iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
17. 2. 2020
21:50 na ČT1

1 2 3 4 5

26 hlasů
39243
zhlédnutí

Reportéři ČT

Chybička za miliardu — Devět let po Kaddáfím — Pomáhají hudbou

37 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Reportéři ČT

 • 00:00:01 REPORTÉŘI ČT
 • 00:00:24 Jako každé pondělí vysíláme
  kauzy a reportáže.
 • 00:00:26 Jsou tu Reportéři ČT, jsme rádi,
  že se díváte, dobrý večer.
 • 00:00:30 Miliardové pozemky
  skončily ve firmě,
 • 00:00:33 kterou ovládali pražští kmotři
  Roman Janoušek a Tomáš Hrdlička.
 • 00:00:37 Před soudem stojí tři úředníci
  z pozemkového úřadu.
 • 00:00:41 Reportáž z obleženého Tripolisu,
  hlavního města Libye.
 • 00:00:45 Svržení Kaddáfiho nepřineslo zemi
  nic dobrého, říkají místní lidé.
 • 00:00:51 Hudbou k úspěšnějšímu životu.
 • 00:00:53 Fond Harmonie pěstuje v dětech
  ze sociálně slabých rodin
 • 00:00:56 píli a nadání,
  dostanou se i do světa.
 • 00:01:03 V největší restituční kauze stojí
  před Městským soudem v Praze
 • 00:01:07 tři úředníci. Měli přiznat dědicům
  nárok na pozemky
 • 00:01:10 v hodnotě přes miliardu korun.
 • 00:01:13 Dnes už víme, že tento nárok
  nebyl oprávněný,
 • 00:01:16 stát jim majetek neměl vydat.
 • 00:01:18 Soud případ neřeší
  jako sofistikovaný podvod,
 • 00:01:21 ale jako chybu.
  Jak ale k této chybě došlo?
 • 00:01:23 Dědicové nebyli nikdy obviněni.
 • 00:01:26 Jsou to vesměs staří lidé
  bez právního vzdělání.
 • 00:01:28 V jednání s úřady je zastupoval
  vlivný advokát
 • 00:01:31 s kontakty na známé postavy
  pražské zákulisní politiky
 • 00:01:35 Tomáše Hrdličku
  a Romana Janouška.
 • 00:01:38 Ti také měli z chybné restituce
  největší prospěch.
 • 00:01:41 Před soudem ovšem nestojí.
 • 00:01:44 Natáčely Jana Neumannová
  a Adéla Paclíková.
 • 00:01:56 -Vy jste pan Činčera?
 • 00:01:58 Mohly bychom s vámi, prosím,
  na chvilku mluvit?
 • 00:02:04 -Z naší strany je pochybení
  naprosto vyloučeno.
 • 00:02:07 Tu škodu způsobil
  někdo úplně jiný.
 • 00:02:09 -Prosím, vás, jaký úmysl?
  Úplný nesmysl.
 • 00:02:14 My jsme tady všichni slušní lidi,
  nejsme žádní gauneři ani spiklenci.
 • 00:02:17 Já jsem ty restituenty
  v životě neviděl,
 • 00:02:19 neviděl jsem toho právníka.
  Nemám žádné spojení s nikým.
 • 00:02:22 Jaký organizovaný zločin,
  prosím vás?
 • 00:02:25 -Mluvíme o největší
  restituční kauze.
 • 00:02:28 Před soudem nyní stojí
  tři úředníci pozemkového úřadu,
 • 00:02:31 kteří podle obžaloby přiznali
  restituentům
 • 00:02:34 výrazně víc pozemků,
  než na jaké měli právo.
 • 00:02:36 Stát tak mohl přijít
  o víc než miliardu korun.
 • 00:02:39 Ale je tu otázka,
  zda před soudem stojí ti hlavní.
 • 00:02:44 -Vracel se majetek zabavený
  po velkostatkářské rodině Bečvářů.
 • 00:02:48 Jejich polnosti
  byly na kraji Prahy.
 • 00:02:51 Po válce na nich vyrostla
  čtvrť Strašnice.
 • 00:02:56 -Původní dominanta
  starých Strašnic,
 • 00:02:59 tvrz, poplužní dvůr,
  později Bečvářův statek.
 • 00:03:05 Jeho majitel Tomáš Bečvář
 • 00:03:07 pozvedl staré Strašnice
  k hospodářskému rozkvětu.
 • 00:03:11 Po pádu komunismu
  jeho rod vymřel bez potomků.
 • 00:03:16 -Bečvářův pohádkový majetek
  ale nezůstal u restituentů.
 • 00:03:19 Dostal se mezi známé
  pražské lobbisty.
 • 00:03:22 Vliv na něj tak měli například
  Roman Janoušek a Tomáš Hrdlička.
 • 00:03:35 -Byl to za první republiky jeden
  z největších velkostatků v Praze,
 • 00:03:38 prakticky nejbohatší, dá se říct,
 • 00:03:40 a rozkládal se na území dnešních
  Strašnic a částečně Žižkova.
 • 00:03:44 -Po únorovém převratu celá rodina
  na to pochopitelně doplatila.
 • 00:03:53 Měli nařízeno vystěhovat se
  z Prahy.
 • 00:03:58 -Kdo byl kdo v rodině Bečvářových,
 • 00:04:00 je klíčové pro pochopení
  celé kauzy.
 • 00:04:03 Proto se podíváme
  na jednotlivé členy rodiny
 • 00:04:06 a řekneme si,
  jak za dob komunismu žili.
 • 00:04:12 -Byl Julius, to byl otec.
 • 00:04:14 Měl tři děti,
  za prvé měl tu Annu.
 • 00:04:21 -Jedeme do Všenor,
  kde žila Anna Bečvářová,
 • 00:04:23 a to potom, co jí zabavili
  majetek v Praze.
