iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
17. 10. 2017
22:00 na ČT2

1 2 3 4 5

8 hlasů
21207
zhlédnutí

Martin Luther: Pouhou vírou

Oslavy pětistého výročí evropské reformace a život a odkaz Martina Luthera, který zveřejněním 95 tezí změnil svět.

52 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Martin Luther: Pouhou vírou

 • 00:00:01 MARTIN LUTHER
  POUHOU VÍROU
 • 00:00:21 -Traduje se,
  že katolický kněz Martin Luther
 • 00:00:24 přibil na bránu kostela
  v saském Wittenbergu 95 tezí,
 • 00:00:28 o kterých chtěl diskutovat.
  Tak začala reformace.
 • 00:00:33 Proces, který měl očistit
  církev a vrátit ji k původnímu
 • 00:00:37 křesťanství.
 • 00:01:06 -Přijel jsem z toho důvodu,
  že jsem chtěl zažít takovou
 • 00:01:09 parádní akci,
  kde se shromáždí křesťané,
 • 00:01:12 dalo by se říct,
  z celého světa nebo z velké
 • 00:01:15 části Evropy.
  Přijel jsem také proto,
 • 00:01:19 že jsem chtěl podpořit tuto akci,
  protože to je akce k výročí
 • 00:01:23 Martina Luthera.
  Já jsem z Církve československé
 • 00:01:25 husitské.
  Takže přirozeně mám větší vztah
 • 00:01:28 k Janu Husovi,
  jehož slavnosti jsme měli nedávno.
 • 00:01:31 Martin Luther navázal
  na jeho práci o 100 let později.
 • 00:01:49 -Při přípravě jubilea zjišťujeme,
  že v zemích,
 • 00:01:52 kde reformace začala,
  především v Německu,
 • 00:01:55 je niterná účast na jubileu
  spíš zdrženlivá.
 • 00:02:02 Ve světě je ale mnoho křesťanů,
  kteří se cítí být protestanty
 • 00:02:06 ve smyslu Lutherových
  následovníků.
 • 00:02:10 Plní silných emocí přicházejí
  z Ameriky, Koreje, východní Evropy.
 • 00:02:16 Říkají, že chtějí toto výročí
  slavit s námi.
 • 00:02:47 -Toto je citát Karla Jasperse.
  Lutherovy protižidovské návrhy
 • 00:02:51 Hitler přesně uskutečnil.
 • 00:02:56 -Lutherův vztah k židům
  je kontroverzní téma.
 • 00:03:01 Luther nejdříve židům přál.
  Psal, že Ježíš Kristus byl žid
 • 00:03:09 a spasení, že přišlo z nich,
  z židů, ne z nás.
 • 00:03:14 V tu dobu se asi domníval,
  jak byl naplněný tou svou
 • 00:03:19 myšlenkou o Boží milosti,
  že i židé to přijmou automaticky
 • 00:03:25 a celá křesťanská církev
  a asi i židé.
 • 00:03:28 Později se v tom svém naivním
  očekávání zklamal
 • 00:03:34 a začal židy odmítat
  a napsal dokonce spisek proti židům
 • 00:03:40 a jejich lžím.
  Tak to formuloval.
 • 00:03:44 Tento jeho protižidovský důraz
  byl později zneužit.
 • 00:03:51 Nakonec i nacisty.
  Jako cosi, co je v jádru
 • 00:03:56 německého vztahu k židům.
  Luther to tak jistě nemyslel.
 • 00:04:10 -V době Lutherova narození
  byly České země vypleněné
 • 00:04:13 a rozdrobené pod vládou
  slabého panovníka
 • 00:04:16 Vladislava II. Jagellonského.
  Na Moravě a ve Slezsku vládl
 • 00:04:20 Matyáš Korvín,
  ale na rozdíl od většiny Evropy
 • 00:04:24 u nás byla náboženská tolerance.
  Žil tu dvojí lid.
 • 00:04:29 Katolíci i kališníci.
 • 00:04:37 -Luther byl nesmírně intenzivní
  osobnost.
 • 00:04:41 Byl také výbušná osobnost.
  Je asi dost známé,
 • 00:04:44 že se nebál střetů
  ani vulgárního výraziva,
 • 00:04:49 stejně tak disponoval humorem,
  včetně sebeironie,
 • 00:04:54 stejně tak uměl být poeticky
  vroucí.
 • 00:04:58 Přesvědčivě je něžný.
 • 00:05:07 -O Lutherovi se říká,
  že to byl geniální člověk.
 • 00:05:11 Já si myslím, že byl spíš
  mimořádně silná osobnost,
 • 00:05:18 že změnil na začátku 16. století
  dějiny Evropy hlavně tím,
 • 00:05:25 jak usilovně se držel svých
  myšlenek,
 • 00:05:30 které šířil jednak jako profesor,
  za kterým se táhli studenti
 • 00:05:36 i z jiných zemí než z Německa,
  jako kazatel,
 • 00:05:40 na kterého chodily davy věřících
  a díky knihtisku,
 • 00:05:45 který v té době se už šířil,
  takže Lutherovy myšlenky
 • 00:05:51 začaly ovlivňovat velice
  široké pole.
 • 00:05:57 -Celá Evropa byla pod nadvládou
  jediné nejmocnější instituce,
 • 00:06:00 Římskokatolické církve,
  která určovala ten jediný
 • 00:06:04 správný pohled na svět.
  Mimo tento proud stáli
 • 00:06:08 Valdenští ve Francii a Itálii,
  u nás Církev podobojí
 • 00:06:12 a Jednota bratrská.
  Martin Luther vyhlášením
 • 00:06:15 svých tezí výsadní postavení
  Římskokatolické církve změnil.
 • 00:06:25 -Těch hlavních hráčů
  na šachovnici bylo poměrně málo.
 • 00:06:30 Prakticky všem,
  s výjimkou papeže Lva X.,
 • 00:06:35 na konci druhého decénia
  šlo o církevní reformu.
 • 00:06:40 To je důležité říct,
  jenomže každý si tu reformu
 • 00:06:44 představoval trochu jinak.
  Pro určité vyšší církevní úřady
 • 00:06:48 bylo počítáno se šlechtickými
  syny, s dětmi aristokratů,
 • 00:06:55 bez ohledu na to,
  že by měli k výkonu takové funkce
 • 00:06:59 nějaké předpoklady.
