iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
28. 5. 2011
13:55 na ČT2

1 2 3 4 5

4 hlasy
1273
zhlédnutí

Knižní svět

Hlava XXII — Karel Hvížďala: Mardata — Historická geografie

26 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Knižní svět

 • 00:00:02 Česká televize uvádí Knižní svět!
 • 00:00:11 Knižní svět!
 • 00:00:16 Hlava XXII, proslulý román
  Josepha Hellera,
 • 00:00:18 jehož protagonista
  kapitán Yossarian
 • 00:00:20 je často přirovnáván
  k Josefu Švejkovi,
 • 00:00:23 poprvé vyšel právě před 50 lety.
 • 00:00:26 Ačkoli o absurditách války
  a života vůbec
 • 00:00:28 se v něm píše zcela jednoznačně
  bez obalu,
 • 00:00:30 rozhodlo se nakladatelství BB art
  k řečenému výročí
 • 00:00:34 román vydat hnedle
  se čtyřmi různými obálkami.
 • 00:00:38 Vytvořila je čtveřice renomovaných
  výtvarníků,
 • 00:00:40 a tak bude mít čtenář
  věru nesnadnou volbu,
 • 00:00:43 zdali sáhnout po verzi Jiřího
  Anderleho, Oldřicha Kulhánka,
 • 00:00:47 Michaela Rittsteina,
  anebo Karla Jerieho.
 • 00:00:57 "O příběhu mohu říci jen to,
  že je ze současnosti,
 • 00:01:00 je vážně nevážný,
  nebo nevážně vážný.
 • 00:01:03 Nejspíš je to asi hořká komedie.
 • 00:01:05 Pro jistotu jsem raději požádal
 • 00:01:06 o charakteristiku příběhu
  svou ženu.
 • 00:01:08 Vyjádřila se stručně a jasně:
 • 00:01:10 'Je to leporelo ze života redaktora
  bulvárního časopisu
 • 00:01:13 v krizi středního věku.
 • 00:01:15 Romantická komedie.'"
 • 00:01:17 Tuhle stručnou poznámku
 • 00:01:17 přičinil Ivan Kraus
  ve své nové knize Vedlejší nebe.
 • 00:01:20 Nikterak v ní nezapře
  svůj smysl pro humor
 • 00:01:23 ani vytříbený cit pro grotesknost
  a absurditu dnešní doby
 • 00:01:26 i nás, jejích aktérů.
 • 00:01:28 Navíc se v novele píše o psaní,
  jakož i o tom,
 • 00:01:30 nakolik nesnadné je být čtenářem
  vlastního životního příběhu.
 • 00:01:34 Vydala Academia.
 • 00:01:39 Ismail Kadare, světově proslulý
  albánský spisovatel
 • 00:01:42 a někdejší aktivní oponent
  Hodžova komunistického režimu,
 • 00:01:45 byl již několikrát navržen
  na Nobelovu cenu.
 • 00:01:48 Ve svém rozsáhlém díle,
 • 00:01:50 z něhož byla do češtiny přeložena
  dosud jen dvojice románů,
 • 00:01:53 s oblibou sahá k motivům
  balkánské mytologie
 • 00:01:56 a je tomu tak i v novele
  Kdo přivezl Doruntinu?,
 • 00:01:59 napsané koncem 70. let.
 • 00:02:01 Tajemný středověký příběh
  s detektivní zápletkou,
 • 00:02:04 ve kterém se logika
  dnešního uvažování
 • 00:02:05 prolíná s předdějinným bezčasím
 • 00:02:08 a do něhož autor vložil
  aktuální poselství současnosti,
 • 00:02:11 vydalo nakladatelství Dybbuk
  v překladu Orkidy Borshi.
 • 00:02:18 Lidová moudrost praví,
  že láska kvete v každém věku.
 • 00:02:21 O tom, jakých podob její květy
  nabývají
 • 00:02:23 ve věku středním či pozdním,
 • 00:02:25 nakolik rázně uvadají
  a zdali také nesou plody,
 • 00:02:27 se ovšem přísloví
  pro jistotu nezmiňuje.
 • 00:02:30 Zato autoři povídkové knížky
  Láska a čas
 • 00:02:33 se vznikajícím vztahům a milostnému
  potýkání zralých již mužů a žen
 • 00:02:37 věnují důkladně a s vervou.
