iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
26. 6. 2017
22:20 na ČT art

1 2 3 4 5

0 hlasů
7486
zhlédnutí

To bylo Pražské jaro 2017

Nejzajímavější okamžiky, rozhovory a postřehy ze 72. ročníku mezinárodního hudebního festivalu.

26 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

To bylo Pražské jaro 2017

 • 00:00:27 Pražské jaro je tradičním
  evropským festivalem.
 • 00:00:30 Bylo založeno už v roce 1946,
  letošní ročník byl 72.
 • 00:00:38 Je to samozřejmě věc,
  která je fascinující,
 • 00:00:41 to je ta tradice,
  a mohla by být také svazující.
 • 00:00:44 A před námi a mými kolegy
  stojí významný úkol,
 • 00:00:48 jak skloubit tuto na jedné straně
  fascinující tradici
 • 00:00:51 s novodobými trendy,
 • 00:00:53 s novým způsobem
  prezentace klasické hudby
 • 00:00:56 a s tím, jak oslovovat
  nové generace diváků
 • 00:01:01 klasickou hudbou.
 • 00:01:04 Jistě budeme vždycky rádi,
  když na festivalu vystoupí
 • 00:01:06 skvělá světová symfonická tělesa
  s velkými symfoniemi,
 • 00:01:13 na druhé straně festival musí mít
  určitou část,
 • 00:01:15 která bude signalizovat,
  že je otevřený do světa,
 • 00:01:17 že je otevřený novým trendům,
 • 00:01:19 že se nebojí prezentovat
 • 00:01:21 i umělecké počiny z jiných oblastí
  hudby,
 • 00:01:24 a to je to, co bychom si v budoucnu
  velmi přáli.
 • 00:01:30 Pražské jaro prošlo určitou
  vnitřní segmentizací,
 • 00:01:33 takovou restrukturalizací,
 • 00:01:35 kdy jsme určité koncerty sestavili
  do určitých přehledných skupin,
 • 00:01:40 zavedli jsme matiné pro mladé
  umělce,
 • 00:01:42 zavedli jsme pozdní večerní
  koncerty bez pauzy,
 • 00:01:46 etablovali jsme Víkend komorní
  hudby
 • 00:01:48 a snažíme se pro potenciální
  posluchače
 • 00:01:51 ten festival vlastně zpřehlednit
 • 00:01:53 a zlepšit tu orientaci vlastně
  ve struktuře toho,
 • 00:01:56 čemu říkáme Pražské jaro.
 • 00:02:00 V budoucnu bych si přál,
 • 00:02:02 kdyby ty okraje byly ještě
  trošku otevřenější,
 • 00:02:04 vůbec bych se nebál toho,
 • 00:02:06 aby Pražské jaro mělo skutečně
  třeba prestižní jazzovou linii.
 • 00:02:09 Víme, že i v oblasti třeba
  rockové hudby
 • 00:02:11 byla v minulosti vytvořeno
  řada počinů,
 • 00:02:14 které jsou nesporně uměleckého
  typu,
 • 00:02:17 a myslím si, že Pražské jaro
  by se nemělo bát
 • 00:02:19 i do těchto oblastí se vydávat
 • 00:02:21 a přál bych si, aby festival
  reflektoval prostě vše,
 • 00:02:26 co je nové a podnětné
  ve společnosti, v hudbě, v kultuře,
 • 00:02:29 a nebál se ty věci implementovat
  i třeba za cenu určitého rizika,
 • 00:02:34 třeba i za cenu nepochopení
 • 00:02:36 některých konzervativnějších
  příznivců,
 • 00:02:38 prostě aby byl ten festival
  stále mladý.
 • 00:02:47 Na ročník Pražského jara 2017
  na jeho samém konci padl stín
 • 00:02:51 v podobě skonu Jiřího Bělohlávka,
  který nás opustil v tyto dny,
 • 00:02:56 a pro Pražské jaro je to velmi
  smutné,
 • 00:02:59 protože odchází umělecký ředitel
  České filharmonie,
 • 00:03:02 která je historicky spjata
  s Pražským jarem,
 • 00:03:06 a odchází také prezident festivalu,
 • 00:03:08 jeho aktivní předseda
  umělecké rady,
 • 00:03:10 člověk, který se v posledním období
 • 00:03:13 mnoho let podílel na vzniku
  programu,
 • 00:03:15 na směřování festivalu,
 • 00:03:17 a člověk, který byl naším profesním
  kolegou, iniciátorem mnoha věcí,
 • 00:03:21 a odchází také náš přítel.
