iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
26. 5. 2019
12:00 na ČT1

1 2 3 4 5

3 hlasy
11517
zhlédnutí

Otázky Václava Moravce

I české potraviny mají různou kvalitu. Proč se o tom nemluví? — Ministr zemědělství Miroslav Toman, prezident Agrární komory Zdeněk Jandejsek a předseda Asociace soukromého zemědělství Josef Stehlík.

62 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Otázky Václava Moravce

 • 00:00:25 Neděle, 26. května 2019,
  pravé poledne a ČT.
 • 00:00:30 O jakých tématech se po dnešních
  otázkách začne mluvit?
 • 00:00:33 Jedno z hlavních témat je dvojitá
  kvalita potravin.
 • 00:00:41 Proč se řeší jen zahraniční?
 • 00:00:44 Jak jsou na tom s kvalitou
  výrobky české?
 • 00:00:49 Diskuze Miroslava Tomana,
 • 00:00:51 prezidenta Agrární komory
  Zdeňka Jandejska a předsedy
 • 00:00:55 soukromého zemědělství.
 • 00:00:57 Naše zemědělství je velkoplošné,
  pěstuje pouze obilí,
 • 00:01:02 řepku a kukuřici.
 • 00:01:06 Obrat velmi vyčerpává půdu.
 • 00:01:08 Česko je první v Evropě,
  s velkým náskokem.
 • 00:01:11 V čem?
 • 00:01:12 Ve velikosti zemědělských podniků.
 • 00:01:15 Proč jsme evropští obři
  a co z toho vyplývá?
 • 00:01:18 Jak a kterým zemědělcům stát
  pomáhá a proč si nepomohou sami?
 • 00:01:22 Co dnes roste na polích?
 • 00:01:24 Tím za to zaplatíme?
 • 00:01:25 Další téma první hodiny otázek.
 • 00:01:28 Pro obnovení důvěry v politiku
  je samozřejmé,
 • 00:01:31 že tyto ministerské pozice budou
  obsazeny pouze bezúhonnými experty
 • 00:01:35 a expertkami.
 • 00:01:36 Peníze nebo politický život?
 • 00:01:38 Co mají pro nás společné kauza
  Huawei a politický skandál
 • 00:01:42 v Rakousku.
 • 00:01:46 Hosty diskuze senátor
  Jiří Dienstbier z ČSSD,
 • 00:01:50 předseda bezpečnostního výboru
  PS Radek Koten a člen výboru Tomáš
 • 00:01:55 Vymazal z pirátů.
 • 00:01:59 Vítejte a hezkou neděli vám všem,
  divákům ČT 1 a ČT 24.
 • 00:02:03 Je tu jedinečný
  prostor pro diskuzi.
 • 00:02:06 Stejná značka, stejný obal,
 • 00:02:08 ale mnohdy jiné složení
  a jiná kvalita.
 • 00:02:10 Dvojí kvalita potravin se díky
  volbám do Evropského parlamentu
 • 00:02:14 stala opět politickou agendou.
 • 00:02:16 Zmiňovaný nešvar má odstranit
  novela zákona o potravinách,
 • 00:02:19 kterou v pondělí schválil
  Babišův kabinet.
 • 00:02:22 Předloha ale podle prezidenta svazu
  obchodu a cestovního ruchu Tomáše
 • 00:02:26 Prouzy pro českého
  zákazníka nic nezlepší,
 • 00:02:29 na pultech budou dále
  potraviny horší kvality,
 • 00:02:31 ale v jiných oborech.
 • 00:02:33 Nápad ministra tom ona řeší
  jednu půlku problému,
 • 00:02:36 to že budou různé
  obaly, to je dobře,
 • 00:02:41 ale chybí druhá polovina,
 • 00:02:43 aby konečně český obchod měl právo
  dovézt ty kvalitnější potraviny
 • 00:02:47 na český trh, a to bohužel
  pan ministr v tom návrhu neřeší.
 • 00:02:51 Říká v rozhovoru pro dnešní
  otázky prezident svazu obchodu
 • 00:02:53 a cestovního ruchu Tomáš Prouza.
 • 00:02:56 Upozorňuje na problémy
  českých potravin.
 • 00:02:58 Větší problém je často
  značení českých potravin,
 • 00:03:02 čeští výrobci tvrdí,
 • 00:03:04 že v tom výrobku je vepřové maso
  a přitom je tam něco úplně jiného,
 • 00:03:09 tvrdí, že tam je kvalitnější
  surovina,
 • 00:03:12 ale je tam horší surovina.
 • 00:03:14 Slova prezidenta Svazu obchodu
  a cestovního ruchu Tomáše Prouzy
 • 00:03:18 v rozhovoru pro dnešní otázky.
 • 00:03:19 Prvními hosty otázek jsou ministr
  zemědělství ČR Miroslav Toman.
 • 00:03:24 Vítejte.
 • 00:03:25 Dobrý den.
 • 00:03:26 Nedělní poledne vám přeji.
 • 00:03:27 Vítám prezidenta Agrární
  komory ČR Zdeňka Jandejska.
 • 00:03:30 Vítejte.
 • 00:03:31 Hezký den.
 • 00:03:33 Pozvání přijal předseda Asociace
  soukromého zemědělství.
 • 00:03:38 I vám hezké nedělní poledne.
 • 00:03:39 Dobré poledne.
 • 00:03:40 Začnu u vás pane ministře, proč
  řešíte pouze polovinu problému,
 • 00:03:43 řečeno slovy Tomáše Prouzy?
 • 00:03:48 Pan Prouza řekl
  pouze polovinu věcí.
 • 00:03:51 Není to pravda.
 • 00:03:52 První věc je, že řešíme
  dvojí kvalitu potravin,
 • 00:03:55 to znamená o tom mluvil pan Prouza,
  to je první polovina.
 • 00:03:58 Druhá polovina je, že obchodníci
  si nemohou něco přivézt,
 • 00:04:01 to není pravda, obchodníci
  si to mohou objednat.
 • 00:04:04 Kdyby si pan Prouza to přečetl
  celé, je tam napsáno,
 • 00:04:08 že bude novela zákona
  o významné tržní síle,
 • 00:04:10 kterou předložíme společně s panem
  ministrem průmyslu a obchodu,
 • 00:04:14 která právě odstranit to,
 • 00:04:16 že by si obchodníci nemohli
  objednávat jiné zboží od někoho
 • 00:04:19 jiného, to znamená ten zákon
  to řeší komplexně.
 • 00:04:22 Je to v usnesení vlády.
 • 00:04:25 Oba dva zákony, které
  jste v pondělí schválili,
 • 00:04:29 řeší obě strany problému?
 • 00:04:32 My jsme schválili
  zákon o potravinách,
 • 00:04:34 kde je napsáno v usnesení,
  že se zakazuje dvojí kvalita.
 • 00:04:42 Aby zákazník nebyl
  klamán, to je bod jedna.
 • 00:04:45 Potom je tam nové usnesení,
 • 00:04:46 kde se dává úkol ministrovi
  zemědělství a ministrovi průmyslu
 • 00:04:50 a obchodu, že mají připravit
  zákon o významné tržní síle,
 • 00:04:55 aby nemohlo docházet k tomuto,
  čeho se bojí pan Prouza.
 • 00:05:02 Tomáš Prouza má pravdu, vy jste
  předložili pouze jeden zákon,
 • 00:05:06 nikoliv dva zákony, takže
  řešíte půlku problému.
 • 00:05:10 Vzhledem k tomu,
 • 00:05:11 že zákon o významné tržní síle
  spadá do kompetence ministerstva
 • 00:05:15 průmyslu a obchodu, předložili
  jsme tento zákon a zároveň řešíme,
 • 00:05:19 že do měsíce předložíme
  další zákon.
 • 00:05:22 Řešíme oba dva problémy.
 • 00:05:24 Proč zákon nepočkal?
 • 00:05:25 Proč jste nedali oba dva na vládu,
  aby šly ruku v ruce?
 • 00:05:28 Primárně nám jde o ochranu
  spotřebitele.
 • 00:05:31 Navíc si myslím, že obchodníci
  mohou objednat zboží, které je.
 • 00:05:36 Ten zákon to neříká explicitně,
  že by si nemohli objednat.
 • 00:05:40 Nebo že by ten člověk nemohl
  být trestán, ten výrobce,
 • 00:05:46 je potřeba říci,
 • 00:05:47 že se to týká nadnárodních
  firem v převážné většině,
 • 00:05:50 týká se to pěti nebo
  sedmi globálních firem,
 • 00:05:53 netýká se to dodavatelů
  potravin českých jako celku.
 • 00:05:58 Máte jasnou představu jako
  ministr zemědělství ČR,
 • 00:06:01 co bude v tom druhém zákoně,
 • 00:06:05 v novele zákona o významné tržní
  síle, kterou chcete změnit?
 • 00:06:10 Ta představa je, ty konzultace
  teď probíhají,
 • 00:06:13 i s panem prezidentem svazu obchodu
  a cestovního ruchu, myslím si,
 • 00:06:16 že možná k němu doběhl jen část
  informací, mohu uklidnit,
 • 00:06:19 ten zákon bude předložen na vládě.
 • 00:06:30 Tu v něm bude?
 • 00:06:33 Co budete chtít, aby v něm bylo,
  aby to bylo vyřešeno?
 • 00:06:41 Nechci nabádat právníky,
  zjednodušeně řečeno je to o tom,
 • 00:06:44 aby obchodník, když
  si něco objedná,
 • 00:06:47 aby si to mohu objednat i v jiné
  kvalitě od jiného výrobce,
 • 00:06:51 aby mu výrobce nadnárodní
  neřekl, toto nedodáme,
 • 00:06:55 protože budeme dodávat
  pouze menší kvalitu.
