iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
10. 9. 2020
22:00 na ČT2

1 2 3 4 5

8 hlasů
14602
zhlédnutí

Mongolsko – země modrého nebe 2/4

K jezeru Khovsgol

Dokumentární minisérie zachycuje nejen přínos českých vědců ve společném česko-mongolském lesním projektu, ale zejména setkání s životem a kulturou obyvatel těchto odlehlých oblastí.

26 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Mongolsko – země modrého nebe - K jezeru Khovsgol

 • 00:00:26 Nevím, jestli mě někdy napadlo,
  že se budu prodírat vegetací
 • 00:00:29 7 tisíc kilometrů od domova.
  Ale určitě za to může
 • 00:00:33 moje dobrodružná povaha
  a především botanické znalosti
 • 00:00:36 spojené
  s mojí odbornou specializací.
 • 00:00:40 Nabídka podílet se
  na mezinárodním projektu
 • 00:00:42 při zachování mongolských lesů
  se prostě nedala odmítnout.
 • 00:00:47 Jedním z motivů byla i zvědavost,
  jak vlastně vypadá země,
 • 00:00:50 o které jsem toho
  do té doby tak málo věděl.
 • 00:00:54 A tak teď v průběhu 4 let trávím
  část roku v severním Mongolsku
 • 00:00:58 při popisování
  lesní i nelesní vegetace
 • 00:01:02 a sběru souvisejících informací.
 • 00:01:04 Postupně. A támhle nahoře
  se objevuje už ten modřín.
 • 00:01:10 Nerozlučným společníkem
  na všech cestách je pro mě herbář.
 • 00:01:15 Vyžaduje hodně péče, ale zjišťuji,
  že má pro mě čím dál větší cenu.
 • 00:01:20 Tím ale nemyslím
  jeho odborné poslání.
 • 00:01:23 Když totiž obracím jednotlivé
  stránky, tak nevidím jen rostliny.
 • 00:01:27 Vybavují se mi konkrétní prostředí,
  krajiny, situace,
 • 00:01:31 ale i neobvyklé zážitky
  s místními obyvateli.
 • 00:01:34 Protože kromě přírody je Mongolsko
  místem setkání s odlišnou kulturou,
 • 00:01:39 která jako by k nám
  promlouvala z jiného času.
 • 00:01:45 Z terénních výjezdů
  se vždy vracíme na základnu,
 • 00:01:48 kterou jsme tady -
  daleko od civilizace -
 • 00:01:50 vybudovali s mongolskými kolegy.
 • 00:01:53 Každý rok se zde vystřídá
  kolem 20 českých odborníků -
 • 00:01:57 specialistů
  na výzkum a pěstování lesa.
 • 00:02:00 Celá základna
  teď už vypadá hodně kultivovaně
 • 00:02:03 a po instalaci
  technických zařízení se zdá,
 • 00:02:06 že všechno běží jako na drátkách.
  Ale skutečnost je opačná.
 • 00:02:10 Příroda, která nás obklopuje,
  nám někdy dává dost výrazně najevo,
 • 00:02:15 že jsme tu jen v roli návštěvníků,
 • 00:02:17 a ona řekne poslední slovo.
  Když bude chtít.
 • 00:02:25 Například letošní léto
  se potýkáme výskytem hub
 • 00:02:28 na sazenicích ve fóliovnících
 • 00:02:31 a hlavně s masivním útokem housenek
  motýla bekyně velkohlavé.
 • 00:02:39 Motýli samotní pak obtěžují i nás,
 • 00:02:42 protože jsou
  v tohle roční období prostě všude.
 • 00:02:45 Vlastně se každý rok objeví
  nějaký problém
 • 00:02:48 vyplývající
  ze specifiky zdejšího prostředí,
 • 00:02:51 které nás udržuje
  neustále ve střehu.
 • 00:02:55 A nejde jen o hmyz.
  Jen pár kroků od dveří
 • 00:02:58 jsem včera
  nečekaně narazil na hada.
 • 00:03:01 Nejsem sice herpetolog,
  ale na základě zkušeností
 • 00:03:04 z minulého roku jsem přesvědčen, že
  to je jedovatý ploskolebec stepní.
 • 00:03:10 Navrhuji hada chytit,
  ale Míša tvrdí,
 • 00:03:13 že Mongolové při objevení hada
  používají jiný postup.