 • 00:03:23 -Raz, dva, tři...
 • 00:03:30 Ano, dobrý. Dobrý. Ano, děkuju!
 • 00:03:33 -Já sám jsem se s Jiřím Bělohlávkem
 • 00:03:35 pracovně setkal poprvé v létě
  roku 1990,
 • 00:03:37 když jsem nastupoval do orchestru
  FOK
 • 00:03:39 jako manažer tohoto tělesa.
 • 00:03:41 Bylo to na festivalu v Edinburghu
  a mám to setkání v živé paměti.
 • 00:03:45 Jiří Bělohlávek byl člověk
  velmi profesionální
 • 00:03:49 v těch profesionálních měřítcích
  a v nárocích byl velmi tvrdý
 • 00:03:54 a řekl bych důsledný na své okolí,
  ale i na sebe.
 • 00:03:57 A v tom si myslím, že pro nás
  všecky,
 • 00:03:58 kteří pracujeme v této oblasti,
  byl v mnohém směru vzorem.
 • 00:04:04 Stali jsme se přáteli,
 • 00:04:05 velmi jsem si vážil toho,
  když mi nabídl tykání.
 • 00:04:08 Mně se na něm velmi líbilo i to,
  že byl člověk pevných názorů,
 • 00:04:12 který se nebál své názory říkat
  otevřeně, upřímně
 • 00:04:16 a bez nějaké mstivosti,
  to se v Čechách příliš nenosí.
 • 00:04:21 My jsme často více diplomatičtí,
  než upřímní,
 • 00:04:23 a takový on určitě nebyl.
 • 00:04:30 Ta moje spolupráce s ním,
  ta byla bezmála 30 let.
 • 00:04:34 Těch věcí, které jsme spolu zažili,
  bylo mnoho.
 • 00:04:38 Absolvoval jsem s ním ještě
  jako ředitel FOK
 • 00:04:41 řadu zahraničních zájezdů,
  do Jižní Ameriky, do Japonska,
 • 00:04:44 do řady zajímavých zemí,
 • 00:04:47 a pak když jsem přišel na Pražské
  jaro,
 • 00:04:49 které si bez Jiřího Bělohlávka
  v nové době
 • 00:04:51 vlastně nelze představit,
 • 00:04:53 protože on v něm nesčíslněkrát
  vystoupil jako dirigent,
 • 00:04:56 -Aby to mělo lehkost
  ve zvuku...
 • 00:04:59 -tak se naše vztahy ještě
  prohloubily,
 • 00:05:01 protože se stal předsedou
  umělecké rady
 • 00:05:03 a prezidentem festivalu,
 • 00:05:05 a vídali jsme se už jenom
  z tohoto titulu pravidelně.
 • 00:05:09 Řešili jsme spolu programy
  festivalu, jeho dramaturgii,
 • 00:05:11 a Jiří Bělohlávek se velmi aktivně
  podílel vlastně
 • 00:05:14 na takovém směřování toho
  festivalu,
 • 00:05:18 a to nejenom v oblasti programové,
 • 00:05:20 ale i co se týče třeba
  image festivalu.
 • 00:05:23 Já jsem si vždycky vážil toho,
 • 00:05:25 že on byl velmi vstřícný třeba
  k modernizaci image festivalu.
 • 00:05:29 Když jsme se tady rozhodli
 • 00:05:32 vlastně vypisovat konkurzy
  na vizuální styl festivalu,
 • 00:05:35 tak i když to byla někdy řešení
  na první pohled extravagantní,
 • 00:05:38 tak on to vždycky podporoval,
  protože si přál,
 • 00:05:41 aby klasická hudba byla
  prezentována
 • 00:05:43 moderními prostředky.
 • 00:05:49 Já jsem Jiřího Bělohlávka viděl
  na mnoha koncertech Pražského jara
 • 00:05:53 a jeho statistika je obdivuhodná.
  To jsou skutečně desítky programů.
