iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
14. 5. 2017
19:30 na ČT24

1 2 3 4 5

1 hlas
2151
zhlédnutí

Věda 24

Anatomie jako základ medicíny — Chytré endoprotézy — Výstava Člověk v náhradách — Slovenská laboratoř testuje bezpečnost materiálů v autech — Projekt BeeTech — Rekonstrukce podoby šamanky z Dolních Věstonic — Česká Wikipedie slaví — HPC: Petr Horálek — Robot porazil člověka ve stolním fotbalu

25 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Věda 24

 • 00:00:01 VĚDA 24
 • 00:00:27 -Vítejte v propojeném světě:
 • 00:00:29 lidé, technologie, příroda,
  celý vesmír.
 • 00:00:31 Přeji vám dobrý večer,
  začíná VĚDA 24.
 • 00:00:36 Na lékařských fakultách
  chybí anatomové.
 • 00:00:38 Jejich práce je přitom základem
  pro všechny lékaře.
 • 00:00:43 Testování bezpečnosti i odolnosti
  materiálů v interiérech aut.
 • 00:00:47 V Trenčíně otevřeli laboratoř
  za 100 milionů korun.
 • 00:00:51 Tvář stará 28 000 let,
 • 00:00:53 odborníci zrekonstruovali
  podobu ženy z Dolních Věstonic.
 • 00:01:02 Máme málo anatomů a studenti
  medicíny chtějí raději na kliniku.
 • 00:01:06 Říkají šéfové anatomických center.
 • 00:01:08 Není to ale jen český problém,
 • 00:01:10 nedostatek anatomů se týká
  i řady dalších zemí po celém světě.
 • 00:01:14 Anatomie je přitom základem,
 • 00:01:16 a to jak pro budoucí lékaře,
  tak i pro výzkum.
 • 00:01:19 -Vidíme bílou hmotu
 • 00:01:22 obkrouženou teda mozkovou kůrou.
 • 00:01:26 -Studenti 1. ročníku medicíny
  se učí poznávat
 • 00:01:29 složitou strukturu mozku.
 • 00:01:31 Právě tady vedle modelu uvidí
  i skutečný orgán.
 • 00:01:34 -Kreslíme i různá schémata,
  vidíme ty modely,
 • 00:01:36 což doma nemůžeme.
 • 00:01:38 -Pro studenty zásadní zkušenost.
 • 00:01:40 Ubývá ale těch,
  kteří ji můžou zprostředkovat.
 • 00:01:43 -Dostali jsme se do situace,
 • 00:01:45 že máme víc externích pracovníků
  než interních.
 • 00:01:48 Začíná být třeba problém s tím,
  že externista,
 • 00:01:50 který je chirurg a zrovna operuje
  a dostal se do komplikací,
 • 00:01:54 tak zavolá, nemohu přijít,
  protože operuju.
 • 00:01:56 -A chybět budou i jejich nástupci.
 • 00:01:58 -Většinou jsou studenti
  lékařské fakulty motivováni k tomu,
 • 00:02:02 aby šli na kliniku nebo do praxe.
 • 00:02:05 -Třeba medička Iva Dokoupilová.
 • 00:02:07 V Anatomickém ústavu
  Univerzity Karlovy
 • 00:02:10 pomáhá při výuce už čtvrtý rok.
 • 00:02:12 Práce ji sice baví,
 • 00:02:14 po dokončení studia
  ale nastoupit neplánuje.
 • 00:02:17 -Já si myslím, že jsem vyloženě
  člověk pro pacienty a pro kliniku.
 • 00:02:21 A já potřebuji komunikaci
  s pacienty a starat se o ně.
 • 00:02:24 -Moderní anatomie se neodehrává
  jen na pitevně,
 • 00:02:27 je také nedílnou součástí výzkumu.
 • 00:02:29 Třeba v těchto laboratořích
  se zkoumají vrozené srdeční vady.
 • 00:02:33 Například studiem
  krokodýlích embryí.
 • 00:02:36 -Krokodýli jsou zvláště zajímaví,
 • 00:02:38 protože na rozdíl
  od ostatních plazů
 • 00:02:40 mají úplně rozdělenou komoru
  na levou a pravou část,
 • 00:02:43 stejně jako ptáci a savci.
 • 00:02:45 -Spolupráce mezi anatomy
  a doktory z klinik
 • 00:02:48 je zásadní i pro zavádění
  nových lékařských postupů.
 • 00:02:52 -Chodíme na pitevnu, když třeba
  zavádíme nějaké nové přístupy,
 • 00:02:56 podívat se, jak tam ty struktury
  vypadají, jaký mají vztah.
 • 00:02:59 Zrovna tak si můžete vyzkoušet
  ten postup nasimulovat.
