iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
30. 3. 2020
17:00 na ČT2

1 2 3 4 5

12 hlasů
43102
zhlédnutí

Cizí země

Ivana Čílová, vnučka jednoho z našich významných legionářů a později generála Československé armády, se vypravila po stopách dědečka. Ruský dokument

44 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Cizí země

 • 00:00:17 -Ivana Čílová
  se jako první ze svého rodu
 • 00:00:21 rozhodla navštívit místo,
  kde její dědeček tvořil dějiny.
 • 00:00:26 Před sto lety se Antonín Číla
  stal aktivním,
 • 00:00:30 ačkoliv nedobrovolným účastníkem
  událostí v Rusku.
 • 00:00:34 Spolu s dalšími padesáti tisíci
  Čechy a Slováky se ocitl
 • 00:00:39 ve spárech občanské války
  v cizí zemi.
 • 00:00:44 -Bylo by možné něco dohledat?
 • 00:00:47 Můj dědeček tady působil
  v květnu 1918.
 • 00:00:55 -Zkusíme to.
 • 00:00:57 -Máte tu něco z roku 1918?
  -Jo, máme. Pokusím se vám pomoct.
 • 00:01:05 Podržte to, prosím.
 • 00:01:08 -50 tisíc československých vojáků
  v revolučním Rusku,
 • 00:01:12 a to jen podle přibližných odhadů.
 • 00:01:15 Možná jich bylo víc.
 • 00:01:18 -To víte, byli tady dlouho.
  Skoro rok.
 • 00:01:22 Seznámili se s děvčaty,
  oženili se.
 • 00:01:25 Někteří dokonce souhlasili
  s pravoslavným sňatkem.
 • 00:01:31 -Můj dědeček si také přivezl
  babičku. Z Jekatěrinburgu.
 • 00:01:34 Svatbu měli ve Vladivostoku.
  -Všichni mají rádi ruské ženy.
 • 00:01:38 Ale Češky také.
  Jsou si velmi podobné.
 • 00:01:43 Česká televize uvádí
  ruský dokument
 • 00:01:46 CIZÍ ZEMĚ
 • 00:02:00 -Abychom pochopili,
  kde se Češi vzali uprostřed Ruska,
 • 00:02:04 přeneseme se do jiné doby,
  do jiných zemí.
 • 00:02:07 Na konec 19. století.
 • 00:02:10 Do impéria Habsburků,
  podivného slepence zemí.
 • 00:02:14 Vládnou v něm Rakušané a Maďaři,
  přestože netvoří většinu.
 • 00:02:19 Slovanské národy hrají
  podřadnou roli a jsou utlačovány.
 • 00:02:31 Češi, Srbové, Slováci
  vzhlížejí k Rusku s nadějí,
 • 00:02:35 že jim v budoucnu pomůže
  zbavit se útlaku.
 • 00:02:49 -Mnozí z nich spatřovali v Rusku
 • 00:02:52 šanci na získání
  národní nezávislosti
 • 00:02:56 a obrození československého státu.
 • 00:03:00 V Rusku tehdy probíhaly reformy.
 • 00:03:04 Je poptávka po pracovní síle,
  inženýrech, farmářích.
 • 00:03:10 Do Ruska se vydává
  nemalý počet Čechů a Slováků.
 • 00:03:20 Rusko se doslova stalo
  jejich druhým domovem.
 • 00:03:24 Získali tady půdu, našli práci,
  uplatnili své schopnosti.
 • 00:03:32 -Mezi těmi,
  co sem hromadně přijíždějí,
 • 00:03:35 jsou i učitelé tělocviku,
 • 00:03:37 který se v Rusku
  teprve začíná vyučovat.
 • 00:03:41 Chybí tady specialisté
  a v Čechách mají nadbytek.
 • 00:03:44 Jsou tam silně zakořeněné
  sokolské ideály.
 • 00:03:48 Je to hnutí, v němž se prolínají
 • 00:03:50 tělovýchovně rekreační
  a národně osvobozenecké prvky.
 • 00:03:53 -Heslo
  "Ve zdravém těle zdravý duch",
 • 00:03:56 s nádechem vlastenectví,
 • 00:03:59 boje za národní nezávislost
  a dalších věcí.
 • 00:04:05 Hnutí, jež se zrodilo v Čechách,
  se dál rozvíjí
 • 00:04:09 a vzniká myšlenka, která se šíří
  do všech slovanských národů.
 • 00:04:17 -Ivana Čílová přijela na Ural,
 • 00:04:20 aby poznala ruskou etapu života
  svého dědečka.
 • 00:04:23 Byl jedním z několika set těch,
 • 00:04:25 které pozvali
  jako učitele do Ruska.
 • 00:04:28 -U nás v Čechách mu říkali,
 • 00:04:31 že v Rusku jsou divoši
  a v ulicích žijí medvědi.
 • 00:04:35 Při návštěvě Oděsy zjistil,
 • 00:04:38 že jsou tam krásné a nové domy,
  školy a divadla.
 • 00:04:43 Všechno je čisté.
 • 00:04:45 Byl z toho nadšený.
 • 00:04:48 -Antonín Číla,
  který pocházel z chudé rodiny
 • 00:04:52 a byl třetím z devíti dětí,
  se chopil příležitosti.
 • 00:04:56 Již po dvou letech práce v Rusku
  byl přijat samotným carem.
 • 00:05:01 Spolu se svými žáky
  seznamuje Mikuláše II.
 • 00:05:05 se zásadami sokolského tělocviku.
 • 00:05:09 -Předvedli cvičení
 • 00:05:11 a car to sledoval se svou suitou,
  se svou skupinou.
 • 00:05:16 Zastavil se u dědečka,
  koukal na ně a pak řekl:
 • 00:05:20 "Tento způsob tělocviku
  se mi velice líbí."
 • 00:05:24 Svým lidem pak řekl:
 • 00:05:26 "Chtěl bych, aby se podle
  tohoto sokolského systému
 • 00:05:30 vyučoval tělocvik
  na všech školách v Rusku."
