iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
30. 4. 2019
20:50 na ČT2

1 2 3 4 5

24 hlasů
19229
zhlédnutí

Peklo pod španělským nebem

Reportér Stanislav Motl nachází stopy českých a slovenských účastníků krvavé občanské války, která před osmdesáti lety zpustošila Španělsko.

52 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Peklo pod španělským nebem

 • 00:00:20 -Tady v Saguntu se rozhořela válka,
 • 00:00:23 jako v celém Španělsku,
  za demokracii.
 • 00:00:25 Proto sem přišlo hodně Evropanů,
  aby demokracii bránili.
 • 00:00:35 -Ve španělské občanské válce
  interbrigadisté nepřišli
 • 00:00:39 ani tak pomoci vládě
  španělské republiky,
 • 00:00:42 jako spíše uskutečnit první tažení
  proti totalitním režimům.
 • 00:00:49 -Franco postupoval schválně pomalu
 • 00:00:54 a vždycky na zabraném území
 • 00:00:57 nechal zabít všechny podezřelé
  příznivce republikánů.
 • 00:01:03 Španělsky se tomu říká
  úplně vyčerpávající válka.
 • 00:01:12 -Už několik roků putuji Španělskem,
 • 00:01:14 hledám stopy statečných mužů a žen,
 • 00:01:17 kteří sem v letech 1936-1939
  v čase španělské občanské války,
 • 00:01:23 přijížděli bojovat a umírat.
 • 00:01:26 Američané, Britové, Kanaďané, Sověti,
  Francouzi, Belgičané, Poláci.
 • 00:01:31 Lidé z desítek zemí světa,
 • 00:01:33 a mezi nimi Čechoslováci.
 • 00:01:35 Vydejme se po stopách
  několika z nich.
 • 00:01:43 Max Černý, Jozef Májek,
  Leopold Pokorný,
 • 00:01:47 doktor Karel Holubec,
  Marie Holubcová,
 • 00:01:51 Jan Mrkva, Emilie Nitschneiderová.
 • 00:01:54 Spojovalo je jedno,
  přesvědčení, že Adolfa Hitlera,
 • 00:01:58 který se na této válce
  výrazně podílel,
 • 00:02:01 je třeba včas zastavit.
 • 00:02:03 Za každou cenu.
 • 00:02:13 -"Nad celým Španělskem
  je nebe bez mračen."
 • 00:02:16 Tato slova zazněla
  v sobotu 17. července 1936
 • 00:02:20 z rozhlasového studia v Ceutě.
 • 00:02:23 Bylo to heslo.
 • 00:02:24 Signál povstání proti legálně
  zvolené vládě španělské republiky.
 • 00:02:28 O 4 dny později se do čela vzpoury
  postaví tehdy 34letý generál,
 • 00:02:33 Francisco Franco.
 • 00:02:36 Již 2 dny po vypuknutí povstání
 • 00:02:38 vydává povstalecký generál
  Emilio Mola rozkaz,
 • 00:02:42 že je třeba šířit atmosféru teroru.
 • 00:02:44 V Zaragoze,
 • 00:02:45 je již v prvních měsících války
  zavražděno víc než 6 tisíc lidí.
 • 00:02:50 Zločiny se odehrávají
  i na republikánské straně.
 • 00:02:53 Jednou z příčin je anarchie,
  která mnohde zavládla.
 • 00:02:57 Povstání, které mělo,
  jak tvrdili jeho strůjci,
 • 00:03:00 zbavit zemi chaosu
  a odvrátit komunistickou hrozbu,
 • 00:03:03 přestože španělští komunisté
  neměli tehdy zdaleka
 • 00:03:07 tak významné postavení
  jako později,
 • 00:03:09 přineslo s sebou
  do té doby nevídaný teror.
 • 00:03:15 -Samotná občanská španělská válka
  vznikla jako vyústění
 • 00:03:20 dlouhodobého eskalovaného násilí
  na obou stranách,
 • 00:03:24 které už běželo řadu let.
 • 00:03:26 Po celou dobu 20. let,
 • 00:03:28 ale od počátku 30. let můžeme
  sledovat
 • 00:03:31 nárůst fašistů deroucích se k moci
  v řadě různých zemí.
 • 00:03:36 -Generál Francisco Franco
 • 00:03:38 nachází pomoc v nacistickém Německu
  a fašistické Itálii.
 • 00:03:42 Naopak západní demokratické země,
  hlavně Velká Británie a Francie,
 • 00:03:47 vyhlašují politiku neintervence.
 • 00:03:49 Západ se obává,
  že by se občanská válka
 • 00:03:52 mohla rozšířit dále do Evropy.
 • 00:03:54 Španělská republika je opuštěná,
  izolovaná.
 • 00:03:57 Tehdy sem začínají přijíždět
  z nejrůznějších zemí světa
 • 00:04:01 dobrovolníci
 • 00:04:02 s cílem pomoci ohrožené
  španělské republice.
 • 00:04:05 Vznikají mezinárodní jednotky
  interbrigadistů.
 • 00:04:09 Budou je tvořit muži a ženy
  z více než 50 zemí světa.
 • 00:04:13 Španělskou republiku přijedou
  podpořit i takové osobnosti
 • 00:04:17 jako např. Ernest Hemingway,
  George Orwell, Ilja Erenburg,
 • 00:04:21 Paul Robeson, Egon Erwin Kisch.
 • 00:04:25 -Postup Francovy armády
  jižním Španělskem v první ofenzívě
 • 00:04:29 byl nesmírně krvavý.
 • 00:04:31 Později to zdůvodňoval tím,
  že jeho síly byly poměrně slabé,
 • 00:04:35 když obsadil některé španělské město,
 • 00:04:38 tak si nemohl dovolit mít v týlu
  potenciální nepřátele.
 • 00:04:52 -Do Španělska postupně přijede
  téměř 60 tisíc dobrovolníků.
 • 00:04:56 Přes 15 tisíc jich tu zahyne.
 • 00:05:00 Zajímá mě,
  jaké stopy tu zanechali,
 • 00:05:03 jestli si někdo pamatuje,
  že tu byli Čechoslováci.
 • 00:05:07 Byli to idealisté,
 • 00:05:08 kteří s naprosto čistým vědomím
  šli do bojů.
 • 00:05:11 Často nebyli pořádně vycvičení,
  vyzbrojeni.
 • 00:05:14 Myslím si, že po nich
  nějaké stopy najdeme.
 • 00:05:31 Který je Max?
 • 00:05:33 -Max byl třetí nejmladší.
 • 00:05:36 Je třetí od konce.
 • 00:05:38 Nejstarší byl můj otec,
  František.
 • 00:05:40 Nikdy se o něm v rodině
  nijak zvlášť nemluvilo.
 • 00:05:44 Na dotaz nás dětí:
  kdo to je,
 • 00:05:47 tak byla odpověď:
  to je váš strýc,
 • 00:05:50 Němci ho zabili.
 • 00:05:51 Asi byla taková doba.
 • 00:05:53 -V místech, jak jsou túje,
  tak stával domek č. 16,
 • 00:05:57 tam žila rodina Maxe Černého.
 • 00:06:00 To byla jeho poslední
  trvalá adresa.
