iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
20. 10. 2019
14:05 na ČT24

1 2 3 4 5

11 hlasů
10414
zhlédnutí

Otázky Václava Moravce

Krajina v ohrožení. Hosty rektor ČZU Petr Sklenička, ředitel České společnosti ornitologické Zdeněk Vermouzek a Jakub Hruška z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR. 

55 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Otázky Václava Moravce 2. část

 • 00:00:24 Jste na správné adrese, tady
  je zpravodajská jednička v zemi,
 • 00:00:27 tady je ČT 24.
 • 00:00:30 O jakých tématech se po dnešních
  otázkách začne mluvit?
 • 00:00:41 Co drancuje českou, moravskou
  a slezskou krajinu?
 • 00:00:44 Diskuze rektora České zemědělské
  univerzity Petra skleničky,
 • 00:00:48 ředitele České společnosti
  ornitologické Zdeňka Vermouzka
 • 00:00:52 a přírodovědce Jakuba Hrušky
  z ústavu výzkumu globální změny
 • 00:00:55 Akademie věd.
 • 00:01:00 Obři versus trpaslíci.
 • 00:01:03 Česko s velkým náskokem vede
  nad zbytkem Evropy ve průměrné
 • 00:01:06 velikosti jednoho
  zemědělského podniků.
 • 00:01:09 Proč je tuzemský
  dvojnásobný než německý?
 • 00:01:12 Dokonce desetkrát
  větší než rakouský?
 • 00:01:15 Jedno z témat druhé části otázek.
 • 00:01:21 Ještě jednou hezké nedělní
  odpoledne vám všem, divákům ČT 24,
 • 00:01:26 stále je tu jedinečný
  prostor pro diskuzi.
 • 00:01:29 Konec lánů?
 • 00:01:32 Zdá se, že Miroslav
  Toman vyhlásil boj.
 • 00:01:35 Podle sobotního vyjádření ministra
  Tomana pro on-line deník novinky
 • 00:01:40 chystá vládní nařízení.
 • 00:01:43 Zemědělci nebudou smět od roku
  2021 pěstovat jednu plodinu
 • 00:01:48 na souvislé ploše větší než 30 ha.
 • 00:01:51 Ministerstvo zemědělství odhaduje,
 • 00:01:53 že zásadní změna způsobu
  hospodaření se dotkne
 • 00:01:56 zhruba 3000 zemědělců v ČR,
 • 00:02:00 kteří hospodaří na polích
  s celkovou výměrou
 • 00:02:02 zhruba 1 milion ha.
 • 00:02:04 Chystané vládní opatření má přispět
  k lepšímu zadržování vody,
 • 00:02:08 což je s ohledem na srážkové
  deficity nezbytné.
 • 00:02:12 Podle geografa, hydrologa
  Bohumíra Janského,
 • 00:02:14 činí od roku 2014 deficit
  srážek 1 celý rok.
 • 00:02:20 V loňském extrémně suchém létu
  poklesly zásoby podzemní vody.
 • 00:02:26 Ta obnova je strašně zdlouhavá.
 • 00:02:29 Zatímco povrchové vody rychle
  reagují na rychtě a průtoky velmi
 • 00:02:33 rychle přibudou nebo ubydou,
 • 00:02:35 tak podzemní vody jsou velmi
  konzervativní a reagují
 • 00:02:38 velmi pomalu.
 • 00:02:40 Vláda už vloni odsouhlasila,
 • 00:02:42 že standardy hospodaření
  na zemědělské půdě se zpřísní
 • 00:02:47 a od roku 2020, od příštího roku,
 • 00:02:50 začne platit omezení na polích
  ohrožených erozí.
 • 00:02:53 Dalšími hosty otázek jsou avizovaní
  rektor České zemědělské univerzity,
 • 00:02:58 předseda České konfederace
  rektorů, Petr Sklenička.
 • 00:03:01 Hezký dobrý den.
 • 00:03:03 Mé pozvání přijal také ředitel
  České ornitologické společnosti
 • 00:03:07 Zdeněk Vermouzek.
 • 00:03:09 Přeji hezký dobrý den.
 • 00:03:11 Vítám také přírodovědců stavu
  ústavu výzkumu globální změny
 • 00:03:14 Akademie věd ČR Jakuba Hrušku.
 • 00:03:20 Začnu u vás pane profesore,
  vládní nařízení,
 • 00:03:24 které avizuje ministr
  zemědělství Miroslav Toman,
 • 00:03:27 jak přispěje k boji se suchem?
 • 00:03:30 Já jsem za vládní
  nařízení velmi rád,
 • 00:03:33 my jsme se ho snažili vnutit
  několika předchozím vládám,
 • 00:03:37 teď to vypadá, že se to konečně
  dotáhlo.
 • 00:03:39 Těch 30 ha není přímo klíčových,
  ale je to krok správným směrem.
 • 00:03:48 Jednoznačně z dosavadního průběhu
  adaptace české krajiny nebo
 • 00:03:53 středoevropské krajiny,
  ukazuje se jasně,
 • 00:03:56 že drobnozrnná heterogenní krajina
  reaguje mnohem lépe na adaptaci
 • 00:04:02 nehomogenní než homogenní krajina.
 • 00:04:08 My jsme homogenní enkláva
  uprostřed střední Evropy.
 • 00:04:16 Ukazuje se, že je potřeba
  to nějakým způsobem regulovat.
 • 00:04:20 Není to stále mnoho?
 • 00:04:21 Vy jste naznačil,
 • 00:04:23 že jste se snažili protlačit
  to to u předchozích vlád.
 • 00:04:28 Je to pozdě?
 • 00:04:30 A ještě z těch 30 ha nejste
  moc nadšený.
 • 00:04:35 30 ha, když někdo říká,
  že mu to přijde moc,
 • 00:04:38 jsou zemědělci, kteří
  tvrdí, že tu je omezující.
 • 00:04:44 Prosím vás, je to 300 m x 1000 m.
 • 00:04:48 To je pořád blok jako blázen.
 • 00:04:53 Navíc kromě toho, že tyto
  velké bloky,
 • 00:04:55 když se poskládají vedle
  sebe, tvoří tepelné ostrovy,
 • 00:04:59 navíc když jsou odůvodněné,
  mají vyšší povrchovou teplotu,
 • 00:05:04 hůř se tam hospodaří s vodou,
 • 00:05:06 tak z druhé strany tady není
  ekonomický důvod proto,
 • 00:05:09 aby byly větší než 30 ha,
  existují studie, které říkají,
 • 00:05:13 že od jednoho do pěti
  ha tam dramaticky klesají náklady
 • 00:05:19 na jeden ha, když budu zvětšovat
  blok, nad 20 ha neklesají.
 • 00:05:25 Není tady ekonomický důvod
  pro to zvětšovat bloky nad 20 ha.
 • 00:05:30 Je tady jasný důvod z hlediska
  adaptace na klimatické změny?
 • 00:05:35 Jakub Hruška se přikláněl k tomu,
  že 30 ha je také moc.
 • 00:05:40 Kdybyste byl ministrem zemědělství
  a psal vládní nařízení,
 • 00:05:46 tak byste zastropoval
  monokulturu jakým počtem ha?
 • 00:05:51 20 nebo kolika?
 • 00:05:53 Je důležité v jaké oblasti
  se konkrétní pole nachází.
 • 00:05:58 Já bych zejména tam, kde jsou půdy
  ohroženy, kde je nebezpečí eroze,
 • 00:06:02 šel bych pouze na 10 ha.
 • 00:06:06 Dále tu je důležité,
 • 00:06:07 aby v té krajině byly jiné krajinné
  prvky, musí tam být meze, bio pásy,
 • 00:06:14 musí tam být cesty, něco
  jiného, než pouze s orná půda.
 • 00:06:22 Když dá někdo vedle
  sebe 30 ha pšenice
 • 00:06:25 a vedle 30 ha křížence
  žita a ječmene,
 • 00:06:30 nikdo to nepozná a bude
  to fungovat stejně.
