iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
29. 6. 2016
22:05 na ČT art

1 2 3 4 5

1 hlas
6433
zhlédnutí

To bylo Pražské jaro 2016

Nejzajímavější okamžiky, rozhovory a postřehy ze 71. ročníku mezinárodního hudebního festivalu.

26 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

To bylo Pražské jaro 2016

 • 00:00:54 Definovat jedním či dvěma slovy
  Pražské jaro s jeho 50 koncerty
 • 00:00:57 a přidruženými divadelními
  představeními, není určitě snadné.
 • 00:01:02 Já věřím, že ten ročník byl bohatý
  a umělecky spolehlivý.
 • 00:01:09 Po 70. letech festivalu přidat 71.
  není snadný,
 • 00:01:15 zejména když vezmeme v potaz,
 • 00:01:16 jaká všechna očekávání
  se vůči festivalu upínají,
 • 00:01:23 ale věřím tomu, že až na ten ročník
  někdo pohlédne s odstupem času,
 • 00:01:27 tak ho bude brát jako dobrý
  příspěvek do té sedmdesátileté,
 • 00:01:32 nyní již teda 71. tradice.
 • 00:01:42 Kdybych měl odpovědět na otázku
  tří zajímavých koncertů,
 • 00:01:46 které bych vybral z té bohaté
  nabídky festivalu,
 • 00:01:49 tak bych možná zůstal v segmentu
  symfonických orchestrů.
 • 00:01:53 Tam zcela logicky na první místě
 • 00:01:55 uvedu zahajovací koncert
  České filharmonie s Paavo Järvim.
 • 00:01:59 Myslím si, že se tam ukázalo
  šťastné spojení dirigenta,
 • 00:02:02 který má na naše tradiční dílo
  svébytný názor,
 • 00:02:06 a orchestru, který samozřejmě
  to dílo zná dokonale,
 • 00:02:08 ale zároveň je schopen
  velmi flexibilně vyjít vstříc
 • 00:02:12 tomu názoru hostujícího dirigenta.
  To mě velmi zaujalo
 • 00:02:16 a v té tradici provádění Mé vlasti
  to byl další střípek,
 • 00:02:21 který právě tu tradici zpestřuje
 • 00:02:23 a dává tomu nějakou další
  přidanou hodnotu.
 • 00:02:29 -Smetanovu Mou vlast vnímám
  jako dokonalé mistrovské dílo.
 • 00:02:33 Je docela zábavné sledovat,
 • 00:02:35 že zatímco v některých zemích
  tento cyklus chápou
 • 00:02:38 jako poměrně dlouhou kompozici,
 • 00:02:40 tady je vnímána především jako
  součást národní identity a hrdosti.
 • 00:02:47 Venku se nejčastěji hrává Vltava,
  která je pochopitelně fantastická,
 • 00:02:51 ale Smetana napsal tolik dalších
  skvostných pasáží!
 • 00:02:55 Vlastně každá z částí cyklu
  přináší něco mimořádného.
 • 00:02:58 Já sám mám nejraději Šárku.
 • 00:03:09 -Ze symfonických programů
  mě dále velmi zaujalo
 • 00:03:11 hostování Litevského národního
  symfonického orchestru,
 • 00:03:15 který řídil jeho šéfdirigent
  Modestas Pitrenas.
 • 00:03:19 Tam jsme měli vzácnou příležitost
 • 00:03:21 seznámit se s významným soudobým
  dílem z této oblasti hudební Evropy
 • 00:03:26 a to oratorium Broniuse Kutavičiuse
  nás přesvědčilo o tom,
 • 00:03:31 že soudobá hudba může být jiná,
  než bychom očekávali,
 • 00:03:34 možná méně experimentální,
 • 00:03:36 ale přesto velmi atraktivní
  a novátorská.
