iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
3. 9. 2012
21:25 na ČT1

1 2 3 4 5

13 hlasů
9800
zhlédnutí

Reportéři ČT

Změna územního plánu za 15 milionů — Etnické vášně ve Varnsdorfu po roce — Ostatky malíře Františka Kupky

37 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Reportéři ČT

 • 00:00:25 Patnáct milionů korun
  za změnu územního plánu.
 • 00:00:28 Radní v Jílovišti zapomněli
  na předvolební sliby
 • 00:00:31 a přizpůsobili své rozhodování
  podnikatelskému plánu.
 • 00:00:35 Je to privatizace veřejné správy,
  říká Transparency International.
 • 00:00:43 Poplach v Kovářské ulici.
 • 00:00:46 Varnsdorfští Romové
  z ubytoven se přestěhovali
 • 00:00:49 do kdysi klidné ulice
  a udělali z ní rušnou čtvrť.
 • 00:00:52 Jejich sousedům z vilek
  dochází trpělivost,
 • 00:00:55 napětí po roce opět stoupá.
 • 00:01:00 Bude František Kupka ležet
  vedle Oskara Nedbala na Slavíně?
 • 00:01:05 Nejznámější český malíř je
  pohřben na Pere-Lachaise v Paříži
 • 00:01:09 a od nalezení jeho hrobu
  se vedou diskuse,
 • 00:01:12 zda by se neměl vrátit domů.
 • 00:01:19 Slyšeli jste naše témata.
 • 00:01:21 Celé léto jsme přicházeli
  s novými kauzami a reportážemi
 • 00:01:24 a není tomu jinak ani první den
  nového školního roku.
 • 00:01:27 Vítám vás, dobrý večer.
 • 00:01:30 Obchod snů by mohla udělat
  Helena Dvořáková z Prahy.
 • 00:01:33 Nabízí zastupitelstvu obce
  Jíloviště výměnný obchod:
 • 00:01:36 když změníte územní plán
 • 00:01:39 a z mých pozemků uděláte
  stavební parcely,
 • 00:01:41 dám vám darem 15 milionů.
 • 00:01:44 Tím by se její pozemky
  zhodnotily víc než 50x
 • 00:01:47 a při jejich prodeji
  by mohla vydělat jmění.
 • 00:01:50 To by nám nemuselo vadit.
 • 00:01:53 Zajímavé ale je, že většina
  zastupitelů na nabídku slyší,
 • 00:01:56 přestože ve svých volebních
  programech lidem slibovali
 • 00:01:59 zachování tamní
  panenské přírody.
 • 00:02:02 Kritici namítají, že podnikatelka
  si de facto koupila
 • 00:02:05 rozhodování volených
  zastupitelů.
 • 00:02:08 Více Kateřina Hrochová.
 • 00:02:13 Pane starosto,
  v programu jste měli,
 • 00:02:16 že se územní plán měnit nebude!
  Proto jste dostali hlasy.
 • 00:02:20 A proč tedy najednou
  se bude dělat výstavba kolem?
 • 00:02:24 Bouřlivé veřejné zasedání
  zastupitelstva Jíloviště u Prahy
 • 00:02:27 je zatím poslední kapitolou
  v příběhu,
 • 00:02:30 který se začal odvíjet
  letos na jaře. O co jde?
 • 00:02:33 Obec Jíloviště připravuje
  nový územní plán.
 • 00:02:36 A letos v březnu požádala
  o jeho změnu
 • 00:02:39 pražská firma La Sabana,
  akciová společnost.
 • 00:02:41 Ta totiž v katastru obce Jíloviště
  vlastní 11 hektarů zemědělské půdy
 • 00:02:45 a část půdy, 20 000 m2
  v lokalitě zvané Močidla,
 • 00:02:50 chce přeměnit na stavební parcely
  pro 7 rodinných domů.
 • 00:02:54 Snahy o tu zástavbu tady
  se táhly už od 90. let.
 • 00:03:00 Je řada důvodů,
  proč tady zástavbu nedělat.
 • 00:03:03 Jednak je to krása krajiny,
  která je v blízkosti Prahy,
 • 00:03:06 je to zatím nedoceněná lokalita.
 • 00:03:09 Územní plán do doby, než se svou
  žádostí přišla firma La Sabana,
 • 00:03:13 vůbec s výstavbou na Močidlech
  nepočítal.
 • 00:03:16 Firma La Sabana nabídla obci,
 • 00:03:18 že pokud zastupitelé změnu
  územního plánu odsouhlasí,
 • 00:03:21 dá firma obci dar 15 milionů.
 • 00:03:26 Já jsem se v podstatě snažila
  po celou tu dobu 15 let
 • 00:03:29 o změnu územního plánu.
 • 00:03:32 My jsme jednali mnohokrát,
  nikdy nám nebylo vyhověno.
 • 00:03:35 Teď nastala situace,
  kdy obec se vypořádává
 • 00:03:38 s nějakým finančním
  nedostatkem.
 • 00:03:43 My chceme těch 15 milionů.
 • 00:03:47 To je částka, za kterou bychom
  chtěli multifunkční dům postavit.
 • 00:03:50 Ten důvod je ten,
  že potřebujete sehnat peníze,
 • 00:03:53 abyste mohli postavit
  multifunkční objekt.
 • 00:03:56 Pro obec je důležité postavit
  něco, kde se lidé mohou stýkat,
 • 00:04:02 kde nebude tady noclehárna,
  kde nabídneme dětem,
 • 00:04:05 e může být nějaký
  modelářský kroužek nebo něco.
 • 00:04:08 Za 15 milionů by tedy chtěla obec
  vybudovat multifunkční dům,
 • 00:04:12 kde by měla být pošta,
  nový obecní úřad,
 • 00:04:15 kulturní sál, případně školka.
 • 00:04:18 Já myslím, že žádné peníze
  to nemůžou vyrovnat,
 • 00:04:22 žádný multifunkční dům,
 • 00:04:25 nebo čím jsme masírovaní
  ze strany obecních zastupitelů,
 • 00:04:28 kteří se semkli v šiku sedmi lidí
  takovým neskutečným způsobem,
 • 00:04:31 že mně to prostě rozum nebere.
 • 00:04:37 Situace na Jílovišti poměrně
  dobře dokresluje skutečnost,
 • 00:04:40 které říkáme privatizace
  veřejné správy.
