iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
24. 5. 2010
21:25 na ČT1

1 2 3 4 5

44 hlasů
23060
zhlédnutí

Reportéři ČT

Na našem území leží neoznačené masové hroby německých civilistů — Proniknou tři nové strany do Poslanecké sněmovny?

37 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Reportéři ČT

 • 00:00:24 Pětašedesát let po válce
  si Češi začínají přiznávat,
 • 00:00:28 že na jejich území leží
  neoznačené masové hroby
 • 00:00:31 povražděných
  německých civilistů.
 • 00:00:34 Najdeme odvahu
  důstojně je pohřbít?
 • 00:00:38 Čím ohromili voliče?
 • 00:00:41 Tři nové strany mají šanci
  proniknout do Poslanecké sněmovny
 • 00:00:44 a slibují, že budou lepší
  než ty staré.
 • 00:00:47 V jejich čele jsou však lidé,
  kteří si táhnou problémy zminula.
 • 00:00:53 Taková témata dnes uvidíte.
  Jsou tu Reportéři ČT
 • 00:00:57 a 37 minut s aktuálními
  kauzami a reportážemi.
 • 00:01:00 Vítejte, dobrý večer.
 • 00:01:03 Nedávno jsme si připomněli
  kulaté výročí od konce války.
 • 00:01:07 Vedle příkladů hrdinství
  jsou tu však události,
 • 00:01:10 které byly dlouhé roky tabu
  a jež by chtěli mnozí stále tutlat.
 • 00:01:14 Jsou to akty krvavé pomsty
  na německém civilním obyvatelstvu.
 • 00:01:18 Často je s pomocí Rudé armády
  páchali Češi,
 • 00:01:22 kteří za války kolaborovali
 • 00:01:25 a teď si narychlo potřebovali
  připsat odbojářské frčky.
 • 00:01:28 Teprve v posledních letech
  se o těchto masakrech začíná mluvit
 • 00:01:31 a začínají se vyhrabávat
  masové hroby.
 • 00:01:35 Neleží v nich váleční zločinci,
  ale často jen starci, ženy a děti.
 • 00:01:39 Více David Vondráček.
 • 00:01:45 Co by tam teoreticky mohlo být,
  kdyby tam byla mrtvola?
 • 00:01:49 Cokoli kovového měli na sobě.
 • 00:01:56 Pan starosta Suchdola nad Lužnicí
  mě požádal,
 • 00:02:00 zda bych mohl najít hrob
  pana Petříka a dalších tří osob,
 • 00:02:06 Gráfa, Sudičkové a Kronikové.
 • 00:02:12 Podle svědka by to mělo být
  tady v těch místech.
 • 00:02:19 Obdržel jsem dopis od dcery
  pana Petříka, která žije v Německu.
 • 00:02:24 Dopis jsem přečetl
  a předal jsem ho Edovi Korbelovi.
 • 00:02:31 Vypisuje tam případy otce,
  co se stalo v Suchdole,
 • 00:02:35 a skutečně já jsem nevěděl
  o této věci.
 • 00:02:43 Starosta Suchdola nad Lužnicí
 • 00:02:46 se obrátil na zdejšího rodáka
  Ferdinanda Korbela proto,
 • 00:02:49 že už je ve vyhledávání mrtvol
  zkušený.
 • 00:02:52 Před časem exhumoval
  kousek odtud tělo svého otce,
 • 00:02:55 který byl spolu s dalšími
  14 zdejšími obyvateli
 • 00:02:58 přesně před 65 lety
  24. května 1945
 • 00:03:02 mučen a popraven
  revolučními gardami,
 • 00:03:05 které prováděly etnické čistky
 • 00:03:08 právě na zdejším vitorazském
  dvojjazyčném obyvatelstvu,
 • 00:03:12 které se koncem
  30. let 20. století
 • 00:03:15 většinou přihlásilo
  k německé národnosti
 • 00:03:18 a v době ohrožení republiky vítalo
  připojení k Dolnímu Rakousku.
 • 00:03:22 K němu sice do roku 1920
  historicky patřilo,
 • 00:03:25 ale na podzim roku 1938
  to už bylo jiné Rakousko,
 • 00:03:29 už bylo součástí
  nacistického Německa.
 • 00:03:32 Tato zrada se neodpouštěla
 • 00:03:35 ve vyhrocené atmosféře
  konce května 1945.
 • 00:03:41 -A co se jim dávalo za vinu?
  -Oni se hlásit k Němcům nemuseli.
 • 00:03:46 -Já jsem pověřen jen objevit
  ten hrob.-To místo.
 • 00:03:51 Jde i o to, aby byli pohřbeni
  na důstojném místě,
 • 00:03:55 protože ono už je jí
  taky přes 80 let,
 • 00:04:00 takže chce to ještě zaživa
  pro to udělat, co může.
 • 00:04:04 Paní Sylva Osina, dcera
  zahrabaného Emila Petříka,
 • 00:04:07 není v této době jediná
  vysídlená Němka,
 • 00:04:11 která pátrá v české zemi 65 let
  po válce po zabitém příbuzném.
 • 00:04:14 V čem to je, že 65 let po válce
 • 00:04:18 se ozývají příbuzní, známí, děti,
  vnuci těch lidí, těch obětí,
 • 00:04:23 co leží v těch masových hrobech,
  tolik let po válce?
 • 00:04:28 Do roku 1989 určitě nebyla
  politická vůle,
 • 00:04:32 nicméně určitou roli hrálo to,
 • 00:04:35 že aktéři, kteří se podíleli
  na těchto násilnostech,
 • 00:04:38 měli určitý vliv, to znamená,
  dnes většina z nich patrně nežije,
 • 00:04:41 a jestli žijí, již nemají takový
  politický nebo společenský vliv,
 • 00:04:44 jako měli
  v uplynulých desetiletích.
