iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
9. 7. 2017
09:00 na ČT2

1 2 3 4 5

2 hlasy
4345
zhlédnutí

Československý filmový týdeník

Filmové zpravodajství z dob minulých

11 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Československý filmový týdeník 1967

 • 00:00:01 ČESKOSLOVENSKÝ
  FILMOVÝ TÝDENÍK
 • 00:00:35 Nejprve si představte, že je zde
  teplota asi 70 stupňů Celsia.
 • 00:00:40 Ale to není jediný důvod,
  proč sem nevodí exkurze.
 • 00:00:44 Sotva kdo by se totiž dnes
  mohl pochlubit tím,
 • 00:00:47 kolik namáhavé fyzické práce
  vyžaduje obsluha strojů
 • 00:00:49 staré válcovny plechů
  ve Frýdku-Místku.
 • 00:00:57 Modernizace výroby
  je samozřejmě nákladná.
 • 00:01:00 A proto je zde dnes v provozu
 • 00:01:02 aspoň část nově vybudované
  linky.
 • 00:01:05 I prostředí je
  mnohem příjemnější,
 • 00:01:07 protože linka pracuje zastudena.
 • 00:01:12 Ze svitku dlouhého 2 kilometry
 • 00:01:15 se odvine pás rychlostí
  80 metrů za minutu.
 • 00:01:18 A ve stejnou dobu střihačka
  naseká 40 tabulí plechu.
 • 00:01:31 Modernizace je na postupu.
 • 00:01:33 A tak naše hospodyňky
  už nekupují
 • 00:01:35 těžkopádné, nemoderní,
  leč kupodivu kvalitní nádobí
 • 00:01:38 jako kdysi babičky.
 • 00:01:41 Kupují si nádobí lehké, moderní,
  leč kupodivu náročné
 • 00:01:44 na doplňkové znalosti
  oboru klempířského.
 • 00:01:52 Tomuto svačinovém kastrolu
  pravděpodobně předcházel
 • 00:01:55 několikaletý výzkumný vývoj
 • 00:01:58 a výsledná vůle sem, vůle tam
  je proti tomu úplný detail.
 • 00:02:06 A tahle gumička by na poklici
  mohla držet
 • 00:02:09 jenom silou vlastní vůle.
 • 00:02:16 Tlakový hrnec naší výroby
  se symbolicky jmenuje Ideál.
 • 00:02:20 Ale není asi určen
  pro potřebu těch,
 • 00:02:23 kteří se chtějí živit
  ideálně vařeným jídlem.
 • 00:02:26 Možná také že je to jenom
  takový trik výrobců,
 • 00:02:28 abyste víc vyhládli,
  než ho otevřete.
 • 00:02:38 Že však těsnicí guma
  brzy ztvrdne a pak netěsní,
 • 00:02:41 protože není ničím tlačena
  k okrajům hrnce,
 • 00:02:44 to snad přece jenom
  záměr nebyl.
 • 00:02:50 Maďarský tlakový hrnec
  v našich obchodech nenajdete.
 • 00:02:53 Snad proto, že je lehký,
  jednoduchý,
 • 00:02:56 a tím i naprosto spolehlivý.
 • 00:03:01 Z nepochopitelných důvodů
  dovážíme i zmetky.
 • 00:03:04 Dokonce za tvrdou valutu,
  jako tento koš z Rakouska.
 • 00:03:07 Ne stovky, ale tisíce jich leží
  ve skladech velkoobchodu
 • 00:03:11 s držadly utrženými dříve,
 • 00:03:13 než se vůbec dostaly
  ke spotřebiteli.
 • 00:03:16 Mělo by nás zajímat,
  kdo to zaplatí.
 • 00:03:27 Maďarská konvička na mléko
 • 00:03:30 nebyla sice dovezena
  za tvrdou valutu,
 • 00:03:32 ale zdá se, že důvěra
  našeho nákupčího
 • 00:03:35 ve spolehlivost čepu těsně
  na měkkém okraji byla přehnaná.
 • 00:03:39 S nekvalitními výrobky
  si eventuálně poradíme,
 • 00:03:42 ale co s pracovníky
  příslušného podniku
 • 00:03:45 našeho zahraničního obchodu,
  kteří je nakoupili?
 • 00:03:56 Ulomený bakelitový držák
 • 00:03:58 se i s hrncem může zahodit
  do starého železa.
 • 00:04:01 S důvěřivými nákupčími
  se to udělat nedá.
 • 00:04:06 Konstruktéři továrny na plechové
  a smaltované výrobky
 • 00:04:10 v Českých Budějovicích
  by také mohli vědět,
 • 00:04:13 že šroubky se uvolňují
  se střídáním teplot.
 • 00:04:15 Snad spoléhají na to,
 • 00:04:18 že dnes je na postupu
  technické vzdělání žen.
 • 00:04:20 A že nakonec dají přednost
  klempířské lopotě
 • 00:04:23 s jejich moderním,
  leč nekvalitním nádobím
 • 00:04:26 před stížnostmi ředitelům
  továren, novinám, rozhlasu
 • 00:04:29 nebo dokonce předsedovi vlády.
 • 00:04:40 Tuto "babičku" z roku 1927
  i nejnovější šestnáctku
 • 00:04:44 jsme nedávno viděli
