iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
22. 10. 2017
23:27 na ČT24

1 2 3 4 5

4 hlasy
4215
zhlédnutí

Objektiv ČT24

Ivan Bareš

Brusel

12 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Objektiv ČT24

 • 00:00:01 OBJEKTIV ČT24
 • 00:00:11 Začíná OBJEKTIV ČT24, vítejte.
 • 00:00:14 Je to pořad, do kterého si zveme
  naše spolupracovníky,
 • 00:00:17 abyste je vy, diváci,
  měli možnost lépe poznat.
 • 00:00:37 Pozvání do studia dnes přijal
  náš spolupracovník Ivan Bareš.
 • 00:00:40 -Já vás tady vítám, dobrý den.
  -Dobrý den.
 • 00:00:43 -Ivane, vy jste natáčel
  hlavně v Belgii,
 • 00:00:45 přivezl jste několik reportáží
  z Bruselu, natáčel jste třeba
 • 00:00:49 v bruselské dominantě, v Atomiu.
 • 00:00:51 Co všechno je uvnitř k vidění?
  Je to jen turistická vyhlídka?
 • 00:00:54 -Je to především
  turistická vyhlídka, atrakce.
 • 00:00:59 Ale mě samotného při natáčení
  překvapilo, že řada koulí
 • 00:01:03 je nepřístupná pro turisty.
 • 00:01:06 Třeba jedna z koulí je vyhrazena
  výhradně bruselským dětem
 • 00:01:11 ze škol a školek,
  kde tam tráví večery, noci
 • 00:01:16 a do druhého dne tam přespí
  v té výšce, dýchají tam vzduch,
 • 00:01:22 který v té výšce je,
  má to na ně působit blahodárně.
 • 00:01:27 -Vy jste se dostal do míst,
  kam se běžný turista nedostane,
 • 00:01:31 jak jste říkal.
 • 00:01:33 Kam třeba dál, co je tam k vidění
  kromě ozdravného pobytu pro děti
 • 00:01:37 a restaurací a vyhlídek?
 • 00:01:40 -Já jsem dopředu věděl,
  že jedna z koulí je vyhrazena
 • 00:01:43 pro komerční účely,
  která se pronajímá,
 • 00:01:46 je o ni ohromný zájem
  a je roky dopředu vybookovaná.
 • 00:01:50 Co jsem ovšem netušil, je,
  že jedna z koulí
 • 00:01:53 je absolutně nezařízená, holá,
  je ve stavu tak,
 • 00:01:57 jako když ji postavili.
 • 00:02:00 Je to tzv. technická koule,
  technické prostory,
 • 00:02:03 kde jsou uskladněny materiály
  na opravu a kde testují pevnost
 • 00:02:08 těch koulí.
 • 00:02:11 Tam už vůbec přístup nikdo nemá,
  jen ti techničtí pracovníci.
 • 00:02:16 -Řekněte mi, čím jste zapůsobil,
  jak se vám to povedlo,
 • 00:02:20 že jste se dostal do míst,
  kam se turisté,
 • 00:02:22 běžní návštěvníci nedostanou?
 • 00:02:24 -To byla úplná náhoda,
  my jsme procházeli s průvodkyní,
 • 00:02:28 která mi tam ukazovala prostory,
  ocitli jsme se
 • 00:02:30 před nějakými dveřmi,
  já jsem na ně koukal a říkám:
 • 00:02:33 "Co je za těmi dveřmi?"
 • 00:02:35 A ona: "Nic, technická koule,
  technické prostory."
 • 00:02:38 Tak to se mi rozzářily oči
  a říkal jsem:
 • 00:02:41 "Ježíši Maria,
  můžu se tam podívat,
 • 00:02:43 můžu nahlédnout?"
 • 00:02:45 A ona: "Ale tam nic není,
  to je jenom prázdný prostor."
 • 00:02:48 O to více mě to zajímalo,
  tak sehnala klíč, otevřela dveře
 • 00:02:51 a ocitl jsem se i s kamerou
  v prostoru, kam se opravdu
 • 00:02:54 dostane člověk jen výjimečně.
 • 00:02:56 -Zajímavé také je, jakým způsobem
  se koule Atomia udržují.
 • 00:03:00 -Udržují se poměrně pravidelně
  a je na to vyčleněna
 • 00:03:03 četa horolezců,
  kteří se po koulích spouštějí
 • 00:03:07 a čistí je.
 • 00:03:10 Koule prošly velkou rekonstrukcí.
 • 00:03:13 Když si najdete dřívější fotky
  Atomia, tak ty koule působily
 • 00:03:17 matným dojmem.
 • 00:03:19 Teď jsou lesklé.
  Oni Atomium celé rekonstruovali.