 • 00:04:26 -Ve stáří se o Annu Bečvářovou
  staraly dvě rodiny ze Všenor,
 • 00:04:29 přestěhovala se do zahradního
  domku jedné z rodin.
 • 00:04:33 -Anna už nežije,
  ale majetek po ní dědily rodiny,
 • 00:04:36 které se o ni ve stáří staraly.
  Mluvit s námi nechtěly.
 • 00:04:46 -Pak měl toho Jana Maria,
 • 00:04:48 nástupce rodu, který měl převzít
  rodinné zemědělství.
 • 00:04:51 A pak tady byl Josef.
 • 00:04:56 -V tomto domě na Rašínově nábřeží
  žil Josef Bečvář.
 • 00:04:59 Spřátelil se tu se svou sousedkou
  Emílií Bednářovou
 • 00:05:01 a té pak odkázal svůj majetek.
 • 00:05:06 -Přesto, co tu rodinu potkalo,
  celý ten úpadek,
 • 00:05:11 přesto zůstal velmi pozitivní
  a optimistický.
 • 00:05:18 -V deset let starém dokumentu
 • 00:05:20 mluví ona sousedka Josefa Bečváře,
  ke které ho pojil blízký vztah.
 • 00:05:23 V závěti jí v roce 1990 odkázal
  svůj majetek.
 • 00:05:28 -I další ze sourozenců Bečvářových
  Anna
 • 00:05:31 odkázala svůj majetek rodinám,
  které se o ni ve stáří staraly.
 • 00:05:36 Anna a Josef v době, kdy zemřeli,
 • 00:05:38 žádný významný majetek
  nevlastnili.
 • 00:05:41 Stát ho totiž v 50. letech
  zabavil.
 • 00:05:43 Po revoluci ho jejich dědicové
  zrestituovali.
 • 00:05:46 Až doposud je vše v pořádku.
 • 00:05:49 -Chybí nám ale ještě poslední
  ze sourozenců bečvářových, Jan.
 • 00:05:53 Ten byl přitom
  ze všech nejbohatší.
 • 00:05:56 Zdědil totiž kromě třetiny
  otcova statku i statek strýce.
 • 00:05:59 Zemřel ještě za komunismu
  a závěť po sobě nezanechal.
 • 00:06:03 Jeho majetek tak měl
  propadnout státu.
 • 00:06:06 -Po nejbohatším ze sourozenců
  Janovi
 • 00:06:08 tedy restituce probíhat
  neměla.
 • 00:06:11 A to proto, že neměl žádné žijící
  příbuzné a nezanechal závěť.
 • 00:06:17 -Přesto se ale našel způsob,
 • 00:06:20 jak pohádkový majetek Jana
  získat do soukromých rukou.
 • 00:06:23 Restituenti ze závěti
  byli označeni za příbuzné,
 • 00:06:26 a mohl tak k nim připlout
  majetek,
 • 00:06:29 na který ve skutečnosti
  neměli nárok.
 • 00:06:34 -Protože Jan zemřel jako první,
 • 00:06:36 tak po něm by mohla dědit
  a restituovat jen Anna nebo Josef.
 • 00:06:40 A v okamžiku, kdy přibude tady
  pan Činčera,
 • 00:06:46 tady pan Forman
 • 00:06:49 a tady paní Bednářová,
 • 00:06:52 tak ti nejsou příbuzní Jana
  a nejsou ani jeho dědicové.
 • 00:06:57 Tím pádem po něm
  nemůžou restituovat.
 • 00:07:01 A to je hlavní problém
  té restituce.
 • 00:07:06 -Jak celá složitá transakce
  proběhla?
 • 00:07:09 Právník zastupující dědice
  ze závěti,
 • 00:07:12 které jsme vám už představili,
 • 00:07:14 tedy paní Bednářovou a rodiny
  Formanových a Činčerových,
 • 00:07:17 předložil na pozemkovém úřadě
  čestné prohlášení,
 • 00:07:20 v němž se označují
  za právoplatné dědice.
 • 00:07:23 -Toto čestné prohlášení
  stačilo k tomu,
 • 00:07:26 aby se k nim dostal majetek
  za miliardu,
 • 00:07:28 aniž by jejich skutečné nároky
  někdo prověřoval.
 • 00:07:41 -To není výmluva,
  já si to už nepamatuju opravdu.
 • 00:07:44 -Soud zatím nedokázal zjistit,
 • 00:07:47 proč úředníci ve svých dokumentech
  najednou udělali příbuzné
 • 00:07:50 z pouhých rodinných přátel,
  dědiců ze závěti.
 • 00:07:54 Paní Bednářová,
  pan Činčera a další
 • 00:07:57 tedy mohli jako neteř a synovci
  uplatnit nárok na restituci
 • 00:08:00 po nejbohatším bezdětném
  sourozenci Janovi.
 • 00:08:05 Ze zmiňovaného
  čestného prohlášení
 • 00:08:08 totiž příbuzenský poměr
  přímo neplyne.
 • 00:08:10 Je ale napsané právnickým stylem
  a velmi obecně.
 • 00:08:14 Dá se vykládat různými způsoby.
 • 00:08:20 -Neteř, neteř, synovec a podobně,
 • 00:08:22 opravdu nevím,
  kde se tato informace vzala.
 • 00:08:25 Klienti ji nikdy neposkytli,
 • 00:08:27 klienti předložili
  dědická rozhodnutí,
 • 00:08:29 rodné listy, absolutně vše.
 • 00:08:32 -A právě tato informace je podle
  státního zástupce klíčová,
 • 00:08:35 protože byly vydány ty pozemky.
 • 00:08:37 -Ano.
  -Tak kde se vzala? -Netuším.
 • 00:08:39 -Jsou pozemky,
  které mají restituenti oprávněně,
 • 00:08:44 ty nejsou oceněny,
  ty nikdo nechce, ty jsou jejich.
 • 00:08:47 A pak je 1,4 miliardy,
  které nemají správně.