 • 00:06:58 Pane prezidente Jandejsku,
 • 00:07:00 novela zákona o potravinách
  a tabákových výrobcích,
 • 00:07:04 která má řešit dvojí
  kvalitu potravin,
 • 00:07:08 je podle vás dostatečným
  krokem k tomu,
 • 00:07:11 abychom odstranili zásadní
  rozdíly v kvalitě potravin?
 • 00:07:17 Souběžně se připravuje ta druhá
  část, myslím si,
 • 00:07:21 že ten problém není.
 • 00:07:23 Vyřeší se to.
 • 00:07:24 Měli jsme tady řadu zákonů
  a koukáme na dvojí kvalitu
 • 00:07:27 čtyři roky.
 • 00:07:29 Ještě déle.
 • 00:07:30 Kdyby pouze čtyři, a nedokázali
  jsme to vyřešit,
 • 00:07:33 teď bychom to chtěli vyřešit
  jednou střelou najednou.
 • 00:07:38 Otázkou je,
 • 00:07:39 jestli dvojí kvalita potravin
  a jejich řešení není účelová,
 • 00:07:43 vždy když je před volbami,
 • 00:07:44 tak se z toho stává
  zásadní politická agenda.
 • 00:07:47 Já si myslím, že to tak není,
 • 00:07:49 ale já bych k tomu
  chtěl říct jednu věc,
 • 00:07:52 u nás jsou potraviny kvalitní
  a je potřeba k nim tak přistupovat.
 • 00:07:59 Vy jste možná jiného názoru,
  ale kontrol kolik u nás je,
 • 00:08:03 kolik institucí máme,
  tu není nikde EU.
 • 00:08:07 Máme nejvíce kontrol od začátku,
  od prvovýroby,
 • 00:08:12 od setí objeví až po výstup.
 • 00:08:18 Proč jíme tak nekvalitní potraviny?
 • 00:08:20 Můžeme se podívat na analýzu
  spotřebitelského časopisu dTest,
 • 00:08:26 od roku 2015 do roku 2017 testovali
  88 vzorků uzenin,
 • 00:08:31 z nich neprošlo testem kvality 19.
 • 00:08:35 Pouhé tři byli ze zahraničí.
 • 00:08:37 Zbytek byl domácí.
 • 00:08:38 Sami se díváme na statistiku.
 • 00:08:40 Vidíme kupříkladu testy salámů.
 • 00:08:53 Ve čtyřech salámech se našla
  drůbeží bílkovina,
 • 00:08:56 ani jeden z nich jí neuváděl
  na etiketě.
 • 00:09:01 Byla to značka Chodura, maso
  uzeniny polička a Šnajdr.
 • 00:09:04 Dva salámy vyrobené na Slovensku
  obsahovaly zakázaný separát.
 • 00:09:10 Časopis nechal v laboratoři
  zkontrolovat 20 trvanlivých
 • 00:09:14 salámů Vysočina.
 • 00:09:15 Znovu se podívejme na výsledek.
 • 00:09:18 Tři ze vzorků salámu Vysočina
  obsahovaly příliš mnoho vody,
 • 00:09:21 šlo o salámy Bivoj
  a Řezníkův talíř.
 • 00:09:26 Jeden z testovaných salámů měl méně
  masa, než uváděl obal,
 • 00:09:30 ten pocházel z Agrofertu.
 • 00:09:37 Ukazují se jiné výsledky,
  než o nichž mluvíte.
 • 00:09:45 Výsledky den laboratořemi
  jsou přesnější,
 • 00:09:48 ale hlavně vy tam říkáte
  pouze část.
 • 00:09:52 Vy jste vystřelil.
 • 00:09:54 Nevystřelil, já cituji
  analýzu dTest.
 • 00:09:58 Měl byste srovnat, kolik
  bylo výrobku rozebráno.
 • 00:10:06 Ne pouze dTest, ale ve všech
  ostatních institucích.
 • 00:10:10 Tam ukázat na to,
  kolik je ten problém.
 • 00:10:18 Testem kvality neprošlo 19 vzorků,
  pouhé tři byli ze zahraničí.
 • 00:10:24 Rozhodující je to, co dělají
  oficiální úřady.
 • 00:10:28 Muž možná oficiální úřady mohou
  být pod tlakem velkých koncernů
 • 00:10:33 typu Agrofert.
 • 00:10:35 Musím se ohradit.
 • 00:10:40 Já jsem si vytáhl zcela oficiální
  čísla, je to z potravin na pranýři.
 • 00:10:45 Pane doktore, pojďte se podívat,
  bylo odebráno nejvíce vzorků
 • 00:10:48 z ČR, 7300 vzorků, z toho
  nevyhovělo celku 11,26 potravin.
 • 00:10:58 Veškeré rozbory jsou
  na webové stránce.
 • 00:11:00 Když se podíváte,
  nejvíce, 25 % bylo
 • 00:11:02 z Polska, 19 % z Itálie,
  18 % z Německa.
 • 00:11:07 Toto jsou objektivní výsledky.
 • 00:11:09 Já nemohu připustit,
 • 00:11:10 že by kdokoliv ovlivňoval státní
  zemědělskou inspekci nebo
 • 00:11:14 státní správu.
 • 00:11:16 Jsou akreditovaní
  nezávislými organizacemi.
 • 00:11:21 Musí splňovat veškeré parametry.
 • 00:11:22 Omlouvám se, musím je bránit.
 • 00:11:24 Máme jedny z nejlepších
  dozorových orgánů v Evropě.
 • 00:11:29 Jaké máte vysvětlení,
 • 00:11:31 proč ve velkých řetězcích
  typů Makro a globus jsou
 • 00:11:36 stahovány špekáčky?
 • 00:11:45 Ukazuje se, že nejsou
  dodržovány normy.
 • 00:11:49 Hypermarkety lžou?
 • 00:11:52 Já bych řekl jednu věc,
  tu že se stahují výrobky,
 • 00:11:55 to je důkaz práce toho,
  že tu je neustále pod kontrolou.
 • 00:12:00 Státní zemědělská inspekce,
  když se podíváte na ty rozbory,
 • 00:12:03 které mají na webových stránkách,
  je to tam kompletně napsáno.
 • 00:12:06 Tuže dTest něco dělal, já jsem
  byl na Potravinářské komoře,
 • 00:12:11 my jsme každý měsíc
  kontrolovali potraviny.
 • 00:12:14 Proto jsme zavedli
  české cechovní normy.
 • 00:12:17 Já vám řeknu jedno číslo,
 • 00:12:18 když se podíváte z oficiálních
  statistik akreditovaných
 • 00:12:22 laboratoří, značky KLASA,
  Regionální potravina atd.,
 • 00:12:27 dosahují maximálně dvou
  % závadnosti nebo záchytů,
 • 00:12:33 kdežto u ostatních
  je tu 11 nebo 16 %.
 • 00:12:37 Výrobky, které jsou označeny
  touto značkou, jsou české,
 • 00:12:41 dosahují do dvou % záchytů.
 • 00:12:46 Pane ministře, tu statistiku
  jsem uvedl,
 • 00:12:48 jestli diskuzí o dvojí kvalitě
  potravin před volbami se neodvádí
 • 00:12:53 pozornost i od toho, že naši
  velcí výrobci šidí podobně.
 • 00:12:55 Absolutně ne.
 • 00:13:08 Paní Sehnalová s tím začala,
  potom pan ministr Jurečka,
 • 00:13:13 je potřeba říci, že to se netýká
  před volbami, je to problém,
 • 00:13:17 který se řeší více než šest let.
 • 00:13:20 Dvojí kvalita potravin
  od zahraničních výrobců,
 • 00:13:23 neodvádí pozornost od selhání,
 • 00:13:27 která vidíme u našich
  domácích výrobců?
 • 00:13:29 To jsou dvě věci.
 • 00:13:32 Český spotřebitel, uvedu konkrétní
  případ, si koupí lančmít,
 • 00:13:35 nebudu říkat značku,
  nechci nikoho napadat.
 • 00:13:40 Bojíte se po zkušenosti,
  kterou jste učinil?
 • 00:13:46 Já se nebojím ničeho.
 • 00:13:47 Jak jste poškodil restaurace?
 • 00:13:50 Já jsem nepoškodil někoho.
 • 00:13:51 To bylo prokázané, já neustále
  čekám na to, až mě někdo zažaluje.
 • 00:13:58 Nikoho jsem nepoškodil,
  bylo to na základě faktů.
 • 00:14:02 Já říkám pouze fakta,
  která tam jsou.
 • 00:14:04 Když se podíváte, dvojí kvalita
  potravin je něco jiného.
 • 00:14:08 Vrátím se zpátky k prokazování
  kvality masa.
 • 00:14:10 Nemůže být x %, 80 % masa vepřového
  lančmítu, ta samá značka,
 • 00:14:18 ten samý obal, je tam 50 % masa,
  a ještě drůbeží separát.
 • 00:14:24 Zdůvodňuje se to tím, že český
  zákazník má jiné chutě.
 • 00:14:32 Nevím co si o tom mám myslet,
  nebudu to komentovat.
 • 00:14:36 Jde o to, aby český zákazník
  měl možnost si vybrat.
 • 00:14:39 To by neznamenalo, že potraviny
  z 30 % masa nebudou na trhu,
 • 00:14:44 jde o to, aby tu na výrobku
  bylo napsáno,
 • 00:14:48 aby si zákazník mohl vybrat.
 • 00:14:52 To znamená aby zákazník
  nebyl klamán.
 • 00:14:54 Toto je ten princip.
