iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
2. 5. 2010
18:05 na ČT2

1 2 3 4 5

39 hlasů
2313
zhlédnutí

Cesty víry

Radost a naděje

O životě profesora Karla Skalického

22 min | další Náboženské »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Cesty víry - Radost a naděje

 • 00:00:11 O Skalickém bych řekl,
  že je to duchovní dobrodruh.
 • 00:00:15 Otec Skalický byl člověk, kterého
  vzhledem k jeho temperamentu
 • 00:00:20 nebylo možno v našem
  exilovém životě přehlédnout.
 • 00:00:30 V tomto zeleném domě
  jsem se narodil.
 • 00:00:34 Byl to svátek, neděle,
  Hod boží svatodušní
 • 00:00:38 a pouť sv. Jana Nepomuckého.
 • 00:00:45 Můj otec i děda, celý náš rod,
  to byli všechno lesníci
 • 00:00:49 knížete Schwarzenberga.
 • 00:00:55 Má dlouhodobá touha byla
  stát se lesním inženýrem,
 • 00:00:59 jako byl táta.
 • 00:01:03 Každý večer před usnutím
  jsem se pomodlil svoje modlitby,
 • 00:01:08 ale k těm jsem přidal dodatek:
 • 00:01:11 Pane Bože dej,
  ať se stanu lesníkem.
 • 00:01:19 To je zajímavé, to jsem musel
  cítit, že se lesníkem nestanu.
 • 00:01:30 Přišel rok 1948 a táta nevstoupil
  do komunistické strany.
 • 00:01:35 Hned ho přeložili do Horní Plané
  a tam se moc neohřál
 • 00:01:40 a deportovali ho
  do pracovního tábora.
 • 00:01:47 Právě to, že jsem ztratil
  bezprostřední styk s otcem,
 • 00:01:53 tak vznikl daleko hlubší styk.
 • 00:02:00 Řekl bych styk obdivu s mým otcem,
  který drží svou linii.
 • 00:02:07 Karel Skalický studoval v Praze
  mechanizaci zemědělství.
 • 00:02:12 Otec po propuštění z tábora
  nucených prací dostal místo,
 • 00:02:16 kde uplatnil zkušenosti lesníka.
 • 00:02:19 Dojížděl jsem do Budějovic,
  protože naši byli v Budějovicích.
 • 00:02:24 Tehdy se stalo, že o Velikonocích
  v r. 1955
 • 00:02:29 jsem se ubíral domů.
  Ubíral jsem se ulicí Hroznovou,
 • 00:02:35 která se tak jmenuje
  a jde od katedrály.
 • 00:02:42 Tam jsem se zastavil před obchodem
  s hudebninami.
 • 00:02:47 Ve výkladní skříni byla vystavena
  jen jedna partitura, ale asi 10x.
 • 00:02:54 Bylo to italské capricio.
 • 00:03:03 Stojím před výkladní skříní
  a dívám se na to italské capricio
 • 00:03:09 a najednou zprava kdosi mě říká:
  "Tak co, příteli,
 • 00:03:14 troufl byste si na to?"
 • 00:03:16 Já jsem odpověděl: "Teď ještě ne,
  ale jednou si na to troufnu."
 • 00:03:25 Hrál jsem tenkrát na piáno.
  On se mě začal ptát, co dělám.
 • 00:03:31 Říkal jsem: "Studuju."
  "Co studujete?"
 • 00:03:34 A on mě najednou překvapil otázkou:
  "Na theologii jste nikdy nemyslel?"
 • 00:03:48 Hned jsem odpověděl: "Ne,
  nemyslel."
 • 00:03:51 V okamžiku, jak jsem odpovídal
  už hlas ve mně říkal:
 • 00:03:57 "Karle, kecáš. Tys už na to myslel,
  vzpomeň si, to byl rok 53.
 • 00:04:10 Ještě když jste byli v Rujšíně.
  To jsi šel s tátou na Vzkříšení.
 • 00:04:18 Pak když jste se vraceli,
  tak tam najednou ti přišlo,
 • 00:04:23 že vlastně Vzkříšení, to je to
  nejdůležitější v křesťanské víře.
