iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
4. 1. 2017
19:20 na ČT art

1 2 3 4 5

3 hlasy
8245
zhlédnutí

Divadlo vzdoru

Celovečerní dokumentární studie o fenoménu bytového divadla Vlasty Chramostové a době s ním spojené.

84 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Divadlo vzdoru

 • 00:00:01 ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ
 • 00:00:03 Vážení posluchači,
  zůstaňte u svých přijímačů,
 • 00:00:05 probuďte i teď, v noci, své známe,
  protože za malý okamžik
 • 00:00:09 bude Československý rozhlas Praha
  vysílat mimořádně důležitou zprávu.
 • 00:00:17 Včera, 20. srpna 1968,
  kolem 23. hodiny večer
 • 00:00:21 překročila vojska Sovětského svazu,
  Polské lidové republiky,
 • 00:00:25 Německé demokratické republiky,
  Maďarské lidové republiky
 • 00:00:28 a Bulharské lidové republiky
  státní hranice
 • 00:00:32 Československé socialistické
  republiky.
 • 00:00:46 SBOROVĚ
 • 00:00:48 Ať žije KSČ!
  Ať žije KSČ!
 • 00:00:51 -Vstup spojeneckých vojsk
  21. 8. 1968
 • 00:00:56 předešel občanské válce v naší
  vlasti
 • 00:00:59 a byl nezbytným a jedině správným
  řešením.
 • 00:01:02 Vysoce proto oceňujeme
  internacionální pomoc
 • 00:01:05 států Varšavské smlouvy
  a jejich komunistických stran,
 • 00:01:08 zejména pak Komunistické strany
  Sovětského svazu.
 • 00:01:17 -Generální tajemník
  Ústředního výboru
 • 00:01:19 Komunistické strany
  Sovětského svazu,
 • 00:01:21 soudruh Leonid Iljič Brežněv.
 • 00:01:29 -Osobní svazek - herečka.
 • 00:01:32 Jmenovaná byla pro své pravicové
  oportunistické názory
 • 00:01:35 a aktivní vystupování v krizovém
  období let 1968 a 1969
 • 00:01:39 propuštěna v roce 1970
  z Divadla na Vinohradech.
 • 00:01:43 Po odchodu z tohoto divadla
  nastoupila
 • 00:01:45 v oblastním divadle v Chebu,
 • 00:01:48 kde po celou dobu v nepřátelské
  činnosti pokračovala.
 • 00:01:52 -To chebské divadlo, tam se stala
  jedna taková základní věc,
 • 00:01:58 že nebylo znát,
  že tam hraje Chramostová,
 • 00:02:00 protože ten celý soubor byl
  tak skvělý a tak báječný,
 • 00:02:04 že to opravdu vhánělo slzy.
 • 00:02:06 Vždycky je to tak, když se něco
  dělá v takovéto době,
 • 00:02:11 která má v sobě to napětí,
  tak o to víc ty texty
 • 00:02:17 a všechno vyplouvá ven.
  Možná, že to je subjektivní,
 • 00:02:19 ale pro mě ta Matka byla jedna
  z nejkrásnějších, viděl jsem různý.
 • 00:02:25 Pikantní na tom bylo to,
  že v tom malém Chebu,
 • 00:02:30 tam byl tenkrát velký odboj.
 • 00:02:33 Když jí řekli, že na to nesmí
  pozvat žádné hosty z Prahy,
 • 00:02:39 aby to nebyla provokace,
 • 00:02:41 tak Vlasta to neudělala
  jako provokaci,
 • 00:02:44 ale nemohla neudělat,
  aby nepozvala různé lidi.
 • 00:02:47 Hlavně jim šlo o Kohouta.
  Vlasta ho stejně pozvala
 • 00:02:50 a tím pádem to taky bylo poslední
  představení,
 • 00:02:53 které v té době měla.
 • 00:03:03 -Všichni dělali to,
  co chtěli dělat původně.
 • 00:03:08 A dělali to dál,
  i když to dělat nesměli.
 • 00:03:12 Takže spisovatelé psali
  do samizdatu
 • 00:03:15 a já jsem měla pocit,
  že mám hrát divadlo.
 • 00:03:26 Bytové divadlo začalo v říjnu 1976
  a skončilo 1979.
 • 00:03:40 Začalo Seifertem,
  protože on měl 75. narozeniny.
 • 00:03:46 My jsme věděli,
  že se nebude nijak slavit,
 • 00:03:49 protože MOC ho právě
  nemilovala.
 • 00:03:53 Já jsem se vypravila
  na tu Ladronku
 • 00:03:57 a to, co se odehrálo,
  mě vrátilo do života.
 • 00:04:02 Protože já jsem mu říkala:
  "Mistře, co byste chtěl?
 • 00:04:06 Na co bychom měli vzpomenout
  z vašeho díla?"
 • 00:04:10 A on tím svým tenorkem
  a tou skromností tohohle velikána,
 • 00:04:15 tak on mně říká: "Já bych tady,
  paní Vlastičko, něco měl!
 • 00:04:23 A to ještě nikdo nezná."
  A to byly Všechny krásy světa.
 • 00:04:30 Takže Seifertovy
  Všechny krásy světa
 • 00:04:34 měly jakousi premiéru
  tady v bytě.
 • 00:04:37 S Lubošem Pistoriem jsme
  z toho díla,
 • 00:04:40 které ještě nevyšlo
  ani v samizdatu,
 • 00:04:43 vybrali dvě hodiny na takový večer.
 • 00:04:48 BÁSEŇ
 • 00:04:50 Z keřů se vyrojilo plno
  svatojánských mušek,
 • 00:04:53 několik jsem si jich pochytal
  do škatulky od sirek.
 • 00:04:56 A než jsem ulehl,
  škatulku jsem otevřel.
 • 00:05:00 Svítily mi dlouho,
  než jsem usnul.
 • 00:05:04 A patrně až do svítání...
 • 00:05:11 -Jaroslav Seifert byl poslední
  předseda Svazu spisovatelů.
 • 00:05:15 A v této funkci byl obletován
  přímo Gustavem Husákem
 • 00:05:18 a dalšími potentáty,
  aby ten Svaz dovedl
 • 00:05:23 do náruče rodné strany.
  Jaroslav Seifert tehdy řekl,
 • 00:05:27 že dokud on bude
  na kapitánském můstku,
 • 00:05:30 tak že se ta loď potopí
  s rozvinutými prapory.
 • 00:05:35 To se také stalo.
  Svaz spisovatelů jako jeden z mála
 • 00:05:39 nezahynul tím,
  že by se byl sám rozpustil,
 • 00:05:42 ale byl zakázán a na jeho místě
  byl potom vytvořen
 • 00:05:46 nový Svaz spisovatelů, ve kterém
  hlavně byli nespisovatelé.
 • 00:05:55 -Návrh na sledování
  z 2. října 1976.
 • 00:05:59 Realizováno to má být 4. října
  a nepochybně jde
 • 00:06:02 o Všechny krásy světa
  Jaroslava Seiferta.
 • 00:06:05 Důvodem sledování je schůzka
  pravicově zaměřených osob
 • 00:06:10 z oblasti kultury.
 • 00:06:13 Cílem je zjistit a ustanovit
  účastníky schůzky.
 • 00:06:16 Zvláště se zaměřit na fakt,
 • 00:06:18 zda se této schůzky účastní
  Jaroslav Seifert.
 • 00:06:22 -Bohužel on se nezúčastnil.
  Chtěl ho Havel a Kliment.
 • 00:06:28 A kdo ještě...?
  Kohout.
 • 00:06:31 Říkali, že ho vynesou
  jako čtyři kapitáni Hamleta.
 • 00:06:37 Že ho sem vynesou,
  tenkrát tu ještě nebyl výtah.
 • 00:06:41 Ale panu Seifertovi to přeci
  jenom... Byl duše cudná.
 • 00:06:45 A tak poslal místo sebe přítele,
  pana profesora Patočku.
 • 00:06:50 -Pánové příslušníci si přiřadili
  ustanovené obličeje ke jménům
 • 00:06:56 a tím ta svá krycí jména,
  kdy dali Patočkovi - Stig Otto
 • 00:07:03 a nevěděli, kdo to je.
 • 00:07:06 V příběhu sledování dialogu deset,
  tak pak si přiřadili
 • 00:07:10 jeho fotografii - Jan Patočka
  s daty narození a tak dále.
 • 00:07:14 Tak si to takhle krásně dali
  do kupy,
 • 00:07:16 aby věděli, kdo je kdo
  z těch bídných návštěvníků.
 • 00:07:20 -Tam byli nějaký jeho příbuzní.
  Myslím, že dcera.
 • 00:07:24 Ti přinesli dopis od pana Seiferta,
  že se omlouvá, že nepřijde.
 • 00:07:28 A tady zrovna paní Chramostová
  si ho čte s panem Kohoutem
 • 00:07:32 a trošku ji to, jakoby,
  vyvedlo z rovnováhy,
 • 00:07:38 protože se na to těšila.
 • 00:07:42 Ale pak statečně pohodila hlavou
  a šla na to.
 • 00:07:48 -Tady byl Vaculík, Lanďák,
  Kohoutovi, Havlovi
 • 00:07:53 a všichni byli nadšeni.
  Protože, ač literáti,
 • 00:07:57 tak toho nového Seiferta,
  tu prózu nikdo neznal.
 • 00:08:03 Takže pro mě to byla úžasná
  záležitost.
 • 00:08:06 Musím říct, že mě povzbuzovali.
 • 00:08:09 Říkali mi: "Prosím tě, dělej
  takovýhle večery.
 • 00:08:13 Já jsem nemohl vůbec psát
  a pak jsem si najednou říkal:
 • 00:08:17 No, když ty děláš jen takhle
  do větru takovéhle večery,
 • 00:08:23 tak já bych měl začít psát."
  A začali.
 • 00:08:34 Pan Seifert mi potom,
  když jsem byla u nich,
 • 00:08:38 svolal rodinu, když dostal
  Nobelovu cenu a říkal:
 • 00:08:41 "Paní Vlastičko,
  já jsem to všechno rozdal."
 • 00:08:44 A teď mi do klína dal obálku.
 • 00:08:46 A já zvědavá, pitomá,
  tak jsem hned hledala, co to je.
 • 00:08:52 A to byly bony.
  A říkali jsme si s Milotou:
 • 00:08:57 "No přece si za to nemůžeme koupit
  svetry nebo jídlo."
 • 00:09:02 A koupili jsme si za to na chalupu
  norská kamna.
 • 00:09:07 A doteď tomu říkáme - Nobelovky.
 • 00:09:12 -Bude-li mi však dopřáno,
  abych se se světem rozloučil doma
 • 00:09:16 na své posteli, nepochybuji,
  že hodiny mi budou domlouvat:
 • 00:09:20 "Tak jdi, sbohem.
  Tak jdi, sbohem."
 • 00:09:26 A protože, jak mi maminka říkala,
  jejich tikot mě také vítal na svět,
 • 00:09:32 bude to tak úplně v pořádku...
 • 00:09:36 -Havel říkal:
  "Divadlo musí být slyšet,
 • 00:09:40 pojďme udělat nějakou audio verzi
  samizdatu."
 • 00:09:43 -Nahrával to Vláďa Merta
  na svůj magnetofon.
 • 00:09:48 Já jsem musel domluvit,
  kdy se všichni sejdou a tak dále.
 • 00:09:51 Pak jsem domlouval,
  s panem Seifertem,
 • 00:09:55 že k tomu řekne nějaký úvod.
  Zase jsem zajišťoval,
 • 00:10:02 že půjdeme k němu s magnetofonem
  a tak dále.
 • 00:10:06 Prostě tady ty věci jsem dělal.
 • 00:10:09 -Kdyby kniha měla naději
  na vyjití,
 • 00:10:11 nepokoušel bych se o ní hovořit.
  Je zcela srozumitelná a jasná
 • 00:10:16 a poznat a soudit
  může čtenář sám...
 • 00:10:22 -Protože Seifert byl velmi plachý,
  myslím, že se i bál té techniky,
 • 00:10:29 tak jsme to řešili tak,
  že jsem hodil ten revox do peřin.
 • 00:10:33 Udělal jsem z polštáře takovou
  zábranu, aby to neviděl.
