iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
27. 11. 2005
21:00 na ČT2

1 2 3 4 5

2 hlasy
22558
zhlédnutí

Jak se vyhrává bitva

O stovkách nadšenců klubů vojenské historie z celé Evropy

20 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Jak se vyhrává bitva

 • 00:00:01 Chargez!
 • 00:00:15 Attention!
 • 00:00:17 Feu!
 • 00:00:33 Jen málokdo si při jízdě
  po olomouckém úseku dálnice
 • 00:00:36 mezi Brnem a Vyškovem uvědomí,
  že se víc než 100 km rychlostí
 • 00:00:41 řítí napříč místy,
  kde se před 200 lety
 • 00:00:45 srazily k rozhodující bitvě
  tři armády vedené třemi císaři.
 • 00:00:51 Bitva, která se tu během jediného
  prosincového dne odehrála,
 • 00:00:54 vešla do dějin jako
  bitva u Slavkova
 • 00:00:57 nebo také pod názvem
  Bitva tří císařů.
 • 00:01:01 200 let, co vše se změnilo?
 • 00:01:05 Kopec, kterému francouzští vojáci
  dali název Santon,
 • 00:01:09 původně se jmenoval Padělek,
  by asi mohl nejlépe vyprávět.
 • 00:01:14 Mlčí, stejně jako malá kaple
  na jeho návrší.
 • 00:01:18 Jen vítr pohánějící se krajinou
  pod Mohylou míru,
 • 00:01:21 pamatuje bolest a pýchu.
 • 00:01:24 Nářek raněných a vítězný pokřik,
  dusot koňských kopyt, víření bubnů
 • 00:01:29 a dunění děl.
 • 00:01:32 Louka pod Santonem se na první
  pohled zdá naprosto nezajímavou.
 • 00:01:37 A přece rok co rok přivábí
  tisícovky návštěvníků
 • 00:01:41 a její povrch je proti smyslu času
  pošlapán vojsky 3 armád,
 • 00:01:46 jak tomu bylo onoho
  nevlídně vlhkého
 • 00:01:48 a mrazivě zimního rána
  2. prosince, Léta Páně 1805.
 • 00:01:59 Ta historie zasahá někdy až do
  poloviny 30. let minulého století,
 • 00:02:03 kdy na tehdejším
  slavkovském zámku
 • 00:02:05 probíhaly tzv. Napoleonské dny.
 • 00:02:09 Byla to v tehdejší době
  velká událost
 • 00:02:12 dokonce za účasti
  prezidenta Masaryka a jiných
 • 00:02:15 vedoucích představitelů
  tehdejšího státu.
 • 00:02:18 Bohužel toto všechno bylo
  přerušeno 2. sv. válkou
 • 00:02:21 a následnými 40 lety
  komunismu a totality.
 • 00:02:30 V roce 1970 navštívil bojiště
  belgický voják Norbert Brassinne,
 • 00:02:36 který probudil dřímajícího ducha
  napoleonských událostí
 • 00:02:41 na tomto bojišti a postupně
  se k němu přidávali
 • 00:02:44 další a další dobrovolníci.
 • 00:02:52 Letošní výročí není jenom dvousté
  pro slavkovské bojiště,
 • 00:02:55 ale také malým jubileem
  pro Tvarožnou,
 • 00:02:57 protože si připomínáme 25 let
  rekonstrukcí na Santonu
 • 00:03:01 a sice rekonstrukcí,
  které tady začali nadšenci
 • 00:03:06 v historických uniformách
  už v roce 1980.
 • 00:03:11 Přicházeli sem ze Žuráně,
  z vojenského stanoviště,
 • 00:03:14 odkud Napoleon řídil bitvu.
 • 00:03:16 Na Santonu byla další zastávka,
 • 00:03:19 protože byl významným opěrným
  bodem francouzské armády.
 • 00:03:25 Velkým zlomem byla
  doba porevoluční,
 • 00:03:28 kdy se to uvolnilo.
 • 00:03:30 Dnes se rekonstrukce účastní
  v průměru 1000 účinkujících,
 • 00:03:34 což ji řadí mezi největší bitvy
  svého druhu v Evropě.
 • 00:03:45 Z mého pohledu se jedná vždy
  o výsek konkrétní události
 • 00:03:49 v určité fázi nebo určitém výseku.
 • 00:03:51 Během té hodiny a půl,
  kterou bitva trvá,
 • 00:03:54 se snažíme předvést manévr
  a střet jednotlivých zbraní,
 • 00:03:58 které představujeme.
 • 00:04:02 Samozřejmě s tím, že v momentě
  střetu u nás neteče krev.
