iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
30. 5. 2021
12:00 na ČT1

1 2 3 4 5

7 hlasů
29922
zhlédnutí

Otázky Václava Moravce

Hlavně zdraví. Ale kolik to bude stát? Diskuse exministra zdravotnictví a lékaře Jana Blatného, ředitele VZP Zdeňka Kabátka a ekonoma Filipa Pertolda.

59 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Otázky Václava Moravce

 • 00:00:26 Neděle 30. května roku 2021.
 • 00:00:30 ČT poledne.
 • 00:00:31 O jakých tématech se po dnešních
  Otázkách začne mluvit?
 • 00:00:35 Nebuďte slušný.
 • 00:00:36 Řekněte pravdu, kdo vám to řekl?
 • 00:00:38 Který úředník?
 • 00:00:41 Dostal jsem informaci ze Státního
  zdravotního ústavu.
 • 00:00:44 Jméno.
 • 00:00:45 Adam Vojtěch se vrací.
 • 00:00:46 Co může stihnout za čtyři měsíce?
 • 00:00:50 Diskuze Jana Blatného,
 • 00:00:51 ředitele VZP Zdeňka Kabátka
  a ekonoma Filipa Pertolda.
 • 00:00:57 Očkování je totiž prokazatelně
  jedním z hlavních důvodů,
 • 00:01:01 proč nám tak sympaticky
  klesá sedmidenní incidence.
 • 00:01:06 Testování, očkování,
  péče a péče o nemocné.
 • 00:01:10 Jaký bude účet za virus?
 • 00:01:13 Kde hledat rezervy?
 • 00:01:15 Téma první části Otázek.
 • 00:01:17 Jestli tady půjdeš, dostaneš ránu.
 • 00:01:23 Politická kultura.
 • 00:01:26 Co dostává na frak?
 • 00:01:27 Diskuzi byla pozvána
  senátorka Němcová z ODS,
 • 00:01:31 ministr kultury Lubomír Zaorálek
  z ČSSD a poslanec Miloslav Rozner
 • 00:01:36 z SPD.
 • 00:01:40 Hezké poledne všem
  divákům ČT 1, ČT 24.
 • 00:01:44 Je zde jedinečný
  prostor pro diskuzi.
 • 00:01:46 Nedobrovolné rozvolnění
  začíná od pondělí.
 • 00:01:49 Právě zítra se v ČR uvolní
  výrazně protiepidemická opatření.
 • 00:01:54 Poslední květnový den se s řadou
  omezení otevřou vnitřní prostory
 • 00:01:58 restaurací, bazény, sauny, wellness
  kluby, herny, diskotéky, kasina.
 • 00:02:03 A nečekaně rychlém rozvolnění podle
  ministra zdravotnictví rozhodla
 • 00:02:08 vláda nikoliv podle reakce
  na zlepšující se situaci,
 • 00:02:11 ale podle rozsudku
  Nejvyššího správního soudu.
 • 00:02:15 Nejsem úplně šťastný z toho,
 • 00:02:16 že musíme takto radikálně
  rozvolnění dělat během
 • 00:02:20 jednoho okamžiku.
 • 00:02:21 Přiznám se,
 • 00:02:22 že kdyby nás k tomu nedonutil
  rozsudek Nejvyššího správního
 • 00:02:27 soudu, tak bych navrhoval spíše
  udržení termínu 14. června.
 • 00:02:37 Na druhou stranu je pravda,
  že epidemická situace se zlepšuje.
 • 00:02:42 Se způsobem pondělního rozvolnění
  kromě jiných nesouhlasí ministr
 • 00:02:46 kultury Lubomír Zaorálek.
 • 00:02:48 Podle něho jsou opatření
  v kultuře přísnější,
 • 00:02:51 než budou od pondělí
  v restauracích,
 • 00:02:53 v bazénech anebo saunách.
 • 00:02:54 A nejen o tom bude
  řeč v následujících minutách.
 • 00:02:56 Prvními hosty Otázek jsou bývalý
  ministr zdravotnictví a dnes
 • 00:03:00 náměstek ředitele Fakultní
  nemocnice v Brně a primář tamního
 • 00:03:04 oddělení dětské hematologie
  a biochemie Fakultní nemocnice
 • 00:03:08 Jan Blatný.
 • 00:03:09 Dobrý den.
 • 00:03:11 Děkuji, že moje pozvání přijal
  ředitel VZP Zdeněk Kabátek.
 • 00:03:16 Dobrý den vám a divákům.
 • 00:03:17 Vítám ekonoma Filipa Pertolda.
 • 00:03:21 Hezké nedělní poledne.
 • 00:03:22 Děkuji za pozvání.
 • 00:03:23 Dobrý den.
 • 00:03:24 Do Ostravy zdravím člena MeSES,
 • 00:03:26 děkana Lékařské fakulty Ostravské
  univerzity Rastislava Maďara.
 • 00:03:31 Hezký dobrý den.
 • 00:03:32 Dobrý den.
 • 00:03:33 Začneme u Jana Blatného.
 • 00:03:35 Vnímal jste v pozici
  ministra zdravotnictví,
 • 00:03:37 že vláda může mít v případě
  pandemického zákona svázané ruce,
 • 00:03:43 co se týče plošného
  uzavírání provozů,
 • 00:03:45 jak konstatoval
  Nejvyšší správní soud?
 • 00:03:48 Musím říct, že rozhodnutí,
 • 00:03:50 ta judikatura je pro mnoho
  lidí překvapením.
 • 00:03:56 Má to dvě roviny.
 • 00:03:57 Jedna je právní a druhá
  je medicínská.
 • 00:04:01 K vaší otázce.
 • 00:04:03 Žádné opatření,
 • 00:04:04 které bylo připravené v rámci
  pandemického zákona ani pandemický
 • 00:04:09 zákon nepředpokládal,
 • 00:04:11 že by apriori se opatření
  připravovalo proti jakékoliv
 • 00:04:15 legislativní normě a mělo
  by být považováno za nezákonné.
 • 00:04:20 Vám nikdo nenaznačil,
 • 00:04:22 že Nejvyšší správní soud by mohl
  přijít s takovým rozsudkem?
 • 00:04:26 Nemám tu informaci.
 • 00:04:28 Druhou stranu při tvorbě zákona
  jsme se shodli s opozicí,
 • 00:04:35 že právě proto, aby byla
  možná rychlá,
 • 00:04:37 okamžitá kontrola
  jakýchkoliv opatření,
 • 00:04:39 bude to kontrolovat
  Nejvyšší soud správní soud,
 • 00:04:41 který to bude moci korigovat
  bez možnosti odvolání.
 • 00:04:48 O možnosti zásahu vím.
 • 00:04:52 Je tam schválně.
 • 00:04:53 Nicméně právní výklad, který
  použil Nejvyšší správní soud,
 • 00:04:58 je pro řadu lidí do jisté
  míry překvapující.
 • 00:05:01 Je třeba respektovat.
 • 00:05:03 Na druhou stranu bych chtěl říci,
  což je také apel na občany,
 • 00:05:09 aby z toho nevyplynulo,
  že opatření je nelegální.
 • 00:05:26 Kromě právní úrovně je tam ještě
  medicínská úroveň.
 • 00:05:29 Uvědomme si, že opatření byla
  a jsou nastavována proto,
 • 00:05:33 aby zabránila vážným
  zdravotním rizikům v populaci.
 • 00:05:36 A bude to potřeba dát do soudu.
 • 00:05:40 Ministerstvo zdravotnictví
  nemůže provést opravny krok,
 • 00:05:43 protože není možnost odvolání.
 • 00:05:45 Myslím si, že je tedy
  nasnadě zamyslet se nad tím,
 • 00:05:49 jakým způsobem do budoucna
  zajistit, aby všechna ta opatření,
 • 00:05:54 která budou vydává,
  nemohla být tato nadaná.
 • 00:05:58 Ať už změnou zákona anebo jinak.
 • 00:06:00 Teď to bude záležet
  na PS a Ministerstvo zdravotnictví.
 • 00:06:03 Bude podle vás nutné
  novelizovat pandemický zákon?
 • 00:06:07 Byl ušitý horkou jehlou?
 • 00:06:09 Upozorňovala na to, že Nejvyšší
  správní soud může zrušit opatření.
 • 00:06:17 Může je zrušit, to je ta pojistka,
  ale nemyslím si, že výklad,
 • 00:06:24 který byl použit, je jediný možný.
 • 00:06:28 Bude to chtít právní úpravu
  a jestli to bude vlastní úprava
 • 00:06:32 zákona anebo se to bude řešit
  jinak, to není otázka na mě.