 • 00:06:02 Odtud odchází do Prahy
  a pak koncem roku 1937 do Španělska.
 • 00:06:12 -Od dalších svědků vím,
  že chodil na schůze,
 • 00:06:17 připravoval se na to,
 • 00:06:20 tam hrál na violu, učil je zpívat
  písničku Avanti Popolo.
 • 00:06:26 Podle dopisu,
  co pak poslal z Barcelony,
 • 00:06:31 podle mě je až moc zapálený,
  ale zřejmě byl tak přesvědčený.
 • 00:06:37 Ale na to, že mu bylo 19 let,
  je to skutečně,
 • 00:06:40 jak tady píše:
  o mě strach mít nemusíte,
 • 00:06:44 jsem tam, kde jsem chtěl být
 • 00:06:46 a se zbraní v ruce
  se postavit Hitlerovi.
 • 00:06:53 -Lidi byli většinou děti své doby.
 • 00:06:56 Zažili hospodářskou krizi
  ve 30. letech,
 • 00:07:00 viděli nástup Hitlera k moci
  v Německu.
 • 00:07:05 Když došly zprávy,
  že ve španělské republice
 • 00:07:10 došlo k povstání
  krajně pravicových důstojníků
 • 00:07:13 pod vedením Franca,
 • 00:07:15 tak řada z nich tušila
  nebo předvídala,
 • 00:07:18 že Španělsko se stane
  jedním z bitevních polí,
 • 00:07:23 na kterém se bude rozhodovat
  o dalším osudu Evropy.
 • 00:07:38 -Už jen moment,
  kdy se Čech s někým baví,
 • 00:07:40 tak řeknou, že interbrigadista
  byli žoldáci nebo něco takového.
 • 00:07:46 Mapujeme společně příběh Jozefa
  Májka,
 • 00:07:49 to byl člověk,
 • 00:07:50 který byl činovníkem
  katolického Orla na Slovensku
 • 00:07:54 a dokonce byl činovníkem
  Hlinkovy mládeže.
 • 00:07:57 Přesto to byl antifašista,
  což se vůbec nevylučuje.
 • 00:08:05 SLOVENSKY
  -Jozef Májek spojuje dvě protichůdné
 • 00:08:09 tendence v historii Rožmberku.
 • 00:08:11 Vyšel z katolického prostředí,
 • 00:08:13 byl předsedou spolku
  katolické mládeže v Rožumberku.
 • 00:08:17 Na druhé straně je jedním
  z nejznámějších představitelů
 • 00:08:21 slovenských interbrigadistů
  ve Španělsku.
 • 00:08:27 SLOVENSKY
  -Jozef Májek učil na této škole
 • 00:08:30 od 1. dubna
  až do konce školního roku.
 • 00:08:33 Na vojenské službě byl odsouzený
  na 6 týdnů
 • 00:08:38 za křesťanský pacifismus.
 • 00:08:40 Nabádal vojáky,
  aby nepoužívali zbraně ve válce.
 • 00:08:47 Na základě 6 týdnů
  byl politicky podezřelý.
 • 00:08:52 -Podle policejního hlášení
  odjel Jozef Májek 26. října 1936
 • 00:08:57 rychlíkem směrem na Prahu.
 • 00:08:59 Okolo 23. h.
 • 00:09:01 Potom, stejně jako další
  dobrovolníci, putoval do Paříže.
 • 00:09:06 Tam se ohlásil
  v náborové kanceláři.
 • 00:09:08 Potom už na něj čekala,
  jako na další dobrovolníky,
 • 00:09:12 fyzicky náročná cesta
  přes hřebeny Pyrenejí do Španělska.
 • 00:09:18 Když byl tak horlivý katolík
  v dobrém smyslu slova,
 • 00:09:21 že šel bojovat
  za španělskou republiku?
 • 00:09:24 SLOVENSKY
  -Je to tím, jak to lidi
 • 00:09:26 v té době brali.
 • 00:09:27 Byl to útok na demokraticky
  zvolenou vládu,
 • 00:09:30 která tehdy byla ve Španělsku.
 • 00:10:00 -Po celonočním přechodu Pyrenejí,
  tak ti, co to zvládli,
 • 00:10:03 tak scházeli sem
  do pevnosti Sant Ferran,
 • 00:10:06 která byla svého času
  největší vojenskou pevností v Evropě.
 • 00:10:10 Rozkládá se na území 25 hektarů.
 • 00:10:14 Tady dobrovolníci procházeli
  první evidencí,
 • 00:10:17 lékařskou prohlídkou
  i základním výcvikem.
 • 00:10:20 A asi 3 dny odpočívali,
  jak byli po té cestě zdecimováni.
 • 00:10:24 Potom scházeli dolů na vlak
 • 00:10:26 a putovali dále směr Barcelona,
  Valencie, Albacete.
 • 00:10:32 CITACE
  "Byl to nebezpečný výstup Pyrenejemi.
 • 00:10:35 Nebezpečný proto,
  abychom se vyhnuli místním hlídkám,
 • 00:10:38 tak jsme nemohli používat
  normální cesty.
 • 00:10:41 Občas jsme vytvářeli
  doslova lidský řetěz,
 • 00:10:44 abychom zvládli těžké přechody.
 • 00:10:46 Často nám nařizovali,
  abychom se zastavili
 • 00:10:49 a trochu si odpočinuli.
 • 00:10:51 Začali jsme sestupovat do Španělska
  se srdcem plným radostí
 • 00:10:55 a s písní na rtech."
 • 00:11:07 -Kráčím po Calle del Marqués
  de Molins,
 • 00:11:10 přesně místy,
  kde kráčeli dobrovolníci.
 • 00:11:13 Přijížděli vlakem na nedaleké nádraží
  z francouzských hranic,
 • 00:11:18 vystoupili a touto třídou
  kráčeli směrem k hotelu Gran,
 • 00:11:22 zpívali podle pamětníků,
 • 00:11:24 často byli vítání
  ovacemi zdejších obyvatel.
 • 00:11:28 Tady se taky sbíhaly osudy
  našich protagonistů.
 • 00:11:48 Třebíč bylo specifické město.
 • 00:11:50 Velmi proletářské,
  byla tady nezaměstnanost
 • 00:11:53 a volby tady opakovaně vyhrávala
  levice.
 • 00:11:56 Proto není divu,
 • 00:11:57 že 9 lidí z tohoto města
  šlo bojovat do Španělska.
 • 00:12:07 -Toto je fotografie z roku 1936,
  kdy měli naši rodiče svatbu.
 • 00:12:12 Večer tatínek mamince sdělil,
 • 00:12:15 že na svatební cestu se nepojede
  do vytouženého Orientu,
 • 00:12:19 ale že se pojede do války
  do Španělska.
 • 00:12:23 Maminka byla značně překvapená,
 • 00:12:26 ale okamžitě zareagovala
  na jeho slova:
 • 00:12:29 já jedu s tebou.
 • 00:12:30 Tohle je maminka.
 • 00:12:32 -Prý byla taky výtečná sportovkyně.
 • 00:12:35 -Maminka byla krajskou přebornicí
  ve skoku dalekém.
 • 00:12:39 Tatínkovi bylo 30 let
  a mamince 22 let.
 • 00:12:46 -Do Španělska manželé Holubcovi
  odjíždí v dubnu 1937.