 • 00:04:48 V Česku jsou desítky neoznačených
  masových hrobů civilistů,
 • 00:04:51 českých Němců, kteří byli zabiti
 • 00:04:54 při poválečných aktech odplaty
  za německou okupaci,
 • 00:04:57 nebyli nikdy exhumováni
  a důstojně pohřbeni,
 • 00:05:00 narozdíl od německých vojáků,
 • 00:05:03 k čemuž Česko zavazuje
  ženevská konvence.
 • 00:05:07 Mezinárodní právo ale nepočítá
  s tisíci zabitých v době míru
 • 00:05:12 a z oficiální české strany se žádná
  dobrovolná iniciativa nekoná.
 • 00:05:17 Nechceme si připomínat dobu,
 • 00:05:19 o níž řekl jeden z největších
  humanistů 20. století
 • 00:05:23 Přemysl Pitter,
  nositel Řádu TGM 1. stupně:
 • 00:05:26 Jako divoké šelmy se mnozí z nás
  vrhali na cizí majetek
 • 00:05:29 a násilné činy klesly na úroveň
  těch, kdo nás předtím vraždili.
 • 00:05:34 Procházím se v místech,
 • 00:05:37 kde s velkou pravděpodobností
  leží ostatky německých Pražáků
 • 00:05:40 pozabíjených krátce po válce
 • 00:05:43 v odvetě za řádění esesáků
  při pražském povstání.
 • 00:05:46 Zabíjení i pohřbívání
  německých civilistů
 • 00:05:49 se odehrávalo v Praze
  na Bořislavce
 • 00:05:52 na pozadí příjezdu
  sovětské armády do Prahy.
 • 00:05:55 -Kolik vám bylo v pětačtyřicátém?
  -Devět let mi bylo.
 • 00:06:01 -Vy jste bydlel tady v té čtvrti?
  -Bydlel jsem tady v té první ulici.
 • 00:06:04 Celou obecnou školu
  jsem bydlel tady.
 • 00:06:07 A který to byl květnový den?
 • 00:06:10 To bylo desátého nebo jedenáctého,
  určitě to nebylo devátého.
 • 00:06:13 -Mluvíme o květnu 1945.
  -Tady byli spolužáci.
 • 00:06:17 Já jsem procházel
  přes Bořislavku pod kino,
 • 00:06:21 takže jsem viděl,
  co se dělo tady.
 • 00:06:24 Já jsem zaregistroval,
  že jde hodně lidí,
 • 00:06:28 ne souvislá řada, ale dlouhá.
 • 00:06:31 A byli to vesměs
  v civilu oblečení lidé.
 • 00:06:35 Ta střelba podle vás
  byla z jaké zbraně?
 • 00:06:38 -To byl kulomet na stojánku.
  -To bylo někde v těchto místech?
 • 00:06:42 Já bych řekl, že to bylo,
  co je dnes ten druhý sloup,
 • 00:06:47 tak na protější straně
  nebo mírně výš.
 • 00:06:51 Tam byla proluka,
  tam je teď zastavěný dům,
 • 00:06:54 kdy tam byla prázdná mezera.
 • 00:06:57 U kulometu, u toho stojánku,
  zcela jistě byli vojáci ruští
 • 00:07:01 a zcela jistě tam byla
  revoluční garda.
 • 00:07:04 Hovořilo se o tom všelijak.
  Třeba to byli lidi,
 • 00:07:07 kteří se mezi pátým a devátým
  nevyskytovali na žádné barikádě.
 • 00:07:11 TI lidé, které zabíjeli,
  to byli civilisté podle vás?
 • 00:07:15 Mně to připadala zcela náhodně
  vybraná skupina lidí,
 • 00:07:19 kterou zastavili,
  tam se odehrála střelba,
 • 00:07:25 a myslím, že předtím titíž lidé
  museli uklidit prostor
 • 00:07:30 před tou jámou vyhloubenou.
 • 00:07:34 Pak byli zastřeleni
  a pak to pokračovalo dál.
 • 00:07:38 A na vlastní oči jste viděl tedy,
  kdo střílel?
 • 00:07:41 -Já si myslím, že oba.
  -Obě dvě složky?
 • 00:07:44 Tak jak se tam kolem toho motali,
  střílel jeden, druhý,
 • 00:07:48 nebo připravovali se k tomu,
  že to převezme zase další,
 • 00:07:52 ale zcela jistě nestřílela
  jenom jedna skupina, to ne.
 • 00:07:55 I revoluční garda, i vojáci,
  to docela jistě vím.
 • 00:08:02 V řadě případů ti lidé,
  kteří se podíleli na masakrech,
 • 00:08:06 tak nebyli lidé
  z protinacistického odboje.
 • 00:08:09 Naopak lidé, kteří měli
  v době odboje máslo na hlavě
 • 00:08:12 a snažili se těmito akty očistit
  a smazat své hříchy v minulosti.
 • 00:08:15 Zatímco se u kulometů
  se vší pravděpodobností
 • 00:08:19 střídali rudoarmějci
  a čeští gardisté,
 • 00:08:22 na tomto záběru vidíte
  automobil sovětské armády.
 • 00:08:33 V těch místech bílé dodávky
  nebo výš, bych řekla.
 • 00:08:37 Těžko se to odhaduje.
 • 00:08:40 Co myslíte, jsou tam
  ty mrtvoly ještě dnes?
 • 00:08:43 Žiju tady celý život a nemám
  povědomost, ani rodina moje,
 • 00:08:47 že by se tam někdy něco dělo,
  že by je vykopali.
 • 00:08:50 A tatínek co si myslel?
 • 00:08:53 Tatínek vždycky si myslel,
  že tam jsou,
 • 00:08:56 až do roku 1989, kdy zemřel,
 • 00:08:59 tak byli přesvědčeni rodiče,
  že tam zůstaly.
 • 00:09:02 Asi místní lidi
  by o tom určitě věděli,
 • 00:09:06 kdyby se tam něco dělo,
  kdyby se tam kopalo.