  Lev X. byl právě jednou
 • 00:07:02 z těch postav.
  On sám pocházel z významného
 • 00:07:05 florentského rodu
  Medicejských.
 • 00:07:07 Jeho otec byl Lorenzo Medici.
  On sám se jmenoval
 • 00:07:11 Giovanni Medici a byl
  k tomuto úřadu již předurčen
 • 00:07:15 ve svém dětství
  ze strany svých rodičů.
 • 00:07:19 On nejen, že neměl žádné
  kněžské svěcení,
 • 00:07:21 to musel dostat až dodatečně
  po volbě papeže,
 • 00:07:25 ale jeho život se pohyboval
  kolem jeho vlastních zájmů.
 • 00:07:32 -K zálibám Lva X. patřilo
  umění.
 • 00:07:35 Zatímco u nás se díky husitům
  ocitly mnohé kostely v troskách,
 • 00:07:39 v Itálii vznikla řada renesančních
  děl, která obdivujeme dodnes.
 • 00:07:46 -Pracuje Leonardo,
  pracuje Rafael,
 • 00:07:50 pracuje Michelangelo.
  Tady vidíme,
 • 00:07:53 že renesanční papežové,
  mezi něž patří i Lev X.,
 • 00:07:58 tak to jsou významní objednavatelé
  uměleckých děl.
 • 00:08:03 Je to doba vrcholné renesance.
  Sixtinská kaple a další.
 • 00:08:11 -To všechno stálo papeže spoustu
  peněz a bylo potřeba
 • 00:08:14 je někde získat.
  Zvlášť, když chtěl pokračovat
 • 00:08:17 ve stavbě Baziliky svatého Petra.
  Zdrojem financí se stal obchod
 • 00:08:22 s odpustky.
  Protihráčem papeže byl v té době
 • 00:08:25 císař Karel V.,
  nejvyšší představitel světské moci
 • 00:08:29 na území Svaté říše římské
  národa německého.
 • 00:08:36 -Karel V. byl velice zajímavou
  osobností.
 • 00:08:40 Byli to i někteří významní
  humanisté,
 • 00:08:42 kteří v něj skládali naději,
  protože to mohl být
 • 00:08:46 právě on,
  kdo mohl provést reformu
 • 00:08:48 církevních poměrů.
  Byl velice dobře vzdělaný,
 • 00:08:50 byl zbožný.
  On měl osobní zkušenosti s hnutím
 • 00:08:54 Obnovy duchovního života.
  Devotio moderna se to hnutí,
 • 00:09:01 které vzniklo v holandských zemích,
  jmenovalo.
 • 00:09:05 -Dávalo důraz na osobní vztah
  a modlitbu k Ježíši Kristu.
 • 00:09:09 To bylo něco,
  co zásadně ovlivnilo
 • 00:09:11 i Martina Luthera.
 • 00:09:17 -Narodil se roku 1483
  v Eislebenu.
 • 00:09:21 Píše se, že v rodině horníka.
  Jeho otec byl spíš
 • 00:09:26 důlní a hutní mistr,
  který vládl celé skupině dělníků
 • 00:09:36 a byl najímán na různá panství
  různých šlechticů.
 • 00:09:41 Takže se rodina často stěhovala.
  V rodině bylo devět dětí.
 • 00:09:46 Otec tomu vládl pevnou rukou.
  Pokud Martin Luther
 • 00:09:50 na to vzpomínal,
  tak atmosféra v rodině nebyla
 • 00:09:54 nikdy příliš veselá.
  Otec byl natolik situovaný,
 • 00:09:59 že mohl poslat syna na studia.
  Martin začal studovat v Erfurtu
 • 00:10:05 a když se stal magistrem
  filosofie,
 • 00:10:07 začal studovat práva.
 • 00:10:10 -Lutherův otec zřejmě očekával,
  že jeho syn se díky vzdělání
 • 00:10:13 dostane do státní služby.
  Získá dobře situované postavení
 • 00:10:17 a bude finančně pomáhat
  celé rodině.
 • 00:10:20 Erfurt byl v té době významné
  a bohaté město.
 • 00:10:24 -Martin Luther v Erfurtu
  začal žít veselým studentským
 • 00:10:29 životem.
  Krčmy a asi i nevěstince.
 • 00:10:35 S veselými kumpány obrážel
  všechno veselí,
 • 00:10:40 které velké město nabízelo.
 • 00:10:49 -Jednou, když se vracel
  od rodičů z Mansfeldu do Erfurtu,
 • 00:10:52 dostal se do prudké bouře
  a ocitl se v blízkosti smrti.
 • 00:10:56 Uvědomil si,
  jak smrt může přijít nečekaně
 • 00:10:59 a jeho bezstarostný studentský
  život se náhle změnil.
 • 00:11:08 -V duchu tehdejšího myšlení
  hledal,
 • 00:11:12 jak se člověk zachrání
  před peklem,
 • 00:11:17 které ho pohltí za jeho minulé
  hříchy.
 • 00:11:23 Zanechal studia a vstoupil
  do kláštera augustiniánů
 • 00:11:26 v Erfurtu.
 • 00:11:32 Trýznil se, bičoval,
  ale nedocházel k lidu.
 • 00:11:39 -Chodil xkrát ke zpovědi a modlil
  se venku na mraze a podobně,
 • 00:11:44 na což můžeme nahlížet
  jako na určité sebetrýznění,
 • 00:11:48 sebemrskání, sebetrestání.
  Bylo by asi spekulativní
 • 00:11:54 přičítat to,
  i když by to šlo,
 • 00:11:58 k jeho psychopatologii,
  protože to skutečně může být
 • 00:12:02 v souladu, v té době,
  s depresivním naladěním.
 • 00:12:06 Deprese je vlastně snížené
  sebevědomí,
 • 00:12:10 snížené sebehodnocení
  a mnohdy i obrácená agrese
 • 00:12:14 vůči sobě.
  Kdy sám sebe trestám.
 • 00:12:27 Ve svém trápení s klášterním
  životem měl Luther
 • 00:12:31 jedno velké štěstí
  na svého představeného.
 • 00:12:36 Johannnes von Staupitz
  si všiml toho velkého nadání,
 • 00:12:43 se kterým se Luther noří
  do velmi závažných vnitřních
 • 00:12:49 otázek.
  Povšiml si také toho nebezpečí
 • 00:12:52 z té obrácenosti do sebe.
