iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
22. 1. 2011
12:25 na ČT2

1 2 3 4 5

77 hlasů
1614
zhlédnutí

Knižní svět

Milovníci knížek — Ve věštné běli — Knižní rozhovory

26 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Knižní svět

 • 00:00:02 Česká televize uvádí Knižní svět!
 • 00:00:11 Knižní svět!
 • 00:00:18 "Odmala jsme kamarádili s knížkami,
  učili se z nich, snili nad nimi
 • 00:00:21 a prožívali neuvěřitelná
  dobrodružství,
 • 00:00:23 balili na ně holky,
  prolézali antikvariáty
 • 00:00:26 a objevovali zapomenuté poklady,
 • 00:00:28 své byty jsme proměnili
  v domácí bibliotéky,
 • 00:00:31 a tak nás napadlo
  vzdát knihám přátelskou poctu.
 • 00:00:35 Samozřejmě knižní.
 • 00:00:36 Byli jsme zvědaví,
 • 00:00:37 co moudrého, vtipného,
  ale i pošetilého a provokativního
 • 00:00:40 o knihách napsali
  dávní i nedávní milovníci knížek.
 • 00:00:44 Jejich výroky, aforismy a bonmoty
 • 00:00:46 doplňujeme aktuálními názory,
  postřehy a vyznáními
 • 00:00:49 padesátky současných českých
  spisovatelů
 • 00:00:51 o psaní a čtení,
  o podivuhodném světě knih a lidí.
 • 00:00:56 Doprovodné fotomontáže
  pak mají zdůraznit,
 • 00:00:57 že naše pocta knihám
  nechce být učeně těžkomyslná,
 • 00:01:00 ale naopak rozmarná,
  hravá a poetická,"
 • 00:01:04 to napsali Miroslav Huptych
  a Jiří Žáček
 • 00:01:06 o své knize o knihách
  nazvané Milovníci knih
 • 00:01:09 a my věříme, že mluví z duše i vám,
  divákům Knižního světa.
 • 00:01:22 V hypnotické atmosféře,
 • 00:01:23 vzbuzující znepokojivé tušení,
  že nic není takové, jakým se zdá,
 • 00:01:28 se odvíjejí tři zdánlivě
  nesouvisející,
 • 00:01:30 bizarní dějové linie
 • 00:01:32 brilantního románu Dana Chaona
  Čekat vaše odpověď.
 • 00:01:36 Název této knihy o současné
  počítačové generaci
 • 00:01:38 a o proměnách i krádežích identity,
 • 00:01:41 odkazuje na spamovou poštu,
  jejíž zvláštní a matoucí jazyk
 • 00:01:44 je dílem zlomyslného elektronického
  překladače.
 • 00:01:48 Román vychází ve skvělém překladu
  Davida Petrů
 • 00:01:50 jako 107. svazek
 • 00:01:51 Edice anglo-amerických autorů
  nakladatelství Argo.
 • 00:01:57 Od poloviny 80. let
  působil Martin Bezouška
 • 00:02:00 jako dramaturg na Barrandově.
 • 00:02:02 A právě tehdy,
  "v časech, kdy přihořívalo",
 • 00:02:05 se odehrává i jeho
  "tragikomická story" o filmařích,
 • 00:02:09 poněkud potměšile nazvaná
  Příběh opravdového režiséra.
 • 00:02:14 Autor sice popírá,
 • 00:02:15 že by postavy tvůrců i rozličných
  činovníků,
 • 00:02:18 jimiž se kniha jen hemží,
  měly reálné předobrazy,
 • 00:02:21 avšak poučenější čtenář mu zrovna
  v tomto asi věřit nebude.
 • 00:02:24 Zvláště po přiznání,
 • 00:02:26 že "pravdivé jsou jenom historky,
  dokonce i ty nejneuvěřitelnější".
 • 00:02:31 Vydal Vakát.
 • 00:02:33 Ve svém nejnovějším románu
  Život na úvěr
 • 00:02:36 se Jaroslav Kříž věnuje stáří
  a činí tak bez sentimentu
 • 00:02:39 a s lehce posmutnělým,
  načernalým humorem.
 • 00:02:42 Hrdina příběhu,
  jedenasedmdesátiletý muž,
 • 00:02:45 prožívá tělesné i existenciální
  tísně svého věku,
 • 00:02:48 zamýšlí se nad vlastní minulostí
 • 00:02:50 a pokouší se dát smysl i dnům,
  které mu ještě zbývají.
