iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
14. 11. 2010
16:55 na ČT2

1 2 3 4 5

67 hlasů
2979
zhlédnutí

Cesty víry

Křesťanem na vlastní pěst

Životní příběh Vladana Kočího - ikony odpíračů základní vojenské služby z důvodu víry a svědomí.

22 min | další Náboženské »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Cesty víry - Křesťanem na vlastní pěst

 • 00:00:23 Já bych asi v jakémkoliv
  křesťanském společenství
 • 00:00:26 fungujícím na tradičních základech,
  a to jsou i ty nejmodernější církve,
 • 00:00:32 nemohl zapadnout.
 • 00:00:41 Myslím si, že co chybí dnešnímu
  křesťanství, není učení, není zpěv,
 • 00:00:48 nejsou chvály a není modlitební zápas
  a podobné věci,
 • 00:00:53 na které se kladou důrazy,
  ale je opravdu upřímné srdce.
 • 00:01:04 Byl jsem takové běžné dítě.
 • 00:01:06 Produkt socialistické společnosti,
 • 00:01:08 vzorně jsem byl Jiskřičkou
  i Pionýrem.
 • 00:01:12 Řekl bych, že ve věku kolem 8-9 let
  jsem začal víc přemýšlet,
 • 00:01:18 protože se mi dostala do rukou
  taková hlubší světová literatura.
 • 00:01:23 Myslím si, že to mohlo mít určitý
  vliv na to,
 • 00:01:25 že jsem začal hledat něco vyššího,
  než je jenom tato zeměkoule.
 • 00:01:36 A začal jsem hodně přemýšlet.
 • 00:01:39 Říkal jsem si, evoluce,
  ateismus, hezké.
 • 00:01:42 Ale všechno poukazuje na to,
  že za tím vším je nějaká inteligence,
 • 00:01:46 ne jen veliký třesk někde na počátku.
 • 00:01:49 Protože když my uděláme velký třesk
  na tomto světě, způsobíme chaos,
 • 00:01:54 rozhodně ne řád a systém.
 • 00:01:57 Takže takhle logicky jsem uvažoval
  už tenkrát
 • 00:01:59 a opravdu jsem si uvědomoval,
 • 00:02:01 že vědecké poznání je natolik
  v plenkách a natolik nedostatečné,
 • 00:02:07 že pokud vědci ve své pýše prohlašují
  o Bohu, jestli je nebo není,
 • 00:02:12 myslím si, že je to dost směšné.
 • 00:02:16 Začal jsem se přiklánět
  k orientální filozofii,
 • 00:02:19 protože ta je taková všeobjímající
  a vysvětlující to dění na světě
 • 00:02:23 ve velice širokém rámci, abych
  zjistil nebo se pokusil zjistit,
 • 00:02:28 jestli jsem něco víc, co má delší
  trvání než jen tuhle pozemskou pouť.
 • 00:02:41 Křesťanství jsem ze začátku odmítal,
 • 00:02:44 protože jsem poukazoval samozřejmě
  na historii křesťanství plnou krve.
 • 00:02:49 Nicméně jsem byl natolik poctivý
  v tom přístupu, že jsem si říkal,
 • 00:02:53 že ať se mi to líbí nebo nelíbí,
  tu Bibli bych měl opravdu znát.
 • 00:03:06 To mi bylo krátce po 18 letech.
 • 00:03:09 V té době jsem poslouchal klasickou
  hudbu a hlavně komorní tvorbu,
 • 00:03:15 třeba Antonína Dvořáka, smyčcové
  kvartety, pak barokní hudbu,
 • 00:03:20 prostě celý orchestr a tak.
 • 00:03:22 Ten rok jsem dělal přijímací zkoušky
  na pražskou AMU
 • 00:03:25 a pokračoval ve studiu.
  Takže tak jsem se dostal i k hudbě.
 • 00:03:40 V té době, když se tohle odehrávalo,
  jsem si pronajal byt v Praze,
 • 00:03:44 kde jsem měl starý gramofon
  a staré desky,
 • 00:03:49 nahrávky Matoušových pašijí
  Johanna Sebastiana Bacha.
