iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
30. 6. 2014
21:30 na ČT1

1 2 3 4 5

8 hlasů
11950
zhlédnutí

Reportéři ČT

Karel a Pavel — Draze zaplacené půjčky — Vyhnání z Konopiště

38 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Reportéři ČT

 • 00:00:17 Absurdní utrácení peněz
  na pražském magistrátu.
 • 00:00:20 Na pokutu za desítky tisíc padly
  miliony za právní služby.
 • 00:00:28 Z bohatých lidí chudáci.
 • 00:00:30 Půjčka od jedné kampeličky
  je připravila o všechno.
 • 00:00:33 Česká národní banka
  jí odebrala licenci.
 • 00:00:39 Proč Československo vyhnalo
  z Konopiště sirotky
 • 00:00:42 zavražděného následníka
  rakousko-uherského trůnu.
 • 00:00:46 Pravda 100 let od Sarajeva.
 • 00:00:53 Taková témata budeme vysílat,
 • 00:00:55 nové kauzy a reportáže
  i o prázdninách.
 • 00:00:57 To jsou Reportéři ČT,
  vítejte a dobrý večer.
 • 00:01:01 Utrácení za právní služby,
 • 00:01:03 to byla vždy velká položka
  v rozpočtech úřadů a institucí.
 • 00:01:06 Kromě ministerstev na externí
  právníky nešetřil
 • 00:01:09 ani pražský magistrát.
 • 00:01:12 Velmi dobré časy měli právníci
  v době primátora Pavla Béma.
 • 00:01:15 Premiantem byla kancelář
  s mezinárodním jménem,
 • 00:01:19 kterou zastupuje Karel Muzikář.
 • 00:01:21 Z reportáže Jany Neumannové
  se dozvíme,
 • 00:01:24 že Karel a Pavel jsou
  nerozlučná dvojice,
 • 00:01:26 což by nám nemuselo vadit,
 • 00:01:28 pokud by právní zakázky
  bez výběrového řízení
 • 00:01:31 nevzbuzovaly pochyby
  o správném hospodaření.
 • 00:01:55 Je mi ctí, že můžu oficiálně
  zahájit oficiální oslavy
 • 00:02:00 našich dvou
  nerozlučných kamarádů
 • 00:02:05 Pavla a Karla, Karla a Pavla.
 • 00:02:12 Dvakrát pětačtyřicet.
 • 00:02:15 V roce 2008 Pavel Bém
  a Karel Muzikář
 • 00:02:18 slavili dohromady narozeniny.
 • 00:02:20 Jsou to spolužáci z gymnázia,
  slavili to ve Žlutých lázních,
 • 00:02:23 které patří panu Janouškovi.
 • 00:02:25 Přátelé, sešlo se nás tady
  strašně moc,
 • 00:02:28 protože myslím, že všichni máme
  tuto dvojici opravdu, opravdu rádi.
 • 00:02:34 Pan Muzikář je
  velmi vlivný člověk
 • 00:02:37 a myslím, že ten svůj vliv umí
  velmi dobře využívat.
 • 00:02:42 Vlivný přítel Pavla Béma
  je známý právník.
 • 00:02:44 Řídí českou pobočku
  advokátní kanceláře
 • 00:02:47 Weil, Gotshal and Manges.
 • 00:02:49 Patří k jedněm z dvorních
  advokátů pražského magistrátu.
 • 00:02:53 Ten celkově rozdával
  na těchto zakázkách
 • 00:02:55 zhruba 100 milionů korun ročně.
 • 00:02:58 Kancelář Karla Muzikáře z tohoto
  balíku měla kolem 25 milionů.
 • 00:03:02 Právě tyto zakázky zkoumalo
  občanské sdružení Oživení.
 • 00:03:07 Máme důvodné podezření,
 • 00:03:09 že objednávkou těchto právních
  služeb od firmy pana Muzikáře
 • 00:03:15 vznikla městu škoda,
 • 00:03:17 a ten postup, jakým způsobem
  to bylo sjednáváno,
 • 00:03:20 a vůbec co bylo předmětem
  toho plnění,
 • 00:03:22 se nám zdá velmi nehospodárné.
 • 00:03:28 Tato advokátní kancelář
  získala v roce 2010 zakázky
 • 00:03:30 v hodnotě 25 milionů korun
 • 00:03:32 a ani jedna z nich nebyla zadána
 • 00:03:34 podle zákona
  o veřejných zakázkách.
 • 00:03:37 Do stejné ligy jako Karel Muzikář
  patří i další advokátní kanceláře.
 • 00:03:40 Například kancelář Brož a partner
 • 00:03:42 inkasovala tři roky po sobě
  více než 20 milionů korun.
 • 00:03:45 Jansta, Kostka a spol. podobně
  vysokou částku dva roky po sobě.
 • 00:03:48 Oživení zkoumalo
  tři zakázky Karla Muzikáře.
 • 00:03:52 Celá ta série zakázek
  pro firmu pana Muzikáře
 • 00:03:55 v jednom účetním období
  dosti napovídá o tom,
 • 00:03:59 že tam bylo účelově dělaná
  zakázka na menší.
 • 00:04:05 Zakázky pro advokátní kancelář
  byly vždy do dvou milionů korun.
 • 00:04:09 Tím se pražský magistrát
  vyhnul povinnosti
 • 00:04:12 vypsat klasické výběrové řízení.
 • 00:04:15 Částka se přitom vždy podezřele
  blížila právě hraniční sumě.
 • 00:04:18 Byla vždy 1 milion 990 tisíc.
 • 00:04:22 To znamená ten starý fígl,
  kdy zákon říká,
 • 00:04:25 že je nějaký limit,
  od kterého se musí soutěžit,
 • 00:04:27 a ten zadavatel místo toho,
 • 00:04:30 aby sečetl všechny možné
  poptávky do jednoho celku
 • 00:04:33 a zadával to v soutěži,
  tak v podstatě to rozdělí,
 • 00:04:36 podejde zákonný limit a napřímo
  objednává si některé služby
 • 00:04:42 u konkrétních osob
  a u konkrétních dodavatelů.
 • 00:04:45 Což je z našeho pohledu
  porušení zákona.