 • 00:09:10 Na území Prahy nenajdeme žádnou
  pietní připomínku těchto obětí.
 • 00:09:15 Tito lidé se na nacistických
  válečných zločinech nepodíleli,
 • 00:09:20 přesto tedy na území Prahy
  nenajdeme na veřejném prostranství
 • 00:09:23 žádnou připomínku těchto obětí
  a těchto aktivit.
 • 00:09:26 Přitom je zajímavé,
  že na území České republiky
 • 00:09:30 najdeme několik
  těchto připomínek,
 • 00:09:34 jako je třeba připomínka
  pochodu smrti v Brně
 • 00:09:37 nebo nově vznikající pomník
  obětem tragédie v Postoloprtech.
 • 00:09:41 Ta iniciativa přichází zdola,
 • 00:09:44 nikoliv shora,
  od politických představitelů,
 • 00:09:47 ale od lidí,
  kteří na těch místech žijí,
 • 00:09:50 a chtějí se vyrovnat s tím, že
  se zde děly tyto nepěkné události.
 • 00:09:55 Také Ostrava nemá jakoukoli zmínku
  o místě hromadného hrobu
 • 00:10:00 umučených a bez soudu
  zastřelených obětí
 • 00:10:03 z poválečného internačního tábora
  Hanke lágru.
 • 00:10:07 S obrovským štěstím přežil
  věznění v táboře
 • 00:10:10 tehdy mladistvý Slezan
  Jindřich Seger,
 • 00:10:13 jehož otec se v roce 1938
  přihlásil k německé národnosti.
 • 00:10:19 Tady v těchto místech byla kobka
  číslo 6, hned vedle vrátnice,
 • 00:10:22 tam řádil ten známý Klos,
  který lidi tam týral, trýznil,
 • 00:10:27 věšel je za bradu na háky,
  za provaz,
 • 00:10:32 strkal hřebíky pod nehty,
  lámal kosti,
 • 00:10:35 nechal člověka viset
  na oprátce, až vydechl.
 • 00:10:44 Poměry v tom táboře byly
  neobyčejně drastické, kruté.
 • 00:10:47 Bylo mnoho případů ubití.
 • 00:10:50 Bylo i dokonce zaznamenáno
  použití elektrického proudu,
 • 00:10:53 vybíjení zubů,
  odebírání zlatých zubů,
 • 00:10:56 okrádání těch lidí, mrtvol
  a podobně.
 • 00:11:00 V období existence toho tábora,
  asi do poloviny června 1945,
 • 00:11:03 je známo asi 231 případů
  násilného usmrcení osob,
 • 00:11:06 především střelnou zbraní
  nebo oběšením
 • 00:11:10 nebo jinými násilnými skutky.
 • 00:11:14 Sadistické orgie, mučení
  a zabíjení v takovém rozsahu
 • 00:11:17 bylo moc i na poválečné orgány
  Národní fronty,
 • 00:11:21 jež jinak poválečné vraždění
  páchané na německých civilistech
 • 00:11:24 i půl roku po válce
  braly jako součást
 • 00:11:27 národně osvobozeneckého boje
  a byly amnestovány.
 • 00:11:31 V tomto případě ale vznikla
  speciální parlamentní komise,
 • 00:11:34 která začala zvěrstva v táboře
  prověřovat.
 • 00:11:37 Vedení tábora
  a nejbrutálnější dozorci
 • 00:11:40 byli dokonce vzati do vazby.
 • 00:11:43 Když se potom komunisté
  dostali k moci,
 • 00:11:46 tak nejen celá parlamentní
  vyšetřovací komise šla do útlumu,
 • 00:11:50 a nebyly využity ani materiály,
  které shromáždila.
 • 00:11:53 V zásadě tento případ
  zůstal nepotrestán.
 • 00:11:57 Z Hanke lágru po těch umučených
  a oběšených lidech,
 • 00:12:00 ty mrtvoly teda jsme museli odvážet
  na voze s gumovými koly,
 • 00:12:07 aby nás nebylo v noci slyšet,
 • 00:12:10 aby město nevědělo,
  co se tam dělo za zvěrstva.
 • 00:12:13 Tady jsme je naházeli
  do hrobečku,
 • 00:12:16 uložili, vápnem posypali,
  další vrstva, další vrstva,
 • 00:12:20 pak jsme je museli udusat nohama,
  aby se jich tam co nejvíc vlezlo.
 • 00:12:24 Přišel nám dopis od jednoho pána
  z Německa, který hledá svého otce.
 • 00:12:31 Syn žádal,
  jestli by se dalo zjistit,
 • 00:12:34 jestli tam byl jeho otec,
  nebo nebyl.
 • 00:12:36 -Pátrali jste po tom?
  -Ano, ptali jsme se.
 • 00:12:40 Dokonce tady byli z Kasselu
  ze služby pro válečné hroby
 • 00:12:43 a žádali o exhumaci,
  ale dodnes k tomu nedošlo,
 • 00:12:46 protože nebylo povolení k tomu.
 • 00:12:49 Takže to byli vězni
  z Hanke lágru?
 • 00:12:53 Byli to vězňové z Hanke lágru
  a lidi, které potloukli po ulici.
 • 00:12:56 Takže tady v těchto místech,
  tady za nemocnicí,
 • 00:13:01 jsou tři masové hroby.
 • 00:13:04 -Tam je i plánek?
  -Je tam i plánek.
 • 00:13:07 Přesně jak jsou velké ty hroby.
 • 00:13:10 Jsou to tři masové hroby
  v délce 20 metrů.
 • 00:13:14 Jeden začíná kousek od plotu
  nemocnice a pak je další a další.
 • 00:13:18 Dodnes tady leží tyto mrtvoly.
  Nikde žádná cedule, nic.
 • 00:13:22 Vidíte sami, jak to vypadá.