 • 00:14:56 Že bych to někam odváděl,
  v žádném případě.
 • 00:14:59 Znáte mě dost dlouho na to,
  že se tím zabývám 10 let.
 • 00:15:05 Týkalo se to pizzy
  a dalších výrobků.
 • 00:15:08 Ptám se na celkové řešení,
 • 00:15:10 abychom my zákazníci
  nejedli šizené potraviny.
 • 00:15:18 Pane předsedo Asociace
  soukromého zemědělství Stehlíku,
 • 00:15:22 pomůže zákon výrazně změnit kvalitu
  potravin prodávaných na pultech?
 • 00:15:30 Oficiálně se uvádí, že podíl
  taktu falšovaných potravin,
 • 00:15:36 kdybychom to takto nazvali,
  je jedno % z nabízeného zboží,
 • 00:15:40 zhruba 100 000 produktů
  je v nabídce maloobchodní sítě,
 • 00:15:45 z toho řádově stovky mohou plnit
  ten charakter té dvojí kvality,
 • 00:15:50 myslíme si, že to jedno
  % je tak malý podíl,
 • 00:15:54 který by neměl vést k tomu,
  aby se dělal speciální nový zákon.
 • 00:16:02 Ten zákon, jak jsme ho četli,
 • 00:16:03 tak samozřejmě veškerou odpovědnost
  dává na obchodníka, bez rozdílu,
 • 00:16:07 zda je velký nebo
  malý, to nikdo neřeší.
 • 00:16:10 Pokud jsou 50 milionů.
 • 00:16:12 Dost dobře si nedovedeme
  představit,
 • 00:16:14 jak malý obchodník je schopen
  zjistit od svého dodavatele,
 • 00:16:17 jestli lančmít ten který nabízí
  jako nějaký typ lančmítu,
 • 00:16:21 někde v Düsseldorfu neprodává
  německá firma v lepší kvalitě.
 • 00:16:27 Vy byste pro zákon hlasoval?
 • 00:16:29 Pokud by se mělo hlasovat o tom,
  že někdo má být postižen za to,
 • 00:16:32 že se objevuje zboží dvojí
  kvality na českém trhu,
 • 00:16:36 měl by to být výrobce, ten ovšem
  české strany, pokud je v Německu,
 • 00:16:40 je nepostižitelný.
 • 00:16:42 Nebo ten, kdo to dováží
  a distribuuje.
 • 00:16:47 Poslední poznámka,
  když se bavíme o tom,
 • 00:16:51 zda v ČR tento problém
  máme u našich výrobců,
 • 00:16:54 já tady mám dokument,
  koluje topu internetu,
 • 00:16:57 oběhne tom pouze ze dvou zdrojů.
 • 00:17:09 Že například jedna nejmenovaná
  velká potravinářská firma
 • 00:17:13 z holdingu nabízí lovecký salám,
 • 00:17:15 který má jiné složení pro německý
  trh a jiné složení pro český trh.
 • 00:17:19 Česká firma, která dodává na trh.
 • 00:17:22 Pokud by tady měl být podnět
  pro šetření České inspekce
 • 00:17:27 potravinářské s těmi tajnými
  agenty, které zákon zavede,
 • 00:17:31 toto je jeden z prvních podnětů,
  který by mohly vyřešit.
 • 00:17:36 To není pravda.
 • 00:17:37 Já se omlouvám, je tam jasně
  napsáno, v českém zákoně je,
 • 00:17:40 že za kvalitu potravin
  je zodpovědný ten,
 • 00:17:42 kdo jí uvádí na trh.
 • 00:17:44 Na základě rizika, které
  vyhodnotí inspekce,
 • 00:17:49 může zodpovědnost převést
  na distributora nebo výrobce.
 • 00:17:54 Já bych chtěl, abychom
  to říkali celé.
 • 00:17:56 Není to o tom, že malý obchod
  na vesnici dostane 50 milionů.
 • 00:18:01 Nestavte to do této role.
 • 00:18:03 To nebezpečí hrozí.
 • 00:18:07 Také že do tebe praští
  blesk, je to stejné.
 • 00:18:13 Může to být likvidační.
 • 00:18:15 Je to schváleno několik
  let, nic se nemění.
 • 00:18:18 Bude se to využívat v rámci
  správního řízení,
 • 00:18:21 Státní zemědělská a potravinářská
  inspekce na základě analýzy rizik
 • 00:18:26 může říci, že distributor,
  velkoobchod nebo ten,
 • 00:18:30 kdo klame v reklamě v televizi,
  to může přinést.
 • 00:18:34 Není tam vůbec ten problém.
 • 00:18:35 Ve správním řízení to může
  být až 50 milionů korun.
 • 00:18:46 Pane ministře, podobně jako
  pan předseda Stehlík argumentuje,
 • 00:18:50 stejně tak Pavel Březina říká,
 • 00:18:51 že nová legislativa
  nepřinese represe výrobcům,
 • 00:18:55 ale pouze obchodníkům,
 • 00:18:57 kteří budou muset porovnávat
  tuzemské a zahraniční zboží.
 • 00:19:01 Z pohledu venkovského obchodu
  považuji za nesmyslné,
 • 00:19:04 aby odpovědnost za kvalitu
  nesl výhradně obchodník.
 • 00:19:11 Inspekce to vyhodnotí na základě
  analýzy rizik.
 • 00:19:14 Je logické, že malá prodejna
  se nebude hojit na tom Düsseldorfu.
 • 00:19:25 Já upozorňuji na to,
  že to tak není.
 • 00:19:28 Je potřeba říci,
 • 00:19:29 že podle zákona potravinového
  zodpovědnost za kvalitu potravin
 • 00:19:34 zodpovídá ten, kdo jí uvádí na trh.
 • 00:19:37 I tak tu dnes je,
  sankce je také možná.
 • 00:19:39 Já jsem se nepotkal s tím,
 • 00:19:41 že by malý obchod na vesnici
  dostal 50 milionů korun,
 • 00:19:44 na tom se nic nemění.
 • 00:19:46 Když Pavel Březina říká jako
  předseda svazu českých a moravských
 • 00:19:51 spotřebních družstev,
 • 00:19:53 představme si malou vesnickou
  prodejnu paní Horáčkové,
 • 00:19:56 která by měla nést
  odpovědnost za to,
 • 00:19:58 že Coca-Cola dodala do koloniálu
  nápoj s umělým sladidlem
 • 00:20:02 na místo cukru.
 • 00:20:03 Jak problém paní
  Horáčkové budete řešit?
 • 00:20:06 Vyhodnotí se to na základě
  analýzy rizik,
 • 00:20:08 přenese se to na distributora,
  aby nebyl klamán.
 • 00:20:13 Přenese se tu na Coca-Cola?
 • 00:20:18 Bude to tak.
 • 00:20:24 Před dvěma měsíci probíhala
  velká aféra kolem masa z Polska,
 • 00:20:28 kde byly poraženy krávy, které byly
  téměř za zenitem svého života.
 • 00:20:32 Na to jsem narážel.
 • 00:20:34 Následně z salmonela.
 • 00:20:44 Vždy byla uváděna jatka,
  tam kde došlo k té špatné události,
 • 00:20:47 ale protože byla Polsku,
  byla mimo naše území.
 • 00:20:51 Byli uváděni chudáci na konci,
  školní jídelna, obchodník apod.,
 • 00:20:55 nikdy se zásadním způsobem
  nezmiňovalo kdo toto zboží nakoupil
 • 00:21:00 polských jatkách a dovezl
  ho na český trh a tady
 • 00:21:03 ho distribuoval dále
  do obchodní sítě.
 • 00:21:06 Myslíme si, chápeme, že zákon
  je tak nastavený,
 • 00:21:10 obchodník zodpovídá za zboží,
  které prodává,
 • 00:21:13 ale právě proto si myslíme,
  že tu je slabé místo všech zákonů,
 • 00:21:17 proto vznikají tyto kauzy,
  nedůsledně sejde po tom,
 • 00:21:23 kdo ten dovoz jako takový dělá
  a distribuuje na český trh.
 • 00:21:27 Takže znovu,
 • 00:21:28 u toho masa vždy dostává
  sankci první příjemce
 • 00:21:33 a ten kdo byl příjemcem z Polska.
 • 00:21:35 Většina lidí o kterých jsi mluvil,
  dostali sankci z Polska.
 • 00:21:44 Je potřeba také říci, že se to musí
  hlásit 24 hodin dopředu,
 • 00:21:48 na základě toho fungují
  mimořádná veterinární opatření,
 • 00:21:51 je postižen první příjemcem,
  ten kdo distribuuje.
 • 00:21:55 Státní veterinární správa pouze
  zveřejňuje kde to maso našla.
 • 00:22:03 Primárně je vyšetřovaný
  první příjemce.
 • 00:22:07 Dobře, v pořádku.
 • 00:22:09 Já bych chtěl říci, že tady
  něco řekneme a není to pravda.
 • 00:22:16 U potravin je tu ten,
  kdo uvádí zboží na trh,
 • 00:22:19 v tomto případě při dovozu,
 • 00:22:20 první příjemce musí hlásit 24 hodin
  dopředu, že přijímá zásilku,
 • 00:22:25 to se netýká pouze Polska,
  ale týká se to obecně.
 • 00:22:28 Na základě toho, když
  se najde salmonela,
 • 00:22:30 při dalším dovozu může uvolnit
  do distribuce teprve po vyšetření.
 • 00:22:36 Takto to je.
 • 00:22:37 Myslíte si po všech skandálech,
 • 00:22:39 že je tady dostatečný
  tlak na dovozce,
 • 00:22:42 aby nedělali ty věci o kterých
  mluví pan Stehlík?
