iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
16. 3. 2004
16:10 na ČT1

1 2 3 4 5

30 hlasů
3981
zhlédnutí

Po stopách

Do Českého krasu za Joachimem Barrandem

Miroslav Vladyka se vydává po stopách výjimečných osobností na zajímavá a často také málo známá místa Čech, Moravy a Slezska.

13 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Po stopách

 • 00:00:21 Český kras není paradoxně vyvozen
  z toho, že je tu krásně.
 • 00:00:26 Český kras je naše nejstarší
  geologická minulost.
 • 00:00:32 Chcete-li se setkat s půl miliardy
  let starými předky,
 • 00:00:36 stačí vzít geologické kladívko
  a kutat.
 • 00:00:42 Tak to dělával zdomácnělý Francouz
  Joachim Barrande před 150 lety.
 • 00:00:53 Do Čech přijel s královským dvorem
  po francouzské revoluci.
 • 00:00:57 Vychovával vnuka francouzského
  krále.
 • 00:01:00 Ale protože měl dvůr ekonomické
  problémy, musel propouštět,
 • 00:01:03 nechali učitele v Čechách.
  Ale zachovali se k němu královsky,
 • 00:01:08 nechali ho spravovat své majetky.
 • 00:01:12 -Už něco máš?
  -Ještě ne.
 • 00:01:17 Já už mám, ale je to jen hlína.
 • 00:01:22 Barranda stejně už v té době
  zajímala víc než výchova
 • 00:01:26 královského potomstva geologie,
  paleontologie.
 • 00:01:30 Každým dnem se víc nořil do hlubin.
 • 00:01:35 A odkryl a vynesl z nich na světlo
  mnoho podivuhodného.
 • 00:01:39 Kdejaký obnažený kousek skály nese
  stopy jeho kladívka.
 • 00:01:46 Ve své závěti vše odkázal
  Českému muzeu. Napsal:
 • 00:01:50 "Učinil jsem úkolem svého života
  prozkoumati předvěkou faunu českou.
 • 00:01:55 Ovšem bylo mi se odříci mnohého,
  jen abych sbírky své rozhojniti mohl.
 • 00:02:01 Avšak činil jsem milerád. Z české
  země pochází, české zemi ať náleží."
 • 00:02:13 Jít krajem a soustředit se na skály
  a kameny jednoho zastaví
 • 00:02:18 na každém kroku.
 • 00:02:20 Tyhle kdysi skládal do kupy člověk
  a dnes, polorozbořené,
 • 00:02:25 vypadají u cesty jako šperk.
 • 00:02:28 U Bubovic stávala kaple sv. Vojtěcha
  opředená geometrickou mysterií.
 • 00:02:34 Prý tvořila spolu s dalšími
  stavbami podle světových stran
 • 00:02:38 orientovaný kříž.
 • 00:02:41 Kapli z papíru tu můžete dostat
  na obecním úřadě nebo v hostinci,
 • 00:02:46 stačí vystřihnout a složit.
 • 00:02:49 A Bubovice dostaly svůj název
  podle bubáků.
 • 00:02:57 Dokonce i zbytky 3. linie
  vojenských pevností nad nedalekým
 • 00:03:01 Hostímem vypadají jako zajímavé
  přírodní útvary.
 • 00:03:08 Nejsou, jsou to betonové ruiny.
 • 00:03:10 Zdálo by se podle míst, které
  Barrande v kraji zmapoval,
 • 00:03:18 že tu musel být denně. Z jiného
  hlediska, publikačního,
 • 00:03:26 že denně psal a popisoval.
 • 00:03:30 To by šlo, kdyby nestvořil tolik
  litografických tabulí.
 • 00:03:36 Měl prostě kamenný řád!
