iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
15. 5. 2016
13:00 na ČT1

1 2 3 4 5

3 hlasy
5432
zhlédnutí

Otázky Václava Moravce

Policejní šťára na státním zastupitelství. Úvodním hostem nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. — Tunel jménem OKD. V duelu ministra Jana Mládka a europoslance Luďka Niedermayera.

60 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Otázky Václava Moravce

 • 00:00:21 Policisté, celník,
  státní zástupkyně.
 • 00:00:24 Poslední zátah ÚOOZ zasáhla
  citlivá místa, o kterých se čeká,
 • 00:00:31 že budou hájit právo
  a spravedlnost.
 • 00:00:34 Jaký vzkaz dostala
  veřejnost justice samotná?
 • 00:00:37 Naším úvodním hostem bude vrchní
  státní zástupce Pavel Zeman.
 • 00:00:42 Tržní nebo netržní Čína?
 • 00:00:44 Tuzemští podnikatelé
  se mohou přetrhnout,
 • 00:00:47 aby na ně zbyla část čínských
  akvizice nebo židle na večeři
 • 00:00:51 s čínským prezidentem.
 • 00:00:53 Co z toho má ČR?
 • 00:00:56 V duelu Jana Mládka a Luďka
  Niedermayera.
 • 00:01:02 Byznys s léky.
 • 00:01:03 Loni do lékáren zdravotnických
  zařízení putovaly léky
 • 00:01:06 za bezmála 62 miliardy korun.
 • 00:01:09 To je meziročně o 5,5 miliardy
  více.
 • 00:01:12 Které léky v lékárnách
  jsou a které ne?
 • 00:01:15 Proč?
 • 00:01:18 Akta OVM a Zdeněk Blahuta.
 • 00:01:21 I to jsou témata,
 • 00:01:22 o kterých se po dnešních
  otázkách bude mluvit s nadhledem
 • 00:01:25 a v souvislostech.
 • 00:01:29 Vítejte a hezkou neděli vám všem.
 • 00:01:32 Organizovaný zločin
  prorůstající do policie,
 • 00:01:34 státního zastupitelství
  a do státní správy.
 • 00:01:37 Konkrétně do celní správy.
 • 00:01:39 To je tři roky starý případ,
 • 00:01:41 který rozplétala
  útvar pro odhalování
 • 00:01:44 organizovaného zločinu.
 • 00:01:46 Dozvěděli jsme se to v tomto týdnu.
 • 00:01:47 Detektivové obvinili tři lidi
  za vynášení informací
 • 00:01:51 z trestních kauz.
 • 00:01:52 Ve vazbě jsou dva lidé.
 • 00:01:54 Někteří politici dávají
  najevo rozčarování.
 • 00:02:02 Namísto generální inspekce
  odhaluje tyto kauzy policie sama.
 • 00:02:07 Milan Chovanec chce vědět,
 • 00:02:09 proč u vyšetřování chyběla
  generální inspekce
 • 00:02:11 bezpečnostních sborů.
 • 00:02:14 Bude mě zajímat,
 • 00:02:15 proč to Generální inspekce
  nešetřila od začátku.
 • 00:02:18 Používat policii pro zatýkání
  v policii je ojedinělé a výjimečné.
 • 00:02:23 Státní zastupitelství
  bude muset zdůvodnit,
 • 00:02:28 proč sáhli k tomuto kroku.
 • 00:02:32 Slova Milana Chovance.
 • 00:02:33 Podle nejnovějších informací
  byl na začátku této kauzy jiný
 • 00:02:37 případ prorůstání organizovaného
  zločinu do justice.
 • 00:02:41 Je řeč o případu úplatného
  soudce Ondřeje Havlína a žalobce
 • 00:02:46 Františka Fialy.
 • 00:02:47 První dostal pravomocný trest více
  než pětileté vězení a druhý bezmála
 • 00:02:52 čtyři roky za to, že oba nezákonně
  ovlivňovali trestní kauzy.
 • 00:02:58 Zbavovali trestní zodpovědnosti
  obviněné, zpravidla opilé řidiče.
 • 00:03:04 Naším úvodním hostem
  je Pavel Zeman.
 • 00:03:06 Vítejte po čase v otázkách.
 • 00:03:08 Dobrý den.
 • 00:03:10 Počítal jste s reakcí
  politiků, kteří říkají,
 • 00:03:15 že si státní zastupitelství
  společně s policí zodpovědět,
 • 00:03:20 jak to že podruhé v krátké době
  policie šetří sama policie
 • 00:03:33 a nikoliv generální inspekce?
 • 00:03:36 Politici rádi u nás reagují
  na podobné kauzy.
 • 00:03:42 Kauzy tohoto typu si nějakou
  reakci samozřejmě zaslouží.
 • 00:03:46 Zatím se bavíme o podezření.
 • 00:03:48 Stále ctím presumpci neviny.
 • 00:03:50 Pokud by se prokázalo,
 • 00:03:53 že někdo z policie nebo
  z ozbrojených složek nebo z justice
 • 00:03:58 vynášel nějakým
  způsobem informace ven,
 • 00:04:00 tak je to velice vážné obvinění.
 • 00:04:03 Svědčí to za prvé o tom, že je něco
  špatného v těchto složkách.
 • 00:04:10 Za druhé to svědčí o tom,
 • 00:04:13 že tyto složky jsou schopny s tímto
  fenoménem sami bojovat.
 • 00:04:18 Co mě překvapuje na reakcích je to,
  že tam převažuje reakce nad formou.
 • 00:04:26 Údiv nad formou.
 • 00:04:28 Nenacházím údiv nad obsahem.
 • 00:04:31 Překvapuje mě, že se politice
  daleko více zabývají tím,
 • 00:04:35 jaký policejní orgán prováděl
  šetření, místo toho,
 • 00:04:40 aby se zabývali tím, že je neblahé,
 • 00:04:49 jestliže z orgánů činných
  v trestním řízení utíká informace.
 • 00:04:58 Má to vliv na to, v jakém
  státě žijeme.
 • 00:05:01 Má to vliv na podstatu
  tohoto státu.
 • 00:05:04 Má to vliv na to, jestli žijeme
  v právním nebo bez právním státě.
 • 00:05:10 Nepatří k tomu obsahu
  to, kdo to šetří?
 • 00:05:13 Jestliže je tady generální
  inspekce bezpečnostních sborů,
 • 00:05:16 která má vyšetřovat kriminalitu
  v bezpečnostních sborech,
 • 00:05:21 tak jak to,
 • 00:05:23 že druhý případ v krátké době
  není šetřen právě GIBSem?
 • 00:05:28 Na začátku se vymezím.
 • 00:05:31 Jsem nejvyšší státní
  zástupce a je pravděpodobné,
 • 00:05:33 že v této věci budu
  rozhodovat o stížnosti.
 • 00:05:38 Jestli dovolíte, nebudu se bavit
  konkrétně o této věci.
 • 00:05:43 Nemohu.
 • 00:05:45 Nejsem dozorovým státním zástupcem,
  takže o ní ani mnoho nevím.
 • 00:05:51 V obecné rovině je potřeba
  si uvědomit to,
 • 00:05:57 že za prvé je to státní
  zástupce, který plánuje.
 • 00:06:02 Vykonává dozor nad činností policie
  a policie ho v rámci vymezeném
 • 00:06:08 trestním řízení musí poslouchat.
 • 00:06:11 To je první věc.
 • 00:06:14 Za druhé,
 • 00:06:15 je zmiňována odpovědnost státního
  zástupce za trestní řízení.
 • 00:06:18 S tím souhlasím,
 • 00:06:20 ale tomu musí státní zástupce
  přizpůsobit také taktiku a způsob,
 • 00:06:25 jak vykonává dozor.
 • 00:06:32 Kdybych namítl, že tady nemůže
  být svévole státních zástupců.
 • 00:06:38 Nemohu řešit kriminalitu v celní
  správy nebo policii na místo GIBSu
 • 00:06:43 s jedním policejním útvarem,
 • 00:06:46 útvarem pro odhalování
  organizovaného zločinu.