 • 00:02:39 Do barvitého souboru svými příběhy
 • 00:02:41 přispěli Boris Dočekal,
  Eva Hauserová, Irena Hejdová,
 • 00:02:44 Igor Malijevský, Josef Moník,
  Věra Nosková, Irena Obermannová,
 • 00:02:48 Jaroslav Rudiš a Petra Soukupová.
 • 00:02:52 Vydalo nakladatelství Listen.
 • 00:03:05 Profesor Ivo Tretera
  je nejen filozof,
 • 00:03:08 ale i strhující, vtipný
  a především znalý vypravěč.
 • 00:03:11 Dlouholeté přátelství ho pojilo
  s Bohumilem Hrabalem,
 • 00:03:14 a tak se slavný spisovatel
  stal i ústředním bodem jeho pamětí.
 • 00:03:18 Nezapomíná v nich ovšem ani
 • 00:03:20 na další osobnosti vědy, politiky
  i kultury 2. poloviny 20. století,
 • 00:03:24 a díky tomu se jeho paměti stávají
 • 00:03:26 uceleným obrazem intelektuální
  scény té doby.
 • 00:03:30 Knihu Vzpomínky na Bohumila Hrabala
  a na život vůbec vydala Paseka
 • 00:03:33 a autor i nakladatel ji nedávno
  pokřtili v Knihkupectví Fišer.
 • 00:03:38 No, přirozeně, že začínám
  od dětství, přes školní léta,
 • 00:03:46 to znamená, od první republiky, že,
  já už jsem starej člověk.
 • 00:03:50 Čili to samozřejmě dodržuji,
  tu chronologii.
 • 00:03:54 Ale pak také hovořím
  o jednotlivých osobnostech.
 • 00:03:59 -To už pak se maličko vymyká.
  -Největší osobnost je pan Hrabal,
 • 00:04:04 potom pan Marysko,
  věrný přítel, a tak.
 • 00:04:11 A zmiňuje tam i takový osobnosti,
 • 00:04:14 který zná z hospody
  tady u parlamentu.
 • 00:04:18 No, a potom samozřejmě
  některé žáky.
 • 00:04:21 Dokonce tam Ivo zmínil i mě.
 • 00:04:25 To byl jeden z významnejch
  vynikajících žáků.
 • 00:04:29 Co se týče pana Hrabala,
  Bohouše Hrabala,
 • 00:04:33 tak já si myslím, že tam Ivo
  samozřejmě přináší nové věci,
 • 00:04:38 ale já jsem vydával kvůli
  Ivo Treterovi,
 • 00:04:40 a ne kvůli panu Hrabalovi.
 • 00:04:43 Já si vážím Iva Tretery stejně,
 • 00:04:46 jako jsem si vážil
  Bohumila Hrabala.
 • 00:04:49 Hrabal, tak jak já jsem ho poznal,
 • 00:04:50 ještě v takové skutečně etapě
  nesmírně tvůrčí,
 • 00:04:57 a v etapě, kdy on byl veselým,
  velkorysým, vynikajícím člověkem.
 • 00:05:08 Ty jsi s ním prožil
  snad 20 let, ne?
 • 00:05:11 No, možná, že ještě víc vlastně.
 • 00:05:16 První období bylo nádherný,
  to bylo krásně.
 • 00:05:19 Pak přišly takový ty tragický
  události jeho života,
 • 00:05:24 shodou okolností na konci
  toho minulého režimu
 • 00:05:26 a na začátku dalšího režimu,
 • 00:05:28 kdy ten Hrabal v hrozně krátké
  době, asi 18 měsíců,
 • 00:05:34 ztratil 3 nejbližší osoby
  ze svého nejbližšího života,
 • 00:05:40 které ho držely nad vodou.
 • 00:05:42 Jednak to psaní ho drželo nad vodou,
  a pak taky přestal psát
 • 00:05:46 a manželka, psi a jeho nejlepší
  přítel Karel Marysko
 • 00:05:52 a jeho samozřejmě bratr...
 • 00:05:54 On se změnil. Došlo k takové
  neblahé proměně osobnosti,
 • 00:05:59 kdy se z Hrabala stal vlastně
  takový trošku Neruda s malým n,
 • 00:06:04 neruda.
 • 00:06:06 Už to nebyl ten Hrabal, no.