 • 00:03:39 A pro nás to bylo dobré pobídnutí
  k tomu,
 • 00:03:42 abychom neopomíjeli soudobou hudbu
  jako takovou,
 • 00:03:45 ale také abychom neopomíjeli
  právě ten region Pobaltí,
 • 00:03:49 který je složen z malých států
  a malých národů,
 • 00:03:52 ale každý z nich je de facto
  vlastně hudební velmocí.
 • 00:03:55 To byl mimořádně zajímavý zážitek,
 • 00:03:58 i díky účasti skvělého Kaunaského
  sboru,
 • 00:04:00 který pak následně
  měl vlastní večer,
 • 00:04:03 kde opět nás přesvědčil o tom,
  že sborové umění v těchto zemích
 • 00:04:05 je skutečně pevnou součástí
  národní kultury.
 • 00:04:14 Do třetice bych uvedl hostování
 • 00:04:16 symfonického orchestru
  ze Singapuru,
 • 00:04:19 jehož sólistou byl slavný houslista
  Gil Shaham.
 • 00:04:22 Tam jsme se zase přesvědčili o tom,
 • 00:04:24 že naše předsudky vůči symfonickým
  orchestrům z Dálného východu
 • 00:04:28 jsou mylné, protože orchestr
  podal skvělý výkon
 • 00:04:31 a byl tomuto slavnému houslistovi
 • 00:04:34 více než dobrým a kvalitním
  partnerem.
 • 00:04:43 -Dnes zahrajeme koncert e-moll
  Felixe Mendelssohna Bartholdyho.
 • 00:04:47 Řadí se k těm neúžasnějším
  mistrovským dílům.
 • 00:04:50 Mendelssohn ho psal v období,
  kdy byl na vrcholu tvůrčích sil.
 • 00:04:55 Byl neskutečně talentovaný
  a dokázal pracovat velmi rychle.
 • 00:05:00 Ovšem nad houslovým koncertem
  strávil mnoho měsíců,
 • 00:05:02 stále něco vylepšoval.
  Neustále žasnu nad tím,
 • 00:05:06 s jakým umem, elegancí
  a také řadou experimentů
 • 00:05:09 vyřešil formální záležitosti.
 • 00:05:14 Do stavby díla vnesl spoustu
  moderních, nových a svěžích prvků.
 • 00:05:18 Tak třeba odstranil tradiční
  tutti orchestru.
 • 00:05:21 Housle přímo nastoupí
  s touhle vemlouvavou melodií.
 • 00:06:03 -Pravidelní návštěvníci Pražského
  jara mají festival co do míst
 • 00:06:08 nejvíce samozřejmě spojený
 • 00:06:09 s Dvořákovou síní pražského
  Rudolfina
 • 00:06:12 a Smetanovou síní Obecního domu.
 • 00:06:15 Pražské jaro jednak tradičně,
  jednak do určité míry i nově,
 • 00:06:18 se snaží objevovat
  i nové koncertní prostory,
 • 00:06:21 nebo vůbec místa,
  kde se prezentuje.
 • 00:06:25 Je zřejmé, že Pražské jaro
  vlastně si etablovalo
 • 00:06:27 jako jeden z nových tradičních sálů
 • 00:06:30 dopravní halu
  Národního technického muzea,
 • 00:06:32 kde nabízíme určité alternativní
  programy,
 • 00:06:34 využíváme samozřejmě tradičně
 • 00:06:37 zajímavá místa pražských kostelů
  a mnohé další,
 • 00:06:41 ale rád také zmíním letošní
  vystoupení čínského divadla
 • 00:06:45 v Divadle ABC.
 • 00:06:47 Tam když v tomto divadle
  člověk chodí,
 • 00:06:50 tak potkává fiktivně na chodbách
  Voskovce a Wericha,
 • 00:06:53 takže ten genius loci
  i na takovém místě
 • 00:06:57 je pro nás velmi inspirující
  a zajímavý.
 • 00:07:01 Rád bych také zmínil to,
 • 00:07:02 že jsme vlastně letos
  experimentálně
 • 00:07:04 na Hradčanském náměstí umístili
  naše informační centrum,
 • 00:07:07 kterému jsme říkali
  Hudebně-kulturní kontejner,
 • 00:07:11 který myslím, že měl velký úspěch.