 • 00:05:57 Pro mě vždy zůstane unikátní
  zahájení Pražského jara
 • 00:06:00 se Symfonickým orchestrem
  Pražské konzervatoře.
 • 00:06:08 Tam se právě projevilo to,
 • 00:06:10 co bylo na Jiřím Bělohlávkovi
  obdivuhodné,
 • 00:06:13 systematičnost, pracovitost
  a takový budovatelský étos,
 • 00:06:18 protože když jsme se mnoho let
  před rokem 2011 dozvěděli,
 • 00:06:23 že Pražská konzervatoř bude slavit
  200 let od svého založení,
 • 00:06:27 tak jsme spíše možná pro pobavení
 • 00:06:30 mluvili s ředitelem konzervatoře
  Pavlem Trojanem o tom,
 • 00:06:33 že by bylo hezké, kdyby orchestr
  konzervatoře
 • 00:06:35 mohl zahájit Pražské jaro.
 • 00:06:37 A zpočátku to byla taková
  jako skutečně jenom čistá fantazie,
 • 00:06:42 ale pak jsme si řekli,
  že to zkusíme.
 • 00:06:44 A bylo nám jasné, že je to
  nerealistické,
 • 00:06:47 pakliže takový počin nebude mít
  uměleckého garanta
 • 00:06:50 s jedinečnou autoritou,
 • 00:06:52 a bylo jasné, že vlastně jedinou
  osobností,
 • 00:06:54 která by byla schopna tuto věc
  připravit, je Jiří Bělohlávek.
 • 00:06:59 A já jsem velmi ocenil jeho nadšení
  pro tuto myšlenku
 • 00:07:02 a také nezměrnou pracovitost,
  kterou on vlastně při tom projevil,
 • 00:07:06 protože stanovil jako podmínku,
 • 00:07:07 že orchestr bude mít soustředění
  mimo Prahu,
 • 00:07:11 aby se prostě minimálně týden
  dalo pracovat
 • 00:07:13 na přípravě Mé vlasti mimo ruch
  a svody velkoměsta,
 • 00:07:17 a to jsme pak realizovali
 • 00:07:19 díky podpoře Tylova kulturního domu
  v Poličce.
 • 00:07:22 A je to jedna z nejzajímavějších
  vzpomínek,
 • 00:07:23 které já i moji kolegové máme,
 • 00:07:26 vlastně příprava orchestru
  Pražské konzervatoře
 • 00:07:28 na zahájení Pražského jara.
 • 00:07:30 Jiří Bělohlávek si to velmi užíval,
  byl velmi milý, pozitivní,
 • 00:07:34 ale zároveň velmi přísný
  na konzervatoristy,
 • 00:07:37 a ten koncert byl skutečně
  velmi radostný
 • 00:07:39 a nemohu zapomenout na to,
 • 00:07:41 jak poměrně alternativní
  konzervatoristé i konzervatoristky
 • 00:07:44 se vymódili na ten koncert,
 • 00:07:46 pořídili se nové obleky,
  dámy nové šaty,
 • 00:07:49 a byla to jedna z nejkrásnějších
 • 00:07:52 a nejmladších Mých vlastí
  v historii.
 • 00:07:55 Samozřejmě, že mám také v paměti
 • 00:07:57 zahájení Pražského jara
  s Jiřím Bělohlávkem
 • 00:07:59 a s Českou filharmonií v době,
 • 00:08:01 kdy se vlastně znovu stal
  šéfdirigentem tohoto tělesa
 • 00:08:04 a zahájil vlastně novou éru
  jeho novodobého budování.
 • 00:08:17 Pražské jaro se před několika lety
  rozhodlo
 • 00:08:19 nabízet každý rok příležitost
 • 00:08:21 jednomu z významných mladých
  českých dirigentů.
 • 00:08:25 Iniciátorem tohoto formátu,
 • 00:08:27 který tvoří dnes už, bych řekl,
  etablovanou součást Pražského jara,
 • 00:08:32 byl právě Jiří Bělohlávek,
 • 00:08:34 který věděl, že pro mladé dirigenty
  je takováto příležitost důležitá,
 • 00:08:37 protože může akcelerovat
  a nastartovat jejich kariéru.