 • 00:06:42 Nikdy žádné opatření nebylo
  připravováno, alespoň co já vím,
 • 00:06:47 s tím, že by apriori mělo
  být protizákonné anebo napadáno.
 • 00:06:50 Neměl jste varování od jednoho
  z nejvyšších úředníků
 • 00:06:54 na ministerstvu zdravotnictví?
 • 00:06:56 V týdnu to napsaly Seznam zprávy.
 • 00:06:59 Informaci jsme neměl.
 • 00:07:03 Řešili jsme to s právníky
  včetně legislativního náměstka.
 • 00:07:08 Nepřipravovali jsme nic vědomě tak,
 • 00:07:10 že to bude napadnuto
  anebo zpochybněno.
 • 00:07:15 Vy jste řekl, že rozsudek
  Nejvyššího správního soudu,
 • 00:07:19 který zrušil část
  opatření ministerstva,
 • 00:07:22 který se týká provozu restaurací
  dále, je třeba respektovat.
 • 00:07:28 Ministerstvo zdravotnictví
  zvolilo nedobrovolné rozvolnění,
 • 00:07:33 které bude od pondělí.
 • 00:07:35 Kdybyste byl ministrem
  zdravotnictví,
 • 00:07:37 sáhl byste k tomuto rozvolnění?
 • 00:07:39 To je spíš dotaz,
 • 00:07:41 který bych diskutoval se svými
  právníky na ministerstvu.
 • 00:07:45 Určitě se tak stalo.
 • 00:07:46 Byli tam také jiné možnosti včetně
  postoupení k Ústavnímu soudu.
 • 00:07:58 Ale nelze,
 • 00:07:59 aby jedna část státu napadala jinou
  část státu přes ústavní soud.
 • 00:08:03 Jiná možnost tedy v současné
  době není,
 • 00:08:05 ale musíme se připravit na to,
 • 00:08:09 že třeba na podzim určité regulace
  opět potřeba busou a musí
 • 00:08:13 být připravené tak, aby je dodrželi
  a aby se nedaly napadnout,
 • 00:08:16 jako se to stalo teď.
 • 00:08:29 Judikatura, která byla použita,
 • 00:08:31 bude muset být prostudována a bude
  se k ní muset zaujmout nějaké
 • 00:08:35 stanovisko ze strany
  vlády a ministerstva.
 • 00:08:37 Pohled epidemiologa
  Rastislava Maďara.
 • 00:08:41 Co může rozhodnutí nejvyššího
  státního soudu a pondělní
 • 00:08:45 nedobrovolné rozvolnění
  týkající se diskoték, wellness,
 • 00:08:48 restaurací atd. znamenat
  pro situaci v ČR?
 • 00:08:55 Věřím, že nic zásadního.
 • 00:08:59 Pohybujeme se momentálně
  na úrovni reprodukčního
 • 00:09:01 čísla 0, 71 v rámci týdne.
 • 00:09:13 Máme ještě prostor na to, kdyby
  se to zpomalilo anebo zvrátilo,
 • 00:09:16 abychom uměli zasáhnout.
 • 00:09:19 Samozřejmě mě to netěší.
 • 00:09:20 Pandemický zákon vznikal
  v určité době k tomu,
 • 00:09:24 aby bylo možné opřít se o platnou
  legislativu.
 • 00:09:30 Vznikal samozřejmě
  poměrně narychlo.
 • 00:09:33 Nicméně jsme doufali, že nám umožní
  dodržení balíčků.
 • 00:09:37 Já jsem se osobně podílel
  na designu jednotlivých balíčků
 • 00:09:41 a byl bych raději, kdyby balíčky
  zůstali v původní formě.
 • 00:09:46 Říkali jsme, že pokud se situace
  bude vyvíjet dobře,
 • 00:09:49 tak to můžeme o něco
  urychlit a naopak.
 • 00:09:54 Tak, jako to bylo v loňském roce.
 • 00:09:57 Nicméně masivní rozvolnění
  teď představuje určité
 • 00:10:01 epidemiologické riziko.
 • 00:10:02 A do jaké míry, to nikdo
  přesně neví.
 • 00:10:04 My totiž víme, jakou
  máme proočkovanost.
 • 00:10:07 Proočkovanost první dávkou
  je asi 35,5 % naší populace.
 • 00:10:13 Dvě dávky má méně
  než 20 % populace.
 • 00:10:17 A to se ještě úplně opřít nemůžeme.
 • 00:10:20 Některé země jsou na úrovni
  proočkovanosti 50 % jako Izrael
 • 00:10:24 nebo Velká Británie.
 • 00:10:30 Očkování zrychluje,
 • 00:10:31 dostává se do mladších a mladších
  věkových kategorií,
 • 00:10:34 ale stále se opíráme hlavně
  o post infekční imunitu.
 • 00:10:40 Ať už je buněčná nebo ne.
 • 00:10:45 Neumíme to tedy
  přesně kvantifikovat,
 • 00:10:47 ale můžeme sledovat data.
 • 00:10:49 Data vidíme u pandemie vždy
  s velkým odstupem 10 až 14 dnů.
 • 00:10:55 Když se potom rychle
  zasáhne, tak než to zabere,
 • 00:10:58 tak to trvá nějakou dobu.
 • 00:11:01 My se na ta data můžeme podívat.
 • 00:11:03 Máme k dispozici nárůst a průběh
  epidemie onemocnění COVID-19 v ČR.
 • 00:11:10 Vidíme tři výrazné vlny.
 • 00:11:12 To jsou data Ústavu zdravotnických
  informací a statistiky.
 • 00:11:19 První masivní podzimní vlna v září
  a říjnu, potom druhá vlna,
 • 00:11:23 která začala Vánocemi
  a kulminovala v lednu.
 • 00:11:27 A potom třetí vlna od března.
 • 00:11:30 Jinými slovy, pane docente,
 • 00:11:32 může podle vás dojít pouze
  k pomalejšímu brždění epidemie
 • 00:11:37 než k dalšímu rozjezdu
  v souvislosti
 • 00:11:40 s rychlejším uvolňováním?
 • 00:11:46 Stále máme poměrně velké
  regionální rozdíly.
 • 00:11:48 Někde to může zpomalit brždění,
  ale jinde se to může zvrátit tak,
 • 00:11:53 že by reprodukční
  číslo mohlo stoupnout.
 • 00:11:55 V tom případě platí na celém území
  ČR, že máme určitou komfortní zónu.
 • 00:12:02 Pokud se brzy zasáhne, tak dokážeme
  epidemii zastavit bez toho,
 • 00:12:07 aby totálně nekompenzovalo situaci
  ať už v okrese, kraji nebo ČR.
 • 00:12:16 Samozřejmě se to spojuje s dalším
  faktorem a to jsou nové varianty,
 • 00:12:20 kterých se bojíme.
 • 00:12:22 A také proto chceme,
 • 00:12:23 aby se čím dále více sekvenovalo
  a testovali jste přijíždějící
 • 00:12:28 ze zahraničí.
 • 00:12:44 Pokud něco může
  ovlivnit proočkovanost,
 • 00:12:46 je to import nových variant,
  které v budoucnu mohou vzniknout.
 • 00:12:49 Když se podíváme na mapu ČR,
 • 00:12:51 jak se vyvíjela situace od devátého
  února letošního roku,
 • 00:12:56 tak vidíme postupnou
  epidemii a její vývoj,
 • 00:13:03 jak šla od západu na východ ČR.
 • 00:13:06 A teď nejaktuálnější data,
  která máme k dispozici.
 • 00:13:10 Poslední je k devátému květnu.
 • 00:13:18 Epidemie na populační úrovni
  prokazatelně zpomaluje.
 • 00:13:23 Jaká ohniska z vašeho pohledu
  jsou nejvíce riziková?
 • 00:13:31 Při pohledu na mapu je to jasné.
 • 00:13:33 Poměrně nedávno se některé
  okresy dostávali
 • 00:13:36 na hranici 100 na 100 000 denně.
 • 00:13:43 Trend poklesu je ale zjevný.
 • 00:13:46 Když se podíváme na nemocniční
  lůžka,
 • 00:13:49 vytváří nám to určitou
  komfortní zónu,
 • 00:13:51 protože počet hospitalizovaných
  s COVID-19 brzdí celoplošně.
 • 00:13:57 Brzdí minimálně o 20 % týdně
  v jednotlivých regionech,
 • 00:14:01 což je velká úleva.
 • 00:14:03 Je tady prostor.
 • 00:14:06 Nemocniční lůžka jsou až na konci,
  ale je to významný faktor.