 • 00:04:09 Standardní bitva
  se připravuje půl roku,
 • 00:04:12 pokud se týká rozsáhlého výročí,
  tak to je více jak rok.
 • 00:04:16 My totiž na rozdíl od filmu,
  televize a divadla máme jen jeden
 • 00:04:20 pokus bez možnosti generálky.
 • 00:04:23 To znamená, že všichni vojáci
  musí dostat své pokyny předem
 • 00:04:26 a potom na bitevním poli
  jenom korigujeme, případně
 • 00:04:30 upravujeme konečný výsledek.
 • 00:04:33 Samozřejmě problémem je to,
  že ve stínu akčních filmů
 • 00:04:36 diváci očekávají
  nějaký sled událostí,
 • 00:04:39 ale je nutné si znovu uvědomit,
  že pracujeme s několika
 • 00:04:41 tisíci účinkujících,
  kteří reagují pouze na povely
 • 00:04:46 dané maximálně vysílačkou,
 • 00:04:49 ale z 90 % přenášené dobovou
  povelovou technikou.
 • 00:04:53 Pokyny se vydávají
  v příslušném jazyce,
 • 00:04:56 na francouzské straně
  ve francouzštině
 • 00:04:58 a na spojenecké straně
  z 90% v němčině.
 • 00:05:05 Jaký je to pocit, budovat něco,
  co ti v zápětí všechno rozbijou?
 • 00:05:08 Mně je to celkem jedno.
 • 00:05:10 Mně to tak krásně hoří.
 • 00:05:12 My jsme se minule tak těšili,
  až to někdo zapálí.
 • 00:05:15 To je happening, to ne,
  že by to bylo nějaký ničení.
 • 00:05:20 A jak dlouho to tady
  vlastně připravujete?
 • 00:05:23 Vždycky tak týden. 14 dní
  se to dělá u nás v Heršpicích
 • 00:05:27 nanečisto a pak se to tady
  postaví a shoří to.
 • 00:05:31 A existuje k tomu plánek?
 • 00:05:33 To se vždy jen tak tužkou
  nakreslí na kus prkna,
 • 00:05:35 aby chlapi věděli, co mají dělat,
  nějak vyjde dřevo.
 • 00:05:38 To je improvizace.
 • 00:05:40 Je to také trošku odpočinek
  od ostatních starostí.
 • 00:05:43 A nemáš k tomu už pak vztah?
 • 00:05:44 Já když se podívám třeba
  na takovej kostelík,
 • 00:05:46 on pak shoří,
  tak mně to přijde líto.
 • 00:05:48 Všechno je pomíjivý.
 • 00:05:51 Je to dělaný pro efekt
  a my už to tak bereme.
 • 00:05:55 Loni, když ten kostel hořel,
  do poslední chvíle se kýval zvon.
 • 00:05:58 Ten teplej vzduch to táhl nahoru.
 • 00:06:00 Vždycky mám jen strach,
  aby to na někoho nespadlo.
 • 00:06:11 Moje úloha v realizačním
  týmu bitvy a na přípravách
 • 00:06:14 bitevní ukázky spočívá
  hlavně v koordinaci jednotek,
 • 00:06:17 vyřizování registrací a nutné
  administrativy s tím spojené.
 • 00:06:21 Částečně se také podílím
  na přípravě scénáře bitevní ukázky
 • 00:06:25 v kooperaci s kamarády
  ve francouzských uniformách
 • 00:06:28 a v neposlední řadě
  se také spolupodílím
 • 00:06:31 na řízení bitevní ukázky
  jako takové.
 • 00:06:38 Moje hodnost
  je kapitán dělostřelectva
 • 00:06:40 a v současné době zastávám
  na rekonstrukci
 • 00:06:42 funkci vrchního velitele
  ruské armády.
 • 00:06:47 V současné době je v ruské armádě
  sdruženo zhruba 60 členů
 • 00:06:50 Klubu vojenské historie.
 • 00:06:53 Na rekonstrukcích představujeme
  dělostřelectvo, pěchotu a jízdu.
 • 00:06:57 Na jízdu bych chtěl dát
  zvláštní apel,
 • 00:07:01 protože máme jednotku
  ruských kozáků.
 • 00:07:04 V současné době je to největší
  jezdecká jednotka
 • 00:07:07 v České republice.
 • 00:07:14 Co se týká mužů,
  když se vezme Česká republika,
 • 00:07:16 je to kolem 800 ve spojeneckých
  nebo ve francouzských řadách.
 • 00:07:19 Technika, to je trochu rozdílné.