 • 00:07:13 My v příštích letech možná budeme
  hledat strategičtější místo.
 • 00:07:17 Tady jsme byli zaměřeni hodně
  na zahraniční návštěvníky,
 • 00:07:20 ale i to rád zmíním,
 • 00:07:22 protože Pražské jaro nechce být
  škatulkováno
 • 00:07:24 pouze v tradičních koncertních
  síních,
 • 00:07:27 ale chce vykročit do města
  v širším slova smyslu.
 • 00:07:33 Pražské jaro je pochopitelně
  festival klasické hudby,
 • 00:07:35 ale to neznamená, že bychom
  nesledovali skvělé umělecké výkony
 • 00:07:39 i v jiných hudebních oborech.
 • 00:07:42 A to byl také jeden z důvodů,
 • 00:07:43 proč jsme pozvali na Pražské jaro
  do Mercedes Fora Radima Hladíka,
 • 00:07:47 kterého považujeme za mistra
  svého oboru.
 • 00:07:49 Je to skvělý rockový kytarista.
 • 00:07:53 Pocta takové osobnosti
  je pro nás radostí,
 • 00:07:55 a i když je to výlet
  do té sousední hudby,
 • 00:07:58 jsem přesvědčen o tom,
  že to na Pražské jaro patří
 • 00:08:00 a Radim Hladík s omlazeným souborem
  Blue Effect byl velkým přínosem.
 • 00:08:06 A nejenom zpestřením,
  ale i přesvědčením toho,
 • 00:08:10 že hudební umění skutečně
  nemá hranice.
 • 00:08:21 Téměř všichni dobře vědí,
 • 00:08:22 že Pražské jaro tradičně začíná
  12. května koncertem,
 • 00:08:26 který je vlastně poctou
  Bedřichu Smetanovi, Mou vlastí,
 • 00:08:28 ale z času na čas, je-li pro to
  vhodná příležitost,
 • 00:08:32 zařazujeme před slavnostním
  zahájením festivalu Prolog.
 • 00:08:36 V tomto roce jsme tak učinili
  proto,
 • 00:08:38 že jsme já a můj kolega navštívili
  na konci minulého roku
 • 00:08:43 koncert laureátů slavné varšavské
  soutěže klavíristů,
 • 00:08:47 věnované Chopinovi,
 • 00:08:49 a byli jsme fascinováni výkonem
  vítěze této soutěže,
 • 00:08:52 korejského pianisty Seong-Jin Cho,
 • 00:08:56 a využili jsme vzácnou příležitost,
 • 00:08:58 že on si udělal čas na Pražské jaro
  7. května.
 • 00:09:01 Proto jsme vlastně už 7. května
  nabídli pražskému publiku
 • 00:09:03 možnost seznámit se s uměním
 • 00:09:06 vlastně nedávného vítěze této
  slavné varšavské klavírní soutěže.
 • 00:09:19 Zařadit do Pražského jara
  večer věnovaný flamencu,
 • 00:09:23 a ještě k tomu v Rudolfinu,
 • 00:09:25 kde se pro to musely vytvořit
  specifické podmínky,
 • 00:09:27 vlastně nad tím stálým pódiem
  vybudovat
 • 00:09:31 ještě jedno pódium taneční,
  byl možná odvážný kousek,
 • 00:09:36 ale reakce diváků byla
  velmi spontánní,
 • 00:09:39 stejně jako byl spontánní výkon
 • 00:09:41 toho skvělého španělského souboru
  RETOrno.
 • 00:09:45 Myslím si, že to je věc,
  která na Pražské jaro patří.
 • 00:09:48 My jsme trochu vehementním způsobem
  demonstrovali naše rozhodnutí
 • 00:09:51 věnovat se nejenom v tomto ročníku,
  ale i v dalších,
 • 00:09:55 určitým způsobem i systematicky
  prezentování
 • 00:09:59 ibero-americké kultury,
  to znamená, Španělsko, Portugalsko
 • 00:10:01 a vlastně celá Jižní
  a Střední Amerika.
