iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
30. 3. 2018
22:40 na ČT2

1 2 3 4 5

49 hlasů
150944
zhlédnutí

Rudí prezidenti

Kněz komunismu - Gustáv Husák

Osobnosti československých prezidentů z dob vlády jedné strany pohledem dobových zvukových a obrazových materiálů v novém dokumentárním seriálu ČT.

52 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Rudí prezidenti - Kněz komunismu - Gustáv Husák

 • 00:00:04 Budeme svým rozumem
  i svým svědomím kontrolovat
 • 00:00:08 každého člověka, kdo se chce
  v politickém životě zúčastnit.
 • 00:00:12 A já vás prosím, stejný kritický
  postoj abyste měli i vůči mně.
 • 00:00:16 Po čase posuďte,
  zda jsem postupoval čestně,
 • 00:00:19 nebo jestli jsem vás,
  jak se říká, opil.
 • 00:00:22 Nějaké sliby,
  nějaké přísahy nemají smysl.
 • 00:00:25 POTLESK
 • 00:00:30 14 a půl roku
  byl prezidentem Československa.
 • 00:00:34 18 let generálním tajemníkem
 • 00:00:36 Ústředního výboru
  komunistické strany.
 • 00:00:39 Po válce se Gustáv Husák na 4 roky
  stal předsedou Sboru pověřenců
 • 00:00:43 na Slovensku, tedy
  nejmocnějším mužem v Bratislavě.
 • 00:00:47 Byl jediným
  komunistickým prezidentem,
 • 00:00:50 který se narodil na Slovensku.
  A také jediným,
 • 00:00:52 který se dožil pádu režimu.
  Režimu, který sám pomáhal budovat.
 • 00:01:19 Podívej se, Gusto,
  jak je tady husto!
 • 00:01:22 Podívej se, Gusto,
  jak je tady husto!
 • 00:01:26 Gustáv Husák dokázal moc získat,
  ale pak ji zase ztratit.
 • 00:01:31 V listopadu 1989 se muž moci
  Gustáv Husák stává zase bezmocným.
 • 00:01:37 Jeho odchod
  požadují statisíce demonstrantů.
 • 00:01:41 Poslední důležitá zpráva.
 • 00:01:43 Prezident republiky doktor Gustáv
  Husák odstoupí dnes ze své funkce.
 • 00:02:00 Husák by se nestal tím, čím byl,
  bez podpory tohoto muže.
 • 00:02:04 Leonid Iljič Brežněv vládl v Moskvě
  a vlastně i v Československu.
 • 00:02:09 Sovětský vůdce ví, že okupace
  Československa v srpnu 1968
 • 00:02:13 se povedla jen po vojenské stránce.
  Že potřebují někoho,
 • 00:02:17 kdo nespokojené
  hlasy veřejnosti utlumí.
 • 00:02:20 Ukončí takzvané Pražské jaro.
  Znormalizuje zemi.
 • 00:02:24 Někoho, komu budou moci důvěřovat
 • 00:02:26 a kdo bude mít důvěru alespoň
  části československé veřejnosti.
 • 00:02:31 A kdo vystřídá Alexandra Dubčeka
  v čele komunistické strany.
 • 00:02:36 Tímto mužem je Gustáv Husák.
 • 00:02:39 Má za sebou léta věznění
  a důvěru mnoha Slováků
 • 00:02:42 kvůli jeho úspěšnému boji
  za jejich národní zájmy.
 • 00:02:46 Kdo zažil politické procesy,
  nebude organizovat nové.
 • 00:02:52 Jenže po sovětské okupaci
  začíná Husák mluvit jinak.
 • 00:02:57 Ještě na jaře osmašedesátého
  ujišťoval:
 • 00:03:01 Zda bude uzákoněn zákaz cenzury.
 • 00:03:03 Myslím si, že když
  se bude dělat nová ústava,
 • 00:03:06 že v podstatě všechny základní
  části budou přepracovány
 • 00:03:09 a že z té staré
  tam toho moc nezůstane.
 • 00:03:13 To je můj soukromý názor.
 • 00:03:17 Už 30. srpna 1968 vláda schválila
 • 00:03:21 vznik Úřadu pro tisk a informace
  s úkolem usměrňovat média.
 • 00:03:26 Bude zakázáno používat
  termíny okupace a okupant.
 • 00:03:30 Nepohodlní budou umlčeni.
 • 00:03:39 Vedení strany se též rozhodlo
  učinit některá opatření
 • 00:03:43 v oblasti tisku, rozhlasu
  a televize právě proti lidem,
 • 00:03:48 kteří se nedokáží
  vtěsnat do své kůže
 • 00:03:51 a kteří se domnívají, že státní
  rozhlas, státní televize
 • 00:03:54 a společenské noviny
  jsou soukromým majetkem
 • 00:03:57 a že si v nich můžou dělat cokoli
  bez ohledu na linii strany,
 • 00:04:01 bez ohledu na zájmy
  těchto národů a tohoto lidu.
 • 00:04:04 Tam je potřeba udělat pořádek.
  POTLESK
 • 00:04:09 Nejdůležitějším úkolem
  pro komunisty v televizi
 • 00:04:14 je tedy především návrat
 • 00:04:18 k základním principům
  vnitřního života strany.
 • 00:04:21 A dále pak dokončit
  odchod všech těch,
 • 00:04:25 kteří byli
  přímými nositeli a šiřiteli
 • 00:04:29 pravicově oportunistických názorů,
 • 00:04:32 jež spolu dohromady vytvoří
  pro diváka dobrou pohodu.
 • 00:04:39 13.dubna 1969 se na tajné schůzce
  v Mukačevu na Zakarpatské Ukrajině,
 • 00:04:45 v tehdejším Sovětském svazu
  oba politikové setkávají.
 • 00:04:50 Co musel Husák Brežněvovi slíbit?
  Normalizaci poměrů.
 • 00:04:56 Brzy po schůzce v Mukačevu
  se Gustáv Husák stává
 • 00:04:59 generálním tajemníkem -
  prvním mužem vládnoucí strany.
 • 00:05:08 V posledních dnech jsem někde četl
  ze západního buržoazního tisku,
 • 00:05:13 že naše strana je v izolaci
  od pracujícího lidu.
 • 00:05:21 Myslím, že mají buržoazní noviny
  nějaké pozorovatele i zde
 • 00:05:26 okolo Václavského náměstí
  a mohli se přesvědčit,
 • 00:05:30 v jaké izolaci je naše strana
  od pracujícího lidu.
 • 00:05:34 V takové izolaci s dělnickou třídou
  a pracujícím lidem,
 • 00:05:38 jak je dneska naše strana,
  takovou izolací se hrdíme
 • 00:05:42 a teda budeme ji
  dále rozvíjet a pěstovat.
 • 00:05:45 Hurá!
 • 00:05:50 A z veřejného života začnou mizet
  osobnosti Pražského jara.
 • 00:05:55 Jako jeden z prvních je vyloučen
  z KSČ František Kriegel.
 • 00:05:58 Jediný, který
  nepodepsal moskevský protokol.
 • 00:06:02 O rok později někdejší předseda
  Národního shromáždění
 • 00:06:05 Josef Smrkovský. Následuje Dubček.
 • 00:06:08 Vyloučen
  z řad naší strany byl za to,
 • 00:06:11 že za poměrně krátké období,
  kdy stál v čele strany,
 • 00:06:14 přivedl naši stranu
  k takovému rozkladu,
 • 00:06:17 jaký nepoznala od 45.roku.
  Přivedl naši společnost,
 • 00:06:20 společenské organizace, odbory,
  mládež do takového stupně rozkladu.
 • 00:06:25 Máme se mu klanět, máme ho uctívat
 • 00:06:28 a nehnat ho k odpovědnosti
  a z funkce pryč?
 • 00:06:37 Zatímco jedni mizí,
  druzí jsou zde znovu.