 • 00:05:33 -Poté, co praporčík Číla přijal
  pravoslavní víru,
 • 00:05:38 přijímá nové církevní jméno
  Mikuláš, tedy Nikolaj,
 • 00:05:42 na počest ruského cara.
 • 00:05:44 To se však stane až později
  v průběhu první světové války.
 • 00:05:54 V Evropě, v srpnu 1914,
  vzplál válečný plamen.
 • 00:05:58 Bouřlivá protiřečení
  rozpoutala první světovou válku
 • 00:06:03 a slovanské národy
  spojují svůj osud zejména s Ruskem,
 • 00:06:07 které se postavilo
  na jejich stranu.
 • 00:06:10 Především v něm spatřovaly naději
  na svou budoucí státnost.
 • 00:06:13 Česká společnost
  to má dodnes v živé paměti.
 • 00:06:17 -Když v roce 1914 Rakousko-Uhersko
  vypovědělo válku Rusku,
 • 00:06:22 většina českého obyvatelstva
 • 00:06:25 to vnímala jako útok
  proti všem Slovanům.
 • 00:06:29 Čeští vojáci
  od samého počátku konfliktu
 • 00:06:33 v masovém měřítku přebíhali
  na ruskou stranu.
 • 00:06:37 První české oddíly v Rusku
  vznikly již v srpnu 1914.
 • 00:06:48 -Mezi prvními dobrovolníky
  byl i Antonín Číla.
 • 00:06:51 Čechoslováci v ruské armádě
 • 00:06:54 nejčastěji působili
  jako průzkumníci,
 • 00:06:57 neboť znali území kolem fronty
  a ovládali jazyk protivníka.
 • 00:07:01 Antonín Číla, jakožto absolvent
  odborné uměleckoprůmyslové školy,
 • 00:07:05 navíc uměl zakreslovat do mapy
  nepřátelská postavení.
 • 00:07:10 -Říkal, že necítil uši.
 • 00:07:14 Vyprávěl,
  že jednou v zimě v roce 1915,
 • 00:07:18 když byl na průzkumné akci v noci,
  musel dlouho ležet v ledové vodě.
 • 00:07:27 Nemohl se ani hnout,
  jinak by ho zastřelili.
 • 00:07:30 Ležel tam tak dlouho, že mu zmrzlo
  ucho a pak ho už nikdy necítil.
 • 00:07:37 Prostě mu zmrzlo.
 • 00:07:41 -Češi i Slováci
  masově přebíhali na ruskou stranu.
 • 00:07:45 Na podzim v roce 1917 početní stav
  sboru dosáhl padesáti tisíc mužů.
 • 00:07:52 Na tehdejší dobu to byla významná
  bojeschopná vojenská jednotka.
 • 00:07:56 Bez politických vojenských výborů,
  bez voleb velitelů,
 • 00:08:00 bez bratření se na frontách.
 • 00:08:03 Češi věděli, za co bojují.
  První světová válka
 • 00:08:05 pro ně znamenala příležitost
  mít svobodnou vlast.
 • 00:08:08 Bolševici, kteří se tehdy v Rusku
  chopili moci, uvažovali jinak.
 • 00:08:12 -Mám tady zajímavou brožurku
  "Kdo jsou vlastně Čechoslováci".
 • 00:08:17 Publikace Všeruského ústředního
  výkonného výboru sovětů.
 • 00:08:21 Cituji. "Armáda vytvořena
  Československou národní radou
 • 00:08:25 během celé své existence
  byla proti revoluci.
 • 00:08:28 Třídní nenávist velitelů
  československého vojska
 • 00:08:32 ustoupila před národní nenávistí
  k německému imperialismu.
 • 00:08:36 Varujte místní samosprávu,
 • 00:08:38 aby měli na zřeteli,
  s kým jednají a koho se mají bát."
 • 00:08:41 -Brestlitevský mír.
 • 00:08:44 Sovětské Rusko se nechystá
  chránit Slovany v cizích zemích,
 • 00:08:48 ba nedokáže ochránit
  ani své vlastní lidi.
 • 00:08:52 Na odtržených územích žije
  třetina obyvatelstva impéria.
 • 00:08:55 Mezi nimi i Čechoslováci, kteří
  bojovali proti své bývalé vlasti.
 • 00:09:00 V případě jejich zajetí
  nebo vydání Rakousku-Uhersku
 • 00:09:03 jim hrozí zastřelení za vlastizradu
 • 00:09:05 a proto bojují dál
  i po uzavření míru.
 • 00:09:08 -V bitvě u Bachmače
  doslova na poslední chvíli
 • 00:09:13 unikli před německým obklíčením
  a před jistou smrtí.
 • 00:09:20 Podařilo se jim dostat
  na evakuační vlaky,
 • 00:09:24 kterými uprchli na východ.
 • 00:09:27 Lze říct, že vlak pro ně znamenal
  záchranu života.
 • 00:09:33 -Chtěli uprchnout přes Archangelsk,
  neboť to byla nejkratší cesta.
 • 00:09:38 Německu se podařilo
  přesvědčit bolševiky
 • 00:09:41 a Trockij s Leninem
  nařídili trasu přes Vladivostok.
 • 00:09:45 Legionáři i s tímto řešením
  souhlasili.
 • 00:09:48 -Pro československé legie
  bylo sestaveno 63 ešelonů,
 • 00:09:53 vojenských vlaků,
  z takových vagonů.
 • 00:09:57 Každý ešelon jich měl asi čtyřicet.
 • 00:10:00 Jeden vagon pojal přibližně
  30 lidí, někdy i více.
 • 00:10:13 V takovýchto podmínkách žili
  českoslovenští legionáři.
 • 00:10:19 A nejenom několik dní,
  ale celé měsíce a roky.
 • 00:10:26 Na těchto patrových úzkých
  palandách je velmi málo místa.
 • 00:10:30 -Jsou tvrdé.
  -A to tu muselo být osm lidí.
 • 00:10:34 -Rakušané i Maďaři se vrací domů
  do střední Evropy.
 • 00:10:38 Čechy a Slováky však habsburská
  monarchie nechce přijmout.