 • 00:04:42 To znamená situaci,
  kdy si jednotlivec
 • 00:04:45 nebo skupina movitějších
  občanů nebo firma
 • 00:04:48 kupují rozhodnutí
  veřejných orgánů.
 • 00:04:55 Pan starosta, pan Dostál,
  prostě se zašustilo penězi
 • 00:04:58 a všechno bylo úplně jinak.
 • 00:05:03 My jsme na to zareagovali tím,
 • 00:05:05 že jako občanské sdružení
  jsme zorganizovali petici.
 • 00:05:09 Paní Malá spolu s kolegy
  ze Sdružení občanů
 • 00:05:12 na ochranu krajinné oblasti
  Jíloviště
 • 00:05:14 sehnala během pár dnů
  208 podpisů
 • 00:05:17 z celkového počtu 514 voličů,
  tedy víc jak 40 % voličů.
 • 00:05:23 V petici se mimo jiné píše:
 • 00:05:25 My níže podepsaní
  protestujeme
 • 00:05:28 proti navrhovaným změnám
  územního plánu,
 • 00:05:31 které by vedly
  k nevratné devastaci
 • 00:05:34 charakteru krajiny
  obce Jíloviště.
 • 00:05:36 Obecní zastupitelstvo petici
  nepovažovalo za závaznou
 • 00:05:40 a s firmou La Sabana se dohodlo.
 • 00:05:42 Přitom většina zastupitelů měla
  v předvolebních programech
 • 00:05:45 přímo napsáno,
  že výstavbu nepřipustí.
 • 00:05:50 Rozhodně jsme si podle toho
  vybírali kandidáty do voleb,
 • 00:05:53 protože právě tato lokalita
  Na Močidle, Michov a Bučina
 • 00:05:56 byla zmíněna ve volebních
  programech jako nezastavitelná,
 • 00:06:00 že nikdy nebude se tady stavět
  a že nebude změna územního plánu.
 • 00:06:05 Tak měli jsme ho tam,
  to je pravda,
 • 00:06:08 a já jsem přesvědčen,
  že jsme tam měli další věci,
 • 00:06:11 které měly daleko větší priority,
  jako je rozvoj obce.
 • 00:06:14 Já jsem přesvědčený o tom,
  že svoje voliče přesvědčím,
 • 00:06:16 že těch 7 domů, o které se jedná,
  jsou vyváženy tím,
 • 00:06:19 že bude možnost postavit
  mateřskou školu,
 • 00:06:22 a že to pochopí, to je celé.
  To je kompromis.
 • 00:06:25 V době, kdy nejsou peníze,
  se kompromisy dělat musí.
 • 00:06:28 Chci zeptat, proč jste obrátili
  proti předvolebním slibům.
 • 00:06:31 -Vy osobně třeba, co se ve vás
  zlomilo? -Že to obci něco přinese.
 • 00:06:35 Vy jste jim naslibovali něco,
  co pak vzápětí popřete svými činy.
 • 00:06:41 Je to možná slovíčkaření,
 • 00:06:44 ale my jsme řekli,
  že nezastavíme Močidla.
 • 00:06:47 My ta Močidla nechceme
  zastavět celá.
 • 00:06:50 My chceme jenom
  těchto sedm baráků.
 • 00:06:55 Jsou věci, které penězi
  nemůžete vyvážit.
 • 00:06:58 A jestli v obci je tak silná vůle,
  a vypadá to, že je,
 • 00:07:01 nestavět zrovna na těch
  konkrétních místech,
 • 00:07:04 tak prostě i když se za to nabízí
  15 nebo kolik milionů,
 • 00:07:08 tak to prostě nevyváží.
 • 00:07:13 Pokud ta obec,
  respektive její vedení
 • 00:07:15 už na začátku šlo
  do svých funkcí s tím,
 • 00:07:18 že tam nic takového
  stavět nechce,
 • 00:07:21 a pak to změní během
  volebního období,
 • 00:07:24 tak by to mělo podrobit
  veřejné diskusi
 • 00:07:27 a konsenzu ze strany občanů.
 • 00:07:29 Vraťme se do letošního roku.
  Začátkem července zastupitelstvo
 • 00:07:32 zásadně svázalo osud obce
  s firmou La Sabana.
 • 00:07:35 Za 2,5 milionu jí totiž
  prodalo svůj vlastní úřad.
 • 00:07:39 A o těchto 2,5 milionu
  se snížil
 • 00:07:42 původně patnáctimilionový dar
  firmy La Sabana.
 • 00:07:47 My jsme se v podstatě
  s obcí dohodli na tom,
 • 00:07:50 že obec od nás,
  od společnosti La Sabana,
 • 00:07:53 dostane částku ve výši
  15 milionů Kč,
 • 00:07:57 a ta měla být v součtu kupní ceny
  za nemovitost a peněžního daru.
 • 00:08:05 To znamená, že bylo na nás,
  jestli dáme 15 milionů,
 • 00:08:10 nebo jestli dáme 12,5 milionu
 • 00:08:13 a za 2,5 milionu budeme mít
  aspoň nemovitost,
 • 00:08:16 kterou budeme moci
  potom zobchodovat.
 • 00:08:19 Tedy radnice si prodala
  střechu nad hlavou
 • 00:08:22 a do dvou let si musí za peníze
  od La Sabany postavit nový úřad.
 • 00:08:27 My jsme uvažovali, že to prodáme,
 • 00:08:30 protože k čemu tuhle budovu,
  když bychom měli obecní úřad.
 • 00:08:33 Ale ještě ho nemáte,
  pane starosto.
 • 00:08:35 Dva roky vlastně máme na to,
 • 00:08:38 abychom tady byli v podnájmu
  a my si postavili nový úřad.
 • 00:08:41 Co když ho nepostavíte?
  Budete úřadovat u vás doma?
 • 00:08:45 Ne, tak určitě se najde nějaká
  cesta, že se to prodlouží.
 • 00:08:49 Firma La Sabana
  podle nájemní smlouvy
 • 00:08:52 nechá obecní úřad v nájmu
  2 roky za 1 Kč měsíčně.
 • 00:08:56 Všechny smlouvy, kupní,
  nájemní i darovací,
 • 00:08:59 které s firmou obec podepsala,
  mají zásadní podmínku.
 • 00:09:02 Pokud zastupitelé nezajistí
  schválení územního plánu
 • 00:09:06 v podobě, kterou požaduje
  firma La Sabana,
 • 00:09:09 neuvidí obec z 15 milionů
  ani korunu. A nejen to.