 • 00:04:50 Občanské sdružení Oživení
  tedy podalo trestní oznámení.
 • 00:04:54 Ukázalo v něm tři případy
  podle nich nehospodárných zakázek.
 • 00:04:58 Většina těchto služeb se týkala
  odvrácení nějakých hrozících škod
 • 00:05:02 v případě sankcí od Úřadu
  pro ochranu hospodářské soutěže.
 • 00:05:06 Hlavní argument je,
  že cena za ty služby
 • 00:05:10 byla několikanásobně vyšší
  než hrozba té sankce Úřadu.
 • 00:05:14 Celková uložená pokuta a Praze
  a jejím příspěvkovým organizacím
 • 00:05:17 činila částku 160 000 korun.
 • 00:05:20 Praha za právní zastoupení
  v této věci vynaložila částku
 • 00:05:23 nejméně 1 milion 339 tisíc korun
  včetně DPH.
 • 00:05:27 Vyplacená odměna převyšuje
  sankci uloženou Praze
 • 00:05:30 a jejím příspěvkovým organizacím
  o více jak 800 %.
 • 00:05:41 Když byste za pokutu 160 000 Kč
 • 00:05:44 zaplatil právníkům bezmála
  1 milion 400 tisíc?
 • 00:05:48 Takhle na první pohled
  to samozřejmě vypadá jako blázinec
 • 00:05:53 a naprosto mimo rámec
  normálního uvažování,
 • 00:05:56 ale dokážu si představit
  ze zkušeností,
 • 00:05:58 které jsem nabyl za těch 8 let
  v komunální politice,
 • 00:06:01 že i to je možné. Ale nemá to
  logiku, samozřejmě.
 • 00:06:05 Asi bych to musel probrat
  s manželkou.
 • 00:06:10 Já jsem se s tím nesetkala, nikdy
  jsem pokutu 160 000 nedostala,
 • 00:06:12 takže nemůžu srovnávat s ničím.
 • 00:06:16 Já jako soukromá osoba
  bych to neudělal.
 • 00:06:19 Město to udělalo, město má
  povinnost hájit své výdaje.
 • 00:06:23 Jestli je to rozumné,
  to si nemyslím, rozumné to není,
 • 00:06:27 ale je to podle mého názoru
  v souladu s tím,
 • 00:06:30 jak se musí chovat
  řádný hospodář.
 • 00:06:33 Dobrý den, Jana Neumannová
  z České televize.
 • 00:06:35 Je to pan Muzikář?
 • 00:06:55 Úřad pro ochranu
  hospodářské soutěže
 • 00:06:58 obdržel také podnět
  na prošetření veřejné zakázky
 • 00:07:03 na zajištění provozu
  Centra kartových služeb.
 • 00:07:06 Provedli jsme tam předběžné
  šetření tohoto podnětu.
 • 00:07:12 Praze nebyla v tomto případě
  nikdy uložena žádná sankce,
 • 00:07:15 neboť nebylo ani zahájeno
  správní řízení v této věci.
 • 00:07:18 Přesto Praha za právní zastoupení
 • 00:07:21 vynaložila částku 1,842 milionu
  včetně DPH.
 • 00:07:25 V průběhu toho šetření zadavatel
  tuto zakázku sám zrušil,
 • 00:07:29 tedy Úřad šetření zastavil
 • 00:07:32 a správní řízení v této věci
  zahájeno nebylo.
 • 00:07:36 Přestože pražský magistrát
  veřejnou zakázku sám zrušil,
 • 00:07:39 zaplatil za právní služby
  bezmála 2 miliony. Proč?
 • 00:07:43 Ptali jsme se na magistrátu
 • 00:07:45 i bývalého ředitele magistrátu
  Martina Trnky,
 • 00:07:48 který smlouvy podepisoval.
 • 00:07:52 Tam hrozila pokuta 10 milionů Kč
  s tím,
 • 00:07:55 že ÚHOS nakonec po právní
  argumentaci upustil od toho,
 • 00:07:58 aby vedl správní řízení.
 • 00:08:02 To je ovšem pravda jenom tak
  možná z deseti procent,
 • 00:08:05 a to v tom, že Úřad
  nezahájil řízení.
 • 00:08:07 Ovšem nezahájil ho proto,
  že Praha tu zakázku sama zrušila.
 • 00:08:11 Tam jednoznačně Praha mohla
  teoreticky dostat sankci
 • 00:08:14 7 milionů Kč a výsledek byl nula.
 • 00:08:17 Hrozila tedy takto vysoká pokuta
  i podle Antimonopolního úřadu?
 • 00:08:22 I o tomto bych nerad spekuloval,
 • 00:08:27 protože opravdu
  k tomu konstatování,
 • 00:08:30 že došlo k porušení zákona,
 • 00:08:32 je možno dojít
  pouze v rámci správního řízení,
 • 00:08:35 a jak jsem říkal, k tomu zahájení
  vůbec nedošlo,
 • 00:08:38 tudíž by šlo skutečně
  pouze o spekulace.
 • 00:08:57 Úřad je de facto na základě
  svého právního názoru, postoje
 • 00:09:03 a hospodaření
  se svěřenými prostředky
 • 00:09:07 povinen obhajovat rozhodnutí,
  které považuje za správné.
 • 00:09:19 Druhá věc je, jestli si to nemohla
  Praha udělat sama,
 • 00:09:22 protože ta přece má taky armádu
  právníků, aby tohle to udělali.
 • 00:09:25 Nestačilo by na to
  vaše právní oddělení?
 • 00:09:29 Nevím.
 • 00:09:30 Předpokládám, že pokud
  se zadává takováhle zakázka,
 • 00:09:33 je k tomu velmi vážný důvod
 • 00:09:35 na základě specializace
  právní kanceláře
 • 00:09:38 nebo vytíženosti
  právního oddělení.
 • 00:09:41 Jak jsme již řekli,
  sdružení Oživení podalo
 • 00:09:43 trestní oznámení za námi
  zmiňované zakázky.
 • 00:09:46 Trestného činu
  se podle nich dopustil
 • 00:09:48 ředitel pražského magistrátu
  Martin Trnka,
 • 00:09:51 který zakázky na právní
  zastupování podepsal.
