iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
28. 5. 2020
21:30 na ČT2

1 2 3 4 5

23 hlasů
35298
zhlédnutí

Osudové lásky

Spalující roky kancléře Metternicha

Všemocný politik, pokořitel Napoleona a pověstný svůdník podlehl kouzlu krásné vévodkyně Zaháňské. A ta ho dokázala pořádně potrápit

26 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Osudové lásky - Spalující roky kancléře Metternicha

 • 00:00:24 -Býval jedním
  z nejmocnějších mužů Evropy.
 • 00:00:26 Celoživotní monarchista.
 • 00:00:28 Obratný diplomat,
  inteligentní vyjednávač,
 • 00:00:31 talentovaný politik.
 • 00:00:33 Zároveň ale prožíval
  bouřlivý osobní život.
 • 00:00:37 Život vzorného manžela
  a otce rodiny.
 • 00:00:39 Také ale život,
 • 00:00:41 v němž se potkával s nejkrásnějšími
  a nejzajímavějšími ženami své doby.
 • 00:00:46 Jedna z nich však pro něho
  měla být vpravdě osudová.
 • 00:00:50 Tak osudová,
 • 00:00:51 že kvůli ní dokázal obnažit
  i své nejhlubší city.
 • 00:00:56 Začíná příběh lásky
 • 00:00:57 Kateřiny Vilemíny Zaháňské
  a Klemense Lothara Metternicha.
 • 00:01:11 -Tady vidíme původní krabice,
 • 00:01:14 ve kterých byl uložen
  rodinný archiv Metternichů
 • 00:01:17 na zámku v Plasích.
 • 00:01:19 Tady vidíme krabici,
 • 00:01:21 kde byla uložena Metternichova
  rodinná korespondence.
 • 00:01:27 V roce 1949 Plasy navštívila
  paní doktorka Mária Ulrichová,
 • 00:01:32 později významná badatelka,
  romanistka,
 • 00:01:35 a tam našla v uloženém
  rodinném archivu kazetu
 • 00:01:40 se zhruba 600 dopisy
 • 00:01:43 mezi kancléřem Metternichem
  a kněžnou Zaháňskou.
 • 00:01:47 -S doktorem Janem Kahudou
  si prohlížíme některé z dopisů.
 • 00:01:50 Jsou psány většinou francouzsky.
 • 00:01:52 Občas německy.
 • 00:01:54 Co dopis, to literární útvar.
 • 00:01:56 Štěstí, že doktorka Mária Ulrichová
  se později postarala
 • 00:02:00 i o knižní vydání těchto dopisů.
 • 00:02:03 -Korespondence je velmi intenzivní,
  je asi ze 3 let jejich vztahu
 • 00:02:09 mezi lety 1813-1815.
 • 00:02:12 Můžeme tím vyrozumět o jejich vztahu
  dvou velice výrazných osobností.
 • 00:02:22 -Co se týče kancléře Metternicha,
 • 00:02:25 stopy, které u nás zanechal,
  jsou obrazně řečeno hluboké.
 • 00:02:29 Což si uvědomují
 • 00:02:30 např. v někdejším rodovém zámku
  Metternichů v Kynžvartu.
 • 00:02:35 -Kynžvart
  byl jeho srdeční záležitostí.
 • 00:02:37 Poté, co nastoupil
  do úřadu
 • 00:02:39 státního rakouského kancléře,
 • 00:02:42 zahájil rozsáhlou obnovu zámku
 • 00:02:46 a z tehdy polorozpadlého
  trojkřídlého barokního zámku
 • 00:02:51 vytvořil moderní letní rezidenci,
 • 00:02:55 kterou koncipoval jako místo
  setkávání
 • 00:02:59 vrcholných evropských diplomatů.
 • 00:03:02 A také místo, kam shromažďoval
  významné umělecké sbírky.
 • 00:03:10 -Další výraznou stopu
  zanechal kancléř v Plasích.