 • 00:10:37 A na další část té postele,
  kde jsme seděli,
 • 00:10:44 jsem dal dva mikrofony,
  žádný mixážní pult jsem neměl.
 • 00:10:47 Sestříhaný pásek jsem dal
  Vláďovi Faitovi,
 • 00:10:51 u kterého bydleli mladí švédští
  hokejisté,
 • 00:10:55 kteří tady měli nějaké mistrovství
  Evropy.
 • 00:10:59 Sebrali pásky, hodili je
  mezi ty propocené dresy
 • 00:11:03 a vypašovali je bez problémů
  do Švédska.
 • 00:11:06 Tam to potom Jiří Pallas
  vydal na dlouhohrající desce.
 • 00:11:11 Nevím jestli... Patrně v nějaké
  zkrácené verzi.
 • 00:11:14 NAHRÁVKA - JAROSLAV SEIFERT:
  Ale ještě pár slov.
 • 00:11:17 Chtěl bych poděkovat
  paní Vlastě Chramostové,
 • 00:11:20 která se mých textů
  tak láskyplně ujala...
 • 00:11:23 -On byl opravdu...
  To je úplně jiná generace.
 • 00:11:27 My jsme byli generace,
  trochu jiná doba,
 • 00:11:31 tak oni byli úplně jiná doba.
 • 00:11:33 Oni v sobě čest, charakter
  a statečnost měli automatickou.
 • 00:11:36 My jsme ji dobírali tím,
 • 00:11:39 že teprve na nás musel někdo
  šlápnout daleko víc.
 • 00:11:42 Kdo zažil 60. léta až po ten konec,
  tak musí vědět jednu věc,
 • 00:11:48 že ta emoce z té zimy odejít
  do toho určitého jara, obecného,
 • 00:11:54 byl opravdu vynikající zážitek.
  Najednou to přestává,
 • 00:12:00 tak proto se pan Seifert
  přihlásil k textům
 • 00:12:05 Plastic People,
  který bolševici napadli.
 • 00:12:09 Tam někde vzniká takový
  zárodek Charty a tak dále.
 • 00:12:13 Ten okruh se rozšiřuje nejenom
  od "androšů" až po lidi,
 • 00:12:19 jako třeba je
  pan profesor Patočka.
 • 00:12:22 -Ten, kdo chce někoho, bych řekl,
  ohrozit,
 • 00:12:27 tak nepracuje svými silami.
 • 00:12:30 Ten vždycky hledá v té zemi někoho,
  kdo mu bude nakloněn
 • 00:12:36 a kdo mu bude tu zemi pomáhat
  rozkládat zevnitř.
 • 00:12:42 Poněvadž, bych řekl, ten vnitřní
  nepřítel nebo nespokojenec
 • 00:12:48 je účinnější než ten vnější,
  který sem bude přicházet.
 • 00:12:53 PÍSEŇ
  Prší, prší, prší
 • 00:12:57 víc, nežli se sluší
 • 00:13:00 ďábel mi sedí na duši...
 • 00:13:07 -Charta formovala nárok lidí,
 • 00:13:10 aby užívali základních lidských
  práv.
 • 00:13:14 -Aby se dodržovalo to,
  co se podepsalo.
 • 00:13:16 Například v helsinských dohodách.
 • 00:13:19 Ale tomu režimu se absolutně
  nehodilo,
 • 00:13:22 aby ty zákony nějak zase vehementně
  dodržoval a rád je porušoval,
 • 00:13:26 protože o tom měl jinou představu -
  o svém vládnutí,
 • 00:13:30 o tom, jak ta společnost
  má vypadat,
 • 00:13:33 aby pro ně nepředstavovala
  nějaké riziko a tak dále.
 • 00:13:37 Bylo to něco, co mohlo mnoha lidem,
  bojácnějším,
 • 00:13:41 dodat odvahu k nějakému
  jinému postoji.
 • 00:13:47 -Já myslím, že to tenkrát
  vyšlo úplně.
 • 00:13:50 Důležité ovšem bylo,
  že jsme chtěli,
 • 00:13:53 aby to při té rychlosti bylo
  naprosto závazné.
 • 00:13:56 Aby se vyloučila možnost,
  že by se někdo domníval,
 • 00:14:00 že to podepsal z nedorozumění.
 • 00:14:02 Proto jsme si vymysleli,
  říkali jsme tomu úpis krví,
 • 00:14:06 že každý signatář musel napsat
  na malou osmičku papíru:
 • 00:14:10 Souhlasím s prohlášením Charty
  z 1. 1. 1977,
 • 00:14:15 přesná adresa a podpis.
 • 00:14:18 -Já už jsem byla v takové
  nervové situaci,
 • 00:14:21 že jsem chtěla nahrát
  nějaký vzdor na magnetofon,
 • 00:14:26 donést to do lóže
  Vinohradského divadla,
 • 00:14:30 protože tam mě pustí,
  tam že to pustím,
 • 00:14:33 dokud to nechají
  a budu prostě takhle vzdorovat.
 • 00:14:37 Takže pro mě Charta,
  to bylo osvobození,
 • 00:14:41 že jsem spolu s báječnými lidmi,
  jichž jsem si vážila,
 • 00:14:46 jsme mohli říct
  to cyranovské NE.
 • 00:14:52 -Václav Havel a Pavel Kohout
  vymysleli
 • 00:14:54 takový sofistikovaný plán,
 • 00:14:57 jakým způsobem by mohla být
  zveřejněna Charta 77 v zahraničí.
 • 00:15:02 -Já jsem věděl,
  že když to uveřejní jedny noviny,
 • 00:15:06 tak v ostatních to vyjde
  jenom jako krátká zpráva.
 • 00:15:10 Takže jsem využil přátelství
  s německým novinářem
 • 00:15:13 Hansem-Petrem Riesem,
  který opravdu přemluvil
 • 00:15:16 deset šéfredaktorů největších
  světových deníků,
 • 00:15:20 jako jsou třeba Times
  nebo italské a francouzské listy,
 • 00:15:24 že jim zaručuje,
  že to nikdo nebude mít dřív,
 • 00:15:28 když se oni zaručí,
  že přinesou úplný text.
 • 00:15:31 -Myslím si, že právě to, že byla
  zveřejněna Charta 77 v zahraničí,
 • 00:15:35 přispělo k tomu, že ta zběsilost
  toho komunistického vedení
 • 00:15:39 byla mimořádná.
 • 00:15:41 -Byla to opozice otevřená,
  hodně otevřená.
 • 00:15:44 Bojová, bych řekl, taková.
 • 00:15:47 Tak my jsme se snažili o to,
  abychom její vliv omezili.
 • 00:15:50 -Tady byla dvě auta
  a tady byla dvě auta proti sobě,
 • 00:15:53 za námi dvě auta.
  A když jsem viděl,
 • 00:15:56 že se na nás řítí s těmi
  samopaly,
 • 00:15:58 tak jsem takhle zaklapl
  oba čudlíky.
 • 00:16:01 A v tu chvíli Vašek Havel
  říká:
 • 00:16:03 "Tak to nám ten boj za lidský práva
  hezky začíná."
 • 00:16:13 -Byli jsme různě sledováni
  a tak dále.
 • 00:16:17 Sebrali nám telefon, například,
  to bylo jedno z prvních opatření
 • 00:16:21 po Chartě, že najednou
  vypnul telefon.
 • 00:16:24 -Nehrozily šibenice, koncentráky
  taky moc nehrozily.
 • 00:16:27 Nanejvýš nějaká ta Pankrác
  nebo dlouhý výslech nebo nějaký...
 • 00:16:31 Samozřejmě různé ústrky
  a omezení.
 • 00:16:37 Samozřejmě jsme nemohli jezdit
  do ciziny a tak dále.
 • 00:16:40 -Postiženi nebyli jenom signatáři
  Charty 77,
 • 00:16:43 ale i jejich příbuzní,
  včetně dětí.
 • 00:16:46 To je asi jedna z nejodpornějších
  věcí, která nastala.
 • 00:16:50 A byli třeba vyhazovaní lidi
  ze studií
 • 00:16:53 nebo jako učitelé
  z vysokých škol.
 • 00:16:55 -Já jsem strašně chtěla
  Chartu podepsat.
 • 00:16:58 Pomohlo mi to v tom,
  že jsem pak měla pocit,
 • 00:17:05 že si za svý problémy můžu
  aspoň trochu sama.
 • 00:17:07 Že to není jenom proto,
  že jsem byla Kohoutová,
 • 00:17:10 že jsem něčí dcera
  a že je vlastně úplně jedno,
 • 00:17:13 co si já myslím.
 • 00:17:15 Že prostě ten režim odsuzoval
  děti svých odpůrců už předem.
 • 00:17:21 To mně přišlo hrozný.
 • 00:17:24 Takže jsem chtěla být
  odsouzena sama za sebe.
 • 00:17:31 -Národní divadlo v Praze
  se v těchto chvílích stává svědkem
 • 00:17:34 významného setkání uměleckých
  pracovníků z celé naší vlasti.
 • 00:17:40 -Pak se jim podařilo něco, co,
  podle mého názoru,
 • 00:17:44 je největší ostuda
  české intelektuální scény
 • 00:17:47 za celou dobu totality.
 • 00:17:49 To jest - přemluvit několik tisíc
  českých umělců všeho druhu,
 • 00:17:54 že byli ochotni odsoudit text,
  který jim nebyl přečten.
 • 00:18:00 -Je potřeba si uvědomit,
  že Chartu podepsal
 • 00:18:03 jediný tehdejší národní umělec.
  A to byl Jaroslav Seifert.
 • 00:18:10 A jediná zasloužilá umělkyně,
  to jsem byla já.
 • 00:18:14 A jinak podepsalo
  asi přes 60 národních umělců.
 • 00:18:19 Podepsali bohužel to,
  čemu se potom říkalo Anticharta.
 • 00:18:24 A asi přes 400 zasloužilých umělců,
  kteří podepsali Antichartu.
 • 00:18:31 Je to taková smutná éra
  naší kulturní fronty.
 • 00:18:36 Ale zapomeňme na to.
 • 00:18:39 -Je proto těžko pochopitelné,
  když se u nás najdou lidé,
 • 00:18:45 kteří jsou ochotni
  ať už vědomě anebo nevědomě,
 • 00:18:49 ale ve svých důsledcích sloužit
  zamlžovacím manévrům
 • 00:18:53 zbrojařského velkokapitálu.
 • 00:18:56 -Signatáři Charty 77 se v situaci
  veřejné kampaně,
 • 00:19:01 která měla podobu
  nejenom desinformační,
 • 00:19:04 ale řekl bych dehonestační,
  kdy byli vlastně vykreslováni
 • 00:19:09 jako nějaká spodina, se ocitli
  pod velkým drobnohledem.
 • 00:19:13 -Jak jsme postupně
  šli dolů tou cestou,
 • 00:19:16 tak jsme začali prodávat
  i příbory a různé věci.
 • 00:19:19 Ty jsme začali vrážet do chalupy,
  kterou jsme měli,
 • 00:19:22 kterou jsme koupili velice levně,
  a začali jsme si říkat:
 • 00:19:25 "Budeme bydlet tam."
  Tak jsme tam taky bydleli.
 • 00:19:27 Začali jsme ji zvelebovat
  a tak dále.
 • 00:19:30 Až jsme přišli na to,
  že tam je velká sklárna,
 • 00:19:33 právě v tom Kamenickém Šenově,
  kde je velikánské smetiště,
 • 00:19:39 na které oni vyváží
  nádherné kusy,
 • 00:19:41 které byly různým způsobem
  poškozený.
 • 00:19:44 Zjistili jsme,
  že to je nádherný materiál,
 • 00:19:47 ze kterého by šly dělat lampy.
  Tady se to kupilo.
 • 00:19:50 To byly hlavně takový
  ty bílý...nohy,
 • 00:19:56 které byly od lustru.
 • 00:19:59 My jsme to udělali tak,
  že jsme to obrátili
 • 00:20:03 a dělaly se do toho takové
  vrypy a tak dále.
 • 00:20:08 Z toho jsme dělali ty lampy.
 • 00:20:11 Vlasta šila.
  A začali jsme se tím živit.
