iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
12. 11. 2018
19:20 na ČT art

1 2 3 4 5

8 hlasů
5083
zhlédnutí

Divadlo Na zábradlí

Absurdní divadlo po našem (1964–1968)

Seriál o historii malého, ale významem velkého pražského divadla.

25 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Divadlo Na zábradlí - Absurdní divadlo po našem (1964–1968)

 • 00:00:06 *V Praze jsou takové ulice,
 • 00:00:07 které vedou vždycky jinam
  a někdy nikam.
 • 00:00:11 Místa, která jsou někdy někde
  a jindy jinde.
 • 00:00:15 Včera večer
  jsem prošel jedním z nich
 • 00:00:17 a vstoupil jsem jinam.
 • 00:00:24 Bylo tam náměstíčko plné deště
 • 00:00:25 a dům, na kterém svítilo slovo:
  divadlo.
 • 00:00:29 Ze zvyku jsem pohlédl vzhůru,
 • 00:00:31 zda nespatřím trojspřeží
  s pozdviženými kopyty,
 • 00:00:33 ale napršelo mi do očí,
  takže nevím.
 • 00:00:44 Byl tam dvůr s pavlačemi
  a okénko s nápisem: vyprodáno.
 • 00:00:53 I když by se mohlo zdát,
  že se česká kultura
 • 00:00:55 v 60. letech liberalizuje a pomalu,
  ale přece otvírá světu,
 • 00:00:59 zůstává stále poněkud za plotem
  a pod tlakem kontroly režimu.*
 • 00:01:03 -Zase vždycky trošku
  prodloužit tu situaci,
 • 00:01:06 do který jste se dostal.
  To sednutí a...
 • 00:01:10 *V Divadle Na zábradlí formuluje
  Jan Grossman
 • 00:01:13 svou vizi apelativního divadla.
 • 00:01:15 V tandemu s Václavem Havlem
  vyzývá diváky k přemýšlení o tom,
 • 00:01:18 co se děje kolem nás, v nás
  a co my sami můžeme změnit.*
 • 00:01:25 -Tak od tohohle,
  jak přichází ten Honza.
 • 00:01:28 Nebo tak takhle.
 • 00:01:32 -A teď jste spolutvůrcem
  dramaturgie
 • 00:01:35 a koncepce tohoto divadla.
  Co to je apelativní divadlo?
 • 00:01:39 -Já osobně bych tomu pojmu
  rozuměl tak,
 • 00:01:42 že to je divadlo,
  které nechce předkládat před diváky
 • 00:01:48 nějaké hotové odpovědi,
  ale které chce
 • 00:01:51 nějakým takovým náročnějším
  způsobem provokovat.
 • 00:01:54 Apelovat na ně.
 • 00:01:56 To znamená dostávat do pohybu
  jejich fantazii,
 • 00:01:59 stavět je před otázky
 • 00:02:00 a nutit je, aby si je sami
  a po svém domýšleli.
 • 00:02:04 -Ta apelativnost se vztahovala
  stejně na diváka
 • 00:02:08 jako na ty,
  kteří byli na jevišti.
 • 00:02:14 Abychom přemýšleli o tom
  jak žijeme, co žijeme,
 • 00:02:18 proč to žijeme,
  proč je to tak a není to jinak.
 • 00:02:22 A proč hrajeme právě tyto texty
  a právě tento způsob divadla.
 • 00:02:30 *Česká 60. léta trefně vystihuje
  poetika absurdity.
 • 00:02:34 Jan Grossman postupuje
 • 00:02:36 při prosazování absurdní dramatiky
  razantně.
 • 00:02:39 Nezkoumá, jakou dávku černého
  humoru a groteskního nesmyslu
 • 00:02:42 okořeněného aktuálními
  podobenstvími divák vydrží.
 • 00:02:46 V roce 1964 vstupují
  do Divadla Na zábradlí
 • 00:02:50 bohové absurdního divadla
  Ionesco a Beckett.
