iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
14. 3. 2016
20:35 na ČT1

1 2 3 4 5

30 hlasů
38279
zhlédnutí

Reportéři ČT

Čí je hnízdo čapí — Kdo se bojí Petra Kušnierze — Pragovky pod zámkem

40 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Reportéři ČT

 • 00:00:18 Kauza Čapí hnízdo, nejlepší
  projekt Andreje Babiše,
 • 00:00:21 ke kterému se nechce znát.
 • 00:00:26 Kdo se bojí Petra Kušnierze,
 • 00:00:29 odsouzeného ředitele
  dotačního fondu,
 • 00:00:31 který se rozhodl vypovídat
  na policii.
 • 00:00:35 Sbíral celý život pragovky.
 • 00:00:38 Bojí se, že kvůli
  rodinnému sporu
 • 00:00:40 milionovou sbírku
  už nikdy neuvidí.
 • 00:00:46 Slyšeli jste naše témata.
 • 00:00:49 Nové kauzy a reportáže
  vám přinášejí Reportéři ČT.
 • 00:00:53 Jme rádi, že se díváte,
  dobrý večer.
 • 00:00:55 Otázka, komu patří
  známá Farma Čapí hnízdo,
 • 00:00:58 zaměstnává česká média.
 • 00:01:00 Luxusní resort, spojovaný
  s Andrejem Babišem,
 • 00:01:03 se stal zatím největším
  problémem
 • 00:01:06 místopředsedy vlády
  a předsedy hnutí ANO.
 • 00:01:09 Kauza s utajenými akciemi
  připomíná praxi,
 • 00:01:12 kterou Andrej Babiš
  často a rád kritizoval.
 • 00:01:15 Jedna z jeho firem v minulosti
  vystoupila z holdingu Agrofert,
 • 00:01:18 načas se stala akciovkou
  s neznámými vlastníky
 • 00:01:21 a jen díky tomu získala dotaci.
 • 00:01:24 Potom se vrátila pod křídla
  vlastníka Agrofertu
 • 00:01:27 a dnešního ministra financí
  Andreje Babiše.
 • 00:01:30 Natáčeli Aneta Snopová
  a Lukáš Landa.
 • 00:01:41 Můžeme se zeptat, zda sledujete,
  co se kolem Čapího hnízda děje?
 • 00:01:45 My jsme tady prvně...
 • 00:01:48 -A jak se vám tady líbilo?
  -Jo, líbilo, je to zajímavé.
 • 00:01:53 Je tady pan Vrána
  z České televize,
 • 00:01:56 jestli by si mohl něco natočit,
  mám ho tady na vrátnici.
 • 00:02:04 Jsem na to zvědavý.
  Myslím, že je to lumpárna nějaká.
 • 00:02:08 Máme trošku problém,
  protože máme ubytované hosty,
 • 00:02:12 a už máme reakce takové...
 • 00:02:14 Já vám to bez kamery
  samozřejmě ukážu,
 • 00:02:17 my nic neskrýváme,
  ale už dnes jsem zaregistroval,
 • 00:02:20 protože nejste první,
  kdo tady je,
 • 00:02:23 od hostů, kteří mají
  zaplacené ubytování,
 • 00:02:26 že se jim to nelíbí dvakrát.
 • 00:02:33 Tato kauza začala
  na základě anonymního udání,
 • 00:02:37 které nám bylo
  na Farmu Čapí hnízdo podáno,
 • 00:02:40 a zároveň začal dotace prošetřovat
 • 00:02:44 evropský úřad na vyšetřování
  podvodů OLAF.
 • 00:02:49 Podstata příběhu Čapího hnízda
  spočívá v podezření,
 • 00:02:52 že Andrej Babiš a jeho Agreofert
  cíleně zastřeli původ,
 • 00:02:55 respektive vlastnictví
  Čapího hnízda proto,
 • 00:02:59 aby získali na jeho výstavbu
 • 00:03:02 dotaci zhruba 50 milionů Kč
  z Evropské unie.
 • 00:03:08 První pochybnosti
  o projektu Čapí hnízdo
 • 00:03:11 se v médiích objevily
  už v roce 2011.
 • 00:03:14 Celý příběh ale začal
  už o 4 roky dříve,
 • 00:03:17 na konci roku 2007.
 • 00:03:24 Existovala firma ZZN Agro
  Pelhřimov,
 • 00:03:27 která patřila ještě přes jednu
  společnost do holdingu Agrofert.
 • 00:03:30 Tato firma změnila
  ještě před udělením dotace
 • 00:03:33 formu vlastnictví na akcie,
  stala se akciovou společností.
 • 00:03:37 Tyto akcie byly akcie na majitele,
  což jsou anonymní akcie,
 • 00:03:41 které se často používají k tomu,
  aby byl zakryt skutečný vlastník.
 • 00:03:48 Ten krok je jasný,
  aby ten majitel byl zakryt
 • 00:03:51 a mohlo tam docházet třeba
  i k převodům
 • 00:03:54 mezi různými anonymními
  majiteli,
 • 00:03:57 takže my právě nemůžeme určit
  z toho,
 • 00:04:00 zda majitel byl po celou dobu
  jeden nebo jich bylo víc.
 • 00:04:06 V našem pořadu
  se anonymními akciemi,
 • 00:04:09 které umožňují skrývat
  skutečné vlastníky,
 • 00:04:12 zabýváme už od roku 2008.
 • 00:04:14 V posledních letech
  se tématu ujali i politici
 • 00:04:17 včetně Andreje Babiše.
 • 00:04:20 -Andreji Babiši, vy jste nepřítel
  anonymních akcií?-Samozřejmě.
 • 00:04:25 Vy máte své vlastní akcie?
 • 00:04:28 Mám 28 bílých papírů, co Motejlek
  říkal, že jsem miliardář.
 • 00:04:32 No, je to miliardový majetek.
  Akcie jsou napsané na vaše jméno.
 • 00:04:35 Samozřejmě.
 • 00:04:37 Vy byste úplně omezil a zakázal
  anonymní akcie?
 • 00:04:41 Ne, já bych omezil anonymní akcie
  u státních zakázek.
 • 00:04:47 Zpět k Čapímu hnízdu.