 • 00:03:23 Bylo to i z toho důvodu,
  že to byla stará stavba,
 • 00:03:27 kdy pevnost stavby
  postupně klesala.
 • 00:03:29 Bylo období,
  kdy třeba omezovali vstup lidí,
 • 00:03:32 počítali každého jednotlivého.
 • 00:03:35 A když bylo 80 lidí v objektu,
  tak stop, ostatní museli čekat,
 • 00:03:38 až vyjdou.
 • 00:03:40 Takže teď jsou na to Bruselané
  samozřejmě náležitě pyšní,
 • 00:03:44 takže to opečovávají,
  leští ty koule,
 • 00:03:47 tam se odráží slunce
  a vypadá to nádherně.
 • 00:03:50 -Pojďme k další dominantě Bruselu.
 • 00:03:53 Když se řekne Brusel,
  každému se vybaví
 • 00:03:55 socha čůrajícího chlapečka.
 • 00:03:57 Je obestřena spoustou legend.
  Kterou třeba?
 • 00:04:01 -Socha čůrajícího chlapečka
  Manneken Pis,
 • 00:04:04 jak se jmenuje v originále,
  tak je tam několik legend,
 • 00:04:09 jak vznikla.
 • 00:04:11 Jednou z legend je,
  že jejím předobrazem
 • 00:04:14 bylo malé dítě, budoucí panovník,
  kterého pověsili na strom,
 • 00:04:19 když pod stromem probíhala bitva.
 • 00:04:22 A on, jak byl malé miminko,
  tak tam takhle čůral, močil na ně
 • 00:04:27 a tím zpanikařili útočníci a ti,
  kteří se prali pod tím stromem.
 • 00:04:32 Způsobilo to paniku tak,
  že nakonec prohráli tu bitvu.
 • 00:04:36 To je jedna z teorií.
  Těch je samozřejmě více.
 • 00:04:40 -Pak je další zajímavost
  spojená s touto sochou,
 • 00:04:43 že má neuvěřitelné množství
  oblečků.
 • 00:04:45 Jak je získává?
  Kdo může obleček soše darovat?
 • 00:04:48 A také jste dopátral
  jednu zajímavost
 • 00:04:51 spojenou s Československem.
 • 00:04:53 -Podle vyjádření průvodce,
  který se zabývá tou sochou,
 • 00:04:57 tak obleček může darovat
  prakticky každý.
 • 00:05:01 A dokonce jsem se dozvěděl
  informaci, že kdysi v 80. letech
 • 00:05:07 tehdy komunistická československá
  vláda věnovala
 • 00:05:11 městu Brusel obleček,
  byl to údajně nějaký kroj.
 • 00:05:17 Nicméně Brusel dar sice přijal,
  ale rozhodl se, že nikdy,
 • 00:05:22 pokud bude u nás vládnout režim,
  který vládl, komunistická strana,
 • 00:05:27 a budou porušovány svobody,
  které porušovány byly,
 • 00:05:31 tak že nikdy toho panáčka
  do kroje neoblékne.
 • 00:05:35 -Málokdo ale ví,
  že kromě čůrajícího chlapečka
 • 00:05:39 je v Bruselu i několik dalších
  čůrajících soch.
 • 00:05:42 -Kousek od čůrajícího chlapečka
  je čůrající holčička.
 • 00:05:46 To je ryze komerční projekt,
  kdy majitel restaurace
 • 00:05:50 chtěl přilákat touto kontroverzní
  sochou své klienty do restaurace,
 • 00:05:55 což se mu také podařilo.
 • 00:05:57 A ta socha,
  mě osobně překvapilo,
 • 00:06:00 když jsem tam točil,
  tak je to prostě
 • 00:06:04 čůrající holčička.
 • 00:06:06 Čůrající chlapeček,
  čůrající holčička.
 • 00:06:09 Zdánlivě totožná věc,
  ale i v současné době
 • 00:06:12 ta holčička budí kontroverzi.
 • 00:06:14 Já jsem měl třeba problém
  natočit rozhovor.
 • 00:06:17 Ti lidé, kteří tam na ni koukali,
  tak když jsem vytáhl kameru,
 • 00:06:20 tak se odvraceli, odcházeli.
 • 00:06:23 A připadalo mi,
  jako by se styděli,
 • 00:06:25 že vůbec na takovou sochu koukají.
 • 00:06:28 -Pojďme teď o několik kilometrů
  za Brusel do města Lovaň,
 • 00:06:31 protože tam je tzv. bekináž.
 • 00:06:34 Z té vaší reportáže si pamatuji,
  že tam žily bekyně.
 • 00:06:37 Ale řekněte nám, co to znamená?