 • 00:10:43 Mají určenou trasu,
  která vede opačným směrem.
 • 00:10:46 Přes celé Rusko do Vladivostoku.
  Daleko od boje za nezávislost.
 • 00:10:51 A mají i další podmínku.
 • 00:10:53 Již během cesty
  musí být odzbrojeni.
 • 00:10:58 -Nejvíc ponižující pro ně bylo
  jejich odzbrojení.
 • 00:11:02 Připadalo jim to,
 • 00:11:04 jako by prostřednictvím Rusů
  padli do zajetí Němců.
 • 00:11:08 Pro ně to byla otázka
  života a smrti.
 • 00:11:11 A navíc uprostřed Ruska,
  v podstatě v cizí zemi.
 • 00:11:14 Je to neobvyklá situace.
  Zcela nepochopitelná.
 • 00:11:18 Čechy jsou daleko
  a oni tady brání zájmy své vlasti.
 • 00:11:23 -50 tisíc odzbrojených mužů
  v cizí zemi
 • 00:11:27 se stále víc a víc vzdaluje
  od vlasti.
 • 00:11:30 V takovéto situaci stačí i
  malá jiskra, aby propukl konflikt.
 • 00:11:34 14. května 1918
 • 00:11:37 se na čeljabinském nádraží setkaly
  ešelony Čechů a Maďarů.
 • 00:11:40 Z odjíždějícího vlaku
 • 00:11:43 Maďaři začali na Čechy házet vše,
  co měli po ruce.
 • 00:11:46 Noha od kamen "buržujka" zasáhla
  jednoho z českých vojáků do hlavy.
 • 00:11:49 -Češi se domnívali, že je mrtvý.
 • 00:11:54 Maďarský ešelon nevypravili,
  pouze ho přesouvali na jinou kolej.
 • 00:12:01 Češi ho zastavili, odpojili vagony,
  vyhnali z nich Maďary
 • 00:12:05 a začali zjišťovat viníka.
 • 00:12:09 Pod hrozbou ubití k smrti
  se pachatel přiznal.
 • 00:12:13 Češi se na něj vrhli
  a začali ho lynčovat.
 • 00:12:16 Někdo ho bodl bajonetem do srdce
  a zabil.
 • 00:12:21 -Následoval postih
  ze strany bolševiků.
 • 00:12:25 Výslechy a uvěznění
  několika legionářů.
 • 00:12:28 Přímým svědkem těchto událostí
  byl i Antonín Mikuláš Číla.
 • 00:12:32 Všechno podrobně zaznamenal
  do svého deníku.
 • 00:12:36 -20. května 1918 namísto ruštiny
  začal psát v češtině.
 • 00:12:41 -A do té doby psal rusky?
 • 00:12:45 -Poté, co začali bojovat
  s bolševiky, psal už česky.
 • 00:12:50 Aby tomu bolševici nerozuměli,
 • 00:12:53 pokud by se deník dostal
  do jejich rukou.
 • 00:12:58 -Pro historiky má
  neocenitelnou hodnotu,
 • 00:13:01 jenom se musí přeložit do ruštiny.
 • 00:13:05 Jsou tady uvedená fakta
  ruské historie.
 • 00:13:08 -Nový záznam. Situace se vyostřuje.
  Bolševici něco chystají.
 • 00:13:12 Byla to pravda.
 • 00:13:15 Čechům se podařilo zachytit
  telegram Trockého,
 • 00:13:18 předsedy revoluční vojenské rady,
  kterým vydává rozkaz
 • 00:13:22 každého ozbrojeného legionáře
  zastřelit,
 • 00:13:26 zbytek poslat
  do zajateckých táborů.
 • 00:13:28 Rozkaz provedou
  místní součásti rudé armády.
 • 00:13:32 Mimochodem její příslušníky
  netvořila ruská většina.
 • 00:13:36 -Formovaly se
  na internacionálním základě.
 • 00:13:41 Do svých řad přijímaly nejen občany
  bývalého ruského impéria,
 • 00:13:45 ale prakticky každého,
 • 00:13:48 neboť tehdy byla myšlenka
  světové revoluce zásadní.
 • 00:13:53 Němci, Rakušané, Maďaři ochotně
  vstupovali do řad rudé armády.
 • 00:13:58 Ve všech memoárech Čechů čteme,
  že oni nebojovali proti Rusům,
 • 00:14:03 ale že jejich protivníkem je
  rudá armáda, která tehdy vznikala,
 • 00:14:08 a proti které na frontě bojovali
  tváří v tvář.
 • 00:14:16 -V čele čeljabinské skupiny
  českých vojsk stojí
 • 00:14:19 Sergej Vojcechovský,
  ruský důstojník,
 • 00:14:23 který svou statečnost projevil
  již na frontách 1. světové války.
 • 00:14:27 Je to právě on,
  kdo učiní rozhodnutí,
 • 00:14:30 že zůstat neozbrojený je
  hotová sebevražda.
 • 00:14:33 Je třeba vyrazit do města
  a obsadit kasárna rudých.
 • 00:14:37 Tam jsou hlavní síly bolševiků.
  Také zbraně a munice.
 • 00:14:40 Provedením operace byl pověřen
  praporčík Číla.
 • 00:14:47 -Dědeček vzpomínal, že večer
  před akcí mu Vojcechovský řekl:
 • 00:14:51 "Tady máš přesné rozkazy
  a já jdu spát.
 • 00:14:57 Ráno mi budeš hlásit,
  že město je obsazené."
 • 00:15:03 -Ve skutečnosti Vojcechovský
  samozřejmě nešel spát.
 • 00:15:08 Byl se záložní skupinou
  připraven vyrazit.
 • 00:15:12 -Pokud by nastal nějaký problém.
 • 00:15:15 -Byl by špatný velitel,
  pokud by šel spát.
 • 00:15:19 Před akcí shromáždil
  všechny důstojníky,
 • 00:15:22 určil jim úkoly a závěrem řekl:
 • 00:15:26 "Nevím, jestli dnešní den pro nás
  skončí porážkou nebo vítězstvím,
 • 00:15:32 ale všem vám přikazuji zvítězit."
