iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
15. 1. 2017
17:30 na ČT24

1 2 3 4 5

6 hlasů
2299
zhlédnutí

Věda 24

USA: nový lék na spinální svalovou atrofii — Výzkum českých fyziků na titulní straně časopisu Science — Čeští archeologové zachraňují bombardér z 2. světové války — Šakali v okolí Prahy — Nelegální lov mořských koníků — Sněhové vločky — Hyde Park Civilizace: Josef Koutecký — Mezinárodní soutěž podvodních fotografií

24 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Věda 24

 • 00:00:01 VĚDA 24
 • 00:00:28 -Vítejte v propojeném světě:
 • 00:00:30 lidé, technologie, příroda,
  celý vesmír.
 • 00:00:32 Přeji vám dobrý večer,
  začíná VĚDA 24.
 • 00:00:36 Nový lék pro pacienty
  se spinální svalovou atrofií.
 • 00:00:39 Léčba byla zatím schválena
  ve Spojených státech.
 • 00:00:43 Čeští fyzici se dostali
  na titulní stanu časopisu Science,
 • 00:00:47 vymysleli novou metodu jak studovat
  strukturu nanokrystalů.
 • 00:00:52 Čeští archeologové zkoumali
  trosky amerického bombardéru B-17,
 • 00:00:56 který se zřítil
  na konci druhé světové války
 • 00:00:59 u Rychnova nad Kněžnou.
 • 00:01:04 Naděje pro pacienty se spinální
  svalovou atrofií neboli SMA.
 • 00:01:08 Ve spojených státech
  byl schválen nový druh léčby,
 • 00:01:11 který nemoc nevyléčí,
  ale alespoň zmírní její průběh.
 • 00:01:15 V Evropě lék na registraci
  zatím čeká.
 • 00:01:18 -Elektrický vozík ovládá bravurně.
 • 00:01:20 Bez něj je čtyřletá Božena
  odkázaná na pomoc rodičů.
 • 00:01:24 -Co je nejdůležitější vůbec, je to,
  aby se s tím dítětem cvičilo.
 • 00:01:29 Tomu věnujeme dvě hodiny denně.
 • 00:01:32 -Podobně náročné je to
  i pro Helenu Kočovou a její dceru.
 • 00:01:36 Anna žije se spinální
  svalovou atrofií už deset let.
 • 00:01:40 -V tuto chvíli Anička není schopná
  jakéhokoli pohybu,
 • 00:01:43 sama není schopná se ani přetočit
  ze strany na stranu.
 • 00:01:46 -Obě dívky mají nevyléčitelné
  genetické onemocnění.
 • 00:01:49 V jejich těle se netvoří
  dostatečné množství proteinu
 • 00:01:53 nezbytného pro funkci svalů.
 • 00:01:55 Takovým pacientům
  by měla pomoct léčba,
 • 00:01:58 kterou v prosinci schválil
 • 00:02:00 Americký úřad
  pro kontrolu potravin a léčiv.
 • 00:02:03 -Někteří z těch pacientů opravdu
  dosáhli až toho, že drželi hlavu,
 • 00:02:07 byli schopni sedět,
  dokonce se i postavili.
 • 00:02:09 -Kdyby mi to pomohlo, tak bych
  si to určitě chtěla nechat udělat.
 • 00:02:13 -Preparát teď posuzuje Evropská
  agentura pro léčivé přípravky.
 • 00:02:17 Pokud ho schválí,
  neznamená to automaticky,
 • 00:02:19 že bude i na českém trhu.
 • 00:02:22 Léčba je navíc velmi drahá,
 • 00:02:24 v přepočtu vyjde zhruba
  na 20 milionů korun ročně.
 • 00:02:27 Nová naděje ale rodiče dětí
  motivuje k dalším krokům,
 • 00:02:31 teď zakládají
  pacientskou organizaci.
 • 00:02:34 -Ve chvíli, kdy budeme
  v té pacientské organizaci všichni,
 • 00:02:37 tak věříme, že budeme
  silný partner pro to,
 • 00:02:40 abychom co nejdříve
  mohli se podílet na tom,
 • 00:02:42 aby ta léčba byla
  v České republice.
 • 00:02:45 -To je jedna z nejdůležitějších
  podle mě činností,
 • 00:02:48 které my můžeme jako rodiče dělat.
 • 00:02:50 -Organizace má taky sjednotit
  informace o pacientech.
 • 00:02:54 V Česku jich je teď asi 150.
 • 00:02:59 -Při spinální svalové atrofii
  ubývají nervové buňky v míše.
 • 00:03:03 Proto se lék aplikuje
  co možná nejblíž,
 • 00:03:05 tedy přímo do mozkomíšního moku.