 • 00:04:32 A že proto by ses měl nasadit
  a že jako ten páter Gabriel
 • 00:04:37 i ty bys měl jít na toho kněze.
  A tys to tenkrát odstrčil.
 • 00:04:49 A teď se ti to znovu prezentuje."
 • 00:04:56 A tak jak jsem mu řekl,
  že nemyslel,
 • 00:05:00 pak jsem dodal: "Jo myslel,
  ale to nepřichází v úvahu."
 • 00:05:10 On říkal: "Pročpak?"
 • 00:05:12 "Já se chci oženit
  a založit rodinu."
 • 00:05:19 Tenkrát jsem se zamiloval, snad
  vlivem jedné dívenky, do hudby.
 • 00:05:29 Na to lesnictví jsem zapomněl.
 • 00:05:35 Najednou jsem viděl náplň
  svého života v hudbě
 • 00:05:39 a v hraní na klavír.
 • 00:05:41 Najednou začalo mi pískat
  v uchu.
 • 00:05:44 Doktor mi řekl: "Tak hochu nic,
  žádné hraní na klavír."
 • 00:05:52 A vznikla krize.
 • 00:05:58 Začal jsem se tak říkajíc
  prát s Bohem.
 • 00:06:05 Co to jsou za blbé vtipy?
  Dát mi schopnost
 • 00:06:09 a pak mi vzít možnost
  tu schopnost uskutečnit?
 • 00:06:17 Najednou jsem si řekl,
  že uteču z Prahy,
 • 00:06:21 kde nemohu být.
  Pojedu do Budějovic.
 • 00:06:25 Tak jsem jel vlakem
  a bylo to čím dál horší.
 • 00:06:32 Kupé, co jsem seděl,
  bylo plné, a lidí byli protivní
 • 00:06:37 a ve mně se to točilo.
  Až najednou přišel moment,
 • 00:06:42 který je těžko vyjádřit proč jak?
 • 00:06:56 Obrazně bych ale mohl říct,
  že jsem se vrhnul do Boží náruče
 • 00:07:01 a řekl jsem: "Dělej si se mnou
  co chceš.
 • 00:07:07 Jestli chceš, abych se stal knězem,
  dobrá, já jsem ochoten."
 • 00:07:16 To byl moment, kdy jsem byl
  naplněný úžasnou radostí.
 • 00:07:25 Ti lidé byli najednou sympatičtí.
 • 00:07:28 Já jsem z té radosti musel vyjít
  na chodbičku
 • 00:07:32 a začal jsem si zpívat.
 • 00:07:34 V Českých Budějovicích se Karel
  Skalický znovu setkal s mužem
 • 00:07:39 už po několikáté z Hroznové ulice,
 • 00:07:42 s premonstrátským novicem
  Vladimírem Třebínem.
 • 00:07:46 On mi říkal: "Karle, až přijedeš
  v létě sem, tak já už tady nebudu."
 • 00:07:51 Já jsem říkal: "Jak to? Kam jdeš?"
 • 00:07:55 On mi řekl: "Já jdu za hranice.
  Nechceš jít se mnou?"
 • 00:08:05 To byl okamžik, kdy jsem byl znovu
  postavený před rozhodnutí.
 • 00:08:15 Couval jsem a říkal jsem: "Heleď se
  ne, nemám dokončená studia
 • 00:08:21 a nerad něco nedokončuju."
 • 00:08:27 Ale jak jsem to říkal, tak ten
  druhý hlas začal ve mně mluvit:
 • 00:08:33 "Karle, vzpomeň si,
  ty ses dal Bohu.
 • 00:08:42 Řekl jsi, že jsi ochotný
  a teď se ti nabízí tady ta možnost.
 • 00:08:47 A jestli teď tu možnost nevezmeš,
  tak už budeš jen hnít."
 • 00:09:00 Tak jsem se napil,
  pili jsme pivo a řekl jsem, že jdu.
 • 00:09:11 "Kdy?"
  On povídal: "15. června."
 • 00:09:14 Zeptal jsem se,
  který je to den.
 • 00:09:17 On odpověděl, pátek.
