iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
18. 6. 2016
15:45 na ČT2

1 2 3 4 5

1 hlas
7187
zhlédnutí

Cena Gratias Tibi 2016

Dokumentární film z předávání cen Gratias Tibi – ocenění nadace Člověk v tísni za občanskou aktivitu mladých lidí, kteří pozitivně ovlivňují život ve společnosti.

25 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Cena Gratias Tibi 2016

 • 00:00:12 Tohle je to místo,
 • 00:00:15 světlo se leskne
  a pak zmizí.
 • 00:00:19 POTLESK
 • 00:00:21 Tohle je ta chodba se světlama.
 • 00:00:24 Jsem moc ráda, že vás mohu přivítat
  už na 3. ročníku cen Gratias Tibi,
 • 00:00:29 které jsou určeny pro mladé lidi,
  kterým není svět kolem lhostejný
 • 00:00:34 a aktivně jej mění.
  Je tento večer určen vám.
 • 00:00:43 Gratias Tibi znamená díky tobě.
 • 00:00:48 My tu cenu chápeme jako poděkování
  právě mladým lidem,
 • 00:00:52 které se snaží, aby život kolem nás
  byl o něco lepší.
 • 00:00:56 Ono se často o mladých lidech říká,
  že jsou k ničemu, že jsou sobci,
 • 00:01:01 že se chtějí jen bavit,
  že za nic nestojí a tak dále.
 • 00:01:05 Právě to ocenění Gratias Tibi
  dokazuje, že tomu tak není
 • 00:01:09 a že každý den kolem nás tu vzniká
  něco mladými lidmi udělaného,
 • 00:01:13 co dává smysl a co přispívá k tomu,
  aby se Česká republika
 • 00:01:17 a svět kolem nás k lepšímu
  opravdu měnil.
 • 00:01:24 -Ať říkáš cokoliv, slyším tě,
  -budu tě slyšet.
 • 00:01:31 My věříme následujícím třem věcem.
  Věříme tomu, že tito mladí lidé,
 • 00:01:36 kteří stojí za projekty, o kterých
  bude řeč v souvislosti Gratias Tibi,
 • 00:01:41 že dokáží motivovat mladé lidi
  kolem sebe a zkusí něco podobného,
 • 00:01:46 a jsou příkladem toho,
  že to jde.
 • 00:01:50 Za 2. věříme, že dokáží motivovat
  mladé lidi,
 • 00:01:54 ale i generaci jejich rodičů
  a prarodičů,
 • 00:01:57 která díky naší předlistopadové
  zkušenosti tak trochu rezignovala
 • 00:02:02 na občanské angažmá: stejně to nemá
  cenu, budu si dělat starosti,
 • 00:02:07 proč bych šel do něčeho,
  co je předem ztracené.
 • 00:02:11 Ten 3. důvod je ten, že věřím,
  že část z nich pochopí,
 • 00:02:16 že mohou mnohé ovlivnit
  i jako politici.
 • 00:02:19 Možná, že už se to děje, že začnou
  v komunální místní úrovni
 • 00:02:23 dělat první politické kroky,
  a jestli Česká republika si myslí,
 • 00:02:28 jestli něco potřebuje,
  tak to jsou mladí, sebevědomí,
 • 00:02:32 slušní, schopní politici
  a já věřím, že někteří,
 • 00:02:35 kteří budou teď nominovaní,
  kteří dostanou cenu Gratias Tibi,
 • 00:02:40 že se v budoucnu prosadí
  jako politici.
 • 00:02:58 Oceňovat mladé lidi,
  kteří se zajímají o to,
 • 00:03:02 co se děje kolem nich, je důležité
  a je to důležité proto,
 • 00:03:06 že oni jsou vzorem
  pro svoje vrstevníky.
 • 00:03:08 Ukazují, že není jednoduché
  informace vyhodnocovat,
 • 00:03:12 ale také je nacházet.
 • 00:03:14 Nacházet takové informace,
  které jsou důvěryhodné
 • 00:03:17 a ze kterých se dá udělat
  svůj názor.