 • 00:13:25 Dokonce možná si na tom hrají
  a chodí tady psi.
 • 00:13:31 -Hledáme drenáže.
  -Hledáte drenáže?
 • 00:13:37 Němci říkají, že v těchto místech
  je masový hrob, o 10 metrů vedle.
 • 00:13:40 Nebudeme nic říkat, potřebujeme
  pracovat, takže odejděte.
 • 00:13:43 Jihlavský novinář
  Miroslav Mareš se domnívá,
 • 00:13:46 že dělníci ve skutečnosti
  nekopou drenáže,
 • 00:13:49 ale odkrývají masové hroby.
  Vede ho k tomu okolnost,
 • 00:13:52 že státnímu zastupitelství
  dal podnět k ohledání místa.
 • 00:13:56 Když sem začali jezdit Němci,
 • 00:13:59 kteří zde žili
  v německých vesnicích v okolí,
 • 00:14:05 a tam už ten případ
  dostával jakési obrysy,
 • 00:14:08 prostě v těch sběrných táborech
  tady v okolí Polné
 • 00:14:12 byli připraveni Němci k odsunu,
 • 00:14:15 a náhle zmizelo několik lidí,
  kteří dodnes jsou nezvěstní.
 • 00:14:20 Byl jsem pozván na setkání
  německých rodáků v nedalekém Měšíně
 • 00:14:26 a tam jsem se ptal Němců, rodáků,
  kteří přijeli na to setkání,
 • 00:14:29 zda o téhle té události
  někdo něco ví.
 • 00:14:32 Přihlásil se pamětník a řekl mi,
 • 00:14:35 měl by tam být můj strýc,
  pan Röhrich,
 • 00:14:39 který by měl být jednou z obětí,
  která tam je pochovaná.
 • 00:14:47 Existuje důkladná zpráva,
  která se jmenuje
 • 00:14:50 Dokumentační zpráva Fritze Havelky
  o událostech v Dobroníně.
 • 00:14:53 V té zprávě se píše,
  že z 19. na 20. května se konala
 • 00:14:56 první tancovačka po válce
  v Dobroníně
 • 00:15:00 a že tam mělo dojít
  k popravám Němců,
 • 00:15:03 že opilí členové revolučních gard
  měli vytáhnout 11 až 17 mužů
 • 00:15:07 a měli je odvést na louku
  za vesnicí
 • 00:15:10 a tam je měli brutálním způsobem
  zavraždit.
 • 00:15:14 Byli ubíjeni lopatami,
  motykami.
 • 00:15:17 Když jsem měl k dispozici
  tuto zprávu,
 • 00:15:20 tak jsem se obrátil
  na státní zastupitelství s tím,
 • 00:15:24 že existuje důvodné podezření,
  že došlo k nějakým činům
 • 00:15:27 v druhé polovině května 1945
  nedaleko obce Dobronín.
 • 00:15:31 Mohu potvrdit, že Krajské státní
  zastupitelství v Brně
 • 00:15:34 vykonává dozor
  nad trestním řízením,
 • 00:15:40 ve kterém policejními orgány
  jsou na základě oznámení
 • 00:15:43 a následného vyhodnocování
  dosud zjištěných skutečností
 • 00:15:46 skutečně vyhodnocovány
  a prověřovány skutečnosti,
 • 00:15:48 zda oznámený skutek,
 • 00:15:51 úmyslné usmrcení blíže neurčeného
  počtu osob německé národnosti
 • 00:15:54 krátce po ukončení
  druhé světové války
 • 00:15:57 v rámci Jihlavského kraje,
  se za prvé skutečně stal
 • 00:16:00 a s následným vyhodnocením
 • 00:16:03 případné trestní odpovědnosti
  pachatele či pachatelů.
 • 00:16:10 V polovině dubna provedli policisté
  průzkum této lokality
 • 00:16:13 k vyvrácení či potvrzení
  této skutečnosti.
 • 00:16:16 Kdo je na té fotce?
 • 00:16:19 To by měla být manželka
  jedné z obětí v roce 2002,
 • 00:16:23 jak mi to namalovali pamětníci.
  Ta paní bohužel už zemřela,
 • 00:16:26 ale namalovali mi polní cestu
  do Nových Dvorů,
 • 00:16:31 což je tady ta cesta,
  která jde tam dozadu.
 • 00:16:35 Na místě hrobu
  oni pokládali věnec.
 • 00:16:40 Pokud se ten případ stal, je třeba
  ho medializovat a odsoudit,
 • 00:16:44 protože xenofobie, násilí
  a zločiny proti lidskosti
 • 00:16:48 je potřeba připomínat,
 • 00:16:50 ať už se děly ze strany Němců
  na českém národě
 • 00:16:53 nebo naopak českých lidí
  na německých civilistech po válce.
 • 00:16:57 Tato mapa mi přišla
  někdy na jaře loňského roku,
 • 00:17:00 namaloval ji pan Johann Niebler,
  ročník 1934,
 • 00:17:04 což měl být synovec
  jedné z obětí.
 • 00:17:08 On měl jít polní cestou
  domů do Nových Dvorů
 • 00:17:12 a měl si všimnout
  čerstvě navršené hlíny
 • 00:17:15 někde v těchto místech.
 • 00:17:18 Dá se to jednoduše změřit,
  5 metrů tady od té cesty
 • 00:17:21 a zhruba 20 až 30 metrů
  tamhle od té cesty směrem k nám.
 • 00:17:25 Takže myslíte někde tady,
  jak jsou ty koleje vyježděné?
 • 00:17:28 Někde v těchto místech
  by to podle této mapy mělo být.
 • 00:17:31 A čas od času se zde
  nějaké věnce objeví.
 • 00:17:34 Čas od času jezdí Němci
  na tuto louku
 • 00:17:37 a chovají se k ní jako ke hrobu,
  což je zvláštní a divné.