 • 00:03:13 Tam, kde měla být později objevena
  jeho milostná korespondence.
 • 00:03:17 Právě v Plasích Metternich nechal
  z bývalého cisterciáckého kláštera,
 • 00:03:22 ve své době jednoho
  z nejbohatších u nás,
 • 00:03:25 vybudovat rozlehlé a ekonomicky
  skvěle prosperující panství.
 • 00:03:30 -Začal tady s velkými přestavbami.
 • 00:03:33 Potřeboval hospodářské zázemí
  pro svoje reprezentativní počínání.
 • 00:03:38 Byl to člověk velkého světa,
  byl ve službách císaře,
 • 00:03:41 a to vyžadovalo velkou reprezentaci,
  což něco stálo.
 • 00:03:47 Krajina mu připomínala jeho domovinu.
  Sám jednou řekl:
 • 00:03:51 "v mých žilách proudí Rýn,
  mou otčinou je Porýní,
 • 00:03:55 mou vlastí Evropa."
 • 00:04:02 -Klemens Wenzel Lothar Metternich
 • 00:04:05 sní už více než 160 roků
  svůj věčný sen.
 • 00:04:09 Tady v Metternichovské hrobce
  v Plasích.
 • 00:04:13 Téměř 40 roků řídil
  rakouskou zahraniční politiku.
 • 00:04:18 Byl to člověk přísných
  politických zásad,
 • 00:04:21 přesvědčený monarchista,
  ale byl to taky citlivý člověk,
 • 00:04:25 dokonce citově strádající,
  až zoufalý,
 • 00:04:28 protože jak jinak
  vysvětlit slova dopisu,
 • 00:04:31 který psal 12. června 1813.
 • 00:04:35 A právě v době,
 • 00:04:36 kdy se ve svých 40 letech ocitl
  na samém vrcholu své politické moci.
 • 00:04:45 CITACE
  -"Jak to,
 • 00:04:46 že jste si ještě nenašla ani chvilku,
 • 00:04:48 abyste mi řekla
  alespoň jedno milé slovo?
 • 00:04:51 Proč?
 • 00:04:52 Jsem příliš bláhový,
  že se jej dožaduji.
 • 00:04:55 Bohužel všechno mi říká,
  že mám až příliš šlechetné srdce,
 • 00:04:58 to srdce,
  které mi tolik lidí ochotně vyčetlo,
 • 00:05:01 a toto ubohé srdce
  je na světě tak samo."
 • 00:05:07 -Zaučil se francouzské Konstanc,
  to mu bylo 15 let.
 • 00:05:11 První vážná milenka
  byla Kateřina Bagrationová,
 • 00:05:16 potom byla Karolína Muratovová,
  což byla asi nejvíce postavená,
 • 00:05:20 Napoleonova sestra.
 • 00:05:24 Laurette Junot,
  manželka velitele Paříže,
 • 00:05:29 což taky nebyla špatná známost.
 • 00:05:32 Nebyl Casanova v tom smyslu
  dobýt a odejít.
 • 00:05:36 Každou, kterou si vybral,
  skutečně miloval.
 • 00:05:41 Jak to, že to víme?
 • 00:05:42 Zachovaly se dopisy.
 • 00:05:44 Každé psal dopisy plné vyznání,
  lásky, školáckých veršů.
 • 00:05:49 On, budoucí kancléř,
  který vládl Evropě,
 • 00:05:52 psal ženám básničky.
 • 00:05:54 -Metternicha fascinovaly ženy,
  hlavně určitý typ žen,
 • 00:06:00 vzdělané, nezávislé,
  pro něj inspirující.
 • 00:06:07 -Před chvílí citované řádky z dopisu,
 • 00:06:10 který Metternich napsal
  12. června 1812,
 • 00:06:13 nepatřily žádné ze zmíněných krásek.
 • 00:06:16 Patřily právě
  Kateřině Vilemíně Zaháňské.
 • 00:06:20 Ano, nemýlíte se.