 • 00:08:41 My jsme až do tohoto ročníku zvali
  výhradně české dirigenty
 • 00:08:44 a teď jsme udělali poprvé výjimku,
 • 00:08:47 když jsme pozvali amerického
  dirigenta Jonathona Heywarda,
 • 00:08:50 který je vítězem známé francouzské
  soutěže v Besanconu.
 • 00:08:54 Jonathon Heyward vyhrál tuto soutěž
  v roce 2015.
 • 00:08:58 Ten důvod je zřejmý,
 • 00:08:59 právě na mezinárodní dirigentské
  soutěži v Besançonu
 • 00:09:03 zahájili mnozí čeští dirigenti
  v minulosti
 • 00:09:06 svoji mezinárodní kariéru.
 • 00:09:08 A jako poděkování našim kolegům,
  kteří pořádají tuto soutěž,
 • 00:09:12 jsme se rozhodli pozvat
 • 00:09:13 a možná i v budoucnu pravidelně
  zvát na Pražské jaro
 • 00:09:16 vítěze této soutěže.
 • 00:09:19 A v tomto roce to byl právě
  Jonathon Heyward.
 • 00:09:26 -Příprava dnešního koncertu
  je opravdu náročná,
 • 00:09:29 ale zároveň nás v mnoha ohledech
  těší a naplňuje.
 • 00:09:32 Víte, nikdo z nás dosud neměl
  příležitost tento repertoár uvést,
 • 00:09:36 ani jednu ze skladeb.
 • 00:09:38 Taková koncentrace novinek
 • 00:09:39 pochopitelně činí z nadcházejícího
  programu těžký úkol,
 • 00:09:42 ovšem co je na tom nádherné,
  to je podstata hudby,
 • 00:09:44 její mezinárodní srozumitelnost.
 • 00:09:52 -Pražské jaro se přihlásilo
  k projektu ZUŠ Open,
 • 00:09:55 což je projekt, jehož garantem
  nebo patronem je Magdalena Kožená.
 • 00:10:02 Je to projekt, který je nám
  velmi sympatický,
 • 00:10:04 protože připomíná
  tu nenahraditelnou důležitost
 • 00:10:08 základních uměleckých škol.
 • 00:10:10 Je to síť, která vlastně dává
  příležitost mladým talentům,
 • 00:10:15 aby se rozvíjely,
  a čím by bylo Pražské jaro,
 • 00:10:18 kdyby neexistovaly základní
  umělecké školy?
 • 00:10:21 To je to podhoubí,
 • 00:10:23 ze kterého talenty
  kráčí uměleckou cestou
 • 00:10:25 až na Pražské jaro
 • 00:10:27 a Pražské jaro jako vrchol
  té pyramidy
 • 00:10:30 musí samozřejmě dbát také
  o její základy.
 • 00:10:33 Čili ZUŠ Open je velmi sympatický
  projekt
 • 00:10:35 a Pražské jaro drží palce
  základním uměleckým školám,
 • 00:10:39 ať už jsou kdekoliv.
 • 00:10:42 -Děkuji souboru Hudba z Marsu
 • 00:10:42 ze Základní umělecké školy
  na Jižním Městě.
 • 00:10:46 Moc vám děkujeme.
  Aplaus pro vás!
 • 00:11:06 -Kdybych měl promluvit o vrcholech
  festivalu,
 • 00:11:08 tak nemohu nezmínit úvodní koncert,
  protože se v něm promítly vlastně
 • 00:11:14 dva splněné sny managementu
  Pražského jara i jeho umělecké rady
 • 00:11:19 a to je jednak to,
 • 00:11:20 aby Mou vlast hrál
  orchestr Vídeňských filharmoniků,
 • 00:11:23 což by bylo vlastně bezprecedentní
  z hlediska historie festivalu
 • 00:11:27 a stalo se tak,
 • 00:11:28 a zároveň jsme si přáli, aby se
  řízení tohoto díla
 • 00:11:31 ujal Daniel Barenboim.
 • 00:11:34 Čili nám se splnily během jednoho
  koncertu vlastně dva sny
 • 00:11:37 a myslím si, že to je radost
  pro festival
 • 00:11:40 a je to také velká radost
  z hlediska péče
 • 00:11:43 o odkaz našeho národního klasika
  Bedřicha Smetany,
 • 00:11:46 člověka, který neměl snadný osud
 • 00:11:49 a skutečně akcelerovat vlastně
  vývoj české hudby do moderní doby.