 • 00:03:04 -Obor anatomie v Česku proslavil
  profesor Radomír Čihák.
 • 00:03:08 Zemřel loni v létě.
 • 00:03:10 Navazovat na jeho práci
  je klíčové pro celou medicínu.
 • 00:03:15 -Právě profesor Radomír Čihák
  je autorem těchto učebnic.
 • 00:03:18 Ty zná snad úplně každý
  student medicíny.
 • 00:03:21 Tři díly mají dohromady 1753 stran
  a váží skoro 6,5 kilogramu.
 • 00:03:26 O významu anatomie mluvil loni
  v květnu v Hyde Parku Civilizace.
 • 00:03:31 -Anatomie vždycky byla
  nutnou součástí chirurgie.
 • 00:03:38 Existuje
  přes 200 let starý aforismus
 • 00:03:43 významného německého lékaře,
 • 00:03:46 chirurga a anatoma
 • 00:03:49 Friedricha Tiedemanna,
 • 00:03:51 který napsal,
 • 00:03:53 že chirurg bez anatomie
  podobá se krtku,
 • 00:03:58 hrabe v temnotách
  a zůstávají po něm kopečky hlíny.
 • 00:04:04 -Počátky medicíny jsou
  s vývojem anatomie úzce spjaty.
 • 00:04:07 Pitvy se dělaly
  už ve starověkém Egyptě,
 • 00:04:10 ale jen jako součást přípravy
  těl pro mumifikaci.
 • 00:04:13 Prvním, kdo se o anatomii
  podrobně zajímal, byl Galén,
 • 00:04:16 řecký lékař působící v Římě.
 • 00:04:18 Znalosti získával
  hlavně jako ošetřovatel gladiátorů
 • 00:04:21 a pitvami opic a vepřů.
 • 00:04:23 Lidská těla zřejmě nepitval,
 • 00:04:25 a proto řada jeho omylů plyne
  z nálezů u zvířat.
 • 00:04:28 Do anatomie zavedl názvy
  například pro Achillovu šlachu
 • 00:04:31 nebo atlas, první páteřní obratel.
 • 00:04:33 Ve středověké Evropě bylo dlouho
  zakázáno zkoumat těla zesnulých.
 • 00:04:37 Několik povolených pitev
  se uskutečnilo v Itálii
 • 00:04:40 na konci 13. století.
 • 00:04:42 Roku 1302 pak byla provedena
  v Bologni
 • 00:04:44 první doložená soudní pitva.
 • 00:04:46 Vyžádal si ji prokurátor k určení
  příčiny smrti u podezřelé otravy.
 • 00:04:50 Později dostaly pitvy charakter
  jakéhosi divadelního představení,
 • 00:04:53 odehrávajícího se za účasti
  odborníků i laických diváků.
 • 00:04:56 Patrně první veřejné otvírání
  mužského těla se uskutečnilo
 • 00:05:00 12. února 1404 ve Vídni.
 • 00:05:03 Praha podobnou podívanou zažila
  v roce 1600.
 • 00:05:05 První veřejnou pitvu
  v českých zemích provedl
 • 00:05:09 Jan Jesenius, pozdější osobní lékař
  Rudolfa II. Tehdy trvala pět dní.
 • 00:05:13 Události se účastnily stovky lidí.
 • 00:05:16 První pitvy změnily pohled
  na lidské tělo,
 • 00:05:18 postupně jsme se dozvídali stále
  víc, a nejen o tom, co máme v těle,
 • 00:05:22 ale také o tom, jak jednotlivé
  orgány a části těla pracují.
 • 00:05:26 Jen díky tomu mohli lékaři udělat
  další krok,
 • 00:05:28 začít části těla nahrazovat.
 • 00:05:30 Moderní technologie
  postupně otevírají
 • 00:05:33 stále větší a větší možnosti.
 • 00:05:35 Příkladem jsou třeba
  chytré endoprotézy.
 • 00:05:37 -Operaci má za sebou,
  teď ho čeká rehabilitace.
 • 00:05:40 Karel Novák dostal
 • 00:05:42 kvůli dlouhodobým potížím s kolenem
  umělý kloub.
 • 00:05:45 -Tak začaly nejdřív
  takový bolesti chvilkový,
 • 00:05:48 třeba jako když vám někdo
  podrazí nohy nebo něco takového.
 • 00:05:51 Pak už to bolelo při chůzi,
  při jízdě na kole, furt.
 • 00:05:54 -Lékaři teď hlídají například to,
  jestli v těle nevzniká infekce.
 • 00:05:58 Ta ale může způsobit problém
  i několik let po zákroku.
 • 00:06:01 -Znamená to většinou
  v současné době
 • 00:06:03 pro něj nejméně dvě operace.