 • 00:06:22 Ta hodná paní kněžna,
 • 00:06:24 kterou známe z láskyplné Babičky
  od Boženy Němcové.
 • 00:06:27 Také ale zřejmě největší láska
  Klemense Metternicha.
 • 00:06:31 Metternich prvně potkal
 • 00:06:33 tehdy 22letou
  Kateřinu Vilemínu Zaháňskou
 • 00:06:36 v roce 1803.
 • 00:06:39 Láskou k ní však zahořel
  až o 10 roků později.
 • 00:06:42 To už byl rakouským
  ministrem zahraničí.
 • 00:06:45 Kateřina Vilemína Zaháňská
  ho uchvátila natolik,
 • 00:06:49 že je v jednom z mnoha svých dopisů,
 • 00:06:52 byl adresován 22. září 1813,
  napsal:
 • 00:06:57 -"Má drahá, drahá Vilemíno,
 • 00:07:00 miluji Tě a jsem si jist,
  že tak Tě ještě nikdo jiný nemiloval
 • 00:07:05 a milovat nebude.
 • 00:07:07 Miluje Tě pro Tebe samu,
  a to velmi mnoho lidí neumí,
 • 00:07:10 přestože je to jediná láska,
  která za to stojí."
 • 00:07:16 -V roce 1813 je hluboce zamilovanému
  Metternichovi 40 let.
 • 00:07:21 Patří mezi nejmocnější muže Evropy.
 • 00:07:24 Rozený diplomat a politik,
  který dodnes inspiruje.
 • 00:07:29 -Henry Kissinger,
 • 00:07:31 autor jednoho
  ze zajímavých životopisů,
 • 00:07:34 tak Metternicha popsal
  jako zakladatele
 • 00:07:36 moderní světové diplomacie.
 • 00:07:38 Zastával úplně nové zásady
  diplomacie,
 • 00:07:41 které v tu dobu
  na evropském kontinentu nebyly.
 • 00:07:44 Vycházel z britských zásad
  vyrovnaných sil.
 • 00:07:47 Ač nebyl autorem,
 • 00:07:49 a na počátku byl nepřítelem
  Svaté aliance,
 • 00:07:51 na ni přistoupil.
 • 00:07:52 Jeho plánem bylo,
 • 00:07:54 že v Evropě nemá být
  dominantní velmoc.
 • 00:07:57 Ve chvíli,
  kdy bude dominantní velmoc,
 • 00:07:59 hrozí konflikt.
 • 00:08:00 Přišel s 5 základními velmocemi,
  které budou ve stejném postavení,
 • 00:08:05 a díky tomu zůstane v Evropě
  klid a pořádek.
 • 00:08:08 -Snažil se prosadit
  systém spoluodpovědnosti
 • 00:08:11 za řešení konfliktů mírovou cestou.
 • 00:08:14 Tento systém fungoval
  až do 1. světové války,
 • 00:08:18 100 let.
 • 00:08:20 -Klíčové bylo,
  že měl dobré vzdělání,
 • 00:08:24 studoval na dvou univerzitách,
 • 00:08:28 ve Štrasburku a v Mohuči.
 • 00:08:31 Ve Štrasburku bylo zajímavé,
 • 00:08:33 že měli stejného učitele šermu
  s Napoleonem,
 • 00:08:38 který také krátce exspiroval
  na štrasburské univerzitě,
 • 00:08:42 ale už se tam nepotkali.
 • 00:08:44 -Kdybych měla mluvit sama za sebe,
 • 00:08:46 co mi je na kancléři Metternichovi
  sympatické,
 • 00:08:49 tak je to jeho touha po vědění.
 • 00:08:52 Byl to velmi zvědavý člověk a
  zvídavý.
 • 00:08:55 Měl k tomu dobré dispozice,
  protože měl dobrou paměť,
 • 00:08:59 což se vždycky hodí.
 • 00:09:01 -Kromě němčiny a francouzštiny
  ovládal velice dobře latinu.
