iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
15. 3. 2019
21:20 na ČT1

1 2 3 4 5

9 hlasů
14882
zhlédnutí

Dnes před 80 lety (1939)

Souhrn dne

49 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Dnes před 80 lety

 • 00:00:01 DNES PŘED 80 LETY
 • 00:00:11 -Dobrý večer.
 • 00:00:13 Dnešní den přinesl konec existence
  samostatného
 • 00:00:17 československého státu.
 • 00:00:18 Naši drahou vlast obsadila
  německá nacistická vojska.
 • 00:00:22 Po 19. hodině přijel Adolf Hitler
  v doprovodu vysokých představitelů
 • 00:00:27 německé Říše na Pražský hrad.
 • 00:00:29 Po mnichovské dohodě,
  která byla přijata před půl rokem,
 • 00:00:33 tedy 30. září 1938,
  a následném odstoupení Sudet
 • 00:00:37 hitlerovskému Německu
  nám jde doslova o všechno.
 • 00:00:41 Jsme okupováni cizí armádou.
 • 00:00:44 Po 20 letech ztrácíme
  svou samostatnost,
 • 00:00:46 ztrácíme svou svobodu.
 • 00:00:49 Představte si,
  že jsme se posunuli
 • 00:00:51 proti proudu času o 80 let zpátky
  a že je 15. březen 1939.
 • 00:00:57 Nabízíme vám záznam událostí
  toho dne tak, jak se odehrály.
 • 00:01:01 Ale zároveň tak,
  jak bychom je nabídli,
 • 00:01:04 kdybychom tehdy
  měli stejné možnosti,
 • 00:01:06 jako máme dneska.
 • 00:01:11 Ve 4:10 ráno se dozvěděl
  hroznou novinu
 • 00:01:14 o počínajícím obsazení
  zbytku našich zemí nacisty
 • 00:01:17 celý národ.
 • 00:01:19 Československý rozhlas
  oznamuje v tuto neobvyklou hodinu
 • 00:01:23 dvě důležité zprávy.
 • 00:01:25 Výzvy k armádě, aby kapitulovala,
  a k zaměstnancům drah a pošt,
 • 00:01:28 aby normálně nastoupili do práce
  jako v jiných dnech.
 • 00:01:35 -Tohle opakujou pořád dokola.
 • 00:01:38 Z RÁDIA:Německá vojska,
  a to jak pěchota, tak letectvo,
 • 00:01:42 zahájí dnem 15. března
  o 6. hodině ranní
 • 00:01:47 obsazení republiky.
 • 00:01:49 Tomuto postupu
  nesmí být nikde kladen odpor,
 • 00:01:53 jinak bude proti nám zakročeno
  se vší brutalitou.
 • 00:01:57 -Promiňte, že brečím.
 • 00:02:00 -Jen brečte, pane Pechare,
  vždyť je to k pláči.
 • 00:02:04 Z RÁDIA
  -Podrobí se všem pokynům.
 • 00:02:07 Jednotky budou odzbrojeny.
 • 00:02:10 Žádné letadlo, ani vojenské,
  ani civilní
 • 00:02:14 nesmí opustit letiště.
 • 00:02:23 -Říšskoněmecký rozhlas,
  který signálem pokrývá
 • 00:02:26 i české země,
  vysílá v 5 hodin Hitlerův rozkaz
 • 00:02:30 německé armádě šířící opět
  zveličené a nepravdivé informace
 • 00:02:35 o útlaku německých obyvatel.
 • 00:02:38 -Československo se nalézá
  v rozkladu,
 • 00:02:41 v Čechách a na Moravě
  je nesnesitelný teror
 • 00:02:44 proti našim německým druhům.
 • 00:02:47 Počínajíc 15. březnem
  budou proto postupovat jednotky
 • 00:02:50 německé armády
  a německého letectva
 • 00:02:53 do českého státního území,
  aby zde zajistily život a majetek
 • 00:02:57 všech obyvatel země bez rozdílu.
 • 00:03:00 -A s informacemi o tom,
  co se dnes od rána
 • 00:03:03 na našem území děje,
  se hlásí reportérka Lucie Korcová.
 • 00:03:06 Lucie?
  -Zdravím do studia.
 • 00:03:09 Po této silnici nedaleko Rakovníku
  projely obrněné německé vozy
 • 00:03:12 už 10 minut po 6. hodině ranní.
 • 00:03:15 Během dne se pak postupně
  jednotkám SS a wehrmachtu
 • 00:03:19 podařilo dostat pod kontrolu
  všechna naše větší města.
 • 00:03:22 -Jak vidíme
  na autentických záběrech,
 • 00:03:25 vypadá to, že jsou okupační vojska
  obyvateli vřele vítána.
 • 00:03:28 Jak je to možné?
 • 00:03:30 -Jedná se především o příslušníky
  početné německé menšiny,
 • 00:03:33 kteří byli dopředu informováni,
  svoláváni rozhlasem
 • 00:03:36 a vybaveni nacistickými vlajkami.
 • 00:03:39 Například v Brně se v noci
  na dnešek zmocnili
 • 00:03:42 důležitých budov ve městě
  němečtí ordneři,
 • 00:03:45 tedy příslušníci polovojenského
  sudetoněmeckého
 • 00:03:48 sboru dobrovolníků,
  kteří opravdu nic
 • 00:03:51 neponechali náhodě.
 • 00:03:53 Jak je známo,
  nacisté jsou si síly propagandy
 • 00:03:56 velmi dobře vědomi.
 • 00:03:58 I proto se příjezd
  říšských jednotek
 • 00:04:00 odehrával ve vyzdobených ulicích
  a připomínal spíše
 • 00:04:03 slavnostní defilé,
  při kterém hrála hudba
 • 00:04:06 a vlály prapory.
 • 00:04:07 Přesto můžeme vidět i Čechy
  hrozící vojákům zaťatými pěstmi.
 • 00:04:10 -V Praze jsme měli reportérku
  Terezu Strnadovou.
 • 00:04:13 Jak to vypadalo
  v ulicích metropole?
 • 00:04:16 -Praha byla obsazena
  velice rychle.
 • 00:04:18 První kolona obrněných vozů
  pod velením generála Höpnera
 • 00:04:21 dorazila už pár minut
  po 5. hodině ráno na Pražský hrad.
 • 00:04:25 Atmosféra byla stejně jako počasí
  mrazivá.
 • 00:04:27 Bezmoc, smutek a zoufalství.
 • 00:04:30 Někteří lidé polykají slzy,
  někteří hrozí pěstmi.
 • 00:04:33 A část jich také hajluje.
  Jde zejména o pražské Němce.
 • 00:04:39 -Sledujete pořad
  DNES PŘED 80 LETY.
 • 00:04:43 Vraťme se k událostem
  včerejšího dne,
 • 00:04:46 které jsou pro dnešní vývoj
  velmi zásadní.
 • 00:04:48 Po odstoupení Sudet německé Říši
  loni počátkem října 1938
 • 00:04:52 utrpěla včera,
  tedy 14. března 1939,
 • 00:04:56 československá,
  tzv. druhá republika
 • 00:04:59 další těžkou ránu.
 • 00:05:02 V Bratislavě jsme měli reportéra
  Lukáše Mathé. Lukáši?
 • 00:05:05 -Zdravím z Župného náměstí
  v centru Bratislavy.
 • 00:05:09 Včera ve 13:25
  bratislavský rozhlas oznámil,
 • 00:05:12 že Sněm Slovenské krajiny
  na tajné schůzi
 • 00:05:16 vyhlásil samostatnost
  slovenského státu.
 • 00:05:18 Předsedou nové slovenské vlády
  se stal šéf nacionalistické
 • 00:05:22 Hlinkovy Slovenské lidové strany,
  monsignor doktor Josef Tiso.
 • 00:05:26 Jeden z poslanců později
  komentoval tu situaci takto,
 • 00:05:30 byl to Pavol Čarnogurský:
  "Po otevření Sněmu
 • 00:05:33 se snesla na poslanecké lavice
  těžká, až dusivá nálada.
 • 00:05:37 Každý z nás věděl, že vyhlášením
  slovenské státní samostatnosti
 • 00:05:41 se staneme jen nástrojem Hitlera
  a nikoli nositeli vůle národa.?
 • 00:05:46 -Jaké důležité děje,
  pane profesore,
 • 00:05:48 předcházely odtržení Slovenska?
 • 00:05:54 -Je to období tzv. autonomie,
  čili období druhé republiky.