 • 00:06:35 Je důležité, aby krajina
  byla více rozdělená.
 • 00:06:40 Toto je dobrý začátek.
 • 00:06:43 Může se to obcházet, pokud vládní
  nařízení nebude obsahovat i to b?
 • 00:06:49 Chápu to správně?
 • 00:06:51 Druhou plodinu, tu neznám.
 • 00:06:56 My laici máme pouze žito,
  pšenici, oves apod.
 • 00:07:01 Bude klíčové jak bude přesně
  vládní nařízení formulovánu?
 • 00:07:05 Ano, i v tomto případě
  je ďábel v detailech.
 • 00:07:10 Úplně stejně jako v tom letošním
  nařízení,
 • 00:07:13 v tom které má platit od příštího
  roku, na erozí ohrožených půdách,
 • 00:07:23 je tam varianta náhrady toho
  rozdělení, vytvořením bio pásů.
 • 00:07:31 To je zase krok špatným směrem.
 • 00:07:35 To jaký bude ten detail,
  to potvrzuji, na tom záleží.
 • 00:07:39 I to ostatní, co tady zaznělo.
 • 00:07:42 Zkrátka krajina musí být pestřejší,
 • 00:07:45 rozdělení půdních bloků je jednou
  z cest, jak se k tomu dostat,
 • 00:07:50 ale není to to jediné.
 • 00:07:53 Když se podíváme na dopady změny
  klimatu a vláhová bilance půdy,
 • 00:07:59 to je to klíčové,
 • 00:08:00 proč ministr zemědělství Miroslav
  Toman přichází s tímto návrhem,
 • 00:08:05 s vládním nařízením,
  které má omezit počet ha,
 • 00:08:09 kde se pěstuje monokultura.
 • 00:08:11 Prognózy ústavu výzkumu
  globální změny Akademie
 • 00:08:14 věd ČR nejsou optimistické.
 • 00:08:16 Tady jsou ty nejnovější prognózy.
 • 00:08:19 Sami vidíte mapy vláhové bilance,
 • 00:08:21 sami jako televizní diváci vidíte
  zřetelně úbytek vláhy od dubna
 • 00:08:25 do června,
 • 00:08:26 tedy v období klíčovém pro většinu
  zemědělských plodin
 • 00:08:29 i lesních dřevin.
 • 00:08:30 V porovnání s rokem
  1981 až 2015 bude
 • 00:08:35 v letech 2021 až 2040 přibývat
  území s výrazným nedostatkem vláhy.
 • 00:08:45 K tomuto závěru dospěli
  všechny modelové scénáře,
 • 00:08:48 které právě teď vidíte.
 • 00:08:50 Červené odstíny, nejhorší
  vyhlídky, má jako vždy jih Moravy,
 • 00:08:55 střední Čechy, pod Krušnými horami.
 • 00:09:01 Kde není vláha, tam je logicky
  sucho, následující mapy ukazují,
 • 00:09:05 že zároveň bude v měsících duben
  až září, teď se mapy proměnily,
 • 00:09:10 jak sami vidíte,
 • 00:09:11 přibývat dní s kritickým
  nedostatkem vláhy ve svrchní vrstvy
 • 00:09:15 půdy, do 40 cm vrstvy hloubky.
 • 00:09:21 Je to kritické pro rostliny,
  nejtmavší odstín i ukazují,
 • 00:09:24 kde bude takových dní nejvíce,
 • 00:09:26 kde bude oblast nejvíce
  zranitelná vůči suchu.
 • 00:09:30 Zpočátku půjde o stejné
  lokality, které jsem zmiňoval,
 • 00:09:33 to znamená jižní Morava,
  střední Čechy a Krušné hory.
 • 00:09:40 V horizontu 80 let,
  to je ta poslední mapa,
 • 00:09:43 kterou vidíte na svých
  obrazovkách, ta ukazuje,
 • 00:09:49 jak se s kritickým nedostatkem
  vláhy bude potýkat prakticky celá
 • 00:09:53 ČR, s výjimkou některých
  horských oblastí.
 • 00:09:58 Jak je možné, obracím se na jako
  Jakuba Hrušku,
 • 00:10:02 změnit tyto prognózy?
 • 00:10:18 Je to nedostatečné opatření?
 • 00:10:19 Bezpochyby.
 • 00:10:21 Naše krajina, tak jak ji známe,
  podotýkám včetně lesů,
 • 00:10:26 je nastavená na komfortní
  obsah Bláhy v ekosystémech.
 • 00:10:31 Zatím jsme žádný krok, opravdu
  razantní, směrem k tomu,
 • 00:10:34 abychom změnili strukturu
  krajiny, neudělali.
 • 00:10:38 To si přiznejme zcela otevřeně.
 • 00:10:40 Těch 30 ha je dobrý začátek,
 • 00:10:43 ale je to velmi mírný
  pokrok v mezích zákona,
 • 00:10:46 jak by řekl Jaroslav Hašek.
 • 00:10:48 Ta změna musí být daleko
  razantnější a více strukturální.
 • 00:10:52 Máme problém s tím, že půda
  samotná je ve špatném stavu.
 • 00:10:58 V českých zemědělských půdách
  chybí organická hmota.
 • 00:11:02 Která dokáže vodu nasávat a udržet
  alespoň po nějakou omezenou dobu.
 • 00:11:07 Má obrovskou erozi, která
  je třeba vzduch na.
 • 00:11:12 Třeba jižní Morava,
  tam půdu odvívá vítr.
 • 00:11:23 Rozumná cesta je zmenšení
  zrna té krajiny.
 • 00:11:34 Na malém poli budete
  mít malé problémy,
 • 00:11:36 na velkém poli budete
  mít velké problémy.
 • 00:11:39 Bez ohledu na zájmy hospodářské
  a konkurenceschopnost,
 • 00:11:43 která je často citovaná,
 • 00:11:46 to je společenská objednávka
  pro zemědělství, není to nic,
 • 00:11:50 co by souviselo s tím,
 • 00:11:51 zda se nějaká firma uživí nebo
  neuživí a vydělá málo nebo hodně.
 • 00:11:55 To je společenská objednávka.
 • 00:11:57 Zemědělství konzumuje obrovské
  množství veřejných prostředků,
 • 00:12:00 jsou to desítky miliard ročně,
  které proudí do zemědělství.
 • 00:12:04 My bychom za to měli chtít
  více než jen byznys.
 • 00:12:13 Umíte pane Hruško na základě
  dat spočítat,
 • 00:12:18 jakou máme prodlevu jako
  ČR v adaptaci na změnu klimatu?
 • 00:12:29 Těmi externalitami jako je způsob
  hospodaření s krajinou,
 • 00:12:35 jak dopady globální
  změny zhoršujeme?
 • 00:12:39 Máme takový odhad,
 • 00:12:40 kdy jsme měli začít připravovat
  naši krajinu na změnu klimatu?
 • 00:12:45 Takový odhad nemáme.
 • 00:12:47 Obvykle je to tak, že dokud
  není problém alarmující,
 • 00:12:51 tak se doporučení ignorují,
  co si budeme povídat.
 • 00:12:57 Je tady část politické
  reprezentace,
 • 00:12:59 Václav Klaus mladší tvrdí,
 • 00:13:01 že lidé mají rádi teplo a jezdí
  do Chorvatska za teplem.
 • 00:13:07 Ptám se, kolik času
  jsme promeškali?
 • 00:13:10 Já vám to řeknu na jiném
  případů, v lesích,
 • 00:13:14 v roce 2009 česká vláda
  přijala vládní usnesení,
 • 00:13:18 které se jmenuje Národní
  lesnický program dvě.
 • 00:13:21 Je tam do detailu popsáno,
  co se s lesy stane,
 • 00:13:23 když se nezmění jejich struktura.
 • 00:13:26 Nestalo se vůbec nic,
  dokument je starý 14 let.