 • 00:20:22 -Takže to byl takový postup,
  kdy jsme původně byli
 • 00:20:27 v takový nějaký ideový opozici,
  dá se říct,
 • 00:20:30 ale postupně jsme se dostávali
  do toho ghetta té Charty 77.
 • 00:20:36 -Když jsem tady začínala,
  na gynekologickém oddělení,
 • 00:20:40 musela jsem chodit na čtvrtou ráno,
 • 00:20:44 protože jsme museli pracovat
  s odpady.
 • 00:20:47 Když jsem tady jednou jela
  s tím vozíkem do výtahu,
 • 00:20:52 tak to na mě padlo,
  že jsem mladá holka,
 • 00:20:56 že bych chtěla dělat umění
  a že tady dělám poskoka
 • 00:21:01 v tmavých chodbách.
 • 00:21:04 Tak jsem si říkala, jak to vydržím,
  jak to přežiju.
 • 00:21:06 V tom výtahu jsem si řekla:
  "Vždyť já to vždycky můžu skončit.
 • 00:21:10 Vždycky se můžu třeba zabít
  a tím to vyřeším."
 • 00:21:17 -Ta židovská hvězda,
  kterou jsme měli,
 • 00:21:19 nebo tu chartistickou hvězdu,
  kterou jsme měli,
 • 00:21:22 tak ta byla vidět,
  ta se poznala.
 • 00:21:29 Bylo to hlavně, že jsme po té
  Chartě nemohli být dál v Praze,
 • 00:21:33 protože ta Praha byla
  velice natěsno a tak.
 • 00:21:36 Tady teda taky, protože souseda
  jsme měli fízla,
 • 00:21:39 který psal každý auto,
  které dojelo a které odjelo.
 • 00:21:43 Ale celkem ne.
 • 00:21:45 Akorát v těch různých obchodech
  nám nechtěli prodávat,
 • 00:21:49 tak jsme chodili tam,
  kde nám prodávali.
 • 00:21:57 Cítíte se nepříjemně.
 • 00:22:00 Že máte nějakou pleš nebo něco,
  kratší nohu.
 • 00:22:06 -To je takový všeobecný efekt.
 • 00:22:10 Když je navenek tísnivá situace,
  tak si člověk hledá
 • 00:22:16 svůj vlastní svět.
  Vše ostatní bylo totiž šedé, nudné.
 • 00:22:22 Oficiální přednášky,
  oficiální výuka na univerzitě,
 • 00:22:27 v ústavech akademie
  a všude jinde.
 • 00:22:29 Takže i ti intelektuálové
  měli takový pocit,
 • 00:22:32 že jim něco chybí.
 • 00:22:34 -Po Chartě napsal tehdy
  Václav Benda
 • 00:22:37 takovou známou esej,
  která se jmenuje Paralelní police.
 • 00:22:41 Je to o tom, že skupina těch lidí,
  kteří jsou v opozici,
 • 00:22:46 vytváří jakési paralelní struktury,
  včetně školských struktur,
 • 00:22:53 jako byly ty přednášky
  nebo různé umělecké počiny
 • 00:22:59 typu divadla.
 • 00:23:02 -Tak vás znovu vítám
  v divadle jednoho herce.
 • 00:23:07 Dnešní pořad jsem pojmenovala
  Apelplatz II.
 • 00:23:14 Proč Apelplatz?
  Polský autor Andrzejewski
 • 00:23:22 napsal takovou válečnou knihu
  a jmenovalo se to Noc.
 • 00:23:26 A v té knížce povídek byla
  jedna povídka
 • 00:23:30 o nejstrašnější noci
  v koncentračním táboře v Osvětimi.
 • 00:23:37 Protože se ztratil jeden vězeň,
  tak oni za trest
 • 00:23:42 všechny vězně postavili
  na apelplatz
 • 00:23:48 a v zimě je nechali stát bosé.
 • 00:23:55 -V obnažující a zlověstné záři
  reflektorů,
 • 00:23:59 která proměňuje tmu v světlo
  ostřejší než denní,
 • 00:24:03 stojí také vězeň mezi ostatními,
 • 00:24:05 který už překročil padesátku,
  herec.
 • 00:24:10 A jeho rty teď pevně sevřené
  dojemně šeptaly:
 • 00:24:16 "Kdo by mě nemiloval?
 • 00:24:19 A zajdu-li,
  neustrne se duše jediná!"
 • 00:24:30 -Proč Apelplatz II?
  Já jsem pokládala za apelplatz
 • 00:24:35 už toho laskavého, mírného,
  něžného Seiferta,
 • 00:24:41 protože to všechny strašně
  povzbudilo a říkali:
 • 00:24:46 "Pokračuj v tom.
  My ti něco napíšeme."
 • 00:24:48 Ale pak byla Charta
  a nikdo nic nenapsal.
 • 00:24:53 -Podstatný je,
  že nikdo nic nenapsal.
 • 00:24:56 -Nikdo nic nenapsal.
 • 00:24:58 A tak já jsem sama, z různých textů
  těchto přátel, včetně...
 • 00:25:03 Vím, že jsem tam měla Topola,
  Havla, nějakou Ledererovu řeč.
 • 00:25:09 Gruša říkal: "To byl takovej guláš,
  dramaturgickej.
 • 00:25:16 Ale já musím říct, že jsem seděl
  a poslouchal jsem jako pěna."
 • 00:25:21 Protože to byly texty,
  který šly k věci a k té době.
 • 00:25:29 Já jsem si to tady dala dohromady
  a Milota,
 • 00:25:34 se svou příznačnou ironií
  a černým humorem říkal:
 • 00:25:38 "Když to budou chválit,
 • 00:25:41 tak jsem to s tebou
  dával dohromady já.
 • 00:25:44 A když budou říkat,
  že je to úplná blbost,
 • 00:25:46 tak jsi to dělala samozřejmě ty
  a já jsem dělal
 • 00:25:50 jenom ty buřty,
  abychom měli co nabídnout."
 • 00:25:56 RECITACE: A tak volám se
  Shakespearem:
 • 00:26:00 "Nejsou tím vinny naše hvězdy,
  Brute!
 • 00:26:03 Ale my sami,
  že se po náš šlape."
 • 00:26:10 Říkám si celej den:
  Kdyby žili v době tak průměrné,
 • 00:26:14 jak jsou sami,
  čestně by obstáli,
 • 00:26:18 nepůsobili by tím nejhorším
  dojmem.
 • 00:26:23 Bráním se se Stuartovnou:
  "Mylorde, ten zákon
 • 00:26:28 jste si na mě vymyslel,
  abyste mě jím soudil!"
 • 00:26:33 A trápím se s Orwellem:
 • 00:26:35 "Nevzbouří se,
  dokud neprohlédnou.
 • 00:26:40 A neprohlédnou,
  dokud se nevzbouří."
 • 00:26:49 -Já jsem poprvé byl na tom
  divadelním představení s rodiči,
 • 00:26:55 protože představní bytového divadla
  vždycky bylo děláno
 • 00:26:57 pro několik desítek pozvaných
  hostů,
 • 00:26:59 kteří se vešli do toho bytu.
 • 00:27:01 Takže na jednom takovém přestavení
  jsem byl.
 • 00:27:04 -Já jsem tam zval syna.
 • 00:27:06 Zaprvé - on o to měl veliký zájem.
  Byli to moji kamarádi.
 • 00:27:12 A on byl šťastný,
  že se s nimi může setkávat.
 • 00:27:14 Byli to zajímaví lidi.
  Zajímavější než ti oficiální.
 • 00:27:21 -Mně bylo 17, 18
  a v té době jsem studoval gympl.
 • 00:27:27 Protože jsem byl zvyklý
  nahrávat různé věci,
 • 00:27:33 které jinak neměly šanci
  na nahrávání,
 • 00:27:36 třeba koncerty nezávislých
  písničkářů
 • 00:27:38 nebo různá domácí zakázaná
  vystoupení písničkářů,
 • 00:27:41 takže mně přišlo celkem přirozené,
  že jsem se dohodl
 • 00:27:45 s Vlastou Chramostovou,
  že tam příště přijdu
 • 00:27:47 s magnetofonem a nahraju to.
  Což se také podařilo.
 • 00:27:53 NAHRÁVKA: Stojí, stojí šibenička,
  Ivan Klíma.
 • 00:27:59 Odedávna lidé přijímali zákony
  a vybírali ze svého středu ty,
 • 00:28:04 kteří měli bdít
  nad jejich plněním.
 • 00:28:07 Všechny instituce spravedlnosti
  i ozbrojené moci vznikly
 • 00:28:11 na základě jediného předpokladu,
  že budou chránit
 • 00:28:14 nevinné a poctivé
 • 00:28:16 před zločinci
  anebo násilnými vpády nepřátel.
 • 00:28:20 Že budou neúnavně a obětavě sloužit
  obecnému blahu.
 • 00:28:24 Ale všechna naše zkušenost
  mluví o opaku...
 • 00:28:31 -Ono to bylo v podstatě zjevení,
  v té době,
 • 00:28:33 protože Vlasta byla naprostá
  profesionálka.
 • 00:28:36 Byl jsem zvyklý chodit třeba
  na koncerty písničkářů,
 • 00:28:41 Šafránu a podobných.
 • 00:28:44 Tam byly samozřejmě zajímavé
  zážitky,
 • 00:28:47 ale to byli lidi, kteří v zásadě
  byli poloprofesionálové.
 • 00:28:51 Kdežto Vlasta byla najednou
  zjevení,
 • 00:28:54 že ta nezávislá kultura,
  svobodné slovo
 • 00:28:58 je interpretováno někým,
  kdo je absolutní profesionál.
 • 00:29:04 Samozřejmě celá ta kulisa bytu
  se sedícími lidmi
 • 00:29:09 a ta policie okolo,
  to nemyslím úplně doslova,
 • 00:29:13 to tomu dodávalo neopakovatelnou
  atmosféru, abych to řekl kulantně.
 • 00:29:18 ZÁZNAM: Moji bývalí
  kolegové a příznivci,
 • 00:29:21 když viděli ten Volný pád,
 • 00:29:25 tak mi domlouvali, abych napsala
  ministrovi kultury znovu.
 • 00:29:29 A dávali mi rady do života,
  jako:
 • 00:29:32 "Tak jdi za tou Švorckou,
  vždyť jste spolu celý život hrály."
 • 00:29:35 A to se sluší?!
  Najít si příznivce?
 • 00:29:39 -A potom den co den jako psí víno,
  jež ovíjí mocný kmen,
 • 00:29:46 šplhat se po něm lstí
  a olizovat kůru...
 • 00:29:51 ZÁZNAM: Ne vlastním úsilím se rvát
  a stoupat vzhůru!
 • 00:29:57 Ne, díky!!!
 • 00:29:59 -To bylo krásné.
 • 00:30:02 Najednou někdo do toho Apelplatzu,
  do té premiéry zvoní.
 • 00:30:08 Já vím, že... Prostě, bylo tam
  napsáno...
 • 00:30:14 Standa šel otevřít
  a já jsem říkala:
 • 00:30:16 "Řekni, jestli je to přítel
  nebo nepřítel."
 • 00:30:20 A on to byl Lanďák,
  který se právě vrátil z vězení
 • 00:30:26 a slyšel,
  že přátelé jsou u Vlasty,
 • 00:30:28 tak sem vtrhnul
  a to byl Apelplatz.
 • 00:30:34 Na tom Apelplatzu se přiznal
  Pavel Kohout,
 • 00:30:37 že když jsem říkala toho Cyrana,
  tak že ho napadlo,
 • 00:30:40 že pro nás, pro Lanďáka a pro mě,
  udělá Macbetha.
 • 00:30:48 -Z potemnělého dneška převysoko
  mě vytrhl tvůj dopis.
 • 00:30:53 A já cítím v tom okamžiku
  budoucnost.
 • 00:30:57 -Má lásko!
 • 00:31:03 -Macbeth, úprava pro byt.
 • 00:31:07 Tak to jsem tehdy ještě
  jenom psal.
 • 00:31:11 Začátek je čtvrtek, 11. května.
  Skončil jsem s tím 18. května,
 • 00:31:16 kde je napsáno:
  stránka 25 až 44, konec.
 • 00:31:19 Shakespeare je opravdu nekorunovaný
  král divadla, to víme všichni.
