iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
19. 3. 2017
12:05 na ČT24

1 2 3 4 5

7 hlasů
9344
zhlédnutí

Otázky Václava Moravce

Lithium, wolfram, uran. O národním bohatství pod zemí s geology Václavem Cílkem, Jaromírem Starým a Pavlem Kavinou.

55 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Otázky Václava Moravce 2. část

 • 00:00:21 Obří ložisko a obří zisky.
 • 00:00:23 Podle části geologů
  je v Krušných horách
 • 00:00:32 lithiový poklad.
 • 00:00:35 Odborníci se shodnou na jednom,
 • 00:00:37 ať z případné těžby
  nevznikne další tunel.
 • 00:00:40 O tom budeme diskutovat
  s dalšími hosty.
 • 00:00:49 Těžba uranu za humny.
 • 00:00:51 Strašidelná představa.
 • 00:00:53 Ministerstvo průmyslu a obchodu
  v lednu při projednávání surovinové
 • 00:00:55 politiky oznámilo,
 • 00:00:57 že nebude navrhovat těžbu
  nového ložiska uranu.
 • 00:01:00 Starostové dotčených obcí
  na Vysočině zůstávají ve střehu.
 • 00:01:03 Výsledný text o surovinové
  politiky mluví obecně o vytipování
 • 00:01:08 náhradních lokalit.
 • 00:01:09 Do budoucna nevylučuje nic,
  ani těžbu v severních Čechách.
 • 00:01:13 Také o tom ve druhé části otázek.
 • 00:01:17 To jsou témata,
 • 00:01:18 o kterých se začne mluvit v další
  části našeho pořadu s nadhledem
 • 00:01:22 a v souvislostech.
 • 00:01:24 Ještě jednou hezké nedělní
  odpoledne všem divákům
 • 00:01:27 ČT 24 z observatoře
  žižkovské vysílací věže.
 • 00:01:32 Lithiové baterie potřebujeme
  a v dohledné době tomu
 • 00:01:35 nebude jinak.
 • 00:01:36 Zdá se, že z Cínovce se v budoucnu
  stane Lithiovec.
 • 00:01:46 Chytrý telefony normální
  a elektromobily už nejsou sci-fi.
 • 00:01:52 Proti těžbě nelze mít principiální
  výhrady.
 • 00:02:02 Záleží na detailech.
 • 00:02:04 Ďábel je v detailu.
 • 00:02:06 Kde to přesně bude, jestli to není
  v nějaké citlivé krajině,
 • 00:02:13 chráněné přírodní oblasti.
 • 00:02:17 Rozhodně by to nemohlo
  být v národním parku.
 • 00:02:21 Druhá věc je, hlubinný
  důl není sám o sobě.
 • 00:02:29 Potřebujeme nějakou dopravní síť.
 • 00:02:33 A řadu dalších věcí.
 • 00:02:35 A co se s tou surovinou bude dít?
 • 00:02:39 Jestli se od nás bude
  odvážet nikam i za hranice,
 • 00:02:44 kde se bude vyrábět
  nějaký koncentrát.
 • 00:02:48 Nebo jestli na to navážou
  další zařízení.
 • 00:02:52 Argumentuje v rozhovoru pro dnešní
  otázky někdejší ministr životního
 • 00:02:56 prostředí Bedřich Moldan.
 • 00:02:58 Pozvání k diskuzi přijali Pavel
  Kavina z ministerstva průmyslu
 • 00:03:03 a obchodu.
 • 00:03:05 Geolog Václav Cílek z Akademie věd.
 • 00:03:09 A Jaromír Starý
  z České geologické služby.
 • 00:03:13 Hezký dobrý den.
 • 00:03:16 Opravdu ČR sedí na národním
  pokladu?
 • 00:03:21 Disponujeme téměř šesti % světových
  zásob lithia.
 • 00:03:25 Je to tak?
 • 00:03:27 Je to tak.
 • 00:03:30 Lithium je nerostná surovina,
 • 00:03:32 která se dostala do popředí
  zájmu v posledních letech.
 • 00:03:37 V posledních dvou dekádách
  surovinový průmysl prošel
 • 00:03:43 velkými změnami.
 • 00:03:45 Došlo k tomu,
 • 00:03:46 že postupně dochází k posunu zájmu
  od klasických komodit k těmto super
 • 00:03:52 strategickým komoditám, jako
  je lithium a další kovy,
 • 00:03:59 které jsou využitelné
  v moderní elektronice.
 • 00:04:07 Často v oborech s vysokou
  přidanou hodnotou.
 • 00:04:10 Takže šest % nezpochybňujete?
 • 00:04:13 Někteří skeptici říkají,
 • 00:04:15 že šest % světových zásob
  lithia v krušných horách
 • 00:04:20 je nadsazené číslo?
 • 00:04:24 My ty informace
  nemáme úplně přesné.
 • 00:04:29 Říkal jsem,
 • 00:04:30 že dochází k postupnému přesunu
  zájmu od tradičních nerostných
 • 00:04:34 komodit k novým komoditám.
 • 00:04:37 Také ke komoditám,
 • 00:04:39 na kterých stojí evropská
  surovinová strategie a které byly
 • 00:04:46 vytipovány jako super strategické
  pro celou Evropskou komisi.
 • 00:04:50 Ne vždy máme úplné informace.
 • 00:04:53 Nebo ty informace
  jsou staré 30 let.
 • 00:04:55 O ČR platí takové klišé,
 • 00:05:00 že jsme velice podrobně
  geologicky prozkoumanou zemí,
 • 00:05:07 kde už nemůžeme najít nic nového
  nebo překvapivého.
 • 00:05:10 Ale toto platilo před 30 lety
  nebo před 20 lety.
 • 00:05:14 Došlo k transformaci
  surovinového průmyslu.
 • 00:05:17 Zájem se soustřeďuje
  na nové komodity.
 • 00:05:21 Ty nebyly v těch 60. a 70. nebo
  80. letech přímým předmětem zájmů.
 • 00:05:28 Nějaké informace máme,
 • 00:05:30 ale často jako vedlejší produkt
  tehdejšího geologického průzkumu
 • 00:05:34 na klasické komodity.
 • 00:05:38 Česká geologická služba
  by podepsala to,
 • 00:05:40 že šest % světového
  l a lithia je v ČR?
 • 00:05:50 Já bych byl opatrnější.