 • 00:13:31 Neodpracovalo se vůbec nic,
  dnes jsme přesně v té situaci,
 • 00:13:35 kterou lesnický program
  predikoval v roce 2009, bohužel.
 • 00:13:41 Prohráli jsme 20 let.
 • 00:13:43 Přesně tak, když to řeknu otevřeně.
 • 00:13:49 Já to možná zabit oprava
  zavedu trošku jinam.
 • 00:13:56 Pokud se bavíme o zadržování
  vody, o té adaptaci,
 • 00:14:02 máme výrazně zhoršenou retenční
  schopnost a také hospodaření.
 • 00:14:10 Celková retenční
  schopnost zemědělských
 • 00:14:15 půd u nás je 8,4 bilionů
  kubíků vody.
 • 00:14:22 Pro srovnání, roční spotřeba
  nás jako státu je 1,7 milionů.
 • 00:14:29 Ta retenční kapacita
  je skutečně obrovská.
 • 00:14:33 Potenciálně je možná,
  ale ta skutečná aktuální,
 • 00:14:38 která je způsobena
  špatným hospodařením,
 • 00:14:44 nedostatkem organické
  hmoty a dalšími věcmi,
 • 00:14:48 je okolo 5 milionů m3.
 • 00:14:55 Pokud té vody bude méně,
 • 00:14:57 pokud ji budeme schopni v té půdě
  lépe zadržovat,
 • 00:15:01 to je rozhodně cesta dopředu.
 • 00:15:03 A toho nedosáhneme zmenšením polí,
  toho dosáhneme jinými kroky.
 • 00:15:09 A to zpoždění, pane
  prof. skleničku?
 • 00:15:20 Máme jakýsi odhad.
 • 00:15:23 Zhruba rok ho diskutuji
  s oběma ministry,
 • 00:15:26 s panem ministrem
  Tomanem a panem Brabcem.
 • 00:15:29 Vypadá to, že na to slyší.
 • 00:15:30 V současné době,
 • 00:15:32 když bych ukázal na křivku vývoje
  klimatických charakteristik,
 • 00:15:36 vyvíjí se rychleji než naše
  adaptace, takové odhady máme.
 • 00:15:42 Máme odhady, kolik investovat,
  abychom změnu začaly dohánět.
 • 00:15:49 Říkáme,
 • 00:15:50 a s oběma ministry se bavíme
  o desetiletém přechodném období,
 • 00:15:54 kdybychom řekli dobře, ty dnešní
  vyšších jednotky miliard,
 • 00:15:59 které jdou do této oblasti,
  do realizace opatření v krajině,
 • 00:16:05 tak my bychom je potřebovali
  povýšit na 20 až 30 miliard ročně.
 • 00:16:10 Neumíme to udělat rychle,
  nemáme na to tolik peněz,
 • 00:16:13 ale i kdybychom to dali
  dohromady, tak nemáme kapacity.
 • 00:16:17 To znamená, já navrhuji desetileté
  přechodné období, na jejímž konci,
 • 00:16:22 když budeme všechno dělat
  dobře a ne pouze formálně,
 • 00:16:26 začneme klimatickou změnu dohánět.
 • 00:16:29 Ale kolik jsme zanedbali?
 • 00:16:32 To nejsou takové modely.
 • 00:16:35 V ČR způsob chování politiků v čele
  tehdy s tehdejším prezidentem
 • 00:16:41 Václavem Klausem
  starším, který tvrdil,
 • 00:16:44 že žádná změna klimatu není
  a popíral vědecké bádání.
 • 00:16:51 Já neumím říci kolik
  jsme zanedbali.
 • 00:16:53 Pravdou je, že vývoj je rychlejší
  než jsme si mysleli před chvílí.
 • 00:16:58 V dnešní době
  klimatologové připouštějí,
 • 00:17:00 že z těch dřívějších modelů
  platí bohužel ty pesimistické.
 • 00:17:05 Velikost farem, je to jedna z věcí,
 • 00:17:08 proč nejsme schopni na základě
  slov Zdeňka Vermouzka a těch dat,
 • 00:17:14 která jste zmínil, zdržovat
  v krajině více vody.
 • 00:17:16 Podívejme se na data.
 • 00:17:18 Podle Eurostatu máme
  největší farmy v Evropě.
 • 00:17:22 V roce 2016 připadalo na jedno
  tuzemské hospodářství 130 ha půdy.
 • 00:17:28 Průměrná unijní forma má přitom
  pouze necelých 17 ha.
 • 00:17:33 Česko vede žebříček
  s velkým náskokem.
 • 00:17:35 Druhá v pořadí je Velká Británie,
 • 00:17:37 kde jedna farma hospodaří
  průměrně na 90 hektarech.
 • 00:17:41 Na Slovensku jsou to 74 ha,
 • 00:17:44 například v Německu nebo ve Francii
  necelých 61 ha půdy.
 • 00:17:48 Rakouská firma má k dispozici
  v průměru 20 ha, polská 10 ha.
 • 00:17:55 Podobně třeba italská
  forma, ta má 11 ha.
 • 00:18:00 Jak je možné, když říkáte,
  že u 20 ha je ten strop,
 • 00:18:05 kdy se ekonomicky nesnižují náklady
  na obdělávání té zemědělské půdy,
 • 00:18:11 proč máme tak velké farmy, když
  to ekonomicky nedává smysl?
 • 00:18:18 Je to dědictví,
 • 00:18:19 i když mezi těmi bývalými
  socialistickými zeměmi jsme
 • 00:18:23 se Slovenskem v tomto rekordmani.
 • 00:18:27 My jsme převzali
  strukturu socialistickou.
 • 00:18:33 A tak dále hospodaříme.
 • 00:18:35 Když jsme se zaobírali tím, proč
  zrovna my a ne Polsko nebo Rumuni,
 • 00:18:42 tak jediné co nám vyšlo
  jako logické,
 • 00:18:45 že za prvé jsme nebyli podobně
  jako Polsko zemědělská země,
 • 00:18:49 zemědělský stát,
 • 00:18:51 ale hlavně šlo o míru represe
  během 40 let komunismu.
 • 00:18:57 Zatímco třeba v Polsku se uvádí
  30 možná 35 % během komunismu,
 • 00:19:03 že lidé hospodařili na svém,
  v Německu to bylo řádově 10 %,
 • 00:19:10 u mostu u nás to byly
  zlomky promile.
 • 00:19:15 Byly to soukromě
  hospodařící rolníci.
 • 00:19:19 Nestihli jim to komunisté sebrat.
 • 00:19:24 Na dvě generace se přerušil
  ten vztah k půdě.
 • 00:19:27 Dvě generace je moc.
 • 00:19:30 My jsme nic neudělali politikou,
  abychom to přerušení změnili?
 • 00:19:36 Jestli to jde, to nevím,
 • 00:19:38 nebyl zájem lidí do zemědělství
  vstupovat.
 • 00:19:41 Vrátila se půda, máme
  tři a půl milionu vlastníků půdy,
 • 00:19:46 hospodaří 20 až 30 000 uživatelů.
 • 00:19:50 To znamená, to ukazuje na to,
  že lidé nechtějí hospodařit,
 • 00:19:53 ani na své půdě.
 • 00:19:57 Zůstala tady struktura těch
  postsocialistických statků.
 • 00:20:02 Můj pradědeček byl velkostatkář.
 • 00:20:06 Ten statek nám v roce
  48 znárodnili.
 • 00:20:09 Samozřejmě to přetržení
  kontinuity bylo obrovské.
 • 00:20:18 Když jsme se podíleli
  na restitucích v 90. letech,
 • 00:20:21 a Pánbůh za ně,
 • 00:20:22 tak kromě přetržení kontinuity
  to prostě skoro nebylo možné začít
 • 00:20:30 znovu hospodařit, protože ti, kteří
  to chtěli zpátky, neměly stroje,
 • 00:20:36 neměli přístup na zemědělský trh,
  bylo to strašně komplikované.