 • 00:03:07 Léčba alespoň zmírní
  projevy nemoci.
 • 00:03:10 -Tato nemoc byla zatím neléčitelná.
 • 00:03:12 My jsme neměli žádnou možnost
  modifikace obtíží,
 • 00:03:16 což teďka se zdá,
  že bychom mohli mít.
 • 00:03:18 A druhý důvod je to,
 • 00:03:21 že ten lék v podstatě upravuje
  přepis genetické informace,
 • 00:03:24 což je také relativně nová metoda,
 • 00:03:27 i když už je schválený lék
  například na svalovou dystrofii
 • 00:03:30 typ Duchenne,
  který funguje na stejném principu.
 • 00:03:33 Ale je to relativně nový lék
  a je to nová metoda,
 • 00:03:36 jak ovlivnit tíži nemocí.
 • 00:03:38 -Genetická modifikace je při léčbě
  důležitá proto,
 • 00:03:41 že nemoc je způsobena mutací
  v jednom z genů.
 • 00:03:44 Zmutovaný gen pak nevytváří
  dostatek proteinu
 • 00:03:47 klíčového pro správné fungování
  motorických neuronů,
 • 00:03:49 tedy nervových buněk
  zodpovědných za práci svalů.
 • 00:03:52 Lékaři rozlišují
  celkem čtyři typy nemoci.
 • 00:03:55 Prvním, tím nejzávažnějším,
  trpí děti,
 • 00:03:57 u kterých se nemoc projeví
  už po narození.
 • 00:03:59 Naopak u čtvrtého typu nemoci
  potíže začínají
 • 00:04:02 až v dospělosti
  a jsou mnohem mírnější.
 • 00:04:04 Spinální svalová atrofie
  je dědičná nemoc.
 • 00:04:06 Zhruba každý čtyřicátý člověk
  v populaci je přenašeč,
 • 00:04:09 tedy nemá žádné symptomy,
 • 00:04:11 ale v jeho DNA je jeden gen zdravý
  a druhý zmutovaný.
 • 00:04:14 Aby byl jeho potomek nemocný,
 • 00:04:16 musí se sejít
  ještě několik okolností.
 • 00:04:18 Zaprvé onemocnění může propuknout
  jen ve chvíli,
 • 00:04:21 kdy spolu mají dítě dva lidé,
  kteří jsou přenašeči nemoci.
 • 00:04:24 Zadruhé: pravděpodobnost,
 • 00:04:26 že dítě dostane od obou rodičů
  poškozený gen, je 25 %.
 • 00:04:29 Jinými slovy,
  ve třech ze čtyřech případů
 • 00:04:31 tak dítě dostane buď změněný gen
 • 00:04:33 jen od jednoho
  nebo od žádného z rodičů.
 • 00:04:36 Bude tak buď dalším přenašečem,
 • 00:04:38 nebo ve své DNA poškozený gen
  mít nebude vůbec.
 • 00:04:40 Každopádně nemoc u něj nepropukne.
 • 00:04:42 Pacienti s SMA potřebují
  neustálou péči.
 • 00:04:45 Helena Kočová, která vychovává
  desetiletou Aničku, popsala,
 • 00:04:48 jak začíná každý jejich všední den.
 • 00:04:51 -Ráno když vstáváme,
  tak nás čeká dvouhodinová
 • 00:04:54 taková časová akce toho
  vůbec se dostat do školy.
 • 00:04:58 To znamená ji obléct,
 • 00:05:00 prostřednictvím zvedáku
  ji přendat na elektrický vozík,
 • 00:05:03 nandat do auta s plošinou,
  přivézt do města do školy.
 • 00:05:07 Během dne samozřejmě
  má spoustu aktivit,
 • 00:05:09 které ale vyžadují vždycky
  osobní asistenci.
 • 00:05:16 -Vědci z Fyzikálního ústavu
  Akademie věd
 • 00:05:19 si připisují mimořádný úspěch.
 • 00:05:21 O jejich práci informuje
  magazín Science,
 • 00:05:23 jeden z nejprestižnějších časopisů
  světa.
 • 00:05:26 A to navíc na titulní straně.
 • 00:05:28 Je to poprvé
  v historii České republiky,
 • 00:05:30 kdy se na obálku dostal výzkum,
  u kterého je hlavním vědcem Čech
 • 00:05:33 a těžiště výzkumu probíhalo u nás.
 • 00:05:35 Fyzici konkrétně vymysleli metodu,
 • 00:05:37 díky které bude možné lépe studovat
  strukturu nanokrystalů.
 • 00:05:41 K tomu využívají
  difrakci elektronů.