 • 00:09:04 Vyznal se v diplomacii,
  základních vědách,
 • 00:09:07 to v té době bylo běžné.
 • 00:09:09 Byl to muž,
 • 00:09:10 který si velice potrpěl
  na diplomatický protokol, etiketu.
 • 00:09:14 Sám byl věhlasný švihák.
 • 00:09:18 -Mladý a neobyčejně sebevědomý
  Metternich si byl vědom své krásy.
 • 00:09:23 Dokonce se říká,
 • 00:09:24 že se několikrát denně díval
  na sebe do zrcadla.
 • 00:09:29 Na druhou stranu
  měl fenomenální paměť.
 • 00:09:32 Zajímal se o všechny možné
  oblasti lidského vědění,
 • 00:09:37 studoval práva a navštěvoval
  také přednášky o fyzice,
 • 00:09:42 filozofii, politice, literatuře.
 • 00:09:47 Bylo mu něco přes 20 roků,
 • 00:09:50 když vstoupil
  do diplomatických služeb.
 • 00:09:53 Významným předělem v jeho životě
  se stal výhodný sňatek.
 • 00:09:59 -Padla volba na Eleonoru Kounicovou,
 • 00:10:01 což byla vnučka bývalého kancléře
  Marie Terezie.
 • 00:10:06 Už to zajišťovalo úspěch.
 • 00:10:10 Eleonora Kounicová
  nebyla žádná krasavice,
 • 00:10:13 ale nedá se říct,
  že by byla ošklivá.
 • 00:10:16 Dohodila je k sobě,
  pokukovali, nic,
 • 00:10:19 ovšem Eleonora se na první pohled
  zamilovala do Metternicha.
 • 00:10:23 Už při jejich druhém setkání
 • 00:10:25 Metternich ocenil
  její další vlastnosti,
 • 00:10:28 a roku 1795 se konala velká svatba
  na Slavkově. S velkou parádou.
 • 00:10:36 -Sňatek s paní
  Marií Eleonorou Kounicovou
 • 00:10:39 mu otevřel dveře do mnoha
  vyšších pater politiky a diplomacie.
 • 00:10:45 A zahájil svou hvězdnou kariéru.
 • 00:10:50 -Měl přístup do nejbližších kruhů,
  a protože měl vzdělání,
 • 00:10:54 podnikl diplomatickou kariéru,
  nastoupil ji v roce 1801.
 • 00:11:00 První stupínek vrcholu bylo,
 • 00:11:03 že se stal velvyslanec
  v Drážďanech.
 • 00:11:08 Současně to byl první stupínek
  k tomu, že poznal další a další ženy.
 • 00:11:15 -Říkal jsem krásný Klement,
 • 00:11:16 všechno,
  co bylo základem 18. století,
 • 00:11:20 tak v něm bylo.
 • 00:11:21 Co 19. století přestávalo být,
  tak se snažil zachovat.
 • 00:11:25 Byl to muž velmi ješitný,
  několikrát ženatý,
 • 00:11:29 ale vždy hrdý na své milenky,
 • 00:11:31 což je věc 18. století,
  ne 19. století.
 • 00:11:34 Je to zvláštní, ale 19. století
  bylo mnohem prudérnější,
 • 00:11:37 než 18. století.
 • 00:11:39 -Jak už ale víme,
 • 00:11:41 jedna z jeho milenek
  ho zvláště očarovala.
 • 00:11:44 Byla to,
  jak tu už ostatně několikrát zaznělo,
 • 00:11:47 Kateřina Vilemína Zaháňská,
 • 00:11:50 jedna ze čtyř dcer kuronského vévody
  Petra Birona.
 • 00:11:54 -Byla vychovávána
  různými vychovateli
 • 00:11:57 a už v mládí se stala
  velmi nezávislou osobou, vzdělanou.
 • 00:12:02 Uměla velice dobře anglicky,
  což v té době bylo velice zajímavé.
 • 00:12:07 Byla velká anglofilka.