 • 00:05:52 Nejedná se o zásoby, ale o zdroje,
 • 00:05:54 které se vyznačují obecně
  menším stupněm prozkoumanosti.
 • 00:06:05 Není tam udělaná studie
  proveditelnosti,
 • 00:06:11 která zdroje klasifikuje
  a předává do zásob.
 • 00:06:14 Byl bych tedy opatrnější.
 • 00:06:17 Průzkum na ložisku Cínovec není
  u konce a stále se zpřesňuje.
 • 00:06:37 Ten průzkum děláte vy?
 • 00:06:39 Ten průzkum provádí organizace,
  která tam má průzkumné území.
 • 00:06:44 Provádí řádný průzkum
  včetně technických prací,
 • 00:06:47 jako jsou vrty apod.
 • 00:06:50 Neustále ten průzkum průběžně
  vyhodnocuje a upřesňuje výsledky.
 • 00:06:58 Lithium je klíčová
  surovina k výrobě baterií.
 • 00:07:08 Česko na tom může vydělat.
 • 00:07:10 Krušné hory jsou
  lithiovou provincií.
 • 00:07:17 Zásoby se nacházejí
  v okolí Cínovce.
 • 00:07:23 Lithium lze těžit
  hloubkově nebo povrchově.
 • 00:07:27 Zatím první povolení hornické
  činnosti má od báňského úřadu firma
 • 00:07:31 Karla Janečka.
 • 00:07:33 Ta chce podobně jako další
  společnost těžit z odkaliště.
 • 00:07:48 Geomet chce těžit hloubkově.
 • 00:07:51 Opravdu není možné nic namítat
  proti těžbě lithia?
 • 00:08:07 Já bych do toho klidně šel.
 • 00:08:09 Pokud možno podzemním způsobem.
 • 00:08:13 Důležitá věc je, kde se to bude
  zpracovávat, kam se to bude vozit.
 • 00:08:18 A které všechny
  suroviny zpracujeme.
 • 00:08:23 Hornin můžeme rozebrat
  na všechny součástky.
 • 00:08:33 Hlubinná těžba na Cínovci,
 • 00:08:36 tedy nemělo z odborného
  hlediska nic brát?
 • 00:08:39 Pokud možno z německé strany,
  kde je technický přístup lepší.
 • 00:08:44 Jak dlouho potrvá, než se začne
  opravdu těžit?
 • 00:08:52 Co se týče aktivit, které
  byly změny v reportáži.
 • 00:09:00 Cínovecká deponie získala všechna
  potřebná povolení a projektuje,
 • 00:09:06 že bude přebírat odpad z někdejší
  těžby na této lokalitě.
 • 00:09:12 To je projekt, který může
  být zahájen v horizontu,
 • 00:09:16 záleží tedy na rozhodnutí
  investorů, několika málo let.
 • 00:09:23 Je to projekt, který má mnoho
  kladných momentů.
 • 00:09:30 Mimo jiné dojde k odstranění
  někdejší ekologické zátěže.
 • 00:09:33 Získané cennou surovinu a vznikne
  tam určitá zaměstnanost pracovníků,
 • 00:09:39 kteří to budou provádět.
 • 00:09:41 Co se týče projektu hlubinné
  těžby, tam ten proces je delší.
 • 00:09:49 Celá odborná veřejnost čeká
  na výsledky geologického průzkumu,
 • 00:09:55 které zatím vypadají nadějně.
 • 00:10:09 Jaké mohou být výsledky průzkumu?
 • 00:10:13 Vy dozorujete celou činnost.
 • 00:10:15 Geologický průzkum dozoruje
  Ministerstvo životního prostředí.
 • 00:10:20 Domnívám se,
 • 00:10:21 že v horizontu tohoto maximálně
  příštího roku ty výsledky budou
 • 00:10:25 k dispozici.
 • 00:10:29 Co vidíme jako ministerstvo
  průmyslu, které má zájem na tom,
 • 00:10:34 aby naše průmyslová odvětví
  se postupně transformovala
 • 00:10:38 do odvětví s vysokou
  přidanou hodnotou,
 • 00:10:43 je aby ta surovina byla
  využita pokud možno komplexně.
 • 00:10:48 Aby ta přidaná hodnota
  vznikla a zůstala v ČR.
 • 00:10:54 Bylo by velmi pěkné a ideální,
 • 00:10:57 kdyby ta surovina byla na našem
  území zpracovávána až do podoby
 • 00:11:02 těch baterií.
 • 00:11:04 To jsou ty největší otazníky,
  které tady nastávají.
 • 00:11:12 Pod vámi je státní podnik DIAMO.
 • 00:11:16 Proč na národní poklad
  ČR těžit někdo soukromě?
 • 00:11:21 Když se bavíme o miliardách
  korun národního bohatství,
 • 00:11:26 proč nemůže těžit stát?
 • 00:11:30 On by svým způsobem mohlo
  ingerovat do zpracování té rudy.
 • 00:11:38 Aby to nevypadalo tak,
  že se těžko vytěží,
 • 00:11:41 zpracuje v cizině a hlavní zisk
  bude mít někdo v zahraničí nebo
 • 00:11:44 nějaký soukromý majitel.
 • 00:11:47 Proč se takto neuvažuje
  na ministerstvu?
 • 00:11:50 Snažíme se tak uvažovat.
 • 00:11:53 Zisk z velké části, i když to bude
  těženo privátní firmou, zůstane ČR.
 • 00:11:59 Ta společnost tady
  bude platit daně,
 • 00:12:01 zaměstná tady české pracovníky,
 • 00:12:04 bude tedy platit
  poplatky z těžby atd.
 • 00:12:10 Je to na rozhodnutí vedení
  státního podniku DIAMO,
 • 00:12:22 jestli jsou připraveni do takového
  projektu jít.
 • 00:12:24 Jsou možné obě varianty.
 • 00:12:27 Uvažujete, že by to mohlo
  být státní DIAMO,
 • 00:12:30 které je pod vámi jako
  Ministerstvem průmyslu a obchodu?
 • 00:12:35 Že by mohly těžit
  nerostné suroviny?
 • 00:12:41 Nechci mluvit za státní podnik.
 • 00:12:43 Ale z hlediska surovinové
  politiky je určitě žádoucí,
 • 00:12:47 a DIAMO jakožto firma,
 • 00:12:50 která má dobré renomé
  v těžbě uranové rudy,
 • 00:13:03 se může rozhlížet po dalších
  strategických kovech.