 • 00:05:43 -Pro náš výzkum používáme
  elektronový mikroskop,
 • 00:05:47 který nám umožňuje zobrazit
  nanokrystaly s velkým zvětšením.
 • 00:05:51 Tady vidíme obrázek
  se 40 000násobným zvětšením.
 • 00:05:55 A zajímá-li nás struktura jednoho
  konkrétního z těchto krystalů,
 • 00:05:59 tak si tu oblast zájmu vybereme
  a potom přepneme mikroskop
 • 00:06:03 do difrakčního režimu,
  ve kterém zaznamenáváme rozptyl
 • 00:06:07 elektronů na daném krystalu.
 • 00:06:10 A pomocí počítačové analýzy
 • 00:06:13 takovýchto dat
  můžeme potom určit rozmístění atomů
 • 00:06:16 v tom krystalu
  až s přesností na setiny nanometru.
 • 00:06:20 -Vědět, jak vypadá struktura
  na úrovni atomů, je klíčové.
 • 00:06:24 Struktura totiž výrazně ovlivňuje
  vlastnosti látek.
 • 00:06:26 Příkladem je grafit a diamant.
 • 00:06:29 Chemicky se vůbec neliší,
  ale mají jinak poskládané atomy.
 • 00:06:32 A proto mají úplně jiné vlastnosti,
 • 00:06:34 liší se hlavně tvrdostí
  a také využitím v praxi.
 • 00:06:37 Zatímco diamant se dostává
  do šperků,
 • 00:06:39 grafit je tuha v obyčejné tužce.
 • 00:06:41 Struktura ale může ovlivňovat
  látky a materiály i jinak.
 • 00:06:45 -Například rozhoduje o tom,
  jestli daná látka bude vodivá,
 • 00:06:49 nevodivá, magnetická, nemagnetická,
  tvrdá nebo měkká.
 • 00:06:52 A například u léčiva
  může rozhodovat o tom,
 • 00:06:55 jestli dané léčivo léčí
  nebo jestli je to jed.
 • 00:06:58 -Krystalických struktur
  je kolem nás spousta:
 • 00:07:01 kovy, beton, keramika
  nebo i zmiňované léky.
 • 00:07:03 A krystalografie je obor,
  který se rychle rozvíjí.
 • 00:07:06 Jen za loňský rok vědci nahráli
  do veřejných databází
 • 00:07:09 zhruba
  100 000 krystalových struktur,
 • 00:07:11 hlavně různých organických látek.
 • 00:07:13 Objev českých vědců budou moct
  využít výzkumníci po celém světě,
 • 00:07:17 aby mohli rychleji a levněji
  vyvíjet materiály,
 • 00:07:20 které pak budeme používat
  v každodenním životě.
 • 00:07:24 Čeští archeologové zachraňují
  americký bombardér B-17
 • 00:07:28 sestřelený
  na konci druhé světové války.
 • 00:07:30 Stroj přezdívaný "Létající pevnost"
  se zřítil v roce 1945
 • 00:07:34 u Rychnova nad Kněžnou.
 • 00:07:36 Vědci teď poprvé prozkoumali
  trosky letounu.
 • 00:07:41 -Motor, který přes 70 let
  ležel pod zemí.
 • 00:07:44 Poháněl bombardér B-17.
 • 00:07:46 Koncem března 1945 mířil
  ze základny v Itálii na Berlín.
 • 00:07:51 -Byl to jeden z nejznámějších
  motorů druhé světové války,
 • 00:07:55 který bojoval jak na americké,
  tak i na ruské straně.
 • 00:07:58 -Letoun se odchýlil
  od původní trasy.
 • 00:08:00 Nad severočeským Mostem
  na něj začali střílet.
 • 00:08:03 Protileteckou palbu spustili tady.
  V místě tehdejší německé rafinerie.
 • 00:08:07 Kapitán otočil směr na východ.
 • 00:08:10 V těchto místech ale letadlo,
 • 00:08:12 po tom, co posádka vyskočila ven,
  explodovalo.
 • 00:08:14 Jeho zbytky archeologové odkryli
  v říjnu.
 • 00:08:19 Našlo se například
  velké množství střeliva
 • 00:08:22 nebo části potahového materiálu.
 • 00:08:25 Trosky doplňují příběh,
 • 00:08:27 který celý život mapuje
  Libor Pařízek.
 • 00:08:29 Zřícení letadla si pamatuje
  očima čtyřletého chlapce.
 • 00:08:33 -Tady vidíme vykopávání
  jednoho motoru.
 • 00:08:36 A to je opět ta část toho trupu
  s tou americkou hvězdou.