 • 00:05:58 6. října 1938 Hlinkova
  Slovenská ĺudová strana
 • 00:06:01 a její předsednictvo
  na zasedání v Žilině
 • 00:06:05 po dohodě se slovenskou větví
  Agrární strany
 • 00:06:08 a některými méně významnými
  středopravicovými stranami
 • 00:06:11 předložilo pražské vládě
  ultimátum,
 • 00:06:14 aby okamžitě výkonná moc
  byla odevzdána do rukou
 • 00:06:17 autonomní slovenské vlády
  a aby tato autonomie
 • 00:06:21 dostala legislativní podobu
  v co nejkratší době.
 • 00:06:24 To se stalo potom ústavním zákonem
  299 z 22. listopadu 1938.
 • 00:06:30 -Čili už na podzim
  Slovensko jasně plulo někam pryč
 • 00:06:34 od zbytkového Československa,
  dá se to takto říci?
 • 00:06:38 -Nepochybně, protože ten pojem
  "autonomie? je neadekvátní.
 • 00:06:42 Vznikl dualistický státní útvar,
  který byl spojen
 • 00:06:45 jen ministerstvy
  zahraničních věcí, obrany
 • 00:06:48 a společných financí.
 • 00:06:50 A ani to příliš nefungovalo,
  protože slovenská autonomní vláda
 • 00:06:53 provádí prakticky
  samostatnou zahraniční politiku,
 • 00:06:56 navazuje mezinárodní vztahy,
  vysílá delegaci do Berlína
 • 00:07:00 a objevuje se požadavek vytvoření
  samostatných slovenských jednotek
 • 00:07:04 pod vedením
  slovenských důstojníků.
 • 00:07:07 Čili jednoznačně to směřovalo
  k rozpadu státu a osamostatnění.
 • 00:07:11 Jinak si ovšem musíme uvědomit,
  že jedna věc je určité směřování
 • 00:07:16 a druhá věc je konkrétní vývoj.
 • 00:07:19 V té době ve slovenské politice
  a v Hlinkově
 • 00:07:22 Slovenské ĺudové strane,
  která pohltila ostatní strany
 • 00:07:26 nebo je zakázala a stává
  se hegemonem politického života,
 • 00:07:30 jiné strany na Slovensku
  nebyly povoleny,
 • 00:07:34 jsou dvě křídla.
 • 00:07:36 Jedno žádá vyhlášení samostatnosti
  okamžitě a opírá se
 • 00:07:39 o nacionálně socialistické
  Německo, to je radikální křídlo,
 • 00:07:43 kde je Alexandr Mach,
  Vojtech Tuka,
 • 00:07:46 někdejší maďarský agent,
  odsouzený v roce 29 na 15 let
 • 00:07:49 a pak amnestovaný.
 • 00:07:51 A pak je tady umírněné křídlo
  kolem předsedy vlády,
 • 00:07:55 monsignora Josefa Tisa,
  které také počítá
 • 00:07:58 se samostatností,
  ale až v delší časové perspektivě.
 • 00:08:01 Domnívá se,
  že doba momentálně není vhodná,
 • 00:08:04 že je potřeba připravit kádry,
  jak by se asi řeklo
 • 00:08:07 za socialistického režimu.
 • 00:08:09 A vyčkat vhodný okamžik.
 • 00:08:11 Do té doby se má Československo
  postupně rozvolňovat
 • 00:08:14 a má se využít toho potenciálu,
  který tady ještě zbyl.
 • 00:08:17 -Když mluvíte o vhodném okamžiku,
  ten tedy nastal
 • 00:08:20 v předvečer onoho našeho
  nešťastného 15. března?
 • 00:08:23 Dá se to takto charakterizovat?
 • 00:08:25 -To podle mého názoru právě nedá,
  protože takto si to
 • 00:08:28 to umírněné křídlo
  původně nepředstavovalo.
 • 00:08:30 Ten okamžik z jejich hlediska
  nebyl příznivý.
 • 00:08:33 Oni si uvědomovali,
  že vyhlášení samostatnosti
 • 00:08:36 v tomto momentu znamená,
  že nový stát
 • 00:08:38 bude totálně závislý na Německu,
  a na to byl Tiso
 • 00:08:41 příliš schopným politikem,
  aby si neuvědomoval rizika.
 • 00:08:44 -Co to znamená?
 • 00:08:46 Znamená to, že Slovensko
  se v tomto okamžiku chtě nechtě,
 • 00:08:49 vlastně dobrovolně,
  přimklo k Hitlerovi
 • 00:08:52 a stalo se jakýmsi vazalským,
  totálně závislým státem?
 • 00:08:55 -Zase je to otázka úhlu pohledu.
 • 00:08:58 Konkrétně, když zkoumáme
  jen ten 14. březen,
 • 00:09:01 tak vyhlášení samostatnosti
  bylo na Tisovi vynuceno v Berlíně
 • 00:09:05 o den dříve.
 • 00:09:07 Neznamená to ale,
  že Tiso nepočítal
 • 00:09:10 se samostatností,
  chtěl ji jen o něco později.
 • 00:09:13 Ale když už k tomu vyhlášení
  došlo, tak potom to brali tak,
 • 00:09:17 že je třeba z dané situace
  využít, co se dá.
 • 00:09:20 A naopak se Tiso stylizuje
  do postavy osoby,
 • 00:09:23 která po celý svůj život
  za samostatnost bojovala,
 • 00:09:27 byť reálně řečeno
  tomu tak vlastně nebylo.
 • 00:09:30 -My, když mluvíme o tom
  Slovenském státě,
 • 00:09:33 nebo jak se často říká
  i v češtině, Slovenském štátě,
 • 00:09:37 tak si to dáváme vždy
  do souvislosti s nacismem,
 • 00:09:40 s Hitlerem, ale možná jako bychom
  trochu zapomínali,
 • 00:09:44 že Slovensko tím vlastně odešlo
  od nás, od Čechů,
 • 00:09:47 a že na Slovensku přeci zůstaly
  desetitisíce Čechů,
 • 00:09:49 kteří tam předtím pracovali.
 • 00:09:52 Jaký byl jejich osud?
 • 00:09:53 -Osud Čechů na Slovensku
  musíme rozdělit do dvou kategorií.
 • 00:09:57 Jedna věc jsou státní zaměstnanci.
 • 00:09:59 O převedení většiny z nich,
  konkrétně 9600 zaměstnanců
 • 00:10:02 se rozhodlo
  ještě v období druhé republiky.
 • 00:10:05 Ti zbylí tam měli zůstat.
 • 00:10:07 Když vznikl slovenský stát,
  tak pochopitelně oni spadli
 • 00:10:09 do kategorie cizinců a žádný stát
  cizince ve státní službě
 • 00:10:12 za normálních okolností
  nezaměstnává,
 • 00:10:15 čili byli propuštěni všichni.
 • 00:10:17 Ovšem někteří
  mohli dočasně zůstat,
 • 00:10:19 konkrétně jich tam zůstalo 1720.
 • 00:10:21 -A ta druhá kategorie?
 • 00:10:23 -Ta druhá kategorie
  byli soukromí zaměstnanci,
 • 00:10:26 tzn. lidé pracující
  v námezdním poměru, rolníci,
 • 00:10:29 živnostníci, obchodníci.
 • 00:10:31 Tady původně ta ĺudácká vláda
  je chtěla ze Slovenska vyhnat,
 • 00:10:35 ovšem, a o tom se málo ví,
  to se z větší části nerealizovalo.
 • 00:10:40 A nerealizovalo se to,
  je to paradox,
 • 00:10:43 díky zásahu nacistického Německa,
  které řeklo, že teď během války
 • 00:10:48 se žádné stěhování národů
  organizovat nebude,
 • 00:10:51 že každý má zůstat, kde je,
  pracovat pro vítězství Říše
 • 00:10:55 a tato záležitost se dořeší
  až po "konečném vítězství?.
 • 00:10:58 Tzn. koncem roku 1939
  byla vysidlovací akce zastavena,
 • 00:11:03 takže na Slovensku zůstalo
  až do konce války
 • 00:11:07 z původního počtu 88 000 Čechů,
  kteří tam byli prokazatelně
 • 00:11:11 koncem roku 1938,
  jich zůstalo asi 31 000.
 • 00:11:16 Přesně se to neví,
  poslední údaj je z roku 1943.
 • 00:11:20 Ti, co tam byli dlouhodobě,
  většinou to byli také lidé,
 • 00:11:23 kteří měli za manželky Slovenky,
  tak pokud vůči nim
 • 00:11:27 nebyly žádné zásadní námitky
  politického charakteru,
 • 00:11:30 pokud si podali žádost
  o slovenské občanství,
 • 00:11:33 tak počínaje rokem 41
  jim většinou bylo vyhověno.
 • 00:11:37 Ovšem to zase byla
  hůl o dvou koncích,
 • 00:11:40 protože když vypukla válka
  proti Sovětskému svazu,
 • 00:11:43 tak ti, co byli v branném věku,
  o občanství přestali mít zájem,
 • 00:11:46 protože jako protektorátní občané
  nepodléhali vojenské povinnosti.
