iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
30. 3. 2017
00:15 na ČT art

1 2 3 4 5

37 hlasů
1751
zhlédnutí

ASAP

Absence Síly, Alibi Poťouchlosti

Literární revue s Jiřím Podzimkem, Pavlínou Bartoňovou a Tomášem Dimterem.

26 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

ASAP

 • 00:00:12 VRZÁNÍ
 • 00:00:18 ŠEPTÁNÍ
  -ASAP...
 • 00:00:25 CVRLIKÁNÍ
 • 00:00:32 -Dobrý večer.
 • 00:00:34 Jiráskovu knihu "Staré pověsti
  české" zřejmě četl skoro každý.
 • 00:00:37 Knihu Dušana Třeštíka
  "Mýty kmene Čechů"
 • 00:00:40 četlo maximálně pár set,
  možná pár tisíc lidí.
 • 00:00:43 -Mýty představují společné vědomí
  každého kmene.
 • 00:00:46 Ale víme o nich čím dál tím méně.
 • 00:00:50 O víře,
  vírách a vírech našich předků.
 • 00:00:53 -Mýty ztrácejí sílu a stávají se
  stále méně závaznými a závažnými.
 • 00:00:58 Víte,
  kdy se narodila vaše prababička?
 • 00:01:01 A kde se narodil váš dědeček?
  Víte to?
 • 00:01:04 -Absence Síly Aliby Poťouchlosti?
  -ASAP.
 • 00:01:14 Walter Benjamin,
  "Psaní vzpomínání".
 • 00:01:17 Hyperkritičtí maximalisté tvrdí,
  že jediná kniha vydaná
 • 00:01:21 v časech normalizace,
  jíž stojí zato shánět a číst,
 • 00:01:24 je svazek esejů německého filosofa
  Waltera Benjamina,
 • 00:01:27 "Dílo a jeho zdroj".
  "Můžeme si i trochu zaudávat."
 • 00:01:31 Říká to např. nebezpečně
  intelektuálně vyspělý zpravodaj
 • 00:01:34 České televize v Paříži
  Petr Zavadil.
 • 00:01:36 Teď mají tito výlupkové i my,
  prostí pěšáci,
 • 00:01:40 možnost číst svazek
  s názvem "Psaní vzpomínání".
 • 00:01:44 Číst třeba, jak vypadal svět
  Benjaminova dětství.
 • 00:01:47 Líčí ho působivá vzpomínka,
  pojmenovaná:
 • 00:01:49 "Berlínské dětství
  kolem devatenáct set".
 • 00:01:52 Walter Benjamin byl ročník 1892.
 • 00:01:56 -"Zbraslavská kronika,
  četba ze středověkého rukopisu".
 • 00:02:00 Klášter na Zbraslavi
  měl být hrobkou českých králů
 • 00:02:03 pod stráží šedých mnichů.
 • 00:02:06 Naše "san de nie",
  naše Cambary.
 • 00:02:09 Zbraslav,
  tedy latinská "aula regie",
 • 00:02:11 čili "královská síň.
  Vůle králů se však nenaplnila.
 • 00:02:15 Už tam pomazaní nespočívají,
  ani mniši se nad nimi nemodlí,
 • 00:02:19 poutníci nepřicházejí.
 • 00:02:21 Z toho zbožného plánu zůstal
  jen velkolepý náčrt,
 • 00:02:25 zakládací text
  "Chronicum Aula regie",
 • 00:02:29 kterou známe
  jako "Zbraslavskou kroniku".
 • 00:02:32 Opati tam vepsali třeba tu zásadu,
  že vladaři lze odpustit skoro vše.
 • 00:02:37 Jenom ne nízkost a křupanství.
 • 00:02:41 -Jean-Christophe Rufin,
  "S leopardem v patách,
 • 00:02:44 zápisky lékaře nomáda".
 • 00:02:47 Prostředí lékařů
  prý pořád takzvaně frčí.
 • 00:02:49 Zatímco si možná lehce
  nesoustředěně čtete životopis
 • 00:02:52 dalšího obětavého idealisty
  z řad Lékařů bez hranic,
 • 00:02:56 zkuste poslouchat
  jeho krátkou citaci:
 • 00:03:00 "Jednoho dne se shledám s dědečkem.
  Dnes už vím,
 • 00:03:03 že ho budu moci oslovit
  beze strachu.