 • 00:09:13 Ještě zaplatí penále
  50 000 korun.
 • 00:09:16 Je vůbec legální takový postup?
 • 00:09:21 Podle současného výkladu
  zákona to zřejmě legální je.
 • 00:09:24 Ignorovaná petice, rychlé uzavření
  smluv s firmou La Sabana
 • 00:09:27 a prodej obecního úřadu,
 • 00:09:29 to vše vyprovokovalo
  nespokojené občany Jíloviště
 • 00:09:32 k vyvolání referenda k otázce
  změny územního plánu.
 • 00:09:38 To referendum jsme ve velmi
  krátké době odevzdali starostovi.
 • 00:09:41 Po odevzdání podpisových
  archů na vyhlášení referenda
 • 00:09:44 ze strany nespokojených
  občanů
 • 00:09:47 obec náhle vyhlásila referendum
  vlastní, s vlastními otázkami
 • 00:09:50 a jako jediné ho vyvěsila
  na úřední desce.
 • 00:09:56 Tato situace, kdy zastupitelstvo
  aktivními kroky
 • 00:09:59 brání svým občanům vyhlásit
  místní referendum, je nevídaná.
 • 00:10:02 a opravdu v historii platnosti
  zákona o místní referendu
 • 00:10:06 se toto ještě nestalo.
 • 00:10:09 Otázka číslo 1:
  Souhlasíte s tím,
 • 00:10:11 aby území o celkové výměře
  20 000 metrů čtverečních
 • 00:10:15 bezprostředně navazující
  na komunikaci,
 • 00:10:18 která zakončuje území
  obce Jíloviště
 • 00:10:21 v jeho východní části
  (lokalita Močidla),
 • 00:10:23 bylo v novém územním plánu
  obce Jíloviště vymezeno
 • 00:10:26 jako zastavitelná plocha?
 • 00:10:29 Otázka číslo 2:
  Souhlasíte s tím,
 • 00:10:32 aby plochy pozemků lokality
  Močidla,
 • 00:10:35 je to úplně stejné,
  jako má Přípravný výbor,
 • 00:10:38 nebyly do budoucna zastavitelné
 • 00:10:41 s výjimkou dopravně-technické
  infrastruktury?
 • 00:10:45 Obec podle návrhu
  Přípravného výboru bude povinna
 • 00:10:48 zabránit aktivními kroky tomu,
  aby se stavělo na Močidlech.
 • 00:10:51 Podle vašich otázek to tak není.
 • 00:10:54 Vaše otázky jsou pouze,
  jestli souhlasí nebo nesouhlasí,
 • 00:10:57 ale co má dělat obec nebo
  zastupitelstvo, tam není řečeno.
 • 00:11:00 Nespokojení občané předali žádost
 • 00:11:03 o vyhlášení místního referenda
  jako první.
 • 00:11:05 Proto měla obec podle zákona
 • 00:11:08 vyhlásit referendum
  v jejich znění. To ale neudělala.
 • 00:11:11 Tento postup podle našeho názoru
  je v rozporu se zákonem,
 • 00:11:14 protože je třeba si uvědomit,
 • 00:11:17 že zákon o místním referendu
  zakotvuje možnost
 • 00:11:19 vyslovit se k nějaké otázce
  a přebít vůli zastupitelstva,
 • 00:11:25 prosadit svou vůli
  i proti vůli zastupitelstva.
 • 00:11:28 Je to nástroj přímé demokracie.
 • 00:11:31 My máme pochybnosti,
  jestli ta otázka je dobře nebo ne,
 • 00:11:33 tak je dobré,
  aby to vyřešil soud.
 • 00:11:36 Nicméně nikdo tady nebrání tomu,
  aby to referendum bylo,
 • 00:11:39 protože ono bude tak či onak.
 • 00:11:42 Referendum ke stejné otázce
  se může konat opět až za 2 roky.
 • 00:11:45 Odpůrci výstavby se bojí,
 • 00:11:48 že otázky naformulované
  zastupitelstvem umožní,
 • 00:11:51 aby se po dvou letech mohlo
  na Močidlech začít stavět.
 • 00:11:54 Za otázka obsahuje ustanovení,
  kde se říká,
 • 00:11:57 že zákaz na stavební práce neplatí
  na silnicích, na infrastruktuře.
 • 00:12:00 To znamená, že se můžeme
  domnívat a obávat se toho,
 • 00:12:04 že nastane u nás velmi oblíbený
  postup salámové metody,
 • 00:12:08 kdy zasíťujeme pozemky,
 • 00:12:12 postavíme k nim silnice,
  zcela je vybavíme
 • 00:12:16 a po dvou letech tam nezbude
  nic jiného než...
 • 00:12:20 území, které bylo dříve loukou,
 • 00:12:24 než tam postavit domy,
  když je to zasíťováno.
 • 00:12:28 Součástí příběhu o změně
  územního plánu Jíloviště
 • 00:12:31 je ještě jedna důležitá
  skutečnost.
 • 00:12:34 A tou je podnikatelská minulost
 • 00:12:37 předsedkyně představenstva
  firmy La Sabana
 • 00:12:40 paní Dvořákové, dříve Blatné.
 • 00:12:45 Moje osobní zkušenost
  je jenom jednou z řady
 • 00:12:48 dalších špatných zkušeností
  všech lidí kolem mě.
 • 00:12:51 Já jsem jako součást svého
  domečku musel koupit
 • 00:12:54 ještě s několika dalšími
  nešťastníky
 • 00:12:57 taky přístupovou cestu, ulici,
 • 00:13:00 kterou slíbila, že nám ji
  pěkně vydláždí,
 • 00:13:02 abychom se nestyděli
  sem zvát hosty.
 • 00:13:05 Nic neudělala,
  nic nevydláždila.
 • 00:13:10 Víte co, jednak nevím,
  o jakou konkrétní věc se jedná.
 • 00:13:13 O silnici, že není dostavěna.
 • 00:13:15 My jsme se sešli kvůli tomu,
  co zamýšlíme do budoucna,
 • 00:13:18 ne co bylo před lety,
  možná patnácti.
 • 00:13:21 Pokud kdokoli z těch lidí
  měl jakoukoli výhradu,
 • 00:13:24 tak ji se mnou mohl řešit
  před těmi 15 lety.
 • 00:13:27 Kolika lidí se tady týká v okolí
  tenhle konkrétní problém?
 • 00:13:32 Asi čtyř nebo pěti,
  já teď přesně nevím.