 • 00:31:24 Z těch jeho her mně přišel ten
  Macbeth tehdy, ale i dnes,
 • 00:31:31 nejaktuálnější,
  protože je to příběh o tom,
 • 00:31:34 jak vzniká tyranie
  a jak končí tyrani,
 • 00:31:38 ale taky nejupravovatelnější.
 • 00:31:42 Protože když jsem se na to podíval,
  zjistil jsem,
 • 00:31:46 že když se jaksi opřu
  o ty dva hlavní hrdiny,
 • 00:31:48 toho Macbetha a jeho lady,
  takže to ostatní se dá opravdu
 • 00:31:52 nastylizovat do nejúspornější
  podoby,
 • 00:31:56 aniž by to ohrozilo sílu
  té výpovědi.
 • 00:32:00 Tehdy to byla opravdu hra
  o situaci.
 • 00:32:05 -Já oba komorníky tak vínem
  spořádám,
 • 00:32:08 že paměť strážce mozku
  bude jen dým.
 • 00:32:14 A pak, až zachrápou,
  co nedokážem na neohlídaném
 • 00:32:20 Duncanovi my dva?
  A královraždu zdědí ti ožraní.
 • 00:32:30 -Herec nepotřebuje nic než
  velký text a sám sebe
 • 00:32:37 a je z toho divadlo.
 • 00:32:43 -Měl jsem pouze dva vynikající
  herce.
 • 00:32:46 Zato herce první kategorie -
 • 00:32:47 Vlastu Chramostovou
  a Pavla Landovského.
 • 00:32:50 To znamená -
  oni musí opravdu hrát.
 • 00:32:53 A my, v takovém malém počtu,
  jaký se mi podaří dát dohromady...
 • 00:32:57 To bylo velmi jednoduché,
  protože s námi
 • 00:32:59 nikdo nechtěl mít
  nic společného,
 • 00:33:01 ze skutečných herců,
  takže jsem musel vzít zavděk,
 • 00:33:05 říkám v uvozovkách,
  skvělým zpěvákem, muzikantem,
 • 00:33:09 malířem a spisovatelem -
  Vlastimilem Třešňákem.
 • 00:33:12 -Ano, na jednom Silvestru,
  možná 76, 77 na Hrádečku u Havlů,
 • 00:33:20 jsme dělali s Olgou Havlovou
  takové veselé
 • 00:33:22 improvizované scénky
  pro pobavení silvestrovských hostů.
 • 00:33:28 Tam jsem se mu zalíbil,
  jak mi řekl později.
 • 00:33:31 -Pak tam byla ještě nutnost,
  když to bylo takto okleštěno,
 • 00:33:35 divákům sdělit,
  kde se co odehrává,
 • 00:33:37 kdo na té scéně skutečně je.
  Takže tam vznikla role vypravěče.
 • 00:33:43 Tak jsem o to požádal svou dceru
  Terezu.
 • 00:33:45 -Před Macbethovým hradem
  Invernessem, hoboje a pochodně...
 • 00:33:50 -Já jsem dělala dvakrát
  zkoušky na DAMU,
 • 00:33:54 dvakrát mě tam nevzali
  pro nedostatek talentu.
 • 00:33:57 Táta mě na ty první zkoušky
  připravoval,
 • 00:34:00 tak věděl, že asi trochu talentu
  mám nebo že to prostě chci dělat.
 • 00:34:04 Takže mi to nabídl,
  jestli se toho chci účastnit.
 • 00:34:08 A já jsem si do svého deníku,
  který jsem si ale jinak nepsala,
 • 00:34:11 jenom ten rok,
  jsem si napsala:
 • 00:34:13 "No to určitě, to by mohlo být
  strašně zajímavý."
 • 00:34:17 -Když jsem to takhle obsadil,
  tak mi zbylo ještě asi 12 rolí.
 • 00:34:21 Tam už nebyl nikdo jiný
  než já sám.
 • 00:34:24 -Ten hrad má milou polohu.
 • 00:34:27 Sám vzduch tu zlehounka
  a chlácholivě laská ztišené smysly.
 • 00:34:34 Naše hostitelka...
 • 00:34:38 -Poprvé jsme se sešli na Sázavě,
  jen jsme si to sdělili.
 • 00:34:42 A Pavel řekl, tehdy jako režisér,
  jednu straně důležitou věc.
 • 00:34:46 On říkal: "My musíme být přesní
  v žánru, který neznáme."
 • 00:34:55 -My jsme sem vyjeli v takovém dnu,
  který připomínal dnešní,
 • 00:35:00 kdy všechno bylo v plném květu,
  a tady jsme zvadli my,
 • 00:35:04 protože jsme si s tím
  nevěděli vůbec rady.
 • 00:35:07 Tak jsme zkusili zkoušet
  a já jsem zjistil,
 • 00:35:10 že Vlastimil Třešňák je jinak
  v podstatě geniální muž,
 • 00:35:15 ale jestli mu pánbůh upřel nějaký
  talent, tak to bylo herectví.
 • 00:35:21 Takže od prvního okamžiku
  se jevilo,
 • 00:35:23 že to bude naprosto neschůdné.
 • 00:35:27 Až v naprostém zoufalství,
  asi o dvě hodiny později,
 • 00:35:30 ale skutečně, my jsme museli:
 • 00:35:32 "Prosím tě,
  nemohl bys to zazpívat?"
 • 00:35:34 -Tam mně vnutil kytaru
  a bylo to v jeho očích lepší.
 • 00:35:37 Hlavně v jeho uších.
  ZPĚV
 • 00:35:41 ...povážlivě, jak když dva plavci
  navzájem se rdousí.
 • 00:35:46 Před sebou prám, krutý...
  je zrádce...
 • 00:35:52 -V tu vteřinu se zrodil žánr
  té inscenace.
 • 00:35:56 -Ta Třešňákova emoce,
 • 00:35:59 kterou on tam dal svým
  neuvěřitelně silným zpěvem
 • 00:36:03 a tou kytarou, to tomu právě dává
  tu největší sílu.
 • 00:36:11 -Lady Macbeth vstupuje do textu -
  čtouc dopis, je poznámka v textu.
 • 00:36:17 Já jsem tady jednou,
  na té zkoušce,
 • 00:36:21 četla ten dopis té lady Macbeth.
 • 00:36:24 -Polož si to na srdce
  a buď zdráva.
 • 00:36:27 A budeš tím, co řekli...
 • 00:36:37 -Pak jsem ho odhodila
  a pokračovala jsem zpaměti.
 • 00:36:42 -Jen tvé povahy se bojím.
 • 00:36:44 Přespříliš mléka lidskosti
  je v tobě,
 • 00:36:46 abys šel cestou nejkratší...
 • 00:36:49 -A Pavel pak chtěl po všech,
  aby se to naučili zpaměti.
 • 00:36:52 Dokonce ani Lanďák
  neprotestoval,
 • 00:36:55 protože ten už taky dlouho
  nehrál divadlo.
 • 00:36:58 Asi se mu po tom divadle
  stýskalo.
 • 00:37:02 -Půjdu a bude to.
 • 00:37:05 Zvon řekl své.
 • 00:37:08 Neslyš ho, Duncane, on zvoní hranu,
  která tě volá v ráj!
 • 00:37:14 Anebo v pekel bránu...
 • 00:37:20 -On měl opravdu velmi citlivou,
  až bych řekla ženskou duši,
 • 00:37:25 která moc nepasovala k tomu jeho
  hřmotnému tělu.
 • 00:37:30 Myslím si, že byl strašně
  přecitlivělý,
 • 00:37:33 že byl chvílema nesnesitelný.
  Ale my jsme to všichni věděli.
 • 00:37:37 A když s tím někdo uměl nakládat,
  což třeba můj otec
 • 00:37:41 velice dobře uměl si tu disciplínu
  svojí autoritou vymoct.
 • 00:37:48 Protože mít v malém ansámblu
  Lanďáka s Třešňákem,
 • 00:37:53 to musel ukočírovat
  jenom silný muž.
 • 00:38:01 -Tehdy zdražil alkohol,
  v tom roce 78.
 • 00:38:05 Tak místo otázky: "Co Skotsko,
  stojí tam, co stálo?"
 • 00:38:10 Jsem se ho ptal: "Co skotská,
  stojí to, co stála?"
 • 00:38:14 Tak tehdy měl režisér, a po právu,
  takový nervózní záchvat
 • 00:38:20 a nepozval nás do Demínky na oběd
  jako normálně.
 • 00:38:24 -Těkavý stín je život,
  špatný herec,
 • 00:38:28 co na chvíli div prkna nezboří
  a potom kde je nic tu nic...
 • 00:38:34 -Těch zkoušek bylo dohromady
  asi 10 nebo 11.
 • 00:38:36 Scházeli jsme se na ně
  a měli jsme
 • 00:38:38 čím dál tím větší problém
  s Pavlem Landovským,
 • 00:38:42 který nebyl zvyklý se učit text.
 • 00:38:44 -Já jsem měla tu roli
  přihrávačky,
 • 00:38:46 takže jsem stále měla text
  v ruce
 • 00:38:50 a měla jsem nakázáno
  od Landovskýho,
 • 00:38:52 když udělá pauzu,
  abych mu ten text hodila.
 • 00:38:57 Takže se mockrát stalo,
  že udělal pauzu,
 • 00:39:00 já jsem mu text hodila,
  on mně pak strašlivě vynadal,
 • 00:39:03 že to byla umělecká pauza.
 • 00:39:06 No, a když pak udělal,
  jak jsem si myslela uměleckou pauzu
 • 00:39:09 a já jsem mu text nenahodila,
  tak mě strašně seřval,
 • 00:39:12 že tam jsem teda měla říct.
 • 00:39:14 -On si na to zvykl tak,
  že i nás tady k tomu nutil,
 • 00:39:17 dokud ho ta Vlasta Chramostová
  jednou neseřvala
 • 00:39:19 příšerným způsobem.
  Tak se to skutečně začal učit.
 • 00:39:22 Jenom jsem potřeboval zlomit
  ten jeho zoufalý strach,
 • 00:39:25 že to nebude nikdy umět.
 • 00:39:28 A jednoho krásného dne,
  když jsme měli
 • 00:39:30 asi tu jedenáctou zkoušku,
  tak jsem zorganizoval,
 • 00:39:33 že náhodou přišli
  k Vlastě Chramostové hosté.
 • 00:39:37 Byla tam moje žena Irena.
 • 00:39:40 Byla tam taky naše filmová
  výtvarnice Marta Kaplerová.
 • 00:39:45 -Tady to je rodina Klímová,
  to je Ivan, Helenka.
 • 00:39:48 To jsem já.
 • 00:39:50 To je Pavel Juráček.
  Krásně tady zachycený.
 • 00:39:53 Byla jsem pozvaná,
  že bych jim to nějak dooblékla.
 • 00:39:58 Tenkrát na Lanďáka,
  to, co má na sobě,
 • 00:40:03 to se nějak barvilo, sušilo
  a batikovalo.
 • 00:40:09 -Těch šest lidí tam přišlo
  do té zkoušky a já jsem říkal:
 • 00:40:13 "Poslyšte, my tady nacvičujeme
  takovou věc,
 • 00:40:15 nemohli bychom vám to předvést?"
  A ten Landovský říkal:
 • 00:40:19 "Ty ses zbláznil, vždyť to není
  nastudovaný, vždyť to neumíme."
 • 00:40:21 Já jsem říkal:
  "Dobře, neumíme to,
 • 00:40:23 ale alespoň zjistíme,
  jestli jsme na správné stopě
 • 00:40:26 nebo jestli to tady máme
  okamžitě odtroubit."
 • 00:40:29 A on s tím, chtě nechtě,
  souhlasil.
 • 00:40:32 A po 80 minutách,
  když jsme skončili,
 • 00:40:34 tak jsme zjistili, že to funguje.
 • 00:40:38 RÁNY
 • 00:40:39 -Na jižní bránu, bože,
  kdo to buší?!
 • 00:40:41 -Vezmi si župan,
  než nás zavolají,
 • 00:40:44 ať není vidět,
  že jsme byli vzhůru.
 • 00:40:47 Jen tu tak nestůj uboze
  jak v snách.
 • 00:40:50 Dej mi ty dýky!