 • 00:06:41 Klement Gottwald,
  Vladimíř Iljič Lenin.
 • 00:06:44 Lidé píší prezidentu Svobodovi,
  jsou pobouřeni Husákovými výroky.
 • 00:06:49 Václav Havel a režisér Jan Němec
  posílají do prezidentské kanceláře
 • 00:06:53 telegram,
  ve kterém Husákova slova odmítají.
 • 00:06:56 Protože je to masírovaná kampaň.
  Na nás.
 • 00:07:00 Myslí si, že se bojíme
  otevřeně o těchto otázkách mluvit
 • 00:07:03 nebo něco podobného.
  Ale důležitější je to druhé.
 • 00:07:06 Aby naši pracující lidé věděli,
  o koho jde,
 • 00:07:11 Věděli, s kým mají čest.
 • 00:07:13 Aby věděli, kam se tihle
  Dubčekové a Smrkovský dostali.
 • 00:07:18 Kdo zvedne prapor otevřeného boje
 • 00:07:21 musí také počítat,
  že ponese důsledky boje.
 • 00:07:25 Myslím, že to platí ve sportu
  a že to platí v politice
 • 00:07:28 a platí to také v třídních
  a společenských zápasech.
 • 00:07:38 Z přátel jsou nepřátelé,
  z politických ideálů hrozby.
 • 00:07:43 Řadu svých přívrženců
  ponechá svému osudu.
 • 00:07:46 Těsně před prvním výročím okupace
  Husák prohlašuje:
 • 00:07:50 Naše ulice přestaly být divadlem
  divokých živelných pohybů.
 • 00:07:57 Přestaly být předmětem
  zápasů s orgány státní moci
 • 00:08:02 a lidé mohli přece jen daleko
  klidněji žít, pracovat
 • 00:08:07 a s jistou perspektivou počítat.
 • 00:08:10 Realita je jiná.
  Nové vedení nasazuje
 • 00:08:14 vše k potlačení demonstrací.
  Do Prahy vjíždí tanky.
 • 00:08:17 Jde o jediné masové nasazení
  československých obrněnců
 • 00:08:21 za celou dobu existence
  Československé lidové armády.
 • 00:08:25 Při nepokojích
  bylo zastřeleno 5 lidí.
 • 00:08:28 Desítky, možná stovky byly zraněny.
 • 00:08:30 Demonstrace byly potlačeny.
  Brežněv mohl být spokojen.
 • 00:08:36 Husákova pozice se upevnila.
 • 00:08:38 S Brežněvem si přibližně
  jednou týdně telefonuje.
 • 00:08:41 A pak s ním bude trávit každoročně
  dva týdny dovolené na Krymu.
 • 00:08:46 A probírat politiku.
 • 00:08:48 Tam bylo ve zprávě řečeno:
  Agitace. Agitační středisko.
 • 00:08:52 První agitační středisko
  je moje vlastní rodina.
 • 00:08:55 Jestli tam neumím agitovat,
 • 00:08:59 jestli tam neumím
  za socialismus agitovat,
 • 00:09:01 tak kde koho zagituji?
 • 00:09:04 Asi tak jako v tom závodě,
  který vzpomínám,
 • 00:09:07 když jim uložili
  přijmout 10 členů strany.
 • 00:09:09 A už 9 získali
  a toho desátého nemohli.
 • 00:09:12 A potom mi zas ten předseda,
  ten stejný vykládá:
 • 00:09:15 Už mě to jeduje.
  Už jsme do něho vrazili 5 piv
 • 00:09:19 aj s rumem,
  a ne a ne do tý strany vstoupit.
 • 00:09:26 Ti, co neemigrovali,
  jsou nuceni souhlasit s režimem.
 • 00:09:30 Alespoň naoko.
 • 00:09:31 Normalizace úspěšně probíhá
  a její symbol se nakonec
 • 00:09:34 v roce 1975 stává
  československým prezidentem.
 • 00:09:41 Slibuji na svoji čest a svědomí...
 • 00:09:46 Věrnost Československé
  socialistické republice
 • 00:09:50 a věci socialismu.
 • 00:09:53 Svoje povinnosti budu vykonávat
  podle vůle lidu, v zájmu lidu...
 • 00:10:04 Gustáv Husák se narodil
  v Dúbravke u Bratislavy.
 • 00:10:07 Bohatstvím ani obec,
  ani Husákova rodina neoplývala.
 • 00:10:11 Oficiálním křestním jménem Gustáva
  Husáka je Augustin. Po dědečkovi.
 • 00:10:17 Ale zdálo se,
  že Augustin se nenarodil dobře.
 • 00:10:21 Je mu rok,
  když matka umírá na tuberkulózu.
 • 00:10:25 Krátce poté vypukla válka.
 • 00:10:28 Velká válka.
  Přinesla bídu a překreslila mapy.
 • 00:10:32 Otec se z ní vrátil jako invalida.
 • 00:10:36 Po jejím konci ležela Dúbravka
  v novém státě - Československu.
 • 00:10:41 Na střední škole Husák stejně
  jako další mladí vzdělaní Slováci
 • 00:10:45 sní o lepší sociální situaci
  a rovnoprávnosti s Čechy.
 • 00:10:49 Prosazení slovenské národní věci
 • 00:10:51 bude napříště součástí
  jeho přemýšlení a politiky.
 • 00:10:55 Husák, bývalý
  ministrant z kostela v Dúbravce
 • 00:10:58 si v dokumentech stále píše
  římskokatolické vyznání.
 • 00:11:02 Až bude hledat dostupné
  studentské bydlení v Bratislavě,
 • 00:11:06 najde je na koleji Svoradov,
  určené převážně pro věřící.
 • 00:11:10 Ale od svých šestnácti let
  se označuje za ateistu.
 • 00:11:14 Později v roce 1968 řekne:
 • 00:11:17 Hádali jsme se,
  jestli Bůh je, nebo ne.
 • 00:11:20 Mým světonázorem byl marxismus.
  Nemůžu a nechci se ho vzdát.
 • 00:11:26 Spoluvězeň z komunistického žaláře
  páter Ján Mastliak vzpomínal,
 • 00:11:30 co mu řekl Husák ve vězení:
 • 00:11:32 Jako vy jste knězem náboženství,
  já se považuji za kněze komunismu.
 • 00:11:40 Mladý vzdělaný Husák
  má také vzdělané přátele:
 • 00:11:44 Právník a komunistický politik
  Vlado Clementis,
 • 00:11:47 levicový básník Laco Novomeský.
  Tři přátelé.
 • 00:11:53 Velký význam pro Husáka ovšem
  má tento muž: Imrich Karvaš.
 • 00:11:57 Jeho učitel z vysoké školy, ekonom,
 • 00:12:00 guvernér
  národní banky Slovenského štátu,
 • 00:12:03 který za války pomůže
  dostat Gustáva Husáka z vězení.
 • 00:12:06 Pomáhá financovat
  Slovenské národní povstání.
 • 00:12:10 Ale až bude
  Karvaš bude stát před soudem,
 • 00:12:12 Husák úzkou spolupráci zamlčí.
 • 00:12:15 Po válce
  nu však vystaví ochranný glejt.
 • 00:12:18 S Karvašem se velmi dobře znali.
  Navštěvovali se doma.
 • 00:12:23 U bazénu na zahradě Karvašových
 • 00:12:25 vznikly vůbec první
  filmové záběry Gustáva Husáka.
 • 00:12:35 Na filmu se objevuje
  i Husákova životní láska Magda.
 • 00:12:47 Gustáv a Magda se sblížili
  na táboře ve Staré Lubovni,
 • 00:12:50 kde se potkává levicová mládež.
 • 00:12:53 Husákovi možná imponovalo, že Magda
  má také levicové názory jako on.
 • 00:12:58 Pochází z dobré rodiny,
  původem z Čech.
 • 00:13:06 S Magdou se vezmou v září 1938.
