iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
23. 9. 2019
22:30 na ČT1

1 2 3 4 5

28 hlasů
47592
zhlédnutí

Reportéři ČT

Dvojí metr — Mezi migranty v Libyi — Hra o divadlo

42 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Reportéři ČT

 • 00:00:01 REPORTÉŘI ČT
 • 00:00:21 -Vítám vás u sledování
  Reportérů ČT.
 • 00:00:24 Dobrý večer.
 • 00:00:27 Dvojí metr finanční správy.
 • 00:00:29 Neoprávněné zásahy
  proti fungujícím firmám
 • 00:00:32 a příběh daňového úředníka,
  který si troufnul na Agrofert.
 • 00:00:36 Mezi migranty v Libyi.
 • 00:00:38 Někteří z nich stále
  zkoušejí cestu do Evropy,
 • 00:00:41 ale je to stále složitější.
 • 00:00:43 Prázdninová čistka
  v kladenském divadle
 • 00:00:45 a radní pro kulturu,
  kterého v divadle nikdo neviděl.
 • 00:00:54 Pan Trefný pracoval
 • 00:00:56 jako ředitel
  Finančního úřadu v Příbrami.
 • 00:00:58 Jenže pak doměřil milionovou daň
  jedné z firem holdingu Agrofert.
 • 00:01:02 Co se stalo dál,
  uvidíte v reportáži,
 • 00:01:05 která mimo jiné mapuje zásahy
  daňové správy
 • 00:01:07 proti fungujícím firmám.
 • 00:01:09 Proti nim finanční správa
  naopak zasáhla neoprávněně
 • 00:01:13 a stát by jim měl vyplatit
  stovky milionů jako odškodné.
 • 00:01:16 Více David Macháček.
 • 00:01:21 -Zajišťovacím příkazům
 • 00:01:23 se v našem pořadu věnujeme
  už tři roky.
 • 00:01:26 Je to silný nástroj
  finanční správy,
 • 00:01:28 který umožňuje
  během několika minut
 • 00:01:30 zabavit podnikatelům
  veškerý majetek.
 • 00:01:33 Přestože se má používat
  jen výjimečně
 • 00:01:35 na zadržení peněz
  u daňových podvodníků,
 • 00:01:38 stát ho v desítkách případů
  použil nezákonně
 • 00:01:41 i proti poctivým firmám.
 • 00:01:43 Za tyto chyby zatím
  nebyl nikdo potrestán.
 • 00:01:49 Nám se nyní
  podařilo získat svědectví,
 • 00:01:51 které ukazuje,
 • 00:01:53 že finanční správa naopak
  dokáže potrestat úředníka,
 • 00:01:56 který žádnou chybu neudělal.
 • 00:02:00 -Takže tady, když to uvidíte,
  tak se blížíme k firmě Primagra,
 • 00:02:06 která se stala pravděpodobně
  mojí osudnou.
 • 00:02:11 My jsme tam byli na kontrole,
  běžná kontrola, běžné doměření.
 • 00:02:16 Nic víc, nic míň.
 • 00:02:21 -O fungování finanční správy
 • 00:02:23 se odhodlal promluvit
  Karel Trefný,
 • 00:02:25 dnes už bývalý ředitel
  Finančního úřadu v Příbrami.
 • 00:02:30 Při kontrole daňových nedoplatků
  prověřoval jím vedený úřad
 • 00:02:34 i společnost Primagra
  z holdingu Agrofert.
 • 00:02:37 -My jsme Primagře doměřili
  daň z přidané hodnoty
 • 00:02:41 asi ve výši 1,5 milionu korun,
 • 00:02:44 společnost se odvolala,
  v odvolání nebyla úspěšná,
 • 00:02:47 takže potom podala
  správní žalobu,
 • 00:02:51 ve správní žalobě nebyli
  taky úspěšní, daň uhradili,
 • 00:02:56 a já jsem vůbec netušil,
  ani jsem si nemyslel,
 • 00:03:00 že by to mohlo mít
  nějaké následky.
 • 00:03:02 -Krátce poté Karel Trefný
  o místo ředitele přišel.
 • 00:03:06 Pod hlavičkou reorganizace
 • 00:03:08 byl převelen
  z Příbrami do Prahy.
 • 00:03:12 -Já jsem vlastně vyjížděl ráno
  v půl páté,
 • 00:03:17 abych v půl sedmé
  byl na Smíchově.
 • 00:03:20 Oni věděli,
  že to pravděpodobně nevydržím,
 • 00:03:23 oni věděli,
  že se dojíždět nedá.
 • 00:03:25 Dovolil jsem si doměřit firmu,
 • 00:03:28 která patřila
  do holdingu Agrofertu.
 • 00:03:31 A mohl bych si dovolit
  třeba víc,
 • 00:03:34 tak tím pádem jsem se stal
  osobou neloajální.
 • 00:03:42 Se kterou není důvod
  dál spolupracovat.
 • 00:03:48 -Proti přesunutí do Prahy
  se Karel Trefný bránil u soudu
 • 00:03:51 a spor s finanční správou vyhrál.
 • 00:03:53 Na místo ředitele
  se však už nevrátil.
 • 00:03:56 Pracuje znovu v Příbrami,
 • 00:03:58 ale pouze
  jako řadový daňový úředník.
 • 00:04:01 -Samozřejmě jsem věděl,
  že to je šikana,
 • 00:04:03 že to je důvod k tomu,
 • 00:04:06 abych dobrovolně vlastně
  opustil tu finanční správu,
 • 00:04:10 abych nebyl na tom územním
  působišti v Příbrami.
 • 00:04:13 -To, co nám soud uložil,
  jsme napravili,
 • 00:04:16 vydali jsme nové rozhodnutí
  o působišti
 • 00:04:19 pana Trefného v Příbrami.
