iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
30. 10. 2018
21:10 na ČT2

1 2 3 4 5

13 hlasů
50199
zhlédnutí

LEGIE 100

Hrdinové od Zborova

Pro mnoho mužů začínala pouť k národní svobodě v ruských zajateckých táborech.

51 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

LEGIE 100 – Hrdinové od Zborova

 • 00:00:31 -Říká se, že nemáme hrdiny.
 • 00:00:33 Přitom za první republiky
  jich tu chodily tisíce.
 • 00:00:37 Tisíce hrdinů,
  kteří za vznik samostatného státu
 • 00:00:40 platili vlastní krví.
 • 00:00:42 Českoslovenští legionáři.
 • 00:00:44 Zapomnělo se na ně?
 • 00:00:46 Jak moc živý je jejich odkaz
  po 100 letech?
 • 00:00:54 V roce 1914 zachvátila svět
  válečná horečka.
 • 00:00:58 Rakousko-Uhersko po atentátu
  na následníka trůnu napadlo Srbsko,
 • 00:01:03 které vinilo z jeho smrti.
 • 00:01:05 Srbové měli koalici s Ruskem
 • 00:01:07 a to také podle smluv vyhlásilo válku
  Rakousko-Uhersku a Německu.
 • 00:01:11 Ruská armáda v počátku
  všechny zaskočila
 • 00:01:14 rychlostí mobilizace a velikostí.
 • 00:01:16 Vypadalo to na rychlou válku
  s jasným výsledkem.
 • 00:01:19 Nakonec vše dopadlo jinak.
 • 00:01:23 Na cestu po stopách čs. legionářů
  v Rusku
 • 00:01:26 jsem se vydal s Jirkou Matouškem.
 • 00:01:28 Mladým filmařem,
 • 00:01:29 který má ruského legionáře
  ve svém rodokmenu.
 • 00:01:34 Hrozně obdivuji tyhle chlapy,
  kteří do toho šli prsy.
 • 00:01:39 A přes mnohé překážky,
  které měli.
 • 00:01:42 Na základě něčeho,
  co se dneska odsuzuje.
 • 00:01:48 V podstatě dezertovali,
  zběhli.
 • 00:01:50 Ale pro dobrou věc,
  což je paradox.
 • 00:01:56 -Rozhodli se,
  jak to píše můj praděda.
 • 00:02:00 -Kolik mu bylo,
  když do toho šel?
 • 00:02:02 -Pradědovi bylo 21
  a vrátil se o 5 let později.
 • 00:02:10 -To je mladý chlap.
 • 00:02:11 -To je můj ročník.
 • 00:02:12 -A praděda byl co?
 • 00:02:15 -Byl zemědělec,
  celý život žil u Orlických hor,
 • 00:02:22 v Šedivci,
 • 00:02:23 sekal trávu,
  chodil do hospody vedle do vesnice.
 • 00:02:30 Co si z historek pamatuju,
 • 00:02:32 tak všichni z něj měli velký respekt
  po tom, co se vrátil.
 • 00:02:36 Muselo na něj být 5 chlapů,
  když ho potřebovali dostat z hospody.
 • 00:02:40 Ještě v osmdesáti.
 • 00:02:41 -Pak to vysvětluje,
  proč se jich bolševici
 • 00:02:44 a všichni ostatní tak báli.
 • 00:02:46 Jestli byli všichni takoví
  jak praděda,
 • 00:02:49 tak to byla dobrá úderná jednotka.
 • 00:02:54 Naše putování po stopách
  českých a slovenských vojáků v Rusku
 • 00:02:58 začínáme u Zborova.
 • 00:02:59 U malého města,
  dnes ležícího na Ukrajině,
 • 00:03:02 se v roce 1917 odehrála památná
  bitva.
 • 00:03:06 Bitva, díky níž se celý svět
  konečně dozvěděl
 • 00:03:09 o našem boji za svobodu.
 • 00:03:11 Přesně na den po 100 letech
  i my míříme na zborovské pláně.
 • 00:03:15 Mimo jiné i proto,
 • 00:03:17 že tam na nás čekají hoši
  z Československé obce legionářské.
 • 00:03:21 Chystá se tu totiž národní pouť
  ke 100. výročí bitvy.
 • 00:03:33 -Čau.
  -Nazdar. ?Ahoj.
 • 00:03:37 -Setkáváme se uprostřed
  bitevního pole,
 • 00:03:39 kde dnes na významných místech
  stojí legionářské hlídky.
 • 00:03:43 Přidává se k nám Jirka,
 • 00:03:45 třetí Jirka,
 • 00:03:46 který bude naším průvodce po bojišti
  a jeho slavné historii.
 • 00:03:50 Takhle bitva byla důležitá
  pro vývoj legií?
 • 00:03:53 -Byla velice důležitá
 • 00:03:55 pro budování celého
  našeho armádního sboru,
 • 00:03:58 který díky stavidlům,
  která otevřela samotná bitva,
 • 00:04:02 mohli uvolnit ze zajateckých táborů
  velké množství Čechů,
 • 00:04:05 kteří pak vstoupili do legií.
 • 00:04:07 Jestliže se bavíme,
 • 00:04:08 že v létě jich je 3,5 tisíce,
  na konci roku už jich je 40 tisíc.
 • 00:04:12 -Tam možná byl i můj praděda.
 • 00:04:15 -A u jakého byl pluku?
 • 00:04:16 -U 9. pluku,
 • 00:04:17 potom na Sibiři přestoupil
  do 4. pluku,
 • 00:04:21 protože tam po 3 letech
  potkal svého bratra.
 • 00:04:25 -To je hezké.
 • 00:04:27 Jako Hradečák mám ke 4. pluku vztah
 • 00:04:30 a v roce 1918 bude výročí smrti
  Jana Gajera
 • 00:04:35 a chtěli bychom uctít jeho památku
  a postavit mu v Hradci pomník.
 • 00:04:40 -Oba Jirkové mají v rodině
  ruskou legionářskou stopu.
 • 00:04:43 A úspěchy pradědy
  našeho uniformovaného Jirky
 • 00:04:46 měly pomoci k tomu,
 • 00:04:47 že ti další legionáři měli vstup
  do legií mnohem snadnější.
 • 00:04:52 Ale nebylo to rozhodně zadarmo.
 • 00:04:58 Jirko, kam teď jdeme?
 • 00:05:00 Co je to tu za bod?
 • 00:05:02 -Teď jdeme na kótu 394, Mogila.
 • 00:05:04 Je to poměrně zajímavý kopec,
 • 00:05:07 který naši legionáři
  neměli původně vůbec dobývat.
 • 00:05:10 Ale protože ruský útok
  na severu ztroskotal
 • 00:05:13 a naši legionáři přesto vyrazili
  do útoku,
 • 00:05:16 tak z tohoto kopce
 • 00:05:18 jim nepřátelé z maďarského 86. pluku
  stříleli do boku.
 • 00:05:22 Nezbylo jim nic jiného,
  než kopec dobýt.