 • 00:03:22 U nás říkají -
  a je to stará mongolská tradice -
 • 00:03:25 když v blízkosti zvířat
  objevíš hada,
 • 00:03:28 je třeba mu pokropit hlavu mlékem,
  abychom se usmířili,
 • 00:03:31 on odešel a už se nevracel zpět.
 • 00:03:39 Pastevcům prý občas uštkne dobytek.
 • 00:03:42 Tady ale představuje
  největší nebezpečí pro děti
 • 00:03:46 našich mongolských kolegů, které
  si v tomto prostoru často hrají.
 • 00:03:49 A tak - pro jistotu -
  aplikujeme obě metody.
 • 00:03:54 Pokropený had je odchycen
  a odvezen několik kilometrů daleko
 • 00:03:57 od základny. Mám ale podezření,
  že je to stejný chlapík,
 • 00:04:02 kterého jsem od stanice
  za podobných okolností
 • 00:04:04 odvážel minulý rok.
  Ten ale nebyl pokropený mlékem.
 • 00:04:09 Tak uvidíme.
 • 00:04:15 Na příhodě s hadem
  se dá demostrovat vztah Mongolů
 • 00:04:19 k přírodě, který vychází
  z jejich tradiční víry,
 • 00:04:22 ale hlavně způsobu života.
 • 00:04:25 Ten dřív bez respektování
  přírodních zákonitostí a dějů
 • 00:04:29 nebyl vůbec možný.
 • 00:04:31 Tohle pouto a pokoru
  cítím ze slavnosti,
 • 00:04:34 která se koná každý rok
  v období slunovratu
 • 00:04:37 na louce za naší základnou.
 • 00:04:39 Sejdou se tu všichni ze širokého
  okolí ke společnému poděkování.
 • 00:04:45 Vysvětlovali mi, že už
  odpradávna Mongolové uctívali
 • 00:04:48 pány všeho tvorstva v přírodě.
  A tímto staletým rituálem
 • 00:04:53 chtějí vyjádřit
  svou oddanost a poslušnost
 • 00:04:55 pánům vodních toků,
  hor a všeho živého.
 • 00:05:00 Věří, že příroda tuto poctu přijme
  a že se pak dané zemi,
 • 00:05:04 stepi nebo obci
  budou vyhýbat přírodní živly
 • 00:05:07 jako krutá zima,
  velké sucho nebo zemětřesení.
 • 00:05:15 Je to docela dobrá ukázka
  národního folklóru a tradic,
 • 00:05:20 která se nevidí už ve městech vůbec.
  Jedině na venkově.
 • 00:05:24 Sice tady mají trochu
  techniky k tomu, ale paráda.
 • 00:05:41 Lidi kolem jsou většinou místní.
  Je to rodina a nejbližší přátelé
 • 00:05:45 tady družstva,
  pro které vlastně projekt děláme.
 • 00:06:03 Poprvé mám možnost
  slyšet morinchúr,
 • 00:06:06 jeden ze symbolů Mongolů.
 • 00:06:09 Považují ho za posvátný
  a jako důležitý kulturní artefakt
 • 00:06:12 ho identifikovalo také UNESCO.
 • 00:06:16 Podle jedné
  z prastarých bájí vznikl tak,
 • 00:06:19 že mladému pastevci
  zemřel krásný bílý kůň,
 • 00:06:22 kterého miloval.
  Poté se mu ale zjevil ve snu
 • 00:06:26 a požádal ho, ať vyrobí z jeho
  kostí a žíní hudební nástroj,
 • 00:06:30 na který bude hrát,
  a tak budou stále spolu.
 • 00:06:33 A od té doby zní mongolskou stepí
  tóny morinchúru.
 • 00:06:38 Já bych chtěl za nás za všechny,
  za celý tým České republiky,
 • 00:06:42 českých lesníků, i za ty kluky,
  kteří tady nejsou,
 • 00:06:45 poděkovat moc.
 • 00:06:49 PŘEKLÁDÁ DO MONGOLŠTINY
 • 00:06:59 Poděkovat, že nás rodina
  pana Arvína a paní Oyntuji
 • 00:07:03 a všichni jejich přátelé
  v tomto údolí vzali mezi sebe
 • 00:07:07 a že tady žijeme jako jedna rodina.
 • 00:07:21 K večerům na naší základně patří
  kytara našeho kolegy Huigy.