 • 00:15:37 A zvítězili.
 • 00:15:50 -Předsunutou jednotku Čechoslováků
  tvoří 300 mužů.
 • 00:15:54 Krasnoarmejců je téměř desetkrát
  víc. A kromě toho mají zbraně.
 • 00:15:58 Jediný způsob,
  jak úspěšně provést operaci,
 • 00:16:02 je využít moment překvapení.
 • 00:16:04 Tak se i stalo.
 • 00:16:06 Rudou armádu v době jejího vzniku,
  kdy ji tvořili dobrovolníci,
 • 00:16:11 dokázaly zaskočit i víkendové dny
  nebo moment překvapení.
 • 00:16:15 -Bylo to v noci
  z neděle na pondělí.
 • 00:16:19 V kasárnách rudé armády
  byly umístěny dva pluky.
 • 00:16:23 Všichni vojáci měli vycházky
  a vrátili se z ní opilí.
 • 00:16:30 Začali se mezi sebou hádat
  kvůli ženám,
 • 00:16:33 neboť v kasárnách tehdy bylo
  hodně žen nevalné pověsti.
 • 00:16:40 Stručně řečeno,
  to nebyl vojenský útvar ale bordel.
 • 00:16:47 -Kasárna se podařilo obsadit
  až ve tři hodiny ráno,
 • 00:16:51 když se všichni uklidnili.
 • 00:16:53 Je o tom stručná zmínka v deníku
  podpraporčíka Číly.
 • 00:16:56 -"V noci na sedmadvacátého."
 • 00:16:59 -"Ve tři hodiny začalo obsazování
  města Čeljabinsk.
 • 00:17:03 Vše proběhlo hladce a pokojně.
 • 00:17:07 Neměli jsme
  žádného raněného ani mrtvého."
 • 00:17:12 -Zabitého.
 • 00:17:14 -"Vše máme ve svých rukách.
 • 00:17:17 Nespal jsem celou noc."
 • 00:17:21 -Češi dále obsazují Troick,
  Petropavlovsk, Kurgan.
 • 00:17:25 Jednotky československého sboru
  jsou rozmístěny
 • 00:17:29 po celé délce
  transsibiřské magistrály.
 • 00:17:32 Dobývají také Penzu, Tomsk,
  Irkutsk a další města.
 • 00:17:36 Pod jejich velením se zakládají
  místní vlády.
 • 00:17:40 Formují se ruské vojenské oddíly
  pro nadcházející boj s bolševiky.
 • 00:17:45 Inkubační doba bílého hnutí.
 • 00:17:47 O události, která prakticky
  rozpoutala občanskou válku v Rusku,
 • 00:17:52 je jen nepatrná zmínka
  na třetí straně místních novin.
 • 00:17:57 -Když čtete tyto noviny,
  máte dojem,
 • 00:18:00 že se vlastně vůbec nic nezměnilo
  a vše je při starém.
 • 00:18:03 Nekonečná oznámení
  a inzeráty o prodeji,
 • 00:18:07 informace o ordinacích lékařů,
  odpoledních akcí pro děti.
 • 00:18:12 Pracují všechny instituce,
  organizace, úvěrové banky,
 • 00:18:16 hraje všech devět divadel,
  která tehdy v Čeljabinsku působila.
 • 00:18:21 Hrála se činohra, většinou o lásce.
 • 00:18:24 Detektivní hry.
  Čarodějnická kuchyně.
 • 00:18:29 -Bezmála 200 kilometrů
  od Čeljabinsku
 • 00:18:33 se situace začíná zhoršovat
  i pro měšťany.
 • 00:18:36 V Jekatěrinburgu
  jsou u moci bolševici.
 • 00:18:39 Rodina továrníka Krukovského
  je jednou z těch,
 • 00:18:43 která ještě doufá, že ustojí
  a přečká novou vládu i její řád.
 • 00:18:47 -Od závodů a továrníků
  začali vybírat daně.
 • 00:18:51 Přišli a řekli:
 • 00:18:53 "Zaplatíte 150 tisíc rublů.
  Jestli ne, čeká vás vězení."
 • 00:18:58 Krukovským se vězení vyhnulo.
 • 00:19:01 Ale hodně jejich známých
  to postihlo.
 • 00:19:04 Několik dlužníků odvlekli
  a mnohé zastřelili.
 • 00:19:07 Některé podnikatele vzali
  na nucené práce,
 • 00:19:10 kde pak byli zastřeleni.
 • 00:19:13 Proto většina podnikatelů
  už v létě 1918
 • 00:19:17 byla proti sovětské vládě.
 • 00:19:21 -Ivan Fomin Krukovský
  vlastní tři továrny.
 • 00:19:24 Syn Anatolij mu pomáhá
  při jejich správě.
 • 00:19:27 Dcera Nina během
  první světové války
 • 00:19:30 pracovala jako zdravotní sestra.
 • 00:19:32 -Od bolševiků
  nemohli nic dobrého čekat
 • 00:19:34 a na spojení jejich osudu
 • 00:19:37 s českým důstojníkem
  Antonínem Čílou
 • 00:19:39 budou muset ještě počkat.
 • 00:19:41 Prozatím.
  Teď mají jediný úkol. Přežít.
 • 00:19:45 -Babička často vyprávěla,
 • 00:19:48 že když bolševici
  obsadili Jekatěrinburg,
 • 00:19:52 přišli i k nim domů
  a všechno zabavili.
 • 00:19:58 Podařilo se jí schovat
  v zahradním altánku.
 • 00:20:04 Bolševici o ní nevěděli
  a začali tam popíjet vodku.
 • 00:20:09 Moc se bála,
  proto si lehla na zem.
 • 00:20:15 Na stěnu altánku
  bolševici namalovali terč
 • 00:20:19 a cvičili se ve střelbě.
 • 00:20:24 Babička tam zůstala ležet celý den.
 • 00:20:31 V noci se jí podařilo utéct,
 • 00:20:34 ale od té doby měla po celý život
  psychické problémy.