 • 00:06:49 Nesmí tam být prvek svévole.
 • 00:06:51 Dokážu si představit, a neříkám
  že to tento případ,
 • 00:06:57 že jestliže státní zástupce začne
  prověřování s určitým policejním
 • 00:07:01 orgánem a teprve po určité
  době se objeví,
 • 00:07:06 že je tam speciální subjekt,
 • 00:07:08 jehož vyšetřování by spadalo
  do kompetence GIBSu,
 • 00:07:15 tak si dokáži představit, že státní
  zástupce rozhodne o tom,
 • 00:07:19 že z hlediska účelu trestního
  řízení a z hlediska hospodárnosti,
 • 00:07:32 tak zachová příslušnost
  dotyčného policejního orgánu,
 • 00:07:37 který od začátku věc vyšetřoval.
 • 00:07:43 Můžete potvrdit nebo
  vyvrátit informaci o tom,
 • 00:07:46 že nejnovější kauza vyšla
  z vyšetřování úplatného soudce
 • 00:07:50 Ondřeje Havlína a státního
  zástupce Františka Fialy,
 • 00:07:54 kteří už jsou pravomocně odsouzeni?
 • 00:07:59 Proto je od začátku této
  kauzy Lenka Bradáčová,
 • 00:08:04 která dozorovala i tu předchozí
  kauzu?
 • 00:08:09 Nebudu to ani poté
  oprava potvrzovat,
 • 00:08:15 ani vyvracet s ohledem na tom,
 • 00:08:20 že v této věci budu
  dále rozhodovat.
 • 00:08:25 Neměla by být zpravena generální
  inspekce bezpečnostních sborů?
 • 00:08:30 Jestliže generální inspekce
  nevyšetřuje trestnou činnost,
 • 00:08:38 tak je nadbytečné
  ji potom spravovat.
 • 00:08:48 Poslankyně občanských demokratů
  Jana Černochová v pátek řekla,
 • 00:08:56 na přešlapy,
 • 00:08:58 na překračování kompetencí
  ÚOOZ upozorňujeme dlouhodobě.
 • 00:09:04 Není překvapení, že ÚOOZ se stal
  mocenským a vlivovým centrem.
 • 00:09:11 Pokud byste byl pozván na jednání
  sněmovní komise pro kontrolu
 • 00:09:16 činnosti GIBS, jste ochoten
  poslancům garantovat,
 • 00:09:21 že jste jako státní zástupci
  nevytvořili z útvaru
 • 00:09:34 mocenský útvar?
 • 00:09:36 Ptal bych se, jaké přešlapy
  má paní poslankyně na mysli.
 • 00:09:42 Například kauza Nagyová.
 • 00:09:47 Co konkrétně?
 • 00:09:48 I část už i u soudu,
  část se chystá.
 • 00:09:53 Pokud by veškeré policejní
  orgány fungovaly tak kvalitně,
 • 00:09:57 jako funguje ÚOOZ, tak by to bylo
  velice dobré.
 • 00:10:02 Pokud byste byl na jednání
  komise pro činnost
 • 00:10:07 Generální inspekce bezpečnostních
  sborů pozván, abyste věc vysvětlil,
 • 00:10:10 co byste poslancům řekl?
 • 00:10:12 Podle toho, na co by se ptali.
 • 00:10:16 Zjevně jsou kritičtí k tomu,
 • 00:10:17 že po kauze Vidkun
  je tady nová kauza.
 • 00:10:25 Začal bych trošku konkrétněji.
 • 00:10:28 Vysvětlil bych otázku příslušnosti
  státního zastupitelství a policie.
 • 00:10:37 Vysvětlil bych dozorovou
  činnost státního zástupce,
 • 00:10:39 to je to základní.
 • 00:10:44 Státní zástupce je pánem
  přípravné fáze.
 • 00:10:47 Je to na jeho odpovědnosti.
 • 00:10:51 On volí, který orgán
  bude věc vyšetřovat.
 • 00:10:56 Jestliže policejní orgán, který
  prověřuje určitou věc, nekoná.
 • 00:11:04 Nebo koná flegmaticky.
 • 00:11:06 Jestliže neplní pokyny
  státního zástupce,
 • 00:11:09 tak je povinností státního zástupce
  využít jeho dozorových oprávnění,
 • 00:11:14 aby tuto věc od měl policejnímu
  orgánu a přikázal jinému.
 • 00:11:19 Stává se to v případech,
  které vyšetřuje GIBS?
 • 00:11:23 Došlo ke změně ve vedení
  GIBSu po kauze Vidkun.
 • 00:11:27 Jde o vynášení informací,
 • 00:11:31 respektive je tu podezření
  o vynášení informací
 • 00:11:33 z trestních kauz.
 • 00:11:35 Na základě této kauzy
  rezignoval Ivan Bílek.
 • 00:11:40 Jste teď s fungováním
  GIBSu spokojen?
 • 00:11:47 Toto mé tvrzení musím
  uvést na pravou míru tak,
 • 00:11:51 že se netýkalo GIBSu.
 • 00:11:54 Netýkalo se konkrétního
  policejní orgán.
 • 00:11:56 Je to obecné tvrzení.
 • 00:11:58 Co se týče GIBSu,
  mohu říci jednu věc,
 • 00:12:02 GIBS je ve velice nepříjemné roli.
 • 00:12:06 Jakožto útvar stíhá
  speciální subjekt,
 • 00:12:09 který se může dopouštět nebo
  dopouští trestní činnosti.
 • 00:12:13 Tento speciální subjekt, tedy
  příslušníci ozbrojených sborů,
 • 00:12:17 hlavně policisté, velice
  dobře znají účinnost policie.
 • 00:12:21 GIBS je v této chvíli ve velice
  nevýhodné pozici ve vztahu
 • 00:12:29 k těmto pachatelům.
 • 00:12:30 Oni znají činnost i GIBSu.
 • 00:12:35 Práce GIBSu se s postupem času
  od okamžiku jeho založení zlepšuje.
 • 00:12:41 Je správné,
 • 00:12:42 že tady
 • 00:12:44 Generální inspekce bezpečnostních
  sborů je?
 • 00:12:48 Máme už několik
  kauz, které ukazují,
 • 00:12:51 že je tady trestná činnost
  v policii a dokonce
 • 00:12:54 organizovaný zločin.
 • 00:13:00 Je GIBS dobro institucí
  pro vyšetřování trestné činnosti
 • 00:13:04 a organizovaného zločinu
  v policii nebo jiných
 • 00:13:09 bezpečnostních složkách?
 • 00:13:11 Je to dobře, že je tu GIBS.
 • 00:13:17 Je nutné mu dát ještě určitou dobu
  a technickou či materiální pomoc.
 • 00:13:30 Podle mě není dobré,
 • 00:13:32 když příslušníci GIBSu jsou
  víceméně odměňování podle stejných
 • 00:13:39 tabulek jako policie,
  kterou mají vyšetřovat.
 • 00:13:42 Pokud to má být elitní útvar,
  tak to musí odpovídat i odměňování.
 • 00:13:47 Aby získali elitním lidi.
 • 00:13:50 Obsazení GIBSu se s časem zlepšuje.
 • 00:13:54 I činnost samotného útvaru
  se postupem času zlepšuje.
 • 00:13:58 V nejnovějším případu se policie
  zajímá o pražskou státní zástupkyni
 • 00:14:03 Dagmar Váchovou.
 • 00:14:11 Jak se to může projevit na důvěře
  ve státní zastupitelství?
 • 00:14:15 Nevím, jestli se o ní zajímá
  policie.
 • 00:14:18 Vím, že tam byla provedena
  domovní prohlídka,
 • 00:14:21 to nemusí mnoho znamenat.
 • 00:14:24 Kdyby se o ní policie nezajímala,
  tak tam nebude domovní prohlídka.
 • 00:14:29 To je otázka.
 • 00:14:31 Teď jste mě vyděsil.
 • 00:14:34 Policie se o nás nemusí zajímat
  a přitom u nás může udělat
 • 00:14:37 domovní prohlídku?
