iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
8. 6. 2014
13:05 na ČT24

1 2 3 4 5

3 hlasy
4797
zhlédnutí

Otázky Václava Moravce

Václav Pačes — Martin Bursík — Petr Rafaj

55 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Otázky Václava Moravce 2. část

 • 00:00:12 Vstoupili jsme do druhé
  hodiny dnešních otázek.
 • 00:00:15 Ještě jednou vítejte
  na zpravodajské ČT 24.
 • 00:00:18 V úvodu dokončíme diskuzi o cenách
  elektřiny a o energetické
 • 00:00:22 budoucnosti Česka.
 • 00:00:24 Podnikatele jsou čím
  dále soutěže vyšší.
 • 00:00:26 Alespoň pokud jde o počet
  podání na úřad ochrany
 • 00:00:33 hospodářské soutěže.
 • 00:00:35 Stížností stouplo trojnásobně.
 • 00:00:37 Řízení může trvat měsíce až roky.
 • 00:00:41 Nestavějí se silnice, muzea
  nebo domovy důchodců.
 • 00:00:46 Jak zvládá úřad svoji agendu?
 • 00:00:50 Hostem otázek bude předseda
  Antimonopolního úřadu Petr Rafaj.
 • 00:00:54 O jakých tématech se po dnešních
  otázkách začne mluvit?
 • 00:01:00 Plány na rozšíření Temelína.
 • 00:01:02 Vedení energetické společnosti
  ČEZ dále pracuje na projektu
 • 00:01:06 na rozšíření jaderné elektrárny
  na jihu Čech pro případ,
 • 00:01:10 že by Sobotkova vláda změnila názor
  na poskytnutí garancí nutných
 • 00:01:14 pro výstavbu.
 • 00:01:15 Aktuálním krokem i prodloužení
  životnosti jaderné
 • 00:01:17 elektrárny Dukovany.
 • 00:01:19 Čekání na novou
  energetickou koncepci.
 • 00:01:22 Například uhelní těžaři odmítají
  plán vlády na soudní zvýšit
 • 00:01:26 poplatky z vytěženého hnědého uhlí.
 • 00:01:29 Pokud nebude schválena
  nová energetická koncepce.
 • 00:01:32 Poplatky za těžbu chce
  změnit ministerstvo financí,
 • 00:01:35 očekává z toho tři a půl
  miliardy korun.
 • 00:01:39 Můj úřad návrhu,
 • 00:01:40 aby část peněz byla vázaná
  na odstraňování následků
 • 00:01:44 důlní činnosti.
 • 00:01:46 Zavaleni stížnostmi jsou
  úředníci antimonopolního úřadu.
 • 00:01:49 Jde o stížnosti proti výsledkům
  tendru u veřejných zakázek.
 • 00:01:54 V roce 2008 bylo kvůli
  jejich prověřování zahájeno
 • 00:01:58 245 prvostupňových řízení,
 • 00:02:00 během pěti let počet postupně rostl
  až na loňský bezmála 700 řízení.
 • 00:02:06 Stěžovatele kritizují
  neúměrně dlouhou dobu,
 • 00:02:09 po kterou antimonopolní
  úřad stížnosti šetří.
 • 00:02:16 Pětiletka jste Malinským oprava
  temelínským tendrem skončila.
 • 00:02:25 Ze hry vypadla nejen francouzská
  firma vyřazena už dříve,
 • 00:02:29 ale i dva finalisté zakázky
  Ruska a americká společnost.
 • 00:02:38 Obrovský projekt za stovky
  miliard by se bez státní
 • 00:02:41 pomoci nevyplatilo.
 • 00:02:43 Vzájemné úsměvy a potřásání rukou,
 • 00:02:45 slavnostní podpisy a desítky
  1000 stran dokumentů v pečlivě
 • 00:02:49 střežených krabicích.
 • 00:02:51 Roky práce nakonec přišly vniveč.
 • 00:02:53 Představa o čtyřech nových
  chladících věžích a dvou reaktorech
 • 00:02:56 na jihu Čech se rozplynula
  na začátku dubna.
 • 00:03:01 Představenstvo rozhodlo o zrušení
  zadávacího řízení na dostavbu
 • 00:03:05 třetího a čtvrtého bloku
  Jaderné elektrárny Temelín.
 • 00:03:10 Klíčová slova pro
  rozhodnutí, zasnila z vlády.
 • 00:03:15 Sobotkův kabinet odmítl garantovat
  výkupní ceny elektřiny z rozšířené
 • 00:03:20 elektrárny na jihu Čech.
 • 00:03:21 Vláda vyjádřila zájem a pokračovat
  v rozvoji jaderné energetiky v ČR,
 • 00:03:26 v současné době však bez zapojení
  jakéhokoliv typu státní záruky.
 • 00:03:34 Nemůžeme si dovolit garantovat
  ceny elektřiny poloprivátní firmy.
 • 00:03:41 Budoucnost určí až nová
  Státní energetická koncepce.
 • 00:03:44 V legislativním plánu
  Sobotkova kabinetu se píše,
 • 00:03:47 že vláda dokument projedná do konce
  letošního druhého čtvrtletí.
 • 00:03:53 Podíl obnovitelných a druhotných
  zdrojů se přesune do teplárenství.
 • 00:04:02 Naše pozvání pozvali
  pánové Pačes a Bursík.
 • 00:04:09 V polovině dubna jste dával najevo,
 • 00:04:12 že by společnost ČEZ měla
  pokračovat v přípravných prací,
 • 00:04:16 které by v případě kladných
  prací rozhodnutí urychlila.
 • 00:04:20 Děje se tak?
 • 00:04:21 Pokračuje ČEZ v přípravných prací?
 • 00:04:24 Ano, děje se tak.
 • 00:04:26 Hodně prostředku už bylo
  investováno do přípravných prací.
 • 00:04:32 Nejen ze strany ČEZu, ale
  i ze strany soutěžících.
 • 00:04:42 Protože vláda řekla,
 • 00:04:43 že v tuto chvíle ji nebude
  garantovat výkupní ceny,
 • 00:04:46 ale že rozhodne o tom, jak bude
  vypadat energetická koncepce.
 • 00:05:02 Proto se dále pokračuje
  v přípravných pracích.
 • 00:05:06 Osobně se domnívám,
 • 00:05:08 že pravděpodobně příští
  rok dojde k rozhodnutí,
 • 00:05:10 které případně povede k vypsání
  nového tendru.
 • 00:05:15 Příští rok podle vás
  Sobotkova vláda kývne na to,
 • 00:05:18 aby se vypisovalo nový tendr?
 • 00:05:20 Je to docela dobře možné.
 • 00:05:22 Přípravné práce, pokud byste je měl
  nám laikům přiblížit, vypadají jak?
 • 00:05:31 Já jsem také laik, nestavím
  jaderné elektrárny.
 • 00:05:35 Jsou to administrativní
  záležitosti.
 • 00:05:43 Teď je otázka,
 • 00:05:45 jestli se bude dostavovat
  v Temelíně nebo se to docela
 • 00:05:49 přesune do Dukovan.
 • 00:05:51 Vyžaduje to hodně výpočtů
  a administrativní práce.
 • 00:05:56 Vy dáváte najevo nespokojenost
  s jakýmikoliv úvahami
 • 00:06:02 na dostavbu Temelína.