 • 00:05:25 Nevěřili tomu,
  že kopec bude dobyt,
 • 00:05:27 protože byl poměrně hustě
  poset zákopy.
 • 00:05:31 Ale našim se to podařilo
  a obránce tohoto kopce utekl.
 • 00:05:55 -Byli tady naši sami?
 • 00:05:58 -V momentě, kdy ruské části,
  které byly pod tímto kopcem,
 • 00:06:01 viděly, že naši legionáři
  jej obchvacují zleva,
 • 00:06:05 tak začali nastupovat taky
  a podpořili to i oni svým útokem.
 • 00:06:09 -A my jsme teď na území,
  kde byli Rakušáci nebo naši?
 • 00:06:16 -Tady byly rakousko-uherské zákopy,
  byl to uherský 86. pluk.
 • 00:06:22 Sem legionáři došli do vesnice,
  která je pak dole.
 • 00:06:25 Došli až na místa,
  kde měli zázemí.
 • 00:06:29 Bylo tam obvaziště
  rakousko-uherského pluku.
 • 00:06:32 Dodnes je tam jedno z mála
  originálních míst,
 • 00:06:36 kde můžeme vidět hroby padlých
  na tomto bojišti.
 • 00:06:53 -Kolik jich tady bylo?
 • 00:06:55 -Našich bylo něco málo
  přes 3,5 tisíce,
 • 00:06:58 na druhé straně pak stálo
  6 tisíc mužů.
 • 00:07:01 -Docela slušná přesila.
 • 00:07:05 -Je důležité říct,
  že naši legionáři,
 • 00:07:07 když vyrazili do útoku,
  tak nevyrazili všichni najednou
 • 00:07:11 a po bitvě u Zborova
  měli přes 3 tisíce zajatců,
 • 00:07:14 které získali pro ruskou stranu.
 • 00:07:16 Každý si zajal svého Rakušáka.
 • 00:07:18 -To museli být ale pekelně naštvaní.
 • 00:07:21 -Byli pekelně naštvaní,
 • 00:07:23 tahle bitva se dostala
  do dějin válečnictví.
 • 00:07:27 -V památný den bitvy u Zborova
  se u mohyly padlých
 • 00:07:30 každoročně setkávají vlastenci
  a potomci legionářů.
 • 00:07:34 V roce 2017 přitáhlo 100. výročí
  mnohem větší zástupy vzpomínajících,
 • 00:07:39 než tomu bývá v jiné roky.
 • 00:07:41 Pro lepší pochopení situace,
  ve které byli naši legionáři,
 • 00:07:45 jsme si s sebou vzali
 • 00:07:46 několik autentických deníků
  a vzpomínek zborovských hrdinů.
 • 00:07:55 CITACE Z DOPISU BR. NOVÁKA
  "Drahá, zlatá mamičko!
 • 00:07:58 Jsem český voják, revolucionář.
 • 00:08:01 Je nás celý pluk.
 • 00:08:02 Zítra, brzo zrána,
  udeříme na vojska proradného císaře,
 • 00:08:06 probijeme se k vám na Moravu,
  do Čech
 • 00:08:09 a přineseme Vám svobodu.
 • 00:08:11 My zvítězíme!
 • 00:08:13 Bude-li třeba, padneme všichni,
 • 00:08:15 jako naši předkové
  u Hvězdy na Bílé Hoře.
 • 00:08:18 To je naše rozhodnutí.
 • 00:08:20 Padnu-li, má zlatá mamičko,
  neplačte.
 • 00:08:24 Pomodlete se za mne
  a za nás všechny,
 • 00:08:27 a buďte hrda,
  že jste vychovala syna,
 • 00:08:30 který neváhal obětovat život
  pro blaho národa.
 • 00:08:34 Líbám a objímám Vás,
  má zlatá matičko."
 • 00:08:40 ČESKÁ HYMNA
 • 00:08:48 Je 2. července,
 • 00:08:50 přesně 100 let od dopisu
  dobrovolníka Nováka,
 • 00:08:53 a my s Jirkou cítíme neskonalou úctu
  k těm všem mužům,
 • 00:08:57 kteří tu položili své životy.
 • 00:08:59 Když se procházíte po bojišti
  a představíte si atmosféru,
 • 00:09:03 která čiší ze zápisků
  odvážných vojáků,
 • 00:09:06 běhá člověku až mráz po zádech.
 • 00:09:09 ČESKÁ HYMNA
 • 00:09:20 -S myslí mírnou a pokornou modleme se
  k Hospodinu.
 • 00:09:33 Za ty, kteří se statečností
  zde vedli svůj zápas,
 • 00:09:37 před 100 lety, o svobodu
  a samostatnost našeho státu,
 • 00:09:41 aby zakoušeli věčný klid a pokoj,
 • 00:09:45 boží milostivé náruči,
  modleme se k Hospodinu.
 • 00:10:06 CITACE Z DENÍKU BR. ŠVECE
  -"Naše i nepřátelská artilerie
 • 00:10:09 v pravém slova smyslu zuřila.
 • 00:10:11 Bili hlavně po nás,
 • 00:10:13 viděli asi,
  že zaujímáme pozici k nástupu.
 • 00:10:16 Hoši vyběhli za mnou
 • 00:10:18 a 300 kroků,
  co nás dělilo od nepřítele,
 • 00:10:21 jsme přímo proletěli.
 • 00:10:23 Artilerie nepřátelská řádila
  už za námi,
 • 00:10:26 před nás bila naše.
 • 00:10:29 U samých drátů,
  asi 20 kroků před námi,
 • 00:10:33 rvali se naše náboje,
  které zdvihaly sloupy prachu.
 • 00:10:37 V tom prachu jsme proběhli otvory
  v drátech
 • 00:10:41 a rozdělili jsme se na dva proudy:
 • 00:10:44 jeden vnikl na zástavu
  a okopem spojovacím do hlavní linie.
 • 00:10:49 Já s levým proudem
  přímo vběhl do hlavní linie."
 • 00:11:20 STŘELBA
 • 00:11:28 CITACE Z DENÍKU BR. ŠEVCE
  "Naše rota přišla ze zálohy
 • 00:11:33 do první linie,
 • 00:11:35 aby se spojila
  s ostatními rotami praporu,
 • 00:11:38 a vrhla se do útoku.
 • 00:11:40 Tehdy právě dosáhla palba děl,
  kulometů, minometů a bombometů
 • 00:11:44 nejvyššího vrcholu,
 • 00:11:46 a všecko kolem změnila v poušť
  a v peklo.
 • 00:11:49 Nebylo slyšet povelů
  ani vlastních slov.
 • 00:11:53 Všichni jsme se proměnili v stroj.
 • 00:11:56 Dobrovolci padali, vstávali
  a hned zase letěli dál,
 • 00:12:00 svírajíce křečovitě pušku
  nebo ruční granát.
 • 00:12:39 -Ví se, kolik Čechoslováků tady
  padlo?
 • 00:12:42 -Počet se neustále mění,
 • 00:12:43 protože i historici
  se snaží dohledat informace.