 • 00:40:52 -Já jsem to vítal,
 • 00:40:55 jelikož se většinou hrálo
  a zkoušelo v bytě
 • 00:40:57 Milota a Chramostová,
  což jsou Čelakovského sady,
 • 00:41:00 a já jsem byl denní host za rohem
  v hospodě Demínka.
 • 00:41:04 Neměl jsem to do práce daleko.
  Mně se líbila tahle ta setkání
 • 00:41:08 jako s přáteli,
  ne s kolegy z divadla.
 • 00:41:12 -To byla skutečně taková
  tvůrčí atmosféra,
 • 00:41:15 protože tím, že najednou začal
  Třešňák: "Když škrtí jako vrah..."
 • 00:41:23 Tam jednu tu postavu
  v tom Macbethu.
 • 00:41:26 Tak začal škrtit tu svoji kytaru.
  A Pavel vyšel vždycky z nás.
 • 00:41:31 -Táta úplně jednoznačný režisér
  té věci nebyl.
 • 00:41:34 Bylo to fakt strašně kolektivní
  dílo.
 • 00:41:37 Ale že on dělal výbornou úpravu,
  to, že vybral Saudkův překlad,
 • 00:41:42 který si myslím, že je nejlepší,
  to je jeho velká zásluha.
 • 00:41:46 Ale že by on režíroval,
  tak to ani ne.
 • 00:41:54 -Tedy víte, že Banquo
  je váš nepřítel?
 • 00:41:56 -To víme.
  -A stejně můj!
 • 00:41:58 A to tak nebezpečný,
  že pouhého bytí mi neustále
 • 00:42:01 sahá na sám život.
  Mohl bych ho smést
 • 00:42:06 svojí mocí, však to nesmím
  pro jisté přátele,
 • 00:42:10 co jsou i jeho
  a kterých nechci pozbýt.
 • 00:42:13 To je důvod, proč skrze vás
  chci si tu skrýt pravou tvář věcí.
 • 00:42:20 -Vykonáme, pane, co poručíte.
  -Máte, vidím, jiskru.
 • 00:42:26 -Ten byt Vlasty Chramostové
  je k tomu bytovému divadlu
 • 00:42:29 taky trochu, jako by k tomu byl
  dělaný nebo hodí se k tomu.
 • 00:42:35 Protože jsou tam takové
  jako umělecké předměty,
 • 00:42:37 ale zase jich není moc.
  Je to tam jako rozprostřeno
 • 00:42:41 a jsou tam všude lampy,
  které se dají
 • 00:42:43 všelijak zhasínat a rozsvěcovat.
 • 00:42:45 Takže během té hry můžou
  nastávat různě temné situace.
 • 00:42:49 -Věnovat chvilku, připomenout nám
  to, nebylo by nám nevhod.
 • 00:42:53 -Kdy vám libo.
 • 00:42:55 -Tak dobrou noc!
  -Děkujem.
 • 00:42:59 Nápodobně...
 • 00:43:02 -Ty Vlastiny lampy opravdu
  odhmotnily ten byt
 • 00:43:06 a pak už jste vnímali
  jen to hraní.
 • 00:43:10 -My jsme to měli celé uděláno tak,
  aby se to divadlo vešlo
 • 00:43:13 do kufru auta.
  To znamená, že můj syn Ondřej,
 • 00:43:18 který vystudoval jevištní
  výtvarnictví,
 • 00:43:22 udělal takovou dekoraci,
  skutečně velmi primitivní,
 • 00:43:25 ale velmi působivou,
  kterou jsme vozili stále s sebou.
 • 00:43:29 -Šlo o to jenom vytvořit
  nějaký atribut výtvarný,
 • 00:43:33 který doplní nebo určí,
  vymezí prostor, atmosféru.
 • 00:43:39 Vlastně kostým nekostým.
  To byly v podstatě
 • 00:43:44 nějaké černé džíny
  a takový černý hábit.
 • 00:43:48 Lanďák, který hrál Macbetha,
  ten si přes sebe přehazoval,
 • 00:43:53 nechal jsem u jedné kamarádky
  uháčkovat z provazu takový přehoz,
 • 00:43:57 jakoby vestu, kterou si
  příležitostně na sebe vzal.
 • 00:44:01 -Nebýt těch zrádců, vypráskal bych
  je odtud až do Anglie!
 • 00:44:08 VÝKŘIKY
  -Jé...
 • 00:44:11 -My jsme měli vedle cikány,
  kam šel vždycky Třešňák
 • 00:44:16 a cikánštinou je požádal,
  tu rodinu,
 • 00:44:20 jestli by mohli být zítra večer
  ticho.
 • 00:44:24 -Některé z té rodiny jsem znal
  osobně z restaurace Demínka.
 • 00:44:28 Tak jsem měl za úkol
  se stokorunou k nim dojít
 • 00:44:31 a požádat je, ať od sedmi do devíti
  jsou zticha.
 • 00:44:35 A skutečně byli.
  Stokoruna udělala svý.
 • 00:44:37 Pak jsem tyhle ty členy
  hlasité rodiny
 • 00:44:41 potkával v restauraci Demínka
  a ptali se mě:
 • 00:44:45 "Hej, kdy zas bude Shakespeare?"
 • 00:44:50 -Je prostřeno k hostině.
 • 00:44:52 Vystoupí Macbeth, lady Macbeth,
  skotský pán Ross a družina.
 • 00:45:03 Pak první...,
  později Banqův duch.
 • 00:45:09 -Svou hodnost každý znáte,
  usedněte.
 • 00:45:13 Vítejte všichni,
  poslední jak první.
 • 00:45:17 -Pokorné díky, Vaše Veličenstvo.
 • 00:45:19 -My sami usedneme mezi vás,
  co skromný hostitel.
 • 00:45:23 Jen hostitelka zůstane v čele,
 • 00:45:25 ale v pravou chvíli
  se s každým pozdraví.
 • 00:45:28 -Závdavkem, choti, je ujistěte,
  jak je ráda vidím.
 • 00:45:31 -Dívej se, jak jejich srdce
  letí vstříc...
 • 00:45:35 -My jsme hráli ve čtyřech
  bytech,
 • 00:45:37 nejvíckrát u Vlasty Chramostové,
 • 00:45:40 protože tam jsme to nejvíc
  zkoušeli.
 • 00:45:43 Tam jsme byli nejzabydlenější.
 • 00:45:46 A pak jsme to hráli
  u Václava Havla na chalupě.
 • 00:45:50 -Probíhalo to v rámci těch našich
  takzvaných Zahradních slavností.
 • 00:45:57 Organizátorem té sešlosti byl
  samotný Václav Havel.
 • 00:46:02 -Probíhalo to -
  něco ve stodole, něco venku,
 • 00:46:07 ale to podstatné v ten den
  se odehrálo na podestě
 • 00:46:12 v prvním patře tohohle
  toho domu,
 • 00:46:15 kde bylo dost místa na to,
  aby se to tam vešla
 • 00:46:18 jak ta inscenace,
  tak ti diváci.
 • 00:46:20 Myslím si, že ta děkovačka
  byla slyšet
 • 00:46:23 až někde v trutnovském StB.
 • 00:46:25 -Těch představení se zdaleka
  neúčastnili jenom psanci.
 • 00:46:31 Řadu těch představení navštívili
  naprosto normální lidé,
 • 00:46:36 kteří tím, že si nás pozvali
  do bytu, tak si zariskovali.
 • 00:46:40 Byli to obyvatelé většinou
  z té takzvané šedé zóny.
 • 00:46:52 -Hrálo se také u nás na půdě.
 • 00:46:55 Ten náš dům stál proti
  Ústřednímu výboru,
 • 00:46:58 tak jsme tomu říkali
  Divadlo proti Ústřednímu výboru,
 • 00:47:01 ne moc vtipně, ale ta situace,
  kdy jste na půdě
 • 00:47:06 a každou chvíli vám můžou
  zabušit na dveře policajti
 • 00:47:10 a přesto se to divadlo hraje,
  tak to je velice silný zážitek.
 • 00:47:15 -Za tím zážitkem skutečně
  byla cítit atmosféra
 • 00:47:20 toho strachu,
  který jsme měli.
 • 00:47:23 Jestli tam bude ten policajt
  jeden
 • 00:47:27 nebo jestli nás tam
  už někam rovnou odvedou.
 • 00:47:32 -Státní bezpečnost nevnímala
  to bytové představení
 • 00:47:35 jako to primární nebezpečí.
 • 00:47:38 Pro ně to začalo být zajímavé
  v situaci,
 • 00:47:41 kdy to přesáhlo, bych řekl,
  prostředí těch bytů.
 • 00:47:46 Situaci, kdy lidé,
  kteří to bytové divadlo hráli,
 • 00:47:50 o tom mluvili
  ve Svobodné Evropě,
 • 00:47:53 případně se snažili třeba nahrávat
  nějaké zvukové záznamy.
 • 00:47:59 -Tenkrát, už ráno jsem viděl támhle
  auto, támhle auto.
 • 00:48:03 Tak jsem si říkal,
  to bude asi divný.
 • 00:48:06 A taky jo.
  Asi v polovině toho představení
 • 00:48:09 jsem slyšel takový hukot
  v baráku.
 • 00:48:11 A tak jsem se šel podívat.
 • 00:48:13 A tady máme okýnko
  a na druhé straně,
 • 00:48:16 tam byla taková cedulka,
  na které bylo napsáno:
 • 00:48:19 Prosím vás,
  zvoňte až po 21. hodině.
 • 00:48:22 No tak já jsem se do toho koukal
  a z druhé strany v domě,
 • 00:48:26 koukal takový poručík
  a četl:
 • 00:48:30 Prosím, zvoňte až po 21. hodině.
 • 00:48:33 No a zazvonil.
  A já, jak zazvonil,
 • 00:48:36 aniž bych to měl promyšlené,
  tak jsem otevřel: "Co je?"
 • 00:48:39 A on říkal: "Policie."
  Protože vzal ode mě to šeptání.
 • 00:48:44 Tam byla spousta bot,
  tak jsem říkal:
 • 00:48:48 "No moment, pánové,
  tak dva pojďte a zout.
 • 00:48:51 Tady vidíte zutý.
  Tak pojďte tady vedle.
 • 00:48:54 A co chcete, prosím vás?"
 • 00:48:56 "My máme tady udání,
  že se tady děje nekalá činnost.
 • 00:48:58 Tak budeme psát."
 • 00:49:00 Tak jsme začali psát tady nějaký
  teda ty krávoviny a tak.
 • 00:49:04 -Bylo to nepříjemné,
  ale dobře to dopadlo
 • 00:49:07 díky Stanislavu Milotovi.
 • 00:49:10 Chodili mezi námi estébáci
  a byli zutý v erárních ponožkách.
 • 00:49:13 -To tady zrovna byli velmi
  vážní mužové
 • 00:49:20 a jeden švédský teatrolog.
 • 00:49:24 A on si myslel,
  že to patří k tomu představení,
 • 00:49:30 že přišli ti policajti.
  A Standa s Lanďákem si říkali:
 • 00:49:35 "Myslíme, že si opatříme uniformy
  napříště,
 • 00:49:40 protože to je ohromný závěr."
 • 00:49:43 -Oni tady ve 21 hodin konstatují,
  že začali z bytu
 • 00:49:47 jednotlivě nebo po dvou až čtyřech
  vycházet účastníci divadla.
 • 00:49:52 Dům neopustil Landovský a Kohout.
  Ti ho opustili až později.
 • 00:49:58 Landovský se pracovníků dotazoval,
  zda jej opět ochraňují.
 • 00:50:04 Celý ten záznam končí
  vydáními v akci:
 • 00:50:07 Jak příslušník Kos si dal večeři
  za 14 korun.
 • 00:50:11 Ureš za 15,50 a tak dále.
 • 00:50:14 -Taky se to jednou hrálo u nás
  a podruhé už se to nepodařilo.
 • 00:50:19 U nás, u mámy tedy v bytě.
 • 00:50:21 -Podruhé se to už nějakým způsobem
  prozradilo,
 • 00:50:24 takže to stačili předem nějakým
  způsobem obsadit snad policajti,
 • 00:50:29 co já si vzpomínám.
  Takže tam už ani ti lidé nepřišli,
 • 00:50:32 to se rozneslo rychle,
  že představení se zrušilo.