 • 00:07:25 Často zpívá písničky svého bratra,
  které jsou zde velmi známé.
 • 00:07:31 Když mi je Huiga přeložil,
  potvrdilo se to, co jsem cítil
 • 00:07:34 už z hudby - že každá z nich je
  vlastně takovým malým průzorem
 • 00:07:39 do mongolské duše. Například
  tahle o mongolské povaze se ptá:
 • 00:07:45 Jací jsme
  my Mongolové ve skutečnosti?
 • 00:07:48 Žijeme z ruky do úst a děkujeme,
 • 00:07:51 že nechodíme spát
  s prázdným žaludkem.
 • 00:07:54 A když se nás ptají, jak se máte,
  jednomyslně a nadšeně odpovíme:
 • 00:07:58 Výborně, výborně,
  ani to už nemůže být lepší.
 • 00:08:02 Ale jsme my Mongolové
  takoví doopravdy?
 • 00:08:08 Před námi je téměř tisíc kilometrů
  dlouhá cesta na sever
 • 00:08:11 k mongolsko-ruské hranici.
  Hlavním důvodem,
 • 00:08:15 proč se s několika kolegy vydáváme
  tak daleko od naší základny
 • 00:08:18 v Sharyn Golu je to,
  že chceme navštívit původní,
 • 00:08:22 lidskou aktivitou
  neovlivněné mongolské lesy.
 • 00:08:25 Zajímá nás jejich struktura,
  druhové složení a variabilita.
 • 00:08:31 Podle našich informací bychom
  měli na tyto pralesy narazit
 • 00:08:34 v okolí největšího
  mongolského jezera Chuvsgol.
 • 00:08:42 U řeky Selenge jsme překvapeni
  vysokým stavem vody,
 • 00:08:45 netypickým pro toto roční období.
 • 00:08:48 Delší déšť
  by mohl naše plány zkomplikovat,
 • 00:08:51 protože cesty
  se rychle stanou neprůjezdnými.
 • 00:08:55 Ve městě Moron se naše obavy
  potvrzují, zastihl nás prudký déšť.
 • 00:08:59 Potřebujeme se dostat
  do městečka Chatgal.
 • 00:09:03 Musíme se poradit co dál.
 • 00:09:05 Tohle je vlastně
  nějaká chráněná oblast,
 • 00:09:09 co jako Richard říkal,
  že prověříme a podíváme se tam.
 • 00:09:14 2515. To je tenhle.
 • 00:09:18 To je podle mě
  jednodenní záležitost.
 • 00:09:26 Vzhledem k dešti
  není kam pospíchat.
 • 00:09:29 A tak si jdeme rozšířit znalosti
  o zdejší oblasti do muzea v Moronu.
 • 00:09:35 V etnografické expozici
  jsem poprvé tady v Mongolsku
 • 00:09:38 narazil na zmínku o Cátanech -
  sobích lidech -
 • 00:09:43 dodnes málo známém etniku.
 • 00:09:45 Podle informací,
  které nám Míša přeložil,
 • 00:09:48 žije dodnes
  asi 500 rodin hluboko v horách
 • 00:09:51 u jezera Chuvsgol,
  ke kterému směřujeme.
 • 00:09:55 Počasí se nelepší
  ani následující den.
 • 00:09:58 Naštěstí jedeme po asfaltu
  a k večeru déšť konečně ustává.
 • 00:10:03 Jsme v Chatgalu
  na jižním konci jezera Chuvsgol.
 • 00:10:09 Městečko Chatgal působí malebně,
  ale na první pohled
 • 00:10:13 tady asi návštěvníci
  nezpozorují nic překvapivého.
 • 00:10:16 Jinak to ale vidí botanik.
  O Mongolsku jsem slýchával,
 • 00:10:20 že zde rostou celé koberce
  protěží a jiných druhů,
 • 00:10:24 jejichž blízké příbuzné
  jsem znal z Alp
 • 00:10:27 a hlavně ze slovenských Karpat.
 • 00:10:30 On věděl, proč si nebere pohorky.
 • 00:10:33 A právě okolí Chatgalu
  mi takový zážitek poskytlo.
 • 00:10:38 Nadmořská výška
  je zde přes 1600 metrů
 • 00:10:41 a téměř na každém kroku
  jsem se setkával
 • 00:10:43 s pro mě novými druhy ostřic,
  sítin, trav, všivců
 • 00:10:48 a jiných,
  převážně alpínských druhů rostlin.