 • 00:20:40 Nutno říci,
 • 00:20:41 že zemědělská družstva a státní
  statky to ve skutečnosti lidem
 • 00:20:45 komplikovaly ještě více.
 • 00:20:47 Loni oni chtěli hospodařit dále.
 • 00:20:54 Lidé projevovali málo ochoty
  se za to zpátky rvát,
 • 00:20:58 ti kteří to udělali, to byli ti,
  kteří pamatovali předchozí stav.
 • 00:21:02 Byly to obvykle starší lidé,
 • 00:21:04 už to opravdu nedokázali předat
  v nějakém rozumném hospodářském
 • 00:21:08 stavu svým dětem.
 • 00:21:09 Proto většina těch restituentů
  dostává rentu a nehospodaří.
 • 00:21:18 Oni pronajímají tu půdu, nejsou
  formálně součástí těch podniků.
 • 00:21:28 Myslím si, že to je znát.
 • 00:21:30 Pan Hruška je jeden z nich.
 • 00:21:31 Rybník si spravuji sám,
  ale půdu už nezvládám.
 • 00:21:39 Uvažujete o tom,
 • 00:21:40 že byste na profesorskou
  penzi šel hospodařit?
 • 00:21:43 Ano, doufám, že se nekouká žena.
 • 00:21:48 Uvidíme, zda podmínky budou
  takové, aby to fungovalo.
 • 00:21:52 V posledních dvou dekádách
  mezi roky 97 a 2007 zemědělské
 • 00:21:58 půdy ubývá.
 • 00:21:59 Podívejme se na data.
 • 00:22:03 Z jednotlivých typů zemědělských
  pozemků nejvíce ubylo orné půdy.
 • 00:22:08 Její rozloha se zmenšila
  o 137 000 ha.
 • 00:22:12 Zmizely také 4000 ha ovocných
  sadů a 1000 ha chmelnic.
 • 00:22:17 Částečně je nahradil
  trvalý travní porost.
 • 00:22:20 V menší míře zahrady a vinice.
 • 00:22:23 Úbytek činí celkově 67 000 ha půdy,
 • 00:22:27 která slouží jiným než zemědělským
  účelům.
 • 00:22:31 Z jakých důvodů mizí orná půda?
 • 00:22:35 Částečně z relativně
  rozumných důvodů,
 • 00:22:38 částečně z nerozumných důvodů.
 • 00:22:41 Když se vrátím k roku 19 90,
  30 let zpátky, z roku na rok,
 • 00:22:49 na České zemědělské
  univerzitě byly konference,
 • 00:22:52 kde jsme bojovali o zrno
  a o soběstačnost výroby a potravin.
 • 00:22:57 Najednou v roce 19 90 nám bylo
  sděleno novým ministerstvem,
 • 00:23:02 že máme 20 % půdy nadbytečné.
 • 00:23:05 Nevím zda jsme přestali méně jíst
  nebo naše bratrská pomoc byla
 • 00:23:09 větší, než se uváděla, nevím.
 • 00:23:12 To je jedna věc.
 • 00:23:13 V dnešní době, jak jste
  uváděli ta čísla,
 • 00:23:17 je potřeba rozdělit
  kam ta půda mizí.
 • 00:23:19 Když mizí směrem k lesů,
  je to v pořádku,
 • 00:23:22 je to adaptace na klimatickou
  změnu.
 • 00:23:25 Pokud půdu nepostrádáme,
  nepotřebujeme ji živit lidi v ČR,
 • 00:23:31 tak zatravnit jí a zalesnit,
  to jsou správné trendy.
 • 00:23:40 Ty bych pochválil.
 • 00:23:41 To tam částečně je, potom je tady
  77 000 ha, o kterých jsme mluvili.
 • 00:23:48 Děje se to všude v Evropě,
 • 00:23:49 ale my patříme k těm bohužel
  nejrychlejším v úbytku půdy
 • 00:23:56 z hlediska směru její zástavby.
 • 00:23:59 Je to nevratná změna
  a to je špatně.
 • 00:24:02 K tomu by přispěly zákony?
 • 00:24:09 Jak byste ochránil půdu?
 • 00:24:12 Už se přijali,
 • 00:24:13 je to zákon o ochraně
  zemědělského půdního fondu.
 • 00:24:17 Řeklo se,
 • 00:24:18 že se bude platit desetkrát tolik
  za odnětí ze zemědělského půdního
 • 00:24:21 fondu pro stavebníky,
  chvíli to fungovalo,
 • 00:24:27 radikálně se snížila ta výstavba
  na zelené louce oproti
 • 00:24:33 těm brownfieldům,
 • 00:24:35 ale potom to poslanci
  zmírnili a nabralo to tempu.
 • 00:24:41 Znovu se vrátit k té přísnější
  zákon regulaci?
 • 00:24:48 Je možné, hovoří se o tom,
  že začneme chránit vodu,
 • 00:24:51 možná i půdu, je možné,
  že to něčemu pomůže.
 • 00:24:53 Je otázka jak to bude ošetřeno.
 • 00:24:56 Kolega Hruška říkal, že kouzlo
  je v detailu.
 • 00:25:01 Myslím si, že postačí zmínit
  jeden detail, vzít i stavebníkům,
 • 00:25:05 že pokud chtějí stavět na zelené
  louce, tak to bude drahé.
 • 00:25:13 Pane Vermouzku, jaký vliv na úbytek
  těch ha na biodiverzitu?
 • 00:25:22 Je to jeden z těch vlivů,
  které pozorujeme dlouhou dobu,
 • 00:25:27 a to je úbytek biodiverzity
  zemědělské krajiny,
 • 00:25:31 v našem případě měřený
  úbytkem polních ptáků.
 • 00:25:37 Je tam potřeba říci, že ten úbytek,
 • 00:25:40 třeba převod na ty zalesněné
  pozemky,
 • 00:25:44 není proporčně rozdělený
  v republice rovnoměrně.
 • 00:25:49 To se týká méně
  produkčních oblastí.
 • 00:25:54 Nějakých podhorských oblastí,
 • 00:25:56 kde se masivně v těch 90. letech
  přešlo na trávu, případně to,
 • 00:26:02 co bylo hůře dostupné,
  se obdělávalo nijak.
 • 00:26:12 Dnes se zorá všechno, co jde.
 • 00:26:23 Ta intenzita toho hospodaření
  na těchto zbylých plochách
 • 00:26:28 se výrazně zvýšila.
 • 00:26:30 Celkově, ať z jednoho nebo
  z druhého pohledu, ta biodiverzita,
 • 00:26:37 teď vztažená k těm polním
  živočichům,
 • 00:26:42 ale také planě rostoucími
  rostlinami, dostává zabrat.
 • 00:26:47 Pokud byste to měl ilustrovat
  na datech?
 • 00:26:52 Máme tady indikátor ptáků
  zemědělské krajiny,
 • 00:26:57 tedy oficiálně používaný indikátor,
  který přesně toto ukazuje.
 • 00:27:06 Ukazuje jako od 80. let,
  kdy tam bylo snížení,
 • 00:27:12 potom v 90. letech, v době,
 • 00:27:14 kdy prostředků v zemědělství
  bylo hodně málo,
 • 00:27:18 okamžitě na to ptáci zareagovali.
 • 00:27:23 Ptáky bereme jako indikátor.
 • 00:27:26 Kdybychom měli křivku výnosů,
  byla by přesně opačná.
 • 00:27:34 S množstvím prostředků
  v zemědělství jsme se velmi rychle
 • 00:27:39 vrátily na úroveň před tím.
 • 00:27:42 Po začátku platnosti
  společné zemědělské politiky
 • 00:27:47 v roce 2004 nebo po roce
  2004 tam máme opět další propad.
 • 00:27:54 Toto jsou všechno věci, které
  jsou podložené dalšími analýzami,
 • 00:27:59 že to není koincidence.
 • 00:28:02 V lesích žádné takové
  patrnosti nevidíme.
 • 00:28:05 Opravdu to souvisí s tou intenzitou
  zemědělského hospodaření.