 • 00:22:50 Dovoz poklesl o 40 % drůbežího
  masa z Polska.
 • 00:22:55 Ten dovoz poklesl.
 • 00:22:57 Od kdy?
 • 00:23:01 Za letošní rok, nemám
  statistiku přímo u sebe,
 • 00:23:05 v letošním roce
  poklesl o 40 až 50 %,
 • 00:23:08 to číslo přesně neřeknu,
  ale poklesl o to.
 • 00:23:10 Všichni jsou velmi opatrní co vozí
  z Polska nebo nevozí,
 • 00:23:14 protože jsme zavedli mimořádná
  veterinární opatření individuální,
 • 00:23:18 nikoliv plošná, u koho najdeme,
  že přivezl maso se salmonelou,
 • 00:23:23 další vyšetření musí udělat
  na vlastní náklady a může
 • 00:23:27 ho uvolnit do distribuce až potom,
  co je vyšetřeno, že je negativní.
 • 00:23:34 Je to pouze tlak na pořádek,
  nic více.
 • 00:23:36 Když se vrátím pane prezidente
  Jandejsku k tomu zákonu,
 • 00:23:40 vy nemáte obavy o kterých mluví
  soukromí zemědělci, popřípadě svaz?
 • 00:23:47 Já nemám tyto obavy, ale jsem
  rád, že se tu řeší.
 • 00:23:50 Důvod je nejpodstatnější, aby lidé,
  když si něco koupí,
 • 00:23:55 aby nekupovali jinou
  kvalitu než předpokládají.
 • 00:23:59 To je jediná věc, kterou
  by to mělo vyřešit.
 • 00:24:02 Toto všechno se zákonem
  dá postihnout, dá se to doplnit,
 • 00:24:06 pokud je něco potřeba.
 • 00:24:08 Problém je ten, abyste si nekoupil
  Nutellu a ona měla jiné vlastnosti,
 • 00:24:14 než je ta Nuttela, kterou
  si koupíte v Německu.
 • 00:24:21 Tento zákon není to nejhlavnější,
  co potřebuje naše zemědělství.
 • 00:24:30 Teď mluvím za spotřebitele,
  to jsou věci,
 • 00:24:33 které zajímají nás spotřebitele.
 • 00:24:35 Jak řešíte příběh, o kterém
  mluvil Josef Stehlík,
 • 00:24:38 to znamená naši výrobci prodávají
  kupříkladu Kostelecké uzeniny,
 • 00:24:44 lovecký salám v jiném
  složení než ČR?
 • 00:24:49 Já to slyším od kolegy poprvé.
 • 00:24:52 Já se na to podívám,
  nicméně naším úkolem je,
 • 00:24:56 aby se v ČR prodávalo
  stejně kvalitní zboží,
 • 00:24:59 já jsem neviděl
  výrobek ani rozbory.
 • 00:25:06 Omlouvám se, podíváme
  se na to, ale nevím.
 • 00:25:11 Je to tři dny stará zpráva.
 • 00:25:15 Není možné,
 • 00:25:16 že by měli velké koncerny
  potravinářské a zemědělské
 • 00:25:20 v ČR tu komparativní výhodu,
  že se po nich nejde?
 • 00:25:27 Naopak, já jsem
  zmiňoval analýzu rizik.
 • 00:25:30 Čím větší podnik, tím více
  je tam kontrolu.
 • 00:25:34 Myslím si, že kolega mi potvrdí,
 • 00:25:35 že někteří malí výrobci
  jsou pouze evidováni,
 • 00:25:39 protože je nechceme úplně
  trápit tou byrokracií.
 • 00:25:43 Pan kolega Stehlík
  může potvrdit to,
 • 00:25:46 že jsem ho požádal a bavíme
  se o tom, jak snížit byrokracii,
 • 00:25:49 že jsem řekl, přijďte jako
  předseda komise na ministerstvu,
 • 00:25:54 může přijít kdykoliv a říci mi,
  že tento zákon je potřeba zlepšit.
 • 00:25:59 My se tu snažíme zjednodušovat.
 • 00:26:00 Já jsem tam 11 měsíců,
  nikdo mi nemůže říci,
 • 00:26:02 že bychom přidávali byrokracii.
 • 00:26:05 Naopak tlačíme na to,
  aby se ty věci zrušili,
 • 00:26:08 to všechno byla iniciativa
  antibyrokratické komise.
 • 00:26:15 Každé tři měsíce musí každý
  náměstek předkládat to,
 • 00:26:18 co si myslí, že by se mělo změnit.
 • 00:26:20 Změnili jsme klientský
  přístup, změníme fondy,
 • 00:26:26 to jsou všechno věci, já odmítám,
  že by velcí byli
 • 00:26:29 preferováni, naopak.
 • 00:26:32 Toto je e-mail,
 • 00:26:34 který jsme si vyžádali jako redakce
  otázek od Státní zemědělské
 • 00:26:37 a potravinářské inspekce,
 • 00:26:41 jde o záznamy uložené
  na web potraviny na pranýři,
 • 00:26:45 tři země s největším počtem
  záznamů, Polsko 16 záznamů,
 • 00:26:49 ČR 11 záznamů,
  Slovensko sedm záznamů.
 • 00:26:59 Měří se všem stejně?
 • 00:27:01 Nám jako zákazníkům je jedno
  odkud je výrobek,
 • 00:27:05 nám jde o největší kvalitu
  za cenu, kterou kupujeme.
 • 00:27:10 Přesně tato tabulka odpovídá
  tomu, že všem je měřeno stejně.
 • 00:27:16 Jsme na druhém místě.
 • 00:27:19 Já vám ukážu tabulku.
 • 00:27:22 Já vám ji tady nechám.
 • 00:27:23 7342 vzorků.
 • 00:27:25 Vy to máte za rok 2018,
  já to mám za rok 2019.
 • 00:27:32 Máme to podchyceno statisticky.
 • 00:27:35 To co říkáte je důkaz toho,
 • 00:27:37 že státní zemědělská
  a potravinářská inspekce postupuje
 • 00:27:39 tak padni komu padni.
 • 00:27:42 Nevynechává žádný velký podnik.
 • 00:27:44 Vy jste také v loňském
  roce mluvil o tom,
 • 00:27:48 že ČR by se dříve či později
  mohla inspirovat Francií,
 • 00:27:53 protože Francie od letošního
  prvního února zavedla zákon,
 • 00:27:58 který když to řeknu zjednodušeně,
 • 00:28:00 obchodníkům zajišťuje
  povinnou marži, 10 %,
 • 00:28:04 tím obchodníci by měli
  mít eliminováno riziko,
 • 00:28:08 aby tlačili na zemědělce,
  potravináře,
 • 00:28:11 aby prodávali pod cenou, protože
  chtějí mít potraviny v akci.
 • 00:28:16 Uvažuje ČR, vy jako
  ministr zemědělství,
 • 00:28:18 že bychom se francouzským zákonem,
  který je kritizován za to,
 • 00:28:22 že by mohl zdražit
  některé potraviny,
 • 00:28:24 že bychom se inspirovali?
 • 00:28:26 Momentálně probíhá debata mezi
  komorami a nevládními organizacemi,
 • 00:28:33 za účasti příslušných pracovníků
  ministerstva zemědělství.
 • 00:28:36 Připravují podklad jakým způsobem
  co můžeme uplatnit u nás.
 • 00:28:43 Zákaz prodeje se ztrátou, až 10 %.
 • 00:28:47 Škála je hrozně široká.
 • 00:28:49 Teď se o tom bavíme.
 • 00:28:50 Uvažujete o tom pane prezidente,
 • 00:28:52 inspirovat se po zkušenosti
  s tím francouzským zákonem?
 • 00:28:58 Je to velmi dobré vodítko, měli
  bychom na tom intenzivně pracovat.
 • 00:29:04 Všechno je pravda, ale já musím
  říci zásadní,
 • 00:29:08 tam nešlo o žádných
  10 % obchodníkům.
 • 00:29:12 Vy to interpretujete nedobře,
  šlo o to, že ten kdo vyrábí,
 • 00:29:18 tak si udělá cenu nákladů,
  tu někdo zhodnotí a řekne,
 • 00:29:22 za tu cenu to půjde obchodníkům.
 • 00:29:25 I Francouzi řekli, ten kdo vyrábí,
  prvovýrobce nebo zpracovatel,
 • 00:29:31 si může dát 10 %.
 • 00:29:35 To je ve Francii.
 • 00:29:36 Nový zákon nařizuje, aby si k cenám
  dali desetiprocentní marži.
 • 00:29:41 Ne obchodníci, ale prvovýrobci.
 • 00:29:44 Vy jste řekl obchodníci.
 • 00:29:49 Je to o tom, že ten kdo vyrábí
  si řekne jakou by měl dostat cenu,
 • 00:29:53 ten obchodník
  by jí měl reflektovat,
 • 00:29:56 protože se chceme dostat k tomu,
 • 00:29:59 aby výrobce nedostal nižší
  cenu než jsou výrobní náklady.
 • 00:30:04 To je základ toho zákona.
 • 00:30:08 Já jsem Duchoň do Francie
  dojel, přivezl jsem si zákon,
 • 00:30:12 nechal jsem ho detailně
  přiložit, máme k dispozici,
 • 00:30:15 to samé udělalo ministerstvo,
  abychom se neovlivňovali.
 • 00:30:21 Kdy bude jasno, jestli se pokusit
  se inspirovat?
 • 00:30:26 Udělám všechno proto,
  abychom do roka tu dali,
 • 00:30:30 aby běželo projednávání.
 • 00:30:33 Jde o to, aby se to pořádně
  vyhodnotilo, pořádně prošlo.
