iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
15. 11. 2010
20:40 na ČT1

1 2 3 4 5

71 hlasů
21826
zhlédnutí

Reportéři ČT

Pozemková transakce vedle parku Parukářka — Hotel Labská bouda na odstřel — Poválečný vnitřní odsun

37 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Reportéři ČT

 • 00:00:24 Vedle Parukářky v Praze
  se má stavět.
 • 00:00:28 Ostrůvek zeleně
  v širším centru města
 • 00:00:30 je ohrožen
  podezřelou transakcí.
 • 00:00:35 Labská bouda na odstřel?
 • 00:00:38 Betonový monument
  má zmizet ze svahů Krkonoš,
 • 00:00:41 ale mezi architekty tento plán
  moc příznivců nemá.
 • 00:00:45 Rozhodnout se má
  do konce roku.
 • 00:00:49 Maďar a Němka
  museli odejít z domova
 • 00:00:52 a otročit na českém statku.
 • 00:00:55 Říkalo se tomu vnitřní odsun.
 • 00:00:58 Ale láska vyléčila
  poválečné křivdy.
 • 00:01:03 Taková témata
  budeme dnes vysílat.
 • 00:01:05 Máme pro vás
  nové kauzy a reportáže.
 • 00:01:08 Vítejte a dobrý večer.
 • 00:01:12 Jak se dá zbohatnout
  na pozemcích v Praze, už víme.
 • 00:01:15 Je k tomu potřeba dosáhnout
  jediné věci,
 • 00:01:18 která je ale pro normálního
  smrtelníka nedostupná:
 • 00:01:22 změny územního plánu.
 • 00:01:25 Na dobré cestě
  k obchodu století
 • 00:01:28 je jakási firma Ortenaria
  s anonymními vlastníky,
 • 00:01:31 která získala pozemky
  v Praze 3.
 • 00:01:34 Ty se z rekreační zóny
  teď mohou s požehnáním úřadů
 • 00:01:37 změnit na stavební parcely.
 • 00:01:39 Problém je, že ve firmě Ortenaria
  působí dobrý známý radního,
 • 00:01:43 který o návrhu rozhodoval.
  Nabízí se tedy otázka,
 • 00:01:46 zda radní nejednal v zájmu
  spíš osobním než obecném.
 • 00:01:49 Více Lucie Sehnalová.
 • 00:01:52 Pozemek, který je určen
  k rekreačním účelům,
 • 00:01:56 a zažádáte o změnu
  územního plánu,
 • 00:01:59 to znamená, aby to byl pozemek
  stavební, aby se tam dalo stavět,
 • 00:02:02 to je přání každého majitele,
 • 00:02:05 a to zhodnocení je
  minimálně desetinásobné.
 • 00:02:08 A takové sny
  se skutečně mohou plnit.
 • 00:02:11 Něco o tom vědí lidé
  z akciové společnosti Ortenaria,
 • 00:02:14 která loni získala pozemky
 • 00:02:17 v těsné blízkosti parku
  Parukářka v Praze 3.
 • 00:02:20 A teď ke sladkému probuzení
  chybí už jen poslední krok,
 • 00:02:23 a sice schválení
  územního plánu
 • 00:02:27 zastupitelstvem
  na pražském magistrátu.
 • 00:02:30 Souhlasné stanovisko
  od Městské části Prahy 3 už mají.
 • 00:02:35 Já si myslím, že pod Parukářkou
  by se už dál stavět nemělo,
 • 00:02:38 protože to je plocha, která byla
  určena pro rekreaci Pražanů,
 • 00:02:41 a takových ploch je
  zejména v centru města málo.
 • 00:02:45 Zvláštní osud tyto pozemky
  provází už od roku 2001,
 • 00:02:48 kdy je Městská část Prahy 3
  pronajala na 77 let
 • 00:02:51 developerské společnosti
  Central Park Praha.
 • 00:02:54 Ta tu stavěla obytné domy
 • 00:02:57 a slíbila vybudovat
  sportovně rekreační areál.
 • 00:03:00 Jenže zatímco bytový komplex
  v sousedství rostl,
 • 00:03:03 pozemky ležely ladem
  a areál se zdál v nedohlednu.
 • 00:03:06 Právě v té době
  se zřejmě zrodil plán,
 • 00:03:09 jak na těchto lukrativních
  pozemcích vybudovat
 • 00:03:12 další developerský projekt,
 • 00:03:15 a vydělat tak desítky,
  možná stovky milionů korun.
 • 00:03:18 A to přesto, že územní plán zde
  v té době počítal se zónou oddechu.
 • 00:03:22 Zájem developerů o pozemky
  v širším centru Prahy je velký.
 • 00:03:26 I z toho důvodu jejich apel
  na koupi pozemků bývá silný.
 • 00:03:30 Další podivná transakce s těmito
  pozemky přišla v roce 2006.
 • 00:03:33 Městská část Prahy 3
  a Central Park
 • 00:03:36 se domluvily
  na směně pozemků.
 • 00:03:39 Zatímco Městská část Praha 3
  získala 4 500 m2 pozemků
 • 00:03:43 označených zejména
  jako jiná plocha,
 • 00:03:46 Central Park a TJ Sokol Žižkov
  od Prahy 3 získaly 37 000 m2
 • 00:03:51 již zmíněných pozemků
  určených pro rekreaci.
 • 00:03:55 Tady ten trojúhelníček
  následně s tím pásem
 • 00:04:00 je víceméně takhle odzadu
  pás parkovacího stání,
 • 00:04:03 až co ukazuju rukou,
  k tomu stromu,
 • 00:04:06 to je první díl
  těch vyznačených pozemků.
 • 00:04:09 Je to adekvátní směna?
 • 00:04:12 Podle mého názoru
  to adekvátní směna není.
 • 00:04:16 Pokud by se ty pozemky směňovaly
  tak, aby to bylo správně,
 • 00:04:19 tak by se mělo 100 metrů směnit
  za 100 metrů jiné plochy.