 • 00:12:50 Pár týdnů poté, co republikáni
  a příslušníci mezinárodních brigád
 • 00:12:54 vybojovali vítězství
  v bitvě u Guadalajary.
 • 00:12:57 Právě tam manželé Holubcovi
  směřovali.
 • 00:13:02 Tady byla první bojová štace
 • 00:13:04 doktora Karla Holubce
  a jeho manželky Marie.
 • 00:13:07 Guadalajara, někdejší klášter,
  kde vnikla nemocnice.
 • 00:13:11 Prvotní bylo,
  že vznikla všeobecná sbírka.
 • 00:13:15 Nemocnice byla postavená
  za 400 tis. Kč,
 • 00:13:18 což byly obrovské peníze.
 • 00:13:20 Pro porovnání, tehdy se dal
  za 40 tisíc pořídit pěkný dům.
 • 00:13:24 Tohle je knížka,
  která vznikla v roce 1937.
 • 00:13:29 Tím je unikátní.
 • 00:13:31 Tady naši lékaři popisují
  své první zkušenosti.
 • 00:13:35 Jsou tu autentické záběry.
 • 00:13:38 -Dneska je to úsměvné.
 • 00:13:40 Transfúze se řešily tak,
  že od dárce proudila krev do lavoru,
 • 00:13:45 další krev míchal,
  aby se krev nesrazila,
 • 00:13:49 a lavoru se dávala postiženému.
 • 00:13:56 -Bylo to právě ve Španělsku,
 • 00:13:57 kde naši lékaři
  pod vedením doktora Karla Holubce
 • 00:14:00 prvně uplatili u nás
  do té doby neznámou metodu
 • 00:14:04 uchovávání krve
  v krevních konzervách.
 • 00:14:08 CITACE
  -"Začátkem července
 • 00:14:10 byla nemocnice 2x bombardována,
 • 00:14:12 avšak byla zasažená
  jen nemocniční zahrada,
 • 00:14:15 dětský domov a starobinec.
 • 00:14:17 Děti byly evakuovány k nám."
 • 00:14:19 Jako lékař, dovedete si představit,
  že byste pracoval
 • 00:14:23 v takových podmínkách
  jako tatínek ve Španělsku?
 • 00:14:27 -Když musíte, tak pracujete.
 • 00:14:35 -Doba je taková, jaká je,
  roky plynou.
 • 00:14:38 Když jsem byl před 2 lety vevnitř
  a ptal jsem se řádových sester,
 • 00:14:44 jestli o to něco nevědí,
  tak nevěděly vůbec nic.
 • 00:14:48 Vzpomínky v letech Francovy diktatury
  se u lidí vymazaly.
 • 00:14:57 -Z Guadalajary se čs. polní lazaret
  Jan Amos Komenský
 • 00:15:01 stěhuje do přímořského města
  Benicasim.
 • 00:15:03 V této době manželé Holubcovi
  Španělsko opouštějí.
 • 00:15:07 Marie Holubcová se vrací
  už jako těhotná.
 • 00:15:13 -Odhadujete počet čs.
  interbrigadistů?
 • 00:15:16 -Skutečný počet je diskutabilní,
  udávají se různá čísla,
 • 00:15:23 od 2 do 2,5 tisíce osob.
 • 00:15:33 -Plaza del Altozano,
  centrum Albacete.
 • 00:15:36 Tohle je místo,
 • 00:15:37 které bylo pro dobrovolníky
  pojítkem se světem,
 • 00:15:40 protože za mnou byla hlavní pošta
  a tam poslali své dopisy rodinám.
 • 00:15:44 První dopisy,
 • 00:15:45 kde sdíleli své zážitky,
  pocity apod.
 • 00:15:50 V roce 1936 se Albacete stalo
  základnou mezinárodních brigád.
 • 00:15:55 A proč právě tady?
 • 00:15:56 Na to se ptám
  doktora Antonia Selva Iniesty.
 • 00:15:59 Přijímá mě v sídle
 • 00:16:01 Ústavu pro studium
  a dokumentaci mezinárodních brigád.
 • 00:16:05 Pan doktor je ředitelem tohoto
  ústavu.
 • 00:16:07 Proč tedy zrovna Albacete?
 • 00:16:11 -Z několika důvodů.
 • 00:16:13 Vláda byla přesunuta do Valencie,
 • 00:16:17 Albacete je na půli cesty
  mezi Madridem a Valencií.
 • 00:16:23 Je to oblast
  s významnými zdroji potravin,
 • 00:16:26 Albacete je krajem obilnic.
 • 00:16:31 Město je dobře propojené s Valencií,
 • 00:16:33 ale zároveň ještě s Madridem.
 • 00:16:39 -Tohle je ústřední bod Albacete,
  Mekka toreadorů a koridy.
 • 00:16:45 Ovšem v říjnu 1936
  toto místo dostalo
 • 00:16:48 úplně nové obyvatele
 • 00:16:50 a byli to příslušníci
  mezinárodních brigád.
 • 00:16:53 První skupina, tisíc mužů a žen,
  sem přišla 16. října.
 • 00:16:57 Potom každý den přicházelo
  200-300 nových dobrovolníků,
 • 00:17:01 postupně z 50 zemí celé zeměkoule.
 • 00:17:09 Odtud právě z Albacete vycházela
  první skupina
 • 00:17:13 vycvičených dobrovolníků
  bránit Madrid.
 • 00:17:16 A byli mezi nimi také Čechoslováci,
  včetně Jozefa Májka.
 • 00:17:25 Generál Franco a jeho jednotky
  chtěli co nejrychleji obsadit
 • 00:17:29 celé Španělsko.
 • 00:17:30 Výrazně jim pomáhají
  němečtí a italští piloti.
 • 00:17:33 Nepřetržitými nálety trpí
  zejména Madrid.
 • 00:17:36 Týž Madrid,
  který už má za sebou první
 • 00:17:38 a rozhodující bitvu této války.
 • 00:17:40 Bitvu o madridské univerzitní město.
 • 00:17:43 Uběhlo desetiletí
 • 00:17:45 a já se tady potkávám
  s doktorkou Almudenou Cros.
 • 00:17:49 Historičkou, prezidentkou sdružení
  přátel mezinárodních brigád.
 • 00:17:57 Amuldeno, můžete mi říci o bojích
  tady v univerzitním městě
 • 00:18:00 za občanské války?
 • 00:18:06 -Právě jsem v univerzitním městě,
 • 00:18:08 toto je lékařská fakulta,
 • 00:18:09 zde se odehrávaly klíčové boje
  o Madrid,
 • 00:18:12 které trvaly od počátku listopadu
  do prosince 1936,
 • 00:18:16 tedy 5 týdnů.
 • 00:18:18 Jedná se o neobvyklé bitevní pole.
 • 00:18:21 Je to městské prostředí,
  jsou zde univerzitní budovy.
 • 00:18:27 U téhle budovy,
  která byla stadion,
 • 00:18:29 republikáni a mezinárodní brigády
  bránili Madrid.
 • 00:18:33 Je to velmi zajímavé bitevní pole.
 • 00:18:39 -A víte něco o Čechoslovácích,
  kteří tu bojovali?