 • 00:10:51 Byl to skutečně zážitek.
  Měl jsem snad i husí kůži.
 • 00:10:55 Jako když člověk
  uslyší tóny oblíbené písně.
 • 00:11:04 Na západním břehu jezera
  jsme vjeli do terénu
 • 00:11:07 a naše předchozí obavy
  se bohužel potvrdily.
 • 00:11:11 Nedávné deště vykonaly své
  a i když oba naše vozy
 • 00:11:14 mají náhon na všechna čtyři kola,
 • 00:11:16 dostáváme se vpřed
  jen velmi obtížně.
 • 00:11:20 Potvrzuje se mongolská zásada -
 • 00:11:22 nevydávat se
  do těžkého terénu jedním autem.
 • 00:11:28 Od toho místo, kde to začalo
  být špatný, jsme ujeli 3,7.
 • 00:11:34 Tak já nevím.
  Asi není cesta zpátky.
 • 00:11:38 Míša říkal, že je to půjde.
 • 00:11:45 Celé jezero
  je dlouhé přes 130 kilometrů.
 • 00:11:48 Zhruba v polovině
  vyvěrá několik léčivých pramenů
 • 00:11:51 a tvoří malou říčku.
  A právě sem se potřebujeme dostat.
 • 00:11:55 Podle dostupných informací by to
  mělo být nejvhodnější východisko
 • 00:11:59 pro náš výzkum. Naši řidiči ho
  nazývají podle Rusů istočniky.
 • 00:12:18 Začínáme pochybovat, zda se k našim
  istočnikům vůbec dokážeme dostat.
 • 00:12:28 Nádhera! Bolotá, bolotá, bolotá.
 • 00:12:33 Cestovní rychlost
  3 kilometry za hodinu.
 • 00:12:44 Čekali jsme problémy,
  ale ne v takovém množství.
 • 00:12:47 Na konci dne
  už ani nedokážeme spočítat,
 • 00:12:50 kolikrát kdo
  koho vlastně vytahoval.
 • 00:12:53 My jsme teďka se rozhodli,
  že támhle zkusíme najít místo
 • 00:12:57 na kempování na té kose tam.
  Že tam nebudou komáři.
 • 00:13:00 -No. Asi jo.
  -Co? -Asi jo.
 • 00:13:03 -Kolik to je?
  -To nejsou 3 ale 9.
 • 00:13:23 Já si myslím, že to bude úplně
  stejný boj, jako byl včera.
 • 00:14:01 -Hotovo. Takže jdeme pro lano.
  -To nemá smysl.
 • 00:14:04 Nechceme už pokračovat,
  protože se nám zdá,
 • 00:14:07 že auta
  další namáhání nemohou vydržet.
 • 00:14:10 A nedostali bychom se zpět.
  Návrh zní:
 • 00:14:13 Auta odstavit
  a pokračovat s batohy pěšky.
 • 00:14:20 Narazili jsme ale na nesouhlas
  a odhodlání mongolských řidičů,
 • 00:14:24 kteří dosažení istočniků
  vzali jako věc osobní cti.
 • 00:14:29 Tohle místo je prý už možná
  poslední větší překážka.
 • 00:14:33 A měli pravdu.
 • 00:14:41 Skoro slunce bude.
 • 00:14:43 Skoro slunce bude.
 • 00:14:48 Istočniky jsou tady 300 metrů
  někde nahoře proti proudu údajně.
 • 00:14:53 Tak tam se půjdeme podívat,
  až postavíme lágr.
 • 00:15:11 Konečně uvidíme
  vytoužené istočniky na vlastní oči.
 • 00:15:15 Ale prameny obecně patří
  v Mongolsku k uctívaným místům
 • 00:15:19 a o významu těch zdejších
  svědčí neobvykle veké ovó -
 • 00:15:23 posvátná stavba z kamenů a dřeva
  ve tvaru kužele.
 • 00:15:27 Viděli jsme jich
  v Mongolsku už mnoho.
 • 00:15:30 Většinou jsou
  na malebně položených místech,
 • 00:15:32 v průsmycích nebo na vrcholech hor.
  Staví se už odnepaměti tam,
 • 00:15:37 kde podle šamanů
  přebýval duch toho místa.
 • 00:15:41 Konaly se tu obřady
  a přinášely oběti.