 • 00:08:39 -Jako student začal pátrat
  po osudu amerických pilotů.
 • 00:08:43 -Oni byli sledováni od vletu
  do protektorátu
 • 00:08:46 leteckou hlásnou službou
  německé armády.
 • 00:08:49 -Přežili seskok i německé zajetí.
 • 00:08:51 V 90. letech je Libor Pařízek
  pozval do Černíkovic.
 • 00:08:55 Příběh se šťastným koncem
  narušuje pouze fakt,
 • 00:08:58 že archeologicky významné místo
  utrpělo činností
 • 00:09:02 amatérských hledačů pokladů.
 • 00:09:04 -Posilou budou jen ve chvíli,
 • 00:09:06 kdy budou dělat tu práci
  s dodržením určitých pravidel.
 • 00:09:10 -Některé části letadla
 • 00:09:12 mají podle vědců
  stále doma místní obyvatelé.
 • 00:09:15 Odborně prozkoumané fragmenty
  teď budou
 • 00:09:18 ve Vojenském historickém ústavu.
 • 00:09:22 Skládání trička jako nácvik
  na likvidaci radioaktivního odpadu.
 • 00:09:26 Odborníci z ČVUT vyvíjí metodu,
 • 00:09:28 jak roboty naučit sbírat
  nebezpečný materiál.
 • 00:09:31 Stroje budou pomáhat v Anglii
 • 00:09:33 v oblasti bývalé jaderné elektrárny
  Sellafield.
 • 00:09:36 Vyhořelé palivo mají
  v obřích kontejnerech nejdřív najít
 • 00:09:39 a pak vytřídit.
 • 00:09:41 K tomu potřebují mimo jiné
  právě jemnou motoriku.
 • 00:09:44 Rychlejší šlechtění
  zemědělských plodin,
 • 00:09:46 levnější a efektivnější
  vědecký výzkum.
 • 00:09:48 I to by měl přinést nový objev
  českých vědců
 • 00:09:51 z Ústavu experimentální botaniky
  Akademie věd.
 • 00:09:54 Ti vyvinuli novou metodu
  izolace genů.
 • 00:09:56 Díky ní dokáží rychleji vybrat gen,
  který chtějí u rostliny změnit.
 • 00:10:00 Jejich cílem je pomoct šlechtění
  odrůd odolných vůči změnám klimatu
 • 00:10:04 a zajištění dostatku potravin
  pro rostoucí světovou populaci.
 • 00:10:07 -My, na rozdíl od analyzování
  celé dědičné informace,
 • 00:10:11 rozdělíme nejprve tu informaci
  na malé části,
 • 00:10:14 a pak se zabýváme
  jenom tou malou částí.
 • 00:10:17 Čili namísto hledání
  ve velké kupce sena
 • 00:10:19 hledáme v jedné hromádce,
 • 00:10:22 která představuje možná jenom
  její jednu dvacetinu.
 • 00:10:25 Čili ta práce je mnohem rychlejší
  a efektivnější.
 • 00:10:28 VYTÍ
 • 00:10:31 -Zvuk, který možná čím dál častěji
  uslyší lidé nedaleko Prahy.
 • 00:10:35 Podle vědců z Přírodovědecké
  fakulty Univerzity Karlovy
 • 00:10:38 totiž v okolí hlavního města
  zdomácňuje šakal.
 • 00:10:41 Poprvé ho vyfotili předloni v létě
 • 00:10:43 a pomocí fotopastí ho od té doby
  zachytili už zhruba šedesátkrát.
 • 00:10:47 Šakali žijí přirozeně
  na Balkánském poloostrově.
 • 00:10:49 Postupně se ale začali šířit
  Evropou směrem na severozápad,
 • 00:10:53 mimo jiné
  i kvůli klimatickým změnám.
 • 00:10:55 -Většina druhů má tendenci
  ty svoje areály rozšiřovat
 • 00:10:58 a většinou jim v tom něco brání.
 • 00:11:00 A tady samozřejmě si myslíme,
  že ta změna klimatu,
 • 00:11:03 že to oteplování pravděpodobně hraje
  roli v tom,
 • 00:11:06 že ti šakali se začali šířit.
 • 00:11:08 Ale samozřejmě to nebude
  jediný faktor.
 • 00:11:11 Dalším faktorem může být
  například celková proměna krajiny,
 • 00:11:14 můžou vznikat třeba
  nové koridory šíření
 • 00:11:16 a vůbec vhodnější podmínky
  pro přežití toho druhu v místech,
 • 00:11:20 kde by dříve žít vůbec nemohl.
 • 00:11:26 -Lépe vědět,
  co se děje kolem planety Země,
 • 00:11:29 a víc se tak připravit
  na případnou srážku s asteroidem.