 • 00:06:05 Není lepší pracovat
  na takových plánech,
 • 00:06:07 do kterých se investovalo
  mnoha set milionů korun?
 • 00:06:13 V částce se mýlíte.
 • 00:06:15 Je to oficiální částka.
 • 00:06:21 To ať vysvětlí pan Dr. Pačes.
 • 00:06:30 Zmocněnec vlády pro Temelín
  hovořilo o částce dvě miliardy
 • 00:06:35 korun z ČEZu.
 • 00:06:43 Jestliže to byly dvě miliardy,
  nedokážu si představit,
 • 00:06:46 kam a na co ty peníze šly.
 • 00:06:50 Spíše věřím údaji 100 milionů
  až dvě miliardy.
 • 00:06:55 Schválně si ta čísla ověřte.
 • 00:06:58 Takže je tady 1,4 miliardy,
 • 00:07:03 tzn. 140 korun z kapsy každého
  z nás, na naprosto zpackaný tendr.
 • 00:07:12 Jak je to tady s těmi částkami?
 • 00:07:14 Proč by zmocněnec pro
  jadernou energetiku o hovořil
 • 00:07:19 o dvou miliardách?
 • 00:07:22 Toto je velice vážné.
 • 00:07:25 Chtěl bych říct jednu věc.
 • 00:07:27 Samozřejmě považuji za naprosto
  iracionální pokračovat v pracích
 • 00:07:33 na nějaké renezanci
  rozhodnutí vlády.
 • 00:07:41 Jaderná energetika je naprosto
  nekonkurenceschopná.
 • 00:07:45 V dokumentech Evropské komise,
  které se týkají bezpečnosti,
 • 00:07:50 energetické bezpečnosti
  Evropy, se s jádrem počítá.
 • 00:07:54 Proto znovu kladu otázku,
 • 00:08:03 jestli by nebylo dobré na těchto
  plánech pracovat?
 • 00:08:06 I v souvislosti s tím,
  co se děje na Ukrajině.
 • 00:08:10 Já jsem v roce 2013 varoval
  před tím,
 • 00:08:16 aby tunel ve fotovoltaice
  nenásledoval tunel jaderný.
 • 00:08:31 Krátce nato vystoupil zástupce
  ČEZu, šéf strategie, a řekl,
 • 00:08:38 že nelze Temelín postavit
  na komerčním základě a že budou
 • 00:08:43 žádat stát o garance.
 • 00:08:45 Měsíc nato nastupuje do dozorčí
  rady pan Pačes a nic se nezměnilo.
 • 00:08:51 V tendru se více než
  rok pokračovalo,
 • 00:08:54 běželi další investice.
 • 00:08:56 Nelze postavit větrnou
  elektrárnu za dnešních cen tak,
 • 00:09:00 aby se vyplatilo.
 • 00:09:03 A takto to nebude možné
  po velmi dlouhou dobu.
 • 00:09:06 Ceny elektřiny vlastně klesají
  od poloviny roku 2011.
 • 00:09:14 Za debatu stojí i role
  pana Dr. Pačese.
 • 00:09:22 Byly tady dvě Pačesovy komise,
  které pokryly, posvětili to,
 • 00:09:28 že je správné a žádoucí stavět
  další reaktory v Temelíně a vůbec
 • 00:09:32 nevzali v úvahu ekonomiku
  jaderné energetiky.
 • 00:09:40 Tehdy už bylo zřejmé,
 • 00:09:42 že není možné postavit jadernou
  elektrárnu za cenu nižší výrobní,
 • 00:09:47 než je 100 euro na MWh.
 • 00:09:49 To jsou informace,
 • 00:09:51 které byly všem nezávislým
  konzultantům k dispozici
 • 00:09:55 a byly zřejmé.
 • 00:09:57 Pan Pačes sehrálo roli toho,
 • 00:10:00 kdo pokrylo požadavek
  ministra průmyslu Kuby.
 • 00:10:05 Posvětil to, že Temelín je potřeba.
 • 00:10:16 Ekonomická část zprávy obsahuje
  v podstatě pouze dvě řádky
 • 00:10:19 a je úplně komická.
 • 00:10:20 Teď jsme u výsledků.
 • 00:10:22 U dvě miliardy jste investovali
  a toto dobrodružství by se mělo
 • 00:10:26 rychle zastavit.
 • 00:10:29 Nejsou žádné racionální
  argumenty pro pokračování.
 • 00:10:33 Nejde o žádné dvě miliardy,
  je to naprostý nesmysl.
 • 00:10:37 Jsou tu ty peníze, o kterých
  jste mluvil.
 • 00:10:40 Nevím tu přesnou částku,
  zhruba 100 milionů.
 • 00:10:43 To za prvé.
 • 00:10:45 Za druhé, pan Bursík mi tady dává
  pravomoc, že já jsem něco rozhodl.
 • 00:10:51 Tak to vůbec není.
 • 00:10:52 Já jsem v dozorčí radě jeden rok.
 • 00:10:54 Je pravda, že obě naše zprávy,
 • 00:10:58 jedno ustavil dokonce
  tady pan Bursík,
 • 00:11:00 když byl ministrem
  životního prostředí,
 • 00:11:04 tak dbali na to a hlavním bodem
  a výsledkem je to, že ČR,
 • 00:11:10 která je tak závislá na dovozu
  paliv typu ropa a plyn,
 • 00:11:14 aby si zachovala jakous takous
  nezávislost do budoucna,
 • 00:11:18 tak si ji může zachovat pouze
  v produkci elektrické energie.
 • 00:11:25 Elektrárna v Dukovanech,
 • 00:11:27 pokud se podaří prodloužit
  její životnost do roku 2025,
 • 00:11:32 tak potom bude někdy
  brzo odstavena.
 • 00:11:37 Současně se uhelné elektrárny
  budou muset za drahé peníze
 • 00:11:43 rekonstruovat, nakonec
  by měly být zavřeny.
 • 00:11:48 Měli bychom provozovat pouze
  čtyři uhelné elektrárny.
 • 00:11:52 Když se podíváme na to,
 • 00:11:54 k jakému výpadku v tomto
  případě dojde po roce 2030,
 • 00:12:00 tak budeme zcela závislí na dovozu
  elektrické energie, nevím odkud.
 • 00:12:06 Proto obě naše komise po zvážení
  této situace skutečně doporučili,
 • 00:12:12 že by jako přechodné řešení,
 • 00:12:14 než vzniknou nové a daleko lepší
  bez odpadové technologie pro
 • 00:12:22 produkci elektřiny,
 • 00:12:23 k tomu nepochybně ke konci
  tohoto století dojde,
 • 00:12:26 tak do té doby pro ČR pro zachování
  nezávislosti je nezbytné,
 • 00:12:47 aby ty výpadky, ke kterým
  dojde v roce 2030,
 • 00:12:52 tedy uzavření Dukovan a několika
  uhelných elektráren,
 • 00:12:56 je potřeba postavit nové zdroje.
 • 00:12:59 Nejlépe nám vyšly zdroje jaderné.
 • 00:13:03 Je pravda, že za současné
  ceny elektřiny,
 • 00:13:07 je to ekonomicky nevýhodné.
 • 00:13:11 Mimochodem ceny způsobily
  právě aktivisté tím,
 • 00:13:15 že doporučovali tu neuvěřitelnou
  podporu fotovoltaiky.