 • 00:15:44 Proto každý, kdo jde kolem,
  by měl projevit úctu tím,
 • 00:15:47 že zde zanechá oběť
  v podobě nějaké věci,
 • 00:15:50 aby se vyhnul neštěstí.
 • 00:16:04 Samotné istočniky mě nezklamaly.
 • 00:16:08 Vyvěrá zde mnoho léčivých pramenů
 • 00:16:10 s účinky
  nepochybně časem prověřenými,
 • 00:16:13 protože u každého je popis,
  na jaký neduh je účinný.
 • 00:16:17 Říkám si, že podobně u nás doma
  možná vypadala příroda v místech,
 • 00:16:21 kde jsou nyní třeba Karlovy Vary
  nebo jiné známé lázně.
 • 00:16:26 Jaký osud asi čeká
  tohle romantické zákoutí?
 • 00:16:36 Příštích několik dní
  trávíme průzkumem okolí.
 • 00:16:39 Výsledkem jsou zajímavé poznatky
  o druhovém složení
 • 00:16:42 místních modřínových lesů, jejich
  struktuře a ekologických vazbách,
 • 00:16:47 které se nám budou
  hodit při následující práci.
 • 00:16:51 Já osobně jsem zde narazil
  na nové druhy rostlin,
 • 00:16:55 které jsem pak při dalších cestách
  po Mongolsku už nikde nepotkal.
 • 00:17:03 Stojíme v krásné ukázce
  původního pralesa,
 • 00:17:07 což je les, který najdeme
  poměrně vzácně i tady v Mongolsku.
 • 00:17:13 Je to les,
  kterého se nedotkla lidská ruka.
 • 00:17:16 je řízen pouze požáry,
  hmyzími disturbancemi,
 • 00:17:19 neboli narušeními, kalamitami.
 • 00:17:22 Hlavním znakem tohoto porostu
  nemusí být ani ta neprostupnost,
 • 00:17:26 dá se jím poměrně dobře procházet,
 • 00:17:29 ale hlavně ta věková
  a prostorová struktura.
 • 00:17:33 Pro prales je charakteristické,
  že se v něm nachází
 • 00:17:37 mladé stromky,
  v podstatě od věku jednoho roku,
 • 00:17:40 takzvané semenáčky
  až po staré matadory,
 • 00:17:44 několik set let staré stromy.
 • 00:17:46 V tomto případě kedr,
  borovice sibiřská.
 • 00:17:52 Tato borovice je jedním
  z nejstarších stromů v porostu.
 • 00:17:58 Má hodně
  přes 60 centimetrů v průměru.
 • 00:18:02 Řekl bych, můj odhad
  vzhledem k nadmořské výšce
 • 00:18:05 a velmi nehostinným podmínkám je,
  že může mít klidně 500 let.
 • 00:18:15 Poprvé v Mongolsku máme možnost
  prozkoumat horní hranici tajgy,
 • 00:18:20 která je tady
  kolem 1900 metrů nad mořem.
 • 00:18:27 Toto je ještě
  zcela nevyzrálá šiška kedru,
 • 00:18:32 což je pinus sibirica.
  Něco jako naše borovice limba.
 • 00:18:38 A když šiška dozraje na podzim,
  tak každé semínko je oříšek.
 • 00:18:45 A právě oříšky, které
  jsou vyhledávanou pochoutkou,
 • 00:18:49 vedou velmi často
  k destrukci stromů.
 • 00:18:52 Místní obyvatelé
  je totiž získávají tak,
 • 00:18:55 že tlučou dřevěnými palicemi
  do kmenů, a těžce je tím poškozují.
 • 00:19:00 Tady díky nedostupnosti
 • 00:19:02 máme možnost vidět
  krásné exempláře kedrových šišek.
 • 00:19:31 Ten kruh se dělá takhle,
  protože slunce se takhle točí.
 • 00:19:42 Jezero Chuvsgol je velmi vysoko -
  1640 metrů nad mořem.
 • 00:19:48 Takže vlastně výš než naše Sněžka.
 • 00:19:51 A leží ve stejné příkopové
  propadlině jako ruský Bajkal.
 • 00:19:55 V Bajkalu také končí vody řeky,
  která z Chuvsgolu vytéká.
 • 00:20:00 Dočetl jsem se,
  že tohle jezero představuje
 • 00:20:03 dvě třetiny zásob
  sladké vody celého Mongolska.