 • 00:14:09 A s relativně vyšší proočkovaností
  ve vyšších věkových skupinách
 • 00:14:16 se může stát, že sice
  reprodukční číslo se obrátí,
 • 00:14:19 počet případů nám bude stoupat,
 • 00:14:21 ale významně se to nebude pohybovat
  v rizikových skupinách populace.
 • 00:14:25 I kdyby se trend epidemie
  otočil, musíme také sledovat,
 • 00:14:29 v jaké % je zasažena
  riziková populace.
 • 00:14:39 A pokud to začne
  stoupat, musíme řešit,
 • 00:14:41 jestli imunita postupně klesá,
  protože mají slabší imunitu.
 • 00:15:03 Loutky,
 • 00:15:04 Moravskoslezský kraj mají
  větší sedmidenní incidenci
 • 00:15:06 než celostátní průměr.
 • 00:15:08 Přesto je tam výrazný
  brzdící trend.
 • 00:15:11 Neznamená to, že se tady
  nejprve zhorší situace,
 • 00:15:16 protože se může objevit nová
  varianta situace se může
 • 00:15:18 zhoršit jinde.
 • 00:15:22 Proto je důležitá sekvenace.
 • 00:15:26 To je nejslabší místo.
 • 00:15:29 O tomto nejslabším místě se ještě
  zmíníme během dnešní debaty.
 • 00:15:36 Rezort zdravotnictví
  by se měl vejít do limitů
 • 00:15:40 pandemického zákona.
 • 00:15:43 Pandemický zákon obasahuje
  omezení, která může využít rezort.
 • 00:15:52 Dále je zákon o ochraně
  veřejného zdraví,
 • 00:15:54 který se dá uplatit na osoby
  podezřelé z šíření nákazy.
 • 00:15:59 A potom jsou nástroje
  krizového řázení,
 • 00:16:01 protože se může epidemie zhoršit
  nad rámec pandemického zákona.
 • 00:16:04 Pohled epidemiologa Pertolda.
 • 00:16:06 Když se podíváte na rozhodnutí
  Nejvyššího správního soudu a způsob
 • 00:16:10 uvolnění, kdy mají přednost
  ekonomické provozy před školami,
 • 00:16:15 co si o tom myslíte?
 • 00:16:21 Soud asi hlavně reflektuje,
  jak byl pandemický zákon napsaný.
 • 00:16:26 Není způsobilý k tomu,
  abychom regulovali epidemii.
 • 00:16:31 Je spíš otázkou na právníky, proč
  to napsali takto, jak to napsali.
 • 00:16:36 Nerozumím tomu, proč
  rozvolňujeme restaurace,
 • 00:16:39 když mladí lidé nejsou proočkovaní.
 • 00:16:43 Je to pro mě záhada a bohužel
  je to důsledek toho,
 • 00:16:46 že pandemický zákon je prostě
  napsaný špatně.
 • 00:16:52 Se školami je to v v Česku problém,
 • 00:16:54 protože se tady školy zavíraly
  rychlé a na dlouhou dobu.
 • 00:17:04 Ať už proto, že měli přednost
  jiné lobbistické zájmy.
 • 00:17:11 Jeden týden on-line výuky nás stojí
  30 miliard korun v současných
 • 00:17:15 cenách budoucích mezd.
 • 00:17:18 Zhruba to odpovídá také
  nákladům zavření průmyslu.
 • 00:17:22 A možná to je i vyšší číslo.
 • 00:17:23 Takže podle vás není
  možné alibisticky říci,
 • 00:17:27 že školy nepřináší žádné
  ekonomické důsledky?
 • 00:17:31 Spočítali jste,
 • 00:17:32 že jde o ztrátu 30 miliard
  korun týdně u on-line výuky.
 • 00:17:35 Je to vyšší číslo, než kdybychom
  zavřeli průmysl?
 • 00:17:39 Je to podobné anebo
  dokonce vyšší číslo.
 • 00:17:43 A navíc jsou tam další škody.
 • 00:17:45 Rodiny, které musí pracovat
  a zároveň se starat o děti,
 • 00:17:51 mají velké psychické problémy.
 • 00:17:53 Máme zdokumentovaný velký
  nárůst úzkostí v rodinách.
 • 00:17:58 Zejména u žen.
 • 00:18:00 Náklady jsou obrovské nejen
  v ekonomických ztrátách,
 • 00:18:04 které se projeví v budoucnu
  a nikoliv současném
 • 00:18:07 státním rozpočtu.
 • 00:18:08 Důsledky se projeví, až ty děti
  půjdou na trh práce.
 • 00:18:13 Problém je také v tom,
 • 00:18:14 že hlavní náklady epidemie vždy
  padli na rodiny a ostatní zájmové
 • 00:18:19 skupiny si pohlídali svoje
  místo nějakým způsobem.
 • 00:18:23 Když se podíváte na rizika,
 • 00:18:26 která vidíte z ekonomického
  hlediska v budoucnu,
 • 00:18:29 jaká rizika to jsou?
 • 00:18:31 Největší riziko vidím v tom,
  že podceníme nový nástup epidemie.
 • 00:18:38 Toho se bojím úplně nejvíce a říkal
  jsem to také před rokem
 • 00:18:43 shodou okolností.
 • 00:18:47 Říkal jsem, že nejhorší
  náklady jsou právě ve chvíli,
 • 00:18:50 kdy se podcení příprava
  na příchod epidemie.
 • 00:18:54 To je smutné, že to konstatujete
  po roce,
 • 00:18:56 když jsme viděli před chvílí graf.
 • 00:18:59 Realita vám dala za pravdu
  od října až do března.
 • 00:19:06 Sepsali jsme k tomu zprávu,
 • 00:19:08 že je potřeba budovat systém
  trasování, testování.
 • 00:19:14 Bohužel k tomu nedošlo.
 • 00:19:15 Vláda to podcenila.
 • 00:19:17 Potom jsme museli přistoupit
  k plošným lockdownům.
 • 00:19:21 To jsou nejnákladnější
  věci pro celou společnost,
 • 00:19:24 zatímco testování,
 • 00:19:26 trasování a izolování
  kontaktu je to nejlevnější.
 • 00:19:32 Bohužel vždy došlo k tomu,
 • 00:19:33 že rezorty si navzájem nějakým
  způsobem bránili svůj píseček.
 • 00:19:37 Nebyl tam nikdo, kdo by řekl,
 • 00:19:39 že největší náklady jsou někde
  jinde a nikoliv testování
 • 00:19:42 nebo trasování.
 • 00:19:45 Podcenilo se to velkým
  způsobem a byl bych rád,
 • 00:19:48 kdyby to tento rok vláda
  nepodcenila a poslouchala
 • 00:19:51 epidemiology jako je pan Maďar,
 • 00:19:53 který upozorňoval na sekvenování
  a nové varianty viru,
 • 00:19:58 které by obešly náš imunitní
  systém.
 • 00:20:02 Doufám, že nedojde k podcenění,
 • 00:20:04 ale ze zkušeností se na to nemůžeme
  spoléhat.
 • 00:20:08 Pohled dalšího muže,
  který sedí na financích?
 • 00:20:14 Tentokrát Zdeněk Kabátek za VZP.
 • 00:20:17 Jaké největší náklady byly na zemi?
 • 00:20:28 Po boji je každý generál.
 • 00:20:30 Všechno se dá jednoduše kritizovat.
 • 00:20:32 Pokud se bavíme o nákladech.
 • 00:20:33 Pokud zmiňujeme fakta,
 • 00:20:35 tak máme jedno z nejvyšších
  úmrtností v Evropě.
 • 00:20:38 To beru.
 • 00:20:39 Ale vždy říkám, že po boji
  se dá lépe hodnotit,
 • 00:20:42 než když se člověk účastní bitvy.
 • 00:20:45 Co se týče nákladů,
 • 00:20:46 tak největší náklady spojené
  s epidemií nebo pandemií COVID-19
 • 00:20:51 v loňském roce 2020 byly náklady
  spojené s testováním, PCR testy,
 • 00:20:58 antigenním testování.
 • 00:21:00 Je to 2,5 miliardy korun
  + 128 milionů korun.
 • 00:21:04 Teď mluvím tedy za VZP.
 • 00:21:08 Jsou to dále náklady spojené
  s úhradami léčby pacientů,
 • 00:21:12 kteří bojovali s COVIDem.
 • 00:21:25 Ať už na standardních lůžkách anebo
  na lůžkách jednotek intenzivní
 • 00:21:30 péče potom.
 • 00:21:31 Jsou také náklady nepřímé,
 • 00:21:32 což je vytváření lůžkových
  kapacit pro pacienty s COVID-19,
 • 00:21:36 odkládání některých operací.
