iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
23. 10. 2016
13:35 na ČT2

1 2 3 4 5

5 hlasů
4314
zhlédnutí

Cesty víry

Pankáč v kostele

Portrét osobitého husitského kněze Juraje Jordána Dovaly

26 min | další Náboženské »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Cesty víry - Pankáč v kostele

 • 00:00:03 HUDBA
 • 00:00:35 Hudba je vyjádření
  vnitřních pocitů,
 • 00:00:38 vnitřního prožívání člověka.
 • 00:00:41 Často i jeho spirituální dimenze.
 • 00:00:43 Pro mě vždycky hudba měla
  spirituální rozměr,
 • 00:00:46 i když jsme hráli trash metal.
 • 00:00:48 My jsme nijak nedefinovali,
  že jsme křesťanská metalová kapela,
 • 00:00:53 ale měli jsme duchovní texty.
 • 00:00:56 To tam bylo.
 • 00:00:58 Texty, které měly etický rozměr
  a měly duchovní přesah.
 • 00:01:15 V té folkové tvorbě
  je toho ještě víc.
 • 00:01:19 Ale nejsem gospelový písničkář,
  skládám si, co chci a co cítím,
 • 00:01:23 co vnímám,
  a to jde s Bohem ruku v ruce.
 • 00:01:28 Tak se vyjadřuje
  třeba krása života, krása bytí,
 • 00:01:31 krása vesnického způsobu života...
 • 00:01:34 A to též souvisí
  s duchovní dimenzí.
 • 00:01:40 Mám pocit, že se na našich prériích,
  v naší společnosti
 • 00:01:44 vytrácí z našich srdcí láska.
 • 00:01:49 Společnost se nějak radikalizuje.
 • 00:01:52 Lidé jsou čím dál nervóznější
  a narůstá agresivita.
 • 00:01:57 Velmi si přeji,
 • 00:01:58 abychom v sobě dokázali
  objevovat tento ideál
 • 00:02:01 hluboké a čisté lásky,
  kdy radost z druhých lidí
 • 00:02:05 bude zároveň i naší radostí.
 • 00:02:24 -Děkuju, chlapi, za spolupráci!
 • 00:02:32 -Co máš za proviant?
 • 00:02:39 -Od rudých bratrů,
 • 00:02:41 ale pan emeritní generální tajemník
  nemá na výrobě žádný podíl.
 • 00:02:51 To je něco jako Stalinovy slzy...
 • 00:02:55 -Ne, to je vypálené
  na tolik procent,
 • 00:02:58 aby to spálilo
  i jakešovského ducha.
 • 00:03:00 -Já nemám nic,
  já mám v ruce jen Alenku,
 • 00:03:03 to je nejvíc.
 • 00:03:06 -Díky Bohu za svobodu a recesi!
 • 00:03:13 Před 9 lety mě oslovil
  Martin Věchet,
 • 00:03:16 což je
  hlava trutnovského festivalu s tím,
 • 00:03:19 jestli bych nebyl ochotný tu sloužit
  bohoslužby pro rockery.
 • 00:03:30 Mně se ta myšlenka moc líbila,
  takže od té doby sem jezdím.
 • 00:03:34 Líbí se mi tu ta multižánrovost,
  folklór, folk,
 • 00:03:39 veselé alternativní kapely
  až po punkrock a metal,
 • 00:03:46 to je tu vždy zastoupené.
 • 00:03:48 Takže i kulturně
  si nějak uspokojím potřeby.
 • 00:04:01 Každý ročník festivalu
  má svoji myšlenku.
 • 00:04:05 Je vždy naplněný nějakou ideou.
 • 00:04:08 A to je taky velice krásné.
 • 00:04:10 Lidská práva, smrt Mistra Jana Husa,
  smrt Jima Morrisona,
 • 00:04:15 svoboda na Ukrajině,
  památka holocaustu...
 • 00:04:24 Já mám k východním filozofiím
  pozitivní vztah,
 • 00:04:28 protože prohloubily
  moji křesťanskou víru.
 • 00:04:33 Ukázaly mi,
  že meditace je součást víry
 • 00:04:36 a pomohly mi objevit
  hloubku meditace
 • 00:04:39 a vnitřní modlitby v křesťanství.