 • 00:13:35 My jsme se s tou hanbou
  jeden druhému sice svěřili,
 • 00:13:39 naivitou občanskou,
  ale tak už je to za námi,
 • 00:13:43 tak jsme si řekli
  Pán Bůh ji potrestá,
 • 00:13:46 i když všichni víme,
  že nepotrestá.
 • 00:13:49 Další zkušenosti
  s podnikáním firmy,
 • 00:13:52 v níž byla paní Dvořáková-Blatná
  předsedou představenstva,
 • 00:13:55 mají v obci Trnová.
 • 00:13:58 Z louky na Močidlech v Jílovišti,
  na které by se mělo stavět,
 • 00:14:01 je na ni krásně vidět.
 • 00:14:04 Tohle je takzvaná fontána Trnová,
 • 00:14:08 jak byl nazván velkolepý projekt,
  který nám tady předvedla.
 • 00:14:11 Takže tady měla být fontána?
 • 00:14:14 Tady měl vodotrysk
  osvěžovat okolí.
 • 00:14:18 Já si myslím, že v určitém roce
  začala jakási krize.
 • 00:14:21 Prostě se začalo méně stavět,
 • 00:14:25 ale k čemu jsme se zavázali,
  to jsme také skončili.
 • 00:14:28 Vraťme se z rozestavěné Trnové
  zpátky na Jíloviště.
 • 00:14:32 Když zde paní Dvořáková
  kupovala zemědělskou půdu,
 • 00:14:35 zaplatila za ni 73 korun
  za metr čtvereční.
 • 00:14:39 Pokud se podaří firmě La Sabana
  změnit územní plán,
 • 00:14:42 mohl by se podle paní Dvořákové
 • 00:14:45 metr čtvereční prodávat
  nejméně za 4 000 Kč.
 • 00:14:48 Zájem firmy je jasný,
  chce prostě vydělat.
 • 00:14:51 O tom, zda se její záměry
  zrealizují,
 • 00:14:53 rozhodnou občané v referendu
  v říjnu letošního roku.
 • 00:14:56 Jen zatím není jasné,
  na jaké otázky budou odpovídat.
 • 00:15:00 Odpůrci výstavby totiž
  zažalovali obec za to,
 • 00:15:03 že nerespektovala jejich žádost.
 • 00:15:08 Zastupitelstvo za peníze obce
  se bude soudit s vlastními občany,
 • 00:15:11 kteří je do těch funkcí zvolili.
  A to je prostě rarita.
 • 00:15:16 Bohužel netušil jsem,
 • 00:15:21 že opravdu bude taková reakce
  u části obyvatel,
 • 00:15:24 to jsem fakt teda nečekal,
  to se musím přiznat.
 • 00:15:27 A pořád si ale myslím,
  že pro tu obec,
 • 00:15:31 když se povede postavit takový
  dům, tak fakt to bude mít užitek.
 • 00:15:40 Před rokem zmítaly
  Varnsdorfem etnické vášně.
 • 00:15:44 Demonstrace stovek
  nespokojených občanů
 • 00:15:47 se odehrávaly pod dozorem
  policejních těžkooděnců.
 • 00:15:50 Od té doby se Varnsdorf
 • 00:15:53 v celostátních médiích
  příliš nevyskytuje,
 • 00:15:56 může to tedy vypadat,
  že situace se uklidnila
 • 00:15:59 a romská menšina našla
  s tamními obyvateli společnou řeč.
 • 00:16:02 Ale zdání klame.
 • 00:16:05 Do města v Šluknovském výběžku
  se vypravil David Vondráček
 • 00:16:08 a natočil v něm
  následující reportáž.
 • 00:16:19 Já tady bydlím, bydlím tady
  skoro třicet let
 • 00:16:22 a to, co se teď tady děje,
  je neskutečné,
 • 00:16:25 protože se podporují lidi,
 • 00:16:28 kteří dělají nepořádek,
  křičí, obtěžují.
 • 00:16:32 Naše domy ztratily hodnotu,
  my jsme tady v pasti,
 • 00:16:35 my se odsud nemůžeme
  vystěhovat.
 • 00:16:39 S indickým sociálním pracovníkem
  Kumarem Vischvanathanem
 • 00:16:42 jsem trávil loňský konec léta
  v bouřlivém Varnsdorfu,
 • 00:16:46 kde se demonstrace proti
  zhoršujícímu se občanskému soužití
 • 00:16:50 přelily v protiromské výpady.
 • 00:16:59 Před rokem uzavřeli starosta
  Varnsdorfu Martin Louka
 • 00:17:02 a Kumar Vischvanathan
  gentlemanskou dohodu o tom,
 • 00:17:06 že v průběhu roku bude Kumar
  zajíždět z Ostravy
 • 00:17:09 do Šluknovského výběžku,
 • 00:17:12 aby z časového i zeměpisného
  odstupu posoudil,
 • 00:17:15 jaká je ve Varnsdorfu situace.
 • 00:17:18 Dobrý den.
 • 00:17:21 Město není klidné, není.
 • 00:17:23 Není to, co bych si představoval
  pod pojmem klid.
 • 00:17:31 Časovaná bomba podle všeho
  tiká v Kovářské ulici,
 • 00:17:34 kam se přestěhovala velká část Romů
  z ubytovny.
 • 00:17:37 Jejich nové domovy sousedí
  s vilovou čtvrtí,
 • 00:17:40 kde bydlí střední vrstva
  majority,
 • 00:17:43 jejíž poklidný svět
  se náhle proměnil.
 • 00:17:49 V současné době jsme absolutně
  vymrštěni z téhle společnosti
 • 00:17:53 a jsme odsouzeni k tomu,
  že dožíváme svůj život
 • 00:17:56 někde jakoby v nějakém žaláři,
  protože nic jiného to není.
 • 00:18:01 Ten hluk je tady permanentní.
 • 00:18:04 Je zde 50 dětí,
  s tím musíte počítat!
 • 00:18:07 Tak mi řekněte, poslouchejte mě,
  tak mi řekněte jednu věc.
 • 00:18:11 Proč byly demonstrace?
 • 00:18:14 Proto, aby si lidi z ubytoven
  našli lepší bydlení.
 • 00:18:19 -Není to tak?
  -Já jsem na demonstraci nebyl.
 • 00:18:23 To je jedno.
  Já vám to jenom připomínám.
 • 00:18:26 Když si lidi našli bydlení,
  kde můžou žít,
 • 00:18:29 tak teď se jim zase nelíbí,
  že bydlíme tady, jo?