 • 00:21:40 Musím konstatovat, že z čísel,
 • 00:21:42 která máme za loňský rok a za první
  kvartál letošního roku,
 • 00:21:45 tak omezení dostupnosti
  lékařské péče úplně nedošlo.
 • 00:21:56 Pandemie COVID-19 samozřejmě
  výrazně poznamenala
 • 00:22:00 prevenci, screening.
 • 00:22:01 Tam je pokles razantní a musíme
  dělat vše proto,
 • 00:22:05 abychom screening dohnali.
 • 00:22:11 Můžeme se podívat na data.
 • 00:22:13 Získali jsme od vás jakožto od VZP.
 • 00:22:16 Když se podíváme na antigenní
  testy,
 • 00:22:18 kterými se začalo testovat loni
  v listopadu ve větší míře,
 • 00:22:22 tak VZP za poslední dva měsíce
  loňského roku zaplatila
 • 00:22:27 přes 128 milionů korun.
 • 00:22:29 Za letošní první čtvrtletí potom
  náklady VZP na antigenní test
 • 00:22:33 činily miliardu korun.
 • 00:22:48 Toto má pouze částečnou
  vypovídací schopnost.
 • 00:22:50 Musíme si uvědomit,
 • 00:22:51 že ve druhém kvartálu bylo
  zahájeno povinné plošné testování
 • 00:22:57 u podnikatelských subjektů,
 • 00:22:58 které povede bezesporu
  k navýšení nákladů.
 • 00:23:01 Zejména v antigenních testech.
 • 00:23:03 Tam cílíme.
 • 00:23:05 Když jsem si dělal odhad a vytáhl
  jsem si některá čísla,
 • 00:23:08 tak i když nejsou ještě finální,
  tak co se týče úhrady pojištění,
 • 00:23:11 tak to bude 2,5 miliardy
  korun na testování.
 • 00:23:27 Pokud podniky testují
  samotestování,
 • 00:23:30 jedná se asi o čtvrt miliardy
  korun z fondu prevence
 • 00:23:34 ve formě příspěvků.
 • 00:23:41 První čtvrtletí bude miliarda
  korun na antigenní testy.
 • 00:23:51 Nebude to ale lineární křivka.
 • 00:23:53 V dubnu, květnu a červnu
  nám vyskočí náklady výše.
 • 00:23:59 Zatím počítáme v našem modelu,
 • 00:24:02 že se bude testovat do prázdnin
  a potom na podzim a bude to stát
 • 00:24:06 asi sedm miliard korun
  na antigenní testy.
 • 00:24:11 Teď zároveň vyjednáváte o snížení
  antigenního testu.
 • 00:24:15 Je už jasná částka 250 korun,
 • 00:24:18 jak se o ní mluvilo na tiskové
  konferenci v pátek po vládě?
 • 00:24:24 Jednání stále pokračují.
 • 00:24:25 Jednání má pokračovat příští týden.
 • 00:24:27 Probíhá mezi námi,
 • 00:24:29 na úrovni Ministerstva
  zdravotnictví
 • 00:24:31 a ostatními pojišťovnami.
 • 00:24:34 Naše ambice je dvojí.
 • 00:24:36 Jednak nastavit cenu tak,
 • 00:24:38 aby odpovídala skutečně nákladům
  a přiměřenému zisku těch,
 • 00:24:42 kteří testují.
 • 00:24:43 Což teď není?
 • 00:24:44 V současnosti se můžeme domnívat,
  nemáme důkladnou analýzu.
 • 00:24:48 Velmi záleží na tom, jaký
  typ testu se použije.
 • 00:24:51 Dále chceme, aby systém
  zůstal funkční.
 • 00:24:53 Není nic jednoduchého, než razantně
  snížit cenu třeba na 100 korun.
 • 00:24:58 Potom ale riskujeme, že systém
  nebude funkční,
 • 00:25:00 protože poskytovatelé
  budou mít větší náklady.
 • 00:25:08 Proto jste na částce 250 korun?
 • 00:25:12 Kalkulace šla na 201 korun.
 • 00:25:15 Je to částka do jednání.
 • 00:25:17 Neříkám, že to bude finální částka.
 • 00:25:20 A PCR test?
 • 00:25:22 Tam je shoda.
 • 00:25:23 Na straně ministerstva
  zdravotnictví pracujeme na snížení
 • 00:25:25 asi 614 korun.
 • 00:25:31 Bylo by to kolem 300 korun.
 • 00:25:35 Diskuze tedy probíhá směrem
  k antigenním testům.
 • 00:25:38 Vy jste chtěl reagovat?
 • 00:25:40 Chtěl bych se vrátit k tomu,
  co říkal kolega ekonom.
 • 00:25:44 To,
 • 00:25:45 že bychom podcenili případný nástup
  nějakého dalšího problému zejména
 • 00:25:49 po dovolených, by byl opravdu
  velikou chybou.
 • 00:25:52 Je pravda, že nebyl
  připravený systém.
 • 00:26:01 Já jsem na tom pracoval a celý
  systém byl v podstatě připraven,
 • 00:26:04 takže věřím, že bude pracovat
  a že se všechno rozjede.
 • 00:26:12 Mluvilo se o ideálu,
  což je 8000 vzorků,
 • 00:26:15 které by se denně sekvenovalo.
 • 00:26:17 Jsme ale na kapacitě 4000 vzorků.
 • 00:26:21 A to jsme u varianty
  indické, nově vietnamské.
 • 00:26:26 Na podzim se původně
  dělalo 50 vzorků za týden,
 • 00:26:29 takže je to obrovský skok.
 • 00:26:32 Tato čísla jsou akceptovatelná.
 • 00:26:35 Více si dohodnou ti, kteří
  se tím budou konkrétně zabývat.
 • 00:26:39 Je to ale určitě cesta,
  kterou musíme jít dále.
 • 00:26:42 Ještě se vrátím krátce
  k pandemickému zákonu.
 • 00:26:48 Ještě jsem nestudoval detailně
  judikaturu, ale je tam řada věcí,
 • 00:26:51 která se může právně
  vykládat jinak.
 • 00:26:57 Restaurace je z mého
  pohledu prodej služeb.
 • 00:27:01 Ve chvíli, kdy je pandemie,
 • 00:27:02 tak každý může být potenciálně
  nakažený,
 • 00:27:05 každý může nakazit někoho dalšího.
 • 00:27:07 Takže je tam řada věcí,
  které jsou k diskuzi.
 • 00:27:10 A buď se musí opravdu změnit
  právní výklad anebo se bude muset
 • 00:27:14 změnit zákon.
 • 00:27:16 Musíme mít totiž tři úrovně
  kontroly.
 • 00:27:21 Zákon o ochraně veřejného zdraví,
 • 00:27:23 pandemický zákon a pokud
  bude všechno špatně,
 • 00:27:26 musíme mít možnost
  krizového zákona.
 • 00:27:29 Tyto tři věci musí fungovat.
 • 00:27:32 Musíme udělat vše proto, abychom
  se nedostávali do situace,
 • 00:27:36 kdy potom budou správně naplánovaná
  opatření zpochybněna proto,
 • 00:27:41 že neodpovídají právní normě.
 • 00:27:45 Vy jste mluvili o nákladech testů.
 • 00:27:47 Rovnou se zeptám pana ředitele.
 • 00:27:49 Jaký máte odhad, kdyby testování
  probíhalo tak, jak probíhá?
 • 00:27:54 Jaký by byl náklad pro všechny
  zdravotní pojišťovny na testování
 • 00:27:58 za rok?
 • 00:28:01 Pokud teoreticky připustíme,
 • 00:28:02 že se nic měnit nebude a že budeme
  testovat této frekvenci
 • 00:28:06 a v objemech jako teď až do konce
  roku, je to tedy hypotéza,
 • 00:28:11 tak by to činilo
  za nás asi 13 miliard korun.
 • 00:28:17 Celkově by to bylo
  přes 20 miliard korun.
 • 00:28:19 To by znamenalo, že neomezíme
  plošné testování,
 • 00:28:24 respektive tu povinnost
  plošného testování.
 • 00:28:30 Je otázkou, když se budeme
  bavit o testování,
 • 00:28:32 tak pro prevenci budoucího vývoje
  epidemie je zásadní plošné
 • 00:28:44 testování, detekce a sekvenování.
 • 00:28:47 Podle pátečního prohlášení Pavly
  Svrčinové by v červenci a v srpnu
 • 00:28:51 mohly být hrazené z pojištění
  dva PCR testy
 • 00:28:55 a dva antigenní testy.