 • 00:09:54 Policie ale případ založila.
 • 00:09:56 Paradoxně právě na základě
  výpovědi Martina Trnky.
 • 00:09:59 Police tedy měla
  vyšetřování ukončit
 • 00:10:02 pouze prý na základě
  jedné výpovědi,
 • 00:10:05 a to výpovědi pana Trnky,
 • 00:10:07 tedy toho, který byl sám viněn
  z těch trestných činů.
 • 00:10:09 Je to možné?
 • 00:10:11 S ohledem na skutečnost,
 • 00:10:13 že v dané věci nebyly zahájeny
  úkony trestního řízení
 • 00:10:15 pro jakýkoli možný trestný čin,
 • 00:10:17 nemohu být jakkoli konkrétní
  ke skutečnostem,
 • 00:10:20 jaké písemnosti či podklady
 • 00:10:21 policista v rámci prověřování
  vyhodnocoval.
 • 00:10:24 Policie případ pražského
  magistrátu dál řešit nehodlá.
 • 00:10:27 Karel Muzikář a jeho
  a jeho advokátní kancelář
 • 00:10:30 má ale celou řadu
  dalších zakázek.
 • 00:10:33 Jeho jméno se objevuje i v kauze
  Jany Nagyové, nyní Nečasové.
 • 00:10:39 Na seznamu štědrých dárců
  mocné šéfky kabinetu
 • 00:10:42 má policie podle informací
  České televize víc než 20 jmen.
 • 00:10:45 Podle týdeníku Respekt
 • 00:10:48 třeba i advokáta Karla Muzikáře
  juniora,
 • 00:10:50 muže, jehož právní kancelář
  dostává tučné státní zakázky,
 • 00:10:53 od ministerstev
  až po polostátní gigant ČEZ.
 • 00:10:56 Muzikář Nagyové daroval minimálně
  luxusní náhrdelník a náramek.
 • 00:11:03 Koupení šperků pro Janu Nagyovou
  nebyl jen obdiv k této ženě,
 • 00:11:09 ale samozřejmě byla to cesta
  pravděpodobně
 • 00:11:11 k řadě státních zakázek.
 • 00:11:27 Malířka, která přišla
  o celoživotní dílo
 • 00:11:30 a cirkusová rodina Kludských
 • 00:11:32 by zřejmě nenašli
  mnoho společného.
 • 00:11:34 Něco je však přesto spojuje.
 • 00:11:37 Doplatili na půjčky
  od jedné kampeličky.
 • 00:11:39 Nechali se nachytat na heslo,
 • 00:11:41 že kampelička půjčí i těm,
  které banka odmítne,
 • 00:11:44 neuvědomili si však
  za jakou cenu.
 • 00:11:47 Za nedodržení splátkového
  kalendáře se platí tvrdé tresty.
 • 00:11:50 Z bohatých lidí se tak fakticky
  stali chudáci.
 • 00:11:53 A už jim ani nepomůže ani to,
  že Česká národní banka
 • 00:11:56 odebrala minulý týden
  kampeličce licenci.
 • 00:12:00 Více Jana Sotonová.
 • 00:12:10 Takže nastoupili ostří hoši
  a je tak, je to tu.
 • 00:12:16 Teď mě vykopnou na ulici,
 • 00:12:19 takže nevím,
  k čemu je umění a vůbec...
 • 00:12:23 Marta Holásková zasvětila
  umění celý svůj život.
 • 00:12:27 Po absolvování Akademie výtvarných
  umění ji malba a grafika
 • 00:12:30 společně s pronajímáním
  vlastního domu, slušně živily.
 • 00:12:33 V přízemí jsem měla
  galerii prodejní,
 • 00:12:36 od roku 1991 jsem podnikala
 • 00:12:39 a nebyla to specifikace
  jenom na obrazy,
 • 00:12:43 ale na výtvarnou tvorbu,
 • 00:12:47 oděvní originály, bytové doplňky
 • 00:12:50 a takové věci,
  tak jsem tam měla krámeček.
 • 00:12:53 Zvenčí byl přístup
  a všechno jsem si šila sama.
 • 00:12:58 První patro byla dílna
 • 00:13:01 a nahoře jsem měla prostory
  pro hosty.
 • 00:13:07 A mimo to jsem měla výstavy
  všude možně,
 • 00:13:10 ve Francii a teď jsem měla mít
  v Itálii v Udine,
 • 00:13:14 na Čertovce jsem měla výstavu
  s módní přehlídkou.
 • 00:13:18 Dům, kdysi zařízený jako
  malá galerie, už jí dnes nepatří.
 • 00:13:22 Přežívá pouze v jediné místnosti,
  která bývala její dílnou.
 • 00:13:25 Ostatní prostory užívá
  nový majitel,
 • 00:13:28 kterému dům prodala
  insolvenční správkyně.
 • 00:13:31 Zamkla mi sprchu,
  záchod, chodítko,
 • 00:13:34 celé přízemí, které jsem měla
  pro hosty, celou zimu.
 • 00:13:37 Prostě vůbec jsem se tam
  nedostala.
 • 00:13:40 Začalo to plíživě.
 • 00:13:42 Po autonehodě před několika lety
 • 00:13:45 se Martě Holáskové zhoršil
  zdravotní stav.
 • 00:13:47 Kvůli velkým bolestem brala
  silné tlumící léky,
 • 00:13:50 postupně ztrácela fyzické
  i psychické síly. Ale měla plán.
 • 00:13:53 Naproti přes ulici si vyhlídla
  malý přízemní domek.
 • 00:13:56 Tam by se nemusela plahočit
  po schodech
 • 00:13:58 a žilo by se jí,
  jak doufala, lépe.
 • 00:14:01 Tak jsem to kupovala
  za čtyři a půl melounu,
 • 00:14:04 dostala jsem hypotéku
  na tenhle dům u potoka s tím,
 • 00:14:09 že tam ten zrekonstruuji
 • 00:14:11 a přestěhuji se tam se vším všudy,
  že to bude stačit.
 • 00:14:16 Kromě hypotéky 4,5 milionu
  od Hypoteční banky na nákup domku
 • 00:14:19 potřebovala Marta Holásková
  další půjčku na jeho rekonstrukci.