 • 00:13:07 Ale bavíme se o tržním prostředí.
 • 00:13:10 Kdo jako první požádá
  o průzkumné území,
 • 00:13:14 kdo sleduje jako správný analytik
  dopředu trendy, které se dějí,
 • 00:13:24 a ty se většinou nerodí v Evropě.
 • 00:13:26 Evropa má specifické postavení.
 • 00:13:28 Jako kontinent jsme velkým
  spotřebitelem nerostných surovin,
 • 00:13:31 ale poměrně zanedbatelný producent.
 • 00:13:35 Proto narážím na otázku,
  jestli stát nezastává.
 • 00:13:40 Nemělo DIAMO už dávno požádat
  o průzkum oblasti Krušných hor?
 • 00:13:45 Snažíme se nezastávat.
 • 00:13:50 Kolega nemůže odpovědět.
 • 00:13:51 Vy byste ale odpověď,
  že stát zaspal?
 • 00:13:55 Ano.
 • 00:13:56 Ale DIAMO je velice
  profesionální firma.
 • 00:14:01 Budoucnost je vždy obtížná a nesedí
  žádné státní instituci,
 • 00:14:05 která uvažuje krátkodobě.
 • 00:14:07 Podle vás uvažuje krátkodobě?
 • 00:14:10 Máte jako občan ČR a geolog,
  který rozumí národnímu pokladu,
 • 00:14:15 který je ukryt v zemi nejen
  v Krušných horách, pocit,
 • 00:14:22 že ho nepromarníme?
 • 00:14:24 Někdo vytěží,
 • 00:14:26 zpracuje v cizině a my z toho
  budeme mít jen malý zisk?
 • 00:14:32 Teď neodpovím jako
  geolog ale jako občan.
 • 00:14:35 Měli jsme celou řadu
  jednání o vodě.
 • 00:14:39 Objevuje se masivní odpor proti
  zahraničním vlastnictví vody.
 • 00:14:43 Myslel jsem si, že privatizace
  90. let jsou dávno zapomenuté.
 • 00:14:47 Ale ne.
 • 00:14:50 Lidé chodí a říkají,
 • 00:14:53 všechno rozkradli
  a teď by nám brali ještě lithium.
 • 00:14:57 Hněv lidu narůstá oproti
  věcem, které jsme si mysleli,
 • 00:15:02 že jsou zapomenuté z těch 90. let.
 • 00:15:05 Opravdu je zapotřebí
  postupovat velice opatrně.
 • 00:15:08 Patří tedy k těm rozhněvaným
  občanům?
 • 00:15:12 Aby to nedopadlo jako v 90. letech.
 • 00:15:15 Nemyslím si, že jsem rozhněvaný.
 • 00:15:18 Když se podívám na zemědělství
  a vidím,
 • 00:15:21 jak to mléko vezeme do Německa
  a z Německa vezeme ty sýry,
 • 00:15:25 tak proč bychom měli vyvážet
  lithium a pak kupovat baterie.
 • 00:15:31 Optimální by bylo,
  aby se to zpracovávalo tady.
 • 00:15:34 Ale je to samozřejmě velká
  investice, potřebujeme brownfield.
 • 00:15:44 Navazuje na to řada
  systémových kroků.
 • 00:15:48 Souhlasím s oběma stranami.
 • 00:16:08 Lithium potřeba zušlechtit.
 • 00:16:11 Vyrobit koncentrát.
 • 00:16:13 Koncentrát je nízko procentní.
 • 00:16:18 Ten hlavní minerál, který
  obsahuje většinu lithia,
 • 00:16:26 ten i v nejlepším případě
  obsahuje zhruba 1,5 % lithia.
 • 00:16:36 Složení Rudy neumožňuje
  případným těžařům,
 • 00:16:43 aby to vozili někam daleko?
 • 00:16:47 Přesně tak.
 • 00:16:48 To zpracování probíhá
  v několika krocích.
 • 00:16:51 První krok je vytvoření
  koncentrátu.
 • 00:16:56 Je jednoznačné, že tento krok
  musí proběhnout co nejblíže dolu.
 • 00:17:03 Tady odpadají další problémy
  týkající se velké dopravy
 • 00:17:08 a velkého zatížení.
 • 00:17:12 Zpracovatelský závod musí
  stát co nejblíže dolu.
 • 00:17:16 Zároveň to zpracování rudy
  je poměrně jednoduché.
 • 00:17:21 Provádí se fyzikálními metodami.
 • 00:17:24 Takže nezatěžuje životní prostředí.
 • 00:17:27 Pak je tady druhý krok, který
  je daleko podstatnější.
 • 00:17:31 Z toho koncentrátu
  vyrobit prodejný produkt.
 • 00:17:36 To je třeba uhličitan lithný.
 • 00:17:42 Ten obsahuje více lithia,
  třeba nějakých 10 až 15 %.
 • 00:17:48 Ten se musí vyrobit
  v hutnickém závodu.
 • 00:17:52 To je energeticky a technologicky
  velice náročné.
 • 00:17:57 Takový závod je potřeba vybudovat.
 • 00:17:58 A pak jsou další kroky, vyrobit
  kapacitu na výrobu baterek.
 • 00:18:09 Můžete vyrábět třeba sklo keramické
  desky nebo prášky na hlavu.
 • 00:18:19 Tyto kroky jsou ještě v horizontu
  velmi vzdáleném.
 • 00:18:23 A není o nich zdaleka rozhodnuto.
 • 00:18:26 Když se bavíme o zásobách
  tohoto prvku,
 • 00:18:28 tak k domácím zásobám bylo
  vyhodnoceno dalších 118 kilo
 • 00:18:37 tun potenciálních zdrojů.
 • 00:18:39 Podívejme se na další data.
 • 00:18:46 Data vidíte na obrazovce.
 • 00:19:13 Koncem roku 2016 byla dokončena
  jedna etapa průzkumu na Cínovci.
 • 00:19:19 Firma Geomet vypočetla nové zásoby.
 • 00:19:25 Celkové zásoby v současnosti
  jsou zhruba 450 kilotun lithia.
 • 00:19:37 Ty zásoby jsou na komplexních
  rudách.
 • 00:19:44 A pak jsou tam čistě lithiové rudy,
 • 00:19:49 kde jsou odhadnuté zdroje ve výši
  více než 800 000 kilotun lithia.