 • 00:20:40 Muselo to být pro ni hrozné.
 • 00:20:44 -Oddíl Čechoslováků
  pod velením praporčíka Číly
 • 00:20:47 vstupuje do města 25. července.
 • 00:20:50 Bolševici vzdají Jekatěrinburg
  prakticky bez boje.
 • 00:20:55 Ve městě posledního útočiště
  posledního cara,
 • 00:20:58 splnili svůj hlavní úkol
  ještě před nuceným ústupem.
 • 00:21:01 STŘELBA
 • 00:21:05 -Kdyby do Jekatěrinburgu dorazili
  o 14 dnů dříve,
 • 00:21:12 byli by osvobodili carskou rodinu.
 • 00:21:16 O pouhých 14 dnů.
 • 00:21:23 Pokud by se povedlo,
  dějiny by se ubíraly jinak.
 • 00:21:32 No, všichni známe rčení,
  že dějiny slovo "kdyby" neznají.
 • 00:21:40 -Ivana Čílová poprvé přijíždí
  do Jekatěrinburgu.
 • 00:21:44 První kroky po místech,
 • 00:21:47 které dosud znala jen z deníku
  nebo vzpomínek svého dědečka.
 • 00:21:50 -Vzpomínáte si na jeho historku
  o cikánce, která mu věštila z ruky?
 • 00:21:56 Řekla mu:
 • 00:21:58 "Budeš dlouho žít, přivedeš si
  manželku odsud z Ruska
 • 00:22:01 a budeš velkým velitelem."
 • 00:22:05 A stal se z něj generál.
 • 00:22:08 "Ale bohatým nebudeš."
  Cikánka mu věštila pravdu.
 • 00:22:11 -Všechno byla pravda.
  -Jo, to byla.
 • 00:22:14 -V Jekatěrinburgu se Číla
  zdrží déle než v jiných městech.
 • 00:22:18 Je tady založena pobočka
  Československé národní rady,
 • 00:22:22 vzniká tu česká tiskárna,
  legionářské divadlo
 • 00:22:26 a ještě se tu stává jedna věc.
 • 00:22:29 Seznamuje se tady
  s Ninou Krukovskou.
 • 00:22:32 -Dědeček se s rodinou Krukovských
  poprvé setkal v srpnu 1918.
 • 00:22:39 V deníku je napsáno,
 • 00:22:41 že ho pozvali na návštěvu
  ještě s dalším Čechem,
 • 00:22:44 s jistým doktorem, zřejmě lékařem.
 • 00:22:48 Poznamenal,
  že ten večer, když u nich byl,
 • 00:22:52 se tam cítil velmi dobře.
 • 00:22:59 Další záznam říká,
  že byl opět u Krukovských,
 • 00:23:03 tentokrát už přišel za Ninou.
 • 00:23:06 Setkávali se dvakrát týdně a Nina
  ho pak navštěvovala na nádraží.
 • 00:23:13 Takhle to bylo.
 • 00:23:16 Jednou mi táta vyprávěl,
 • 00:23:18 že o tom s babičkou Ninou mluvili,
  když ještě žila.
 • 00:23:22 Dědeček prý říkal:
  "Občas jsem chodil ke Krukovským."
 • 00:23:26 A babička řekla:
  "Vždyť jsi byl u nás každý den."
 • 00:23:31 -Týden po příjezdu
  do Jekatěrinburgu
 • 00:23:34 se v divadle, které bylo postavené
  před válkou, koná představení.
 • 00:23:37 Veřejnost města vítá Čechoslováky.
 • 00:23:44 -Na slavnostní představení
  měl údajně
 • 00:23:48 Antonín Číla i Vojcechovský
 • 00:23:51 vybrat dva, tři muže
  z každé jednotky.
 • 00:23:58 -Aby se ho tady zúčastnili.
 • 00:24:01 -Ale ani ostatní nepřišli zkrátka.
 • 00:24:04 Pro ty, co se nedostali na koncert,
  občané města přichystali dárky.
 • 00:24:10 Byla vytvořena zvláštní komise,
 • 00:24:13 ve které aktivně působil
  i Ivan Fomič Krukovský.
 • 00:24:16 Jejím úkolem byla příprava
  těchto dárků
 • 00:24:19 ve formě různých sbírek
  od obyvatelstva.
 • 00:24:22 -Pro všechny vojáky.
  -Ano, pro vojáky.
 • 00:24:30 -4. srpna byl slavnostní koncert
 • 00:24:33 a už 8. opět propukly prudké boje
  kolem Jekatěrinburgu.
 • 00:24:39 Jednotky rudé armády jsou pouhých
  šest kilometrů od města.
 • 00:24:43 -Rudí měli asi čtyři tisíce mužů,
  Číla jich měl k dispozici tisíc.
 • 00:24:50 Velká převaha ve zbraních
  i živé síle.
 • 00:24:54 Jen s obtížemi se mu daří
  udržet město.
 • 00:24:58 Bankéř a podnikatel pan Aničkov
 • 00:25:01 později v emigraci napíše memoáry
  "Jekatěrinburg-Vladivostok".
 • 00:25:06 V nich říká:
 • 00:25:08 "Pokud by Číla tehdy neubránil
  město, nedovedu si představit,
 • 00:25:13 jak by se bolševici vyřádili
  na obyvatelstvu města."
 • 00:25:17 -Bratři legionáři,
 • 00:25:20 ještě jednou připomínám oslovení
  zavedené v legii.
 • 00:25:25 Bratře praporčíku,
  bratře desátníku,
 • 00:25:28 bratře vojíne, bratře kozáku.
 • 00:25:31 Jiné neexistuje. Zapamatujte si to
  a přísně dodržujte tato pravidla.
 • 00:25:36 Žádná zbytečná přikrášlení.
 • 00:25:40 -Místní klub vojenské historie
 • 00:25:43 rekonstruuje sto let staré
  historické události.
 • 00:25:47 Ruští vojáci, čeští legionáři
  a kozáci, společně bránili linie,
 • 00:25:52 sdíleli útrapy života v zákopech
  a spolu i umírali.