 • 00:04:46 Je to jako objevit
  zapomenutý poklad,
 • 00:04:48 který v naší víře je.
 • 00:04:52 A za to jsem jim velmi vděčný.
 • 00:04:59 Ta fotografie zachycuje,
  jak ten Krishňák se mnou tančí,
 • 00:05:03 a to bylo na původním otevření
  festivalu r. 2014,
 • 00:05:09 kde jsme měli modlitby.
 • 00:05:14 Jednak křesťanští kněží,
  a pak také hnutí Hare Krishna,
 • 00:05:18 takže každý zpíval své písně
  a přitom se i zatancovalo.
 • 00:05:25 V rámci naší církve
  se ozvali 2 lidé,
 • 00:05:28 kteří vnímali, že to není důstojné
  a není to vhodné.
 • 00:05:33 Neškodný tanec nemůže
  podle mě nikoho popuzovat.
 • 00:05:37 Ať lidé spolu tancují,
  radují se a smějí se.
 • 00:05:41 Pokud spolu nebudeme tancovat,
  tak spolu budeme válčit.
 • 00:05:52 Chodím se do toho stanu podívat,
  co se tam děje,
 • 00:05:56 dát si nějaké dobré jídlo,
  vnímat atmosféru...
 • 00:06:04 Krišňáci zrovna nejsou
  moje krevní skupina,
 • 00:06:07 mám vůči jejich věrouce
  mnohé výhrady,
 • 00:06:11 ale tím, že jsem otevřený
  vůči jakémukoli duchovnímu směru,
 • 00:06:16 který se snaží
  člověka zušlechtit a přivést k Bohu,
 • 00:06:20 tak je samozřejmě neodsuzuji.
 • 00:06:27 Je to jejich cesta.
 • 00:06:40 Metalová hudba byla za komunistů
 • 00:06:42 chápána
  jako zlá imperialistická hudba.
 • 00:06:47 Takže pro nás metal
  vyjadřoval určitou revoltu
 • 00:06:51 vůči tomu, v čem se tu žilo
 • 00:06:53 a taky jako prostor,
 • 00:06:55 kde může
  člověk vyjádřit svůj názor.
 • 00:06:58 V hlavách mnoha lidí,
  zvláště věřících,
 • 00:07:00 je metal často spojen
  se satanským kultem.
 • 00:07:04 A to je strašně zjednodušené.
 • 00:07:06 Metal je 12proudá dálnice,
  která je žánrově velmi rozmanitá.
 • 00:07:14 Není to žádný monolit.
 • 00:07:16 Najdou se tam i kapely,
  které tíhnou k satanismu
 • 00:07:19 a mají s tím spjatou svoji tvorbu,
  to je samozřejmě pravda,
 • 00:07:23 ale na druhé straně
  jsou tam kapely,
 • 00:07:26 které tato tematika nezajímá,
  naopak, mají společenská témata,
 • 00:07:31 řeší sociální problematiku,
  kritiku politického establishmentu,
 • 00:07:35 ekologické a morální problémy.
 • 00:07:42 Satanistický metal
  mě nikdy neoslovoval,
 • 00:07:45 spíš mě to přišlo takové trapné
  hraní si na něco.
 • 00:07:49 Vždy mě zajímal inteligentní,
  hluboký a promyšlený metal,
 • 00:07:53 který souvisel s těmito otázkami.
 • 00:08:07 "Mniši se při vyučování hádali.
 • 00:08:10 Přeli se o to,
  jakou formou a za jakých okolností
 • 00:08:14 k člověku promlouvá Bůh.
 • 00:08:18 Ticho, řekl jim starý opat.
 • 00:08:23 Oprostěte se
  od všech svých názorů a definic.
 • 00:08:27 Bůh promlouvá v tichu.
 • 00:08:31 Přijměte jeho pozvání do ticha
 • 00:08:33 a vaše potřeba předhánět se
  v diskusích rázem zmizí.?
 • 00:08:43 Ticho je pro člověka
  stejně důležité jako vzduch.
 • 00:08:48 Je to taková potrava.
 • 00:08:50 Určitý komunikační prostředek Boha.