 • 00:03:54 To jsou texty z posledních kapitol
  Matoušova evangelia
 • 00:03:58 o poslední večeři, o utrpení
  a ukřižování Pána Ježíše Krista.
 • 00:04:04 "Tak to si budu číst tu Bibli
  a pustím si tu muziku."
 • 00:04:08 Jedl jsem k tomu bujón s nudlemi,
 • 00:04:12 který jsem si při poslechu
  té hudby uvařil,
 • 00:04:15 prostě žádná citově vypjatá
  atmosféra.
 • 00:04:19 Najednou, přišlo to
  jako blesk z nebe,
 • 00:04:21 byl tam moment, kdy Kristus mluví.
 • 00:04:26 Je to zpívaný recitativ,
 • 00:04:30 a ta jeho řeč ve spojení
  s tím biblickým textem,
 • 00:04:36 kdy on v němčině říkal totéž,
  co já jsem si v češtině četl v Bibli,
 • 00:04:42 to bylo, jakoby se mi v hlavě
  rozsvítila žárovka.
 • 00:04:47 Od toho momentu jsem byl
  zasažen bleskem
 • 00:04:50 a mé vnímání Krista nebo křesťanství
  a vůbec Bible se totálně změnilo.
 • 00:05:02 V tomto momentu jsem nemohl
  zůstat nevěřící.
 • 00:05:08 To tak zasáhlo do mého života,
 • 00:05:10 že jsem v ten moment hned v slzách
  se začal modlit k Bohu,
 • 00:05:16 aniž by mi kdokoliv říkal,
  jak se mám modlit nebo co mám říkat.
 • 00:05:20 Prostě co jsem cítil,
  to jsem mu řekl.
 • 00:05:23 A dalo by se říct, že mě Bůh okamžitě
  poslal do shromáždění křesťanského.
 • 00:05:34 Vím, že byl jeden z těch,
  kteří to začali brát vážně
 • 00:05:39 a plně se zapojoval.
 • 00:05:42 Já jsem v tom byl velice aktivní,
  protože jsem hrál na několik nástrojů
 • 00:05:46 a dokázal jsem to aranžovat,
 • 00:05:48 takže v tom jsem jim velice pomáhal
  a bylo to jednoznačně sympatické.
 • 00:05:54 Vladan byl výraznou
  osobností v umění.
 • 00:05:56 To, že byl muzikant, byl možná určitý
  náraz v chápání církve v umění.
 • 00:06:09 Byl jsem tak trošku jakoby vedením
  sboru manipulován k tomu,
 • 00:06:13 abych se tomu věnoval naplno,
 • 00:06:15 a díky tomu jsem tak trochu
  zanedbával studium,
 • 00:06:20 ale pochopil jsem, že je to od Boha
  ten směr, kterým mám jít.
 • 00:06:27 A vnímal jsem určité napětí
  i v církvi,
 • 00:06:30 když jsem někdy třeba nebyl
  na shromáždění
 • 00:06:33 nebo jsem odjel na víkend pryč
  a věnoval jsem se sám sobě
 • 00:06:38 nebo přípravě na koncert atd.
 • 00:06:42 Díky tomuto se pohled na mě
  i na moji duchovnost začal měnit,
 • 00:06:48 jakoby úroveň mého duchovního života
  závisela
 • 00:06:53 na množství navštívených shromáždění.
 • 00:06:58 Ještě v tom hrála roli
  moje nynější manželka,
 • 00:07:01 protože tenkrát jsme bydleli
  na jednom podnájmu,
 • 00:07:05 takže to také bylo vnímáno,
  že je to nevhodné,
 • 00:07:09 nicméně já jsem tenkrát ekonomicky
  prakticky neměl jinou možnost.
 • 00:07:14 Žili jsme v čistotě a chtěli jsme se
  vzít, akorát já jsem rodičům slíbil,
 • 00:07:18 že si vezmu Hanku, až když vystuduji
  aspoň polovinu školy.
