Dnešní Mongolsko se potýká s mnohými ekologickými problémy. Jedním z nich je citelné ubývání a devastace lesů. Hlavní protagonista seriálu Tadeáš Štěrba díky svému lesnickému vzdělání a znalostem floristiky dostal nabídku podílet se na mezinárodním projektu při záchraně mongolských lesů. Úkolem dvacetičlenného týmu českých odborníků je navrhnout trvale udržitelný management obhospodařování lesů, včetně zachování a znovuobnovení původní biodiverzity v místech zdevastovaných lesů. Projekt s názvem „Rozvoj lesů a genofondu místních ekotypů lesních dřevin v Mongolsku“ je financován Českou republikou prostřednictvím České rozvojové agentury (ČRA).

Pro mnoho českých diváků bude proto možná překvapením, že na severu Mongolska jsou lesy a velmi odlišná vegetace,“ prozrazuje režisér Ladislav Moulis a dodává: „Práce v rámci mezinárodního projektu byla pro mě jako pro dokumentaristu zajímavá především v tom, že díky dlouhé době trvání projektu se podařilo navázat s místními obyvateli velice blízké vztahy. Nejenom že jsme se setkávali s každodenním životem a problémy Mongolů, ale byli jsme často zváni do rodin pastevců, mohli sledovat jejich tradiční rituály nebo slavnosti. Díky našim mongolským kolegům, kteří nás představili jako své přátele, jsme se mohli ptát a bavit o tématech, která by byla pro běžného turistu zapovězena. Když jsem do Mongolska odjížděl poprvé, bylo pro mě velmi exotickou zemí, ale časem jsem poznal, že i přes odlišnou mentalitu a kulturu máme s jeho obyvateli společné styčné body a stejné zkušenosti. Jedním z příkladů je například období normalizace v době sovětské nadvlády a následné ‚sametové revoluce‘.

Dokumentární minisérie představuje v prvních třech dílech dosud málo známou část severního Mongolska. Ve čtvrtém dílu pak představí pouštní oblast Gobi subjektivním pohledem mladého českého experta Ing. Tadeáše Štěrby. Tadeáš Štěrba mongolskou realitu vnímá jako odborník na přírodovědnou tematiku, ale rovněž ho zajímají všechny aspekty kulturní, sociální a politické, související se zemí, ve které se v průběhu čtyř let pohyboval.