 • 00:17:40 Češi se k ní chovají
  jako k louce,
 • 00:17:43 Němci se k ní chovají
  jako k místu, kde je hrob.
 • 00:17:49 Letošní volby slibují největší
  změnu politického uspořádání,
 • 00:17:53 na které jsme si od vzniku
  samostatné republiky zvykli.
 • 00:17:57 Do parlamentu se můžou dostat
  hned tři nové strany.
 • 00:18:00 Chtějí prý být lepší,
  méně zkažené,
 • 00:18:03 méně zkorumpované
  než ty staré.
 • 00:18:06 Kouzlo novosti zafungovalo,
  voliči jejich slibům uvěřili.
 • 00:18:09 A to přesto, že mají v čele
  či v bezprostředním okolí
 • 00:18:12 lidi s problematickou
  minulostí.
 • 00:18:15 S Milošem Zemanem,
  Radkem Johnem,
 • 00:18:17 Karlem Schwarzenbergem,
  respektive Miloslavem Kalouskem,
 • 00:18:20 natáčeli naši reportéři.
 • 00:18:34 Co vás vedlo k tomu,
  založit novou stranu?
 • 00:18:39 Protože jsem byl tak naštvaný
  minulý rok.
 • 00:18:42 Jak jsem viděl, jak se tady
  nezodpovědně dělá politika.
 • 00:18:45 Já nejsem žádný lidumil.
 • 00:18:48 Neříkám, že jsem to udělal z lásky
  k lidem. Ne, z naštvanosti.
 • 00:18:57 A kdyby ti politici
  byli schopni vládnout tak,
 • 00:19:03 aby s nimi občané
  většinou souhlasili,
 • 00:19:06 kdyby byli schopni dodržovat
  dohody a uzavírat dohody,
 • 00:19:10 kdyby neusilovali jenom o to,
  jezdit si do Toskánska
 • 00:19:14 nebo kupovat si byty
  na Floridě,
 • 00:19:17 tak by tato strana
  vůbec vzniknout nemusela.
 • 00:19:37 Dlouho jsme nechali politické
  dinosaury v jejich hnízdě.
 • 00:19:40 Užívali si, zadlužili naši zemi
  a nadělali korupční skandály.
 • 00:19:48 Situace před letošními volbami
  je specifická tím,
 • 00:19:51 že nebývale vysoký počet
  malých politických stran
 • 00:19:54 má podle průzkumů šanci,
  menší nebo větší,
 • 00:19:57 se do Poslanecké sněmovny dostat.
 • 00:19:59 Jedním z hlavních témat letošních
  voleb je výměna politiků.
 • 00:20:03 Vyzývají k ní nové strany
  včetně těch se starými tvářemi.
 • 00:20:06 Já nevím jak vy, ale já
  už se dál nechci dívat na to,
 • 00:20:09 jak mizí ten domov
  někde v té černé díře korupce
 • 00:20:12 a naprosté neúctě
  k obyčejným lidským hodnotám.
 • 00:20:16 Tady bude pasivní odpor naprd,
  protože milionkrát nula je nula,
 • 00:20:20 což znamená nulovou šanci
  na změnu,
 • 00:20:24 a to přesně ta partička
  zkorumpovaných lidí nahoře chce.
 • 00:20:28 Vyměňte politiky je název kampaně
  osobností proti ODS a ČSSD.
 • 00:20:32 Dal ji dohromady marketingový
  konzultant David Seibert.
 • 00:20:37 Hlavním cílem je,
  aby lidi šli k volbám
 • 00:20:42 a volili jiné strany než ty
  stávají velké, zkorumpované.
 • 00:20:45 Hlavním cílem je narušit
  takové ty vztahy
 • 00:20:50 mezi byznysem, tím podivným
  byznysem a naší politikou.
 • 00:21:04 Nové strany
  se starými tvářemi
 • 00:21:07 jsou vlastně nejobvyklejším typem
  nových stran.
 • 00:21:13 Ty staré tváře jsou právě tím,
  co dokáže přitáhnout pozornost
 • 00:21:16 a co vlastně je
  pro ty nové, malé strany
 • 00:21:19 do značné míry devizou,
  která dokáže přitáhnout voliče.
 • 00:21:33 Dobrý den,
  dobrý den v Lounech.
 • 00:21:37 Dámy a pánové,
  velice vám děkuji,
 • 00:21:40 že jste přišli na setkání
  s legendárním autobusem Zemák
 • 00:21:44 i v počasí, do kterého
  by psa nevyhnal.
 • 00:21:51 Vážení přátelé,
  já bych vám chtěl úvodem říct,
 • 00:21:54 že se nejmenuju Sobotka,
  ale Sobota,
 • 00:21:57 abych náhodou nechytil
  nějakou pěstí.
 • 00:22:01 To je první věc.
  Za druhé jsem tady proto,
 • 00:22:04 abych podpořil stranu
  Miloše Zemana.
 • 00:22:13 Jsem znechucena,
  jsem znechucena vámi všemi.
 • 00:22:18 Jsme 20 let po revoluci
  a vy nám jenom slibujete.
 • 00:22:21 Pane Zemane, to, co vy jste tady
  vykládal, je krásné,
 • 00:22:24 ale já už jsem to slyšela mockrát.
  U té vlády už jste byl.
 • 00:22:28 Proč jste neudělal něco tenkrát,
  když jste u té vlády byl?
 • 00:22:32 Moje vláda tehdy nastoupila
  v době hospodářské krize.
 • 00:22:37 Klesal výkon ekonomiky,
  klesala životní úroveň,
 • 00:22:41 my jsme se zavázali,
  že během dvou let
 • 00:22:44 tuto zemi z krize vyvedeme,
  a to se povedlo,
 • 00:22:48 protože po dvou letech výkon
  ekonomiky
 • 00:22:50 i životní úrovně
  začal opět růst.
 • 00:22:54 To je fakt, který je třeba znát,
  a neznalost neomlouvá.