 • 00:02:54 Přitom je neustále vtahován
 • 00:02:56 do příznačných krizí
  mladších generací
 • 00:02:58 a musí vzdorovat světu,
  kterému ne zcela rozumí
 • 00:03:00 a jehož hodnoty jsou mu vzdáleny.
 • 00:03:03 Kniha vychází v nakladatelství
  Pistorius a Olšanská.
 • 00:03:14 Já vás tady všechny vítám
  na prezentaci knihy
 • 00:03:18 Tisíce a jedné noci,
 • 00:03:20 kterou vydává nakladatelství
  Euromedia Group.
 • 00:03:23 A abychom vás hned zezačátku
  naladili tak poeticky a arabsky,
 • 00:03:27 já bych poprosil
  část skupiny Zerjab.
 • 00:03:31 Pánové, prosím, ujměte se nástrojů.
 • 00:03:35 S knihou Tisíce a jedné noci
 • 00:03:37 se Evropa poprvé seznámila
  na počátku 18. století.
 • 00:03:40 Tehdy byla tato rozsáhlá sbírka
  středověkých orientálních pověstí,
 • 00:03:44 legend, pohádek, bajek
  a jiných vyprávění
 • 00:03:46 přeložena do francouzštiny
 • 00:03:48 a záhy se stala jedním
  z nejčtenějších literárních děl.
 • 00:03:53 Nakladatelství Odeon věří,
  že Šahrazádiny příběhy
 • 00:03:55 dokážou okouzlit čtenáře
  i po třech stech letech,
 • 00:03:58 a vydalo je nejen v kompletním,
  nezkráceném rozsahu,
 • 00:04:00 ale také v neobvyklé,
  luxusní podobě.
 • 00:04:03 První z osmi zamýšlených svazků,
  vázaných do hedvábí,
 • 00:04:06 představilo počátkem ledna
  v Kaiserštejnském paláci.
 • 00:04:11 To je opravdu pro mě neustále
  fascinující záležitost,
 • 00:04:14 Tisíc a jedna noc. Úchvatné!
 • 00:04:17 Protože to její zadání
  je absolutně fantastický.
 • 00:04:21 "Buď sláva tomu,
 • 00:04:23 kdo učinil děje předchozích
  naučením lidí pozdějších."
 • 00:04:29 Takže máme šanci se učit.
 • 00:04:32 Panuje názor mezi lidmi,
  mezi čtenáři,
 • 00:04:37 že Tisíc a jedna noc
  je veliká sbírka arabských pohádek.
 • 00:04:41 To zdaleka není pravda.
 • 00:04:44 Je fakt, že tam jsou také příběhy
  pohádkového charakteru,
 • 00:04:51 s pohádkovou fantastikou,
 • 00:04:53 ale převažují tam látky,
  které spíš patří k jiným žánrům,
 • 00:05:02 například rytířské romány
  nebo bajky.
 • 00:05:08 A tam jsou příběhy s pohádkovými
  elementy,
 • 00:05:13 ale pro děti bych to nekoupil.
 • 00:05:18 Pro své děti bych Tisíc a jednu noc
  nekoupil.
 • 00:05:22 Tohle je to vydání
  z arabského originálu,
 • 00:05:26 který zachovává ty příběhy
  v původní,
 • 00:05:28 nebo relativně původní podobě,
 • 00:05:31 a některé z nich opravdu jsou
  pro děti vysloveně nevhodné,
 • 00:05:33 protože jsou tam hodně lechtivé
  erotické historky,
 • 00:05:36 ale i hodně brutální popisy
  různých bojů,
 • 00:05:39 nebo vůbec konfliktů.
 • 00:05:41 Ten text je stejný,
  jako v těch předchozích vydáních.
 • 00:05:44 Nicméně poprvé vychází tento soubor
  ilustrovaný,
 • 00:05:48 protože dříve vycházely
  jenom ty adaptace,
 • 00:05:50 ty úpravy těch pohádek pro děti
  s ilustracemi.
 • 00:05:53 A unikátní je na tom
  jednak i výprava těch knih,
 • 00:05:56 protože jsou vázané v hedvábí,
  mají zlacenou ořízku s rekvou,
 • 00:06:00 která byla tedy dělaná speciálně,
 • 00:06:02 a vůbec je to vydání,
 • 00:06:06 které by mělo působit
  i pěkně v té knihovně.
 • 00:06:09 Každý z těch svazků ilustroval
  jiný výtvarník
 • 00:06:11 a my jsme se snažili
  vytvořit knihu,
 • 00:06:14 která je zajímavá i na pohled,
  nejenom právě tím textem.
