iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
26. 2. 2017
08:00 na ČT2

1 2 3 4 5

0 hlasů
4845
zhlédnutí

Československý filmový týdeník

Filmové zpravodajství z dob minulých

12 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Československý filmový týdeník 1967

 • 00:00:33 Peking, ulice boje
  proti revizionismu.
 • 00:00:36 A to jsou tedy
  ti protirevizionisté,
 • 00:00:39 které zachytila kamera z oken
  sovětského velvyslanectví.
 • 00:00:52 Už v minulém Týdeníku
  jsme vám ukázali,
 • 00:00:55 jak si na tomtéž místě
  počínali v noci.
 • 00:00:58 Ani ve dne se spílání
  o revizionismu
 • 00:01:00 nemohlo obejít bez nápovědy
  z tlampačů.
 • 00:01:03 A dirigovaný povyk
  má obvykle také za cíl
 • 00:01:06 dirigované matení pojmů.
 • 00:01:11 Kam až takové matení pojmů sahá,
 • 00:01:14 jsme slyšeli
  na moskevském letišti
 • 00:01:16 po návratů členů rodin
  sovětských občanů,
 • 00:01:19 kteří pracují v Číně.
 • 00:01:24 Na letišti v Pekingu
 • 00:01:27 se na jejich autobusy
  vrhly tisíce demonstrantů.
 • 00:01:30 Celé je pomalovali,
  polepili letáky.
 • 00:01:38 Nadávali jim do fašistů.
 • 00:01:46 Je příznačné, že ve spojitosti
 • 00:01:49 s těmito protisovětskými
  demonstracemi
 • 00:01:52 se ozval hlas mluvčího
 • 00:01:54 západoněmecké
  neonacistické strany.
 • 00:01:57 Hlas, který prý
  za tu pravou chvíli pokládá
 • 00:02:00 teprve přímý konflikt mezi
  Sovětským svazem a Čínou.
 • 00:02:03 A taková přání se zřejmě
  nenarodila jenom v Evropě.
 • 00:02:13 Společné prohlášení vydané
  na závěr návštěvy
 • 00:02:16 Alexeje Kosygina
  ve Velké Británii
 • 00:02:19 obsahuje mnoho
  konstruktivních prvků,
 • 00:02:21 které upevní politické,
  hospodářské a kulturní vztahy
 • 00:02:24 mezi oběma zeměmi.
 • 00:02:28 Sovětský ministr zahraničních věcí
  Andrej Gromyko
 • 00:02:31 jednal s naším ministrem
  zahraničních věcí
 • 00:02:34 Václavem Davidem,
 • 00:02:36 který navštívil Sovětský svaz
  na pozvání sovětské vlády.
 • 00:02:39 Vyměnili si názory na aktuální
  otázky evropské bezpečnosti
 • 00:02:43 a na vývoj situace
  v jihovýchodní Asii.
 • 00:02:45 Největší část rozhovoru
  věnovali otázkám
 • 00:02:48 prohloubení vzájemných vztahů
 • 00:02:51 Československa
  a Sovětského svazu.
 • 00:02:58 Slavnostního shromáždění
  na Pražském hradě
 • 00:03:01 k výročí únorového vítězství
 • 00:03:04 se zúčastnili zástupci
  lidových milicí z celé republiky.
 • 00:03:07 Soudruh Antonín Novotný
  připomněl události před 19 lety
 • 00:03:11 i současnou situaci v Evropě
  a ve světě.
 • 00:03:17 V mnoha diskusních kroužcích
  se hovořilo
 • 00:03:20 o prvních zkušenostech
 • 00:03:22 se zdokonalenou
  soustavou řízení,
 • 00:03:25 o zodpovědnosti hospodářských
  vedoucích pracovníků,
 • 00:03:28 o aktivním podílu komunistů