 • 00:12:09 V tomto smyslu byla Metternichovi
  intelektuální partnerkou,
 • 00:12:14 která byla schopná nějak recipovat
  politické záležitosti,
 • 00:12:19 které jí vyprávěl.
 • 00:12:21 Pak v Ratibořicích hostila
  ruského cara
 • 00:12:24 a vrcholné osobnosti své doby,
 • 00:12:27 tak to musela být žena,
 • 00:12:29 která se uměla pohybovat
  v nejvyšší společnosti
 • 00:12:33 a nejvyšší společnost také zaujmout.
 • 00:12:41 -Na Metternichovy vášnivé,
  až prosebné dopisy,
 • 00:12:44 Kateřina Zaháňská odpovídá
  zpočátku spíše zdrženlivě.
 • 00:12:48 Teprve poté,
 • 00:12:49 co zoufalý Metternich začne dokonce
  vyhrožovat svými slzami,
 • 00:12:53 přijde proměna.
 • 00:12:55 I Kateřina začne posílat
  svá milostná vyznání.
 • 00:12:58 Navíc bude mít
  na Klemense Metternicha
 • 00:13:01 natolik velký vliv,
 • 00:13:03 že v mnohém ovlivní
  i jeho zahraniční politiku.
 • 00:13:06 23. listopadu 1813
  Kateřina Vilemína píše:
 • 00:13:13 -"Můj drahý Klemensi,
  nejdražší příteli,
 • 00:13:16 vím, že mne milujete,
  ne tak jak si zasluhuji,
 • 00:13:20 ale tak, jak umíte milovat
  jen Vy - dokonale.
 • 00:13:24 Spoléhám na tuto sladkou
  a uklidňující jistotu,
 • 00:13:27 uchyluji se pod její ochranná křídla,
 • 00:13:30 pro mne je tam vše,
 • 00:13:32 je tam i srdce,
  které je šťastné,
 • 00:13:34 že je v něm pro Vás
  tolik dobrého."
 • 00:13:38 -V roce 1813 je Kateřině Vilemíně
  Zaháňské 32 let.
 • 00:13:43 Půvabná, nadaná, inteligentní,
  vzdělaná.
 • 00:13:48 Zajímala se o vše možné,
  co ji obklopovalo.
 • 00:13:53 Také o politiku.
 • 00:13:55 Některé dopisy,
 • 00:13:56 které psala Metternichovi
  v letech 1813-1814,
 • 00:14:01 jsou toho důkazem.
 • 00:14:03 Jako např. ten z 31. října 1813.
 • 00:14:10 -"Vy dobře víte,
  že jsem především dobrá Rakušanka,
 • 00:14:14 myslím, že se přestanu plést
  do této politiky,
 • 00:14:17 protože ji nemáte rád.
 • 00:14:19 Ujišťuji vás,
 • 00:14:21 že nejvíce svého volného času
  trávím tím,
 • 00:14:24 že se zabývám vším,
  co má nějakou spojitost
 • 00:14:27 se slávou naši druhé vlasti.
 • 00:14:30 Říkám naši,
 • 00:14:32 protože ani Ty ses nenarodil
  v této zemi."
 • 00:14:36 -Kateřina Vilémina Zaháňská psala
  tyto řádky pod dojmem událostí,
 • 00:14:41 jež Evropa tehdy prožívala.
 • 00:14:48 V roce 1813 vstoupilo Rakousko
  opět do války s Francií.
 • 00:14:54 Klemens Metternich ovládá
  v této době
 • 00:14:56 diplomatické kolbiště
  protinapoleonských sil.
 • 00:15:00 Mimo jiné i proto,
  že Metternich,
 • 00:15:02 který byl svého času
  ambasadorem v Paříži,
 • 00:15:05 Napoleona velmi dobře znal.
 • 00:15:07 Znal jeho přednosti i slabosti.
 • 00:15:11 -Metternich nyní žije
  uprostřed války.