 • 00:03:39 To by tak hrálo jen tak sedět.
 • 00:04:00 Tetín má nejen své mnoho tisíc let
  staré podloží, ale i své pověsti
 • 00:04:05 a krutou historii.
 • 00:04:07 Kosmas ve své kronice jmenoval
  zakladatelkou hradiště kněžnu Tetu.
 • 00:04:11 Dnes víme, že se mýlil.
 • 00:04:17 Dále to, že si hradiště postavila
  nade Mží, už blud není.
 • 00:04:22 Berounka opravdu bývala Mží.
 • 00:04:27 Další smutnou pravdou je, že na
  Tetíně byla v r. 921 zavražděna
 • 00:04:32 kněžna Ludmila.
 • 00:04:34 Pohřbena byla na místě dnešního
  kostela sv. Jana Nepomuckého.
 • 00:04:41 V Tetíně jsou ještě 2 další
  kostely, stojí hned vedle sebe,
 • 00:04:47 kostel sv. Ludmily a sv. Kateřiny.
 • 00:04:57 Místní faru spravoval v 16. st.
  kronikář Václav Hájek z Libočan.
 • 00:05:04 Na pár metrech čtverečních
  a člověk se tu nenudí.
 • 00:05:07 Historie mladší, starší, reálná
  či domyšlená.
 • 00:05:13 Když jsme u toho, co se povídá,
  tak kousek dál po silnici vlevo
 • 00:05:17 od Tobolky se čarovává.
 • 00:05:21 V údolí Kody, skalnaté části Údolí
  běsů, jsou ve stěnách jeskyně.
 • 00:05:26 Bývávaly v pravěku a středověku
  obývány.
 • 00:05:34 Jméno území Koda je prý ještě
  z předkeltského osídlení.
 • 00:05:39 A tak tu zbylo jméno i tradice
  věštění z vody v místních jezírkách,
 • 00:05:45 zvláště o Svatojánské noci.
 • 00:05:56 -Co to je?
  -Takové nevědecké povídačky.
 • 00:06:03 Raději, aby mě neslyšel.
 • 00:06:05 Povídá se, že když ještě učil
  a žák udělal nějakou chybu, opáčil:
 • 00:06:10 "Znovu, vyjádřete lépe svou myšlenku.
  Žádná zbytečná slova, fakta,
 • 00:06:19 správný pořad a jasnost."
 • 00:06:26 Mnohá svá bádání prováděl v okolí
  dnešních Koněpruských jeskyní.
 • 00:06:36 Neobjevil je, ale jejich pozdější
  odhalení dokazuje, že měl
 • 00:06:41 správný nos na správná místa.
 • 00:06:50 Rozhodně nebloumal krajem bezcílně.
 • 00:06:55 Jeskyně jsou v ojedinělé paleonto-
  logické lokalitě, kterou dobře znal.
 • 00:06:59 Dnes se jí říká Zlatý kůň a končí
  v Houbově lomu.
 • 00:07:06 Hezky to vypadá, taky bych si něco
  složil.
 • 00:07:10 Je to jedno z mála míst u nás, kde
  můžete najít i si odnést trilobita.
 • 00:07:27 Nedoporučoval bych vám lézt
  po nedaleké skalní stěně v Klonku
 • 00:07:33 u Suchomast.
 • 00:07:35 Ve 20. vrstvě, tam nad špičkami
  borovic, je hranice mezi silurem
 • 00:07:39 a devonem. To jsou 2 významné
  časové etapy z období prvohor.
 • 00:07:46 A svět rozhodl, že v případě
  nejasností při určování stáří hornin
 • 00:07:50 se mají učenci rozběhnout k nám
  a podívat se, jak to má vypadat.
 • 00:08:00 Kousek dál leží městečko Nižbor.
 • 00:08:05 Je to zvláštní město. Všechno je tu
  půvabné, i když rozbořené.
 • 00:08:11 Lidé tu žili zajímaví,
  ale podivínští.
 • 00:08:23 Na zámku se správci narodil kluk,
