iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
9. 11. 2018
11:45 na ČT :D

1 2 3 4 5

4 hlasy
13762
zhlédnutí

Nezbedné pohádky

O Chudém královstvíčku – Vysvobození

Nezbednou pohádku Josefa Lady čte Josef Dvořák.

10 min | další Děti a mládež »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Nezbedné pohádky

 • 00:00:07 -Tomáši, pimprlata jsou připravený?
  -Připravený, principále.
 • 00:00:12 Skvěle! Takže, milé děti, začínáme.
 • 00:00:17 Princezna Anka předstírala
  před svými královskými rodiči,
 • 00:00:21 že ji unesl drak, a nyní musela
  sama zařídit své vysvobození.
 • 00:00:27 Naštěstí získala hodné, i když
  trošku přitroublé pomocníky.
 • 00:00:33 Prince Vendelína, draka Kabrahára,
 • 00:00:37 starého koně
  a loupežníky Petrovské.
 • 00:00:41 Ale teď si musíme připomenout
  něco veledůležitého.
 • 00:00:47 V Království pantalonském byl totiž
  také vyhlášen smutek pro celou zemi
 • 00:00:53 Královská rodina truchlila
  pro svého syna Vendelína,
 • 00:00:57 který před několika dny
  si vyjel s družinou na lov,
 • 00:01:01 a družina se vrátila
  do zámku bez něho.
 • 00:01:05 Královská rodina pantalonská
  vypsala velikou odměnu tomu,
 • 00:01:10 kdo prince přivede.
 • 00:01:13 A bude-li to dívka,
  stane se princovou manželkou.
 • 00:01:18 Proto mnoho královských i knížecích
  princezen se vypravilo vyhledat
 • 00:01:23 prince, třebas byl Vendelín
  znám tak trochu jako nekňuba.
 • 00:01:30 A jak je známo, nemohla ho žádná
  z těch princezen najít,
 • 00:01:35 protože ho měla princezna Anka
 • 00:01:38 zavřeného
  v lesní chatě u loupežníků.
 • 00:01:43 Zpráva od princezny Anky,
  že je naživu
 • 00:01:47 a že bude vysvobozená, se brzy
  donesla i na královský zámek
 • 00:01:51 pantalonský a tam vzbudila naději,
  že se snad i princ Vendelín
 • 00:01:57 někdy vrátí z toho hrůzného
  a tajemného moře lesů.
 • 00:02:03 Proto se i královská rodina
  pantalonská
 • 00:02:07 rozhodla vypravit
  do chudého královstvíčka.
 • 00:02:12 Princezna Anka už zatím vykonala
  poslední pečlivé přípravy.
 • 00:02:18 Toho dne, který princezna
  označila rodičům
 • 00:02:22 jako den svého vysvobození,
  bylo v královstvíčku velmi rušno.
 • 00:02:28 Na cestě za vsí, která směřovala
  k ohromným Vraním skalám,
 • 00:02:33 stáli pořadatelé, kteří určovali,
 • 00:02:36 kudy se mají ubírat
  prostí lidé na své stanoviště.
 • 00:02:41 A královské rodiny uváděli
  na tribuny pohodlně upravené.
 • 00:02:47 Ze všech těch míst
  bylo na Vraní skály vidět
 • 00:02:50 jako v divadle
  z hlediště na jeviště.
 • 00:02:54 A úderem 9.hodiny se princezna
  opravdu objevila na Vraní skále.
 • 00:03:01 Ale draka vidět nebylo.
  Jen ve skalní díře se něco hýbalo,
 • 00:03:06 ale oheň a kouř
  tomu z nozder nevycházel.
 • 00:03:12 Princezna se lekla,
  jako se lekají všechny princezny,
 • 00:03:16 které byly obětovány drakům,
  a bylo na ní vidět,
 • 00:03:21 že je velmi zneklidněná
  a že se stále ohlíží.
 • 00:03:25 A ještě více byli diváci rozčíleni,
  když někteří ostrovidní
 • 00:03:31 se domnívali vidět ve skalních
  slujích místo strašného draka koně,
 • 00:03:38 a to koně spíše ušlého
  a znaveného nežli ohnivého oře.
 • 00:03:44 A teď pojednou se nad lesními
  velikány objevil drak
 • 00:03:51 a pomalu se snášel k princezně.
 • 00:03:54 Někdo na něm seděl
  a ostrovidní lidé rozeznali,
 • 00:03:59 že je to nějaký princ
  s mečem v ruce.
 • 00:04:03 A nyní ještě více byli
  rozčíleni a rozechvěni,
 • 00:04:07 protože si to
  vůbec nedokázali vysvětlit.
 • 00:04:10 Drak s princem
  se snesl na travnatý prostor.
 • 00:04:16 Princ z něho seskočil a s mečem
  v ruce spěchal ke skalní sluji,
 • 00:04:22 ve které, jak víme,
  klečel starý kůň.
 • 00:04:26 Kůň v otvoru zmizel,
  ale rytíř nikterak toho nedbal
 • 00:04:32 a počal do otvoru
  statečně mečem píchat a sekat.
 • 00:04:37 Drak se na to hloupě díval,