 • 00:11:53 -Sledujete pořad
  DNES PŘED 80 LETY.
 • 00:11:56 Přinášíme komentované
  shrnutí zpráv dne 15. března 1939.
 • 00:12:01 Vraťme se ale ještě ke včerejšku.
 • 00:12:04 V 17:30 přichází z kraje
  Moravská Ostrava děsivá zpráva.
 • 00:12:08 První vojsko nacistického Německa
  překročilo u Petřkovic a Koblova
 • 00:12:12 naše hranice.
 • 00:12:14 Motorizované jednotky
  německé armády
 • 00:12:16 vpochodovaly
  do kraje Moravská Ostrava.
 • 00:12:19 Neočekávaly však,
  že se jim naši vojáci postaví
 • 00:12:22 na statečný ozbrojený odpor.
 • 00:12:24 Situaci Čajánkových kasáren
  v Moravském Místku
 • 00:12:27 sledovala naše reportérka
  Tereza Krumpholzová. Terezo?
 • 00:12:31 -Ahoj, Jakube,
  ano, první nepřátelské jednotky
 • 00:12:34 překročily státní hranici už včera
  a obsadily celý kraj.
 • 00:12:37 Sem do Místku dorazily
  kolem 18. hodiny
 • 00:12:40 a obsadily hlavní budovy.
 • 00:12:42 Další část kolony
  německých vojáků pak pokračovala
 • 00:12:46 k Čajánkovým kasárnám 3. praporu
  8. slezského pěšího pluku,
 • 00:12:50 které chtěli zřejmě také obsadit.
 • 00:12:53 Nicméně narazili
  na odpor strážného,
 • 00:12:56 který když zjistil,
  že jde o nepřítele,
 • 00:12:58 sundal pušku a začal se bránit.
 • 00:13:06 -Přestože obrana trvala půl hodiny
  a Češi zabili několik Němců,
 • 00:13:10 nakonec se naši
  mnohem hůře ozbrojení vojáci,
 • 00:13:13 vedení kapitánem Karlem Pavlíkem,
  museli vzdát.
 • 00:13:17 Takto situaci popsal
  tehdejší velitel čety 3. praporu
 • 00:13:20 Svatoslav Kalich.
 • 00:13:23 -Velitel praporu, když viděl,
  že už jsme obklíčeni Němci
 • 00:13:29 ze všech stran a viděl,
  že je to už zbytečné,
 • 00:13:36 dále dělat nějaké bojové akce,
  tak svlékl číšníkovi bílou blůzu,
 • 00:13:47 uvázal to na metlu
  a vystrčil to z okna ven.
 • 00:13:55 STŘELBA
 • 00:14:02 Střelba utichla
  a z německé strany vyšel důstojník
 • 00:14:11 proti bráně
  a od nás velitel praporu
 • 00:14:16 před bránu také vyšel ven
  před kasárna
 • 00:14:20 a setkali se tam
  uprostřed silnice spolu.
 • 00:14:25 Tam se spolu domlouvali
  tak 10 minut, déle ne,
 • 00:14:32 pak se rozešli.
 • 00:14:35 Velitel praporu
  zpátky do kanceláře
 • 00:14:40 a vydal rozkaz
  zbraně nechat všechny na místě,
 • 00:14:46 obléct se a nastoupit na dvůr
  do trojstupu.
 • 00:14:52 -Varovala nás vůbec nějak
  německá nacistická strana
 • 00:14:56 před vstupem svých jednotek
  na československé území?
 • 00:14:59 -To, že bude okupace,
  se dozvěděl prezident Hácha
 • 00:15:03 až po půlnoci
  v noci ze 14. na 15.,
 • 00:15:07 když byl přijat
  v říšském kancléřství
 • 00:15:09 Adolfem Hitlerem.
 • 00:15:11 To, co se dělo v kasárnách
  v Místku, to zřejmě byla
 • 00:15:15 nějaká chyba v koordinaci,
  vysvětlení později bylo více.
 • 00:15:19 Údajně to mělo být
  z německé strany
 • 00:15:21 preventivní opatření
  proti zásahu Poláků
 • 00:15:25 v této oblasti,
  ale já si spíše myslím,
 • 00:15:27 že šlo o nějakou chybu.
 • 00:15:29 A to právě díky tomu,
  že o tom nikdo nevěděl
 • 00:15:33 ani to nikdo neočekával,
  tak ti vojáci se tam bránili.
 • 00:15:36 Ale jinak žádné varování nepřišlo.
 • 00:15:39 -Od včerejší noci
  do dnešních ranních hodin
 • 00:15:43 také probíhalo zásadní jednání
  české delegace v Berlíně.
 • 00:15:47 A na místě jsme měli
  Martina Rachmana. Martine?
 • 00:15:50 -Jednání tady v Berlíně
  probíhalo v monumentální budově
 • 00:15:53 nového říšského kancléřství,
  které pro Adolfa Hitlera
 • 00:15:57 navrhl jeho dvorní architekt
  Albert Speer.
 • 00:16:00 Zvláštní vlak
  s prezidentem republiky,
 • 00:16:03 doktorem Emilem Háchou
  a jeho doprovodem,
 • 00:16:06 předtím dorazil
  na Anhaltské nádraží.
 • 00:16:09 A to přesně ve 22:40.
 • 00:16:11 Na prezidenta tam čekalo
  slavnostní uvítání
 • 00:16:14 s přehlídkou nastoupené roty
  a se všemi dalšími
 • 00:16:17 oficiálními poctami.
 • 00:16:19 Vítat ho přišel mj. třeba
  státní tajemník
 • 00:16:21 ministerstva zahraničních věcí
  Ernst von Weizsäcker.
 • 00:16:24 -A kdy vlastně došlo k jednání?
 • 00:16:27 -Prezident Emil Hácha
  a jeho spolupracovníci
 • 00:16:30 čekali na pozvání
  k říšskému kancléři tady za mnou
 • 00:16:33 v hotelu Adlon.
 • 00:16:35 Adolf Hitler si ale dával na čas
  a delegaci přijal až dnes,
 • 00:16:38 hodinu a čtvrt po půlnoci.
 • 00:16:40 Prezident pak od kancléře
  dostal jasné ultimátum.
 • 00:16:43 Buď podepíše souhlas
  s obsazením Československa
 • 00:16:46 německými vojáky,
  nebo dojde ke krveprolití.
 • 00:16:50 Sám velitel německých
  leteckých sil Göring
 • 00:16:52 dokonce doktoru Háchovi
  vyhrožoval,
 • 00:16:55 že Prahu brzy ráno
  bude bombardovat
 • 00:16:57 800 strojů Luftwaffe.
 • 00:16:59 -A jaká byla reakce
  prezidenta Háchy?
 • 00:17:02 -Prezident Emil Hácha zkolaboval.
 • 00:17:05 Patrně v důsledku
  srdečního záchvatu.
 • 00:17:08 Byl k němu povolán
  kancléřův osobní lékař.
 • 00:17:11 Adolfu Hitlerovi šlo ale evidentně
  právě o to,
 • 00:17:14 dostat prezidenta
  do takto tísnivé situace.
 • 00:17:17 Je jasné, že rozkaz k obsazení
  zbytku českých zemí
 • 00:17:21 v ranních hodinách
  už předtím vydal.
 • 00:17:23 Německá vojska v tu chvíli
  byla také na cestě.
 • 00:17:27 Důležitý pro kancléře
  ale byl onen podpis
 • 00:17:29 pod souhlasem s anexí.
 • 00:17:31 A Emil Hácha v noci
  tomuto nátlaku podlehl
 • 00:17:34 a tento souhlas podepsal.
 • 00:17:36 Navíc vyzval ke kapitulaci.
 • 00:17:39 -Proč vlastně nacistický vůdce
  Hitler trval na nějakém
 • 00:17:43 písemném souhlasu,
  když by naši vlast
 • 00:17:45 okupoval tak jako tak?
 • 00:17:47 -Já si myslím,
  to je můj soukromý názor,
 • 00:17:50 Hitler se velice často stylizoval
  do pozice císaře
 • 00:17:54 Svaté říše římské,
  který z titulu svého úřadu
 • 00:17:58 nebo své moci odevzdává
  určitá území jako léna
 • 00:18:03 a přijímá od vládců těchto lén
  závazek lenní poslušnosti.
 • 00:18:08 Kdyby ovšem Hitler znal lépe
  německé dějiny, tak by věděl,
 • 00:18:12 že všichni tito leníci,
  jakmile měli příležitost,
 • 00:18:15 neváhali vrazit císaři nůž do zad.
 • 00:18:18 Žádný rozumný důvod k tomu neměl.
 • 00:18:21 Ta Háchova kapitulace
  byla od začátku protiústavní,
 • 00:18:24 Emil Hácha neměl žádný mandát
  takto jednat.