 • 00:15:14 Zároveň ho ale spaluje vášeň
  ke Kateřině Vilemíně Zaháňské.
 • 00:15:19 2. listopadu 1813
  jí z Fuldy píše:
 • 00:15:26 -"Dnes jsem viděl to,
  co ještě nikdy v životě.
 • 00:15:29 Cesta dlouhá asi deset mil,
  pokrytá mrtvolami,
 • 00:15:32 lidé, koně, vše v jedné změti,
 • 00:15:36 a ti, co zůstali naživu,
  klesali na kolena,
 • 00:15:39 aby vzývali dávného panovníka
  Svaté říše,
 • 00:15:41 kterou chtěli barbaři rozdrtit.
 • 00:15:45 Sbohem, drahá přítelkyně.
 • 00:15:46 Před odjezdem musím ještě vybavit
  obsáhlou korespondenci,
 • 00:15:50 a i když moje myšlenky Tě opouštějí,
  moje srdce zůstává u Tebe.
 • 00:15:55 Jen u Tebe..."
 • 00:16:03 -V říjnu 1813 vojska Pruska,
  Rakouska a Ruska
 • 00:16:06 porazí u Lipska Napoleona.
 • 00:16:09 Metternich se cítí být
  nepřemožitelný, neomylný.
 • 00:16:13 V duchu jiného dopisu
  určeného Kateřině Vilemíně:
 • 00:16:20 -"Ve chvílích,
 • 00:16:21 kdy srdce se stává
  posvátnou schránkou
 • 00:16:23 mých nejtajnějších myšlenek,
 • 00:16:25 jsem ti několikrát opakoval,
  drahá přítelkyně,
 • 00:16:29 že již delší dobu
  se mne zmocňuje pocit,
 • 00:16:32 že jsem byl prozřetelností povolán
  k velkému dílu.
 • 00:16:35 A v této inspiraci
  jsem našel sílu uskutečnit je."
 • 00:16:44 -Potkávali se v době událostí ve
  Vídni, zejména vídeňského kongresu.
 • 00:16:50 Na počátku jejich vztahu
  to bylo řízené.
 • 00:16:56 V Praze, Lounech,
  když Metternich cestoval
 • 00:17:01 někam za diplomatickým posláním,
 • 00:17:05 tak kněžna Zaháňská za ním přijela
  a v počátečních dobách
 • 00:17:10 to bylo takové,
 • 00:17:12 že byli různě domluveni.
 • 00:17:15 V dalších vztazích
  se několik měsíců neviděli.
 • 00:17:19 -Byla 2x vdaná,
 • 00:17:21 přitom v manželství
  vždycky měla milence.
 • 00:17:24 Milenců bylo tolik,
  že to v knihách není všechno popsané.
 • 00:17:31 Jedním z nich se stal Metternich.
 • 00:17:34 Současně s ním,
  a to je velice zajímavé,
 • 00:17:37 byl její milenec car Alexandr I.
 • 00:17:42 Všechno se odehrávalo v roce 1813
  v Ratibořicích a v zámcích okolo.
 • 00:17:50 V jednom bydlel Metternich,
  v jednom Alexandr,
 • 00:17:53 ve třetím František císař.
 • 00:18:17 -Metternichovy dopisy plné vášně
  a žárlivosti pokračují.
 • 00:18:21 Jedním z objektů
  Metternichovy žárlivosti
 • 00:18:24 se také stal tehdy 26letý plukovník
  Alfred Windischgrätz.
 • 00:18:28 Hrdina napoleonovských válek
  vyznamenaný rytířským křížem.
 • 00:18:35 O více než 30 let později
  měl Windischgrätz vejít
 • 00:18:39 i do české historie.
 • 00:18:40 Jako generál,
  který nechal v roce 1848
 • 00:18:44 utopit v krvi
  pražské červnové povstání.
 • 00:18:48 Citujme z Metternichova listu
  Kateřině Vilemíně z 16. ledna 1814:
 • 00:19:01 -"Zdálo se mi o Tobě celou noc.