 • 00:06:05 My tu endoprotézu,
  která pevně drží,
 • 00:06:08 musíme vysekat z té kosti,
 • 00:06:10 tomu pacientovi vyčistit
  celou tu oblast.
 • 00:06:13 -Do postiženého místa
  se dává léčivá vložka,
 • 00:06:16 která působí minimálně měsíc a půl.
 • 00:06:18 Až potom se voperuje náhrada nová.
 • 00:06:20 Tohle je výrobna,
  kde implantáty vznikají.
 • 00:06:23 Momentálně se tady pracuje
  na chytré endoprotéze,
 • 00:06:26 která sama dokáže odhalit
  infekci v těle.
 • 00:06:28 A to díky speciálnímu zařízení,
  které bude uvnitř.
 • 00:06:31 -Ty červené tečky symbolizují
 • 00:06:33 napadení implantátu
  bakteriální infekcí.
 • 00:06:36 Uvnitř toho implantátu
  je elektronika,
 • 00:06:38 ta v podstatě detekuje infekt.
 • 00:06:40 -V takovém případě vyšle signál
  přes chytrý telefon
 • 00:06:44 a upozorní lékaře,
  ten může včas zasáhnout,
 • 00:06:46 a pacient se tak vyhne
  náročné výměně náhrady.
 • 00:06:49 -Můžeme postupovat,
  když uděláme rychle tu diagnózu,
 • 00:06:52 takových rychlým způsobem,
  že se ta endoprotéza jen vyčistí,
 • 00:06:55 nechá se ta původní endoprotéza.
 • 00:06:58 Jedna malá jednoduchá operace
 • 00:07:00 a spolu s antibiotiky
  můžeme tu infekci zaléčit.
 • 00:07:02 -Odolnost implantátu
  teď testují vědci z ČVUT.
 • 00:07:05 -Protézu máme zalitou do materiálu,
 • 00:07:09 jenž má vlastnosti podobné
  jako kost.
 • 00:07:12 A následně ji testujeme na únavu,
 • 00:07:14 tedy cyklicky ji zatěžuje na tom
  stroji, který vidíte za mnou.
 • 00:07:19 -Vydržet musí minimálně
  milion cyklů.
 • 00:07:22 Potom přijde na řadu
  klinické testování.
 • 00:07:25 Pomáhat pacientům
  by mohla zhruba za pět let.
 • 00:07:30 -To je současnost,
  do minulosti se můžete podívat
 • 00:07:33 na výstavě Člověk v náhradách
  v Národním technickém muzeu.
 • 00:07:36 Ta představuje techniku
  ve službách medicíny.
 • 00:07:39 Dozvíte se například, jak se
  měnila podoba umělých končetin.
 • 00:07:43 -Máme tady například onu klasickou,
  dovolím si říct, nohu piráta.
 • 00:07:49 Je to vlastně model z 18. století,
 • 00:07:51 jak vypadala vlastně náhrada
  spodní části končetiny.
 • 00:07:55 Je tady prostě,
  jak se vyvíjel názor na protézy,
 • 00:07:59 ať už spodní části končetiny
  nebo celé končetiny.
 • 00:08:03 A bezesporu je tady také
  zajímavá současnost náhrad.
 • 00:08:08 Tady vidíme třeba náhradu,
  kterou používá Pistorius,
 • 00:08:12 čili to je náhrada končetiny,
 • 00:08:14 která prostě umožňuje
  i vrcholový sport.
 • 00:08:18 -Ve dvanácti místnostech
  jsou stovky lékařských pomůcek,
 • 00:08:22 například
  z oblasti kardiochirurgie.
 • 00:08:25 -Tohle je
  mechanická srdeční náhrada,
 • 00:08:27 která se v 70. a 80. letech
  testovala na telatech.
 • 00:08:31 -Už 118. den žije s umělým srdcem
  z polymethylmethakrylátu.
 • 00:08:36 -Mezi historicky nejvzácnější
  exponáty patří sluchadlo,
 • 00:08:39 které používal
  skladatel Bedřich Smetana.
 • 00:08:42 V části věnované dialýze
  je zase vystavena umělá ledvina,
 • 00:08:46 která v 50. letech
  zachraňovala první české pacienty.
 • 00:08:50 -Začátky dialýzy
  v polovině minulého století
 • 00:08:53 začínaly třeba Alwellovou dialýzou.
 • 00:08:55 Byl to vlastně přístroj,
  kde na jedné straně teče krev,
 • 00:08:59 na druhé straně dialyzační roztok.
 • 00:09:02 A princip je odstraňování
  malých molekul,
 • 00:09:05 které neumí odstranit
  lidská ledvina, která je nemocná.