 • 00:04:22 Domnívám se,
 • 00:04:25 že tím je pro Generální finanční
  ředitelství věc vyřízená.
 • 00:04:30 -Bývalý ředitel finančního úřadu
  také nesouhlasil
 • 00:04:33 s plošným
  a nekompromisním používáním
 • 00:04:36 zajišťovacích příkazů.
 • 00:04:38 -Moje vymezení
  proti zajišťovacím příkazům
 • 00:04:41 je velice jednoduché,
  můj názor na to je,
 • 00:04:44 že zajišťovací příkaz není první
  nástroj zabezpečení úhrady daně,
 • 00:04:48 ale ten poslední.
 • 00:04:51 -To znamená, že takový,
  o kterých se třeba často mluvilo,
 • 00:04:55 že se tím zajišťovala daň
  a ničila firma,
 • 00:04:58 ten by přes vás nepřešel?
 • 00:05:00 -Ten by přese mě nepřešel.
 • 00:05:03 Protože povinností je využít
  jiné nástroje pro úhradu daně
 • 00:05:07 a zajišťovací příkaz
  je ta poslední varianta.
 • 00:05:12 -Nekompromisní používání
  zajišťovacích příkazů
 • 00:05:14 zavedl před pěti lety
 • 00:05:16 tehdejší ředitel
  finanční správy Martin Janeček.
 • 00:05:19 Ten po aféře
  s jejich nezákonným používáním
 • 00:05:22 na konci loňského roku
  ze své funkce odstoupil.
 • 00:05:26 Avšak zatímco Karel Trefný
  o post regionálního ředitele
 • 00:05:29 finanční správy
  definitivně přišel,
 • 00:05:32 Martin Janeček
  právě takové místo získal
 • 00:05:35 a pracuje jako ředitel
  Finančního úřadu
 • 00:05:38 pro Jihočeský kraj
  v Českých Budějovicích.
 • 00:05:41 Protože
  po zajišťovacích příkazech
 • 00:05:44 zůstávají stamilionové škody
  a některé zlikvidované firmy,
 • 00:05:47 chtěli jsme se Martina Janečka
  zeptat,
 • 00:05:49 kdo nese za tento stav
  zodpovědnost.
 • 00:05:55 Dobrý den, tady David Macháček
  z Reportérů ČT z České televize.
 • 00:05:59 -Dobrý den.
 • 00:06:01 -Chci se, paní Králová, zeptat,
 • 00:06:03 jak bychom mohli získat
  vyjádření pana Janečka,
 • 00:06:05 které se týká
  jeho předchozího působení
 • 00:06:07 na Generálním
  finančním ředitelství.
 • 00:06:10 -Prosím vás,
 • 00:06:12 tak pan ředitel je vytížen
  a nemůže s vámi hovořit.
 • 00:06:17 -Firma HOPR patří
  právě mezi ty společnosti,
 • 00:06:20 které stát nezákonným použitím
  zajišťovacích příkazů poškodil.
 • 00:06:27 -Já to shrnu velmi stručně.
 • 00:06:30 Před šesti lety
  z nás stát udělal dlužníka.
 • 00:06:33 My máme dnes několik rozsudků,
  které jasně svědčí o tom,
 • 00:06:36 že ten postup byl nezákonný.
 • 00:06:38 Ale bohužel do dnešního dne
 • 00:06:40 stát nebyl toto pochybení
  schopen napravit
 • 00:06:42 a ty peníze,
  které nám přináleží, nám vrátit.
 • 00:06:47 -Na boj firmy HOPR o přežití
 • 00:06:49 jsme upozornili v reportáži
  na začátku letošního roku.
 • 00:06:55 -HOPR je stará rodinná firma,
  která je na trhu asi 27 let.
 • 00:07:00 Dodáváme vlastně do hutí
  jak tuzemských,
 • 00:07:02 tak do hutí zahraničních.
 • 00:07:04 V červenci roku 2016
  jsem ráno přijížděl do práce,
 • 00:07:09 už tady bylo komando
  celní správy,
 • 00:07:12 úředníků finanční správy.
 • 00:07:16 Nikdo s námi nijak
  nechtěl komunikovat,
 • 00:07:18 nic nám vysvětlovat.
 • 00:07:21 Začali tady oblepovat
  naše stroje, zařízení,
 • 00:07:23 nákladní, osobní vozidla.
 • 00:07:25 Zajišťovací příkazy
  asi po roce a půl
 • 00:07:28 Nejvyšší správní soud
  svým výrokem zrušil
 • 00:07:31 a prohlásil je za nezákonné.
 • 00:07:40 Teď jsme na finančním úřadě
  a přicházíme se zeptat,
 • 00:07:43 kdy dostaneme zpět peníze,
  které nám přináleží
 • 00:07:46 a které nám finanční správa
  od roku 2013 zadržuje.
 • 00:07:52 -Přestože jsme šli
  na předem domluvené jednání,
 • 00:07:54 ze kterého je možné
  pořizovat záznam,
 • 00:07:57 pracovnice finančního úřadu
 • 00:07:59 krátce po zahájení schůzky
  odmítla,
 • 00:08:01 aby kamera natáčela její tvář.
 • 00:08:04 -Rozsudek nabyl platnost 9. 9.,
  jestli se nemýlím.
 • 00:08:07 -Tak, ano.
 • 00:08:09 -A my máme zákonnou lhůtu,
  ve které máme činit.
 • 00:08:11 -A to je náš dotaz,
  na který se chceme zeptat.
 • 00:08:14 -Co ode mě chcete?
 • 00:08:16 -Až ty finanční prostředky
  obdržíte, tak je obdržíte.
 • 00:08:19 -Když jste byli v řádech dnů
  a hodin tak rychlí,
 • 00:08:21 že jste nám zabavili
  veškerý majetek,
 • 00:08:23 peníze, ze dne na den,
 • 00:08:25 z minuty na minutu jste z nás
  udělali žebráky a dlužníky,
 • 00:08:28 to jste mohli?