 • 00:02:53 Inscenace Čekání na Godota, Lekce
  a Plešaté zpěvačky
 • 00:02:56 tvoří jeden celek.
  A spojeny jsou i osobou režiséra.*
 • 00:03:01 -To byl taky ohromnej tah,
  že tento praktický režisér,
 • 00:03:05 Václav Hudeček,
  režíroval obě inscenace.
 • 00:03:10 Plešatou zpěvačku
 • 00:03:12 a vedle toho hned režíroval
  Čekání na Godota.
 • 00:03:16 Já jsem byl obsazen
  do Plešaté zpěvačky,
 • 00:03:19 kdy si vzpomínám velice dobře,
  a to už tenkrát říkal
 • 00:03:23 režisér Macháček:
  "Podívejte, když je to
 • 00:03:27 absurdní text,
  tak se nemůže hrát absurdně,
 • 00:03:30 musí se hrát absolutně realisticky.
  Protože tím,
 • 00:03:33 že se hraje realisticky,
  ta absurdita z toho takto vyjde
 • 00:03:37 a takto se vyloupne
  a takto to divák pochopí.
 • 00:03:41 -Pojedli jsme polévku, rybu,
  brambory na slanině,
 • 00:03:46 anglický salát.
  Olej v salátě nebyl žluklý.
 • 00:03:50 Olej od kupce na rohu
  je kvalitnější
 • 00:03:53 než olej od kupce odnaproti.
 • 00:03:55 Je dokonce lepší než olej od kupce
  dole pod kopcem.
 • 00:03:58 Čímž neříkám, že by jeho olej
  byl špatný.
 • 00:04:01 -A ta kombinace toho Ionesca
  s tím Beckettem
 • 00:04:05 byla velice výborně vymyšlená
  a zvolena,
 • 00:04:10 protože ten Ionesco byly komedie.
  A proti tomu
 • 00:04:15 existenciálnímu Godotovi
  to byl veliký rozdíl.
 • 00:04:27 -Nu a teď bych mohl zapřemejšlet.
  -Podejte mu klobouk.
 • 00:04:33 -Klobouk?
  -Nemůže přemýšlet bez klobouku.
 • 00:04:37 -Podej mu klobouk!
 • 00:04:42 Práce čeká.
 • 00:04:44 -Ustupte!
  Přemýšlej, čuně!
 • 00:04:51 ŘEV
  NESROZUMITELNÁ ŘEČ
 • 00:05:13 Klobouk!
  Podejte mu klobouk!!!
 • 00:05:17 NESROZUMITELNÁ ŘEČ
  Podejte mu klobouk!
 • 00:05:26 -Ten divák v Československu
 • 00:05:28 najednou viděl autora,
  o kterém jenom slyšel.
 • 00:05:32 A ta resonance a ta odezva
  byla mimořádná.
 • 00:05:40 -To bylo právě to okouzlení
  tím absurdním divadlem,
 • 00:05:43 tím divadlem nesmyslna.
  Tak jsem si řekl, že napíšu hru,
 • 00:05:48 kde všechno bude
  v nesrozumitelném jazyku.
 • 00:05:56 No a tak jsem napsal
 • 00:05:58 asi 4 stránky takovýho nesmyslnýho
  textu.
 • 00:06:01 A nechal jsem to nějak ležet,
 • 00:06:03 nebo dal jsem to bratrovi
  k přečtení.
 • 00:06:06 A on za nějakou dobu přišel s tím,
  že to využije.
 • 00:06:13 *Klíčovým tématem Havlových her
  je mechanizace člověka,
 • 00:06:16 který se stává kolečkem
  v soukolí moci.
 • 00:06:21 V případě Vyrozumění moc zastupuje
 • 00:06:24 byrokratická mašinérie
  a její umělý jazyk.
 • 00:06:28 Ptydepe má zpřesnit úřední styk
 • 00:06:31 a udělat v jeho terminologii
  pořádek.
 • 00:06:34 Ve skutečnosti ale znemožňuje
  jakoukoli komunikaci.