 • 00:08:49 -Restituenti tedy získali
  velký majetek
 • 00:08:52 po sourozencích Anně
  a Josefovi správně.
 • 00:08:55 Majetek po Janovi
  se k nim nikdy dostat neměl.
 • 00:08:57 Jejich právní zmocněnec
  Daniel Honzík ale trvá na tom,
 • 00:09:00 že majetek po Janovi
  jeho klientům náleží.
 • 00:09:06 -Je to špatně odůvodněno,
  ale to rozhodnutí je správné.
 • 00:09:09 -Restituenti získali
  náhradní pozemky.
 • 00:09:11 Jde o velmi lukrativní parcely
  na zajímavých místech v Praze.
 • 00:09:15 Ve skutečnosti ale tento
  ohromný majetek nespravují.
 • 00:09:21 -Přešel totiž na záhadnou firmu
  jménem Bečvářova,
 • 00:09:24 která měla dlouhou dobu
  utajené vlastníky.
 • 00:09:26 Necelých 40 procent v ní vlastní
 • 00:09:29 právě advokát restituentů
  Daniel Honzík.
 • 00:09:32 Ve firmě se objevovala také jména
  ze stavební společnosti Syner
 • 00:09:35 a také známé tváře zákulisních
  hráčů pražské politiky
 • 00:09:38 Tomáše Hrdličky
  a Romana Janouška.
 • 00:09:44 -Byla to zajímavá
  investiční příležitost.
 • 00:09:46 Ono je to doopravdy složitější.
 • 00:09:51 -Roman Janoušek dlouhodobě
  s novináři nekomunikuje.
 • 00:09:54 Pokusily jsme se ho proto
  kontaktovat přes jeho manželku,
 • 00:09:57 která šla vypovídat k soudu.
 • 00:09:59 -Dobrý den, paní Janoušková,
  můžeme vás poprosit,
 • 00:10:02 my bychom potřebovali
  rozhovor s panem Janouškem.
 • 00:10:05 Bylo to by to možné?
 • 00:10:07 -Paní Janoušková
  se nebude vyjadřovat.
 • 00:10:10 -Můžeme ale si domluvit rozhovor
  s panem Janouškem přes ni?
 • 00:10:12 -Nemůžete.
  -Můžeme vás poprosit?
 • 00:10:15 -Prosím respektujte soukromí, ano?
 • 00:10:18 -Právě tady v galerii Myšák
  v centru Prahy
 • 00:10:20 si vlivní lobbisté rozdělovali
 • 00:10:23 výnos z restituce
  Bečvářova statku.
 • 00:10:25 -Policie to zjistila z odposlechů.
  Máme k dispozici jejich přepisy.
 • 00:10:28 Do jednotlivých rolí
  jsme obsadili herce.
 • 00:10:31 -Jsou tam tři postavy, je tam
  advokát Honzík. -Já mám Honzíka?
 • 00:10:35 Mám Honzíka, jsem advokát.
 • 00:10:38 -A Roman Janoušek.
  -Fakt já, jo?
 • 00:10:40 -Hele, a ta Krč,
  ta už je jakoby naše?
 • 00:10:43 -Zapsaná, naše, všechno.
 • 00:10:46 -Krč já navrhuju zakonzervovat
 • 00:10:48 a připravit změnu koeficientu
  územního plánu.
 • 00:10:50 -Hele, a ví někdo,
  že tam byl nějak...
 • 00:10:53 Přece měla být stanice
  toho déčka, že jo.
 • 00:10:56 -To je tam kreslený,
  ale to je, hele...
 • 00:10:58 Jsou na to prachy? Nejsou,
  rozumíš? Nejsou prachy na nic.
 • 00:11:05 -Se nacházíme v lokalitě,
  kde je plánováno metro D.
 • 00:11:07 V tomhle místě je plánována
  stanice metra Nemocnice Krč
 • 00:11:10 a celé to šrafované,
  co tady vidíte,
 • 00:11:13 tak to je transformační plocha.
 • 00:11:15 V budoucnu by tady mohly vyrůst
  domy o výšce až čtyř pater.
 • 00:11:20 -Právě tyto pozemky
  byly restituovány neoprávněně
 • 00:11:23 a přešly pod již zmíněnou
  záhadnou firmu Bečvářova.
 • 00:11:27 Tato společnost sice oficiálně
  pozemky od restituentů kupuje.
 • 00:11:31 Zarážející je ovšem nízká cena.
 • 00:11:34 Jsme v Praze
  u Thomayerovy nemocnice.
 • 00:11:37 Pozemky zde firma Bečvářova
  koupila od původních restituentů.
 • 00:11:40 Zaplatila za ně však
  pouze zlomek tržní ceny.
 • 00:11:44 -Restituenti získali od firmy
  Bečvářova
 • 00:11:46 za tyto rozlehlé pozemky
  téměř 14 milionů korun.
 • 00:11:49 Policie však nechala vypracovat
  ocenění parcel.
 • 00:11:52 Jejich tržní hodnota se pohybuje
  okolo 270 milionů korun.
 • 00:11:59 -V době, kdy převody probíhaly,
  byli skuteční majitelé utajeni.
 • 00:12:03 Teprve později vychází najevo,
  kdo všechno měl na firmu vliv.
 • 00:12:11 -A teprve teď se to ukazuje
  u soudu,
 • 00:12:13 že to byli částečně lidé
  kolem stavební společnosti Syner,
 • 00:12:16 například pan Petr Syrovátko.
 • 00:12:26 -A pak to byl také Roman Janoušek
  a Tomáš Hrdlička.
 • 00:12:31 -Zastavme se nyní
  u Romana Janouška.
 • 00:12:33 Známý lobbista platil za éry
  primátora Pavla Béma
 • 00:12:37 za druhého nejmocnějšího muže
  v Praze.
 • 00:12:39 Do vězení se ale dostal poté,
  co úmyslně autem srazil ženu.