 • 00:13:21 Do toho jde 40 miliard ročně.
 • 00:13:24 Když si uvědomíme, jak dlouho,
 • 00:13:27 tak už bychom měli dávno
  na dva bloky v Temelíně.
 • 00:13:33 Je potřeba to vidět z této stránky.
 • 00:13:35 Nejsem vůbec žádným fanatikem
  jaderné energetiky,
 • 00:13:39 ani v nejmenším.
 • 00:13:40 Je to technologie, která
  nemá uzavřený cyklus.
 • 00:13:44 Je tam celá řada problémů.
 • 00:13:45 Ale když jsme to všechno zvážili,
  tak obě naše komise přišli s tím,
 • 00:13:49 že je výhodné pro ČR dva
  bloky dostavět.
 • 00:13:54 Zmínil jste i Dukovany.
 • 00:13:55 Jedna elektrárna Temelín
  je v provozu od roku 2000,
 • 00:13:59 nejdříve využívala palivové
  články spoluautora stavby,
 • 00:14:04 v roce 2001 přišel majitel
  Temelína, tedy firma ČEZ,
 • 00:14:08 přešel na dodávky ruské firmy,
 • 00:14:10 která zásobuje palivem ji druhou
  jadernou elektrárnu v Dukovanech.
 • 00:14:22 Další údaje vidíte na obrazovce.
 • 00:14:37 Řekl jste, že podle vás v příštím
  roce dojde k vypsání nového tendru,
 • 00:14:43 protože si myslíte, že Sobotkova
  vláda má to kývne.
 • 00:14:46 Kde berete ten optimismus?
 • 00:14:52 Neřekl jsem, že k tomu dojde, ale
  podle mě je to pravděpodobné.
 • 00:14:56 Důvod je ten, že vláda
  byla nově ustavená.
 • 00:15:03 Toto bylo tak zásadní rozhodnutí,
  že neměli odvahu říci ano nebo ne.
 • 00:15:09 Z toho důvodu to odsunuli.
 • 00:15:11 Měli odvahu říci
  ne, protože věděli,
 • 00:15:14 že tento kontrakt není
  úplně nejšťastnější.
 • 00:15:18 S lidmi, kteří rozumí
  jaderné energetice,
 • 00:15:24 by bylo vhodnější dostavit jeden
  blok a pak vypisovat tendr
 • 00:15:28 na druhý blok.
 • 00:15:32 To je klidně možné.
 • 00:15:34 To je to, na co čekáme
  ke konci roku.
 • 00:15:40 Aby se rozhodlo o tom,
 • 00:15:41 jak se bude nakládat s jadernou
  energetikou v nové strategii.
 • 00:15:52 Nemusí to být dva bloky v Temelíně,
 • 00:15:54 může to být jeden blok v Temelíně
  a jeden bloku v Dukovanech.
 • 00:16:02 ČEZ musí být na takové
  varianty připraven.
 • 00:16:04 Já už tam dlouho nebudu, pro
  mě je to přechodná záležitost.
 • 00:16:09 Chci říct to, že se nejedná
  z tohoto pohledu o dotaci.
 • 00:16:13 Jedná se o garanci ceny
  na dlouhou dobu dopředu.
 • 00:16:17 Jsem se prakticky jist, že cena
  elektrické energie poroste,
 • 00:16:20 bude po ní hlad.
 • 00:16:23 Za tuto cenu je to velice
  nevýhodné,
 • 00:16:27 aby se stavěly nové bloky Temelína.
 • 00:16:30 Hlavní akcionář stát
  má i jiné priority,
 • 00:16:34 než aby něco bylo
  ekonomicky rentabilní.
 • 00:16:39 Z toho jsem velice zklamaný.
 • 00:16:42 Když pan Pačes nastupoval
  jako akademik,
 • 00:16:45 bývalý předseda Akademie
  věd, do energetiky,
 • 00:16:51 tak jsem si představoval,
  že podobně jako to znám v Německu,
 • 00:16:56 že se najednou rozšíříte pohled
  o nezávislý pohled akademické půdy.
 • 00:17:04 Ta objektivita podle mého
  názoru je ztracena tím,
 • 00:17:07 že teď už tady sedí pan prof. Pačes
  jako předseda dozorčí rady nebo
 • 00:17:12 místopředseda dozorčí rady.
 • 00:17:16 Mluví za akademickou
  půdu nebo za ČEZ?
 • 00:17:33 Já osobně jsem ukončil svoji
  aktivitu v komoře obnovitelných
 • 00:17:37 zdrojů, když jsem se vrátil
  do politiky,
 • 00:17:41 aby nedošlo ke konfliktu zájmů.
 • 00:17:43 Abych se vrátil k panu Pačesovi.
 • 00:17:50 My dovážíme 100 % paliva
  do jaderných elektráren z Ruska.
 • 00:17:56 V kontextu toho, co dělá
  Putin na Ukrajině,
 • 00:18:02 snaží se měnit hranice v Evropě
  energetickým tlakem,
 • 00:18:07 vyhrožuje atd. Závislost
  na Rusku je velký problém.
 • 00:18:12 U plynu a ropy je to v krátkodobé
  perspektivě menší závislost,
 • 00:18:22 jaderné palivo může
  dodávat i někdo jiný.
 • 00:18:26 V tuto chvílí si ho dodává
  ruská společnost.
 • 00:18:37 Teď tady plán, který prosazuje pan
  ministr Mládek, který plánuje,
 • 00:18:41 že v Bystřici nad Pernštejnem,
  že by se tam postavila fabrika,
 • 00:18:51 která bude vyrábět jaderné palivo.
 • 00:18:53 Byl jsem na místě.
 • 00:18:57 Překvapilo mě, že tam byla
  i předsedkyně Drábová,
 • 00:19:02 která podporovala tento projekt.
 • 00:19:05 Viděl jsem tam i bývalého
  ministra Grégra.
 • 00:19:08 Najednou se mi to všechno spojilo
  dohromady, uvědomil jsem si,
 • 00:19:12 že pan ministr Mládek,
 • 00:19:15 když se uzavírala dohoda o Rusku
  českém konsorciu na dostavbu
 • 00:19:21 dalších bloků v Temelíně,
 • 00:19:23 že byl přítomen spolu s ruským
  velvyslancem a jásali tam.
 • 00:19:30 Je to velký strategický problém.
 • 00:19:32 Celý tlak na pokračování
  jaderné energetiky v Česku,
 • 00:19:36 který je iracionální,
 • 00:19:38 protože ekonomika jaderné
  energetiky je na dlouhou dobu
 • 00:19:42 v červených číslech,
  vůbec to nefunguje,
 • 00:19:47 občane ta musí doplácet velké sumy.
 • 00:19:50 To vidíme například
  britského projektu,
 • 00:19:55 kde se dohodly na fixní ceně
  přes 100 euro na MW hodinu.
 • 00:20:00 Rozdíl mezi 100 euro a 35 euro
  50 budou doplácet britští
 • 00:20:06 spotřebitelé po dobu 40 let.
 • 00:20:10 Tady by vám mohli říci
  spotřebitele elektřiny,
 • 00:20:13 mají doplácet buď na obnovitelné
  zdroje nebo mají doplácet
 • 00:20:16 na jadernou energetiku?
 • 00:20:19 Doplácejí pořád.
 • 00:20:21 To jsem tady řekl
  před více než rokem.