 • 00:12:47 Víme, že v rámci všech operací,
 • 00:12:49 které tady byly ať už před bitvou
  i Tarnów-polském ústupu,
 • 00:12:53 který následoval po zhroucení fronty,
  je 234 mužů.
 • 00:12:58 Ztráty nebyly malé.
 • 00:13:00 S ohledem na to,
  jaké měla ztráty česká družina
 • 00:13:04 nebo jednotlivé pluky,
  tak pro ně to byly obrovské ztráty.
 • 00:13:08 Je důležité si uvědomit,
 • 00:13:10 že velké množství lidí se znalo
  a byli spolu v zákopech už 2-3 roky.
 • 00:13:15 -Duch v legiích byl nádherný.
 • 00:13:18 Tam bylo bratrské soužití,
 • 00:13:21 jak v žádné rodině
  mezi sourozenci nebylo.
 • 00:13:24 Tam jeden stál za druhým v životě
  i smrti.
 • 00:13:28 -Že jsem vstoupil do legií,
  to je náramně jednoduché.
 • 00:13:32 Byl jsem odchovancem sokola.
 • 00:13:34 Jako sokol jsem to pokládal
  za svoji morální a národní povinnost.
 • 00:13:40 Pak jsme k tomu byli vychováni
  jak v rodině, tak ve škole.
 • 00:13:45 Když jsem měl příležitost,
  tak jsem si řekl:
 • 00:13:48 mí bratři museli v Rakousku nastoupit
  hned k mobilizaci do armády.
 • 00:13:53 Kdybych byl býval v Rakousku,
 • 00:13:56 byl bych musel taky nastoupit ihned
  a bojovat za cizí zájmy.
 • 00:14:00 Tedy jsem se rozhodl, proč bych
  nemohl jít do českého vojska
 • 00:14:05 a bojovat za naše vlastní zájmy.
 • 00:14:07 -Mí kamarádi, co tam byli,
  to byli samé starší kamarádi,
 • 00:14:10 už měli nějaké zkušenosti
  i vědomosti a říkali:
 • 00:14:14 ne, my ještě nepůjdeme do čs. vojska,
  počkáme, až přijde Masaryk.
 • 00:14:20 Masaryk přijel a na nádvoří
  univerzity
 • 00:14:24 se uspořádal veliký mítink.
 • 00:14:28 V Kyjevě a okolí nás byly tisíce.
 • 00:14:33 Byl jsem velice zvědav,
 • 00:14:35 dostal jsem se
  hodně blízko k Masarykovi,
 • 00:14:38 tak jsem slyšel každé jeho slovo.
 • 00:14:42 A ten první mě uchvátil.
 • 00:14:44 Mluvil tak jasně a rozumově,
  tak mi to připadalo,
 • 00:14:52 jako když kreslí svoje slova,
  jako když je ryje do skály.
 • 00:14:58 To se mi líbilo.
 • 00:15:02 -Bitva u Zborova
  měla obrovský dopad,
 • 00:15:04 jak u nás, kde se o našich
  legionářích
 • 00:15:06 konečně mohli lidé dovědět,
 • 00:15:08 tak v politice.
 • 00:15:10 Masaryk dostal do rukou
  pořádnou munici,
 • 00:15:12 která mu při vyjednávání
  o vzniku ČSR pomohla.
 • 00:15:16 Já si o těch chlapech
  i po 100 letech myslím,
 • 00:15:19 že to byli opravdu frajeři.
 • 00:15:21 A neumím si představit,
 • 00:15:23 jak silně jejich vítězství
  muselo rezonovat v roce 1917.
 • 00:15:42 CITACE Z PROJEVU T. G. MASARYKA
  "Bratří!
 • 00:15:44 Svou husitskou chrabrostí
  zjednali jste si uznání Ruska
 • 00:15:48 a celého spojeneckého světa,
 • 00:15:50 dokázali jste přátelům i nepřátelům,
 • 00:15:53 že náš národ je navždy rozhodnut
  domoci se
 • 00:15:56 své národní a politické
  samostatnosti.
 • 00:16:00 Masaryk!
 • 00:16:03 PÍSEŇ "HOŠI OD ZBOROVA"
  -Když se soumrak sklání
 • 00:16:07 nad zborovskou plání
 • 00:16:10 sluneční když zhasne svit,
 • 00:16:16 křížů bílé řady
 • 00:16:20 ze tmy svítí všady,
 • 00:16:24 které střeží mrtvých klid.
 • 00:16:30 -Kde přesně byly zákopy?
 • 00:16:32 -Bojiště je poměrně široké,
  má přes 6 km,
 • 00:16:35 zákopy mají víc,
  protože jsou členité.
 • 00:16:37 Na rozhraní polí,
  která jsou tady dole,
 • 00:16:40 tak začínala naše linie.
 • 00:16:42 Ta vede až na oko horizontu,
  kde vidíte stromy úplně vzadu.
 • 00:16:46 Tam je konec našeho jižního úseku.
 • 00:16:50 V tomhle prostoru jsme to měli
  rozdělené na severní
 • 00:16:54 a jižní podúsek.
 • 00:16:55 V severním byl první pluk
  a části třetího,
 • 00:16:57 v jižním pak celý druhý pluk
  a část třetího pluku.
 • 00:17:01 Celý útok začíná v části,
  kterou vidíme,
 • 00:17:05 právě severním úsekem,
  kdy granátníci za prvním kopečkem,
 • 00:17:08 který je před námi,
 • 00:17:10 vybíhají z předsunuté pozice
  a granáty dobíjejí tzv. český nos
 • 00:17:14 a vnikají do nepřátelských pozic.
 • 00:17:16 STŘELBA
 • 00:17:30 -Jak staré byly zákopy?
 • 00:17:32 Jak dlouho chlapi čekali v zákopech?
 • 00:17:35 -Dá se říct, že zákopy byly rok
  staré.
 • 00:17:37 Pozice tady trvala téměř rok
  a téměř nikam se nehnula.
 • 00:17:41 Je důležité se uvědomit,
 • 00:17:43 že rozvrat ruské armády vedl i
  k rozvratu morálky našich vojáků.
 • 00:17:47 V momentě, kdy naši dobrovolci
  přišli do zákopů,
 • 00:17:50 tak tam byly rozvaliny,
  nedalo se to nazývat zákopy.
 • 00:17:54 Když často začali kultivovat
  své příbytky,
 • 00:17:57 ta nacházeli zakopané náboje,
 • 00:17:59 s kterými ruští vojáci
  nechtěli válčit,
 • 00:18:01 tak je zakopali.
 • 00:18:03 Byl to poměrně krutý pohled
  a na dobových fotografiích vidíte,
 • 00:18:07 jak čeští dobrovolci
  vzali polní lopatky
 • 00:18:09 a dali se své zákopy opravit.
 • 00:18:12 -Šli směrem k nám?
 • 00:18:14 -Šli zleva doprava,
  ale Mogila jim začala pálit do boku,
 • 00:18:20 proto museli na ni nastoupit.
 • 00:18:22 Tím, že útok sousedních ruských pluků
  šestky a čtyřky se předtím nepovedl,
 • 00:18:27 tak vyrazili oni.