 • 00:14:23 Banky už jí půjčit nechtěly,
 • 00:14:26 a tak si v roce 2010 vzala
  úvěr na 3 miliony korun
 • 00:14:28 od družstevní záložny WPB.
 • 00:14:32 Zdálo by se, že pokud bude banka
  nebo kampelička
 • 00:14:35 benevolentní v tom směru,
 • 00:14:37 jaký má klient majetek,
  jaké jsou jeho příjmy,
 • 00:14:41 tak že to je pozitivní
  pro klienta
 • 00:14:46 a že mu to umožňuje
  snadno získat úvěr,
 • 00:14:49 ale já myslím, že je to naopak,
 • 00:14:52 že to může signalizovat nezájem
  úvěrové instituce
 • 00:14:54 o jeho konkrétní situaci
 • 00:14:57 a může to být nahrazeno
  tvrdými postupy
 • 00:15:00 obsaženými v úvěrové smlouvě,
 • 00:15:02 které umožňují ty pohledávky
  razantně vymáhat.
 • 00:15:06 A to byl také případ smlouvy
  s kampeličkou WPB.
 • 00:15:10 Podmínky smlouvy
  jsou nečekaně tvrdé
 • 00:15:12 a klient si to nemusí
  hned uvědomit.
 • 00:15:14 Martě Holáskové
  právě tahle půjčka
 • 00:15:17 odstartovala cestu
  až na samé dno.
 • 00:15:29 To jelo jak namydlený blesk.
  Musíte vypadnout,
 • 00:15:32 musíte okamžitě se vystěhovat,
  potřebujeme dům.
 • 00:15:36 A to bylo všechno za mrazu.
 • 00:15:40 Já tam na Plískavě
  ještě mám spodní prádlo,
 • 00:15:42 já tam mám všechno,
  tam všechno zůstalo,
 • 00:15:45 já si nemohla odnést vůbec nic.
 • 00:15:48 Marta Holásková není jediná.
 • 00:15:50 Obdobný je příběh
  rodiny Kludských.
 • 00:15:52 I příslušníci slavného
  cirkusového rodu věřili,
 • 00:15:55 že devítimilionový úvěr
  u WPB pro ně znamená,
 • 00:15:58 i přes svá rizika,
  šanci na nový start.
 • 00:16:01 My jsme měli smlouvu do Turecka
  s podnikem, s jedním partnerem,
 • 00:16:06 který nás de facto podvedl.
  Na tom to celé ztroskotalo.
 • 00:16:10 Vy jste si ty úvěry brali
  vlastně proto,
 • 00:16:12 že jste věřili, že se to podaří
  v tom Turecku? Ano.
 • 00:16:15 Tam se to nepodařilo,
  to je jedna věc,
 • 00:16:18 a další věc, že nám shořelo
  nové šapitó,
 • 00:16:22 30 kilometrů před Prahou,
 • 00:16:26 tím pádem jsme nemohli splácet,
  dostali jsme se do téhle situace,
 • 00:16:31 i když jsem měli už vyjednané
  vánoční programy
 • 00:16:35 v Holandsku, ve Francii
  s celým podnikem,
 • 00:16:39 no a bez materiálu,
  bez šapitó a to nešlo.
 • 00:16:45 Tady jsem s princeznou Annou
 • 00:16:47 Tady jsem s opičáky našimi,
 • 00:16:50 tady je můj syn a můj manžel
  se slonem,
 • 00:16:55 tady je manžel s orangutanem,
 • 00:16:59 tady je manžel s hrochem,
 • 00:17:02 tady to byl oblíbenec mého muže,
  Pipo, opičák.
 • 00:17:06 Ten byl velký jako já skoro.
 • 00:17:10 Cirkus Kludský, monstrpodnik,
 • 00:17:13 který se převážel
  až na 200 vagonech.
 • 00:17:17 Oplocení cirkusu bylo dlouhé
  1 kilometr.
 • 00:17:25 A hrál i třikrát denně.
 • 00:17:28 Tak ho můžeme řadit mezi špičkové
  a největší cirkusové podniky
 • 00:17:32 se 600 zvířaty, třímanéžovým
  cirkusem,
 • 00:17:35 který pojmul až 10 000 lidí.
 • 00:17:40 Cirkus Kludský hostoval
  v Itálii v Římě,
 • 00:17:44 kde během dvou měsíců
  ho navštívilo přes 600 000 lidí.
 • 00:17:48 Stejně jako Marta Holásková
  i rodina Kludských
 • 00:17:51 přišla kvůli dluhům o všechno,
  i o vlastní domov.
 • 00:17:54 Za nabrané úvěry ručili
  svými nemovitostmi.
 • 00:17:56 A když před třemi lety
  v těžké životní situaci
 • 00:17:59 přestali úvěry splácet,
 • 00:18:01 ztratili rázem kontrolu
  i nad veškerým svým majetkem.
 • 00:18:04 Člověk je v tom tak nezkušený,
  protože jsme si mysleli,
 • 00:18:08 že když vám půjčí nějakou částku
  na nemovitost,
 • 00:18:11 protože banka vám nepůjčuje
  stoprocentní částku, co dům má,
 • 00:18:14 tak jsem si myslel,
  že když to nedopadne,
 • 00:18:16 tak vám to seberou
  a tím to končí.
 • 00:18:18 Mě v životě nenapadlo,
  že si půjčíte nějakou částku,
 • 00:18:21 nesplatíte to, seberou dům
 • 00:18:24 a nechají vám
  ještě 30 milionů navíc.
 • 00:18:27 Může dojít i k velmi rychlému
  k zahájení insolvenčního řízení.
 • 00:18:30 V takovém případě
  se rozebíhá proces,
 • 00:18:35 který mnoho lidí podrobně nezná
  a řadu lidí překvapuje tím,
 • 00:18:38 jak věci probíhají rychle
 • 00:18:40 a jinak, než si ti lidé
  představují.
 • 00:18:43 Snažili jsme se komunikovat,
  ale...
 • 00:18:48 Oni chtěli platit,
  a z čeho platit,
 • 00:18:51 když jsme neměli
  žádný výdělečný prostředek.