 • 00:07:30 Díky těmto malým rozporům jsem se
  nakonec rozešel s církví s tím,
 • 00:07:35 že jsem řekl, že nechci působit
  problémy a že proti nim nic nemám.
 • 00:07:39 Raději se vzdálím, aby byl klid.
 • 00:07:50 K tomuto došlo asi v 2. roce
  po mém obrácení
 • 00:07:54 a od té doby jsem se začal protloukat
  trochu jako křesťan na vlastní pěst,
 • 00:07:59 jak tomu říkáte.
 • 00:08:11 Můžu bez nadsázky říct,
  že Bůh nás dal dohromady,
 • 00:08:15 protože v něm jsme se sblížili.
 • 00:08:18 Když jsem poznala Vladana, byla jsem
  ve stádiu hledání smyslu života.
 • 00:08:23 Pamatuju si, že jsem jednou sepsala
  asi 137 otázek, co mě trápilo,
 • 00:08:29 proč bych nemohla věřit, a on mi
  na to odpověděl svými vlastními slovy
 • 00:08:34 i z Bible a potom zpětně mi říkal,
 • 00:08:37 že mu to strašně moc pomohlo
  ve studiu Bible,
 • 00:08:41 v hledání odpovědí na mé otázky
  u Boha a v jeho křesťanském vývoji,
 • 00:08:47 protože byl zrovna čerstvý věřící.
 • 00:08:52 Když my přestaneme mluvit, když my se
  přestaneme zabývat samými sebou,
 • 00:08:57 když to centrum našeho života se
  přenese skutečně na Boha
 • 00:09:03 a ne na nás samotné,
  v ten moment asi nastává chvíle,
 • 00:09:07 kdy on může promlouvat k nám.
 • 00:09:19 Velmi výrazným mezníkem
  v našem duchovním životě
 • 00:09:23 s manželkou byla historie mého
  odpíračství vojenské služby.
 • 00:09:29 Já jsem byl po studiu na AMU
 • 00:09:32 a po studiu Vojenské katedry
  ve 2. a 3. ročníku akademie,
 • 00:09:39 absolvoval jsem závěrečné cvičení
  u vojsk,
 • 00:09:45 kde jsem se seznámil s vojenskou
  technikou i s vojenskou mentalitou
 • 00:09:51 a seznámil jsem se především
  s vojenskou přísahou.
 • 00:10:00 Svědomitě se budu učit ovládat
  vojenskou techniku a zbraně
 • 00:10:04 svěřené mi pracujícím lidem
  a připravovat se na boj,
 • 00:10:08 abych mohl na rozkaz prezidenta
  a vlády ČSSR
 • 00:10:13 co nejlépe bránit svou rodnou vlast
  a její socialistický řád
 • 00:10:17 proti každému nepříteli.
 • 00:10:20 Pro obranu socialismu jsem vždy
  připraven stát pevně
 • 00:10:23 v řadách ozbrojených sil ČSSR,
  po boku sovětské armády
 • 00:10:29 i armád ostatních socialistických
  zemí v boji proti jeho nepřátelům
 • 00:10:34 a nasadit i svůj život
  k dosažení vítězství.
 • 00:10:39 A dále se praví: Tak přísahám.
 • 00:10:41 Takže z toho textu je celkem
  pochopitelné,
 • 00:10:45 proč jsem ho odmítal tak odrecitovat
  a odpřísáhnout
 • 00:10:49 a stát se vojákem
  socialistické armády.
 • 00:10:53 Nebyl jsem ochoten bojovat
  proti každému nepříteli
 • 00:10:57 a už vůbec ne se připravovat
  pro boj se zbraní v ruce a tak dále.
 • 00:11:03 A na obranu socialismu,
  to už vůbec ne.
 • 00:11:12 Byla to pro nás docela těžká zkouška
  naší víry.
 • 00:11:16 Byli jsme čerství křesťané, nebyli
  jsme nijak zkušení, ale věděli jsme,
 • 00:11:20 že nemůže Vladan říct ano
  a zavázat se k tomu, o čem ví,
 • 00:11:24 že by nikdy neudělal, to znamená,
  že bude zabíjet a že by to přísahal.