 • 00:12:05 -Většinou diriguji zpaměti,
  protože se tak cítím svobodnější.
 • 00:12:10 Má vlast je trošku zvláštní úkol,
 • 00:12:12 protože ačkoli tahle partitura
  není úplně složitá,
 • 00:12:15 přesto si ji člověk pro nenadálé
  změny nepamatuje snadno.
 • 00:12:20 Je důležité si uvědomit,
  že na světě neexistuje jiná země,
 • 00:12:23 která by měla kompozici s absolutní
  hudbou, tedy hudbou bez textu,
 • 00:12:28 která takto opěvuje národ,
  jako je Má vlast.
 • 00:12:37 Je jasné, že při provedení musíte
  proniknout do hloubky,
 • 00:12:41 až na samé dno české duše.
 • 00:12:46 V mnohém to souvisí s rytmem,
  s hudbou a její taneční podstatou,
 • 00:12:50 ostatně Smetana miloval tanec.
 • 00:12:53 Souvisí to i s mnohým dalším.
 • 00:13:20 -Jsem romanticky založený člověk.
 • 00:13:21 Zbožňuji krásné melodie, drama,
  hudbu plnou harmonie,
 • 00:13:25 a tohle všechno nabízí hudební
  odkaz 19. století
 • 00:13:29 a taky počátek století 20.,
  musím dodat.
 • 00:13:39 -Kdybych měl jako muž
 • 00:13:41 jaksi vyseknout
  poklonu šarmantním dámám,
 • 00:13:46 tak nemohu vynechat krásný recitál
  Diany Damrau,
 • 00:13:52 sopranistky, která vystoupila
  na Pražském jaru
 • 00:13:54 s Pražskou komorní filharmonií.
 • 00:13:57 Její vystoupení bylo velmi
  šarmantní,
 • 00:13:59 ale takový pěvecký výkon
  byl fascinující.
 • 00:14:01 Obdobně si publikum podmanila
  americká pěvkyně Kate Lindsey,
 • 00:14:07 mezzosopranistka, která byla
  sólistkou Orchestre de Paris,
 • 00:14:11 nádherném koncertu zde,
  ve Smetanově síni.
 • 00:14:20 -Před vstupem na pódium obvykle
  bývám trošku nervózní,
 • 00:14:23 to je asi běžné, že cítíte,
  jak vám v hrudi buší srdíčko.
 • 00:14:29 Pak přejde pár chvil,
  dostanete se do jiného světa
 • 00:14:31 a zaplaví vás jakési teplo a blaho,
 • 00:14:34 protože Orchestre de Paris
  je velmi citlivý, velkorysý.
 • 00:14:38 Všichni spolupracují vstřícně,
  s pozorností a empatií
 • 00:14:42 a Thomas je mi báječnou oporou
  a partnerem.
 • 00:14:46 Z toho pramení můj pocit blaha.
 • 00:14:59 -A nesmím také zapomenout
 • 00:15:00 na španělskou sopranistku
  Ruth Iniesta,
 • 00:15:03 která byla sólistkou krásného
  koncertu Formy Antiqvy.
 • 00:15:14 Jedním z dlouhodobých cílů
  Pražského jara
 • 00:15:16 je také mapovat trochu nezvyklé
  prostory pro pořádání koncertů.
 • 00:15:20 Někdy ta nezvyklost je spíše
  historická,
 • 00:15:24 protože se vracíme třeba
  do prostor,
 • 00:15:26 které v minulosti s hudebním
  životem
 • 00:15:27 byly úzce spjaty a byly zapomenuty,
 • 00:15:30 často ovšem umisťujeme koncerty
  do prostorů,
 • 00:15:32 které jsou nezvyklé nebo nové.
 • 00:15:34 Novodobou tradicí jsou třeba
  koncerty
 • 00:15:36 v dopravní hale Národního
  technického muzea,
 • 00:15:39 které patří už po těch letech
 • 00:15:40 k našim spolupracujícím
  organizacím.
 • 00:15:43 V posledním ročníku to byl třeba
  koncert
 • 00:15:45 ve Veletržním paláci
  ve Studiu Hrdinů
 • 00:15:48 a takových prostorů je vlastně
  více.