 • 00:03:19 To snažíme podporovat i s ČT.
  -Já vás teď poprosím,
 • 00:03:23 abyste předal 1. cenu
  dnešního večera
 • 00:03:26 a to je konkrétně
  -zvláštní uznání Gratias Tibi.
 • 00:03:29 Společnost Člověk v tísni se letos
  poprvé rozhodla udělit
 • 00:03:33 zvláštní uznání Gratias Tibi
  jedinci,
 • 00:03:36 který toho přes svůj poměrně nízký
  věk dokázal víc,
 • 00:03:39 než mnoho dospělých.
 • 00:03:41 O aktivity magistrátu města
  Prostějov odkud pochází,
 • 00:03:45 se zajímá už od svých šesti let.
 • 00:03:47 Ve 12 letech se stal Spolku
  pro Prostějov
 • 00:03:50 a od té doby stihl radnici
 • 00:03:51 už několikrát usvědčit
  z porušení zákona.
 • 00:03:57 Zvláštní uznání Gratias Tibi
  patří 15letému studentovi
 • 00:04:01 Jakubovi Čechovi.
 • 00:04:14 Já jsem si v létě 2015 podal žádost
  o informace prostějovský magistrát
 • 00:04:19 dle info. zákona a město místo
  aby tu žádost vyřídilo jednoduše,
 • 00:04:23 tak napsalo mým rodičům,
 • 00:04:26 že chtějí od nich souhlas
  s mojí žádostí,
 • 00:04:29 protože se jedná o právní úkon,
 • 00:04:32 který nezletilá osoba nemůže
  běžně vykonávat vykonávat.
 • 00:04:36 To je strašně hloupé,
  žádný souhlas se dávat nemusí,
 • 00:04:40 protože podle nového občanského
  zákoníku jsem způsobilý úkonům,
 • 00:04:44 který jsou přiměřené mému věku.
  Já se domnívám,
 • 00:04:48 že žádost o informace je úkon
  přiměřený mému věku.
 • 00:04:51 K mému názoru se přiklonil
  i Krajský úřad
 • 00:04:54 jako nadřízený orgán.
 • 00:04:56 Krajský úřad dle zákona o svobodném
  přístupu k informací
 • 00:05:00 přikázal radnici, aby moji žádost
  v souladu se zákonem vyřídila.
 • 00:05:06 Do Spolku pro Prostějov
  jsme se spojili proto,
 • 00:05:10 abychom odvrátili hrozbu
  bourání společenského sálu.
 • 00:05:14 Abychom se stali silnějším
  oponentem vůči radnici.
 • 00:05:17 I když jsme jako
  Spolek pro Prostějov
 • 00:05:20 existovali už v minulosti,
  tak jsme se nikdy nebránili
 • 00:05:24 nějakým snahám o rekonstrukci,
  nebo o trošku jiný vývoj,
 • 00:05:28 ale je hloupé tu budovu zbourat
 • 00:05:31 a pak kulturu možná přesouvat
  na konec města. Ne!
 • 00:05:34 Kultura má být v centru města,
  sál má být v centru města
 • 00:05:38 a nemá se ustupovat nějakému
  developerovi, nějakému investorovi.
 • 00:05:43 Tady mám petici,
 • 00:05:44 kterou jsme udělali spolu s dalšími
  členy Spolku pro Prostějov
 • 00:05:48 a jejíž cílem bylo vyzvat
  vedení města,
 • 00:05:51 aby budovu kasáren nebouralo,
  aby ji opravilo.
 • 00:05:54 Když jsem byl na webu města,
 • 00:05:56 tak jsem se díval na informace
  o právu petičním,
 • 00:06:00 jak se v Prostějově uplatňuje
  a dočetl jsem se,
 • 00:06:03 že starosta města může prodloužit
  lhůtu na 60 dnů.
 • 00:06:06 Říkal jsem si, že to asi
  nebude v souladu se zákonem,
 • 00:06:10 podíval jsem se do zákona,
  zjistil jsem,
 • 00:06:13 že to skutečně není v souladu
  se zákonem
 • 00:06:16 a tak jsem dal podnět
  na ministerstvo.