 • 00:09:15 -Testování bezpečnosti i odolnosti
  materiálů v interiérech aut,
 • 00:09:19 úkol pro nejmodernější laboratoř
  svého druhu,
 • 00:09:21 kterou otevřeli
  ve slovenském Trenčíně.
 • 00:09:24 Je to investice za v přepočtu
  víc než 100 milionů korun.
 • 00:09:28 -Všechno začíná
  ještě ve virtuálním světě.
 • 00:09:31 Z ideálních částí se skládá
  model interiéru.
 • 00:09:34 Vzápětí přichází
  na řadu bezpečnost.
 • 00:09:37 (slovensky) Před tím, než půjde
  do skutečných realizací,
 • 00:09:40 simulujeme jednotlivé partie,
  jak se chovají při nárazech,
 • 00:09:44 v tomto případě jde o boční náraz.
 • 00:09:46 -Když jsou komponenty hotové,
  míří na sérii zátěžových zkoušek.
 • 00:09:49 Tohle jsou takzvané
  klimatické komory,
 • 00:09:52 ve kterých se testuje
  odolnost interiérů
 • 00:09:54 proti extrémním podmínkám.
 • 00:09:56 Přístrojová deska se uzavře
  do boxu,
 • 00:09:58 který představuje karosérii,
 • 00:10:00 na něj místo slunečních paprsků
  dopadají ty z UV lamp.
 • 00:10:04 (slovensky)
  Nastavíme rozsah teplot tak,
 • 00:10:06 aby uvnitř byla teplota
  ve stínu 80 stupňů Celsia.
 • 00:10:10 Tím pádem dosáhneme teploty
  na povrchu přístrojové desky
 • 00:10:13 okolo 115 až 120 stupňů Celsia.
 • 00:10:15 -Když vydrží bez úhony,
  do práce se pustí robot,
 • 00:10:19 který testuje pevnost.
 • 00:10:21 Teď konkrétně v oblasti airbagu,
 • 00:10:23 kde je vrstva materiálu tenčí
  než jinde.
 • 00:10:26 (slovensky) Musíme se přesvědčit
  o tom, že i když je zeslabený,
 • 00:10:29 v reálném provozu je schopný
  odolat silám,
 • 00:10:32 které mohou vzniknout,
  třeba bouchnutí na přístrojovku.
 • 00:10:35 -Po tepelných a zátěžových testech
  probíhá 3D skenování
 • 00:10:38 přístrojové desky, aby se zjistila
  její možná deformace.
 • 00:10:42 Mechanické poškrábání povrchu
  a další část laboratoře.
 • 00:10:46 Mikroskop ukazuje,
  jak mu vrypy ublížily.
 • 00:10:49 Jejich okraje by měly být
  co nejostřejší.
 • 00:10:52 (slovensky) Kdyby byly okraje
  roztřepené, právě to značí,
 • 00:10:55 že ta přilnavost je slabší
 • 00:10:57 a vlastně se ta barva odtrhuje dál
  po tom,
 • 00:10:59 co ji poškodil hrot při testování.
 • 00:11:02 -V těchto pecích se vzorky
  znovu ohřívají,
 • 00:11:05 tentokrát na 80 stupňů,
 • 00:11:07 s cílem zjistit, jak se teplota
  podepsala na jejich pachu.
 • 00:11:13 Laboratoř stála v přepočtu
  víc než 100 milionů korun.
 • 00:11:16 Není to jediná čerstvá investice
 • 00:11:19 v automobilovém průmyslu
  na Slovensku.
 • 00:11:21 Vedle už stojících továren
  sem výrobu stěhuje
 • 00:11:24 hned několik světových značek.
 • 00:11:29 -Lidé s virem HIV se dožívají
  vyššího věku než dřív.
 • 00:11:32 Uvádí to studie
  z britské univerzity v Bristolu.
 • 00:11:35 Ta v letech 1996 až 2010 sledovala
 • 00:11:38 88 000 lidí z Evropy
  a Spojených států.
 • 00:11:41 Průměrná délka života
  u 20letého člověka
 • 00:11:44 se za tu dobu posunula o 10 let.
 • 00:11:47 Studie tvrdí, že lidé, kteří
  zahájili terapii po roce 2008,
 • 00:11:51 mají šanci, že se dožijí 78 let,
  tedy podobně jako zdravý člověk.
 • 00:11:55 Hranice se posouvá hlavně díky
  stále účinnějším lékům.
 • 00:12:00 Jihoafričtí vědci objevili kosti,
  které patřily druhu homo naledi.
 • 00:12:04 Pozůstatky byly staré
  300 000 let.
 • 00:12:06 Doteď se při tom předpokládalo,
 • 00:12:09 že druh homo naledi žil mnohem
  dřív, asi před 2 miliony let.