 • 00:19:56 Celkové zdroje jsou
  1,2 až 1,4 milionu tun kovu lithia.
 • 00:20:05 Jak s těmito zásobeny pracujete
  v surovinové politice?
 • 00:20:10 Tato vláda by měla schvalovat
  zásadní strategický dokument.
 • 00:20:15 Jak tam pracujete s lithiem?
 • 00:20:20 Co se týká toho dokumentu, tak bych
  si dovolil uvést několik informací.
 • 00:20:28 Než se vrátím k vaší otázce.
 • 00:20:31 Ten dokument už má za sebou
  řadu schvalovacích kroků.
 • 00:20:40 Vznikla v roce 2015,
 • 00:20:41 v únoru 2016 po důkladném
  připomínkovém řízení,
 • 00:20:46 kdy jsme obdrželi řadu připomínek,
  které jsme se snažili vypořádat,
 • 00:20:50 tak v únoru 2016 ho vláda
  projednala.
 • 00:20:57 Uložila k němu zpracovat posouzení
  dopadu na životní prostředí.
 • 00:21:03 Tento proces se chýlí ke konci.
 • 00:21:06 Součástí tohoto procesu
  bylo i veřejné projednání.
 • 00:21:09 Dnes máme finální text nebo
  návrh finálního textu,
 • 00:21:12 který by vláda měla
  vzít zhruba v dubnu,
 • 00:21:17 ještě jednou projednat a schválit.
 • 00:21:22 Ten dokument je připravovaný
  už zhruba dva roky a prochází
 • 00:21:25 schvalovacím procesem.
 • 00:21:27 Co se týká pozice lithia
  v tomto dokumentu.
 • 00:21:32 Staví se k němu návrh
  surovinové politiky pozitivní.
 • 00:21:37 Vidí v něm jedno z komodit,
 • 00:21:38 o které toho víme nejvíce
  z těch nových komodit.
 • 00:21:42 Z těch super strategických komodit,
 • 00:21:45 které potřebujeme pro nové průmysl
  s vysokou přidanou hodnotou.
 • 00:21:52 Pozice je taková,
  že upřednostňujeme.
 • 00:21:57 Nová státní surovinová
  politika podporuje projekty,
 • 00:22:03 které budou získávat lithium
  z druhotných zdrojů.
 • 00:22:14 Ale i z těch primárních.
 • 00:22:17 Aby ta surovina byla zpracována
  na českém území co možná
 • 00:22:25 do nejfinálnější podoby.
 • 00:22:31 Takže by nemělo dojít k tomu,
 • 00:22:32 že ČR bude pouze vyvážet
  vytěženou horninu a zpracovávat
 • 00:22:36 se to bude jinde?
 • 00:22:39 Surovinová politika jako celostátní
  strategie je závazná pro státní
 • 00:22:43 správu, pro ministerstva
  a další úřady,
 • 00:22:46 které vydávají různá povolení.
 • 00:22:50 Je dobrým zvykem,
 • 00:22:51 že surovinovou politiku
  státu respektují i těžební
 • 00:22:55 a surovinové firmy.
 • 00:22:58 Protože bez souladu se surovinovou
  politikou by ta povolení nezískali.
 • 00:23:03 Když jsme se bavili
  o státním podniku DIAMO.
 • 00:23:07 Kdyby těšil i státní podnik a tyto
  peníze ze zisku odvedl do veřejných
 • 00:23:13 rozpočtů,
 • 00:23:14 tak by ČR mohla pohodlně splatit
  svůj aktuální státní dluh
 • 00:23:18 skoro dvakrát.
 • 00:23:22 Vy se smějete.
 • 00:23:24 Je to nereálné?
 • 00:23:26 To je naprosto nesmyslné
  takto počítat.
 • 00:23:30 Vytěžení a zpracování lithia
  stojí obrovskou spoustu peněz.
 • 00:23:35 Jestli by to bylo vůbec
  ekonomicky výhodné,
 • 00:23:39 to je otázka dalšího
  mnohonásobně dalšího průzkumu.
 • 00:23:50 Takže můžeme spočítat
  hodnotu lithia?
 • 00:23:54 Kdo tím může kolik dělat?
 • 00:23:56 Takto to nemůžeme spočítat.
 • 00:23:59 Je to jako kdybyste měl ha ječmene
  a připočítal
 • 00:24:03 to na dvacetiletou singlmaltku.
 • 00:24:13 Technologie pro ukládání energie
  pro následující desítky let?
 • 00:24:20 Na to jsem se ptal dalšího hosta.
 • 00:24:24 Pokud bychom hovořili
  o bateriích, tak ano.
 • 00:24:28 Vyvíjí se alternativní systémy,
  baterie, kde lithium nahradí sodík.
 • 00:24:38 Možná hořčík nebo hliník.
 • 00:24:41 Ale zatím je postavení lithia
  naprosto nezastupitelné.
 • 00:24:49 Nakolik je výhodné
  těžit lithium teď.
 • 00:24:53 Pokud bude lithium delší
  dobu nenahraditelné.
 • 00:24:57 Na všech mezinárodních
  burzách se předpokládá,
 • 00:25:00 že poroste jeho cena.
 • 00:25:03 Je vhodné spěchat?
 • 00:25:05 Nedomníváme se, že bude
  lithium těženo teď.
 • 00:25:47 Přes lithium vede cesta i k dalšímu
  rozvoji obnovitelných zdrojů,
 • 00:25:52 nové generace obnovitelných zdrojů.
 • 00:26:01 Při všem pozitivním vlivu
  na životní prostředí,
 • 00:26:06 tak vždy vyrábí elektřinu v době,
  kdy k tomu jsou příhodné podmínky.
 • 00:26:11 Ale nemusí to být doba,
 • 00:26:13 kdy tu elektřinu
  potřebujeme spotřebovat.
 • 00:26:19 Éra obnovitelných zdrojů druhé
  generace začne v momentě,
 • 00:26:22 kdy budeme mít dostatečně
  velké kapacitní baterie,
 • 00:26:26 které dokáží energii, která
  je vyrobena v nevhodnou chvíli,
 • 00:26:31 uložit pro použití.
 • 00:26:36 Bavíme se o elektromobilech.
 • 00:26:39 Všichni k tomu vzhlíží jako
  k progresivnímu trendu.
 • 00:26:46 Ale k tomu všemu potřebujeme
  lithium a další komodity,
 • 00:26:49 takže to je další
  role této suroviny.