 • 00:11:32 To jsou cíle
  americké Národní strategie.
 • 00:11:35 Odborníci navrhují
  celkem sedm hlavních oblastí
 • 00:11:38 potřebných opatření, mimo jiné
  zvýšení kapacit teleskopů,
 • 00:11:42 které by měly vyhledávat
  nebezpečná tělesa,
 • 00:11:44 a také vylepšení modelování
 • 00:11:46 následků srážky Země
  s vesmírnými objekty.
 • 00:11:49 Ostatky dětí, dospělých i zvířat.
  včetně jednoho krokodýla.
 • 00:11:52 To ukrývaly
  přibližně 3400 let staré hrobky,
 • 00:11:55 které archeologové objevili
 • 00:11:57 v oblasti starověkých
  egyptských lomů na řece Nilu.
 • 00:12:00 Konkrétně v lokalitě Gebel
  el Silsila severně od Asuánu.
 • 00:12:04 Nález švédsko-egyptského týmu
  by měl přinést nové informace
 • 00:12:07 o životním stylu
  a náboženských zvycích
 • 00:12:09 běžných obyvatel starého Egypta.
 • 00:12:12 Ohrožení mořští koníci.
 • 00:12:14 Podle tradiční čínské medicíny
  zvyšují potenci i léčí plešatost.
 • 00:12:18 Vědecké důkazy pro to chybí,
 • 00:12:20 přesto je po nich dál
  velká poptávka,
 • 00:12:22 a dál tak probíhá nelegální lov.
 • 00:12:23 Vážná je situace
  třeba na pobřeží Kambodže.
 • 00:12:28 -Rybáři proti ochráncům přírody
  a kambodžským úřadům.
 • 00:12:32 Při střetech jde někdy i o život.
 • 00:12:37 Jedním z důvodů, proč sem čluny
  často až z Vietnamu míří,
 • 00:12:40 je mořský koník.
 • 00:12:42 Obchod s ním
  je v Kambodži zakázaný,
 • 00:12:44 kus se nicméně dá prodat
  až za 2,5 dolaru.
 • 00:12:47 I když je drobný živočich
  často jen vedlejším úlovkem,
 • 00:12:50 ohrožený je z mnoha stran.
 • 00:13:09 -Ty jsou podle ochránců
  kvůli vlečným sítím nejhorší.
 • 00:13:13 Podle odhadů
 • 00:13:15 tradiční asijská medicína ročně
  spotřebuje 20 milionů koníků.
 • 00:13:20 Údajně pomáhají s řadou problémů,
 • 00:13:22 od nemocí ledvin
  až po nedostatek vlasů.
 • 00:13:25 Koníci ale také slouží
  jako součást šperků
 • 00:13:28 a loví se i kvůli akvaristice.
 • 00:13:47 -V Kambodži se zatím koníky daří
  chránit jen velmi lokálně.
 • 00:13:50 Ochránci přírody chrání
  například okolí tohoto ostrova.
 • 00:13:53 Pozitivní výsledky zaznamenali
  už za 3 roky.
 • 00:14:11 -Pomoci by mohla
  námořní ochranná zóna,
 • 00:14:14 kterou by místní vláda měla
  vyhlásit v polovině tohoto roku.
 • 00:14:20 -15. ledna 1885 vyfotil Američan
  Wilson Bentley pod mikroskopem
 • 00:14:25 první fotky sněhových vloček.
 • 00:14:26 Celkem za svůj život udělal
  asi 5000 fotek,
 • 00:14:29 jednotlivé originály
  se dnes prodávají
 • 00:14:32 i za 90 000 dolarů za kus.
 • 00:14:34 Už on si všiml, že se jednotlivé
  vločky liší. A nejen to.
 • 00:14:37 Říká se, že se sněhovými vločkami
  je to stejné jako s lidmi,
 • 00:14:40 žádné dvě nejsou stejné.
 • 00:14:42 Tohle je číslo,
  které vyjadřuje
 • 00:14:44 počet možných variant
  sněhových vloček, tedy 1 a 768 nul.
 • 00:14:48 O jednu víc,
  než se nám vešlo na projekci.
 • 00:14:51 To je pro představu
  mnohem větší číslo,
 • 00:14:53 než které vyjadřuje počet atomů
  v celém vesmíru.
 • 00:14:56 Dokonce ani v laboratoři se vědcům
  nepodařilo vytvořit stejné vločky.
 • 00:14:59 Na první pohled vypadají stejně,
  ale liší se v detailech.
 • 00:15:03 Sněhová vločka vzniká, až když
  se spojí několik ledových krystalů.