 • 00:28:09 Pan prof. hruška má další graf.
 • 00:28:13 Tady ho můžeme ukázat.
 • 00:28:16 Dodejte nám legendu.
 • 00:28:19 Toto jsou výnos zemědělské půdy.
 • 00:28:25 Vidíte obrovský nárůst
  intenzity po 90. letech,
 • 00:28:30 kdy začaly přístupové rozhovory
  ČR s EU a potom nárůst
 • 00:28:34 po roce 2004, kdy jsme
  vstoupili do EU.
 • 00:28:37 České zemědělství nebylo nikdy
  tak intenzivní jako je dnes.
 • 00:28:40 Hektarové výnosy,
 • 00:28:42 které by všichni komunističtí
  plánovači mohli závidět.
 • 00:28:48 Má to velmi negativní stránku,
 • 00:28:50 v českém zemědělství
  se zvyšuje chemizace.
 • 00:28:57 Největší výnos je u kukuřice?
 • 00:29:01 Nebo nárůst výnosů.
 • 00:29:04 Ano, u cukrové řepy a kukuřice.
 • 00:29:10 Červená je cukrová řepa.
 • 00:29:14 U řepky to jde nahoru,
  u obilí to jde nahoru.
 • 00:29:17 Kdo dnes nesklidí 60 metráků,
  tak je břídil.
 • 00:29:22 Cílem socialistického zemědělství
  bylo cílem dosáhnout 50 metráků.
 • 00:29:28 Jsme na tom daleko lépe.
 • 00:29:30 Zdeněk Vermouzek chce konkurovat.
 • 00:29:32 Nechci konkurovat,
  rozhodně doplnit,
 • 00:29:36 je to obrácená strana téhož.
 • 00:29:40 Ten směr té křivky nahoru a směr
  křivky v tomto případě,
 • 00:29:44 početnost čejky, to je velmi
  podobné, stejně u dalších ptáků,
 • 00:29:49 koroptev, další zemědělské ptáky,
 • 00:29:53 zkrátka vazba intenzity hospodaření
  a množství přírody, ta tam je,
 • 00:30:00 a je velmi výrazná.
 • 00:30:03 Než se dostaneme k chemii, ke které
  se dostaneme s ohledem na řepku,
 • 00:30:08 abychom nezamluvili erozi půdy.
 • 00:30:12 Jako další věc, která se právě týká
  úbytků té nejkvalitnější půdy,
 • 00:30:17 nejen kvůli stavbám nejrůznějšího
  druhu mizí v ČR denně podle těch
 • 00:30:23 nejnovějších statistik 15 ha půdy,
  což je zhruba 30 fotbalových hřišť.
 • 00:30:30 Ve srovnání s dobou před válkou
  teď máme o čtvrtinu zemědělské půdy
 • 00:30:35 méně, její velká část je silně
  ohrožená erozí.
 • 00:30:40 Kvůli erozi se můžeme podívat
  na statistiky nejčastějších příčin.
 • 00:30:47 Tady jsou.
 • 00:30:51 Spouštěčem eroze půdy je pěstováni
  plodin jako je kukuřice nebo
 • 00:30:56 brambory na nevhodných pozemcích.
 • 00:31:01 Problém je používání konvenčních
  pěstebních technologií a strojů.
 • 00:31:06 Kvalitní půdu voda snaze odnáší
  kvůli zrušení přirozených
 • 00:31:09 krajinných prvků, například
  mezí, remízků, nebo příkopů.
 • 00:31:17 Viděli jsme nejčastější
  příčiny eroze.
 • 00:31:20 Pokud bychom měli udělat
  hierarchii, je to možné?
 • 00:31:25 Velmi obtížně.
 • 00:31:28 Je to správně vyjmenováno.
 • 00:31:33 Nejčastější je asi ten první důvod,
 • 00:31:36 to znamená nevhodné pěstování
  širokořádkových plodin,
 • 00:31:39 jako je kukuřice.
 • 00:31:43 Ty výnosy s tím souvisí.
 • 00:31:47 A také velikost těch bloků.
 • 00:31:53 Šli jsme po poli, vy jste říkal
  mírný svah a je tady eroze,
 • 00:31:56 ale ten svah byl dlouhý 1200 m.
 • 00:31:58 To s tím souvisí.
 • 00:32:08 Roky máme díky určitým standardům,
 • 00:32:10 tak máme relativně slušně ošetřeno
  vyloučení širokořádkových plodin
 • 00:32:15 na velkých svazích.
 • 00:32:23 Ale neošetřujeme mírný sklon,
 • 00:32:26 kde se voda rozběhne
  a dochází k erozi.
 • 00:32:29 Ještě jedna statistika,
  podívejme se,
 • 00:32:31 jaká část půdy je aktuálně
  ohrožena erozí.
 • 00:32:39 V ČR je určitou formou vodní
  eroze potenciálně ohrožena více
 • 00:32:43 než polovina zemědělské půdy.
 • 00:32:45 Mezi kriticky,
 • 00:32:46 velmi silně a silně ohrožené
  půdy patří v součtu skoro pětina
 • 00:32:50 obdělávaného území.
 • 00:32:52 Dalších 16 % spadá do kategorie
  ohrožené půdy.
 • 00:32:56 Pět % je ohroženo mírně.
 • 00:32:58 Za náchylnou k erozi se považuje
  14 % zemědělské půdy.
 • 00:33:03 Mimo ohrožení zůstává
  46 % zemědělského půdního fondu.
 • 00:33:09 Je to pouze vodní eroze,
  ještě máme větrnou erozi,
 • 00:33:14 o které jsme se bavili právě
  se zde přítomným Petrem Skleničkou,
 • 00:33:17 když jsme natáčeli pro Focus, který
  se vysílal tento týden v úterý,
 • 00:33:22 kde jste zmiňoval, že trpí
  půda na velkých lánech.
 • 00:33:27 Máme nějaké modelové situace,
 • 00:33:30 které nám ukáží jak se bude
  ohrožení půdy tou vodní nebo jinými
 • 00:33:37 typy erozí zvyšovat?
 • 00:33:41 Já doufám, že se to už zvyšovat
  nebude, že jsme na vrcholu.
 • 00:33:52 Jak jsme teď ovlivnění suchem,
  tak klimatické modely říkají,
 • 00:33:58 že v dlouhodobém průměru
  se nezmenší množství srážek.
 • 00:34:02 Má zůstat stejné.
 • 00:34:08 Extrémy se zde vyskytují.
 • 00:34:11 Ta změna bude náchylnější, protože
  oba extrémy budou častější.
 • 00:34:15 Proto se chci zeptat jako
  laik, kde berete optimismus,
 • 00:34:20 že se to nezhorší?
 • 00:34:23 Vy byste to neřekl pane profesore?
 • 00:34:31 Mně to přijde dost hrozné, já bych
  to nerad viděl dále tak,
 • 00:34:33 jak je to teď.
 • 00:34:35 Když poslouchám některé politiky,
  tak si říkám, že může být hůře.
 • 00:34:40 Proto mě překvapilo, že jste
  říkal, že to horší být nemůže?
 • 00:34:45 Snad to horší nebude.
 • 00:34:50 Ten váš optimismus vychází z toho,
 • 00:34:52 že jsme přijali dostatečná opatření
  a uvědomujeme si hrozby vodní,
 • 00:34:57 větrné a jiných druhů
  půdních hrozí oprava erozí,
 • 00:35:01 že se začínáme chovat racionálněji?
 • 00:35:06 Asi nechováme, jsem optimista.
 • 00:35:14 Já bych chtěl říci, jak už jsem
  říkal, 30 ha je dobrý start,
 • 00:35:20 ale vůbec to nestačí.
 • 00:35:22 Existuje tady pracovní skupina
  Asociace soukromého zemědělství,
 • 00:35:25 která sdružuje rodinné farmy,
 • 00:35:29 společně s Piráty a TOP 09 jsme
  udělali pracovní skupinu,
 • 00:35:32 kde evidujeme zákony, které
  se týkají situace v krajině.