 • 00:30:37 Ale určitě bychom rádi,
  kdyby se to povedlo.
 • 00:30:41 Vyřešili bychom řadu
  problémů, které jsou,
 • 00:30:44 že řetězce chtějí nižší cenu
  než jsou výrobní náklady.
 • 00:30:48 Proto jsou ty obrovské problémy.
 • 00:30:49 Vysvětlete mi podstatu
  zákona, cituji z MF DNES,
 • 00:30:53 zákon to nařizuje obchodům,
  aby si dali desetiprocentní marži.
 • 00:31:06 Omlouvám se, neumím francouzsky.
 • 00:31:12 Jde o to, když se dělají smlouvy
  mezi dodavatelem a řetězcem,
 • 00:31:17 aby první kdo navrhne
  cenu byl ten, kdo dodává.
 • 00:31:22 Jestli u nás bude pět % nebo
  sedm % nebo čtyři %,
 • 00:31:25 to je otázka diskuze.
 • 00:31:30 V podstatě by to pomohlo tomu,
 • 00:31:33 že by se neprodávalo pod ceny
  a nedávalo se 300 % marže.
 • 00:31:41 Ustálilo by se tu, není problém
  co říci kolega, že poroste cena.
 • 00:31:47 To jsem nechtěl říci.
 • 00:31:51 Vám se francouzská inspirace líbí?
 • 00:31:54 Samozřejmě není potřeba každý
  socialistický francouzský
 • 00:31:57 experiment přebírat do vlastní
  legislativy.
 • 00:32:03 Za druhé, samozřejmě
  určitou logiku by mělo,
 • 00:32:08 pokud já jako výrobce řeknu,
 • 00:32:09 toto je moje cena a obchodník podle
  zákona, který cituje MF DNES,
 • 00:32:14 si k tomu musí připravit minimálně
  10 %, to by mělo určitou logiku.
 • 00:32:20 Ale v momentě, kdy jdeme
  na podstatu věci,
 • 00:32:23 já si to nedovedu představit,
 • 00:32:25 jako výrobce si spočtu nákladovou
  cenu svého výrobku a potom
 • 00:32:29 při počtu 10 %, kdo to bude
  hodnotit?
 • 00:32:33 Zda jsem si do výdajů nespočetlo
  něco úplně, co tam nemělo být?
 • 00:32:36 Nějaký cenový úřad?
 • 00:32:37 Já netuším.
 • 00:32:39 Neznám podstatu
  francouzského zákona.
 • 00:32:45 Pokud by mělo jít do podstaty věci,
 • 00:32:47 že by výrobce si stanovoval
  výrobní náklady a + 10 % marže,
 • 00:32:56 to si nedovedu představit,
 • 00:32:57 jak by to v praxi fungovalo
  a kdo by to kontroloval.
 • 00:33:00 Také chcete mít do roka jasno?
 • 00:33:07 Já jsem řekl,
  aby se to projednávalo do roka.
 • 00:33:15 Teď se bavíme o zákoně.
 • 00:33:16 Jak se dohodne PS, to já neurčuji.
 • 00:33:22 Je to dobrá inspirace,
  zákaz prodeje se ztrátou,
 • 00:33:24 říkejme tomu jakkoliv, ale nějaká
  % musí výrobce mít.
 • 00:33:32 Bavíme se o tom, jak říká
  pan Jandejsek,
 • 00:33:35 do roka bychom chtěli
  přijít s nějakým návrhem.
 • 00:33:39 Ta debata bude velmi složitá,
 • 00:33:41 nebude jednoduchá jak v rámci
  nevládních organizací,
 • 00:33:45 z hlediska legislativy atd.,
 • 00:33:47 ale ten termín do roka bychom
  něco předložili, to je reálné.
 • 00:33:53 Když Tomáš Prouza úvodu citovaný
  v rozhovoru pro dnešní otázky,
 • 00:33:58 prezident Svazu obchodu
  a cestovního ruchu, říká,
 • 00:34:01 že roste počet lidí, kteří jsou
  ochotni si připlatit za kvalitu,
 • 00:34:04 ale stále platí,
 • 00:34:06 že cena je při nákupu potravin
  na prvním místě, chápu správně,
 • 00:34:10 že by francouzská zkušenost
  mohla odstranit to,
 • 00:34:14 že by šlo o co nejnižší
  cenu na úkor kvality,
 • 00:34:18 i na úkor prvovýroby?
 • 00:34:20 V žádném případě.
 • 00:34:22 Jde o to, že zemědělci
  neprodávají potraviny,
 • 00:34:26 zemědělci prodávají suroviny
  pro zpracovatele, pro mlékárny,
 • 00:34:30 maso do masokombinátu atd.
 • 00:34:34 Aby ani zemědělec nebyl tlačen
  i s prodejem mléka a masa
 • 00:34:37 atd. pod výrobní náklady.
 • 00:34:39 To samé by se mohlo
  týkat zpracovatelů.
 • 00:34:42 Je to celý řetězec.
 • 00:34:43 Rozhodně, proto to nechci
  komentovat, protože nechci,
 • 00:34:46 aby došlo ke zdražení potravin,
  nemůžeme tyto věci připustit,
 • 00:34:50 musíme se o tom bavit s obchodníky.
 • 00:34:52 Oni jsou součástí pracovní skupiny,
  takže ty věci budeme probírat.
 • 00:34:57 Nechci mluvit o nějakém
  zdražení potravin.
 • 00:34:59 Naším cílem to není.
 • 00:35:01 Já souhlasím s panem prezidentem,
  že minimálně 50 % lidí,
 • 00:35:05 kteří jsou na jedné straně
  připravení si připlatit za kvalitu,
 • 00:35:09 na druhé straně je skupina lidí
  pro které je cena rozhodující
 • 00:35:14 a my je nemůžeme dostat do situace,
  že bychom jim zdražily potraviny.
 • 00:35:18 Rozhodně nemůže to mít vliv
  ta cena,
 • 00:35:21 abychom zdražovaly a snižovali
  kvalitu.
 • 00:35:24 Ještě k těm cenám.
 • 00:35:29 Od roku 90 jako zemědělci
  jsme zvýšili ceny o 60 %,
 • 00:35:34 v průměru za celou dobu.
 • 00:35:39 Vstupy se kterými pracujeme, nafta,
  stroje atd., se zvýšily o 650 %.
 • 00:35:46 Musí se v tom udělat nějaký rozumný
  řád, aby nedocházelo k tomu,
 • 00:35:52 že jsou obrovské výkyvy,
 • 00:35:54 na některé výrobky jsou dávány
  záporné marže a na některé jsou
 • 00:36:00 marže 300 nebo 400 %.
 • 00:36:02 Nechceme nic jiného
  než v tom udělat porážek
 • 00:36:04 pro spotřebitele, jsem také
  spotřebitel, mám rodinu,
 • 00:36:09 mám zájem o to, aby to fungovalo
  a nikoliv o to,
 • 00:36:13 že chceme něco manipulovat.
 • 00:36:23 Mám poslední reakci,
  zákon neznám do detailu,
 • 00:36:26 ale nevím jak to bude fungovat
  v rámci českého trhu.
 • 00:36:29 Minimálně polovinu zboží dodávají
  firmy, které vyrábějí v zahraničí.
 • 00:36:35 Pro ty ten zákon do budoucna
  platit nebude,
 • 00:36:37 protože my nemáme
  naštěstí jurisdikci,
 • 00:36:39 kde bychom ovlivnili
  německé výrobce,
 • 00:36:41 bude to platit pro české výrobce,
 • 00:36:43 ti budou pod kuratelou
  nového zákona,
 • 00:36:45 budou počítat náklady a přidávat
  desetiprocentní marži.
 • 00:36:50 Na druhé straně budou dodavatelé.
 • 00:36:59 Ty povinnost nikdy mít nebudou,
  pokud jí nezavedou.
 • 00:37:04 Je to naprosto zbytečné,
  je to slepá ulička.
 • 00:37:09 Ministerstvo by se tím zásadně
  zabývat nemělo.
 • 00:37:12 Ministr říkal, že se tím zabývá.
 • 00:37:15 Bude nějaká pracovní skupina.
 • 00:37:18 Vy jste pane ministře před
  rokem v rozhovoru pro ČTK řekl,
 • 00:37:22 že uvažujete o vytvoření
  nového úřadu pro potraviny,
 • 00:37:25 kam by se přesunula část pravomocí
  Státní veterinární správy a Státní
 • 00:37:29 zemědělské a potravinářské
  inspekce.
 • 00:37:31 Po roce, jak daleko
  jste s tímto nápadem?
 • 00:37:35 Zůstalo to zatím u toho nápadu,
 • 00:37:37 protože my jsme si upřesnili
  kompetence v rámci Státní
 • 00:37:40 veterinární správy a hygieny
  a inspekce.
 • 00:37:45 Takže my jsme se věnovali hlavně
  ochraně českého trhu a spotřebitelů
 • 00:37:49 před těmi dovozy, zatím
  jsme nový úřad nevytvářeli.
 • 00:37:52 Jsou to technikálie.
 • 00:37:56 Zatím nejsme tak daleko.
 • 00:37:58 Kdy budeme tak daleko?
 • 00:38:01 Máme spoustu důležitějších věcí,
 • 00:38:03 abychom dodržovali kontrolu
  potravin a zajistili kvalitní
 • 00:38:07 potraviny, než abychom se zamýšleli
  nad novým úřadem.
 • 00:38:10 Samozřejmě máme to nějakým
  způsobem přichystanou,
 • 00:38:13 bylo by to zjednodušení, ale není
  to pro nás priorita.
 • 00:38:16 Vy jste o tom mluvil,
  proto se ptám.