 • 00:26:54 Říkali jsme,
 • 00:26:55 že získávat ho můžeme buď povrchově
  z odkališť anebo hloubkově.
 • 00:27:01 Je možné i z těch odkaliště
  získávat jiné prvky než lithium?
 • 00:27:08 Určitě je.
 • 00:27:09 Co tady ale ještě nezazněl.
 • 00:27:11 Co je ložisko.
 • 00:27:13 Jedna s definicí je,
 • 00:27:14 že je to ekonomicky využitelná
  akumulace nerostných surovin.
 • 00:27:19 Všechno záleží na ekonomice.
 • 00:27:21 Když spadnou ceny dolů,
 • 00:27:23 tak z velkého ložiska
  je ložisko malé.
 • 00:27:27 Jedno % lithia nebo možná šest %,
  to je taková nafukovací veličin.
 • 00:27:33 Ta ale říká, že v Evropě
  existují dvě velká ložiska.
 • 00:27:36 Jedno Srbsko a jedno ČR.
 • 00:27:41 Druhá věc, než se věc rozběhne,
  tak to trvá pět až šest let.
 • 00:27:47 U surovin v Evropě to trvá
  někdy až 10 až 12 let.
 • 00:27:51 Mezitím probíhá to,
 • 00:27:53 čemu se říká průmysl 4.0 Dochází
  k velkým technologickým posunů.
 • 00:28:04 V energetice se toho příliš mnoho
  neděje, přestože by se dít mělo.
 • 00:28:10 Nikdo vlastně neví, co se bude dít.
 • 00:28:12 Všichni vyčkávají.
 • 00:28:15 Budoucnost lithia je zajištěna
  minimálně na 20 let dopředu.
 • 00:28:21 Takže tady čekat nemusíme.
 • 00:28:26 Takže v budoucnost minimálně
  v případě malých baterií.
 • 00:28:33 Ano, když vezmeme velké baterie,
 • 00:28:36 tak už se dostáváme
  do tak obrovských objemu suroviny,
 • 00:28:42 tak by pravděpodobně lithium
  nestačilo a bude potřeba volit
 • 00:28:46 nějaké jiné unifikované řešení.
 • 00:28:49 Tím chci zdůraznit, že se ocitáme
  v takové sféře,
 • 00:28:52 která se velice rychle vyvíjí.
 • 00:28:54 Stejně jako doba kolem nás.
 • 00:28:59 Jako velice užitečné bych
  viděl to začít malým měřítkem,
 • 00:29:04 malou těžbou na povrchu.
 • 00:29:06 Nic to neudělá, naopak haldy zmizí.
 • 00:29:09 Během několika let se toho
  snad ukáže více.
 • 00:29:14 Zatím první povolení hornické
  činnosti má od báňského úřadu firma
 • 00:29:19 Karla Janečka, která by měla
  využít odkaliště.
 • 00:29:30 Krom lithia jsou tam ještě
  další nerostné suroviny?
 • 00:29:35 Jak znám tu haldu, tak je tam celá
  řada dalších surovin.
 • 00:29:41 Ale nevím v jakém množství.
 • 00:29:42 To záleží na výsledcích průzkumu.
 • 00:29:47 Máte nějaká čísla?
 • 00:29:50 Vím jedině o lithiu,
  které je tam prozkoumáno.
 • 00:29:59 Vzniklo to po úpravě,
  kdy byl odstraněn cín a wolfram.
 • 00:30:11 Také otázku průzkumu, jestli
  jsou tam ještě další prvky,
 • 00:30:15 které doprovází lithium.
 • 00:30:18 Ty tam mohou být.
 • 00:30:19 Ale je to otázka dalšího průzkumu.
 • 00:30:22 V současné době máme
  prozkoumané pouze lithium.
 • 00:30:26 A ještě jedna věc k těm odkalištím.
 • 00:30:30 Je sice jejich velkou výhodou,
  že už je to před upravená surovina,
 • 00:30:38 kterou není potřeba složitě těžit.
 • 00:30:40 Prostě se na bagruje a odveze
  se ke zpracování.
 • 00:30:44 Ale ta ložiska odkaliště
  jsou velice malá a omezená.
 • 00:30:48 Takže na Cínovci se jedná
  o 2000 tun lithia.
 • 00:30:54 Za jak dlouho je možné
  ho zpracovat?
 • 00:30:57 Závisí na velikosti
  zpracovatelského závodu.
 • 00:31:01 Já bych to odhadl v současných
  dimenzích za pět až 10 let.
 • 00:31:07 Říkal jste,
 • 00:31:08 že do dvou let by firma
  Karla Janečka mohla začít
 • 00:31:11 haldy zpracovávat.
 • 00:31:14 Ano.
 • 00:31:15 To je tedy váš odhad
  jako ministerstva.
 • 00:31:17 Když jsme mluvili o zástupech lety
  oprava zásobách lithia v Evropě,
 • 00:31:25 podívejme se znovu na data.
 • 00:31:36 Nejvíce prvku se používá na výrobu
  baterií a keramiky.
 • 00:31:43 Jak to vypadá se světovou
  těžbou, vidíte na obrazovce.
 • 00:31:58 V souvislosti s hlubinnou těžbou
  se na mě obrátili odborníci Miloš
 • 00:32:09 Faltus a jeho kolega.
 • 00:32:18 Přichází se zajímavým návrhem.
 • 00:32:22 Vytěžená ruda, pokud
  se bude těžit hlubině,
 • 00:32:27 podle jejich otevřeného dopisu
  obsahuje další suroviny.
 • 00:32:35 Cesium a rubidium.
 • 00:32:39 Je to tak?
 • 00:32:40 Je to tak.
 • 00:32:43 Pochopil jsem,
 • 00:32:45 že u nás aktuálně platná sazba
  úhrady za vydobyté nerosty je právě
 • 00:32:50 u těchto dvou prvků tak vysoká,
  že se zpracovatelům nevyplatí,
 • 00:33:01 abyste rudy brali nejen lithium,
  ale i rubidium a cesium.
 • 00:33:08 Uvažujete, že by mohlo dojít
  ke změně za vytěžené nerosty?
 • 00:33:13 Aby zpracovatelé na Cínovci
  z té doby získávali jiné prvky?
 • 00:33:19 Určitě to není vyloučeno.