 • 00:04:24 Starostka
  Milena Kozumplíková,
 • 00:04:27 která je podepsána
  pod smlouvou o směně,
 • 00:04:30 se na kameru odmítla
  vyjádřit s tím,
 • 00:04:33 že pozemky v kompetenci
  nikdy neměla,
 • 00:04:35 a odkázala nás
  na místostarosty.
 • 00:04:38 Ani na jednoho z nich
  jsme však štěstí neměli,
 • 00:04:41 ačkoli jsme na radnici
  byli třikrát.
 • 00:04:44 Více nás ale zajímal postoj členů
  výboru pro územní rozvoj,
 • 00:04:47 konkrétně tehdejšího radního
  Městské části Praha 3 Pavla Hurdy.
 • 00:04:51 Ten totiž o těchto pozemcích
  ve výboru rozhodoval i později.
 • 00:04:54 A znovu velmi neobvykle.
 • 00:04:57 Teď ale ještě zůstaňme
  u směny z roku 2006.
 • 00:05:00 Je i běžná praxe, že se smění
  37 000 m2 pozemků za 4 500 m2?
 • 00:05:06 Tak to nevím, já vám
  tahle přesná čísla neřeknu.
 • 00:05:09 Samozřejmě pokud je to
  odůvodněné, tak proč ne.
 • 00:05:15 Výměry, které městská část vyměnila
  se soukromým subjektem,
 • 00:05:18 jsou nesrovnatelné.
 • 00:05:23 Oni nám nabídli, že nám postaví
  kolem 120 parkovacích míst.
 • 00:05:26 To samozřejmě
  jsme potřebovali,
 • 00:05:30 aby měli kde parkovat
  návštěvníci
 • 00:05:33 a lidi, kteří přijedou
  do Olšanské 7.
 • 00:05:36 To, že vůbec vznikla situace,
 • 00:05:41 kdy městská část
  potřebuje doplňovat
 • 00:05:44 parkovací plochy vedle projektů
  developerských, je nestandard,
 • 00:05:47 protože už v projektu mělo být
  na parkovací plochy pamatováno.
 • 00:05:50 Central Park Praha se majetkově
  vypořádal s TJ Sokol Žižkov
 • 00:05:53 a zbylo mu 28 000 m2 pozemků.
 • 00:05:56 Vše nasvědčuje tomu,
  že s takto výhodnou transakcí
 • 00:05:59 developerovi pomáhal někdo,
  kdo má dobré kontakty na radnici.
 • 00:06:03 Tímto člověkem mohl být
  Luboš Havel ze ZP Holdingu.
 • 00:06:07 Podniká s radním
  Pavlem Hurdou.
 • 00:06:10 Jaký vztah máte vy
  k panu magistru Havlovi?
 • 00:06:15 -Myslíte k panu magistru
  Luboši Havlovi?-Ano.
 • 00:06:18 Kladný. Znám ho, dobře.
 • 00:06:21 Chtěla jsem se zeptat, jaké vztahy
  máte na městské části Prahy 3.
 • 00:06:26 Samozřejmě nějaké vztahy
  na Praze 3 musíme mít,
 • 00:06:29 protože tam jednáme
  o tom projektu,
 • 00:06:32 a to jsou vztahy
  zcela oficiální.
 • 00:06:35 Podávali jsme tam
  nějaké žádosti
 • 00:06:38 a snažíme se tam prosadit
  nějaký projekt.
 • 00:06:41 To je asi všechno,
  co k tomu můžu říct.
 • 00:06:44 Jste s ním v nějaké firmě?
 • 00:06:48 Znám se s ním, jsem s ním
  ve firmě Tricholoma,
 • 00:06:51 což je firma,
  kterou jsme založili
 • 00:06:54 pro vybudování
  komunitního centra Romů.
 • 00:06:57 Nevíme, do jaké míry a zda vůbec
  společnost Tricholoma pomáhá Romům.
 • 00:07:01 V obchodním rejstříku
  má ale jako předmět činnosti
 • 00:07:04 pronájem nemovitostí,
  bytů a nebytových prostor.
 • 00:07:06 A proč si myslíme,
 • 00:07:09 že Central Parku Praha
  s výměnou pozemků od radnice
 • 00:07:13 pomáhal právě Luboš Havel
  ze společnosti ZP Holding?
 • 00:07:16 Existuje totiž darovací smlouva,
  podle které Central Park Praha
 • 00:07:19 chtěl třetinu svých výhodně
  získaných pozemků
 • 00:07:22 bezúplatně převést na Havlovu
  společnost ZP Holding.
 • 00:07:25 Na základě čeho měla
  vaše firma dostat ty pozemky?
 • 00:07:31 V tuhle chvíli nemůžu nic říct,
  protože jsem vázán mlčenlivostí,
 • 00:07:34 to bych musel mít souhlas
  společnosti Central Park,
 • 00:07:37 abych vám k tomu mohl
  něco dalšího říct.
 • 00:07:40 Bylo to v rámci
  celého projektu,
 • 00:07:43 byly tam další vazby a záměry,
  které s tím souvisejí.
 • 00:07:46 Podle našeho zdroje,
  který nechce být jmenován,
 • 00:07:49 mohlo jít o provizi
  za zprostředkování směny
 • 00:07:52 na radnici
  Městské části Prahy 3.
 • 00:07:55 Jeho vyjádření máme natočené
  skrytou kamerou.
 • 00:07:57 I když darovací smlouva
  byla o měsíc později zrušena
 • 00:08:00 a darování pozemků
  se nekonalo,
 • 00:08:03 na podezřelosti transakce
  to nic nemění.
 • 00:08:06 O tři měsíce později
  se totiž objevil
 • 00:08:09 nový, respektive staronový zájemce
  o pozemky, společnost Ortenaria.
 • 00:08:12 Členem jejího představenstva
  je právě Luboš Havel.
 • 00:08:15 Central Park Praha nakonec
  Ortenarii část pozemků prodal.
 • 00:08:20 Ovšem za cenu, jaká odpovídá
  hodnotě rekreační plochy.
 • 00:08:26 Nové vedení se seznamuje
  s tou situací,
 • 00:08:29 respektive s historií projektu,
 • 00:08:32 a nemůžu říci, jak hodnotí
  transakci, na kterou se ptáte.