  Ve firmu s anonymními akciemi
 • 00:04:51 se v roce 2007 mění
  společnost ZZN.
 • 00:04:54 Díky vydělení se z velkého
  koncernu může požádat
 • 00:04:58 o dotaci 54 milionů Kč
  z evropských fondů.
 • 00:05:02 Dotace je totiž určena
  pro malé a střední podniky.
 • 00:05:05 Pelhřimov původně patří
  do skupiny Agrofert.
 • 00:05:09 Nově vzniklá anonymní firma
  nese název Farma Čapí hnízdo.
 • 00:05:19 Vzbuzuje to určité pochybnosti,
  zda to nemohl být zastírací manévr
 • 00:05:24 a zda tímto způsobem
  nebyl spáchán dotační podvod,
 • 00:05:30 respektive trestný čin poškození
  finančních zájmů Evropské unie.
 • 00:05:39 Tady v tomto domě v Praze
  má bydlet člověk,
 • 00:05:42 který na valných hromadách
  vždy zastupoval
 • 00:05:45 neznámé akcionáře
  Farmy Čapí hnízdo.
 • 00:05:48 Je to jistý Václav Knotek,
 • 00:05:50 člen správních orgánů
  firem Andreje Babiše,
 • 00:05:53 mimo jiné člen dozorčí rady
  společnosti Agrofert
 • 00:05:56 a Kosteleckých uzenin.
 • 00:05:59 Hledáme pana Knotka,
  který by měl tady bydlet.
 • 00:06:01 Já nevím, kde je, sám jsem
  nepojízdný jako invalida,
 • 00:06:04 tak nemám s ním teď zkušenost,
  kde je.
 • 00:06:09 Pan Knotek figuruje,
  pokud se nemýlím,
 • 00:06:12 ve firmě Kostelecké uzeniny,
  Imoba,
 • 00:06:16 je zároveň členem
  Nadace Agrofert,
 • 00:06:20 ve které pan Babiš
  s paní Babišovou
 • 00:06:23 sedí společně s ním
  ve správní radě,
 • 00:06:26 takže ta provázanost je veliká.
 • 00:06:35 Při pohledu do statutárních
  orgánů této firmy,
 • 00:06:38 například v dozorčí radě figuruje
  jeho dcera z prvního manželství,
 • 00:06:42 figuruje tam bratr
  jeho partnerky Moniky,
 • 00:06:45 figuruje tam zároveň
  přítelkyně paní Moniky Babišové.
 • 00:06:49 Na propojení se společností
  Agrofert nasvědčuje i skutečnost,
 • 00:06:53 že společnost Agrofert
  zaručila úvěr,
 • 00:06:57 který si Farma Čapí hnízdo vzala
  na výstavbu právě tohoto areálu.
 • 00:07:03 Jednalo se o úvěr
  přibližně 400 milionů Kč.
 • 00:07:06 Agrofert ho zajistil
  svým ručitelským prohlášením,
 • 00:07:10 a to přesto, že Farma Čapí hnízdo
  vlastně žádný majetek neměla
 • 00:07:13 a základní kapitál měla ve výši
  pouze 2 milionů korun.
 • 00:07:17 Ze všech indicií je zjevné,
 • 00:07:22 že tam nedošlo nikdy
  k vyvedení majetku
 • 00:07:24 mimo širší struktury
  kolem společnosti Agrofertu.
 • 00:07:29 Je to kampaň, brutální kampaň,
 • 00:07:33 která má jediný cíl,
  abych odešel z politiky
 • 00:07:37 a přijal nějakou politickou
  odpovědnost,
 • 00:07:39 ale já jsem nic neudělal.
 • 00:07:42 Já jsem nic neukradl,
  já jsem nic nedostal, naopak,
 • 00:07:46 jsme ten projekt převzali
  v listopadu 2013,
 • 00:07:50 a já doporučuju,
  ať se každý tam jde každý podívat.
 • 00:07:53 Takže tady máte k tomu
  prohlášení,
 • 00:07:56 a to je všechno, co vám k tomu
  můžu říct.
 • 00:08:00 Na žádné další dotazy k Farmě
  Čapí hnízdo vám nebudu odpovídat.
 • 00:08:03 Takže vám děkuji a na shledanou.
 • 00:08:06 Takže si to shrňme.
 • 00:08:09 V roce 2008 vzniká
  z původní ZZN Pelhřimov,
 • 00:08:12 patřící pod holding Agrofertu,
  společnost Farma Čapí hnízdo,
 • 00:08:16 která má utajeného majitele.
 • 00:08:19 Jako malá firma získává dotaci
  přes 50 milionů korun.
 • 00:08:22 V jejích statutárních orgánech
  působí lidé spojení s Agrofertem,
 • 00:08:26 farma staví na pozemcích
 • 00:08:28 další dceřiné společnosti
  Agrofetu - firmě Imoba.
 • 00:08:34 Celých pět let, kdy se musí
  dodržovat podmínky,
 • 00:08:37 za kterých byla dotace udělena,
 • 00:08:40 zůstává Farma Čapí hnízdo
  bez jasného vlastníka.
 • 00:08:43 Teprve po uplynutí lhůty,
  v roce 2014,
 • 00:08:46 se Čapí hnízdo vrací do vlastnické
  struktury Andreje Babiše.
 • 00:08:50 Spojuje se se společností Imoba,
  na jejíchž pozemcích farma stojí.
 • 00:08:58 Ty dvě firmy se v podstatě
  spojily,
 • 00:09:00 majetek přešel zpátky
  pod cílového vlastníka - Babiše.
 • 00:09:08 Zřejmě nejvýmluvnější důkaz
  o tom,
 • 00:09:11 že Čapí hnízdo je jeho projekt
  od samého začátku,
 • 00:09:15 zajistil Andrej Babiš sám.
 • 00:09:41 Já jako Andrej Babiš jsem nikdy
  nevlastnil a neměl podíl
 • 00:09:45 ve Farmě Čapí hnízdo.
 • 00:10:16 Co se týká Čapího hnízda,
  tak argumentace Andreje Babiše,
 • 00:10:20 kdy jednou hovoří jednu věc,
  podruhé věc druhou,
 • 00:10:23 je nepřípustná, jelikož ministr
  si nemůže dovolit takto mlžit
 • 00:10:27 a prakticky neříkat pravdu.