  Dalším důležitým krokem
 • 00:12:59 na Lutherově cestě k veřejnosti,
  kromě vyučování,
 • 00:13:06 bylo pověření ještě kázáním
  v městském Wittenberském kostele.
 • 00:13:13 Stal se zároveň farářem,
  který mluvil nejen ke studentům,
 • 00:13:19 nejen k odborníkům,
  ale i ke křesťanskému lidu.
 • 00:13:24 -Martin Luther začal
  na Wittenberské univerzitě učit
 • 00:13:27 a získal zde titul profesora
  bohosloví.
 • 00:13:33 -Při studiu Epištoly sv. Pavla
  našel výrok,
 • 00:13:39 který pro něj byl rozhodující.
  Jsme totiž přesvědčeni,
 • 00:13:44 že člověk se stává spravedlivým
  vírou, bez skutků zákona.
 • 00:13:50 To bylo, jako by se před ním
  rozsvítilo světlo.
 • 00:13:56 -Ten převrat,
  který byl spojený s biblickými
 • 00:14:01 studii, býval někdy nazýván
  zážitkem ve věži,
 • 00:14:06 protože se pravděpodobně
  odehrál v jeho pracovně,
 • 00:14:10 která se nacházela právě ve věži
  augustiniánského kláštera.
 • 00:14:19 Je to nepochybně obratníkový
  bod v jeho životopisu
 • 00:14:22 a působení.
  Jestliže předtím před sebou
 • 00:14:26 vidíme rozervaného člověka,
  který se zabývá velkými vnitřními
 • 00:14:34 problémy,
  najednou se mu vše seřadí
 • 00:14:40 a najednou místo bolestných
  otazníků má také radostnou zvěst
 • 00:14:47 pro druhé lidi.
  Chce jim ji sdělit.
 • 00:14:54 Začíná psát i německy,
  aby oslovil co nejvíce lidí,
 • 00:15:02 aby se s nimi o ten svůj
  zážitek podělil.
 • 00:15:09 -Boží milost je dar.
  Není možné si ji nějak
 • 00:15:12 vysloužit nebo koupit.
  V Písmu nikde nestojí,
 • 00:15:15 že Božská spravedlnost
  požaduje od hříšníka,
 • 00:15:18 aby své odpuštění zaplatil
  utrpením.
 • 00:15:21 To pak znamená,
  že Božská spravedlnost požaduje
 • 00:15:24 jedině jeho hlubokou
  a upřímnou lítost.
 • 00:15:41 -U lidí jako byl Luther,
  a takových je ve vztahu
 • 00:15:45 k autoritám mnoho,
  kteří mají od dětství velký problém
 • 00:15:51 nejdřív s otcem nebo matkou,
  posléze s každou autoritou,
 • 00:15:56 se kterou se v průběhu života
  setkávají.
 • 00:15:59 S učitelem, s nadřízeným,
  s policajtem a podobně.
 • 00:16:05 Často se traumata a důsledky,
  které z toho vyplývají,
 • 00:16:12 v rámci psychoterapie řeší tím,
  že dotyčný udělá nějakou
 • 00:16:19 korektivní zkušenost,
  zjistí nějak zásadně,
 • 00:16:22 že svět je jiný,
  než si dosud myslel
 • 00:16:25 a než si nacvičil zacházet.
  Lutherovi najednou došlo,
 • 00:16:30 že stačí přijmout tu víru
  a s tou vírou,
 • 00:16:34 že přijme i Boží milost,
  což je sukus jeho poměrně
 • 00:16:40 rozsáhlého díla.
  Působilo to na něj vlastně
 • 00:16:45 psychoterapeuticky v tom smyslu,
  že to vedlo k proměně
 • 00:16:49 jeho osobnosti a možná i k takovému
  tomu zklidnění a zmoudření,
 • 00:16:53 protože najednou se ukázalo,
  jak věci jsou.
 • 00:17:01 -Jenže pak přišel
  Martin Luther na trh,
 • 00:17:03 kde církev prodávala odpustky.
  Bylo to naprosto
 • 00:17:06 proti jeho základní myšlence,
  že spása není na prodej.
 • 00:17:13 Psal se rok 1517,
  kdy se Luther rozhodl
 • 00:17:16 proti kupčení s duchovními
  záležitostmi veřejně vystoupit.
 • 00:17:19 Říct hlasité ne.
 • 00:17:34 -Brzy nato chtěl Luther
  své myšlenky hájit
 • 00:17:39 a oznámil univerzitní disputaci,
  pozval na ni lidi tím,
 • 00:17:44 že veřejně vyhlásil 95 tezí,
  o kterých je ochoten diskutovat.
 • 00:17:54 Vypráví se,
  že je přibil na vrata
 • 00:17:58 wittenberského kostela.
  Hájil tedy veřejně právě myšlenky,
 • 00:18:05 že spása se nedá koupit
  a že prodej odpustků je
 • 00:18:11 něčím nepatřičným v církvi.
 • 00:18:15 -Tak to začalo.
  V roce 1519 se v Lipsku
 • 00:18:19 setkal na veřejné diskuzi
  s katolickým knězem
 • 00:18:22 Johannesem Ecem.
  Tam prohlásil,
 • 00:18:24 že ani poslušnost k papeži
  není nutná ke spasení
 • 00:18:28 a že i církevní koncily
  se mohou mýlit.
 • 00:18:31 To bylo něco neslýchaného.
  Díky převratnému vynálezu
 • 00:18:35 knihtisku se myšlenky šířily
  mezi lidmi, kteří uměli číst,
 • 00:18:39 jako požár.
 • 00:18:42 -Cranach měl svoji dílnu
  ve Wittenbergu.
 • 00:18:44 Ostatně tam také působil
  Martin Luther na univerzitě.
 • 00:18:48 Ten jejich vztah byl opravdu
  velmi úzký,
 • 00:18:51 protože právě Martin Luther
  a později i Philipp Melanchthon
 • 00:18:55 poskytovali ideje pro práci
  Lucase Cranacha.
 • 00:19:02 Lucas Cranach pro Luthera
  a luterány vytvářel
 • 00:19:07 jednak letákovou literaturu,
  to je taková ta obrazová
 • 00:19:14 propaganda,
  která je vlastně novým médiem.
 • 00:19:18 Můžeme říct,
  že to byl takový facebook dneška.