 • 00:35:37 Podařilo se nám sněmovnou protlačit
  dílčí novelu lesního zákona.
 • 00:35:44 Teď pracujeme na změně zákona
  o zemědělském půdním fondu.
 • 00:35:47 Jsou tam věci, které jsou daleku
  důležitější a razantnější,
 • 00:35:52 než 30 ha, například bych
  zmínil, že zemědělci v případě,
 • 00:35:58 že nebudou mít dostatečné
  množství organické hmoty,
 • 00:36:01 tak nebudou moci hmot u odvážet
  a prodávat slámu do Německa.
 • 00:36:08 Abychom se dostali někam,
  kde to té krajině pomůže,
 • 00:36:13 ve smyslu té eroze.
 • 00:36:19 Kde je více organické
  hmoty, tam je menší eroze.
 • 00:36:21 Druhá věc jsou velikosti
  půdních bloků.
 • 00:36:24 Třetí věc jsou krajinné prvky,
  které chybí, meze, louky,
 • 00:36:31 keře, úvozy.
 • 00:36:33 To je věc, která byla zničená.
 • 00:36:37 Než vládní nařízení,
 • 00:36:38 o kterém jsem mluvil v úvodu
  a kterým jsme zahájili tuto část
 • 00:36:41 otázek,
 • 00:36:43 změnu zákona o zemědělském půdním
  fondu vidíte jako důležitější?
 • 00:36:48 Ano,
 • 00:36:49 protože zákon to kodifikuje
  na delší dobu než pouze nařízení
 • 00:36:55 vlády, i když nařízení vlády
  je samozřejmě rychlejší.
 • 00:36:58 Než se projedná změna
  zákona, to bude trvat roky.
 • 00:37:03 Je možné to stihnout do konce
  volebního období?
 • 00:37:06 Nejsem si jistý.
 • 00:37:08 Pokusíme se.
 • 00:37:11 Byl bych rád, ale obávám
  se, že se to nestihne.
 • 00:37:15 Ty věci stačí?
 • 00:37:18 Nestačí, ale jsou to důležitější
  věci.
 • 00:37:21 Je potřeba jít dále, je potřeba
  dnešní standardy,
 • 00:37:25 které jdou správným směrem,
 • 00:37:27 je potřeba je zpřísňovat
  a zpřesňovat.
 • 00:37:32 Já jsem tady jediný
  vystudovaný zemědělec,
 • 00:37:34 ale já se zastanu zemědělců.
 • 00:37:38 Protože je to vždy konzervativní
  skupina uvnitř společnosti
 • 00:37:43 ve všech zemích.
 • 00:37:47 Po nich někdy chceme více,
  než chceme po společnosti.
 • 00:37:51 Já třeba říkám dobře, pojďme
  mít zvýšené nároky na zemědělce,
 • 00:37:58 ať ještě jsou pečlivější v té orbě,
  abychom eliminovali erozi.
 • 00:38:08 Aby střídali plodiny,
 • 00:38:10 aby to dělali čím dále tím více
  dobrovolně a nemuseli bychom
 • 00:38:14 ji nutit nebo motivovat.
 • 00:38:18 Musíme také otevřít
  celospolečenskou debatu,
 • 00:38:21 protože tady je potřeba trošku,
 • 00:38:24 pokud chceme opravdu
  adaptovat krajinu,
 • 00:38:27 a já říkám také společnost, musíme
  změnit priority uvnitř společnosti.
 • 00:38:32 Vždy říkám stav,
 • 00:38:33 kdy se vyplatí u Prahy vyasfaltovat
  pozemek a pronajmout jako
 • 00:38:39 parkoviště, namísto toho,
 • 00:38:41 abych tam měl vodní
  nádrž a zadržoval vodu,
 • 00:38:44 kterou budou distribuovat
  do krajiny pro blízké okolí,
 • 00:38:50 to je špatně.
 • 00:38:52 Tato vláda ruší daňové
  znevýhodnění pro lidi,
 • 00:38:56 kteří chtěli udělat protierozní
  ochranu a vraceli remízky a meze
 • 00:39:01 do krajiny.
 • 00:39:02 Teprve tato vláda řekla dobře,
  nebudete platit větší daně,
 • 00:39:06 než když budete mít ornou půdu.
 • 00:39:09 To jsou absurdity.
 • 00:39:15 Ale musíme mít větší nároky.
 • 00:39:17 Já pořád říkám, snažme se platit
  zemědělce, více je dotovat,
 • 00:39:22 ale společnost bude
  chtít méně za produkci.
 • 00:39:30 Už to tady zaznělo, je to pravda,
  že po nich chceme poměrně hodně,
 • 00:39:35 po těch zemědělcích, pořád
  do toho někdo mluví,
 • 00:39:39 na druhou stranu 40 % rozpočtu
  EU jde do společné zemědělské
 • 00:39:46 politiky,
 • 00:39:47 to znamená oni jsou opravdu
  placení z těch veřejných peněz.
 • 00:39:52 Aby činili veřejnou službu.
 • 00:39:54 Aby dodávali veřejnou
  službu, produkty,
 • 00:39:56 které si společnost objednává.
 • 00:39:59 Je to velice těžké toto nějak
  vnitřně přijmout a srovnat
 • 00:40:04 se s tím.
 • 00:40:09 Jen abychom tento aspekt veřejné
  objednávky skutečně brali v potaz.
 • 00:40:13 Veřejná objednávka se nemění.
 • 00:40:15 Veřejná objednávka dnes, jak můžeme
  vidět na této diskuzi,
 • 00:40:21 je úplně jiná než byla
  před 10 nebo 15 lety.
 • 00:40:29 Zkrátka s tím jak se situace
  zhoršuje, tak si uvědomujeme,
 • 00:40:34 že něco je potřeba dělat.
 • 00:40:36 Stále existují lidé,
  kteří si myslí,
 • 00:40:38 že lidé mají rádi teplo a není
  zapotřebí dělat nic,
 • 00:40:42 protože vy jste zlobbovaní vědci,
  kteří na tom chtějí vydělat.
 • 00:40:47 Jsou jiní vědci, kteří tvrdí,
 • 00:40:48 že globální klimatická
  změna neexistuje.
 • 00:40:53 Budou existovat vždy, důležité
  je kolik jich je v té společnosti.
 • 00:40:59 Tady vidíme evidentně, že těch
  lidí, kteří problémy chápou,
 • 00:41:04 těch přibývá.
 • 00:41:05 Přibývá jich rychle.
 • 00:41:08 Ten druhý aspekt, který
  jsem chtěl zmínit,
 • 00:41:11 to je spotřebitelské chování.
 • 00:41:13 To je věc,
 • 00:41:14 kterou můžeme bez složitých
  legislativních úprav reflektovat,
 • 00:41:21 budeme si vybírat, co koupím.
 • 00:41:30 Alespoň nějaká nabídka,
  nějaká možnost volby tady je.
 • 00:41:34 Když budu preferovat potraviny
  z ekologického zemědělství,
 • 00:41:38 rozhodně pro řadu těch
  problémů ukazují cestu,
 • 00:41:45 jak by to mohlo fungovat.
 • 00:41:53 Když jste mluvil o společenské
  objednávce,
 • 00:41:56 nebyla to společenská objednávka,
  kterou provozovala EU,
 • 00:42:03 viz žluté pole řepky?
 • 00:42:07 Protože na řepku a na různé
  plodiny, v jejich pěstování,
 • 00:42:11 šli větší dotace?
 • 00:42:14 Když se podíváme na řepku,
 • 00:42:18 pěstování řepky podle hydrologa
  Českého hydrometeorologického
 • 00:42:22 ústavu Víta Kodeše
  vyžaduje hnojení,
 • 00:42:25 masivní používání pesticidů,
 • 00:42:27 pokud se chemické znečištění
  dostane do podzemních vod,
 • 00:42:30 bude trvat desítky
  let, než se vyčistí.
