 ale veškeré diverzity světa.
 • 00:25:31 Skryté titulky: Karolína Drew
  Vyrobila Česká televize 2019

Související