 • 00:08:30 Odtahovkou přijet a během
  pár hodin nám všechno sebrat.
 • 00:08:33 To jde? A toto nejde
  a nemáte na to odpověď?
 • 00:08:36 -Já vám k tomu už opravdu
  nic neřeknu.
 • 00:08:39 -Šest let nám zadržujete
  123 600 000 Kč korun.
 • 00:08:42 A vy nám k tomu nic neřeknete?
 • 00:08:45 -Osudy firem,
  které s daněmi nepodváděly
 • 00:08:47 a považovaly použití
  zajišťovacích příkazů za šikanu,
 • 00:08:50 sledujeme dlouhodobě.
 • 00:08:52 Toto jsou čtyři společnosti
  z našich dřívějších reportáží,
 • 00:08:57 které u soudu spor
  o zajišťovací příkazy vyhrály.
 • 00:09:00 Jenže toto vítězství
  pro ně přišlo pozdě.
 • 00:09:03 Nezákonný postup státu je ještě
  před pravomocným rozsudkem
 • 00:09:07 stihl ekonomicky zlikvidovat.
 • 00:09:12 -Toho 20. května jsme
  opravdu přišli úplně o všechno.
 • 00:09:16 Úplně o všechno. Všechno.
 • 00:09:19 Sebrali nám technické průkazy
  od aut,
 • 00:09:21 auta jsme museli odevzdat,
  osobní auta jsme museli odevzdat.
 • 00:09:26 Všechno se to soustředilo
  na finanční úřad.
 • 00:09:29 Nákladní auta se odvezla
  na Čepro v Cerekvici.
 • 00:09:32 -Zablokované účty
  znamenaly konec obchodování.
 • 00:09:35 Okamžitě jsem zrušila
  veškeré kontrakty,
 • 00:09:38 které jsme měli nasmlouvány,
 • 00:09:40 protože bych nemohla platit
  svým dodavatelům.
 • 00:09:43 -Vtrhli sem,
  tady byl vedoucí skladu,
 • 00:09:46 který musel odevzdat
  veškeré peníze,
 • 00:09:49 veškeré dokumenty.
 • 00:09:51 Musel odejít
  z této místnosti ven,
 • 00:09:54 tu zapečetili, zavřeli,
 • 00:09:57 celé to zboží, které tady bylo,
  odvezli mimo.
 • 00:10:05 -Nejznámějším případem,
 • 00:10:07 kdy stát použil
  zajišťovací příkazy nezákonně
 • 00:10:10 a přitom likvidačním způsobem,
 • 00:10:12 byl zásah proti firmě
  FAU v Přerově.
 • 00:10:14 Skupina Julius Šuman
  tehdy zveřejnila nahrávku,
 • 00:10:18 na které Andrej Babiš,
  tehdejší ministr financí,
 • 00:10:22 jehož firma Agrofert
  byla se společností FAU
 • 00:10:25 v obchodním sporu,
  mluví o zakleknutí na FAU.
 • 00:10:47 -Ten den si budu pamatovat
  asi do konce života.
 • 00:10:55 23. září tady naběhli pánové
  v černých vestách, se zbraněmi.
 • 00:10:59 Trošku mi to připomínalo
  nějaký teroristický čin,
 • 00:11:03 že by se tady odehrával.
 • 00:11:09 Jednoduše nám vzali, klekli,
 • 00:11:13 jak se to teď v médiích
  specificky nazývá,
 • 00:11:17 na firmu FAU,
  firma FAU tímto dnem skončila.
 • 00:11:23 -Oni nám zablokovali sklad,
  zapečetili čerpadla,
 • 00:11:26 zapečetili cisterny,
  zapečetili vlaky,
 • 00:11:29 které byly v pohybu,
  zablokovali účty,
 • 00:11:32 absolutně znemožnili
  z minuty na minutu podnikat.
 • 00:11:35 -Po tomto zakleknutí začaly
  o firmě FAU kolovat informace,
 • 00:11:39 že její podnikání je podezřelé,
 • 00:11:42 ale soudy jí ve sporu
  o zajišťovací příkazy
 • 00:11:44 daly za pravdu.
 • 00:11:46 Je důležité připomenout,
  že Martina Janečka,
 • 00:11:49 který tvrdé používání
  zajišťovacích příkazů zavedl,
 • 00:11:53 dosadil do funkce
  právě Andrej Babiš.
 • 00:11:57 Takto Martin Janeček
  obhajoval svůj postup
 • 00:11:59 v jedné z našich reportáží.
 • 00:12:01 Vy jste si byli
  stoprocentně jisti,
 • 00:12:03 že všechny ty firmy
  jsou nastrčené
 • 00:12:05 a že ti majitelé
  jsou bílí koně?
 • 00:12:07 -Tak každá firma
  může být teoreticky zneužita
 • 00:12:10 jako bílý kůň.
 • 00:12:19 -Firmy, které vyhrály svůj spor
  o zajišťovací příkazy,
 • 00:12:22 teď požadují po státu
  více než 600 milionů korun
 • 00:12:25 jako náhradu škody,
  a to je důvod,
 • 00:12:27 proč se problematika
  zajišťovacích příkazů
 • 00:12:30 dostala
  až do Poslanecké sněmovny
 • 00:12:32 a jejího rozpočtového výboru.
 • 00:12:34 -Pokud se zlikviduje takto prostě,
  takovým tvrdým zásahem,
 • 00:12:37 byť jedna jediná firma,
  tak je to určitě na pováženou.
 • 00:12:41 -Zatím nenastal případ,
 • 00:12:43 kdy by byla finanční správa
  odsouzena uhradit náhradu škody
 • 00:12:47 podle zákona 82/98 Sbírky,
 • 00:12:51 o odpovědnosti škody způsobenou
  při výkonu veřejné moci.