 • 00:19:03 Jednou v dobrém,
  jednou ve zlém.
 • 00:19:06 Ve druhém snu
  jsem přijel do Ratibořic.
 • 00:19:09 Našel jsem tě tam zabydlenou
  s Alfredem.
 • 00:19:12 Vstoupil jsem do jídelny,
 • 00:19:13 prošel salonem, knihovnou,
  ložnicí, malou pracovnou.
 • 00:19:17 Spojovací dveře do Alfredova pokoje
  byly otevřené,
 • 00:19:21 vstoupil jsem
  a tam tě vidím,
 • 00:19:23 jak s ním kouříš dýmku.
 • 00:19:25 Vyjadřuji svůj údiv a Ty:
 • 00:19:28 Dávám mu důkaz své lásky.
 • 00:19:33 To jsi odpověděla.
 • 00:19:35 Bylo to jeho přání
  a já mu je neodmítla.
 • 00:19:39 Prošel jsem zpět,
  vyšel jsem do zahrady,
 • 00:19:41 sedl si na lavičku a vyplakal se.
 • 00:19:44 Probudil jsem se celý zpitomělý
  ze své pitomosti.
 • 00:19:47 Myslím, že jsem vykřikl:
  ona přece nekouří.
 • 00:19:51 Dobrý bože, nedopusť,
 • 00:19:52 abych byl někdy v bdělém stavu
  tak pitomý, jako v tom snu."
 • 00:20:00 -V některých dopisech
  oba řeší milostný trojúhelník.
 • 00:20:04 Přesněji Metternichovu ženu Loren,
 • 00:20:06 která mu postupně dala 7 dětí.
 • 00:20:09 Svého otce však přežily
  pouze dvě dcery.
 • 00:20:12 Metternich Kateřině Vilemíně
  26. ledna 1814 radí:
 • 00:20:20 -"Pokud jde o Loren,
  nemusíš se nijak namáhat.
 • 00:20:23 Chovej se k ní docela prostě,
  laskavě a přirozeně.
 • 00:20:27 Navykej ji,
  aby tě vídala,
 • 00:20:29 protože především na tom
  spočívá základ vztahu s ní."
 • 00:20:35 -Z dopisu Kateřiny Vilemíny,
 • 00:20:37 která si dobře uvědomuje,
  že Loren o jejich vztahu dobře ví:
 • 00:20:43 -"Ano, myslím si, že až se Loren
  naučí číst v mém srdci,
 • 00:20:47 zamiluje si mě,
  možná někdy,
 • 00:20:49 pro mou lásku k Tobě."
 • 00:20:52 -Klemens Metternich
  má v tomto směru jasno.
 • 00:20:55 Jak ostatně píše Kateřině Vilemíně.
 • 00:20:59 -"Láska je výlučná.
 • 00:21:01 Co tuto pravdu potvrzuje,
  je skutečnost,
 • 00:21:04 že lze mít velice rád svou ženu
  a zbožňovat svou přítelkyni,
 • 00:21:08 aniž se jeden cit kříží s druhým."
 • 00:21:13 -Stačí se podívat na význačné
  osobnosti 18. století,
 • 00:21:17 Ludvíka XV.
  až např. k Augustu Silnému.
 • 00:21:19 Silný se mu neříkalo
  kvůli jeho síle,
 • 00:21:22 ale množství milenek.
 • 00:21:24 Mít milenku
  bylo galantní dobrodružství.
 • 00:21:26 Bylo to něco,
 • 00:21:27 co v té době částečně patřilo
  u šlechty k vyšším lepším mravům.
 • 00:21:31 -Kněžna Zaháňská
  po něm zřejmě žádala více,
 • 00:21:34 než jí mohl nabídnout.
 • 00:21:36 Z jisté fáze korespondence vyplývá,
  že si představovala,
 • 00:21:40 že Metternich kvůli ní opustí
  svou rodinu
 • 00:21:44 a jejich svazek formálně
  a právně nějak potvrdí.