 • 00:10:05 Zapomínáme na to, že je to pevná
  součást
 • 00:10:06 vlastně té evropské kulturní
  tradice
 • 00:10:09 a věříme, že i v příštích ročnících
  diváky ty určité kusy programu,
 • 00:10:16 které jsou inspirovány tímto
  světem, zaujmou.
 • 00:10:23 -Na flamencu se mi líbí
  absolutně všechno.
 • 00:10:25 Jeho hudba, tanec, historie,
  jeho vášeň.
 • 00:10:30 My, co žijeme ve světě flamenca,
  žijeme jenom z něj a jenom pro něj.
 • 00:10:41 -Jednou z velkých uměleckých
  osobností,
 • 00:10:43 které se pravidelně vrací
  na Pražské jaro,
 • 00:10:45 je skvělý americký pianista
  Murray Perahia.
 • 00:10:47 V letošním ročníku vystoupil
  již tradičně
 • 00:10:50 se souborem Academy of St Martin
  in the Fields,
 • 00:10:53 na jehož uměleckém řízení
  se také významně podílí.
 • 00:10:56 Perahia je mimořádnou osobností
 • 00:10:59 a v Praze se již etabloval
  do té míry,
 • 00:11:03 že jeho koncerty patří k těm,
  které bývají vyprodány jako první.
 • 00:11:08 Zajímavostí, která dokládá to,
 • 00:11:10 že Perahia je také velkorysým
  člověkem, je to,
 • 00:11:12 že vlastně nabídl zdarma
  Master Classes pro mladé hudebníky,
 • 00:11:16 a bylo to zajímavé nejenom pro ty,
 • 00:11:18 kteří se mohli seznámit
  s jeho názorem na různé věci
 • 00:11:23 formou konzultace,
  ale bylo také zajímavé pro diváky,
 • 00:11:26 kteří se těch Master Classes
  zúčastnili,
 • 00:11:29 protože nahlédnout do dílny
  světového pianisty
 • 00:11:33 je zajímavé jak pro jeho
  mladší kolegy,
 • 00:11:36 tak samozřejmě i pro diváky,
 • 00:11:37 kteří se o tento segment hudby
  hlouběji zajímají.
 • 00:11:43 -Na Pražském jaru je to pro mne
  vždy skvělé.
 • 00:11:44 Krásné vzpomínky mám na všechna
  zdejší vystoupení.
 • 00:11:47 Mimořádný pro mne byl i můj
  dosud poslední festivalový recitál.
 • 00:11:52 Vždycky se cítím téměř jako doma,
  ani nevím proč.
 • 00:11:55 S Akademií sv. Martina v polích
  jsme v těsném a blízkém vztahu.
 • 00:11:59 Mám u nich i pozici hlavního
  hostujícího dirigenta,
 • 00:12:01 ale to není rozhodující.
 • 00:12:03 Podstatná je naše vzájemná
  schopnost
 • 00:12:04 navázat muzikantské partnerství
 • 00:12:06 a věnovat se společně komorní
  hudbě,
 • 00:12:08 nikoli jako dirigent na jedné
  a orchestr na druhé straně,
 • 00:12:11 ale jako rovnocenní hudebníci.
  To je ohromná hodnota.
 • 00:12:15 Oni milují hudbu a náš vztah
  je pro mě proto důležitý.
 • 00:12:20 -Ke koncertu skladatelského
  sdružení Harmonia
 • 00:12:23 řeknu pouze tolik, že Pražské jaro
  považuje za svoji povinnost
 • 00:12:26 nabízet pravidelně okénko
  právě skladatelským sdružením.
 • 00:12:31 My jsme v minulosti třeba
  na Pražském jaru měli
 • 00:12:33 i ty slavné úterky,
  umělecké besedy.