 • 00:18:27 A takto to také viděli
  už současníci.
 • 00:18:30 Proto také signatáři
  mnichovské dohody,
 • 00:18:33 Velká Británie a Francie,
  ne pochopitelně Německo a Itálie,
 • 00:18:36 označili tento akt
  za nepřijatelný.
 • 00:18:39 -Jedna věc je, jestli měl
  Emil Hácha jednat jinak.
 • 00:18:43 Tam bychom se asi všichni shodli.
 • 00:18:45 Druhá věc je, jestli v té situaci
  mohl jednat jinak.
 • 00:18:49 -Samozřejmě ani já, ani vy
  jsme tam nebyli,
 • 00:18:52 nebyli jsme na jeho místě
  a můžeme děkovat,
 • 00:18:55 že jsme na jeho místě nebyli.
 • 00:18:58 Nicméně i kdyby
  nemohl jednat jinak,
 • 00:19:00 tak po návratu mohl abdikovat,
  což neudělal.
 • 00:19:03 Tím se dostal na šikmou plochu
  a víme, kam tato šikmá plocha
 • 00:19:06 nakonec vedla.
 • 00:19:08 -Martine, v jakém stavu
  vlastně prezident Hácha odcházel
 • 00:19:12 s ministrem zahraničních věcí
  Chvalkovským?
 • 00:19:15 -Budovu kancléřství
  opustil prezident Hácha
 • 00:19:18 s ministrem Chvalkovským
  velmi brzy ráno, ve 4:20.
 • 00:19:22 Pan prezident šel pomalu
  a bylo na něm zřetelně vidět,
 • 00:19:26 že je unavený, vyčerpaný
  a zlomený.
 • 00:19:29 -Zato Adolf Hitler dosáhl svého.
 • 00:19:32 -Ano, dokonce jsem se dozvěděl,
  že poté,
 • 00:19:35 co prezident Hácha odešel,
  vstoupil jinde přesně se hlídající
 • 00:19:39 Adolf Hitler
  do místnosti sekretářek a zvolal,
 • 00:19:42 cituji: "Děvčata, teď mne musí
  každá z vás políbit,
 • 00:19:45 Hácha podepsal.
 • 00:19:47 To je skvělý den mého života.
 • 00:19:50 Vstoupím do historie
  jako největší z Němců.?
 • 00:19:53 -A takto na jednání svého otce
  o osudu národa
 • 00:19:57 vzpomínala po 54 letech
  dcera prezidenta Háchy.
 • 00:20:01 -Vyprávěl, že to bylo strašné.
 • 00:20:07 Milada nám to říkala,
  že to bylo strašné,
 • 00:20:11 že tátu nechali v kleče prosit.
 • 00:20:18 On prosil, aby to nedělali,
  aby neničili Prahu.
 • 00:20:25 A Göring nebo Göbbels,
  ten, co velel letectvu,
 • 00:20:33 Göring nad ním stál
  a nechal ho klečet a prosit.
 • 00:20:42 Ale řekl, že jestli to nepodepíše,
  tak ráno v 6 hodin
 • 00:20:47 bombardují Prahu.
 • 00:20:52 -Po odtržení Slovenska
  historickým zemím
 • 00:20:55 novému českému státu zbývá
  6 805 000 obyvatel.
 • 00:20:59 Nový Slovenský štát
  má k dnešní rozloze
 • 00:21:03 pak 2 450 000 obyvatel,
  z toho 80 000 Čechů
 • 00:21:06 a 401 000 Němců, Židů a Maďarů.
 • 00:21:10 Na Karpatské Ukrajině
  pak ztrácíme 552 000 obyvatel
 • 00:21:15 a 11 094 km2 plochy.
 • 00:21:18 V polovině března
  měla československá armáda
 • 00:21:21 ve zbrani 70 000 mužů.
 • 00:21:24 Z toho 40 000 na Slovensku
  a 30 000 v českých zemích.
 • 00:21:31 -Sledujete pořad
  DNES PŘED 80 LETY.
 • 00:21:34 Přinášíme vám komentované
  shrnutí zpráv večera 14.
 • 00:21:38 a dne 15. března 1939.
 • 00:21:41 A přicházejí
  další zdrcující zprávy,
 • 00:21:44 tentokrát z východní části
  naší země, z Podkarpatské Rusi.
 • 00:21:48 I tam se tvrdě bojuje.
 • 00:21:50 Na místě máme reportéra
  Karla Rožánka.
 • 00:21:53 Karle, slyšíme se?
 • 00:21:55 -Včera, 14. března 1939 brzy ráno,
  překročila maďarská armáda
 • 00:21:59 za podpory lehkých tanků,
  dělostřelectva a letectva
 • 00:22:02 naše hranice Podkarpatské Rusi.
 • 00:22:05 Na maďarských hranicích
  vypukla opravdová frontová válka.
 • 00:22:08 Situaci komplikují skupiny
  ukrajinských nacionalistů,
 • 00:22:11 kteří požadují samostatnost.
 • 00:22:15 -A kde jsou boje nejprudší?
  -Tady v Chustu.
 • 00:22:19 V tomto městě
  ležícím necelých 10 km
 • 00:22:22 severně od hranic s Rumunskem
  vypuklo povstání sičovců,
 • 00:22:26 polovojenské organizace
  ukrajinských nacionalistů.
 • 00:22:30 Ti na naše území prchají
  před Poláky z Haliče.
 • 00:22:33 Údajně zde chtěli vyvraždit
  všechny české obyvatele,
 • 00:22:37 ale naše jednotky
  povstání potlačily.
 • 00:22:40 Ve městě však zůstalo 40 mrtvých
  a 50 zraněných.
 • 00:22:44 -Je zřejmé, že agonie,
  ve které se ocitá Československo,
 • 00:22:48 tedy teď už vlastně jen Česko
  bez Slovenska,
 • 00:22:52 přitahuje další nepřátele,
  kteří chtějí další díly
 • 00:22:55 našeho území.
 • 00:22:57 -Pokud jde o Maďarsko,
  Maďarsko se nikdy nevzdalo nároků
 • 00:23:00 na obnovu v hranicích
  svatoštefanské koruny,
 • 00:23:03 tzn. Uher z roku 1918.
 • 00:23:05 Přičemž existovaly dva programy.
 • 00:23:08 Užší, který počítal
  jen s připojením oblastí,
 • 00:23:11 kde bylo maďarské obyvatelstvo,
  a širší,
 • 00:23:14 založený na historickém právu,
  tzn. obnovu celého
 • 00:23:17 uherského království.
 • 00:23:19 Pokud jde o Podkarpatskou Rus,
  tam to šlo po etapách.
 • 00:23:23 Na podzim, podobně jako bylo
  zabráno jižní Slovensko
 • 00:23:27 2. listopadu na základě
  vídeňské arbitráže,
 • 00:23:30 byl zabrán jih Podkarpatské Rusi
  včetně měst Užhorod a Mukačevo.
 • 00:23:34 A v důsledku vyhlášení
  samostatnosti Slovenska
 • 00:23:37 dal maďarský velvyslanec v Praze
  ministru zahraničí
 • 00:23:41 Chvalkovskému nótu,
  že Československo
 • 00:23:43 přestalo existovat,
  a proto Maďarsko přebírá ochranu,
 • 00:23:47 takto to bylo formulováno,
  nad územím Podkarpatské Rusi.
 • 00:23:51 Autonomní vláda Podkarpatské Rusi
  monsignora Augustina Vološina
 • 00:23:55 za této situace se sešla v Chustu,
  byl svolán podkarpatoruský sněm
 • 00:24:00 na svém prvním a dodejme
  současně i posledním zasedání,
 • 00:24:04 kde byla vyhlášena
  samostatnost Karpatské Ukrajiny,
 • 00:24:07 která okamžitě požádala Německo
  o ochranu.
 • 00:24:10 Ovšem německý konzul v Chustu,
  který tlumočil tuto zprávu
 • 00:24:14 do Berlína, hned upozornil,
  že zřejmě odpověď
 • 00:24:18 nebude pozitivní.
 • 00:24:20 Odpověď nikdy nedošla,
  Hitler dal Maďarům volnou ruku.
 • 00:24:24 Proti postupujícím
  maďarským jednotkám
 • 00:24:27 se bránily ustupující jednotky
  československé armády.
 • 00:24:31 Na Podkarpatské Rusi
  byla dislokována 12. pěší divize
 • 00:24:35 generála Svátka,
  která se probíjela na Slovensko.
 • 00:24:38 A ti, kteří už se na Slovensko
  nedostali, přešli do Rumunska
 • 00:24:42 nebo do Polska.