 • 00:06:18 Ministerstvo vnitra
  mi dalo za pravdu,
 • 00:06:21 že petiční směrnice je nezákonná.
 • 00:06:24 Možnost prodloužit si lhůtu
  odporuje petičnímu zákonu
 • 00:06:28 a je to v podstatě ohnutí
  toho zákona.
 • 00:06:31 Všechny ty kauzy souvisí s tím,
  že vedení města dělá chybné kroky,
 • 00:06:36 které mají ten vliv, že vzbuzují
  v lidech zájem o veřejné dění
 • 00:06:40 a momentě, kdy lidem
  zbourají kasárny,
 • 00:06:43 zničí jim fungující koupaliště
  a chystají se zničit i kulturní sál,
 • 00:06:48 a tak lidé se začínají zajímat
  a to je i můj případ.
 • 00:06:52 Myslím si, že lidé by měli být
  všichni angažovaní,
 • 00:06:55 a že by měli být co nejvíce členy
  různých organizací,
 • 00:06:59 proto já jsem osobně členem
  prostějovského spolku.
 • 00:07:04 -Cenu v kategorii základní školy
  předá herečka
 • 00:07:07 a světově známá operní pěvkyně
  paní Zora Červená,
 • 00:07:10 a také pan Jiří Navrátil,
 • 00:07:12 první místopředseda českého skauta
  a politický vězeň
 • 00:07:16 zapojený do odboje
  v dobách nacizmu a komunizmu.
 • 00:07:19 Prosím, abyste přišli
  ke mně na pódium.
 • 00:07:24 Dobrý večer, moc mě těší.
 • 00:07:27 -Dobrý večer.
 • 00:07:34 Cenu Gratias Tibi 2016
  v kategorii základní školy
 • 00:07:38 získal projekt:...
 • 00:07:42 ...Žij mezi námi!
 • 00:07:57 -Chodíte nakupovat do potravin
  Na Růžku?
 • 00:08:00 Chodím pravidelně.
 • 00:08:02 -Vadí vám, že tento obchod
  -vlastní vietnamská rodina?
 • 00:08:06 Ne, mně to nevadí,
  jsou příjemní, usměvaví.
 • 00:08:09 -Jak na vás tito mladí lidé působí?
  Mně je to úplně jedno.
 • 00:08:13 -Kdyby se do Přelouče přistěhovaly
  ještě další cizinecké rodiny,
 • 00:08:18 -vadilo by vám to?
  To já nevím, záleží jaké by byly.
 • 00:08:21 -Chodíte nakupovat do potravin
  -Na Růžku?
 • 00:08:24 Chodím, ale teď už moc ne.
  Spíše ne.
 • 00:08:27 -Proč tedy nechodíte?
  -Proč jste přestala?
 • 00:08:31 Protože tam měli spoustu
  prošlých věcí,
 • 00:08:34 takže jsem nebyla spokojená.
  -Nejste spokojená.
 • 00:08:37 -Tak jo, děkujeme. Na shledanou!
  Na shledanou.
 • 00:08:41 -Na anketě jsme se snažili zjistit,
  jaký lidé mají názor
 • 00:08:44 na vietnamskou rodinu,
  která tady žije.
 • 00:08:47 Jestli jim vadí, jestli ten obchod
  provozují právě oni.
 • 00:08:51 Jak na vás tito mladí lidé působí?
  -Jak působí na vás?
 • 00:08:54 Příjemně, ochotně.
 • 00:08:57 -Kdyby se do Přelouče přistěhovaly
  ještě další rodiny cizinců,
 • 00:09:01 -jestli by jim to vadilo?
 • 00:09:03 Někomu jo, někomu ne.
  Jak kdo. Kdo by přišel.
 • 00:09:06 -K tomuto tématu, cizinci, jsme se
  dostali při občanské výchově.
 • 00:09:11 Paní učitelka nám půjčila takový
  spot Stát se správným Evropanem.