 • 00:03:06 Obejmu ho,
  byť ostýchavě,
 • 00:03:08 protože ve mně dodnes
  vzbuzuje úctu.
 • 00:03:11 Stisknu mu dlouhé ruce,
  které vždycky v zimě zbělaly
 • 00:03:14 a byly v mrazu rozbolavělé,
  stejně jako ty moje,
 • 00:03:17 a bez zadrhnutí mu řeknu:
  'Následoval jsem tě.'
 • 00:03:21 Hlas se mi nezachvěje, až dodám,
  aby mi správně porozuměl ta slova,
 • 00:03:25 o nichž už dlouho sním:
  'I já se stal lékařem.'"
 • 00:03:29 -Órigenés,
  "Proti Kelsovi".
 • 00:03:32 V české učebnici dějepisu
  pro střední školy se o něm píše,
 • 00:03:37 že "první chodil po Galilei
  a hlásal křesťanství".
 • 00:03:41 Tedy v našich školách je už tenhle
  ideolog z Nazaretska dávno odhalen.
 • 00:03:46 Znáte jméno nejslavnějšího
  ukřižovaného sofisty,
 • 00:03:49 šarlatána a kouzelníka?
 • 00:03:52 200 let po něm si ho vzal
  do parády filosof Kelsos.
 • 00:03:56 Órigenés zase vzal roli obhájce
  Krista a sepsal spis proti Kelsovi.
 • 00:04:01 Kdo tu při asi vyhrál?
 • 00:04:06 Órigenés začíná,
  stejně jako jeho mistr
 • 00:04:09 před Pilátem,
  velice moudře.
 • 00:04:11 Začíná mlčením.
 • 00:04:21 Bohumil Doležal
  býval literární kritik.
 • 00:04:24 Stal se komentátorem a glosátorem.
 • 00:04:27 Od začátku 60. let ustavičně
  "bourá posvátné krávy".
 • 00:04:32 Nejprve jako redaktor kritického
  literárního časopisu Tvář,
 • 00:04:35 poté jako chartista,
  autor samizdatového výboru
 • 00:04:39 Havlíčka, Palackého a Masaryka,
  poslanec Federálního shromáždění,
 • 00:04:43 vysokoškolský učitel
  a od roku 2000 jako komentátor
 • 00:04:47 naivně politického dění
  ve vlastním
 • 00:04:50 internetovém zápisníku Události.
 • 00:04:53 -Dobrý večer.
  -Dobrý večer.-Dobrý večer.
 • 00:04:55 -Náš rozhovor doprovázejí
  v pozadí výjevy
 • 00:04:58 ze Slovanské epopeje
  Alfonse Muchy.
 • 00:05:01 Tématem dnešního ASAPu
  je demytizace.
 • 00:05:03 Co byste řekl k souvislosti
  demytizace a Slovanské epopeje?
 • 00:05:08 -Já se k slovanství dostanu,
  protože budu mluvit o Havlíčkovi.
 • 00:05:12 Jenom tak obecně bych řekl,
  že se k tomu mimořádně hodí.
 • 00:05:16 -K demytizaci.
  -K demytizaci.
 • 00:05:18 Respektive k mytizaci,
  která zřejmě probíhá i teď,
 • 00:05:22 jak vidno.
  -Výborně.
 • 00:05:25 Tak prosím pěkně na začátek,
  že byste nám vysvětlil
 • 00:05:29 ty klíčové pojmy
  v rámci demytizace,
 • 00:05:32 to jest, co je to mýtus
  a co jsou to dějiny?
 • 00:05:35 -Já jsem hrozně takový skeptický
  a anarchistický člověk.
 • 00:05:39 Já si myslím,
  že mýty se musí zásadně bourat.
 • 00:05:42 Což plyne z toho druhého pojmu,
  o čem bych chtěl mluvit,
 • 00:05:45 a to jsou dějiny.
 • 00:05:47 Dějiny, na rozdíl od mýtu,
  být v dějinách je
 • 00:05:50 modernější forma existence,
  než být v mýtu.
 • 00:05:53 Dějiny je něco, co je otevřeného,
  nevíme, jak to dopadne.
 • 00:05:57 Moc záleží na nás,
  jak se v těch dějinách zachováme,
 • 00:06:01 protože dějiny můžou
  dopadnout špatně.
 • 00:06:04 Jestli to dopadne dobře,
  nebo špatně.
 • 00:06:06 A je jasné,
 • 00:06:08 že člověk musí zastávat
  správná stanoviska,
 • 00:06:12 ale není úplně předem jasné,
  co je pravda.