 • 00:33:24 V zájmu státu jako majitele
  nerostného bohatství je,
 • 00:33:28 aby ty suroviny v souladu s horním
  zákonem byly využity
 • 00:33:32 co nejkomplexněji.
 • 00:33:38 Rozhodnutí, kterým
  byly stanoveny úhrady,
 • 00:33:44 tak v minulém roce došlo k celkové
  transformaci způsobu,
 • 00:33:49 jak jsou určovány úhrady.
 • 00:33:52 Ve světě jsou
  rozšířeny dva způsoby,
 • 00:33:56 jak tento tzv. desátek odvádět.
 • 00:34:12 Jednou variantou je procentní
  sazba.
 • 00:34:17 Když se podíváme na tuto tabulku,
 • 00:34:20 tak tady za lithium se platí
  10 000 korun za tunu.
 • 00:34:27 Za rubidium
  je za kg 114 000 a za cesium
 • 00:34:32 dokonce 160 000 korun.
 • 00:34:36 Chápu správně,
 • 00:34:37 že i podle ministerstva
  průmyslu a obchodu tato tabulka
 • 00:34:40 v současnosti nedává logiku,
 • 00:34:42 pokud by se hlubině těžily
  nerosty na Cínovci?
 • 00:34:53 Myslím si, že je zatím
  brzo to takto hodnotit.
 • 00:34:58 Protože ta tabulka
  vznikla pro kovy,
 • 00:35:00 které v české republice zatím
  nebyly těženy a není žádná
 • 00:35:04 zkušenost s tím, jak vycházejí
  ekonomicky ty propočty.
 • 00:35:08 Jsou to komodity, které
  jsou velice vzácné.
 • 00:35:12 Proto byla stanovena ta hodnota
  tímto způsobem.
 • 00:35:15 Pokud se ukáže, že je to překážka
  pro to,
 • 00:35:19 aby ta ložiska byla
  těžena hospodárně,
 • 00:35:26 tak dojde k úpravě vyhlášky.
 • 00:35:29 Pan doktor musí být jako
  státní úředník opatrní.
 • 00:35:33 Pochopitelně.
 • 00:35:39 Vezmete horninu a oddělíte
  ty prvky.
 • 00:35:43 Aby to ekonomicky šlo,
 • 00:35:45 tak byste to Rubík akce zimu
  rubidium a cesium měl vyhodit.
 • 00:35:59 Takže je potřeba radikálně
  snížit tyto náklady.
 • 00:36:02 Je to přesně tak,
  jak je to v tom dopisu.
 • 00:36:05 Připojil byste se k němu?
 • 00:36:08 A těch dalších využitých
  alkalických kovů,
 • 00:36:12 které jsou v Rudě, která
  bude vytěžena hlubině,
 • 00:36:17 je jich tam hodně?
 • 00:36:22 Neznám přesné údaje, ale pohybujeme
  se v setinách %.
 • 00:36:27 Malinko více.
 • 00:36:34 Jak jsou ty naše slídy
  bohaté na tyto vzácné prvky.
 • 00:36:42 Ještě k těm poplatkům.
 • 00:36:44 Chtěl bych říci jednu věc.
 • 00:36:47 Je to trošku obhajoba
  Ministerstva průmyslu,
 • 00:36:50 které se v tom octlo vinou toho,
  že neexistují žádné údaje.
 • 00:36:57 Problém je ten, že rubidium
  a cesium se ve světě netěží,
 • 00:37:03 nikde se neobchoduje a neprodává.
 • 00:37:07 Takže ty ceny byly neznáme.
 • 00:37:11 Jsou to taková hausnumera.
 • 00:37:15 Přesně tak.
 • 00:37:16 Vím, jak se k nim došlo.
 • 00:37:18 Je to velice zábavné.
 • 00:37:21 V současnosti už o tyto
  prvky začíná být zájem.
 • 00:37:29 Ty ceny už jsou
  víceméně, rámcově známe.
 • 00:37:36 Současné ceny těchto prvků
  se pohybují ve výši těch poplatků.
 • 00:37:43 A to ještě mluvím o čistém kovů,
 • 00:37:46 jehož výroba stojí
  nesrovnatelně více.
 • 00:37:54 Druhá věc je, že je úplně jedno,
 • 00:37:58 jestli to rubidium nebo cesium
  je na odkalištích nebo v hlubinném
 • 00:38:03 dole, ty peníze z toho
  platíte stejné.
 • 00:38:06 Jakmile byste vyhodnotil
  na ložisku tyto dva prvky,
 • 00:38:15 tak byste tím tu ekonomiku
  těžby naprosto zničil.
 • 00:38:21 Je potřeba počkat na napravení
  tohoto problému s poplatkem
 • 00:38:30 za vytěžené nerosty.
 • 00:38:31 Jakmile bude tento
  problém odstraněn,
 • 00:38:34 tak dojde k dalšímu přehodnocení
  ložisek a k vyhodnocení těchto
 • 00:38:41 doprovodných surovin, které
  zatím nejsou vyhodnoceny.
 • 00:38:46 Od letošního prvního ledna odvádějí
  těžařské firmy vyšší poplatky
 • 00:38:52 za těžbu.
 • 00:38:53 S navýšením počítá vládní nařízení.
 • 00:38:58 Podívejme se na další údaje.
 • 00:39:27 A podívejme se ještě na uhlí.
 • 00:39:44 Hlavním cílem schválené
  úpravy bylo navýšit poplatky.
 • 00:39:58 Kdy budete jako
  ministerstvo měnit sazby?
 • 00:40:13 Došlo ke změně systému
  počítání úhrad.
 • 00:40:18 S procentního systému na systém
  korunové sazby
 • 00:40:22 za objemovou jednotku.
 • 00:40:24 Kilogram či tunu.
 • 00:40:27 Tento nový systém běží
  teprve prvním rokem.
 • 00:40:33 První rok plateb bude
  teprve vyhodnocován.
 • 00:40:37 Nerad bych předjímal, jak rychle
  na to bude ministerstvo reagovat,
 • 00:40:41 pokud zjistí, že je vhodné
  tuto tabulku upravit.
 • 00:40:47 Současně si musíme uvědomit,
 • 00:40:49 že je to jedna z nákladových
  položek těžebních firem.
 • 00:40:53 Tyto firmy potřebují mít určitou
  investiční jistotu.
 • 00:40:57 Není zase v zájmu ani státu,
 • 00:41:02 ani průmyslu tuto tabulku
  měnit velmi často.