 • 00:09:16 A tam to nějak tak vzniklo.
 • 00:09:18 Potom se nás zeptala, jestli bychom
  nechtěli nějaký takový spot dělat,
 • 00:09:23 my jsme souhlasili,
 • 00:09:25 a tak jsme jeli do Praha na setkání
  týmu projektu Kdo jiný?
 • 00:09:29 -A tam to všechno vzniklo.
 • 00:09:31 Směrovala jsem je k tomu,
  aby se sami rozhodli,
 • 00:09:35 že chtějí v této problematice
  něco udělat.
 • 00:09:38 Já jsem byla velice ráda,
  že se toho chytili,
 • 00:09:43 ale říkám, že je potřeba vytvořit
  tým, který to bude všechno řídit.
 • 00:09:49 -Víte ještě nějaký jiný důvod,
  -proč by tam lidé nechodili?
 • 00:09:53 Že tam nechodí kvůli tomu,
  že ten obchod mají Vietnamci,
 • 00:09:58 že k nim mají nějaký odpor,
  proto tam nechodí.
 • 00:10:01 -Pro spolužáky je to asi tím,
  že média, televize, internet
 • 00:10:06 nám dávají různé informace a oni
  na to mají určitě nějaký názor.
 • 00:10:10 Třeba se před rodiči stydí,
  nebo tak o tom mluvit,
 • 00:10:14 mají jiný názor než rodiče,
  tak si tady povídáme ve třídě.
 • 00:10:22 Dohodli jsme se, že se nejdříve
  zaměříme na Afriku
 • 00:10:26 a tak jsme se domluvili
  s paní učitelkou
 • 00:10:29 -a uspořádali jsme ten běh.
 • 00:10:33 Čau!
  -Nazdar!
 • 00:10:35 -Tady máš za úkol namalovat
  -Afričana, jak si ho představuješ?
 • 00:10:40 Na Afriku jsme se zaměřili,
 • 00:10:43 protože jsme měli v plánu navštívit
  pobytové středisko v Kostelci.
 • 00:10:48 Tam jsou většinou z Konga,
  ze Zimbabwe, z těchto míst,
 • 00:10:53 proto jsme se chtěli
  zaměřit na Afriku.
 • 00:10:58 -Hlavní myšlenkou toho běhu bylo,
  abychom věděli,
 • 00:11:02 jak jsou na tom spolužáci
  s vědomostmi.
 • 00:11:07 Chtěli jsme to udělat
  takovým způsobem,
 • 00:11:10 aby se nenudili, neseděli ve třídě
  a vyplňovali dotazník.
 • 00:11:14 -Tak si aspoň zaběhali.
 • 00:11:19 Hlavním důvodem, proč se žáci měli
  rozhodovat,
 • 00:11:24 komu jako tým lékařů
  transplantují srdce,
 • 00:11:28 protože k dispozici mají jen jedno
  a kandidátů je osm,
 • 00:11:33 byl,jestli žáci mají předsudky,
  anebo jestli už tento pojen neznají.
 • 00:11:42 Já bych řekla, že dětem je vcelku
  jedno, jestli je to Rom,
 • 00:11:48 Vietnamec nebo skinhead.
  Ony spíše přemýšlely,
 • 00:11:53 jestli by ten člověk prospěl
  dalším lidem,
 • 00:11:57 kdyby zůstal na živou.
 • 00:12:06 -Jako příklad tam byl 40letý vědec,
 • 00:12:09 který je blízko objevu
  léku proti AIDS
 • 00:12:13 a sám je HIV pozitivní.
 • 00:12:15 Nebo dívka, která se stala
  symbolem míru
 • 00:12:19 a hrozí jí to, že potřebuje nové
  srdce, protože by umřela.
 • 00:12:23 Nebo tam je 15letá dívka,
  která je těhotná a je svobodná.
 • 00:12:32 Většina lidí se shodla na šestce,
  na 40letém vědci,
 • 00:12:36 který je blízko objevu AIDS
  -a sám je HIV pozitivní. Jo.
 • 00:12:41 Myslím, že takové aktivity
  jsou potřeba.