 • 00:10:31 Včera přišel vicepremiér
  a ministr financí Andrej Babiš
 • 00:10:34 s dalším vysvětlením.
 • 00:10:37 Já jsem přece dnes řekl,
  že Farma Čapí hnízdo
 • 00:10:43 uzavřela s Agrofertem
  strategické partnerství,
 • 00:10:46 že jsme uzavřeli smlouvu předtím,
  než byla udělána dotace,
 • 00:10:50 že Imoba pronajala pozemky
  na 30 let,
 • 00:10:54 že jsme jim ručili za úvěr.
 • 00:10:57 Není pravda, že jsem řekl,
  že nemáme nic společného.
 • 00:11:00 Pokud se ale podíváme do účetních
  závěrek Farmy Čapí hnízdo
 • 00:11:03 za roky 2008 až 2013, zjistíme,
 • 00:11:07 že žádného dalšího investora
  neměla.
 • 00:11:10 A v okamžiku, kdy se v roce 2014
  Farma Čapí hnízdo stala
 • 00:11:14 součástí společnosti Imoba,
  přešel na Imobu
 • 00:11:17 i veškerý majetek Čapího hnízda
  včetně stávajících závazků.
 • 00:11:23 V účetní uzávěrce společnosti
  Imoba za rok 2014
 • 00:11:26 už žádné takové závazky
  nefigurují.
 • 00:11:29 Z toho vyplývá, že pakliže
  společnost Čapí hnízdo
 • 00:11:32 měla nějakého investora, tak to
  mohl být pouze jeden investor,
 • 00:11:36 a to společnost Imoba, která spadá
  do majetku pana ministra financí.
 • 00:11:44 Jak už víme, případ prošetřuje
  evropský auditní orgán OLAF
 • 00:11:48 s podezřením na zneužití dotace.
 • 00:12:11 Policie 5. ledna ve věci zahájila
  úkony trestního řízení
 • 00:12:18 pro podezření ze spáchání
  trestných činů dotační podvod
 • 00:12:21 a poškození finančních zájmů
  Evropské unie.
 • 00:12:24 Je to zase jenom ztráta času
  a zase kauza proti mně.
 • 00:12:41 A ještě jedna dotační kauza.
 • 00:12:43 V jejím centru stojí
  Petr Kušnierz, bývalý ředitel
 • 00:12:46 Úřadu pro regionální operační
  program Severozápad.
 • 00:12:50 Ten už si odpykal pětiletý trest
  za korupci
 • 00:12:53 v souvislosti s udělováním
  evropských dotací
 • 00:12:56 a stojí před soudem
  kvůli jiným projektům.
 • 00:12:59 Spolu s ním jsou obžalováni
  i další úředníci
 • 00:13:02 a bývalý náměstek ústecké
  hejtmanky Jany Vaňhové.
 • 00:13:05 Měli ovlivňovat rozdělování dotací
  podle předem určeného klíče,
 • 00:13:10 od skrytých osob v zákulisí.
 • 00:13:12 Petr Kušnierz se teď pustil
  do hry vabank,
 • 00:13:15 když se rozhodl, že tajné praktiky
  si nenechá pro sebe.
 • 00:13:19 Policie na základě jeho výpovědí
  začala prověřovat
 • 00:13:22 nový okruh vlivných politiků.
  Více Markéta Dobiášová.
 • 00:13:40 Byl jste součástí
  nějaké ústecké mafie?
 • 00:13:46 Já spíš vycházím ze své povahy,
 • 00:13:49 a to je, že jsem byl loajální
  a poslušný,
 • 00:13:51 řekněme to těmito dvěma
  slušnými slovy.
 • 00:13:55 Pan Kušnierz byl pevnou součástí
  mafie v pozici vykonavatele.
 • 00:14:01 Máte strach?
 • 00:14:04 Ne, já nemám co ztratit.
 • 00:14:08 Petr Kušnierz. Bývalý úředník
  na ministerstvu školství,
 • 00:14:12 náměstek ministra zemědělství,
  ale hlavně někdejší ředitel úřadu,
 • 00:14:16 který v Ústeckém kraji rozděloval
  miliardy z evropských fondů.
 • 00:14:22 Dnes je souzen za to,
 • 00:14:25 že pomáhal dotace získat
  privilegovaným projektům.
 • 00:14:34 V této věci jsem podal obžalobu
 • 00:14:37 pro trestné činy zneužití
  pravomoci úřední osoby
 • 00:14:40 a trestný čin poškození finančních
  zájmů Evropských společenství.
 • 00:14:44 V podstatě šlo o ovlivňování,
  schvalování projektů,
 • 00:14:47 které by měly dostat dotace
  z evropských fondů.
 • 00:14:51 Petr Kušnierz se před soudem
  nezodpovídal poprvé.
 • 00:14:54 Nedávno opustil vězení,
 • 00:14:57 do kterého šel v roce 2012
  za braní úplatku.
 • 00:15:00 Nyní mu hrozí,
  že půjde za mříže znovu.
 • 00:15:04 Kušnierz, jeho bývalí podřízení
 • 00:15:07 a někdejší nástupce v pozici
  ředitele úřadu měli zařizovat,
 • 00:15:10 aby evropské miliony dostávaly
  předem vybrané projekty.
 • 00:15:13 Mezi obžalovanými
  je i Pavel Kouda,
 • 00:15:16 bývalý náměstek
  exhejtmanky Vaňhové.
 • 00:15:19 Vybrané projekty
  měl označovat tečkou.
 • 00:15:25 Jsem ovlivňoval, neovlivňoval,
  nosil... Nenosil, neovlivňoval.
 • 00:15:28 Já jsem řekl jasně,
  že jsem nevinen
 • 00:15:30 a že jsem se žádné protiprávní
  činnosti nedopustil.
 • 00:15:33 V případu, který teď byl
  projednáván u soudu,
 • 00:15:36 kde skončily závěrečné řeči,
  jsou v tom případu všichni,
 • 00:15:39 kteří se zodpovídají před soudem?
  Nebo by jich tam mělo být víc?
 • 00:15:44 Já si myslím, že by jich tam
  mělo být rozhodně víc.