 • 00:04:40 ale princezna
  se rozčilením chytila za hlavu.
 • 00:04:44 Tu rytíř ustal v boji a spěchal
  s rozevřenou náručí k princezně.
 • 00:04:51 Ale ta mu nepadla do náruče,
  jak se v pohádkách dělávalo,
 • 00:04:56 ale spíš se zdálo,
  že rytíři něco vytýká,
 • 00:04:59 protože před ní stál
  jako oukropeček.
 • 00:05:03 K dovršení zmatku
  vystrčil kůň zase hlavu z díry
 • 00:05:07 a klidně si prohlížel
  drakovu parádní výstroj,
 • 00:05:12 jako by mu ji záviděl.
  Proto není divu,
 • 00:05:15 že diváci nad tím začínali kroutit
  hlavou a byli velmi zvědaví,
 • 00:05:21 jak ten podivný zápas
  o princeznu Anku skončí.
 • 00:05:26 Princezna vstala a nechala se
  rytířem dovést k drakovi,
 • 00:05:32 na kterého se oba pohodlně usadili.
 • 00:05:36 A drak letěl
  přímo ke shromážděnému lidu,
 • 00:05:40 který v novém rozrušení nevěděl,
  co má dělat.
 • 00:05:44 Zdali utéci před strašlivým drakem,
  nebo vítat rytíře s princeznou.
 • 00:05:50 Drak to patrně zpozoroval a začal
  přátelsky vrtět ocasem na znamení,
 • 00:05:57 že nikomu neublíží.
 • 00:05:59 Drak se pomalu snesl
  na pole před shromáždění.
 • 00:06:04 Princezna s rytířem hned seskočili
 • 00:06:07 a spěchali k tribunám
  do náručí svých drahých,
 • 00:06:11 kteří radostí plakali.
  A nastalo šťastné uvítání.
 • 00:06:17 Lid jásal, hudba vesele vyhrávala.
 • 00:06:21 Královská rodina pantalonská
  měla upřímnou radost
 • 00:06:26 z návratu princezny Anky
  a radost se změnila v nadšení,
 • 00:06:31 když se Pantalonští dozvěděli,
  že se princ Vendelín
 • 00:06:36 také šťastně vrátil a že to byl on,
  co princeznu vysvobodil.
 • 00:06:42 Smutné královstvíčko
  se rázem proměnilo ve veselé
 • 00:06:47 a poddaní se upřímně radovali
  z princeznina návratu.
 • 00:06:51 V královské chalupě
  byla uspořádaná nádherná hostina,
 • 00:06:58 při které v čele stolu seděl
  princ Vendelín s princeznou Ankou.
 • 00:07:04 A vyptávání, jak a co bylo,
  nebralo konce.
 • 00:07:10 Princezna Anka nestačila odpovídat
  na otázky všech hostů
 • 00:07:15 a princ Vendelín moudře mlčel,
  jak mu princezna Anka nakázala.
 • 00:07:23 Ale pěkně jim to slušelo,
  když takhle vedle sebe seděli.
 • 00:07:27 Král pantalonský
  se stále na ně díval
 • 00:07:32 a pojednou prohlásil, že by
  se mohla už také snad odbýt svatba
 • 00:07:38 těch dvou šťastných lidiček.
  A král Lojza radostně souhlasil.
 • 00:07:44 Vždyť chudé královstvíčko
  rázem vzrostlo o 51 vesnici,
 • 00:07:51 které dostal věnem princ Vendelín.
 • 00:07:56 Ó! Oslavy, panečku!
 • 00:08:01 Hned po svatbě se princezna Anka
  odebrala do černých lesů.
 • 00:08:06 Zvířátka našla v chatě,
 • 00:08:09 ale po Petrovských
  tam nebylo ani vidu, ani slechu.
 • 00:08:14 Nejdřív prý vzal do zaječích
  hejtman Bababuc
 • 00:08:19 a ostatní po chviličce
  utíkali za ním.
 • 00:08:23 To vyprávělo vajíčko a hned
  prozradilo, proč Bababuc utekl.
 • 00:08:29 Měl prý plno strachu,
  že se princezna vrátí,
 • 00:08:34 aby vyšetřila, proč popletl
  celou scénu osvobozování.
 • 00:08:39 Princezna si pomyslela, že už to
  dost vysvětlila všem tazatelům
 • 00:08:45 jako dílo
  nějakého veselého kouzelníka,
 • 00:08:50 který draka proměnil v koně
  a z koně udělal hodného draka.
 • 00:08:56 A všichni tomu uvěřili.
 • 00:08:59 Král Antonín Lojza
  panoval šťastně a spokojeně
 • 00:09:04 ještě několik let
  a potom odevzdal žezlo vlády
 • 00:09:09 mladému králi Vendelínovi
  a královně Ance.
 • 00:09:14 Mladí královi si už taky postavili
  nad hlavní vsí zámek
 • 00:09:19 a povýšili ves
  na královské hlavní město.
 • 00:09:25 A panovali dobře
  a poddaní s nimi byli spokojeni.
 • 00:09:30 No, přejme jim, ať jsou
  stále a dlouho spokojeně živi.
 • 00:09:37 A zazvonil zvonec...
 • 00:09:40 A Nezbedným pohádkám je konec.
 • 00:09:49 Skryté titulky: Jaroslav Švagr
  Česká televize 2018

Související