 • 00:50:36 -Estébáci si mysleli,
  že je to jenom finta.
 • 00:50:38 Takže když jsem se vracela
  domů z angličtiny,
 • 00:50:42 tak na ulici nic nenasvědčovalo
  tomu, že by se něco mělo dít.
 • 00:50:48 Vstoupila jsem do baráku
  a tam mě chňapli a odvezli mě sem.
 • 00:50:53 Říkali mi, že když napíšu
  jenom takový papírek,
 • 00:50:57 že nesouhlasím s tím, jak jedná
  můj otec, jaké má názory,
 • 00:51:02 tak že je to jenom takový detail,
  a že když to podepíšu,
 • 00:51:08 tak že budu moct hrát divadlo,
  když po něm tak toužím
 • 00:51:12 a že budu moct studovat,
  že vlastně budu moct úplně cokoliv.
 • 00:51:18 Já jsem se ovšem s nimi nechtěla
  vůbec bavit,
 • 00:51:22 protože jsem nic trestného
  nespáchala.
 • 00:51:26 -Buď krutý, krvavý a zpupný!
 • 00:51:29 SBOROVĚ
 • 00:51:30 Není na světě člověk z ženy
  narozený...
 • 00:51:34 -...který ti ublíží...
 • 00:51:37 -Představení, které se taky
  nepodařilo uskutečnit,
 • 00:51:40 mělo být u Ivana Havla.
 • 00:51:43 -Konkrétně tady u nás jsme se
  scházeli jednou za 14 dní.
 • 00:51:47 Říkalo se tomu Pondělek.
  To byla vždycky většinou přednáška
 • 00:51:52 z nějakého oboru, filozofická,
  historická.
 • 00:51:57 Trošku politiky.
 • 00:51:59 Ale tu jsme tam schválně nechtěli
  moc mít.
 • 00:52:01 A jednou, teď nevím,
  jestli to domluvil,
 • 00:52:04 že bychom na tom našem
  pondělním semináři
 • 00:52:07 mohli uvést tu hru Macbeth.
  Problém byl ten,
 • 00:52:11 že ten náš seminář byl
  dost pod dohledem StB.
 • 00:52:15 Oni věděli, co se tam děje
  a rozhodli se, že tu hru nepovolí.
 • 00:52:20 To nepovolení není věc
  psaníčka,
 • 00:52:23 to je věc, že tam postaví
  policajty.
 • 00:52:27 Ty tam skutečně postavili
  a nikoho nepouštěli dovnitř.
 • 00:52:31 Hlavní účinkující se tam dostavili
  o hodinu nebo až o dvě hodiny dřív,
 • 00:52:36 takže ti tam byli,
  ale diváky nepustili.
 • 00:52:41 -Všechno to tady hlídali,
  byly tady auta,
 • 00:52:44 takže i ti stateční,
  co sem chtěli vejít,
 • 00:52:47 ti diváci, kteří se nebáli,
  že budou zapsaní,
 • 00:52:49 tak je sem nepustili.
 • 00:52:51 Prostě se prostě rozhodli,
  že to divadlo nebude.
 • 00:52:53 Když divadlo nemá diváky...
  -A jak jste odcházeli s tátou?
 • 00:52:57 -No právě, nejdřív asi šla Vlasta.
  Tu zatkli a odvezli.
 • 00:53:02 Pak jsme šli my,
  tak jsme se tak chytli
 • 00:53:07 a šli jsme jako dva Kohouti.
 • 00:53:13 -Když mě odvezli na policajtůru
  z Macbetha,
 • 00:53:16 tak říkali: "Kdo to napsal?"
  Já jsem říkala: "Shakespeare."
 • 00:53:23 On je velmi zajímal ten Kohout,
  ale přitom na tom Macbethovi
 • 00:53:29 nebylo nic pobuřujícího.
  Jenom to, že jsme říkali:
 • 00:53:36 "I nejtemnější noc se změní
  v ráno."
 • 00:53:43 -Nejtemnější nos vyústí v ráno,
  jdeme mu na pomoc!
 • 00:53:48 -Jdem mu na pomoc.
  -Jdem mu na pomoc.
 • 00:53:50 -Jdem mu na pomoc...
 • 00:54:01 -My jsme s Landovským
  šli zadním vchodem,
 • 00:54:05 z propadliště přes dvorky.
 • 00:54:08 Myslím, že jsem si roztrhl rifle.
  -To byla velká škoda.
 • 00:54:12 Ale je fakt, že mám zapsáno,
  že tady na nás poctivě čekali
 • 00:54:17 a vy jste se jim tak jako
  proplížili za zády,
 • 00:54:21 protože jich tady bylo asi víc,
  protože i venku jich bylo hodně.
 • 00:54:25 -Přes dvorky sousedního domu.
  Ještě dolů.
 • 00:54:31 Jsme přišli...
  Jo, jo.
 • 00:54:33 Ahoj, dvorku.
  A teď už nevím, přes kterou tu zeď.
 • 00:54:38 Ono totiž, jak stojí Tančící dům,
  bylo zbořeniště.
 • 00:54:42 Byl z II. světové války
  rozbitý ten dům.
 • 00:54:46 Takže byla snazší cesta jít
  přes to zbořeniště.
 • 00:54:50 -Od té chvíle ta státní bezpečnost,
  která už nás opravdu měla plné zuby
 • 00:54:56 a my jsme pochopili,
  že je tomu konec.
 • 00:55:01 -Ještě je tu skvrna.
 • 00:55:04 Pusť, povídám!
  Jedna, dvě...
 • 00:55:12 Je čas udělat to.
 • 00:55:18 SMÍCH
 • 00:55:21 Styďte se, choti.
  Voják a máte strach?
 • 00:55:27 Proč se starat, kdo se to doví,
  když přeci na nás nikdo nemůže,
 • 00:55:30 aby nás pohnal k zodpovědnosti...
 • 00:55:34 -Státní bezpečnost.
  To nejdůležitější, si myslím,
 • 00:55:39 proč to dělali, bylo jednak
  otravovat život lidem,
 • 00:55:42 kteří se veřejně postavili
  proti režimu.
 • 00:55:46 Snažit se rozbít, atomizovat
  to společenství
 • 00:55:49 a případně i některé z nich
  dostat ven do zahraničí
 • 00:55:57 tak, aby tady nemohli působit.
 • 00:56:00 To byl nakonec případ
  Pavla Kohouta.
 • 00:56:03 -V 78. roce byl odjet
  Kohout a Landovský do Vídně.
 • 00:56:14 Kohout chtěl, aby Milota natočit
  alespoň 10 minut toho Macbetha.
 • 00:56:19 A tam jsem zase já byla
  ten smířlivý...
 • 00:56:23 Protože Milota řekl:
 • 00:56:24 "Já to budu točit buď celý,
  nebo vůbec ne!"
 • 00:56:28 A Pavel odložil o 5 dní
  svůj odjezd do Vídně
 • 00:56:32 a natočili jsme celého
  Macbetha.
 • 00:56:36 -Když jsme věděli, že už žádné
  představení nebude,
 • 00:56:38 tak jsme se uchýlili
  k poslednímu triku,
 • 00:56:41 že jsme oznámili
  asi 4 falešné adresy,
 • 00:56:44 kde se to jako bude hrát.
 • 00:56:47 Tam se dokonce dostavila
  jakási falešná část publika.
 • 00:56:51 Tam se taky potom dostavila
  státní bezpečnost,
 • 00:56:54 která čekala na herce,
  aby je mohla zase zadržet.
 • 00:56:57 V těch dobách, kdy tam byli,
  tak jsme to natočili na materiál,
 • 00:57:00 který nám poslal Tom Stoppard.
 • 00:57:03 Je to 115 minut šestnáctky
  barevné.
 • 00:57:08 My jsme měli jenom poslední
  problém,
 • 00:57:10 jak natočit těch 90 minut
  za těch 115 minut.
 • 00:57:15 To už potom geniálně vyřešil
  Stanislav Milota,
 • 00:57:19 který poté, co jsme nazkoušeli
  sekvenci,
 • 00:57:23 řekněme desetiminutovou,
  tak ji vzal z ruky
 • 00:57:27 v jednom velkém záběru
  a my jsme si jenom poznamenávali,
 • 00:57:31 co tam bylo za chyby.
 • 00:57:34 Neměli jsme už čas,
  hlavně ten filmový čas,
 • 00:57:37 abychom natočili opravu,
  ale věděli jsme,
 • 00:57:39 že tam musí být záplata.
 • 00:57:42 My jsme celý ten film potom
  prozáplatovali
 • 00:57:44 těmi zbylými minutami.
 • 00:57:51 -To samozřejmě tady nikdo
  nearanžoval,
 • 00:57:55 jestli to bude detail, polodetail,
  celek.
 • 00:57:58 Vycházelo to z bývalé mé profese
  toho,
 • 00:58:01 že po určitém textu tam bylo trafo,
  nájezd a tak dále,
 • 00:58:05 takže jsem se orientoval textem
  a točil jsem to,
 • 00:58:10 co jsem slyšel
  a předtím jsem viděl,
 • 00:58:14 takže jsem věděl, o co půjde
  a podle to jsem dělal
 • 00:58:17 velikosti záběru a tak dále.
 • 00:58:19 S tím ten Pavel nikdy neměl
  nic společného, aby řek.
 • 00:58:22 Ale to jsem nedělal ani,
  když jsem točil.
 • 00:58:25 Mně se žádný režisér
  nesměl dívat do kamery,
 • 00:58:27 protože bych býval odcházel,
  ať si vezme jiného kameramana.
 • 00:58:31 -Na zdraví všem i jemu!
  -Dík!
 • 00:58:34 -My jsme měli v podstatě
  takový malinký tým,
 • 00:58:37 který spočíval v tom,
  že třeba Marta Kaplerová,
 • 00:58:40 naše přítelkyně, se kterou jsem
  předtím točil dva filmy,
 • 00:58:44 že opravdu třeba prala Macbethovy
  košile
 • 00:58:47 a žehlila to na každé
  představení.
 • 00:58:49 Ale hlavně jsme potřebovali
  zvukaře
 • 00:58:52 a toho jsme už opravdu
  za živého boha nemohli sehnat,
 • 00:58:54 protože toho se každý bál.
 • 00:58:56 A nakonec se nám dobrovolně
  přihlásil
 • 00:58:59 syn spisovatele Ivana Klímy,
  mladičký Michal Klíma.
 • 00:59:03 -Vzhledem k tomu,
  že to bylo myšleno jako film,
 • 00:59:06 který by se mohl vysílat
  v televizi,
 • 00:59:08 tak Standa Milota sehnal
  profesionální
 • 00:59:11 přenosný magnetofon z rozhlasu.
 • 00:59:14 Měli jsme skutečně jeden
  profesionální mikrofon,
 • 00:59:16 na ten jsme to nahrávali
  jako na hlavní.
 • 00:59:19 A tady ty mikrofony,
  které jsem koupil v Polsku
 • 00:59:22 a propašoval do Československa,
  protože všechno bylo složité,
 • 00:59:26 platila se cla a tak dále,
  tak ty byly jako vedlejší.
 • 00:59:31 -Podle slibu měl by tu být.
  Je libo, Veličenstvo, nás poctít?
 • 00:59:34 -Usedněte mezi nás.
 • 00:59:38 -Po té první sadě, podařilo se nám
  natočit tu první půlku,
 • 00:59:43 třeba Vlasta Chramostová byla
  tak vyčerpaná,
 • 00:59:46 že skoro omdlela.
  Byla úplně na pokraji sil.
 • 00:59:49 Pak tedy, protože jsme to
  nestihli celý,
 • 00:59:53 to nebylo v lidských silách,
  jsme bili dohodnutý
 • 00:59:55 na ten další víkend.
 • 00:59:57 Další víkend už měl Lanďák
  zlomenou nohu.
 • 01:00:00 -Lanďák, najednou k nám přišel
  jako Macbeth a měl nohu v gypsu.
 • 01:00:06 -To vstávaj mrtvý se smrtelnými
  seky v lebce.
 • 01:00:09 A shazují nás z židle!
  -Vaši hosté vás pohřešují, choti...
 • 01:00:18 -Tehdy byl opravdu naprosto
  nesnesitelný.