 • 00:08:36 Ortenaria už 24 dní
  po podpisu kupní smlouvy,
 • 00:08:40 tedy ve chvíli, kdy ještě
  na katastru nemovitostí
 • 00:08:43 nebyla zapsána jako vlastník,
 • 00:08:47 začala pracovat na zhodnocení
  svých pozemků.
 • 00:08:50 Výbor pro územní rozvoj
  Městské části Prahy 3,
 • 00:08:53 kde sedí i radní Hurda,
 • 00:08:56 Ortenaria požádala
  o souhlasné stanovisko
 • 00:08:59 se změnou rekreačních ploch
  na pozemky stavební.
 • 00:09:02 Upozornil jste výbor pro územní
  rozvoj, že jste spolu ve firmě?
 • 00:09:07 Já jsem to v té chvíli nevěděl.
  V našich dokumentech není napsáno,
 • 00:09:10 kdo je vlastníkem firem
  nebo kdo za nimi stojí.
 • 00:09:13 To se nepředkládá takhle.
 • 00:09:16 Takže jestli tam byl nebo nebyl
  magistr Havel, je mi lhostejné.
 • 00:09:19 Důležité je, že jsem rozhodoval
  tak, jak bych rozhodoval,
 • 00:09:22 i kdyby tam magistr Havel
  byl nebo nebyl.
 • 00:09:25 -Nepřipadá vám to jako
  střet zájmů?-Určitě ne.
 • 00:09:28 Kolik by Ortenaria
  mohla vydělat,
 • 00:09:31 pokud by ke změně územního plánu
  nakonec opravdu došlo?
 • 00:09:37 Když budeme brát celkovou výměru
  těch pozemků,
 • 00:09:40 30 000 m2 krát dle cenové mapy
  5 000 Kč za 1 m2,
 • 00:09:43 tak výnosově jsme
  na 150 milionech Kč
 • 00:09:47 při okamžitém, rychlém prodeji.
 • 00:09:50 Společnost Ortenaria nejenže
  oficiálně nebyla zapsána
 • 00:09:54 jako vlastník na katastru, ale
  nepředložila urbanistickou studii,
 • 00:09:57 pouze čtyřstránkovou žádost.
 • 00:10:00 Podle té by pozemky určené
  pro rekreaci a sport
 • 00:10:04 v budoucnu ráda zastavěla ze 60 %,
  a to patnáctipatrovými budovami.
 • 00:10:08 Pokud by to vyšlo,
  výnos bude obrovský.
 • 00:10:12 Při minimálním zisku
  10 000 Kč za 1 m2
 • 00:10:17 jsme na 120 milionech Kč
  naa jednom patře
 • 00:10:20 a následně to bude záviset
  na tom, kolik pater tady bude.
 • 00:10:23 Jestliže by jich tady bylo 15,
  tak je to 120 x 15,
 • 00:10:27 což je přes jednu a půl
  miliardy korun.
 • 00:10:30 Vám stačí takováhle žádost,
  tady ji máte před sebou,
 • 00:10:34 o změně územního plánu?
 • 00:10:36 Ano.
 • 00:10:39 Kde není nakresleno, co tam bude,
  jak to bude velké?
 • 00:10:42 -Vám to stačí?
  -Ano.
 • 00:10:46 To je to, co přesně potřebujete
  k územnímu plánu.
 • 00:10:49 Tam potřebujete vidět, jak vypadá
  barva, jaký bude mít koeficient.
 • 00:10:52 Studie by měla být
  nedílnou součástí
 • 00:10:55 každého schvalovacího procesu
 • 00:10:58 funkčního využití
  jakékoliv plochy.
 • 00:11:01 Bez této studie by obec nebo rada
  města, obce neměla ani jednat.
 • 00:11:07 Je běžné, že se rozhoduje
  bez urbanistické studie,
 • 00:11:10 protože v době,
  kdy se ty změny žádají,
 • 00:11:13 tak většinou developeři
  ani ty studie nedělají,
 • 00:11:15 protože co když se jim to
  nepovede.
 • 00:11:18 Z jakého důvodu nejdřív
  nebyly urbanistické plány
 • 00:11:21 a pak až souhlasné
  stanovisko?
 • 00:11:26 Z hlediska termínů změn
  v územním plánu
 • 00:11:29 on dodával tuto žádost
  na poslední chvíli.
 • 00:11:31 To je velmi zvláštní argument,
 • 00:11:35 protože kdyby podal tu žádost
  někdo jiný,
 • 00:11:38 tak by věděli, co s tím udělat.
 • 00:11:41 Prostě by to neprojednali,
  protože nemají dostatek podkladů,
 • 00:11:44 a řekli by tomu žadateli,
  že se má přihlásit příště.
 • 00:11:47 Svědčí to o tom, že investor má
  dobré vztahy s městskou částí.
 • 00:11:51 To znamená, že dopředu ví,
  jak celá situace dopadne,
 • 00:11:54 a tento schvalovací proces
  je jen nutná administrativa,
 • 00:11:57 aby se podnikatelský záměr
  mohl uskutečnit.
 • 00:12:00 A skutečně.
  Výbor pro územní rozvoj neváhal.
 • 00:12:02 Třemi hlasy ODS proti
  dvěma hlasům ČSSD
 • 00:12:05 ještě na témže zasedání
  žádost odsouhlasil.
 • 00:12:09 Dlouho schvalování netrvalo
  ani radě Městské části Prahy 3.
 • 00:12:12 Ta rozhodla stejně
  hned následující den.
 • 00:12:15 Souhlasné stanovisko jsme dali,
 • 00:12:18 protože samozřejmě je potřeba
  dotvořit to území.
 • 00:12:21 Pokud jste se tam byli podívat,
 • 00:12:25 tady končí někde Central Park,
  kde je to velmi hezky udělané
 • 00:12:29 a prostě je to
  hezké místo pro život.
 • 00:12:31 A najednou je obrovské baženiště.
 • 00:12:34 Kdoto bude chtít dostavět,
  dostane od nás souhlas.
 • 00:12:37 Jenže Luboš Havel ze společnosti
  Ortenaria není kdokoli.