 • 00:06:14 A na tom, co je pravda,
  se vy nějakým způsobem podílíte
 • 00:06:18 a nesete za to zodpovědnost.
 • 00:06:20 -A mohli bychom tedy přejít
  ke konkrétním příkladům.
 • 00:06:24 To jest, vy jste byl redaktorem
  literárního kritického časopisu
 • 00:06:28 Tvář, kde...
 • 00:06:30 Zkráceně řečeno,
  o co šlo "tvářistům"?
 • 00:06:34 -No,
  já bych tedy navázal na ten mýtus.
 • 00:06:37 Samozřejmě já se na svou minulost
  dívám veskrze pozitivně,
 • 00:06:41 takže nebudu od toho mít
  nějaký velký kritický odstup.
 • 00:06:44 -Ale Tvář je mýtus.
 • 00:06:46 -No...
  To já myslím, že ne.
 • 00:06:48 Mýtus je proto,
  že o tom nikdo nic neví.
 • 00:06:51 SMÍCH
  -Ale... ale...
 • 00:06:53 ta zásadní věc, o kterou nám šlo,
  bylo, že my jsme byli časopis,
 • 00:06:57 který byl dvakrát
  bolševiky zakázaný.
 • 00:07:00 A na to jsem pyšný svým způsobem.
 • 00:07:03 A právě kvůli tomu,
  že tenkrát existoval
 • 00:07:05 jakýsi literární mýtus,
  literární Olymp,
 • 00:07:08 který byl závazný,
  a ti takoví nejosvícenější
 • 00:07:12 komunisté s lidskou tváří
  měli tenkrát takovou tendenci
 • 00:07:15 ten mýtus trochu učesat.
 • 00:07:17 Ty největší voloviny z toho vyházet
  a tu a tam přibrat někoho slušného.
 • 00:07:21 -A vy jste v samizdatu
  ještě připravoval výbory kritiky
 • 00:07:25 z děl Masaryka,
  Palackého, Havlíčka...
 • 00:07:29 -Havlíček vám vyšel knižně
  před několika lety.
 • 00:07:32 -To je druhá věc.
  To se k tomu mýtu velmi váže.
 • 00:07:35 Druhá věc je otázka demytizace
  v dějinách české moderní politiky.
 • 00:07:40 To je strašně důležité.
 • 00:07:43 Já bych to ukázal na dvou malých
  příkladech a na dvou citátech.
 • 00:07:48 První ten příklad je Havlíček.
  To se váže trošku k tomu Muchovi.
 • 00:07:52 A sice boření falešného mýtu
  slovanství,
 • 00:07:56 jakéhosi fiktivního celku,
  ke kterému údajně náležíme.
 • 00:08:01 Havlíček byl první,
  který o tom napsal
 • 00:08:04 a vzbudilo to tenkrát hodně
  zlé krve.
 • 00:08:07 Něco, o čem já si myslím,
  že dneska je naprosto zjevné.
 • 00:08:11 Cituji ve svém článku
  "Čech a Slovan":
 • 00:08:15 "Jméno Slovan jest a zůstati má
  vždycky jen jménem zeměpisným,
 • 00:08:19 nikoli však jménem srdečným,
  jménem sympatie,
 • 00:08:23 s jakou každý národ
  jméno své vyslovuje."
 • 00:08:26 A tohle se vlastně
  moc neprosadilo,
 • 00:08:29 protože pak přišla ta ruská potopa,
  které se říkalo sovětská,
 • 00:08:34 ta to všechno přemostila.
  Ale to je naprosto základní věc.
 • 00:08:39 Druhý případ je T. G. Masaryk,
  x-let ukrutný a urputný boj
 • 00:08:43 o Rukopis Královédvorský
  a Zelenohorský, to znamená taky,
 • 00:08:48 to se týká takového
  literárního mýtu,
 • 00:08:52 ještě kromě toho
  to byly falzifikáty.
 • 00:08:55 A byla to obrovská taková skrumáž,
  kterou on ovšem nakonec vyhrál.
 • 00:09:01 A on k tomu velmi pěkně
  v tom okamžiku,
 • 00:09:04 když ten boj byl nejlítější, řekl,
  když mu říkali,
 • 00:09:08 že se tomu budou Němci smát.
  -Teď jsme v 80. letech 19. století.