 • 00:19:24 -To nebylo všechno.
  vzpoura Martina Luthera
 • 00:19:27 pokračovala při výslechu
  na říšském sněmu ve Wormsu,
 • 00:19:31 kam ho už doprovázely davy
  stoupenců.
 • 00:19:37 -Odmítavě se k Lutherovi
  stavěl i císař Karel V.,
 • 00:19:42 který si nechal Luthera pozvat
  na říšský sněm.
 • 00:19:47 Vlastně jen za účelem,
  aby tam Luther své učení odvolal.
 • 00:19:53 Luther se skutečně dostavil,
  ale prohlásil,
 • 00:19:57 že dokud je jeho svědomí
  zajato Božím slovem,
 • 00:20:03 tak nic odvolávat nemůže.
  Musel by být přesvědčen
 • 00:20:07 o tom, že věci se mají jinak.
 • 00:20:14 -Osudově se vzbouřil proti otci,
  když ho nabádal k dráze právníka
 • 00:20:18 a poté proti nejvyšší autoritě
  církve.
 • 00:20:27 -Prohlásil tam,
  že sice o Husovi a husitech
 • 00:20:32 dříve nic nevěděl,
  ale teď, když se o nich poučil,
 • 00:20:37 tak zjistil, že je husita.
  Tím se velice blížil k Janu Husovi
 • 00:20:47 a jeho cestě.
  Ten si také myslel,
 • 00:20:50 že jeho myšlenky patří
  k očistnému hnutí celé církve.
 • 00:20:56 Zůstal až do smrti katolickým
  knězem.
 • 00:21:01 -Zkrátka.
  Všichni jsme nevědomky husité.
 • 00:21:05 Ano, sám Pavel a Augustin
  jsou bez pochyby husité.
 • 00:21:10 -Martin Luther byl vychovaný
  v negativním vztahu k Husovi.
 • 00:21:15 Takže původně nepředpokládal,
  nehledal nějakou názorovou
 • 00:21:19 příbuznost.
  Je zajímavé, že to vlastně byli
 • 00:21:23 jeho protivníci,
  kteří si jí všimli jako první.
 • 00:21:27 Když mu ji dokázali, tak on
  se k ní dokázal statečně znát.
 • 00:21:33 Vyvodil z toho i důsledky.
  Jmenovitě se zasazoval
 • 00:21:37 o napravení vztahu k české Církvi
  podobojí.
 • 00:21:42 Ještě lépe se ovšem posléze
  vyvíjely jeho vztahy
 • 00:21:45 k Českým bratřím.
  S těmi se skutečně spřátelil.
 • 00:21:49 -Přátelé a sestry,
  vítám vás na dnešních službách
 • 00:21:53 Božích v neděli.
  Devět týdnů nám dnes
 • 00:21:59 z Písma svatého...
  Boží milosti.
 • 00:22:09 -Byl vyhlášen kacířem.
  Byla na něj uvalena říšská klatba.
 • 00:22:15 To znamenalo, že ho od té chvíle
  každý může zabít.
 • 00:22:20 Císař dodržel svůj slib
  o svobodném příchodu i odchodu
 • 00:22:27 a nechal Luthera odejít.
  Pak byl ale v nebezpečí života.
 • 00:22:33 Cestou došlo k přepadení.
  Bylo to fingované přepadení,
 • 00:22:38 které nastrojil saský kurfiřt
  Fridrich Moudrý.
 • 00:22:44 Luthera unesl.
 • 00:22:48 -Luther žil inkognito na hradě
  Wartburg pod ochranou
 • 00:22:51 saského kurfiřta.
  Tam překládal z řečtiny
 • 00:22:54 do němčiny Nový zákon.
 • 00:23:01 -V době, kdy Luther působil,
  nebyla dosud ustálená
 • 00:23:06 spisovná němčina.
  Do značné míry se teprve tvořila.
 • 00:23:12 On jí právě pomohl
  dotvořit především překladem Bible.
 • 00:23:19 Jeho jazyk byl kultivovaný,
  mohl se stát spisovnou normou.
 • 00:23:25 Nicméně si dával záležet na tom,
  aby jeho slovník byl
 • 00:23:34 co nejsrozumitelnější,
  aby byl blízký tomu,
 • 00:23:39 co tehdy lidé na ulici opravdu
  používali.
 • 00:23:44 On tomu říkal,
  dívat se lidem na ústa.
 • 00:23:49 -Světská moc chápala jistě
  duchovně Lutherovo učení.
 • 00:23:54 Také k tomu přidala jistý
  pragmatický tón.
 • 00:23:58 Ten pragmatický tón pramenil
  z toho, že jednak byly
 • 00:24:02 zabrány majetky církvi, řádům,
  pak byly zrušeny svátky.
 • 00:24:11 Lidé vlastně pracovali šest dní
  v týdnu.
 • 00:24:17 Zatímco v katolické oblasti to
  třeba byly jenom tři až čtyři dny.
 • 00:24:22 Byla také omezena moc biskupů
  a arcibiskupů.
 • 00:24:26 Světská moc se stala suverénní.
  To, že Luther byl takto chráněn
 • 00:24:31 světskou mocí,
  umožnilo také bohatství saských
 • 00:24:35 kurfiřtů a dalších Lutherových
  podporovatelů.
 • 00:24:51 -Martin Luther
  se s Fridrichem Moudrým,
 • 00:24:53 který měl sídlo v Torgau,
  nikdy nesetkal.
 • 00:24:56 Především díky němu hořeli
  na hranici jen reformátorovy
 • 00:25:00 knihy a ne on sám.
 • 00:25:05 -Ve své představě církevní
  reorganizace se Luther soustřeďuje
 • 00:25:10 na místní církve,
  na život ve farnostech,
 • 00:25:17 kterému má i další hierarchické
  zázemí sloužit.
 • 00:25:25 Ne ho nějakým způsobem vysávat,
  vykořisťovat.
 • 00:25:32 Proto se například majetek
  zrušených klášterů vynakládá
 • 00:25:39 na zakládání škol, chudobinců
  a podobně.
 • 00:25:46 Anglické církve na to kladly
  velký důraz.
 • 00:25:51 Mimo jiné Luther žádal,
  aby alespoň na základní úrovni
 • 00:25:56 se vzdělávání dostávalo i dívkám.