 • 00:12:40 Alespoň pro Pavla Hurdu ne.
 • 00:12:45 Pan radní Hurda s vlastníky
  společnosti Ortenaria
 • 00:12:48 figuruje v jiných společnostech,
 • 00:12:51 přičemž všechny tyto společnosti
  jsou zároveň anonymní,
 • 00:12:54 to znamená, neznáme
  jejich skutečné vlastníky.
 • 00:12:57 Nevíme tedy přesně,
  kdo za celým projektem stojí.
 • 00:13:02 Je pravděpodobné, že radní Hurda
  jednal ve střetu zájmů,
 • 00:13:05 když se tato věc
  ve výboru projednávala.
 • 00:13:10 Co byste považoval za střet zájmů,
  když tohle není střet zájmů?
 • 00:13:16 -To, co určuje zákon.
  -To znamená?
 • 00:13:18 Já vám ho nebudu citovat,
  já si ho zpaměti nepamatuju,
 • 00:13:22 ale určitě to není to,
  že když někdo, koho znám,
 • 00:13:25 si dá o něco žádost.
  Tak já to zablokuju?
 • 00:13:29 To určitě není střet zájmů.
 • 00:13:31 Možná si skutečně Pavel Hurda
  nebyl vědom,
 • 00:13:34 že ve společnosti Ortenaria
  je jeho známý Luboš Havel.
 • 00:13:37 Čeho si ale všimnout mohl,
 • 00:13:39 je to, že společnost Ortenaria
  sídlí na stejné adrese
 • 00:13:43 jako Poděbradská basketbalová,
  ve které je Hurda i Luboš Havel.
 • 00:13:46 Zajímalo nás, kde tyto společnosti
  mají sídlo.
 • 00:13:50 Nevím, že by sídlo v našem domě
  měla nějaká takováhle společnost.
 • 00:13:55 Radní Prahy 3 tedy souhlasili
 • 00:13:58 se změnou rekreačních pozemků
  na stavební parcely,
 • 00:14:01 i když o ni požádala společnost
  bez oficiálního sídla.
 • 00:14:05 K mnohamilionovém zhodnocení
  pozemků
 • 00:14:07 jí tak už chybí poslední krok,
 • 00:14:10 schválení územního plánu
  zastupitelstvem magistrátu.
 • 00:14:13 Samozřejmě bude záležet na tom,
  kdo Praze povládne,
 • 00:14:18 jaká bude sestava politická,
  vedení města a tak dále.
 • 00:14:21 Nicméně samozřejmě rada
  může takovou věc doporučit,
 • 00:14:24 ale definitivní slovo
  mají všichni zastupitelé.
 • 00:14:27 Ti budou hlasovat a pak můžou
  říct, tak tohle nechceme.
 • 00:14:33 Jak budete hlasovat?
 • 00:14:35 Aby to území se změnilo tak,
  jak jsme hlasovali na Praze 3.
 • 00:14:41 Byl bych rád, aby tam bylo
  obytné území, ano.
 • 00:14:43 Doufám, že zastupitelé
  budou rozumní
 • 00:14:46 a že uchrání jednu
  z posledních zelených ploch,
 • 00:14:49 která na území Městské části
  Praha 3 ještě vůbec je,
 • 00:14:53 a napraví tak pochybení
  svých kolegů na místní radnici.
 • 00:14:59 Líbí se vám Labská bouda?
 • 00:15:02 Je to nepřehlédnutelný
  betonový hotel,
 • 00:15:05 který ční těsně pod vrcholkem
  Zlatého návrší v Krkonoších.
 • 00:15:08 Stojí tu už 35 let a má punc
  komunistického monumentu.
 • 00:15:13 Proto by jej představitelé
  Krkonošského národního parku
 • 00:15:16 rádi srovnali se zemí. To by ale
  stálo skoro 100 milionů korun.
 • 00:15:20 Architekti to navíc
  tak ostře nevidí
 • 00:15:24 a spíš by navrhovali nějakou
  levnější omlazovací kůru.
 • 00:15:27 Den v opuštěném hotelu strávil
  David Macháček
 • 00:15:30 a natočil o něm reportáž.
 • 00:15:51 My jsme Labskou boudu
  koupili v roce 1996
 • 00:15:54 v rámci velké privatizace.
 • 00:15:58 Bylo to okolo 100 milionů.
 • 00:16:05 V podstatě jsme chtěli
  Labskou boudu provozovat.
 • 00:16:09 Zdála se nám jako objekt zajímavá.
 • 00:16:13 Před 35 lety,
  kdy byla slavnostně otevřena,
 • 00:16:16 to na Labské boudě opravdu žilo.
 • 00:16:19 Díky odborářským rekreacím
 • 00:16:22 neustával příliv turistů
  ani v tom nejhorším počasí.
 • 00:16:25 V 80. letech bylo těžké najít
  volné místo u stolu.
 • 00:16:28 Teď je kuchyň zavřená
  a na židlích nikdo nesedí.
 • 00:16:38 Vstupujeme
  do hotelové restaurace,
 • 00:16:41 která slouží k podávání
  standardních jídel formou obsluhy.
 • 00:16:45 Slouží též k podávání snídaní,
  večeří pro hotelové hosty.
 • 00:16:52 Přijeli jsme na Labskou boudu
  na začátku listopadu přenocovat.
 • 00:16:56 Byli jsme tu úplně sami.
 • 00:16:59 Devět pater prázdných chodeb
  a opuštěných pokojů.
 • 00:17:04 Po letní sezóně je
  Labská bouda zavřená
 • 00:17:07 a znovu se otevře
  až týden před Vánocemi.
 • 00:17:22 Po praxi 14 let si myslím,
  že měla by být menší,
 • 00:17:27 méně náročná na energii,
 • 00:17:30 protože v podstatě ekonomicky
  je to dost obtížné utáhnout.
 • 00:17:54 Nejkrásnější vlastně je výhled,
 • 00:17:57 který je z této restaurace
  na panorama Krkonoš.
 • 00:18:00 Vidíme Sněžku, Zlaté návrší,
  Špindlerův Mlýn.