 • 00:20:25 Selhání ve fotovoltaice je věc,
  kterou už nedokážeme vrátit.
 • 00:20:29 Je potřeba, aby orgány činné
  v trestním řízení vyšetřili,
 • 00:20:32 kdo se na tom obohatil,
  aby přišly sankce.
 • 00:20:36 To se stále nestalo.
 • 00:20:38 Volám po tom více než rok.
 • 00:20:40 Zároveň jsem varoval,
 • 00:20:42 že se připravuje a rozbíhá
  obdobný tunel,
 • 00:20:45 už jsme tam investovali
  dvě miliardy korun,
 • 00:20:47 v oblasti jaderné energetiky.
 • 00:20:50 Znovu opakuji, že i pan prof. Pačes
  vyvrátilo číslo dvě miliardy korun.
 • 00:20:56 Nejsou to dvě miliardy korun.
 • 00:20:59 Výborně, máme to tady zaznamenané.
 • 00:21:05 Tvrdím, že argumentovat
  energetickou bezpečností
 • 00:21:08 je nesmysl.
 • 00:21:10 Naopak se tady prohlubuje
  naše propojení na Rusko,
 • 00:21:15 což považuji za nežádoucí.
 • 00:21:21 Stejně tak výroba jaderného
  paliva v Bystřici.
 • 00:21:36 Jsou tady nebezpečné tlaky
  z Ministerstva průmyslu.
 • 00:21:42 Ve světě se ukazuje, že jaderná
  energetika ekonomicky nefunguje.
 • 00:21:47 Naznačujete, že Jan Mládek
  je agentem ruské federace?
 • 00:21:50 Ano, to říkám naprosto otevřeně.
 • 00:21:53 Prosím vás, to nemyslíte vážně.
 • 00:21:56 To vyvozujete z jeho snahy
  vyrábět jaderné palivo
 • 00:22:01 a dostavovat Temelín?
 • 00:22:04 Podporuje výstavbu podniku
  na výrobu jaderného paliva,
 • 00:22:09 investorem by byla ruská firma.
 • 00:22:11 To je ohromné bezpečnostní riziko,
 • 00:22:14 které bychom neměli v žádném
  případě připustit.
 • 00:22:18 Vyvozuji to z jeho výroků o dalším
  pokračování výstavby Temelína.
 • 00:22:23 A z iracionálních návrhů,
  které vládě předkládá.
 • 00:22:27 To jsou opravdu nesmysly,
  takové konspirační teorie.
 • 00:22:30 Pana ministra zvlášť neznám.
 • 00:22:34 Ale že by byl agentem ruských
  zájmů, tomu prostě nevěřím.
 • 00:22:41 Fabrika na výrobu jaderného
  paliva, to je sice v plánech,
 • 00:22:45 ale není zapotřebí, pokud
  by to bylo ekonomicky výhodné,
 • 00:22:50 můžeme to tady dělat, ale
  podle mě k tomu nedojde.
 • 00:22:53 Teď se odebírá palivo
  o to ruské firmy,
 • 00:22:57 protože palivo od firmy
  Westinghouse se hroutilo a nebylo
 • 00:23:02 vhodné pro temelínské reaktory.
 • 00:23:07 Dnes už to palivo plně vyhovuje
  a je kdykoliv možné na něj přejít.
 • 00:23:14 Výhoda jaderné energetiky je v tom,
 • 00:23:16 že to palivo může skladovat
  na mnoho let dopředu.
 • 00:23:20 Je to energetika, která není
  závislá na nějakých výkyvech,
 • 00:23:25 ať už politických
  nebo ekonomických.
 • 00:23:28 Je to stabilní zdroj.
 • 00:23:30 To palivo tady může
  být velice dlouho.
 • 00:23:35 Pořád se tady mluví o tom,
 • 00:23:37 že z dnešního pohledu a za dnešních
  cen elektrické energie se nevyplatí
 • 00:23:44 jaderné bloky stavět.
 • 00:23:47 Jenže elektrické energie bude
  zdražovat, to je celkem jisté.
 • 00:23:51 V Evropě jí nebude dostatek,
  potom půjde nahoru.
 • 00:23:55 Někdy se mluví o tom,
 • 00:23:57 že ČEZ žádal dotace na výrobu
  jaderné energetiky atd. Není
 • 00:24:03 to tak.
 • 00:24:05 Tam se měl uzavřít kontrakt,
  který by znamenal, že v době,
 • 00:24:10 kdy bude cena nižší než je cena,
  která bude garantována,
 • 00:24:14 tak se to bude dotovat.
 • 00:24:15 Ale v momentě, kdy bude vyšší, tak
  producent to bude vracet státu.
 • 00:24:22 Toto je Karel Jaromír Erben.
 • 00:24:25 Nezlobte se na mě.
 • 00:24:30 Když v Británii uzavřel kontrakt
  na 108 euro, fixní cena,
 • 00:24:38 tak to mi povězte, kdy bude cena
  elektřiny vyšší než 108 euro.
 • 00:24:44 Experti odhadují, že příštích
  25 let půjde cena elektřiny dolů.
 • 00:24:49 V tuto chvílí je 35 euro 55.
 • 00:24:54 To, co tady vysvětlujete,
  že to vlastně není dotace,
 • 00:24:58 je nesmysl.
 • 00:24:59 Je to Karel Jaromír Erben,
  a to se ho nechci dotknout,
 • 00:25:03 moje dcera má jeho pohádky ráda.
 • 00:25:08 Nevím, proč by to Angličané toto
  stavěli, když by si toto spočítali.
 • 00:25:14 Protože mají nedostatek.
 • 00:25:15 My ale máme přebytek elektřiny,
 • 00:25:18 vyvážíme kompletně celou
  produkci Temelína.
 • 00:25:23 Máme ohromný potenciál
  v obnovitelných zdrojích.
 • 00:25:28 Nesouvisí to i s tím,
 • 00:25:29 že v souvislosti s ekonomickou
  krizí po roce 2008 došlo logicky
 • 00:25:33 k zásadnímu snížení
  spotřeby elektřiny,
 • 00:25:37 průmyslu a v těchto odvětvích.
 • 00:25:44 Půjde-li ekonomika nahoru,
  tak bude růst i spotřeba.
 • 00:25:48 To je druhá věc,
 • 00:25:50 kterou velmi vyčítám expert
  i ze druhé Pačesovi komise.
 • 00:25:57 U nás v Česku žijeme v přesvědčení,
  že tak jak roste HDP,
 • 00:26:02 tak roste spotřeba elektřiny.
 • 00:26:04 Plány jsou takové,
 • 00:26:06 že z dnešní spotřeby se dostaneme
  postupně až na 90 TWh v roce 2040.
 • 00:26:14 Máme tady energeticky
  náročnou výrobu.
 • 00:26:18 Také větší potenciál energetických
  úspor než kde jinde.
 • 00:26:22 Jako příklad Německo.
 • 00:26:26 Jejich politika počítá s tím,
 • 00:26:27 že do roku 2020 klesne spotřeba
  o 10 %, do roku 2050 o 25 %.
 • 00:26:35 To jsou úplně dva rozličné trendy.
 • 00:26:39 Když se podíváte na realitu.
 • 00:26:42 Oproti všem scénářům Pačesovy
  komise se věc má tak,
 • 00:26:49 že posledních osm let
  spotřeba elektřiny stagnuje.