 • 00:12:56 -Dozvěděl jsem se teď,
 • 00:12:58 že tedy nikdo
  za to nebyl zodpovědný,
 • 00:13:00 nikdo nebyl postižen,
  ale přeci takto postupovat,
 • 00:13:03 jak se postupovalo,
  to přeci se vymyká jakémukoliv,
 • 00:13:06 jakémukoliv rozumu.
 • 00:13:08 -Kdo je, paní ministryně,
  za to zodpovědný,
 • 00:13:11 že takováto situace nastala?
 • 00:13:13 -Ale, nevím,
  o čem mluvíte konkrétně.
 • 00:13:15 -Že stát prohrál
  už téměř padesát soudních sporů
 • 00:13:18 o zajišťovací příkazy.
 • 00:13:20 -Každý případ je,
  pane redaktore, jiný,
 • 00:13:22 každý případ
  se musí posuzovat jednotlivě.
 • 00:13:26 -Nechť si každý divák
  udělá obrázek o tom,
 • 00:13:28 jaká je to absurdita, nepoměr,
 • 00:13:30 když vás ten finanční úřad
  dokáže vypnout v řádu hodin,
 • 00:13:35 tím, že vám všechno zabaví,
  obstaví a odveze.
 • 00:13:38 A proti tomu si postavte
  vlastně těch šest roků,
 • 00:13:41 kdy se domáháte něčeho,
 • 00:13:43 pak na to máte
  pravomocné rozsudky
 • 00:13:45 a stejně se nic neděje.
 • 00:13:47 -Toto je aktuální přehled,
 • 00:13:50 kolikrát stát při použití
  zajišťovacích příkazů
 • 00:13:52 porušil zákon
  a jak zatím firmy odhadují škody,
 • 00:13:56 které jim daňoví úředníci
  způsobili.
 • 00:13:59 Soudy už projednaly 134 žalob
  proti zajišťovacím příkazům.
 • 00:14:04 Firmám a podnikatelům
  daly za pravdu v 63 případech.
 • 00:14:08 To je bezmála polovina případů.
 • 00:14:10 Náhradu škody
  v nových soudních žalobách
 • 00:14:13 zatím požaduje sedm společností,
 • 00:14:15 a to v celkové výši
  614 milionů korun.
 • 00:14:20 Za neoprávněně zadržované peníze
  musel stát už nyní zaplatit
 • 00:14:25 podnikatelům na úrocích
  167 milionů korun.
 • 00:14:30 U těch rozhodnutí,
  které vedly k tomu,
 • 00:14:32 že zkrátka se musí vyplácet
  sankční úroky, pátralo se po tom,
 • 00:14:35 kdo způsobil
  ta nezákonná rozhodnutí?
 • 00:14:38 -Samozřejmě, že se to rozebírá,
 • 00:14:40 nějakým způsobem
  se to projednává na poradách,
 • 00:14:42 jako uplatňují se nějaké postupy,
  protože to je,
 • 00:14:45 ta soudní praxe
  rozhodovala v nějakém vývoji,
 • 00:14:48 tak takhle se to uplatňuje,
  nic dalšího.
 • 00:14:51 -A kdo je viníkem toho,
 • 00:14:53 že tady existují už vlastně
  desítky prohraných soudních sporů
 • 00:14:57 o zajišťovací příkazy
  z pohledu státu?
 • 00:14:59 Někdo musel způsobit,
 • 00:15:01 že finanční správa
  postupovala v rozporu se zákonem.
 • 00:15:04 Kdo je viníkem toho stavu?
 • 00:15:06 -Ona nepostupovala v rozporu
  se zákonem,
 • 00:15:09 to musíte zkoumat
  každé soudní rozhodnutí.
 • 00:15:12 To nelze takhle jednoznačně říci,
  jak to vyjadřujete vy.
 • 00:15:16 -Stejně jako zlikvidované firmy
  Autotrans Petrol
 • 00:15:19 nebo přerovská FAU může už
  tento týden skončit firma HOPR.
 • 00:15:25 Hrozí, že ji soud
  pošle do konkurzu dřív,
 • 00:15:28 než jí stát pošle na účet
 • 00:15:30 pravomocně přisouzených
  120 milionů.
 • 00:15:33 -To naše veškeré úsilí
  o zachování provozu,
 • 00:15:36 zaměstnanosti a nastartování
  té firmy může přijít vniveč.
 • 00:15:40 Takže pro mě je to
  obrovské rozčarování,
 • 00:15:42 proč jsme to vlastně
  všechno dělali.
 • 00:15:44 To jsme mohli uzavřít tady
  před 6 lety
 • 00:15:46 a jít si každý po svém.
 • 00:15:55 -Před čtrnácti dny
  jsme vám ukázali,
 • 00:15:57 jak libyjská pobřežní stráž
  zachycuje čluny s migranty
 • 00:16:00 a vrací je na své území.
 • 00:16:02 Libye se tak stává přístavem
  pro běžence z celé Afriky,
 • 00:16:05 ale i Asie.
 • 00:16:08 V hlavním městě Tripolisu
  a okolí
 • 00:16:10 se jich nachází
  zhruba 700 tisíc.
 • 00:16:12 Část z nich se nevzdává snu
  o Evropě.
 • 00:16:15 Natáčely Markéta Kutilová
  a Lenka Klicperová.
 • 00:16:35 -Já tady mám jenom
  jednoho pracovníka z Nigeru.
 • 00:16:38 -Z Nigeru?
  -No.
 • 00:16:40 -Je to normální mít v Libyi
  pracovníky ze zahraničí?
 • 00:16:43 -No, je to normální.
  -Z Afriky?
 • 00:16:45 -No, člověk je rád,
 • 00:16:47 když najde pracovitého
  a aktivního člověka.
 • 00:16:49 -Ty jsi spokojený?
  -S čím?
 • 00:16:51 -S Afričany.