 • 01:00:21 Takže my jsme museli
  o všech pauzách,
 • 01:00:24 kdy si Standa chystal záběr,
 • 01:00:27 tak my jsme mu museli držet nohu
  nahoře, aby ho nebolela.
 • 01:00:32 Takže jsme se střídali.
  Chramostová...
 • 01:00:35 Já nejvíc, když jsem byla
  nejmladší.
 • 01:00:38 -Už mi to nehlašte.
  Ať zběhnou všichni!
 • 01:00:40 Dokavaď na Duncinan nepřitáhne
  birnamský les,
 • 01:00:43 z ničeho není strach!
 • 01:00:45 -Vzpomínám si, že jsme to tedy
  natočili
 • 01:00:50 a že to byla fakt veliká úleva,
  že se to podařilo
 • 01:00:54 a že jsme potom všichni svorně
  poslali Lanďáka do prdele.
 • 01:01:05 -Začínám tušit, že ďábel
  se mnou zahrál obojetně...
 • 01:01:10 -To se dělalo na negativ,
  že jo.
 • 01:01:13 A to je natočená velká spousta
  materiálu.
 • 01:01:17 Jelikož tady byly kontakty,
  který byly dobrý,
 • 01:01:21 přes různý, hlavně německý
  zastupitelství,
 • 01:01:25 takže oni třeba dali klíče od auta,
  od kufru.
 • 01:01:30 Nebo byla zase někde nějaká
  garáž.
 • 01:01:34 Pamatuji si, že jsme tenkrát
  šli na Malou Stranu,
 • 01:01:37 vlekli jsme asi
  tři čtvrtě metru těch krabic.
 • 01:01:43 Tak jsme to tam dodali
  a to potom dobře prošlo.
 • 01:01:47 Protože to nejdřív muselo jít
  do Londýna,
 • 01:01:50 kde se to vyvolalo.
  A teprve potom to šlo
 • 01:01:54 do té Vídně k tomu Pavlovi,
  který to potom dával dohromady.
 • 01:01:57 -Oznámil jsem to rakouské televizi
  ORF.
 • 01:02:01 Oni se s obrovskou radostí
  k tomu připojili.
 • 01:02:04 A generální intendant Bacher
  vydal příkaz,
 • 01:02:07 že to musí být zpracováno
  u nich
 • 01:02:11 a že to také bude u nich
  poprvé vysíláno.
 • 01:02:13 Takže já jsem to tam stříhal.
 • 01:02:16 Samozřejmě, že jsem musel vzít
  na sebe riziko,
 • 01:02:19 že myslím za všechny z nich,
  hlavně za kameramana.
 • 01:02:23 A že to musím udělat tak,
  aby s tím byli víceméně spokojeni.
 • 01:02:26 Takže tento film byl vysílán
  nejdřív v rakouské televizi.
 • 01:02:30 Pak byl několikrát opakován.
  A pak i v německé televizi.
 • 01:02:35 -Co se stalo, nemůže se odestát.
  Do postele...
 • 01:02:44 Do postele.
 • 01:02:48 Do postele...
 • 01:02:52 -Víc nežli lékaře jí třeba kněze.
  Bůh odpusť jí i nám.
 • 01:03:00 Hleďte ji hlídat.
 • 01:03:03 Čím by si mohla ublížit,
  s tím pryč.
 • 01:03:07 A nepouštět ji z očí.
  Dobrou noc...
 • 01:03:13 -Díky tom, že se z toho zachoval
  ten dokument,
 • 01:03:16 takže vůbec vzniklo něco,
  kde já se můžu podívat na to,
 • 01:03:20 čím jsem chtěla být,
  co jsem chtěla dělat
 • 01:03:23 a co mi bylo předem zakázaný,
  mladý holce.
 • 01:03:27 Prostě...
 • 01:03:29 I teď jsem z toho taková,
  že to ani nemůžu říct.
 • 01:03:32 Přišlo mi to vlastně strašně
  krutý...
 • 01:03:43 ...jak ten režim jednal s lidma,
  kteří ani nestihli mít svůj názor,
 • 01:03:49 ani nestihli nic udělat
  a přesto s nimi ten režim zametl
 • 01:03:53 a nedal jim vůbec žádnou šanci
  k tomu,
 • 01:03:57 aby mohli něco udělat.
 • 01:04:00 Aby mohli třeba téhle společnosti
  být nějak prospěšný.
 • 01:04:04 Takže já... Teďka jsem taky
  úplně blbě dojatá.
 • 01:04:08 Já vždycky, když ten film vidím,
  tak myslím na to,
 • 01:04:10 jak to bylo hnusný.
 • 01:04:12 Ale já jsem to tehdy vůbec
  tak hrozně neprožívala,
 • 01:04:14 já to prožívám až teď.
 • 01:04:17 -Jednomu každému náš dík,
  i všem.
 • 01:04:19 -Jednomu každému náš dík,
  i všem.
 • 01:04:22 -Jednomu každému náš dík,
  i všem.
 • 01:04:26 -Jednomu každému náš dík,
  i všem.
 • 01:04:31 -Jednomu každému náš dík,
  i všem.
 • 01:04:36 -Teď ke korunovaci,
 • 01:04:39 teď ke korunovaci,
 • 01:04:42 teď ke korunovaci skonu
  zvem...
 • 01:04:46 -Když už byli venku, vystěhováni
  v podstatě, Kohout a Landovský,
 • 01:04:52 tak asi státní bezpečnost
  předpokládala,
 • 01:04:57 že bytové divadlo skončí.
  Ale to se mýlili!
 • 01:05:02 My jsme se s Františkem Pavlíčkem
  rozhodli,
 • 01:05:06 že právě naopak,
  musíme v tom pokračovat,
 • 01:05:10 aby si nemysleli,
  že ten okruh je tak úzký.
 • 01:05:15 A tak František čistě pro mě,
  skutečně čistě pro mě napsal,
 • 01:05:23 Dávno, dávno již tomu, monodrama
  o životě a díle Boženy Němcové.
 • 01:05:31 A já jsem tam hrála pět postav -
  Němcovou, Němce, pátera Štulce
 • 01:05:40 a taky i jako komentář
  sama sebe.
 • 01:05:45 To já pokládám za vrchol
  bytového divadla,
 • 01:05:50 protože jsme to už dělali v době,
  kdy tady už kamarádi nebyli,
 • 01:05:56 byli jsme opuštění a dělali jsme to
  v nejtěžších časech.
 • 01:06:07 -Dávno,
  dávno již tomu.
 • 01:06:23 Zpráva o pohřbívání v Čechách,
  František Pavlíček.
 • 01:06:34 Kdybych měla volit,
  tedy bych si přála
 • 01:06:36 narodit se znova asi za 200 let.
  Anebo ještě později,
 • 01:06:45 neboť nevím, bude-li do té doby
  takový svět,
 • 01:06:49 v jakém bych já chtěla žít
  s rozkoší...
 • 01:06:53 -Pavlíček se zabýval Boženou
  Němcovou celý život,
 • 01:06:57 ale tahle zhuštěná podoba,
 • 01:07:00 já to pokládám za nejkrásnější
  text o Boženě Němcové.
 • 01:07:06 -Budeš vzdělaný, slavný...
 • 01:07:13 Překročíš bludný kruh
  naší věčné bídy.
 • 01:07:19 Hranice máminy neznalosti...
  Nikdo tě nebude nutit,
 • 01:07:26 abys dělal, co se protiví
  tvému srdci.
 • 01:07:30 A milovat budeš svobodně
  a bez přetvářky.
 • 01:07:37 Slyšíš mě, Hynku?
 • 01:07:43 Hynku!
 • 01:07:47 Doktore!!!
 • 01:07:51 -Mě vždycky teďka napadá,
  že je to takové pikantní,
 • 01:07:54 že mi zůstali do smrti věrní moji
  dva vinohradští ředitelé:
 • 01:08:00 Luboš Pistorius
  a František Pavlíček.
 • 01:08:04 -Tatínek s paní Vlastou
  spolupracoval na více věcech,
 • 01:08:08 protože byli jednak přátelé
 • 01:08:11 a jednak si navzájem
  jeden druhého velice vážili.
 • 01:08:14 Čili paní Vlasta chtěla,
  aby na tom tatínek
 • 01:08:18 režijně spolupracoval.
  Já jsem tam byl na premiéře,
 • 01:08:21 protože jsem také rozepisoval
  ten text té hry.
 • 01:08:27 Měl jsem pro tu premiéru
  připraveny,
 • 01:08:30 asi dvakrát nebo třikrát
  do stroje,
 • 01:08:33 to znamená,
  že asi 40 knížek jsem tam vzal.
 • 01:08:37 Takhle jsme to třikrát
  přepsali.
 • 01:08:40 Každý přepis 14 kopií.
 • 01:08:45 -Dát lehkomyslné spisovatelce
  peníze...
 • 01:08:50 Nebyla by to pobídka,
  aby je promarnila
 • 01:08:53 se svými pochybnými kamarády?
 • 01:08:57 Darujete jí něco cennějšího,
  ona to obratem ruky zastaví.
 • 01:09:01 Nejvhodnější by byl
  nepatrný...,
 • 01:09:08 spíš jen symbolický dárek.
 • 01:09:12 -Němcová potřebovala nutně peníze,
  ale páter Štulc
 • 01:09:17 poradil paní hraběnce.
  Tak ona jí dala 6 lžiček.
 • 01:09:23 Když byla premiéra,
  Dávno, dávno již tomu,
 • 01:09:28 Františka Pavlíčka, tak mně
  se svou ženou, Alenkou, darovali
 • 01:09:35 6 stříbrných lžiček.
  Mám je dodnes.
 • 01:09:41 -Tak tedy 6 drobounkých
  stříbrných lžiček.
 • 01:09:47 Nabízet je ke koupi
  by bylo směšné.
 • 01:09:52 Pánbůh vám to zaplať,
  velebný pane!
 • 01:09:56 Váš záměr byl nepochybně
  bohulibý!
 • 01:09:59 Jako duchovní pastýř
  jste povinen všemožně pečovat
 • 01:10:01 především o pobloudilé
  ovečky.
 • 01:10:04 Bojovat o záchranu duše,
  proti křehkosti,
 • 01:10:06 dosud žel tak
  žádoucího těla...
 • 01:10:11 -To bylo představení,
  který, pokud si pamatuju,
 • 01:10:15 se konalo vlastně jenom u ní,
  protože Standa Milota,
 • 01:10:22 její muž a kameraman,
  to celé nasvítil
 • 01:10:25 a vymyslel vlastně takovou
  iluminaci a tak dále.
 • 01:10:30 -13 let!
  Bože můj!
 • 01:10:36 Mé chvalkovické mládí.
  Kolik blažené úzkosti!
 • 01:10:42 Tajemství odkrývané krůček
  po krůčku...
 • 01:10:48 -To je jedna z nejkrásnějších lamp,
  jaké vůbec jsou.
 • 01:10:51 Vlastně jsou vidět v tom!
  Daleko lépe než takhle.
 • 01:10:54 Ale to jsou nádherné lampy,
  protože ty skutečně dělaly,
 • 01:10:57 když jsem to dával na odraz,
  na buzera, tak tak dělaly...
 • 01:11:00 Ta palma...
  Nádherné věci.
 • 01:11:03 Zkrátka, sláva, děkuju za to tedy,
  to je Pavel Brodil,
 • 01:11:07 takový už není mezi námi.
  Skvělý kluk. Bylo to fajn...
 • 01:11:16 -Já jsem jí tam chodil se štanglí,
  nebo jak se to jmenuje,
 • 01:11:19 zvukařskou tyčí.
  Neviděl jsem to v jednom kuse,
 • 01:11:23 jelikož kameraman,
  Stanislav Milota,
 • 01:11:26 to často přerušoval,
  tak jsem to neviděl
 • 01:11:28 jinak než po kouskách.
 • 01:11:30 Takové puzzle jsem si z toho
  skládal.
 • 01:11:37 -V roce 1883 bylo otevřeno
  Národní divadlo.
 • 01:11:44 A k stému výročí
  my jsme tady...
 • 01:11:49 My jsme zrovna natočili
  tu Pavlíčkovu Boženu Němcovou
 • 01:11:53 a věnovali jsme to
  Národnímu divadlu.
 • 01:11:58 A pokládali jsme to
  za velkou věc.