 • 00:18:04 Luxusní výhled na panorama
  Krkonoš Labské boudě zůstává,
 • 00:18:08 jenže přišla o pohodlný
  přísun rekreantů.
 • 00:18:11 Současný majitel Martin Pumr
  nabízí hotel k prodeji.
 • 00:18:15 Požadovanou cenu
  jsem oznámil.
 • 00:18:18 Je to v podstatě součet nákupní
  ceny plus hodnota rekonstrukcí,
 • 00:18:22 které jsme prováděli
  na Labské boudě.
 • 00:18:25 V součtu to je přes 30 milionů.
 • 00:18:28 Prodej však pro Labskou boudu
  může znamenat konec.
 • 00:18:31 Hotel chce totiž koupit
  Krkonošský národní park
 • 00:18:34 a následně ho zbourat.
 • 00:18:39 V prostředí, které nemá obdoby
  v celé střední a východní Evropě,
 • 00:18:43 v takto cenném prostředí
  takovýto kolos nemá co dělat.
 • 00:18:48 Zatímco plán na demolici
  Labské boudy
 • 00:18:51 prezentuje šéf Krkonošského
  národního parku jednoznačně,
 • 00:18:54 důvody ke zboření hotelu
  tak jasné nejsou.
 • 00:18:57 Otázka první:
 • 00:18:59 Škodí Labská bouda přírodě
  a ohrožuje ji svým provozem?
 • 00:19:03 Otázka druhá: Hyzdí Labská bouda
  krkonošské hřebeny?
 • 00:19:10 Odpadní voda je sváděna
  do čističky odpadních vod.
 • 00:19:13 Je to standardní čistička
  na bakteriální úpravu.
 • 00:19:17 Topení je centrální,
  kotle jsou na lehký topný olej,
 • 00:19:21 lépe řečeno na extra lehký
  topný olej,
 • 00:19:25 který při spalování vylučuje
  minimální exhalace, zplodiny.
 • 00:19:32 Naši pracovníci kontrolovali měření
  emisí na kotelně Labská bouda,
 • 00:19:35 a nebylo zjištěno porušení
  zákona o ochraně ovzduší.
 • 00:19:39 Současný stav přírodě jako takové
  příliš neškodí.
 • 00:19:45 To je potřeba říct
  zcela objektivně.
 • 00:19:48 Ale máme obavy, co se s Labskou
  boudou stane do budoucna.
 • 00:19:51 Právě proto naše iniciativa Labskou
  boudu koupit a poté ji zbourat.
 • 00:19:56 Přírodě tedy hotel neškodí.
 • 00:19:59 A jak je to s jeho architekturou
  a zasazením do krajiny?
 • 00:20:04 Ta stavba působí
  v horské krajině nepatřičně.
 • 00:20:07 Rozhodně bych se přimlouvala za to,
  aby případně byla z hor odstraněna.
 • 00:20:12 Když se na to dívám
  od mohyly Hanče a Vrbaty,
 • 00:20:16 mně se zdá, že to stavení
  tam docela pěkně zapadá,
 • 00:20:21 do té mísovité prohlubně, mělké.
 • 00:20:30 Labskou boudu navrhl v roce 1968
  architekt Zdeněk Řihák.
 • 00:20:35 Při projektování se musel řídit
  politicko-hospodářskými zásadami
 • 00:20:39 pro rozvoj Krkonoš z roku 1959,
  což byl tajný dokument,
 • 00:20:44 jehož kopie je uložena
  v trutnovském archivu.
 • 00:20:47 Krkonoším bude nutno dát správný
  proporční perspektivní rozvoj,
 • 00:20:51 který bude vycházet z maximálního
  zpřístupnění přírodních krás tak,
 • 00:20:55 aby odpovídal zásadám
  XI. sjezdu KSČ
 • 00:20:58 a směrnicím pro třetí pětiletku.
 • 00:21:01 Na území Krkonoš nepovolovat
  výstavbu malých chat.
 • 00:21:05 Kapacita nově stavěných objektů
  by měla mít 120 až 150 lůžek.
 • 00:21:10 Na podzim roku 1975
  na hraně Labské louky
 • 00:21:14 tak byl otevřen hotel
  s kapacitou 160 lůžek.
 • 00:21:19 Správa národního parku
  je přesvědčena,
 • 00:21:22 že Labská bouda
  na toto místo nepatří.
 • 00:21:25 Na hranu Labské louky chodí
  turisté už více než 100 let.
 • 00:21:28 Od té doby se tu vystřídalo
  několik turistických chat.
 • 00:21:32 Tu vůbec první postavila
  po roce 1867 jistá paní Blažková.
 • 00:21:35 To bylo velice
  jednoduché stavení
 • 00:21:40 s malou nebo
  s jednoduchou podezdívkou,
 • 00:21:44 z nasucho stavených kamenů
  a se střechou z větví a z kůry.
 • 00:21:52 S každou další přestavbou
  se Labská bouda zvětšovala.
 • 00:21:55 Předchůdcem dnešního hotelu
  už byl velký dům
 • 00:21:59 s mnoha přístavky,
  který v roce 1965 vyhořel.
 • 00:22:05 Já jsem přesvědčen o tom,
  že architektura má tvořit věci,
 • 00:22:08 které jsou v souladu s prostředím,
  kde ta stavba vyroste.
 • 00:22:11 Tady se to úplně nepovedlo.
 • 00:22:14 Dokázal bych si představit,
 • 00:22:19 jak třeba menšími,
  možná i radikálními zásahy
 • 00:22:22 by se dalo udělat něco,
  co horám vyhovuje.
 • 00:22:26 Něco, co víc respektuje specifiku
  tohoto místa po všech stránkách,
 • 00:22:31 fyzikální, meteorologickou,
  ale i představ lidí.
 • 00:22:39 Takový plán vznikl
  letos v létě.
 • 00:22:42 Nepřipravil ho však
  ani současný majitel,
 • 00:22:45 ani Krkonošský národní park.
 • 00:22:48 Jako svou diplomovou práci
  ho vypracoval čerstvý absolvent
 • 00:22:51 Vysoké školy uměleckoprůmyslové
  v Praze Václav Odvárka.