 • 00:06:38 Zatímco hrdinou Zahradní slavnosti
  je fráze, která ovládá lidi,
 • 00:06:42 hrdiny Vyrozumění jsou lidé.
 • 00:06:46 Do absurdního světa navíc nebyli
  vrženi,
 • 00:06:48 ale vytvořili si ho sami.
 • 00:06:51 Druhá Havlova premiéra
  se z bezpečnostních důvodů
 • 00:06:54 schovává do období prázdnin,
  na 26. července roku 1965.*
 • 00:07:06 -Jak Zahradní slavnost věnoval
  Václav Havel Janu Grossmanovi,
 • 00:07:09 tak Vyrozumění věnoval
  souboru Divadla Na zábradlí.
 • 00:07:13 A všechny role se jmenovaly
  jako my.
 • 00:07:17 Prostě všechny role měly
  naše křesní jména.
 • 00:07:26 -Tak mi napsal roli
  Jirka, pozorovatel.
 • 00:07:30 A ta role byla zvláštní tím,
  že když mě pustili z tý vojny,
 • 00:07:33 tak tam ta role byla.
 • 00:07:35 A když mě nepustili,
  tak tam nemusela být.
 • 00:07:38 Takže to bylo prostě takový jako,
  aby mě vytáhl z vojny.
 • 00:07:43 GROSSMAN: Tady je
  jedno z nejobtížnějších míst,
 • 00:07:46 na kterým je třeba ukázat,
  že je to hra,
 • 00:07:49 kde jsou hlavními herci
  mechanizmy.
 • 00:07:52 A ten hlavní mechanizmus
  je mechanizmus moci.
 • 00:07:56 A ten mechanizmus,
  který s tím koresponduje,
 • 00:07:59 je mechanizmus,
  snad by se to tak dalo říct,
 • 00:08:01 mechanizmus lhostejnosti
  a mechanizmus zbabělosti,
 • 00:08:04 který je třeba v Grossovi.
 • 00:08:08 -Ptydepe, jak víte,
  je jazykem syntetickým
 • 00:08:13 budovaným na přísně vědeckém
  základě.
 • 00:08:16 Je to jazyk naprosto exaktní
  schopný daleko přesněji
 • 00:08:21 než kterýkoli přítomný jazyk
  vyjádřit...
 • 00:08:23 -Je to o jazyku,
  který přebírá na sebe
 • 00:08:28 byť nesmyslnou, tak přece jen
  jakousi roli moci.
 • 00:08:36 Je to jazyk, kterým se vládne,
  jakoby.
 • 00:08:40 A to platí pro jakoukoliv dobu.
  To bylo míněno
 • 00:08:43 tak jako trošku podtext
  na ten bolševickej jazyk,
 • 00:08:47 na jazyk těch schůzí
  a toho všeho.
 • 00:08:51 Který po sobě ty lidi opakují,
  ti všelijaký šéfové
 • 00:08:56 a ani nedávají pozor, co říkají.
 • 00:08:58 -Opravdu ty příchody a odchody
  všude zachovávají
 • 00:09:01 tu logiku té cirkulace
  po těch kancelářích.
 • 00:09:04 To znamená, když přicházejí zleva,
  aby odcházeli doprava.
 • 00:09:06 Když přicházejí zprava,
  aby odcházeli doleva.
 • 00:09:08 -Tak to přeložte!
  -Překládám jen na Kuncovo povolení.
 • 00:09:12 -Tak Kunc musí dát povolení!
 • 00:09:14 -Nemůžu, když nikdo nemá materiály
  od Heleny.
 • 00:09:16 -Slyšíš to, Helčo?!
 • 00:09:17 Ty přeci jenom musíš vydávat
  ty materiály!
 • 00:09:19 -Vždyť nesmím překládat.
  -Tak to přeloží Maršál!
 • 00:09:21 -Překládám jen na Kuncovo povolení!
  -Tak Kunc musí dávat povolení!