  na výstavbě naší země.
 • 00:03:43 Asi nevíte, jak se v Praze změní
  okolí věže staré petrské vodárny
 • 00:03:47 na pravém břehu Vltavy.
 • 00:03:50 Přibližně do pěti let tam má stát
  nový mezinárodní hotel.
 • 00:03:53 Má to však jeden háček.
 • 00:03:56 V bezprostřední blízkosti věže
  zatím stojí v cestě projektu
 • 00:03:59 starý nevzhledný dům.
 • 00:04:04 Vkročili jsme do místnosti
  v prvním poschodí
 • 00:04:07 a byli jsme překvapeni
  malířskou výzdobou salonku
 • 00:04:10 pocházející z poloviny 19. století
 • 00:04:12 od známého autora
  Josefa Navrátila.
 • 00:04:15 Přepadly nás obavy, že to
  všechno tady vidíme naposledy,
 • 00:04:18 protože barák se musí zbourat
  a hotovo.
 • 00:04:24 Nedočkavě jsme nahlédli do plánů
 • 00:04:27 inženýrů architektů Jana a Aleny
  Šrámkových a Jana Bočana
 • 00:04:30 a spadl nám kámen ze srdce.
 • 00:04:33 Projektanti počítají
  se stavebním začleněním
 • 00:04:36 dvou starých místností
  do areálu hotelu.
 • 00:04:39 Představte si to asi tak,
 • 00:04:42 že z luxusní haly moderního hotelu
  vkročíte třeba právě sem.
 • 00:04:58 Takovým původním skvostem
 • 00:05:01 asi nebude moci potěšit
  návštěvníka
 • 00:05:04 žádný moderní hotel na světě.
 • 00:05:20 Zetor 5511, nás nejnovější
  a nejsilnější traktor,
 • 00:05:24 je výsledkem dvacetiletých
  zkušeností
 • 00:05:27 brněnských konstruktérů,
  techniků a dělníků.
 • 00:05:31 O úspěchu našich Zetorů
  v zahraničí
 • 00:05:34 svědčí jasně i tato čísla:
 • 00:05:37 za 20 let jsme jich vyvezli skoro
  čtvrt milionu do 80 zemí světa.
 • 00:05:43 Například jen v Barmě
  jich více než čtyři tisíce
 • 00:05:47 úspěšně konkuruje tradičnímu
  obhospodařování rýžových polí.
 • 00:05:50 Jaké úctě se v této zemi těší,
 • 00:05:53 svědčí bankovka Barmského svazu
  s vyobrazením našeho Zetoru.
 • 00:06:00 Všechna potrubí a vedení
  jsou v betonových šachtách,
 • 00:06:04 chodníky bez jediného schůdku
  se nikde nekřižují s cestou,
 • 00:06:07 což ocení zejména
  maminky s kočárky,
 • 00:06:10 a ještě jiné přednosti patří
  do výhod
 • 00:06:13 prvního rakouského atriového
  městečka rodinných domů,
 • 00:06:16 které vzniklo západně od Lince.
 • 00:06:28 Domek se zahrádkou tvoří
  jednu obytnou jednotku.
 • 00:06:32 Soukromý život v něm je chráněn
  před zvědavými pohledy přes zeď.
 • 00:06:36 Atriové domy jsou moderním
  opakováním
 • 00:06:39 staré bytové kultury.
 • 00:06:46 Žárovka. Někdo může namítnout:
  Co se tu ještě dá změnit?
 • 00:06:51 Tvar má od prvopočátku stejný,
  neměnný.
 • 00:06:59 A přece mladý architek
  Pavel Puťora ho změnil
 • 00:07:03 a dal nové žárovce
  jméno Architekt.
 • 00:07:06 Je to jednoduché svítidlo
  pro široké použití.
 • 00:07:09 Od intimního svítidla, které
  nepotřebuje lampu nebo lustr,