 • 00:26:52 U domácností jde
  dokonce mírně dolů.
 • 00:26:57 U průmyslu je to zhruba
  parametr 0,3.
 • 00:27:08 Celé tyto odhady růstu
  spotřeby a toho,
 • 00:27:11 že potřebujeme další zdroje,
  jsou úplně mimo realitu.
 • 00:27:17 Souhlasíte, že vaše
  odhady byly nadsazené?
 • 00:27:20 My jsme počítali s tím,
 • 00:27:22 že v úsporách je skutečně
  velký potenciál.
 • 00:27:25 Jak na výstupech, tak na vstupech.
 • 00:27:28 Ale není využíván?
 • 00:27:30 S tím byste souhlasil?
 • 00:27:31 U Takže se nedělá nic nebo
  se dělá málo pro úspory?
 • 00:27:37 V zájmu energetických firem
  je co nejvíce spotřebovat?
 • 00:27:41 To si nemyslím.
 • 00:27:43 Pro úspory se dělá hodně.
 • 00:27:44 Ale úspory jsou drahé.
 • 00:27:46 Úspory jsou nejlevnější.
 • 00:27:48 Úspory jsou drahé.
 • 00:27:50 V dlouhodobé perspektivě
  musí být levnější.
 • 00:27:55 Jinak by to nebyly úspory.
 • 00:27:58 Domácnosti si musíte vyměnit
  pračku, ledničku, myčku,
 • 00:28:03 aby byla úspornější.
 • 00:28:05 Jak dlouho vám dnes
  vydrží takové spotřebiče?
 • 00:28:09 Na trhu jsou nové spotřebiče,
  které mají menší spotřebu.
 • 00:28:15 Stejné je to v průmyslu.
 • 00:28:18 Úspory jsou samozřejmě důležité.
 • 00:28:20 Dalo by se na tom pracovat
  dále a intenzivněji.
 • 00:28:22 Ale naše výpočty ukázaly,
 • 00:28:26 že tyto úspory nemohou nahradit
  výpadek elektrické energie,
 • 00:28:29 ke kterému dojde po roce 2030,
  kdy budou odstaveny Dukovany,
 • 00:28:35 kdy bude odstavena většina
  uhelných elektráren a kdy to uhlí
 • 00:28:39 nebudeme mít.
 • 00:28:42 Teplárenství je velký problém
  do budoucna, mnohem > elektrárny.
 • 00:28:47 Když se podíváme do výroční zprávy
  Energetického regulačního úřadu,
 • 00:28:51 tak podle výroční zprávy se výroba
  elektřiny příliš nelišila
 • 00:28:58 od roku předloňského.
 • 00:29:01 Data vidíte na obrazovce.
 • 00:29:40 Když tvrdíte, že ČEZ
  pracuje na novém tendru.
 • 00:29:47 Připravuje se na něj.
 • 00:29:52 Takže pracujete na prodloužení
  životnosti Dukovan?
 • 00:29:56 Ano.
 • 00:29:58 To už je podáno.
 • 00:29:59 Životnost Dukovan bude
  prodloužena do roku 2025.
 • 00:30:03 I kdyby k tomu nedošlo,
  tak je to tragédie,
 • 00:30:09 budeme muset dovážet
  elektrickou energii.
 • 00:30:12 Vyvážíme zhruba 15 TWh,
  to je produkce Dukovan.
 • 00:30:16 Takže bychom se dostali
  do toho balancují.
 • 00:30:23 Ale už teď se zavírají
  některé elektrárny.
 • 00:30:27 Vezměte si Prunéřov.
 • 00:30:40 Co bylo v pozadí našich zpráv, jako
  občané považujeme za své právo,
 • 00:30:52 že vláda nám zajistí
  zdravé potraviny,
 • 00:30:54 čistou vodu apod. a také dostatek
  dobré a dostupné energie.
 • 00:31:00 To není vůbec snadné.
 • 00:31:02 Současné době je to poměrně
  obtížné.
 • 00:31:08 Celá oblast byla zdeformovaná.
 • 00:31:15 A to hlavně díky fotovoltaice.
 • 00:31:21 Tu jste mimochodem, pane bývalý
  ministře, velice podporoval.
 • 00:31:25 To je rána pod pás,
  tak to určitě ne.
 • 00:31:39 Musí tedy být jistota,
 • 00:31:40 že vždy budeme mít
  dostatek dostupné energie.
 • 00:31:47 Vláda snad nebude tak
  nezodpovědná, že by řekla,
 • 00:31:49 že to nějak ušetříme a postupně
  se nám uzavřou uhelné elektrárny,
 • 00:31:55 protože vypouští moc se o dvě,
  snad bude svítit sluníčko,
 • 00:32:01 snad bude foukat vítr a nahradíme
  to touto energií.
 • 00:32:05 K tomu snad nedojde.
 • 00:32:07 Rozumná cesta, jak zabezpečit
  po roce 2030 elektřinu,
 • 00:32:12 je postavit nějaké nové
  velké silové zdroje.
 • 00:32:20 Jaderný zdroj jako dočasný nebo
  překlenovací zdroj než ke konci
 • 00:32:27 století přijdou daleko lepší a nové
  technologie je pro mě nejlepší.
 • 00:32:37 Pracovali jste také s nějakými
  zahraničními experty?
 • 00:32:41 Ne.
 • 00:32:42 Ale pracovali jsme se zahraničními
  zprávami.
 • 00:32:46 Pracuji v tomto 15 let.
 • 00:32:48 Spolupracuji s experty
  z celé Evropy.
 • 00:32:53 Ukazuje se, že je to úplně odlišný
  pohled na energetiku, než máte vy.
 • 00:32:59 Dělá to na mě takový dojem.
 • 00:33:00 Je tady dominantní firma ČEZ,
 • 00:33:03 které diktuje pravidla na trhu
  a lidé jsou na ní velmi závislý.
 • 00:33:07 Trend na západě je takový,
  že lidé se osamostatňují.
 • 00:33:11 Obnovitelné zdroje energie
  se realizují v jiné formě než tady
 • 00:33:13 u nás.
 • 00:33:14 S tím naprosto souhlasím.
 • 00:33:19 Vlády tady ale nevytvořili
  podmínky pro to,
 • 00:33:25 aby tady byly ty menší ostrovy.
 • 00:33:32 Řeknu vám dva odlišné koncepce.
 • 00:33:34 Jeden vyhovuje ČEZu a mluví
  o něm pan prof. Pačes.
 • 00:33:39 Druhý podle mě vyhovuje občanům
  i životnímu prostředí budoucnosti.
 • 00:33:44 Jeden koncept říká,
 • 00:33:45 že v roce 2020 bude potřeba
  velkých nových zdrojů.
 • 00:33:50 Které nahradí ty,
  které budou končit.
 • 00:33:52 Já říkám, že v roce 2025 už budeme
  tak daleko,
 • 00:34:08 že si lidé budou vyrábět
  energii pro vlastní spotřebu,
 • 00:34:12 bude se využívat internet,
 • 00:34:14 kde se sousedem se budou
  vyměňovat přebytky,
 • 00:34:18 rozvoj této lokální výroby, který
  je proti zájmu ČEZu, bude fungovat.
 • 00:34:29 Lidé se osamostatní.
 • 00:34:31 Stanou se svobodnými.
 • 00:34:36 Kéž by tomu přispěla
  vyrovnanost zdrojů.