 • 00:09:13 -Ano. A to, co k tomu Masaryk
  tenkrát řekl, to je moc hezký,
 • 00:09:17 cituji: "Každý rozumný člověk
  želeti bude zklamání,
 • 00:09:22 které nás, tuším, očekává,"
 • 00:09:24 v těch rukopisech,
  až se ukáže, že jsou to falza.
 • 00:09:27 -Až se to provalí.
  -No.
 • 00:09:29 "Ale je v národě lidí dosti,
  kteří mají nervy
 • 00:09:32 pro zvěst neblahou.
 • 00:09:35 Že se nám v cizině vysmějí,
  bohužel, ale doufejme,
 • 00:09:38 že jen nerozumní. Právě tak,
  jako zase u nás je nerozumné
 • 00:09:41 věc hájit bez náležité kritiky.
 • 00:09:43 Nepochopuji,
  jak někdo tvrditi může,
 • 00:09:45 že čest národa vyžaduje
  obhájení rukopisů.
 • 00:09:48 Čest národa vyžaduje obhájení,
  respektive poznání pravdy,
 • 00:09:51 nic více, a větší jest mravnost
  a zmužilost uznávající omyl,
 • 00:09:54 nežli obhajování omylu,
  jež třeba celý národ sdílí."
 • 00:09:58 Konec citátu.
 • 00:10:00 -Kdybychom se tedy mohli přesunout
  k té současnosti,
 • 00:10:04 tak jaké současné mýty
  vás rozčilují?
 • 00:10:08 -V současné době existuje
  demytizace polistopadových poměrů.
 • 00:10:13 Je to hájemství korupce,
  různí lidé mluví o tom,
 • 00:10:17 že to bylo 25 let,
  kdy nám vládli politici,
 • 00:10:21 kteří nemakali a kradli.
 • 00:10:24 A teď mám na mysli Andreje Babiše,
  abych nebyl příliš anonymní.
 • 00:10:28 A tak dále.
  A tuhle falešnou demytizaci...
 • 00:10:32 Je zajímavé, že ta falešná
  demytizace ústí v nový mýtus.
 • 00:10:36 A ten mýtus vypadá tak -
  a teď jsme přišli my,
 • 00:10:39 obyčejní lidé, zejména tedy já,
  Andrej Babiš,
 • 00:10:43 abychom udělali pořádek.
  Čili falešný spasitel.
 • 00:10:48 A tenhle mýtus je třeba odmítnout.
 • 00:10:51 A ta demytizace, jak říkám,
  musí být opřená o něco pozitivního.
 • 00:10:56 A to pozitivní v tom případě
  je parlamentní demokracie,
 • 00:11:01 opřená o právní stát,
  lidská práva a demokracie,
 • 00:11:05 která má křesťanské kořeny.
 • 00:11:08 -V 60. letech ve Tváři,
  tady jenom pro ilustraci,
 • 00:11:11 to je poslední číslo,
  které už nevyšlo,
 • 00:11:15 zakázané v roce 1969,
  jste se věnoval hodně literatuře.
 • 00:11:19 A vy jste na ni v těch 70. letech
  v podstatě rezignoval.
 • 00:11:22 A kdybych vám dneska chtěl
  dát do titulku "Bohumil Doležal",
 • 00:11:26 napíšu "publicista,
  nebo politický komentátor".
 • 00:11:30 Z čeho plyne tahle proměna,
  kdy jste se etabloval
 • 00:11:33 jako literární kritik,
  a již tenkrát svého druhu
 • 00:11:36 "bořitel posvátných krav",
  a pak jste se stal
 • 00:11:40 tím nezávislým publicistou?
 • 00:11:42 -Kdybych to chtěl hodně
  zjednodušit,
 • 00:11:45 tak by to možná bylo tím,
  že jsem zjistil,
 • 00:11:48 že daleko lepší termín
  pro "bořitele posvátných krav"
 • 00:11:51 je ten politický terén v té době.
  A teď ještě pořád taky.
 • 00:11:55 Ale takhle. Mně se zdálo,
  že ty problémy jsou tak naléhavé,
 • 00:11:59 ty každodenní problémy,
  a souvisí s politickými problémy
 • 00:12:02 už v té normalizaci,
  v té strašné době,
 • 00:12:06 že věnovat se básničkám
  v tuto chvíli,
 • 00:12:08 to bych přenechal jiným.
 • 00:12:17 -Co mají společného
  Ludwig Wittgenstein
 • 00:12:20 a Ladislav Čumba?