 • 00:24:44 A také jednotky karpatské Siče
  ukrajinských nacionalistů,
 • 00:24:47 kteří Vološinovu vládu neuznali,
  považovali ji za kapitulantskou.
 • 00:24:51 18. března celé území
  bylo obsazeno maďarskou armádou,
 • 00:24:54 plus maďarská armáda
  při této příležitosti
 • 00:24:58 ještě zabrala
  kus východního Slovenska.
 • 00:25:00 -A jak postupovali naši vojáci
  na Slovensku poté,
 • 00:25:03 co Slovensko
  vyhlásilo samostatnost?
 • 00:25:06 -Tam vznikla dost nepřehledná
  situace.
 • 00:25:09 Tito vojáci měli být odsunuti
  do protektorátu,
 • 00:25:12 ale na mnoha místech,
  když vypukla tzv. malá válka
 • 00:25:16 právě kvůli bojům
  na východním Slovensku
 • 00:25:19 mezi Slovenskem a Maďarskem,
  tak se zapojili do obranných bojů
 • 00:25:22 proti postupující maďarské armádě.
 • 00:25:25 Situace byla případ od případu.
 • 00:25:28 Potom to dopadlo tak,
  že po 18. březnu
 • 00:25:31 většina z nich byla odsunuta
  do protektorátu.
 • 00:25:34 A protože protektorát
  armádu neměl,
 • 00:25:37 tzv. vládní vojsko
  byl jen policejní sbor,
 • 00:25:40 tak armáda byla rozpuštěna.
 • 00:25:43 Na Slovensku ovšem zůstalo i tak
  několik stovek českých důstojníků,
 • 00:25:47 kteří byli považováni
  za nepostradatelné.
 • 00:25:50 Ti pak byli vtěleni
  do slovenské armády
 • 00:25:53 a dostali slovenské
  státní občanství.
 • 00:25:58 -Sledujete pořad
  DNES PŘED 80 LETY.
 • 00:26:01 Přinášíme komentované shrnutí
  zpráv dne 15. března 1939.
 • 00:26:06 Zatímco prezident Hácha
  stál dnes k ránu v Berlíně
 • 00:26:10 před těžkým rozhodnutím,
  v Praze byla v noci
 • 00:26:13 okamžitě svolána schůze vlády.
 • 00:26:15 U jejího sídla
  ve Valdštejnské ulici
 • 00:26:18 máme reportérku Terezu Strnadovou.
 • 00:26:20 Terezo, o čem přesně vláda
  a jaké přijala usnesení?
 • 00:26:24 -Schůze vlády začala
  přesně ve 3:15
 • 00:26:27 a premiér Beran
  informoval přítomné o tom,
 • 00:26:30 co se dozvěděl během telefonátu
  z Berlína.
 • 00:26:32 Bylo zřejmé, že premiér
  ani ostatní členové vlády nečekali
 • 00:26:36 a nebyli připraveni na to,
  že by Hitler porušil
 • 00:26:39 nový mezinárodní systém
  ustanovený po Mnichovu.
 • 00:26:42 -To asi nepředpokládala
  nejen naše vláda, ale stalo se.
 • 00:26:46 Nacistická vojska
  vtrhla do pomnichovského torza
 • 00:26:49 naší země v počtu 22 divizí,
  celkem 350 000 vojáků.
 • 00:26:54 -Středa 15. března 1939
  měla být jedním z mnoha
 • 00:26:58 všedních dnů.
 • 00:27:00 Předpověď hlásila pronikání
  chladného vzduchu
 • 00:27:03 z arktické oblasti,
  srážky a zesilující vítr
 • 00:27:06 od severozápadu až severu.
 • 00:27:08 Ti, kteří měli v plánu
  užít si zábavu
 • 00:27:11 na tradiční matějské pouti
  nebo vyrazit večer
 • 00:27:14 na romantickou pohádkovou operu
  Rusalka do Národního
 • 00:27:17 či vinohradského divadla,
  museli své plány změnit.
 • 00:27:20 Lidé se probouzejí
  do zcela jiného dne.
 • 00:27:23 Překvapení vycházejí do ulic,
  které zaplňují vozidla
 • 00:27:26 německé armády.
 • 00:27:28 Na zdech visí okupační vyhlášky
  a před obchody vznikají
 • 00:27:31 dlouhé fronty
  na základní potraviny.
 • 00:27:34 Začal se psát den
  nové historické kapitoly,
 • 00:27:37 okupace, která přinese
  zoufalství, strach a smrt.
 • 00:28:03 HLÁŠENÍ V NĚMČINĚ
 • 00:28:22 -Naše armáda se držela
  kapitulačního rozkazu
 • 00:28:25 a nacisté tak měli cestu k nám
  volnou.
 • 00:28:28 Na okraj Prahy přijely
  první motorizované jednotky
 • 00:28:32 před 9.
  a zamířily do centra metropole,
 • 00:28:35 odkud se hlásí naše reportérka
  s další zprávou.
 • 00:28:39 -Přestože byla Háchovi v Berlíně
  přislíbena jistá forma autonomie,
 • 00:28:43 není pochyb o tom,
  že všechno bude jinak,
 • 00:28:45 protože faktickou moc přebírají
  německé represivní složky.
 • 00:28:49 Tajná říšská policie Gestapo
  se usídlila v tomto hotelu
 • 00:28:52 a spolu s jednotkami SS
  zahájily v Praze
 • 00:28:55 a na dalších místech
  rozsáhlou akci,
 • 00:28:58 při které jsou zatýkáni především
  němečtí a rakouští emigranti,
 • 00:29:01 kteří utekli před nacisty
  právě do Čech.
 • 00:29:04 Zatýkáni jsou ale také
  sociální demokraté, komunisté,
 • 00:29:07 protifašističtí novináři a Židé.
 • 00:29:10 -Kolika lidí se první vlna
  zatýkání vlastně týkala?
 • 00:29:15 -Historické prameny uvádí
  spodní hranici asi 5800.
 • 00:29:20 Horní hranici 6400,
  takže řekněme kolem 6000 lidí
 • 00:29:24 bylo během této zatýkací akce
  zadrženo.
 • 00:29:27 Většina z nich ale byla
  v následujících dnech propuštěna,
 • 00:29:30 protože zatýkací akce
  splnila svůj účel.
 • 00:29:33 Nacisté chtěli podvázat
  případný odpor v protektorátu,
 • 00:29:36 nějaké veřejné akce.
 • 00:29:38 A stejné zatýkací akce
  dělali už předtím v Rakousku
 • 00:29:41 nebo československém pohraničí,
  takže oni už znali ty mechanismy
 • 00:29:45 a věděli, že když nepřijde
  žádný veřejný odpor,
 • 00:29:48 tak mohou ukázat příjemnější tvář
  a ty lidi propustit.
 • 00:29:51 -Čili to byla taková spíš
  zastrašovací akce
 • 00:29:54 a zároveň preventivní charakter
  to mělo?
 • 00:29:56 -Ano a také ještě ten prvek,
  že samozřejmě objektem akce
 • 00:30:00 byli i němečtí emigranti,
  takže lidé, kteří utekli
 • 00:30:03 třeba z Německa, z Rakouska
  nebo ze Sudet,
 • 00:30:06 tak nyní je Gestapo dostihlo,
  tyhle lidi už nepustilo.
 • 00:30:09 -Nepustilo, znamená to,
  že už z této první vlny
 • 00:30:11 někteří lidé pak končili
  v koncentračních táborech?
 • 00:30:15 -Ano, asi 1500 lidí
  bylo transportováno
 • 00:30:17 do koncentračních táborů.
 • 00:30:19 Vedle německých emigrantů
  to byli i známí
 • 00:30:22 komunističtí funkcionáři
  v prvé řadě
 • 00:30:25 jako třeba později
  nechvalně proslulý Karel Šváb,
 • 00:30:28 náčelník československé
  bezpečnosti v 50. letech.
 • 00:30:31 Nebo také komunistická
  pražská zastupitelka
 • 00:30:34 Jožka Jabůrková.
 • 00:30:36 Ti šli do koncentračního tábora
  hned v březnu 1939.
 • 00:30:39 -Ale mimochodem každý z nich
  měl potom úplně jiný osud,
 • 00:30:42 třeba když jste použil
  zrovna jména těchto dvou.
 • 00:30:44 -Přesně tak, Jožka Jabůrková
  zemřela v koncentračním táboře,
 • 00:30:47 zatímco Karel Šváb se vrátil.
 • 00:30:50 -V 10 hodin dopoledne
  se reportérka Tereza Strnadová
 • 00:30:53 přihlásila od Rudolfina
  s čerstvými informacemi.
 • 00:30:56 Terezo?
 • 00:30:58 -V Praze vznikl z iniciativy
  českých fašistů
 • 00:31:00 Český národní výbor.
 • 00:31:02 Vede ho Radola Gajda,
  šéf Národní obce fašistické.