 • 00:15:47 Jak vyplynulo z průběhu
  hlavního líčení,
 • 00:15:53 kdy inženýr Petr Kušnierz podal
  ve dnech 22. a 23. 2. výpověď,
 • 00:15:59 kterou osvětlil určité skutečnosti
  při ovlivňování projektů,
 • 00:16:04 se domníváme, že se nepodařilo
  v této trestní věci podat obžalobu
 • 00:16:09 na všechny osoby,
  které se toho procesu zúčastnily.
 • 00:16:15 V době, kdy Kušnierz šéfoval
  Úřadu ROP Severozápad,
 • 00:16:19 řídila Ústecký kraj hejtmanka
  Jana Vaňhová.
 • 00:16:22 Kromě jejího obžalovaného
  náměstka Pavla Koudy
 • 00:16:25 byl vlivný i další náměstek
  za ČSSD - Arno Fišera.
 • 00:16:28 Ten telefon nezvedl.
 • 00:16:32 Jana Vaňhová se s námi
  bavit nechtěla.
 • 00:16:39 -No, slyším.
  -Paní Vaňhová, dobrý den.
 • 00:16:41 U telefonu Markéta Dobiášová,
  Česká televize, Reportéři ČT.
 • 00:16:45 Chtěla jsem vás poprosit
  o vyjádření,
 • 00:16:48 které se týká výpovědí
  pana inženýra Kušnierze.
 • 00:16:52 Nebudu se vyjadřovat.
 • 00:16:55 Proč se vás nemůžu zeptat
  na pár věcí? Haló?
 • 00:17:01 Ještě nedávno hrozilo Petrovi
  Kušnierzovi až 12 let vězení.
 • 00:17:05 Nyní může být jeho trest
  mírnější.
 • 00:17:08 Petr Kušnierz se rozhodl
  promluvit
 • 00:17:10 a policii ukázat
  na všechny podnikatele
 • 00:17:13 a s nimi spřízněné politiky,
 • 00:17:16 kteří na Ústecku
  i v Karlovarském kraji
 • 00:17:19 měli rozdělování dotací
  ovlivňovat a organizovat.
 • 00:17:22 Svá svědectví sepisoval
  už ve vězení.
 • 00:17:25 Tento dopis jsem sepsal
  z obav o mou rodinu, děti.
 • 00:17:28 Bylo mi vyhrožováno,
 • 00:17:31 že pokud budu spolupracující,
  že na tom nejvíce ztratím já.
 • 00:17:34 Proto upřednostňuji
  sepsání tohoto dokumentu.
 • 00:17:39 To slavné parlamentní
  porcování medvěda,
 • 00:17:46 to byla v podstatě kašička
  proti tomu, co se dělo tady.
 • 00:17:49 Tam šlo o miliony,
  tady šlo o desítky miliard,
 • 00:17:52 které během několika let
  se prostřednictvím projektů,
 • 00:17:56 jako je ústecké muzeum,
  nábřeží Maxipes Fík, Větruše,
 • 00:18:01 ale i například stavby silnic
  a podobně,
 • 00:18:05 převedly do "správných" kapes.
 • 00:18:10 Jan Kvapil jmenuje jen pár
  z mnoha projektů,
 • 00:18:13 které byly až nápadně štědře
  financovány z eurofondů
 • 00:18:17 a ocitly se několikrát
  v hledáčku médií i policie.
 • 00:18:20 Například na jedenapůlkilometrovou
  rekonstrukci
 • 00:18:23 pohádkově pojmenovaného
  nábřeží Maxipsa Fíka
 • 00:18:26 dal úřad pohádkových
  170 milionů Kč.
 • 00:18:29 Finacoval opravy
  několika ústeckých silnic,
 • 00:18:32 kde se cena za opravu 1 kilometru
  vyšplhala
 • 00:18:36 na více než 10 milionů Kč.
 • 00:18:38 V Ústí se také vybudovala
  nejdražší lanovka v Evropě,
 • 00:18:42 která míří k hotelovému
  komplexu Větruše.
 • 00:18:45 Jeho oprava i výstavba stály
  evropskou kasu asi 160 milionů Kč.
 • 00:18:52 Stojíme na Lidickém náměstí.
  Tady v tom rohu je budova muzea,
 • 00:18:57 velký projekt podpořený
  300 miliony z evropských dotací.
 • 00:19:04 Stojíme na ideálním místě,
  neboť v druhém koutě náměstí
 • 00:19:08 se nachází budova,
  které se říká žlutý hnus.
 • 00:19:12 Donedávna to bylo řídicí centrum
  nejen města, ale i Ústeckého kraje,
 • 00:19:17 minimálně co se týče
  přerozdělování desítek miliard,
 • 00:19:22 které sem proudily prostřednictvím
  evropských dotací.
 • 00:19:27 Žlutá budova, ve kterém sídlil
  Úřad pro rozdělování dotací,
 • 00:19:31 patří firmě EDS. Společně v ní
  seděli známí vlivní podnikatelé
 • 00:19:36 Patrik Oulický, Alexandr Novák
  i Daniel Ježek.
 • 00:19:43 Jejich sídlo bylo v 5. patře.
 • 00:19:46 Odtud podle Kušnierze chodily
  jemu a jeho podřízeným
 • 00:19:49 pokyny, jak rozhodovat.
 • 00:19:54 Policajti za mnou přišli
  do výkonu trestu.
 • 00:19:56 A nabízeli mi spolupráci.
  A já jsem dvakrát odmítl.
 • 00:19:59 Advokát mi řekl,
  že až budu venku,
 • 00:20:02 že se o mě postarají, že budu
  zaměstnaný a tak dále.
 • 00:20:05 Samozřejmě se nepostarali.
 • 00:20:08 Já jsem byl 10 měsíců evidován
  na úřadu práce.
 • 00:20:11 To, že jsem přišel o rodinu,
  o všechno, dobře,
 • 00:20:14 to k tomu asi nějakým
  způsobem patří,
 • 00:20:17 ale snažil jsem se obracet na lidi,
  kterým jsem pomohl,
 • 00:20:21 když jsem měl na vizitce náměstek
  nebo sekční šéf nebo ředitel,
 • 00:20:24 nevím, jaké všechny funkce
  jsem zastával,
 • 00:20:27 a když jsem se obracel
  na ty lidi,
 • 00:20:30 tak buď jsem narážel, že ti lidi
  se vůbec se mnou nechtějí spojit,
 • 00:20:33 nebo když už se se mnou spojí,
 • 00:20:36 tak to bylo ve slušnosti,
  že zvedli telefon,
 • 00:20:39 podruhé už byli pracovně vytíženi.