 • 00:18:43 -Ano, ale ne tak moc tady
  u lékařské fakulty,
 • 00:18:48 bylo jich více u viaduktu
  a také poblíž tzv. Bílého domu
 • 00:18:52 u zemědělské fakulty.
 • 00:18:57 STŘELBA
 • 00:19:07 -Jak vidíme, tak to je důkaz,
 • 00:19:09 že válka v Madridu
  je neustále přítomná,
 • 00:19:12 i 80 roků poté.
 • 00:19:13 STŘELBA
 • 00:19:19 Tady stál tzv. Bílý dům,
 • 00:19:22 tady se odehrávaly nejtvrdší boje
  už 18. listopadu 1936.
 • 00:19:28 STŘELBA
 • 00:19:35 Tzn., že to museli prát odtud,
  jak byl ten dům.
 • 00:19:38 Jozef Májek
  byl velitelem kulometné čety.
 • 00:19:41 V noci z 23. až 24. listopadu
  dostal plnou dávku do hlavy
 • 00:19:47 a byl na místě mrtev.
 • 00:19:49 V těchto místech i podle mapy,
  kterou mám před sebou,
 • 00:19:53 se vytvořilo improvizované
  pohřebiště.
 • 00:19:56 STŘELBA
 • 00:20:02 Franco chtěl za každou cenu
  dobýt univerzitní město,
 • 00:20:06 protože kdyby se mu to povedlo,
  tak se mu otevře cesta na Madrid.
 • 00:20:11 A to především
  ze symbolických důvodů.
 • 00:20:13 Když měl tři čtvrtě
  univerzitního města dobyto,
 • 00:20:17 tak se vzepnuli příslušníci
  mezinárodních jednotek,
 • 00:20:20 které dojely z Albacete
  a dalších měst.
 • 00:20:23 Franco Madrid nikdy nedobyl.
 • 00:20:28 Ale pomstil se.
 • 00:20:30 Když potom tady v Madridu
 • 00:20:32 udělal vítězné defilé
  v březnu 1939,
 • 00:20:35 tak nechal hřbitov zlikvidovat.
 • 00:20:38 Těla byla exhumována pomocí granátů,
  jak vzpomínali pamětníci.
 • 00:20:44 Potom nechal vyhloubit
  obrovskou jámu na odpadky
 • 00:20:48 a tam byly zavezeny zbytky těl.
 • 00:20:53 Je paradoxní,
 • 00:20:55 že dnes tady mají sídlo
  pracovníci s odpadky.
 • 00:21:08 Když si představuji,
  co tady lidi prožívali,
 • 00:21:11 když víte,
  co všechno prožil Jozef Májek,
 • 00:21:14 aby se sem vůbec dostal,
  jak riskoval,
 • 00:21:16 tak mi leze mráz po zádech.
 • 00:21:18 STŘELBA
 • 00:21:30 -Je příhodné,
  že jsem u lékařské fakulty,
 • 00:21:33 kam se lidé chodí učit
  jak léčit choroby,
 • 00:21:36 jak léčit lidské tělo,
 • 00:21:38 ze které se ovšem stalo místo,
  kde po sobě lidé stříleli,
 • 00:21:42 což je docela rozpor.
 • 00:21:45 Muselo to být pro studenty
  silné zde bojovat,
 • 00:21:50 to se nikdy předtím nestalo.
 • 00:21:55 Bránili se,
  zabarikádovali se knihami.
 • 00:21:58 Knihy chytají fašistické kulky,
  které útočí na vzdělání,
 • 00:22:03 útočí na myšlenku
  univerzitního vzdělávání
 • 00:22:06 jako jeden z principů republiky.
 • 00:22:08 Je to mocná myšlenka.
 • 00:22:22 -Touhy dobýt Madrid se však generál
  Franco nevzdá.
 • 00:22:26 Po porážce v univerzitním městě
  budou následovat další krvavé bitvy.
 • 00:22:31 Jozef Májek se mezitím ve Španělsku
  stane legendou.
 • 00:22:35 Po jeho smrti vzniká samostatná
  dělostřelecká baterie
 • 00:22:38 pojmenovaná Jozef Májek.
 • 00:22:41 V té době sem přicházejí
  další a další Čechoslováci.
 • 00:22:48 V jakých jednotkách bojovali
  Čechoslováci?
 • 00:22:51 -Prakticky ve všech jednotkách
  španělské a republikánské armády,
 • 00:22:56 přímo mezinárodních brigád.
 • 00:22:58 Najdeme je po jednotlivcích
  v celé řadě jednotek i zbraní,
 • 00:23:04 najdeme je v námořnictvu, jezdectvu,
 • 00:23:06 ale největší masa sloužila
  v mezinárodních brigádách.
 • 00:23:11 Jednotkou, kde bylo největší procento
  Čechoslováků,
 • 00:23:14 byla asi protiletadlová baterie
  Klementa Gottwalda.
 • 00:23:23 -Jednoznačnou převahu
  mají frankisté v letectvu.
 • 00:23:27 Připomeňme baskické město Guernica,
  kde italští letci
 • 00:23:30 a letci z německé legie Kondor,
 • 00:23:33 přinesli 25. dubna 1937
  smrt stovkám civilistů,
 • 00:23:37 včetně dětí.
 • 00:23:42 Smrtící nálety prožívá
  i přístavní město Sagunto.
 • 00:23:46 V květnu 1938
  sem ale přicházejí Čechoslováci,
 • 00:23:50 od té doby už na město nespadne
  jediná bomba.
 • 00:23:58 -Rozhodli jsme se pojmenovat
  jednu ulici po brigádě Gottwald,
 • 00:24:04 protože na toto město zaútočilo
  italské fašistické letectvo,
 • 00:24:09 a díky brigádě Gottwald
  a mezinárodním brigádám
 • 00:24:13 jsme ho byli schopni ubránit.
 • 00:24:22 -Tento návrh
  žádné kontroverze nevzbudil.
 • 00:24:27 V tomto městě je jméno Gottwald
 • 00:24:29 spojeno pouze s protileteckou obranou
  interbrigadistů.
 • 00:24:34 Ano, pro nás to má
  velkou citovou hodnotu.
 • 00:24:39 Velký význam.
 • 00:24:40 Je to výraz poděkování těmto lidem.
 • 00:24:54 Teď stojíme před železárnou,
 • 00:24:56 ze které dnes zbyla jen tato hala
  s továrními dílnami.
 • 00:25:03 Tento čtvereční kilometr,
  na kterém se právě nacházíme,
 • 00:25:07 je hlavním důvodem,
 • 00:25:09 kvůli kterému sem baterie Gottwald
  přijela bránit město.
 • 00:25:18 V roce 1938 se stala u nás
  jedinou továrnou na výrobu zbraní.
 • 00:25:33 -Tady muselo být dělo.
 • 00:25:35 Byli schopni odrážet letecké nálety
  i několikrát za noc.
 • 00:25:45 Podle vzpomínek některých pamětníků
  odrazili 50 vln během 2 měsíců.
 • 00:25:59 -Tohle je jedno ze tří míst,
  které se dochovaly.
 • 00:26:05 Kanon je umístěn takovým způsobem,
  aby mohl měnit svou pozici
 • 00:26:10 podle potřeby a podle toho,
  kam chce útočit.