 • 00:34:40 Zatím skladování
  elektřiny je problémem.
 • 00:34:43 Byl bych prvním, který by nechtěl
  dostávat od monopolů elektřinu.
 • 00:34:52 Ale nevím, jaký získávat,
  když nesvítí sluníčko.
 • 00:34:56 Pan Pačes tady plánuje další
  telefonní budky se sluchátkem
 • 00:35:03 a dráty.
 • 00:35:04 Kdežto my ostatní chceme
  využívat smartphony.
 • 00:35:16 V zájmu ČEZu je zachovat co nejdéle
  tento zastaralý model.
 • 00:35:21 Vy jako akademik selháváte v tom,
 • 00:35:23 že vůbec nepřinášíte pohledy
  ze zahraničí a dokonce jste
 • 00:35:27 mi potvrdil, že nemáte
  jediný zdroj informací,
 • 00:35:31 jediného konzultanta nebo
  experta z zahraničí.
 • 00:35:34 Říkám vám, že ta debata v zahraničí
  se vede úplně jinak.
 • 00:35:37 Nechte mě chvíli
  domluvit, pane Bursíku.
 • 00:35:43 A nedělejte osobní invektivy.
 • 00:35:46 Buďte tak laskav.
 • 00:35:48 Naprosto souhlasím s tím,
 • 00:35:50 že decentralizace zdrojů
  i na lokální nebo komunální,
 • 00:35:57 jsou jasným trendem.
 • 00:35:59 Ale proboha, vláda si nemůže říci,
 • 00:36:04 bude se to vyvíjet jako mobilní
  telefony a tak všeho necháme
 • 00:36:07 a nebudeme zajišťovat
  do budoucnosti žádnou silovou
 • 00:36:10 elektřinu, ono to nějak dopadne,
  lidé se toho sami újmu.
 • 00:36:14 Zodpovědná vláda
  toto udělat nemůže.
 • 00:36:16 To nikdo neříká.
 • 00:36:18 Vy jste to tady říkal.
 • 00:36:20 Vytvoříte podmínky,
 • 00:36:21 aby se mohla decentralizovaná
  energetika vyvíjet.
 • 00:36:25 Jak?
 • 00:36:27 Pod tlakem vidí jako jste vy došlo
  k obrovskému porušení
 • 00:36:31 tržních principů.
 • 00:36:32 Jsou tady dotace, které zamíchaly
  vším, co se v energetice děje.
 • 00:36:38 Slibuji, že v této debatě
  budeme pokračovat.
 • 00:36:40 Ale ještě mi řekněte,
 • 00:36:43 kdy podle vás pan Bartoška
  mluvil o dvou miliardách?
 • 00:36:48 Bylo to v Událostech, komentářích.
 • 00:36:50 Nemám tady přesné
  datum, ale dám vám ho.
 • 00:36:53 Budu vám vděčný,
 • 00:36:56 protože mí kolegové tuto
  větu někdy nedohledali.
 • 00:37:01 Děkuji pánům za diskuzi.
 • 00:37:04 Děkujeme za pozvání a na shledanou.
 • 00:37:08 Stěžují si, odvolejte
  se a dovolej se.
 • 00:37:12 Aneb návod k použití.
 • 00:37:14 Tuzemští podnikatelé si zvykli
  nebrat rozhodnutí úřadu jako
 • 00:37:17 definitivní a čím dále
  častěji vedou papírové bitvy
 • 00:37:20 o veřejné zakázky.
 • 00:37:21 Čím to je?
 • 00:37:22 Jsou rozhodnutí úředníků skutečně
  mizerná a veřejné soutěže
 • 00:37:28 pochybnější než kdy dříve?
 • 00:37:31 Z papírových válek se radují
  nejvíce ti,
 • 00:37:33 kdo stížnosti za honoráře sepisují.
 • 00:37:36 Spory paralyzují na jeden projekt.
 • 00:37:39 I modernizace dálnice D1 se stala
  obětí sporu stavebních firem
 • 00:37:43 respektive stížností jedné z nich
  k Antimonopolnímu úřadu
 • 00:37:47 a to na podmínky tendru
 • 00:37:56 Společnosti dávají nabídky
  z dumpingové ceny.
 • 00:38:09 Odvolala se společnost Eurovia.
 • 00:38:12 Každou takovou stížnost by měl
  úřad prošetřit do 60 dnů.
 • 00:38:15 Podle stavebních firem
  se na rozhodnutí čeká mnohem déle.
 • 00:38:18 Takže to tam leží někdy i rok
  i déle a nic se neděje.
 • 00:38:24 Nám se lhůty přerušují při
  získávání různých odborných
 • 00:38:27 posudků, získávání důkazů,
 • 00:38:30 jestli je ta zakázka
  udělaná tak nebo onak.
 • 00:38:33 Toto se do lhůt nepočítá.
 • 00:38:36 Dlouhé čekání Ústeckého kraje
  na rozhodnutí Antimonopolního úřadu
 • 00:38:39 o opravách krajských silnic nebo
  o rekonstrukci Domova důchodců
 • 00:38:43 v Děčíně.
 • 00:38:45 Správní řízení kvůli napadené
  soutěže dětinského penzionu trvalo
 • 00:38:48 celých 14 měsíců.
 • 00:38:52 Něco vysoutěžit, to je veliký
  problém.
 • 00:38:55 Úřad řeší skoro třikrát více
  stížností než před čtyřmi lety.
 • 00:38:59 Podle jeho úředníků firmy o zakázky
  mnohem více bojují,
 • 00:39:02 řada stížností je městům na truc.
 • 00:39:06 Mnoho odvolání je šikanózní.
 • 00:39:09 Firmy chtějí jen zdržovat a chtějí
  bránit, aby ta zakázka byla zadána.
 • 00:39:15 Úřad proto ve spolupráci
  s Ministerstvem pro místní rozvoj
 • 00:39:18 pracuje na technické novele
  zákona o veřejných zakázkách.
 • 00:39:21 Ta by měla těmto zbytečným
  odvoláním zamezit.
 • 00:39:25 Antimonopolní úřad se delší
  dobu stěžuje na tom,
 • 00:39:28 že ho státní instituce
  zahlcují svými podněty,
 • 00:39:30 které souvisejí s dotacemi z EU.
 • 00:39:32 Většina těchto případů
  je na Antimonopolním úřadu
 • 00:39:35 zbytečně, protože výběrová
  řízení jsou už ukončena.
 • 00:39:38 Dalším hostem otázek i předseda
  úřadu na ochranu hospodářské
 • 00:39:41 soutěže Petr Rafaj.
 • 00:39:43 Vítejte po čase v otázkách.
 • 00:39:46 Dobrý den.
 • 00:39:47 Bude letošní rok rekordní
  co se týče počtu stížností
 • 00:39:50 na veřejné zakázky?
 • 00:39:51 Podle všech údajů, které máme, ano.
 • 00:39:55 Nárůst správní řízení
  bude obrovský.
 • 00:40:00 V porovnáním s minulým rokem máme
  v tomto okamžiku počet vydaných
 • 00:40:03 rozhodnutí o jednu třetinu vyšší.
 • 00:40:06 Letošních 1. 5 měsících o třetinu
  vyšší než v loňském roce?
 • 00:40:12 Ano.
 • 00:40:13 Loni to byl také rekord.