 • 00:18:28 Šli dopředu,
  nebyli krytí z boku.
 • 00:18:30 V momentě, kdy se začalo nastupovat
  na Mogilu,
 • 00:18:32 tak naštěstí ruská vojska
  postoupila taky dopředu
 • 00:18:35 a podařilo se kótu dobýt.
 • 00:18:39 VÝBUCH A STŘELBA
 • 00:18:50 -Jak pluky mezi sebou komunikovaly?
 • 00:18:52 Měly telegrafy?
 • 00:18:54 -Rozhodně ne.
  -Byly spojky.
 • 00:18:56 -Spojky v zákopech,
  nic jiného nebylo.
 • 00:19:00 Měli jsme tady vlastní telefonní síť,
  která byla v Tsetsové,
 • 00:19:04 dole v Chorožci
  a vedla až do Krasna,
 • 00:19:07 kde jsme měli zázemí.
 • 00:19:08 Měli jsme tady telefonní ústředny,
 • 00:19:11 ale před bitvou došlo
  k přerušení několika vedení,
 • 00:19:15 tak předávání informací
  v průběhu boje,
 • 00:19:18 především na jeho začátku,
  bylo poměrně komplikované.
 • 00:19:21 V momentě,
  kdy naši vyběhli naši dobrovolci,
 • 00:19:24 ruští dělostřelci,
  kteří podporovali náš útok,
 • 00:19:27 nepochopili, že v zákopech jsou naši
  a pálili do vlastních pozic.
 • 00:19:31 Až výstřel z raketové pistole
  korigoval palbu a oni věděli,
 • 00:19:35 že ji mají poslat dál.
 • 00:19:36 Signalizace výstřelem barevné rakety
  v té chvíli zafungovala velice dobře.
 • 00:19:42 STŘELBA
 • 00:20:02 -Mezi kluky v uniformách
  se při národní pouti pohybovalo
 • 00:20:06 i plno lidí v civilu.
 • 00:20:07 Nám se mezi nimi podařilo najít
  dva potomky pozdějších čs. generálů.
 • 00:20:12 I když přiznávám,
  že o generálu Čílovi ani Petříkovi
 • 00:20:16 jsem nikdy předtím neslyšel.
 • 00:20:18 Naše historie je v tomhle směru
  dost pocuchaná.
 • 00:20:24 Už jste tady někdy byli?
 • 00:20:25 -Já jsem tady poprvé.
 • 00:20:27 -A já potřetí.
 • 00:20:29 Už jsem tady byla před 5 a 3 lety.
 • 00:20:32 -Na 95. výročí.
 • 00:20:35 -Děda byl Antonín Mikuláš Číla,
 • 00:20:37 původně Antonín Číla
 • 00:20:39 a Mikuláš přijal
  jako pravoslavný po carovi,
 • 00:20:43 kterýho hrozně uznával.
 • 00:20:48 -Uznával cara?
 • 00:20:49 -Už tady byl od roku 1909
  jako učitel tělocviku v Oděse,
 • 00:20:54 2x měli nějaké vystoupení před carem
  v Petrohradě v roce 1911 a 1912.
 • 00:21:01 Car se k nim přímo dostal,
  promluvil s nimi
 • 00:21:05 a od té doby ho měl hrozně rád,
  že komunikoval i s obyčejnými lidmi.
 • 00:21:12 -Byl to typ vojáka,
  který už byl v Rusku v té době.
 • 00:21:17 Můj předek byl v té době
  v Rakousku-Uhersku
 • 00:21:23 a byl v rakouské armádě.
 • 00:21:25 Tvůj předek to začal z druhé strany.
 • 00:21:28 -To byli starodružiníci,
  asi 700 vojáků,
 • 00:21:31 kteří tady pracovali
 • 00:21:32 a sešli se v Kyjevě
  jako první skupina.
 • 00:21:49 -Po výcviku brigády v Kyjevě
  jsme odjeli s rotou
 • 00:21:53 do koncentračního prostoru
  v okolí San na Ukrajině.
 • 00:21:58 Tam jsem byl velitelem 7. roty
 • 00:22:01 nově se tvořícího 3. pluku
  Jana Žižky z Trocnova.
 • 00:22:06 To byl slavný pluk
  hlavně svou husitskou tradicí,
 • 00:22:11 kterou jsme velmi horlivě
  a upřímně pěstovali.
 • 00:22:16 Také z tohoto husitského ovzduší
 • 00:22:19 vyšli výborní vojáci,
  vlastenci a bojovníci.
 • 00:22:25 -Můj dědeček byl Karel Petřík.
 • 00:22:27 Bylo to podobné jako u Mikuláše Číly,
 • 00:22:30 že přestoupil na pravoslavnou víru
  a přijal jméno Václav.
 • 00:22:35 -Jako ty.
 • 00:22:37 -Já jsem po něm.
 • 00:22:39 Tatínek byl Václav
  a já jsem taky Václav.
 • 00:22:43 -Když jste se dozvěděli,
  že máte tak slavné předky
 • 00:22:49 a nikdo o nich neví,
  jen mizivá skupinka,
 • 00:22:55 protože za minulého režimu
  se tyto informace hodně potlačovaly..
 • 00:23:00 -Úplně.
 • 00:23:01 ...co to s vámi udělalo?
 • 00:23:04 -U mě to nebylo tak náhlé,
 • 00:23:06 protože jsme s dědou 2x ročně jezdili
  do Lán na hrob Masaryka,
 • 00:23:10 ještě za hluboké totality.
 • 00:23:13 Naposled tam děda vedl starodružiníky
  asi v roce 1980.
 • 00:23:18 Byla jsem malá,
  ale jezdili jsme s ním,
 • 00:23:21 tak to u mě nebyl šok.
 • 00:23:24 -Vzpomínám si jen na drobnost,
  kdy jsem trošku narazil na problém,
 • 00:23:29 že po skončení 9. třídy
  jsem chtěl nastoupit
 • 00:23:33 na vojenskou školu do Žiliny
  jako pilot.
 • 00:23:37 -To máme stejné.
 • 00:23:39 -Bohužel jsem dostal zápornou
  odpověď.
 • 00:23:42 Neřešili jsme to,
  ale jednou jsem se z pozadí dozvěděl,
 • 00:23:46 že to mohlo být z tohoto důvodu,
  že jsem nebyl úplně prolustrován.
 • 00:23:53 -Kádrově.
  -Z nějakého legionářského hnízda.
 • 00:24:23 -Děda nebyl nikdy raněný,
  ani lehce.
 • 00:24:26 Když měli první rozvědku u Štěpánova,
  ještě na území Polska,
 • 00:24:31 tak byli na první rozvědce
 • 00:24:33 a dědovi ustřelili závěr od pušky,
  což je kulička před čelem.
 • 00:24:38 Děda s tím šel k ruskému veliteli
  a říkal,
 • 00:24:43 že potřebuje novou flintu.
 • 00:24:45 Ten na to koukal a říkal:
  to jsem ještě neviděl,
 • 00:24:48 že jste měl takové štěstí,
  protože to šlo přesně na hlavu.