 • 00:06:39 -Bekyně byly ženy,
  které chtěly sloužit Bohu,
 • 00:06:43 ale nechtěly se vzdát
  světských radostí.
 • 00:06:47 Tzn. že nechtěly žít
  úplně odloučeny
 • 00:06:51 od normálního života.
 • 00:06:54 Proto byla vytvořena ta bekináž,
  kde to bylo takové město ve městě,
 • 00:06:59 ohrazené zdí, vstupní brány,
  ty se na noc zavíraly.
 • 00:07:04 A bekyně si tam žily svůj život
  a mohly kdykoli tento prostor
 • 00:07:10 svobodně opustit, jít nakoupit,
  jít se podívat
 • 00:07:14 do ostatních částí města.
 • 00:07:17 Mně se na té bekináži líbilo to,
  že nezvítězil komerční projekt,
 • 00:07:23 který když zvažovalo město,
  co s městečkem ve městě udělat,
 • 00:07:28 tak se samozřejmě objevili
  hoteliéři, různí finančníci,
 • 00:07:33 kteří to chtěli zbourat
  nebo z toho udělat
 • 00:07:37 komerční objekty,
  ale nakonec se z toho stalo
 • 00:07:40 studentské město, kde žijí
  studenti se svými profesory.
 • 00:07:44 Na jednom místě,
  sdílejí jeden prostor,
 • 00:07:47 setkávají se i mimo školu,
  dělají tam happeningy
 • 00:07:50 a je to místo
  s fantastickou atmosférou.
 • 00:07:53 -A je to tak, že do města
  se v žádném případě
 • 00:07:56 nedostane auto?
 • 00:07:58 -Do této bekináže
  se auto nedostane.
 • 00:08:02 Samozřejmě jsou tam výjimky,
  opraváři, zásobování.
 • 00:08:06 Ale autem se nedostanete.
 • 00:08:09 Do Lovaně se obecně
  špatně dostává autem.
 • 00:08:12 Tam musí mít člověk povolení,
  že smí vjet do centra.
 • 00:08:17 A jinak se tam nedostane.
 • 00:08:19 -A vy jste se tam pohyboval jak?
 • 00:08:21 Půjčil jste si kolo a kameru,
  veškerou techniku
 • 00:08:24 jste s sebou vezl na kole?
 • 00:08:27 -Ne, já jsem zariskoval,
  protože jsem měl auto
 • 00:08:30 naložené technikou,
  zajel jsem do toho města
 • 00:08:33 přes zákaz, zaparkoval jsem
  na nějakém místě,
 • 00:08:36 které mi přišlo vhodné,
  a natočil jsem si,
 • 00:08:38 co jsem natočit potřeboval.
 • 00:08:41 A pochopitelně,
  když jsem se vracel,
 • 00:08:43 už u auta stál policista,
  který tam vypisoval
 • 00:08:46 nějaké lístečky.
 • 00:08:47 Ale naštěstí se mnou byla
  studentka z českých center,
 • 00:08:51 která mi pomáhala
  svou jazykovou vybaveností
 • 00:08:53 s nimi komunikovat,
  ta policistovi vysvětlila,
 • 00:08:56 za jakým účelem tam jsme,
  že opravdu kvůli té technice
 • 00:08:59 jsem tam musel zaparkovat.
 • 00:09:01 A policista tak koukal,
  pak pokyvoval hlavou a říkal:
 • 00:09:04 "Dobře, když propagujete
  moje město, tak vám to odpustím.
 • 00:09:07 Ale příště se chovejte slušně."
 • 00:09:09 -Ještě bych se ráda dostala
  k jednomu místu,
 • 00:09:11 kde jste natáčel.
 • 00:09:13 Tím místem je Mechelen.
 • 00:09:15 A to místo je specifické tím,
  že je tam jedna
 • 00:09:18 neobvyklá univerzita.
 • 00:09:20 A sice univerzita,
  kde se může studovat
 • 00:09:22 hra na zvonkohru, je to tak?
 • 00:09:24 -V Mechelenu
  je světově unikátní univerzita.
 • 00:09:27 V Mechelenu je především
  obrovská věž,
 • 00:09:30 která je nedostavěná.
 • 00:09:32 Měla to být největší věž v Belgii,
  měla měřit 167 metrů.
 • 00:09:35 Teď měří necelých 100 metrů.
 • 00:09:37 Ale v té věži se v mezipatře
  nachází stará unikátní zvonkohra,
 • 00:09:41 která právě slouží studentům
  té univerzity.
 • 00:09:45 Já osobně jsem měl veliké štěstí,