 • 00:09:25 -Nemůžu, když nikdo nemá materiály
  od Heleny.
 • 00:09:27 -Slyšíš to, Helčo?
 • 00:09:29 Ty přeci jenom musíš
  vydávat ty materiály!
 • 00:09:31 -Vždyť nesmím překládat.
  -Hergot!
 • 00:09:33 To by mě zajímalo, kdo si vymyslel
  tenhle začarovaný kruh?!
 • 00:09:38 -Ty, kolego.
  -Já?!
 • 00:09:41 -Pracovalo se s nějakou konvencí,
  která odporovala vlastně
 • 00:09:44 tomu umělému jazyku,
  naproti té umělosti
 • 00:09:48 naprostá konvence kanceláří,
  harampádí, které nefungovalo.
 • 00:09:53 Tam byla postavená skříň
  se všemi
 • 00:09:57 realistickými šuplaty a šanony,
  ale nic nefungovalo.
 • 00:10:03 Teklo ze stropu...
 • 00:10:06 Tam byla postavená plechovka,
  do které kapalo ze stropu.
 • 00:10:11 -Čím obecnější význam,
  tím kratší slovo.
 • 00:10:15 Tak například dosud nejobecněji
  známý pojem,
 • 00:10:17 totiž cokoliv, se v ptydepe
  řekne...
 • 00:10:21 -Největší pitomost,
  když řeknete věrohodně,
 • 00:10:24 tak se tím stává věrohodná.
 • 00:10:26 A to je vlastně princip psaní
  těch Havlových her.
 • 00:10:30 Dramatický je právě na tom,
  že ten člověk,
 • 00:10:33 když to říká,
  tak ten divák musí všemu věřit.
 • 00:10:36 -Mysleli jsme to dobře,
  ale dělali špatně.
 • 00:10:41 GROSSMAN: Havlovy hry,
  jeho dramaturgie,
 • 00:10:45 jeho vidění světa
  ovlivnily práci tohoto divadla,
 • 00:10:50 ale zároveň tato práce
  ovlivnila jeho.
 • 00:10:54 Je to naprosto sourodá práce,
  jaká se vyskytne
 • 00:10:59 v divadelních dějinách
  jedině v okamžicích štěstí.
 • 00:11:06 -To Divadlo Na zábradlí
  bylo jakýmsi ostrovem svobody.
 • 00:11:12 Protože my jsme se snažili
  se s celým týmem
 • 00:11:17 vždycky v tom šíleném
  komunistickém režimu
 • 00:11:21 dostávat do těch podtextů něco,
  o čem se veřejně nemohlo hovořit.
 • 00:11:26 O čem se jenom špitalo doma.
  A tím pádem
 • 00:11:30 proto to mělo takovou diváckou
  rezonanci,
 • 00:11:34 protože lidé pociťovali
  nebo cítili určité momenty,
 • 00:11:39 o kterých se nesmí vůbec
  hovořit.
 • 00:11:52 *S pocitem ze světa a z doby
  rezonuje dílo Franze Kafky.
 • 00:11:57 A to jak u nás, tak v zahraničí.
 • 00:11:59 Především svými existenciálními
  tématy
 • 00:12:02 a hrdiny drcenými anonymním
  aparátem
 • 00:12:05 a pocitem bezvýchodnosti
  a vyřazenosti.
 • 00:12:09 Jan Grossman se ale Kafkovým dílem
  zabýval
 • 00:12:12 už od konce druhé světové války
 • 00:12:15 a k dramatizaci a režii
  jeho Procesu směřoval mnoho let.
 • 00:12:19 Nyní se tedy jeho téma
  potkalo s tématem doby.*
 • 00:12:26 -To zkoušení
  bylo velice intenzívní.
 • 00:12:29 A Grossman i donášel na zkoušky
  a upravoval jednotlivé scény.
 • 00:12:37 -To bylo luxus Zábradlí, tehdy,
  že jsme mohli dlouho zkoušet.