 • 00:20:42 Nic jiného jsem nechtěl,
  než aby mi pomohli,
 • 00:20:45 aby se dejme tomu
  někde přimluvili
 • 00:20:48 v rámci mého zaměstnání
  včetně bydlení a tak dále.
 • 00:20:51 Kdo jste chtěl, aby vám pomohl?
  Kdo vám měl pomoct?
 • 00:20:54 Já jsem hlavně chtěl, aby mi
  pomohli Repáč a pan Petřík.
 • 00:20:57 I Daniel Ježek reagoval,
  proč za ním chodím.
 • 00:21:01 Vladimír Repáč, který se měl
  s Kušnierzem údajně domlouvat
 • 00:21:04 na přidělování dotací,
 • 00:21:07 je předsedou představenstva
  stavební firmy Herkul.
 • 00:21:10 Ta byla úspěšná
  v mnoha výběrových řízeních
 • 00:21:13 a za eurodotace v Ústeckém kraji
  prostavěla stamiliony korun.
 • 00:21:16 Vladimír Repáč na naše
  opětovné telefonáty nereagoval.
 • 00:21:21 Ve stejné ulici v Mostě
  jsme hledali také Daniela Ježka,
 • 00:21:24 který Kušnierze měl úkolovat.
  Ježek je bývalý člen ODS.
 • 00:21:28 Na této fotce je mezi motorkáři
  Gryphons,
 • 00:21:31 kteří se nedávno zasloužili
  o propuštění z vězení
 • 00:21:34 vlivného chomutovského podnikatele
  a exsenátora Alexandra Nováka.
 • 00:21:38 I Ježkovy otisky policie našla
  na seznamu otečkovaných projektů.
 • 00:21:45 Pan Ježek tuto skutečnost
  vysvětlil tak,
 • 00:21:48 že měl najít nějaké listiny
  ve výtahu
 • 00:21:51 a odevzdat je nějaké pracovnici.
 • 00:21:54 Provedeným vyšetřováním
  se nepodařilo
 • 00:21:57 toto jeho svědectví a vysvětlení
  do současné doby vyvrátit.
 • 00:22:00 Ježkův telefon je několik dnů
  vypnutý.
 • 00:22:02 Štěstí jsme na něj neměli
  ani v místě jeho bydliště.
 • 00:22:05 Sháním pana Ježka.
  Neseženu?
 • 00:22:09 -Není doma?
  -Není. Jsem tady sama.
 • 00:22:13 Třetí z mužů, se kterým měl
  Kušnierz vyjednávat,
 • 00:22:17 byl Michal Petřík,
  šéf firmy Ropro.
 • 00:22:19 Společnost, která dnes
  již neexistuje,
 • 00:22:22 zpracovávala k mnoha projektům
  žádosti o dotace,
 • 00:22:25 organizovala výběrová řízení.
 • 00:22:28 Michal Petřík spolupráci
  s Kušnierzem popírá a tvrdí,
 • 00:22:31 že naopak on jeho vydíral.
 • 00:22:34 Právní zástupce Daniela Ježka
  tvrdí to samé.
 • 00:22:37 Snažil se pan Kušnierz získat
  od vašeho klienta
 • 00:22:40 nějaké zabezpečení,
  jak je naznačováno?
 • 00:22:42 Ano, ale nemůžu být konkrétní.
 • 00:22:45 Proto jsme podali trestní oznámení
  na vydírání.
 • 00:22:48 -Je pravda, že jste vydíral
  pana Petříka?-Ne.
 • 00:22:52 -Že chcete milion,
  když se o něm nezmíníte?-Ne.
 • 00:22:56 Já jsem s panem Petříkem
  vůbec nepřišel do styku.
 • 00:22:59 Naopak jsem měl vzkaz,
  že mě pozdravuje moc a moc,
 • 00:23:03 ale že by v rámci mého šetření
  nebylo vhodné
 • 00:23:07 se setkat tváří v tvář.
 • 00:23:12 Nikdo z mužů, kteří měli
  Kušnierze úkolovat,
 • 00:23:15 se ke spolupráci s ním nehlásí.
 • 00:23:18 Policisté už hledali důkazy
  u Aleše Dostála,
 • 00:23:21 bývalého advokáta
  Petra Kušnierze.
 • 00:23:24 Kancelář má také ve žluté budově,
  jak už víme, sídle firmy EDS
 • 00:23:27 a donedávna i Úřadu ROP.
 • 00:23:30 Prostřednictvím Dostála měl údajně
  někdo poslat Kušnierzově rodině
 • 00:23:33 750 000 Kč na uhrazení
  jeho finančního trestu.
 • 00:23:37 Kdo peníze poslal, bývalý
  advokát prozradit nechce.
 • 00:23:41 Můžete mi říct, od koho
  jste ty peníze převzal?
 • 00:23:47 Já se omlouvám, pana Kušnierze
  pořád považuji za svého klienta,
 • 00:23:50 byť bývalého, a nebudu se
  k tomu vyjadřovat.
 • 00:23:54 On nás na vás odkázal.
  Údajně vás zbavil mlčenlivosti,
 • 00:23:58 právě abyste řekl,
  od koho ty peníze byly.
 • 00:24:04 Znovu odpovídám,
  jak jsem vám odpověděl,
 • 00:24:07 a dál se k tomu vyjadřovat nebudu
  a ani nemůžu.
 • 00:24:10 Proč, pokud si to
  pan Kušnierz přeje?
 • 00:24:15 Když jste to místo přijímal,
 • 00:24:18 věděl jste, že jsou tady
  podnikatelé, politici,
 • 00:24:21 kteří se budou snažit u vás
  prosadit nějaké projekty?
 • 00:24:27 Věděl jsem, že existují
  zájmové projekty.