 • 00:41:12 Určitě bude vyhodnocena.
 • 00:41:18 A ve druhém roce by tedy
  mohlo dojít k nějakým změnám?
 • 00:41:21 Mohlo by dojít, ale netroufám
  si to odhadnout přesně.
 • 00:41:28 Nerostné bohatství.
 • 00:41:30 Jeden z mála darů a pokladů,
  které v této zemi máme.
 • 00:41:33 Kde všude najdeme
  nerostné bohatství?
 • 00:41:35 Na severu Čech najdeme ložiska
  uranu a dalších prvků.
 • 00:41:43 Mapu ložisek vidíte na obrazovce.
 • 00:42:02 Nová surovinová politika
  se k tomu staví tak,
 • 00:42:07 že v Česku se nebudou
  otevírat nová ložiska uranu.
 • 00:42:15 Je to tak?
 • 00:42:18 Ano.
 • 00:42:19 Nová surovinová politika se snaží,
 • 00:42:24 aby jejím přednostním zájmem bylo
  doplnění a získání informací
 • 00:42:28 o nových komoditách,
  nových surovinách.
 • 00:42:40 Surovinová politika je politikou
  pro 21. století.
 • 00:42:47 Potřebujeme transformaci k odvětvím
  s vyšší přidanou hodnotou.
 • 00:42:51 Ale nezačneme sestavit macešsky
  ke klasickým surovinám.
 • 00:42:57 Pokud se ptáte na uran,
  tak situace je taková,
 • 00:43:05 že na konci loňského roku došlo
  k ukončení komerční těžby uranu
 • 00:43:11 na ložisku Rožná.
 • 00:43:15 To ložisko bylo velice významné.
 • 00:43:19 Českému průmyslu a energetice
  dalo mnoho.
 • 00:43:22 Po mnoho desítek
  let z něj ČR získávala strategickou
 • 00:43:26 surovinu,
 • 00:43:27 kterou částečně dotovala svoji
  spotřebu uranového koncentrátu
 • 00:43:31 pro výrobu palivových článků.
 • 00:43:35 V tuto chvíli je situace
  na světovém trhu taková,
 • 00:43:39 že dochází k poklesu cen.
 • 00:43:42 Pan doktor starý to tady
  může dokumentovat.
 • 00:43:47 Ceny jsou nízké.
 • 00:43:49 Jako racionální nevidíme navrhovat
  otevření nového uranového ložiska.
 • 00:43:55 To neznamená, že stát o ta ložiska
  nebude pečovat a chránit je.
 • 00:44:00 Ta situace se může změnit.
 • 00:44:04 Nová surovinová politika
  ale nenavrhuje otevření nového
 • 00:44:08 a zahájení těžby na novém ložisku.
 • 00:44:11 Je to dobře?
 • 00:44:13 Myslím si, že je to dobře.
 • 00:44:16 Dojde k takové situaci,
 • 00:44:18 že se budou projevovat klimatické
  změny a budeme stále více
 • 00:44:22 potřebovat bez uhlíkovou energii.
 • 00:44:26 Tu lze dosáhnout rychle a lacino
  kombinací alternativních zdrojů
 • 00:44:29 a jaderné energetiky.
 • 00:44:34 Očekával bych,
 • 00:44:35 že teprve nějaká nová éra jaderné
  energetiky čase nastane.
 • 00:44:40 Když si ta ložiska necháme
  na pozdější dobu a pozdější
 • 00:44:43 technologie, tak to vnímám
  jako dobré řešení.
 • 00:44:48 Dojde k upravení připravované
  surovinové politiky,
 • 00:44:53 která se týká těžby uranu.
 • 00:44:57 Bedřich Moldan s tímto
  rozhodnutím souhlasí a dodává.
 • 00:45:02 Tak, jak ty plány
  byly v lokalitách,
 • 00:45:05 o kterých se hovořilo, tam jsem
  naprosto přesvědčený,
 • 00:45:10 že by se uran těžit neměl.
 • 00:45:15 Nezaručuje to,
 • 00:45:16 že prostředí nebude výrazně
  poškozováno a že tam nevzniknou
 • 00:45:23 škody dlouhodobého charakteru.
 • 00:45:29 Uran nemá šanci,
  ať už jde o objemy,
 • 00:45:33 které je tam možno vytěžit, a ceny.
 • 00:45:37 Podle mého soudu to nepadá v úvahu.
 • 00:45:40 Že by to mohlo být v čemkoliv
  výhodné.
 • 00:45:43 Také se to týká toho,
  co s jaderným odpadem.
 • 00:45:49 Kam ukládat odpad?
 • 00:45:52 To je také problematika
  Ministerstva průmyslu a obchodu.
 • 00:45:55 Dana Drábová v tomto pořadu v říjnu
  řekla, že by dávalo logiku,
 • 00:46:01 protože se setkáváme
  s odporem obcí,
 • 00:46:03 kde by mělo být skladováno
  vyhořelé jaderné palivo,
 • 00:46:12 geologicky prozkoumat oblast
  dvou jaderných elektráren,
 • 00:46:17 Dukovany a Temelín,
 • 00:46:22 jestli neudělat úložiště přímo
  v areálu těchto elektráren.
 • 00:46:26 Z geologického hlediska
  jsou tyto oblasti bezpečné?
 • 00:46:34 Rámcově bezpečné obě lokality jsou.
 • 00:46:37 Ale víme, jak proběhne
  nové licencování Dukovan.
 • 00:46:42 Nevíme, jestli dojde k rozšíření
  elektráren.
 • 00:46:47 Z hlediska logistického,
 • 00:46:51 protože to úložiště
  má být vybudováno do roku 2065,
 • 00:46:55 tak to dává docela pěkný smysl.
 • 00:46:57 U Temelína tomu brání
  částečně i hlubocký zlom.
 • 00:47:04 U Dukovan tomu brání zlom,
 • 00:47:07 který propojuje zemětřesné
  oblasti východních Alp.
 • 00:47:19 Ale to by nemohly v Japonsku
  postavit jedinou elektrárnu.
 • 00:47:25 Takže bezpečnější by to bylo
  v Dukovanech?
 • 00:47:28 A jaký je váš pohled?
 • 00:47:34 Průzkum asi zatím
  oficiálně nezačal.
 • 00:48:02 Je otázka, jestli pod Temelínem
  a pod Dukovany je vhodné prostředí.