 • 00:28:56 Tady jsou její slova.
 • 00:28:57 Bude zachováno testování
  pro občany tak,
 • 00:29:01 aby měli nárok v červnu na čtyři
  antigenní testy a dva PCR testy.
 • 00:29:09 A v červenci a v srpnu uvažujeme
  o nároku na dva PCR testy,
 • 00:29:12 dva antigenní.
 • 00:29:14 Dosud jsou antigenní testy
  hrazené každé tři dny.
 • 00:29:16 PCR test musí předepsat
  hygienik nebo lékař.
 • 00:29:20 Obrátím se do Ostravy
  na epidemiologa Rastislava Maďara.
 • 00:29:24 Tento způsob testování,
 • 00:29:26 který avizovala hlavní
  hygienička v pátek,
 • 00:29:31 umožní zachytit nové varianty,
  indickou, vietnamskou a další?
 • 00:29:47 Pokud jde o frekvenci
  testování, tak si myslím,
 • 00:29:50 že v červenci a potom v letním
  období by to mělo stačit tak,
 • 00:29:54 jak to bylo prezentováno.
 • 00:30:00 Musíme si uvědomit, že spousta
  lidí se bude testovat navíc,
 • 00:30:03 protože to bylo součást průkazu,
 • 00:30:08 pokud budou chtít jít na hromadné
  akce nebo využívat služby.
 • 00:30:14 Test si tedy budou muset pořídit,
  když jim to nevyjde do schématu,
 • 00:30:18 ve kterém budou mít nárok
  na testování zdarma.
 • 00:30:23 Musíme si uvědomit,
 • 00:30:24 že nám s koncem školního roku
  přestane testování ve školách,
 • 00:30:28 které nám dávalo určitý přehled
  o tom, co se děje v rodinách,
 • 00:30:31 u zaměstnavatelů,
  rodinných příslušníků.
 • 00:30:34 Takže nám zůstanou jiné
  formy plošného testování,
 • 00:30:40 které byly prezentovány.
 • 00:30:43 Je důležité si uvědomit, že zdaleka
  nejsme na úrovni,
 • 00:30:47 kterou doporučuje ECDC.
 • 00:30:49 Bezpečné je opustit plošné
  testování ve firmách,
 • 00:30:53 když je 25 pozitivních
  na 100 000 za dva týdny
 • 00:30:56 a pozitivita PCR testů by měla
  být nižší než čtyři %.
 • 00:31:07 Systém sekvenování
  je jaksi paralelní.
 • 00:31:15 Nesouvisí to přímo s frekvencí
  antigenních testů,
 • 00:31:17 které do toho zapadají.
 • 00:31:21 Je důležité, aby se sekvenovalo
  z laboratoří,
 • 00:31:25 aby se sekvenovaly plošně vzorky,
  alespoň 10% všech PCR testů,
 • 00:31:29 lokálné ohniska,
  návraty z ciziny apod.
 • 00:31:40 Všechna tato kritéria.
 • 00:31:42 Pokud se v systému sekvenování
  zohlední, brzy bychom měli zjistit,
 • 00:31:48 že tady máme cizokrajnou novou
  variantu, která se někdy šíří.
 • 00:31:58 A výslovně by potom
  opatření měla být lokální,
 • 00:32:01 aby to nezasáhlo zbytek území.
 • 00:32:02 To znamená, že testování
  nás chrání před tím,
 • 00:32:06 abychom už nemuseli
  plošně zasahovat.
 • 00:32:09 Zaznělo, že mnoho lidí říká,
  že testování je nákladné.
 • 00:32:14 Zazněly ceny plošného testování.
 • 00:32:19 Když zazní informace,
 • 00:32:21 že to stojí u jedné pojišťovny
  na čtvrtletí miliardu korun,
 • 00:32:25 tak jedna miliarda je vlastně
  nižší strana intervalu,
 • 00:32:30 kterou stojí jeden den lockdownu.
 • 00:32:32 Jeden den lockdownu stojí
  jedno až čtyři miliardy korun.
 • 00:32:43 Takže to je to, co nás chrání
  před zhoršením situace.
 • 00:32:55 Podle názorů mého, tak podle
  názoru skupiny MeSES,
 • 00:32:58 by testy měly být hrazené
  mimo rozpočet veřejného
 • 00:33:00 zdravotního pojištění.
 • 00:33:01 Měl by na to být vytvořený
  speciální budget,
 • 00:33:04 ze kterého by to šlo, aby z toho
  nekrvácel rezort zdravotnictví.
 • 00:33:10 To se teď děje i při testování
  ve firmách.
 • 00:33:12 Vy jste to zmínil.
 • 00:33:15 Na základě čísel, která máme
  v současnosti k dispozici,
 • 00:33:18 tak podle vás postačí testování
  ve firmách až do konce června
 • 00:33:25 respektive po červnu,
  když dojde k vypnutí?
 • 00:33:31 Očekáváte, že to nebude riziko,
 • 00:33:33 že skončí plošné testování
  ve firmách k poslednímu červnu?
 • 00:33:42 Plošné testování by mělo trvat
  ještě nějakou dobu po rozvolnění,
 • 00:33:46 po ukončení balíčku.
 • 00:33:50 Když se teď všechno
  urychluje z důvodů,
 • 00:33:52 o kterých se bavíme od začátku,
  tak si myslím,
 • 00:33:55 že by to mohlo být na hranici,
 • 00:33:57 kdy lze od plošného
  testování ustoupit.
 • 00:34:00 A to jsou ty dva parametry,
  které jsem zmínil.
 • 00:34:03 Ano, od konce června by to mohlo
  být v té situaci,
 • 00:34:07 že by objektivně bylo možné
  ustoupit od plošného testování
 • 00:34:11 a případně bychom to ponechali
  pouze v regionech,
 • 00:34:14 kde je 25 na 100 000 za dva týdny
  a PCR pozitivita čtyři %,
 • 00:34:21 pouze tam, kde je to dané
  regionálně.
 • 00:34:27 Chtějí kolegové reagovat?
 • 00:34:32 Dánsko dělalo 100 000 PCR testů
  denně,
 • 00:34:35 a to prakticky během epidemie.
 • 00:34:41 A nemělo tolik mrtvých.
 • 00:34:43 My máme prakticky 40 000 mrtvých.
 • 00:34:48 Je to velmi efektivní nástroj.
 • 00:34:50 Čím přesnější testy, tím častěji
  by se měly dělat.
 • 00:34:55 U antigenních testů je velký
  rozptyl v kvalitě.
 • 00:35:03 Mělo by se to respektovat,
  při určování ceny.
 • 00:35:07 Úhrada by neměla jít příliš
  dolů, aby ti, kteří testují,
 • 00:35:13 nebyli motivováni kupovat
  to nejhorší testy,
 • 00:35:16 protože u AG testů jsou
  veliké rozdíly v kvalitě.
 • 00:35:20 Je potřeba používat kvalitní testy.
 • 00:35:22 To znamená,
 • 00:35:23 že snížení ceny antigenních testů
  pod 200 korun by mohlo znamenat,
 • 00:35:28 že to budou čínské v uvozovkách
  přebalované antigenní testy,
 • 00:35:32 které nemají takovou citlivost?
 • 00:35:33 Já nejsem u vyjednávání,
  takže to nechám na ostatních.
 • 00:35:38 Ale obecně vzato, pokud se to bude
  opravdu tlačit co nejníž,
 • 00:35:42 tak motivace bude
  kupovat ty horší testy.
 • 00:35:47 Jak významně vnímáte toto riziko,
 • 00:35:49 když jste spočítali jako VZP cenu
  antigenního testu na 201 korun?
 • 00:35:54 Já souhlasím.
 • 00:35:57 Také jsem říkal, že snížení
  musí umožnit,
 • 00:36:01 aby byly prováděné
  kvalitní antigenní testy.
 • 00:36:04 Poskytovatel, který provádí testy,
 • 00:36:06 musí sáhnout po kvalitním
  výrobku a nikoliv po něčem,
 • 00:36:09 co nemá vypovídající schopnost.
 • 00:36:11 Proto je cena z naší strany podle
  mě navrhována velmi rozumně.
 • 00:36:17 Takže 201 korun by nemělo
  snížit kvalitu?
 • 00:36:21 Domníváme se,
 • 00:36:22 že je v tom dostatečný
  prostor na to,
 • 00:36:25 aby byl použitý kvalitní
  antigenní test.
 • 00:36:27 Pro nás to je test,
 • 00:36:29 který se pohybuje v nákupů
  od 60 do 100 korun.