 • 00:16:53 -Já jsem spokojený,
  protože jsou to pracovití lidé.
 • 00:16:56 Oni sem přišli kvůli práci.
 • 00:16:58 -A jak se Libyjci tady koukají
  na tolik Afričanů?
 • 00:17:01 Máte jich tady teď hodně.
 • 00:17:03 -Oni nekoukají,
  oni mají svoje starosti.
 • 00:17:05 -Jako nevadí jim?
  -Nevadí jim to, vůbec.
 • 00:17:07 -Je to těžké pro Afričany,
  tady v Libyi teď být?
 • 00:17:10 -Oni jsou na to zvyklí.
 • 00:17:15 Oni sem cestovali
  tisíce kilometrů.
 • 00:17:19 Stálo je to taky peníze,
  než se dostali sem,
 • 00:17:22 protože tam mají nízkou výplatu,
  v Africe,
 • 00:17:26 měsíčně mají možná 10 dolarů,
 • 00:17:28 tady mají zhruba 200 dolarů
  měsíčně.
 • 00:17:32 Je to lepší. Dvacetkrát.
 • 00:17:36 -O Libyi se v poslední době
  mluví jako o pekle pro migranty.
 • 00:17:50 -V Libyi je nyní
  700 tisíc migrantů.
 • 00:17:53 Mnozí sem přišli za prací
  a výdělkem.
 • 00:17:56 Tak jak byli zvyklí už za vlády
  diktátora Muammara Kaddáfího.
 • 00:18:37 -Jdeme se podívat,
 • 00:18:40 kde bydlí skupina migrantů
  z Nigérie.
 • 00:19:44 -Jenže podle lékařů
  takhle nevypadá průstřel břicha,
 • 00:19:47 ale pupeční kýla.
 • 00:20:47 -Migranti, kteří mají práci,
 • 00:20:49 si pronajímají různé domy
  a příbytky.
 • 00:20:54 Tady bydlí 47 mužů z Nigérie
  a 3 z Ghany.
 • 00:22:21 -V Libyi se od dubna bojuje
  o hlavní město Tripolis.
 • 00:22:24 Migranti se tak ocitli
  uprostřed války.
 • 00:22:27 Někteří kvůli bojům
  nemohou sehnat práci,
 • 00:22:30 jiní naopak vydělávají
  docela slušné peníze.
 • 00:22:36 Tohle je hlavní promenáda
  v Tripolisu.
 • 00:22:39 Kolem mě chodí lidé
  z ostatních částí Afriky.
 • 00:22:43 Jde zejména o mladé muže,
  kteří přijeli do Libye pracovat.
 • 00:22:47 Vydělají si tady
  kolem 10 tisíc korun měsíčně.
 • 00:22:51 Většina z nich říká,
  že ani do Evropy nechtějí.
 • 00:22:53 Prostě přijedou do Libye
  si jenom vydělat peníze.
 • 00:22:56 Pak se vrátí zpátky domů.
 • 00:23:20 -V Libyi uvízli i uprchlíci
  z válečných oblastí.
 • 00:23:24 Ti žádají o azyl
  v Evropě a Kanadě.
 • 00:23:27 O azyl už jich požádalo 40 tisíc.
 • 00:23:30 Evropa jich ale přijala
  jen 1500.
 • 00:24:44 -Ženy a děti z válečných oblastí
  vláda ubytovala ve školách.
 • 00:27:46 -Za letošní rok doplulo
  z Libye do Itálie 5000 lidí.
 • 00:27:49 Evropská unie podporuje
  libyjskou pobřežní stráž
 • 00:27:53 a ta migranty vrací
  z moře zpět do Libye.
 • 00:27:56 Jenže zde jsou migranti
  v područí milic a mafií.
 • 00:27:59 A ty chtějí jen jejich peníze.
 • 00:28:01 -Libyjská mafie, co udělá,
  sežene pár lidí, schová je,
 • 00:28:05 když jich bude dostatek,
  tak jim dá člun, motor.
 • 00:28:12 Buď se vrátí, nebo nevrátí.
 • 00:28:14 -Potkáváš je na moři?
 • 00:28:16 -Potkávám, když jdu chytat ryby.
 • 00:28:19 Dvakrát nebo třikrát
  jsem je potkal.
 • 00:28:22 Potkal jsem je ale mrtvé.
 • 00:28:24 Nad vodou.
 • 00:28:26 -Jsou mrtví,
  plavala tam mrtvá těla?
 • 00:28:28 -Ano, mrtvá těla.
 • 00:28:32 To je všechno.
 • 00:28:44 -Divadlo jako rukojmí politiky.
 • 00:28:46 Tak popisují situaci
  znalci poměrů v Kladně,
 • 00:28:48 kde řevnivost mezi současným
  a bývalým primátorem
 • 00:28:51 odnesla tamní scéna.
 • 00:28:54 Herci hrozí stávkou,
  lidé podepisují petice,
 • 00:28:56 konají se protestní shromáždění.
 • 00:28:59 Podívejte se na reportáž
  Karla Vrány.
 • 00:29:05 -Já ještě nekončím,
  nikdy jsem zpívat nepřestal.
 • 00:29:10 Protože král nekončí!
  Král může jenom umřít.
 • 00:29:16 -Jo!
 • 00:29:28 -Celá tahle věc
  vznikla díky tomu,
 • 00:29:30 že jsme si dovolili
  vyměnit neschopného jednatele
 • 00:29:34 za schopnou jednatelku.
 • 00:29:40 -Víc na mikrofon, vážená dámo.
  -Prosím vás, neraďte.
 • 00:29:43 -Protože jste v tom divadle
  za ty 3 roky nikdo pořádně nebyli,
 • 00:29:47 konkrétně pan Černý to říká
  z vlastních úst,
 • 00:29:50 že do divadla nechodí,
 • 00:29:52 ačkoli je tedy
  kulturním náměstkem,
 • 00:29:54 nebo radním za kulturu,
  nezlobte se na mě.