 • 00:08:59 V tichu může člověk
  poznat sám sebe
 • 00:09:01 a může lépe vnímat
  hlubší rovinu své osobnosti.
 • 00:09:06 Může vnímat Boží přítomnost.
 • 00:09:11 Ticho je skutečně prostředek,
  bez kterého to nejde,
 • 00:09:15 pokud je člověk
  bombardovaný hlukem světa.
 • 00:09:18 Pokud je bombardován
  smyslovými vjemy.
 • 00:09:23 Pokud je stále v jednom koloběhu
  a vnímá jen to, co na něj útočí.
 • 00:09:28 Co na něho přichází.
 • 00:09:38 Jsme na Katarínce.
 • 00:09:41 To je bývalý františkánský
  kostel a klášter,
 • 00:09:47 který byl postavený v r. 1618,
 • 00:09:49 protože v 16. století
  tu žil poustevník Jan,
 • 00:09:53 kterému se údajně zjevovala
  sv. Kateřina Alexandrijská.
 • 00:09:58 Od toho je název "Katarínka?.
 • 00:10:01 V 90. letech tu vznikl
  vysokoškolský tábor
 • 00:10:05 pod stejným názvem,
  který se začal o ty ruiny starat.
 • 00:10:12 Existuje snaha
  zakonzervovat je ve stavu,
 • 00:10:15 v němž jsou,
  a já sem jezdím už 20 let.
 • 00:10:21 Na Katarínce dostává novic
  jméno podle 1. písmene.
 • 00:10:30 A protože jsem Juraj,
  vybrali mi jméno Jordán.
 • 00:10:33 A bylo na tom zajímavé,
  že v r. 1996,
 • 00:10:37 když jsem na Katarínku
  poprvé přijel,
 • 00:10:40 tak jsem se vrátil z Izraele.
 • 00:10:43 Od Jordánu.
 • 00:10:45 A dostal jsem jméno "Jordán?.
 • 00:10:49 Bylo to něco niterného,
  křehkého, bytostného.
 • 00:10:55 Člověk to okamžitě přijme
 • 00:10:56 a vnímá to
  jako součást své osobnosti.
 • 00:11:00 Takže když jsem sem přišel,
  tak jsem jim řekl:
 • 00:11:03 ahoj, já jsem Jordán
  a přicházím od Jordánu.
 • 00:11:07 Jsme v prostorách bývalého kláštera,
  kde mniši žili, modlili se
 • 00:11:12 a meditovali,
  prožívali svoje osobní příběhy.
 • 00:11:17 A v těchto zdech je to zachované.
 • 00:11:23 Je to cítit, když sem člověk přijde.
 • 00:11:26 Síla, energie, modlitby,
  všechno na něho doléhá.
 • 00:11:31 Je to krásné, posvátné,
  až mystické místo.
 • 00:11:34 Proto se nelze divit tomu,
  že tu před 20 lety vznikl tábor,
 • 00:11:38 že to mladí lidé začali realizovat.
 • 00:11:42 Už 20 let sem v létě
  jezdí trávit 2 týdny,
 • 00:11:46 a to bez hodinek,
  mobilů a laptopů,
 • 00:11:50 bez stresu a
  unáhleného způsobu života,
 • 00:11:56 který je po celý rok.
 • 00:11:59 Platí tu pravidlo,
  že když sem člověk přijede,
 • 00:12:03 tak odevzdá svůj mobil,
  dokonce i svoje hodinky,
 • 00:12:06 a je tu stálý čas,
  který se stanoví třeba na 18.25.
 • 00:12:12 Kolik je hodin? 18.25.
 • 00:12:17 Je to prostě místo,
 • 00:12:18 kde se zastavil čas
  a kde promlouvá historie
 • 00:12:22 a duchovno toho místa.
 • 00:12:27 -V tomto klášteře pobýval
  i významný spisovatel
 • 00:12:31 Benningus Smrtník,
 • 00:12:33 který tu v r. 1710
  zemřel na choleru
 • 00:12:36 a napsal dílo
  "Umění dobře zemřít?.
 • 00:12:44 Doteď jsme nenašli jeho kostru.