 • 00:18:32 To máme zase jít na ubytovnu
  a žít tam v té špíně?
 • 00:18:36 Tady byl svatý klid.
 • 00:18:39 A když jsme to koupili my poctiví,
  kteří jsme celý život dřeli,
 • 00:18:42 tak prostě jsme takhle dopadli,
  že byste brečel.
 • 00:18:45 Se na to podívejte,
  vždyť to vidíte.
 • 00:18:48 Odejít, to si pište,
 • 00:18:51 že kdybych na to měla,
  tak bych utíkala s radostí.
 • 00:18:55 To by udělal každý,
  ale na to nemáme.
 • 00:18:58 Kde na to máme vzít?
 • 00:19:01 Vždyť jsme z dělnické třídy,
  jsme obyčejní dělníci.
 • 00:19:04 Byli jsme rádi,
  že jsme si tohle koupili.
 • 00:19:07 Oni vydělávají na těchto lidech.
 • 00:19:10 A jak na nás vydělávají?
  Můžete nám to říct? Čím?
 • 00:19:13 -Já vám do toho ještě skočím.
  -Určitě vás nedotuje.
 • 00:19:16 My jsme rádi,
  že máme kde bydlet.
 • 00:19:19 My jsme 10 let bydleli
  na ubytovně.
 • 00:19:22 Zkusil jste si někdy bydlet
  na ubytovně?
 • 00:19:24 Nikdy jsem nebydlel na ubytovně,
  protože já jsem si...
 • 00:19:27 Tak vidíte, nevíte, o co jde!
  V jedné místnosti žilo sedm lidí!
 • 00:19:30 Záchod a koupelna společná!
  A vám by se to líbilo?
 • 00:19:33 -Ale já vám za to nemůžu, paní.
  -A kdo za to může?
 • 00:19:36 Přestěhovat se do garsonek
  v Kovářské ulici
 • 00:19:39 umožnili lidem z ubytoven
  podnikatelé,
 • 00:19:42 kteří před deseti lety nakoupili
  od města byty, které jak říkají,
 • 00:19:45 normálně tržně pronajímají.
 • 00:19:48 Nehledí prý na etnickou
  příslušnost nebo národnost.
 • 00:19:51 Přiznávají,
  že většina jejich klientů
 • 00:19:54 jsou nezaměstnaní
  na sociálních dávkách,
 • 00:19:56 kteří dostávají od státu
  doplatek na bydlení,
 • 00:19:59 takže mají většinou jistotu,
  že peníze uvidí.
 • 00:20:03 Nájem za garsonku 25 metrů
  je 5 000 Kč,
 • 00:20:06 s elektřinou a službami
  se za vše platí 9 000 Kč.
 • 00:20:09 V panelácích žijí pohromadě lidé
  s byty v osobním vlastnictví
 • 00:20:12 a lidé z ubytovny
  v podnájmech.
 • 00:20:15 Zástupci majority přiznávají,
 • 00:20:17 že kriminalita nijak extrémně
  nenarůstá,
 • 00:20:20 ale permanentní hluk a křik
  se nedá vydržet.
 • 00:20:23 Problém je prý v absolutně
  rozdílném temperamentu
 • 00:20:26 a chápání života vůbec.
 • 00:20:29 Akorát ty vztahy jsou špatné.
 • 00:20:31 Nemůžete nic.
  Když něco řeknete,
 • 00:20:34 dostanete vynadáno
  v horším slova smyslu.
 • 00:20:38 A co se týká třeba bezpečnosti?
 • 00:20:41 Je pravda, že tady chodí
  městská policie, hlídají to tady,
 • 00:20:44 ale to by tady museli být furt.
 • 00:20:47 -A vám se třeba něco ztratilo?
  -Ne, to zase nemůžu říct.
 • 00:20:50 -Spíš je to o komunikaci?
  -Spíš je to o soužití celkově.
 • 00:20:56 Domkáři, kteří si stěžovali
  na hluk, docílili toho,
 • 00:21:00 že byla vydána vyhláška
 • 00:21:02 zakazující sedět před vchody
  do paneláků.
 • 00:21:05 Radnice kvůli tomu dokonce
  zakázala postavit lavičky.
 • 00:21:08 Vy máte svoji zahradu,
  vy máte kde posedět.
 • 00:21:12 Pane, nechte toho!
 • 00:21:15 My jsme si to tady museli
  zaplatit a koupit.
 • 00:21:18 Moje náklady na to,
  abych měl nějakou zahradu,
 • 00:21:21 mimochodem si na ní
  nemůžu posedět, jak vy říkáte.
 • 00:21:24 Vy nemůžete říct jim
  "Nesmíte sedět venku".
 • 00:21:27 -To říká městská vyhláška.
  -Městská vyhláška.
 • 00:21:31 Ale jestli to je velký problém,
  oni mají právo někde sedět.
 • 00:21:34 Ať jdou do toho bytu,
  který mají pronajatý.
 • 00:21:38 Oni můžou sedět tady
  na veřejném prostoru.
 • 00:21:41 Tady nemůžou,
  říká městská vyhláška.
 • 00:21:44 -Vám jde o lavičky?
  -O lavičky taky.
 • 00:21:47 A v čem byl ten problém?
 • 00:21:50 Tak se podívejte,
  co se tady děje.
 • 00:21:52 Pane, já chci chvilku
  klidu na to,
 • 00:21:55 abych druhý den
  mohl jít do práce.
 • 00:21:58 Ale oni potřebují taky.
 • 00:22:01 Oni potřebují taky jít do práce?
  To bych rád viděl! Ať jdou!
 • 00:22:04 Oni taky potřebují být venku
  na veřejném prostoru.
 • 00:22:07 Ale ne 24 hodin denně!
 • 00:22:10 Jsou tady rybníky,
  můžou jít na kačenky.
 • 00:22:13 Tady máte krásné možnosti
  jít na procházku.
 • 00:22:16 Ne, vy nemůžete určit,
  kam oni mají chodit.
 • 00:22:19 A oni můžou určit, jak já
  musím žít? To nemyslíte vážně!
 • 00:22:23 Ani oni nesmí určit vám.
  Vzájemný respekt musí být.
 • 00:22:26 Tam jsou obrovský,
  vzteklý nálady.
 • 00:22:33 -Jeden pán říkal...
  -Jsou na obou stranách.