 • 00:06:18 "Jak krásné je tvoje vypravování,
  a rozkošné, sladké a lahodné.
 • 00:06:25 A kdepak jen tohle dělají,
 • 00:06:27 proti tomu, o čem vám budu vyprávět
  v příští noci,
 • 00:06:31 budu-li živa
  a ponechá-li mě tu král.
 • 00:06:36 I řekl si král v duchu:
  Při Bohu, nezabiju ji,
 • 00:06:40 dokud neuslyším zbytek
  jejího vypravování.
 • 00:06:46 Potom strávili onu noc až do rána,
  objímajíce se."
 • 00:07:00 Oproti běžným interview v novinách,
  časopisech a dalších médiích
 • 00:07:04 mají knižní rozhovory
  jednu nepopiratelnou přednost ?
 • 00:07:07 nemusí se tolik ohlížet
  na čas ani na rozsah,
 • 00:07:10 a mohou tudíž osobnost,
  se kterou a o které je řeč,
 • 00:07:13 představit nesrovnatelně
  důkladněji.
 • 00:07:16 Tazatel navíc mívá k dotazovanému
  vztah mnohem bližší a důvěrnější
 • 00:07:20 a to pak jejich dialogu
  dodává patřičnou jiskru.
 • 00:07:24 Nakolik to jiskří mezi Renatou
  Kalenskou a Vratislavem Brabencem
 • 00:07:28 v knize Evangelium podle Brabence,
  vycházející v Torstu,
 • 00:07:32 a nakolik mezi Martinem
  T. Zikmundem a Petrem Pithartem
 • 00:07:35 ve svazku z nakladatelství Portál,
  nazvaném Ptám se, tedy jsem,
 • 00:07:39 jsme se zeptali mistra knižních
  rozhovorů, pana Karla Hvížďaly.
 • 00:07:45 Mě na této knížce zaujaly dvě věci.
  V prvé řadě ta,
 • 00:07:48 že já bych to sám
  nikdy nedokázal udělat,
 • 00:07:52 protože tady není tím
  hlavním médiem slovo,
 • 00:07:56 ale vlastně život,
  který byl žit velice svobodně,
 • 00:08:03 vlastně na periferii
  toho dnešního světa,
 • 00:08:07 ale zato velice důsledně.
 • 00:08:09 Pan Brabenec měl celý život
  jedno heslo,
 • 00:08:12 které vyplývá evidentně z toho,
  že jejich idolem,
 • 00:08:15 nejenom jeho, ale i celé té party,
 • 00:08:18 byl vlastně Kerouac, sex,
  pak alkohol a muzika.
 • 00:08:22 On samozřejmě, stejně jako autorka
  toho rozhovoru Renata Kalenská,
 • 00:08:28 si je velice dobře vědom toho,
  co umělecký projev představuje,
 • 00:08:33 byť je to knižní,
 • 00:08:35 to znamená, že se snaží mluvit
  vždy originálně.
 • 00:08:38 Ona to dokázala dobře postavit.
 • 00:08:41 Je to celé prodchnuto
  takovým velkým souzněním.
 • 00:08:45 Ona byla schopná
  se do toho jeho života ponořit
 • 00:08:48 a dokonce s ním vlastně zřejmě
  vypít mnoho litrů vína,
 • 00:08:54 či jiného alkoholu,
  aby vlastně došlo k tomu spojení,
 • 00:08:59 a ještě přitom přemýšlet vlastně
  nad strukturou té knihy.
 • 00:09:03 To je velké umění.
  Já bych tohle nikdy nedokázal.
 • 00:09:07 Rozhovor s Petrem Pithartem
  je úplně jiná kniha,
 • 00:09:11 neboť její váha je právě
 • 00:09:13 na slově a na myšlenkách,
  které tam jsou sdělované,
 • 00:09:18 ale mapuje samozřejmě rovněž
  celý život
 • 00:09:21 tohoto vlastně v prvé řadě
  právníka, pak politika,
 • 00:09:26 ale i myslitele.
 • 00:09:28 On vlastně má za sebou tři
  naprosto klíčové knihy pro Čechy,
 • 00:09:33 to je Osmašedesátý, Devětaosmdesátý
  a Moderní dějiny české,
 • 00:09:38 které napsal dohromady s Petrem
  Příhodou a historikem Otáhalem.
 • 00:09:43 A tohle je takové shrnutí vlastně
  jeho přemýšlení.