 • 00:12:22 Ladislav pochází
  z Veselí nad Moravou.
 • 00:12:24 Zdejší železárny,
  pracoviště Ladislavova otce,
 • 00:12:27 vznikly jako dceřiná pobočka
  chomutovských železáren.
 • 00:12:30 Ty byly pobočkou slavné huti Poldi.
 • 00:12:33 Čumba ve své knize vysvětluje,
  že název Poldi je inspirován
 • 00:12:37 domáckým oslovením
  Leopoldiny Wittgensteinové,
 • 00:12:41 ženy zakladatele firmy a matky
  filosofa Ludwiga Wittgensteina.
 • 00:12:45 O spoustě dalšího pojednává
  jaksi nedohledný svazek -
 • 00:12:49 Ladislav Čumba,
  "Wittgensteinova kniha faktů".
 • 00:12:53 -Dobrý večer,
 • 00:12:55 já bych vás rád uvítal
  na autogramiádě této knihy.
 • 00:12:59 A prosím, zásadní věc,
  omluvte přítomnost štábu
 • 00:13:03 České televize, která se rozhodla
  dnešní den natáčet.
 • 00:13:07 Bylo to před 4,5 lety,
  kdy pan Horváth
 • 00:13:10 tady panu Čumlivskému řekl,
  že Čumba by rád knížku.
 • 00:13:14 A Čumlivski neprozřetelně řekl:
  "Já mu ji udělám."
 • 00:13:18 Tak jsem rád,
  že oba dva přišli.
 • 00:13:21 A já bych panu Horváthovi
  rád předal knihu, poděkoval mu.
 • 00:13:24 POTLESK
 • 00:13:28 A v rámci té autogramiády
  bych měl udělit
 • 00:13:31 aspoň nějaký podpis.
 • 00:13:34 Tak Ladislav Čumba se jmenuju...
 • 00:13:42 Mě Wittgenstein
  jako filosof nezajímá.
 • 00:13:45 Není žádný zájem
  o Wittgensteina filosofa.
 • 00:13:49 Tak když mě to nezajímá,
  tak asi to nemá ani žádný začátek,
 • 00:13:52 si myslím.
 • 00:13:57 Jsme na pražském Smíchově
  u vily Šebor.
 • 00:14:01 Tato vila byla postavena
  architektem Jacquesem Groagem.
 • 00:14:06 A Jacques Groag byl největší
  přítel Ludwiga Wittgensteina
 • 00:14:11 během jeho olomouckého pobytu.
 • 00:14:14 Společně se svým bratrem
  Heinrichem,
 • 00:14:17 ze kterého se stal advokát,
  se scházeli 3 - 4krát týdně
 • 00:14:21 s Ludwigem Wittgensteinem
  v Olomouci.
 • 00:14:25 A tuto vilu postavil
  onen pravděpodobný adresát
 • 00:14:29 vůbec první verze
  "Traktátu logicko-filosofického".
 • 00:14:38 Tak děkuji.
  -Děkuju taky, moc.
 • 00:14:40 -Když vám kniha leží 7 let
  u českých nakladatelů,
 • 00:14:45 tak bohužel z dnešní perspektivy
  už by se to řešilo jinak.
 • 00:14:49 Ale já jsem bohužel nemohl
  spoléhat na internet,
 • 00:14:53 tak jsem musel obtěžovat
  ty badatele, kteří ještě žili.
 • 00:14:57 Takže jsem zkoušel různě.
 • 00:15:00 Vždycky když jsem narazil na něco,
  co mi nesedělo,
 • 00:15:03 tak jsem musel konfrontovat
  nějaké ty vědátory nebo filosofy.
 • 00:15:08 A když mi to doporučil
  Zdeněk Vašíček,
 • 00:15:11 který na Cambridge má
  doktorát z filosofie,
 • 00:15:14 tak asi se tomu dá věřit.
 • 00:15:16 My se nacházíme
  na pražských Vinohradech
 • 00:15:19 u pražského ředitelství
  továrny Poldi.
 • 00:15:22 Tato továrna byla pojmenována
  po mamince Ludwiga Wittgensteina
 • 00:15:27 dva týdny poté,
  co se nejmladší syn Karl
 • 00:15:31 Wittgensteinovi narodil.
 • 00:15:34 Maminku znají minimálně
  fanoušci českého hokeje,
 • 00:15:38 z hrudi božského Jaromíra Jágra.