 • 00:11:33 Jednoznačně zvolil tu cestu
  otevřenosti, toho,
 • 00:11:38 že nebude lhát a nebude si vymýšlet
  nějaké zdravotní komplikace,
 • 00:11:41 a jednoznačně řekne své přesvědčení.
 • 00:11:46 Po ukončení školy jsem dostal
  první povolávací rozkaz.
 • 00:11:50 Tento rozkaz jsem přišel vrátit
  na Vojenskou správu s tím,
 • 00:11:54 že s tím nesouhlasím a nemíním se
  stát součástí ozbrojených sil.
 • 00:11:59 Že žádám o náhradní civilní službu,
  jak je tomu v civilizovaných zemích
 • 00:12:05 včetně socialistických států, jako
  bylo Maďarsko či východní Německo,
 • 00:12:09 a že mi to zaručuje listina
  základních lidských práv,
 • 00:12:15 že mám právo na svobodu svědomí
  a vyznání
 • 00:12:18 a že mé svědomí mi nedovoluje se stát
  součástí represivních složek.
 • 00:12:30 Hledali jsme u Boha moudrost a sílu
  na to, co všechno máme dělat.
 • 00:12:34 Mysleli jsme, že vycestujeme
  a opustíme vlast.
 • 00:12:37 Měli jsme už dokonce i plán, jak to
  uděláme, ale nakonec jsme pochopili,
 • 00:12:41 že to není naše cesta a že máme
  vydržet a zůstat tady
 • 00:12:44 a že Bůh se o to postará
  a že to vše nebude trvat dlouho.
 • 00:12:57 Vladan Kočí byl poprvé odsouzen,
  nicméně ten trest nevykonal celý
 • 00:13:02 a na základě amnestie prezidenta
  republiky Husáka byl propuštěn.
 • 00:13:09 On sám v tom spatřoval Boží znamení
  a příslib, který mu Bůh dal,
 • 00:13:15 že nebude dlouho trpět, že se to vše
  zvrátí, a plný očekávání vyšel ven.
 • 00:13:23 Potom vzpomínal, že prožil určitou
  duchovní krizi v okamžiku,
 • 00:13:29 kdy byl obviněn podruhé a obžalován.
 • 00:13:42 Do poslední chvíle jsem čekal, že se
  stane zázrak, a zázrak se nestal.
 • 00:13:47 A já jsem prostě nastoupil do výkonu
  trestu, aniž bych věděl, co se děje.
 • 00:13:52 Jako kdyby Bůh udělal něco,
  co jsem nečekal.
 • 00:13:56 Jako kdyby mi podrazil nohy.
 • 00:13:59 V té chvíli jsem prožíval
  velmi těžký boj se sebou samým.
 • 00:14:03 V té době jsem si připadal,
  že mě Bůh neslyší.
 • 00:14:15 Ale děly se věci, vnějškově
  v tom reálném světě,
 • 00:14:20 ne ve vnitřním prožívání,
  které naopak ukazovaly na to,
 • 00:14:24 že mě Bůh naprosto chrání.
 • 00:14:27 Pomáhali nám známi i neznámí lidé,
  přátelé, kteří mi dohodili práci,
 • 00:14:32 hráli jsme v krematoriu,
  tedy já jsem tam hrála
 • 00:14:35 a Tomíček tam se mnou chodil.
 • 00:14:36 Myslel, že jsou to koncerty, akorát
  takové zvláštní, kde se netleská.
 • 00:14:41 A tak jsme takhle přežívali.
 • 00:14:43 Někdy jsme dostali balík s jídlem
  nebo nějaké peníze,
 • 00:14:46 třeba 10 korun do schránky.
 • 00:14:48 Každý dělal, co mohl, a snažil se nás
  podpořit a vyjádřit sympatie k tomu,
 • 00:14:52 co Vladan udělal
  a jak jsme se rozhodli.
 • 00:15:00 Navzdory okolnostem to bylo velice
  požehnané období,
 • 00:15:03 protože jsme jasně věděli,
  že se potřebujeme držet Boha
 • 00:15:06 a že s ním potřebujeme být a hledat
  u něj pomoc a sílu na to všechno,
 • 00:15:10 co prožíváme, což je velice zdravé
  pro duchovní vývoj.