 • 00:12:45 Je důležité mezi děti
  šířit myšlenky,
 • 00:12:49 že všichni lidé jsme si rovni,
  že nezáleží na barvě pleti,
 • 00:12:54 že nezáleží na tom, odkud jsem,
  ale záleží na tom samém člověku.
 • 00:13:01 Jaké má povahové vlastnosti,
  jestli v té komunitě pracuje,
 • 00:13:06 jestli je snášenlivý a podobně.
 • 00:13:17 Po kategorii základních škol
  přichází kategorie střední školy.
 • 00:13:23 Jsem moc ráda, že sem na pódium
  mohu pozvat další předávací,
 • 00:13:27 Milušku Havlůjovou,
  politickou vězenkyni,
 • 00:13:31 která se nenechala
  komunisty zlomit
 • 00:13:34 ani v těch nejtěžších chvílích.
 • 00:13:37 Zvu sem také výtvarníka, sochaře
  a hudebníka Františka Skálu.
 • 00:13:41 -Dobrý večer!
 • 00:13:47 Takže cenu Gratias Tibi 2016
  v kategorii střední školy
 • 00:13:51 získává projekt: Zachraňme tmu!
 • 00:14:06 -Právě držím v ruce pravou
  beskydskou tmu.
 • 00:14:10 To je krém, účinná látka je
  noc naturális.
 • 00:14:14 Má se aplikovat před spánkem
  a otevírat pouze ve tmě.
 • 00:14:22 Aktivita zachraňme tmu vznikla
  tak, že za mnou přišli kamarádi,
 • 00:14:26 kteří se zabývali
  světelným znečištěním.
 • 00:14:29 Shodou okolností také studenti,
  také mladí lidé,
 • 00:14:33 a ti nám o této problematice řekli
  a zaujali nás proto,
 • 00:14:37 abychom se do této aktivity
  také zapojili.
 • 00:14:41 Pak nás napadlo, že bychom se mohli
  zapojit na vzdělávání dětí.
 • 00:14:45 Ahoj, já se jmenuju Pája,
  ráda bych vás tady přivítala.
 • 00:14:49 Jsem moc ráda,
  že jsme mohli přijít.
 • 00:14:52 Teď se mi každý představí,
  jak se jmenuje,
 • 00:14:55 a řeknete, jestli máte raději
  -světlo, nebo tmu.
 • 00:14:58 Já se jmenuju Tadeáš a mám rád tmu,
  protože se v ní dobře spí.
 • 00:15:02 Já se jmenuju Filip
  a mám raději světlo,
 • 00:15:05 protože vidím všechno kolem mne.
 • 00:15:08 Já se jmenuju Nasťa
  a mám radši tmu.
 • 00:15:10 -Já mám také raději tmu,
  kvůli hvězdám,
 • 00:15:14 protože je nádherná obloha v noci.
 • 00:15:17 Já si ráda lehnu v noci na zem
  a koukám na oblohu.
 • 00:15:22 Myslím, že je dobře to směřovat
  na děti, protože jsou malé a tvárné
 • 00:15:27 a ještě mají život před sebou
  a ještě se budou vyvíjet.
 • 00:15:31 Kdežto dospělí, kteří už mají
  zažito,
 • 00:15:33 že světelné znečištění
  je v takovém stavu v jakém je,
 • 00:15:37 tak už nemají potřebu to měnit.
  V dětech se to zakoření
 • 00:15:41 a potom až budou moci ony
  rozhodovat, tak si to uvědomí
 • 00:15:45 a mohou se podle toho zařídit.
 • 00:15:47 Já mám raději tmu,
  protože tam nejsem vidět
 • 00:15:50 a cítím se tam bezpečněji
  na rozdíl od světla.
 • 00:15:55 Holky dají doprostřed takovou
  velkou mapu světa
 • 00:15:58 a k ní dají červený puntíčky,
  a vždy řeknete,
 • 00:16:02 -kde jste zažili největší tmu.