 • 00:38:19 Byla to moje politická nezkušenost.
 • 00:38:22 Potraviny dovážíme namísto
  toho, abychom je vyráběli.
 • 00:38:28 Babiš tvrdí, že politici
  rozhodli, že všechno dovezeme.
 • 00:38:35 Udělali jsme zásadní chybu, že jsme
  umožnili cizincům kupovat půdu,
 • 00:38:40 Maďarsku a Polsku neexistuje.
 • 00:38:45 Naše čísla o soběstačnosti
  jsou katastrofální.
 • 00:38:50 Každý stát má dlouhodobě se zasadit
  o to, aby uživil své obyvatelstvo.
 • 00:38:57 Pane prezidentu Jandejsku,
 • 00:38:58 do jaké míry české
  zemědělství ovlivňuje fakt,
 • 00:39:01 že českou půdu mohou vlastnit
  cizinci, jak o tom mluvil premiér?
 • 00:39:06 Já si myslím, že nejde
  zatím o půdu.
 • 00:39:09 Cizinci jí tolik nevlastní.
 • 00:39:11 Samozřejmě je tu jiná otázka,
  můžeme se k ní dostat,
 • 00:39:14 já bych se rád k ní dostal.
 • 00:39:17 Tak se k ní dostaňte.
 • 00:39:20 Vy jste mluvil o soběstačnosti,
  toto nemá takovou souvislost,
 • 00:39:24 jestli si někdo koupil
  pár ha nebo nekoupil.
 • 00:39:28 My chceme zákon o půdě řešit velice
  intenzivně, je to jeden z bodů,
 • 00:39:32 který bych rád poprosil pana
  ministra, aby se tím zabýval,
 • 00:39:37 protože my jsme zákon o půdě
  udělali v roce 92,
 • 00:39:41 ten je katastrofální.
 • 00:39:43 Žádná zem si nedovolí to,
  co jsme si dovolili mi.
 • 00:39:46 U nás půdu skoupilo
  40 % spekulantů,
 • 00:39:50 kteří s ní dnes fungují
  a tlačí na cenu,
 • 00:39:55 koupili jí za pár halířů a dnes
  nám ji nabízí jako zemědělcům
 • 00:39:59 za pětinásobek ceny.
 • 00:40:03 To je problém.
 • 00:40:05 Chcete změnit zákon o půdě?
 • 00:40:07 Samozřejmě.
 • 00:40:10 Jak?
 • 00:40:12 Chcete půdu vyvlastnit?
 • 00:40:15 Co bych komu vyvlastňoval?
 • 00:40:18 Já mluvím o spekulantech,
  aby se neděly věci,
 • 00:40:21 které se děly doteď.
 • 00:40:23 Má se udělat zákon,
  jako je to v Německu.
 • 00:40:27 Abychom zase nemluvili o Francii,
  aby mě pan kolega nenapadlo,
 • 00:40:31 že jsou to socialisté.
 • 00:40:36 Němci mají takový zákon, že půdu
  může koupit ten, kdo na ní pracuje.
 • 00:40:42 Pokud na ní nepracuje,
 • 00:40:44 tak si jí koupit na spekulaci
  nemůže,
 • 00:40:46 protože půda není
  to co je nemovitost.
 • 00:40:52 Půda je něco zvláštního,
  je to národní bohatství,
 • 00:40:55 tím by se mělo zacházet jinak.
 • 00:40:56 Mělo by to zůstat
  pro další generace.
 • 00:41:03 Potom jsou tam další věci,
  které s tím souvisí.
 • 00:41:06 Když se obracíte na ministra
  zemědělství,
 • 00:41:08 ministerstvo je zatím liknavé?
 • 00:41:11 Vůbec není.
 • 00:41:12 Proč prosíte pana ministra?
 • 00:41:15 Těch věcí je tolik, které
  potřebují vyřešit, proto ho žádám,
 • 00:41:19 aby tuto věc posunul dopředu.
 • 00:41:24 To je všechno.
 • 00:41:26 K té půdě, já si myslím,
  že pan ministr čeká na to,
 • 00:41:29 jak dopadne finále odvolání
  k Ústavnímu soudu na Slovensku,
 • 00:41:32 protože Slovensku se o to pokusilo
  před třemi lety a dopadlo to tak,
 • 00:41:35 že to Ústavní soud obrátil,
 • 00:41:37 protože to byl neústavní krok
  vůči malým vlastníkům půdy.
 • 00:41:41 Ale to nebylo tématem, mohli bychom
  se o tom bavit další půlhodinu,
 • 00:41:45 pokud se jedná o zákon o půdě,
  máme jako asociace představu,
 • 00:41:49 že k největšímu poškození půdy
  dochází špatným užíváním.
 • 00:41:57 Nejmenší vlastník
  by měl mít kdykoliv v průběhu nájmů
 • 00:42:03 moc vypovědět nájem,
 • 00:42:04 pokud dochází prokazatelně
  ke snižování ceny půdy, třeba.
 • 00:42:09 Jsou věci, které se do zákona
  o půdě mohu dát, ale obávám se,
 • 00:42:13 že v současné době po těch
  zkušenostech ze Slovenska rozumný
 • 00:42:16 politik počkám.
 • 00:42:18 Uskutečňuje na to ten čas není,
  my jako asociace říkáme,
 • 00:42:22 že se proti jakýmkoliv
  administrativním překážkám
 • 00:42:25 ve volném prodeji půdy budeme
  účelně a tvrdě bránit.
 • 00:42:29 Pane ministře, uvažujete
  o změně zákona o půdě,
 • 00:42:33 jak tady naznačuje pan prezident
  Jandejsek?
 • 00:42:37 Že by půdu měli kupovat a vlastnit
  ti, kteří na ní hospodaří?
 • 00:42:45 Já začnu z jiného soudku,
 • 00:42:46 půda je základní výrobní
  prostředek pro každého zemědělce,
 • 00:42:49 který je opravdu zemědělec.
 • 00:42:52 Bod dva, bude si zaslouží zvláštní
  ochranu, tady souhlasím s kolegou,
 • 00:42:57 to znamená, že by se mělo
  posuzovat jak se bude využívá.
 • 00:43:01 To je druhá věc.
 • 00:43:02 Třetí věc, co řekl pan prezident,
 • 00:43:04 rozhodně by měli mít zemědělci
  možnost si tu půdu koupit před
 • 00:43:10 spekulanty, rozhodně ano.
 • 00:43:12 No toto probíhá teď opět
  debata, máme na to právníky,
 • 00:43:16 bavíme se o tom, předpokládám,
 • 00:43:19 že tato věc se bude diskutovat
  nejpozději do roka.
 • 00:43:25 Předpokládám, že to bude
  co nejdříve, záleží na právnících,
 • 00:43:29 protože jak řekl Stehlík správně,
  je to u Ústavního soudu,
 • 00:43:33 je to slovenský Ústavní soud,
  je tam jinak posunutá ústava,
 • 00:43:38 některé věci, nechám zpracovat
  analýzu od právníků.
 • 00:43:42 Spolupracujeme na tom s kolegy,
  až bude návrh,
 • 00:43:44 dáme to prodiskutovat.
 • 00:43:58 Bude tu zásadní
  novela zákona o půdě?
 • 00:44:00 Ano.
 • 00:44:01 Je možné, abyste do konce
  roku stihl to,
 • 00:44:03 že novela by byla připravena
  alespoň paragrafovaném znění?
 • 00:44:10 A byl vyřešen ten možný
  sporu o vlastnictví půdy,
 • 00:44:16 ten ústavní spor,
  který je na Slovensku?
 • 00:44:20 Na Slovensku k nějakému rozhodnutí
  došlo, ale nejsem právník.
 • 00:44:26 Nicméně já mohu říci,
  že se chystáme, ta debata probíhá,
 • 00:44:30 než by začala.
 • 00:44:32 Bavíme se o těch parametrech,
  co se tam dá a nedá,
 • 00:44:35 já děkuji kolegovi, že řekl
  péči o půdu, myslím si,
 • 00:44:38 že to je velmi podnětné.
 • 00:44:40 My přijdeme s návrhem.
 • 00:44:43 Já bych navázal, já bych to velice
  podpořil to co říká kolega Stehlík.
 • 00:44:48 Ale já bych to promítl do dotací.
 • 00:44:52 Jsou tady rozbory půdy, které
  jsou udělané v roce 90, 92,
 • 00:44:57 jsou udělané na všechny půdy.
 • 00:45:03 Vyhodnoťme a dáme to do počítače
  a vybereme u každého parcelu,
 • 00:45:11 těch se udělají rozbory
  a porovná se to.
 • 00:45:13 Ten kdo bude mít výsledek horší,
  tak bude krácen i na podporách,
 • 00:45:18 ten kdo hospodaří dobře,
  tam to bude naopak.
 • 00:45:25 Je řada malých, kteří hospodaří
  velmi dobře a je řada velký,
 • 00:45:28 kteří hospodaří velmi špatně.
 • 00:45:31 Jak to můžete vědět, když
  jste to nedal do počítače?
 • 00:45:40 Já mám velice dobrý přehled o tom,
  jak hospodaří řada těch,
 • 00:45:43 které tady hodnotíte.
 • 00:45:45 Já jedu na místo a vyhodnotím
  jak to je.
 • 00:45:48 Uvidíme kdo dotace bude
  brát a kdo nebude.
 • 00:45:52 Zda je budou brát
  velcí nebo ti malí.
 • 00:45:55 Budou je brát ti, kteří
  mají živočišnou výrobu,
 • 00:45:59 kteří se starají o půdu
  jak se starat mají.
 • 00:46:03 Ti kteří se o půdu nestarají,
  tak budou mít velké problémy.