 • 00:12:36 Myslím si, že to patří ke kultuře
  festivalu
 • 00:12:38 a je správné jaksi ukázat
  publiku to,
 • 00:12:42 že skladatelé se sdružují
  do různých obcí a spolků.
 • 00:12:45 Sdružuje je vždycky nějaký společný
  názor, estetický a obecně kulturní,
 • 00:12:51 a je dobré dávat publiku najevo,
 • 00:12:54 že tady máme soudobé autory,
  slavné a významné,
 • 00:12:58 které máme často tendenci
  podceňovat a přehlížet.
 • 00:13:03 -A můžu se převlíct.
 • 00:13:06 -Tak je to vždycky obrovská radost,
 • 00:13:08 když člověk slyší v takové
  interpretaci dílo, které napsal.
 • 00:13:10 Teď je to světová premiéra,
  ještě to nikdy nezaznělo,
 • 00:13:14 a v rukou mistra Ivana Kusnjera
  a Daniela Wiesnera
 • 00:13:17 je to obrovská radost,
 • 00:13:19 protože jsou to nesmírně
  kompetentní interpreti,
 • 00:13:22 kteří dělají vždycky skvělou práci
  a známe se už desetiletí.
 • 00:13:36 -Je to napsané opravdu teda
  pro barytona, ne začátečníka.
 • 00:13:41 S tím barytonem se Juraj Filas
  moc nemazlí
 • 00:13:47 a je to těžce napsaný
  pro toho zpěváka,
 • 00:13:50 ale je to i na tom pěvci,
  aby se s tím vyrovnal.
 • 00:13:52 Ale je to napsané výborně.
 • 00:13:54 Je to harmonické,
  i když je to moderní,
 • 00:13:57 takže se to velice dobře učí
  a velice dobře zpívá.
 • 00:14:01 "Někde je strom a hned tě udiví."
 • 00:14:07 -Jako předposlední skladba
  tohoto večera
 • 00:14:09 zazní můj cyklus písní pro baryton
  a klavír
 • 00:14:12 na verše Vladimíra Holana: Strom
  z cyklu Asklépiovi kohouta.
 • 00:14:18 Tento cyklus chápu jako paralelu
  člověka a jeho života,
 • 00:14:25 strom - člověk, plody stromu -
  plody lidské práce.
 • 00:14:37 -Zazní moje skladba
  Vaudeville pro flétnu a klavír,
 • 00:14:41 která, myslím, dobře reprezentuje
  takové mé životní přesvědčení,
 • 00:14:46 že i moderní vážná hudba má být
  ušlechtilou zábavou svého druhu,
 • 00:14:53 protože to není vůbec snadné
  a má to, myslím, význam.
 • 00:14:58 Vaudeville napovídá vztah
 • 00:15:00 k určitému žánru divadelnímu
  z 19. století, taková odlehčenost.
 • 00:15:07 Je tím míněna určitá melodičnost
 • 00:15:09 a měl jsem právě na mysli spíše
  takovou suitu drobnějších vět,
 • 00:15:15 než nějakou sonátu.
 • 00:15:33 -Barokní hudba k nám promlouvá
  jazykem,
 • 00:15:36 který je pro nás, lidi 21. století,
  velmi dobře srozumitelný.
 • 00:15:42 Co do formy jsou tady známé
  da capo árie,
 • 00:15:44 ostatně i Henry Purcell
  hojně pracuje s opakováním,
 • 00:15:47 s melodiemi, které se vracejí.
 • 00:15:49 Myslím, že to posluchače
  musí potěšit,
 • 00:15:52 když se takto dokážu vžít
  do průběhu a vývoje hudby.
 • 00:15:55 Oč více se hudební forma
  rozvolňuje,
 • 00:15:57 o to hůře se v ní posluchači
  orientují a o to méně hudbě rozumí,
 • 00:16:01 takže srozumitelnost dnes lidé
  potřebují.
 • 00:16:04 Myslím, že i kvůli ní přicházejí
  na koncerty,
 • 00:16:06 chtějí získat něco v rovině
  emocionální,
 • 00:16:09 ale zároveň se chtějí dočkat
  také podnětů intelektuálních.