 • 00:22:58 Místo piva zadarmo
  nabízíme knihu zadarmo
 • 00:23:02 a na každého se dostane.
 • 00:23:05 Ačkoli je Strana práv občanů
  novou stranou,
 • 00:23:09 i ona má za sebou
  rozporuplné dědictví minulosti.
 • 00:23:12 Její předseda Miloš Zeman
  ještě jako sociální demokrat
 • 00:23:16 podepsal v roce 1998 s tehdejším
  šéfem ODS Václavem Klausem
 • 00:23:19 takzvanou opoziční smlouvu.
 • 00:23:22 Ta fakticky rozdělila moc
  mezi dvě největší strany
 • 00:23:25 a dodnes funguje v některých
  krajích a na některých radnicích.
 • 00:23:28 Jsme rádi, že se vrátil.
 • 00:23:33 Vy jste tenkrát
  v době opoziční smlouvy,
 • 00:23:36 respektive následujícího
  tolerančního patentu,
 • 00:23:39 pracovali společně s ODS
  na změně volebního systému,
 • 00:23:42 který měl výrazně posílit
  většinové prvky.
 • 00:23:46 Myslíte si, že dnes, kdyby
  ten zákon skutečně platil,
 • 00:23:49 tak by vaše strana měla šanci
  uspět v parlamentních volbách?
 • 00:23:52 Kdyby tento zákon platil,
  tak by se patrně velké strany
 • 00:23:56 chovaly odpovědněji,
  než se chovají dnes.
 • 00:23:59 Dnes už nemají žádné programy,
  jimiž by přesvědčily voliče.
 • 00:24:03 Dnes už mají jenom
  spoustu laciných slibů
 • 00:24:06 a jinak je ta volební kampaň
  v podstatě
 • 00:24:09 pomlouvání a špinění konkurentů
  místo vykládání vlastního programu.
 • 00:24:13 Ale protože ten zákon
  byl zamítnut,
 • 00:24:16 tak právě proto velké strany
  zdegenerovaly
 • 00:24:19 a malé strany
  poprvé mají šanci.
 • 00:24:22 Čím je nový Miloš Zeman?
 • 00:24:25 Vůbec ničím, protože starého psa
  novým kouskům nenaučíš.
 • 00:24:46 Zdaleka nové nejsou
  ani tváře strany.
 • 00:24:49 Figuruje tu například
  Miroslav Šlouf,
 • 00:24:52 bývalý komunistický aparátčík
  a politický lobbista
 • 00:24:56 s úzkými vztahy
  na ruskou firmu Lukoil.
 • 00:24:59 A můžeme najít
  další staré známé:
 • 00:25:02 exministra zemědělství
  Jana Fencla
 • 00:25:05 či bývalého ministra dopravy
  Jaromíra Schlinga.
 • 00:25:08 No tak vy se částečně mýlíte,
 • 00:25:11 protože drtivá většina těchto
  bývalých ministrů nekandiduje.
 • 00:25:15 Oni pouze pomohli
  při zakládání této strany
 • 00:25:19 a myslím, že s výjimkou
  Jardy Schlinga
 • 00:25:22 nikdo z ministrů není
  na volitelných místech kandidátky.
 • 00:25:28 Vy jste náš český Willy Brandt
  nebo český Olof Palme.
 • 00:25:34 Já si vás za to vážím,
  pane Zemane,
 • 00:25:36 a jsem rád,
  že jste se vrátil do politiky.
 • 00:25:39 Já vám velice děkuji,
  budu rád, když nás budete volit.
 • 00:25:50 Zeman je aspoň
  vysoce inteligentní člověk.
 • 00:25:55 Já mu docela věřím,
  ale s jejich programem, nevím, no.
 • 00:25:59 Já taky z jejich programu
  nejsem šťastnej. Já mám jiný.
 • 00:26:03 -Nejhorší, když potkáte blbce.
  -To je pravda.
 • 00:26:06 A to on není.
  To on opravdu není.
 • 00:26:15 Nejdůležitější problém
  v České republice je,
 • 00:26:20 abychom nastolili vládu práva,
 • 00:26:25 protože to opravdu během
  těch dvaceti let se nepodařilo.
 • 00:26:29 Nejnaléhavější,
  což není nejdůležitější,
 • 00:26:33 ale nejnaléhavější je,
  abychom dali rozpočet do pořádku
 • 00:26:37 a nevydali celou republiku
  na oblíbenou cestu českých turistů
 • 00:26:42 přes Maďarsko do Řecka.
 • 00:26:46 Já hlavně vůbec netuším,
  kdo je ten pán s brýlemi.
 • 00:26:49 Já se velice omlouvám, volím TOP 09
  a strašně vám držím palce.
 • 00:26:53 Hrozně vás miluju.
  Jste můj člověk!
 • 00:26:59 Jeden z bodů protikorupčního
  programu TOP 09 zní jasně:
 • 00:27:03 Stát nesmí obchodovat
  s firmou s utajeným vlastníkem.
 • 00:27:07 Miroslav Kalousek
  to dnes tvrdě prosazuje.
 • 00:27:10 Za jeho působení
  na ministerstvu financí
 • 00:27:13 však stát prodával například firmu
  ČSA Cargo.
 • 00:27:16 Bohužel dodnes
  nikdo neví komu.
 • 00:27:19 Bylo by sprostý říct si o buřta?
  Já jsem dnes ještě neměl v hubě.
 • 00:27:26 Státem kontrolované aerolinie
  prodaly strategický objekt,
 • 00:27:30 jakým nákladní terminál je,
 • 00:27:33 firmě, kterou ovládá
  skrytý investor.
 • 00:27:37 Došlo k určité delegaci
  zodpovědnosti
 • 00:27:40 za bezpečnost leteckého provozu
  na firmu, o které moc nevíme.
 • 00:27:44 Bylo nám garantováno
  managementem ČSA i investorem,
 • 00:27:48 že po realizaci obchodu se dozvíme
  další, bližší informace.