 • 00:15:06 Ty mají různé tvary.
 • 00:15:08 Mohou to být třeba sloupky,
  jehličky nebo trubičky,
 • 00:15:11 které mohou být široké
  jen jako lidský vlas.
 • 00:15:13 Také to mohou být různé destičky
  s různým rýhováním.
 • 00:15:16 A ve výjimečných případech
  dokonce může mít krystal
 • 00:15:18 i trojúhelníkový tvar.
 • 00:15:20 Typický je ale samozřejmě
  tento tvar,
 • 00:15:23 symetrický hvězdicovitý
  rozvětvený krystal.
 • 00:15:25 Výsledný tvar krystalů či vloček
  také ovlivňuje teplota a vlhkost.
 • 00:15:29 Vyšší vlhkost znamená
  větší rozvětvené vločky,
 • 00:15:32 naopak v sušším prostředí vznikají
  jen malé krystaly.
 • 00:15:35 Tvar ovlivňuje i to,
  jak krystal vznikl,
 • 00:15:38 jestli z vody
  nebo rovnou z vodní páry
 • 00:15:40 a kapalné skupenství se přeskočilo.
 • 00:15:42 Navíc se sněhové krystaly mění
  i cestou z mraků na zem.
 • 00:15:45 Za tu dobu se mohu změnit
  i víc než tisíckrát.
 • 00:15:48 Další podrobnosti
  o vzniku a tvarech sněhových vloček
 • 00:15:51 se dozvíte na webu Věda24.cz,
 • 00:15:53 kde je pro vás připravený souhrn
  od meteorologa Vladimíra Piskaly.
 • 00:16:01 Za pět let by se na obloze
  měla objevit nová hvězda,
 • 00:16:04 červeně zářící
  a jasná jako Polárka.
 • 00:16:06 Říkají američtí astronomové,
 • 00:16:08 kteří pomocí matematického modelu
  vypočítali,
 • 00:16:11 že se v roce 2022 srazí dvě hvězdy
  binárního systému,
 • 00:16:14 který sledují už 9 let.
 • 00:16:16 Exploze by měla být viditelná
  v souhvězdí Labutě
 • 00:16:19 ve skupině hvězd Severní kříž.
 • 00:16:21 Sestrojil podvodní kameru
  i dýchací přístroj pro potápěče
 • 00:16:25 a natočil
  první podmořský barevný film.
 • 00:16:28 Francouzi teď natočili film o něm.
  Oceánograf Jacques-Yves Cousteau.
 • 00:16:33 Autor asi padesátky knih
 • 00:16:35 a víc než stovky
  přírodovědných dokumentů,
 • 00:16:37 které ale vznikaly
  často kontroverzním způsobem.
 • 00:16:40 Kam až byl ochotný zajít
  pro dobrý záběr,
 • 00:16:42 se dočtete na webu Věda24.cz.
 • 00:16:46 Přimět zuby, aby se samy uzdravily,
  to je plán britských vědců.
 • 00:16:49 Při infekci nebo traumatu
  zub přirozeně vyprodukuje
 • 00:16:52 úzkou vrstvu dentinu
  neboli zuboviny,
 • 00:16:55 kterou potáhne postižené místo.
 • 00:16:57 Větší poškození
  už ale opravit nedokáže
 • 00:16:59 a člověk musí k zubaři.
 • 00:17:01 Vědci teď chtějí pomocí stimulace
  kmenových buněk docílit toho,
 • 00:17:05 aby byl zub schopný vytvořit
  dentinu mnohem víc.
 • 00:17:12 Profesor Josef Koutecký.
 • 00:17:14 V 60. letech začal
  v Československu budovat obor,
 • 00:17:17 kterému se nikdo nechtěl věnovat.
 • 00:17:19 Založil dětskou onkologii.
 • 00:17:21 Když začínal, umíralo 97 % dětí
  se zhoubným nádorem.
 • 00:17:24 Dnes jich 83 % přežívá.
 • 00:17:28 -Chirurg, který se stal prvním
  dětským onkologem v Československu.
 • 00:17:32 A tento obor vybudoval.
 • 00:17:34 V 60. letech mu téměř
  všichni pacienti umírali,
 • 00:17:36 postupně to ale začal měnit.
 • 00:17:39 Pomohl mu příchod chemoterapie,
  nových léků
 • 00:17:41 a také soustředění léčby
  na jedno místo,
 • 00:17:44 na Kliniku dětské onkologie
  v Motole,
 • 00:17:46 která vznikla v roce 1983.