 • 01:12:02 A Rakušáci to rádi přijali.
 • 01:12:07 -ORF, udělali to,
  že to dali k tomu stému výročí.
 • 01:12:11 A vlastně v češtině s titulkama.
  Prakticky to byla
 • 01:12:15 politická provokace,
  která se udělala.
 • 01:12:17 -V té rakvi leží Borovský!
 • 01:12:25 Co to klade na jeho rakev?
  Vavřín propletený trním.
 • 01:12:32 Vždyť to je přímo provokativní
  symbolika.
 • 01:12:35 Nikdo přece nepopírá,
  že Havlíček si vytrpěl svoje,
 • 01:12:41 ale v srdci lidu si dobyl místo
  svou prací,
 • 01:12:45 ne svým martýriem...
 • 01:12:48 -Dostal jsem přes Londýn
  všechny ty filmy.
 • 01:12:52 Tentokrát byla má odpovědnost
  ještě větší,
 • 01:12:55 protože jsem stříhal něco
  bez režiséra a bez kameramana.
 • 01:12:59 Ale provedl jsem to podle
  nejlepšího vědomí a svědomí.
 • 01:13:03 A byl jsem šťasten,
  že i tento film
 • 01:13:05 byl opět promítán
  v rakouské a v německé televizi.
 • 01:13:10 -My jsme se potom s Vlastou
  Chramostovou, se Standou Milotou
 • 01:13:16 jeli na to představení podívat,
  když ho vysílala rakouská televize.
 • 01:13:19 Tak jsme se byli na to podívat
  v Brně.
 • 01:13:22 Přestože v tom Brně tehdy všichni
  koukali na rakouskou televizi,
 • 01:13:25 přeci jenom to bylo kousek
  od hranic,
 • 01:13:27 takže to hodně zrnilo a sněžilo.
  Ten přenos byl špatný.
 • 01:13:33 -Pamatuji si, že lilo,
  jeli jsme zpátky
 • 01:13:36 a najednou zharcený z harfy tón,
  v nás strašný zklamání.
 • 01:13:44 Jedeme se podívat na něco,
  o čem jsme si mysleli,
 • 01:13:50 že to bude nádherný.
 • 01:13:52 Že to je něco, co jsme udělali,
  nějakou nádhernou věc.
 • 01:13:55 A teď jsme viděli zrůdu,
  která je skoro k nekoukání.
 • 01:13:59 Vlasta trpěla za toho Bacha.
 • 01:14:02 -Já jsem zjistila,
  že Božena je zcenzurovaná.
 • 01:14:06 Pochopitelně, Rakušanům se hodilo,
  že tady v Praze si natáčejí,
 • 01:14:14 o době, kdy je 100 let
  Národního divadla,
 • 01:14:19 které bylo postaveno za císařpána,
  ale nehodilo se jim,
 • 01:14:26 aby se připomínalo,
  že to bachovské pronásledování
 • 01:14:32 Boženy Němcové, Němce
  a Havlíčka,
 • 01:14:36 že nám to taky něco připomíná.
  Takže tohle bylo vystříhané.
 • 01:14:41 A já jsem trpěla,
  že Němcová je po 120 letech
 • 01:14:46 zase ještě znovu cenzurovaná.
 • 01:14:49 -Kdekdo z přítomných ví,
  že man ministr Bach
 • 01:14:52 zapověděl rozeslat úmrtní
  oznámení.
 • 01:14:55 Přesto však někdejší finanční
  komisař, Josef Němec,
 • 01:15:00 vyhozený ze služby,
  už rozdává zástupu lidí
 • 01:15:06 památeční parte.
 • 01:15:10 Bude za to zatčen
  a uvězněn!
 • 01:15:14 Možná, že právě na udání muže,
  který v této chvíli
 • 01:15:17 stojí vedle něho
  a pomáhá mu rozdávat
 • 01:15:20 smuteční kartičky.
 • 01:15:24 Jmenuje se Paul, konfidentské
  krycí jméno - Věrný...
 • 01:15:34 -Je to záznam.
  Kdokoliv z kolegů se podívá,
 • 01:15:38 tak řekne: "No to já bych točil
  daleko jinak, lépe a tak."
 • 01:15:40 Jenomže ono je to o něčem jiným,
  protože, když víte,
 • 01:15:43 že dole stojí fízlové,
  kteří sem můžou vtrhnout
 • 01:15:46 každou chvilku.
 • 01:15:48 -Pak už stačí jen málo.
 • 01:15:51 Třeba postavit před dům
  nenápadného mužíka s buřinkou.
 • 01:15:58 Ono to nakonec vyjde,
  v Čechách!
 • 01:16:05 -Návrh opatření k zamezení
  realizace závadové hry
 • 01:16:08 Jak se v Čechách pohřbívalo,
  která je uváděna ve dnech
 • 01:16:11 25. až 29. ledna 1980
  v bytě Vlasty Chramostové
 • 01:16:17 a tak dále, adresa...
 • 01:16:20 Cílem je zamezit přístupu osob
  do uvedeného bytu
 • 01:16:23 a znemožnit další reprízy
  závadového představení.
 • 01:16:27 V případě, že se osoby dopustí
  výtržnosti,
 • 01:16:30 budou zajištěny a převezeny
  na správu SNB Benešov.
 • 01:16:36 -Před tím bytem stáli
  dva fízlové
 • 01:16:38 a nikoho nechtěli pustit
  dovnitř.
 • 01:16:41 -Teďka oni nám říkali:
  "Rozejděte se. Rozejděte se."
 • 01:16:44 A najednou tam bylo úplný ticho
  a do toho ticha
 • 01:16:48 ten Ivan cvaknul s tím
  fotografem.
 • 01:16:52 Oni se na něj vrhli
  a taky nic z toho nezůstalo.
 • 01:16:56 -Ten Ivan Kyncl,
  spolu s Jiřím Bednářem,
 • 01:16:59 byli jakýmisi fotografy Charty,
  disidentů a tak.
 • 01:17:04 Samozřejmě fotili i ty
  nezávislé kulturní aktivity,
 • 01:17:08 mezi něž patřilo
  to bytové divadlo.
 • 01:17:12 Výstava fotek:
  Ivan Kyncl, Rebel s kamerou.
 • 01:17:17 Kromě mnoha jiných krásných
  fotek
 • 01:17:19 tam bylo i pár fotografií
  z bytového divadla.
 • 01:17:23 Tady je:
  Dávno, dávno již tomu, z roku 79.
 • 01:17:29 Je to záběr na obecenstvo.
  Je tady třeba Josef Kemr.
 • 01:17:37 A tady, z okna bytu jsou focena
  auta těch sledovačů.
 • 01:17:44 Tady je schodiště před bytem
  Chramostů, Milotů
 • 01:17:50 v době zatýkání,
  z ledna 80.
 • 01:17:57 -To bylo z posledního představení,
  kdy právě v tom tichu
 • 01:18:02 tam cvaknul, udělal tu fotku.
  A předtím,
 • 01:18:06 když tady u těch dveří,
  dva fízlové tam stáli,
 • 01:18:12 já jsem otevřel dveře
  a ten Batěk byl před nimi
 • 01:18:15 a proskočil je sem do bytu.
 • 01:18:19 Oni se po něm rvali,
  pak už nemohli, když byl tady.
 • 01:18:22 No a Batěk řekl: "Já odsuď
  nepůjdu."
 • 01:18:25 A tohle. A: "Vystupte."
  Takové ty výkřiky.
 • 01:18:27 Tady celý barák hůre.
 • 01:18:29 A odvezli toho Kyncla
  a odvezli Batěka.
 • 01:18:32 Oni měli polobotky.
 • 01:18:34 Odvezli je 100 kilometrů
  a vyhodili je v lese,
 • 01:18:37 kde byl sníh a tak dále.
 • 01:18:40 Takže to byl jeden z hlavních
  motivů,
 • 01:18:43 proč to vlastně přestalo.
 • 01:18:46 Nemohli jsme si vzít na svědomí,
  že budeme dělat,
 • 01:18:50 tedy prý nějaký umění,
  a ty lidi to budou odnášet.
 • 01:18:54 -Vy nejste ani bezbranná
  ani slabá!
 • 01:18:57 Jste osoba nebezpečná!
 • 01:18:59 Vaše jednání,
 • 01:19:01 vaše činy ruší soulad
  a pokojné soužití celého národa!
 • 01:19:07 -Ta doba,
  říkalo se jí normalizace.
 • 01:19:11 A nic nebylo normální
  v normalizaci.
 • 01:19:15 A my, takoví ti buřiči,
 • 01:19:19 jsme se chtěli chovat
  co nejnormálněji.
 • 01:19:23 A tak, když jsem byla herečka,
  nesměla jsem hrát,
 • 01:19:27 tak jsem se rozhodla,
  že budu hrát.
 • 01:19:30 A budu hrát v bytě,
  protože jsem herečka
 • 01:19:33 a to je moje nejvlastnější podoba.
 • 01:19:38 -Samozřejmě, někteří ti herci byli,
  vzhledem k svým postojům,
 • 01:19:42 omezeni v té jejich aktivitě,
 • 01:19:46 řekl bych takové zaměstnanecké
  aktivitě, jako herci.
 • 01:19:51 No tak hledali svoji realizaci,
  své využití,
 • 01:19:56 ale nějaký podstatný význam
  to pro vývoj v této zemi nemělo.
 • 01:20:03 To se snad oni mezi sebou pobavili,
  zahráli si tam,
 • 01:20:08 pochválili se, pokritizovali
  a tím, si myslím, že to končilo.
 • 01:20:14 Že ta návštěvnost byla
  minimální.
 • 01:20:17 -Režim si měl osvobodit
  svoji představu,
 • 01:20:22 která nám připadala nesvobodně.
 • 01:20:28 V takové situaci,
  kdy ti někdo něco diktuje,
 • 01:20:31 co máš dělat, jak máš žít,
 • 01:20:33 jak se máš chovat, čemu máš věřit,
  tak v tom okamžiku
 • 01:20:37 má každý člověk individuálně
  problém, co s tím.
 • 01:20:46 Mnoho lidí jim třeba podepsalo
  nějakou spolupráci,
 • 01:20:53 a podepsali ji jenom proto,
  aby se mohli sebrat,
 • 01:20:56 dostat povolení
  a mohli odjet do zahraničí.
 • 01:21:01 Spousta lidí se domnívala,
  že to s nimi nějak uhrajou.
 • 01:21:09 Havel říkal ve svých hrách,
  že s ďáblem hrát je blbost
 • 01:21:13 a že s ďáblem
  se nic uhrát nedá.
 • 01:21:16 Je to o pokušení, že jo.
  Takže ta nesvoboda
 • 01:21:19 byla naprosto jednoznačná,
  lehce rozeznatelná.
 • 01:21:25 A ty projevy svobody se děly
  nějakou formou všude možně.
 • 01:21:34 -To, jak se vždycky říká,
  jak se to tenkrát rozšiřovalo,
 • 01:21:38 to samozřejmě nikdo neví,
  vstupenka byla odvaha.
 • 01:21:42 -Proč dává svůj nesouhlas
  najevo tak okatě?
 • 01:21:46 Něco na tom je.
 • 01:21:48 Hlas lidu, hlas boží,
  až na drobný optický klam.
 • 01:21:55 Když davy začnou couvat,
 • 01:21:58 ten, kdo pouze vytrval
  na svém včerejším místě,
 • 01:22:02 vypadá jako pomník
  neprozřetelné odvahy...
 • 01:22:06 -Když je člověk hodně
  jak v lisu tisknut,
 • 01:22:10 tak já myslím,
  že z něho jde to nejlepší.
 • 01:22:15 -Někteří z těch,
  co se vřadili do průvodu,
 • 01:22:20 se toho odvážili teprve
  v jejím stínu.
 • 01:22:25 To, že jeden se odváží stát
  na ráně,
 • 01:22:30 zmenšuje přece aspoň trochu
  riziko těch za ním.
 • 01:22:37 Ale nesuďme.
 • 01:22:40 Ani ty dva...ani jejich soudce.
 • 01:22:48 Každý sám si rozhodne,
  co bylo gestem
 • 01:22:53 a co nezbytností...
 • 01:23:27 Skryté titulky: Tereza Fenclová
  2016

Související