 • 00:12:53 -To je syn Jerguš,
  který byl na Katarínce poprvé
 • 00:12:57 ještě jako půlroční miminko.
 • 00:13:01 Vždycky ho sem v létě bereme
 • 00:13:04 a zamiloval si tu věc
  dělat průvodce na Katarínce.
 • 00:13:11 Už jsem viděl skupinu 70 lidí,
  které provázel a vysvětloval jim
 • 00:13:16 různá zákoutí a tajemství Katarínky.
 • 00:13:22 Tady je místo,
  kde jsme měli s manželkou svatbu.
 • 00:13:26 Tamhle vlevo.
 • 00:13:28 Byl tu udělaný takový násyp,
  takže na násypu jsme měli svatbu.
 • 00:13:38 Tady jsme se taky poznali,
  byli jsme spolu na táboře
 • 00:13:41 a ty zdi, prosycené hloubkou,
  moudrostí a věkem
 • 00:13:46 člověka nějak pobízejí
 • 00:13:50 k romanticky stráveným
  společným chvílím.
 • 00:13:56 Takže jsme se do sebe zamilovali.
 • 00:13:59 Katarínka je mezníkem,
  který nás spojuje.
 • 00:15:01 -Včera jsem se ptala Adámka,
  co by tak o tatínkovi řekl?
 • 00:15:09 A on: hodný, starostlivý...
 • 00:15:15 A že je takový "tatínkovský?.
 • 00:15:23 Když něco říká,
  tak ví, s jakým záměrem to dělá.
 • 00:15:28 Přesně ví, co tím chce vyjádřit.
 • 00:15:32 I ten způsob vyjadřování
  je velmi přesný.
 • 00:15:39 Takže když něco řekne a zformuluje,
  člověk ví, na čem je.
 • 00:15:48 Dori, komu fandíš?
 • 00:15:50 -Tobě.
 • 00:15:52 -To jsem věděla, proto se ptám.
 • 00:15:56 Když jsme se brali,
  ještě nebyl v husitské církvi,
 • 00:16:00 on přestupoval postupně.
 • 00:16:04 Ale ten jeho pohled na svět
  a duchovno byl velmi široký.
 • 00:16:12 Takže i kdyby to tak bylo,
  nebyl by to žádný problém.
 • 00:16:20 Dokonce ani naši rodiče
  s tím nemají problém.
 • 00:16:28 Všechny děti
  máme pokřtěné v husitské církvi
 • 00:16:31 a nikdo nikdy neříkal,
  že by to někomu vadilo.
 • 00:16:39 -Teď se nacházíme
 • 00:16:40 v hradištním komplexu
  v Mikulčicích,
 • 00:16:43 kde se nachází 13 půdorysů chrámů,
  protože tu kdysi stály.
 • 00:16:49 S rodinkou
  tu velice rádi trávíme čas.
 • 00:16:53 Jsou tady krásné louky,
  kde se dají sbírat léčivé byliny
 • 00:16:58 a ten les, který je za mnou,
 • 00:17:01 vždycky na jaře zavoní
  medvědím česnekem.
 • 00:17:06 To je 1. jarní bylina,
  kterou začínám bylinkářskou sezónu.
 • 00:17:17 Už jako dítě
  mě víra hodně zajímala a oslovovala.
 • 00:17:23 Už když jsem měl 7 nebo 8 roků,
  tak jsem seděl a četl Bibli.
 • 00:17:29 Měli jsme doma ilustrovanou Bibli
  a obrázky spojené s příběhy,
 • 00:17:34 které jsem četl,
  ke mně hluboce promlouvaly.
 • 00:17:39 A když jsem byl starší,
  v nějakých 16 letech,
 • 00:17:42 jsem se začal věnovat meditaci,
  vnitřní modlitbě
 • 00:17:46 a dozrála ve mně
  touha studovat teologii.
 • 00:17:49 Chtěl jsem to studovat
  jako laik, ne jako kněz.
 • 00:17:54 Z hlubokého zájmu a přesvědčení.
 • 00:17:59 Na katolickou teologii
  jsem se ale nedostal,
 • 00:18:02 protože mi můj kněz
  odmítl dát doporučení,
 • 00:18:07 protože jsem nechodil na "spolča?.