 • 00:16:22 -Hrát na matiné a na večerním
  koncertě je určitě rozdílné,
 • 00:16:26 protože i ta atmosféra v sále
  bývá jiná.
 • 00:16:30 Ráno jsou posluchači
  takoví čerstvější
 • 00:16:34 a také se očekává, že potom ještě
  se budou věnovat
 • 00:16:37 různým společenským aktivitám,
 • 00:16:39 a podle toho také sestavujeme
  program.
 • 00:16:47 -My jsme samozřejmě také rádi,
  že jsme mohli nabídnout příležitost
 • 00:16:50 skvělému violoncellistovi
  Eduardu Šístkovi,
 • 00:16:53 který rovněž jaksi prokázal,
 • 00:16:56 že matiné může být velkým
  uměleckým zážitkem.
 • 00:17:03 Matiné se v průběhu let stala
  již festivalovou tradicí.
 • 00:17:08 Je to součást naší snahy
  trochu zpřehlednit program
 • 00:17:11 a určité části toho programu
  tematicky,
 • 00:17:14 co do hudební formy nebo co do
  místa konání a jiného zaměření,
 • 00:17:19 nějakým způsobem ohraničit.
 • 00:17:22 A matiné vlastně poskytují
  příležitost každého festivalu
 • 00:17:26 v sobotu od 11 hodin
  na Pražské akademii múzických umění
 • 00:17:29 mladým hudebníkům.
 • 00:17:32 Je to naše snaha určitým způsobem
  pomáhat mladé generaci
 • 00:17:36 na světová pódia.
 • 00:17:38 V tomto ročníku mě asi nejvíce
  zaujal výkon hráče na bicí nástroje
 • 00:17:42 Olega Sokolova.
 • 00:17:44 Bylo to vlastně poprvé
  po dlouhé době,
 • 00:17:46 kdy jsme vlastně představili
  publiku bicí nástroje
 • 00:17:49 jako nástroje sólové.
 • 00:17:51 Pro řadu diváků bylo možná
  překvapivé,
 • 00:17:53 že bicí nástroje jsou
  také harmonické,
 • 00:17:55 čili byla to velká přehlídka
  toho instrumentáře bicích nástrojů
 • 00:18:01 a Oleg Sokolov a jeho soubor
  NeoPercussio
 • 00:18:04 tu příležitost využili
  velmi zajímavým způsobem.
 • 00:18:07 Byl to jeden z nejatraktivnějších
  koncertů festivalu,
 • 00:18:10 byť v malém sále,
  a bylo to i pro mě velmi zajímavé.
 • 00:18:16 Myslím, že Oleg Sokolov
  a jeho kolegové
 • 00:18:18 prokázali pravé mistrovství.
 • 00:18:26 Debut Pražského jara vznikl
  před lety
 • 00:18:28 jako specifický segment našeho
  programu,
 • 00:18:30 který nabízí příležitost
  mladým českým dirigentům.
 • 00:18:34 Víme, že mezi mladými hudebníky
  jsou to právě dirigenti,
 • 00:18:37 kteří těch významných příležitostí
  mívají poměrně málo,
 • 00:18:40 a ukazuje se, že jsme zvolili
  správně.
 • 00:18:43 V tomto ročníku tu příležitost
 • 00:18:45 velmi sympatickým způsobem využil
  Jiří Rožeň,
 • 00:18:48 který ke spolupráci si pozval
 • 00:18:51 laureáta soutěže Pražského jara
  z předchozího ročníku
 • 00:18:54 Yubeena Kima, flétnistu,
 • 00:18:56 a spolu s Pražskou komorní
  filharmonií to byl koncert,
 • 00:18:59 který nás velmi potěšil.
 • 00:19:03 Vybral si díla velmi zajímavá.
  My jsme měli radost z toho,
 • 00:19:05 že v programu zazněl Miloslav
  Kabeláč a Bohuslav Martinů,
 • 00:19:08 čili významné postavy moderní
  české hudby.