 • 00:06:08 Já si myslím, že je to opravdu
  životopis Iva Tretery,
 • 00:06:12 a že o Hrabalovi tam je toho hodně,
  ale já si myslím,
 • 00:06:18 že je to zejména
  pro Ivovy studenty,
 • 00:06:21 kterých měl na tisíce
  za těch 50 nebo 60 let, co učí.
 • 00:06:29 -Od 55. roku.
  -A to jsou opravdu tisíce lidí.
 • 00:06:34 Ta kniha je plná humoru,
 • 00:06:37 a že Ivo pojímá všechny,
  i vážné události,
 • 00:06:42 s nadhledem a občas se tam vyskytne
  velký sarkasmus a taková...
 • 00:06:50 No, je to prostě krásný čtení.
 • 00:07:02 V době satelitních navigací
 • 00:07:03 se na tištěné mapy a atlasy
  sice poněkud zapomíná,
 • 00:07:06 jsou však krajiny,
 • 00:07:07 po kterých vás žádná GPSka
  provést nedokáže,
 • 00:07:10 ani kdyby se přetrhla.
 • 00:07:11 Řeč je o krajinách,
 • 00:07:13 jejichž čtvrtým rozměrem
  je uplynulý čas,
 • 00:07:15 tedy o krajinách historických.
 • 00:07:17 Po nich se můžeme procházet
  opravdu jen na mapách tištěných.
 • 00:07:20 K takovým procházkám
  zve důkladně zpracovaný
 • 00:07:22 Historický atlas měst
  České republiky,
 • 00:07:25 který po částech vydává
  Historický ústav Akademie věd.
 • 00:07:29 Nejnověji vyšly svazky
 • 00:07:30 věnované pražským
  Královským Vinohradům a Kutné Hoře.
 • 00:07:34 Historický atlas měst České
  republiky je mezinárodní projekt,
 • 00:07:38 který vychází od roku 1994.
 • 00:07:40 V podstatě vyšlo již 22 měst,
 • 00:07:43 a zaměřujeme se na zmizelou krajinu
  jednotlivých měst,
 • 00:07:46 kterou zkoumáme
  z pohledu historické geografie.
 • 00:07:49 To znamená, z pohledu geografa,
  ale i historika,
 • 00:07:52 z pohledu,
  jak ta krajina mohla vypadat,
 • 00:07:54 jak jsme se o ní dozvěděli
  ze starých map a plánů,
 • 00:07:58 a i z písemných pramenů.
 • 00:08:00 Vznikají nám tak virtuální krajiny,
  které znázorňujeme potom
 • 00:08:05 na různých rekonstrukčních mapách
  nebo počítačových modelech.
 • 00:08:09 Každý historický atlas
  má své pravidelné části.
 • 00:08:13 Je to jednak text, poměrně hutný,
 • 00:08:15 který shrnuje vývoj města
  od jeho počátků,
 • 00:08:18 doprovázený nejrůznějšími
  vyobrazeními, většinou černobílými.
 • 00:08:23 Po tomto textu následuje
  mapová příloha,
 • 00:08:25 která je základem
  Historického atlasu měst,
 • 00:08:28 a reprodukuje nejstarší mapové
  prameny,
 • 00:08:32 a část této kartografické přílohy
 • 00:08:34 tvoří i rekonstrukce
  a počítačové modely,
 • 00:08:37 které nám právě znázorňují
  tu virtuální krajinu,
 • 00:08:40 která již dnes neexistuje
  nebo se výrazně proměnila,
 • 00:08:43 a my můžeme na těchto digitálních
  rekonstrukcích vydaných tiskem,
 • 00:08:49 sledovat proměny města.
 • 00:08:52 Dalším doplňkem jsou potom
  reprodukce významných vedut,
 • 00:08:55 pohledů na město,
 • 00:08:56 které někdy nám mohou představovat
  současné letecké snímky.
 • 00:09:00 Ty jsou také v každém atlasovém
  svazku přiloženy.
 • 00:09:05 Stejný případ
  je město Královské Vinohrady,
 • 00:09:08 které je však
  o mnoho set let mladší,
 • 00:09:10 vzniklo až ve 2. polovině
  19. století.
 • 00:09:13 V tomto atlase jsme položili důraz
  na rozvoj zástavby,
 • 00:09:17 která vznikla za branami
  dnešního Nového Města,
 • 00:09:22 za hradbami tohoto Nového Města.