 • 00:20:06 Pro jeho rozlohu
  mu Mongolové říkají dalaj - moře.
 • 00:20:12 Z hřebene hory dohlédneme až na
  ostrov Dalajn-chüj - Pupek moře.
 • 00:20:34 Chuvsgol je jedinečná lokalita.
 • 00:20:36 Určitě jedna z nejzajímavějších,
  které jsem viděl.
 • 00:20:40 Ale bohužel nastal čas návratu.
 • 00:20:43 Obavy z průjezdnosti cesty
  ještě posílil noční déšť.
 • 00:20:46 Naši řidiči
  to však vidí optimisticky.
 • 00:20:51 Bez obav.
  Do večera jsme z toho venku.
 • 00:21:01 Určitě dnes projedeme dobře.
 • 00:21:03 Myslím,
  že se z toho bahna dostaneme!
 • 00:21:10 Rozhodně budeme tahat tady Mendeho
  a obávám se, že i sebe někdy.
 • 00:21:22 Právě sedím v UAZu uzamčen
  tady organickou vrstvou rašeliny.
 • 00:21:38 Celou dobu jsme doufali,
  že situace, kdy zapadnou obě auta,
 • 00:21:42 nikdy nenastane.
  Ale teď to vypadá dost beznadějně.
 • 00:23:01 Šlo to dobře.
 • 00:23:03 Ale malá chybička
  se přece jen vloudila.
 • 00:23:07 Jakmile jsme na zpevněné cestě,
  objevují se okamžitě známky
 • 00:23:11 začínajícího komerčního využití
  téhle jedinečné lokality.
 • 00:23:15 Chuvsgol je jedním
  z nejoblíbenějších míst
 • 00:23:18 a každý Mongol by ho prý měl
  alespoň jednou navštívit.
 • 00:23:25 A jak už to dnes ve světě chodí -
  masová obliba podobných míst
 • 00:23:30 vede většinou po čase
  k jejich postupné zkáze.
 • 00:23:34 Cítím tu prognózu ve vzduchu i zde
  a je mi z toho trochu smutno.
 • 00:23:39 Tenhle pocit se prohloubil,
 • 00:23:41 když jsme narazili na místo
  s Cátany - sobími lidmi.
 • 00:23:45 Je to národ,
  žijící jen svým dobytkem,
 • 00:23:48 s jeleny,
  na nichž jezdí jako na koni.
 • 00:23:52 Tak je představil světu už ve
  13.století cestovatel Marco Polo.
 • 00:23:57 Domovem Cátanů
  byl odjakživa les - tajga
 • 00:24:01 a jejich způsob života se odlišoval
  od ostatních mongolských národů.
 • 00:24:06 Při násilné kolektivizaci
  se je pokusili pochytat,
 • 00:24:10 zavřít do vesnic
  a museli založit družstva.
 • 00:24:13 Ale když v roce 1990
  padla vláda řízená komunisty,
 • 00:24:18 Cátani se vrátili
  se svými soby zpět do tajgy.
 • 00:24:22 Staří nezapomněli jak přežít
  a mladí měli sílu vyhnat stáda.
 • 00:24:28 Když jsem o tom všem četl,
  doufal jsem, že se s Cátany
 • 00:24:32 někde na Chuvsgolu setkám.
  Ale tahle prezentace,
 • 00:24:35 nebo spíš tragikomická atrakce
  postavená na tom nejpovrchnějším
 • 00:24:39 možném způsobu sdělení o jejich
  životě, mě spíš odpuzovala.
 • 00:24:45 Cátani určitě ano,
  ale jinak a jinde.
 • 00:24:51 Když opouštíme Chuvsgol,
  tak o Cátanech,
 • 00:24:55 jejich osudech a existenci
  ještě dlouho přemýšlím.
 • 00:24:58 Patří mezi silné okamžiky
  mongolských zážitků.
 • 00:25:01 Stejně jako dny strávené
  v přírodě, která mě nadchla.
 • 00:25:05 Ale musím přiznat,
  že o budoucnost sobích lidí
 • 00:25:09 i oblast kolem jezera mám obavy.
  Chuvsgol je další místo,
 • 00:25:13 kde mi připadá, že jsem je
  navštívil na poslední chvíli.
 • 00:25:17 Před okamžiky změn,
  které nelze odvrátit.
 • 00:25:21 Skryté titulky: Jaroslav Švagr
  Česká televize 2019

Související