 • 00:09:49 Pro mě, jako člověka,
 • 00:09:51 který je stejně starý,
  jako Petr Pithart,
 • 00:09:54 zažil stejnou dobu,
  to bylo zajímavé v tom,
 • 00:09:58 že přestože se známe,
  tak jsem zjistil,
 • 00:10:02 že myslíme mnohem paralelněji,
  než jsem si do té doby myslel,
 • 00:10:06 že doopravdy asi ta zkušenost,
 • 00:10:08 která je žita stejnou dobu
  ve stejném čase,
 • 00:10:14 člověka myšlenkově sblíží.
 • 00:10:18 Já jsem s Petrem Pithartem
  dělal několik rozhovorů
 • 00:10:22 a četl jsem všechny jeho knihy,
  samozřejmě.
 • 00:10:25 A tady je zajímavá pro mě
 • 00:10:28 třeba ta vzpomínka na studium
  v Oxfordu,
 • 00:10:32 jak on si byl velice přesně vědom
  té omezené doby toho pobytu,
 • 00:10:38 jak se to snažil
  do poslední chvíle využít.
 • 00:10:41 A když viděl,
  že ten pobyt bude muset být kratší,
 • 00:10:45 tak že za všechny peníze
  kupoval knihy,
 • 00:10:49 takže se vracel se dvěma kufry
  knih,
 • 00:10:52 které pak vlastně
  těch 20 let studoval.
 • 00:11:02 Události Pražského jara 1968,
 • 00:11:04 tragické noci z 20. na 21. srpna
  i dnů následujících
 • 00:11:09 už byly důkladně prozkoumány
  a probádány z mnoha úhlů a pohledů.
 • 00:11:14 Jedno bezesporu atraktivní téma
 • 00:11:15 však badatelské pozornosti
  dosud unikalo.
 • 00:11:19 Řeč je o tehdejších
  neúspěšných pokusech
 • 00:11:20 o transformaci státní policie
 • 00:11:23 a o působení skupin
  či jednotlivých příslušníků StB
 • 00:11:26 ve prospěch okupačních sil.
 • 00:11:28 Řečenou mezeru v historickém
  poznání
 • 00:11:30 se snaží vyplnit Pavel Žáček
 • 00:11:32 v důkladné monografii
  Odvrácená tvář Pražského jara.
 • 00:11:36 Vydal Svět křídel.
 • 00:11:42 V dobách, kdy Federální shromáždění
 • 00:11:43 ještě sídlilo
  na ostrůvku pražské magistrály,
 • 00:11:46 hovořil lid o Parlamentu
 • 00:11:48 jako o čemsi mezi divadlem
  a muzeem.
 • 00:11:51 Mnohé z této charakteristiky
  platí i dnes,
 • 00:11:53 kdy se obě komory zákonodárného
  sboru
 • 00:11:55 přesunuly za řeku do noblesních
  malostranských paláců.
 • 00:11:59 O pravidlech, zvyklostech, mravech
  a způsobech chování
 • 00:12:02 typických pro Parlament
  České republiky
 • 00:12:04 sepsal teoretik práva Jan Wintr
  obsáhlou monografii,
 • 00:12:08 nazvanou
  Česká parlamentní kultura.
 • 00:12:10 Pojednává v ní nejen o procesu
  vzniku zákonů,
 • 00:12:13 nýbrž i o prostředí
  a o lidech, kteří ho formují.
 • 00:12:16 Vydalo Auditorium.
 • 00:12:21 V předchozích třech knihách
  psala známá izraelská spisovatelka,
 • 00:12:24 novinářka a překladatelka
  Ruth Bondyová o tom,
 • 00:12:28 jak Židé v Čechách a na Moravě
  mluvili, jaká nosili jména,
 • 00:12:31 a co mívali na talíři.
 • 00:12:33 K řečeným kapitolám
  z židovské historie
 • 00:12:35 nyní připojila další knížku,
 • 00:12:37 tentokrát věnovanou
  česko-židovským vztahům.
 • 00:12:40 Řeč je v ní mimo jiné
  o Švejkovi v hebrejštině,
 • 00:12:43 o podobnostech i rozdílech v povaze
  či humoru Čechů a Izraelců,
 • 00:12:47 o osudech československých
  přistěhovalců do Zaslíbené země,
 • 00:12:50 nebo o Češích, kteří byli uznáni
  za Spravedlivé mezi národy.
 • 00:12:55 Knihu Potulné kořeny
  vtipně ilustroval Jiří Slíva
 • 00:12:58 a vydalo Nakladatelství
  Franze Kafky.
 • 00:13:08 Co čtu? Co čtu teď,
  nebo co jsem teď dočet?