 • 00:26:02 -Lutherovi bylo téměř 40,
  když se roku 1522 opět vrátil
 • 00:26:06 do Wittenbergu.
 • 00:26:11 -Mezitím Lutherovo kritické
  vystoupení proti církvi
 • 00:26:15 vyvolalo vlnu podobných
  kritiků.
 • 00:26:19 Došlo i k obrazoborectví,
  že někteří lidé,
 • 00:26:24 kteří se nechali vést citovým
  vzrušením,
 • 00:26:27 začali čistit kostely od obrazů
  a soch.
 • 00:26:33 Luther se z Warbugu vrátil
  do Wittenbergu a svou
 • 00:26:37 autoritou tyto věci uklidnil.
  Mezitím vypukla selská válka.
 • 00:26:45 Luther nejprve kritizoval
  šlechtice,
 • 00:26:50 kteří povstání sedláků způsobili
  svým útiskem.
 • 00:26:56 Později, když se přesvědčil,
  že sedláci loupí, drancují, vraždí,
 • 00:27:03 obrátil se proti nim.
 • 00:27:07 -Stejně jako proti Thomasi
  Müntzerovi,
 • 00:27:09 který byl ideologem selské války.
 • 00:27:22 Revoluce ale provázela
  i Lutherův soukromý život.
 • 00:27:26 -Pod vlivem Lutherových
  myšlenek,
 • 00:27:30 že trápení těla a odříkání
  není nutné ke spasení,
 • 00:27:36 se začaly rozpouštět kláštery
  v tu dobu.
 • 00:27:40 Mniši a jeptišky odcházeli
  z klášterů.
 • 00:27:44 Některé jeptišky přicházely
  do Wittenbergu za Lutherem.
 • 00:27:50 Luther pro ně opatřoval
  ženichy.
 • 00:27:54 Přišla také zchudlá šlechtická
  dívka Katharina von Bora
 • 00:28:00 a Luther se pro ni snažil
  najít vhodného ženicha.
 • 00:28:04 Katharina všechny odmítala.
  Až se prý Luther rozčílil
 • 00:28:09 a ptal se jí jednou,
  koho chce.
 • 00:28:14 Katharina řekla,
  že Martina Luthera.
 • 00:28:18 Po nějaké době na to Luther
  přistoupil.
 • 00:28:22 V roce 1525 se vzali.
 • 00:28:26 ZPĚV
 • 00:28:48 Žili zřejmě šťastně,
  měli šest dětí.
 • 00:28:52 K tomu si přibrali ještě
  čtyři sirotky.
 • 00:28:56 Žili v bývalém augustiniánském
  klášteře ve Wittenbergu,
 • 00:29:01 protože mniši odešli,
  a tak to Katharina spravovala
 • 00:29:06 jako rodinný dům a kolej
  pro studenty.
 • 00:29:10 -Vztah mezi manželi Lutherovými
  byl také zajímavě vyrovnaný.
 • 00:29:16 Nebyl to jednoduše vztah
  patriarchální.
 • 00:29:22 Naopak Luther svou manželku
  nazýval můj pán Káťa.
 • 00:29:28 Samozřejmě žertem.
  Mělo to i vážný základ,
 • 00:29:32 protože ona byla hospodyní,
  ona se starala o provoz domu,
 • 00:29:41 ona hlídala finance
  a to on všechno velmi vděčně
 • 00:29:47 přijímal.
  Nepřipadal si nadřazený pán
 • 00:29:51 tvorstva.
  Úkol spravovat dům Lutherových
 • 00:29:56 nebyl lehký, protože to byl dům
  velký a pohostinný.
 • 00:30:03 Bydleli v něm studenti.
  Spousta hostů z ciziny.
 • 00:30:09 Speciální problém byl i v tom,
  že Luther sám byl štědré povahy,
 • 00:30:18 když se na něj někdo obrátil,
  tak rád dával.
 • 00:30:23 Pochopitelně bylo také
  zapotřebí hlídat,
 • 00:30:26 jestli je vůbec z čeho.
 • 00:30:29 -Myslím, že k tobě se také
  donesla ta zpráva,
 • 00:30:33 že moje nejmilovanější dcera
  Magdalena odešla do věčné
 • 00:30:36 říše Kristovy.
  Třebaže já a moje žena
 • 00:30:39 bychom měli jen radostně vzdávat
  dík za tak šťastný skon a konec,
 • 00:30:44 je moc přirozené lásky
  přece jen tak velká,
 • 00:30:48 že toho bez vzlyků a vzdechů
  srdce nejsme schopni.
 • 00:31:16 -Luther tu bohoslužbu rozezpíval,
  protože hudba mu přinášela
 • 00:31:20 emoce a těm lidem,
  kteří se jí zúčastnili.
 • 00:31:23 Pozitivní emoce.
  Zatímco rozum,
 • 00:31:25 to je nedobrý společník
  v kostele,
 • 00:31:28 takže říkal, že rozum
  je kurva ďáblova.
 • 00:31:32 Noty přidávaly slovům duši.
  On sbíral písničky,
 • 00:31:38 které se zpívaly i venku
  po hospodách.
 • 00:31:41 Takže jeho slavný chorál,
  Náš nejprvnější hrad je náš Bůh,
 • 00:31:46 tak to je převzatá písnička
  z Holandska, nějaká milostná.
 • 00:31:50 Takže by vůbec v kostele
  neměla co dělat.
 • 00:31:52 Lidi si to pamatovali,
  dobře se jim to zpívalo,
 • 00:31:56 Luther psal tyto texty.
  Spousta dalších skladatelů
 • 00:31:59 v tom pokračovalo, ale tím,
  jak ty písničky měly blízko
 • 00:32:03 ke gregoriánskému chorálu,
  jak to vlastně bylo
 • 00:32:07 jednohlasé uvažování,
  tak bylo pak hrozně komplikované
 • 00:32:10 je harmonizovat.
  To dělal Bach.
 • 00:32:13 Tam třeba ta jedna píseň
  začíná.
 • 00:32:22 A ty první čtyři tóny...
 • 00:32:25 To je celotónová stupnice.
  Ta se ve velkém začala
 • 00:32:28 používat až ve 20. století.
 • 00:32:32 Nebo tam je jeden chorál
  z Janových pašijí.
 • 00:32:38 Začínáme jasně v C moll,
  ale za chvilku ta melodie
 • 00:32:41 začne být labilní
  a osciluje mezi S dur, C moll,
 • 00:32:45 S dur, C moll a končíme v krásně
  jasné C dur.