  Pár týdnů po svatbě přijde Mnichov.
 • 00:13:11 A pak vznik Slovenského štátu.
 • 00:13:15 Advokátní koncipient Husák
  je jako komunista sledován,
 • 00:13:19 občas musí strpět domovní
  prohlídku, či skončí ve vězení.
 • 00:13:26 Helena Kyselicová. Tato žena
  s Husákovými přežije všechno.
 • 00:13:30 Stará se o domácnost
  a zůstane Husákovým věrná.
 • 00:13:34 Husákovi povede domácnost i v době,
  kdy bude prezidentem.
 • 00:13:38 V jeho blízkosti
  vytrvá až do jeho smrti.
 • 00:13:42 A děti. Synové Vladimír a Ján.
 • 00:13:45 Starost o ně
  bude na hospodyni Kyselicové.
 • 00:13:47 Ale i na manželce Magdě.
  Ta si hledá vlastní cestu.
 • 00:13:51 Divadlo, film. Ale to už manželé
  Husákovi dávno nebudou žít spolu,
 • 00:13:56 ale spíš vedle sebe. Husák se bude
  věnovat především politice.
 • 00:14:09 Se začátkem války
  na Slovensku přituhuje.
 • 00:14:12 Vězení se plní
  podle připravených seznamů.
 • 00:14:15 A komunista Husák
  do jednoho z nich jde.
 • 00:14:17 Prý prevence. Slovenská vláda
  chce mít doma klid.
 • 00:14:25 Při výslechu udává,
  že není organizovaný
 • 00:14:28 v žádné politické straně,
  ani není politicky vyhraněný.
 • 00:14:37 Jediné, co přiznává,
  je levicová orientace.
 • 00:14:40 Později při rehabilitacích řekne:
 • 00:14:43 Mlátili mne tou výpovědí po hlavě
  a říkali:
 • 00:14:46 Tak vidíš, sám jsi říkal,
  že nejsi komunista.
 • 00:14:49 Ale já jsem to v roce 1940
  nemohl přiznat.
 • 00:14:53 Strach nebo taktika?
 • 00:15:02 Magda se vydá za svým
  i Husákovým bývalým profesorem
 • 00:15:06 Imrichem Karvašem.
 • 00:15:08 Ten zajde za ministrem vnitra
  Alexandrem Machem
 • 00:15:12 a Gustáv je mezi prvními propuštěn.
 • 00:15:14 Od této chvíle
  je sledován slovenskou policií.
 • 00:15:21 Ale ministr Mach chce víc.
  Chce komunisty získat.
 • 00:15:25 Přesvědčit je o tom,
  jak vypadá bolševismus.
 • 00:15:29 A tak je posílá na Východ.
 • 00:15:31 Na Ukrajinu
  obsazenou německým wehrmachtem.
 • 00:15:35 Může Husák odmítnout
  a skončit ve vězení?
 • 00:15:43 Navlíkli je do slovenských uniforem
  s páskami TLAČ - PRESS
 • 00:15:47 a automobilem se značkou
  Červeného kříže.
 • 00:15:50 Ukázali jim mimo jiné
  solné šachty plné mrtvých těl.
 • 00:15:55 Celou cestu jsme přemýšleli, co má
  Mach po našem návratu v úmyslu.
 • 00:16:00 Proto jsem svolal poradu
  zúčastněných soudruhů,
 • 00:16:03 na které jsme se zavázali,
 • 00:16:05 že se k protisovětské propagandě
  zneužít nedáme.
 • 00:16:11 Každopádně po návratu
  své přesvědčení nezměnil.
 • 00:16:15 Řídil se už tehdy heslem:
  Nikdy nekritizuj Sovětský svaz.
 • 00:16:24 29.srpna
  začalo Slovenské národní povstání.
 • 00:16:28 Středisko povstání Banská Bystrica
 • 00:16:31 se stala očistnou výhní
  slovenského národa.
 • 00:16:34 Husák je ale v Bratislavě.
  Povstání začalo bez něj.
 • 00:16:39 Vyjeli jsme před půlnocí.
  Šofér vůbec neznal cestu.
 • 00:16:42 Celou nic jsme bloudili. Nakonec
  nás zastavila německá hlídka.
 • 00:16:46 Tak jsme ji podplatili.
 • 00:16:48 Do Bánské Bystrice, hlavního města
  povstání přijíždí až o den později.
 • 00:16:53 Všude je zmatek. Německá armáda
  začíná obsazovat Slovensko.
 • 00:17:00 Slovensko se přihlásilo
  k československé státní myšlence
 • 00:17:04 a nastoupilo neúprosný boj
  proti německému fašismu
 • 00:17:07 a proti domácím zrádcům.
 • 00:17:10 Česko-slovenská republika.
  Pomlčka se objevuje v textu,
 • 00:17:15 který koncipoval Husák
  jako základ pro deklaraci,
 • 00:17:19 v níž bude vyhlášeno obnovení
  Česko-slovenské republiky.
 • 00:17:23 Je to otázka, ke které
  se bude vracet v 60.letech.
 • 00:17:28 Možná, že se, přátelé,
  mnohým může zdát,
 • 00:17:31 že když se na Slovensku dnes volá
  po nové úpravě Čechů a Slováků,
 • 00:17:35 že to je nějaký
  přehnaný nacionalismus.
 • 00:17:39 Ale rozlišujme nacionalismus jako
  hnutí nepřátelské druhému národu
 • 00:17:45 a oprávněné volání po novém řešení
  vztahu mezi našimi národy.
 • 00:17:54 Husák odmítal meziválečnou
  ideu čechoslovakismu,
 • 00:17:57 jednotného státního národa.
  Později napíše:
 • 00:18:01 Politicky je možné povstání
  hodnotit jen kladně.
 • 00:18:05 Slovenský národ bojoval současně
  proti Hitlerovi, Tisovi i Benešovi
 • 00:18:10 a vybojoval si
  postavení svébytného národa.
 • 00:18:14 Současně proti Hitlerovi,
  Tisovi i Benešovi.
 • 00:18:19 Na povstaleckém území
  se Husák stává členem předsednictva
 • 00:18:22 Slovenské národní rady
  a pověřencem vnitra.
 • 00:18:26 Poprvé získává postavení a funkci.
  Zahrává si s myšlenkou,
 • 00:18:30 že by Slovensko
  bylo součástí Sovětského svazu.
 • 00:18:37 Náš lid by nadšeně uvítal, kdyby
  mezi námi a ostatními slovanskými
 • 00:18:41 národy, jmenovitě mezi Slováky
  a Rusy nestály hranice a celníci,
 • 00:18:46 kdyby slovenský člověk
  za svou vlast považoval
 • 00:18:49 nejen území od Aše po Jasinu,
  ale území od Aše po Vladivostok.
 • 00:18:58 Stalin měl ale jiné plány.
 • 00:19:00 A povstání?
  Nevypadalo to s ním dobře.
 • 00:19:04 Později vydá archiv pozoruhodný
  dokument z pera Gustáva Husáka:
 • 00:19:09 Nové skupiny narychlo sehnané
  místními lidmi
 • 00:19:12 nebo ruskými zajatci,
  kteří utekli z německých lágrů,
 • 00:19:15 a mnohými podezřelými individui,
  se staly neřádem
 • 00:19:18 nejen pro partyzány,
  ale pro celé osvobozené území.
 • 00:19:23 Tyto skupiny si braly auta,
  peníze, šperky, zboží,
 • 00:19:27 všechno, co chtěli
  a v množství, jaké se jim zalíbilo.
 • 00:19:30 Jejich tábory byly často brlohy
  ožralství a prostituce.
 • 00:19:38 Až se Husák stane mocným mužem,
 • 00:19:40 bude publikování
  tohoto textu zakázané.
 • 00:19:47 Během povstání
  zachránil Husákovi život
 • 00:19:50 evangelický farář z Hornej Lehoty
  Ludovít Bortel.