 • 00:16:05 Já jsem zažila největší tmu
  u babičky na chatě,
 • 00:16:09 když jsem šla domů.
 • 00:16:11 -To bylo tady v Čechách?
  Jo.
 • 00:16:14 -Tak si dej puntíček.
 • 00:16:16 Já jsem zažil největší tmu
  asi v posteli.
 • 00:16:22 Já jsem největší tmu zažila doma.
 • 00:16:25 -Světelné znečištění nemá jasnou
  definici,
 • 00:16:28 ale když to máme obecně
  přiblížit veřejnosti,
 • 00:16:32 tak říkáme, že to jsou
  všechny jevy,
 • 00:16:35 které jsou způsobené osvětlením.
 • 00:16:37 Když bychom si to měli představit,
  tak když jdeme ve městě
 • 00:16:42 a vidíme tu žlutavou oblohu
  nad námi,
 • 00:16:45 tak tomu říkáme, že je to
  světelný smog,
 • 00:16:47 že je to světelné znečištění,
  ten závojový jas oblohy.
 • 00:16:51 Já pro vás mám ještě jednu mapičku,
  sice malou, ale to je mapička toho,
 • 00:16:56 jak vypadá takhle svět v noci.
  Jak svítíme.
 • 00:17:00 V Americe se o špatně nasvětlené
  budovy zabije 100 000 ptáků za rok.
 • 00:17:05 To je hrozně moc, 100 000.
  To si ani nedovedu představit.
 • 00:17:10 Tyto želvičky se líhnou
  tam na plážích
 • 00:17:12 a když se vylíhnou,
 • 00:17:14 tak ta malá želvička musí najít
  cestu zpět do vody.
 • 00:17:18 Když tam dáme třeba takhle hodně
  nasvětlený hotel,
 • 00:17:22 tak to zvířátko nepozná z moře,
  kde je voda a jde za tím světlem.
 • 00:17:27 Tam uhyne pak suchem,
  nebo že ji přejede auto.
 • 00:17:31 -Želva bez vody dlouho nevydrží.
 • 00:17:36 Projekt Zachraňme tmu vnímám
  jednoznačně kladně.
 • 00:17:39 My se potřebujeme dívat na oblohu.
  Astronomové byli jedni z prvních,
 • 00:17:44 kteří ukázali na to,
  že se s oblohou něco děje,
 • 00:17:48 že je světlejší, že tam nevidíme
  už všechny hvězdy.
 • 00:17:51 Takže kdokoliv pomůže v tom
  upozornit lidi,
 • 00:17:54 že tady není něco v pořádku
  a že se to dá dělat jinak,
 • 00:17:58 že se dá svítit správně,
  tak je to jenom dobře.
 • 00:18:02 A to se netýká zdaleka
  jenom astronomie.
 • 00:18:04 -My víme, že jako jednotlivci,
  že toho moc nezmůžeme.
 • 00:18:08 Ale jak jsme se tady spojili,
 • 00:18:10 tak můžeme do budoucna takhle
  spojit svoje síly.
 • 00:18:14 My když budeme vědět,
  že je důležitý pro zvířátka,
 • 00:18:17 jak se chováme,
  ne jenom jak třídíme odpadky a tak,
 • 00:18:21 ale tady i v tomto hledisku,
 • 00:18:23 tak až si jednou budeme osvětlovat
  náš domeček,
 • 00:18:27 tak si vzpomeneme na tuto přednášku
  a budeme vědět,
 • 00:18:31 že máme svítit dolů
  a ne nahoru
 • 00:18:33 a budeme vědět, co to znamená.
 • 00:18:36 Jestli mám raději světlo nebo tmu,
  to je pro mě těžká otázka.
 • 00:18:40 Asi bych tady na své pozici
  v projektu Zachraňme tmu
 • 00:18:44 měla říct, že tmu.
  Tma je hezká, je důležitá,
 • 00:18:48 ale jak v projektu odpovídají
  i děti, tak bych řekla,
 • 00:18:52 že se ve světle cítím bezpečněji,
  tak bych odpověděla, že světlo.