 • 00:13:13 Já jsem dočet knihu
  Betonová zahrada.
 • 00:13:16 Jinak čtu rád třeba německý autory.
 • 00:13:20 Nejčastěji německou literaturu,
  protože jsem student germanistiky,
 • 00:13:23 takže mě to baví.
 • 00:13:25 Já teď jenom odbornou literaturu
  ke svému oboru,
 • 00:13:28 což je znakový jazyk,
 • 00:13:29 protože mám zkouškové období
  a čeká mě bakalářská práce,
 • 00:13:32 takže nemám čas na nic normálního.
 • 00:13:35 Momentálně čtu odbornou literaturu
  na zkoušky.
 • 00:13:38 A to je co?
 • 00:13:40 Teďka čtu Křížové výpravy
  očima arabských kronikářů.
 • 00:13:43 Českou literaturu,
  světovou literaturu do školy,
 • 00:13:46 zábavnou, všechno možný.
 • 00:13:59 Nakladatelství Nibiru
  potěšilo čtenáře poezie
 • 00:14:02 sličně vypraveným výborem z veršů
  Stéphana Mallarméa
 • 00:14:06 v přebásnění Oty Nechutové.
 • 00:14:08 Jednatřicet básní doprovázených
 • 00:14:10 stejným počtem kreseb a obrazů
  francouzských impresionistů
 • 00:14:13 vychází pod titulem Ve věštné běli.
 • 00:14:18 "Stéphane Mallarmé je magnus parens
  moderní evropské poezie.
 • 00:14:20 Představuje básnické rozcestí,
 • 00:14:22 z něhož se rozbíhají cesty
  do mnoha směrů.
 • 00:14:25 Byl učitelem symbolistické
  generace,
 • 00:14:27 inicioval básnický impresionismus,
  okouzlil dekadenty,
 • 00:14:30 inspiroval Apollinaira
  i Marinettiho.
 • 00:14:34 To jsou ovšem zásluhy
  spíše historické,"
 • 00:14:36 píše Vladimír Janovic v eseji,
  která knihu doprovází.
 • 00:14:39 Jaké je tedy Mallarméovo
  aktuální poselství?
 • 00:14:43 To poselství
  je podle mého názoru dvojí.
 • 00:14:45 První se týká poezie.
 • 00:14:50 A tady si dovolím vám přečíst
  jenom krátkou větu,
 • 00:14:52 kterou bych asi lépe sám neřekl,
  z toho svého úvodního eseje. Čtu:
 • 00:14:56 "Poezie není nezávaznou
  hrou se slovy,
 • 00:15:00 ani žánrovým snímkem skutečnosti.
 • 00:15:03 Je to vášnivé hledání smyslu života
  prostřednictvím obrazného bytí,
 • 00:15:08 a také úporný zápas se smrtí."
 • 00:15:12 A to druhé poselství,
  to se týká vlastně knihy.
 • 00:15:17 Mallarmé kdysi řekl:
 • 00:15:19 "Le monde existe pour aboutir
  a un livre."
 • 00:15:22 Svět existuje proto,
  aby dospěl ke knize.
 • 00:15:27 Tak vysoké mínění měl o knize,
 • 00:15:29 ale nemyslel tím
  pouhou bibliofilii,
 • 00:15:31 myslel tím knihu životní.
 • 00:15:34 Dostal jsem se k němu
  vlastně přes překladatelku,
 • 00:15:37 ale miluji ho proto,
  že to je nedostižný mistr slova,
 • 00:15:41 který jaksi dovedl jazykovou
  kulturu do takových výšin,
 • 00:15:46 že vlastně nad tím člověku
  dodnes stojí rozum.
 • 00:15:51 Tak to je vlastně výbor z výboru.
 • 00:15:54 Já jsem inicioval před mnoha lety
  jakýsi první výbor, v Odeonu.
 • 00:15:58 Ten ovšem dopadl velmi kompromisně,
  a když se přiblížilo sté výročí
 • 00:16:03 narození paní Oty Nechutové,
  překladatelky,
 • 00:16:05 tak jsem udělal výbor z výboru,
  který se jmenuje Ve věštné běli.
 • 00:16:09 A to je jenom 31 básní,
  ale od jedné překladatelky,
 • 00:16:14 to jest chtěl jsem,
  aby to bylo stylově čisté.
 • 00:16:18 Ten název je vlastně metafora vzatá
  přímo z Mallarméa, Ve věštné běli.
 • 00:16:25 Ta slova u něj mají přesný význam,
 • 00:16:28 protože běl je jeho heraldická
  barva ?