 • 00:19:54 Husákův známý ze studií.
  Když nacisté uspořádali
 • 00:19:57 na povstalce hon,
  převedl ho přes hory k sobě.
 • 00:20:05 Nemocný a úplně vyčerpaný,
  apatický,
 • 00:20:08 jsem si lehl do sněhu.
  Jen si odpočinout, pospat.
 • 00:20:12 Byl bych tam zmrzl,
  kdyby mi kamarádi nepomohli.
 • 00:20:16 Již předtím docházelo
  k evakuaci manželek povstalců
 • 00:20:20 a Magda odjíždí do Moskvy.
  Odtud také přichází telegram:
 • 00:20:24 Husákovi se v 23.října
  narodil syn Vladimír.
 • 00:20:28 Matka i syn jsou zdraví.
  Gratulujeme. Gottwald
 • 00:20:35 Každopádně Husák válku přežil.
  Dostal se do Moskvy.
 • 00:20:39 Tam na něj čeká Magda
  i malý syn Vladimír. Měli štěstí.
 • 00:20:44 Letos jsou smrtky
  neobyčejně půvabné!
 • 00:20:46 Vždyť modely jim byli
  Hitler a Eva Braunová.
 • 00:20:49 Göring má sice mohutné fousy,
  ale poznáte ho podle metálů.
 • 00:20:54 Děti vynášejí smrtky z vesnice,
  kde je hází na hromadu a spálí.
 • 00:20:59 Sbohem, zimo! Sbohem, smrti!
 • 00:21:04 Válka je pryč.
  Hitler spáchal sebevraždu.
 • 00:21:08 Jiný diktátor
  ale svou pozici upevnil. Stalin.
 • 00:21:13 Sovětští vojáci
  obnovují v Bratislavě most
 • 00:21:16 a Husák se neúnavně vrhá
  zpět do politiky.
 • 00:21:19 Předseda vlády Klement Gottwald
  přijal nový sbor pověřenců,
 • 00:21:23 aby složili slib do jeho rukou.
  Předseda doktor Husák
 • 00:21:25 vyslovil přesvědčení,
  že při plnění dvouletého plánu
 • 00:21:28 se stane Slovensko
  ještě pevnější součástí státu.
 • 00:21:36 První muž na Slovensku.
  Ještě před pár měsíci prohlašoval:
 • 00:21:40 Beneše ať raději
  obeženou ostnatým drátem,
 • 00:21:43 aby se mu na Slovensku nic nestalo.
 • 00:21:45 Teď s ním musí spolupracovat. Jako
  pověřenec, tedy prakticky ministr.
 • 00:21:50 Nejdřív pro vnitro,
  pak pro dopravu a veřejné práce.
 • 00:21:56 Bude pro nás
  na všech místech jedna zásada:
 • 00:22:00 Vyhodit a vyhnat
  fašisty a zrádce z vedoucích míst.
 • 00:22:05 Pokračuje ale především boj
  o mocenský monopol komunistů.
 • 00:22:09 Nepřítelem
  budou tentokrát demokraté,
 • 00:22:12 především
  členové stejnojmenné strany.
 • 00:22:17 Husák má velkou moc a nemá zábrany.
 • 00:22:20 Odvolává své oponenty.
  Nerespektuje zákony ani ústavu.
 • 00:22:26 Zákony a ústavu jsem
  v tomto případě nemohl aplikovat.
 • 00:22:29 Volil jsem tedy politické řešení.
 • 00:22:31 Když s ním odmítli souhlasit,
  musel jsem je odvolat.
 • 00:22:35 Cíl je jediný. Získat moc.
 • 00:22:38 Husák je úspěšný. Komunisté
  mohou slavit v celé zemi.
 • 00:22:43 Husák se podílí
  na represivní poúnorové politice
 • 00:22:46 a britský konzul píše z Prahy,
 • 00:22:48 že na Slovensku proběhl Únor
  hladčeji právě díky Husákovi.
 • 00:22:52 Obyvatelé Slatinky s díky ocenili
  dobrovolnou a obětavou práci
 • 00:22:56 pražských dělníků. Do
  nejzapadlejších slovenských vesnic
 • 00:22:59 přivedli světlo,
  jak to slíbil dvouletý plán
 • 00:23:03 Gottwaldovy vlády.
  A tento plán bude splněn!
 • 00:23:12 V prosinci 1948
  přeje předseda Sboru pověřenců
 • 00:23:15 mnoho úspěchů v nadcházejícím roce
 • 00:23:18 novému prezidentovi
  Klementu Gottwaldovi.
 • 00:23:21 Netuší, že už je spolu
  se svými přáteli Clementisem
 • 00:23:24 a Novomeským
  sledován Státní bezpečnostní.
 • 00:23:29 Předseda Sboru pověřenců doktor
  Gustáv Husák v projevu řekl:
 • 00:23:33 Se Stalinovým jménem spojujeme
  naši víru ve velkorysou výstavbu
 • 00:23:37 naší republiky, ve vybudování
  socialismu v naší zemi.
 • 00:23:42 Od září 1948 se rozbíhá kampaň,
  kterou Stb nazvala AKCE H.
 • 00:23:49 H jako Věra Hložková, pražská
  dopisovatelka slovenské Pravdy.
 • 00:23:55 V době, kdy se začala -
  a to nejen pracovně -
 • 00:23:58 stýkat s množstvím vysokých
  stranických funkcionářů,
 • 00:24:01 byla zatčena a vyslýchána.
  Pod tlakem vyšetřovatelů
 • 00:24:05 podrobně vypovídá o důvěrnostech
  intimního charakteru.
 • 00:24:09 Jmenuje 78 významných
  funkcionářů a úředníků,
 • 00:24:13 mezi nimi i Husáka.
 • 00:24:15 Popisuje podrobnosti
  o bohatýrských večírcích v barech
 • 00:24:19 a mnohých
  milostných dobrodružstvích.
 • 00:24:21 I Husák přiznal,
  že se jednou intimně sblížili.
 • 00:24:24 Vše ostatní popírá.
 • 00:24:26 I když řada informací Hložkové
  nepůsobí věrohodně,
 • 00:24:30 poslouží v procesu proti Husákovi.
 • 00:24:34 Režim provázejí procesy od počátku.
 • 00:24:37 Heliodor Píka. Milada Horáková.
 • 00:24:40 Nakonec přijdou na řadu
  i nepřátelé ve vlastních řadách.
 • 00:24:44 Strach je součást politiky.
 • 00:24:47 Dojde i na slovenské přátele.
 • 00:24:49 Jako první je zatčen Clementis.
  Pak Novomeský.
 • 00:24:53 Nakonec Husák.
  Tři přátelé za mřížemi.
 • 00:24:58 Podmínky Husákova věznění jsou
  horší než za Slovenského štátu.
 • 00:25:04 Tři dny a tři noci
  neustále stát na nohách.
 • 00:25:07 Jednou v mrazu, jednou v horku,
  pod nátlakem třech svěžích lidí,
 • 00:25:11 při minimální stravě,
  bez sekundy odpočinku.
 • 00:25:15 Tak mi to vyčerpalo
  celý organismus,
 • 00:25:17 že mi přestávaly fungovat smysly.
  Poprvé v životě jsem viděl,
 • 00:25:21 jak vzorce na koberci ožily,
  červené myšky lezly po zdech.
 • 00:25:25 Nohy jsem měl opuchlé,
 • 00:25:27 omrzlé, srdce vynechávalo,
  záchvaty mdloby.
 • 00:25:32 Husák sice pod nátlakem přiznal,
  co po něm chtěli,
 • 00:25:34 ale pak zase odvolal.
  Několikrát za sebou.
 • 00:25:38 Nakonec odmítl spolupracovat úplně.
 • 00:25:42 Ve dnech 21. až 24.dubna 1954
  se konal v Bratislavě před senátem
 • 00:25:50 Trestného kolegia Nejvyššího soudu
  Československé republiky proces
 • 00:25:55 s rozvratnou skupinou buržoazních
  nacionalistů na Slovensku,
 • 00:25:59 kterou vedl doktor Gustáv Husák.