 • 00:26:18 Po jednom náletu byla baterie
  Gottwald schopná sestřelit,
 • 00:26:22 pokud měla štěstí,
  tři letadla.
 • 00:26:26 Také byl problém,
  že jak bomby dopadaly,
 • 00:26:29 vířily prach,
 • 00:26:30 takže dělostřelec neviděl objekt,
  na který míří.
 • 00:26:34 To bylo složité.
 • 00:26:38 Je velmi zajímavé,
  jak muži dokázali
 • 00:26:41 uprostřed celého zmatku
  při bombardování
 • 00:26:44 zamířit i na tři letadla
  v plné rychlosti.
 • 00:26:55 CITACE
  -"Palbu jsme zahájili
 • 00:26:57 na maximální dostřel,
 • 00:26:59 na italská letadla.
 • 00:27:00 Příšerný zvuk motorů,
 • 00:27:02 pravidelné štěkavé detonace výstřelů
 • 00:27:05 přerývané pronikavým vytím
  padajících bomb.
 • 00:27:08 Je hlášen přímý zásah
 • 00:27:10 do bezprostřední blízkosti
  baterie i ocelárny."
 • 00:27:13 VÝSTŘEL
 • 00:27:14 Bylo to peklo,
 • 00:27:15 ale i tehdy dělostřelci
  letouny odrazili.
 • 00:27:27 Mezi obránci Sagunta
  je také Richard Falbr,
 • 00:27:31 do Španělska přijel z Rakovníka.
 • 00:27:33 Co mi o svém otci řekne jeho syn,
 • 00:27:35 někdejší europoslanec?
 • 00:27:37 -Myslím, že ho inspiroval příklad
  jeho táty,
 • 00:27:41 který byl legionář,
 • 00:27:44 pak byl v KSČ
 • 00:27:49 a pak se věnoval trampingu.
 • 00:27:54 Trampové měli smysl
  pro dobrodružství.
 • 00:27:58 Můj táta byl elektrikář,
  tak ho zařadili k baterii Gottwald,
 • 00:28:06 protože děla byla ovládána
  elektronikou.
 • 00:28:14 Baterie se postupně rozrostla
  až na 300 lidí.
 • 00:28:18 Po 2 měsících
  je převeleli do Valencie,
 • 00:28:22 a tam začíná ten příběh.
 • 00:28:25 Jednou táta na procházce
  potkal maminku,
 • 00:28:29 která se sestrou malovala na silnici
  protifašistická hesla.
 • 00:28:38 -Nyní se přeneseme trochu v čase.
 • 00:28:41 Několik roků po skončení
  španělské občanské války
 • 00:28:44 bude Richard Falbr starší zbrojířem
 • 00:28:46 u 312 čs. stíhací perutě
  ve Velké Británii.
 • 00:28:51 Ona krásná dívka z Valencie,
  která ho následovala do Anglie,
 • 00:28:55 se mezitím stane jeho ženou.
 • 00:28:57 V roce 1940 se ve Velké Británii
  manželům Falbrovým
 • 00:29:01 narodí prvorozený syn Richard.
 • 00:29:07 -Hrozně mě mrzí,
 • 00:29:11 že jsem se táty víc neptal,
  ani mámy.
 • 00:29:14 Ale to je asi nemoc
  každého mladého člověka.
 • 00:29:40 -Na otázku,
  co mě nejvíc fascinuje na lidech,
 • 00:29:43 kteří šli bojovat od nás do
  Španělska,
 • 00:29:46 že byli naprosto nezištní.
 • 00:29:47 To bylo první velké vzepnutí
  celého světa,
 • 00:29:50 který se dal dohromady,
  což se nikdy nemohlo zopakovat.
 • 00:29:53 A taky se to jen tak nezopakuje.
 • 00:29:56 Byla to obrovská solidarita,
  která se najednou z ničeho vynořila.
 • 00:30:15 V těchto místech dole kolem nás
 • 00:30:17 se odehrávala
  krvavá bitva na Jaramě.
 • 00:30:20 Byla důležitá proto,
 • 00:30:22 že Franco potřeboval vítězstvím
  v této bitvě
 • 00:30:25 odříznout poslední silnici na Madrid
  a Valencii,
 • 00:30:29 aby zastavil zásobování Madridu,
 • 00:30:31 protože pro ně bylo strašně důležité
  dobýt Madrid.
 • 00:30:34 Proti republikánům a příslušníkům
  mezinárodních jednotek
 • 00:30:39 vstalo zhruba 40 tisíc
  perfektně vyzbrojených vojáků
 • 00:30:42 včetně maorských jednotek.
 • 00:30:44 Podle vzpomínek pamětníků
  často bojovali na bodáky,
 • 00:30:47 pomocí nožů
  a dokázali být velice krutí.
 • 00:30:53 STŘELBA
 • 00:30:59 Samotné hloubení zákopu
  musela být hrozná dřina.
 • 00:31:02 Podle toho,
  co mi vyprávěli pamětníci,
 • 00:31:05 tak zákopy hloubili pomocí trhavin
  a dodělávali to krumpáčem.
 • 00:31:09 Ještě tady jsou stopy
  po krumpáčích.
 • 00:31:12 Tady vidíme stopy staré
  více než 80 roků.
 • 00:31:25 Bitva na Jaramě je rovněž spjatá
  s velkým příběhem
 • 00:31:29 španělské občanské války,
 • 00:31:31 s příběhem Leopolda Pokorného.
 • 00:31:33 Jednoho z devíti příslušníků
  mezinárodních brigád,
 • 00:31:36 kteří do Španělska
  dorazili z Třebíče.
 • 00:31:40 Na Leopolda Pokorného,
 • 00:31:42 sportovce, skauta, trampa,
 • 00:31:44 organizátora demonstrací
  proti nezaměstnanosti,
 • 00:31:47 vzpomíná jeho švagrová Pokorná.
 • 00:31:50 Vzpomíná např. na to,
  jak byl často nucen,
 • 00:31:53 coby známý levicový rebel,
  prchat před policií.
 • 00:31:59 -Dobrý den.
  -Dobrý den.
 • 00:32:01 -Rád vás vidím.
 • 00:32:03 -To bylo před 1. májem
 • 00:32:05 a v Borovině vyvěsili tajně vlajku.
 • 00:32:11 A teď kdo to udělal atd.,
 • 00:32:15 tak šli po Poldovi.
 • 00:32:20 Přišli pro něj.
 • 00:32:21 Než došli na balkon,
  tak z něj skočil a utekl jim.
 • 00:32:30 -Nedostali ho?
  -Ne.
 • 00:32:36 -Do Španělska dorazí
  32letý Leopold Pokorný v lednu 1937.
 • 00:32:41 O měsíc později
 • 00:32:43 je už coby příslušník roty Jan Žižka
  z Trocnova na Jaramě.
 • 00:32:50 Na Jaramě Pokorný opět bojuje
  na počátku dubna 1937.
 • 00:32:54 To když se republikáni
 • 00:32:56 společně s příslušníky
  mezinárodních brigád
 • 00:32:59 pokusí dobýt ztracené pozice.
 • 00:33:02 Do útoku jdou rovněž Čechoslováci.
 • 00:33:07 STŘELBA
 • 00:33:14 -Prapor Jan Žižka
  má velmi specifické zásluhy.