 • 00:29:57 Jak víte o tom,
  kam to divadlo směřuje?
 • 00:30:04 -Já opravdu smekám,
  já osobně smekám,
 • 00:30:07 před Jardou Slánským
  a Honzou Krafkou za to,
 • 00:30:09 co tam udělali,
  za ty tři roky,
 • 00:30:12 jakým způsobem
  to divadlo rozjeli.
 • 00:30:14 -Vy chcete říct, že lžu?
 • 00:30:16 -Lžete, pardon, lžete.
  Bohužel, lžete.
 • 00:30:18 -Můžete mě, pardon,
  také nechat domluvit,
 • 00:30:20 když já jsem vás
  nechal domluvit?
 • 00:30:23 -Bouřlivý průběh mělo jednání
  kladenského zastupitelstva,
 • 00:30:26 které proběhlo minulé pondělí.
 • 00:30:28 Důvodem bylo odvolání jednatele
  zdejšího divadla Jana Krafky.
 • 00:30:32 Ten tu působil od roku 2016,
 • 00:30:34 kdy po šesti letech skončila
  rekonstrukce divadla.
 • 00:30:39 -Vy byste mi mohl pomoct,
  jste Mikuláš.
 • 00:30:41 -Nejsem tak úplně Mikuláš,
  i když na to vypadám.
 • 00:30:46 -Radní Krafku nečekaně odvolali
 • 00:30:49 počátkem letních
  divadelních prázdnin.
 • 00:30:51 Svůj krok odůvodnili
  jeho špatným hospodařením.
 • 00:30:58 -Odjel jsem na dovolenou,
  1. července mě odvolali,
 • 00:31:02 což jsem se dozvěděl
  až asi za tři dny,
 • 00:31:05 kdy mi přišel na služební e-mail
  zápis z městské rady,
 • 00:31:08 že mě odvolali.
 • 00:31:10 -Vyhodit jednatele
  první den prázdnin
 • 00:31:14 bez jakéhokoliv upozornění
  je prostě buranské.
 • 00:31:17 To se prostě nedělá.
 • 00:31:20 -Nelitujete toho rozhodnutí,
  které,
 • 00:31:22 které vlastně padlo
  na přelomu června a července?
 • 00:31:25 -No ne, tak já musím říct,
 • 00:31:27 že my jsme nikdy nechtěli
  odvolat jednatele Krafku.
 • 00:31:31 -Nikdo nechtěl.
  -On se odvolal sám.
 • 00:31:34 -V okamžiku,
  kdy prostě máme s ním smlouvu,
 • 00:31:37 kde on má napsáno,
  jaké má plnit povinnosti,
 • 00:31:41 například odměny, které chce dát
  vedoucím zaměstnancům divadla,
 • 00:31:46 i jejich mzda, že má být
  odsouhlasena radou města.
 • 00:31:50 On za tři roky,
  pokud jsme našli,
 • 00:31:53 to neudělal ani jednou.
 • 00:31:55 -Byl to neandrtálec. Pan Jiránek.
 • 00:31:59 -Je to možné,
  ale nenechám se zavřít.
 • 00:32:01 -Já mám audity prostě, ekonomické,
  tři audity,
 • 00:32:06 kde není nic, není nic řečeno,
  že bych dělal špatně.
 • 00:32:09 Všechno je v pořádku.
 • 00:32:11 To se týká
  i jednání s městskou radou.
 • 00:32:15 V zápisech z městské rady
  není žádná výtka.
 • 00:32:18 Není nic, co by mně vytýkali
  v rámci rozpočtu nebo čehokoliv.
 • 00:32:22 Naopak dozorčí rada
  při předposledním jednání,
 • 00:32:24 tak v zápisu je,
 • 00:32:27 že mi v podstatě děkují
  za ekonomickou stabilizaci
 • 00:32:29 společnosti.
 • 00:32:31 -Takový audit opravdu proběhl,
  tu firmu si vybral pan Krafka,
 • 00:32:35 případně s ní souhlasila
  rada města,
 • 00:32:38 ona se zabývala jenom tím,
  jestli je správně zaúčtováno.
 • 00:32:42 Nezabývala se tím,
 • 00:32:44 jestli při tržbách
  šest milionů korun
 • 00:32:46 za představení je nutné
  mít reklamu za dva miliony.
 • 00:32:49 -Kladenské divadlo v posledních
  třech nebo kolika letech vlastně
 • 00:32:54 se začalo znova budovat,
  jakoby celá ta infrastruktura,
 • 00:32:59 prostě po té rekonstrukci
  úplně znova.
 • 00:33:03 -Mejdan pro Mikiho Volka.
  A nesmrtelný rokenrol.
 • 00:33:10 -V porovnání s ostatními divadly,
  nemyslím si,
 • 00:33:12 že kladenské divadlo
  by bylo nadfinancované.
 • 00:33:15 Rozhodně ne.
 • 00:33:17 Myslím si,
 • 00:33:19 že pro ten rozjezd toho divadla
  ty peníze prostě byly nezbytné.
 • 00:33:22 -Začátkem července pak město
  vypsalo výběrové řízení
 • 00:33:25 na místo jednatele
  kladenského divadla.
 • 00:33:28 Jeho uzávěrka byla už za měsíc.
 • 00:33:30 -Nemyslím si,
 • 00:33:32 že je možné za měsíc vypracovat
  nějakou vizi a strategii,
 • 00:33:35 také já osobně jsem odpůrce
  těch veřejných konkurzů,
 • 00:33:40 kdy se může tedy přihlásit každý,
  kdo má právě čas.
 • 00:33:43 Já si myslím,
  že to ten zadavatel,
 • 00:33:46 tedy ten zřizovatel,
  má sám říct, jaké divadlo chce,
 • 00:33:49 jakou má vizi,
  pro to hledat potom tu osobnost.