 • 00:26:02 Senát odsuzuje obviněné
  za jejich trestnou činnost.
 • 00:26:07 Obviněného Husáka k trestu
  odnětí svobody na doživotí.
 • 00:26:14 Ve vězení potkává
  řadu známých i odpůrců.
 • 00:26:18 Synové mu do vězení
  kromě psaní posílají i obrázky.
 • 00:26:22 První návštěva rodiny
  se uskutečnila až po 4 letech.
 • 00:26:26 Manželka, sestra a obě děti
  na něj hleděly přes sklo.
 • 00:26:30 Husák píše ve vězení
  obsáhlé dopisy. Žádá pomoc.
 • 00:26:34 Píše prezidentu Zápotockému,
  později Novotnému, a to vše marně.
 • 00:26:49 Bože můj!
  Nemůžu ho tam nechat bez pomoci.
 • 00:26:52 -Já jdu za ním. Vzal jsem jen
  to nejnutnější. -Zbláznil ses?
 • 00:26:56 Magda, krásná a nadaná režisérka
 • 00:26:59 si zahrála
  i v několika poválečných filmech.
 • 00:27:02 O nápadníky neměla nouzi.
  Obdivoval ji herec Ladislav Chudík
 • 00:27:06 a mimořádné zaujetí pro její osobu
  prý projevil i Laco Novomeský.
 • 00:27:11 Po celou dobu
  bojuje za manželovo propuštění.
 • 00:27:15 Mezitím ji s výchovou synů začíná
  pomáhat herec Ctibor Filčík.
 • 00:27:20 Začali spolu žít.
  Magda čelí nátlaku,
 • 00:27:23 aby se s Husákem rozvedla. Odmítla.
 • 00:27:26 V rámci možností se ho naopak snaží
  materiálně i morálně podporovat.
 • 00:27:31 Rok 1960.
 • 00:27:33 Husák je propuštěn na amnestii.
  Konečně!
 • 00:27:41 -Dlouho jsme se neviděli.
  -Dlouho.
 • 00:27:45 Leccos se změnilo.
 • 00:27:47 -Ale to si jen myslíš.
  -Kdepak. Nemyslím. Viděl jsem.
 • 00:27:56 Husák dává Magdě 10 podmínek,
 • 00:27:58 za kterých by mohlo být
  manželství zachováno.
 • 00:28:01 Rozhodla se pro Filčíka,
  který riskoval svoji kariéru
 • 00:28:05 pro soužití
  s manželkou nepřítele lidu.
 • 00:28:08 A Magda se nechtěla vzdát
  divadelní práce.
 • 00:28:13 Léta plná stresu Magdu poznamenají.
 • 00:28:16 V lednu 1966
  padá v bezvědomí na zem.
 • 00:28:20 Umírá.
  Byla to největší Husákova láska.
 • 00:28:25 Ač rozvedený,
  píše v životopise, že je vdovec.
 • 00:28:32 V roce 1963 je Husák rehabilitován.
 • 00:28:36 Koupí si dům a auto. Rád řídí.
 • 00:28:39 O rok později poprvé veřejně
  vystupuje. Je kritický.
 • 00:28:43 Mluví již o obrodném procesu.
  A budí nevoli.
 • 00:28:47 U Antonína Novotného
  i Alexandra Dubčeka.
 • 00:28:50 Nikdo z nich si nepřeje, aby
  se Husák do vysoké politiky vrátil.
 • 00:28:55 Srpen 1964.
  V Banské Bystrici se konají oslavy
 • 00:29:00 20.výročí
  Slovenského národního povstání.
 • 00:29:04 Dorazil i nejvyšší sovětský
  představitel Nikita Chruščov.
 • 00:29:07 Největší starostí
  prezidenta Novotného je,
 • 00:29:10 aby se Husák a Chruščov nepotkali.
 • 00:29:12 A tak se Husák sice ocitne mezi
  vyznamenanými hrdiny povstání,
 • 00:29:16 ale jen jako jeden v řadě.
 • 00:29:19 Novotný se na něj
  při předávání medaile ani nepodívá.
 • 00:29:26 Navštívili jsme reprezentační ples
  bratislavských dětí v Domě lodníků.
 • 00:29:31 Účastníci si dali záležet
  hlavně na výběru garderóby.
 • 00:29:35 Nechyběla asi
  nezbytná láhev na posilněnou.
 • 00:29:39 Doba se mění. Na svobodu se
  postupně dostávají političtí vězni.
 • 00:29:43 Je cítit závany svobody.
 • 00:29:45 Řada Husákových stranických kolegů
  je stále proti němu.
 • 00:29:49 Slováci ho ale oprávněně vnímají
 • 00:29:51 jako bojovníka
  za jejich národní práva.
 • 00:29:54 Oceňují ho. Důvěřují mu.
 • 00:29:57 Na začátku roku 1968
  je Husák už reformátorem.
 • 00:30:01 A bojuje za federaci.
  Je schopný rétor.
 • 00:30:04 Dokáže
  na svou stranu získat veřejnost.
 • 00:30:07 A vyřizuje si účty s Novotným.
 • 00:30:10 V čem hlavně spočívá ostoudné
  vystoupení prezidenta Novotného
 • 00:30:14 v Martině a v Košicích?
  Když to řeknu jedním slovem,
 • 00:30:18 tak ve velmi
  necitlivém přístupu k lidem,
 • 00:30:22 s kterými hovořil
  a ku kterým hovořil.
 • 00:30:24 No uvažte, vystupovat tady
  jako dělnický prezident
 • 00:30:27 a jako dělník. Takovým způsobem
  potupuje čestné lidi,
 • 00:30:31 kteří ho přišli uctít
  a kteří ho chtěli krásně uvítat.
 • 00:30:39 Občan už není manipulovaná nula,
 • 00:30:41 ale že je
  základní jednotka společnosti,
 • 00:30:45 že z jeho práva, z jeho vůle
  se v tomhle státě mají věci dít.
 • 00:30:53 Pražské jaro.
  V té době všechno vypadá nadějně.
 • 00:30:58 Ale Husák je opatrný.
  Je pro spojenectví s Moskvou,
 • 00:31:01 pro vedoucí úlohu
  komunistické strany.
 • 00:31:04 Je proti
  Klubu angažovaných nestraníků,
 • 00:31:07 proti obnově sociální demokracie,
  proti politické pluralitě.
 • 00:31:14 Bude třeba se sjednotit na tom,
  když víceméně víme, co nechceme,
 • 00:31:20 abychom tedy alespoň v hlavních
  rysech věděli, co chceme.
 • 00:31:27 Ale že budeme muset
  nějak domyslet
 • 00:31:30 tento náš typ,
  socialistický typ demokracie
 • 00:31:35 velmi prakticky
  do každodenního života.
 • 00:31:42 Okupace byla naprostým šokem.
  Překvapením skoro pro všechny.
 • 00:31:47 I pro Gustáva Husáka.
 • 00:31:50 Husáka budí telefon a utíká
  na noční jednání předsednictva
 • 00:31:53 Ústředního výboru
  Komunistické strany Slovenska.
 • 00:31:56 Odmítá plán
  na legalizaci vstupu vojsk.
 • 00:31:59 Postaví se za Alexandra Dubčeka.
 • 00:32:01 Tedy proti zrádcům připravujícím
  okupaci, jako byl Vasil Bilak.
 • 00:32:06 Má jednu výhodu: okupanty zná.
 • 00:32:08 Takže pro jistotu první noc
  po okupaci vůbec nespí doma.
 • 00:32:13 Ateistu Gustáva Husáka
  opět zachrání ten,
 • 00:32:16 který šíří křesťanskou víru.