 • 00:14:42 Nemusí se zajímat o člověka, a může
  se zajímat pouze o nějakou věc,
 • 00:14:47 která je důležitá pro šetření.
 • 00:14:55 Nebudu se vyjadřovat
  konkrétně k této osobě.
 • 00:14:59 Pomohl bych se pohledem dobře.
 • 00:15:01 Podívejte se na kauzu u soudce
  Knotka nebo Havlína.
 • 00:15:06 Anebo státního zástupce Fialu.
 • 00:15:14 Toto je známka.
 • 00:15:18 V každém systému najdete
  nějakou nepravost.
 • 00:15:33 Důležité je to, jestli se systém
  dokáže s tímto faktem poprat.
 • 00:15:38 Pro mě tzn., že náš systém
  se dokáže s tímto problémem poprat.
 • 00:15:49 Dokážete lidi odhalit,
  vyšetřovat a postavit před soud.
 • 00:15:54 A také pravomocně odsoudit.
 • 00:15:56 Také je tady dlouhodobé napětí
  mezi vrchním státním zástupcem,
 • 00:16:03 Lenku Bradáčovou, a protikorupční
  policí.
 • 00:16:09 Napětí, které můžeme sledovat
  od příchodu pana Martince do čela
 • 00:16:13 protikorupční policie.
 • 00:16:16 Už zde není, ale další kauza,
  která rozčeřila vztahy,
 • 00:16:23 je vyšetřování možných
  insolvenčních podvodů na jihu Čech
 • 00:16:29 spojených s dvojicí hala a Sisák.
 • 00:16:35 Není tedy dlouhodobé napětí
  mezi těmito dvěma útvary?
 • 00:16:42 A nemůže tato nejnovější kauza
  vyvolávat v části veřejnosti
 • 00:16:46 podezření, že je to vendeta
  Lenky Bradáčové vůči
 • 00:16:51 protikorupční policii?
 • 00:16:53 U této kauzy musíme stále
  ctít presumpci neviny.
 • 00:16:56 Bylo zahájeno trestní stíhání
  a dva lidé byli vzati do vazby,
 • 00:17:04 ale to stále neznamená,
 • 00:17:07 že by se této trestné
  činnosti dopustili.
 • 00:17:09 O tom může rozhodnout pouze soud.
 • 00:17:12 Počkejme si na rozhodnutí soudu.
 • 00:17:21 Rozbroje mezi
  Vrchním státním zastupitelstvím
 • 00:17:24 v Praze a protikorupční policí.
 • 00:17:29 Vnímám to spíše na pozadí
  různých kauz.
 • 00:17:34 Nemyslím si,
 • 00:17:35 že veškeré tyto kauzy by byly
  ovlivňovány nějakým
 • 00:17:38 negativním postojem.
 • 00:17:44 Mluvíte diplomaticky jako Tomáš
  Tuhý, policejní prezident.
 • 00:17:48 Ten tady seděl před měsícem.
 • 00:17:50 Ptal jsem se ho na přeložení
  případu možných podvodů
 • 00:18:00 z insolvence my a on tehdy
  pronesl tato slova.
 • 00:18:04 Byl jsem v kontaktu s nejvyšším
  státním zástupcem a požádal jsem
 • 00:18:07 ho, abychom si tato rizika,
  která by mohla vést k nedůvěře,
 • 00:18:17 abychom udělali společnou
  poradu s republikovými útvary
 • 00:18:20 a s krajskými ředitelstvími.
 • 00:18:26 Měsíc stará slova
  policejního prezidenta.
 • 00:18:32 Už jste absolvovali
  společnou poradu?
 • 00:18:34 Tu poradu jsme měli
  naplánovanou na minulý týden.
 • 00:18:38 Bohužel policejní prezident
  se nemohlo zúčastnit,
 • 00:18:42 protože měla regionální
  konferenci Interpolu.
 • 00:18:46 Nicméně komunikace s policejním
  prezidiem je pro mě obzvláště
 • 00:18:50 ve věci trestním řízení
  velice důležitá.
 • 00:18:54 Tuto komunikaci nevzdám.
 • 00:19:00 U některých kauz tedy je napětí?
 • 00:19:03 Můžete to potvrdit?
 • 00:19:08 Já bych to nevztahoval
  ke konkrétním kauzám.
 • 00:19:12 Schůzka, která byla
  plánovaná na minulý,
 • 00:19:14 byla plánovaná pět měsíců.
 • 00:19:20 Nepovažuji za vhodné
  zveřejňovat to.
 • 00:19:24 Obecně jsem požádal nejen
  pana policejního prezidenta,
 • 00:19:28 abychom se mohli sejít.
 • 00:19:30 Chtěl jsem, aby přišli šéfové
  celorepublikových útvarů,
 • 00:19:35 jednotlivých krajských policejních
  ředitelství a z naší strany se toho
 • 00:19:39 měli zúčastnit všichni vedoucí
  pracovníci od kraje výše.
 • 00:19:45 Představa byla taková,
 • 00:19:46 že bychom se bavili
  ne o jednotlivých kauzách,
 • 00:19:49 ale spíše o určitých trendech,
  které nás mohou trápit.
 • 00:19:58 Například i pozitivní trendy
  při vyšetřování drogové trestné
 • 00:20:02 činnosti anebo zajišťování
  výnosů z trestné činnosti.
 • 00:20:05 Tam se můžeme vcelku i chlubit.
 • 00:20:09 Dvě strany se měli sejít
  a vyměnit si informace.
 • 00:20:12 Pokud se objevuje nějaký negativní
  jev, tak se na něj má zareagovat.
 • 00:20:17 Toto hodlám zachovat v tomto směru
  s panem policejním prezidentem
 • 00:20:20 budu komunikovat.
 • 00:20:23 Zkusím to znovu oklikou.
 • 00:20:25 Jako dozorující státní zástupce
  ve vztahu k pražskému státnímu
 • 00:20:29 zastupitelství jste spokojen
  s činností Lenky Bradáčové?
 • 00:20:34 Ve vztahu k protikorupční policii?
 • 00:20:39 Nerozlišuji na vztah
  k protikorupční policii.
 • 00:20:42 S prací paní doktorky Bradáčové
  jsem velice spokojen.
 • 00:20:46 Pokud se chcete ptát na konkrétní
  kauzu insolvenční mafie,
 • 00:20:51 tak tam jakkoliv je to nezvyklé,
  tak z podnětu policejního orgánu,
 • 00:20:59 státní zastupitelství
  vykonalo dohled.
 • 00:21:02 Neshledalo problém v práci
  Vrchního státního zastupitelství.
 • 00:21:07 Narážíte na únik informací,
 • 00:21:10 které jsme v tomto pořadu
  rozebírali na začátku roku?
 • 00:21:14 Vrchní státní zástupkyně Lenka
  Bradáčová dávala najevo jisté
 • 00:21:18 rozčarování z toho,
 • 00:21:20 že někteří aktéři podezřelých
  insolvencí na jihu Čech mohli
 • 00:21:28 mít dopředu informace o tom,
 • 00:21:32 že dojde k zajišťování důkazního
  materiálu a že informace unikly.
 • 00:21:40 Dodnes není vyšetřeno, jestli
  unikly informace odtud nebo odtud.
 • 00:21:46 Dozorovali jste tuto kauzu?
 • 00:21:49 Bavím se o kmenové kauze.
 • 00:21:53 Tam byl vykonán dohled.
 • 00:21:56 V obecné rovině nebylo
  shledáno pochybení.
 • 00:22:00 Jinými slovy mohu říci,
 • 00:22:01 jsem spokojen s prací
  Vrchního státního zastupitelství
 • 00:22:04 v Praze.
 • 00:22:06 Když jste se ujímal úřadu,
  psal se leden 2011.
 • 00:22:10 Mezi hlavní cíle patřilo zlepšení
  komunikace v celé struktuře
 • 00:22:13 státního zastupitelství.
 • 00:22:15 Pronášeli jste i tato slova.
 • 00:22:18 Kladu si i další cíle pro práci
  ve státním zastupitelství.