 • 00:40:22 Podívejme se na data na obrazovce.
 • 00:41:14 Pokud bude tento trend pokračovat ,
 • 00:41:18 tak letos můžete skončit
  na tisícovce řízení?
 • 00:41:24 To snad ne.
 • 00:41:26 Ale mohu tady ukázat,
  jak nám to letos roste.
 • 00:41:30 V letošním roce už máme
  zahájeno 400 řízení.
 • 00:41:34 Loni jsme skončili na nějakých 683,
 • 00:41:40 letos osmé za pět měsíců
  překročili půlku.
 • 00:41:45 A tu tisícovku na konci
  roku nepředpokládáte?
 • 00:41:49 Ne.
 • 00:41:50 Ale nárůst tam bude.
 • 00:41:54 Jsou tam i ta výběrová řízení,
  která se týkají evropských fondů?
 • 00:41:58 Byla to ministryně pro místní
  rozvoj Věra Jourová, která říkala,
 • 00:42:03 že věci, které jsou u vás podané
  a týkají se evropských peněz,
 • 00:42:07 jsou v objemu 22 miliard korun.
 • 00:42:10 Jaké je to číslo teď?
 • 00:42:13 Aktuální číslo vám neřeknu,
  to se mění prakticky den ze dne.
 • 00:42:18 Stav u evropských fondů podle
  mého názoru není dobrý.
 • 00:42:24 Jsou případy veřejné zakázky,
 • 00:42:26 které jsou v běhu a pak
  jsou veřejné zakázky,
 • 00:42:29 kde už jsou podepsány smlouvy,
  kde už byly přiděleny peníze.
 • 00:42:33 V tomto okamžiku nám
  lidé posílají podněty.
 • 00:42:35 Je to úplně zbytečné.
 • 00:42:37 Úřad není součástí
  kontrolního systému,
 • 00:42:40 nerozhoduje o přidělených penězích.
 • 00:42:43 Orgány evropských fondů,
 • 00:42:44 ty rozhodují o penězích
  podle své metodiky.
 • 00:42:47 Takže v mnoha případech rozhodnutí
  úřadu není podkladem pro její
 • 00:42:51 rozhodnutí a mohou
  rozhodnout úplně jinak.
 • 00:42:53 Jak velké % zbytečných podání,
  která se týkají evropských
 • 00:42:59 peněz, evidujete?
 • 00:43:01 Ty věci jsou uzavřené
  a vy je považujete
 • 00:43:03 za zbytečné podání?
 • 00:43:06 To vám nejsem schopen říci.
 • 00:43:08 Ale počítám, že jich
  v počtu podnětů,
 • 00:43:12 které nám orgány evropských fondů
  dávají, to budou tak dvě třetiny.
 • 00:43:18 Dvě třetiny podnětů týkajících
  se evropských peněz jsou zbytečné?
 • 00:43:23 A musíte se jimi zabývat?
 • 00:43:26 Samozřejmě.
 • 00:43:27 Jsme vázáni zákonem o veřejných
  zakázkách.
 • 00:43:30 Jakýkoliv podnět, který k nám
  přijde, musí být řádně prošetřen.
 • 00:43:34 Musíme splnit všechny
  atributy zákona.
 • 00:43:36 I když z pohledu evropských
  peněz i je to zbytečné,
 • 00:43:42 z pohledu právního řádu ČR jsme
  nutně toto provést.
 • 00:43:47 Ministryně pro místní rozvoj
  slibuje zásadní změny v zákoně
 • 00:43:49 o veřejných zakázkách.
 • 00:43:51 Připomeňme si její slova.
 • 00:43:55 Chceme především odstranit
  bariéry pro zadávání a pro
 • 00:43:58 stavební činnost.
 • 00:43:59 Chceme připravit velkou
  novelu stavebního řádu.
 • 00:44:05 Respektive celou
  plejádu legislativy,
 • 00:44:07 která se týká stavebnictví
  nebo stavební činnosti.
 • 00:44:15 Klíčový byl zákon o veřejných
  zakázkách.
 • 00:44:17 Chceme přijít s technickou novelou
  a také s velkou novelou nebo novým
 • 00:44:21 zákonem, který vychází
  z evropské směrnice.
 • 00:44:25 Takto hovořila před necelými
  14 dny Věra Jourová.
 • 00:44:31 Jak by se podle Antimonopolního
  úřadu měl změnit zákon o veřejných
 • 00:44:37 zakázkách, abyste oprávněna
  podání vyřizovali včas?
 • 00:44:41 Velká část stěžovatelů říká,
  že úřad rozhoduje velmi pomalu.
 • 00:44:46 Vy zase říkáte, že jste z velké
  míry zahlceni zbytečnou agendu.
 • 00:44:53 Ti, co říkají, že rozhodujeme
  pomalu,
 • 00:44:58 se sami účastní tohoto příběhu.
 • 00:45:02 My máme o lhůtu 60 dnů,
  ale ne kalendáře smích.
 • 00:45:09 My jsme ze zákona povinni
  přerušit v případě,
 • 00:45:15 že k nám doputuje nový důkaz,
 • 00:45:19 až po prověření se můžeme
  vrátit k našemu chutě.
 • 00:45:24 Takže kalendářních dnů
  to může trvat i 100.
 • 00:45:29 Správní lhůta nám neuběhla
  v žádném případě.
 • 00:45:33 Oni jsou ti, kteří zavinili tento
  běh, mají na to ze zákona právo.
 • 00:45:40 Používá se to ke spekulativnímu
  zdržování.
 • 00:45:44 Znáte to staré české, když
  má soused kozu a já ji nemám,
 • 00:45:51 tak si přeju, aby
  sousedovi zdechla.
 • 00:45:57 Když někdo nevyhraje konkurz,
 • 00:46:01 tak podá stížnost k antimonopolnímu
  úřadu.
 • 00:46:06 Pokud to chápu správně,
 • 00:46:09 tak i to podávání
  důkazů nebo materiálů,
 • 00:46:13 které jsou součástí toho
  správního řízení, je dávkováno,
 • 00:46:18 proto rozhodujete o podáních,
 • 00:46:21 která se týkají veřejných zakázek
  v další lhůtě absolutních dnů,
 • 00:46:26 přestože mluvíte o 60 denní
  lhůtě správních dnů?
 • 00:46:30 Ano, je to tak.
 • 00:46:32 Měli jsme případ, kdy ve sdružení
  byli tři účastníci.
 • 00:46:35 Blížili jsme se k vydání
  rozhodnutí,
 • 00:46:38 najednou první účastník
  dodal znalecký posudek,
 • 00:46:40 který to nějak posuzoval, my jsme
  museli přerušit, všechny vyrozumět,
 • 00:46:48 posudek začít zapracovávat,
  najednou přišel druhý posudek,
 • 00:46:54 trošku jiný,
 • 00:46:55 zase jsme byli povinni všechny
  obeznámit zopakovat celé kolečko.
 • 00:46:59 Nakonec to udělal i třetí, takže
  abychom měli jistotu, že to vydáme,
 • 00:47:04 tak jsme v den, kdy končila
  lhůta pro vyjádření,
 • 00:47:08 tak byl na úřadě
  připraveny týmy lidí,
 • 00:47:11 kteří přes noc zpracovali
  rozhodnutí, aby ho ráno vydali,
 • 00:47:14 aby do toho náhodou někdo
  nehodil vidle a nezastavil nás
 • 00:47:22 další informací.