 • 00:33:01 -Jedním z textů,
  které zpracoval ve svých písních,
 • 00:33:05 byl i starší zpěv Husův,
  slavná Jezu Kriste, ščedrý kněže.
 • 00:33:12 Hudba je jedním
  z nejnádhernějších darů Božích.
 • 00:33:15 Noty oživují slova,
  hudba zahání bolest duše.
 • 00:33:22 -Při Lutherově výbušnosti
  a do určité míry bouřlivé,
 • 00:33:28 vznětlivé a cholerické povaze,
  si můžeme představit,
 • 00:33:35 že takové to určité zklidnění,
  ke kterému došlo
 • 00:33:38 v další fázi jeho života,
  může být do určité míry
 • 00:33:43 přičítáno i změně jeho
  osobního života.
 • 00:33:46 Například sexuální život,
  který je legitimizován,
 • 00:33:50 který je přijat na pravdu Boží,
  takže může vést k určité
 • 00:33:58 povahové stabilizaci.
 • 00:34:00 -Dvakrát týdně se svou paní
  oddávej se milování.
 • 00:34:04 104x v roční době neuškodí
  jí ni tobě.
 • 00:34:09 ZPĚV
 • 00:34:18 -Lutherovy myšlenky se šířily
  po Německu a mnozí vladaři
 • 00:34:23 je přijímali pro svoje panství.
  Jiní zase se drželi katolické víry.
 • 00:34:31 Takže docházelo k mnoha
  sporům.
 • 00:34:37 Vyvrcholení bylo v roce 1529,
  kdy katolická strana chtěla
 • 00:34:43 Luthera a jeho myšlenky
  zavrhnout.
 • 00:34:46 Lutherovi stoupenci proti tomu
  vyhlásili protest.
 • 00:34:54 Od té doby se jim říká
  protestanti.
 • 00:34:57 Ovšem to latinské slovo protestor
  znamená jednak protestuji,
 • 00:35:04 ale také vyznávám.
 • 00:35:08 -Řešení náboženských sporů
  už nešlo odkládat.
 • 00:35:11 V roce 1530 svolal Karel V.
  sněm do Augsburgu
 • 00:35:15 a tady spolupracovník Luthera
  Philipp Melanchthon předložil
 • 00:35:19 spolu s protestantskou šlechtou
  zásadní dokument
 • 00:35:22 protestantských církví platný
  dodnes.
 • 00:35:25 Augburské vyznání víry.
 • 00:35:29 -Jeho hlavní myšlenkou
  je samozřejmě Lutherův důraz,
 • 00:35:34 že spasení nezáleží na našich
  činech a nemůžeme si je odpracovat,
 • 00:35:41 ale že je důsledkem Boží milosti,
  které se můžeme přidržet vírou.
 • 00:35:48 Formuluje i Lutherovo pojetí
  svátostí.
 • 00:35:53 V katolické církvi jich je sedm.
  Luther zdůrazňuje dvě.
 • 00:35:58 Křest a Večeři Páně.
 • 00:36:05 -Spory trvaly ještě 25 let
  až do dalšího sněmu v Augsburgu.
 • 00:36:10 Zde byla dojednána
  zásada,
 • 00:36:12 jednota víry nebude nadále
  vyžadována na úrovni
 • 00:36:15 Svaté říše římské národa
  německého,
 • 00:36:18 ale jen na úrovni nižších
  územních celků.
 • 00:36:22 Tak mohly být některé katolické
  a jiné zase evangelické.
 • 00:36:27 Jednota Svaté říše římské
  se tak rozpadla.
 • 00:36:30 Vedle katolické církve
  se vytvořily církve evangelické.
 • 00:36:46 -Při oslavách výročí reformace
  je slavíme společně
 • 00:36:50 s katolickou, anglikánskou
  a pravoslavnou církví.
 • 00:36:54 To je jedna věc.
  Za druhé je neslavíme
 • 00:36:59 jako národní vzpomínku.
  Všechna předchozí staletá výročí
 • 00:37:02 1917, 1817, 1717,
  vždycky zdůrazňovala
 • 00:37:08 nacionální aspekt.
  Tak tomu bohudík dnes není.
 • 00:37:11 Slavíme to s křesťany
  z celého světa.
 • 00:37:25 -Jubileum se připravovalo
  během takzvaného
 • 00:37:27 Lutherova či Reformačního
  desetiletí,
 • 00:37:30 na kterém se podílely společně
  stát i církev.
 • 00:37:34 Hodně se toho připravovalo
  především v místech
 • 00:37:36 spojených s Lutherem.
  Tedy tam, kde Luther
 • 00:37:39 a další reformátoři působili.
  V Eisenachu, Wartburgu,
 • 00:37:45 Wittenbergu, Eislebenu
  a v dalších lokalitách.
 • 00:37:51 Samozřejmě se ale zapojily
  také jednotlivé spolkové země
 • 00:37:55 a zemské církve.
  Na mnoha místech se zkoumaly
 • 00:37:58 a objevovaly stopy reformace.
 • 00:38:15 -Mezitím ovšem Luther
  zemřel.
 • 00:38:17 Bylo to roku 1546.
  Jel do Eislebenu.
 • 00:38:22 Do města, kde se narodil.
  Jel tam, aby smířil dva
 • 00:38:28 znesvářené knížecí bratry.
  Byl přepracovaný, nemocný
 • 00:38:35 a zemřel pravděpodobně
  na svůj třetí infarkt.
 • 00:38:41 Byl jsem v Eislebenu,
  díval jsem se na tehdejší
 • 00:38:44 zápisy a myslím,
  že to bylo takto.
 • 00:38:48 Nedlouho před smrtí
  si ještě vyměňoval listy
 • 00:38:52 se svou ženou Katharinou.
  Ta mu psala,
 • 00:38:56 aby byl na sebe opatrný.
  On jí odpovídal,
 • 00:39:00 aby se nestarala,
  že o něj se stará někdo jiný.
 • 00:39:05 Takže zemřel nejspíše
  s vyrovnanou myslí
 • 00:39:10 a důvěře v Boha.
 • 00:39:15 -Prý na Lutherově pohřbu
  bylo proneseno kázání,
 • 00:39:18 v němž se praví:
  Tu husu ještě upekli,
 • 00:39:23 ale tu labuť nikoliv,
  ta bude zpívat navěky.