 • 00:24:52 A říkal: vám už se do konce války
  nic nestane.
 • 00:24:55 A opravdu už neměl nic vážnějšího.
 • 00:25:15 -Víš, co mě fascinuje,
  kolik kluků si psalo deník.
 • 00:25:19 -Teď vychází spousta knížek.
 • 00:25:21 -To je úžasné.
 • 00:25:24 -Mám zachovalou část denního rozkazu,
  ale nejsem si přesně jistý,
 • 00:25:30 do které doby to zasadit,
  ale myslím,
 • 00:25:35 že to byl 9. pluk na cestě
  do Vladivostoku na odpočinku,
 • 00:25:39 ale rozkaz zní v tom smyslu,
 • 00:25:42 že si vojáci musí dávat pozor
  na styk s místními děvčaty,
 • 00:25:48 protože tam hrozí nákaza syfilisem.
 • 00:25:52 -A to je téma,
  které je důležité v každé armádě.
 • 00:25:58 Ochrana před syfilisem
 • 00:26:03 ale z našich legionářů
  nedělala hrdiny, co vyhráli Zborov.
 • 00:26:08 Teprve hlubší návrat do minulosti,
  ještě před Zborov,
 • 00:26:12 mi to vysvětlil.
 • 00:26:13 Naši legionáři tu tvořili
  jakési speciální jednotky mužů,
 • 00:26:17 co znali nepřítele skrz naskrz,
 • 00:26:21 uměli používat jeho zbraně
 • 00:26:23 a skvěle volenou taktikou
  dokázali zaútočit na jeho slabiny.
 • 00:26:37 -Co do té doby dělali?
 • 00:26:39 -Dělali divizní armádní průzkum.
 • 00:26:41 Tzn., že chodili do týlu.
 • 00:26:43 Někteří z nich chodili do týlu
  i v rakouských uniformách.
 • 00:26:46 A proč?
 • 00:26:47 Protože uměli číst, psát,
  znali mapu.
 • 00:26:50 -Znali rakousky, rusky, česky.
 • 00:26:52 -Někteří z nich polsky.
 • 00:26:54 Převyšovali průměr ruského vojáka
  o stovky procent
 • 00:26:59 a to byl základ jejich umění.
 • 00:27:02 Uměli perfektně využívat
  ruské spojovací zákopy,
 • 00:27:07 rakouský systém hlídkových zákopů,
  přeběhli kus úseku,
 • 00:27:12 vběhli do zákopu,
  probíhali a čistili zákopy granáty.
 • 00:27:17 Pak už se bojovalo
  a docházelo střelivo.
 • 00:27:24 Vzali první linii, druhou linii,
  docházelo střelivo.
 • 00:27:27 Chvilku to bylo lopatkami, noži,
  vedle ležely rakouské zbraně.
 • 00:27:32 To byli vojáci,
  kteří sloužili v rakouské armádě.
 • 00:27:35 Sebrali zbraň, kulomety,
  které v třetí linii otočili,
 • 00:27:38 a tím se chránili.
 • 00:27:39 Nedaleko odtud sebrali dělostřeleckou
  rakouskou baterii, čtyři děla,
 • 00:27:43 která otočili
 • 00:27:44 a začali po ustupujících Rakušácích
  střílet.
 • 00:27:47 -Přemýšlel jsem o tom,
 • 00:27:48 že když se dneska řekne
  speciální jednotka,
 • 00:27:50 tak všichni to známe z filmů,
  jak jsou vyzbrojení,
 • 00:27:54 ale speciální jednotky v té době.
 • 00:28:03 -Ten, kdo rozhodl
 • 00:28:04 v ruském generálním štábu o tom,
 • 00:28:07 kdo z Čechoslováků,
  z těch prvních z české družiny,
 • 00:28:10 udělá průzkumníky, rozvědčíky,
  tak to bylo na západní frontě.
 • 00:28:14 Rota Nazdar byla zařazena
  do cizinecké legie,
 • 00:28:17 vyběhla u Arrasu
  a díky svému hrdinství,
 • 00:28:20 neměli menší hrdinství než naši,
 • 00:28:22 ale díky systému války
  byla polovina vystřílena a zrušena.
 • 00:28:27 Tady by bylo to samé,
 • 00:28:28 kdyby operovali
  jako samostatná jednotka.
 • 00:28:31 Díky tomu,
  že byli rozděleni na čety, půlroty
 • 00:28:34 a dostali speciální úkoly,
 • 00:28:36 tak udělali ruské armádě
  neocenitelné služby.
 • 00:28:39 A o tom svědčí vyznamenání,
  které první starodružiníci měli.
 • 00:28:47 -V rakouských liniích
  nejspíš byli i Češi.
 • 00:28:50 -Bylo jich tam hodně.
 • 00:28:52 Tady na Mogile zrovna ne,
  tady byl uherský pluk,
 • 00:28:55 ale dolů na jih byl 35. plzeňský
  a ještě dál
 • 00:29:01 byl 75. jindřichohradecký.
 • 00:29:03 Ale stalo se,
  že nějaká naše rakouská skupinka
 • 00:29:06 se dostala do zajetí
  a jeden začal utíkat.
 • 00:29:10 Křičeli na něj: stůj, stůj,
 • 00:29:12 on utíkal dál,
  tak jeden po něm vystřelil,
 • 00:29:15 zabil ho,
  a když k němu přišel,
 • 00:29:16 tak zjistil,
  že to je jeho syn.
 • 00:29:19 Otřesná věc.
 • 00:29:33 -Dál už jsme pokračovali
  zase jen s Jirkou.
 • 00:29:37 Pořád dál na východ
  a přitom zpátky v čase,
 • 00:29:40 do Kyjeva,
 • 00:29:41 kde přísahali starodružiníci
  věrnost ruskému carovi
 • 00:29:45 a kde vzniká první jednotka
  čs. zahraničního vojska,
 • 00:29:49 o den dříve než rota Nazdar
  ve Francii.
 • 00:30:41 Tak jsme tady.
 • 00:30:43 -Sofijské náměstí.
 • 00:30:46 -Tady probíhala přísaha?
  -Jo.
 • 00:30:52 -Podle fotek to bylo bráno odtud,
  pamatuji si tu sochu.
 • 00:30:57 -To musela být docela síla,
  taková masa chlapů.
 • 00:31:06 -Vznikla čs. armáda,
  aniž by ČSR existovalo.
 • 00:31:12 -Vznikla, spíš počátek,
  ale rozhodně to byl první krok.
 • 00:31:17 Něco jak s tím na Měsíci.
 • 00:31:21 Malý krok pro člověka,
  ale velký pro budoucí ČSR.
 • 00:31:36 -Zde na Sofijském náměstí
  dne 28. září 1914,
 • 00:31:40 11. října nového kalendáře,
 • 00:31:43 slavnostně přísahali dobrovolníci
  české družiny
 • 00:31:47 a byl vysvěcený prapor.
 • 00:31:49 Tímto bylo zahájeno formování
  ozbrojených sil budoucí ČSR.
 • 00:31:53 Teď mi to přečti v ruštině.