 • 00:15:50 Myslíme si, že pro posluchače
  je velmi osvěžující a zajímavé
 • 00:15:54 sledovat zejména třeba soudobou
  a moderní hudbu
 • 00:15:57 v odpovídajících prostorách
  a v době,
 • 00:16:00 kdy dosud nemáme v Praze
  nový koncertní sál,
 • 00:16:03 nebo moderní koncertní sál,
 • 00:16:04 že je správné pro novou hudbu
  hledat nové prostory,
 • 00:16:08 které vlastně odpovídají charakteru
  té tvorby,
 • 00:16:11 naopak když hledáme vhodné prostory
  pro hudbu starou,
 • 00:16:15 hledáme samozřejmě tradiční
  prostory kostelů, klášterů,
 • 00:16:18 které dotvářejí atmosféru
  v tom smyslu,
 • 00:16:23 že posluchači jsou vlastně
  v tom prostředí,
 • 00:16:25 které odpovídá době vzniku
  těch starých děl,
 • 00:16:28 a Praha samozřejmě je
  architektonicky velmi bohatá,
 • 00:16:31 takže se nám nabízí de facto
  nepřeberné množství možností
 • 00:16:34 i dále hledat prostory,
 • 00:16:37 které jsou z hlediska pořádání
  koncertů zdánlivě nezvyklé.
 • 00:16:47 Víkend komorní hudby se postupně
  etabloval
 • 00:16:50 jako zdařilý formát Pražského jara,
 • 00:16:53 používáme pro něj přezdívku
  Festival uprostřed festivalu.
 • 00:16:57 Iniciátorem vzniku tohoto víkendu
 • 00:17:00 byl český violoncellista
  Marek Jerie
 • 00:17:03 a inspiraci jsme hledali
  u některých zahraničních festivalů,
 • 00:17:08 které vlastně vytvářejí
  jakési maratony komorní hudby.
 • 00:17:18 My jsme se nerozhodli pro maraton,
  ale pro Víkend komorní hudby,
 • 00:17:22 v rámci kterého na 9-10 koncertech
 • 00:17:24 vystoupí významná komorní tělesa
  česká i zahraniční.
 • 00:17:28 Ukázalo se, že tento přístup
  je správný,
 • 00:17:31 protože víkend je vlastně
  populárním časem pro mnoho diváků.
 • 00:17:36 Střídáme nezvyklá pražská koncertní
  prostředí.
 • 00:17:46 Já jsem byl velmi potěšen z toho,
 • 00:17:48 že v tomto roce byly vlastně
  všechny koncerty vyprodány,
 • 00:17:51 a je to důležité právě proto,
 • 00:17:54 že komorní hudba kdysi v minulosti
  na Pražském jaru
 • 00:17:56 byla samozřejmě vždy přítomna.
 • 00:18:09 Každý, kdo má rád komorní hudbu
 • 00:18:10 a chce si vybrat určitý segment
  z komorní hudby, ví,
 • 00:18:13 že stačí sáhnout po příslušném
  koncertu
 • 00:18:16 v rámci Víkendu komorní hudby.
 • 00:18:25 -Můj soubor se jmenuje
  Forma Antiqva
 • 00:18:29 a přijeli jsme ze Španělska.
 • 00:18:32 Zabýváme se barokní hudbou.
 • 00:18:34 Jádro souboru tvoří 3 bratři
  Zapicové.
 • 00:18:37 Já se jmenuji Aarón a hraji
  na cembalo.
 • 00:18:42 Moji bratři, to jsou Pablo,
  který hraje na barokní kytaru,
 • 00:18:45 a Daniel, toho uvidíte s teorbou.
 • 00:18:49 Vystupujeme jednak v triu,
 • 00:18:51 ale pak také v ansámblech po 40
 • 00:18:52 nebo dokonce 50 členech,
  včetně sboru.
 • 00:18:58 -Se Sacconi Quartetem jsme se
  potkali,
 • 00:19:00 myslím si, že už je to takových
  dobrých 15 let v Anglii.