 • 00:09:20 Vtom jsem si vzpomněl,
  že se mi kdysi stalo,
 • 00:09:24 ještě jako gymnazistovi,
  takový děda se obrátil na mne
 • 00:09:29 a řekl mi: "Dejte mi svoji ruku."
  Tak jsem mu ji dal
 • 00:09:34 a on mi řekl: "Víte,
  váš šťastný den je pátek.
 • 00:09:39 Co děláte, dělejte vždy v pátek.
  A štěstí hledejte na jih."
 • 00:09:51 Tohle mi hned naskočilo,
  a tak jsem mu řekl,
 • 00:09:55 že to dobře dopadne.
  Jdeme v pátek a jdeme na jih.
 • 00:10:01 Vladimír Třebín chtěl studovat
  theologii v Římě.
 • 00:10:05 2x ho na hranici chytili.
 • 00:10:08 Aby si potřetí útěk ulehčil,
 • 00:10:10 přistoupil na spolupráci
  s rozvědkou.
 • 00:10:19 Oni potřebovali osobu,
  která nebude o věci nic vědět
 • 00:10:23 a která v Římě bude rozhlašovat,
  jak ten útěk byl dramatický,
 • 00:10:28 jaké to bylo nebezpečné.
 • 00:10:30 Jak Vladimír Třebín zachránil
  Karlu Skalickému život,
 • 00:10:34 když ho dostal přes dráty.
 • 00:10:37 Útěk Vladimíra Třebína
  s Karlem Skalickým
 • 00:10:40 je velmi dobře dokumentován
  v archivu rozvědky.
 • 00:10:45 Tohle všechno bylo domluveno
  dopředu.
 • 00:10:48 Vladimír Třebín byl instruován,
  na kterém místě má přecházet,
 • 00:10:53 že bude v té době vypnutý
  elektrický proud,
 • 00:10:56 kde v té době neprojde
  hlídka pohraniční stráže,
 • 00:11:00 aby se mohli prostříhat a přejít.
 • 00:11:04 Akce proběhla podle plánu.
 • 00:11:06 Třebín a Skalický se šťastně
  prostříhali do Rakouska.
 • 00:11:11 Důkazem toho, že Karel Skalický
  vůbec nebyl zainteresován
 • 00:11:15 do této rozvědné akce,
  jsou jeho dopisy,
 • 00:11:18 které z Říma psal domů mamince
  a příbuzným.
 • 00:11:22 Zmiňuje tam, jak jim to nešlo
  přestřihnout určitý drát,
 • 00:11:26 jak s tím zápasili,
  jak to bylo dramatické.
 • 00:11:30 Nevěděli jak to dopadne.
 • 00:11:32 Přes močály a husté lesy
  se uprchlíci dostali do Freistadtu.
 • 00:11:37 a odtud přes Linec do Vídně.
  Tam je vyslýchala policie.
 • 00:11:41 Nocovali ve věznici, také
  u dominikánů a nakonec je přijali
 • 00:11:46 v premonstrátském klášteře
  v Gerasu.
 • 00:11:49 To nejhorší jsem si prodělal
  během pobytu v Gerasu.
 • 00:11:54 Tenkrát situace v Gerasu
  mě nepřesvědčovala,
 • 00:11:58 že by to byla cesta ke svatosti.
  Tam na mě přišla nejhorší krize.
 • 00:12:11 -Řekněte, co se vám honilo hlavou?
  -Sebevražda se mi honila hlavou.
 • 00:12:21 Z Gerasu přes Vídeň
  konečně doputoval do Říma.
 • 00:12:25 Nastoupil jako seminarista
  do Nepomucena
 • 00:12:28 a jako student
  na Lateránskou univerzitu,
 • 00:12:32 kam po čase dorazil i Třebín.
 • 00:12:35 Ten pro nekázeň
  musel studia opustit.
 • 00:12:38 Vrátil se do Čech,
  kde ho na příkaz STB vysvětili.
 • 00:12:42 Karel Skalický studia v Římě
  dokončil v r. 1961.
 • 00:12:46 Moje první působiště jako čerstvě
  vyšlého kněze
 • 00:12:50 bylo Oratorium sv. Petra.
 • 00:12:59 To bylo takové zařízení,
  dnes bychom mohli říct,
 • 00:13:04 pro pedagogy volného času.