 • 00:18:12 Vyžadoval ode mě
  aktivitu v tomto směru
 • 00:18:16 a mně to zase nebylo tak blízké.
 • 00:18:19 Měl jsem rád kostel,
 • 00:18:21 ticho
  a takový normální praktický život.
 • 00:18:26 My jsme poslouchali tvrdou muziku
  a mně připadalo,
 • 00:18:29 že toto je setkávání jako v Pionýru.
 • 00:18:32 Tak jsem šel studovat pravoslavnou,
  kde to nebylo zapotřebí.
 • 00:18:36 V podstatě jsem počítal s tím,
  že budu moci učit náboženství,
 • 00:18:41 ale kněz mi zase řekl, že to nejde,
 • 00:18:43 protože jsem
  vystudoval jinou teologii.
 • 00:18:46 A tak nastalo období,
 • 00:18:48 kdy jsem dělal
  pomocnou sílu na stavbách,
 • 00:18:51 griloval jsem kuřata,
  modlil jsem se a přemýšlel,
 • 00:18:54 aby mi Bůh ukázal cestu.
 • 00:19:00 Tu cestu jsem našel
  v Církvi československé husitské,
 • 00:19:04 která je velmi tolerantní,
  velmi otevřená,
 • 00:19:07 ekumenicky zaměřená
 • 00:19:09 a snaží se brát křesťany
  jako jednu rodinu.
 • 00:19:15 A pak to dozrálo až ke kněžství.
 • 00:19:22 Máme tu několik bylin.
 • 00:19:24 Toto je třezalka tečkovaná,
  slovensky ?lubovník bodkovaný?.
 • 00:19:30 Lidově se jí říká "krev sv. Jana?.
 • 00:19:34 Sbíráme ji po celé léto,
  ale právě v období Jana,
 • 00:19:39 okolo 24. června,
 • 00:19:41 má největší sílu a vitalitu,
  nejvíc léčivých účinků.
 • 00:19:47 Už jako děti jsme běhali
  kolem potoka a sbírali byliny,
 • 00:19:51 o nichž jsme nevěděli, na co jsou.
 • 00:19:55 Pokud byly nějaké delší,
  používali jsme je jako meče.
 • 00:20:02 Ale tím pádem
  už jsem mnohé byliny znal.
 • 00:20:05 Před několika lety
  jsem začal bylinkařit,
 • 00:20:08 protože děti byly často nemocné
  a s manželkou jsme si říkali,
 • 00:20:13 že není dobré
  jim pořád dávat chemické léky.
 • 00:20:18 Prostě že je lepší se zaměřit
  na přírodní, bylinnou léčbu.
 • 00:20:25 Mnohé už jsem znal,
  jen jsem nevěděl, jak se jmenují,
 • 00:20:29 jaké léčivé účinky mají...
 • 00:20:31 Zkušenosti z dětství tam zůstaly.
 • 00:20:34 Kvůli tomu
  jsem se jim začal věnovat.
 • 00:20:37 Aby děti nemusely
  brát pořád antibiotika,
 • 00:20:40 aby nebyly stále na práškách.
 • 00:20:46 Mnoho kněží bylo bylinkáři,
 • 00:20:49 konkrétně
  významný německý bylinkář
 • 00:20:51 Johann Sebastian Kneipp,
 • 00:20:53 který se bylinkaření
  věnoval po celý život.
 • 00:21:01 Z historie taky víme,
  že mnišství jako takové
 • 00:21:04 bylo často spojené
  s bylinkovými zahradami,
 • 00:21:08 které se vysazovaly
  v okolí klášterů.
 • 00:21:16 Mniši a řeholnice
  se věnovali pěstování bylin,
 • 00:21:20 vyrábění léčivých mastí,
  vyrábění směsí
 • 00:21:22 a různých bylinných přípravků.
 • 00:21:27 Duše a tělo jsou propojené,
  člověk je psychosomatická bytost
 • 00:21:31 a pokud člověk žije duchovně,
  rozumí lépe i přírodě.
 • 00:21:35 Bylinky jsou naše sestřičky,
  je to Boží dar,
 • 00:21:38 který je nám daný a byl nám daný.