 • 00:24:30 Když to řeknu lidově,
  vlak už jel,
 • 00:24:35 já jsem nastoupil
  do rozjetého vlaku,
 • 00:24:37 a proto asi bylo zapotřebí
  najít si
 • 00:24:41 nějakého loajálního člověka
  a poslušného,
 • 00:24:44 aby ten vlak nezbrzdil
  nebo dokonce nezastavil.
 • 00:24:48 V policejním protokolu
  najdeme i tuto pasáž
 • 00:24:52 z Kušnierzových
  vězeňských zápisků.
 • 00:24:55 Zde je celá hierarchie organizování
  a protežování projektů
 • 00:24:59 mezi ODS, ČSSD jak v Ústí,
  tak Karlovarském kraji.
 • 00:25:05 Připomeňme, že sporné
  mnohamilionové projekty
 • 00:25:08 se schvalovaly v době,
 • 00:25:10 kdy byla ústeckou hejtmankou
  za ČSSD Jana Vaňhová.
 • 00:25:14 Předsedou výboru Regionálního
  operačního programu,
 • 00:25:17 který dotace
  definitivně odsouhlasil,
 • 00:25:20 byl Jiří Šulc z ODS.
 • 00:25:23 Mimochodem dnes je obžalován
  za to, že Kušnierzovi a jiným
 • 00:25:26 neoprávněně podepsal
  statisícové odchodné.
 • 00:25:33 Haló?
 • 00:25:37 U telefonu Markéta Dobiášová,
  Česká televize, Reportéři.
 • 00:25:39 Hovořím s panem Šulcem?
 • 00:25:42 Podle našich informací
 • 00:25:44 Útvar pro odhalování
  organizovaného zločinu
 • 00:25:47 už začal vyšetřovat 55 projektů
  za stovky milionů korun.
 • 00:25:50 A Petr Kusznierz nyní
  postupně odkrývá způsob,
 • 00:25:54 jak politici i podnikatelé potichu
  a předem o dotacích rozhodovali.
 • 00:25:57 V policejním spisu
  jsme našli tabulky,
 • 00:26:00 kde jsou jména a šifry připsány
  k jednotlivým projektům.
 • 00:26:05 Co znamenají tady ta čísla
  a jména u jednotlivých projektů?
 • 00:26:13 To je v rámci přípravného řízení.
  Na to vám nemůžu odpovědět.
 • 00:26:21 Mají svůj význam.
 • 00:26:24 Můžu to brát tak, že daná osoba,
  která je u projektu připsána,
 • 00:26:28 měla zájem na tom, pomáhala
  tomu, aby ten projekt prošel?
 • 00:26:33 Ano.
 • 00:26:37 Mohu potvrdit, že pan Kušnierz
  mluví v tomto případě pravdu
 • 00:26:43 a mohu to potvrdit ne z nějakého
  doslechu, ale z osobní zkušenosti.
 • 00:26:46 Osobně jsem se účastnil jednání
  vedení krajů v pozici hejtmanů
 • 00:26:49 a náměstků hejtmanů, kde ještě
  dříve než byla vypsána výzva,
 • 00:26:53 tak de facto se vybíraly projekty
 • 00:26:57 a management k tomu,
  aby to tak dopadlo.
 • 00:27:00 Takže ano, dotace v ROP
  Severozápad
 • 00:27:03 nebyla soutěžením dobrých nápadů,
  ale de facto svalů kmotromafiánů.
 • 00:27:10 Ti lidé v případě, že moje
  svědectví neboli moje spolupráce
 • 00:27:14 bude přínosem k tomu,
 • 00:27:17 aby došlo ke spravedlnosti
  a ti lidé byli odsouzeni,
 • 00:27:21 tak oni pocítí, co to je.
 • 00:27:24 Oni podnikají samozřejmě,
  mají rodiny a tak dále,
 • 00:27:28 ať vědí, co já jsem musel vystát
  jen díky tomu,
 • 00:27:32 že jsem držel pusu.
 • 00:27:38 Automobilové muzeum Praga
  ve Zbuzanech u Prahy
 • 00:27:42 znají snad všichni fanoušci
  veteránů.
 • 00:27:45 Jeho zakladatel
  pan Emil Příhoda
 • 00:27:48 zachraňuje a sbírá stará auta
  už víc než půl století.
 • 00:27:51 V jeho vozech jezdili
  českoslovenští prezidenti
 • 00:27:54 a mnoho známých osobností.
 • 00:27:56 Výjimečnost kolekce
  by mělo potvrdit
 • 00:27:59 její prohlášení
  za kulturní památku.
 • 00:28:02 Teď se ale panu Příhodovi
  doslova zhroutil svět.
 • 00:28:04 Část rodiny mu totiž ke sbírce
  znemožnila přístup.
 • 00:28:07 Natáčel Mirek Petráček.
 • 00:28:25 Pocity v pragovce
  byly vždycky vynikající,
 • 00:28:28 protože to je radost,
 • 00:28:32 tak starou věc a tak krásně
  funkční a ty příjemné pocity,
 • 00:28:35 které patří k nevšednosti
  při jízdě v automobilu.
 • 00:28:39 Pan Příhoda je sběratel
  starých pragovek
 • 00:28:41 a zakladatel automuzea
  značky Praga.
 • 00:28:44 Svému koníčku se věnuje
  od roku 1957.
 • 00:28:47 Za téměř 60 let se sbírka
  pana Příhody rozrostla
 • 00:28:50 do obřích rozměrů.
 • 00:28:52 Dnes do ní patří
  přes 80 automobilů
 • 00:28:55 vyrobených v letech
  1908 až 1985.
 • 00:28:58 Podle kulturní komise UNESCO
 • 00:29:01 jde o třetí největší značkovou
  sbírku aut na světě.
 • 00:29:04 Jako spousta jiných mladých lidí
  i pan Příhoda potřeboval řešit
 • 00:29:07 v 50. letech situaci
  s dopravou rodiny.
 • 00:29:10 Vozidel bylo tehdy málo,
 • 00:29:12 a proto zvolil cestu pro
  automechanika nejobvyklejší.
 • 00:29:15 Koupil starý automobil
  ve špatném technickém stavu
 • 00:29:19 a svou vlastní prací na ulici
  před domem,
 • 00:29:22 což bylo tehdy obvyklé,
  auto opravil.