  budoucí významný představitel
 • 00:08:28 české medicíny - Emerich Maixner.
 • 00:08:32 Žila tu i světová pěvkyně Gabriela
  Roubalová - umělecky La Bohema.
 • 00:08:38 Svět jí otevřel nižborský pán,
  který ji finančně podporoval.
 • 00:08:44 Na zámku bude za pár měsíců
  otevřena stálá expozice
 • 00:08:47 věnovaná Keltům a Informační
  centrum keltské kultury.
 • 00:08:58 Na stráni proti zámku si zase před
  1. sv. válkou postavil hvězdárnu
 • 00:09:03 soukromý astronom Ladislav Pračka.
 • 00:09:06 Kopule stojí na průsečíku
  14. poledníku a 50. rovnoběžky.
 • 00:09:14 Pan Ladislav měl i další nápady,
  třeba založit
 • 00:09:17 Českou astronomickou společnost.
 • 00:09:19 Zastavte se, třeba vás taky něco
  napadne.
 • 00:09:33 Mně napadá cestou na Točník, jak
  určitý úhel pohledu může člověka
 • 00:09:39 zavést na jinou cestu. Normálně
  bych viděl krásný hrad.
 • 00:09:44 Přímo pod ním stával jiný, Žebrák.
 • 00:09:48 Určitě bych se zastavil u ohrad
  s ovcemi a kozami.
 • 00:10:00 Ale při procházce geologicko-
  paleontologické jistě zvoláte:
 • 00:10:05 "Skalní stěna vodní nádrže
  pod hradem není jednolitá,
 • 00:10:11 určitě vznikla ve 2 časově
  odlišných geologických obdobích."
 • 00:10:19 Blíže hradu je kámen, který je
  starý přes 0,5 mld. let, nedotýkat.
 • 00:10:31 Trávil tady mnoho dní
  a usilovně se oháněl.
 • 00:10:42 Je to strašná práce. Člověk přitom
  zapomene na čas i na to, jak vypadá.
 • 00:10:53 Barranda z hospody Český dvůr
  vyhodili.
 • 00:10:57 Neuvědomil si, že ve špinavých
  šatech s opršelým kloboukem
 • 00:11:00 a tlumokem plným kamením nebudí asi
  velkou důvěru.
 • 00:11:04 V Berouně měl Barrande i svého
  obdivovatele - továrníka Dusla.
 • 00:11:09 Vědec po něm pokřtil jednoho korýše
  zakletého v siluru.
 • 00:11:14 Když byl vyhozen z hospody, běžel
  k němu a smutně si stěžoval.
 • 00:11:19 Nebylo to tady, ale tam.
 • 00:11:24 Beroun byl častým místem zastávek
  Barranda na jeho cestách krajem.
 • 00:11:29 Tohle město má 2 brány,
 • 00:11:36 neuvěřitelně zachované hradby,
 • 00:11:42 ostrov a radnici s trilobity
  na stropě v obřadní síni.
 • 00:11:47 Druhy trilobitů nebyly vybrány
  náhodně, jsou vzorkem
 • 00:11:51 těch nejvýznamnějších z okolí.
 • 00:11:54 V r. 1903, kdy byl strop komponován,
  by ho už z hospody nevyhodili.
 • 00:12:03 Ještě jeden pomník mu tu postavili.
 • 00:12:05 Je v nádvoří budovy Muzea
  Českého krasu a říká se mu
 • 00:12:09 Geopark Barrandien.
 • 00:12:12 Můžete žasnout nad krásou kamenů,
  můžete pozorovat barvy míst
 • 00:12:17 nebo zkoumat jejich historické
  vzkazy.
 • 00:12:26 Málokterý cizinec dal nějakému národu
  takový dárek jako Barrande nám.
 • 00:12:33 Děkujeme, pane Barrande.
 • 00:12:45 Skryté titulky: H. Noremberczyková

Související