 • 00:19:05 Když Marta Holásková a rodina
  Kludských přestaly úvěry splácet,
 • 00:19:09 po několika měsících
  družstvo WPB
 • 00:19:11 přeprodalo obě pohledávky
  do Anglie
 • 00:19:14 společnosti Bayston
  Technology Limited.
 • 00:19:16 Ta podala u českých soudů návrh
  na zahájení insolvenčního řízení.
 • 00:19:20 Pokud by zde byla informace,
  že úvěrová instituce standardně,
 • 00:19:27 tedy v případě nevymáhání,
 • 00:19:29 jako jeden z prvních kroků,
  které činí je,
 • 00:19:32 že postupují pohledávky
  do zahraničí, tak je to signál,
 • 00:19:35 že zde existují velká rizika
 • 00:19:37 a že úroveň případné soudní
  ochrany zde bude velmi nízká.
 • 00:19:54 Ještě horší pro Martu Holáskovou
  i rodinu Kludských bylo zjištění,
 • 00:19:57 že celý dluh i s obrovskými úroky,
  ke kterým se upsaly,
 • 00:20:01 teď musí splatit ihned.
 • 00:20:03 Takto razantní postup byl zanesen
  přímo v úvěrové smlouvě.
 • 00:20:06 A sjednaný roční úrok přes 12 %
  dlužné částky víc než zdvojnásobil.
 • 00:20:11 My jsme je pročítali, samozřejmě
  jsme je pročítali.
 • 00:20:15 Ale my nejsme právníci,
  což je jedna věc
 • 00:20:20 a na druhou věc
  jsme byli přesvědčeni,
 • 00:20:23 že s naším podnikem bychom
  to mohli, mohli zvládnout.
 • 00:20:28 Rodina Kludských měla
  za vypůjčených 9 milionů 380 tisíc
 • 00:20:31 zaplatit téměř 26,5 milionu korun.
  Marta Holásková teď měla za půjčku
 • 00:20:36 3 miliony korun vrátit 6,5 milionu.
 • 00:20:40 A pamatujete si,
 • 00:20:42 za kolik jste prodala nejdráž
  nějaký svůj obraz?
 • 00:20:47 No, šedesát osmdesát,
  to mám třeba ceny.
 • 00:20:50 -Za šedesát za osmdesát tisíc?
  -No.
 • 00:20:53 Ale to byly ještě dřív
  a kupovali to venkovní.
 • 00:20:59 Právě fór je v tom,
  že se to třeba prodalo
 • 00:21:03 a ta paní mi poslala dopis
  nebo pohlednici z těch lázní,
 • 00:21:07 že to má na sobě
  a všichni to obdivují.
 • 00:21:11 Prostě mě to tak...
  Pro to já jsem žila.
 • 00:21:14 Mě to strašně povzbuzovalo.
 • 00:21:17 Tohle jsme postavili
  před deseti roky.
 • 00:21:21 Určitě to bude 13 let,
  co jsme to tady stavěli.
 • 00:21:26 A dnes to není naše,
  nepatří nám to.
 • 00:21:30 A co to teda bývalo,
  když vám to patřilo?
 • 00:21:32 Cafeterie. Tady to máte napsané.
  Cafeterie a gril.
 • 00:21:39 8 milionů 400 tisíc korun
  z prodeje cafeterie
 • 00:21:42 v pražském Kamýku šlo
  na splacení části dluhu u WPB.
 • 00:21:45 Na uhrazení dalších půjček,
 • 00:21:47 které Kludští
  kromě úvěru u WPB měli,
 • 00:21:50 padl i vedle stojící rodinný dům,
  kde 33 let žili.
 • 00:21:53 A rodina přišla
  v insolvenčním řízení
 • 00:21:55 také o statek za Prahou.
  Prodán za 1 milion 300 tisíc Kč.
 • 00:21:59 Tam bylo 6 000 metrů čtverečních,
  na kterých stál jeden dům,
 • 00:22:03 kde byly dvě bytové jednotky
  a stáje pro koně.
 • 00:22:07 Vezměte si, že tady domy stojí
  10 milionů, 12, 15 milionů,
 • 00:22:14 tak si to cení lidi.
 • 00:22:17 A nám to prodali za pár korun,
  když si to tak vezmete.
 • 00:22:20 Je potřeba vnímat,
  že v insolvenčním řízení
 • 00:22:23 je prodej majetku
  krizový prodej,
 • 00:22:28 velmi často může mít přednost
 • 00:22:31 rychlost před dosažením
  co nejvyššího výtěžku
 • 00:22:34 a také k námitkám vlastníka
  majetku
 • 00:22:37 se přihlíží jen omezenou měrou.
 • 00:22:41 Se mnou se vůbec nikdo nebaví.
 • 00:22:44 Kdyby to insolvenční správkyně
  prodala, prodala, ne rozdala...
 • 00:22:58 Dům Marty Holáskové
  v Hostivaři
 • 00:23:01 se prodal v insolvenčním řízení
  za 5 milionů 700 tisíc.
 • 00:23:05 V roce 2011 nemovitost měla
  hodnotu 9,5 milionu,
 • 00:23:10 v roce 2013 řádově kolem
  8,5 milionu korun.
 • 00:23:13 Na dluhy Marty Holáskové
  padl i menší domek,
 • 00:23:16 který si koupila,
  aby se do něj přestěhovala.
 • 00:23:18 Největší bolestí pro ni ovšem je,
 • 00:23:21 že ji dluhy připravily také
  o veškerou životní tvorbu.
 • 00:23:24 Já měla složky kreseb,
  grafických listů,
 • 00:23:30 takže já to ani nezvednu,
 • 00:23:34 tak jsem to nahoře měla
  v tom patru naskládané
 • 00:23:37 a oni to vynesli úplně všechno,
  všechno vyházeli, já nevím,
 • 00:23:42 700, 400 obrazů možná v rámech,
  studie, kresby, kvanta.
 • 00:23:48 Nadávali, že je toho moc,
  že jim to dlouho trvá,
 • 00:23:52 než to naházeli
  do toho náklaďáku.