 • 00:31:05 Gajda prohlásil,
  že přebírá moc ve státě.
 • 00:31:08 Jeho úderníci v hnědých,
  černých, fialových
 • 00:31:11 a šedých košilích
  obsadili budovu parlamentu.
 • 00:31:14 Samozvaný Český národní výbor
  také vydal první prohlášení.
 • 00:31:18 V něm označil současnou vládu
  za škůdce národa.
 • 00:31:20 -Jak úspěšný byl tento
  Gajdův pokus o převzetí moci?
 • 00:31:24 -Úspěšný nebyl, on byl připravován
  už před 15. březnem
 • 00:31:27 a měl to být převrat
  vůči druhorepublikové vládě.
 • 00:31:31 Byl to pokus fašistů
  o uchopení moci
 • 00:31:34 ještě v Československu.
 • 00:31:36 Fašisté využili událostí
  na Slovensku a určitého chaosu,
 • 00:31:40 který přišel do vládních struktur.
 • 00:31:43 Do toho přichází
  nacistická okupace,
 • 00:31:46 ale nacisté nepodpořili
  české fašisty.
 • 00:31:49 Přestože se uvádí,
  že při ustanovení národního výboru
 • 00:31:52 byl přítomen
  i agent SD Überlacker,
 • 00:31:55 sudetoněmecký nacista.
 • 00:31:57 Tak nakonec nacisté nepodpořili
  Gajdovu akci
 • 00:32:01 a rozhodli se jít tou cestou,
  že hlavní reprezentant
 • 00:32:04 českého národa je Emil Hácha.
 • 00:32:07 -To se, předpokládám,
  Gajda potom cítil hodně ukřivděně.
 • 00:32:10 Jak vlastně brali nacisté
  české fašisty?
 • 00:32:13 -Nebylo to poprvé ani naposled,
  co se cítil generál Gajda
 • 00:32:16 bohužel ukřivděně.
 • 00:32:18 Nacisté české fašisty využívali
  jako nátlakový prostředek
 • 00:32:22 na protektorátní reprezentaci.
 • 00:32:24 Nebo už předtím
  jako rozkladný prvek
 • 00:32:27 v Československu
  a poté jako nátlakový prostředek
 • 00:32:30 na protektorátní reprezentaci.
 • 00:32:32 Ti protektorátní představitelé
  se po válce právě hájili tím,
 • 00:32:36 že zůstávali
  na svých postech proto,
 • 00:32:38 aby na ně nepřišli čeští fašisté.
 • 00:32:40 Nikdy k tomu ale za celou dobu
  protektorátu nedošlo,
 • 00:32:43 že by čeští fašisté
  z Gajdova okruhu
 • 00:32:46 nebo z jiných organizací
  nastoupili přímo do vlády.
 • 00:32:49 -Ale i Gajdův okruh byl, myslím,
  velmi různorodý,
 • 00:32:52 politicky velmi diverzifikovaný,
  jak bychom dnes řekli.
 • 00:32:55 -Určitě, byli tam lidé
  s nejrůznější minulostí
 • 00:32:58 včetně legionářské minulosti
  jako ostatně sám Radola Gajda.
 • 00:33:01 Ale jak končí jeho akce,
  je docela zajímavé,
 • 00:33:04 protože oni se nakonec dohodnou
  s Emilem Háchou,
 • 00:33:07 který vyhlašuje vznik
  Národního souručenství,
 • 00:33:09 jediné povolené politické
  organizace v protektorátu.
 • 00:33:12 A někteří členové z vedení
  národního výboru
 • 00:33:15 jsou jmenováni do vedení
  Národního souručenství,
 • 00:33:18 takže řekněme, že jsou uspokojeni,
  že budou mít nějaký vliv
 • 00:33:21 na protektorátní politiku,
  což se nakonec příliš neděje,
 • 00:33:24 protože Národní souručenství
  zůstává, řekněme,
 • 00:33:26 spíš tou
  demonstrativní organizací
 • 00:33:29 a dokonce v prvních letech války
  organizací,
 • 00:33:32 kde vznikají odbojové struktury
  a kde se provádí odboj
 • 00:33:35 proti okupaci.
 • 00:33:36 -Z Prahy míříme do Brna.
 • 00:33:38 Také tam probíhá
  bezohledné převzetí moci.
 • 00:33:41 Více o tom naše reportérka
  Andrea Čandová.
 • 00:33:44 -Jakube, zdravím z Brna.
 • 00:33:46 Budovu brněnského
  policejního ředitelství
 • 00:33:48 v Orlí ulici dnes v 9 hodin
  obsadil se skupinou ordnerů
 • 00:33:52 brněnský advokát
  a sudetoněmecký politik
 • 00:33:54 Karl Schwabe a prohlásil se
  policejním ředitelem.
 • 00:33:57 Okamžitě vydal rozkaz,
  aby všichni Židé,
 • 00:34:00 kteří se pokusí opustit Brno,
  byli zadrženi a předvedeni
 • 00:34:03 na policejní ředitelství.
 • 00:34:05 -Jak je tohle možné
  a kdo je vlastně onen
 • 00:34:08 Karl Schwabe?
 • 00:34:09 -Karl Schwabe byl brněnský advokát
  a byl to jeden z exponentů
 • 00:34:13 sudetoněmecké strany
  a posléze i nacistické strany
 • 00:34:15 v Brně.
 • 00:34:17 On pořádal už před 15. březnem
  takovou demonstraci,
 • 00:34:20 která měla umožnit
  německému obyvatelstvu Brna
 • 00:34:23 přihlásit se
  k nacistickému světonázoru,
 • 00:34:26 jak říkali nacisté.
 • 00:34:27 Žádal o povolení
  druhorepublikové úřady.
 • 00:34:30 Ty mu to povolily s podmínkou,
  že vedle nacistické vlajky
 • 00:34:34 by měla být zde vyvěšena
  i československá, což se nestalo.
 • 00:34:37 A ty demonstrace 11. a 12. března
  měly silně protičeský
 • 00:34:40 i antisemitský charakter.
 • 00:34:42 -Měly ohlas?
 • 00:34:44 Ptám se proto, že v Brně vždy žila
  velmi silná a početná
 • 00:34:47 německá komunita.
 • 00:34:49 -Ano, část brněnských Němců
  se k tomu přidala,
 • 00:34:52 ale byla to hlavně akce
  pro německou propagandu,
 • 00:34:55 protože nacisté pak hlásali,
  že během těchto demonstrací
 • 00:34:59 byli brněnští Němci napadáni
  zdivočelými Čechy
 • 00:35:02 a že došlo k násilnostem,
  což samozřejmě nebyla pravda.
 • 00:35:05 Takže propagandisticky dokázalo
  hitlerovské Německo
 • 00:35:08 tyto brněnské demonstrace
  velice dobře využít.
 • 00:35:11 Doktor Schwabe tedy patřil
  k organizátorům těchto akcí
 • 00:35:15 a 15. března, jak jsme slyšeli,
  se prohlásil policejním ředitelem
 • 00:35:19 v Brně.
 • 00:35:21 Dá se zde vidět určitá analogie
  s tou akcí Radoly Gajdy,
 • 00:35:24 akorát s tím rozdílem,
  že Gajdu okupanti nepodpořili,
 • 00:35:28 ale Schwabeho podpořili.
 • 00:35:30 Samozřejmě proto,
  že to byl německý nacista
 • 00:35:32 a nikoli český fašista.
 • 00:35:34 Takže jeho akce měla úspěch
  stejně jako kolega Oskar Judex,
 • 00:35:38 který se prohlásil
  komisařským správcem města Brna.
 • 00:35:40 Schwabe byl advokát před válkou,
  advokátní kancelář provozoval
 • 00:35:44 ještě v průběhu války,
  byl jmenován zástupcem
 • 00:35:46 zemského prezidenta na Moravě,
  později i zemským prezidentem
 • 00:35:49 na Moravě.
 • 00:35:51 Po válce
  byl československými úřady
 • 00:35:53 odsouzen k trestu smrti
  a popraven.
 • 00:35:56 A jen taková zajímavost,
  v jeho advokátní kanceláři
 • 00:35:58 za války působil
  jistý Alfréd Dressler,
 • 00:36:01 který po válce dělal kariéru
  v řadách komunistické strany.
 • 00:36:03 Po únoru 48 se stal
  náměstkem ministra spravedlnosti
 • 00:36:06 a byl jedním z architektů
  politických procesů
 • 00:36:09 včetně politického procesu
  s Miladou Horákovou.
 • 00:36:11 -Není to poprvé,
  kdy se nějaký podobný
 • 00:36:14 nacisticko-komunistický paradox
  odehraje v našich dějinách.
 • 00:36:17 -Přesně tak.
  -Pojďme zpátky do Prahy.