 • 00:25:56 I poslední cestu mají společnou.
 • 00:25:59 Na Michajlovském hřbitově se konají
  první hromadné pohřby,
 • 00:26:04 vznikají bratrské hroby.
 • 00:26:06 -Bylo zajímavé,
 • 00:26:08 že naproti se nacházel luteránský
  neboli německý hřbitov.
 • 00:26:14 Čechoslováci, kteří sem přijeli
  a žili ve městě do revoluce,
 • 00:26:18 byli převážně luteráni.
 • 00:26:22 Všichni byli pohřbeni tamhle.
 • 00:26:26 Legionáři by vlastně
  měli být pochováni také tam.
 • 00:26:30 Ale byl tam pohřben jenom jeden
  legionář, který padl.-Který?
 • 00:26:34 -Všichni ostatní,
 • 00:26:36 kteří během služby ve sboru
  přijali pravoslavní víru,
 • 00:26:40 si raději přáli odpočívat
 • 00:26:42 na pravoslavném
  než na luteránském hřbitově.
 • 00:26:46 -Jenom během obrany Jekatěrinburgu
  padlo 68 Čechoslováků.
 • 00:26:50 Asi 500 legionářů našlo místo
  svého posledního odpočinku
 • 00:26:54 tady v cizí zemi,
  na Michajlovském hřbitově.
 • 00:27:06 -Je to největší hrob Čechoslováků
  na světě
 • 00:27:11 za hranicemi České republiky.
 • 00:27:16 -Dobové filmové záběry.
  Nástupy, slavnostní přehlídky.
 • 00:27:21 Ruské oddíly a československé
  jednotky bok po boku.
 • 00:27:26 -Stojí za to podívat se,
  jak vypadalo náměstí v roce 1918.
 • 00:27:32 -Možná, že je tam i dědeček.
  -Mohl by tam být. Jo, nepochybně.
 • 00:27:38 Přehlídek se zúčastňovali
  i velitelé československých vojsk.
 • 00:27:43 Tohle je ministr obrany Štefánik.
 • 00:27:46 Byl tady i
  Alexander Vasiljevič Kolčak.
 • 00:27:50 Tohle je dům Krukovských? Opravdu?
  -Palác.-Jo.
 • 00:27:53 A tohle je Ipaťjevův dům.
 • 00:27:56 -Přes náměstí Vozněsenského
  je palác Krukovských minutu pěšky.
 • 00:28:00 Konaly se tady různé události,
 • 00:28:03 od probírání vojenských otázek
  až po schůzky s milovanou.
 • 00:28:07 Na tuto cestu se vydáme
  s Ivanou Čílovou.
 • 00:28:10 -Podívejte, ten starý balkón
  se dochoval dodnes.
 • 00:28:14 -Tenhle?-Ano. Krukovský ani
  nemusel jít do továrny.
 • 00:28:18 Vyšel na balkón
  a odsud všechno mohl sledovat.
 • 00:28:21 -A dávat pokyny, co mají dělat
  a řídit chod továrny.-Přesně tak.
 • 00:28:25 -Setkání s historií rodu.
 • 00:28:28 Sem chodíval praporčík Číla
  na čajové dýchánky.
 • 00:28:32 A tady plánoval s Ninou budoucnost.
  Přemlouval ji,
 • 00:28:35 aby s ním odjela z Ruska
  zachváceného občanskou válkou.
 • 00:28:39 -Babička mu řekla,
  že bez svatby nikam nepojede.
 • 00:28:43 Řekla mu:
 • 00:28:45 "Přijedu do nějaké cizí země,
  ty mi tam řekneš, že už mě nechceš
 • 00:28:49 a co tam budu dělat?"
 • 00:28:54 -Na podzim roku 1918
  první světová válka skončila.
 • 00:28:58 Československo
  získalo samostatnost.
 • 00:29:02 Snaha legionářů
  odjet domů ještě víc zesílila.
 • 00:29:08 -V té době už byla vytvořena
  plnohodnotná armáda bílých.
 • 00:29:13 Češi nastolili otázku:
  "Tohle není naše válka,
 • 00:29:17 my jsme se tady ocitli
  souhrou historických událostí."
 • 00:29:22 Požádali proto francouzské velení,
 • 00:29:25 aby je nenasazovali
  do bojových akcí
 • 00:29:28 proti jednotkám rudých.
 • 00:29:32 Češi hlídali stanice,
  vykonávali strážní službu,
 • 00:29:37 chránili železniční trasy
  a jiné důležité objekty
 • 00:29:40 až po Vladivostok.
 • 00:29:45 -Od té doby
  jejich hlavní úkol zněl:
 • 00:29:48 "Kontrola
  nad transsibiřskou magistrálou."
 • 00:29:52 Nit, která je spojovala s vlastí.
 • 00:29:55 Železnice, podobně jako celá země,
  byla zpustošena a vládl tam chaos.
 • 00:29:58 Koleje byly zničeny,
  správa ochromena,
 • 00:30:01 většina lokomotiv poškozena.
 • 00:30:03 -Co potřebovali Čechoslováci?
 • 00:30:06 Parní lokomotivy,
  které se však musely opravit.
 • 00:30:09 Byl nedostatek kouřových trubek,
  které odváděly spaliny.
 • 00:30:13 -Bylo nutné je vyrobit.
  -Ano, to bylo.
 • 00:30:17 Vyvstává otázka, kde?
 • 00:30:19 Čechoslováci za tímto účelem
 • 00:30:22 zahajují ve Vasiljevskošajtanském
  závodě první výrobu těchto trubek.
 • 00:30:27 Základy velkého
  Pervouralského novotrubního závodu,
 • 00:30:31 který dnes stojí nedaleko města,
  položili Čechoslováci,
 • 00:30:35 když začali vyrábět kouřové trubky
  pro železnice.
 • 00:30:41 -V Jekatěrinburgu vzniká technický
  oddíl československých vojsk.
 • 00:30:45 Tvoří ho stovky inženýrů
  z celého sboru,
 • 00:30:49 kteří řeší
  naléhavý úkol Čechoslováků.