 • 00:33:54 -Když bylo výběrové řízení
  na městská divadla pražská,
 • 00:33:57 bylo to vypsáno rok dopředu,
 • 00:34:00 prostě byla jasně stanovena
  přechodná doba
 • 00:34:04 a prostě všechny tyhle parametry
  byly nastavené.
 • 00:34:08 -Do výběrového řízení se
  přihlásila jediná uchazečka,
 • 00:34:12 režisérka Irena Žantovská,
  a zvítězila.
 • 00:34:14 O práci v kladenském divadle
  projevila zájem
 • 00:34:17 už v únoru letošního roku.
 • 00:34:19 Schůzku s uměleckým šéfem
  kladenského divadla
 • 00:34:22 Jaroslavem Slánským
  si ale nedojednávala sama.
 • 00:34:24 Udělal to za ni její manžel,
 • 00:34:27 radní České tiskové kanceláře,
  nominovaný hnutím ANO.
 • 00:34:30 Vlivný novinář, který
  byl vždy zadobře s mocnými,
 • 00:34:33 třeba s Václavem Klausem
  nebo prezidentem Milošem Zemanem,
 • 00:34:36 od něhož v roce 2017
  obdržel vyznamenání.
 • 00:34:39 -S paní Žantovskou
  jsem do té schůzky nemluvil,
 • 00:34:43 protože jsem jednal pouze
  s panem Petrem Žantovským,
 • 00:34:45 který byl asi, ne asi,
 • 00:34:48 ale byl prostředníkem
  této schůzky.
 • 00:34:50 Nakonec jsme se domluvili,
  že dojedu k nim domů,
 • 00:34:53 tam jsme si popovídali
  o divadle,
 • 00:34:55 jak s paní Žantovskou,
  tak s Petrem Žantovským.
 • 00:34:59 Vrátil jsem se do divadla,
 • 00:35:01 pak už jsem o ní slyšel
  až po několika měsících,
 • 00:35:06 že by měla být,
  stát se novou jednatelkou.
 • 00:35:09 -A my jsme domluvení?
 • 00:35:11 -Ne, já jsem jenom přijel
  se podívat, co se tady děje,
 • 00:35:14 a když jste tady čirou náhodou,
  tak se zkouším zdvořile zeptat,
 • 00:35:18 jestli byste byla ochotná.
 • 00:35:20 -A pro koho to je?
  -Pro Reportéry ČT.
 • 00:35:22 -Já...
 • 00:35:24 -Nebo případně
  si domluvit jiný termín.
 • 00:35:26 -Ano. Teď mám jednání.
 • 00:35:28 Takže myslím si,
  že by bylo dobré,
 • 00:35:30 kdybychom si domluvili
  jiný termín.
 • 00:35:32 -A kdy by se vám to hodilo?
  Jenže jiný termín nebyl.
 • 00:35:35 Irena Žantovská
 • 00:35:37 o setkání s uměleckým šéfem
  divadla Slánským
 • 00:35:39 napsala do e-mailu.
 • 00:35:48 -Mně zavolal její manžel.
  Pak mi ještě poslal SMS.
 • 00:35:53 Ve znění: Dobrý den,
  mám vaše číslo od paní Melčové.
 • 00:35:56 Říkala, že se vám mám ozvat,
  že s vámi mluvila, bla bla bla.
 • 00:36:00 Vše dobré. Petr Žantovský.
 • 00:36:13 -Paní Žantovská
  je vystudovaná režisérka,
 • 00:36:16 předtím měla nějakou
  technickou školu, vystudovala.
 • 00:36:20 Ale už se ve vedoucí funkci
  v divadle ocitla.
 • 00:36:24 Bylo to na začátku 90. let
  v Liberci,
 • 00:36:26 a to bylo totální fiasko.
 • 00:36:29 Spolu se svým mužem
  dostali liberecké divadlo
 • 00:36:31 na finanční i umělecké dno
  a pobyli tam pouze rok a půl.
 • 00:36:36 -Paní Žantovská, pardon, můžu?
 • 00:36:38 Já jsem vám posílal
  ty otázky e-mailem.
 • 00:36:41 Jste ochotná tedy?
  Krátký rozhovor.
 • 00:36:45 -Nejste, děkuji.
 • 00:36:47 Irena Žantovská také
  odmítla předložit
 • 00:36:49 kompletní koncepci
  rozvoje divadla,
 • 00:36:51 s níž ve výběrovém řízení
  zvítězila.
 • 00:36:53 -My jsme si žádali o tu koncepci,
 • 00:36:55 konkrétně kolega Viktor Zavadil,
  herec,
 • 00:36:58 19. srpna už na radnici
  na paragraf žádal o tu koncepci
 • 00:37:01 a vlastně mu do patnácti dnů
  přišlo vyjádření,
 • 00:37:04 že tu koncepci
  radnice neuvolní,
 • 00:37:07 a jedna část,
  tam vlastně bylo napsáno,
 • 00:37:09 že 21. srpna
  paní Žantovská nedovolila,
 • 00:37:13 aby ta koncepce byla zveřejněna.
 • 00:37:15 -Všechna výběrová řízení,
 • 00:37:17 která teď probíhají
  už několik let v Praze,
 • 00:37:20 tak dávají jako podmínku
  vstupu do toho výběrového řízení,
 • 00:37:24 že ten uchazeč souhlasí s tím,
  ať už vyhraje nebo prohraje,
 • 00:37:29 tak jeho koncepce
  bude zveřejněna.
 • 00:37:35 Jo, což je taky určitá jakoby
  veřejná kontrola celé té věci.
 • 00:37:39 -Rádo se stalo,
  vždyť to je taky nádherné divadlo.
 • 00:37:43 -Pro řadu Kladeňáků je zdejší
  divadlo srdeční záležitostí.