 • 00:19:06 Odehráli jsme několik koncertů
  v rámci Anglie spolu, oktety,
 • 00:19:10 a když jsme dostali vloni nabídku
  hrát na Pražském jaru
 • 00:19:15 tyto tři oktety-
 • 00:19:16 Mendelssohna, Šostakoviče a Enescu
  a byl jsem dotázán,
 • 00:19:20 zdali mám nějaké známé
  dobré kvarteto v Anglii,
 • 00:19:23 tak se mně okamžitě vybavili
  Saccoňáci.
 • 00:19:27 Jsem velmi rád, že sem přijeli,
 • 00:19:29 protože v podstatě poprvé hrajou
  v České republice.
 • 00:19:33 Musím říct, že se nám s nima hraje
  opravdu velmi dobře.
 • 00:19:36 Jsou to hlavně fajn lidi,
  že to není jenom o tý muzice,
 • 00:19:38 ale i o tom, že spolu vycházíme,
 • 00:19:40 a doufám, že to snad i v tý hudbě
  bude slyšet.
 • 00:19:49 -Pražské jaro se i v tomto roce
  rozhodlo svěřit jednomu z umělců
 • 00:19:53 statut rezidenčního umělce,
 • 00:19:55 a rozhodli jsme se pro německého
  pianistu Alexandera Lonquicha,
 • 00:19:59 který v minulosti fascinoval
  na Pražském jaru,
 • 00:20:01 když zaskočil za Leifa Ovea
  Andsnese geniálním způsobem.
 • 00:20:07 Tak tehdy jsme si řekli,
  že to je umělec,
 • 00:20:08 který zaslouží naši větší pozornost,
 • 00:20:10 a proto jsme si ho dovolili pozvat
  na 3 koncerty ročníku 2017.
 • 00:20:16 Vystoupil na samostatném večerním
  recitálu,
 • 00:20:18 kromě toho vystoupil v komorním
  triu
 • 00:20:21 s houslistkou Vilde Frang
 • 00:20:23 a violoncellistou Nicolasem
  Altstaedtem
 • 00:20:26 a byl také sólistou a dirigentem
  Camerata Salzburg.
 • 00:20:35 -Stát se hudebníkem, to pro mě bylo
  naprosto přirozené.
 • 00:20:39 Můj otec byl skladatel, klavírista,
  občas i dirigent,
 • 00:20:43 nakonec ředitel kúru,
 • 00:20:45 a mně bylo tohle všechno natolik
  blízké a natolik se mi to líbilo,
 • 00:20:48 že jsem prostě chtěl kráčet
  v jeho stopách.
 • 00:20:52 Takže v 6 nebo 7 letech
  jsem začal hrát.
 • 00:20:58 Klavír byl pro mě jasnou volbou,
 • 00:20:59 především proto, že rozvíjí
  představivost.
 • 00:21:04 Hraji na něj a jakoby slyším
  i mnohé jiné nástroje,
 • 00:21:08 což by asi zdaleka nešlo tak snadno
  na nástrojích,
 • 00:21:10 jako jsou kupříkladu housle,
  violoncello nebo flétna.
 • 00:21:19 Hudba je svého druhu řečí,
 • 00:21:21 proto se snažím nemyslet až tak
  příliš na klavír,
 • 00:21:23 ale daleko víc na to,
  jak ke mně promlouvá hudba.
 • 00:21:30 -Pakliže bychom si položili trochu
  osudovou otázku
 • 00:21:32 o smyslu Pražského jara na počátku
  21. století,
 • 00:21:36 můžeme se vrátit do jeho počátků,
  až do roku 1946,
 • 00:21:41 kdy tehdy velmi mladý
  Rafael Kubelík si přál,
 • 00:21:44 aby Praha měla místo, kde se
  na co nejvyšší umělecké úrovni
 • 00:21:49 potkává český hudební život
  s tím světovým.
 • 00:21:53 To je vlastně takový signál toho,
 • 00:21:54 co by si mělo Pražské jaro přát
  i do budoucna,
 • 00:21:57 být místem setkávání, klást
  nekompromisní umělecká měřítka
 • 00:22:03 a umožnit mladým umělcům,
  aby do Prahy přicházeli,
 • 00:22:07 anebo aby se na Pražském jaru
  ukázali.
 • 00:22:16 Já jsem přesvědčen o tom,
  že Pražské jaro má nesporně smysl.