 • 00:22:23 Velice jednoduše bych
  je shrnul následovně.
 • 00:22:27 Měla by to být konsolidace
  státního zastupitelství,
 • 00:22:30 zlepšení komunikace v rámci
  státního zastupitelství.
 • 00:22:35 Slova nejvyššího státního
  zástupce z roku 2011.
 • 00:22:39 Chtěl jste prosadit úplně nový
  zákon o státním zastupitelství.
 • 00:22:43 Ten je teď v PS.
 • 00:22:46 I ta nejnovější kauza podle
  slov poslanců může zasáhnout
 • 00:22:50 do projednávání tohoto zákona
  o státním zastupitelství.
 • 00:22:55 Jste na to připraven?
 • 00:22:59 Jsem na to psychicky připraven.
 • 00:23:02 Jak se na to můžete
  psychicky připravit?
 • 00:23:04 Roce 2011, když jsem
  uvažoval o novém zákoně,
 • 00:23:09 tak jsme se s vervou
  vrhli do práce.
 • 00:23:12 Předloha byla hotová za rok a půl.
 • 00:23:17 Byla to poměrně dost velká činnost.
 • 00:23:20 Po roce 2013 šla ta předloha
  poprvé do sněmovny.
 • 00:23:24 Prošla prvním čtením,
  pak byla stažena zpět.
 • 00:23:28 Asi to bylo v té době rozumné.
 • 00:23:33 V tuto chvíli, když poslouchám
  jednotlivé výroky, tak mám obavu,
 • 00:23:38 že se ta doba na přijetí
  nového zákona přežila.
 • 00:23:43 Bylo by dobré, kdyby byla stažena?
 • 00:23:46 Ještě to dokončím.
 • 00:23:48 Na začátku jsem dodával jedním
  dechem, že bych byl velice nerad,
 • 00:23:52 aby se ze zákona o státním
  zastupitelství stalo politikum.
 • 00:23:57 Možná to zní zvláštně,
  ale je to tak.
 • 00:24:00 Státní zastupitelství
  orgán veřejné žaloby.
 • 00:24:03 Je to jeden z pilířů na cestě
  ke spravedlivému procesu,
 • 00:24:11 k právnímu státu.
 • 00:24:13 Není to málo.
 • 00:24:15 Když se podíváme na výzkum
  Transparency International
 • 00:24:19 o vnímání korupce,
 • 00:24:20 tak letos se nám konečně
  podařilo poskočit směrem nahoru,
 • 00:24:25 a to o 16 příček.
 • 00:24:26 Jsme vnímáni lépe.
 • 00:24:29 S trochou neskromnosti
  se odvážím tvrdit,
 • 00:24:33 že je to i zásluha orgánů
  činných v trestním řízení,
 • 00:24:37 policie i státního
  zastupitelství, soudů.
 • 00:24:42 Kauzy se nám daří nejen zahájí,
 • 00:24:44 ale mnoho z nich je pravomocně
  odsouzeno.
 • 00:24:48 Byl bych nerad,
 • 00:24:50 aby došlo k určité tvořivosti
  ve vztahu k zákonu o státním
 • 00:24:56 zastupitelství a kupříkladu došlo
  k tomu, že dávka nezávislosti,
 • 00:25:06 kterou máme teď a která by měla
  být posílena novým zákonem,
 • 00:25:09 tak aby byla naopak omezena.
 • 00:25:13 Myslíte, že je tady riziko,
 • 00:25:14 že poslanci pod vlivem nejnovějších
  kauz, včetně té z tohoto týdne,
 • 00:25:19 mohou omezit nezávislost státního
  zastupitelství a že je lepší
 • 00:25:23 než nový zákon, tak současný
  právní stav?
 • 00:25:27 V současné době se k tomu
  začínám přiklánět.
 • 00:25:32 Počkejme si na atmosféru,
 • 00:25:34 která bude možná lepší a kdy budeme
  všichni uvažovat s chladnou hlavou.
 • 00:25:42 Návrhu zákona se předpokládá,
 • 00:25:44 že by začal platit v červenci
  příštího roku.
 • 00:25:47 Je to možné zvládnout změnit
  strukturu státního zastupitelství?
 • 00:25:54 PS je na začátku projednávání.
 • 00:25:56 Máme květen 2016.
 • 00:26:04 Příprava na transformaci státního
  zastupitelství by mohla být pouze
 • 00:26:08 půl roku, pokud dojde legislativní
  proces úspěšně do konce?
 • 00:26:16 Pokud by legislativní proces běžel
  jako po másle a došel dokonce
 • 00:26:20 do konce roku, tak by bylo nutné
  udělat tam další legisvakanci.
 • 00:26:27 A to s ohledem na rušení
  Vrchní státní zastupitelství,
 • 00:26:31 zřízení speciálu atd.
 • 00:26:54 Lepší by tedy bylo, aby zákon
  spadl pod stůl.
 • 00:26:57 A pokud vstoupí,
  tak je nerealistické,
 • 00:27:02 aby vstupovala v platnost
  v červenci příštího roku?
 • 00:27:06 Pokud by měl být tento nový zákon
  předmětem politických vášní
 • 00:27:13 a diskuzí, tak by si to veřejná
  žaloba v této zemi nezasloužila.
 • 00:27:21 K tomuto zákonu je potřeba
  přistupovat na výsost racionálně
 • 00:27:25 bez vášní.
 • 00:27:28 Proto bych považoval za vhodnější,
  aby se s přijetím zákona počkalo.
 • 00:27:33 Jednu takovou zkušenost už máme.
 • 00:27:35 Tehdy ministr Motejl v roce
  98 stáhl ze sněmovny projednávání
 • 00:27:40 svého návrhu zákona o státním
  zastupitelství.
 • 00:27:43 Mluvil jste o tom s ministrem
  spravedlnosti a požádat
 • 00:27:47 ho o stažení zákona?
 • 00:27:50 Pan ministr Pelikán
  připravil tento zákon,
 • 00:27:54 podařilo se mu prosadit
  zákon přes jednání vlády,
 • 00:27:58 přes legislativní radu
  vlády, teď je v PS.
 • 00:28:03 Toto stanovisko už jsem už říkal.
 • 00:28:06 Ale nechávám přirozeně
  na něm rozhodnutí.
 • 00:28:10 Ono má zákonodárnou iniciativu
  a má možnost stáhnout tento zákon
 • 00:28:14 z projednávání PS.
 • 00:28:20 Odmítal jste slova Jany Černochové
  na adresu útvaru pro odhalování
 • 00:28:29 organizovaného zločinu.
 • 00:28:31 Ona říká, že spíše než vyšetřovacím
  orgánem je mocenským uskupením.
 • 00:28:40 Mluvili jsme o kauze Jany Nagyové
  a je tedy nález Ústavního soudu
 • 00:28:46 starý 14 dní, kdy Pavel Blažek,
  někdejší ministr spravedlnosti,
 • 00:28:51 označil tento nález za konec
  balkanizace tuzemského
 • 00:28:59 ústavního práva.
 • 00:29:07 Je to praxe,
 • 00:29:08 která se bohužel stala běžnou
  na Vrchním státním zastupitelství
 • 00:29:12 v Olomouci.
 • 00:29:13 Tam by si tento nález měli
  konečně pořádně přečíst.
 • 00:29:19 Jejich postup je mimo ústavu.
 • 00:29:23 Těch připomínek zaznělo hodně,
  ale oni to nechtěli slyšet.
 • 00:29:32 Není toto jeden z důkazů,
  že státní zástupci,
 • 00:29:38 konkrétní vrchní zástupce
  v Praze a Olomouci,
 • 00:29:41 se vytvořily z ÚOOZ
  mocenské centrum.
 • 00:29:46 A navíc porušují ústavní práva
  obviněných či obžalovaných?
 • 00:29:51 Měli bychom k tomu přistoupit
  opět racionálně k tomuto nálezu.
 • 00:29:56 Pavel Blažek k tomu
  tak nepřistupuje?
 • 00:29:59 Za prvé byl jedním z těch,
  kdo podával ústavní stížnost.