 • 00:33:18 Prapor sem přišel bez kulometů,
  kulomety jim dali až potom.
 • 00:33:23 To jim dodává na důležitosti,
 • 00:33:25 protože se dokázali bránit,
  aniž by k tomu měli
 • 00:33:28 potřebné vybavení.
 • 00:33:32 -Útok se ale nezdaří.
 • 00:33:33 A co víc,
  mezinárodní jednotky Poláků,
 • 00:33:36 italských antifašistů
  a částečně i Američanů,
 • 00:33:39 se ocitají v obklíčení.
 • 00:33:41 Hrozí jim likvidace.
 • 00:33:43 Rozhodnout může bleskurychlá akce.
 • 00:33:46 Plán je jasný,
 • 00:33:47 ze zákopů příslušníků
  Dimitrovova praporu
 • 00:33:50 a tedy i kulometčíků
  z roty Jana Žižky z Trocnova,
 • 00:33:54 vyběhnou na povel dobrovolníci.
 • 00:33:56 Zmatou tak nepřítele
  a dají ohroženým kamarádům šanci,
 • 00:34:00 aby unikli z obklíčení.
 • 00:34:02 Je ale jasné, že muži,
  kteří najdou odvahu opustit
 • 00:34:05 v této situaci zákopy,
  jsou odsouzeni k smrti.
 • 00:34:13 -Jeden z čs. dobrovolníků,
  Jarin Hošek, vzpomínal:
 • 00:34:17 První, kdo bez rozmýšlení byl hotov
  přinést tuto oběť společného boje,
 • 00:34:22 byl Polda Pokorný.
 • 00:34:23 Teprve za ním se hlásila
  řada dalších.
 • 00:34:29 Dobrovolníci se ocitají v otevřeném,
  nechráněném terénu.
 • 00:34:33 Šílený okamžik, muži běží,
 • 00:34:36 v běhu, pokud je to možné,
  ještě střílejí.
 • 00:34:39 Lest se vydařila.
 • 00:34:41 Frankisté okamžitě změní směr palby
  a boje.
 • 00:34:45 Ze skupiny kandidátů smrti,
 • 00:34:47 kteří prokázali
  až neskutečnou odvahu,
 • 00:34:50 přežije jeden jediný,
 • 00:34:52 Leopold Pokorný to nebude.
 • 00:35:01 -Možná, pravděpodobně tady zemřel,
 • 00:35:04 protože se bavíme o této mapě.
 • 00:35:07 Útočili tímto směrem
  a tady zřejmě zemřel Pokorný.
 • 00:35:11 Tady někde nahoře.
 • 00:35:15 -Leopold Pokorný našel svůj hrob
 • 00:35:17 na nedalekém hřbitově
  v Moarata de Tajuňa.
 • 00:35:20 Spolu s ním je tu pohřbeno
  na 800 interbrigadistů
 • 00:35:24 padlých v bitvě na Jaramě.
 • 00:35:28 Mezitím krvavá a vyčerpávající
  občanská válka pokračuje.
 • 00:35:32 Mrtví se už počítají na desetitisíce.
 • 00:35:35 Čím dál více se tu začíná angažovat
  Sovětský svaz.
 • 00:35:45 -Ve chvíli, kdy ostatní velmoci
  odmítly španělské republice pomoct,
 • 00:35:49 tak se do hry vkládal Sovětský svaz.
 • 00:35:54 Sovětský svaz postupoval
  zpočátku velice zdráhavě, neochotně
 • 00:36:02 a první žádosti republikánům
  odmítal.
 • 00:36:09 -Stalin vycítil příležitost
  a skrze sovětskou pomoc,
 • 00:36:13 která byla jedinou,
  velkou, organizovanou pomocí,
 • 00:36:18 se pokoušel změnit politické poměry
  na republikánské straně
 • 00:36:23 ve svůj prospěch.
 • 00:36:27 -Vraťme se ale zpět k čs. lékařům
  a zdravotníkům
 • 00:36:31 z polního lazaretu
  Jan Amos Komenský.
 • 00:36:34 Jejich mise v Guadalajaře
  končí na podzim 1937.
 • 00:36:38 Novým šéflékařem nemocnice
  se stává doktor Bedřich Kisch,
 • 00:36:42 bratr "zuřivého reportéra"
  Egona Ervina Kische.
 • 00:36:46 Přímořskému městečku Benicasim
 • 00:36:49 se někdy taky říká
  španělská riviéra.
 • 00:36:52 Tato plážová promenáda
  je dlouhá asi 7,5 km,
 • 00:36:56 je lemována krásnými vilami
  19. a 20. století.
 • 00:37:01 V době republikánské vlády
  byly tyto vily vyvlastněny
 • 00:37:04 a 35 z nich bylo dáno k dispozici
  mezinárodním interbrigádám.
 • 00:37:09 V Benicasimu dostal
  polní lazaret Jan Amos Komenský
 • 00:37:14 k dispozici několik zdejších vil.
 • 00:37:17 Ani po více než 80 letech
  se tu na Čechoslováky nezapomíná,
 • 00:37:21 což potvrzuje i historik
  Guillem Casan,
 • 00:37:24 autor jedinečné putovní výstavy
  o lékařích
 • 00:37:27 ve španělské občanské válce.
 • 00:37:30 Přičemž velkou část expozice
  věnuje právě Čechoslovákům.
 • 00:37:39 -Toto byla část nazvaná
  Komenského nemocnice.
 • 00:37:43 Měla určitou autonomii,
  jako součást nemocnice Benicasim,
 • 00:37:47 skládala se z pěti vil.
 • 00:37:49 Vila Tomáš Masaryk,
 • 00:37:55 Vila Generál Pavlov,
 • 00:37:57 tam byla chirurgie
  a operoval tam doktor Bedřich Kisch.
 • 00:38:05 -Procházím se pláží,
 • 00:38:07 vnímám tu jedinečnou atmosféru,
  přemýšlím
 • 00:38:10 a vybavím si náhle
  dva mladé a krásné lidi.
 • 00:38:13 Muže a ženu, pro něž toto město
  plné slunce
 • 00:38:17 svého času hodně znamenalo.
 • 00:38:27 Za mnou je obec Horne Srnie.
 • 00:38:29 Právě tam se začal rodit příběh
  velké lásky
 • 00:38:32 mezi Janem Mrkvou
  a Emilii Nitschneiderovou.
 • 00:38:40 V čase vypuknutí
  španělské občanské války
 • 00:38:43 je Emilii Nitschneiderové 24 let.
 • 00:38:46 Jan Mrkva je o 4 roky starší.
 • 00:38:49 Pochází z Dolních Bojanovic
  u Hodonína,
 • 00:38:52 nyní však žije v Žilině.
 • 00:38:54 Krásný, urostlý muž,
 • 00:38:55 šampion v řecko-římském zápase.
 • 00:38:58 Když se otec Emilie,
 • 00:39:00 panský hajný,
  dozvěděl o její lásce, zuřil.
 • 00:39:03 Janovi, kterého vnímal,
  jako chuďase bez majetku,
 • 00:39:06 dokonce prý vyhrožoval,
  že ho zastřelí.
 • 00:39:09 Bojující Španělsko
  se pro dva mladé lidi
 • 00:39:12 stává jistým řešením.