 • 00:09:25 Hradby byly zbourány ve 2. polovině
  19. století,
 • 00:09:28 a za nimi, v krajině,
  kde se prostíraly vinice,
 • 00:09:32 viniční usedlosti a nejrůznější
  letohrádky,
 • 00:09:34 velmi rychle vznikala
  pravidelná zástavba města.
 • 00:09:39 To můžeme vidět na některých
  rekonstrukcích a dobových plánech,
 • 00:09:42 kde je třeba znázorněna parcelace
  známé zahrady Kanálka.
 • 00:09:48 Královské vinohrady byly městem
  velmi půvabným,
 • 00:09:51 a rovněž současné fotografie,
 • 00:09:53 ve srovnání například
  s Morstadtovými vedutami,
 • 00:09:56 dokumentují, jak se při pohledu
  z Petřína
 • 00:09:59 panorama Prahy proměňovalo.
 • 00:10:01 V České republice jsou tyto atlasy
  naprosto novým dílem.
 • 00:10:06 Je to projekt vědecký,
  takže je určen odborné veřejnosti,
 • 00:10:09 ale své si v těchto atlasech
 • 00:10:11 najdou i poučení laikové
  a veřejnost obecně.
 • 00:10:16 Mapy jsou srozumitelné
  a vizuálně velmi přitažlivé.
 • 00:10:28 Filozof a teolog Tomáš Halík,
  farář pražské Akademické farnosti
 • 00:10:32 a zasvěcený interpret současných
  myšlenkových a náboženských proudů,
 • 00:10:36 je ve svých knihách většinou zvyklý
  klást si otázky sám.
 • 00:10:39 V té nejnovější dal ovšem přednost
  dialogu s Tomaszem Dostatnim,
 • 00:10:43 polským dominikánem,
  který v 90. letech působil v Praze.
 • 00:10:47 Oba se pokoušejí načrtnout
  souřadnice duchovní mapy
 • 00:10:50 postkřesťanského a postnáboženského
  člověka dneška
 • 00:10:53 a zamýšlejí se i nad tím,
 • 00:10:55 zda je v různosti pohledů
  na existenci člověka a jeho bytí
 • 00:10:58 možné dospět k syntéze a smíření.
 • 00:11:02 Knižní rozhovor vydal Portál
  pod názvem Smířená různost.
 • 00:11:08 Oni dále budou mít všechny zbraně
  a všechny druhy policie.
 • 00:11:13 A my budeme mít jen
  prostředek slova.
 • 00:11:15 Nuže jen tedy nechte soutěžit
  naše pouhé slovo s jejich násilím!
 • 00:11:22 Před 60 lety Ferdinand Peroutka
 • 00:11:24 takto promlouval k českým
  posluchačům
 • 00:11:26 při prvním vysílání
  legendárního Rádia Svobodná Evropa.
 • 00:11:30 K výročí vydal Radioservis knihu,
 • 00:11:33 v níž Marek Junek shrnuje informace
  o dějinách této stanice
 • 00:11:36 od počátků v roce 1951
  až po 90. léta minulého století.
 • 00:11:42 Připomíná známá jména,
  ale neopomíjí ani neshody,
 • 00:11:45 které v redakci panovaly
  mezi Čechy a Slováky
 • 00:11:48 či "osmačtyřicátníky"
  a "osmašedesátníky",
 • 00:11:51 líčí, jak na vysílání Rádia
  reagoval komunistický režim
 • 00:11:54 a poprvé tu otiskuje rozhovor,
 • 00:11:57 který v červenci 1989 Svobodné
  Evropě poskytl Václav Havel.
 • 00:12:01 Kniha se jmenuje Svobodně!
 • 00:12:03 a její součástí je i CD
  se záznamy vysílání.
 • 00:12:09 Jaké byly osudy Němců odsunutých
 • 00:12:11 po roce 1945 z míst,
  kde po staletí žili?
 • 00:12:14 Jak se dokázali přizpůsobit
  novým podmínkám,
 • 00:12:17 nakolik úspěšně splynuli
  s životem Spolkové republiky,
 • 00:12:20 jaká byla jejich každodennost
  v "zemi hospodářského zázraku",
 • 00:12:24 s jakými předsudky se potýkali,
  jak na ně hleděli starousedlíci
 • 00:12:28 a jak tato zkušenost poznamenala
  i jejich potomky?