 • 00:30:03 Jestliže u soudu prohrajete,
  tak hledáte nějakou berličku,
 • 00:30:08 jakým způsobem prodat to,
 • 00:30:09 že ten neúspěch u soudu
  není tak velký neúspěch.
 • 00:30:16 V první řadě si řekněme, že ústavní
  stížnost byla zamítnuta.
 • 00:30:21 Ústavní stížnost se týkala toho,
 • 00:30:25 že příslušnost státního
  zastupitelství je dána vyhláškou
 • 00:30:30 o jednacím řádu.
 • 00:30:32 A za druhé se to týkalo toho,
 • 00:30:37 že ve vyhlášce o jednacím řádu
  je ustanovení, které říká,
 • 00:30:42 pokud je určitá věc vyloučena
  z projednávání,
 • 00:30:57 tak toto
  Vrchní státní zastupitelství
 • 00:31:00 si tuto vyloučenou věc může
  ponechat ve svém dozoru,
 • 00:31:05 i když není dále příslušné.
 • 00:31:07 Je to přesně to,
 • 00:31:09 co jsme řešili na začátku
  v souvislosti s aktuální kauzou.
 • 00:31:18 Je to dáno čistým rozumem.
 • 00:31:22 Ústavní soud to ve svém
  nálezu řekl.
 • 00:31:26 Je naprosto rozumné, aby věc,
 • 00:31:29 která je rozpracována už dlouhou
  dobu v jednom státním
 • 00:31:33 zastupitelství, tak aby to státní
  zastupitelství,
 • 00:31:36 přestože ji vyloučilo
  z jedné společné věci,
 • 00:31:40 tak aby si ji dokončilo.
 • 00:31:43 Kdyby ji mělo dát věcně příslušnému
  státnímu zastupitelství,
 • 00:31:47 ať už na okres nebo na kraji,
 • 00:31:49 tak to bude velice složité
  tu věc studovat a pokračovat
 • 00:31:54 v ní dále.
 • 00:31:56 Došlo by ke ztrátě času a tím pádem
  to jde proti hospodárnosti a smyslu
 • 00:32:01 či účelu trestního řízení.
 • 00:32:03 To je první věc.
 • 00:32:06 Zpochybňujete pana Blažka,
  ale MF DNES napsala,
 • 00:32:11 že miliony odškodného
  Rathovi a Nagyové.
 • 00:32:16 Odkazuje na ústavní právníci,
  kteří tvrdí, že existuje cesta,
 • 00:32:21 jak obnovit řízení,
 • 00:32:22 a to zpochybnění zákonnosti všech
  důkazů, které nařídil soudce,
 • 00:32:28 který neměl mít případ na starosti.
 • 00:32:30 Je citovaný ústavní
  právník Aleš Gerloch.
 • 00:32:40 Nemyslíte, že kauza Nagyová,
 • 00:32:42 která se znovu vrátila
  k soudu první instance,
 • 00:32:46 může spadnout pod stůl na základě
  nejnovějšího nálezu
 • 00:32:50 Ústavního soudu?
 • 00:32:52 A je na Nagyová by mohla
  vysoudit i odškodné od státu?
 • 00:32:57 Jestliže by tam byly úkony
  provedené ne příslušným soudem
 • 00:33:01 po 19. dubnu letošního roku, tedy
  po okamžiku vyhlášení nálezu,
 • 00:33:06 tak v takovém případě
  bezesporu ano.
 • 00:33:10 Řeknu rovnou,
 • 00:33:11 že kdybych se převtělil a nebyl
  v roli nejvyššího státního
 • 00:33:17 zástupce, ale byl v roli
  zástupce či advokáta jakéhokoliv
 • 00:33:23 z obviněných,
 • 00:33:28 na které by v minulosti
  bylo možné stáhnout nález,
 • 00:33:34 tak bych se o to bezesporu pokusil.
 • 00:33:38 Takže počítáte s tím,
 • 00:33:39 že se advokáti pokusí
  shodit tuto kauzu znovu?
 • 00:33:47 Jako advokát bych to pro svého
  klienta udělal.
 • 00:33:52 Nelze zapomenout na botu 120 nález
  ústavního soudu z roku 2014,
 • 00:33:59 který v podstatě říkám, že tam není
  retroaktivní platnost.
 • 00:34:05 Ten nález nám platí
  skutečně od 19. dubna.
 • 00:34:09 Včetně toho výkladu, který
  poskytl Ústavní soud.
 • 00:34:16 Vrátil bych se k tomu nálezu.
 • 00:34:18 Zaznělo tady něco o balkanizaci.
 • 00:34:23 Nevím, jestli to dobře nebo špatně.
 • 00:34:25 Na Balkánu je přímá no mnoho
  velice moderních opatření.
 • 00:34:35 Nevím úplně,
 • 00:34:37 jestli to pan poslanec Blažek
  mysleli jako chválu anebo
 • 00:34:41 dehonestoval náš systém.
 • 00:34:45 Je nutné si říci, co ten nález
  Ústavního soudu znamená.
 • 00:34:50 Za prvé znamená,
 • 00:34:52 že příslušnost státního
  zastupitelství je možné
 • 00:34:57 stanovit vyhláškou.
 • 00:34:58 Státní zastupitelství,
  které určitou věc začal,
 • 00:35:02 tak v ní může pokračovat.
 • 00:35:06 Pokud je odtud vyloučena
  jiná trestní věc.
 • 00:35:09 Za třetí,
 • 00:35:10 pokud potřebuje státní zástupce
  v přípravném řízení součinnost
 • 00:35:14 soudu, domovník, ty odposlechy
  či vazbu,
 • 00:35:19 tak v podstatě se vylučuje
  pro státní zastupitelství krajská
 • 00:35:23 a vrchní ustanovení
  § 26 trestního řádu, které říká,
 • 00:35:33 že návrh se podává u soudu,
 • 00:35:36 v jehož obvodu působí to které
  státní zastupitelství.
 • 00:35:45 Soudce zpravodaje k tomu nálezu
  řekl, že by neměl být retroaktivní.
 • 00:35:54 Ústavní soud se vyjádřil jasně.
 • 00:36:02 Nálezy Ústavního soudu
  nemají zpětnou účinnost.
 • 00:36:07 To jsou slova Jaroslava Fenyka.
 • 00:36:10 Nařízení odposlechů,
  domovních prohlídek,
 • 00:36:13 kde je příslušnost u soudu jasně
  daná a důležitá, tak chcete říci,
 • 00:36:18 že když ty kauzy vyšetřují
  pražské nebo olomoucké státní
 • 00:36:22 zastupitelství, o kauzy Nagyová,
 • 00:36:30 se trestná činnost
  odehrávala v Praze,
 • 00:36:34 ale věci byly nařízeny
  v Moravskoslezském kraji,
 • 00:36:37 ať už domovní prohlídky nebo vazby.
 • 00:36:41 Takže na kauzu Nagyová nebude
  mít nález Ústavního soudu vliv,
 • 00:36:48 protože je tam výjimka?
 • 00:36:51 Zpětně nikoliv.
 • 00:36:52 Nemá vliv na jakoukoliv
  rozjetou kauzu.
 • 00:36:56 Změnil jste metodiku ve vztahu
  k vrchním státním zastupitelstvím?
 • 00:37:02 Respektive jak?
 • 00:37:04 Jak budete reagovat na nález?
 • 00:37:06 Už jsme reagovali.
 • 00:37:10 Ihned po vydání nálezu
  Ústavního soudu jsme ho velice
 • 00:37:13 pečlivě prostudovali.
 • 00:37:15 A také velice rychle.
 • 00:37:17 Ten nález je poměrně
  obsáhlý a složitý.
 • 00:37:21 Už následující týden, tedy
  minulý týden v pondělí,
 • 00:37:24 jsme vydali malé stanovisko,
  které máme vyvěšené na webu.
 • 00:37:28 Říkáme následující.
 • 00:37:30 Státní zástupce, když
  žádá o součinnost soudu,
 • 00:37:36 tak vždy musí zkoumat,
 • 00:37:38 jestli žádá u příslušného soudu
  podle § 18 trestního řádu.