 • 00:19:12 Byl to skvělý koncert
  a to dodává elán do příštích let,
 • 00:19:15 abychom v tomto pokračovali.
 • 00:19:23 -Můj vztah k hudbě je dnes, doufám,
  stejný,
 • 00:19:25 jako byl před vítězstvím
  v Chopinově soutěži.
 • 00:19:29 A vždy, když stanu na pódiu
 • 00:19:30 a mám příležitost uvádět nádhernou
  Chopinovu hudbu,
 • 00:19:33 snažím se ji interpretovat tak,
 • 00:19:35 aby vše směřovalo k prezentaci
  Chopina, nikoli mé vlastní.
 • 00:19:41 Samozřejmě, že do takové
  interpretace musím vložit
 • 00:19:43 i kus sebe sama,
 • 00:19:44 ale vždy mám na paměti správné
  vyvážení skladatelových záměrů,
 • 00:19:48 představ a mého vlastního ega.
 • 00:19:54 -My jsme měli velkou radost
  a byla to pro nás také velká čest,
 • 00:19:58 že jsme mohli v tomto ročníku
  se již opakovaně seznámit
 • 00:20:01 s velkým uměním české sopranistky
  Martiny Jankové.
 • 00:20:06 Ona měla mimořádně pestrý program,
 • 00:20:08 ale myslím si, že to právě bylo
  velmi atraktivní,
 • 00:20:11 a zajímavostí tohoto koncertu,
  kterou bychom neměli opomíjet,
 • 00:20:15 je účast skvělého pianisty
  Gérarda Wysse.
 • 00:20:19 Tam jsme se mohli právě přesvědčit
  o tom,
 • 00:20:21 že skvělý pěvec potřebuje pro svůj
  recitál také skvělý doprovod
 • 00:20:26 a Gérard Wyss je podle mého názoru
  mistrem svého umění
 • 00:20:30 a jak se říká, byl to téměř
  kongeniální výkon.
 • 00:20:34 Takže to byl moc hezký večer
  skvělé pěvkyně a skvělého pianisty.
 • 00:20:44 -Učil jsem na vysoké škole
  v Basileji komorní hudbu
 • 00:20:47 a interpretaci písní.
 • 00:20:50 Martina Janková byla v 90. letech
  mojí studentkou.
 • 00:20:57 Od začátku mě zaujala svým
  nádherným hlasem,
 • 00:21:00 velkou mírou muzikantské
  inteligence
 • 00:21:02 a navíc měla, a stále má,
  krásné oči.
 • 00:21:11 Díky Martině jsem poznal
  Janáčkovy písně,
 • 00:21:13 ke kterým bych se bez ní
  dostal jen stěží.
 • 00:21:20 -Festival Pražské jaro spolupracuje
  s Festivalem Jarmily Novotné
 • 00:21:23 a mají domluvenou tříletou
  spolupráci
 • 00:21:27 a věnují pod názvem Jarmily Novotné
 • 00:21:31 večery českým pěvcům,
  známým v zahraničí.
 • 00:21:35 Takže je to takový rámec
  toho koncertu.
 • 00:21:38 A to motto mého koncertu
  je lidová poezie v písních,
 • 00:21:43 a to nejenom našich lidových,
  ale vůbec evropských.
 • 00:22:14 -V tomto roce předcházel
 • 00:22:16 slavnostnímu zahájení Pražského
  jara mimořádný koncert
 • 00:22:19 a podobná situace byla
  i na samotném konci festivalu,
 • 00:22:22 kdy vlastně až po slavnostním
  zakončení festivalu
 • 00:22:25 jsme mohli publiku nabídnout
 • 00:22:27 mimořádný koncert Symfonického
  orchestru Českého rozhlasu,
 • 00:22:30 který řídil Marko Ivanovič,
 • 00:22:33 a ten koncert vznikl vlastně
  jako reflexe nabídky,
 • 00:22:36 kterou jsme dostali od samostatného
  festivalu,
 • 00:22:40 který je věnován tradičnímu
  japonskému nástroji -
 • 00:22:43 flétně šakuhači.