 • 00:12:41 Bylo málo premiér,
 • 00:12:44 ale mohlo se experimentovat
  a dlouho zkoušet.
 • 00:12:49 -To se zkoušelo asi 13 měsíců.
  To bylo nekonečný.
 • 00:12:53 Ale zase to slavilo
  neuvěřitelný úspěch.
 • 00:12:57 -Lidi chodili na jiný představení,
 • 00:12:59 tak to nebylo takový,
  že se musí udělat teď premiéra.
 • 00:13:02 Takže až se to udělalo,
  tak se to udělalo.
 • 00:13:07 Nebylo to
  v žádným časovým presu.
 • 00:13:11 Takže na to byl čas.
  Pan Grossman ho docela využíval.
 • 00:13:14 -Vy si ten svůj proces
  berete moc k srdci,
 • 00:13:17 ale to je pochopitelné.
  Nechcete si ostatně odložit?
 • 00:13:20 Je tady teplo, že ano.
  Ale já potřebuji k práci teplo.
 • 00:13:22 A po této stránce
  je ateliér velice výhodný.
 • 00:13:26 Vy račte být nevinen?
  -Úplně nevinen.
 • 00:13:29 -V tý době
  bylo všude samý lešení.
 • 00:13:32 Baráky šedivý,
  všude padala omítka dolů,
 • 00:13:36 takže pan Grossman s výtvarníkem,
  to byl Boris Soukup,
 • 00:13:40 tak postavili takový jako
  lešenový překážky na točně
 • 00:13:44 a za tím byly barokní obrazy.
  Takže to byla
 • 00:13:48 jako barokní Praha, ale zaflákaná
  tímhle tím lešením.
 • 00:13:53 To už bylo fascinující.
 • 00:13:55 -Přízeň se pohybuje v malém,
  uměle vymezeném kruhu.
 • 00:13:59 Jsou s tím spojeny
  určité nepříjemnosti.
 • 00:14:01 Například výslechy.
  Ale ty jsou zpravidla kratičké.
 • 00:14:04 A když člověk nemá čas,
  může se omluvit...
 • 00:14:07 -A během toho představení
  ta točna se pomalinku točila.
 • 00:14:12 Čili ty scény tak jaksi
  trošku naskakovaly jako film.
 • 00:14:17 Ne střihem,
  ale takovým volným gestem.
 • 00:14:20 -Vzadu seděli technikáři
  a točili s tím ručně,
 • 00:14:24 ručně ji otáčeli,
 • 00:14:27 aby se zdůraznil ten labyrint,
  kterým Josef K. prochází.
 • 00:14:35 -My už jdeme...
 • 00:14:41 -Ticho, nebo vás shodím
  ze schodů!
 • 00:14:43 Sednout a mlčet!
 • 00:14:45 -Pan Grossman mi tam dal
  asi 4 holčičky, takový puberťačky.
 • 00:14:49 Pak, když jsme jezdili na zájezdy,
  tak všichni prasáci
 • 00:14:52 chodili:
  "Holčičky, kdypak už vám bude 15?"
 • 00:14:56 -Račte prominout,
  ty holčičky také patří k soudu.
 • 00:14:59 -Prosím?
  -Že taky patří k soudu.
 • 00:15:01 Všechno patří k soudu!
  -Ale já...
 • 00:15:02 -Ale nebojte se,
  já vás z toho dostanu.
 • 00:15:04 -Jak? Sám jste říkal...
  -Pst!
 • 00:15:08 *Doba se mění, a tak se otevírá
  i cesta do světa.
 • 00:15:12 Divadlo Na zábradlí se vydává
  na turné po západní Evropě.
 • 00:15:17 Soubor pantomimy už má ve světě
  své dobré jméno,
 • 00:15:21 inscenace Ladislava Fialky
  sklízejí v zahraničí
 • 00:15:24 úspěchy nepřetržitě
  od začátku 60. let.