 • 00:16:31 lilie, led, sníh, panenská čistota.
 • 00:16:36 A věštné proto,
  že on miloval náznak.
 • 00:16:40 On miloval náznak,
  tajemství v básni.
 • 00:16:44 A to jde velice k sobě.
 • 00:16:59 Spisovatel, herec a loutkoherec
  Ivan Kraus
 • 00:17:01 si prý už v mládí předsevzal,
  že psaním se živit nikdy nebude,
 • 00:17:05 aby si mohl psát, co mu libo.
 • 00:17:07 A od té doby
  se onoho předsevzetí drží.
 • 00:17:09 Zjevně se mu to vyplatilo.
 • 00:17:11 Co je jemu libo psát,
  je totiž mnoha lidem libo číst,
 • 00:17:14 neboť čtenáři si nadmíru cení
 • 00:17:16 právě jeho nezávislosti
  a chytrého humoru.
 • 00:17:20 No tak, co píšu?
 • 00:17:22 Já řeknu, co oni říkaj.
  Ono je to lepší.
 • 00:17:24 Oni říkaj, že to je více méně
  humorná záležitost,
 • 00:17:27 asi je to humor.
 • 00:17:30 Já mám dvě takový "nohy":
 • 00:17:32 Jedny jsou ty rodinný knížky.
  To jsou tady ty věci ?
 • 00:17:36 To na tobě doschne, Číslo do nebe,
  Rodinný sjezd,
 • 00:17:39 a druhý jsou takovýhle ty ?
  Muž za vlastním rohem,
 • 00:17:45 Pod vlastním dohledem, a tak dále,
  sbírky satir.
 • 00:17:48 To jsou dvě polohy.
 • 00:17:51 Tadyhle potom jsou antologie
  zahraniční,
 • 00:17:55 třeba anglický, německý,
  francouzský.
 • 00:17:57 Tadyhle je zrovna knížka
  světovýho humoru,
 • 00:18:00 kde mě tak poctili,
  že jsem tam směl bejt.
 • 00:18:03 Tadyhle, to jsou zase
  český antologie různý,
 • 00:18:06 který vycházely v Čechách,
  kde prostě je nás tam víc ?
 • 00:18:10 Kraus, Viewegh, já nevím,
  Ivan Klíma, a tak dále.
 • 00:18:13 A tohle jsou nahrávky,
  který jsem dělal v rádiu.
 • 00:18:17 Já jsem načetl asi 4 knížky,
 • 00:18:19 a ty pak vysílá rádio
  na pokračování.
 • 00:18:22 A tohle je archiv,
  kterej tady moje žena vede,
 • 00:18:24 aby bylo vidět,
  co jsem tam napovídal.
 • 00:18:31 S tím psaním jsem začal
  někdy ve svejch 22,
 • 00:18:34 to jsem otisk první věc
  někde v takovým magazínu,
 • 00:18:37 a zároveň jsem byl v té době
  v Ostravě,
 • 00:18:39 a tak jsem psal pro rádio,
 • 00:18:42 pro takovej kabaretní
  literární pořad.
 • 00:18:45 Já v podstatě říkám, že píšu,
  abych ušetřil za psychiatra,
 • 00:18:50 to znamená,
  že si tím něco narovnávám,
 • 00:18:53 něco ventiluju, no.
  A co? No leccos. Všechno.
 • 00:18:58 Člověk se dívá po světě,
  setkává se s lidma,
 • 00:19:02 sleduje politiku,
  sleduje společnost,
 • 00:19:05 a já jsem asi udělal jedno
  rozumný rozhodnutí v životě.
 • 00:19:09 Já jsem si prostě řekl:
 • 00:19:11 "Živit se tím nebudeš,
  protože bys byl závislej.
 • 00:19:15 Ty si budeš psát, co budeš chtít",
 • 00:19:17 což nebylo možné do roku řekněme
  1968,
 • 00:19:19 ale pak jsem byl 20 let
  v zahraničí,
 • 00:19:21 to už to možný bylo,
 • 00:19:23 a teď už je to zase možný
  mnoho let.
 • 00:19:25 A to bylo rozhodnutí
  myslím rozumný,
 • 00:19:28 a každýmu schreiberovi bych
  doporučil: "Udělej to podobně!"
 • 00:19:31 Ostatně, většina píšících lidí
  dělá knihovníky, dělá redaktory,
 • 00:19:35 má furt plný ruce práce,
 • 00:19:37 taky píšou jenom v neděli
  odpoledne, že jo.