 • 00:07:21 Jediná technika, která tady je,
  jsou dělostřelci,
 • 00:07:25 kteří disponují různými
  kaliberními kanóny.
 • 00:07:34 Každý rok to přijde asi
  na 3,5 milionu korun,
 • 00:07:36 protože celoročně platíme lidi,
  provoz internetového serveru,
 • 00:07:39 který je největším informačním
  zdrojem, platíme historiky.
 • 00:07:43 Takže to není úplně nejjednodušší.
 • 00:07:46 Dá se říct, že peníze
  jsou z různých zdrojů.
 • 00:07:49 Dnes je největším zdrojem
  příspěvek z Jihomoravského kraje.
 • 00:07:53 A zbytek skládáme od sponzorů
  a těšíme se,
 • 00:07:55 že naše státní instituce nás
  budou podporovat i nadále.
 • 00:07:59 Pokud možno víc a přidají se i
  ministerstva a jiné organizace.
 • 00:08:07 A propos, kdo si vlastně může
  obléct uniformu?
 • 00:08:14 Domnívám se, že v podstatě každý,
  kdo o to má zájem.
 • 00:08:17 Určitě k tomu musí mít
  nějaký vztah
 • 00:08:19 a potom už záleží jen na tom,
  kterou uniformu si chce vybrat
 • 00:08:22 a která strana se mu víc líbí.
 • 00:08:30 Mě k tomuto koníčku,
  k těm bláznům ze Slavkova,
 • 00:08:32 přivedlo seznámení s mým manželem.
 • 00:08:34 To bylo osudové seznámení.
 • 00:08:36 Z kabátů tehdy ještě
  Československých drah
 • 00:08:40 jsem mu šila první gardový frak.
 • 00:08:43 Byla to strašná práce.
 • 00:08:46 To mě poprvé od šití uniforem
  bolely ruce.
 • 00:08:51 Uniformy jsou různě
  cenově náročné.
 • 00:08:55 Pořizovací cena začíná někde
  na částce 30 000.
 • 00:09:04 K francouzské uniformě mě přivedl
  zájem o vojenskou historii,
 • 00:09:07 zejména francouzskou
  vojenskou historii
 • 00:09:09 let francouzské revoluce
  a prvního císařství,
 • 00:09:12 studium knih a dobové literatury
 • 00:09:15 a samozřejmě osobní kontakt
  s lidmi,
 • 00:09:17 kteří to už nějakou dobu dělají,
 • 00:09:19 jsou mi sympatičtí
  a otevřeli mi k ní cestu.
 • 00:09:29 Pro ruskou armádu jsem se rozhodl,
  protože tuto armádu tady nikdo
 • 00:09:32 u nás v té době nedělal,
 • 00:09:35 což si myslím, že byla škoda
  a taky si myslím,
 • 00:09:37 že Rusové a my jsme Slované,
  takže k nim máme nejblíž.
 • 00:09:41 Máme mezi sebou lidi,
  kteří utíkají z běžného reálného
 • 00:09:46 života do této romantiky,
 • 00:09:49 kteří chtějí prožít něco,
 • 00:09:51 co se prožívalo zhruba
  před 200 lety.
 • 00:09:53 Máme zde historiky,
  kteří chtějí reálně prožít
 • 00:09:55 nějakou část
  nebo aspoň podobu toho,
 • 00:09:58 jak to tehdy bylo,
  co znají jen z knížek.
 • 00:10:01 Vedle toho jsou tu kluci,
 • 00:10:03 kteří chtějí prožít kus
  dobrodružství, cestování.
 • 00:10:05 To všechno k té době patří.
 • 00:10:07 Rekonstrukce se nedělají
  jen v České republice,
 • 00:10:09 ale v průběhu roku v celé Evropě.
 • 00:10:12 Takže takový napoleonský voják
  v průběhu roku navštíví 6-7 zemí
 • 00:10:16 v Evropě naprosto běžně.
 • 00:10:19 A když má štěstí,
  dostane se i za hranice Evropy.
 • 00:10:24 Každej je nějakej blázen,
  každej má nějakej únik od života.
 • 00:10:30 Když někdo dokáže v mrazu 40 km
  pochodovat až kdoví odkud,
 • 00:10:34 spát venku v tom marastu
  a mít z toho radost
 • 00:10:37 a pak po sobě střílet,
  tak mu to neberme.
 • 00:10:49 Já tady těm chlapům fandím,
  protože sám patřím mezi ně.
 • 00:10:52 Myslím si,
  že tady platí to staré heslo:
 • 00:10:54 "Kdo si hraje, nezlobí."