 • 00:15:41 A to je asi všechno,
  co jsem chtěl říct. To je ona.
 • 00:15:45 No tak je to takový humor,
  že je to kniha faktů.
 • 00:15:49 Protože Wittgenstein za svůj život
  vydal jedinou seriózní knihu,
 • 00:15:53 ta začíná větou:
  "Svět je všechno, co je faktem".
 • 00:15:57 Nenašel jsem lepší příklad,
  abych převyprávěl příběh,
 • 00:16:01 který mě zajímá,
  než je případ nejbohatší
 • 00:16:04 kapitalistické rodiny
  přelomu 19. a 20. století
 • 00:16:08 ve střední Evropě, kde se stane
  tolik neuvěřitelných věcí.
 • 00:16:12 A všechny věci jsou poskládané
  jenom ze samých superlativů.
 • 00:16:17 Neexistuje žádná normální
  nebo střední poloha.
 • 00:16:21 Ať tam sáhnete, na co sáhnete,
  tak vždycky je to extrém.
 • 00:16:25 Jediná věc,
  co mě na celém tom příběhu
 • 00:16:29 zarazila,
  nebyla extrémnost té rodiny,
 • 00:16:33 ale jak to, že nikdo ten extrém
  od té doby nezopakoval?
 • 00:16:39 Rodina Wittgensteinova
  měla ráda hudbu.
 • 00:16:42 Docházel do ní
  např. Johannes Brahms
 • 00:16:45 a bratranec Poldi Wittgensteinové
  Joseph Joachim.
 • 00:16:48 Je po Paganinim asi druhým
  nejvýznamnějším houslistou
 • 00:16:51 19. století.
 • 00:16:53 A my projíždíme kolem Rudolfina,
  kde se 20. března odehraje koncert
 • 00:16:58 wittgensteinovské hudby.
 • 00:17:01 Je to Ravelův
  "Koncert pro klavír levou rukou".
 • 00:17:05 Levou ruku Paula Wittgensteina.
 • 00:17:07 A já jsem si koupil
  pro jistotu lístky.
 • 00:17:10 Stojí to kilíčko, a hraje nejlepší
  francouzský klavírista současnosti
 • 00:17:14 Jean-Efflam Bavouzet.
 • 00:17:16 Takže není co řešit, za kilo,
  a bude vidět i na levou ruku.
 • 00:17:28 -Eugen Brikcius je filosof,
  latiník,
 • 00:17:31 konceptuální umělec a básník.
  Zasáhl i do politiky.
 • 00:17:35 Vězněn za hanobení SSSR,
  podepsal Chartu,
 • 00:17:39 emigrace do Vídně, do sportu -
  jako jediný na světě komentoval
 • 00:17:44 hokejový zápas latinsky -
  a také do kunsthistorie.
 • 00:17:48 Ovšem jeho nejcennějším
  uměleckým výkonem
 • 00:17:52 je objevení a osvědčení
  životního stylu
 • 00:17:56 propojeného s veškerou tvorbou.
 • 00:17:59 -Za svůj dlouhý život
  jste se setkal se spoustu mýtů
 • 00:18:03 a s jejich demytizováním.
 • 00:18:06 Co se vám vybaví jako mýtus,
  pro vás třeba zásadní,
 • 00:18:10 ať už ve smyslu přitažlivém
  nebo odpudivém,
 • 00:18:14 a jeho demytizace?
 • 00:18:16 -Jakkoli to zní tautologicky,
  tak to má metodický smysl,
 • 00:18:22 když řeknu mýtus je mýtus,
  jak holt s ním naložit.
 • 00:18:26 Většinou se s ním nakládá tak,
  že se - ať už vědomě,
 • 00:18:31 nebo nevědomě -
  většinou kopíruje.
 • 00:18:34 A tím jsme u začátku
  veškerého komunikačního zla.
 • 00:18:44 A nejen z tohoto důvodu,
  ale i proto,
 • 00:18:48 abychom obnovili
  otevřenou budoucnost,
 • 00:18:52 kterou mýtus,
  víceméně předestinačně, uzavírá.
 • 00:18:56 Tak to bylo právě to,
  co jsem chtěl říct.
 • 00:19:00 Já nechci,
 • 00:19:02 abych pokračoval v anakolutu
  po celou dobu vysílání.