 • 00:12:13 Nalezené kosti
  jsou prvním důkazem o tom,
 • 00:12:15 že tento druh se na Zemi pohyboval
  současně s homo sapiens,
 • 00:12:19 tedy moderním člověkem.
 • 00:12:20 Homo naledi byl asi 150 centimetrů
  vysoký a chodil po dvou.
 • 00:12:24 Nález může výrazně pomoct
  při zkoumání evoluce člověka.
 • 00:12:51 -Díky umělé inteligenci
  pomáhat včelám
 • 00:12:54 a zároveň otestovat nový typ
 • 00:12:56 bezdrátového datového pokrytí
  určeného pro internet věcí.
 • 00:13:00 To je projekt BeeTech.
 • 00:13:01 Spolupráce
  České zemědělské univerzity
 • 00:13:04 a technologických firem umožní
  včelařům průběžně kontrolovat,
 • 00:13:08 jak se jejich včelám daří.
 • 00:13:10 -Martin Štoncner svoje úly
  kontroluje pravidelně.
 • 00:13:13 Přesto už párkrát propásl
  správný okamžik pro stočení medu,
 • 00:13:17 a jednou dokonce
  o včely úplně přišel,
 • 00:13:19 když mu někdo sebral poklop.
 • 00:13:22 Teď pod úlem testuje
  toto nenápadné zařízení,
 • 00:13:25 díky kterému by nepříjemnostem
  mohl předejít.
 • 00:13:28 -Tady dole, to je úlová váha,
  která v sobě má zabudovaný i modul,
 • 00:13:31 který snímá informace z čidel,
  které jsou umístěny v úlu.
 • 00:13:35 Vlastně můžu identifikovat,
  že s tím včelstvem se něco děje.
 • 00:13:39 -Váha sleduje hmotnost,
  teplotu a vlhkost úlu.
 • 00:13:42 Data průběžně odesílá.
 • 00:13:44 A to s využitím v Česku
  nově budované bezdrátové sítě
 • 00:13:47 datového pokrytí, určené
  pro takzvaný internet věcí.
 • 00:13:51 -Je to celé postavené na tom,
  že se posílá malý objem dat,
 • 00:13:55 takže je to ideální na přenos
  z nějakých čidel.
 • 00:13:58 -Data z podobných senzorů
  by navíc už brzy měl umět
 • 00:14:01 automaticky zpracovávat
  nový internetový portál
 • 00:14:04 Včelstva on-line, který vytváří
  Česká zemědělská univerzita.
 • 00:14:08 -Tak aby včelař
  jednoduchým způsobem mohl zjistit,
 • 00:14:11 zda mu nehrozí
  nějaké onemocnění včel.
 • 00:14:14 Základní funkcí je však
  evidence stanovišť a včelstev.
 • 00:14:17 -Není to o tom, aby včelaři koukali
  dnes a denně do nějakých reportů.
 • 00:14:21 To nechá vlastně na pozadí
  nějakou umělou inteligenci.
 • 00:14:24 A v okamžiku, kdy najde něco,
  co je nestandardního,
 • 00:14:27 přijde třeba SMS
  nebo nějaká zpráva.
 • 00:14:29 -Zařízení se zatím nedá koupit.
 • 00:14:31 Teď se testuje, jak spolu budou
  technologie spolupracovat.
 • 00:14:35 Připravují se tak podmínky
  pro případné výrobce.
 • 00:14:37 -Psychiatrická péče ve střední
  a východní Evropě je zanedbaná.
 • 00:14:41 Tvrdí to mezinárodní tým
  v čele s výzkumníky
 • 00:14:44 z Národního ústavu
  duševního zdraví.
 • 00:14:46 Většina zemí podle nich
  stále upřednostňuje léčbu
 • 00:14:49 ve velkých
  psychiatrických nemocnicích,
 • 00:14:51 budovy jsou navíc ve špatném stavu.
 • 00:14:53 Podle studie navíc někde dochází
 • 00:14:55 i k porušování lidských práv
  a k diskriminaci.
 • 00:14:57 Naopak pozitivně vědci hodnotili
 • 00:14:59 vznik různých dobrovolnických
  organizací nebo komunitních služeb.
 • 00:15:03 "Kura kura" v indonéštině znamená
  "zachraň želvu".
 • 00:15:07 A je to taky název
  záchranného projektu v Indonésii,
 • 00:15:10 na kterém se podílela
  i brněnská zoologická zahrada.
 • 00:15:13 Na ostrově Nusa Penida
  poblíž ostrova Bali
 • 00:15:16 vznikla záchranná stanice
  pro želvy,
 • 00:15:18 které zabavily bezpečnostní orgány
  nelegálním obchodníkům.
 • 00:15:21 Na seznamu ohrožených druhů
  je 70 % všech druhů želv.