 • 00:22:58 Protože si nemyslím, že by stavba
  byla architektonicky nekvalitní,
 • 00:23:01 tak jsem v ní hledal podstatu,
  to, co jí dává výraz a tu tvář.
 • 00:23:05 A chtěl jsem to redukovat
  jenom právě na tu základní formu.
 • 00:23:11 Z Labské boudy by měla
  zmizet dvě horní patra.
 • 00:23:15 V části očištěného
  železobetonového skeletu
 • 00:23:18 bude malá ubytovna a kryté
  a vytápěné zázemí s občerstvením.
 • 00:23:25 Mně se tam vcelku líbil názor,
 • 00:23:28 že by z některých pater
  udělal jakoby vyhlídkový terasy,
 • 00:23:31 kde by mohlo být i ubytování,
 • 00:23:34 třeba nějaké stany
  nebo jak on tam navrhoval.
 • 00:23:37 Může takový projekt
  Labskou boudu zachránit?
 • 00:23:41 K tomu, aby Labská bouda
  na tomto místě zůstala,
 • 00:23:46 je potřeba samozřejmě,
  aby se vlastník rozhodl,
 • 00:23:49 že ji bude dál provozovat
  a že boudu neprodá státu.
 • 00:23:52 Stát, který je v současné době
  reprezentován
 • 00:23:55 Ministerstvem
  pro životní prostředí
 • 00:23:58 a námi, tedy Správou
  národního parku,
 • 00:24:01 má zájem tu boudu zbourat.
 • 00:24:03 Budoucnost Labské boudy
  tak ovlivňuje zajímavý paradox.
 • 00:24:06 Současný vlastník se kvůli penězům
  do rekonstrukce nechce pouštět
 • 00:24:10 a hotel nabízí k prodeji
  za necelých 40 milionů korun.
 • 00:24:14 Krkonošský národní park by rád
  do dalšího osudu Labské boudy
 • 00:24:17 vložil téměř 90 milionů korun,
  ale pouze na její totální demolici.
 • 00:24:22 Polovina z té částky
  by bohatě stačila,
 • 00:24:26 abychom budovy revitalizovali
 • 00:24:31 a přestavěli na potřeby dnešních
  požadavků návštěvníků Krkonoš.
 • 00:24:36 Jsem přesvědčen o tom,
 • 00:24:38 že myšlenka dostat toto monstrum
  z nejcennější části Krkonoš,
 • 00:24:41 je myšlenka, která je správná.
 • 00:24:46 Milostnému citu se daří
  za všech okolností,
 • 00:24:49 i v podmínkách
  ne právě idylických.
 • 00:24:52 Vyprávět by mohli
  Marie a Ondřej Ráczovi,
 • 00:24:56 kteří nedávno oslavili
  diamantovou svatbu.
 • 00:24:58 Seznámili se těsně po válce,
 • 00:25:01 když se stali nevolníky
  na statku u Berouna
 • 00:25:04 v obnoveném
  československém státě.
 • 00:25:07 Říkalo se tomu vnitřní odsun.
 • 00:25:10 Němka a Maďar byli odsunuti
  ze svých domovů
 • 00:25:13 na opačném konci republiky
  a nerozuměli si ani slovo.
 • 00:25:16 Stali se druhořadnými občany,
 • 00:25:18 ale láska jim pomáhala snášet
  dějinné křivdy.
 • 00:25:21 Reportáž o neznámé kapitole
  českých dějin
 • 00:25:25 na pozadí milostného románu
  natočil David Vondráček.
 • 00:25:36 A tady jste ji někde
  poprvé políbil?
 • 00:25:40 Ne, dala mi pusu první,
  objala mě první. Byla odvážnější.
 • 00:25:45 Já jsem mu dala
  první pusu tenkrát.
 • 00:25:48 -To bylo někde kousek
  od toho statku.-Na Višňovce.
 • 00:25:56 A jak jste se dorozumívali?
  Jakou řečí?
 • 00:25:59 Co jsme si ukázali, no.
 • 00:26:03 Vážený pane starosto,
 • 00:26:06 dovolte mi představit
  manžele Ráczovy,
 • 00:26:09 kteří k nám dnes přišli oslavit
  60. let výročí své svatby.
 • 00:26:12 Prožili si nelehkou životní cestu,
  která je oba nakonec spojila.
 • 00:26:17 Poznali se na statku
  v Málkově,
 • 00:26:20 kde oba pracovali
  na nucených pracích.
 • 00:26:23 Vy jste jí ani slovně
  nemohl vyjádřit lásku,
 • 00:26:27 když jste neuměl německy
  a ona neuměla maďarsky.
 • 00:26:30 Ne. Vůbec jsme se nemohli
  domluvit.
 • 00:26:32 -Jenom jste se na sebe podívali.
  -Stačilo dívat se na sebe.
 • 00:26:35 Mladí lidi nepotřebují
  moc mluvit.
 • 00:26:38 Právě zde se poznali
  a do sebe zamilovali.
 • 00:26:41 Začali společně žít.
 • 00:26:44 Ale zpečetit svoji životní cestu
  ještě nemohli,
 • 00:26:47 protože neměli doklady.
 • 00:26:51 Mně bylo líto rodičů.
 • 00:26:54 Oba plakali, protože jsme nevěděli,
  kam nás vezou, co s námi bude.
 • 00:26:58 Měli jsme připraveného vepříka
  na zabití na Vánoce, blížily se.
 • 00:27:04 To tam všechno muselo zůstat.
 • 00:27:07 Dvě dvojnice tam byly
  a jedna jezdecká kobyla tam byla.
 • 00:27:14 Oni nás strašili všechny,
  že nás veze na Sibiř.
 • 00:27:19 A z Chebu, to byly nákladní vozy?
  Nákladní vlak?
 • 00:27:24 -To byly, jak vozí dobytek v tom.
  -Jako dobytčí vagon?
 • 00:27:28 A tam vás teda dali,
  celé rodiny?
 • 00:27:34 Byly jsme
  asi tři rodiny v tom.