 • 00:39:27 Ještě krásněji.
  Luther je jak labuť bílá
 • 00:39:31 a v té labuti tkví husy
  nespálená síla.
 • 00:39:35 Pak se údajně saskému kurfiřtovi
  zdál sen,
 • 00:39:39 v němž uviděl jistého mnicha
  píšící husím brkem
 • 00:39:44 své teze na dveře
  ve Wittenbergu a to brko
 • 00:39:48 prý sahalo až do Říma
  a srazilo papežovi tiáru.
 • 00:39:54 -Lutherova reforma církve
  se šířila dál.
 • 00:39:57 Dnes máme církve luterské
  ve Skandinávii, Dánsku a Pobaltí,
 • 00:40:01 dále v Severní Americe,
  Africe i Asii.
 • 00:40:05 Další proud reformace,
  kterou zahájil Cvingli
 • 00:40:08 a rozvinul Kalvín,
  ta zakořenila v hlavně zemích
 • 00:40:11 anglosaského světa.
 • 00:40:18 -Ježíši Kriste, děkujeme,
  že nás ctíš chlebem
 • 00:40:22 Boží dobroty.
 • 00:40:24 -Češi už měli za Lutherova
  života k němu přejný vztah
 • 00:40:29 a řadu kontaktů.
 • 00:40:34 Tohle je kostel U Salvátora,
  který sloužil německy mluvícím
 • 00:40:39 evangelíkům, luteránům
  na pravém vltavském břehu.
 • 00:40:44 Pro levý břeh byl ve stejnou
  dobu postaven kostel
 • 00:40:48 Nejsvětější trojice,
  který byl později přestavěn
 • 00:40:53 a přesvěcen na Pannu Marii
  Vítěznou a Pražské Jezulátko.
 • 00:41:00 -Vůbec nejvýznamnější spis,
  který Luther Čechům věnoval,
 • 00:41:05 spočíval v radě,
  aby se nebáli si zvolit
 • 00:41:11 svého biskupa.
  Zvolit si představitele,
 • 00:41:14 protože toho se utrakvisté báli
  a měli docela velké problémy
 • 00:41:21 s tím, že se vlastně museli
  nechat světit de facto
 • 00:41:26 až u svých nepřátel.
 • 00:41:30 -Když se čeští kališníci dávali
  světit na kněze,
 • 00:41:33 bylo podmínkou,
  aby se zřekli kalicha.
 • 00:41:36 Jenže pak přišli domů
  a káli se.
 • 00:41:43 -Lutherská víra se v našem
  prostředí šíří především
 • 00:41:46 v oblasti severozápadních Čech.
  Přispěly k tomu dva faktory.
 • 00:41:51 Jednak rozvoj těžby
  v Krušných horách,
 • 00:41:55 kde začali působit horníci
  ze Saska,
 • 00:41:59 takže tam záhy proniká tedy
  reformace.
 • 00:42:02 Také díky některým rodům
  jako Šlikové,
 • 00:42:05 protože první luteráni byli
  v oblasti Ostrova nad Ohří
 • 00:42:09 a Lokte.
  Pak prostřednictvím pánů
 • 00:42:13 z Binau a pánů ze Saulhausen.
  Tyto dva rody se usazují
 • 00:42:18 v oblasti Děčína, Ústí.
  Dodnes tam máme celou řadu
 • 00:42:24 chrámů,
  které i přes protireformaci
 • 00:42:28 prozrazují luterskou minulost.
 • 00:42:34 -Přestože reformace
  Martina Luthera ve své době
 • 00:42:37 vedla k rozdělení církve,
  nakonec v katolické církvi
 • 00:42:41 vyvolala to,
  o co tam šlo na prvním místě.
 • 00:42:44 O reformu.
  Katolická církev se
 • 00:42:48 na Tridentském koncilu sama
  reformovala nebo projevila
 • 00:42:53 velký potenciál tímto směrem.
  Takže od druhé poloviny
 • 00:42:57 16. století pomalu, postupně,
  byl to pozvolný proces,
 • 00:43:03 mizí všechny nešvary,
  které se staly předmětem
 • 00:43:06 nebo důvodem vystoupení
  Martina Luthera
 • 00:43:09 a dalších reformátorů.
 • 00:43:18 -Já jsem v 60. letech pracoval
  jako lékař
 • 00:43:21 ve Františkových Lázních,
  protože jsem evangelík,
 • 00:43:26 tak jsem i všelijak vypomáhal
  chebskému faráři.
 • 00:43:32 Jednou se stalo,
  že bylo zapotřebí tady zajet
 • 00:43:37 na Ašsko a odsloužit bohoslužby,
  protože místní farář
 • 00:43:41 byl nemocný.
  Dostal jsem se do Podhradí.
 • 00:43:46 Tady byla malá skupina
  německy mluvících evangelíků.
 • 00:43:51 To byli ti Němci,
  kteří nebyli odsunuti
 • 00:43:54 a potom po válce je vzala
  Českobratrská evangelická církev
 • 00:44:02 a konala pro ně bohoslužby
  v německém jazyce.
 • 00:44:06 Tak jsem přišel do tohoto
  krásného kostela
 • 00:44:10 a tady bylo takových pět
  nebo sedm Němců.
 • 00:44:16 Já jsem se tady postavil
  před oltář a zazpíval jsem
 • 00:44:21 luterskou liturgii.
 • 00:44:25 ZPĚV
 • 00:44:28 Oni odpověděli.
 • 00:44:30 ZPĚV
 • 00:44:34 Já na to.
 • 00:44:35 ZPĚV
 • 00:44:38 A už to jelo potom
  prózou a bylo krásné.
 • 00:44:52 -Řekl bych, že to nejhezčí,
  co dnes zažíváme, je,
 • 00:44:55 že konflikt mezi Římskokatolickou
  církví a protestantskými
 • 00:44:59 církvemi, luterskou reformovanou,
  je překonán.
 • 00:45:03 Existuje velmi pěkný text
  o konfliktu ke společenství.
 • 00:45:07 Žijeme s Římskokatolickou
  církví skutečně ve společenství.
 • 00:45:10 I když se odlišujeme.
  Tak jako se od sebe liší lidé.
 • 00:45:14 Výsledkem těch 500 let je,
  že co Luther na katolické církvi
 • 00:45:19 kritizoval, je překonáno.