 • 00:15:13 Myslím, že potřebujeme takové věci
  prožívat,
 • 00:15:16 aby se náš charakter vyvíjel
  a abychom se k Bohu přiblížili,
 • 00:15:19 lépe ho poznali a uvědomili si
  spoustu věcí,
 • 00:15:22 které jsou podstatné v životě.
 • 00:15:24 Jinak jsem důvěřovala Bohu, že se
  o nás postará, když děláme to,
 • 00:15:28 co po nás chce, když ctíme Jeho vůli,
  a taky se tak stalo.
 • 00:15:44 1 prosince na základě těch velkých
  demonstrací na Letné,
 • 00:15:48 kdy já jsem byl na seznamu
  Amnesty International,
 • 00:15:52 takže jako jeden z mála politických
  vězňů jsem byl propuštěn.
 • 00:15:56 Ten jeho případ znamenal
  takový hmatatelný důkaz,
 • 00:15:59 že v zemi žijí konkrétní lidé, kteří
  odmítají základní vojenskou službu
 • 00:16:05 z důvodu svědomí a že je nutné zavést
  náhradní civilní službu,
 • 00:16:12 jako se tomu postupně dělo
  v různých státech.
 • 00:16:18 Co mě posilovalo?
 • 00:16:19 Vědomí, že opravdu patřím Bohu
  a ne tomuto světu,
 • 00:16:23 tudíž ten svět má na mě nárok
  jen do jisté míry.
 • 00:16:27 To znamená, že my už patříme
  pod vládu Boží, do Božího království,
 • 00:16:33 a naším pánem je Bůh.
 • 00:16:35 Ne tento svět, žádné utrpení
  a žádné pronásledování.
 • 00:16:39 Nic co mě v životě může potkat,
  a to jsou i ty nejhorší věci,
 • 00:16:43 které známe z historie.
 • 00:16:44 Nic mě nemůže vytrhnout
  z rukou Božích.
 • 00:16:48 V dnešním světě muzikanti
  obecně naříkají,
 • 00:16:52 že zájem o klasickou hudbu upadá
 • 00:16:55 a komercializuje se taky
  klasická hudba.
 • 00:16:59 Dělají se z toho show,
 • 00:17:01 a hlavně aby co nejvíc lidí přišlo
  a co nejvíc zaplatilo.
 • 00:17:06 A prostě se z umělců dělají
  bůhví jaké hvězdy a celebrity
 • 00:17:11 po vzoru pop music, a to je něco,
  co mi je naprosto cizí.
 • 00:17:17 Takže z hlediska praktického
  jsem si říkal,
 • 00:17:21 co v tom hudebním světě budu dělat
  se svým přístupem,
 • 00:17:25 protože jsem živil rodinu,
  už se narodila Lucka,
 • 00:17:28 začínal jsem tady od nuly,
  neměl jsem kontakty v hudebním světě,
 • 00:17:32 takže jsem vymetal všelijaké kšefty,
  jak se říká lidově,
 • 00:17:35 a pořád jsem hledal to sebeurčení
  v hudebním světě.
 • 00:17:42 Nicméně Bůh se o to postaral sám,
  dalo by se říct,
 • 00:17:46 protože jsem se díky běžným
  muzikantským aktivitám
 • 00:17:50 dostal například do Japonska
  nebo do Jižní Koreje
 • 00:17:54 nebo do jiných zemí v zahraničí
  a potkal jsem tam lidi,
 • 00:17:59 kteří mi rozuměli, jak vnímám hudbu.
 • 00:18:02 Že to vnímám jako takové poselství
  shůry pro lidi
 • 00:18:06 a vyjádření takové té harmonie
  duchovní.
 • 00:18:10 POTLESK
 • 00:18:18 Pro mě je určující,
  kam mě nějak nasměrovává Bůh.
 • 00:18:25 Já jsem profesor
  na pražské konzervatoři.