 • 00:39:14 Vrozený idealismus
  přivedl Jana Mrkvu do řad levice.
 • 00:39:18 Do Španělska odchází
  již na počátku září 1936.
 • 00:39:22 Účastní se bojů o Madrid,
 • 00:39:24 jako tankista bojuje u Guadalajary
  a na dalších frontových úsecích.
 • 00:39:30 Na jaře 1937 píše Emilii dopis.
 • 00:39:38 CITACE
  -"Neměl jsem čas ti psát,
 • 00:39:40 protože jezdíme do boje brzy ráno
 • 00:39:42 a z boje se vracíme za tmy,
  později večer.
 • 00:39:44 Nyní máme trochu oddych,
 • 00:39:46 zanechali jsme v bojích
  několik našich chlapců, tankistů.
 • 00:39:50 Jsme však připraveni udeřit znovu,
 • 00:39:52 a pokud bude třeba,
  přineseme nové oběti.
 • 00:39:55 Naše situace na frontách
  se velmi zlepšila
 • 00:39:58 a těšíme se z úspěchů.
 • 00:40:00 Čekám tě, přijď."
 • 00:40:10 -Po několikaměsíčním odloučení
  se Jan Mrkva a Emilie Nitschneiderová
 • 00:40:15 potkávají tady v Benicasimu.
 • 00:40:17 Tady na pláži u moře prožívají,
  aniž si to uvědomují,
 • 00:40:21 poslední šťastné okamžiky
  svých životů.
 • 00:40:24 V Benicasimu také uzavřou sňatek.
 • 00:40:27 Podle vzpomínek pamětníků
  to je velká svatba,
 • 00:40:30 velice veselá.
 • 00:40:31 Hned druhý den po svatbě
  Jan Mrkva míří zpět
 • 00:40:34 ke své jednotce na Teruel,
 • 00:40:36 aby se zúčastnil
  svého osudového posledního boje.
 • 00:40:49 -Teruel je legendami opředené
  aragonské město
 • 00:40:52 ležící ve východním Španělsku.
 • 00:40:54 V letech 1937-1938,
  mezi prosincem a únorem,
 • 00:40:59 se tu odehrává další z velkých bitev
  španělské občanské války.
 • 00:41:03 Bitva je to dlouhá, vyčerpávající.
 • 00:41:10 -V Teruelu se potkávám
  s Franciscem Sánchezem,
 • 00:41:13 prezidentem asociace
  Pozos de Caudé.
 • 00:41:16 Co znamená Pozos de Caudé?
 • 00:41:18 Místo, kde frankisté zavraždili
  kolem 1 tisíce civilistů,
 • 00:41:23 jejichž těla pak naházeli
  do zdejší studny.
 • 00:41:32 -Jak jsem vám vysvětloval,
 • 00:41:34 v téhle oblasti bylo dělostřelectvo
 • 00:41:37 a odtamtud bombardovali město.
 • 00:41:39 Všechny tyto budovy byly zničeny,
  zdemolovány válkou.
 • 00:41:45 -Francisco Sánchez mi popisuje
  průběh bitvy,
 • 00:41:48 stopy urputných bojů,
 • 00:41:50 které se odehrávaly
  i v časech mrazů, sněhu,
 • 00:41:53 jsou tu stále patrné.
 • 00:41:55 Tato místa pamatují
  také čs. tankisty,
 • 00:41:58 byl mezi nimi Jan Mrkva.
 • 00:42:00 V této době je velitelem tanku BT 5.
 • 00:42:03 Kromě toho je mu také svěřena
  jedna tanková četa.
 • 00:42:06 Zatím, až na jedno zranění,
 • 00:42:08 ho bojové štěstí neopouští.
 • 00:42:10 Zatím.
 • 00:42:14 Tímhle směrem dolů do údolí
  leží vesnička Formiche Bajo,
 • 00:42:18 vedle je Formiche Alto
 • 00:42:20 a tímto směrem je Teruela.
 • 00:42:22 V době vrcholící bitvy
  o město Teruel
 • 00:42:26 tady stála řada tanků typu BT 5,
 • 00:42:30 pod velením španělského kapitána
  Pedra Barryho.
 • 00:42:33 V jednom z tanků byl také Jan Mrkva.
 • 00:42:37 Bylo 26. ledna 1938.
 • 00:42:43 Mrkvův tank zasáhl náhodný
  dělostřelecký granát.
 • 00:42:48 Osudová smůla.
 • 00:42:49 Stroj zachvátily plameny.
 • 00:42:52 Oheň pohltí i jeho osobní věci,
  dokumenty,
 • 00:42:55 taky fotografii,
  kterou u sebe nosil i v čase bojů.
 • 00:43:00 Byl to snímek jeho lásky Emilie.
 • 00:43:03 Ta je v této době už těhotná.
 • 00:43:06 Po manželově smrti,
  sestře Jana Mrvky,
 • 00:43:09 Cecílii Zukalové, píše:
 • 00:43:12 CITACE
  -"Jak je vám známo,
 • 00:43:14 můj milý manžel a otec dítěte,
  které brzy přijde na svět,
 • 00:43:18 padl v bojích o Teruel.
 • 00:43:19 Velmi těžce nesu tuto ztrátu,
 • 00:43:21 ale jsem zároveň hrdá,
  protože si byl vědomý,
 • 00:43:24 za co bojuje.
 • 00:43:25 Padl za svobodu nás všech.
 • 00:43:27 Nebyl zbabělec,
  padl jako hrdina.
 • 00:43:30 Čest jeho památce.
 • 00:43:32 Mně však zůstane krásná památka,
 • 00:43:35 jakou opravdu může dát jen osud.
 • 00:43:37 Budu vychovávat naše dítě
  podle vzoru jeho otce."
 • 00:43:52 -Podle vzpomínek spolubojovníků,
 • 00:43:54 Jan Mrkva byl pohřben
  někde v těchto místech
 • 00:43:57 v rohu hřbitova ve Formiche Bajo.
 • 00:44:00 Bylo to
  za velmi mimořádných okolností,
 • 00:44:02 protože všude kolem byla slyšet
  palba, bojovalo se stále o Teruel.
 • 00:44:07 Kde přesně Jan Mrkva odpočívá,
  to dneska identifikovat nedokážeme.
 • 00:44:12 Poslední pamětník tu zemřel
  před půl rokem,
 • 00:44:15 ale matně si pamatoval,
 • 00:44:17 že k tomuto tzv. rychlému pohřbu
  tady tehdy došlo.
 • 00:44:26 -23. srpna 1937
  zahajují republikáni novou ofenzívu.
 • 00:44:32 Cílem nové operace je zpomalit
  postup Francových povstalců
 • 00:44:36 na severní frontě.
 • 00:44:37 Hlavní útok směřuje na města Quinto,
  Belchite a Fuentes De Ebro.
 • 00:44:43 -Tady jsou zbytky domovních čísel.
 • 00:44:46 Číslo 99.
 • 00:44:48 Místní obyvatelé
  tomu říkají město duchů.
 • 00:44:53 Takhle to vzniklo
  na příkaz Francesca Franca,
 • 00:44:56 který chtěl město
  nechat jako monument,
 • 00:44:59 jak říkal:
  důkaz barbarství republikánů.