 • 00:15:27 Nyní se ale vývozním artiklem
  československé kultury
 • 00:15:30 stávají i činoherní inscenace
  Divadla Na zábradlí.*
 • 00:15:35 -Ty zahraniční zájezdy,
  to byla veliká radost.
 • 00:15:38 Protože jsme vyjeli
  za železnou oponu.
 • 00:15:43 Měli jsme to ohromné štěstí,
  že jsme viděli jiný život.
 • 00:15:49 -To byl nějaký festival
  divadel malých forem,
 • 00:15:53 kde hrálo několik divadel
  z Evropy.
 • 00:15:57 Skončilo to a doktor Vodička přišel
  a povídá:
 • 00:16:00 "Přátelé, jsme pozváni
  na večírek do takového zámečku.
 • 00:16:06 Přátelé, tady v tý společnosti,
  ta high society,
 • 00:16:12 opravdu, která se tam sjede,
  tam je rozhodující parfém.
 • 00:16:18 Kramol, jaký máš parfém?"
 • 00:16:20 Já jsem říkal:
  "Pane řediteli, já mám pitralon."
 • 00:16:23 On povídá:
  "No tak to hoď do popelnice, nic."
 • 00:16:26 Přeučil povídá:
  "Já mám old spice."
 • 00:16:30 "Honzo, prosím tě,
  to je pro chudý teplý, tohle to.
 • 00:16:34 Ne, nic!"
 • 00:16:37 A Sloup povídá:
  "Já mám tabac waser."
 • 00:16:42 On povídá:
  "Tak to je pro chudý
 • 00:16:45 obchodní příručí, tohle to.
  Helejte, pánové, víte co?
 • 00:16:47 Radši nic."
  Sjeli jsme se u zámečku,
 • 00:16:51 Němci přijeli v rolls roycech,
  bentley...
 • 00:16:55 V těch nejdražších auťácích.
  My jsme přijeli s autobusem,
 • 00:17:00 který byl zevnitř natřenej
  zelenou barvou,
 • 00:17:03 aby nebyl vidět ten neskutečný
  bordel,
 • 00:17:05 hladoví, špatně oblečený,
  nenavoněný...
 • 00:17:09 A najednou zastavil taxík,
  z toho vylezl Vašek Sloup,
 • 00:17:14 byl trochu prdlej a povídá:
 • 00:17:17 "Doktore, pojďte si ke mně
  čuchnout.
 • 00:17:22 To budou bohatý Němci koukat.
 • 00:17:25 Tak na hlavičku jsem si dal
  tabac a hair wasser,
 • 00:17:33 na tělíčko old spice,
  takže když si teďka ke mně
 • 00:17:38 čmuchne nějakej bohatej Němec,
  tak zjistí,
 • 00:17:43 že já jsem vlastně takovej chudej
  teplej českej obchodní příručí."
 • 00:17:50 -Ty zájezdy byly takový trošku
  úsměvný,
 • 00:17:53 protože my jsme to v podstatě
  hráli za diety.
 • 00:17:56 Čili my jsme dostávali,
  nemýlím-li se,
 • 00:17:59 asi 12 západoněmeckých marek
  na den.
 • 00:18:03 No jo, ale z těch 12
  západoněmeckých marek
 • 00:18:06 chtěl každý něco ušetřit.
  Protože se chtěl oblíknout,
 • 00:18:09 chtěl přivézt nějaký parfém,
  něco dobrého své drahé,
 • 00:18:13 čili ty zájezdy měly i takovouto
  záležitost i praktickou.
 • 00:18:21 -Jan Grossman nedostal pas,
  protože svědčil v procesu
 • 00:18:25 se spisovatelem Janem Benešem
  ve prospěch obhajoby.
 • 00:18:30 A tak vzali jemu a Havlovi pas,
  takže s náma nesměl.
 • 00:18:37 *Zatímco Grossmanův soubor
  a jeho inscenace
 • 00:18:39 sklízí úspěchy po Evropě,
 • 00:18:42 v Divadle Na zábradlí
  probíhá rekonstrukce.