 • 00:12:48 -Nikdy, nikdy v seznamu akcionářů
  nebylo jméno Roman Janoušek.
 • 00:12:56 -A on tam nebyl aktivní?
  -Nikdy.
 • 00:12:59 -Ty vole, pan Honzík,
 • 00:13:01 já jsem tě vyznačoval vždycky
  jakoby totálně nejlepší barvou,
 • 00:13:04 a tys mě vždycky sral a tys mě
  normálně úplně předběhl.
 • 00:13:07 -To víš, no.
 • 00:13:09 -Vy jste nikdy nejednal
  s Romanem Janouškem?
 • 00:13:12 -O firmě Bečvářova?
 • 00:13:14 -Jednal jsem o firmě Bečvářova
  za přítomnosti pana Janouška. Ano.
 • 00:13:20 -Ale ne s ním?
  -Ne s ním.
 • 00:13:22 Byl jeden ze zájemců o vstup
  do společnosti Bečvářova,
 • 00:13:26 ale není mi známo,
 • 00:13:28 že by na rozdíl od pana Hrdličky
  tento vstup realizoval.
 • 00:13:33 -Podle policejních odposlechů
 • 00:13:35 investoval Roman Janoušek do firmy
  přes společnost Allister.
 • 00:13:38 -Firma Allister,
  co to je za firmu?
 • 00:13:42 -Netuším.
 • 00:13:45 -Od této firmy měl přijít...
  -Přišel úvěr, ano.
 • 00:13:50 -A víte, kdo za to firmou stál?
  -Ne.
 • 00:13:54 -A 55 milionů přišlo z Allisteru,
  jo, to chápu.
 • 00:13:58 -Allister je kdo? To jsme my?
 • 00:14:00 -To nevím. To jste asi vy.
 • 00:14:03 -Hrdlo!
  -To je zbytečný mu to říkat.
 • 00:14:05 -Allister seš ty nebo kdo?
  -Allister jsme my. To jsme my.
 • 00:14:10 -Připomeňme, že Roman Janoušek
  skončil na dva roky ve vězení,
 • 00:14:13 a významně tak ztratil svůj vliv.
 • 00:14:17 -Akcionářem firmy
  je nyní oficiálně
 • 00:14:20 Janouškův blízký spolupracovník
  Tomáš Hrdlička.
 • 00:14:23 Ten je také známý
 • 00:14:25 jako jeden z pražských zákulisních
  hráčů s velkým vlivem.
 • 00:14:29 Dnes je sponzorem
  prezidenta Miloše Zemana,
 • 00:14:32 mluví se také o jeho vlivu na SPD.
 • 00:14:34 Tento vliv však Tomio Okamura
  odmítá.
 • 00:14:38 -Tomáš Hrdlička
  po prvním telefonátu
 • 00:14:41 žádost o rozhovor odmítl.
 • 00:14:43 -Dobrý den,
  jsme z České televize,
 • 00:14:46 sháním společnost Vistoria,
 • 00:14:48 potřebuji mluvit
  s panem Hrdličkou.
 • 00:14:51 -Hrdlička tady sídlo nemá,
  takže tady určitě není!
 • 00:15:20 -Můžeme se ale podívat
  na konkrétní případ.
 • 00:15:23 Ten dokazuje, že Tomáš Hrdlička
  byl u této restituce mnohem dřív,
 • 00:15:27 než přiznává.
 • 00:15:29 -Jeho společnost koupila tuto
  starou školku v Praze-Podolí
 • 00:15:32 za 30 milionů korun.
 • 00:15:35 Šlo ale pouze o budovy
  bez pozemků okolo nich.
 • 00:15:39 -Pro tu společnost
  bylo rizikové to,
 • 00:15:43 že to koupili za hodně peněz,
  ale nevlastní pozemky,
 • 00:15:45 takže by bez souhlasu vlastníka
  těch pozemků
 • 00:15:48 tam nemohli realizovat
  prakticky nic.
 • 00:15:50 -A kdo se k pozemkům hlásí?
  Naši známí restituenti.
 • 00:15:54 Od nich je pak firma Bečvářova,
  tedy i Tomáš Hrdlička kupuje.
 • 00:15:58 -Proč kupoval tenkrát domy,
  které jsou uprostřed zahrady?
 • 00:16:04 -Zaprvé jsem nevěděl,
  že tyto domy kupuje,
 • 00:16:07 a když jsme se soudili
  o náhradní pozemky,
 • 00:16:10 tak jsme vypsali všechny pozemky,
 • 00:16:12 které byly v katastru nemovitostí
  vedeny na Státní pozemkový úřad.
 • 00:16:17 -Myslím si, že to bylo
  předem domluveno,
 • 00:16:22 že získají i ty pozemky
  následně po koupi těch budov.
 • 00:16:24 Protože to riziko by prakticky
  nikdo nebyl ochoten podstoupit.
 • 00:16:29 -I podolské pozemky se řešily
  na schůzce v Galerii Myšák.
 • 00:16:32 Její účastníci se domlouvají,
  že budovy a pozemky scelí.
 • 00:16:37 Nelíbily se jim ovšem
  vzrostlé stromy na pozemku.
 • 00:16:40 -V Podolí,
  protože jsou tam zase...
 • 00:16:43 Bojí se ekologů a jsou tam
  velmi krásný lípy a smrky.
 • 00:16:46 Takže jsem příští tejden poslal
  zahradnickou firmu,
 • 00:16:49 ať koupí teploměry, navrtaj se
  kmeny, dá se tam teploměr,
 • 00:16:53 zlomí se a ony do podzima
  uschnou, svině jedny.
 • 00:16:57 Jo, protože než abych bojoval
  s ekologama...
 • 00:17:00 -Oni si neradi měří teplotu, jo?
 • 00:17:03 -Ta rtuť je prostě zlikviduje.