 • 00:46:06 Já pana ministra vyzývám,
  ještě jsme o tom nemluvili,
 • 00:46:10 ale to není můj nápad,
  to je na nápad jeho úředníku.
 • 00:46:22 Pan Jandejsek nestanovuje podmínky
  čerpání dotací, ani pan ministr,
 • 00:46:25 jeho návrhy jsou určitě podnětné,
  ale já bych se držel trochu zpátky.
 • 00:46:30 Je tam velice důležitý
  jeden moment,
 • 00:46:33 už dnes současný občanský zákoník,
 • 00:46:35 jak to bylo právní normou
  za první republiky,
 • 00:46:40 pracuje s předkupním právem.
 • 00:46:43 Samozřejmě to předkupní právo
  si ten nájemce svým způsobem
 • 00:46:47 od vlastníka nějakým
  způsobem musí zasloužit,
 • 00:46:50 má dlouholetou zkušenost,
  ten vlastník s tím nájemcem,
 • 00:46:52 že vždy platil včas.
 • 00:46:55 Většinou nedělá problém,
  aby zároveň řešil předkupní právo,
 • 00:46:59 které je v nájemní
  smlouvě zpoplatněné.
 • 00:47:06 Co se týká toho problému
  té informace o tom,
 • 00:47:09 zda budou nebo nebudou prodávány
  pozemky, hrozí jedno nebezpečí.
 • 00:47:14 Že ten moment, pokud
  takový zákon začne platit,
 • 00:47:16 tak nájemníci vypoví
  smlouvy, navíc bez závazku,
 • 00:47:22 že uživatel musí dostat
  informaci od vlastníka,
 • 00:47:26 že půda bude prodávána.
 • 00:47:32 My budeme ve větší
  právní nejistotě,
 • 00:47:34 protože nebudeme mít pachtovní
  smlouvy.
 • 00:47:39 Jedna věc je majetková část,
  to je možnost nákupu pachtovného.
 • 00:47:47 Je velmi důležitá péče o půdu,
  aby se na ní správný hospodařilo,
 • 00:47:51 to jsou dvě kategorie.
 • 00:47:55 Půdní fond musíme chránit.
 • 00:47:58 Věc byznysu, já se omlouvám,
  je jedna část problému.
 • 00:48:01 Druhá část problému je péče o půdu,
 • 00:48:04 nejde oprava mě jde primárně o péči
  o půdu a abychom narovnali vztahy,
 • 00:48:11 aby zemědělci měli možnost.
 • 00:48:16 Než se dostaneme k té vaší
  první rovině,
 • 00:48:20 zůstanu velmi stručně u roviny
  druhé, tu jste nazval jako byznys.
 • 00:48:26 ČR má největší farmy v Evropě,
  tu je ten spor.
 • 00:48:32 Za chvíli dostanete slovo, podíváme
  se nejdříve na statistiku.
 • 00:48:36 Tady je.
 • 00:48:39 V roce 2016 připadalo na jedno
  tuzemské hospodářství 130 ha půdy.
 • 00:48:45 Průměrná unijní forma má přitom
  necelých 17 ha.
 • 00:48:49 Česko vede žebříček
  s velkým náskokem.
 • 00:48:52 Druhá v pořadí je Velká Británie,
 • 00:48:54 kde jedna farma hospodaří
  průměrně na 90 hektarech.
 • 00:48:58 Na Slovensku jsou to 74 ha,
 • 00:49:01 například v Německu nebo ve Francii
  necelých 61 ha půdy.
 • 00:49:06 Rakouská forma má k dispozici
  v průměru 20 ha,
 • 00:49:09 italská 11 a polská 10.
 • 00:49:16 To jsou data Eurostatu, téměř
  30 000 zemědělských podniků v ČR,
 • 00:49:20 což jsou data Českého
  statistického úřadu,
 • 00:49:23 tvoří skoro 90 % malí hospodáři.
 • 00:49:29 To jsou jasná fakta.
 • 00:49:31 Dvě věty.
 • 00:49:33 Pokud nebudete
  zpochybňovat Eurostat.
 • 00:49:38 ČR vznikla z Československa, takže
  jsme dvě třetiny Československa.
 • 00:49:44 Německo vzniklo ze západního
  a východního Německa.
 • 00:49:48 Východní Německo má průměrnou
  výměrou půdy 234 ha,
 • 00:49:55 proč nezlikvidovali ty formy?
 • 00:49:58 Proč nezlikvidovali hospodářství?
 • 00:50:00 Když mají úspěch na Bavorsku?
 • 00:50:04 My jsme stejný jako východ.
 • 00:50:06 Oni mají více než my,
  jsme trošku menší.
 • 00:50:13 Proč mají jednu takovou výměru?
 • 00:50:23 Já situaci znám velmi dobře.
 • 00:50:24 Já jsem navštívil jejich největší
  svaz, komunikuji s nimi,
 • 00:50:29 znám situaci.
 • 00:50:34 Neříkejme věci, že mají
  jiný historický vývoj.
 • 00:50:41 Historický vývoj můžeme udržovat
  tím, jak jsou nastaveny podmínky.
 • 00:50:47 Velcí si propachtovali
  podmínky pro velké.
 • 00:50:50 Musíme to udržet tak,
 • 00:50:52 jak to udržuje celé
  východní Německo.
 • 00:50:58 Samozřejmě východní Německo mělo
  jinou výchozí pozici než ČR.
 • 00:51:03 V Německu už za doby
  socialismu byli o krok dále,
 • 00:51:07 tam měly firmy rozdělené.
 • 00:51:10 Byly tam specializované
  firmy na živočišnou výrobu,
 • 00:51:12 a specializované firmy pouze
  na rostlinnou produkci.
 • 00:51:16 Byla to prostě drtivá politika
  těch rovin toho severního Německa
 • 00:51:22 a východního.
 • 00:51:23 Samozřejmě i vzhledem ke krajnímu
  reliéfu ty formy tam zůstali.
 • 00:51:29 Skutečně u nás v ČR, 130 ha,
  evropská unie průměr je 16 ha.
 • 00:51:39 Spojené státy americké mají 200 ha.
 • 00:51:41 Jako ČR jsme na půli cesty mezi
  Evropou a Spojenými státy.
 • 00:51:45 Přesto že Spojené státy mají
  200 ha průměrnou velikost farmy,
 • 00:51:51 tak není pravidlem, ve Spojených
  státech neexistuje,
 • 00:51:56 aby tzv. velmi velké nebo
  velké rodinné farmy,
 • 00:51:59 protože ve Spojených státech
  jiné než rodinné farmy nejsou,
 • 00:52:02 pobírali plné dotace.
 • 00:52:07 Neexistuje.
 • 00:52:08 Ve Spojených státech,
 • 00:52:09 kde agrární lobby je nejsilnější
  pravicová konzervativní loby,
 • 00:52:13 která má své guvernéry,
  senátory, má prezidenty.
 • 00:52:18 Přestože to takto existuje,
  tak nemají v sobě,
 • 00:52:21 protože jsou to většinou věřící
  lidé, jsou to konzervativci,
 • 00:52:25 nemají v sobě ten požadavek,
  aby politici rozhodli o tom,
 • 00:52:29 že dělník z Detroitu bude přispívat
  z daní na dotování velkých
 • 00:52:34 agrárních lobby ve Spojených
  státech.
 • 00:52:36 To pouze v rychlosti,
  abychom si udělali obrázek.
 • 00:52:41 Alespoň vidíte, že to nemám lehké.
 • 00:52:44 Pokud pískáte rovinu,
  pane ministře.
 • 00:52:47 Máte pocit, že ne?
 • 00:52:48 Já se vás ptám.
 • 00:52:54 Do 5 milionů korun
  bylo 49 % projektů.
 • 00:52:59 Nad 5 milionů korun 29 %.
 • 00:53:02 Do 1 milionů to bylo 22 %.
 • 00:53:05 Kde jsou ti velcí?
 • 00:53:09 Zároveň si říci, že to nebylo
  připravováno době,
 • 00:53:13 kdy tam bylo hnutí ANO a sociální
  demokracie.
 • 00:53:15 To bylo připravováno v době,
 • 00:53:17 kdy tam byl soud pseudo
  pravicový subjekt.
 • 00:53:25 Tady máte graf.
 • 00:53:32 Jsou to fakta.
 • 00:53:35 Podíl jednotek podle počtu
  subjektů, když se na to podíváte,
 • 00:53:39 farmy nad 150 ha, podívejte
  se, 84 % živočišné výroby.
 • 00:53:45 Do 150 ha 16 %,
  bavíme se o kvalitě.
 • 00:53:51 Co z toho vyplývá?
 • 00:53:53 Já chci říci, že když
  se staráme o půdu,
 • 00:53:55 půda potřebuje organická hnojiva,
  jak jim já vím co řekne Pepa,
 • 00:53:59 protože máme stejnou školu,
  když on chodil o pár let níže,
 • 00:54:06 ale je potřeba říci, že tu není
  o velkých a malých,
 • 00:54:09 je to o tom jak se kdo stará.
 • 00:54:13 Když se někdo podívá, já jsem
  osočovaný z toho,
 • 00:54:16 že nadržuje velkým.
 • 00:54:18 Erozně ohrožené pozemky
  jsme rozdělili,
 • 00:54:21 maximální výměra je 30 lektorů,
  nikdo nemůže říci,
 • 00:54:24 že to není pravda.
 • 00:54:28 Je to přesně ono.
 • 00:54:29 Druhá věc je, dáváme tam pásy,
  22 m, zase se tam dávají věci.
 • 00:54:36 Podle toho jak se o půdu stará,
  bude moci přijít o dotace.