 • 00:22:36 Jeden pán říkal, jestli tam budou
  lavičky, osobně rozdrtím to.
 • 00:22:39 Lavičky za současného stavu
  jsou možným ohniskem střetu,
 • 00:22:42 bohužel chování lidí,
  kteří tam lavičky obydlují,
 • 00:22:49 v současné době znovu
  přinášejí zvýšení napětí.
 • 00:22:53 Na pískovišti měly být lavičky,
  prvně nám to dovolili,
 • 00:22:57 pak prostě se sjednotili
  s tímhle sousedem,
 • 00:23:00 a on prostě se starostou
  nám to zarazili,
 • 00:23:04 že žádné lavičky tady nebudou,
  tak sedíme po zemi jako prasata.
 • 00:23:09 -Když se tam postaví lavičky,
  tak se zvýší napětí?-Ano.
 • 00:23:12 A z jaké strany?
 • 00:23:15 Ze strany těch nepřizpůsobivých,
  kteří ty lavičky potom obývají.
 • 00:23:18 A kteří tam prostě, bohužel,
  je obývají hlučně,
 • 00:23:22 kteří tam prostě vysedávají,
 • 00:23:25 za noci prostě tam probíhají
  milostné akty.
 • 00:23:29 Kumar se domnívá,
  že zákazem laviček
 • 00:23:32 se jen přilévá olej do ohně
  už dost napjatých vztahů.
 • 00:23:36 Pokouší se zprostředkovat
  setkání všech obyvatel
 • 00:23:39 a hlubší poznání všech lidí
  v konfliktu,
 • 00:23:42 aby se začali více tolerovat.
  Nikdo o to nemá zájem.
 • 00:23:46 Hledí na Kumara,
  jako by spadl z Marsu.
 • 00:23:49 Pro domkáře je indickým
  naivním Don Quijotem.
 • 00:23:53 Ti také říkají o problém soužití.
 • 00:23:56 To znamená, že bychom měli
  nějakým způsobem dohodnout,
 • 00:23:59 aby vyhověli i vám, i jim.
 • 00:24:03 Vždycky když něco vás trápí,
  třeba nějaký smích,
 • 00:24:07 zkusme domluvit, kdo bude
  pro vás takový kontakt,
 • 00:24:11 abyste mohla mluvit s ním,
  ať sjedná nápravu.
 • 00:24:17 -Pomohlo by vám to?
  -To by tady musela být pořád.
 • 00:24:21 -Od rána do večera.
  -Jsou tam ženy, které...
 • 00:24:24 Ne, vy to nechápete.
 • 00:24:27 Tam něco řeknete, a ono to má
  strašně krátkou, jepičí životnost.
 • 00:24:30 Je čas, aby už uchopit ten volant
  už teď, aby to nezřítilo do...
 • 00:24:36 To jsou ti terénní pracovníci.
 • 00:24:39 Ano, ale myslím,
 • 00:24:42 že i zprostředkovat
  takový dialog mezi nimi,
 • 00:24:45 hodně má vliv i vaše osobnost,
  a že pan starosta to zajímá,
 • 00:24:50 je to, vy jste spojovací článek
  mezi všemi.
 • 00:24:56 To jako byste chtěl,
  abychom šli všichni do lesa,
 • 00:25:00 abychom bydleli v lese všichni
  jak zvířata?
 • 00:25:04 Aspoň dobře vědí, že nemáme
  žádné dávky zadarmo, jak si myslí.
 • 00:25:08 -Mně nejde vůbec o žádné dávky.
  Mně jde o...-Soužití.
 • 00:25:12 Ano, během půl roku
  se tady změnilo soužití.
 • 00:25:17 Já myslím, že pan starosta
  dnes je v situaci
 • 00:25:22 jako Malý princ
  od Saint-Exupéry,
 • 00:25:26 který každý den
  jde si číst tu sopku.
 • 00:25:30 On to vnímá, že Kovářská
  je ten malá sopečka,
 • 00:25:33 a jediný, že on musí zvolit teď,
  jestli půjde to osobně,
 • 00:25:37 jak ten Malý princ
  bude to vyčistit,
 • 00:25:41 věnovat tomu problému,
  nebo nechá.
 • 00:25:44 A jestli nechá,
  potom to vybuchne.
 • 00:25:51 František Kupka je ve světě
  nejznámější český malíř.
 • 00:25:55 Ale 50 let se nevědělo,
  kde je vlastně pohřben.
 • 00:25:58 Až před pěti lety našla
  jeho náhrobní desku
 • 00:26:01 dokumentaristka
  Lenka Jaklová.
 • 00:26:04 Kupka leží v podzemí pařížského
  hřbitova Pere-Lachaise.
 • 00:26:07 Od té doby
  se začalo diskutovat,
 • 00:26:10 zda zapadlé místo
  daleko od domova
 • 00:26:12 je pro národního hrdinu
  dost důstojné.
 • 00:26:15 Někteří lidé se domnívají,
 • 00:26:18 že by jeho ostatky měly být
  převezeny na Slavín.
 • 00:26:20 Jaká jsou pro a proti a je
  přestěhování Kupky reálné?
 • 00:26:24 To zjišťovala Stáňa Raupachová.
 • 00:26:44 Já jsem přijela,
  on ležel úplně jak,
 • 00:26:47 a já jsem říkala: "Pane Kupko,
  budete mít velkou výstavu!Ş
 • 00:26:51 A on říkal: "To asi není pravda,
  to není pravda.Ş
 • 00:26:54 Já jsem říkala: "Přísahám.Ş
 • 00:26:57 No, nebyla to pravda,
  ale já jsem si říkala:
 • 00:26:59 "Pán Bůh mi odpustí, že křivě
  přísahám v takovém momentě.Ş
 • 00:27:05 A teď on mně chtěl něco říct
  a říká: "Děkuju, děkuju, děkuju.Ş
 • 00:27:11 Trošku jsem ho nazvedla a on říká:
  "Vy jste můj život.Ş A umřel.
 • 00:27:19 Pařížský hřbitov Pere-Lachaise.
 • 00:27:21 Prestižní místo, kde spočívá
  řada osobností,
 • 00:27:24 třeba Oscar Wilde, Frederic Chopin
  nebo Jim Morrison.
 • 00:27:27 Urna s popelem Františka Kupky
 • 00:27:30 je ale hluboko v podzemí
  krásného hřbitova,
 • 00:27:33 ztracena v katakombách kolumbária
  mezi tisíci dalších uren.