  že ta průvodkyně,
 • 00:09:48 která byla znalá historie
  a provázela mě tam,
 • 00:09:52 tak najednou, když jsme došli
  k té staré zvonkohře,
 • 00:09:55 tak se na mě podívala a říkala:
  "Chcete něco zahrát?"
 • 00:09:58 Tak jsem samozřejmě řekl, že chci.
 • 00:10:01 Tak ona hrála
  takovým zvláštním způsobem.
 • 00:10:10 To vidíme teď na obrázcích,
  že způsob je velmi unikátní
 • 00:10:14 a málokdo ho umí.
 • 00:10:16 Takže jsem měl štěstí,
  že jsem narazil na paní,
 • 00:10:19 která ho zvládala.
 • 00:10:20 -Vůbec máte při svých natáčeních
  neuvěřitelné štěstí.
 • 00:10:24 Ta věž je vysoká,
  jestli se dobře pamatuji,
 • 00:10:26 přes 500 schodů, než se dostanete
  na samotný vrchol.
 • 00:10:29 Ale nemusíte to jít v kuse,
  protože jsou tam různé zastávky.
 • 00:10:33 Co je tam k vidění
  cestou na vrchol té věže?
 • 00:10:36 -To je zajímavé,
  jsou tam vidět jednak pomůcky,
 • 00:10:39 které sloužily při stavbě,
  taková kola,
 • 00:10:41 ve kterých chodili lidé
  a tahali materiál.
 • 00:10:44 Ale ještě zajímavější je,
  že tam ti stavaři zanechali
 • 00:10:48 takové veliké otvory v podlaze,
  kterými právě tahali
 • 00:10:51 pomocí těch zařízení materiál
  do vyšších pater.
 • 00:10:54 Takže člověk,
  když přijde k tomu otvoru,
 • 00:10:56 tak se podívá a z velké výšky
  třeba kouká do kostelní kaple
 • 00:11:00 a vidí varhany seshora.
 • 00:11:02 Jsou to fascinující pohledy.
 • 00:11:04 -Ty varhany také mají
  jednu unikátnost.
 • 00:11:08 -Nejsou největší v celé Evropě?
  -Jsou největší v Evropě.
 • 00:11:12 A domnívám se,
  že patří k jedněm z nejstarších.
 • 00:11:15 A jsou v mimořádně výborném stavu,
  protože oni se o ně starají
 • 00:11:21 právě v souvislosti s tím,
  že slouží studentům té školy,
 • 00:11:25 takže si je považují.
 • 00:11:27 -Ještě mi rychle řekněte,
  to tady nezaznělo,
 • 00:11:30 proč ta mechelenská věž
  nebyla nikdy dostavěna.
 • 00:11:33 -Mechelenská věž byla vystavěna
  v době, kdy Mechelen
 • 00:11:37 byl bohaté a slavné město,
  protože byl spojen
 • 00:11:41 vodní cestou s mořem,
  takže město prosperovalo.
 • 00:11:44 Pak byla vodní cesta postupně
  zanesena, takže význam
 • 00:11:48 města Mechelen klesl.
 • 00:11:50 Takže došly peníze
  a městská pokladna
 • 00:11:54 už na dostavbu věže,
  která byla s velikášským záměrem
 • 00:11:58 naprojektovaná, už neměla peníze.
 • 00:12:01 -To vlastně dělá město
  ještě mnohem zajímavější,
 • 00:12:04 že tam najdeme nedostavěnou věž.
 • 00:12:07 Ivane, já vám děkuji,
  že jste přišel,
 • 00:12:09 a budeme se těšit
  na vaše další reportáže.
 • 00:12:12 Ať vás na natáčení provází štěstí
  jako doposud.
 • 00:12:14 -Ivan Bareš, děkujeme.
  -Děkuji taky, na shledanou.
 • 00:12:20 -Teď už je na řadě
  naše pravidelná rubrika
 • 00:12:22 Objektivem iReportéra.
 • 00:12:25 Video nám tentokrát zaslal
  Petr Vrána,
 • 00:12:27 který zachytil učitele kung fu,
  který učí doslova na každém kroku.
 • 00:12:31 Klidně i v restauraci.
 • 00:12:33 A o udivené pohledy návštěvníků
  prý není nouze.
 • 00:12:36 Pokud byste se i vy chtěli stát
  iReportérem Objektivu,
 • 00:12:39 tak se podívejte na web ČT,
  kde najdete informace.
 • 00:12:45 Z OBJEKTIVU ČT24 je to všechno,
  mějte se pěkně
 • 00:12:48 a za týden zase na shledanou.
 • 00:12:52 Skryté titulky: Tomáš Seidl
  Česká televize, 2017

Související