 • 00:27:36 Paní Marie Ráczova, těsně po válce
  ještě Anemarie Trüber
 • 00:27:39 ze Skalné u Chebu,
 • 00:27:42 se musela vypravit v roce 1946
  spolu s rodiči,
 • 00:27:45 stejně jako miliony
  německých starousedlíků,
 • 00:27:48 na nádraží se třiceti kilogramy,
 • 00:27:50 s tím, že své domovy
  už nikdy neuvidí.
 • 00:27:53 V případě její rodiny
  a deset tisíců krajanů
 • 00:27:56 ji však nečekalo nucené
  vysídlení do Německa,
 • 00:27:59 ale do českého vnitrozemí.
 • 00:28:02 Stejně starý, 19letý Ondřej Rácz
  z Velkého Blahova u Dunajské Stredy
 • 00:28:05 z maďarského jazykového území
  na Slovensku
 • 00:28:09 se spolu s bratry a rodiči
  také musel vystěhovat.
 • 00:28:12 Čtyřicet tisíc Maďarů čekaly
  v Čechách nucené práce.
 • 00:28:15 Do vašeho domu už se někdo
  chystal, že se nastěhuje?
 • 00:28:18 Ano, už tam čekal
  jeden samotný muž,
 • 00:28:21 tam stál u vrat
  a opřený o ten sloup.
 • 00:28:23 -A čekal, až vyjedeme, tak tam šel
  do toho. -A kdo to byl?
 • 00:28:27 To byl nějaký Slovák,
  jsem se dozvěděl později.
 • 00:28:30 Že to byl partyzán.
 • 00:28:33 Můžete nám říct,
  co byly takzvané vnitřní odsuny?
 • 00:28:36 To byla velmi složitá otázka
  po válce v letech 1945 a 1946,
 • 00:28:39 která samozřejmě měla přesah
  až přes rok 1948 v Československu.
 • 00:28:45 Týkala se zejména takzvaně státně
  nespolehlivého obyvatelstva,
 • 00:28:48 ve velké míře po válce
  v Československu
 • 00:28:52 německého obyvatelstva a civilního
  maďarského obyvatelstva.
 • 00:28:57 Měli jsme úspory.
  Měli jsme je, to nám sebrali.
 • 00:29:00 Ty knížky, co jsme měli,
  ty knížky.
 • 00:29:03 Jak jsem sloužila tři roky,
  měli jsme víc těch knížek.
 • 00:29:08 Tři čtyři knížky jsme měli.
  O všechno jsme přišli.
 • 00:29:13 Měli jsme strach, protože
  v Berouně na nádraží samé skály,
 • 00:29:17 a my jsme nevěděli, kde jsme.
  My jsme nevěděli.
 • 00:29:22 Do některého dobytčáku
  dvě tři rodiny taky.
 • 00:29:25 -Vy jste nevěděli, co se chystá,
  co s vámi bude?-Nikdo to nevěděl.
 • 00:29:29 Nás tam střežili vojáci,
  celý ten transport,
 • 00:29:32 a okolo půlnoci
  s námi to vyjelo.
 • 00:29:37 My jsme dozvěděli
  až druhý den odpoledne,
 • 00:29:40 jsme projížděli nějaké nádraží,
 • 00:29:43 vlak se zpomalil
  a táta vykoukl přes ty mříže,
 • 00:29:47 jak jsou okýnka
  na tom dobytčáku,
 • 00:29:51 a přečetl na nádraží,
  že projíždíme Moravu.
 • 00:29:56 -A do té doby jste v Čechách
  nikdy nebyli?-Ne.
 • 00:30:00 -Česky jste neuměli ani slovo?
  -Ani slovo. Ani dobrý den.
 • 00:30:03 A dostali jste nějaké papíry,
  doklady odřadů?
 • 00:30:06 Nic, vůbec nic.
 • 00:30:09 Pane Ráczi, sem na statek v Málkově
  jste přijeli z berounského nádraží?
 • 00:30:13 -Přijeli jste těmi dobytčáky?
  -Žebřiňákem.
 • 00:30:16 Z těch dobytčáků nás vezli
  žebřiňákem sem do Málkova.
 • 00:30:21 A ten statek vypadá stejně?
 • 00:30:24 Tady ta stavba opravdu obdivuju,
  že to zůstalo všecko stejné.
 • 00:30:29 Akorát střechy jsou teď nové.
 • 00:30:32 Ale říkal jste, že jste bydleli
  ve stájích, tady někde?
 • 00:30:35 Tady v konírně, tady.
 • 00:30:37 Všichni čtyři vedle sebe
  jsme spali.
 • 00:30:40 -Tady v těchhle místech?
  -V těchto místech přibližně.
 • 00:30:44 A mělo to jaké výhody a nevýhody?
  Záchody nebyly, voda nebyla.
 • 00:30:49 V té době zde nebyla
  ani elektřina.
 • 00:30:52 -Jakou jste dělala práci?
  -Pomáhala jsem v kuchyni.
 • 00:30:57 A maminka s tatínkem?
 • 00:31:00 Do práce chodili.
  Táta měl na starosti koně.
 • 00:31:04 A vy jste statek v Málkově
  nemohli opustit,
 • 00:31:08 kdybyste chtěl do Berouna,
  do Prahy?
 • 00:31:11 Ne, ne, my jsme byli bez dokladů
  a nemohli jsme nikam.
 • 00:31:15 A jaké jste měli občanství
  v té době?
 • 00:31:18 Žádné, byli jsme bez občanství.
  Bylij sme otroci bez občanství.
 • 00:31:24 My jsme měli právo
  jenom pracovat, nic víc.
 • 00:31:29 Ona mi připravovala snídani.
  A vždycky mi přála.
 • 00:31:33 Do kafe mi přilila
  trošku smetany.
 • 00:31:36 A takhle to pokračovalo dál.
  Vídali jsme se denně.
 • 00:31:40 Ale v době, když jste ještě neměli
  občanství, tak už jste měli děti.
 • 00:31:44 -Jednoho kluka jsme měli.
  -Ale to jste byli bez papírů.
 • 00:31:48 To nám Beneš nemohl zakázat,
  abysme nepomilovali.