 • 00:17:48 -Zdravotnická technika
 • 00:17:50 i bohaté zkušenosti
  a vědomosti lékařů
 • 00:17:53 byly soustředěny do jediného,
  vysoce specializovaného centra,
 • 00:17:56 které je jediným pracovištěm
  tohoto druhu v Československu,
 • 00:17:59 ale také ojedinělým v Evropě.
 • 00:18:01 -Sem mířily téměř všechny
  české a slovenské děti
 • 00:18:04 s nádorovým onemocněním.
 • 00:18:06 A dařilo se jich
  stále víc zachraňovat.
 • 00:18:08 -To zlepšování se dělo poměrně
  velmi razantně do poloviny 90. let,
 • 00:18:12 kdy za 30 let se šance zlepšila
  z těch méně než 5 %
 • 00:18:16 na nějakých 70 až 80 % vyléčených.
 • 00:18:19 -A to
  ve velmi složitých podmínkách,
 • 00:18:21 chyběly léky, přístroje i peníze.
 • 00:18:24 To profesora Kouteckého přimělo
  k ve své době neobvyklé výzvě.
 • 00:18:28 A těsně před pádem komunismu
  apeloval na občany a podniky,
 • 00:18:32 aby nemocným dětem pomohli.
 • 00:18:34 Sbírka Národ dětem
  pokračovala i po listopadu 1989
 • 00:18:38 a přinesla potřebné peníze.
 • 00:18:40 -Bylo to pro nás něco naprosto
  fascinujícího a něco nečekaného,
 • 00:18:44 protože celých těch 40 let,
  co dělám medicínu,
 • 00:18:48 jsem se absolutně
  s ničím takovým nesetkal.
 • 00:18:51 A naopak to bylo brzděno,
 • 00:18:53 protože jsme nesměli říkat,
  že máme nějaký nedostatek.
 • 00:18:56 -Profesor Koutecký stál
  v čele kliniky až do roku 2004.
 • 00:19:00 Dochází tam ale dodnes,
  stejně jako dodnes píše,
 • 00:19:03 také o klasické hudbě
  nebo dětské příběhy.
 • 00:19:06 Za svou činnost získal
  celou řadu ocenění
 • 00:19:09 včetně Medaile za zásluhy
  od prezidenta Václava Havla.
 • 00:19:15 V Hyde Parku Civilizace mluvil
  mimo jiné o tom,
 • 00:19:18 jak se vyrovnává
  se smrtí dětských pacientů,
 • 00:19:21 jak by měl lékař mluvit
  nejenom s pacientem,
 • 00:19:23 ale také s jeho nejbližšími.
 • 00:19:25 Popisoval, proč si myslí,
  že ženy jsou silnější než muži.
 • 00:19:28 A také popisoval,
 • 00:19:30 jak vypadaly úplné začátky
  dětské onkologie v Československu
 • 00:19:34 -Neměli jsme nic
  a neměli jsme prostředky,
 • 00:19:37 i když jsme žádali,
  neměli jsme přístroje.
 • 00:19:42 Neměli jsme sami radioterapii,
 • 00:19:45 děti jsme rozváželi do ostatních
  radioterapeutických pracovišť
 • 00:19:50 po Praze, to jest na Bulovku,
  na Karlovo náměstí a na Vinohrady.
 • 00:19:55 Neměli jsme léky, museli jsme žádat
  o mimořádný dovoz,
 • 00:19:59 jenomže to trvalo někdy
  také měsíce.
 • 00:20:02 A samozřejmě do té doby
  to dítě umřelo.
 • 00:20:06 Ovšem když, a to se nesmělo,
  ale samozřejmě jsme nabádali
 • 00:20:10 nebo jsem nabádal rodiče,
  jestli mají někoho v zahraničí,
 • 00:20:14 kdo by mu poslal lék, nebo známé,
 • 00:20:17 a on mu ho skutečně nějakým způsobem
  poslal nebo propašoval,
 • 00:20:21 tak samozřejmě dávky
  užívané pro děti jsou menší
 • 00:20:25 a z té lahvičky bylo možné léčit
  nejen to dítě,
 • 00:20:29 které bylo obdařeno tím lékem,
 • 00:20:32 ale i některé dítě jiné.
 • 00:20:34 -Jak často jste se dostal
  do situace, kdy jste viděl,
 • 00:20:37 že už na to další dítě
  ten lék nezbývá,
 • 00:20:40 a přitom vy jste věděl,
  že by mohl pomoct?
 • 00:20:42 -Samozřejmě jsme se
  do takové situace dostávali
 • 00:20:45 a byli jsme bezmocní.
 • 00:20:48 -Jak jste se v tu chvíli
 • 00:20:50 s touto konkrétní bezmocí
  vyrovnával?