 • 00:12:31 Na tyto otázky se pokouší odpovědět
  historik Andreas Kossert
 • 00:12:34 v rozsáhlé a bohatě dokumentované
  práci
 • 00:12:37 příznačně nazvané Chladná vlast.
 • 00:12:40 Knihu přeložili Jiří Strážnický
  a Jan Mattuš. Vydal Host.
 • 00:12:52 Čtu teď zrovna How to be a Graphic
  Designer, Without Losing Your Soul.
 • 00:12:57 Já teď předčítávám.
 • 00:12:59 Jmenuje se to Hawklinská nestvůra
  a je to od Brautigana.
 • 00:13:05 Od Ellise, líbí se mi takový jako...
  Míň než nula a Americký psycho.
 • 00:13:11 Takže se mi líbí
  jakoby poutavá literatura.
 • 00:13:14 Já mám skoro kompletní bibliografii
  Dostojevskýho,
 • 00:13:16 jestli se můžu pochlubit.
 • 00:13:18 To je takový heavy, no.
 • 00:13:20 A často taky čtu filozofii,
  a to hlavně Kanta.
 • 00:13:36 Karel Hvížďala patří
  k těm novinářům,
 • 00:13:38 kteří své řemeslo nejen provozují,
  ale i o něm přemýšlejí,
 • 00:13:41 bádají o smyslu žurnalistiky,
  váží její přednosti i nesnáze,
 • 00:13:45 pátrají v dějinách,
  teoretizují o ní
 • 00:13:47 a o svých zjištěních i píší.
 • 00:13:49 Své texty, věnované dějinám
  rozhovoru a dalších žánrů,
 • 00:13:52 ale i historii a současnosti
  bulváru,
 • 00:13:55 Hvížďala shrnul do knihy Mardata
  čili Vzpoury v žurnalistice.
 • 00:13:59 Čtení je to poutavé,
  především však poučné.
 • 00:14:02 Otevírá totiž průhled do zákulisí
  pověstné čtvrté velmoci,
 • 00:14:06 jejímuž působení
  jsme všichni každodenně vystaveni,
 • 00:14:08 a měli bychom tudíž vědět,
  s kým a s čím máme tu čest.
 • 00:14:12 Vydal Portál.
 • 00:14:15 Knize jsem dal název Mardata proto,
  že v aramejštině,
 • 00:14:21 odkud původně to slovo marduta
  vychází,
 • 00:14:24 tohle už je přesun do jidiš,
  znamená teda vzpouru to slovo,
 • 00:14:30 ale zároveň je to první jazyk,
 • 00:14:32 kterým se učilo klást
  nebezpečné otázky,
 • 00:14:35 což je vlastně základ
  té žurnalistiky.
 • 00:14:41 Tu knihu jsem připravil
  nejen pro novináře,
 • 00:14:43 ale i pro všechny,
 • 00:14:45 kteří se zajímají
  o problematiku médií
 • 00:14:48 nebo s médii mají dokonce
  něco společného,
 • 00:14:52 aby věděli, jak se na ně dívat.
 • 00:14:54 A šlo mi vlastně o to
 • 00:14:56 spíš doplnit ty knihy mediálních
  vědců o celoevropský kontext,
 • 00:15:03 protože některé problémy,
  které my s médii tady prožíváme,
 • 00:15:08 mají hlubokou historii.
 • 00:15:12 Je třeba říct, že třeba cenzura
  byla zrušena v Anglii v roce 1695,
 • 00:15:18 u nás poprvé v roce 1989,
 • 00:15:21 když nepočítáme pár měsíců
  z roku 1848 a 1968.
 • 00:15:27 Čili je tam 300 let rozdíl.
 • 00:15:29 Podobně když se podíváme na první
  zákon o přístupu všech informací,
 • 00:15:35 tak je ve Švédsku z roku 1776.
 • 00:15:39 U nás poprvé z roku 1999,
  a ještě se dodneška nedodržuje.
 • 00:15:45 Tak to je zase 200 let rozdíl.
 • 00:15:48 A to jsou věci,
  které bysme měli vědět,
 • 00:15:52 aby ta žurnalistika plnila
  ty funkce, které má,
 • 00:15:57 aby byla tou čtvrtou mocností -
 • 00:15:59 po moci zákonotvorné, výkonné
  a soudní.