 • 00:31:56 ČTE RUSKY
 • 00:32:07 -Tohle je věc, kterou člověk
  při čtení knížek nedocení.
 • 00:32:11 U Zborova jsme sice slyšeli,
 • 00:32:13 že starodružiníci tu žili
  už před válkou,
 • 00:32:15 takže s jazykem problém neměli,
 • 00:32:17 ale zběhové a zajatci
  z rakouské armády,
 • 00:32:20 pro ty to musel být
  často úplně nový svět.
 • 00:32:23 A jestli vám někdo bude tvrdit,
  že Slovani se vždycky domluví,
 • 00:32:27 dejte mu něco takového přečíst.
 • 00:32:37 Ale je to úžasné, že to tady je.
 • 00:32:39 -Věnovala Československá obec
  legionářská.
 • 00:32:42 -Kdo jiný.
 • 00:32:43 -To bude klášter,
  kde byl ubytovaný.
 • 00:32:49 Říkám tomu správně?
 • 00:32:50 -Nevím, myslím,
  že se tomu říkalo dislokovaný.
 • 00:32:54 Můžeme se tam jít podívat.
 • 00:33:01 CITACE Z DENÍKU BR. KLICHA
  -"Bydleli jsme
 • 00:33:03 v Michajlovském monastýru,
 • 00:33:05 střelbu jsme cvičili
  na Vladimírovské hoře,
 • 00:33:08 chodili jsme tam vždy
  s českými písněmi,
 • 00:33:10 červenobílými pentličkami na čepicích
 • 00:33:13 a Kyjeváci nás měli rádi.
 • 00:33:15 Po přísaze nám před odjezdem
  na pozice
 • 00:33:17 připravili kyjevští Češi
  večírek na rozloučenou.
 • 00:33:21 Všeho bylo hojnost."
 • 00:33:26 -Člověk by si přál tam být.
 • 00:33:28 -V tuhle chvíli jo,
  ale potom už asi ne.
 • 00:33:38 -"Potom" totiž znamenalo po Zborovu,
 • 00:33:41 poté, co Němci
  a rakousko-uherská armáda
 • 00:33:44 začali Rusy zatlačovat.
 • 00:33:46 Naši s nasazením života
  kryli jejich ústup,
 • 00:33:49 ale Rusům už se bojovat nechtělo.
 • 00:33:51 Bolševická agitace udělala své.
 • 00:33:54 Kyjev, do kterého se naši
  při tomhle ústupu vracejí,
 • 00:33:58 už byl jiný,
  než jaký ho znali.
 • 00:34:03 -Na jedné straně nás ohrožovali Němci
 • 00:34:06 a na druhé straně
 • 00:34:07 jsme byli na sovětském
  nebo ukrajinském území
 • 00:34:10 a oba uzavřeli mír s Němci.
 • 00:34:13 Tady jsme přicházeli do konfliktu
  buď s jedním, nebo s druhým.
 • 00:34:18 Sice jsme zaručili neutralitu
  ukrajinské i sovětské vládě,
 • 00:34:24 ale neutralita nemůže jít tak daleko,
  abychom se vydali na pospas Němcům.
 • 00:34:30 Museli jsme u Bachmače nebo Kyjova
  bojovat o svoje bytí a nebytí.
 • 00:34:39 CITACE Z DENÍKU BR. ŠVECE
  -"Šli jsme předměstím Kyjeva,
 • 00:34:42 večer byly ulice pusty a prázdny,
 • 00:34:45 jen malé bandy rudé gardy
  se toulaly po ulicích.
 • 00:34:48 Jak jsme se dozvěděli,
  byly tyto bandy,
 • 00:34:51 jež měly udržovat pořádek,
 • 00:34:52 složeny ze samotných lupičů
  a terorizovaly obyvatelstvo.
 • 00:34:57 Náš pochod byl strašně dlouhý,
  lidé byli úžasně unaveni.
 • 00:35:01 Most přes Dněpr
  chránili hoši 4. pluku.
 • 00:35:05 Za ním jsme se ustrojili,
  jak se dalo.
 • 00:35:09 Nevěděli jsme, zda pojedeme
  na Bachmač pěšky, nebo vlakem."
 • 00:35:21 -Věci se vyvinuly tak,
  že jsme nemohli věřit,
 • 00:35:25 že tato armáda,
  která byla neorganizovaná,
 • 00:35:31 která neměla náležitých velitelů,
 • 00:35:34 že tato armáda je schopná klást odpor
 • 00:35:37 organizované německé
  a rakousko-uherské armádě.
 • 00:35:41 Tyhle zkušenosti jsme nabyli
  už u Zborova,
 • 00:35:44 kdy všechny ruské části nás nechaly
  na holičkách,
 • 00:35:47 a celou bitvu
  jsme museli vyhrávat sami.
 • 00:35:51 Je pravda,
  že se nám nechtělo jít z Ruska,
 • 00:35:54 jenomže nám nezbývalo,
  aspoň v naší představě,
 • 00:35:58 nic jiného,
 • 00:36:00 protože jsme se chtěli dál účastnit
  boje proti
 • 00:36:03 Rakousku-Uhersku a Německu.
 • 00:36:05 A v Rusku jsme považovali,
  že už to není možné.
 • 00:36:11 -První divize čs. vojska
  byla rozložena západně od Kyjeva,
 • 00:36:15 druhá divize východně od Kyjeva.
 • 00:36:18 Druhá divize měla za úkol sehnat
  asi 2 tisíce vagónů
 • 00:36:22 pro 60 železničních souprav
  a udržet železniční uzel Bachmač.
 • 00:36:28 Do té doby, než první divize
 • 00:36:30 projde tímto železničním uzlem
  Bachmačem.
 • 00:36:34 Kdyby se druhé divizi nepodařilo
  udržet tento důležitý
 • 00:36:38 železniční uzel,
 • 00:36:40 čs. vojsko by bylo zničeno.
 • 00:36:44 Proto je bachmačská bitva
  tak důležitá,
 • 00:36:47 že se tam jednalo o celou existenci
  čs. vojska na Rusy v roce 1918.
 • 00:37:00 -Poslední stanicí pro nás
  měl být Bachmač.
 • 00:37:03 Důležitý železniční uzel
 • 00:37:04 a dost osudový uzel z toho, co vím.
 • 00:37:08 Protože dál je Rusko,
  Sibiřská magistrála
 • 00:37:11 a několikaletá anabáze,
  kterou si prožil i Jirkův praděda.
 • 00:37:15 Ve stanici Kruty,
  kus před Bachmačem,
 • 00:37:20 je muzeum ve kterém nás čekal Serhiy.
 • 00:37:23 Anglicky ani česky neumí,
 • 00:37:25 takže i před námi
  byl tak trochu boj.
 • 00:37:30 -Ahoj, Jirka.
  -Serhiy.
 • 00:37:32 -Taky Jirka.
 • 00:37:34 -Kde to jsme?
 • 00:37:36 Serhiy nám začal vyprávět
  o událostech,
 • 00:37:38 které se na tomto, pro Ukrajince
  posvátném místě, odehrály.