 • 00:22:45 Na té nabídce kolegů,
 • 00:22:47 kteří se věnují tomuto segmentu
  světové hudby, nás zaujalo to,
 • 00:22:51 že tam v programu byla skladba
  Tóru Takemicu,
 • 00:22:55 jednoho z nejslavnějších novodobých
  autorů,
 • 00:22:58 japonského neoimpresionisty,
 • 00:23:00 a věříme, že taková zajímavost,
  do jisté míry regionální,
 • 00:23:04 může být pro publikum Pražského
  jara zajímavá
 • 00:23:08 a kromě toho jsme se pokusili
  tímto i demonstrovat to,
 • 00:23:12 že pořad různých festivalů,
  velkých, malých,
 • 00:23:16 slavných i méně významných
  mohou spolupracovat,
 • 00:23:18 pakliže se pro to najde
  ta důležitá a zajímavá inspirace.
 • 00:23:26 -Na zkoušce uslyšíme několik
  zajímavých skladeb,
 • 00:23:29 patřících k takové japonské
  moderně.
 • 00:23:31 Tím myslím japonskou hudbu
  20. století,
 • 00:23:34 kterou lze ze západního pohledu
  považovat za hudbu vážnou.
 • 00:23:39 Celý tento koncert je postaven
 • 00:23:40 především na japonských tradičních
  nástrojích,
 • 00:23:44 to znamená především na šakuhači
  a na biwě.
 • 00:23:48 K účasti na tomto koncertu
  mě vyzval Vlastimil Matoušek,
 • 00:23:51 což je náš přední etnomuzikolog
 • 00:23:52 a můj bývalý kantor na vysoké
  škole,
 • 00:23:55 ke kterému jsem chodil na hodiny
  etnomuzikologie,
 • 00:23:57 a jsem velmi rád, že mě k tomuto
  projektu přizval,
 • 00:24:01 protože je to úplně nová výzva,
  úplně nový přístup k muzice,
 • 00:24:06 a zároveň i příležitost
 • 00:24:07 spolupracovat s těmi nejlepšími
  šakuhačisty,
 • 00:24:10 kteří dneska na světě jsou.
 • 00:24:21 -Kdybychom si položili řečnickou
  otázku,
 • 00:24:24 která z osobností Pražského jara
 • 00:24:26 v letošním ročníku je ta
  nejvýznamnější,
 • 00:24:29 asi bychom nemohli odpovědět
  jinak,
 • 00:24:33 než zmínit jméno Daniela Barenboima.
 • 00:24:36 On na Pražském jaru vystoupil
 • 00:24:37 se svým orchestrem Staatskapelle
  Berlin,
 • 00:24:40 což je vlastně orchestr
  Německé státní opery,
 • 00:24:43 v jejímž uměleckém vedení Daniel
  Barenboim v současné době stojí.
 • 00:24:46 Je to univerzální umělec,
  je to velká osobnost,
 • 00:24:49 nejenom umělecká,
  ale v jistém smyslu i politická.
 • 00:24:53 Je to člověk, který má na mnoho
  věcí pevné a zajímavé názory
 • 00:24:57 a my máme velkou radost z toho,
  že se také na Pražském jaru
 • 00:25:01 během jeho historie objevil
  několikrát
 • 00:25:04 a zajisté je pro mě velkou radostí
  věřit tomu,
 • 00:25:08 že se nám podaří naplnit náš plán,
 • 00:25:11 aby Daniel Barenboim zahájil
  příští Pražské jaro Mou vlastí.
 • 00:25:25 Příštímu Pražskému jaru
  bych popřál dobré programy,
 • 00:25:29 zaujaté umělce a také nadšené
  a věrné diváky.
 • 00:25:40 Skryté titulky: Vlasta Malíková
  Česká televize 2016

Související