 • 00:36:19 Ve 12 hodin se nám z hradu
  přihlásila reportérka
 • 00:36:22 Tereza Strnadová.
 • 00:36:23 -Dobrý den.
 • 00:36:25 Jako nůž máslem
  pronikají německé jednotky
 • 00:36:27 naší republikou
  a obsazují jedno město za druhým.
 • 00:36:30 Naše kamery zaznamenaly
  například obsazení
 • 00:36:33 Havlíčkova Brodu,
  vítkovických železáren
 • 00:36:35 nebo Českých Budějovic.
 • 00:36:37 -Terezo,
  jak je na tom hlavní město?
 • 00:36:39 -Zvony brzy odbijí poledne
  a Praha už je také celá
 • 00:36:42 pod kontrolou říšských vojsk.
 • 00:36:44 V ulicích a před důležitými
  budovami mají své hlídky
 • 00:36:47 a okupanti
  jsou evidentně připraveni.
 • 00:36:50 V 9 hodin obsazují letiště
  Kbely a Letňany.
 • 00:36:52 V 9:30 pak přijíždí
  na Wilsonovo nádraží několik vlaků
 • 00:36:55 s dělostřelectvem,
  obrněnými transportéry
 • 00:36:58 a dalším materiálem
  německé armády.
 • 00:37:01 V 11:30 pak obsazují Pražský hrad.
  Z Hradčan míří na Prahu děla.
 • 00:37:05 -Při příjezdu nacistických vojsk
  do Prahy a při průjezdu metropolí
 • 00:37:08 bylo mnohdy na první pohled
  očividné, že naše armáda v té době
 • 00:37:11 disponuje modernější,
  kvalitnější technikou než nacisté.
 • 00:37:15 Skutečně existovalo
  nějakých 800 letadel,
 • 00:37:18 kterými Göring hrozil Háchovi,
  tedy že jsou k dispozici
 • 00:37:22 a že by mohla bombardovat Prahu?
 • 00:37:25 -Ta letadla neexistovala
  a zároveň ta možnost
 • 00:37:28 bombardování Prahy
  také neexistovala,
 • 00:37:30 protože k tomu
  nebylo vhodné počasí.
 • 00:37:33 Emil Hácha tuto věc zmiňoval
  před svými spolupracovníky,
 • 00:37:36 že ho to zlomilo,
  když Göring říkal,
 • 00:37:39 že ta letadla vzlétnou
  a srovnají Pražský hrad se zemí,
 • 00:37:42 že je Praha krásné město,
  že je mu to líto apod.
 • 00:37:45 Emil Hácha byl právník.
 • 00:37:47 Kdyby se podíval z okna a zjistil,
  že je takové počasí,
 • 00:37:50 které neumožňuje vzlet letadel,
  možná by se zachoval jinak,
 • 00:37:54 kdo ví.
 • 00:37:56 Každopádně ze strany nacistů
  to byl bluf,
 • 00:37:58 nebylo to poprvé, co blufovali
  a kdy jim to vyšlo včetně toho,
 • 00:38:01 jak před západními pozdějšími
  spojenci, před Anglií a Francií,
 • 00:38:05 dokázali nadhodnocovat
  svůj zbrojní potenciál.
 • 00:38:08 Takže 800 letadel v té době
  bylo nereálné,
 • 00:38:11 aby bombardovalo Prahu.
 • 00:38:13 -A ve 14 hodin se nám přihlásila
  naše reportérka
 • 00:38:16 z Václavského náměstí.
 • 00:38:18 Tam se konalo
  protestní shromáždění.
 • 00:38:22 -Před malou chvílí rozehnala tady
  na Václavském náměstí
 • 00:38:25 česká policie
  průvod asi 500 Čechů,
 • 00:38:27 kteří protestovali
  proti obsazení naší země
 • 00:38:31 německými vojsky.
 • 00:38:32 -Lucie, byl někdo
  při těch událostech zraněn?
 • 00:38:35 -Ne nebyl, občané vědomi si
  bezvýchodné situace
 • 00:38:38 nekladli vážnější odpor
  a rozešli se.
 • 00:38:41 Vypadá to ale,
  že jádro průvodu se přesunulo
 • 00:38:43 na nedalekou Národní třídu.
 • 00:38:45 -A jak dále reagují obyvatelé
  naší země?
 • 00:38:49 -Dá se říci, že velmi prakticky.
 • 00:38:51 Kromě nákupu trvanlivých potravin
  se vypravili pro své peníze
 • 00:38:54 do bank, před kterými se tvoří
  opravdu dlouhé fronty.
 • 00:38:57 Bylo ovšem vyhlášeno
  omezení výplat vkladů.
 • 00:39:00 Lidé si tak ze svých
  vkladních knížek mohou vybrat
 • 00:39:03 500 korun na týden
  a z běžného účtu pak nejvíce 5 %
 • 00:39:07 z celkového množství
  na něm deponovaných peněz.
 • 00:39:10 -Došlo ten den
  ještě k nějakým dalším
 • 00:39:13 zaznamenáníhodným protestům?
 • 00:39:15 -Významné protesty to nebyly,
  ale třeba na Národní třídě
 • 00:39:19 došlo také k jednomu pokusu
  o protest,
 • 00:39:21 který ukončil
  jeden z příslušníků SS
 • 00:39:24 střelbou do vzduchu.
 • 00:39:26 Byly to spontánní akce,
  kdy lidé chtěli vyjádřit
 • 00:39:29 svůj odpor
  vůči nacistické okupaci.
 • 00:39:32 A vidíme to také
  na dobových fotografiích,
 • 00:39:34 někteří obyvatelé Prahy
  zatínají pěsti
 • 00:39:38 nebo i pláčou na ulicích.
 • 00:39:40 Takže už z tohoto
  obrazového materiálu je vidět,
 • 00:39:43 že české obyvatelstvo Prahy
  je šokováno a vyjadřuje svůj odpor
 • 00:39:47 takto spontánně nebo emotivně.
 • 00:39:50 -Zatínání pěstí, pláč, emoce.
 • 00:39:53 To vše vypadá spíš
  jako pasivní odpor,
 • 00:39:56 ale mám pocit,
  že už 15. března se rodí odpor,
 • 00:39:59 který bychom mohli
  za aktivní označit.
 • 00:40:02 -Přesně tak, na té veřejnosti
  jsou to zaťaté pěsti a pláč,
 • 00:40:05 ale ve skrytu se začíná rodit
  protinacistický odboj.
 • 00:40:08 Na několika místech protektorátu
  hned 15. března
 • 00:40:11 fakticky vznikají
  první odbojové organizace,
 • 00:40:14 a to formou přísah,
  že se scházejí
 • 00:40:17 legionáři, důstojníci a přísahají
  třeba na československé prapory.
 • 00:40:21 Nebo budoucí skupina,
  která bude vydávat časopis V boj,
 • 00:40:25 skládá přísahu na základě
  Žižkova vojenského řádu.
 • 00:40:28 Domažličtí skauti zase přísahají
  na zásobník nábojů.
 • 00:40:31 Takže tyto akce se konají
  ve skrytu,
 • 00:40:33 nejsou vidět na veřejnosti
  a jsou to ty pramínky,
 • 00:40:36 z kterých se později zrodí
  protinacistický odboj.
 • 00:40:39 -V 15 hodin se nám přihlásil
  náš reportér z České Lípy,
 • 00:40:42 dnes Böhmisch Leipa.
 • 00:40:44 A to s velmi znepokojivou zprávou.
  Martine?
 • 00:40:48 -Ve 3 hodiny odpoledne sem,
  na českolipské nádraží,
 • 00:40:51 za silného sněžení dorazil
  zvláštním vlakem říšský kancléř
 • 00:40:55 Adolf Hitler.
 • 00:40:57 Doprovází ho třeba náčelník
  vrchního velení branné moci,
 • 00:41:00 maršál Wilhelm Keitel,
  ministr zahraničních věcí
 • 00:41:03 von Ribbentrop
  nebo velitel oddílů SS Himmler.
 • 00:41:07 Přímo tady v České Lípě
  na kancléře čekali šéfové Sudet,
 • 00:41:11 tedy Konrad Henlein
  a jeho zástupce K. H. Frank.
 • 00:41:15 NĚMECKÝ PROJEV
 • 00:41:23 -Proč nacistický vůdce
  nejel rychlejší cestou přes Ústí
 • 00:41:27 a zvolil tuhle kostrbatou trasu
  na Prahu?
 • 00:41:30 -Z pohledu ochrany vůdce
  byla právě tato trasa
 • 00:41:33 určitě výhodnější.
 • 00:41:35 Českolipsko totiž od října 1938
  patří po odtržení Sudet
 • 00:41:39 k německé Říši.