 • 00:17:06 Musíš mít ten zavařovací teploměr,
  kterej se používá,
 • 00:17:09 dvanáctku vrták pod úhlem
  pětačtyřicet...
 • 00:17:11 -Třicet sedm dva, ty vole!
 • 00:17:14 Jako to funguje.
  Oni to teď prořežou,
 • 00:17:17 vyčistěj a ono to na podzim uschne.
 • 00:17:22 -Firma Bečvářova koupila pozemky
  od restituentů
 • 00:17:25 za zhruba 65 milionů korun.
 • 00:17:28 Jejich tržní cena se ale
  podle odhadů policie
 • 00:17:30 blíží k půl miliardě korun.
 • 00:17:32 Proč tedy restituenti udělali
  tak špatný obchod?
 • 00:17:35 Chtěli jsme se jich ptát.
  S novináři ale nekomunikují.
 • 00:17:38 -Paní Šindelářová,
  chci vás poprosit,
 • 00:17:42 bylo by možné se domluvit
  na rozhovor?
 • 00:17:44 Jestli byste nám se vyjádřila
  k restituci Bečvářova statku?
 • 00:17:49 -Ne, nezlobte se, nezlobte se,
  na shledanou.
 • 00:17:54 -Advokát Daniel Honzík tvrdí,
  že restituenti zkrátka nepřijdou.
 • 00:17:58 Bezmála čtyřicetiprocentní podíl
  ve firmě Bečvářova
 • 00:18:01 prý drží právě pro ně,
  a získají tak část zisku.
 • 00:18:05 U soudu ale vyšlo najevo,
 • 00:18:08 že restituenti o dění ve firmě
  příliš povědomí nemají.
 • 00:18:13 -U soudu vypovídali
  někteří z restituentů
 • 00:18:17 a vlastně o tom nemají moc
  povědomí. Co tomu říkáte?
 • 00:18:22 -Že je to velmi složitá
  problematika,
 • 00:18:27 která se velmi těžko,
  zase nechci někoho urážet,
 • 00:18:30 instalatérovi nebo zámečníkovi,
  vysvětluje.
 • 00:18:33 -Myslíte, že vlastnit akcie firmy
  je tak složité?
 • 00:18:37 -Prosím vás,
  oni nevlastní akcie firmy.
 • 00:18:41 A nebudou vlastnit firmy.
  Nechtějí vlastnit akcie.
 • 00:18:44 -Takže nevlastní akcie?
  -Nevlastní akcie.
 • 00:18:46 -Ty akcie vlastníte vy?
  -Ty akcie vlastním já.
 • 00:18:51 -Celý případ shrneme.
 • 00:18:53 Za neoprávněně vydané pozemky
  v miliardové hodnotě
 • 00:18:56 stojí před soudem tři úředníci
  pozemkového úřadu.
 • 00:19:01 -Pánové, nechte mě.
 • 00:19:04 -Vnímáte nějaké pochybení
  z vaší strany?-Ne, vůbec ne.
 • 00:19:07 -Restituenti neoprávněně vydané
  pozemky prodali za zlomek ceny
 • 00:19:10 a nyní s nimi hospodaří
  vlivní zákulisní hráči.
 • 00:19:13 Nikdo z nich ale před soudem
  nestojí.
 • 00:19:16 -Vlastně nám dluží odpovědi
  policie,
 • 00:19:18 protože ona ten případ vyšetřuje
  už několik let.
 • 00:19:24 Mně vadí, že se jde pouze
  po těch úřednících,
 • 00:19:29 kteří, pokud budou vinni,
  ať je to prokázáno,
 • 00:19:32 ale my potřebujeme vědět
  ty režiséry a ty beneficienty.
 • 00:19:35 -Jsou tady čtyři, ty vole,
  svobodní lidi, do prdele,
 • 00:19:39 tak si můžeme dělat,
  co chceme, ne?
 • 00:19:41 -My stát neokrádáme, zaplatili
  jsme dopředu restituentům
 • 00:19:44 a teď si dělíme to, co zbylo,
  tak co?
 • 00:19:47 Ať nám všichni políbí prdel.
 • 00:19:52 Právě před devíti lety
  začala v Libyi revoluce,
 • 00:19:55 která nakonec svrhla vládu
 • 00:19:57 dlouholetého diktátora
  Muammara Kaddáfího.
 • 00:20:00 Libyjci doufali,
  že přijde nová naděje.
 • 00:20:03 Místo toho mají dnes zemi
  rozvrácenou válkou a chaosem.
 • 00:20:06 Země je rozdělena
  mezi dvě znesvářené vlády
 • 00:20:09 podporované ze zahraničí.
 • 00:20:12 Do Libye je dnes těžké se dostat.
 • 00:20:14 Novinářkám Lence Klicperová
  a Markétě Kutilové se to podařilo.
 • 00:20:18 Natáčely přímo
  v obleženém Tripolisu,
 • 00:20:21 o který obě strany svádějí
  těžké boje.
 • 00:20:25 -Libye je už devět let ve válce.
 • 00:20:27 Pro novináře není snadné
  získat vízum.
 • 00:20:30 Nám se to podařilo až po roce
  a půl usilovného snažení.
 • 00:20:35 -Město je pod kontrolou, vládou,
  kterou uznává OSN.
 • 00:20:41 Tady za mnou a z další strany
 • 00:20:44 je vidět útok sil
  generála Haftára,
 • 00:20:49 který se přibližuje,
 • 00:20:52 který útočí
  a snaží se dobýt Tripolis.
 • 00:21:20 Přesně před devíti lety,
  17. února 2011,
 • 00:21:23 vypukla v Libyi revoluce.
 • 00:21:26 O půl roku později byl svržen
  a zabit diktátor Muammar Kaddáfí.
 • 00:21:31 Zemi ovládal 42 let.
  Pro Libyjce to byl čas nadějí.
 • 00:21:44 Dnes Libyi ovládají milice a země
  se potácí ve válce a chaosu.