 • 00:16:04 Hlavní problém současné české
  mediální krajiny je v tom,
 • 00:16:09 že je neúplná.
 • 00:16:11 Ten bulvár je všude tím nejširším
  médiem,
 • 00:16:16 ale škoda je, nebo chyba je,
  že u nás nejsou prestižní noviny,
 • 00:16:21 které by skutečně byly založeny
  na analýzách a backgroundu,
 • 00:16:27 a že se neemancipovala dodneška
  ta veřejnoprávní média.
 • 00:16:32 A potom je problém samozřejmě
  v nás, jako ve čtenářích,
 • 00:16:36 že my ještě bereme média
  příliš vážně.
 • 00:16:40 My nechápeme, že vlastně všecko,
  co v těch médiích je,
 • 00:16:43 jsou jenom mediální konstrukce,
 • 00:16:46 které jsou založené jenom
  na těch fragmentech informací,
 • 00:16:52 které se k novinářům dostanou.
 • 00:16:54 A z toho se pak skládá ta story,
  ten příběh.
 • 00:16:58 Čili my si musíme vlastní názor
 • 00:17:02 vytvářet na základě toho,
  co najdeme v médiích,
 • 00:17:05 co můžeme zjistit z jiných kanálů,
  a vlastní zkušenosti.
 • 00:17:12 Teprve na součtu toho
  vzniká veřejné mínění.
 • 00:17:28 Z tvůrčí dílny Luboše Drtiny
 • 00:17:30 vycházejí nejen skvostné knižní
  úpravy, ilustrace
 • 00:17:34 a celé autorské knihy,
  ale i volná grafika.
 • 00:17:37 Ze svazků, které nesou
  jeho výtvarnou pečeť,
 • 00:17:39 jsme nedávno referovali
  například o Jirousově
 • 00:17:41 Velikonoční pohádce o kohoutech,
  bouřce a duze.
 • 00:17:45 Na čem právě pracuje,
 • 00:17:46 jsme se ho přišli zeptat na Vysokou
  školu uměleckoprůmyslovou
 • 00:17:49 do jeho domovského
  Ateliéru tvorby písma a typografie.
 • 00:17:55 Mým úkolem v tomhle ateliéru
 • 00:17:57 je asi v největší míře pracovat
  na knížkách a tiskovinách.
 • 00:18:03 Písmo dělají zbylí dva kolegové
  a já vlastně pracuju se studenty,
 • 00:18:09 od nějakých prvotních návrhů
  grafických úprav
 • 00:18:13 až po konečné finále,
  čili výběr vazby, druhu papíru,
 • 00:18:19 formátu, výběr ilustrátora
  do knížky, kterou chystají,
 • 00:18:23 kterou mají za úkol zpracovávat.
 • 00:18:25 Nedávno jsem potkal kamaráda,
 • 00:18:27 kterej se mě ptal právě,
  co vlastně dělám.
 • 00:18:30 Já jsem říkal:
  "Já jsem grafickej úpravce."
 • 00:18:32 "A jak děláš?
  Co to je grafická úprava?"
 • 00:18:35 Snažil jsem se mu to vysvětlit,
 • 00:18:36 a myslím si, že po 3 větách odešel,
  protože ho to přestalo zajímat.
 • 00:18:41 Ale můžu to demonstrovat
  na příkladech,
 • 00:18:43 abyste věděli, co je všechno prací
  grafického úpravce.
 • 00:18:49 Já si tu knížku musím nejdřív
  přečíst, a to vypadá asi takhle.
 • 00:18:52 Já si to vytisknu na makulaturu,
 • 00:18:56 udělám si takovou
  primitivní čtečku,
 • 00:19:00 která mně nevadí, když ji i zmačkám,
 • 00:19:02 takhle si to v metru můžu číst
  po sloupečkách, nosit to v kapse,
 • 00:19:06 nepřekáží to, nevadí mi,
  když to poškodím.
 • 00:19:10 A takhle si ty knížky celý přečtu,
 • 00:19:13 podtrhám si v nich
  nějaký klíčový záležitosti,
 • 00:19:17 a začínám pracovat
  na nějakejch skicách,
 • 00:19:20 který se většinou odehrávaj zase
 • 00:19:22 na nějakejch malejch papírkách,
  nebo v takovejch bločkách.
 • 00:19:27 Vypadá to takhle.