 • 00:32:18 Bezpečný úkryt najde na faře
  na bratislavské Kalvárii,
 • 00:32:22 kde má známého faráře
  ještě z Dúbravky.
 • 00:32:25 Při začátku okupace
  prý pronesl tuto větu:
 • 00:32:28 Já tento národ zachráním, i kdyby
  mi všichni naplivali do očí.
 • 00:32:39 23.srpna 1968 byl v Moskvě
  očekáván prezident Ludvík Svoboda.
 • 00:32:45 Jeho letadlo startující v Praze
  se zastavilo v Bratislavě
 • 00:32:49 pro místopředsedu
  vlády Gustáva Husáka.
 • 00:32:52 Nejvyšší karty však držel
  tento muž - Leonid Brežněv.
 • 00:32:57 Muž, který miloval auta
  a podobně jako Husák rád řídil.
 • 00:33:01 Měl přesné informace
  o dění v Československu.
 • 00:33:03 Dostal i takzvaný zvací dopis,
 • 00:33:05 předaný Sovětům tajně některými
  československými komunisty.
 • 00:33:14 Husák byl v Moskvě
  k Sovětům kritický.
 • 00:33:16 Brežněv si ho
  v přestávce vzal stranou.
 • 00:33:20 Husák myšlenkově otočil.
 • 00:33:24 Nakonec byl pro dohodu, návrat
  politiků a slib stažení vojsk.
 • 00:33:31 Přesvědčoval
  s prezidentem Svobodou ostatní,
 • 00:33:33 aby protokol podepsali.
 • 00:33:39 Že je to dobré východisko
  pro budoucí časy.
 • 00:33:44 Podařilo se nám dosáhnout
  společné dohody v tom,
 • 00:33:48 že všechna spojenecká vojska
 • 00:33:51 budou postupně
  z našeho území odcházet tak,
 • 00:33:56 jak se bude situace normalizovat.
 • 00:33:59 A že odejdou
  z našeho území postupně úplně.
 • 00:34:03 Nikdo nás nechce
  tlačit nebo podobně
 • 00:34:07 do návratu do předlednových poměrů
 • 00:34:10 a vývoj u nás je naší vlastní věcí.
 • 00:34:15 Sovětská vojska
  ve skutečnosti odejdou
 • 00:34:18 až po pádu komunistického režimu.
 • 00:34:24 Prošli jsme obdobími, pravda,
  znáte je,
 • 00:34:27 nebudu tu historii opakovat,
  kdy se velmi těžko pracovalo.
 • 00:34:32 A kdy vydrželi ti stateční.
  Ať odpadne, co je kolísavé!
 • 00:34:37 Ať odpadne, co je oportunistické.
  A ať v té straně zůstane,
 • 00:34:41 co je pevné, co je charakterní,
  co chce za tento národ zápasit
 • 00:34:45 a chce jít do toho.
 • 00:34:50 Znovu zahajuje boj
  za slovenskou svébytnost.
 • 00:34:53 A opět prosazuje pomlčku.
  Česko-Slovensko. Neúspěšně.
 • 00:34:59 Ale federativní uspořádání
  republiky se mu prosadit povedlo.
 • 00:35:03 30.října přijíždí prezident
  republiky se svým doprovodem
 • 00:35:07 na Bratislavský hrad,
 • 00:35:09 který se nadále stává sídlem
  Slovenské národní rady.
 • 00:35:13 Právě zde přímo symbolicky
  podepisuje prezident republiky
 • 00:35:17 ústavní zákon
  o federativním uspořádání
 • 00:35:21 Československé
  socialistické republiky.
 • 00:35:28 Někdy před 70 lety tady vznikla
  a zpívala se písnička:
 • 00:35:34 My nic nechceme,
  enem co nám patrí,
 • 00:35:38 my sme Slováci,
  Češi naši bratri.
 • 00:35:46 Husákův velký den.
  Má podporu mnoha Slováků
 • 00:35:50 a také spolupracuje v tandemu
  s prezidentem Ludvíkem Svobodou.
 • 00:35:54 S postupující normalizací
  jejich vztah ochladne.
 • 00:35:57 Nakonec nemocného
  generála Svobodu v roce 1975
 • 00:36:01 vystřídá v prezidentském úřadu.
 • 00:36:06 Poslanci Sněmovny lidu
  a Sněmovny národů
 • 00:36:09 povstali a bouřlivě zdraví
  nově zvoleného prezidenta
 • 00:36:13 Československé
  socialistické republiky.
 • 00:36:22 Byla to
  svým způsobem logická volba.
 • 00:36:25 Svou roli hrály kromě vlivu Moskvy
  i osobní vztahy v Československu.
 • 00:36:29 Husák byl zadobře s premiérem
  Lubomírem Štrougalem.
 • 00:36:32 Také národnostní faktor
  hrál svou roli.
 • 00:36:36 Emancipující se Slovensko
  má svého prvního muže ve státě.
 • 00:36:40 A objednejte si někde
  ten kořen žen-šen,
 • 00:36:42 abyste nám vydržel
  aspoň 150 let ještě.
 • 00:36:45 -Pomáhá to?
  -Pomáhá.
 • 00:36:47 -Všechno nejlepší. -Děkuji krásně.
  -Ženy ti fandí,
 • 00:36:50 protože je všude prosazuješ.
  -Já fandím ženám od svých 15 let.
 • 00:36:57 V ovzduší
  přísné cenzury a utajování
 • 00:37:00 se veřejnost z oficiálního
  zpravodajství dozvídá o existenci
 • 00:37:03 Husákovy partnerky Viery.
 • 00:37:07 V Hajdarábádu zavítala
  do jedné školy soudružka Husáková.
 • 00:37:13 S novinářkou Vierou se Gustav Husák
  seznámil už v 60.letech.
 • 00:37:18 O svém příteli
  mluvila Viera velmi hezky,
 • 00:37:21 až s erotickým podtónem
  a bezmezně ho obdivovala.
 • 00:37:27 Na Krymu Husákovi Brežněv poradil,
  aby se oženil.
 • 00:37:30 Daroval před Husákem
  Vieře Millerové tulení kožich.
 • 00:37:34 A dodal, že by příště rád nosil
  takové dary manželce prezidenta.
 • 00:37:39 Husák pak mezi řečí
  Vieře oznámil termín svatby.
 • 00:37:42 Proběhla formálně, za přítomnosti
  úředníků jako svědků.
 • 00:37:47 Společně, ale i každý zvlášť.
 • 00:37:50 Husák působil v Praze,
  jeho žena v Bratislavě.
 • 00:37:53 Viděli se jen o víkendech
  či společenských událostech.
 • 00:37:57 V říjnu 77 si Viera v lázních
  v Bardějově zlomila klíční kost.
 • 00:38:02 Bylo to zranění, které se dalo
  ošetřit v místní nemocnici.
 • 00:38:05 Ale lékař rozhoduje nařídit
 • 00:38:07 převoz prominentní pacientky
  do Bratislavy.
 • 00:38:10 Pro špatné povětrnostní podmínky
  jsou všechny lety zrušeny.
 • 00:38:14 Ale vrtulník
  s Vierou Husákovou letí.
 • 00:38:17 Havaruje při přistání.
 • 00:38:22 Když zemřela Viera, pamětníci
  vzpomínali, že Husák byl v šoku.
 • 00:38:26 Jeho zdravotní stav
  se po její smrti velmi zhoršil.
 • 00:38:29 Dostal mrtvici.
  Navíc se bojí, že bude vyměněn.
 • 00:38:33 Zase je sám.
  Odříznut od přátel ze Slovenska.
 • 00:38:37 O to už se postarali
  jeho odpůrci i Sověti.
 • 00:38:41 Jeho přítel básník Laco Novomeský
  zemřel v roce 1976.
 • 00:38:45 A jeho velký politický vzor
  Vlado Clementis zmizel už dávno.
 • 00:38:50 Byl popraven po zmanipulovaném
  procesu v roce 1952.
 • 00:38:55 Justiční vražda.