 • 00:42:32 To jsou jeho slova.
 • 00:42:35 Hygienici dělají testy
  pro jednu účinnou látku.
 • 00:42:39 V těch podzemních vodách
  se nacházejí směsi látek.
 • 00:42:43 Dnes nikdo nedokáže říci,
  co ty směsi způsobí,
 • 00:42:47 protože těch látek je tam více
  než 10 nebo 20.
 • 00:42:52 Pesticidy,
 • 00:42:53 které se podle hydrologa Víta
  Kubeše právě nejvíce používají
 • 00:42:58 na řepku, kukuřici a řepku.
 • 00:43:01 To jsou plodiny,
  které nejvíce rostou.
 • 00:43:04 Je to tak.
 • 00:43:06 To byla společenská objednávka.
 • 00:43:09 Andrej Babiš to tvrdí, že kdyby
  unie ho jako zemědělce,
 • 00:43:16 který vlastní Agrofert,
  nesměřovala k té řepce,
 • 00:43:21 tak by pěstoval šetrnější plodiny.
 • 00:43:26 Nemáme čas to do detailů vysvětlit.
 • 00:43:30 Žádné speciální dotace na pěstování
  řepky nejsou,
 • 00:43:32 co se týče zemědělské části.
 • 00:43:35 Je tady poptávka po tom řepkovém
  oleji, to je ta látka,
 • 00:43:39 kterou si ČR zvolila
  prakticky jako jedinou,
 • 00:43:43 kterou bude plnit svůj závazek,
 • 00:43:45 množství těch příslušných
  % obnovitelných zdrojů,
 • 00:43:50 přimícháním do motorové nafty,
  jako ten závazek té dopravě.
 • 00:43:55 Dá se to plnit jinými
  věcmi, větrnou energií,
 • 00:43:59 vodními elektrárnami.
 • 00:44:01 Dá se to plnit tím, že budete
  vozit palmový olej z Indonésie.
 • 00:44:12 Ta objednávka tady
  je, ale není v řepce,
 • 00:44:14 je to pro české zemědělce
  výhodné tu řepku pěstovat,
 • 00:44:16 protože je tam dobrý odbyt.
 • 00:44:21 Pan Kodeš říkal pravdivé
  informace, pěstování řepky,
 • 00:44:25 což je obviněna oprava olejnina,
  se spotřebovává nejvíce herbicidů.
 • 00:44:38 Řepka je velmi energeticky náročná,
  spotřebuje velké množství živin,
 • 00:44:43 aby udělala olejnatá semena.
 • 00:44:46 Je to prostě plodina,
  která má spoustu nároků,
 • 00:44:50 také má nároky alespoň
  v tom systému,
 • 00:44:52 jak se pěstuje u nás,
  na velkou chemizaci.
 • 00:44:55 Dá se pěstovat v režimu bio,
  ale u nás se to nedělá.
 • 00:45:02 To je problém té řepky, to není
  chřipka oprava řepka samotná.
 • 00:45:13 Já bych Řepku rehabilitoval
  jako plodinu,
 • 00:45:16 protože ne způsobuje erozi,
  na rozdíl od kukuřice,
 • 00:45:20 která se také používá
  do bioplynových stanic,
 • 00:45:24 tam je to daleko horší, ale problém
  řepky je v tom,
 • 00:45:29 že je po ní velká poptávka.
 • 00:45:33 Jsou tady různé chemické látky,
  o kterých se budeme bavit,
 • 00:45:38 které přidáváme do našich polí,
  zaděláváme na zásadní problém,
 • 00:45:44 protože do nich nedáváme biohmotu?
 • 00:45:50 Jak které.
 • 00:45:55 Příliš to nesouvisí s živinami,
  spíše průmyslová hnojiva.
 • 00:46:00 Já bych oddělil dvě věci,
 • 00:46:02 které jsou dané zbytečně
  na jednu hromadu.
 • 00:46:11 Já bych nekritizoval
  apriori vyšší výnosy,
 • 00:46:14 pokud by to bylo
  enviromentálně přátelské.
 • 00:46:20 Kdyby to bylo komfortní vůči
  vodnímu režimu, to znamená,
 • 00:46:25 že plodiny mají závlahy, dostanou
  vodu přesně kdy potřebují,
 • 00:46:30 pokud by to bylo díky
  preciznímu zemědělství,
 • 00:46:34 každý m čtvereční rozebere,
  co tam aplikovat,
 • 00:46:37 ovlivní to dávky chemických
  prostředků, ale zvyšuje to výnosy.
 • 00:46:45 To jsou cesty, kterými
  se musíme ubírat.
 • 00:46:51 Já nejsem a priori
  proti vyšším výnosům,
 • 00:46:54 proti vyšší intenzitě zemědělství,
  ale samozřejmě tyto věci,
 • 00:46:57 o kterých se bavíme, jsou pravda.
 • 00:47:01 Nás samotné, naše
  zdraví, to zatěžuje.
 • 00:47:04 O životním prostředí a právě
  zemědělská intenzivní výroba nebo
 • 00:47:09 produkce na straně jedné a životní
  prostředí na straně druhé,
 • 00:47:13 to jsme si v letošním roce užili,
  tu diskuzi na základě hrabošů.
 • 00:47:19 České zemědělství právě podle
  zemědělců trápí hraboši.
 • 00:47:23 Podle ministra zemědělství škody
  po hraboších přesáhly jednu
 • 00:47:27 miliardu korun.
 • 00:47:28 Navíc se stále nejedná
  o konečné číslo.
 • 00:47:31 Podle ministra je to nejhorší
  hraboší kalamita
 • 00:47:34 za posledních 30 let.
 • 00:47:36 Hraboši.
 • 00:47:37 Hraboši.
 • 00:47:43 On to vyžere, je vidět,
  jak to zatahovali do těch nor.
 • 00:47:48 Možnosti jsou velmi omezené.
 • 00:47:49 Když se podíváte na pole,
  každých pět m je tam mezera.
 • 00:47:54 Stát prostřednictvím ministerstva
  zemědělství nejprve povolil,
 • 00:47:58 dnes zase pozastavil povolení
  k plošnému povolení jedou
 • 00:48:02 proti hrabošům.
 • 00:48:05 Pouze k rozumnému použití,
  hledáme alternativy.
 • 00:48:09 Je to pozastavení plošné
  aplikaci přípravků.
 • 00:48:15 Běží nám čas, zemědělci
  musí aplikovat teď.
 • 00:48:18 Takto vypadá cukrová
  řepa vytažena ze země,
 • 00:48:20 zhruba jedna třetina
  je ohlodaná hraboši.
 • 00:48:23 Pokud hraboše nezlikvidujeme
  a zemědělci zasejí pšenici na pole,
 • 00:48:30 hraboši to sežerou a příští
  rok nebude žádná úroda.
 • 00:48:36 Co bude s hraboši příští rok?
 • 00:48:43 Hraboš ovládl sdělovací
  prostředky na konci léta,
 • 00:48:47 asi to ovládne ještě
  na začátku podzimu.
 • 00:48:51 Já nevím, já jsem poslouchal
  debaty, nejsem odborník na toto,
 • 00:48:56 viděl jsem debaty, viděl jsem
  odborníky, jednoho z děkanů, prof.
 • 00:49:02 Bejčka, který se 40 let zabývá
  vývojovými cykly malých savců.
 • 00:49:10 On říká, že by bylo
  kontraproduktivní zasahovat.
 • 00:49:15 Ta populace půjde dolů.
 • 00:49:18 Říkám to, čemu trochu rozumím,
 • 00:49:20 měli bychom to chápat jako
  jeden z mnoha problémů,
 • 00:49:24 které zemědělce postihují.
 • 00:49:27 Jsou tady jiné nečekané
  škody nebo škody,
 • 00:49:32 o kterých se tady dlouho
  mluví a stále je neumíme
 • 00:49:34 zemědělcům pojistit.