  Už to v té podobě neexistuje.
 • 00:45:22 Takže Luther by byl možná
  dnes příznivcem papeže
 • 00:45:25 Františka a říkal by,
  že to je dobrý papež.
 • 00:45:29 To je jistě nadsázka.
  Určité neshody přetrvávají.
 • 00:45:32 Neshody existují stejně tak
  uvnitř katolické církve
 • 00:45:35 i uvnitř evangelické církve.
  Dnes lze tedy říci,
 • 00:45:40 že důvod reformace je překonán,
  protože dnes žijeme
 • 00:45:43 ve společenství.
  V jednom společenství
 • 00:45:46 a to je stejné tady ve východním
  Německu i v Čechách,
 • 00:45:50 kde většina nemá k náboženství
  žádný vztah.
 • 00:46:04 -Přestože je celá řada oblastí,
  bude asi obtížné najít
 • 00:46:07 stejnou cestu.
  Týká se to například otázky
 • 00:46:10 celibátu.
  Zase na druhé straně, proč ne.
 • 00:46:15 Celibát byl v církvi zaveden
  až v průběhu 12. století.
 • 00:46:19 Takže není zcela vyloučeno,
  že za 100 let to bude úplně jinak,
 • 00:46:23 že bude celibát dobrovolný.
  V zásadě se to nedá odhadnout,
 • 00:46:28 jakým směrem se ten
  vývoj bude dál ubírat.
 • 00:46:32 S výjimkou toho,
  že patrně ty tendence
 • 00:46:35 ke sjednocení, hledání společné
  cesty budou neustále sílit.
 • 00:46:39 Ostatně pod tlakem
  multikulturní společnosti
 • 00:46:43 se mi zdá tohle jako jediné
  možné řešení.
 • 00:46:54 -Při setkávání přímo v jednotlivých
  církevních společenství
 • 00:46:58 už není mnoho toho,
  co by nás dělilo,
 • 00:47:00 ale rozdíly ještě existují.
 • 00:47:04 Například v tom,
  jak církve pojímají pastoraci,
 • 00:47:07 jak se chápe kněžství,
  i v tom,
 • 00:47:09 jak se slaví Večeře Páně.
  To jsou věci,
 • 00:47:12 které rozdělují.
 • 00:47:19 Vím, že v katolické
  ani v evangelické církvi
 • 00:47:22 není mnohdy jednoduché
  zprostředkovat tradici víry
 • 00:47:25 dalším generacím.
 • 00:47:28 Myslím, že se naskýtá otázka,
  jak v konfrontaci s moderní
 • 00:47:32 společností nově přezkoumat
  tradici,
 • 00:47:35 co do jejího dnešního obsahu.
 • 00:47:44 -Reformace také zásadním
  způsobem posílila
 • 00:47:48 otázku lidského svědomí
  ve vztahu k náboženství,
 • 00:47:54 lidské odpovědnosti
  důslednou aplikací Pavlova
 • 00:47:58 sdělení v listu
  ze šesté kapitoly,
 • 00:48:02 že každý je zodpovědný
  za své jednání bez ohledu
 • 00:48:05 na druhé.
 • 00:48:15 -Dalo by se říct,
  že na počátku skutečně stojí
 • 00:48:18 až osobní prožitek,
  zcela individuální
 • 00:48:22 jednoho člověka,
  ale nějakým způsobem se mu
 • 00:48:27 podařilo udeřit hřebíček
  na hlavičku,
 • 00:48:31 vyslovit cosi,
  co evidentně nějakým způsobem
 • 00:48:35 viselo ve vzduchu.
  Co oslovilo zástupy.
 • 00:48:41 Nejen v Německu.
  Nakonec se reformace stala
 • 00:48:45 evropskou záležitostí.
  Takže na konci jeho života
 • 00:48:50 najednou jakoby nic už
  nebylo na svém původním místě.
 • 00:48:55 Nějakým způsobem
  se změnilo všechno.
 • 00:49:02 -Martin Luther formuloval
  otázku vztahu mezi církevní
 • 00:49:07 a světskou mocí.
  Snažil se stanovit jasné
 • 00:49:10 mantinely,
  aby stát na jedné straně
 • 00:49:14 nezasahoval do církevních
  poměrů a církev nehledala
 • 00:49:18 u státu útočiště,
  pokud to nebylo vysloveně nutné.
 • 00:49:22 Tady vlastně leží zásady
  moderního přístupu k církvi.
 • 00:49:28 Stát nemá zasahovat
  do náboženských záležitostí.
 • 00:49:34 BITÍ ZVONŮ
 • 00:49:45 -Kdo je takovým dnešním
  Lutherem?
 • 00:49:47 Na to je těžká odpověď,
  protože Luther je v historii
 • 00:49:50 jedinečnou osobností.
  Řekl bych,
 • 00:49:52 že by to byla nějaká žena,
  která by měla odvahu
 • 00:49:55 říkat pravdu bez ohledu
  na možné důsledky.
 • 00:49:58 Spíš žena než muž.
  Muži spíš mlčí,
 • 00:50:00 ženy jsou odvážnější.
 • 00:50:13 -Na Luthera můžeme nahlížet
  jako na historickou postavu,
 • 00:50:16 která si odehrála
  svou významnou roli,
 • 00:50:20 notabene 100 let po Husovi,
  před mnoha sty lety
 • 00:50:25 a jejíž kapitola je uzavřena.
  Můžeme na něj také nahlížet
 • 00:50:30 jako na někoho,
  kdo symbolizuje,
 • 00:50:33 kdo představuje obecné principy,
  které se v dějinách
 • 00:50:37 neustále opakují
  a opakují se i dnes.
 • 00:50:40 My si za Luthera a jeho boj
  s církevním řádem
 • 00:50:45 můžeme dosadit jakéhokoliv
  současného disidenta
 • 00:50:51 vůči jakémukoliv autoritativnímu
  mocnému řádu.
 • 00:50:56 Uvidíme, že ty principy,
  na kterých je boj vybudován,
 • 00:51:00 jsou velmi podobné,
  že jsou to variace na stejná
 • 00:51:03 témata.
 • 00:51:13 -Člověk, který není ochoten
  pro něco zemřít,
 • 00:51:16 není hoden toho,
  aby žil.
 • 00:51:20 Skryté titulky: Eliška Blažková
  Česká televize, 2017

Související