 • 00:27:52 -A to se stalo?
  -To se nestalo.
 • 00:27:55 Když jste byl
  na ministerstvu financí,
 • 00:27:59 tak stát prodával v té době
  ČSA Cargo firmě,
 • 00:28:02 která měla utajeného vlastníka.
  Nevidíte v tom problém?
 • 00:28:08 Vidím v tom problém, samozřejmě.
 • 00:28:12 To, že jsme dospěli k názoru,
  že stát musí obchodovat
 • 00:28:16 jenom s lidmi s jasnou
  majetkovou strukturou,
 • 00:28:20 to je samozřejmě něco,
 • 00:28:23 k čemu jsme dospěli postupným
  vývojem, a já si za tím stojím.
 • 00:28:27 Nestojí si za tím
  ale bohužel moc dlouho.
 • 00:28:31 Jeden z hlavních bodů
  protikorupčního programu
 • 00:28:34 by Miroslav Kalousek porušil
  už na konci našeho rozhovoru.
 • 00:28:37 Kdy se to ve vás zlomilo?
  Co bylo pro vás impulsem,
 • 00:28:40 že jste si řekl,
  tohle už stát nemůže dělat?
 • 00:28:44 Ve mně se nic nelámalo,
  já jsem si to myslel vždycky.
 • 00:28:46 -A proč vám to tenkrát nevadilo?
  -Teď se ptáte konkrétně na co?
 • 00:28:50 Teď se ptám na to,
  že stát prodal ČSA Cargo
 • 00:28:54 firmě s neprůhledným majitelem,
  a dnes říkáte, že to je špatně.
 • 00:28:57 Ten prodej sám o sobě
  já jako problém nevidím.
 • 00:29:00 To, co vidím jako problém,
 • 00:29:02 jsou zakázky firmám
  s neprůhlednou strukturou.
 • 00:29:06 Dnes byste se proti tomu bouřil,
  nebo by vám to nevadilo?
 • 00:29:09 Přiznám se, že tato konkrétní
  situace by mně nevadila.
 • 00:29:12 Ministerstvo financí
  tehdy slíbilo,
 • 00:29:15 že se občané dozvědí, kdo koupil
  ČSA Cargo. Nestalo se.
 • 00:29:19 -Nějaké jméno.
  -Kdybych to věděl, řeknu vám to.
 • 00:29:23 -Takže to nevíme.
  -Kdybych to věděl, řeknu vám to.
 • 00:29:32 V kolik chcete odsud vyhodit?
 • 00:29:36 Jedete ještě zbytečně
  na ten mlýn, nebo ne?
 • 00:29:39 Já půjdu na mlýn
  a není to zbytečné.
 • 00:29:41 Počkejte,
  v kolik chcete vyhodit?
 • 00:29:44 Dokončím tady
  a pak tam pojedu.
 • 00:29:48 -Máte ještě vedle tři stoly.
  -Já je udělám, neptejte se mě.
 • 00:29:50 Já vždycky dokončím práci, kde jsem.
  Prosím, nechtě mě to dokončit.
 • 00:29:56 Tak, dobrý den, dobrý den. Prosím.
  Jaké otázky byste měli?
 • 00:30:01 Zeptám se,
  jestli i ti kolem vás...
 • 00:30:05 Já vím, jestli lidi pochybují
  o Kalouskovi.
 • 00:30:09 On se po celou dobu osvědčil.
 • 00:30:13 Já jsem seděl vedle něho
  na vládě,
 • 00:30:16 náhodou ministři zahraničí
  a financí seděli vedle sebe,
 • 00:30:20 tam jsem ho
  dost důkladně pozoroval,
 • 00:30:23 bylo vidět, že to byl zdaleka
  nejlepší ministr mezi námi.
 • 00:30:27 -Já jsem vám dnes přinesl dárek.
  -Ježíši!
 • 00:30:30 Počkejte, je to můj osobní
  vynález, který jsem si patentoval.
 • 00:30:34 Je to drcený mramor zašitý
  do plátna, já to nosím neustále.
 • 00:30:40 -Jsem o tři volební období
  starší než vy.-Jo?
 • 00:30:44 -A přesto vypadám takhle.
  -Bezvadně, ano.
 • 00:30:51 Asi to vyzkouším.
  Vždycky vyzkouším všechno.
 • 00:30:54 Když mi to nepomůže,
  celý šutr pod hlavou,
 • 00:30:58 tak je to lepší, než když dostanu
  celý šutr na hlavu.
 • 00:31:03 Jéje! Koho tady vidím?
 • 00:31:06 Já jsem taky studentka,
  dobrý den.
 • 00:31:09 -Prvorodička.
  -Tak co by vás zajímalo?
 • 00:31:12 Jste pravicová strana
  a předpokládám,
 • 00:31:15 že pro vás ty volby
  nějakým způsobem dopadnou
 • 00:31:18 a dopadnou dobře pro pravici,
 • 00:31:22 tak budete nuceni sestavit vládu
  třeba s Věcmi veřejnými,
 • 00:31:25 tak jestli tam vidíte
  nějaký průchod...
 • 00:31:28 Popravdě řečeno,
  jak jsem to už jednou řekl,
 • 00:31:34 jsou mi domy veřejné milejší
  než Věci veřejné,
 • 00:31:38 protože u domu veřejného vím,
  k čemu to slouží,
 • 00:31:41 vím, za co pak zaplatím,
 • 00:31:44 a aspoň se tam snaží
  člověku udělat radost.
 • 00:31:57 Jinak to tajemství je,
  že ten barák se opravuje,
 • 00:32:04 většinou při tiskovce
  jsou sbíječky...
 • 00:32:07 To je mediální trénink.
  No jo, jste ztraceni.
 • 00:32:12 Kolega novinář, PR.
 • 00:32:16 Tady máme sociologa,
  co hezkého se o nás píše.