  na dvoudenním setkání
 • 00:04:48 majitelů Renaultů ve Svratce
  na Českomoravské vysočině.
 • 00:04:52 Francouzští výrobci
  mají prvořadý zájem
 • 00:04:55 o dobrou pověst svého výrobku.
 • 00:04:58 Technici pražského
  speciálního servisu Renault
 • 00:05:01 opravovali drobné poruchy,
  srovnali brzdy nebo chod motoru.
 • 00:05:05 Protože z Moravy je do Svratky
  blíže než do pražského servisu,
 • 00:05:08 přijeli sem zejména
  moravští majitelé Renaultů.
 • 00:05:14 Podařilo se spojit užitečné
  s příjemným prostředím
 • 00:05:17 a pestrým programem.
 • 00:05:20 Podobné setkání výrobců
  a majitelů škodovek
 • 00:05:23 jsme zatím neměli možnost
  natočit.
 • 00:05:36 Umělcův jiný než konvenční pohled
  na skutečnost může šokovat.
 • 00:05:40 M?že vyvolat řadu upřímných
  i méně upřímných otázek
 • 00:05:43 po smyslu jeho díla.
 • 00:05:51 Salvadoru Dalímu, jedné
  z nejvýznamnějších osobností
 • 00:05:55 francouzského surrealismu
  třicátých let, se také vytýká,
 • 00:05:58 že ve svém vystoupení
  na veřejnosti
 • 00:06:01 překračuje míru stylizace
  vlastní osobnosti.
 • 00:06:03 Měli bychom dodat:
  konvenční míru stylizace.
 • 00:06:17 Stejně nespravedlivé
  by bylo zdůvodňovat
 • 00:06:21 jenom technickou
  a jistě nespornou virtuozitu
 • 00:06:23 jeho formálního projevu.
 • 00:06:26 Dalího výstava v Praze
  v Galerii D,
 • 00:06:29 kde jsme viděli jen malou část
  jeho díla v originálech,
 • 00:06:32 nám také připomněla,
 • 00:06:34 kolik současných výtvarných děl
  řeší problémy,
 • 00:06:37 které Salvador Dalí
  už dávno vyřešil.
 • 00:06:50 Marcela Marceaua nemusíme
  po jeho návštěvě v Československu
 • 00:06:53 nijak zvlášť představovat.
 • 00:07:25 V Kolíně navštívil budovu,
 • 00:07:28 kde předtím stál rodný dům
  matky Jana Kašpara Deburaua,
 • 00:07:31 historické postavy
  světové pantomimy.
 • 00:07:44 Mnohá setkání s naším
  Ladislavem Fialkou,
 • 00:07:48 Marceauův podnět, aby se v Praze
  vydával mezinárodní časopis,
 • 00:07:51 a uspořádal se první mezinárodní
  festival pantomimy,
 • 00:07:55 to všechno bezpochyby znamená,
 • 00:07:58 že Marcela Marceaua
  uvidíme u nás častěji.
 • 00:08:16 Cesty milionů lidí směřují
  v těchto měsících
 • 00:08:19 do Montrealu v Kanadě.
 • 00:08:21 Pavilon Velké Británie,
 • 00:08:24 jeden z nejkrásnějších
  na výstavě.
 • 00:08:28 Návštěvníci obdivují
  velké skulptury
 • 00:08:31 rozmístěné po celém pavilonu
 • 00:08:34 a hned vedle model
  nadzvukového letadla Concordia.
 • 00:08:47 Pavilon Organizace spojených
  národů
 • 00:08:49 a před ním Strom života
  symbolizují mezinárodní družbu
 • 00:08:53 a heslo výstavy
  Člověk a jeho svět.
 • 00:09:01 Zkušební dráha pro nové typy
  automobilů v Hannoveru.
 • 00:09:15 Zkouší se především nový druh
  protismykových pneumatik.
 • 00:09:29 Sleduje se takzvaný
  tahový test,
 • 00:09:32 který je nezbytný
  pro vývoj nových pneumatik.
 • 00:09:41 Dva vozy začínají na znamení
  současně brzdit.
 • 00:09:48 Ještě jednou. Vůz na bližší dráze
  má pneumatiky opotřebované.
 • 00:09:52 Druhý vůz má pneumatiky nové.
 • 00:09:57 V zatáčce řidič
  náhle ubere plyn.
 • 00:10:00 Jenom dobré pneumatiky dovolí,
  aby si takhle počínal.
 • 00:10:05 Velmi zrádné jsou louže,
 • 00:10:08 které při velké rychlosti
  mohou způsobit zablokování kol.
 • 00:10:20 V Sasbachu na Rýně uspořádali
  závody na vodních lyžích.
 • 00:10:24 Kameraman se tentokrát nezajímal
  tolik o vítězství a porážky
 • 00:10:28 jako spíše o podrobnosti, které
  lidské oko jinak nepostřehne.
 • 00:10:31 O podrobnosti, podle kterých
  se skok na vodních lyžích
 • 00:10:35 může změnit v docela
  neobyčejné vymáchání.
 • 00:11:23 Skryté titulky Blažena Stráníková
  Česká televize 2017

Související