 • 00:36:36 V době, kdy tady bylo
  vysoké % nakažených lidí,
 • 00:36:41 tak opakované testování
  antigenními testy dávalo smysl.
 • 00:36:46 Odpovídalo evropským doporučením.
 • 00:36:51 Původně to bylo plánováno tak,
 • 00:36:53 že když se bude snižovat
  prevalence v populaci,
 • 00:36:55 tak antigenní test bude ztrácet
  na hodnotě a bude správné,
 • 00:36:59 když bude nahrazen méně častý,
  ale přesnější PCR testem.
 • 00:37:06 To dává smysl a souhlasím
  s oběma pány.
 • 00:37:09 Zejména teď,
 • 00:37:10 kdy frekvence testování se bude
  snižovat a musí se snižovat,
 • 00:37:15 je potřeba mít kvalitní testy.
 • 00:37:20 Zatímco dříve se rozdílná kvalita
  dala kompenzovat velice častou
 • 00:37:24 frekvencí, tak v současné době,
 • 00:37:26 kdy budeme ustupovat
  od frekvenčního vyšetřování,
 • 00:37:29 si musíme být jisti,
  že to, co vyšetřujeme,
 • 00:37:32 je správně vyšetřen.
 • 00:37:37 Když jste se ptal,
 • 00:37:38 kolik by testování letos stálo
  všechny zdravotní pojišťovny,
 • 00:37:41 pokud by to šlo ve formě
  jako od začátku roku,
 • 00:37:44 tak jsme slyšeli částku
  20 miliard korun.
 • 00:37:51 Rastislav Maďar říkal,
 • 00:37:52 že by to nemělo zatěžovat
  rozpočet zdravotnictví.
 • 00:37:55 V současnosti jsou testy
  placené ze systému veřejného
 • 00:38:00 zdravotního pojištění.
 • 00:38:02 Když jste byl na ministerstvu,
  počítal jste s tím,
 • 00:38:05 že tato částka se odejme
  z rezortu zdravotnictví?
 • 00:38:11 Pro zdravotnictví je to samozřejmě
  optimální.
 • 00:38:15 Když jsme se o tom bavili,
 • 00:38:16 nebyla možnost ani vůle a bylo
  potřeba rychle konat.
 • 00:38:20 Takže se to vyhodnotilo
  tak, že riziko,
 • 00:38:23 že by přípravu jiného
  systému se ztratily týdny,
 • 00:38:29 by bylo mnohem větší, než když
  se to uhradí z těchto financí.
 • 00:38:34 Ale souhlasím s tím, že v principu
  je to věc, která je preventivní.
 • 00:38:42 Bylo to celé financováno
  z preventivních programů,
 • 00:38:44 které nejsou na takovou
  zátěž stavěné.
 • 00:38:47 Toto není lékařská služba.
 • 00:38:49 Je to věc, kterou má zajistit
  stát pro občany.
 • 00:38:54 Rozhodně si myslím, že v současné
  době bych se nebránil tomu,
 • 00:38:57 protože zdravotnictví bude
  potřebovat řadu financí na to,
 • 00:39:03 co se nestihlo během epidemie.
 • 00:39:06 Jakákoliv úspora v řádu
  desítek miliard korun by byla
 • 00:39:10 obrovskou pomocí.
 • 00:39:12 Vy jste chtěl reagovat?
 • 00:39:13 Ano.
 • 00:39:14 Omlouvám se, že jsem
  se tak vehementně hlásil.
 • 00:39:17 Jen poznámka.
 • 00:39:18 Pan doc.
 • 00:39:20 Maďar říkal, že se omezí
  plošné testování.
 • 00:39:23 Aby to bylo zřejmé, omezí
  se povinné plošné testování.
 • 00:39:27 V tom smyslu,
 • 00:39:29 že občan má možnost čtyřikrát
  týdně udělat si antigenní test,
 • 00:39:32 to zůstává.
 • 00:39:41 Chtěl bych zareagovat také
  na paní hlavní hygieničku.
 • 00:39:43 Když se nám mění ceny a mění
  se nám frekvence,
 • 00:39:46 udělali jsme si analýzu,
  co to přinese.
 • 00:39:50 Dvakrát PCR test, čtyřikrát
  antigenní test zdarma.
 • 00:39:54 Měl by nám to přinést měsíčně
  účtuje 400 milionů korun.
 • 00:39:59 To není úplně málo.
 • 00:40:01 Kombinace jiných
  frekvencí a snížené ceny
 • 00:40:03 je opravdu pozitivní.
 • 00:40:07 Zhruba 400 milionů korun.
 • 00:40:08 Vy jste chtěl reagovat?
 • 00:40:10 Když jsem slyšel,
 • 00:40:11 že vláda si nechala schválit
  deficit rozpočtu 500 miliard korun
 • 00:40:15 na tento rok, automaticky
  jsem předpokládal,
 • 00:40:18 že v rámci tohoto rozpočtu
  vznikne nějaký COVID fond,
 • 00:40:22 který bude sloužit k tomu,
  aby financoval věci,
 • 00:40:33 které jsou preventivní proto,
 • 00:40:35 aby nedocházelo k plošným
  lockdownům.
 • 00:40:38 Jenže k tomu nedošlo a je to podle
  mě obrovská chyba.
 • 00:40:44 Je to rozumný způsob
  deficitního investování.
 • 00:40:47 Je to investice k tomu,
 • 00:40:48 aby do budoucna netrpěl
  hospodářství kvůli omezením.
 • 00:40:53 Ale vláda k tomu nepřistoupila.
 • 00:40:56 Všechna levná opatření, která
  vláda schvaluje anebo zaváděla,
 • 00:41:00 trvaly strašně dlouho.
 • 00:41:03 Úpravu nemocenské jsem
  navrhoval v listopadu.
 • 00:41:09 Přišlo to pozdě.
 • 00:41:11 Testování ve firmách opět.
 • 00:41:14 Kolegové Levinský
  atd. to navrhovali v listopadu,
 • 00:41:18 ale zavedlo se to ve chvíli,
  kdy nám teklo do bot.
 • 00:41:25 Takže opatření, která se měla
  zavést na podzim, se odkládala.
 • 00:41:29 Účet je tragický.
 • 00:41:31 Když se podíváme na testování
  a jeho budoucnost,
 • 00:41:35 tak negativní test může nově
  nahradit očkování první dávkou
 • 00:41:39 po 20 dnech.
 • 00:41:41 Od 24. května budeme moci využívat
  už v aplikaci první dávky
 • 00:41:49 a uplynutí tří týdnů od této
  aplikace jako určitou ochranou,
 • 00:41:55 která je ekvivalentní antigennímu
  odběrů anebo odběru PCR anebo
 • 00:42:04 prodělání choroby.
 • 00:42:07 Konstatoval dnes bývalý ministr
  zdravotnictví Petr Arenberger.
 • 00:42:10 Otázka do Ostravy.
 • 00:42:11 Pane doc.
 • 00:42:12 Maďar, jak výrazně může utlumení
  epidemie ovlivnit skutečnost,
 • 00:42:16 že negativní test je nahrazený
  první dávku očkování?
 • 00:42:19 Podle dosavadních vědeckých
  poznatků nevytváří
 • 00:42:23 tak silnou imunitu.
 • 00:42:26 První dávka je vysoce účinná
  v prevenci těžkých stavů
 • 00:42:29 a hospitalizací, pokud
  uplynou dva nebo tři týdny.
 • 00:42:37 V tomto ohledu první dávka
  vysokou míru jistoty poskytuje.
 • 00:42:41 Na druhou stranu máme potvrzeno,
 • 00:42:44 že u dvou dávkového schématu
  největší možná protekce proti všemu
 • 00:42:50 včetně zachycení viru na sliznicích
  nastupuje dva až tři týdny
 • 00:42:56 po druhé dávce.
 • 00:42:59 Je to pragmatická záležitost.
 • 00:43:01 Já jsem mluvil už o tom,
 • 00:43:02 že je tady naočkováno více
  než třetina populace jednou dávkou,
 • 00:43:07 ale dvě dávky má 13 % populace.
 • 00:43:14 Takže je to ulehčení života
  těm, kteří mají jednu dávku.
 • 00:43:25 My máme odbornou obavu,
 • 00:43:26 že se tím vytvoří selekční
  tlak na druhou dávku.
 • 00:43:38 Přitom dobře víme, že indická
  varianta je už ve velké Británii.
 • 00:43:41 Asi bude otázkou času,
 • 00:43:42 než se tato varianta a další
  nové dostanou ve větší míře
 • 00:43:46 na naše území.
 • 00:43:49 V menší míře máme na našem
  území indickou variantu.