 • 00:15:27 Banku pro uchovávání
  až 2 milionů biologických vzorků
 • 00:15:30 letos začne stavět
  Masarykova univerzita v Brně.
 • 00:15:34 Odborníci tam chtějí zkoumat
 • 00:15:35 například vliv škodlivin ve vzduchu
  a vodě na lidské zdraví.
 • 00:15:39 Do největší chystané studie
  by se mělo během 20 let zapojit
 • 00:15:42 až 10 000 rodin.
 • 00:15:44 Odborníci znovu osloví i lidi,
 • 00:15:46 kteří se účastnili
  podobného výzkumu v 90. letech.
 • 00:15:49 Od nich totiž mají
  převážně jen údaje z dotazníků.
 • 00:15:52 -Budeme jim odebírat
  několik různých vzorků,
 • 00:15:55 a ještě opakovaně v čase.
 • 00:15:57 -Tady můžete vidět vzorky
  biologického materiálu,
 • 00:15:59 konkrétně buňky,
  které byly získány
 • 00:16:02 z pupečníkové krve
  od matek ze studie.
 • 00:16:06 -Tvář stará asi 28 000 let.
 • 00:16:09 Patří ženě,
  která žila ve stejné době,
 • 00:16:11 kdy vznikla Věstonická venuše.
 • 00:16:13 Dokonce její ostatky se našly
  jen pár metrů od místa,
 • 00:16:16 kde ležela slavná soška.
 • 00:16:18 -Tehdy byli pohřbíváni
  jako inhumací,
 • 00:16:21 to znamená kostrově do země,
  jenom nějací zvláštní jedinci,
 • 00:16:25 museli hrát nějakou zvláštní roli
  v tehdejší společnosti.
 • 00:16:29 -A proto ji archeologové nazvali
  šamankou.
 • 00:16:32 Při rekonstrukci její tváře
  bylo klíčové zranění,
 • 00:16:35 které utrpěla v dětství.
 • 00:16:37 Konkrétně si zlomila
  kloubní výběžek na spodní čelisti.
 • 00:16:40 V důsledku tak měla víc
  asymetrickou tvář, než je běžné.
 • 00:16:44 -Celková ta střední etáž
  toho obličeje
 • 00:16:46 jako kdyby ustupuje dozadu,
  je zploštělá,
 • 00:16:49 hlava je trošku jako kdyby
  šikmým způsobem dozadu oploštělá.
 • 00:16:55 -Kolegyně Zuzana Neuvirtová
 • 00:16:57 sledovala práci odborníků
  několik týdnů,
 • 00:17:00 a to i v sochařské dílně.
 • 00:17:01 Tam se do natáčení zapojili
  nejen lidé.
 • 00:17:09 -Budeš hvězda.
 • 00:17:11 Ví, kam se má dívat,
  nemusíš mu to ani říkat.
 • 00:17:22 -Internetová encyklopedie,
  kterou může upravovat každý.
 • 00:17:25 Česká verze Wikipedie
  letos slaví 15. výročí.
 • 00:17:28 Takhle vypadala v listopadu
  roku 2002 její hlavní stránka.
 • 00:17:32 Češtinu tehdy ještě doplňovaly
  anglické popisky a také logo.
 • 00:17:36 Vůbec prvním redaktorem
  a správcem české Wikipedie
 • 00:17:39 se stal esperantista
  Miroslav Malovec.
 • 00:17:42 Postupně začali přibývat
  přispěvatelé, takzvaní wikipedisti.
 • 00:17:46 Mezi nimi i filosof Jan Sokol.
 • 00:17:48 -Když se chystalo výročí
  mého tchána Patočky,
 • 00:17:52 tak jsem si všiml,
  že studenti píšou práce o něm
 • 00:17:56 a opakují se tam stejný chyby.
 • 00:17:59 A tak jednoho jsem si vzal stranou
  a říkal jsem mu:
 • 00:18:02 "Kde jste tohle vzal?"
 • 00:18:04 On prozradil,
  že to je z internetu.
 • 00:18:07 No a tak jsem se na to
  prvně tehdy podíval
 • 00:18:10 a zjistil jsem, že...
 • 00:18:13 K svému překvapení jsem zjistil,
  jak je snadné to opravit.
 • 00:18:17 No a už jsem byl chycený,
  pak už jsem...
 • 00:18:20 Opravdu od té doby
  jsem tomu skoro propadl.
 • 00:18:23 -Spolu s editory
  postupně přibývaly i články.
 • 00:18:26 Teď je jich přes 380 000.
 • 00:18:28 Pro představu, to je dvakrát víc
  než má Ottův slovník naučný.
 • 00:18:32 Česká verze Wikipedie ho překonala
  už mezi roky 2010 a 2011.