 • 00:54:40 Také by někdo říkal, že by to mělo
  být, to jsme už také udělali.
 • 00:54:44 To by mělo být v tom zákoně?
 • 00:54:53 To už platí.
 • 00:54:54 Je potřeba podporovat
  živočišnou výrobu.
 • 00:54:56 Dostali jsme se k tomu
  tak, že já říkám,
 • 00:54:58 že tady padlo několik věcí.
 • 00:55:00 Průměrná výměra české
  farmy je 133 ha.
 • 00:55:06 To platí.
 • 00:55:07 Zároveň se bavíme při vyjednávání
  o tom, že říkám,
 • 00:55:10 že na rozdíl od mých předchůdců
  chci podpořit první ha a formu,
 • 00:55:14 to pan předseda ví, dokonce říkám,
 • 00:55:17 že jsme připraveni
  na 150 ha pod podmínkou,
 • 00:55:20 že zastropování bude dobrovolné,
  abychom podporovali malé.
 • 00:55:25 Tu je ta rovina,
 • 00:55:26 já naprosto otevřeně s těmito věcmi
  hraji a chci podporovat ty malé
 • 00:55:30 na projektech.
 • 00:55:31 Jak se podpora změní v budoucnu?
 • 00:55:33 To nikdo neví.
 • 00:55:37 Je tam několik variant, povinné
  a dobrovolné zastupování.
 • 00:55:41 Když uvolníme 10 % prostředků,
  můžeme mít redistribuci.
 • 00:55:46 Ta problematika je složitá,
  jsou tam různé návrhy.
 • 00:55:52 My podporujeme co?
 • 00:55:55 Nikdo neví jak to dopadne,
  bude zvolen nový parlament,
 • 00:55:59 uvidíme jakou pozici zaujme
  nový parlament, nová komise.
 • 00:56:03 My máme jakou pozici jako ČR?
 • 00:56:05 Chceme zastropování.
 • 00:56:08 Je to podpora těch velkých.
 • 00:56:12 Tak znovu, já to řeknu pomaleji.
 • 00:56:15 My říkáme,
 • 00:56:16 že do 150 ha jsme připravení
  ty malé podporovat daleko více
 • 00:56:21 než je to teď, do 150 ha.
 • 00:56:24 Potom je dobrovolné zastropování.
 • 00:56:29 Jsme proti tomu, aby byly
  zastropovány dotace,
 • 00:56:34 respektive ekologický systém,
  protože po zemědělcích chceme,
 • 00:56:38 aby se o to dobře starali.
 • 00:56:40 Není rozdíl mezi velkým a malým.
 • 00:56:43 Proč není rozdíl
  mezi velkým a malým?
 • 00:56:45 Velkým má jiné náklady a nakupuje
  za jiné ceny.
 • 00:56:54 Může být malý stejné
  výhody jako velký?
 • 00:57:01 Nemyslím dotace, myslím
  obecnou ekonomiku podniku.
 • 00:57:05 Proto se ptám, znovu
  a lépe pane ministře.
 • 00:57:09 Nehodnotím dotace, hodnotím
  ekonomiku podniku.
 • 00:57:12 Velký podnik má komparativní
  výhody, má dostupnější úvěry,
 • 00:57:17 ve větším objemu atd.
 • 00:57:18 To bychom dělali u základní
  ekonomické poučky.
 • 00:57:22 Zda mají malé dotované úvěry.
 • 00:57:31 Tak dotace úvěrů pro malé můžeme
  zrušit, když nemají význam.
 • 00:57:35 To se týká úvěrů.
 • 00:57:38 Pan ministr ví, jaký
  na to máme názor.
 • 00:57:40 To by byla zbytečná debata.
 • 00:57:43 My říkáme pouze %.
 • 00:57:45 Velmi stručně.
 • 00:57:47 Jedna otázka.
 • 00:57:52 Co se týče zastropování, rozumíme,
 • 00:57:53 že velké holdingy by měli
  mít míru zastropování.
 • 00:57:58 ČR má specifické podmínky,
 • 00:58:00 to bychom měly promítnout
  do vyjednaných podmínek,
 • 00:58:03 které vyjednáváme s Evropskou
  komisí.
 • 00:58:06 Zastropování by se mělo
  týkat té platby,
 • 00:58:09 která v sobě nese klíč
  i k rozvoji venkova,
 • 00:58:14 i což objektivně obrovské
  zemědělské firmy neplní
 • 00:58:17 ve stoprocentní naplnění, na rozdíl
  od rodinných farem, které tam žijí,
 • 00:58:22 podnikají a politicky působí,
  zastropování by tam mělo být.
 • 00:58:26 My si to dovedeme představit
  na rozdíl od sociální demokracie,
 • 00:58:29 my říkáme, že by to měly být okolo
  2000 ha na jeden podnik.
 • 00:58:35 Co se týče enviromentální
  platby, ekologická schémata,
 • 00:58:39 která zmiňoval pan ministr,
  tam by zastropování být nemělo,
 • 00:58:43 velké firmy se musí
  dotlačit k tomu,
 • 00:58:46 aby změnili model chováni v krajině
  a přístupu k půdě.
 • 00:58:52 Důležité je, abyste to prosadil.
 • 00:58:58 S dovolením, mám jednu otázku,
 • 00:59:00 která se týká podnětu
  Transparency International.
 • 00:59:02 Já doufám, že jste ji četl.
 • 00:59:05 Státní zemědělský intervenční fond
  proplácí ze státního rozpočtu
 • 00:59:09 a bez omezení finanční prostředky
  společnostem patřící pod holding
 • 00:59:13 Agrofert, a to přes
  četné varovné signály,
 • 00:59:16 že může poškozovat finanční
  zájmy ČR a daňových poplatníků,
 • 00:59:20 jak píše Transparency
  International,
 • 00:59:22 podle kterého Státní zemědělský
  intervenční fond porušuje zákon.
 • 00:59:27 Je to tak?
 • 00:59:28 Není.
 • 00:59:29 Jak je to možné?
 • 00:59:31 To říkáte vy.
 • 00:59:36 Je podle vás dobře,
  že se to proplácí?
 • 00:59:42 Jestli mohu, já bych
  si dovolil to shrnout.
 • 00:59:47 Začátkem letošního
  roku proběhl audit,
 • 00:59:49 v rámci evropských a investičních
  fondů.
 • 00:59:54 Tento audit probíhal ve dnech
  14. až 18. ledna a byl zaměřen
 • 00:59:57 na podporu projektů.
 • 01:00:00 Dosud nebylo držen žádný výstup.
 • 01:00:02 Ani nebylo žádné zjištění.
 • 01:00:04 To vyplývá z posledního dopisu,
  z 23. 5., od generálního ředitele.
 • 01:00:13 Do dnešní doby není k dispozici
  žádné oficiální stanovisko,
 • 01:00:17 že došlo k porušení legislativy
  týkající se střetu zájmů.
 • 01:00:21 Platební agentura nemůže pozastavit
  proplácení dotací pouze na základě
 • 01:00:25 jakéhosi podezření.
 • 01:00:27 Když Evropská komise pro Agrofert
  zastavila proplácení?
 • 01:00:29 Nezastavila.
 • 01:00:32 Co se týká projektových opatření,
 • 01:00:34 postupuje se v souladu s pravidly
  pro žadatele.
 • 01:00:41 Ve výkazech je uváděn přehled
  uskutečněných plateb.
 • 01:00:47 V březnu byla informace,
 • 01:00:50 že u těchto projektů se prodlužuje
  lhůta k proplacení už šest měsíců.
 • 01:00:56 Ne že je pozastavena,
  pouze prodlužuje.
 • 01:00:58 Takto bylo postupováno
  ve třech projektech,
 • 01:01:02 u dvou projektů vykázaných
  ve čtvrtletí 2019.
 • 01:01:10 To znamená, že dochází
  pouze k prodloužení lhůty,
 • 01:01:14 není to pozastavení.
 • 01:01:16 Začíná se to odvíjet od data
  zaslání dopisu.
 • 01:01:22 Máme doklady.
 • 01:01:24 Dotace se budou z národních
  zdrojů proplácet dále?
 • 01:01:30 Žadatel předloží,
 • 01:01:31 pak se to proplatí a žádost
  jde do Bruselu.
 • 01:01:34 Není zákonný rámec na základě
  kterého bychom to nemohli dělat.
 • 01:01:40 Omlouvám se, není.
 • 01:01:42 Zákon neporušujete?
 • 01:01:43 Ne.
 • 01:01:44 Transparency International se mýlí?
 • 01:01:47 Nesouvisí to s tím,
 • 01:01:48 že v dozorčí radě jsou lidé
  napojení na hnutí Ano a Agrofert?
 • 01:01:52 V žádném případě.
 • 01:01:58 Musí se postupovat podle
  pravidel a zákonů, které jsou.
 • 01:02:06 Je to pouze pozastaveno
  o šest až devět měsíců.
 • 01:02:09 Pracujeme na základě informací.
 • 01:02:12 Miroslav Toman,
  ministr zemědělství,
 • 01:02:16 předseda Asociace soukromého
  zemědělství Josef Stehlík,
 • 01:02:18 děkuji pro tuto chvíli.
 • 01:02:21 Přepněte si na zpravodajskou
  ČT 24, kde otázky pokračují.
 • 01:02:25 Řeč bude o soukromém byznysu
  a zahraniční politice,
 • 01:02:29 kde se zájmy protínají a kde ne?
 • 01:02:31 Hosté diskuze bude Jiří Dienstbier,
  Radek Koten a Tomáš Vymazal.
 • 01:02:34 Přepněte si, pokračujeme na ČT 24.

Související