 • 00:43:52 Ano, ale zatím zachycené
  a vytrasované.
 • 00:43:56 Nedochází ke komunitnímu šíření.
 • 00:43:59 Alespoň doufáme.
 • 00:44:01 Ale je otázkou času,
  kdy to nastane.
 • 00:44:03 Právě indická varianta je schopna
  rozšířit se i oproti první dávce.
 • 00:44:13 Účinnost vůči novým variantám
  je prokázána až s nějakým časovým
 • 00:44:17 odstupem po druhé dávce.
 • 00:44:19 Takže první dávka
  by nás neochránila před rozšířením
 • 00:44:21 nové mutace.
 • 00:44:24 Kdybyste byl ministrem
  zdravotnictví,
 • 00:44:26 tak byste vy osobně nevyhlásil
  takové opatření jako
 • 00:44:28 Petr Arenberger?
 • 00:44:30 V této fázi bych to ještě
  nevyhlásila počkal bych
 • 00:44:33 několik týdnů.
 • 00:44:35 Jak by měl vypadat systém
  testování po návratu z dovolených?
 • 00:44:40 Říkal jste, že jak bude systém
  nastavený v červenci a srpnu,
 • 00:44:45 není rizikové pro případné šíření
  nové vlny onemocnění COVID-19 anebo
 • 00:44:53 nových variant koronaviru.
 • 00:44:56 Můžete říci,
 • 00:44:57 jak by měl systém vypadat podle
  vašeho odborného názoru od září?
 • 00:45:03 Od září to ani tak není
  o návratu z dovolených,
 • 00:45:07 ale jde spíš o testování
  ve školách,
 • 00:45:11 které by určitě mělo
  probíhat neinvazivní cestou.
 • 00:45:15 A to metodou PCR všude
  tam, kde to bude možné.
 • 00:45:19 Rád bych podpořil to, co zaznělo.
 • 00:45:22 S nástupem dětí do škol musí
  proběhnout několik cyklů v určitých
 • 00:45:26 intervalech, které
  se potom budou pro.
 • 00:45:29 PCR testování anebo
  antigenní testování tam,
 • 00:45:32 kde to nebude možné přes PCR.
 • 00:45:45 Musí se používat skutečně kvalitní
  testy, o kterých můžeme říci,
 • 00:45:49 že jejich odběr kvalifikovaným
  personálem v častějších časových
 • 00:45:55 intervalech, je srovnatelný
  s PCR testováním.
 • 00:46:04 To se musí nastavit.
 • 00:46:05 Pomůže to vychytat případy
  pozitivity u dětí a jejich rodinách
 • 00:46:09 a zároveň dostaneme přehled,
  co se děje u zaměstnavatelů.
 • 00:46:13 Lokálně se potom může
  případně zakročit.
 • 00:46:17 V září je to spíš PCR testování
  a kvalitní antigenní testování
 • 00:46:21 při nástupu dětí do škol.
 • 00:46:25 Získáme širší přehled
  než jen o školách.
 • 00:46:28 Během dovolených je systém nastaven
  tak, aby se testovaly lidé,
 • 00:46:32 kteří se vrátí ze zahraničí.
 • 00:46:38 Varoval bych před čímkoliv,
  co by vedlo občany k tomu,
 • 00:46:42 že rezignují na druhou dávku.
 • 00:46:46 Druhá dávka je tam mimo jiné proto,
  aby prodloužila účinek vakcíny.
 • 00:46:51 Představte si,
 • 00:46:52 že starší člověk byl očkovaný
  na jaře a z nějakého důvodu třeba
 • 00:46:58 z AstraZenecy nebude
  chtít druhou dávku.
 • 00:47:20 Bylo ale vydáno stanovisko, které
  ukazuje obavy a dokládá to čísly,
 • 00:47:25 které se týkají krevních sraženin.
 • 00:47:27 Podle mých informací, které
  mám z terénu od praktických lékařů,
 • 00:47:32 právě velká část seniorů a lidí,
  kteří jsou ohrožení,
 • 00:47:36 odmítají druhou dávku AstraZenecy
  kvůli krevním sraženinám.
 • 00:47:40 U starších lidí je tato
  obava bezpředmětná.
 • 00:47:46 Mluvíme o krevních sraženinách,
 • 00:47:48 takže by to spíš spadalo do gesce
  společnosti pro trombózu.
 • 00:47:51 SÚKL vydává stanovisko,
 • 00:47:53 které je v rozporu s Ministerstvem
  zdravotnictví,
 • 00:47:55 které žádné takové doporučení nemá.
 • 00:48:08 Cokoliv vede lidi k rezignaci
  na druhou dávku zvýší riziko nákazy
 • 00:48:15 zejména u seniorní
  skupiny třeba na podzim.
 • 00:48:19 My totiž nevíme, co se bude
  dít na podzim.
 • 00:48:22 K tomu je potřeba přistupovat
  velmi zodpovědně a jakákoliv
 • 00:48:27 ne odůvodněná obava anebo
  snaha vyvolat dojem,
 • 00:48:34 že jedna dávka stačí, může
  zvýšit riziko na podzim.
 • 00:48:37 Tyto informace nemáme.
 • 00:48:39 Znovu opakuji,
 • 00:48:40 abychom se řídili evropskými
  doporučeními a případně tím,
 • 00:48:49 jaké stanovisko k tomu zastává
  Evropská léková agentura.
 • 00:48:53 Jednoznačně podporuje,
  že jsou nutné dvě dávky.
 • 00:49:01 Benefit ochrany před onemocněním
  je výrazně větší než obava z toho,
 • 00:49:07 že vakcína vyvolá vzácnou vrah.
 • 00:49:11 Část lékařů se setkává
  s tím, že lidé,
 • 00:49:13 kteří mají po první
  dávce AstraZenecy,
 • 00:49:15 chtějí druhou dávku
  od jiné vakcíny.
 • 00:49:26 To v současné době není možné.
 • 00:49:29 Toto stanovisko by se mělo
  dát do kontextu
 • 00:49:33 s ostatními informacemi.
 • 00:49:35 Vakcinologická společnost na takové
  stanovisko má právo.
 • 00:49:39 SÚKL by měl spíš respektovat
  stanovisko Ministerstva
 • 00:49:41 zdravotnictví, protože to je jeho
  přímo řízená organizace.
 • 00:49:48 Pokud lidé budou chtít tyto věci
  studovat a nebudou se chtít řídit
 • 00:49:53 doporučením Ministerstva
  zdravotnictví,
 • 00:49:55 které nehovoří o žádném
  signifikantním riziku,
 • 00:49:57 měli by se podívat třeba
  na stanovisko společnosti
 • 00:50:01 pro trombózu a hemanstázu,
  která je vyvážená.
 • 00:50:05 Nevybízí k obavám.
 • 00:50:07 Říká, že očkování
  AstraZenecou je bezpečné?
 • 00:50:10 Říká, že převažuje benefit ochrany.
 • 00:50:27 Teď vidíme data,
 • 00:50:28 která eviduje VZP ohledně
  očkování proti koronaviru.
 • 00:50:43 Jsou z vašeho pohledu
  vytvořené podmínky,
 • 00:50:46 aby se na podzim přesunulo očkování
  z velkých center do menších včetně
 • 00:50:50 ordinací praktických lékařů?
 • 00:50:52 Je jasné, že se nepodaří
  docílit takové proočkovanosti,
 • 00:50:56 jako byly původní plány?
 • 00:51:01 Náklady byly za 1. 3 měsíce
  tohoto roku.
 • 00:51:03 Je potřeba dívat se na to optikou
  měsíce dubna a května,
 • 00:51:07 kdy se očkování fakticky
  rozjelo ve větší míře.
 • 00:51:10 Pokusil jsem se vytáhnout
  čísla z našeho systému,
 • 00:51:13 byť ještě nejsou ověřené.
 • 00:51:14 Náklady za čtvrt miliardy se zvedly
  za dva měsíce na 830 milionů.
 • 00:51:22 Když to vynásobíme dvěma,
  protože máme 58 % trhu,
 • 00:51:26 jsme na částce 1,3 miliardy
  korun nákladů za výkon.
 • 00:51:32 Co se týče nákladů
  za očkovací látky,
 • 00:51:35 tak s panem ministrem tehdy
  platnými jsme se domlouvali
 • 00:51:39 na zálohových plateb.
 • 00:51:46 Vyúčtování proběhne
  až na konci roku.
 • 00:51:48 To jen upřesnění k těm číslům.
 • 00:51:50 V současné době jsou
  vytvořeny podmínky pro to,
 • 00:51:52 aby očkování realizovala
  nejen velká centra.