 • 00:18:56 Ale protože natáčíme, co natáčíme,
  -tak říkám, že tmu.
 • 00:19:04 -Úžasný projekt Zachraňme tmu.
 • 00:19:06 Už se dostáváme
  ke kategorii do 30 let.
 • 00:19:10 Který projekt vybrala porota,
  ten vítězný?
 • 00:19:14 To se dozvíme od herečky
  Marthy Issové
 • 00:19:17 a také od lektora Masarykovy
  -univerzity Mikuláše Beka.
 • 00:19:21 Dobrý večer.
 • 00:19:25 Cenu Gratias Tibi 2016
  v kategorii do 30 let
 • 00:19:29 získává projekt Měsíc raka
  Lucie Bittalové in memoriam.
 • 00:19:47 -Narodila jsem se v r. 1987
  ve Valticích
 • 00:19:51 12 let jsem bydlela v Břeclavi.
  To jsem ještě neměla rakovinu.
 • 00:19:56 Pak jsem chodila na gympl
  v Bohumíně,
 • 00:19:59 to jsem také ještě
  neměla rakovinu.
 • 00:20:03 Po střední škole jsem pracovala
  v Severním Walesu.
 • 00:20:06 Po dvou letech jsem se rozhodla
  přihlásit na anglistiku
 • 00:20:10 na Masarykovu univerzitu v Brně.
 • 00:20:12 Přijali mě a rakovinu jsem ještě
  -pořád znala jen z filmů.
 • 00:20:20 Lucie byla neuvěřitelně paličatá,
  zaťatá.
 • 00:20:24 Bylo velice obtížné
  ji přimět k věcem,
 • 00:20:28 o kterých ona nebyla
  osobně přesvědčena.
 • 00:20:31 Dost se to promítalo
  i do její léčby,
 • 00:20:34 kdy někdy bylo velice těžké
  se s ní domluvit na věcech,
 • 00:20:39 které jí evidentně mohly prospět.
  Musela si na vše přijít sama.
 • 00:20:46 -Zhruba před třemi lety
 • 00:20:48 jsem se spřátelila se skupinou
  aktivistů z Brna,
 • 00:20:52 díky kterým jsem se začala
  více zajímat o veřejné dění.
 • 00:20:56 Účastnila jsem se různých besed
  a diskuzí.
 • 00:20:59 Šla jsem na svoji
  první demonstraci.
 • 00:21:02 V dubnu 2014 jsem začala pracovat
  na Úřadě vlády
 • 00:21:05 jako asistentka mediální kampaně
  HateFree Culture.
 • 00:21:09 -To už jsem asi měla rakovinu.
 • 00:21:12 Každý člověk se s nemocí
  vyrovnává po svém.
 • 00:21:15 Někdo se tomu podá,
  někdo propadne smutku,
 • 00:21:18 někdo se upne k nějaké víře,
  k naději.
 • 00:21:22 Myslím, že hnací silou
  Luciiny kampaně
 • 00:21:26 bylo vlastní naštvání na sebe samu.
  Věděla, že zanedbala to,
 • 00:21:31 že se nemoc mohla zachytit
  v časném stádiu
 • 00:21:35 a mohla se velice snadno léčit.
 • 00:21:38 -Byla jsem na Erasmu v Berlíně,
  když jsem na sobě začala pozorovat,
 • 00:21:43 že se mnou není něco v pořádku.
 • 00:21:45 Cítila jsem na sobě,
  že mám oslabenou imunitu.
 • 00:21:49 Ještě zhruba měsíc jsem
  tyto problémy ignorovala,
 • 00:21:52 protože nejsem ten typ člověka,
 • 00:21:55 co s každým problémem
  letí k doktorovi.
 • 00:21:58 Kdybych věděla, že jsem onemocněla
  rakovinou děložního čípku,
 • 00:22:02 objednala bych se okamžitě,
  a taky bych předtím chodila
 • 00:22:06 na preventivní prohlídky
  -ke své gynekoložce.