 • 00:29:29 Jaké bylo vaše první auto,
  pane Příhodo?
 • 00:29:34 Moje první auto bylo Praga Alfa,
  která byla z roku 1922.
 • 00:29:39 Tam jsem objevil kouzlo
  historických automobilů.
 • 00:29:42 To byl vůz, který byl v takzvaném
  denním chlebovém provozu,
 • 00:29:46 to se říkávalo kdysi, že to bylo
  výkonné pro nějakou práci.
 • 00:29:51 Takové auto jsem si taky pořídil
 • 00:29:54 a mělo to výhodu, že do zadního
  prostoru se vešel kočárek.
 • 00:29:58 To byla věc, kterou sledovala
  zejména moje žena.
 • 00:30:02 Sbírka pana Příhody obsahuje
  kromě řady vzácných exemplářů aut
 • 00:30:06 také kompletní archiv
  automobilky Praga.
 • 00:30:09 Jeho auta si zahrála
  v mnoha filmech
 • 00:30:11 domácí i zahraniční produkce.
 • 00:30:14 Návštěvníci muzea ve Zbuzanech
  mohli donedávna obdivovat
 • 00:30:17 třeba služební limuzínu
  prezidenta Masaryka
 • 00:30:20 nebo osobní auto
  herečky Lídy Baarové.
 • 00:30:25 S panem Příhodou se znám
  už přes půl mého života.
 • 00:30:28 A to už je dost dlouho.
  Takže leccos o tom vím,
 • 00:30:31 o celé té sbírce,
  o celém tom muzeu.
 • 00:30:38 Já bych řekl, že prezident
  Masaryk by se asi divil,
 • 00:30:41 kdyby viděl, co se s jeho
  automobilem dnes děje.
 • 00:30:44 Takhle to v pragováckém muzeu
  vypadalo dřív,
 • 00:30:47 kdy sem fanoušci veteránů
  chodili obdivovat
 • 00:30:50 unikátní sbírku pana Příhody.
 • 00:30:52 Sběratel tu také v roce 2012
  oslavil svoje 80. narozeniny
 • 00:30:56 a 55. výročí založení muzea.
 • 00:31:01 A takhle to ve Zbuzanech
  vypadá dnes.
 • 00:31:04 Už pár měsíců si tu staré
  pragovky nikdo neprohlédne.
 • 00:31:07 Muzeum je totiž zavřené
 • 00:31:10 a dovnitř se ke svým autům
  nedostane ani pan Příhoda.
 • 00:31:15 Je to velice smutná záležitost,
  velice mě to tíží,
 • 00:31:18 protože jsem tomu věnoval
  prakticky největší část života,
 • 00:31:22 a teď abych mohl s vámi
  tady předvádět,
 • 00:31:29 jak krásná jsou stará auta,
  tak si to musím půjčit od přítele.
 • 00:31:37 Lásku k veteránům po panu
  Příhodovi zdědil jeho syn Robert.
 • 00:31:41 S vidinou, že právě on bude
  pokračovat v rozšiřování
 • 00:31:44 a spravování sbírky a také proto,
 • 00:31:47 aby jednou neměl problémy
  s dědickým řízením,
 • 00:31:51 na něj pan Příhoda přepsal
  statek, ve kterém muzeum sídlí.
 • 00:31:57 Tak jsme se dohodli, že se tady
  zrestauruje taky služební byt.
 • 00:32:01 My jsme tomu tak říkali,
  což je i oficiální pravda.
 • 00:32:04 Syn se sem nastěhoval a žil tady
  nejprve se svými dvěma dcerami.
 • 00:32:10 Jmenuji se Radka Příhodová a ráda
  bych vám představila svoji rodinu,
 • 00:32:14 která pokračuje v budování
  Automuzea Praga:
 • 00:32:16 moji rodiče Zdeňka a Robert
 • 00:32:19 a moje sestra Tereza
  s manželem Jirkou.
 • 00:32:22 Život panu Příhodovi ale připravil
  nečekané a tragické překvapení.
 • 00:32:26 Syn Robert onemocněl a zemřel.
 • 00:32:30 Tady jsem spolu se synem,
 • 00:32:33 který byl bezvýhradně
  natolik zainteresován,
 • 00:32:37 že se chtěl stát
  mým pokračovatelem.
 • 00:32:40 Bohužel došlo k tomu,
  že zemřel dříve,
 • 00:32:43 než já jsem ho stačil
  poctivě sám předejít.
 • 00:32:49 Pan Příhoda přišel o syna a za pár
  měsíců následoval další šok:
 • 00:32:53 zákaz vstupu do budovy muzea.
 • 00:32:56 Statek a přilehlé pozemky teď
  totiž podle katastru nemovitostí
 • 00:33:00 patří synově rodině, snaše
  pana Příhody Zdeňce Příhodové
 • 00:33:03 a jeho vnučkám
  Radce Příhodové a Tereze Vlčkové.
 • 00:33:07 Chtěli jsme se jich zeptat,
 • 00:33:09 proč pan Příhoda nemůže
  ke svým automobilům.
 • 00:33:42 Advokát Miroslav Tenkl
  s námi na přání svých klientek
 • 00:33:46 komunikoval pouze písemně
  ve formě e-mailu.
 • 00:34:07 Ale statický posudek,
  který Radka Příhodová
 • 00:34:11 se svým advokátem předložila
  na stavebním úřadu v Černošicích,
 • 00:34:14 hovoří o tom, že ve špatném
  statickém stavu
 • 00:34:17 je jen jedno křídlo objektu,
  konkrétně křídlo C.
 • 00:34:20 Přesto zákaz vstupu
  platí na celý statek.
 • 00:34:26 Paní Příhodová je jedním
  z vlastníků toho objektu
 • 00:34:29 a vlastník objektu je povinen
  svůj majetek spravovat
 • 00:34:32 v souladu se zákonem.
 • 00:34:36 Já si myslím, že to všechno bylo
  spíš ze šikanózních důvodů,
 • 00:34:40 než že by to opravdu odpovídalo
  skutečnosti.
 • 00:34:43 Navíc mně vadí, víte,
  že i rodina toho syna, dědicové,
 • 00:34:47 se chovají tak necitlivě k něčemu,
  co není jen nějaké staré auto.