 • 00:21:41 Člověk v současnosti
  bylinky nepotřebuje,
 • 00:21:44 protože má léky,
  všechno nahrazuje instantními věcmi.
 • 00:21:49 Odcizení přírody
  potom člověka bolí.
 • 00:21:53 Pokud člověk žije
  v souladu s Bohem,
 • 00:21:56 s Duchem svatým,
  tak vnímá přírodu úplně jinak.
 • 00:22:01 Je to skutečně živý organismus,
  který je s námi v symbióze,
 • 00:22:05 který je s člověkem hluboce spjatý.
 • 00:22:08 Dokáže pak přírodě
  i lépe rozumět a pochopit,
 • 00:22:11 k čemu která bylinka je.
 • 00:22:19 Míšo, co se týká obrázku na diář,
  tak to už jsem posílal Janě.
 • 00:22:25 Je to zařízené.
 • 00:22:29 Funkce biskupa je u nás důležitá,
 • 00:22:31 ale navzdory tomu
  není biskup nějak vyčleněný.
 • 00:22:35 Je součástí společenství
  a spíš se to vnímá tak,
 • 00:22:38 že je to nějaký bratr na cestě.
 • 00:22:43 V žádném případě
  to není direktivní autorita,
 • 00:22:47 která rozkazuje druhým,
  co mají a nemají dělat.
 • 00:22:57 Co jsem se stal biskupem,
 • 00:22:59 tak nemám tak úplně čas
  si sednout a psát.
 • 00:23:03 Myšlenky totiž přicházejí různě
  a abych neztrácel čas,
 • 00:23:07 tak jsem knihu
  "Pankáč v kostele? psal tak,
 • 00:23:11 že jsem si na dálnici,
  když jsem jezdil do Prahy,
 • 00:23:16 dal notýsek sem
  a když přišla myšlenka,
 • 00:23:19 tak jsem si ji zapsal.
 • 00:23:24 Ale nebylo to to pravé,
  člověk se totiž musí věnovat řízení.
 • 00:23:28 Takže pak jsem to vyřešil
  diktafonem,
 • 00:23:32 tím, že si tu myšlenku
  namluvím na diktafon.
 • 00:23:38 Je to velmi elegantní forma
  na to, aby to zůstalo zachyceno,
 • 00:23:42 v tom pravém čase.
 • 00:24:03 Velmi rád medituji v přírodě.
 • 00:24:06 A když jsem v Brně,
  velice rád medituji v této zahradě.
 • 00:24:11 Meditace je pro mě
  každodenní skutečnost.
 • 00:24:18 Bez meditace
  si vůbec nedokážu představit život,
 • 00:24:22 protože si ho nedokážu
  představit bez Boha.
 • 00:24:26 Skrze meditaci a vnitřní modlitbu
  jsem s ním v nejtěsnějším kontaktu.
 • 00:24:36 Meditace je zvnitřněná modlitba.
 • 00:24:39 Modlitba,
  která už nepotřebuje ani slova,
 • 00:24:42 nepotřebuje ani obrazy,
 • 00:24:44 ale zažívá Boží přítomnost
  tady a teď.
 • 00:24:50 V modlitbě
  většinou Boha velebíme
 • 00:24:52 anebo ho o něco prosíme.
 • 00:24:55 Anebo se utíkáme
  pod jeho ochranu.
 • 00:25:00 Anebo opěvujeme Jeho krásu,
  dobro a lásku.
 • 00:25:06 Meditace tohle všechno
  v sobě má, v jednom okamžiku.
 • 00:25:12 Člověk toto všechno
  vnitřně srdcem prožívá.
 • 00:25:18 Mnoho lidí si myslí,
  že meditace je ztráta času.
 • 00:25:21 Sedni si a nic nedělej.
 • 00:25:24 Ale opak je pravdou.
 • 00:25:26 Meditace je hluboká,
  aktivní činnost, niterná.
 • 00:25:30 K Bohu se nepřichází
  skrze křik a mnoho slov,
 • 00:25:35 ale v pokoře a v tichu.
 • 00:25:40 Skryté titulky: Hana Svanovská,
  Česká televize 2016
 • 00:26:04 .

Související