 • 00:18:44 A Jan Grossman řídí stavbu
  z maringotky na Anenském náměstí.
 • 00:18:49 Divadlo získalo nově celý dům.
 • 00:18:51 Diváci tak napříště už nebudou
  chodit do sálu přes dvorek,
 • 00:18:55 ale přes foyer v Pachtově paláci.
  A zlepší se i technické zázemí.
 • 00:19:00 Buduje se zvuková kabina,
  rekvizitárna, maskérna -
 • 00:19:04 zkrátka vše, co je
  v profesionálním divadle běžné,
 • 00:19:07 ale Zábradlí to dosud nemělo.*
 • 00:19:12 -Ty ubytovny se zrušily,
  udělalo se tam velkolepý foyer
 • 00:19:17 s tím obrovským auslagem,
  výhleden na dvůr, na Pachtův palác.
 • 00:19:23 Bylo to docela velkorysý.
  Udělali pořádný šatny,
 • 00:19:27 takže my už jsme potom měli
  kde se převlíkat a kde se líčit.
 • 00:19:32 Bar už byl v tom foyer,
 • 00:19:34 to už tam paní Pospíšilová
  měla svůj bar.
 • 00:19:37 Vždycky přinesla ze Slávie
  chlebíčky.
 • 00:19:40 Tak to už si pamatuju,
  protože jsme tam trávili
 • 00:19:42 mnoho a mnoho času
  a mnoho jsme tam také vypili.
 • 00:19:45 -Furt jsme dlužili,
  protože manželé Pospíšilovi,
 • 00:19:49 to byli takoví skvostní lidi,
  kteří tam měli bar.
 • 00:19:53 A scházeli jsme se tam.
  Z ostatních divadel se tam chodilo.
 • 00:19:57 To divadlo žilo.
  My jsme to milovali.
 • 00:20:01 A bylo to v podstatě
 • 00:20:03 jedno vůbec z nejlepších údobí
  mého života.
 • 00:20:09 *Divadlo Na zábradlí vyjíždí
  na další zahraničních turné.
 • 00:20:12 Hraje v pařížském Odeonu
  a v londýnském Aldwych Theatre.
 • 00:20:16 Ve výhledu je i zájezd
  do Spojených států.*
 • 00:20:19 -Ty 60. léta byly ohromný.
 • 00:20:22 Ta atmosféra byla velice uvolněná,
  velice příjemná.
 • 00:20:27 A lidé pociťovali určité záchvěvy,
  podle mého názoru, svobody.
 • 00:20:33 Určité záchvěvy demokracie.
 • 00:20:36 -To už byla změna tím,
  že Grossman pas dostal.
 • 00:20:40 Na začátku roku 68,
  takže jel s námi.
 • 00:20:44 Takže my jsme ten nástup Dubčeka
  strávili na tomto turné s Procesem.
 • 00:20:53 -V Londýně jsme byli.
  V Paříži jsme byli.
 • 00:20:56 Celý Německo jsme objeli.
  Ve Florencii jsme byli...
 • 00:21:00 Akorát v Rusku jsme nebyli.
 • 00:21:08 -Když jsme byli v tom Londýně
  na tom festivalu,
 • 00:21:11 tak v novinách jsme s tím Libíčkem
  vyšli na titulní stránce
 • 00:21:15 těch anglických divadelních
  novinách.
 • 00:21:18 A tam psala kritika,
  že pozoruhodný výkon
 • 00:21:21 Jana Libíčka a Jiřího Krampola
  v rolích vraha Josefa K.
 • 00:21:26 Já jsem hrál takovýho
  mladýho vraha,
 • 00:21:29 který vraždí poprvý v životě.
  A teď se mu rozklepou ruce
 • 00:21:33 a není schopnej toho Josefa K.
  uškrtit.
 • 00:21:37 A na to byl aplaus.
 • 00:21:39 To bylo tak geniálně
  od toho Grossmana zrežírovaný!