 • 00:30:52 Obnovují zničenou výrobu
  a současně zakládají novou.
 • 00:30:56 -Například v tehdejším lihovaru
  ve městě neobnovili výrobu lihu,
 • 00:31:01 ale začali v něm vyrábět benzín.
 • 00:31:04 V Jekatěrinburgu se poprvé
  vyráběl benzín.
 • 00:31:08 Co potřebuje armáda?
 • 00:31:10 Po válce je hodně invalidů,
  raněných a zmrzačených.
 • 00:31:14 V Jekatěrinburgu i na celé Sibiři
 • 00:31:17 se poprvé začaly vyrábět
  protézy pro invalidy.
 • 00:31:21 Zakládají se výrobní závody,
  které tady předtím vůbec nebyly.
 • 00:31:25 -Za čtyři roky měli poprvé možnost
  realizovat se mimo fronty,
 • 00:31:29 bez přesunů a mimo války.
 • 00:31:32 Aktivně pracuje
 • 00:31:35 hudební a divadelní jednotka
  Československé národní rady.
 • 00:31:48 Příští hvězdy
  pražských operních scén
 • 00:31:52 vystupují v čekárně
  jekatěrinburgského nádraží.
 • 00:31:56 -Právě na železničním nádraží
 • 00:31:59 byla uvedena koncertní úprava
  Smetanovy opery Prodaná nevěsta.
 • 00:32:04 Hlavní mužský part zpíval
  sám Děmkov
 • 00:32:07 a hlavní ženský part
  ruská zdravotní sestra z jednotky.
 • 00:32:12 Jak Čechoslováci posléze
  sami zhodnotili, s dobrou češtinou.
 • 00:32:19 Symfonický orchestr
  s velice bohatým repertoárem
 • 00:32:24 uvedl asi 280 koncertů
  ve městech na Sibiři a Urale.
 • 00:32:31 -Druhá polovina roku 1919.
  Válka se přesouvá na Sibiř.
 • 00:32:36 Antonín Číla
  se svými spolubojovníky
 • 00:32:39 odjíždí z Jekatěrinburgu.
 • 00:33:04 -Dědeček měl v armádě
  ještě hodně práce
 • 00:33:08 a s Krukovskými se nemohl scházet
  každý den.
 • 00:33:12 Odjel do Irkutska,
  kam za ním pak přijeli.
 • 00:33:18 -Tohle je už část
  české rekonstrukce událostí.
 • 00:33:22 V jubilejním roce po celé zemi
  jezdí legionářský vlak.
 • 00:33:26 Potomkové oživují atmosféru
  stoleté minulosti.
 • 00:33:30 Hlavní úkol těch dnů zněl:
 • 00:33:32 "Po třech letech cestování
  se konečně dostat do Vladivostoku."
 • 00:33:36 Tato snaha se stává
  neodolatelnou touhou.
 • 00:33:40 -Žili na kolech a doslova každý den
  je mohli vypravit na východ.
 • 00:33:45 Proto nemělo žádný smysl
  vzdálit se od ešelonů.
 • 00:33:51 -Začátkem roku 1920
  byla armáda Kolčaka poražena.
 • 00:33:56 Čechoslováci,
 • 00:33:58 kteří podléhali vojenskému velení
  spojeneckých mocností,
 • 00:34:02 předávají v Irkutsku moc
  do rukou místních sovětů.
 • 00:34:06 A ještě jedna podmínka na odjezd
  z Ruska. Odevzdání Kolčakova zlata.
 • 00:34:11 Splněním tohoto úkolu byl pověřen
  Antonín Číla.
 • 00:34:17 -Bylo to 1. března 1920.
 • 00:34:24 S bolševickou vládou
  bylo domluveno,
 • 00:34:27 že všem legionářům bude umožněn
 • 00:34:30 volný odjezd na východ
  do Vladivostoku
 • 00:34:34 výměnou za předání zlatého
  carského pokladu v Irkutsku.
 • 00:34:39 Zlato bylo uloženo ve vacích.
 • 00:34:42 Dědeček říkal, že to byly
  zelenošedé vojenské vaky
 • 00:34:46 a nikdo by nečekal,
  že jsou v nich kusy ryzího zlata.
 • 00:34:50 Myslím, že to byly zlaté kameny.
 • 00:34:53 Něco bylo uloženo
  i v dřevěných bednách.
 • 00:34:59 Všechno se to muselo spočítat
 • 00:35:01 a jeho hlavním úkolem bylo
  předat zlato
 • 00:35:05 a pak odjet posledním vlakem
  do Vladivostoku.
 • 00:35:10 -Jekatěrinburg obsadily jednotky
  pod velením praporčíka Číly.
 • 00:35:14 Do Vladivostoku přijel ešelon
  pod vedením podplukovníka Číly.
 • 00:35:19 Řídí tady nalodění
  odjíždějících vojenských jednotek.
 • 00:35:24 Kromě odpovědnosti to má
  i své výhody.
 • 00:35:28 -Dohodli se, že Nina pojede
  s dědečkem do Čech,
 • 00:35:32 ale s celou rodinou.
 • 00:35:36 Byl to menší problém,
 • 00:35:38 neboť čeští vojáci povolili vzít
  jenom manželku a žádné další osoby.
 • 00:35:45 Nevím, jak se to dědovi podařilo.
 • 00:35:48 Asi proto,
  že byl už velícím důstojníkem.
 • 00:35:52 Ale Krukovských jelo pět,
  rodiče a tři děti.
 • 00:35:57 V Jekatěrinburgu zůstal
  jenom strejda, nejstarší z dětí.
 • 00:36:03 -Tak jak to Nina požadovala
  před odjezdem,
 • 00:36:07 proběhl církevní sňatek i svatba.
 • 00:36:10 Podplukovník Číla
  se svou novou rodinou
 • 00:36:14 se naloďuje jako jeden z posledních
 • 00:36:17 a vydává se
  na dvouměsíční cestu do Čech.