 • 00:11:00 Česká část francouzské armády
  udělala velký krok kupředu v tom,
 • 00:11:03 že se sjednotila před 2 lety
 • 00:11:08 a začala velice úzce spolupracovat
  napříč všech těch klubů.
 • 00:11:13 Ten počet je v tuto chvíli
  asi 160 vojáků.
 • 00:11:24 V současné době jsem schopni
  postavit do rekonstrukce
 • 00:11:27 slavkovské bitvy přes 300 mužů
  a máme v podstatě všechno:
 • 00:11:31 pěchotu, kavalerii, dělostřelectvo
  i nějaké speciální jednotky.
 • 00:11:40 Když jsem to viděl poprvé,
  nevěděl jsem,
 • 00:11:42 co si o tom mám myslet.
 • 00:11:44 Připadalo mi to pěkné.
 • 00:11:47 Ze začátku to byla samozřejmě
  taková legrace.
 • 00:11:50 Někteří už to brali hodně vážně.
 • 00:11:52 Byla i spousta lidí,
  kteří to brali jako příležitost
 • 00:11:55 někde se napít.
 • 00:11:57 Dnes už je to o něčem jiném.
 • 00:11:59 Dnes už se tomu 90 % lidí
  věnuje velmi vážně,
 • 00:12:03 20 % lidí tu historii studuje
  a můžu říct,
 • 00:12:05 že dnes umravňují
  i některé historiky renomované
 • 00:12:08 u nás i v zahraničí,
 • 00:12:10 protože Austerlitz je taková
  nepopsaná kapitola.
 • 00:12:13 Je tady spousta věcí
  u nás v archivech,
 • 00:12:15 které neviděli ani Francouzové.
 • 00:12:21 Slavkov jako takový
  je velká historická událost.
 • 00:12:24 Já jsem se k této akci
  dostal hned po revoluci,
 • 00:12:27 po roce 89, kdy v roce 90 byla
  předvedena první ukázková bitva
 • 00:12:35 na poli u Tvarožné
 • 00:12:37 a poté jsme dělali na slavkovském
  zámku velký ohňostroj.
 • 00:12:51 Připravit koně pro takovou akci
  je dlouhodobá záležitost.
 • 00:12:54 Nejlepší je, když se takový kůň
  připravuje již od hříběte
 • 00:12:58 a zvyká si na různé vzruchy
  a nepříjemné situace,
 • 00:13:02 které mohou nastat
  při organizování takových akcí.
 • 00:13:06 Ale samozřejmě musí být kůň
  už od přírody schopný
 • 00:13:11 takové akce zvládat.
 • 00:13:14 Stejně jako máme i lidi,
  kteří se bojí hluku
 • 00:13:18 nebo nějakých uzavřených prostor
  a těžko je přesvědčíme o tom,
 • 00:13:23 že se nemusí bát.
 • 00:13:25 U koní je to ještě složitější.
 • 00:13:27 Buď pro to kůň vlohy má,
  potom je vhodný na přípravu
 • 00:13:30 na takovou akci.
 • 00:13:32 A nebo vlohy nemá
  a hodí se na něco jiného,
 • 00:13:35 třeba na sport.
 • 00:13:43 Pro rekonstrukci v roce 2005
  plánujeme použít asi 200 koní.
 • 00:13:49 Je to obrovské množství
  oproti tomu,
 • 00:13:52 kolik koní se zúčastňovalo
  v minulých letech.
 • 00:13:54 To bylo vždy tak 10-15 koní.
 • 00:13:58 Úkol je velice složitý.
 • 00:14:02 Pracuje se na tom už
  od minulého roku,
 • 00:14:05 protože koně se musí někde sehnat.
 • 00:14:08 Musí to být koně,
  kteří tento úkol zvládnou.
 • 00:14:12 Úkol je složitý i proto,
  že logistická záležitost,
 • 00:14:17 tzn. přeprava, ustájení
  a krmení, musí klapnout.
 • 00:14:24 Nesmíme si dovolit žádný průšvih.
 • 00:14:39 Největší pocta
  v tomto koníčku pro mě je...
 • 00:14:41 Já si nehledám pocty.
 • 00:14:43 Já hledám dobrý pocit
  ze zajímavě odvedené práce.
 • 00:14:47 Když vidím, že naši vojáci
  jsou v počtu a při čase,
 • 00:14:51 který můžou svému koníčku věnovat,
  schopni manévrovat a jednat tak,
 • 00:14:58 jak bych si já představoval,
  jak by to mělo vypadat.
 • 00:15:02 Takže spíš než pocta
  je to radost ze hry.
 • 00:15:14 Pro mě divák představuje někoho,
  kdo se přišel podívat na šou,
 • 00:15:19 člověka, který projevuje zájem
  o tuto historii.