 • 00:37:44 Musí jít k soudu, v jehož
  obvodu byl trestný čin spáchán,
 • 00:37:49 nebo v jehož obvodu obviněný
  bydlí, pracuje nebo se zdržuje,
 • 00:37:53 nebo kde trestní čin vyšel najevo.
 • 00:37:55 To musí zkoumat v každé
  chvíli přípravného řízení.
 • 00:37:58 Nelze vyloučit, že ta příslušnost
  se může změnit.
 • 00:38:03 Nález Ústavního soudu nám do jisté
  míry vylučuje použití ustanovení
 • 00:38:10 § 26 trestního řádu, který říkám,
 • 00:38:13 že státní zástupce podává návrh
  k soudu, v jehož obvodu působí.
 • 00:38:21 Tedy u okresního státního
  zastupitelství je to jasné.
 • 00:38:26 Ale u krajských vrchních,
  tam je ta množina soudu větší,
 • 00:38:32 tam se musí určovat příslušnost
  tak, jak už jsem říkal.
 • 00:38:38 Na kauzu Nagyová podle vašeho
  právního názoru nebude
 • 00:38:42 mít u odvolacího soudu vliv?
 • 00:38:50 To, co je u soudu, tak podle
  nálezu Ústavního soudu,
 • 00:38:55 který jsme vyložili do našeho
  stanoviska, a na to vliv nemá.
 • 00:39:01 Státní zástupci se také
  nechovají vždy podle pravidel.
 • 00:39:06 Zjistila to dohledová prověrka.
 • 00:39:12 Jaké byly nejčastější
  zjištěné prohřešky?
 • 00:39:16 Čím se státní zástupci prohřešují?
 • 00:39:20 Nejčastější nedostatky
  vidíte na obrazovce.
 • 00:39:40 Pochybení státních zástupců
  většinou končí kárnou žalobou,
 • 00:39:44 to pak projednává kárný senát.
 • 00:39:48 Kolika státním zástupcům
  prokázal vinu?
 • 00:39:51 11 pravomocných rozhodnutí.
 • 00:40:00 Uznání vinnými bylo loni 10.
 • 00:40:11 Trestem může být snížení
  platu nebo důtka.
 • 00:40:25 Kosánovi byl snížen plat
  o 10 % na určitou dobu,
 • 00:40:29 nepostavil se proti podmínečnému
  propuštění Alexandra Nováka.
 • 00:40:39 Ladislav Kosán prohlásil,
  že se považuje za obětního beránka,
 • 00:40:44 protože se poměrně často stává,
 • 00:40:46 že žalobci nechodí
  na veřejná slyšení,
 • 00:40:50 která se týkají
  podmínečného propuštění.
 • 00:40:55 Je Ladislav Kosán obětním beránkem?
 • 00:40:57 Je to běžný jev,
 • 00:40:58 že vaši podřízení nechodí
  na veřejná slyšení o podmínečném
 • 00:41:03 propuštění vězňů?
 • 00:41:08 Mrzí mě,
 • 00:41:09 že pan doktor Kosán
  zpochybňuje rozhodnutí
 • 00:41:13 Nejvyššího správního soudu.
 • 00:41:16 Říká svůj názor.
 • 00:41:18 Je tam pravomocné rozhodnutí
  o jeho kárném provinění.
 • 00:41:23 S tím asi nic neuděláme.
 • 00:41:26 Jaké má vnitřní pocity,
  to je druhá věc.
 • 00:41:30 Třetí věc, jestliže to vztahuje
  pouze k tomu,
 • 00:41:33 zda se chodí nebo nechodí
  k veřejnému zasedání,
 • 00:41:36 tak to vyplývá z nepochopení
  podstaty institutu podmíněného
 • 00:41:42 propuštění a účasti státního
  zastupitelství v něm.
 • 00:41:46 Účast na veřejném zasedání je pouze
  jednou z podmínek správné činnosti
 • 00:41:51 příslušného státního zástupce.
 • 00:41:55 Důležitá je příprava na veřejné
  zasedání, důležité je,
 • 00:41:59 jak dalece aktivně státní zástupce
  během veřejného zasedání vystupuje,
 • 00:42:03 důležité je, jakým
  způsobem reaguje.
 • 00:42:09 Pouze na okraj,
 • 00:42:17 každý rok nechávám zpracovat
  takové vyhodnocení práce
 • 00:42:21 státního zastupitelství.
 • 00:42:22 Moji lidé se rozjedou do okresů
  a zkoumají jednotlivé spisy.
 • 00:42:28 První jsme dělali na přeměnu
  ústavní výchovy
 • 00:42:32 na ambulantní léčbu.
 • 00:42:34 Minulý rok jsme dělali
  podmínečném propuštění,
 • 00:42:38 letos justiční spolupráci.
 • 00:42:40 Zaměřuje se na věci,
  které veřejnost ani neví,
 • 00:42:43 že státní zastupitelství zajišťuje.
 • 00:42:48 Pokud má určitou s veřejnou
  kompetence,
 • 00:42:51 tak i musí státní zastupitelství
  musí řádně vykonávat.
 • 00:42:59 Zjistili jsme, že z 33 okresů,
  kterých se to týká,
 • 00:43:03 zhruba třetina funguje bezvadně,
 • 00:43:05 třetina průměrně a třetina
  trošku hůře.
 • 00:43:09 Takže u třetiny okresů může
  dojít k takovým excesům,
 • 00:43:14 jako byl Ladislav Kosán?
 • 00:43:19 Nebyl dostatečně aktivní
  v médii sledované kauze?
 • 00:43:24 Takto bych to neformuloval.
 • 00:43:29 Ta třetina okresů
  měla nějaký problém.
 • 00:43:33 Při vystupování v tomto
  typu řízení.
 • 00:43:37 Ať už to byla špatná příprava,
 • 00:43:39 neúčast na veřejném zasedání nebo
  ne reakce na rozhodnutí soudu.
 • 00:43:45 Znepokojily vás ty výsledky?
 • 00:43:48 Třetina je dost.
 • 00:43:49 Třetina je hodně.
 • 00:43:51 Stejný poměr jako u ambulantní
  léčby, respektive ústavního léčení.
 • 00:43:57 Dříve se takové prověrky
  vůbec nedělali.
 • 00:44:03 Snažím se zkvalitňovat práci
  státního zastupitelství.
 • 00:44:07 Do tohoto vyhodnocování nebyla
  zahrnuta kauza pana Nováka.
 • 00:44:16 Nekrylo se to s tím obdobím,
  které bylo prověřováno.
 • 00:44:24 Takže kárné řízení rozhodně
  nevyplynulo z této prověrky.
 • 00:44:29 Je to o tom,
 • 00:44:30 že proběhla porada s dotčenými
  státními zástupci a na té poradě
 • 00:44:35 jsme řekli, jakým způsobem je nutné
  v takovém typu řízení postupovat.
 • 00:44:40 Výsledek je také ten,
 • 00:44:43 že okresní státní zástupce
  rezignoval na svoji funkci.
 • 00:44:51 Na jednu stranu mě to velice
  mrzelo.
 • 00:44:55 Byl to velice slušní a čestní,
  dobrý vedoucí státní zástupce.
 • 00:45:00 Na druhou stranu velice oceňuji.
 • 00:45:04 Pochopil, že důvěra veřejnosti
  ve státní zastupitelství nám není
 • 00:45:09 daná apriori zákonem,
 • 00:45:14 ale že je nutné o ní neustále
  bojovat.
 • 00:45:18 Pokud je někde nějaké pochybení,
  tak on přijal odpovědnost.
 • 00:45:23 Tímto způsobem na to reagoval.
 • 00:45:25 To oceňuji.
 • 00:45:28 Ladislav Kosán jako okresní státní
  zástupce odmítl rezignovat,
 • 00:45:34 protože výzvu mu podal Jan Jakovec.
 • 00:45:42 Kosán řekl, že ve funkci zůstane
  do konce letošního roku.
 • 00:45:49 Budete do tohoto sporu mezi
  Kosánem a Jakovcem vstupovat?