 • 00:38:57 Ta tehdy
  ostatně hrozila i Husákovi.
 • 00:39:11 Už od začátku sedmdesátých let
  existují v Československu komunity,
 • 00:39:14 které posiluje společný odpor.
 • 00:39:17 Skuteční umělci vždy upozorňovali
  na to, že věci nejsou v pořádku,
 • 00:39:21 napsal v manifestu
  Ivan Martin Jirous.
 • 00:39:24 Český underground
  se jasně vymezil proti totalitě.
 • 00:39:28 Když jsem se na konci května 1974
  vrátil z kriminálu,
 • 00:39:34 byla v Praze změněná atmosféra.
 • 00:39:36 Dvakrát zatkli Knížáka.
  Veřejně se potvrdilo,
 • 00:39:40 co jsem vždycky cítil,
  že po nás režim jde.
 • 00:39:44 Ty jsi to řekl velmi krásně.
  to o konferenci.
 • 00:39:48 Chválit jenom nemůžeme stavbaře.
  Ještě je moc práce.
 • 00:39:53 Nadávat také jenom nemůžeme,
  tak musíme hledat
 • 00:39:55 nějakou tu střední cestu, pravda.
 • 00:39:57 Za dobré poděkovat
  a teda další úkoly stavět.
 • 00:40:05 Normalizace pokračuje.
 • 00:40:08 Probíhají prověrky,
  je znovu zavedena cenzura.
 • 00:40:11 Do emigrace zamíří
  další desetitisíce lidí.
 • 00:40:15 Ale otevřené hranice
  jsou pro Brežněva nepřijatelné.
 • 00:40:19 Takzvaná normalizace
  zasahuje všechno.
 • 00:40:22 A je spuštěna železná opona.
  Jen za dobu, kdy byl Husák
 • 00:40:25 ve funkci generálního tajemníka
  či prezidenta,
 • 00:40:28 bylo při pokusu o přechod hranice
  zabito 25 osob.
 • 00:40:32 O dění na hranicích
  ale nesměl nikdo mluvit.
 • 00:40:35 My budujeme pevnosti v komunistech
  a v pracujících lidech.
 • 00:40:39 A nepotřebujeme
  je budovat ostnatými dráty.
 • 00:40:43 Tam víme,
  že to dělá někdo jiný na Západě.
 • 00:40:46 O tom nemluví, v kapitalistických
  státech jak zacházejí s lidma
 • 00:40:50 a jak je také do různých
  koncentráků, nejenom ve Vietnamech
 • 00:40:53 a v Jižních Afrikách
  a co já vím kde zavírají.
 • 00:40:56 Ale socialismus tohle nedělá
 • 00:40:59 a teda takovéto lži
  odmítáme a musíme odmítat.
 • 00:41:04 8.dubna 1975 píše dopis
  Gustávu Husákovi Václav Havel.
 • 00:41:09 Nabízí analýzu let normalizace:
 • 00:41:13 Ze strachu, že přijde o své místo,
  vyučuje učitel ve škole věci,
 • 00:41:16 kterým nevěří. Ze strachu o svou
  budoucnost je žák po něm opakuje.
 • 00:41:22 Ze strachu chodí lidé
  na různé manifestace a průvody.
 • 00:41:26 Ze strachu,
  že jim bude znemožněna další práce,
 • 00:41:29 hlásí se mnozí
  vědci a umělci k ideám,
 • 00:41:32 v něž ve skutečnosti nevěří.
 • 00:41:35 Píší věci, o nichž vědí,
  že nejsou pravdou.
 • 00:41:43 Od konce března letošního roku
  je nás už 15 milionů.
 • 00:41:48 Husákovy děti. Silná generace,
  která se narodila v 70.letech.
 • 00:41:53 Svůj vliv měla populační státní
  politika a podpora rodičovství.
 • 00:41:58 Novomanželské půjčky,
  výstavba panelových domů,
 • 00:42:01 prodloužení mateřské dovolené.
 • 00:42:10 Husák je nejmocnějším mužem v zemi.
 • 00:42:13 V první řadě je však komunistou,
  teprve poté Slovákem.
 • 00:42:17 Ač kdysi bojoval za federaci,
  jakmile se stala jeho působištěm
 • 00:42:21 Praha, otočil
  a stal se zastáncem centralizace.
 • 00:42:25 Mě napadla taková jedna myšlenka,
  někde jsem to četl:
 • 00:42:29 Pan biskup katolický řekl,
 • 00:42:31 že když čert nemůže ublížit,
  tak aspoň zasmradí.
 • 00:42:37 To je asi taková logika
  v celé té věci.
 • 00:42:41 Vědí, že neshodí Československo
  z mapy ani naše zřízení.
 • 00:42:45 Ale zasmradí. No tak ať ten smrad
  hezky zůstane u nich,
 • 00:42:51 pravda,
  a u těch, kterých se to týká.
 • 00:42:54 Naše společnost je příliš zdravá,
  příliš silná
 • 00:42:57 a taky příliš sebevědomá, aby to...
  POTLESK
 • 00:43:04 Nikomu nebude nic odpuštěno.
 • 00:43:06 Represe vůči kapele Plastik People
  je impulsem i pro Hnutí Charty.
 • 00:43:10 Proší, prší, prší,
 • 00:43:13 víc nežli se sluší...
 • 00:43:17 Zprávu o Chartě
  dostáví Husák přímo do rukou.
 • 00:43:21 Nechceme podceňovat tuto
  kampaň proti socialistickým zemím.
 • 00:43:29 Ovšem historická
  zkušenost je taková,
 • 00:43:32 že všechny kampaně založené na lži
  můžou skončit jedině krachem
 • 00:43:38 a žalostné figurky,
  které se pro ně propůjčily,
 • 00:43:41 skončily a skončí znovu
  na smetišti dějin.
 • 00:43:47 Po konečném odsouzení jsme se sešli
  na Pankráci v oddělení D.
 • 00:43:52 Bylo zřetelné, že jsme vystoupili
  z undergroundu na světlo
 • 00:43:56 a že nastal čas otevřeného boje.
 • 00:43:59 Není to k smíchu, jak obrovský
  aparát Státní bezpečnosti
 • 00:44:03 je nasazen proti lidem, jejichž
  jedinou zbraní jsou psací stroje
 • 00:44:07 a elektrické kytary.
 • 00:44:12 O Chartě podává zprávu Brežněvovi:
 • 00:44:15 Víme, že jsou skupiny
  a jednotlivci, kteří myslí jinak.
 • 00:44:19 Dokumentuje to takzvaná charta
  i některé další pamflety.
 • 00:44:23 Z hlediska bezpečnosti
  je máme pod dozorem.
 • 00:44:26 Ti, co příliš provokovali,
  byli dáni do vězení.
 • 00:44:29 Ostatním zužujeme prostor
  a komplikujeme život.
 • 00:44:33 Mnohé to již přestalo bavit,
  některé jsme pustili ven
 • 00:44:37 a se zbývajícími
  vedeme politický boj.
 • 00:44:43 Já si myslím,
  že kulturní je celý náš národ.
 • 00:44:46 Že jsou kulturní i dělníci,
  že jsou kulturní všichni.
 • 00:44:48 Nevím, proč by nějaké
  extra vrstva byla kulturní.
 • 00:44:52 Ale tedy abychom my miliony lidí
  zde vystavovali dennímu působení
 • 00:44:57 maloměšťáckého vkusu
  prozápadního kultu,
 • 00:45:02 shazovali všecko národní,
  shazovali všecko socialistické,
 • 00:45:07 internacionální, takovou hloupost
 • 00:45:09 už podruhé
  dělat nebudeme a nemůžeme.
 • 00:45:15 Malé Československo má kosmonauta.
  Vypadá to, že úspěchů je víc.
 • 00:45:19 Praha buduje metro, staví se
  dálnice a atomová elektrárna.
 • 00:45:24 Země zažívá baby-boom.