 • 00:20:53 -Měl jsem vztek samozřejmě.
  Co jiného jsem mohl mít?
 • 00:20:59 -Komunistická strana chtěla,
  abyste vstoupil mezi ně,
 • 00:21:02 abyste vstoupil
  do komunistické strany.
 • 00:21:05 Vy jste to opakovaně odmítl s tím,
 • 00:21:07 že by se na to váš otec nikdy
  nemohl podívat přímým pohledem,
 • 00:21:11 protože jeho, jak říkáte,
  komunisté doslova zničili,
 • 00:21:15 poslali do kladenských hutí.
 • 00:21:16 Stejně tak se vás snažila získat
  na svoji stranu StB.
 • 00:21:20 Jak jste ji odmítl
  a jak jste nakonec zajistil,
 • 00:21:23 že se StB o vás přestala zajímat?
 • 00:21:28 -StB se o mě snažila,
  nebo se mě snažila získat dvakrát.
 • 00:21:34 A samozřejmě když jsem odmítnul,
 • 00:21:38 tak jsem měl určité obavy,
 • 00:21:40 jaké to bude mít následky.
 • 00:21:43 Ale ten někdo nad námi
  vždycky ty věci zařídí nějak dobře.
 • 00:21:50 Za asi tři čtyři měsíce poté,
  co jsem odmítnul
 • 00:21:53 teda po dvouhodinovém přesvědčování
  v Bartolomějské ulici,
 • 00:21:58 se ozval na stole telefon,
  v mé pracovně.
 • 00:22:02 Já jsem ho zvednul,
  tam se ozvalo jméno
 • 00:22:05 jednoho z těch estébáků,
  kteří mě přemlouvali.
 • 00:22:09 Samozřejmě to byla jména smyšlená.
 • 00:22:14 Já jsem se lekl,
  že zas něco takového nastane,
 • 00:22:18 ale ono nenastalo,
  on přišel s prosbou,
 • 00:22:21 že jeho kamarád,
 • 00:22:23 se kterým studoval na té
  estébácké škole v Sovětském svazu,
 • 00:22:28 má dcerku,
  a ta dcerka že má zhoubný nádor.
 • 00:22:31 No samozřejmě léčím všechny děti,
 • 00:22:33 ať to byli estébáci
  nebo neestébáci.
 • 00:22:37 Ono jich mimo jiné bylo víc
  v té době,
 • 00:22:41 jejichž děti jsem léčil.
 • 00:22:46 A to dítě jsem okamžitě přijal.
 • 00:22:49 Byl to zhoubný nádor ledviny,
  ovšem velmi pokročilý,
 • 00:22:53 který prorůstal ledvinovou žilou
  do dolní duté žíly.
 • 00:22:58 Takže už ta operace byla
  neobyčejně závažná,
 • 00:23:02 museli jsme si dokonce k ní přizvat
  tedy i cévního chirurga
 • 00:23:06 z našeho
  kardiochirurgického pracoviště.
 • 00:23:09 Ale nakonec
  to všechno dobře dopadlo.
 • 00:23:12 Od té doby jsem měl od StB pokoj.
 • 00:23:22 Back to bubble,
  tedy zpátky do bubliny.
 • 00:23:25 Název snímku české fotografky
  Lucie Drlíkové.
 • 00:23:28 Ta s ním uspěla
  na mezinárodní soutěži
 • 00:23:31 podvodních fotografií Ocean Art
  Underwater Photo Competition.
 • 00:23:34 Umístila se na třetím místě
  v jedné z celkem 16 kategorií.
 • 00:23:37 Tu v roce 2014 dokonce vyhrála.
 • 00:23:40 A tohle už je přehled
  vítězných snímků,
 • 00:23:42 alespoň z některých kategorií.
 • 00:23:44 Zaujala nás třeba
  měchýřovka portugalská,
 • 00:23:46 to je žahavec, který i se svými
  chapadly dosahuje délky 30 metrů.
 • 00:23:50 Nebo část mořského pláštěnce.
 • 00:23:52 Nejde o rostlinu, jak by se
  na první pohled mohlo zdát,
 • 00:23:55 ale o živočicha.
 • 00:23:57 A také nás zaujal potápěč
  doslova obalený hejnem ryb.
 • 00:24:00 Kompletní galerii vítězných snímků
  najdete na webu Věda24.cz.
 • 00:24:04 A velký souhrn vědeckého dění
  z České republiky i ze světa
 • 00:24:07 z uplynulého týdne samozřejmě
  na ČT24 v půl sedmé zase v neděli.
 • 00:24:11 Na shledanou.
 • 00:24:14 Skryté titulky: Alena Kardová,
  Česká televize 2017

Související