 • 00:45:54 Zatím jsem to nepovažoval za nutné.
 • 00:45:58 Co budu dělat do budoucna,
  a to s dovolením říkat nebudu.
 • 00:46:02 Konstatuje Pavel Zeman.
 • 00:46:03 Děkuji za rozhovor a těším
  se na další.
 • 00:46:06 Děkuji za pozvání.
 • 00:46:08 Čínské investice v Česku
  nebo kauza OKD.
 • 00:46:10 Je to jsou témata duelu Jana Mládka
  a Luďka Niedermayera.
 • 00:46:24 Čínské miliardy v Česku.
 • 00:46:25 Důvod k radosti nebo obavám?
 • 00:46:27 Budou Číňané investovat do nových
  pracovních míst?
 • 00:46:35 Zeptal jsem se Radka Špicara.
 • 00:46:38 Je dobře, že se podařilo
  zlepšit vztahy mezi ČR a Čínou.
 • 00:46:42 Může to pomoci českému exportu
  do Číny a může to pomoci přilákat
 • 00:46:46 čínské investice do ČR.
 • 00:46:49 Máme za sebou první vlnu investic.
 • 00:46:52 Pokud bychom se na ní podívali,
  tak je pravda,
 • 00:46:55 že nákupy fotbalových klubů
  a pražských paláců české ekonomice
 • 00:47:00 příliš nepomohou.
 • 00:47:01 Na druhé straně byly
  tam i konkrétní investice,
 • 00:47:04 které považuji za důležité.
 • 00:47:08 Strojírenská firma.
 • 00:47:17 ŽĎAS.
 • 00:47:21 Letectví, kosmonautika,
  to je sektor české ekonomiky,
 • 00:47:25 kde jsme velice konkurenceschopní.
 • 00:47:28 Nemáte obavu, že může dojít
  k situaci jako v Polsku,
 • 00:47:31 kdy Číňané podepsali smlouvu
  o strategické spolupráci s Polskem,
 • 00:47:35 ale naplňování
  spolupráce se vytratil?
 • 00:47:40 Stát se to může.
 • 00:47:42 Vyjednávání s čínskou
  stranou, jak jsem ho zažil,
 • 00:47:45 není vůbec jednoduché.
 • 00:47:47 Jsou to tekuté písky.
 • 00:47:50 Procesy, smlouvy,
 • 00:47:51 dohody nehrají tak důležitou roli
  jako v našem kulturním prostředí.
 • 00:47:56 Obě strany si to budou
  muset odpracovat.
 • 00:47:59 Doufám, že to budou investice,
 • 00:48:02 které nebudou jen mediálně
  atraktivní,
 • 00:48:04 ale že to budou investice,
 • 00:48:06 které pomohou zvýšit
  zaměstnanost naší ekonomiky,
 • 00:48:12 pomohou nastartovat rozvoj
  inovací, výzkumu atd.
 • 00:48:19 Pomůže nám dostat se na nové trhy.
 • 00:48:21 Mají o to Číňané opravdu zájem?
 • 00:48:26 O podporu vědy a výzkumu u nás?
 • 00:48:29 Určitě.
 • 00:48:30 Mají problémy s kreativitou,
 • 00:48:33 vzhledem k jejich kultuře
  nejsou kreativní.
 • 00:48:36 Mají velký zájem o spolupráci
  v oblasti kreativního průmyslu.
 • 00:48:41 Mají nedostatky v oblasti inovací,
 • 00:48:44 přestože za posledních 20 let ušli
  obrovský kus cesty.
 • 00:48:48 První vlnu investic doprovázely
  titulky jako Čínská investiční
 • 00:48:54 show, Číňané nakupují u nás jako
  v supermarketu.
 • 00:48:58 Je to věrný obraz té první vlny?
 • 00:49:00 Je to spíš mediální klišé.
 • 00:49:03 Návštěvu čínského prezidenta
  bych rozdělil na dvě části.
 • 00:49:11 Po formální stránce to možná
  vypadalo příliš bombasticky,
 • 00:49:15 ne úplně šťastně.
 • 00:49:17 Ale zajímá mě ten obsah.
 • 00:49:20 Obavy, že investiční skupina,
 • 00:49:23 která vkládá do ekonomiky
  nemalé prostředky,
 • 00:49:25 je napojená na vojenskou
  rozvědku a státní čínský aparát,
 • 00:49:30 zároveň investice do médií,
 • 00:49:32 která mohou být využita jako
  páka ke zlepšování obrazu Číny
 • 00:49:40 ČR, sdílíte?
 • 00:49:43 Buďme realističtí.
 • 00:49:44 To fungování je jiné.
 • 00:49:48 Je to úkol pro dvě strany.
 • 00:49:49 Pro privátní byznys,
 • 00:49:51 který bude vstupovat do smluvních
  vztahů s čínskými partnery.
 • 00:49:54 Tam si to musí každý vlastník
  a akcionář zhodnotit,
 • 00:49:59 analyzovat a rozhodnout sám.
 • 00:50:05 Zda ta spolupráce může
  znamenat nějaká rizika.
 • 00:50:08 Totéž musí udělat státy.
 • 00:50:10 Jaké největší riziko
  čínských investic vidíte?
 • 00:50:17 Mnoho z těch slibů se nenaplní.
 • 00:50:21 Doufám, že se poučíme z toho,
 • 00:50:23 co nevyšlo jiným a pokusíme
  se soustředit na to,
 • 00:50:26 co nás spojuje a kde si můžeme
  být oboustranně nápomocní.
 • 00:50:30 Pokud to bude
  oboustranné partnerství,
 • 00:50:35 tak můžeme vyvinout modely
  výhodné pro obě strany.
 • 00:50:38 Když je něco výhodné
  pro obě strany,
 • 00:50:40 tak to má dlouhodobou perspektivu.
 • 00:50:45 Dodává Radek Špicar.
 • 00:50:47 Příliv čínských investic
  do ČR přichází v roce,
 • 00:50:51 kdy celá evropská
  osmadvacítka rozhoduje o tom,
 • 00:50:54 zda přizná Číně status
  tržní ekonomiky.
 • 00:50:57 To by mělo zásadní vliv na dovozy
  čínské oceli do zemí EU.
 • 00:51:04 Nejen o tom budou diskutovat
  Jan Mládek a Luděk Niedermayer.
 • 00:51:15 Dobrý den.
 • 00:51:18 Pane ministře,
 • 00:51:19 máte už za ministerstvo průmyslu
  a obchodu zpracovanou dopadovou
 • 00:51:23 studii, co by to způsobilo v české
  ekonomice a českým průmyslem,
 • 00:51:28 pokud by Čína získala
  status tržní ekonomiky?
 • 00:51:32 Máme zpracované nějaké odhady.
 • 00:51:35 Chceme po Evropské komisi,
  aby to spočítala pro celou Evropu,
 • 00:51:38 včetně dopadu na ČR.
 • 00:51:41 Řádově je to o tom,
 • 00:51:43 že pokud by bez čehokoliv dalšího
  byl Číně přiznán status tržní
 • 00:51:51 ekonomiky, tak by bylo ohroženo
  až 5000 pracovních míst v průmyslu.
 • 00:52:03 Má se o tom jednat na nejbližších
  tripartitách.
 • 00:52:06 Pokud by byl přiznán
  status tržní ekonomiky,
 • 00:52:09 tak by to mohlo ohrozit
  až 5000 pracovních míst.
 • 00:52:12 Za českou vládu tedy řeknete
  mu členům tripartity,
 • 00:52:16 že česká vláda je zatím proti?
 • 00:52:21 Tripartita nefunguje tak,
 • 00:52:22 že česká vláda říká svým sociálním
  partnerům, co si mají myslet.
 • 00:52:29 Důležité je, aby vláda
  řekla, co si myslí.
 • 00:52:32 Povedeme s nimi debatu a chceme
  od nich slyšet jasný názor.
 • 00:52:37 Jasný názor zaznívá od odborů,
  které to jasně nechtějí.