 • 00:49:36 Jsou to těžko pojistitelná rizika.
 • 00:49:37 O tom se mluví roky,
  může to být cesta,
 • 00:49:41 jak s hraboši bojovat.
 • 00:49:45 Působí to se způsobem zemědělství,
  že se nedělá hluboká orba?
 • 00:49:53 Naprosto určitě.
 • 00:49:56 Historická data ukazují třeba to,
 • 00:50:01 že problém s hraboši se objevil
  ve větší míře, až od 50. a 60. let,
 • 00:50:08 od doby, kdy se začaly větší
  půdní celky objevovat,
 • 00:50:15 mnohem členitější krajina zkrátka
  poskytuje mnohem více prostoru
 • 00:50:19 i pro přirozené
  predátory těch hrabošů.
 • 00:50:22 Do té doby byli jiní polní škůdci.
 • 00:50:26 Hraboš se nebral
  jako takový problém.
 • 00:50:30 Souvisí s tím, že gradace
  hrabošů, ta pravidelná,
 • 00:50:35 ke které docházelo někdy do začátku
  90. let, z důvodů,
 • 00:50:40 které nejsou známe,
  se hodně omezila.
 • 00:50:49 Zapomněli jsme na to.
 • 00:50:50 Do té doby gradace takové,
  jaké jsme zažili letos,
 • 00:50:53 tady zkrátka bývaly.
 • 00:50:57 Když se po 25 letech
  taková gradace objevila,
 • 00:51:00 tak to bereme jako
  něco mimořádného.
 • 00:51:03 Alespoň tak, jak to já chápu,
  tak mimořádná není.
 • 00:51:07 Když se podíváme na výnosy podle
  údajů Českého statistického úřadu,
 • 00:51:12 ty jsou průměrné ve srovnání
  s posledními lety.
 • 00:51:16 Takže hovořit v této souvislosti
  o nějaké úplně hraboší decimaci,
 • 00:51:23 to je přece jen hodně
  přehnané, minimálně.
 • 00:51:30 Když se dívám na vás,
  zaujal mě velký projekt,
 • 00:51:35 který nedávno odstartovala
  německá vláda,
 • 00:51:37 který se týká záchrany hmyzu.
 • 00:51:40 Chtějí zavést přísnou kontrolu
  použití pesticidů v parcích a také
 • 00:51:45 dalších chráněných územích.
 • 00:51:47 Navíc německá vláda
  připravuje zákon,
 • 00:51:50 který má změnit hospodaření
  se zemědělskou půdou,
 • 00:51:53 právě v zájmu ochrany
  živočichů a biodiverzity.
 • 00:51:57 Je to možné skloubit?
 • 00:51:59 Určitě je možné to skloubit.
 • 00:52:01 V té krajině se do doby
  před pár desítkami let žilo
 • 00:52:09 a hospodařilo, ta krajina
  zkrátka fungovala.
 • 00:52:13 Dohromady fungovala s lidmi,
  hospodařením,
 • 00:52:16 i s tou přírodní rozmanitostí.
 • 00:52:20 Je to otázka jak hospodaříme,
  ne jestli hospodaříme.
 • 00:52:25 Není požadavek proměnit
  českou krajinu v divočinu,
 • 00:52:30 tam ať si to všechno žije jak chce.
 • 00:52:32 Jde o to hospodařit tak, abychom
  dali prostor těm prvkům,
 • 00:52:37 které do krajiny patří.
 • 00:52:40 Bude německá cesta naší inspirací?
 • 00:52:42 Vzhledem k tomu, čím jsem začal
  v úvodu, dlouhé širé lány,
 • 00:52:46 způsob hospodaření s půdou, vztah
  vlastníků, respektive těch,
 • 00:52:52 kteří pronajímají velkým
  zemědělským družstvům,
 • 00:52:55 která jsou dědictvím komunismu,
 • 00:52:57 nám vlastně Německu zkušenost
  neumožní přenést do Česka?
 • 00:53:02 Myslím si, že by to mělo
  jít přenést celkem snadno,
 • 00:53:09 když bude vůle, tak zkrátka
  hospodaříme Evropě.
 • 00:53:14 Zda je to na jedné straně hor nebo
  na druhé straně hor,
 • 00:53:17 tam takový velký rozdíl není.
 • 00:53:19 Otázka je, zda budeme chtít,
 • 00:53:20 zda tomu jako společnost dáme
  takový důraz jako třeba v Bavorsku,
 • 00:53:26 kde velká petice na začátku
  letošního roku zavázala bavorskou
 • 00:53:33 vládu k velice razantním opatřením.
 • 00:53:37 Na ochranu přírodní rozmanitosti.
 • 00:53:41 Až tak,
 • 00:53:42 že do roku 2030 má být třetina
  zemědělské půdy v Bavorsku v režimu
 • 00:53:49 ekologického zemědělství.
 • 00:53:50 To má být dáno
  zákonným ustanovením,
 • 00:53:55 protože si to vynutila veřejnost.
 • 00:53:57 Nebyl to vědecký panel,
  ale veřejnost si uvědomila,
 • 00:54:03 že tam dochází k něčemu špatnému,
 • 00:54:06 touto cestou bychom se opravdu
  měli vydat.
 • 00:54:09 Jak to udělat v tom konkrétním
  případě,
 • 00:54:11 na tom konkrétním jednom poli,
 • 00:54:13 to se musí lišit podle
  místních podmínek.
 • 00:54:17 Pan prof. sklenička?
 • 00:54:20 Já bych rozhodně v tomto kontextu
  nepodcenil to, čeho jsme svědky,
 • 00:54:24 za prvé to co se děje s lesy, bylo
  to naznačeno, my jsme generace,
 • 00:54:29 která zažije negativní skok, pokud
  jde o kvalitu a kvantitu lesů.
 • 00:54:35 Doufejme, že to ustojíme
  a že se poučíme, ale zároveň v tom,
 • 00:54:41 co tady bylo řečeno, já bych
  nepodceňoval mladou generaci.
 • 00:54:43 Mladá generace je úplně
  jiná než naše generace.
 • 00:54:50 Vím, že cokoliv je enviromentálně
  šetrné, oni na to reagují.
 • 00:54:58 Tato generace bude chtít
  jinou formu života.
 • 00:55:11 Tato generace dnes nechápe
  různé chemické prvky,
 • 00:55:15 například když se stříkají
  v parku na chodníky,
 • 00:55:18 aby tam narostla tráva.
 • 00:55:20 Tato generace bude chtít
  jinou kvalitu života.
 • 00:55:25 Chtěl bych říci, že se vracíme
  na začátek.
 • 00:55:27 Ten problém s těmi hlodavci,
  to je problém obrovských polí,
 • 00:55:31 protože já bych byl nerad,
 • 00:55:33 aby se povolila
  plošná aplikace jedů.
 • 00:55:45 Byli bychom jediný evropský
  stát, který by to povolil.
 • 00:55:50 Je to jed pro teplou
  teplokrevné živočichy.
 • 00:55:58 Není to jet pouze na hraboše.
 • 00:56:01 Zabije i možnost přirozené
  ochrany, na mnoho let dopředu,
 • 00:56:05 protože hraboši se množí rychle.
 • 00:56:08 Těm predátorům to trvá déle.
 • 00:56:14 Hosty byli rektor České
  zemědělské univerzity,
 • 00:56:16 předseda České konfederace
  rektorů, Petr Sklenička.
 • 00:56:19 Ředitel České společnosti
  ornitologické Zdeněk Vermouzek.
 • 00:56:22 A přírodovědec z Akademie
  věd ČR Jakub Hruška.
 • 00:56:28 Ještě jednou vám děkuji a těším
  se na další zajímavá setkání.
 • 00:56:32 Takové byly dnešní otázky.
 • 00:56:34 Najdete nás na internetových
  stránkách ČT,
 • 00:56:36 jsme také na sociálních sítích.
 • 00:56:38 Hezký zbytek neděle, pokud
  možno ve společnosti ČT 24.

Související