 • 00:21:50 Libye je rozdělená
  na dvě hlavní části.
 • 00:21:53 Vláda národní jednoty
  premiéra Sarádže
 • 00:21:56 kontroluje hlavní město Tripolis
  a severozápad země.
 • 00:21:59 Proti ní stojí maršál Haftár,
 • 00:22:02 který ovládá celý východ země
  a velí Libyjské národní armádě.
 • 00:22:07 Obě strany libyjského bitevního
  pole mají podporu ze zahraničí.
 • 00:22:13 Maršála Haftára podporují
  Saúdská Arábie,
 • 00:22:16 Spojené arabské emiráty,
  Egypt, Rusko a Francie.
 • 00:22:20 Za vládou v Tripolisu stojí
  Turecko,
 • 00:22:23 Katar a většina zemí EU
  v čele s Itálií.
 • 00:22:26 Tuto vládu uznává i OSN.
 • 00:22:32 Libye má strategickou polohu
  u břehů Středozemního moře
 • 00:22:35 a jedny z největších zásob ropy
  a zemního plynu na světě.
 • 00:22:40 Před pádem Kaddáfího Libye těžila
  1,5 milionu barelů ropy denně.
 • 00:22:45 Současná produkce ropy
 • 00:22:47 je jen 10 procent oproti stavu
  před válkou.
 • 00:22:51 Na Libyi bylo uvaleno zbrojní
  embargo už před devíti lety.
 • 00:22:55 Všechny strany jej ale porušují.
 • 00:22:58 Do Libye posílají zbraně
  i bojovníky.
 • 00:23:01 -Jsme na poslední frontové linii,
 • 00:23:04 kterou brání vládní vojska
  zde v Tripolisu.
 • 00:23:07 Za námi za touto bariérou začíná
  území ovládané generálem Haftárem.
 • 00:23:13 Stále se tu bojuje každý den.
 • 00:23:16 Bohužel tuto válku sponzorují
  další země,
 • 00:23:19 které jsou do války zapojeny.
 • 00:23:21 Tady vidíme například
  spoustu munice.
 • 00:23:24 Mnoho dronů, které tady působí
  na frontové linii
 • 00:23:26 a které působí nejvíc škod,
  pochází z Číny.
 • 00:23:29 A jdou se sem právě přes Emiráty.
 • 00:23:32 -Na podporu vlády v Tripolisu
  posílá Turecko zbraně a žoldáky
 • 00:23:35 z islamistických milicí v Sýrii.
 • 00:23:38 Do Libye už odletěly
  tři tisíce radikálů.
 • 00:24:31 -Je mezi nimi i skupina
  Sultán Murad,
 • 00:24:33 která je v Sýrii obviněna
  z páchání válečných zločinů.
 • 00:24:37 V říjnu skalpovali a zavraždili
  na severu Sýrie
 • 00:24:40 kurdskou političku
  Hevrin Chalafovou.
 • 00:24:50 Úpadek je zde vidět
  na každém kroku.
 • 00:24:53 Nefunguje svoz odpadků,
  pláže nikdo neudržuje,
 • 00:24:56 nefunguje elektřina,
  na benzin se stojí dlouhé fronty.
 • 00:24:59 Investoři odešli.
 • 00:25:49 Mnoho Libyjců nyní žije
  jako uprchlíci.
 • 00:25:52 Jejich domy obsadily
  nebo vyrabovaly milice.
 • 00:25:59 -Rozbitý nábytek, rozbitý tohle.
  Ukradli, co bylo důležitý.
 • 00:26:04 Dráty nejsou, vypínače nejsou.
 • 00:26:11 -Tady na té zahradě
  měl majitel včelstvo.
 • 00:26:16 Ale dopadla sem raketa
  a 25 jeho úlů tady shořelo.
 • 00:26:21 I přesto, že jsme tady kilometr
  od frontové linie,
 • 00:26:25 tak se majitel rozhodl tady zůstat
  kvůli svým včelám.
 • 00:26:42 Tripoliskou vládu podporuje
  i česká vláda.
 • 00:26:45 Bojovníci tripoliských milicí
 • 00:26:47 si zranění z fronty mohou léčit
  v českých lázních.
 • 00:26:50 Jsou zejména v Klimkovicích
  u Ostravy.
 • 00:26:54 Tato informace ale není
  české veřejnosti příliš známa.
 • 00:26:58 A příliš sdílné nebylo
  ani ministerstvo zahraničí.
 • 00:27:19 Jiný postoj k vládě Tripolisu
  než Česko má řecká vláda.
 • 00:27:24 Obává se rostoucího vlivu Turecka
  v regionu.
 • 00:27:27 Díky podpoře vlády v Tripolisu
  dostalo Turecko povolení
 • 00:27:31 ovládnout trasy a ložiska zemního
  plynu ve Středozemním moři.
 • 00:27:36 Lidé v Tripolisu nedůvěřují
  ani jedné z libyjských vlád.
 • 00:27:40 I ti, kteří vkládali naděje
  do revoluce,
 • 00:27:42 jsou nyní frustrovaní.
 • 00:28:00 Nadační fond Harmonie
  působí na pražských školách
 • 00:28:03 a pomáhá dětem, aby zdarma
  získaly hudební vzdělání.
 • 00:28:07 Program je určen pro rodiče,
 • 00:28:10 kteří by dětem nákladného koníčka
  nemohli zaplatit.
 • 00:28:13 Děti se učí hrát na nástroje
 • 00:28:15 a dokonce vystupují na koncertech
  a cestují po světě.
 • 00:28:19 V nové partě získávají sebevědomí,
  které jim předtím chybělo.
 • 00:28:22 Natáčela Jolana Matějková.
 • 00:28:45 -My tady máme moto,
 • 00:28:47 že hledáme v každém to nejlepší
  a pro každého to nejlepší.