 • 00:19:30 Pak se skenujou
  přes ještě různý kombinace.
 • 00:19:35 Naskenujou se,
  udělá se z nich výběr,
 • 00:19:38 samozřejmě to množství
  je vždycky mnohonásobek,
 • 00:19:42 a pak se použijou čtyři nebo pět.
 • 00:19:46 Takhle vypadají ty moje autorský,
 • 00:19:48 což je taková drobná nenáročná
  edice,
 • 00:19:53 sešitá falešnou japonskou vazbou.
 • 00:19:56 Jsou to drobný texty,
  mírně ilustrovaný,
 • 00:20:02 tištěný většinou offsetem.
 • 00:20:05 Náklad tak kolem 70 kusů.
 • 00:20:09 Nebo z toho je knížka,
  která je nakladatelská,
 • 00:20:12 to je třeba řada poezie,
  kterou dělám pro Kalich.
 • 00:20:15 No, a největší radost
  mi dělají knížky,
 • 00:20:17 který dělám s přáteli,
  a to je například tady
 • 00:20:20 Bodla stínu do hrudního koše
  a Režná bába
 • 00:20:24 s Milošem Doležalem
  v autorským tandemu.
 • 00:20:28 Čili moje ilustrace, jeho texty.
 • 00:20:33 Tohleto je například
  poslední knížka z mý vlastní edice.
 • 00:20:39 Jmenuje se Toten tanz.
 • 00:20:44 Napsal ji německej básník
  Richard Pietrass
 • 00:20:48 a přeložila ji skvěle Věra Koubová.
 • 00:20:50 Tady je hromada
  přípravnejch kreseb.
 • 00:20:53 Uspořádali jsme z toho takovou
  malou výstavku
 • 00:20:57 v antikvariátu v Hybernský,
 • 00:21:00 v prvním podzemním antikvariátě
  u pana Hůly.
 • 00:21:04 Knížku nám přečetl Pavel Zajíček,
  a byl to skvělej večírek.
 • 00:21:10 Ocenění typu
  Nejkrásnější kniha roku,
 • 00:21:13 Nejkrásnější kniha světa
  nebo, já nevím, Zlatá stuha,
 • 00:21:17 ty vždycky potěšej.
 • 00:21:18 Mám jich na svým kontě dost,
 • 00:21:20 ale není to ten hlavní motor práce,
  samozřejmě.
 • 00:21:23 U mě tím hlavním motorem je nějaká
  vnitřní ideální podoba knížky,
 • 00:21:29 taková harmonie samozřejmě
 • 00:21:31 mezi textem, ilustrací
  a polygrafickým zpracováním.
 • 00:21:34 To je vždycky něco,
  co vidíte dopředu,
 • 00:21:38 když začínáte zpracovávat ten text,
  kam byste to chtěli dotáhnout.
 • 00:21:50 "Stejně jako v knížkách Puntíkáři,
  Duchaři a Kouzláci
 • 00:21:53 i tady je všechno čistá pravda.
 • 00:21:55 Jestli se vám bude zdát,
  že se nic z toho nemohlo stát,
 • 00:21:58 tak je to nejspíš tím,
  že nemáte toho správného kamaráda,"
 • 00:22:01 upozorňuje Miloš Kratochvíl
  čtenáře nového svazečku
 • 00:22:04 s příběhy známých firem
  Michala Součka a Filipa Fialky.
 • 00:22:09 Ve svém čtvrtém dobrodružství
 • 00:22:10 se oba kamarádi
  rozhodnou stát skauty.
 • 00:22:13 Ovšem ne jen tak ledajakými,
 • 00:22:15 ale moderními skauty
  čili survivory,
 • 00:22:17 jací dokážou i v divočině
  přežít jen s pouhou kápézetkou.
 • 00:22:21 Jak to dopadlo
 • 00:22:22 už se dočtete v nejnovějším díle
  Pachatelů dobrých skutků,
 • 00:22:25 nazvaném Bouráci.
 • 00:22:27 Vydala Mladá fronta.
 • 00:22:31 Tom, kterého i čeští čtenáři znají
 • 00:22:32 z knížky Henryho Chancellora
  Tajemství muzea,
 • 00:22:36 se ve volném pokračování příběhu
 • 00:22:38 vydává pátrat po unesených
  rodičích,
 • 00:22:40 aby je vyrval ze spárů svého
  úhlavního nepřítele dona Askaryho.