 • 00:19:07 -Vy jste v názvu knihy,
  za kterou jste minulý rok
 • 00:19:11 dostal Cenu Jaroslava Seiferta,
  parafrázoval hymnus
 • 00:19:16 z evangelia svatého Jana
  a slovo se stalo tělem,
 • 00:19:20 ovšem ve vašem případě,
  a tělo se stalo slovem.
 • 00:19:23 Pak jste napsal román,
  z části ve verších,
 • 00:19:27 "Nepředmětná odyssea",
  kde jste se dopustil
 • 00:19:31 "contradictio in adjecto".
  Co tím sledujete?
 • 00:19:38 -Já bych to jenom opravil
  terminologicky.
 • 00:19:41 Pokud jde o žánr,
  není to román ve verších.
 • 00:19:44 -Z části.
 • 00:19:46 -To je můj stejnojmenný
  Evžen Oněgin.
 • 00:19:50 Ale tohle je v próze.
  Nicméně je to doplněno,
 • 00:19:53 a sice velmi funkčně,
  vždycky básněmi.
 • 00:19:57 A ty jsou pak součástí toho děje.
 • 00:20:00 A kdyby se to někomu nelíbilo
  a chtěl čistou prózu,
 • 00:20:04 tak může číst jenom tu prózu
  a přečte si zajímavý román.
 • 00:20:09 A obráceně,
  kdyby chtěl někdo sbírku,
 • 00:20:12 tak si přečte jenom básničky
  a tu prózu vynechá.
 • 00:20:16 Já bych doporučil inteligentnímu
  čtenáři, aby to četl...
 • 00:20:21 -...kontinuálně.
 • 00:20:23 -A tím pádem bude mít
  tuplované potěšení.
 • 00:20:27 -Abychom doprovodili ten mýtus,
  pardon,
 • 00:20:31 že jsem ti vzal slova z úst,
  samozřejmě sníme o tom,
 • 00:20:35 že doplněk, nebo další dodatek
  k "Mýtu" - Eugen Brikcius,
 • 00:20:39 že budete potkávat davy lidí
  třímajících tyto knihy.
 • 00:20:44 Až maoistické šílenství,
  rozumíte.
 • 00:20:47 A tím pádem se už stanete
  definitivně nadčasovou součástí
 • 00:20:52 české literatury.
 • 00:20:54 Ale znovu se vrátím
  k vaší životní zkušenosti.
 • 00:20:57 Co se vám ještě vybavuje
  pod pojmem mýtus, demytizace?
 • 00:21:01 Protože jste musel
  takovéhle věci potkávat.
 • 00:21:04 Ať už se to jmenuje, nedejbože,
  Karel Gott, jakkoli jinak.
 • 00:21:08 -Když demytizujete, tak můžete...
  Gotta já demytizovat nechci.
 • 00:21:11 Akorát toho skutečného,
  vlastně neskutečného Goda,
 • 00:21:15 kdybych chtěl zpochybnit
  jeho existenci,
 • 00:21:18 ale já to divákům neudělám.
 • 00:21:20 -Nerouhejte se, nebo se odpojí
  náboženské televizní okruhy.
 • 00:21:24 -Ano, to je pravda,
  to by asi musely.
 • 00:21:27 Já jsem takový umírněný agnostik.
 • 00:21:30 Ale na druhé straně jsem také
  autorem ontologického důkazu
 • 00:21:35 existence Boží.
 • 00:21:37 Takže ať si každý vybere,
  co chce.
 • 00:21:40 -Podstatou příběhu "Odyssey"
  je..., nebo podstatou,
 • 00:21:45 zásadním motivem jsou vina a trest.
 • 00:21:48 Co je podstatou
  "Nepředmětné odyssey?
 • 00:21:52 -Podstatou "Nepředmětné odyssey"
  je tzv. nepředmětné myšlení.
 • 00:21:57 Já to řeknu telegraficky.
 • 00:22:01 V první polovině 60. let se konal
  na evangelické fakultě
 • 00:22:06 v pražských Jirchářích
  takzvaný ekumenický seminář.
 • 00:22:13 A to bylo dávno ještě před Chartou.
 • 00:22:20 První a zároveň předposlední
  svobodné vystoupení,
 • 00:22:24 apel na to.
 • 00:22:29 Tady šlo o svobodu náboženskou,
  ale ta je součástí
 • 00:22:33 svobody občanské.
  Podobně jako svoboda umělecká.