 • 00:19:39 Z mnoha talentů a profesí
  u Ivana Krause
 • 00:19:42 totiž už od 70. let hraje prim
  loutkoherectví.
 • 00:19:44 Soubor Black Wits sestávající
  z něj a jeho manželky
 • 00:19:47 Naděždy Munzarové
 • 00:19:49 bývá častým hostem mnoha evropských
  televizí a varieté.
 • 00:19:53 A tady je Naďa,
  která tady pilně pracuje,
 • 00:19:58 někdy v podstatě asi víc než já.
 • 00:20:00 Proč? Protože jde o archivy
  a archivizaci.
 • 00:20:06 Jsou recenze, jsou články,
  jsou rozhovory, jsou povídky,
 • 00:20:09 jsou překlady,
  nebudu to dál rozvíjet,
 • 00:20:11 už mě bolí hlava,
  a ona se o to všechno stará.
 • 00:20:14 No tak, já se snažím naskenovat
  všechno do komputeru,
 • 00:20:20 protože máme to sice
  všechno v papírových kontejnerech,
 • 00:20:24 jak se říká,
 • 00:20:25 ale tohle všechno se musí dát
  taky do komputeru, že jo,
 • 00:20:29 protože potřebujeme to někomu
  poslat, překladatelům, a tak dále.
 • 00:20:32 Já bych to bez ní vůbec nezvlád,
  to je šmytec.
 • 00:20:37 Denně tady jsou požadavky
  a denně jsou maily a elektronika,
 • 00:20:42 a je to takovej ten literární
  provoz,
 • 00:20:44 kde už bych nenapsal tak 7 let
  ani řádku.
 • 00:20:51 No tak, tadyhle je poslední opus,
  poslední knížka.
 • 00:20:56 Je to ovšem 200 stran ve verzi,
  která už zas neplatí.
 • 00:21:00 Knížka by měla během 2 měsíců,
  nebo do března vyjít
 • 00:21:02 a v květnu by měla bejt
  na knižním veletrhu.
 • 00:21:05 Jmenuje se Vedlejší nebe.
 • 00:21:08 Je to o týhle době,
 • 00:21:10 a je to i z prostředí bulváru,
  ale nepřímo, přes hlavního hrdinu.
 • 00:21:14 A samozřejmě inspirace,
  dá-li se o ní mluvit,
 • 00:21:17 proniká tam tahle doba, že jo.
 • 00:21:19 Je hrdinou týhle doby,
  byť vypadá jako outsider,
 • 00:21:22 protože proč?
 • 00:21:23 Protože hrdiny téhle doby
  jsou lidi,
 • 00:21:25 který jsou vidět a slyšet ?
  psycholog, sexuolog, ekonom.
 • 00:21:29 Všichni na televizní obrazovce,
  všichni maj rubriky,
 • 00:21:31 a on je ten nenápadnej člověk,
  kterej si jde za svým, že jo.
 • 00:21:35 Byl by to ten Don Quijote,
  který opravdu tu vizi má,
 • 00:21:38 kdežto moderní Don Quijote,
 • 00:21:40 ten by si nejdřív zjistil,
  jak jsou mlejny nebezpečný,
 • 00:21:41 jestli na ně útočit, a tak dál.
 • 00:21:51 Za to, že ochotně pomohl
  kouzelníkovi
 • 00:21:53 vytlačit do strmého kopce
  starý bicykl,
 • 00:21:55 dostal králíček darem
  obrázkové leporelo.
 • 00:21:58 A jelikož leporelo od kouzelníka
  nemůže být jiné než kouzelné,
 • 00:22:02 hbitě si králíčka vtáhlo
  do svých příběhů.
 • 00:22:05 Ocitl se tak v pohádkové krajině
  spolu s princeznou, červeným míčkem
 • 00:22:09 a dvojicí poťouchlých skřítků
  Kazounkem a Pošťuchou.
 • 00:22:13 Co všechno tam zažil,
  vypráví Marie Kšajtová
 • 00:22:15 v knížce
  Princezna z Kloboukových hor,
 • 00:22:18 napsané podle večerníčku Lubomíra
  Duška a Milady Sukdolákové.
 • 00:22:22 Vydala Česká televize.
 • 00:22:27 Ctitelé kreslených příběhů
  či grafických románů
 • 00:22:30 dozajista rádi sáhnou
  po Encyklopedii komiksu
 • 00:22:33 v Československu
  v letech 1945 až 1989.
 • 00:22:38 Zatím se na knihkupeckých pultech
  objevil její první díl,
 • 00:22:41 v němž Robert Pavelka a Josef Ládek
  seznamují s komiksy,
 • 00:22:45 které svého času vycházely
  v časopise ABC.