 • 00:21:44 -Během těch let,
  co jsme jezdili po tom zahraničí,
 • 00:21:47 tak ta představení Procesu
  a Krále Ubu
 • 00:21:50 byla oceňována
  a režisér byl oceňován.
 • 00:21:54 A dostal nabídky na režie
  v zahraničí.
 • 00:21:57 On to celou dobu odmítal.
  On říkal:
 • 00:22:00 "Já musím, dokud nepostavím
  Zábradlí pevně na nohy,
 • 00:22:04 tak se odtud nemůžu hnout.
 • 00:22:06 Musím to pořád držet v rukou
  a hlídat."
 • 00:22:13 Já myslím, hlídat v tom dobrém
  slova smyslu.
 • 00:22:19 *Na dlouho poslední Havlovou
  premiérou Na zábradlí
 • 00:22:22 se stane
  Ztížená možnost soustředění.
 • 00:22:27 Během dramatického roku 1968
  postupně přestane být
 • 00:22:30 Divadlo Na zábradlí
  pro Jana Grossmana i Václava Havla
 • 00:22:34 prostorem svobodné tvorby.
 • 00:22:38 S ředitelem Vodičkou
  si rozumějí čím dál míň.
 • 00:22:41 V létě 68 Václav Havel odchází
 • 00:22:44 a Jan Grossman přijme nabídku
  režírovat v zahraničí.*
 • 00:22:52 -Jan dostal okamžitě nabídku
  z několika divadel na angažmá.
 • 00:22:58 A ne. Kvůli divadlu se vracel:
  "To nemůžu..."
 • 00:23:05 *Před prázdninami roku 68
 • 00:23:07 Jan Grossman ještě rozezkoušel hru
  Pomsta ruské siroty.
 • 00:23:13 Po srpnové okupaci
  mu ale byla inscenace odebrána
 • 00:23:16 a místo něj ji dokončil
  Jaroslav Gillar.
 • 00:23:20 Grossmanův asistent, kterého si
  Na zábradlí sám přivedl.
 • 00:23:24 A Gillar se rád ujme
  i uvolněného místa šéfa činohry.*
 • 00:23:28 -Jsme se vrátili,
  já jsem přišla do divadla
 • 00:23:32 a na mém místě seděla
  jiná slečna.
 • 00:23:36 A všechno bylo...
  Repertoár byl zrušen -
 • 00:23:40 Proces, Ubu, Zahradní slavnost,
  Vyrozumění -
 • 00:23:45 všechno bylo zrušené.
  S Grossmanem už se nepočítalo.
 • 00:23:53 Mě vlastně nikdo nevyhazoval,
  ale taková byla atmosféra
 • 00:23:58 a tak mi dávali najevo,
  jak by to asi
 • 00:24:01 vypadalo se mnou v budoucnosti,
  že jsem tedy odehrála
 • 00:24:07 10. prosince 68 poslední
  představení.
 • 00:24:12 A soubor se choval velice
  odtažitě.
 • 00:24:16 Jak říkám - Jan, ten už tam
  nedocházel,
 • 00:24:18 ale nějak se to soustředilo na mě,
  že jsem tam.
 • 00:24:22 A to tam byl hodně těžký život
  ty 3 měsíce do toho prosince.
 • 00:24:30 A tak jsme prostě skončili
  Na zábradlí, no.
 • 00:24:37 *Takový je tedy konec
  slavné éry Divadla Na zábradlí,
 • 00:24:41 na kterou bude v následujících
  letech vhodné zapomenout.
 • 00:24:46 Janu Grossmanovi bude časem
  povoleno režírovat v Chebu,
 • 00:24:49 posléze v Hradci Králové.
 • 00:24:52 Do Prahy se bude smět vrátit
  až v polovině 80. let,
 • 00:24:55 ale jen na libeňskou
  periferii.
 • 00:24:59 Že by ještě někdy režíroval
  Havlovy hry se zdá být nemožné.
 • 00:25:08 Skryté titulky: Alena Fenclová
  2018

Související