 • 00:21:52 Ale to pro Metternicha
  nebylo možné,
 • 00:21:54 nejen z důvodu společenských,
  ale i osobních.
 • 00:22:00 -Od počátku roku 1814
  jsou ale Metternichovy dopisy
 • 00:22:04 čím dál více vyčítavé.
 • 00:22:07 Žárlí.
 • 00:22:08 Cítí, že vztah,
 • 00:22:09 především ale ze strany
  Kateřiny Vilemíny, chladne.
 • 00:22:13 27. listopadu 1814 jí píše.
 • 00:22:18 Velká láska končí.
 • 00:22:20 Kateřina Vilemína Zaháňská,
  o které známí říkají,
 • 00:22:24 že nedokáže být žádnému muži věrná,
  se vdává.
 • 00:22:29 Už potřetí.
 • 00:22:31 Ale i s tímto mužem
  se posléze rozejde.
 • 00:22:37 A Klemens Wenzel Lothar Metternich
  v roce 1825 ovdoví.
 • 00:22:43 Stihne se ještě dvakrát oženit
  a dvakrát ovdovět.
 • 00:22:47 Ale i jeho posléze
  smete plamen revoluce 1848.
 • 00:22:52 Bude potom střídavě žít ve Vídni
  a tady na zámku Kynžvart.
 • 00:23:03 -Metternich v jednom svém dopise
  píše, kdy už je jasné,
 • 00:23:09 že jejich vztah bude ukončen,
  tak píše,
 • 00:23:12 že o dopisy ten,
  který zemře z nich později,
 • 00:23:18 by se měl postarat
  o jejich zničení,
 • 00:23:21 protože je to privátní záležitost.
 • 00:23:25 Což se bohudík nestalo,
  protože to Metternich už neovlivnil
 • 00:23:32 a dochovaly se do dnešní doby.
 • 00:23:35 Ale je možné,
  že proti jeho vůli.
 • 00:23:39 Kdyby to měl možnost ovlivnit,
 • 00:23:42 tak by měl možná zájem
  jako mnozí další
 • 00:23:45 takovou korespondenci zlikvidovat.
 • 00:23:51 -Je to velmi zajímavý doklad doby.
 • 00:23:53 Zajímavý doklad o tom,
  jaký Metternich byl,
 • 00:23:57 v jakém prostředí se pohyboval.
 • 00:24:00 Je to velmi intimní zpověď člověka,
 • 00:24:02 který pobýval na začátku 19. století
  v Evropě,
 • 00:24:07 která byla zmítána válkou.
 • 00:24:10 Člověka, který toužil
  po mírovém uspořádání
 • 00:24:14 a jehož srdce planulo
  pro jednu ženu, které to psal.
 • 00:24:21 Jeho srdce planulo pro několik žen.
 • 00:24:25 Takhle intimní zpověď
  je velkou vzácností.
 • 00:24:43 Klemens Wenzel Lothar Metternich
  zemřel 11. června 1859.
 • 00:24:48 Bylo mu úctyhodných 86 let.
 • 00:24:52 Svoji velkou lásku Kateřinu Vilemínu
  Zaháňskou přežil o 20 roků.
 • 00:24:58 A právě tady před hrobkou Metternichů
  v Plasích,
 • 00:25:01 kde odpočívají ostatky
 • 00:25:03 kdysi jednoho z nejmocnějších mužů
  Evropy,
 • 00:25:06 si uvědomuji sílu a nekonečnost času.
 • 00:25:10 Je totiž nesmrtelný.
 • 00:25:12 Stejně jako láska.
 • 00:25:13 I ta je věčná.
 • 00:25:15 Dokud svět bude světem,
 • 00:25:17 stále bude existovat láska
  mezi dvěma lidmi.
 • 00:25:21 Jmenovali se Klemens a Kateřina.
 • 00:25:35 Skryté titulky: Lucie Richterová
  Česká televize, 2020

Související