 • 00:24:05 Střet uměleckého světa
 • 00:24:07 s tvrdými pravidly úvěrového
  byznysu působí děsivě.
 • 00:24:10 A přestože razantní postupy
  družstevní záložny WPB
 • 00:24:13 vůči klientům byly legální,
 • 00:24:15 její finanční obchody
  se přestaly líbit centrální bance.
 • 00:24:18 V uplynulém týdnu proto
  Česká národní banka
 • 00:24:21 odebrala kampeličce WPB
  licenci.
 • 00:24:23 Záložna WPB podnikla řadu
  nezákonných kroků.
 • 00:24:26 Česká národní banka
  pravomocně odejmula
 • 00:24:30 povolení společnosti WPB Capital
  působit jako družstevní záložna
 • 00:24:33 a právní moci to nabylo
  24. června.
 • 00:24:36 Pro Martu Holáskovou
  a rodinu Kludských
 • 00:24:38 ale černá můra nekončí.
 • 00:24:39 V insolvenčním řízení zůstávají
  neuspokojené milionové pohledávky,
 • 00:24:42 a to nejen od záložny WPB.
 • 00:24:45 A přestože žádný majetek Kludští
  ani Marta Holásková už nemají,
 • 00:24:48 vymahačů dluhů se zřejmě
  jen tak nezbaví.
 • 00:24:55 Pokud je vedeno insolvenční řízení
  na fyzickou osobu
 • 00:24:57 a pokud je způsobem řešení úpadku
  konkurs,
 • 00:25:00 tak po skončení
  insolvenčního řízení
 • 00:25:03 mohou být dále vymáhány
  zbytky pohledávek exekučně.
 • 00:25:06 Jakmile do toho padnete,
  tak nemáte šanci,
 • 00:25:10 nedá vám nikdo šanci,
  abyste se z toho mohla
 • 00:25:13 nějakým způsobem vyhrabat,
  dostat ven.
 • 00:25:15 Obrazy, grafiky a další tvorba
  Marty Holáskové
 • 00:25:18 se podle posledního sdělení
  insolvenční správkyně
 • 00:25:20 prodala za 15 tisíc korun.
 • 00:25:32 Marta Holásková se musela
  na konci května
 • 00:25:35 ze svého někdejšího domu
  definitivně vystěhovat.
 • 00:25:37 Kam, to nám říci nechtěla.
 • 00:25:40 To není život prostě.
  Dýchám.
 • 00:25:45 Akorát dýchám, nic víc,
  žádná perspektiva nic. Přežívám.
 • 00:25:51 Počkám, možná mě někdy klepne.
 • 00:26:01 Stoleté výročí od výstřelů
  v Sarajevu,
 • 00:26:03 to je mediální téma těchto dnů.
 • 00:26:05 Že atentát na následníka
  rakousko-uherského trůnu
 • 00:26:08 vedl k rozpoutání první
  světové války, ví každý.
 • 00:26:12 Co se stalo s jeho
  osiřelými dětmi,
 • 00:26:14 to se však připomíná málokdy.
 • 00:26:17 Přitom měly domov
  na zámku Konopiště.
 • 00:26:19 A poválečné Československo
  se k nim zachovalo s krutostí,
 • 00:26:23 kterou bychom od humanistické
  Masarykovy republiky nečekali.
 • 00:26:27 Na zapomenutou kapitolu
  velkých dějin
 • 00:26:30 se zaměřuje reportáž
  Davida Vondráčka.
 • 00:26:56 Teď se to musí upravit do podoby,
  jak to nosil František Ferdinand.
 • 00:27:04 Tehdy to nosila obrovská
  spousta mužů,
 • 00:27:06 byl na to speciální přípravek,
  který my už dnes neumíme udělat.
 • 00:27:09 Už 10 let jezdí Milan Varták
  na různé akce
 • 00:27:12 spojené se vzpomínkami
  na poslední léta monarchie,
 • 00:27:15 kdy v převleku zosobňuje
  následníka trůnu Ferdinanda d Este.
 • 00:27:19 Milan Varták jinak pracuje jako
  bezpečnostní pracovník v Brně.
 • 00:27:25 Jeho kamarádka Lenka Krajíčková
  je učitelkou v mateřské škole.
 • 00:27:29 Hraje Ferdinandovu ženu
  Žofii Chotkovou.
 • 00:27:34 Přibližujete se té době
  a tomu, co měla na sobě?
 • 00:27:36 Té době určitě,
  je to střih z roku 1908.
 • 00:27:39 I materiálově jsem se snažila.
 • 00:27:42 Jakou funkci měly ty jehlice?
  Čistě jenom estetickou?
 • 00:27:46 Ne, ne, tím se připevňovaly
  klobouky.
 • 00:27:49 Ony měly velice plochá dýnka.
 • 00:27:52 Takže by na hlavě
  jen tak nedržely.
 • 00:27:55 Takže já si jehlicí
  propíchávám drdol. Hlavu ne.
 • 00:28:02 Lenka s Milanem zapřahají
  do svého koníčku
 • 00:28:05 i děti svých kamarádů,
 • 00:28:07 jež věkově co nejlépe zapadají
  do podoby skutečných dětí
 • 00:28:10 následníka rakousko-uherského
  trůnu a jeho ženy,
 • 00:28:13 jejichž zavraždění si v těchto
  dnech připomíná celý svět.
 • 00:28:16 Představujete Žofii, malou Žofii,
  dceru velké Žofie.
 • 00:28:19 Když jste četla o osobnosti,
  kterou představujete,
 • 00:28:23 jaká věc vám utkvěla v hlavě
  z jejího života?
 • 00:28:31 Celkově ten její celý osud,
 • 00:28:34 protože samozřejmě zastřelili jí
  rodiče,
 • 00:28:36 musela opustit vzápětí
  domov svůj, Konopiště,
 • 00:28:39 později jí odvedli bratry
  do koncentračního tábora
 • 00:28:42 a její dva synové
  umřeli na frontě.
 • 00:28:45 Takže ona měla osud
  celý pohnutý.
 • 00:28:47 Vystupování fiktivní rodiny
  Ferdinanda d Este
 • 00:28:50 na různých akcích je součástí
  nového širšího fenoménu:
 • 00:28:53 poměrně velkého zájmu
  české veřejnosti
 • 00:28:55 o život u nás
  počátkem 20. století.