 • 00:36:23 -Podle údajů českých historiků
 • 00:36:28 na dvaačtyřiceti lodích odplulo
  z Vladivostoku
 • 00:36:34 asi 1726 ruských žen
  jakožto rodinných příslušníků.
 • 00:36:41 A to jen podle
  oficiálních statistik.
 • 00:37:10 -Pro Čílu to byl návrat do vlasti,
  kde nebyl dlouhých jedenáct let.
 • 00:37:16 Pro Krukovské útočiště v cizí zemi.
  Domnívali se, že jen dočasné.
 • 00:37:23 -Staří Krukovští byli přesvědčeni,
  že se vrátí domů.
 • 00:37:27 Nikdy si u nás nezvykli
  a nechtěli se ani naučit česky.
 • 00:37:32 Ivan Fomič Krukovský byl nešťastný,
  jelikož se nemohl vrátit
 • 00:37:37 a umřel někdy ve 30. letech.
 • 00:37:41 Stýskalo se jim po rodné zemi.
  Ani babička Nina česky nemluvila.
 • 00:37:47 V rodině se hovořilo rusky,
  dědeček uměl dobře,
 • 00:37:51 a můj otec i teta
  také mluvili rusky.
 • 00:37:55 Lidi, co ji znali, mi říkali,
 • 00:37:58 že když chodila nakupovat,
  mluvila jenom rusky.
 • 00:38:04 -Čechy přijalo
  přes 35 tisíc ruských emigrantů.
 • 00:38:08 Byl mezi nimi
  i tentýž Sergej Vojcechovský,
 • 00:38:12 pod jehož velením Antonín Číla
 • 00:38:15 začínal svou vojenskou kariéru
  v revolučním Rusku.
 • 00:38:19 -Babička se s nimi ráda scházela,
  neboť se mohli bavit rusky.
 • 00:38:25 Během své služby v Čechách
 • 00:38:28 byl Vojcechovský náčelníkem
  a dědeček jeho zástupcem.
 • 00:38:33 Scházeli se například v Brně,
 • 00:38:36 kde se v roce 1929 narodil můj táta
  a Vojcechovský byl jeho kmotrem.
 • 00:38:44 -Osudy ruského a českého důstojníka
  se protkávaly.
 • 00:38:47 Vojcechovský velel
  zemskému vojenskému velitelství
 • 00:38:51 a Číla byl jeho zástupcem.
 • 00:38:54 Po mnichovské dohodě
  spolu rezignovali na své funkce,
 • 00:38:57 spolu se účastnili
  Pražského povstání v květnu 1945.
 • 00:39:01 Po příchodu sovětských vojsk
 • 00:39:03 Číla přemlouval svého
  bývalého velitele, aby uprchl.
 • 00:39:06 -Dědeček radil Vojcechovskému,
 • 00:39:10 aby nečekal a hned utekl
  i s celou rodinou do americké zóny.
 • 00:39:19 Vojcechovský však řekl,
  že utíkat nebude,
 • 00:39:23 neboť je československým občanem
  a generálem.
 • 00:39:28 Sovětská kontrarozvědka Směrš
  ho v noci doma sebrala
 • 00:39:32 a pak už ho nikdo neviděl.
 • 00:39:37 -Ruský generál Sergej Vojcechovský
  zemřel v Tajšetském gulagu.
 • 00:39:43 Český generál Číla byl zbaven
 • 00:39:45 všech vyznamenání
  a vojenských hodností.
 • 00:39:49 V novém sovětském Československu
  mu byl vyměřen minimální důchod.
 • 00:39:53 Musel si přivydělávat kreslením,
  tím, co v mládí vystudoval.
 • 00:39:58 Nesměl hlasitě mluvit
  o své legionářské minulosti
 • 00:40:02 a letech strávených v Rusku.
 • 00:40:05 Leda potajmu
  mezi bývalými spolubojovníky.
 • 00:40:10 -Sledovala je tajná policie.
 • 00:40:13 O tom všem mohli mluvit
  jenom potichu.
 • 00:40:17 Zřejmě se báli,
  že já nebo můj bratr
 • 00:40:20 bychom o tom mohli ve škole
  či jinde vyprávět
 • 00:40:25 a mohl by z toho být problém.
 • 00:40:29 -Nina Krukovská zemřela v roce 1961
  a česky se nikdy nenaučila.
 • 00:40:35 Antonín Číla zemřel o pětadvacet
  let později ve věku sto jedna let.
 • 00:40:42 Je pohřben
  na pravoslavném hřbitově v Praze
 • 00:40:45 na památku své uralské minulosti
  a obyčejů,
 • 00:40:49 které po něm převzali jeho potomci.
 • 00:40:52 -V naší rodině se vždy vařily
  pelmeně.
 • 00:40:57 Moje máma se to naučila
  od babičky a dědečka.
 • 00:41:04 V Čechách v 70. a 80. letech
  nikdo neznal, co jsou pelmeně
 • 00:41:09 a my jsme je velice rádi jedli.
 • 00:41:14 Kromě pelmeňů a samovaru jsme
  převzali i další tradici z Ruska.
 • 00:41:19 Když jsme někam jeli,
  před cestou otec řekl:
 • 00:41:24 "Vše je připraveno
  a teď se na chvilku posadíme."
 • 00:41:29 Na minutu, na dvě.
  Tohle je také ruský zvyk.
 • 00:41:35 -Cizí země,
  která formuje tvou povahu,
 • 00:41:38 určuje tvůj osud a dává ti rodinu,
  přestává být cizí.
 • 00:41:43 Proniká do tebe skrze vzpomínek,
  ducha a tradic.
 • 00:41:48 Jen tak mimochodem,
  slovo semja česky znamená rodina.
 • 00:41:56 -Jekatěrinburg mě přitahuje
  jako magnet.
 • 00:41:59 Necestuju hodně,
  ale sem se budu vždy ráda vracet.
 • 00:42:06 Chtěla bych se přenést
  o 100 let zpět a vidět,
 • 00:42:10 jak to tady vypadalo tehdy.
 • 00:42:50 Skryté titulky: Zuzka Kmentová
  Česká televize, 2019

Související