 • 00:18:36 Každý měsíc tento web navštíví
  lidé z 6,5 milionu počítačů,
 • 00:18:40 tabletů nebo mobilů.
 • 00:18:43 -Některé věcí nám hlídají roboti.
 • 00:18:47 To znamená, že robot třeba
  je schopen zachytit,
 • 00:18:50 když tam někdo přidává
  nějaké vulgarismy,
 • 00:18:52 když tam přidává hodnotící slova.
 • 00:18:55 Kvalitní článek na Wikipedii
  poznáte podle toho,
 • 00:18:58 že má reference a literaturu.
 • 00:19:00 -I Wikipedie odráží aktuální dění.
 • 00:19:02 Během zkouškového období
  nebo před maturitami
 • 00:19:05 se návštěvnost webu
  pravidelně zvyšuje.
 • 00:19:08 A každý měsíc se také mění
  nejhledanější slova.
 • 00:19:11 Třeba letos v dubnu
  se lidé zajímali
 • 00:19:13 především o Velikonoční svátky
 • 00:19:15 nebo hokejové mistrovství světa
  ve Francii.
 • 00:19:21 Méně bolestivá kolonoskopie,
 • 00:19:23 kterou by lidé mohli absolvovat
  za plného vědomí.
 • 00:19:26 To je cíl vědců,
  kteří vyvíjí robotickou kapsli.
 • 00:19:29 Lékaři by ji mohli ovládat na dálku
  pomocí magnetu.
 • 00:19:31 Kapsle má jen 18 milimetrů
  v průměru,
 • 00:19:34 a navíc je její optické vlákno
  mnohem tenčí, než se používá dnes.
 • 00:19:38 Nemusí být totiž
  manuálně zasouváno do střeva.
 • 00:19:42 Čtyři až pět vypitých piv
  výrazně snižuje práh bolesti.
 • 00:19:45 A bolest dokonce potlačuje lépe
  než paracetamol.
 • 00:19:48 Vyplývá to z výsledků metastudie
  lékařů z University of Greenwich,
 • 00:19:52 kteří analyzovali celkem 18 různých
  dílčích studií na toto téma.
 • 00:19:56 Závěry zveřejnili v odborném
  časopise The Journal of Pain.
 • 00:20:00 Kdy a proč se psi naučili dělat
  "psí oči"?
 • 00:20:04 Tedy pohled, který si lidé
  nejčastěji vykládají jako vinu?
 • 00:20:07 Podle posledních výzkumů
  je to dědictví od vlků.
 • 00:20:10 Ti dělají takzvanou
  omluvnou úklonu.
 • 00:20:13 Při ní sklání hlavu dolů,
 • 00:20:15 očima se vyhýbají
  pohledu druhého vlka
 • 00:20:17 a ocas stahují mezi nohy.
 • 00:20:19 Podrobosti najdete
  na webu Věda24.cz.
 • 00:20:26 -Fotí galaxie, mlhoviny, komety,
  zatmění Slunce i Měsíce.
 • 00:20:30 Hostem Hyde Parku Civilizace
  byl astrofotograf Petr Horálek.
 • 00:20:42 -Poslední příprava
  na lov beze zbraní.
 • 00:20:45 Lov, při kterém astronom a fotograf
  Petr Horálek
 • 00:20:48 obvykle míří hodně vysoko.
 • 00:20:50 Nebeské úkazy ho zaujaly
  už v dětství
 • 00:20:53 a staly se jednou
  z jeho životních vášní.
 • 00:20:55 Vášní, která se mu stala i profesí.
 • 00:20:58 -On měl pozorovací deník,
 • 00:21:00 kdy si kreslil každou noc
  oblohu tak, jak vypadala,
 • 00:21:03 včetně komet a podobně.
 • 00:21:05 A kreslil to opravdu rukou,
  očima koukal do dalekohledu,
 • 00:21:09 čili začínal
  jako ten astronom amatér.
 • 00:21:11 -Aby mohl zachytit neobvyklé
  a výjimečné jevy na noční obloze,
 • 00:21:15 cestuje po celé planetě.
 • 00:21:18 A to i kvůli pár minutám,
 • 00:21:20 po které může vidět zatmění Slunce
  nebo Měsíce.
 • 00:21:23 -Já bych to charakterizoval tak,
 • 00:21:25 že ho zatmění Slunce doslova objalo
  a pojmulo,
 • 00:21:28 protože chce vidět opravdu každé.
 • 00:21:31 -Za každým takovýmto snímkem
  může být i několikadenní práce
 • 00:21:34 s gigabajty dat a řadou mezikroků.
 • 00:21:36 Výsledky ale stojí za to.