 • 00:28:58 To je v podstatě nový jev.
 • 00:29:00 Prostě to Rakousko
  se vrací, jo.
 • 00:29:03 Monarchie se vrací
  do našeho života.
 • 00:29:05 Já jsem mluvil
  s jedním hospodským,
 • 00:29:07 který má tyhle artefakty
  monarchie staré v hospodě,
 • 00:29:10 a říkal, že má zkušenost,
  že když tam lidi přijdou,
 • 00:29:13 tak si řeknou,
  tady to bude dobrý.
 • 00:29:16 Tady budou dobře vařit,
  tady bude dobré pivo,
 • 00:29:18 tady se nepokrade.
 • 00:29:25 V sobotu 21. června
  si na Konopišti
 • 00:29:27 skupina historických nadšenců
  kolem Milana Vartáka
 • 00:29:30 přesně po 100 letech připomněla
  slavnost Božího těla,
 • 00:29:33 kdy byla v roce 1914 rodina
  následníka trůnu
 • 00:29:36 naposledy kompletní. To už
  celá Evropa dávno věděla,
 • 00:29:40 že děti jsou z císařského
  následnictví vyloučeni,
 • 00:29:43 jelikož panující Franz Josef II.
 • 00:29:45 odmítl svazek Ferdinanda a Žofie
  jako nerovnorodý.
 • 00:29:49 Žofie Chotková z Čech nebyla
  totiž z habsburského rodu
 • 00:29:52 ani z jiného rodu královského.
 • 00:29:55 Děti přestaly být tedy
  "habsburčata",
 • 00:29:58 dostaly přídomek "z Hohenbergu",
  a ztratily nároku na trůn.
 • 00:30:14 Skvrna od krve má velkou
  symboličnost historickou.
 • 00:30:20 To určitě ano.
 • 00:30:22 Jedná se o první krev
  první světové války,
 • 00:30:24 neboť na kapesníku
  je zachycena krev
 • 00:30:27 následníka trůnu
  Františka Ferdinanda d Este
 • 00:30:29 při sarajevském atentátu.
 • 00:30:31 Čí to byl kapesník?
 • 00:30:34 Jednoho se o kapesník hraběte
  Františka Harracha,
 • 00:30:36 který mu poskytoval první pomoc,
 • 00:30:39 neboť jel s ním
  v tom otevřeném automobilu.
 • 00:30:45 Někde jsem četl, nevím,
  zda je to pravda,
 • 00:30:47 že snad měl hrabě Harrach
  zaznamenat
 • 00:30:49 poslední slova následníka
  před smrtí.
 • 00:30:53 Ano, on ta slova zaznamenal
  ve svém deníku,
 • 00:30:55 který je uložen
  v Moravském zemském archivu.
 • 00:30:58 Jaká jsou to slova?
 • 00:31:01 Tam se jedná o řeč
  k jeho ženě,
 • 00:31:03 o slova k jeho ženě, které říká:
 • 00:31:06 Žofinko, zůstaň tady
  pro naše děti.
 • 00:31:10 Po skončení velké války
  si sourozenci Hohenbergovi mysleli,
 • 00:31:13 že už je další rána osudu
  nepotká.
 • 00:31:16 Po vzniku Československa
  jim svitla naděje,
 • 00:31:19 že budou moci
  na Konopišti zůstat,
 • 00:31:21 nikoli jako příslušníci šlechty,
  ale jako soukromí majitelé.
 • 00:31:25 V Saintgermainské smlouvě,
 • 00:31:28 která spoluvytvářela právo
  nových států, se totiž píše,
 • 00:31:30 že bez náhrady budou vyvlastněni
  pouze vládnoucí Habsburkové.
 • 00:31:36 -Čistě právně nebyli Habsburkové.
  -Nebyl to rakouský dóm.
 • 00:31:40 Ano, nebyl to arcidům,
  jak se říkalo.
 • 00:31:42 Tudíž se na ně nevztahoval
  protihabsburský zákon.
 • 00:31:46 Na ně by se měla vztahovat
  pozemková reforma,
 • 00:31:49 ale protihabsburský zákon ne.
 • 00:31:52 Podle pozemkové reformy
 • 00:31:54 by sice sourozenci Hohenbergovi
  přišli o část lesů a polí,
 • 00:31:57 nicméně Konopiště by jim zůstalo.
 • 00:32:00 Došlo k paradoxní situaci,
 • 00:32:03 že parlament republiky
  rozhoduje,
 • 00:32:06 jestli někdo patří nebo nepatří
  k císařskému rodu.
 • 00:32:09 Což je zvláštní,
  že o tom rozhodují oni.
 • 00:32:12 A samozřejmě rozhodli,
  že k tomu patří
 • 00:32:14 a že jim to bude vyvlastněno.
 • 00:32:17 Že to jsou teda
  jako Habsburkové.
 • 00:32:19 Většina právních expertů
  se dnes shoduje,
 • 00:32:22 že Československo mohlo roku 1921
  zabrat majetek Hohenbergů,
 • 00:32:24 i když parlament jednal
  zbrkle a neobratně.
 • 00:32:28 V tom zákoně se řešila
  i jedna speciální otázka,
 • 00:32:30 že ti potomci by byli vyňati
 • 00:32:33 i z té úzké definice příslušníků
  panovnické rodiny,
 • 00:32:38 a proto na ně pamatoval
  zvláštní československý zákon.
 • 00:32:41 V roce 1922 i Nejvyšší správní
  soud dospěl k závěru,
 • 00:32:44 že takovýto postup
  československý stát mohl zvolit.
 • 00:32:51 Max, Žofie a Ernst Hohenbergovi
  si mohli odnést z Konopiště
 • 00:32:55 jen 50 kilogramů pro život
  nejdůležitějších věcí,
 • 00:32:58 ale třeba hračky, knihy,
  rodinné fotografie či obrázky,
 • 00:33:02 které malovala talentovaná Žofie,
  museli na Konopišti zanechat.
 • 00:33:07 Byly tam takové
  dost nechutné tahanice,
 • 00:33:10 jestli si můžou vzít
  i osobní věci.