 • 00:13:14 Díky kontaktům z oratoře byl přizván
  na 2. vatikánský koncil.
 • 00:13:18 Zde se setkal s kardinálem Beranem,
 • 00:13:21 který si ho povolal
  jako 2. tajemníka.
 • 00:13:24 Nejvýznamnější koncilní dokument
  Radost a naděje
 • 00:13:28 Karel Skalický přeložil, doplnil
  komentáři, vydal
 • 00:13:32 a v r. 1968 poslal do Čech.
 • 00:13:36 Můj zážitek z vatikánského koncilu
  je zážitek svobody.
 • 00:13:41 Zkušenost otevřených diskusí,
  které se tam vedly,
 • 00:13:45 a jak se tam vedly, často tvrdě,
  ale v duchu bratrském,
 • 00:13:51 tak to byl veliký zážitek.
 • 00:13:59 Jeden z nových postojů
  z 2. vatikánského koncilu byl,
 • 00:14:06 že se začalo náboženství
  i mimo křesťanské hodnotit.
 • 00:14:11 Předtím se žilo
  v jakési apologetice.
 • 00:14:14 Ostatní náboženství byla
  prohlašována za falešná,
 • 00:14:18 skoro neplatná, nebo se s nimi
  nevedl dialog.
 • 00:14:30 Předtím byl zakázaný ekumenizmus.
  Jsi katolík, tak jsi katolík,
 • 00:14:35 jsi protestant, tak jsi protestant.
  Jeden s druhým nemluví.
 • 00:14:39 Dnes říkáme: "Musím najít,
  co s ním mám společného.
 • 00:14:43 Největší část svého života
  jsem prožil u bratří Maristů.
 • 00:14:49 16 let.
  Tam byla mezinárodní společnost.
 • 00:14:58 Představený této kongregace
  byl Mexičan.
 • 00:15:02 Jmenoval se Bacilio Rueda Gucman.
 • 00:15:08 Když viděl, že se vyznám tehdy
  v současném marxismu-leninismu
 • 00:15:13 a v politice komunistické strany,
  tak mě začal posílat do končin,
 • 00:15:19 kde to sršelo.
  To bylo do Afriky a Jižní Ameriky.
 • 00:15:34 V Jižní Americe to bylo
  velmi těžké.
 • 00:15:37 Tam jsem byl nucen já sám
  si přehodnotit své postoje.
 • 00:15:42 Reagoval jsem ne na situaci
  komunismu,
 • 00:15:46 ale na situaci jiného útlaku.
 • 00:15:57 Od roku 1967 Karel Skalický
  redigoval
 • 00:16:01 theologicko-filozoficko-kulturní
  časopis Studie,
 • 00:16:05 který založil
  monsignore Karel Vrána.
 • 00:16:10 To šlo tak až do roku 1976,
  kdy se zrodila Charta 77.
 • 00:16:16 A byly možné lepší kontakty
  s domovem.
 • 00:16:20 Tajné, samozřejmě.
  Tenkrát jsme se usnesli,
 • 00:16:25 že Studie by měly reflektovat
  tyto naléhavé otázky
 • 00:16:30 situace v Československu.
 • 00:16:45 Vždy bylo ve slovanských Studiích:
  v čem považujete
 • 00:16:49 slovanskou spiritualitu odlišnou
  od spirituality západní?
 • 00:16:54 Já říkám hlavně v jedné věci:
  považuje pravdu za něco živého.
 • 00:17:01 Když jsem přišel do vatikánského
  rozhlasu, tak jsem byl přizván,
 • 00:17:07 abych dělal člena redakční rady
  Studií.
 • 00:17:10 Bylo to takové přátelské tvořivé
  posezení.
 • 00:17:19 Nejdříve jsme pobesedovali,
  popili u vína a dobrého pojedli
 • 00:17:23 a pak jsme se pustili do práce.
 • 00:17:26 Karel Skalický sehnal články
  a my jsme to museli pročíst.
 • 00:17:31 A přátelským hlasováním má to cenu,
  nemá to cenu publikovat atd.
 • 00:17:36 My jsme rozhodovali,
  co se dalo do Studií a co ne.