 • 00:45:26 Nechceme idealizovat věci.
  Všecko je krásné, dobré, růžové
 • 00:45:30 a tak dál. Ale pozitivní fakta
  je také třeba vidět
 • 00:45:36 a třeba připomenout.
  Důležité je to proto,
 • 00:45:41 že taková strana, s takovými lidmi,
  s takovými názory,
 • 00:45:45 s takovými postoji
  dává garanci dalšího zápasu.
 • 00:45:50 Jenom je důležitý ofenzivní,
  útočný, důrazný přístup.
 • 00:45:59 Tato dodávka československých
  zbraní v těchto dnech
 • 00:46:05 zůstane trvale přítomna
  jako nezapomenutelná vzpomínka
 • 00:46:09 v myslích všech
  arabských pokrokových lidí.
 • 00:46:15 Státní bezpečnost
  se zabývá výhružnými anonymy,
 • 00:46:18 které přicházejí
  na adresu prezidenta republiky.
 • 00:46:21 Jeden z nich vyžaduje zrušení
  rozsudku nad Václavem Havlem.
 • 00:46:25 Žádá na jedno dopoledne
  přerušení provozu na mostě
 • 00:46:28 Klementa Gottwalda,
  dnešním Nuselském mostě v Praze.
 • 00:46:31 Jinak bude most zničen.
 • 00:46:34 A pak přijde na řadu
  atentát na prezidenta Husáka.
 • 00:46:37 Byla to provokace StB?
 • 00:46:40 V každém případě to může být
  důvod k dalším represím.
 • 00:46:43 A přijíždí sám sovětský vůdce.
 • 00:46:48 Naši suverenitu
  nikdo neohrožuje z tohoto tábora.
 • 00:46:52 Nám se sovětští soudruzi ani jiní
  nemíchají do řešení věcí.
 • 00:46:57 Ani politických, ani ekonomických.
 • 00:47:00 V těchto otázkách
  skutečně jsou velmi citliví.
 • 00:47:04 Ale nemusíme se bát říct,
  že se chceme učit tam,
 • 00:47:07 kde je větší zkušenost, kde jsou
  věci propracovanější a podobně.
 • 00:47:11 Husák si vyznamenání cení.
  Posiluje jeho pozici.
 • 00:47:15 Sovětská vojska
  nadále zůstávají v zemi.
 • 00:47:23 Perfektnost, dokonalost,
  disciplinovanost a tak dále.
 • 00:47:26 To člověku udělá radost.
  A myslím, že všichni jsou hrdí
 • 00:47:31 na naše lidi, na naši mládež
  i na ty starší, kteří se zúčastní.
 • 00:47:39 Východní blok začíná slábnout.
  A umírá Brežněv.
 • 00:47:43 Po něm jeho dva nástupci. A nový
  vládce Kremlu Michail Gorbačov
 • 00:47:48 najednou nevyžaduje
  absolutní poslušnost.
 • 00:47:51 Husák se opatrně
  přihlašuje k politice perestrojky.
 • 00:47:56 Tak hezké počasí jste připravili,
  že až se člověk zapotil.
 • 00:48:02 Ale nikdo si nesundal sako
  a já vypadám jako ten nahý král.
 • 00:48:07 Já to můžu sundat taky.
 • 00:48:09 Počkej! Ať tam dělají nějaký záběr,
  ať nedělám ostudu.
 • 00:48:14 Jestli říkají, že 10-15 let
  zaostáváme třeba v elektronizaci
 • 00:48:18 za nejvyspělejšími kapitalistickými
  zeměmi, to není maličkost.
 • 00:48:25 V listopadu 87 reagoval Husák
  na plánované rozdělení funkcí
 • 00:48:29 prezidenta
  a generálního tajemníka strany:
 • 00:48:32 Měl jsem odpilovat řadu lidí,
  kterých jsem si vážil.
 • 00:48:35 Neudělal jsem to,
  proto nová taktika - odpálit mě.
 • 00:48:41 Ústřední výbor žádosti soudruha
  Gustáva Husáka vyhověl
 • 00:48:44 a jednomyslně zvolil soudruha
  Miloše Jakeš generálním tajemníkem
 • 00:48:47 Ústředního výboru
  Komunistické strany Československa.
 • 00:48:51 -Jste z televize?
  -To je hanba.
 • 00:48:56 Změny v okolních zemích dávaly
  tušit, že režim dlouho nevydrží.
 • 00:49:00 Protistranické demonstrace v Praze
  jsou tvrdě potlačovány.
 • 00:49:04 Mluvčí Charty 77
  posílají Husákovi list,
 • 00:49:08 aby zastavil trestní stíhání
  zadržených demonstrantů
 • 00:49:11 a odpustil již vynesené rozsudky.
  Bez odpovědi.
 • 00:49:15 V té době prodělává prezident
  republiky další záchvat mrtvice.
 • 00:49:20 V říjnu 89 na schůzi
  předsednictva přítomné varuje:
 • 00:49:24 Nevidíte, že kolem nás to všechno
  jde do hajzlu? Dělejte něco!
 • 00:49:28 Pravda vítězí! Pravda vítězí!
  Pravda vítězí!
 • 00:49:38 Končím. Neslyším, co chcete.
  Začnu štrajk.
 • 00:49:42 Nebo hladovku.
 • 00:49:46 Po událostech 17.listopadu
  na Národní třídě Husák pochopil.
 • 00:49:51 Nechce veřejně vystupovat.
 • 00:49:53 10.prosince
  jmenuje vládu Mariána Čalfy.
 • 00:49:56 Komunisté jsou v ní v menšině.
 • 00:49:58 Je to jeho poslední akt ve funkci.
  Ještě téhož dne abdikoval.
 • 00:50:06 V roce 1990
  volí miliony občanů Československa
 • 00:50:10 konečně svobodně své poslance.
  Gustáv Husák ale naposledy.
 • 00:50:15 Po odchodu z Prahy
  žil v Bratislavě.
 • 00:50:18 Viděl, jak se rozpadá svět,
  který znal
 • 00:50:20 a kterému zasvětil svůj život.
  Když si zařizoval důchod,
 • 00:50:23 musel předložit doklady,
  že má maturitu a vysokou školu.
 • 00:50:28 Gustáv Husák
  chtěl být pohřben s matkou.
 • 00:50:31 Ano, s tou,
  kterou vlastně nikdy nepoznal.
 • 00:50:35 Několik měsíců před ním ale zemřela
  jeho sestra. I její manžel.
 • 00:50:40 V hrobě pro něj
  najednou nezbylo dost místa.
 • 00:50:43 Takže je uložen sám.
 • 00:50:46 Zase sám.
 • 00:50:50 Nějaký soudruh mi dal takovou
  trošku chvástavou otázku.
 • 00:50:54 Prý co bych udělal,
  kdybych byl prezidentem.
 • 00:50:59 V jakékoli funkci, malé nebo velké
  poučen těmi lety,
 • 00:51:03 které máme za sebou,
  bych se snažil čestně, poctivě
 • 00:51:08 a s rozumem řešit otázky,
  které před námi leží.
 • 00:51:11 A především radit se s lidmi...
  POTLESK
 • 00:51:19 PÍSNIČKA:
  Dál kníže nosí věnce
 • 00:51:23 tou zemí zděšenou.
 • 00:51:27 On strach má za spojence,
 • 00:51:31 jde s hlavou svěšenou.
 • 00:51:35 A netuší, že děti
 • 00:51:39 z té země, v které mrazí,
 • 00:51:43 prostě a bez závěti
 • 00:51:46 mu jednou hlavu srazí.
 • 00:51:50 A netuší, že děti
 • 00:51:54 z té země, v které mrazí,
 • 00:51:58 prostě a bez závěti
 • 00:52:02 mu jednou hlavu srazí.
 • 00:52:05 Skryté titulky: Jaroslav Švagr
  Česká televize 2018

Související