 • 00:33:12 Třeba fotografie s rodiči
  a podobně.
 • 00:33:15 Prostě tam si to ty úřady
  republiky užívaly.
 • 00:33:19 Nakonec si nějaké osobní věci
  mohli vzít,
 • 00:33:22 ale byla strašná obava,
  aby nevyvezli něco z těch sbírek.
 • 00:33:32 V roce 2007 překvapuje
  českou veřejnost skutečnost,
 • 00:33:35 že pravnučka Ferdinanda d Este
  Žofie Hohenbergová,
 • 00:33:39 zažádala o navrácení Konopiště
  s tím,
 • 00:33:42 že nemá s Habsburky
  nic společného.
 • 00:33:45 Musím říct, že to bylo
  poměrně překvapivé,
 • 00:33:50 bylo zajímavé,
 • 00:33:52 kam až může jít snaha
  otevírat záležitosti minulosti
 • 00:33:54 a snažit se je posuzovat
  podle dnešních měřítek.
 • 00:34:00 Stěžovatelka v podstatě nemohla
  legitimně očekávat,
 • 00:34:03 že by došlo k obnovení vztahů,
 • 00:34:05 které byly dotčeny
  před více než 90 lety.
 • 00:34:07 jak reagoval Soud pro lidská práva
  ve Štrasburku?
 • 00:34:12 No, to je pro mě
  velkým zklamáním,
 • 00:34:15 protože ta naše stížnost
  nebyla předmětem projednání,
 • 00:34:19 a byla takzvaně úředně odmítnuta.
 • 00:34:27 Vraťme se ze zamítnuté restituce
  zpět do roku 1921,
 • 00:34:31 kdy děti zavražděných rodičů
 • 00:34:33 definitivně opustily
  zámek Konopiště.
 • 00:34:37 Dcera Žofie zůstala v Čechách,
  kde se brzy vdala.
 • 00:34:41 Synové Max a Ernst
  se přestěhovali do Rakouska,
 • 00:34:44 kde koncem 30. let aktivně
  vystupovali proti nacistům.
 • 00:34:51 Byli v koncentračním táboře,
  kde byli od esesáků primitivních
 • 00:34:54 ještě soustavně ponižováni.
 • 00:34:56 Měli vozit vozík s výkaly
  a esesáci se bavili tím,
 • 00:35:00 že je nechali zastavit a hodili
  do toho kámen,
 • 00:35:02 aby je to postříkalo.
 • 00:35:04 Podle vzpomínek spoluvězňů
  to byli strašně příjemní lidi.
 • 00:35:08 Bratři Hohenbergové se
  po druhé světové válce zapojují
 • 00:35:11 ve veřejných funkcích
  do obnovy Rakouska.
 • 00:35:14 Ale relativně brzy umírají.
 • 00:35:16 Ernst v padesáti letech,
  Max v šedesáti.
 • 00:35:23 Jejich sestra Žofie je přežívá
  o desítky let.
 • 00:35:26 Mezi válkami se provdala
  za hraběte Nostitze Rienecka.
 • 00:35:30 Žila na zámku v Jindřichovicích
  u Sokolova.
 • 00:35:33 její dva synové nepřežili
  druhou světovou válku.
 • 00:35:36 Jeden padl v uniformě wehrmachtu,
  druhý v ruském zajetí.
 • 00:35:40 Dcera následníka rakousko-
  -uherského trůnu
 • 00:35:42 Sophia Hohenbergová-Nostitzová
 • 00:35:45 je po roce 1945 odsunuta z Čech
  do Rakouska.
 • 00:35:48 V polovině 80. let
  si s ní začíná dopisovat
 • 00:35:51 soukromý badatel z Kutné Hory
  Jiří Chramosta.
 • 00:35:55 První můj dopis na ni
  byl v roce 1986,
 • 00:35:58 kdy jí bylo pětaosmdesát let.
 • 00:36:00 Já jsem její domácí adresu
  měl už delší dobu doma,
 • 00:36:05 ale styděl jsem se jí napsat,
 • 00:36:08 protože jsem si říkal,
 • 00:36:10 je to přece jen dcera
  Františka Ferdinanda,
 • 00:36:14 určitě nějakému nýmandovi z Kutné
  Hory psát nebude.
 • 00:36:18 Potom mi přišlo zpátky,
  že převzala dopis 29. 7.
 • 00:36:22 Žofie Nostitzová.
 • 00:36:26 A potom asi čtyři nebo pět dní
  potom mi přišel vlastní dopis.
 • 00:36:30 O čem jste si psali?
 • 00:36:32 Já jsem ji požádal, jestli by mi
  vždycky mohla sdělit
 • 00:36:35 nějaké informace, které mě
  zajímaly ze života jejích rodičů.
 • 00:36:39 Třeba jestli Žofie uměla česky,
 • 00:36:43 tak mi odpověděla,
  že jenom trošku,
 • 00:36:46 že se to dalo chápat,
  protože byla dcerou diplomata,
 • 00:36:49 takže víceméně pobývala
  v zahraničí.
 • 00:36:59 Zemřela v roce 1990 na podzim,
 • 00:37:02 ale poslední dopis,
  který od ní mám, je z 22. 8.
 • 00:37:09 -A ona umírá...
  -Umřela v říjnu.
 • 00:37:12 Zajímavé je,
  že když mi přišlo parte,
 • 00:37:15 přišlo to v obálce...
 • 00:37:20 To už poslala rodina.
 • 00:37:23 No, když se podíváte na rukopis,
  když to srovnáte...
 • 00:37:27 Mně to připadá, jako by to bylo
  trošičku předpřipravené,
 • 00:37:31 že měla už napsané adresy,
  jako by očekávala,
 • 00:37:35 že asi se blíží nějaký ten konec.
 • 00:37:56 Pro dnešek se loučím.
 • 00:37:58 S novými kauzami a reportážemi
  se přihlásíme zase za týden,
 • 00:38:01 protože prázdniny
  pro nás neexistují.
 • 00:38:03 Díky za pozornost
  a na shledanou příště.
 • 00:38:13 Skryté titulky Blažena Stráníková
  Česká televize 2014

Související