 • 00:52:46 Zaměstnavatelské organizace
  nezní tak jasně.
 • 00:52:49 Budeme chtít slyšet,
  jak silné je jejich ne.
 • 00:52:53 Některé firmy z toho
  mají velké obavy.
 • 00:52:56 Především ty ocelářské.
 • 00:52:58 Ale u jiných firem to tak jasně
  neslyšíme.
 • 00:53:06 Jak to budete projednávat na vládě?
 • 00:53:09 Jak se tomu postavíte?
 • 00:53:12 Na základě výsledku té debaty bude
  vláda určovat mandát k vyjadřování
 • 00:53:24 názoru v Bruselu.
 • 00:53:27 Buď Čína status tržní ekonomiky
  dostane, na co stačí,
 • 00:53:32 aby Evropská komise
  dělala tzv. nic.
 • 00:53:38 Nebo status přiznán nebude.
 • 00:53:42 To vyžaduje aktivní kroky.
 • 00:53:48 Anebo se udělá nějaký kompromis,
  který bude spočívat v tom,
 • 00:53:52 že stávající antidumpingová
  opatření budou zachována,
 • 00:53:58 ale nebudou schvalována Nova.
 • 00:54:01 To by prodloužilo ochranu
  o tři až pět let,
 • 00:54:04 což nemusí být stále
  ještě dostatečná doba.
 • 00:54:07 Vy jste v tomto týdnu
  v Evropském parlamentu zatím
 • 00:54:10 odmítly přiznat Číně
  status tržní ekonomiky.
 • 00:54:14 Čekáte na analýzu Evropské komise,
  o které mluvil pan ministr.
 • 00:54:19 Jsou ty tři varianty, které tady
  nastínil, a ty, které se nabízí?
 • 00:54:26 Nebo byste přidal nějaké další?
 • 00:54:31 Veškeré debaty o tomto
  statusu, přitom za sebe říkám,
 • 00:54:39 že Čína rozhodně není ekonomika,
 • 00:54:47 která splňuje naše kritéria
  pro tržní ekonomiku,
 • 00:54:51 jsou v jádru o tom, jak bránit
  Evropu před neférovými dovozy.
 • 00:54:59 Na konci roku přestává platit
  právní § ze smlouvy s WTO,
 • 00:55:17 to nám zajišťovalo
  celkem silná opatření.
 • 00:55:23 My teď budeme muset
  nastavit opatření nová.
 • 00:55:33 Musíme ochránit především
  ocelářství a keramiku
 • 00:55:36 v české ekonomice.
 • 00:55:39 Nabízí se jedna cesta, kterou
  by Evropský parlament nevíte,
 • 00:55:43 tedy porušení pravidel
  světové obchodní organizace.
 • 00:55:48 Další věc, která se nabízí,
 • 00:55:51 je převedení obchodu
  do standardních pravidel,
 • 00:55:53 což by znamenalo,
 • 00:55:56 že by došlo k příchodu výrobků
  s mnohem menšími bariérami
 • 00:55:59 a znamenalo by to ekonomický
  problém.
 • 00:56:02 A třetí cesta je nadefinovat nějaký
  režim, který v těch oblastech,
 • 00:56:07 ve kterých proto máme dobré důvody,
  opravdu tu ochranu nastaví.
 • 00:56:13 Takže ta přechodná doba tří až pěti
  let, o které mluvil pan ministr?
 • 00:56:21 Může to znamenat zmírnění
  pravidel, které už používáme.
 • 00:56:29 Antidumpingová opatření
  nejsou exkluzivně proti Číně.
 • 00:56:34 Spojené státy mají více
  flexibilní systém.
 • 00:56:36 Takže se musí diskutovat o tom,
  jak by ta opatření měla vypadat.
 • 00:56:40 Ale něco musíme udělat.
 • 00:56:42 Nemůžeme přestat respektovat
  mezinárodní závazky,
 • 00:56:44 to by EU nechtěla.
 • 00:56:48 Naše odbory a podnikatele
  se nemusí bát.
 • 00:56:51 Ten pocit,
 • 00:56:52 že se nemůžeme dovolit
  dostat do problému
 • 00:56:54 desítky 1000 zaměstnanců tím,
  že nezvládneme jednání s Čínou.
 • 00:57:04 Čtyři až 5000 pracovních míst,
 • 00:57:06 o kterých jsme tady mluvili
  a o které by mohla ČR přijít
 • 00:57:10 v ocelářském a keramickém
  průmyslu kvůli Číně,
 • 00:57:17 jsou to relevantní data?
 • 00:57:23 Existují různé odhady.
 • 00:57:26 V rámci EU se mluví o statisících
  pracovních míst.
 • 00:57:30 Je docela široká shoda na tom,
 • 00:57:32 že nechceme přejít na režim
  standardních obchodních bariér
 • 00:57:36 podle WTO.
 • 00:57:40 Takže nějaká opatření vzniknou.
 • 00:57:42 Jde o to, aby vznikla
  rychle a předvídatelně.
 • 00:57:47 Abychom neohrozili pověst
  Evropě jako někoho,
 • 00:57:51 kdo dbá na férový obchod.
 • 00:57:57 Prezident republiky dává ústy svého
  mluvčího Jiřího Ovčáčka najevo,
 • 00:58:00 že Pražský hrad považuje
  Čínu za tržní ekonomiku.
 • 00:58:06 Pan prezident podporuje udělení
  statutu tržní ekonomiky
 • 00:58:11 Čínské lidové republice.
 • 00:58:12 Je třeba si, že Čína v tuto chvíli
  je tržní ekonomikou fakticky je.
 • 00:58:16 Udělení statusu by bylo
  potvrzení daného faktu.
 • 00:58:21 Slova prezidentova mluvčího.
 • 00:58:24 Jsou svým slovem ojedinělá.
 • 00:58:27 Podle europoslanců za KSČM není
  Čína klasickou tržní ekonomikou.
 • 00:58:33 Konzultoval s vámi pan prezident
  svůj postoj?
 • 00:58:38 Nekonzultoval.
 • 00:58:39 Má ekonomických poradců více.
 • 00:58:43 Prezident zastupuje zemi navenek,
 • 00:58:44 tak by měl tuto věc konzultovat
  s vládou,
 • 00:58:47 má to zásadní dopad
  na mezinárodní scéně.
 • 00:58:54 Názor pana prezidenta
  má samozřejmě validitu,
 • 00:58:57 ale spíše do diskuze ve veřejném
  prostoru než pro vyjednávání
 • 00:59:01 v rámci Evropské komise.
 • 00:59:05 To pan prezident nedělá.
 • 00:59:07 Jaká cesta by pro ČR byla
  nejlepší z těch tří,
 • 00:59:11 které jste tady naznačil?
 • 00:59:15 Nemá to jednoduché řešení.
 • 00:59:19 To tady pan kolega pěkně popsal.
 • 00:59:30 Na jedné straně jsou ocelářské
  firmy a na druhé straně je mnoho
 • 00:59:35 firem, které chtějí vyvážet
  do celého světa a i do Číny.
 • 00:59:39 Jakmile se začnou rozšiřovat
  antidumpingové kroky,
 • 00:59:46 tak je to klacek,
  který má dva konce.
 • 00:59:58 Na vládě tedy budete
  prosazovat jaký postoj?
 • 01:00:10 Po dohodě v tripartitě
  máme pouze dvě možnosti.
 • 01:00:14 Buď odmítneme statut tržní
  ekonomiky nebo budeme mít mandát
 • 01:00:19 vyjednat nějaký kompromis.
 • 01:00:24 Přišla by nějaká přechodná období.
 • 01:00:32 Bude důležité vyjednávání.
 • 01:00:37 Potřebujeme nejen dobrý nápad,
 • 01:00:41 ale hlavně potřeba na podporu
  co nejvíce zemí.
 • 01:00:43 Přepněte si na ČT 24, kde budeme
  po stručných zprávách pokračovat.
 • 01:00:47 Které léky v lékárnách
  jsou a které ne?
 • 01:00:50 Proč?
 • 01:00:51 O tom v Aktech OVM.

Související