 • 00:18:28 Je to moc hezká práce
  s mladými lidmi
 • 00:18:30 a v tom individuálním vyučování,
  kdy jste tam spolu s tím studentem
 • 00:18:34 nebo studentkou,
  máte možnost mladé lidi poznávat
 • 00:18:38 a můžete jim sdělovat nejenom
  jak a co zahrát na violoncello,
 • 00:18:43 jestli níž nebo výš
  či hlasitěji nebo slaběji,
 • 00:18:46 ale můžete jim sdělovat,
  i co by mohli vyjádřit hudbou.
 • 00:18:50 Nechci říct, že tam vedu nějaké
  duchovní rozpravy,
 • 00:18:54 nicméně se jim aspoň v náznacích
  snažím ukázat vlastní svět
 • 00:18:59 a vlastní přístup k hudbě,
  jak mě to naplňuje
 • 00:19:02 a co to dává těm lidem kolem.
 • 00:19:06 Každý dostal nějakou tu hřivnu
  nebo dar od Boha,
 • 00:19:10 kterým má sloužit ostatním,
  a má rozhojňovat ten dar,
 • 00:19:14 nicméně když přijdeme k Bohu,
  odevzdáváme mu všechno.
 • 00:19:21 Svůj talent i své schopnosti,
  všechno.
 • 00:19:24 A pak on nám dá zpátky to,
  co chce, abychom využívali.
 • 00:19:43 Já vůbec nevím o tom, jak on duchovně
  žije. Nemám absolutní představu.
 • 00:19:49 Musel bych mluvit s ním, abych věděl,
  jestli nějakou moji pastorační péči
 • 00:19:54 nebo pomoc potřebuje.
 • 00:19:56 Pokud člověk má možnost,
  to je otázka časová nebo pracovní,
 • 00:20:00 tak by určitě měl chodit
  do nějakého společenství.
 • 00:20:04 Měl by si ho najít,
  protože Bible to vyžaduje.
 • 00:20:09 Říká nám to jako jednu z věcí,
  která je pro nás prospěšná.
 • 00:20:13 Každý z nás prochází procesem,
 • 00:20:16 a pokud třeba od církve zažil
  někdo zranění, což se stává,
 • 00:20:20 tak mu třeba chvilku trvá,
  než zase najde cestu zpátky.
 • 00:20:25 To je jako v manželství
  nebo v čemkoliv jiném.
 • 00:20:28 Když člověk dostane
  od někoho zranění,
 • 00:20:30 někdo nenajde cestu zpátky nikdy,
  a někdo ji najde.
 • 00:20:36 My jsme takoví trochu zvláštní
  křesťané.
 • 00:20:39 Mně společenství nechybí,
  protože ho máme.
 • 00:20:42 I když nedocházíme
  do žádné oficiální organizace,
 • 00:20:46 Bůh nám přivádí spoustu lidí
  z různých zemí a to,
 • 00:20:50 co je pro nás nejdůležitější,
  zažíváme obecenství,
 • 00:20:53 a docela intenzivní.
 • 00:20:55 Vidím budoucnost mého duchovního
  života nebo mé poslání
 • 00:20:59 spíš v takové té domácí církvi
  nebo ve sdílení se s věřícími
 • 00:21:03 z různých sborů,
  ať v Čechách nebo v zahraničí
 • 00:21:07 nebo z různých denominací.
 • 00:21:10 Spíš směřuji k takové té podstatě
  nebo základu křesťanství,
 • 00:21:14 což je láska k bližnímu,
  než k nějaké vyhraněné církvi
 • 00:21:19 nebo věrouce nebo učení.
 • 00:21:22 Stejně je v Bibli napsáno,
  že kdo nemá Boha v srdci,
 • 00:21:25 je zbytečné chodit do chrámu
  lidskýma rukama udělaného.
 • 00:21:30 Myslím si, že je nejdůležitější
  ho mít v srdci
 • 00:21:33 a snažit se s ním pěstovat vztah,
  dávat tomu čas
 • 00:21:36 a to mi přijde nade vše.
 • 00:21:45 Skryté titulky: Věra Mikulenková
  Česká televize, 2010

Související