 • 00:34:56 Letos 84letý pan Příhoda
 • 00:34:59 svoji sbírku neviděl
  od loňského prosince.
 • 00:35:02 Nemůže se o své exponáty starat,
  udržovat je nebo opravit.
 • 00:35:05 Jsou doslova a do písmene
  pod zámkem.
 • 00:35:09 To je třeba udržovat, tam některé
  automobily měly vodu,
 • 00:35:15 víme, co asi mráz by udělal,
  motorové bloky by popraskaly.
 • 00:35:18 To se snad ani nedá opravit.
 • 00:35:21 A pneumatiky a baterie udržovat,
  to prostě není jen tak.
 • 00:35:27 To je pro mě nepochopitelné,
 • 00:35:30 co se okolo toho mého díla událo
  v posledních dnech.
 • 00:35:36 Nerozumím, nechápu,
 • 00:35:39 neumím ani pořádně zkompletovat
  odpověď, jak by se očekávalo.
 • 00:35:44 V podstatě bezproblémový vztah
  pana Příhody a rodiny jeho syna
 • 00:35:48 skončil před rokem.
 • 00:35:50 Po smrti syna Roberta mu snacha
  s vnučkami nabídly,
 • 00:35:53 aby od nich nemovitost odkoupil.
 • 00:35:56 Ta nabídka proběhla, ale nebyla
  v žádné seriózní úrovni,
 • 00:36:01 takže jsem tu nabídku
  neakceptoval.
 • 00:36:04 Respektive jsme to uzavřeli,
  že ony to zváží,
 • 00:36:07 a to byl poslední rozhovor,
  který byl.
 • 00:36:10 Byl u toho právní zástupce
  můj i jejich.
 • 00:36:13 Z obavy, aby nedošlo
  k prodeji statku,
 • 00:36:15 který ze svých peněz
  koncem 90. let koupil,
 • 00:36:18 a také proto, aby nepřišel
  o místo pro svoji sbírku,
 • 00:36:22 podal pan Příhoda žalobu
  na určení vlastnictví.
 • 00:36:25 A tím začal kolotoč
  zatím nekonečných sporů.
 • 00:36:40 To je jejich představa
  nebo myšlení.
 • 00:36:43 Nic takového není pravda,
 • 00:36:46 protože ani jsem nikdy nikomu
  nic takového nesdělil.
 • 00:36:50 Dědičky jdou v argumentech
  proti panu Příhodovi ještě dál.
 • 00:37:06 Pan Příhoda ale tvrdí,
 • 00:37:09 že synova rodina se na koupi
  objektu nepodílela
 • 00:37:12 a že peníze šly z jeho kapsy.
 • 00:37:15 Rekonstrukci toho objektu
  jsem financoval já.
 • 00:37:18 Aby pan Příhoda mohl provozovat
  svoje muzeum i do budoucna,
 • 00:37:21 jeho právní zástupce podal
  v květnu loňského roku k soudu
 • 00:37:25 návrh na předběžné opatření.
 • 00:37:27 Soud skutečně předběžné
  opatřenívydal s tím,
 • 00:37:32 že přikázal dědicům, že nesmí
  bránit provozu muzea.
 • 00:37:36 Žalovaná strana, tedy snacha
  pana Příhody s dcerami,
 • 00:37:39 se proti rozsudku Okresního soudu
  Praha-západ odvolala
 • 00:37:42 a Krajský soud v Praze následně
  toto předběžné opatření zamítl.
 • 00:37:48 Důvodem byla skutečnost,
  že žalobce neprokázal svá tvrzení
 • 00:37:51 uvedená v návrhu na nařízení
  předběžného opatření.
 • 00:37:54 V prosinci loňského roku vydal
  Okresní soud Praha-západ
 • 00:37:57 další předběžné opatření.
 • 00:37:59 Tentokrát vyhověl žalované straně,
  dědičkám po synovi pana Příhody.
 • 00:38:03 Ty předložily už zmiňovaný
  posudek o špatné statice objektu.
 • 00:38:07 Zdejší soud vyhověl návrhu
 • 00:38:12 na vydání předběžného opatření
  žalovaných
 • 00:38:14 a uložil žalobci povinnost
  zdržet se vstupování
 • 00:38:17 do domu ve Zbuzanech,
  provozování automuzea.
 • 00:38:20 Pan Příhoda se proti tomuto
  verdiktu soudu odvolal,
 • 00:38:23 nicméně ke své sbírce
  zatím nesmí.
 • 00:38:26 O tom, že fanouškům starých aut
  a příznivcům pana Příhody
 • 00:38:29 není osud muzea pragovek
  lhostejný,
 • 00:38:32 svědčí i petice
  za jeho znovuotevření.
 • 00:38:35 Do těchto chvil ji podepsalo
  téměř 2 000 lidí.
 • 00:38:38 Odpovědi jsou z celého světa nebo
  minimálně z velké části světa,
 • 00:38:44 jak dokumentují
  podpisové archy.
 • 00:38:48 Vzpomněl jsem si
  na takovou zásadu starého,
 • 00:38:51 dnes možná staromódního
  římského práva,
 • 00:38:54 která zněla Honesta non sund
  omnia que licent,
 • 00:38:58 což znamená, že ne všechno,
  co je dovoleno, je čestné.
 • 00:39:04 A to se týká i téhle věci.
 • 00:39:11 Jak to vidíte do budoucna?
 • 00:39:13 Myslíte si, že sbírku
  zase dostanete,
 • 00:39:16 že s ní budete moci
  zase svobodně nakládat?
 • 00:39:19 Já jsem přesvědčen, že rozum
  zvítězí nad vším možným.
 • 00:39:23 Akorát to vypadá,
  že to bude trvat dost dlouho.
 • 00:39:44 Taková byla dnešní porce
  reportážní publicistiky.
 • 00:39:47 S novými kauzami a reportážemi
  se přihlásíme až po Velikonocích.
 • 00:39:51 Ale během pauzy nebudeme zahálet.
  Těšíme se na shledanou.
 • 00:39:55 A hezké dny, když to půjde.
 • 00:40:16 Skryté titulky Blažena Stráníková
  Česká televize 2016

Související