 • 00:22:37 A tam přednášel a debatoval
  o nepředmětném myšlení
 • 00:22:42 Ladislav Hejdánek,
  který shodou okolností
 • 00:22:46 1977 bez 1963 - kdybych měl
  logaritmické pravítko,
 • 00:22:51 tak bych to tady spočítal,
  tak po tolika letech on dělal
 • 00:22:56 také mluvčího Charty.
 • 00:22:58 A po chvíli ještě jednou dokonce.
 • 00:23:04 A tam jde o to, a to jsou ty mýty,
  řecké mýty,
 • 00:23:08 které jsou permanentně kopírovány,
  ať už vědomě, nebo nevědomě,
 • 00:23:13 a tím dochází k dvojímu zlu.
 • 00:23:21 To první je,
  že se neotevírá budoucnost.
 • 00:23:24 De facto budoucnost neexistuje.
 • 00:23:29 On si to ideálně představoval,
  že osvícený třeba básník,
 • 00:23:34 nebo filosof,
  kdykoli nastane
 • 00:23:37 zpředmětnění budoucnosti,
 • 00:23:47 to znamená,
  že budoucnost není nic nového,
 • 00:23:51 tak on ji znepředmětní.
 • 00:23:53 Umělecky a nebo filosoficky.
 • 00:23:57 Přesněji řečeno - filosofsky.
 • 00:24:00 Takže tak to je,
  a nijak jinak.
 • 00:24:06 A to druhé zlo,
  abych na to nezapomněl,
 • 00:24:09 to je, když není budoucnost,
  tak nemůže vzniknout nic nového.
 • 00:24:15 A k tomu ještě
  bych chtěl dopovědět,
 • 00:24:20 že to nové v žádném případě,
  jak by si někdo mohl naivně myslet,
 • 00:24:25 vy si to určitě nemyslíte,
  že je synonymem pro třeba dobré,
 • 00:24:31 správné, mravné...
 • 00:24:33 A mohl bych pokračovat
  do nekonečna.
 • 00:24:36 Je prostě nové.
 • 00:24:39 -Vy jste seděl za hanobení
  Sovětského svazu.
 • 00:24:43 Takže dalšího mýtu,
  již tedy bez komentáře, zemřelého.
 • 00:24:48 V čem to hanobení spočívalo?
  -Ten paragraf.
 • 00:24:51 Jednak to bylo výtržnictví,
  to se dávalo na všechno
 • 00:24:55 zcela bezostyšně,
  to nemělo žádný obsah.
 • 00:24:58 -Vy jste demytizoval Sovětský svaz.
 • 00:25:01 -No... já jsem...
  existoval paragraf...
 • 00:25:04 -Já vás chci docpat k tomu,
  abyste řekl,
 • 00:25:07 že jste seděl za demytizaci.
  To by bylo ideální.
 • 00:25:10 -No tak já to dořeknu,
  já vám to možná potvrdím,
 • 00:25:14 ale zatím se rozhoduju,
  že totiž šlo o urážku národa,
 • 00:25:18 rasy a přesvědčení.
 • 00:25:23 Tak rasu jsme neurazili.
 • 00:25:26 Přesvědčení jsme urazili
  údajně komunistické.
 • 00:25:33 A národ byl ruský.
 • 00:25:35 Tak ten mýtus spočívá v tom,
  že jsme urazili Sovětský svaz,
 • 00:25:40 ale my jsme pouze urazili
  ruský národ.
 • 00:25:49 -Patří "Kocour Mikeš" Romům?
 • 00:25:52 -Jsou svobodní zednáři
  sympatičtější než sokolové?
 • 00:25:56 -Stal se Miloš Zeman při svém
  vysočinském exilu lesním mužem?
 • 00:26:00 -A doplňme to citátem,
  taktéž Bohumila Doležala:
 • 00:26:04 "Mytologie máme až až.
 • 00:26:06 Od kněžny Libuše
  přes slovanské věrozvěsty,
 • 00:26:09 rukopisy, tatíčka Masaryka,
  prezidenta obnovitele
 • 00:26:12 až po sametovou revoluci.
  Na vyrábění mytologie jsme mistři.
 • 00:26:17 Máme na to dokonce
  řadu historických ústavů.
 • 00:26:20 Ale nepotřebujeme mytologii,
  potřebujeme dějiny.
 • 00:26:23 Dějin se nám zoufale nedostává."
 • 00:26:26 -Smrt nechumelismu.
  -Na shledanou, dobrou noc.
 • 00:26:32 SKRYTÉ TITULKY: Simona Sedmihorská
  Česká televize, 2017

Související