 • 00:17:44 Časopis měl velkou váhu
  pro disident a pro lidi,
 • 00:17:48 kteří byli v opozici tady.
  Bylo těžké sem ty časopisy dostat.
 • 00:17:52 My jsme to dělali s pomocí
  komunistické organizace ve Francii.
 • 00:17:57 Vybrali jsme dva lidi,
  kteří byli ochotní do Prahy jet.
 • 00:18:01 Přesně jsme jim řekli,
  co mají dělat,
 • 00:18:03 řekli jsme jim adresu,
  kam mají ty věci předat.
 • 00:18:07 A tak se studie dostávaly do Čech.
 • 00:18:10 V r. 1968 začal Karel Skalický
  přednášet na Lateránské univerzitě,
 • 00:18:14 kde se stal vedoucím katedry
  fundamentální theologie
 • 00:18:18 po profesoru Vladimírovi
  Bublíkovi.
 • 00:18:21 Karel Skalický byl nejprve
  jeho žákem.
 • 00:18:24 Když předčasně zemřel,
  tak se stal jeho nástupcem.
 • 00:18:28 Tam udělal velký kus průkopnické
  páce v theologii po koncilové,
 • 00:18:33 která v Římě se těžko dostávala
  ke slovu.
 • 00:18:36 Univerzity měly své tradice
  a těžko se jich zbavovaly.
 • 00:18:41 Vrátil jsem se z exilu proto,
  že kdybych zůstal nadále v exilu,
 • 00:18:46 tak pak už bych byl opravdu
  jenom v exilu.
 • 00:18:57 Pak už bych nemohl dobře pracovat
  pro českou církev,
 • 00:19:02 pro kterou v exilu
  jsem pořád pracoval.
 • 00:19:06 Po návratu v r. 1994 nastoupil
  jako profesor
 • 00:19:10 na theologickou fakultu
  Jihočeské univerzity,
 • 00:19:14 kam vnesl nového ducha,
 • 00:19:16 a převzal také farnost
  v Hluboké nad Vltavou.
 • 00:19:20 Po 38 letech vrátit se do vlasti,
  je jako vrátit se někam do ciziny.
 • 00:19:26 Mně v tomto případě pomohlo,
  že jsem byl zde rodákem.
 • 00:19:35 Všichni se na mě dívali jako
  na rodilého Hlubočáka.
 • 00:19:41 Velkou oporou mi tady byla
  moje hospodyně,
 • 00:19:45 která tu italskou atmosféru
  udržovala.
 • 00:19:53 Italské kafe,
  na to jsme si potrpěli.
 • 00:19:57 Přivezli jsme si italské mašinky
  na kávu.
 • 00:20:06 Italské capricio profesora
  Skalického
 • 00:20:09 završila informace
  z počátku roku 2009.
 • 00:20:12 Dozvěděl se, že jeho útěk
  s Třebínem se uskutečnil
 • 00:20:16 pod dohledem rozvědky.
 • 00:20:20 Pro mě to byl určitý šok.
 • 00:20:25 Najednou tady stojím
  jako užitečný idiot,
 • 00:20:29 kterého zakrýval,
  aniž to věděl.
 • 00:20:46 Pak mě napadlo, že když jsem mu
  tenkrát řekl: "Jdeme v pátek
 • 00:20:52 a jdeme na jih,
  tak to musí dobře dopadnout,"
 • 00:20:56 tak pro mě to dopadlo dobře.
 • 00:21:00 Bez něho bych se já nikdy nedostal
  do Gerasu.
 • 00:21:04 Tam teprve mohlo to moje povolání
  naplno vyzrát,
 • 00:21:09 tam jsem mohl tu nejhlubší krizi
  překonat.
 • 00:21:15 Jedině díky jemu
  jsme přešli hranice
 • 00:21:19 a díky jemu jsem se dostal
  do Říma.
 • 00:21:33 Pro mě byl, mluveno knihou
  Tobiáše z Bible,
 • 00:21:37 pro mě byl archanděl Rafael,
  který byl poslán od Boha,
 • 00:21:43 aby mě přivedl odtud tam.
 • 00:21:49 Titulky: Méhešová Iva,
  Česká televize, 2010

Související