 • 00:37:43 Boje se přes ospalou
  železniční stanici
 • 00:37:45 převalily hned několikrát.
 • 00:37:51 V roce 1918 po rozpadu ruské fronty
  a ústupu čs. sboru
 • 00:37:56 tu bojovali legionáři s postupující
  elitní německou armádou.
 • 00:38:00 Kruty byly jedním z klíčových míst
  před železničním uzlem Bachmač.
 • 00:38:15 Už první střet
  našich byl prý výjimečný.
 • 00:38:18 Československá předsunutá hlídka
  6. pluku
 • 00:38:21 zde 9. března zastavila vlaky
  s postupující první částí
 • 00:38:26 91. divize německé armády.
 • 00:38:28 Přerušili koleje a ustoupili.
 • 00:38:31 Šlo totiž hlavně o čas.
 • 00:38:39 -Jak dlouho je tady muzeum?
 • 00:38:41 -Muzeum v Krutách
  bylo otevřeno v roce 2009.
 • 00:38:44 Většina vagonů pochází z doby bojů
  o Bachmač,
 • 00:38:48 a jak Serhiy říká,
  je to takový jejich Legiovlak.
 • 00:38:51 První mohyla ukrajinským studentům
  tu mohla být navršena až v roce 1991.
 • 00:38:58 Na jednom z vagonů je obraz,
 • 00:39:00 který přesně vystihuje
  nešťastnou situaci Ukrajinců
 • 00:39:04 v roce 1918.
 • 00:39:06 Bojovali současně s imperialismem
  bolševickým i německým.
 • 00:39:10 Nakonec Německo a Rakousko-Uhersko
  požádali o pomoc v boji s bolševiky.
 • 00:39:15 To byla pro naše legionáře
  velká hrozba.
 • 00:39:38 Teď po tom přejíždění
  Ukrajiny autem
 • 00:39:41 se asi víc než kdy jindy
  dokážu vžít do toho,
 • 00:39:44 jak muselo být legionářům na cestách,
  když měli veškeré zázemí ve vlaku.
 • 00:39:49 A vagony rozhodně
  nejsou žádný luxus.
 • 00:39:51 Jenže ve válce si člověk nevybírá,
 • 00:39:55 do určité míry si legionáři
  tohle nakonec vybrali,
 • 00:40:00 svým způsobem.
 • 00:40:02 Ještě před Bachmačem nás Serhiy
  zavedl do stanice Veliká Doč.
 • 00:40:29 Dnes ospalá vesnice Veliká Doč
 • 00:40:31 se stala klíčovou součástí severního
  úseku obrany Bachmače.
 • 00:40:35 Kolem poledne 10. března
  sem z Česnokovky
 • 00:40:38 dorazily
  předsunuté jednotky 6. a 7. pluku
 • 00:40:41 pod velením kapitána Kadlece.
 • 00:40:43 Původně měly dojít k mostu
  na řece Desně u vesnice Bondarovka,
 • 00:40:48 ale rychlost postupu německých divizí
  byla mnohem větší,
 • 00:40:51 než se předpokládalo.
 • 00:41:11 -Tudy projížděli na Bachmač?
 • 00:41:15 -Proč se bojovalo
  zrovna o tohle nádraží?
 • 00:41:22 -Zákopníci při průzkumu trati na
  Gomel 6. března
 • 00:41:25 bohužel neměli dostatek výbušnin,
 • 00:41:28 aby 300 m dlouhý most
  přes řeku Děsnu tehdy zničili,
 • 00:41:32 tak Němci postoupili
  až do Veliké Doče,
 • 00:41:35 kde se opevnili.
 • 00:41:53 -Pal!
 • 00:41:54 STŘELBA
 • 00:42:11 -I přes velkou přesilu nepřítele
 • 00:42:13 se Čechoslováci pustili
  do zuřivého útoku.
 • 00:42:16 Prudkost a nesmlouvavost našich
  vojáků vyvolala
 • 00:42:19 u německých jednotek paniku
 • 00:42:21 a začaly se pomalu stahovat.
 • 00:42:24 -Jak dlouho tady bojovali?
 • 00:42:26 Kolik dní?
 • 00:42:27 O toto nádraží?
 • 00:42:30 -Boje o železniční stanici probíhaly
  do večera 10. března.
 • 00:42:34 -Celý den?
  -Ano.
 • 00:42:36 -Jak je to odtud daleko do Bachmače?
 • 00:42:39 -Bachmač je necelých 40 km daleko.
 • 00:42:42 -Dobře to popisuje v deníku.
 • 00:42:44 -Jo, to máš pravdu.
 • 00:42:49 -Jak se jmenoval?
  -Gajda.
 • 00:42:52 CITACE ZE VZPOMÍNEK BR. GAJDY
  -"Bylo pět hodin odpoledne.
 • 00:42:57 Vše již se zdálo vyhráno,
 • 00:42:59 ale naše vítězství bylo jen dočasné.
 • 00:43:02 Němci sice vyklidili nádraží,
 • 00:43:04 ale část jich přesto zůstala
  ve vodní nádrži
 • 00:43:08 a svými kulomety kosili všechno,
  co se neopatrně ukázalo na nádraží.
 • 00:43:13 Přesto nechyběli chrabří,
 • 00:43:15 kteří se ručními granáty
  na podnoží věže
 • 00:43:17 snažili vypáčit dveře vodárny,
  avšak marně.
 • 00:43:21 Mezitím Němci,
  kteří obdrželi posily,
 • 00:43:24 rozmnožili na celý pluj
 • 00:43:26 a též ze západní strany
  začali kulomety ostřelovat nádraží."
 • 00:43:32 -O brutalitě bojů ve Veliké Doči
  svědčí i počty mrtvých.
 • 00:43:35 Na 53 padlých legionářů
  se už nikdy nemělo podívat
 • 00:43:39 do své svobodné vlasti.
 • 00:43:40 Kapitán Kadlec,
 • 00:43:42 který velel této téměř
  sebevražedné misi, byl raněn.
 • 00:43:45 Čs. jednotky se večer stáhly zpět
  do Česnokovky.
 • 00:43:49 -Serhiyi, tohle je pomník
  k uctění památky?
 • 00:43:53 -Nedaleko nádraží stojí
  polozapomenutý památník
 • 00:43:56 padlým legionářům.
 • 00:43:58 I ten však částečně padl.
 • 00:43:59 Padl za oběť pokřivené
  bolševické představě o historii.
 • 00:44:03 Na původní sokl byla v éře socialismu
  vztyčená socha rudoarmějce.
 • 00:44:08 Naštěstí Ukrajina povolila
  v rámci dekomunizace sochu odstranit.
 • 00:44:13 Ministerstvo obrany ČR
  a Československá obec legionářská
 • 00:44:17 zde v roce 2018
  odhalí zcela nový pomník.
 • 00:44:22 -A ti kluci tady leží?
 • 00:44:24 -Ano.
 • 00:44:25 -Je to zároveň hrob.
 • 00:44:27 -Podle místní tradice
  jsou prý pod pomníkem
 • 00:44:30 dokonce pochováni někteří
  z padlých legionářů.