 • 00:27:37 Nápis na desce pouze
  stroze informuje:
 • 00:27:40 François Kupka,
  nositel Řádu Čestné legie.
 • 00:27:45 Kupka je asi
  tím nejsvětovějším,
 • 00:27:49 rozhodně světově nejznámějším
  výtvarným umělcem,
 • 00:27:52 možná umělcem vůbec.
 • 00:27:55 Ve všech monografiích
  je zmiňován jako pionýr,
 • 00:27:58 zakladatel moderní malby.
 • 00:28:01 Tím, že on skutečně celý život
  žil ve Francii,
 • 00:28:04 možná ani spousta lidí
  světových neví,
 • 00:28:07 že on nebyl Francouz,
  že to byl Čech.
 • 00:28:13 František Kupka ve svém životě
  prožil několik zásadních etap.
 • 00:28:17 Mezi jednu z nejzásadnějších
  patří jeho působení
 • 00:28:21 v československém zahraničním
  vojsku ve Francii,
 • 00:28:24 ve francouzských legiích.
 • 00:28:30 Kupka ve svých 43 letech
  dobrovolně narukoval,
 • 00:28:33 aby podpořil vznik
  Československé republiky.
 • 00:28:36 Byl přidělen k rotě Nazdar,
  dosáhl hodnosti kapitána
 • 00:28:39 a byl vyznamenán
  Řádem rytíře Čestné legie.
 • 00:28:42 Po vzniku Československé
  republiky se vrátil do vlasti,
 • 00:28:45 kde byl zaměstnancem
  ministerstva národní obrany.
 • 00:28:48 Jako šéf výtvarné skupiny
  tehdejšího památníku odboje
 • 00:28:52 vytvářel symboliku budoucího
  Československa,
 • 00:28:55 jako uniformy, vlajky
  či medaile.
 • 00:28:58 Jím navržený Řád Zlaté lípy
 • 00:29:01 je nejvyšším vyznamenáním
  ministerstva obrany.
 • 00:29:04 V kolumbáriu pařížského
  hřbitova
 • 00:29:07 ležela urna s Kupkovým popelem
  nepovšimnuta 50 let.
 • 00:29:10 Před pěti lety byla objevena
  díky usilovnému pátrání
 • 00:29:13 dokumentaristky Lenky Jaklové
  a její dcery Barbory.
 • 00:29:18 Předpokládaly jsme, že bude uveden
  na seznamu slavných osobností
 • 00:29:21 a že bude pohřben v hrobě,
  ani jedno nebylo pravdou.
 • 00:29:24 Kupka není uveden
  na seznamu
 • 00:29:27 a posléze jsme zjistily
  až od paní Medy Mládkové,
 • 00:29:30 že byl pohřben žehem.
 • 00:29:32 Oni byli svobodní zednáři,
 • 00:29:35 takže paní Kupková si nepřála,
  aby někdo přišel na pohřeb.
 • 00:29:38 Já jsem natrhala, myslím,
  že to byly karafiáty,
 • 00:29:44 červenobílé, tajně,
  dala jsem je na tu rakev,
 • 00:29:47 to byla jenom bedna.
  A napsala jsem na to:
 • 00:29:50 OOd těch, kteří za vámi nemůžou
  přijít z naší republiky."
 • 00:29:55 Mé dceři se podařilo v archivu
  v Puteaux najít listinu
 • 00:29:58 s číslem schránky, kde byla urna
  Františka Kupky uložena,
 • 00:30:02 ale to číslo neodpovídalo.
 • 00:30:05 Pátrání po urně v této chvíli
  už téměř skončilo,
 • 00:30:07 protože Kupka neměl v přímé linii
  dědice a dalo se předpokládat,
 • 00:30:10 že nikdo za uložení neplatil,
  a popel byl proto rozptýlen.
 • 00:30:15 Já jsem poté navštívila Paříž,
 • 00:30:19 sešly jsme se s mojí dcerou
  s místostarostkou Puteaux
 • 00:30:22 a našly urnu pod jiným číslem.
 • 00:30:25 Je to, pokud si dobře pamatuji,
  číslo 22 696.
 • 00:30:31 František Kupka zemřel
  jako československý občan,
 • 00:30:34 František Kupka zemřel
  jako československý voják
 • 00:30:37 a František Kupka si zaslouží
  být pochován na jiném místě
 • 00:30:41 než v podzemí pod krematoriem
  na Pere-Lachaise.
 • 00:30:46 Od nalezení urny začala
  Lenka Jaklová bojovat
 • 00:30:50 za přemístění popela Františka
  Kupky do České republiky.
 • 00:30:53 Jako nejvhodnější místo
  k uložení
 • 00:30:56 vybrali příznivci Kupkova
  převozu Slavín.
 • 00:30:59 Převezení urny podpořili
  Meda Mládková,
 • 00:31:02 město Opočno,
  kde se Kupka narodil,
 • 00:31:05 ministr zahraničí
  Karel Schwarzenberg
 • 00:31:08 či kardinál Dominik Duka.
 • 00:31:10 Ministerstvo kultury se seznámilo
  s tímto projektem
 • 00:31:16 a bývalý ministr kultury
  Jiří Besser se rozhodl
 • 00:31:19 poskytnout tomuto projektu
  záštitu.
 • 00:31:22 Odborné posudky, zda popel
  Františka Kupky převézt,
 • 00:31:25 pro ministerstvo vypracovaly
 • 00:31:28 Akademie výtvarných umění
  a Uměleckohistorická společnost.
 • 00:31:33 Návrat Františka Kupky
  zpět na rodnou hroudu
 • 00:31:36 by byl skutečně aktem
  uznání jeho významu,
 • 00:31:40 uznáním jeho zásluh,
  poděkováním.
 • 00:31:47 Já si myslím, že bychom měli
  respektovat místo,
 • 00:31:50 které si vybral,
  a nevidím důvod,
 • 00:31:53 proč by se z nejslavnějšího
  hřbitova v Paříži, kde je,
 • 00:31:56 kde jsou významné osobnosti,
 • 00:31:59 kde ve stejném kolumbáriu
  jako Kupka,
 • 00:32:02 je Max Ernst a další
  významné osobnosti,
 • 00:32:05 proč bychom toto místo
  najednou měli prohlašovat
 • 00:32:08 za nedůstojné Františka Kupky
  a převážet ho zpátky.