 • 00:15:24 Snažím se mu nabídnout co nejlepší
  a nejvěrnější pohled na věc.
 • 00:15:31 I když si uvědomuji,
  že je to značně limitované.
 • 00:15:34 Nicméně oceňujeme už ten fakt,
 • 00:15:36 že se lidé přijdou podívat,
  že je to zajímá.
 • 00:15:47 Rekonstrukce bitvy znamená,
  že vytváříme
 • 00:15:49 nebo připravujeme efekty tak,
  aby byly divácky zajímavé.
 • 00:15:53 Je to takové veliké divadlo
  a na prvním místě
 • 00:15:56 je především bezpečnost.
 • 00:15:59 Používáme scénické
  efektové materiály,
 • 00:16:02 různé typy dýmů, ohňů
 • 00:16:05 a vždy je potřeba
  představit efekt tak,
 • 00:16:09 aby pro diváka vytvořil iluzi
  reálného výstřelu, výbuchu.
 • 00:16:14 Aby byl ale i bezpečný,
  aby neublížil.
 • 00:16:23 Díky tomu, že tuto bitvu
  děláš pravidelně,
 • 00:16:25 přirostlo ti to nějak k srdci?
 • 00:16:27 Už se na to i těším.
 • 00:16:30 Vojáky nechápu pořád,
  to jsou blázni.
 • 00:16:33 To jsou ti, co ti to pak zničí.
 • 00:16:35 Já mám pořád na mysli to,
  že jednou do toho baráku
 • 00:16:38 dáme starou škodovku
  a jak to shoří,
 • 00:16:40 bude tam ten shořenej kastl
 • 00:16:42 a pak už mě k tomu
  víckrát nepřizvou.
 • 00:16:59 Nikdo z nás nemá
  opravdový pocit prohry,
 • 00:17:01 spíš je to o tom prožitku,
 • 00:17:02 být na poli s kamarádama
  a zažít atmosféru bitevní ukázky.
 • 00:17:15 Přestože bitvu
  každý rok vyhráváme,
 • 00:17:17 což je výhoda francouzské armády,
  protože v tehdejší době
 • 00:17:20 napoleonská armáda
  většinou vyhrávala,
 • 00:17:22 existují bitvy, kdy i prohráváme.
 • 00:17:24 Jedou z nich je Waterloo,
 • 00:17:26 kde prohrajeme
  jako Francouzi pořádně.
 • 00:17:34 To, že každý rok
  u Slavkova prohrajeme,
 • 00:17:36 je historická skutečnost.
 • 00:17:37 V jiných bitvách
  zase ruská armáda vítězí.
 • 00:17:40 Jako například další velká
  bitva na českém území,
 • 00:17:43 bitva u Chlumu.
 • 00:17:50 Je to jenom hra.
 • 00:18:00 Nakonec ustupujeme,
  ale jsme všichni spokojení.
 • 00:18:08 Francouzský národ miluje
  své vojáky a ví,
 • 00:18:11 co je to Austerlitz.
 • 00:18:14 Bohužel ne všichni ví, kde to je,
 • 00:18:16 ale všichni vzhlíží k této velké
  historické události s obdivem.
 • 00:18:24 Na výročí 2005 jsme se zaměřili
  na výrazné efekty tak,
 • 00:18:29 abychom obohatili celou
  tu nádhernou scenerii,
 • 00:18:33 která bude několikanásobně
  větší než je normálně.
 • 00:18:46 Víme, že prostřílí asi 350 kg
  střelného prachu.
 • 00:18:49 V letošním roce to bude 1,5 tuny.
 • 00:18:55 Bagety si můžete vynásobit
  počtem účastníků,
 • 00:18:58 tzn. 1200, letos asi 4000.
 • 00:19:03 Takže asi 1500 korun
  stojí jeden účastník.
 • 00:19:09 Řekl bych,
  že to není úplně levný koníček.
 • 00:19:12 Jsme rádi, že sem jezdí lidé
  z celé Evropy a tady ti vojáci.
 • 00:19:16 Když uvážíme,
  že uniforma přijde i s puškou
 • 00:19:19 a se vším na nějakých 50-60 tisíc,
  je to nějaká investice.
 • 00:19:24 A jsme rádi,
  že Austerlitz, Slavkov,
 • 00:19:26 je pro ně místo,
  kde se rádi schází každý rok
 • 00:19:28 a doufám, že to tak zůstane.
 • 00:19:31 Troufám si říct, že Slavkov
  je absolutní evropský fenomén.
 • 00:19:37 Skryté titulky: Klára Kučerová
 • 00:19:39 .

Související