 • 00:44:38 Konečně míříme k Bachmači.
 • 00:44:40 Místu nadějí desetitisíců legionářů.
 • 00:44:43 Pokud by Bachmač padla,
 • 00:44:45 zavřela by se poslední
  ústupová cesta do Ruska
 • 00:44:48 a dál do Vladivostoku.
 • 00:44:51 Z nádraží se pěšky vracíme kousek
  po kolejích
 • 00:44:54 k poslednímu místu obranné linie
  naplánované poručíkem Čečkem
 • 00:44:58 a kapitánem Krejčím.
 • 00:45:05 V nekonečné rovině ukrajinských polí
  využili bránící se legionáři
 • 00:45:09 každé terénní vlny.
 • 00:45:11 Včetně pravěké pohřební mohyly,
 • 00:45:13 kterou v 19. století
  přeťala železnice.
 • 00:45:16 Tato nezvyklá kóta nazývaná
  Rozřezaná mohyla
 • 00:45:19 Se stala poslední linií obrany
  severního úseku před Bachmači.
 • 00:45:24 Podle je zde pohřbeno
  na 20 Čechoslováků.
 • 00:45:39 -K noze zbraň!
 • 00:45:49 -Vracíme se na jedno ze tří nádraží
  v tomto jinak malém městečku.
 • 00:45:53 Bachmač kyjevský
 • 00:45:54 je asi tím nejdůležitějším,
 • 00:45:56 protože se zde setkávají trasy
  z Kyjeva a od Gomelu.
 • 00:46:01 Díky skvěle provedené ústupové
  operaci 2. divize
 • 00:46:04 se podařilo přes bachmačský
  železniční uzel
 • 00:46:07 přepravit z jihozápadu,
 • 00:46:09 ze stanice Priluky,
  ešelony 1. divize.
 • 00:46:12 Poté, co přejel poslední transport
  1. divize,
 • 00:46:15 začaly odjíždět i jednotky 2. divize.
 • 00:46:19 O půlnoci z 13. na 14. března
  opustil Bachmač poslední čs. ešelon.
 • 00:46:25 Čs. armádní sbor opouštěl
  bachmačské válčiště
 • 00:46:29 s pevnou organizační strukturou
 • 00:46:31 a nově postavené jednotky
  s prvními bojovými zkušenostmi.
 • 00:46:43 Dnešní budova nádraží
  jen připomíná stavbu,
 • 00:46:46 která zde byla v době ústupu
  čs. jednotek.
 • 00:46:49 Bachmač totiž díky
  svému dopravnímu významu
 • 00:46:52 zažil hrůzy bojů hned několikrát.
 • 00:46:55 Naposledy byl téměř srovnán se zemí
  při bombardování Němci
 • 00:46:59 v roce 1941
  při útoku na Sovětský svaz.
 • 00:47:03 Další padlí čs. legionáři
  byli pohřbení na nádraží.
 • 00:47:07 Jejich hroby však už nelze dohledat,
  neboť po vybombardování
 • 00:47:12 bylo vše překopáno
  a postaveno jinak.
 • 00:47:16 Ale i tito padlí vojáci
  budou mít v roce 2018
 • 00:47:19 osazenu pamětní desku
  na budovu nádraží.
 • 00:47:26 -Na frontě jsem měl 10 rot
  a rozvědku, zákopníky
 • 00:47:31 a všechny kulomety od pluku.
 • 00:47:34 Sestavil jsem plán
  se silným levým křídlem,
 • 00:47:41 protože nám šlo o to,
  abychom Němce oddálili od trati,
 • 00:47:47 kterou odstřelovali dělostřelectvem.
 • 00:47:53 Sice bylo tápání,
 • 00:47:57 někteří říkali,
  že to je moc odvážné,
 • 00:48:02 co chceme udělat.
 • 00:48:05 Podařilo se mi to zorganizovat,
 • 00:48:10 ustupující vojska jsem dal do
  pořádku,
 • 00:48:15 respektive se daly do pořádku
  pod svými veliteli.
 • 00:48:19 Útočná sestava už existovala,
  ale ráno byli Němci pryč.
 • 00:48:31 -Bitva u Bachmače
  odhalila vojenský talent
 • 00:48:33 celé řady budoucích čs. generálů.
 • 00:48:36 Ludvík Krejčí byl jedním
  z nejdůležitějších velitelů
 • 00:48:40 celé operace
 • 00:48:41 a to v hodnosti pouhého kapitána.
 • 00:48:43 Dalo by se říci,
  že Bachmač byl líhní
 • 00:48:46 naší čs. generality.
 • 00:48:48 -Bojem u Bachmače skončily boje
  čs. legie v Rusku s Němci
 • 00:48:55 za 1. světové války.
 • 00:48:58 To byl poslední boj s Německem
  na ruské půdě.
 • 00:49:05 -Vítězný boj u Bachmače
  je ale pouhým začátkem anabáze,
 • 00:49:09 kterou legionáři absolvují na Sibiři.
 • 00:49:12 Také vlaky se jim stanou osudnými.
 • 00:49:15 13. března 1918
  asi nikoho nenapadlo,
 • 00:49:18 že se stanou jejich domovem
  i pevností na tak dlouhou dobu.
 • 00:49:24 Nikoho by v této chvíli
  také nenapadlo,
 • 00:49:27 že již za pár měsíců
  oslaví uprostřed bojů s bolševiky
 • 00:49:30 vznik vysněné ČSR.
 • 00:49:37 Netuší, že je čekají
  je ještě 2 roky utrpení v bojích,
 • 00:49:41 než se dostanou do Vladivostoku
 • 00:49:44 a po cestě kolem světa konečně domů.
 • 00:49:52 Neměli bychom dopustit,
  aby se na jejich hrdinství
 • 00:49:56 a lví podíl na vzniku republiky,
  zapomnělo.
 • 00:50:02 Dovedeš si představit,
  že bys něco takového udělal?
 • 00:50:05 -Kdybych na sebe vzal bundičku,
  pušku a šel bojovat?
 • 00:50:10 Těžko se to hodnotí z tohoto pohledu,
  když máš doma úplnou pohodu.
 • 00:50:17 Nechci být za frajera a říct,
  že bych do toho šel.
 • 00:50:21 -Jasně, proto si myslím,
 • 00:50:23 že je hrozně důležité
  o těchto věcech mluvit,
 • 00:50:26 to trochu narážím i na vlastenectví,
  protože máme být na co hrdí.
 • 00:50:31 Jsem přesvědčený o tom,
  jak se vždycky říkalo,
 • 00:50:34 že čs. armáda nikdy nebojovala,
  tak tohle je důkaz, že bojovala.
 • 00:50:43 Vznikaly české jednotky,
 • 00:50:45 ze kterých měli všichni strach
  a měli z nich obrovský respekt,
 • 00:50:49 protože to byli velcí frajeři.
 • 00:50:51 Myslím si, že národ,
  který zapomíná na svou minulost,
 • 00:50:55 je mrtvý národ.
 • 00:50:56 Skryté titulky: Lucie Richterová
  Česká televize, 2018

Související