 • 00:51:58 Správně fungující
  centrum je v O2 Areně.
 • 00:52:01 Organizace je úžasná.
 • 00:52:05 Zřizuje to fakultní
  vojenská nemocnice v Praze.
 • 00:52:10 Teď zapracováváme do smluv
  o distribuci,
 • 00:52:12 aby očkovali ve větší
  míře praktičtí lékaři.
 • 00:52:17 Myslím si, že správný mix mezi
  praktickými lékaři,
 • 00:52:21 ke kterým se registrují
  starší senioři.
 • 00:52:31 Počítáte s tím, že praktičtí lékaři
  budou očkovat Pfizer BioNTech?
 • 00:52:37 Tam byla omezení skladování.
 • 00:52:39 Tam byla chladový řetězec,
  který neumožňoval,
 • 00:52:43 aby Pfizer BioNTech byl efektivně
  distribuován do ordinací
 • 00:52:47 praktických lékařů.
 • 00:52:48 Museli by dodržet velmi
  náročné podmínky.
 • 00:52:54 Pokud bude učiněna změna,
 • 00:52:56 pokud Pfizer BioNTech bude možné
  skladovat při nižších teplotách,
 • 00:53:00 v ledničce, tak nic nebrání tomu,
 • 00:53:02 aby očkovali touto
  látkou praktičtí lékaři.
 • 00:53:06 Bylo by to správné.
 • 00:53:08 Já bych to chtěl povznést.
 • 00:53:13 Základním úkolem státu je dostat
  co nejvíce lidí na očkování.
 • 00:53:18 To je vlastně to, co vyjde
  stát nejlevněji.
 • 00:53:22 Vytvořit kolektivní imunitu.
 • 00:53:23 Přesně tak.
 • 00:53:24 Myslím si, že v tomto ohledu k tomu
  stát dělá poměrně dost málo.
 • 00:53:32 I takové jednoduché
  nástroje jako dopisy lidem,
 • 00:53:36 kde se mají registrovat
  atd., nejsou odeslány.
 • 00:53:46 Myslím si, že to je otázka
  spíš na pojišťovny,
 • 00:53:50 které mají údaje o pacientech.
 • 00:53:52 Bylo by fajn, kdybychom používali
  velmi levné nástroje k tomu,
 • 00:53:58 aby co nejvíce starších
  lidí bylo očkováno.
 • 00:54:04 To je pro nás ta nejlevnější
  investice.
 • 00:54:07 Já ještě zareaguji.
 • 00:54:12 To není role státu, ale nás jako
  pojišťoven,
 • 00:54:14 protože máme zajistit
  péči o klienta.
 • 00:54:19 My samozřejmě v současné době jsme
  započali s rozesíláním dopisů,
 • 00:54:22 které informují o tom,
  že je správné nechat se očkovat.
 • 00:54:31 Když jsme zahájili přímé oslovování
  klientů, tak to bylo v době,
 • 00:54:37 kdy nejstarší kategorie byly
  z velké části proočkovány.
 • 00:54:46 Asi by nebylo správné, aby senior,
  který byl očkovaný, dostával dopis,
 • 00:54:50 že se mají nechat očkovat.
 • 00:54:54 Pardon, podívejte se.
 • 00:55:10 Já to sice chápu, ale jeden
  dopis stojí drobné,
 • 00:55:15 i kdyby se šel očkovat jeden
  ze 100 lidí a zabránilo se tomu,
 • 00:55:18 že by byl hospitalizovaný.
 • 00:55:24 Takže dopisy jsou extrémně
  levná záležitost oproti tomu,
 • 00:55:28 co vás stojí hospitalizovaní lidé.
 • 00:55:33 Samozřejmě to není koruna ale přes
  20 korun, ale dobře, beru to.
 • 00:55:38 Když se obrátím do Ostravy
  na Rastislava Maďara,
 • 00:55:43 děkana tamní lékařské
  fakulty a epidemiologa,
 • 00:55:46 tak jaké máte obavy z toho,
 • 00:55:48 že česká populace nebude schopná
  získat kolektivní imunitu i kvůli
 • 00:55:53 poplašným zprávám, které se týkají
  některých vakcín?
 • 00:56:02 Je pravda, že pouze očkováním
  kolektivní imunitu nezískáme.
 • 00:56:07 Chrání nás také druhá
  část populační imunity,
 • 00:56:10 to je post infekční imunita.
 • 00:56:14 Protilátková imunita nás chrání
  déle, než se čekalo.
 • 00:56:17 Plus to vypadá tak, že výrazně
  pomáhá také buněčná imunita.
 • 00:56:23 Nakonec se ukáže, že po infekci
  bude ochrana dlouhodobá.
 • 00:56:33 Daň za to je bohužel velká
  ztráta lidských životů a velké
 • 00:56:36 finanční ztráty.
 • 00:56:42 Teď se více opíráme o post
  infekční část imunity,
 • 00:56:46 která přispívá také ke vzniku
  kolektivní imunity.
 • 00:56:51 Akorát musíme ohlídat
  nové varianty.
 • 00:56:54 Dovolte mi stručnou poznámku.
 • 00:56:57 Na začátku jsme mluvili
  o pandemickém zákoně.
 • 00:56:59 Pandemický zákon by neměl
  být pouze pro tuto pandemii.
 • 00:57:02 Dříve nebo později, a možná
  dříve, než si myslíme.
 • 00:57:05 Přijde další pandemie.
 • 00:57:07 A on nás musí rychle a okamžitě
  ochránit od začátku,
 • 00:57:10 abychom se vyhnuli
  tomu, co nastalo teď.
 • 00:57:13 A další věc, která se ukazuje
  a která bude stát peníze je to,
 • 00:57:18 že musí vzniknout instituce
  typu Robert Koch institut atd.
 • 00:57:28 Pokud to zejména po volbách
  zanikne v tom, že je málo peněz,
 • 00:57:31 musí se šetřit a musí
  se restartovat ekonomika,
 • 00:57:36 tak přijde další pandemie.
 • 00:57:37 A zase nás to zastihne
  nepřipravené.
 • 00:57:45 Stávající ministr zdravotnictví
  a stejně tak jakýkoliv budoucí
 • 00:57:48 ministr zdravotnictví musí vznik
  takové instituce považovat
 • 00:57:53 za naprostou prioritu.
 • 00:58:01 Jiné chytré země,
 • 00:58:02 které si prošly SARS to udělali
  a připravili se na příchod
 • 00:58:05 pandemie koronaviru.
 • 00:58:09 ČR v tom připravená není
  a nevyužila té příležitosti?
 • 00:58:13 Zatím ne.
 • 00:58:14 To nás čeká.
 • 00:58:15 Filip Pertold?
 • 00:58:18 Je to tak, jak říkal doc.
 • 00:58:19 Maďar.
 • 00:58:20 Potřebujeme instituci, která
  bude mít respekt veřejnosti.
 • 00:58:25 To znamená,
 • 00:58:27 abychom tady ne vedly spory
  o rouškách nebo respirátorech
 • 00:58:31 v době, když už existují
  dávno vědecké studie,
 • 00:58:34 které potvrzují jejich účinnost.
 • 00:58:36 A přitom tady pořád probíhají
  rozhovory, kdy jeden říká ano,
 • 00:58:40 druhý říká ne.
 • 00:58:42 Je to nesmysl.
 • 00:58:45 Odborné instituty nám chybí v řadě
  oblastí, i v oblasti ekonomické.
 • 00:58:52 Potřebujeme odborný podklad.
 • 00:59:02 Ministerstvo musí mít permanentně
  odborný základ v tom,
 • 00:59:07 co doporučují, aby tomu
  důvěřovala veřejnost.
 • 00:59:10 Je důležité, aby se tím politici
  řídili.
 • 00:59:13 O tom bude další část Otázek.
 • 00:59:18 Když už mají politici odborníky,
 • 00:59:20 tak by se měly
  odbornými názory řídit.
 • 00:59:23 Hosty otázek zůstávají Jan Blatný,
  Filip Pertold, Zdeněk Kabátek.
 • 00:59:27 Přepněte si na ČT 24,
 • 00:59:29 kde budou zajímavá data
  ohledně odložených výkonů,
 • 00:59:37 jak vypadá tuzemské zdravotnictví
  a kdy se vrátí před
 • 00:59:41 koronavirovou pandemii.
 • 00:59:43 Loučíme se v tuto chvíli
  s Rastislavem Maďarem,
 • 00:59:47 který byl také hostem otázek.
 • 00:59:49 Přepněte si.
 • 00:59:50 Pokračujeme po stručných zprávách.

Související