 • 00:21:38 Stal se takzvaným
  fotografickým ambasadorem
 • 00:21:41 Evropské jižní observatoře.
 • 00:21:42 A třeba americká NASA
 • 00:21:45 už osmkrát vybrala jeho fotku
  jako astronomický snímek dne.
 • 00:21:48 Poprvé v červnu 2014
  s touto poetickou Mléčnou dráhou
 • 00:21:52 focenou na Novém Zélandu.
 • 00:21:53 Pak zaujal třeba přechod Jupitera
  a Venuše přes večerní oblohu
 • 00:21:58 nad Sečskou přehradou.
 • 00:22:00 A zatím poslední snímek
  Petra Horálka, který NASA ocenila,
 • 00:22:04 byl tento, opět z oblíbené
  Sečské přehrady,
 • 00:22:07 tentokrát za zimního slunovratu.
 • 00:22:09 Není divu, že si rychle vysloužil
  přezdívku Planeta Malého Prince.
 • 00:22:16 -Petr Horálek fotil mimo jiné
  na Cookových ostrovech,
 • 00:22:19 v Argentině nebo Ugandě.
 • 00:22:21 V rozhovoru mluvil také
  o sedmi perlách astronomie,
 • 00:22:24 sedmi divech světa astronomie,
  tedy sedmi úkazech,
 • 00:22:26 které by chtěl vyfotit.
 • 00:22:28 Sám říká, že ho nejvíc fascinuje
  zatmění Slunce,
 • 00:22:31 jezdí na každé,
  které se dá ze Země pozorovat.
 • 00:22:34 A platilo to i o roku 2006
  a Turecku.
 • 00:22:37 -To byl vůbec pro mě
  asi nejkrásnější zážitek,
 • 00:22:39 protože to byl úkaz,
  který, jak jsem teď říkal,
 • 00:22:42 tak jsem si vychutnal očima,
  nefotil jsem,
 • 00:22:44 jenom jsem tam měl videokameru,
  ale tu jsem nechal puštěnou
 • 00:22:47 a kochal jsem se očima.
 • 00:22:49 Bylo to na pláži městečka Cirali
  u Středozemního moře,
 • 00:22:52 a ten úkaz byl docela dlouhý.
 • 00:22:54 A právě tam jsem viděl vůbec možná
  tu nejkrásnější sluneční korónu,
 • 00:22:57 která byla nesmírně dlouhá,
  vypadala trošku jako pavouk.
 • 00:23:01 A zároveň tedy jsem měl možnost
  si vychutnat ty emoce těch lidí,
 • 00:23:04 protože vlastně ta pláž,
  na které jsme byli,
 • 00:23:07 tak se velice rychle zaplnila
  tisícovkami lidí.
 • 00:23:09 A opravdu ty emoce byly cítitelné
  na kilometry daleko.
 • 00:23:14 Ovšem to nejkrásnější bylo
  až těsně po tom zatmění,
 • 00:23:17 kdy já jsem potom šel za mými
  přáteli, co tam byli se mnou.
 • 00:23:21 A jeden z nich,
  bohužel dneska už není mezi námi,
 • 00:23:23 Václav Knoll, vlastně bývalý vedoucí
  hvězdárny v Pardubicích,
 • 00:23:27 tam tak seděl jenom na židli
  a kochal se tím,
 • 00:23:30 jak lidi pomaličku odcházejí.
 • 00:23:32 A já jsem říkal:
  "Tak co, jak se ti to líbilo?"
 • 00:23:35 A on byl takový úplně bez řeči,
 • 00:23:37 a přitom byl většinou
  výřečný hodně.
 • 00:23:39 A pak teda z něj vypadlo:
  "No, bylo to úžasný."
 • 00:23:42 Prostě kterému jinému úkazu
  na obloze lidi zatleskají?
 • 00:23:45 Není prostě jiný.
  A o tom to zatmění Slunce je.
 • 00:23:56 -Robot porazil člověka
  v další oblasti.
 • 00:23:59 Ve stolním fotbalu.
 • 00:24:01 Autonomní stroj řízený počítačem
  už několik let vyvíjí
 • 00:24:04 studenti z losangeleské
  Automatic Control Laboratory.
 • 00:24:08 A teď říkají:
  robot už je přesnější, rychlejší
 • 00:24:11 a strategičtější
  než většina lidských hráčů,
 • 00:24:14 a to jak v síle úderu,
  tak i v rychlosti reakce.
 • 00:24:17 Studenti ho teď učí
  různé herní strategie.
 • 00:24:20 Jak vidíte, i věda může být hrou.
  A bude zase za týden, ve VĚDĚ 24.
 • 00:24:24 Těším se na vás, pěkný večer.
 • 00:24:28 Skryté titulky: Alena Kardová,
  Česká televize 2017

Související