 • 00:32:11 Někteří kunsthistorici
  vycházejí z toho,
 • 00:32:14 že František Kupka
  v Československu
 • 00:32:17 nenašel pochopení pro svá díla,
  ale ve Francii se cítil dobře.
 • 00:32:20 Po první světové válce
  byl jmenován
 • 00:32:23 speciálním dekretem
  prezidenta Masaryka
 • 00:32:26 profesorem na Akademii
  výtvarných umění v Praze.
 • 00:32:29 Tehdejší profesorský sbor
  ho ale mezi sebe nechtěl.
 • 00:32:32 Kupka byl proto pověřen
  vedením
 • 00:32:34 ilustrátorské školy
  se sídlem v Paříži,
 • 00:32:37 kde vyučoval
  české stipendisty.
 • 00:32:40 Za to pobíral plat
  v českých korunách,
 • 00:32:43 později i důchod
  od československého státu.
 • 00:32:46 V Paříži už zůstal.
 • 00:32:49 On nikdy neprojevil přání,
  aby se vrátil do své vlasti.
 • 00:32:52 Naopak už od začátku století,
  ještě v mládí, už deklaroval,
 • 00:32:55 že se stále víc cítí Francouzem
 • 00:32:57 a byl zakotven do toho
  francouzského prostředí.
 • 00:33:02 Na tom, že se z něj stal
  tak významný malíř,
 • 00:33:05 má lví podíl to,
  že žil v Paříži.
 • 00:33:08 A není důvod najednou teď
  si ho jaksi znovu vést domů
 • 00:33:11 na náš nějaký malý hřbitov,
 • 00:33:14 když je na tak významném místě,
  kam patří.
 • 00:33:17 S uložením Františka Kupky
  na Slavíně
 • 00:33:20 souhlasí i spolek Svatobor,
  který a pečuje o památku
 • 00:33:22 zemřelých osobností
  české kultury.
 • 00:33:25 Kupka by nebyl první,
 • 00:33:28 jehož ostatky by byly
  na Slavín převezeny.
 • 00:33:33 Poslední pohřbený do Slavína
  byl Rafael Kubelík,
 • 00:33:36 který spočinul v kobce
  společně se svým otcem,
 • 00:33:39 a po něm je zde Oskar Nedbal
  jako člen Českého kvarteta,
 • 00:33:43 který byl přenesen ze zrušeného
  hřbitova v zahraničí.
 • 00:33:46 A právě v sousedství
  dirigenta Oskara Nedbala
 • 00:33:50 je na Slavíně volná
  poslední hrobka,
 • 00:33:52 určená pro šest až osm uren.
 • 00:33:55 Zde by mohl František Kupka
  spočinout.
 • 00:33:58 Zda se tak vůbec stane,
  ale není jasné.
 • 00:34:01 Ministerstvo kultury
  si zatím jen vyžádalo
 • 00:34:04 od francouzské strany
  informace,
 • 00:34:07 jaké doklady by byly zapotřebí
  k převozu urny.
 • 00:34:10 Je nutné například předložit
  rodokmen Františka Kupky
 • 00:34:13 či zjistit, zda nezanechal
  nějakou poslední vůli,
 • 00:34:16 která hovoří o jeho přání,
  kde chce být pohřben.
 • 00:34:19 Tyto dokumenty zatím
  shromážděny nejsou
 • 00:34:23 a není záležitostí ministerstva
  kultury v tuto chvíli,
 • 00:34:26 aby tyto dokumenty,
  toto pátrání podnikalo.
 • 00:34:31 Naším programem kulturním
  by mělo být,
 • 00:34:34 abychom stále silněji
  uplatňovali
 • 00:34:37 tu jeho mezinárodní pozici
  v moderním světovém umění
 • 00:34:41 a abychom stále znovu
  upozorňovali na to,
 • 00:34:44 že patří do světového kontextu.
 • 00:34:47 Když si ho převezeme
  na český Slavín,
 • 00:34:50 tak si z něj uděláme
  svého lokálního hrdinu,
 • 00:34:52 ale hřbitov Pere-Leachaise,
  kde on teď je pohřben,
 • 00:34:56 to je vlastně světový Slavín.
 • 00:34:58 Takže myslíte, že bychom
  Kupkovu světovost umenšili,
 • 00:35:02 kdybychom převezli jeho ostatky
  55 let po jeho smrti?
 • 00:35:05 Já si myslím, že ano,
 • 00:35:09 protože o místo ve světovém
  kontextu se stále bojuje.
 • 00:35:12 Jako možnost historici umění
  navrhují
 • 00:35:16 koupit hrob na Pere-Lachaise.
 • 00:35:20 Já se bojím jedné věci.
 • 00:35:23 Já si myslím, že na pařížském
  pohřebišti šance,
 • 00:35:26 aby tam dostal skutečně nějaký
  významný samostatný hrob,
 • 00:35:29 třeba s nějakou i jako výzdobou
  nebo sochou, je téměř nereálná.
 • 00:35:34 A bylo by to strašně drahé,
  komplikované
 • 00:35:38 a podle mě i protismyslné.
 • 00:35:42 Nemáme k dispozici onen
  celospolečenský konsensus,
 • 00:35:45 konsenzus na úrovni státu,
  který by jednoznačně řekl,
 • 00:35:48 že ministerstvo kultury má konat
  některé zcela konkrétní kroky
 • 00:35:52 ve smyslu přenesení ostatků
  Františka Kupky.
 • 00:35:58 Myslím, že by bylo nejvyšší ctí
  Armády České republiky,
 • 00:36:01 resortu ministerstva obrany,
 • 00:36:04 abychom ostatky
  do vlasti přepravili.
 • 00:36:09 Ať už to dopadne jakkoli,
 • 00:36:12 buď bude František Kupka
  převezen na Slavín,
 • 00:36:15 nebo mu bude věnována pozornost,
  jaká mu právem náleží,
 • 00:36:18 na francouzské straně,
  na hřbitově Pere-Lachaise,
 • 00:36:21 obě možnosti budou lepší,
  než je tato:
 • 00:36:25 Anonymní Kupka, malíř kosmu,
  pohřben v katakombách.
 • 00:36:28 To je ta nejhorší
  ze všech špatných možností.
 • 00:36:34 Reportéři ČT dnes končí,
  ale na nové už je zaděláno.
 • 00:36:38 Tak na nás za týden
  nezapomeňte.
 • 00:36:41 Na shledanou a hezké dny,
  pokud možno.
 • 00:36:46 Skryté titulky Blažena Stráníková
  Česká televize 2012

Související