 • 00:37:47 Proto se zapojili
  do protestní petice.
 • 00:37:50 V nebývalém množství přišli
  na zasedání zastupitelstva.
 • 00:37:53 -Děkuji panu Krafkovi
 • 00:37:55 za ty překrásné 3 roky
  profesionální a lidské spolupráce,
 • 00:37:59 za jeho pevný charakter
 • 00:38:01 a vyvedení divadla z hrozby
  totální destrukce.
 • 00:38:04 Děkuji vám.
 • 00:38:09 -Dozvěděli jsme se,
 • 00:38:11 že zhruba polovinu toho objemu
  čestných vstupenek
 • 00:38:14 čerpal primátor a jeho rodina.
 • 00:38:17 A to nejenom v době,
  kdy byl primátor,
 • 00:38:19 ale i poté,
  kdy už primátorem přestal být.
 • 00:38:23 Navíc mi ještě pan Krafka
  písemně předložil...
 • 00:38:26 -Dámy a pánové,
  já jsem měl tolik lístků,
 • 00:38:28 že jsem seděl na všech místech
  v tom divadle najednou.
 • 00:38:33 -Ta animozita mezi
  nynějším primátorem Jiránkem
 • 00:38:37 a bývalým primátorem Volfem
  je tak veliká,
 • 00:38:40 že to je vlastně v podstatě
  trest pro bývalého primátora,
 • 00:38:43 protože on to divadlo vykopal
  z nuly.
 • 00:38:46 To divadlo nemělo střechu,
  nemělo nic, bylo rozbité.
 • 00:38:49 Během roku a půl vlastně,
  kdy nastoupil do pozice primátora,
 • 00:38:53 kdy předtím tam byl pan Jiránek
 • 00:38:56 a nedokázali během 4 let
  to divadlo dát dohromady,
 • 00:38:59 rekonstruovat, tak oni během roku
  a půl to dali dohromady.
 • 00:39:04 -Na mě ta situace teď v tom
  kladenském divadle působí tak,
 • 00:39:09 jako kdyby si tam někdo
  vyřizoval s někým účty.
 • 00:39:13 Jako kdyby politici přes
  to divadlo si vyřizovali účty.
 • 00:39:17 A to se nedělá přece.
 • 00:39:19 -Já jsem dokonce napsal knížku
  o historii kladenského divadla.
 • 00:39:22 Zabýval jsem se tím
  velmi pečlivě.
 • 00:39:24 To není boj o divadlo,
  to je politický boj o radnici.
 • 00:39:27 Bohužel, kladenské divadlo
  se s ním svezlo.
 • 00:39:39 -Milan Volf a Dan Jiránek
 • 00:39:41 spolu kdysi působili
  v kladenské ODS.
 • 00:39:43 Po roztržce si Volf založil
  Volbu pro Kladno,
 • 00:39:46 s níž před rokem
  vyhrál komunální volby.
 • 00:39:49 Jenže vládnoucí koalici
  vytvořila ODS
 • 00:39:52 společně s ANO,
  uskupením Kladeňáci a SPD.
 • 00:39:56 A právě zástupce SPD
  Oldřich Černý
 • 00:39:58 se stal radním pro kulturu.
 • 00:40:00 -O nás jste si toho přečetli
  asi hodně v různých periodikách
 • 00:40:03 a tak dále.
 • 00:40:05 Občas tam píšou i někteří lidé,
 • 00:40:07 kteří nemají koule
  se pod to podepsat, pardon,
 • 00:40:10 to je české slovo,
  které se používá.
 • 00:40:13 -Jenom dvě otázky,
  my točíme o kladenském divadle.
 • 00:40:15 -Já vám hrozně děkuji,
  že jste na mě počkali,
 • 00:40:18 akorát vám musím říct,
 • 00:40:20 že s vaším médiem naše strana
  opravdu nemá dobré zkušenosti.
 • 00:40:23 -Současná produkce
  je spojená s Janem Krafkou
 • 00:40:27 jako šéfem souboru
  a není to vůbec špatná produkce.
 • 00:40:31 Proto je velice překvapivé,
 • 00:40:34 že najednou na konci
  toho minulého roku divadelního,
 • 00:40:39 končícího v červnu,
  tam došlo k odvolání Jana Krafky.
 • 00:40:43 -Já jsem viděl
  předvolební noviny SPD.
 • 00:40:45 Tam nebylo o kultuře ani slovo.
 • 00:40:48 -Ale hlavně jsou tam nepřípustné
  mocenské zásahy shora,
 • 00:40:51 na které bychom si
  už těch 30 let
 • 00:40:53 po velkém sametovém třesku
  mohli odvykat pomaličku.
 • 00:40:57 -Nebo třeba herci říkají,
  že jste v divadle nikdy nebyl.
 • 00:41:21 -Je vám to líto,
  že se dneska nehraje?
 • 00:41:24 -Je, je, a vůbec tato situace,
  bože...
 • 00:41:29 No jo, tak co jsme si zvolili,
  to máme.
 • 00:41:32 Ono to není jenom tady,
  ono je to...
 • 00:41:37 -Veřejnost a opozice se minulý
  týden pokusily na zastupitelstvu
 • 00:41:41 protlačit návrh,
 • 00:41:43 aby Irena Žantovská byla odvolána
 • 00:41:45 a Jan Krafka se vrátil zpět
  do funkce.
 • 00:41:47 -Kdo je pro tento návrh usnesení?
  -Zvednete ty ruce?!
 • 00:41:54 -Kdo je proti?
  Kdo se zdržel hlasování?
 • 00:41:56 Návrh usnesení nebyl přijat,
  vyhlašuji teď 15minutovou pauzu.
 • 00:42:12 -Takové byly kauzy a reportáže,
 • 00:42:14 díky za pozornost
  a na viděnou příště.
 • 00:42:20 Skryté titulky: Petra Kinclová
  Česká televize, 2019

Související