 • 00:45:04 Začátek bojů byl v září,
  trvaly několik dnů.
 • 00:45:08 Jdeme cestou,
 • 00:45:10 kterou první prorazili Američané
  z brigády Abraham Lincoln.
 • 00:45:16 Utíkali těmito místy
  a velmi udatně tady působila,
 • 00:45:21 je to psáno i v rozkazech,
  rota Jan Žižka z Trocnova.
 • 00:45:30 Pravdou ale je,
  že republikáni město dobyli,
 • 00:45:33 s vydatnou pomocí příslušníků
  mezinárodních brigád,
 • 00:45:37 ale byla to už labutí píseň.
 • 00:46:00 -Vojska generála Franca
  jsou nyní na postupu.
 • 00:46:03 Dobytím Teruelu padla
  poslední překážka,
 • 00:46:05 která by jim zabránila v průlomu
  ke Středozemnímu moři.
 • 00:46:09 Franco neztrácí čas
  a přechází v Aragonii do ofenzívy.
 • 00:46:21 -21. září 1938 odvolává
  španělská vláda
 • 00:46:25 na nátlak západu
  všechny zahraniční bojovníky.
 • 00:46:29 Bude to jen krátce poté,
 • 00:46:31 co ještě republikáni vítězili
  v bitvě o Ebro.
 • 00:46:34 25. ledna 1939
  se hroutí obrana Barcelony
 • 00:46:38 a 29. března 1939 vtáhne
  generál Francisco Franco do Madridu.
 • 00:46:44 Občanská válka je u konce.
 • 00:46:47 Počet obětí
  nebude nikdy přesně vyčíslen.
 • 00:46:50 Odhady se pohybují
  od 300 tisíc do 1 milionu lidí.
 • 00:47:00 -Emilie Nitschneiderová Mrkvová
  se vrací přes Francii domů.
 • 00:47:04 Na Slovensko,
 • 00:47:05 které se změnilo
  ve slovenský klerofašistický stát.
 • 00:47:10 26. května 1939 porodí dceru.
 • 00:47:14 Porod ale vzal Emilii
  poslední zbytky sil.
 • 00:47:18 26. srpna 1939 umírá,
 • 00:47:22 její 3měsíční dcera
 • 00:47:24 bude dána do náhradní rodiny.
 • 00:47:33 Mezitím čs. interbrigadisté
  nacházejí útočiště ve Francii,
 • 00:47:37 kde jsou internováni.
 • 00:47:39 Až do napadení Francie
  nacistickým Německem.
 • 00:47:43 -Poté, co Francie kapitulovala,
 • 00:47:45 tak neměli instrukce,
  jak dále postupovat.
 • 00:47:48 Rozhodli se,
  že polovina zůstane ve Francii
 • 00:47:53 a zapojí se do odboje,
  ať už ve Francii
 • 00:47:55 nebo se nějakým způsobem
  dostane domů do protektorátu,
 • 00:47:59 a druhá polovina
  půjde se zbytky armády do Británie
 • 00:48:03 a bude dále působit v jejich řadách.
 • 00:48:07 -Co se ale mezitím děje
  s Maxem Černým?
 • 00:48:12 Když skončila válka,
  bojoval za Francii,
 • 00:48:15 neodešel do Anglie?
 • 00:48:17 -Ano.
 • 00:48:18 -A co s ním bylo?
 • 00:48:19 -Neodešel do Anglie.
 • 00:48:21 Ve Francii vznikla
  tzv. partyzánská skupina Můj sever.
 • 00:48:28 Byla to odbojová skupina,
  která dělala diverzní akce.
 • 00:48:34 Vedení skupiny usoudilo,
  že důležitější je odboj ve vlasti.
 • 00:48:43 Max hodnosti desátníka
  byl vyslán první skupinou
 • 00:48:49 do okupované vlasti,
  aby se buď napojil na odboj,
 • 00:48:54 nebo sám založil odbojovou skupinu.
 • 00:48:59 -Max Černý byl zatčen gestapem
  3. listopadu 1941.
 • 00:49:03 O jeho konci dodnes nikdo neví.
 • 00:49:07 Veškeré dostupné dokumenty
  na toto téma mlčí.
 • 00:49:10 Převládá názor,
  že byl při výslechu ubit,
 • 00:49:13 případně, že se mu podařilo
  spáchat sebevraždu.
 • 00:49:17 Tajemství zůstává.
 • 00:49:23 Plynou roky,
 • 00:49:24 skončila Francova diktatura.
 • 00:49:26 Španělsko dnes,
 • 00:49:27 také díky přijetému zákonu
  o historické paměti,
 • 00:49:31 na příslušníky mezinárodních brigád
  nezapomíná.
 • 00:49:35 Důkazem je památník
  věnovaný interbrigadistům,
 • 00:49:38 který byl v roce 2011 vztyčen
  v madridském univerzitním městě.
 • 00:49:45 Tenhle věnec
  tady včera dávala Amuldena.
 • 00:49:48 Jak říkala, tak tento pomník
  byl hrozně složitý,
 • 00:49:52 protože to rada města
  nechtěla dlouho schválit.
 • 00:49:56 Bylo to
  až po několikaletém úsilí,
 • 00:49:59 povedlo se jim vztyčit
  tento pomník.
 • 00:50:02 Je to jediný pomník,
  který je přímo věnovaný
 • 00:50:05 mezinárodním brigádám.
 • 00:50:10 Odhaduje se, že ve Španělsku
  zahynulo kolem 300 Čechoslováků.
 • 00:50:15 Ty, kteří se po válce vrátili
  do rodné země,
 • 00:50:18 čekaly další dramatické peripetie.
 • 00:50:21 Pro novou moc
 • 00:50:23 byli leckdy nedůvěryhodní,
  podezřelí.
 • 00:50:25 Řada z nich skončila
  po roce 1948 v kriminálech.
 • 00:50:30 Ale to už je zase jiná kapitola.
 • 00:50:33 Ke svým bojovníkům ve Španělsku
  se dnes hrdě hlásí řada zemí,
 • 00:50:37 USA, Velká Británie, Rusko,
 • 00:50:41 Izrael, Irsko a další.
 • 00:50:43 U nás se však na ně
  takřka zapomnělo.
 • 00:50:47 I proto jsem se vydal do Španělska,
 • 00:50:50 abych se pokusil oživit památku
  mužů a žen,
 • 00:50:53 kteří navzdory tomu,
  že se pak ocitli
 • 00:50:56 uprostřed různých ideologických
  a velmocenských her,
 • 00:51:00 přicházeli sem s nezištnými úmysly,
  s čistým srdcem.
 • 00:51:04 Byli první, kteří si uvědomili
  hrozbu nacismu v Evropě.
 • 00:51:09 Myslím teď na ně,
 • 00:51:12 na Maxe Černého, Jozefa Májka,
  Leopolda Pokorného,
 • 00:51:17 manželé Holubcovy,
 • 00:51:19 Emilii Nitschneiderovou,
  Jana Mrkvu.
 • 00:51:23 Myslím na všechny statečné,
 • 00:51:26 kteří tenkrát přijížděli
  do krvácející země pod Pyrenejemi,
 • 00:51:30 bojovat a umírat.
 • 00:51:33 Skryté titulky: Lucie Richterová
  Česká televize, 2019

Související