 • 00:32:07 My jsme se nemohli brát,
  protože jsme neměli žádné doklady.
 • 00:32:10 Nic jsme neměli,
  tak jsme se nemohli vzít.
 • 00:32:13 Vy jste měli tu výhodu,
  že pan Karban, ten statkář,
 • 00:32:16 na rozdíl třeba od jiných
  se k vám choval velmi korektně.
 • 00:32:20 Opravdu, já bych řekl,
  že nás chránil. Chránil nás.
 • 00:32:24 Na druhou stranu vy jste byl
  levná pracovní síla.
 • 00:32:28 Silná. Všichni čtyři kluci
  jsme pracovali.
 • 00:32:33 V podstatě ti lidé pracovali za to,
 • 00:32:36 že byli někde ubytováni
  a za stravu.
 • 00:32:39 Dá se nazvat tato práce
  prací otrockou?
 • 00:32:41 Dá se říct, že to mělo řadu
  těch prvků podobných,
 • 00:32:44 tedy přinucení a příkazu, nemožnosti
  svobodné volby a rozhodnutí.
 • 00:32:48 Teprve v roce 1950
  získávají naši zamilovaní
 • 00:32:51 československé státní občanství.
 • 00:32:54 Do svých původních domovů
  na Chebsko a na jižní Slovensko
 • 00:32:57 se však vrátit nesmějí.
 • 00:33:00 To byl PTP.
  Narukoval jsem do Berouna.
 • 00:33:02 Odtamtud potom nás vezli
  rovnou do Karviné.
 • 00:33:06 -Dostal jste se domů za ty tři
  roky?-Jedenkrát.
 • 00:33:11 A to už jste měl děti?
 • 00:33:14 To už jsme měli
  všecky čtyři děti na světě.
 • 00:33:16 Koncem 50. let už jsou
  konečně manželé
 • 00:33:19 a jsou placeni bez diskriminace.
 • 00:33:22 Bez vzdělání a s potížemi
  českého psaného projevu
 • 00:33:25 na ně zbyla těžká, namáhavá práce
  u krav na státním statku,
 • 00:33:29 kterou si ale zamilovali
  a bez ní by prý nemohli žít.
 • 00:33:32 Dovolte mi, abych vás jménem
  obecního zastupitelstva
 • 00:33:36 i jménem svým oslovil
 • 00:33:39 při příležitosti
  významného výročí
 • 00:33:42 vašeho partnerského vztahu,
  diamantové svatby.
 • 00:33:45 Byli jsme spolupracovníci
  ještě v bývalém statku,
 • 00:33:49 takže tam jsme se seznámili.
 • 00:33:54 Jejich pracovní morálka
  byla velice dobrá.
 • 00:33:57 I vlastně hrozně obětavá.
 • 00:34:00 Byly to soboty neděle
  a svátky nesvátky.
 • 00:34:05 V Žebráku a v okolí
  nebo v Točníku, kde bydlíte,
 • 00:34:09 tak vám to vyhovovalo
  a sousedské vztahy byly dobré?
 • 00:34:12 Vynikající, vynikající.
 • 00:34:14 Já jsem se v životě
  s nikým nehádal.
 • 00:34:17 Byli lidi, kteří třeba mi nebyli
  sympatičtí. Ale ty jsem přehlížel.
 • 00:34:20 A abych se s někým hádal, to ne.
  To není moje styl.
 • 00:34:24 ZPÍVÁ MAĎARSKY
 • 00:34:29 Já jsem Maďar tělem i duší.
 • 00:34:32 Žádný český občan,
  ale Maďar tělem i duší.
 • 00:34:39 ZPÍVÁ NĚMECKY
 • 00:34:49 Teď už jsem jako Češka,
  když tolik let mám občanku.
 • 00:34:58 Ale na Německo nezapomenu.
 • 00:35:05 Je zajímavé, že česká komunita,
  vlastně Češi,
 • 00:35:08 tento manželský pár
  i to příbuzenstvo a jejich děti,
 • 00:35:11 přijali celkem rozumně
  a dost se integrovali.
 • 00:35:16 Já bych řekl, že jsou
  ve středních Čechách
 • 00:35:19 integrovaní úplně všude,
  protože kam člověk přijde,
 • 00:35:22 tady směrem na jih od Prahy,
  že tam jsou Ráczovi.
 • 00:35:33 Co byste si přáli?
 • 00:35:36 Já bych si přál opravdu,
  aby jednou říkali,
 • 00:35:39 že nám bylo ublíženo nevinně.
  To bych si přál.
 • 00:35:42 Od oficiálních lidí z vlády.
 • 00:35:44 -A nějaké odškodnění?
  -Ne, ani ne.
 • 00:35:47 Já nepotřebuji nic,
  máme všechno.
 • 00:35:49 Jenom říct, byli jste nevinní,
  byla chyba.
 • 00:35:52 Nevinně nám bylo ublíženo,
 • 00:35:55 nevinně nás vyhnali
  ze svých domovů.
 • 00:35:58 Našel jsem tady dobrý domov,
  ale bylo to nespravedlivé.
 • 00:36:01 -A to vám stačí?
  -To by mi stačilo.
 • 00:36:03 -A myslíte, že to někdo řekne?
  -Prosím?-Poví to někdy?
 • 00:36:07 Ne, nevěřím tomu, nevěřím.
 • 00:36:09 Kdybyste mohli zůstat na Chebsku,
  doma, asi by to bylo jinak.
 • 00:36:13 -Asi byste nepoznala manžela.
  -To bych nepoznala.
 • 00:36:19 Víte, každá špatnost
  je pro něco dobrý.
 • 00:36:22 My jsme byli potrestáni,
  i když jsme byli nevinní,
 • 00:36:26 ale našel jsem dobrou manželku
  a ona ve mně upřímného člověka.
 • 00:36:31 Co víc? Jsme spokojeni.
 • 00:36:39 Pro dnešek je to vše.
  Těšíme se zase za týden.
 • 00:36:43 Na shledanou a hezké dny.
 • 00:36:48 Skryté titulky Blažena Stráníková
  Česká televize 2010

Související