 • 00:28:52 -Já když jsem byla v první,
  druhý a trošku třetí,
 • 00:28:55 mě šikanovali
  a ta hudba mně pomáhala.
 • 00:28:59 -Hudba mě naplňuje.
 • 00:29:02 Vlastně mi to doplní nějaký prázdný
  místo, který v mém životě je.
 • 00:29:05 -Ve Venezuele v roce 1975
  vznikl pro děti ulice projekt,
 • 00:29:09 který jim dává v životě
  novou šanci.
 • 00:29:13 Děti dostávají jak hudební
  nástroje, tak výuku zdarma.
 • 00:29:16 Hudba je učí tvrdě pracovat.
  a tak realizovat své sny.
 • 00:29:21 Dnes se s myšlenkami projektu
  El Sistema
 • 00:29:24 můžete setkat po celém světě
  i u nás.
 • 00:29:28 -Tohle je projekt, který má děti
  spojovat a ukazovat,
 • 00:29:33 že ta hudba je to,
  co všemu všichni rozumíme,
 • 00:29:35 na čem se můžeme shodnout,
  a bourá to bariéry mezi námi
 • 00:29:39 a dělá to taky z těch dětí lidi,
  kteří jsou vůči někomu zodpovědní.
 • 00:29:44 A já už jsem věděla ze sboru,
  že to prostě partu udělá,
 • 00:29:48 protože ta vzájemná zodpovědnost
  se tam fakt dobře pěstuje,
 • 00:29:51 tak jsem tomuto projektu
  věřila taky.
 • 00:29:55 -Já jediný hraju z rodiny na housle
  asi tak po dvou generacích,
 • 00:29:59 já jediný hraju. Cítím,
  že jsem nadaný hrát na housle
 • 00:30:03 a že, ne, že bych to chtěl říct
  hnusně, že moje rodina ne.
 • 00:30:09 Ale že jsem rád,
  že mám ten talent na to to hrát.
 • 00:30:13 -Potkávají se tady
  různých národností,
 • 00:30:15 čistí Smíchováci, Pražáci.
 • 00:30:18 Někdy se tady můžeme setkat
  i s romskými dětmi.
 • 00:30:21 A tahle skupna je tady pospolu
  a učí se už odmalička žít pospolu.
 • 00:30:26 -Dětí z romských rodin chodí
  do zdejší školy asi 10 procent,
 • 00:30:29 dětí cizinců asi 20 procent.
 • 00:30:34 -Ti cizinci to třeba nevidí
  pro své děti jako perspektivní,
 • 00:30:39 ale když to bylo ve škole přímo
  a bylo to zdarma,
 • 00:30:42 tam uznali, že ta hudba může
  těm dětem něco dát.
 • 00:30:44 Když jsem přišla do této školy,
  bylo to v roce 2011,
 • 00:30:49 tak jsem tady potkala asi 130 dětí.
 • 00:30:53 Deváťáků bylo 11 tenkrát,
 • 00:30:56 a vypadali spíš jako cizinecká
  legie než co jiného.
 • 00:31:00 A docela jsem si říkala,
  jak si s tím poradíme.
 • 00:31:03 Děti dostaly
  v půlce října nástroje
 • 00:31:06 a v půlce prosince vystupovaly
 • 00:31:09 a uměly zahrát přiznávku
  ke třem českým koledám.
 • 00:31:12 Sbor k tomu zpíval,
  houslisti fidlali
 • 00:31:15 a my jsme byli strašně nadšení.
 • 00:31:24 -V Nadačním fondu Harmonie
 • 00:31:28 neexistují žádné talentové
  ani přijímací zkoušky.
 • 00:31:30 Jediné, co po nich chceme
  na oplátku, je to, aby byly pilné,
 • 00:31:33 aby třikrát týdně k nám chodily,
  aby se s námi vzdělávaly.
 • 00:31:36 -Ještě někdo má nějaký velký sen?
 • 00:31:39 -Já bych chtěla vystoupit ,
  abychom byli na nějaké škole,
 • 00:31:45 abychom mohli letět do Ameriky
  a tam vystoupit.
 • 00:31:49 -Mám syna Jakuba,
  je mu 12 let.
 • 00:31:51 Do orchestru chodí
  třikrát v týdnu,
 • 00:31:55 což je pro děti náročný hodně,
  ale líbí se mu to, baví ho to.
 • 00:32:00 A vlastně má nejlepší docházku,
  bych řekla,
 • 00:32:03 že opravdu do hodin se těší
  a nechybí.
 • 00:32:08 Změnilo nám to život
  tím způsobem, že najednou,
 • 00:32:11 my jsme chodili
  ve sportovním oblečení,
 • 00:32:15 protože jsme zvyklí fandit
  na hřištích,
 • 00:32:17 a najednou jsme museli řešit
  společenský oděv, bílé košile,
 • 00:32:20 organizaci zkoušek, protože děti
  zkoušejí i o prázdninách
 • 00:32:23 a mají různé akce.
 • 00:32:26 -Jakub má zkoušky s orchestrem
  na základní škole v Klánovicích,
 • 00:32:29 kde rodina
  už několik generací bydlí.
 • 00:32:32 Paní Špitálská má ještě
  16letého syna Pepu,
 • 00:32:36 který chytá za Bohemians.
 • 00:32:39 -Přijde mi úplně úžasný,
 • 00:32:42 že tenhle orchestr, Harmonie,
  funguje úplně zdarma
 • 00:32:44 a děti mají třikrát týdně
  kroužek bezplatně.
 • 00:32:50 -Snad každý druhý žák
  na škole Kořenského
 • 00:32:52 se potýká
  se sociálními problémy.
 • 00:32:55 Místo toho, aby byl bezprizorní
  a tvořil pouliční gang,
 • 00:32:58 má šanci stát se součástí
  gangu hudebního.
 • 00:33:01 Většina žáků je
  z příjmově jiných rodin
 • 00:33:04 než na sousední jazykovce
  v Drtinově
 • 00:33:07 nebo nedalekém francouzském lyceu.