 • 00:07:12 až po reklamní žárovku.
 • 00:07:18 Tedy nová žárovka
  spatřila světlo světa.
 • 00:07:21 Má jen jednu chybu:
  zatím se ještě nevyrábí.
 • 00:07:29 Metamorfózy v brněnské Redutě.
 • 00:07:32 Choreografie: zasloužilá
  umělkyně Viera Avratová.
 • 00:07:36 Hudba: Pavel Blatný.
 • 00:07:40 Tancují Jiřina Langová
  a Hana Bogušovská.
 • 00:07:44 Ale to jsou přece známé
  umělecké gymnastky,
 • 00:07:47 sestry Machatovy.
 • 00:07:50 Ano. Jedna mistryně sportu,
  druhá zasloužilá mistryně sportu.
 • 00:08:44 Tak, kamaráde,
  teď se bude vstávat a do školy!
 • 00:08:53 Se vstáváním má Tolja
  individuální potíže
 • 00:08:56 jako mnoho jiných
  moskevských školáků.
 • 00:08:59 Objektivně vzato
  měl by stačit budík.
 • 00:09:02 Jenomže budík neumí
  z Tolji stáhnout přikrývku.
 • 00:09:05 Budík neumí mnoho jiných věcí
 • 00:09:07 a nechal by člověka
  objektivně a klidně v rejži.
 • 00:09:10 To zase Kazan,
  to je kamarád.
 • 00:09:13 Ví například, kolik střevíců
  je třeba k normálnímu obutí,
 • 00:09:16 a nikdy nepřinese tři nebo pět.
 • 00:09:19 Neumí sice zavázat tkaničky,
  nerozezná ani čítanku od chemie,
 • 00:09:22 ale to je, jak jistě uznáte,
  pouhý detail.
 • 00:09:28 Vcelku vzato je Kazan
  tak učenlivý,
 • 00:09:30 že by jednou možná
  mohl jít do školy místo Tolji.
 • 00:09:34 Problém je jenom v tom,
 • 00:09:36 jestli ho do budovy vpustí
  pan školník.
 • 00:09:47 Fotoaparáty, napětí.
  Zde se něco děje.
 • 00:09:50 Vlastně se bude dít.
 • 00:09:53 Bulharský obrázkový časopis
  uspořádal soutěž
 • 00:09:56 pro nejpohotovější fotoamatéry.
 • 00:09:59 Šlo o to, zachytit padající
  fotbalový míč
 • 00:10:01 na přesně vyznačené čáře
  uprostřed dlouhého plátna.
 • 00:10:06 Kdo byl pomalejší nebo rychlejší,
  skončil mimo soutěž.
 • 00:10:20 V Polsku se teto krásný sport
  pomalu, ale jistě stěhuje
 • 00:10:24 z Mazurských jezer na zamrzlou
  plochu poblíž Varšavy.
 • 00:10:32 Správná souhra plachet,
  směru větru a kormidla
 • 00:10:35 může vyhnat jízdu až
  k sedmdesátikilometrové rychlosti.
 • 00:10:39 Síla větrného proudu
  je ovšem proměnlivá,
 • 00:10:42 a tak se do vyšší rychlosti
  dostane
 • 00:10:45 jedna plachetnice dřív,
  jiná později.
 • 00:10:59 Kdo však jede riskantně,
  nedojede.
 • 00:11:12 Na mezinárodních závodech
  v letech na lyžích v Oberstdorfu
 • 00:11:15 se sešla elita skokanů s cílem
 • 00:11:17 překonat loňský rekord 146 metrů
  Bj?rna Wirkoly z Norska.
 • 00:11:29 Dvakrát rekord
  během závodů padl:
 • 00:11:32 147 a 148 metrů zdolali
  Grini a Sjöberg.
 • 00:11:41 24letý norský obchodník s auty
  Lars Grini
 • 00:11:45 nakonec v souboji zvítězil
  skokem 150 metrů
 • 00:11:48 a stal se novým
  světovým rekordmanem.
 • 00:12:16 Skryté titulky Blažena Stráníková
  Česká televize 2017

Související