 • 00:22:12 Byl jsem od začátku u vzniku
  nápadu Měsíce raka
 • 00:22:16 a Lucka nás poprosila s kamarády,
  že se rozhodla poté,
 • 00:22:20 co jí prošla hlavou ta diagnóza,
  rozmyslela si svoji situaci,
 • 00:22:25 tak se rozhodla, že ještě chce
  se zbytkem svého života něco udělat.
 • 00:22:30 a sezvala nás dohromady na náš
  balkón a tam jsme přemýšleli,
 • 00:22:34 co budeme dělat.
 • 00:22:37 Vymyslela, že udělá nějakou kampaň,
  že dá na vědomí ostatním ženám,
 • 00:22:42 aby neudělaly stejnou chybu co ona.
 • 00:22:44 A aby neodkládaly
  gynekologickou prohlídku.
 • 00:22:49 Aktivity mladých lidí v prevenci
  nádorů jsou velmi důležitý.
 • 00:22:54 Oni nejen sami sebe vychovávají,
 • 00:22:56 ale mohou působit
  i na jejich rodiče,
 • 00:22:59 aby na preventivní
  prohlídky chodili
 • 00:23:02 a účastnili se podobných akcí.
 • 00:23:10 Luciino téma, nebo sdělení kampaně
  je přímočaré, jednoduché:
 • 00:23:15 nebuď blbá, běž na prohlídku!
 • 00:23:18 Lucie navzdory té naprosto
  nekompromisní diagnóze
 • 00:23:22 do poslední chvíle si držela
  nějakou naději
 • 00:23:26 a myslím, že doufala v to,
  že se ten zázrak stane.
 • 00:23:31 -Na rakovinu jsem zemřela
  -20. listopadu 2015.
 • 00:23:47 -Já si myslím že Cena Gratias Tibi
  je rok od roku důležitější.
 • 00:23:52 Myslím si, že je to právě proto,
 • 00:23:54 že je ta skepse ve společnosti
  čím dál víc větší.
 • 00:23:58 Navíc společnost v poslední době
  čím dál víc polarizuje,
 • 00:24:02 ještě víc se vyhrocují názory
  proti sobě.
 • 00:24:06 Měla jsem strach,
  aby to mladá generace nevzdala,
 • 00:24:10 aby si neřekla, že my tady
  nemáme žádné vzory v politice,
 • 00:24:14 a my se na to vykašleme.
 • 00:24:16 Myslím, že je dost mladých lidí,
  kteří to v sobě mají,
 • 00:24:20 že třeba utečou někam do ciziny.
 • 00:24:23 Já doufám, že tito,
  kteří se pouštějí do těch projektů,
 • 00:24:27 že mají v sobě ten drajv
  pro to něco měnit tady.
 • 00:24:30 Myslím, že oni jsou opravdu
  naše jediná naděje.
 • 00:24:33 Já jim strašně držím palce,
 • 00:24:36 vůbec nemám v sobě tendenci
  zlehčovat ty jejich věci,
 • 00:24:39 protože si myslím, že jsou veliký
  a že jsou strašně důležitý
 • 00:24:44 -a ještě důležitý určitě budou.
 • 00:24:46 Já se hodně pohybuju mezi mladými
  lidmi a zdá se mi,
 • 00:24:51 že přibývá těch,
  které jsme tady dnes viděli.
 • 00:24:54 Co jsou šikovní a místo planého
  povídání něco dělají.
 • 00:24:59 Z toho mám radost.
 • 00:25:01 Já často potkávám svoje známe
  vrstevníky, kamarády,
 • 00:25:05 co mají blbou náladu a říkají,
 • 00:25:08 jak to jde
  s českou společností s kopce.
 • 00:25:12 Já si uvědomuji,
  že takhle blbou náladu nemívám
 • 00:25:17 a nemám ji proto, že se často
  setkávám s podobnými mladými lidmi,
 • 00:25:22 jaké jsme dnes večer viděli.
  To pozitivní beru od nich a věřím,
 • 00:25:28 že díky nim to s českou společností
  dobře dopadne.
 • 00:25:33 Titulky: Méhešová Iva,
  ČT 2016

Související