 • 00:33:09 -Ty už hraješ s Harmonií řadu let,
 • 00:33:12 jak ses k tomu dostal
  a kdy jsi začal s housličkami?
 • 00:33:17 -Za chvilku už to bude 9 let.
 • 00:33:20 Na základní škole grafické
  mě lidi začali nemít rádi
 • 00:33:23 a začali mě šikanovat, pomlouvat,
  a mně to přišlo strašně hnusný,
 • 00:33:26 začal jsem se strašně uzavírat.
 • 00:33:30 Když jsem přešel na základní školu
  Kořenského
 • 00:33:33 a hrál jsem ještě na housle,
 • 00:33:36 tak mně to pomohlo se otevřít
 • 00:33:38 a s lidmi normálními se bavit,
  mými vrstevníky.
 • 00:33:45 -Třeba jsme měli v pátý třídě
  básnickou soutěž
 • 00:33:48 a já jsem dřív měla
  docela problém,
 • 00:33:51 že jsem koktala, když jsem měla
  vystupovat před více lidmi,
 • 00:33:54 a jak jsem začala hrát
  na hudební nástroje,
 • 00:33:57 tak jsem většinou hrála
  a naučila jsem se to.
 • 00:34:01 Už se jako nebojím a taky
  díky tomu už tolik nekoktám.
 • 00:34:05 -My se spolu vídáme třikrát týdně,
 • 00:34:09 takže vlastně můžeme pozorovat
  na každém dítěti
 • 00:34:12 jeho téměř každodenní vývoj
  nebo to, čím si prochází.
 • 00:34:15 A já chci říct, že to je paradox,
 • 00:34:17 protože ty děti
  z problémových rodin
 • 00:34:20 tady u nás téměř nezlobí
  a nevymiňují si tu pozornost
 • 00:34:23 oproti dětem z rodin, kde jsou
  na pozornost a péči zvyklé.
 • 00:34:26 My s těmi pro nás problémovými
  dětmi nemáme problém.
 • 00:34:34 -Většina dětí nemá zkušenosti
  vůbec žádné.
 • 00:34:37 V podstatě jsou to
  úplní začátečníci,
 • 00:34:40 kteří nikdy nedrželi
  housle v ruce.
 • 00:34:42 Máme tady třeba Melissku,
 • 00:34:45 která už trošku hrála nebo doma
  hraje občas s tatínkem,
 • 00:34:48 ale ostatní děti jsou
  úplní začátečníci.
 • 00:34:50 -Nejmladším členem orchestru
  je Eda Zikmund.
 • 00:34:53 -Už mám koncerty za sebou dva
  a to je třetí koncert, který mám.
 • 00:34:58 -A už jsi dostal nějaký dáreček?
  -To jsem dostal.
 • 00:35:03 -A co to bylo?
  -Tahací kamion.
 • 00:35:07 -Eda začal v roce a půl mluvit
  v celých větách
 • 00:35:10 a ve dvou uměl celou abecedu.
 • 00:35:14 -Já jsem si celou dobu myslela,
  že talent na hudbu nemá,
 • 00:35:17 protože ani nezpíval.
 • 00:35:19 Edík začal ve čtyřech letech hrát.
  A ten progres tam byl tak rychlý,
 • 00:35:23 že jsme viděli,
  že má nějaké větší nadání.
 • 00:35:28 Ale nevím, jestli je to ta píle,
  kterou tomu dáváme každý den,
 • 00:35:31 nebo to nadání.
 • 00:35:33 To, že je celý orchestr zadarmo,
  je pro nás hodně důležitý.
 • 00:35:37 -Díky orchestru může i Eda,
  který ještě nechodí do školy,
 • 00:35:40 rozvíjet svůj hudební talent.
 • 00:35:45 Orchestr Harmonie vystupuje
  s patronem,
 • 00:35:48 klavírním virtuosem
  Ivo Kahánkem,
 • 00:35:50 se Smyčcovým orchestrem
  Pražské konzervatoře
 • 00:35:53 a dalšími profesionálními
  hudebníky.
 • 00:35:56 Děti každý rok jezdí do zahraničí
 • 00:35:58 a účastní se celosvětové
  přehlídky orchestrů.
 • 00:36:01 -Naše děti byly v Aténách,
  v Birminghamu a tak dále.
 • 00:36:04 Vždy je to pro ně
  obrovský zážitek,
 • 00:36:07 že jenom třeba proletět se
  letadlem
 • 00:36:12 bylo pro některé z našich dětí
  naprosto poprvé.
 • 00:36:14 Díky Harmonii tu šanci dostali,
  že letěli v letadle.
 • 00:36:17 Dokonce letušky při cestě
  do Birminghamu
 • 00:36:20 naše děti prosily,
  aby jim něco zahrály.
 • 00:36:22 Takže na palubě letadla zahrály
  Proč bychom se netěšili.
 • 00:36:25 -Dnes je do tohoto projektu
  u nás zapojeno více než 50 dětí.
 • 00:36:28 -Co se týká benefitů, které od nás
  děti dostávají, nebo ne od nás,
 • 00:36:32 ale od toho působení v Nadačním
  fondu Harmonie, v tom orchestru,
 • 00:36:35 by se dalo říci, že si velmi tím
  zvyšují svoje sebevědomí,
 • 00:36:39 zažívají někdy poprvé pocit,
  že něco dokáží,
 • 00:36:42 dokáží něco vytvořit,
 • 00:36:45 jsou součástí velkého celku,
  který něco znamená.
 • 00:36:48 Má to pro ně opravdu
  obrovský význam.
 • 00:37:05 Takoví byli Reportéři ČT.
  Díky za pozornost.
 • 00:37:09 Budeme se těšit zase příště,
  na viděnou.
 • 00:37:14 Skryté titulky Blažena Stráníková
  Česká televize 2020

Související