 • 00:48:13 Průzkum na hlubinná úložiště
  se zaměřuje na určité oblasti.
 • 00:48:31 Tam protestují obce a ministr
  nechce jít proti stanovisku obcí.
 • 00:48:37 Je naprosto logické,
 • 00:48:39 že žádný člověk nechce
  mít na zahrádce úložiště
 • 00:48:42 jaderného odpadu.
 • 00:48:44 Ale to je věc dalšího
  dlouhodobého vyjednávání.
 • 00:48:56 Musí dojít k tomu,
 • 00:48:57 že nakonec nějaké úložiště na našem
  území vybudován bude.
 • 00:49:01 Je to otázka velice citlivého
  a dlouhodobého vyjednávání
 • 00:49:04 s obcemi, kterých
  se to nejvíce týká.
 • 00:49:09 Přestože to nespadá
  pod vaši kompetenci,
 • 00:49:13 uvažuje ministerstvo
  průmyslu a obchodu o tom,
 • 00:49:16 že by možná ustoupilo od těch
  úplně ne tektonických oblastí
 • 00:49:26 a šlo tou cestou, kde by nebyl
  takový odpor obcí,
 • 00:49:34 jako jsou Dukovany nebo Temelín?
 • 00:49:37 Na tuto věc nebudu reagovat,
 • 00:49:39 protože my věcně ani odborně
  nepřísluší.
 • 00:49:42 Řeknu k tomu dvě drobné poznámky.
 • 00:49:46 Určitě by vždy měly převažovat
  technické parametry o takto zásadní
 • 00:49:51 záležitosti před nějakými
  vyjednávacími parametry.
 • 00:49:58 Jako kdo by mohl být trošku
  více pro nebo méně proti.
 • 00:50:03 A druhá věc, názor paní
  Drábové je dobré prozkoumat,
 • 00:50:09 protože paní Drábová patří
  k nejuznávanějším kapacitám
 • 00:50:13 v oblasti jaderné energetiky.
 • 00:50:16 Takže určitě nemluví do větru.
 • 00:50:18 Ale nebudu to dále komentovat.
 • 00:50:21 Jaderný odpad ukládat
  tam, kde se těžil uran,
 • 00:50:25 to vůbec nedává logiku?
 • 00:50:28 Tedy využít k tomu tyto prostory.
 • 00:50:31 To nedává logiku.
 • 00:50:35 Protože to prostředí vytěžených
  dolů je většinou zvodnělé
 • 00:50:39 a porušené.
 • 00:50:42 Představa, že by se tam ukládalo
  uran, je až nebezpečná.
 • 00:50:47 Je to nejméně stabilní
  prostředí k ukládání.
 • 00:50:55 Prostředí, kde se ukládá
  jaderný odpad,
 • 00:50:58 musí být vybudováno velice
  složitě a komplexně.
 • 00:51:03 Je potřeba minimalizovat
  oběh nejen vod,
 • 00:51:08 ale i vyzařování do okolního
  prostředí.
 • 00:51:15 Tady by vzhledem k tomu
  zvodnělé mu prostředí hrozilo,
 • 00:51:20 že dojde k rychlejšímu narušení
  nádob a rychlejší korozi nebo
 • 00:51:26 kontaminaci podzemních vod apod.
 • 00:51:29 Toto rozhodně není řešení.
 • 00:51:32 Protesty obcí a lidí, kteří
  žijí v dotčených územích,
 • 00:51:36 kde se těží nebo se má případně
  ukládat vyhořelé jaderné palivo,
 • 00:51:44 vede i k tomu,
 • 00:51:45 že těžba hlavních nerostných
  surovin v ČR dlouhodobě
 • 00:51:49 a trvale klesá.
 • 00:51:51 Počítá s tím nová
  surovinová politika?
 • 00:51:54 Nebo naopak těžba
  lithia a dalších kovů,
 • 00:51:58 které jsou spojovány se čtvrtou
  průmyslovou revolucí, způsobí,
 • 00:52:02 že dojde ke zlomu a těžba
  nerostných surovin v následujících
 • 00:52:06 desetiletích poroste?
 • 00:52:10 Není to způsobeno pouze
  tím důvodem, který zmiňujete.
 • 00:52:13 Je to také způsobeno
  technologickým pokrokem.
 • 00:52:17 Žijeme v éře miniaturizace.
 • 00:52:21 Představme si,
 • 00:52:23 jak vypadaly první modely mobilních
  telefonů a jak malé a tenké jsou
 • 00:52:26 ty současné.
 • 00:52:30 Toto platí o celém průmyslu.
 • 00:52:34 Pokles těžby souvisí s tím,
 • 00:52:35 že suroviny jsou
  využívány více efektivně.
 • 00:52:46 Nová surovinová politika by se ráda
  posunula k těm nadějným
 • 00:52:54 novým surovinám.
 • 00:52:56 Nepředpokládáme, že výrazně
  naroste objem těžených surovin.
 • 00:53:10 Kromě hnědého uhlí jako suroviny,
 • 00:53:17 ze které ČR vyrábí zhruba
  polovinu elektrické energie,
 • 00:53:21 je tam nastartován trend
  postupného poklesu.
 • 00:53:25 Ostatní suroviny jsou stavební
  suroviny a nerudní suroviny.
 • 00:53:34 Kdo českého surovinového
  průmyslu jsou nerudní suroviny,
 • 00:53:48 kaoliny, živce a další.
 • 00:53:51 Přináší energetické úspory.
 • 00:54:07 Tyto suroviny položili základ tomu,
  že ČR je dosud průmyslovou zemí.
 • 00:54:14 Křemenné písky, české sklářství,
  které je známé po celém světě.
 • 00:54:19 Toto jsou suroviny, které tvoří
  páteř nerostného bohatství ČR.
 • 00:54:26 Pavel Kavina, Václav
  Cílek a Jaromír Starý.
 • 00:54:36 Byli hosty naší diskuze.
 • 00:54:38 Pánové, děkuji vám a těším
  se příště na shledanou.
 • 00:54:42 Na shledanou.
 • 00:54:43 Takové byly dnešní otázky,
 • 00:54:45 najdete nás na internetových
  stránkách ČT 24.
 • 00:54:49 Jsme k dispozici i na sociálních
  sítích.
 • 00:54:52 Hezký zbytek neděle pokud možno
  ve společnosti zpravodajské ČT 24.

Související