 • 00:32:22 Nemám to potvrzené
  z osmi zdrojů,
 • 00:32:25 ale člověk, který to pronajímá,
  je prý sociální demokrat.
 • 00:32:29 -Který to vlastní?
  -Jojo.
 • 00:32:34 Pro mě by bylo mnohem
  efektivnější psát filmy.
 • 00:32:37 On ten poslanecký plat není
  tak špatný, když se tam dostanete.
 • 00:32:41 Ten je směšně nízký proti tomu,
  co jsem vydělával jako autor,
 • 00:32:45 to zase si řekněme otevřeně.
 • 00:32:50 Takže Rokycany.
 • 00:33:01 My říkáme od prvního měsíce,
  kdy tam budeme,
 • 00:33:05 budeme vracet nespotřebované
  poslanecké náhrady.
 • 00:33:08 Já samozřejmě vím, že až budeme
  vracet ty náhrady na konci měsíce,
 • 00:33:11 že mě polovina poslanců
  Věcí veřejných
 • 00:33:14 bude nenávidět,
  co jsem to vymyslel.
 • 00:33:19 -To víte, že jo.
  -Tak bezvadný.-Máte Klímu?
 • 00:33:22 Pepík píše scénáře,
  já dělám do politiky.
 • 00:33:25 Teď jde o volby.
 • 00:33:34 Dobrý den, dám vám časopis,
 • 00:33:37 přečtěte si něco o Věcech veřejných
  před volbami.
 • 00:33:40 -Poznal jsem vás podle hlasu.
  -No jasně.
 • 00:33:44 -Dobrý den, dám vám časopis,
  nechcete?-Ne, děkuju.
 • 00:33:51 Nevěřte vůbec žádnému
  politikovi,
 • 00:33:54 jenom tomu, který sám na sebe
  nastavuje kontrolní mechanismy.
 • 00:33:59 Věci veřejné slibují,
  že zastaví korupci
 • 00:34:02 a předražování veřejných zakázek.
 • 00:34:05 A právě tady na Radka Johna
  vykukuje ze skříně jeho kostlivec.
 • 00:34:08 John od roku 2002 vedl firmu
  ORA Print,
 • 00:34:11 která pro VZP vydávala časopis
  Pohoda o zdravotní prevenci.
 • 00:34:14 Tato veřejná zakázka měla
  znaky kontraktů,
 • 00:34:18 ve kterých podnikatelé
  pouštějí státu žilou.
 • 00:34:21 ORA Print ve vyhrané soutěži
  nenabídl nejnižší cenu,
 • 00:34:24 pojišťovna utajovala podrobnosti
  několikaleté smlouvy
 • 00:34:27 a nové vedení VZP
  po letech ukázalo,
 • 00:34:30 že na zakázce šly ušetřit
  desítky milionů korun.
 • 00:34:34 Firma ORA Print,
  kterou John nevlastnil,
 • 00:34:37 inkasovala za produkci a rozesílání
  tří čísel každý rok 111 milionů Kč.
 • 00:34:42 Tím, že já jsem dostával
  10 000 měsíčně za konkrétní práci,
 • 00:34:46 tak si opravdu nemyslím,
  že by to byla koule na noze.
 • 00:34:49 Ale člověk projde v životě
  různé životní zkušenosti
 • 00:34:53 a jsou mu k něčemu poučením.
  Pro mě je poučením,
 • 00:34:56 že takto organizované veřejné
  soutěže v České republice
 • 00:35:00 jsou naprosté zvěrstvo,
  a je třeba je změnit.
 • 00:35:04 Největším paradoxem případu je,
 • 00:35:07 že Johnovy Věci veřejné
  teď bojují proti tomu,
 • 00:35:11 aby stát zadával zakázky firmám
  s anonymními akcionáři.
 • 00:35:14 Firma ORA Print
  přitom měla anonymní akcie
 • 00:35:17 a jejich držitele tehdy tajil
  i Radek John,
 • 00:35:20 předseda představenstva firmy.
 • 00:35:23 Čerpali jste ohromné množství
  veřejných prostředků,
 • 00:35:27 ale zároveň vy jste odmítal
  prozradit, kdo je majitel.
 • 00:35:30 Já jsem tam byl vázán
  obchodním tajemstvím.
 • 00:35:33 Měl jsem podepsanou smlouvu
  podle obchodního zákoníku,
 • 00:35:36 že to nemůžu říkat,
  a to je zase přesně to opatření,
 • 00:35:39 které je třeba okamžitě zrušit.
 • 00:35:42 Jaká proboha tajemství
  ve veřejných soutěžích?
 • 00:35:46 Já bych po pravdě nesměl říct
  ani dnes, kdo to vlastní.
 • 00:35:49 Čili špatně nastavené zákony.
 • 00:35:52 Našich 23 poslanců
  zvedne v parlamentu ruku
 • 00:35:55 pro každý dobrý návrh,
  který zastavuje korupci.
 • 00:35:58 Nechceme spolupracovat se žádnou
  stranou, ve které jsou dinosauři.
 • 00:36:02 Jsme jediná strana,
  která nebyla u žádných úplatků.
 • 00:36:06 Můžu se vás na něco zeptat?
  Jaké politice dáte svůj hlas?
 • 00:36:10 Hledejte kolem sebe čisté lidi.
 • 00:36:13 Je to těžký,
  ale třeba to dokážeme.
 • 00:36:16 Dobrá rada je nad zlato.
 • 00:36:19 Otázka je, kde takové politiky
  vzít, a nekrást.
 • 00:36:25 Podívejte se...
 • 00:36:31 Názor rozděluje,
  koryta spojují.
 • 00:36:39 Reportéři ČT jsou pryč.
  Další budou za týden.
 • 00:36:42 Budeme se těšit.
  Na shledanou a hezké dny.
 • 00:36:48 Skryté titulky Blažena Stráníková
  Česká televize 2010

Související