 • 00:22:45 Na cestě časem
  i exotickými krajinami
 • 00:22:47 překoná mnohá nebezpečenství.
 • 00:22:49 Skrytý svět čili další Podivuhodná
  dobrodružství Toma Scatterhorna
 • 00:22:54 pro děti přeložila Stanislava
  Pošustová-Menšíková a vydalo Argo.
 • 00:23:02 Mladá žena a chlapec jsou na útěku.
 • 00:23:03 V patách jsou jim
  3 pronásledovatelé:
 • 00:23:06 Michael, Uriel a Samael.
 • 00:23:08 Jména dostali
  podle trojice archandělů,
 • 00:23:10 jejich úkolem je však vraždit.
 • 00:23:12 Roslyn, potulná pěvkyně, ví,
  že ji někdo hledá,
 • 00:23:15 netuší však proč.
 • 00:23:17 Musí najít bezpečné útočiště
  pro dítě, které zachránila.
 • 00:23:19 Tím útočištěm má být domov
  bývalého křižáka,
 • 00:23:22 muže, který je vždy ochoten bránit
  spravedlnost s mečem v ruce.
 • 00:23:26 Fantastický příběh
  z pera Sylvian Hamiltonové
 • 00:23:28 Roslyn, potulná pěvkyně
 • 00:23:30 vydává Triton
  v překladu Lenky Němečkové.
 • 00:23:43 No, vybrat jednu knížku, to je úkol
  nad moje síly.
 • 00:23:48 Já jsem vzal tedy šest knih
 • 00:23:49 a dlouho jsem váhal,
  která mi je nejmilejší.
 • 00:23:53 Určitě to jsou knížky Malcoma
  Gladwella Mžik, Bod zlomu,
 • 00:23:58 geniální knihy o síle intuice,
  empatie,
 • 00:24:01 o tom, jak se šíří emoce
  jako nákaza.
 • 00:24:04 Skvělá knížka Brainwashing
 • 00:24:07 neuropsycholožky Kathleen Taylorové,
  kde zase uvádí,
 • 00:24:12 jakým způsobem nám vymývají mozky
  politici, reklama, média,
 • 00:24:17 farmaceutické firmy.
 • 00:24:19 Nesmírně vtipná knížka sloupků Arta
  Buchvalda, amerického žurnalisty.
 • 00:24:24 Můj velký a nedostižný vzor.
 • 00:24:28 A Spasení těla
 • 00:24:29 našeho známého biologa,
  a myslím největšího myslitele,
 • 00:24:32 Standy Komárka,
 • 00:24:34 která mi velice pomohla
  v mé profesi,
 • 00:24:36 protože on se též věnuje komplexní
  medicíně a psychosomatice.
 • 00:24:41 No, ale nakonec jsem vybral
  za nejcennější a nejoblíbenější
 • 00:24:45 knížku amerického fyzika
  Fritjofa Capry,
 • 00:24:50 která vyšla v roce 1982.
 • 00:24:52 A on už tehdy dokonale popsal
  a předpověděl to,
 • 00:24:57 co se odehrává v naší současné
  společnosti ?
 • 00:25:00 příčiny krize ekonomické,
  ekologické, energetické, mravní.
 • 00:25:06 Zdůvodňuje je na biologickém
  způsobu myšlení,
 • 00:25:10 tedy na iluzi nekonečného růstu
 • 00:25:12 a představě,
  že člověk tedy všemu může vládnout.
 • 00:25:16 A mluví právě o bodu obratu,
 • 00:25:18 ale bodu obratu v životě
  společnosti,
 • 00:25:20 s tím, že ten současný společenský
  vývoj je nadále neudržitelný,
 • 00:25:25 a že je potřeba,
  a dochází právě k obratu,
 • 00:25:28 od toho ekonomického modelu dravého
  k modelu ekologickému.
 • 00:25:36 Je nutné prostě ustoupit
  od soutěživosti a dravosti.
 • 00:25:39 A myslím si, že to je kniha,
 • 00:25:41 kterou by měl číst každý člověk,
  aby pochopil, v čem žijeme,
 • 00:25:46 proč se odehrává to, co se odehrává
  v současné společnosti,
 • 00:25:51 a jaké to může mít východisko.
 • 00:25:54 Skryté titulky: Barbora Valentová
  Česká televize 2011

Související