 • 00:22:48 Uvádějí charakteristiky
  jednotlivých děl,
 • 00:22:50 vyprávějí o jejich osudech
  a představují jejich autory.
 • 00:22:54 Důležitou součástí knihy
 • 00:22:56 je samozřejmě hojná obrazová
  dokumentace.
 • 00:22:59 Vydalo nakladatelství XYZ.
 • 00:23:07 Už jednou se zvědavá Vivivíla
  vydala ze svých víláckých bažin
 • 00:23:10 na dobrodružnou výpravu
  do Břevnova,
 • 00:23:13 kde se potkala s chytrou Emou,
  jejím nabručeným psem Rafem,
 • 00:23:17 s nešikou Pepíkem
  a jeho vakoveverkou.
 • 00:23:20 Tenkrát se spřátelili
 • 00:23:21 a společně zachránili
  spoustu zvířat,
 • 00:23:23 která Vivi přenesla
  do svého víláckého světa.
 • 00:23:27 Jenže teď je tam zvířatům zima
  a smutno,
 • 00:23:29 a tak se Vivi opět vydá
  do Břevnova,
 • 00:23:31 aby se s kamarády poradila,
  jak jim znovu pomoci.
 • 00:23:34 O jejich dalších dobrodružstvích
  vypráví Markéta Pilátová
 • 00:23:37 v knížce Víla Vivivíla
  a piráti Jižního moře.
 • 00:23:41 Ilustroval Jakub Zich
 • 00:23:42 a vydalo Nakladatelství
  Lidové noviny v Edici Respekt.
 • 00:23:55 Já jsem v televizi viděla
  upoutávku na nové knihy
 • 00:23:59 a mezi nimi mě zaujal samozřejmě
  portrét Jiřího Štaidla.
 • 00:24:04 Ta knížka je napsaná
  panem Jaroslavem Kříženeckým
 • 00:24:07 a je to o životě Jiřího Štaidla,
  který odešel v 73. roce.
 • 00:24:11 A ten pan Kříženecký
  to dělá vlastně bez něj,
 • 00:24:15 takže jsem byla zvědavá,
  jak to dopadne,
 • 00:24:18 zda to budou výpovědi,
  které jsou věrohodné,
 • 00:24:21 protože pro mě to byl návrat zpět
  tak trošku,
 • 00:24:25 a kontrola, zda si autor s tím
  dal takovou práci,
 • 00:24:29 že to odpovídá tomu, jaký Jiří byl
  a jak ho máme ve vzpomínkách.
 • 00:24:34 Já ho mám stále ve vzpomínkách.
 • 00:24:37 Poznala jsem ho v 63. roce,
  když mě pozval,
 • 00:24:41 abych se zúčastnila pořadu
  Ondráš podotýká,
 • 00:24:45 tenkrát na prknech Semaforu,
  bylo to s Olympikem.
 • 00:24:48 A Jiříček tehdy psal spojováky.
 • 00:24:50 A takhle jsem ho poznala
  posléze v Apollu.
 • 00:24:53 Tam už byl ředitel.
 • 00:24:55 Já mám dokonce dopisy od něj,
  které mně psal ještě z Prahy,
 • 00:25:01 když jsem byla v emigraci,
  do Mnichova.
 • 00:25:03 On byl jeden z těch mála lidí,
  kteří se nebáli se se mnou stýkat.
 • 00:25:08 A já jsem byla zvědavá,
  jak ta knížka dopadne.
 • 00:25:13 Musím vám říct,
  že čtu někdy rychle, někdy pomalu.
 • 00:25:17 Tuto knížku,
  a není to tak útlá knížečka,
 • 00:25:20 tu jsem zvládla za den,
  protože to byla "moje" knížka.
 • 00:25:24 To bylo přímo osobní
  se vrátit zase do těch vzpomínek,
 • 00:25:29 které byly z velké části
  společné vzpomínky.
 • 00:25:32 Knížka je napsaná velice dobře,
  jak už jsem říkala,
 • 00:25:35 velice precizně,
 • 00:25:38 a jsou tam naprosto dokonale
  všechny texty, které Jiří napsal,
 • 00:25:42 všechny výpovědi jeho kolegů,
  kamarádů.
 • 00:25:46 Myslím si,
 • 00:25:48 že pan Kříženecký opravdu odevzdal
  skutečně dokonalé dílo.
 • 00:25:53 Skryté titulky: Barbora Valentová
  Česká televize 2011

Související