 • 00:22:20 Stalo se pevnou součástí české
  i pražské hudební sezóny,
 • 00:22:25 má své zakotvení v médiích
 • 00:22:28 a myslím si, že má své pevné
  zakotvení
 • 00:22:30 i v srdcích příznivců, diváků
  a posluchačů.
 • 00:22:49 -Dnes se mi dostalo té cti hrát
  na violu
 • 00:22:52 zejména díky panu Bělohlávkovi,
 • 00:22:54 jelikož z jeho iniciativy jsem
  dostal tu příležitost
 • 00:22:56 zde sólově vystoupit
  s Českou filharmonií.
 • 00:23:00 Dnes budu hrát skladbu
  od Wolfganga Amadea Mozarta-
 • 00:23:04 Koncertantní symfonii,
  spolu s Jiřím Vodičkou.
 • 00:23:12 -Pakliže bych mohl letošní ročník
  Pražského jara někomu dedikovat,
 • 00:23:16 bude to nesporně Jiří Bělohlávek,
 • 00:23:18 protože je to člověk, na kterého
  budeme vzpomínat
 • 00:23:21 a je to člověk, kterému jsme my
  všichni a Pražské jaro
 • 00:23:23 za mnohé vděčni.
 • 00:23:27 -Celá situace je pro mě dvojnásob
  citlivá,
 • 00:23:31 protože se jedná o záskok
  za Jiřího Bělohlávka,
 • 00:23:35 kterému bych strašně přál,
  aby se mu zlepšilo zdraví,
 • 00:23:39 hlavně vnitřní pokoj a vnitřní
  radost.
 • 00:23:46 -Já a moji kolegové samozřejmě
  musíme myslet
 • 00:23:48 zejména na rodinu pana Bělohlávka,
 • 00:23:50 protože pro ně je to samozřejmě
  ztráta největší,
 • 00:23:53 a je to velká ztráta pro českou
  kulturu,
 • 00:23:55 protože jsou osobnosti nahraditelné
  a jsou osobnosti nenahraditelné
 • 00:24:00 a myslím si, že Jiří Bělohlávek
  jistě patří do té druhé kategorie.
 • 00:24:05 To, jakým způsobem vehementně,
  důsledně a profesionálně
 • 00:24:07 prosazoval českou hudbu ve světě,
  je chvályhodné
 • 00:24:11 a měl by být vzorem pro ostatní
  české umělce,
 • 00:24:15 kteří se dostanou do světa.
 • 00:24:23 Závěrečný koncert letošního
  Pražského jara
 • 00:24:25 splnil jedno velké přání,
 • 00:24:28 a to je to, aby na Pražské jaro
  přijel a dirigoval své vlastní dílo
 • 00:24:32 jeden z nejvýznamnějších
  reprezentantů
 • 00:24:34 polské hudební kultury.
 • 00:24:37 Krzysztof Penderecki
  je reprezentantem
 • 00:24:39 silné poválečné polské skladatelské
  generace
 • 00:24:42 a je v tom i určitá symbolika,
 • 00:24:45 protože si myslím, že my, Češi,
  jsme Polákům za mnoho vděční
 • 00:24:49 a to nejenom v kultuře,
  ale také v politice.
 • 00:24:53 A myslím si, že bysme měli
  více pečovat
 • 00:24:55 o naše vztahy k Polsku,
 • 00:24:56 protože Poláci často o nás
  vědí více, než my o nich.
 • 00:25:00 A přítomnost takové osobnosti,
  jako je Krzysztof Penderecki
 • 00:25:03 nás k tomu může jedině inspirovat.
 • 00:25:09 -Tato symfonie, moje sedmá,
  je pro mě vždy nesmírným potěšením,
 • 00:25:15 protože tohle dílo miluji.
 • 00:25:17 A věřte, že pro skladatele
  je vlastně štěstím,
 • 00:25:20 když svou vlastní skladbu
  může i provést jako dirigent.
 • 00:25:27 Hudba má před sebou velikou
  budoucnost, bez ustání se vyvíjí,
 • 00:25:32 i když třeba pozvolna,
  ale stále se v ní něco děje.
 • 00:25:39 Vznikají nové orchestry, rozrůstají
  se řady návštěvníků a posluchačů,
 • 00:25:43 a to mi dělá opravdu radost.
 • 00:25:51 Skryté titulky: Vlasta Malíková
  Česká televize 2017

Související