 • 00:41:41 Adolfa Hitlera tady zdržela
  krátká porada
 • 00:41:43 s nacistickými představiteli
  a pak se s ozbrojeným doprovodem
 • 00:41:47 vydal do Prahy.
 • 00:41:48 Podle našich informací chce být
  kancléř v hlavním městě první,
 • 00:41:52 tedy dřív než prezident republiky
  Emil Hácha.
 • 00:41:55 Jeho vlak je na cestě z Berlína
  údajně všemožně zdržovaný.
 • 00:41:58 Adolf Hitler zkrátka chce být
  v Praze svědkem dalšího triumfu
 • 00:42:02 nacistického wehrmachtu.
 • 00:42:04 -A jak svět hodnotil
  15. březen 1939 v Československu,
 • 00:42:08 tedy okupaci?
 • 00:42:09 -Ve Velké Británii a ve Francii
  vyvolala samozřejmě okupace
 • 00:42:13 Čech a Moravy určitý šok
  mezi vládními představiteli,
 • 00:42:16 ovšem nikoli šok z toho,
  že je obsazena malá země
 • 00:42:20 v centru Evropy.
 • 00:42:22 Ostatně britský premiér
  Neville Chamberlain prohlásil,
 • 00:42:25 že o této zemi,
  o jejích obyvatelích nic nevíme.
 • 00:42:27 Ale spíše ten šok byl z toho,
  že Hitler porušil slib,
 • 00:42:30 který dal představitelům
  Velké Británie a Francie
 • 00:42:33 v Mnichově, a sice že garantuje
  hranice Československa.
 • 00:42:36 Existuje dokonce
  britská karikatura,
 • 00:42:39 je na ní Adolf Hitler,
  který sedí na poraženém stromě,
 • 00:42:42 na něm je nápis "ČSR?
  a k němu se blíží
 • 00:42:44 v předklonu, devótně,
  Neville Chamberlain
 • 00:42:47 a Edouard Daladier a říkají:
  "Pane, vždyť jste nám přece
 • 00:42:50 v Mnichově slíbil,
  že tento strom necháte růst.?
 • 00:42:53 Takže už i lidem, kteří ještě
  na podzim 1938 tvrdili,
 • 00:42:56 že Hitler má určité, řekněme,
  mírové uvažování
 • 00:42:59 a že když bude uspokojen
  odstoupením
 • 00:43:02 československého pohraničí,
  nerozpoutá válku,
 • 00:43:05 tak nyní už bylo jasné,
  že Hitler všechny své sliby
 • 00:43:08 porušuje a jde si pouze
  za svým cílem.
 • 00:43:11 -A co naši představitelé ve světě,
  myslím ti demokratičtí?
 • 00:43:14 Zvláště třeba takové osobnosti
  jako Edvard Beneš
 • 00:43:17 nebo Jan Masaryk?
 • 00:43:19 -Hned 15. března 1939
  Jan Masaryk hovoří na shromáždění
 • 00:43:22 k československým krajanům
  v Chicagu
 • 00:43:25 a tam samozřejmě odsuzuje
  nacistickou okupaci.
 • 00:43:27 Později tak činí i Edvard Beneš.
 • 00:43:29 Jsou ovšem oba soukromé osoby,
  nejsou ve státních službách,
 • 00:43:32 takže to nemá samozřejmě
  přílišnou relevanci.
 • 00:43:35 Jinak Velká Británie a Francie
  diplomaticky protestují
 • 00:43:38 proti okupaci,
  ale zhruba o měsíc později
 • 00:43:41 mění svá vyslanectví v Praze
  na konzuláty,
 • 00:43:44 takže fakticky schvalují,
  že už Praha
 • 00:43:47 není hlavním městem
  a že diplomatické zastoupení
 • 00:43:50 tomu neodpovídá.
 • 00:43:52 Jediný významnější
  diplomatický protest
 • 00:43:54 na půdě společenství národů
  přednesl sovětský zástupce.
 • 00:43:57 Ovšem jak vážně to bylo míněno,
  můžeme vidět z toho,
 • 00:44:00 že o půl roku později Sověti
  podepíší s nacistickým Německem
 • 00:44:03 pakt o neútočení.
 • 00:44:05 -Dejme teď ještě slovo pamětníku
  Tomáši Sedláčkovi.
 • 00:44:09 -To byla taková nečekaná rána,
  s kterou jsme nepočítali.
 • 00:44:13 A já si pamatuji,
  jaký to pro nás byl strašný pocit,
 • 00:44:19 když jsme nemohli nic dělat.
 • 00:44:22 Mladí kluci připravení na to,
  že budeme bránit svou vlast atd.,
 • 00:44:26 takovéto pocity.
 • 00:44:28 A teď nám před vojenskou akademií
  jezdil německý obrněný auťák
 • 00:44:32 s kulometem a hlídal,
  jestli na něj někdo něco nehodí.
 • 00:44:36 Byl to pocit takové potupy,
  že my, mladí kluci,
 • 00:44:41 nemůžeme nic dělat.
 • 00:44:44 A to byl asi jeden z momentů
  nebo popudů,
 • 00:44:47 proč spousta z nás později utíkala
  za hranice jak ještě před válkou,
 • 00:44:53 tak po válce.
 • 00:44:55 Ti, kteří neutekli za hranice,
  se podíleli na různých akcích
 • 00:45:00 proti Němcům.
 • 00:45:02 Tak jsme se snažili svou přísahu
  nějakým způsobem splnit.
 • 00:45:10 -Dlouho do noci český národ
  napjatě čeká na zprávy
 • 00:45:13 z Pražského hradu,
  kam v 19:15 dorazil Adolf Hitler
 • 00:45:17 se svým doprovodem
  a kde se rozhoduje
 • 00:45:20 o našem příštím osudu.
 • 00:45:22 Přímo odtud se hlásí reportérka
  Tereza Strnadová.
 • 00:45:25 -Dobrý večer, Adolf Hitler
  sem z České Lípy dorazil dřív,
 • 00:45:28 než se z Berlína stihl vrátit
  prezident Emil Hácha.
 • 00:45:32 Byl prý ve výborné náladě,
  dokonce porušil
 • 00:45:34 své vegetariánské zvyky,
  dal si pražskou šunku
 • 00:45:38 a zapil ji plzeňským pivem.
 • 00:45:40 Potom se údajně sháněl
  po korunovačních klenotech.
 • 00:45:43 A ve 21:30 zahájil bez vědomí
  prezidenta Háchy
 • 00:45:46 a mimo Beranovy vlády jednání
  o budoucnosti Čech a Moravy.
 • 00:45:54 -Ale vždyť i prezident Hácha
  je v této chvíli
 • 00:45:57 už více než hodinu
  také na Pražském hradě.
 • 00:45:59 -Ano, ve 20:15 zahájil prezident
  v bývalé Velké knihovně
 • 00:46:03 schůzi vlády,
  aniž by byl informován
 • 00:46:06 o přítomnosti Adolfa Hitlera
  v pravém křídle hradu.
 • 00:46:09 -O čem konkrétně se jednalo?
  -Byly zvažovány různé možnosti.
 • 00:46:12 Jedna z variant například počítala
  se dvěma nezávislými protektoráty
 • 00:46:16 v Čechách a na Moravě.
 • 00:46:18 K. H. Frank zase navrhoval,
  aby bylo území rozděleno
 • 00:46:21 do několika celků,
  které by spadaly pod Říši.
 • 00:46:24 -A dospěli už k nějakému řešení?
 • 00:46:26 -Výsledek by měl být co nejdříve,
  tedy v průběhu noci,
 • 00:46:30 aby se zabránilo pokusům
  o svolání mezinárodní konference,
 • 00:46:33 která by měla o osudu Česka
  rozhodnout.
 • 00:46:35 Zatím ale výsledek není.
 • 00:46:37 -Jak už víme,
  nacistický vůdce a jeho pomahači
 • 00:46:40 jednali dlouho do druhého dne,
  kdy Adolf Hitler 16. března 1939
 • 00:46:45 vydal výnos o zřízení
  tzv. protektorátu Čechy a Morava.
 • 00:46:50 Onen protektorát
  neměl žádnou státní povahu,
 • 00:46:54 naopak, stali jsme se součástí
  třetí říše s loutkovou vládou,
 • 00:46:58 bez parlamentu
  a bez existence samostatné armády.
 • 00:47:03 A tím začala nejtemnější kapitola
  našich dějin,
 • 00:47:06 kapitola, kterou psala
  druhá světová válka.
 • 00:47:09 Období nejstrašnějších zločinů
  proti lidskosti,
 • 00:47:12 doslova průmyslového vraždění
  a holocaustu.
 • 00:47:16 To vše začalo dnes před 80 lety.
 • 00:47:25 Skryté titulky: Tomáš Seidl
  Česká televize, 2019

Související