 • 00:47:24 Jaká je průměrná délka rozhodování?
 • 00:47:29 To je velice složité.
 • 00:47:33 Lidé posuzují naše řízení,
  až když je plně ukončeno.
 • 00:47:37 Tuto řízení může být ukončeno
  v několika správních krocích.
 • 00:47:40 Každý správní krok má 60 dnů
  správního řízení, ne kalendářních.
 • 00:47:46 To jsou ty jednotlivé stupně?
 • 00:47:48 Jestli to chápu lidsky správně?
 • 00:47:51 Správní řízení neběží v době, kdy
  sháníte důkazy, prověřujete důkazy,
 • 00:47:55 když se vyjadřují účastníci, kdy
  zjišťujete oprávněnost podání.
 • 00:48:00 Správní řízení běží v době,
 • 00:48:02 kdy úředník má všechny podklady
  v pořádku a sám se rozhoduje nebo
 • 00:48:06 píše rozhodnutí.
 • 00:48:08 Vydá se rozhodnutí v prvním
  stupni, dojde rozklad,
 • 00:48:14 pak máme měsíc na předložení
  do druhého stupně.
 • 00:48:23 Druhý stupeň má 60 dnů správní
  lhůty, aby to zpracoval.
 • 00:48:30 Správní lhůta je několikrát
  přerušen,
 • 00:48:32 protože se prověřují důkazy.
 • 00:48:36 Proto potom může
  řízení trvat i léta.
 • 00:48:39 Viz děčínský domov důchodců?
 • 00:48:43 Pak jsou i rozhodnutí v řádu let.
 • 00:48:47 Jak je možné změnit zákony?
 • 00:48:53 Když o tom mluví Věra Jourová.
 • 00:48:55 Jaké změny byste uvítali
  jako antimonopolní úřad,
 • 00:48:58 abyste nebyli zahlceni tak
  velkým množstvím podání?
 • 00:49:04 Koncentrace řízení.
 • 00:49:06 To je věc, která je hlavní.
 • 00:49:10 Pokud účastníci řízení
  dávají své vyjádření,
 • 00:49:12 tak do tohoto vyjádření musí
  uvést všechny důvody a důkazy.
 • 00:49:17 A pak už nemohou.
 • 00:49:22 Jednou a více ne.
 • 00:49:24 V zákoně je napsáno, že je lhůta
  na vyjádření,
 • 00:49:27 ale z hlediska pohledu
  spravedlivého procesu je řečeno,
 • 00:49:31 že musíme všechny předložené důkazy
  a znalce posudky vždy zvážit,
 • 00:49:36 i když jsou dány mimo tuto lhůtu.
 • 00:49:39 To je ten příběh,
 • 00:49:40 kdy zkušení právníci jsou schopni
  táhnout ten případ u nás i roky.
 • 00:49:47 My si nemůžeme říci,
  teď to neudělám.
 • 00:49:51 Zákon nám říká, postupujte jasně
  tak, tuto jsou práva účastníků,
 • 00:49:57 mají právo tuto udělat, by toto
  právo nesmíte krátit.
 • 00:50:07 Advokát, který to umí,
  a dnes je jich hodně,
 • 00:50:11 může toto řízení
  vést velice dlouho.
 • 00:50:16 Existují i pokuty ve výši
  desítek až stovek milionů korun.
 • 00:50:19 Rekordní byl rok 2012.
 • 00:50:22 Sankce dosáhly 230 milionů korun.
 • 00:50:26 Data vidíte na obrazovce.
 • 00:50:58 Jak byste si poradil
  s argumentem, že ti,
 • 00:51:01 kteří se dopouští
  opakovaných selhání,
 • 00:51:04 by měli dostávat vyšší sankce.
 • 00:51:08 Zatím tuto věc neuplatňujete.
 • 00:51:15 Nemohlo by to fungovat
  jako prevence?
 • 00:51:19 Zahrnout toto do rozhodovacího
  procesu je velice složité.
 • 00:51:23 U větších zakázek se většinou
  bere poradenská firma,
 • 00:51:26 která jim to zpracovává.
 • 00:51:29 Zadavateli samozřejmě
  právě zodpovědný,
 • 00:51:31 ale dělá mu to nějaká
  poradenská firma.
 • 00:51:35 Někdo, kdo za ní všechny
  úkony udělá.
 • 00:51:39 Ne vždy jsou tyto firmy u jednoho
  zadavatele stejné.
 • 00:51:43 Takže budeme navyšovat z tohoto
  důvodu pokutu zadavateli,
 • 00:51:47 přestože toho špatného
  vyměnil a přišel někdo jiný,
 • 00:51:50 kdo se opět dopustil chyby.
 • 00:51:52 Takže to není možné?
 • 00:51:55 To netvrdím.
 • 00:51:56 Ale prozatím to není jednoduché.
 • 00:52:01 Tyto pokuty by měly chodit za těmi,
 • 00:52:03 kdo zpracovávají právně
  a administrativně veřejnou zakázku.
 • 00:52:09 Tedy ne ti, kteří jim to zadají.
 • 00:52:12 Vy zadáte zpracování veřejné
  zakázky a vám dám pokutu,
 • 00:52:16 ne té firmě, která to zpracovala?
 • 00:52:18 Takže se musí změnit zákon?
 • 00:52:21 Ano, to je diskuze
  do nového zákona,
 • 00:52:23 co tam bude a co tam nebude.
 • 00:52:25 Máme více nápadů.
 • 00:52:27 Takže byste v novém zákoně
  o zadávání veřejných zakázek chtěl,
 • 00:52:31 aby pokuty šly na vrub těch,
 • 00:52:33 kteří administrují veřejné
  zakázky a nikoliv zadavatelům?
 • 00:52:38 Ano.
 • 00:52:39 A pak byste dával i vyšší sankce?
 • 00:52:41 A pak by si měli dávat
  opakované sankce.
 • 00:52:45 Kdyby ten jeden zopakoval tu chybu,
  tak by se to dalo využít.
 • 00:52:55 Advokátka, která se specializuje
  na soutěžní právo,
 • 00:53:00 se vyjadřuje následovně.
 • 00:53:02 Aktivita úřadu je poměrně nižší
  oproti těm předchozím letům.
 • 00:53:10 Minulý rok se vydávalo
  rozhodnutí pouze do pěti.
 • 00:53:16 Může to být způsobeno tím,
 • 00:53:18 že v poslední době je úřad
  povinný vracet pokuty i s úroky.
 • 00:53:26 Buď by to mohlo být
  nedostatek lidských zdrojů,
 • 00:53:30 že na těch kartelech mají
  nedostatek odborníků,
 • 00:53:36 kteří to vyšetřují.
 • 00:53:39 Když si srovnáte veřejné zakázky,
  tak tam těch lidí je mnohem více.
 • 00:53:43 Na kartelech už několik
  let stejný počet lidí.
 • 00:53:48 Nebo se nabírají mladí, kteří
  jsou poměrně nezkušení.
 • 00:53:53 Může to být způsobeno i tím,
 • 00:53:56 že manažeři nedostatečně
  motivují jednotlivé úředníky,
 • 00:54:00 aby postihovaly a aby
  byly více aktivní.
 • 00:54:04 Dodává v rozhovoru
  právnička Jitka Linhartová,
 • 00:54:06 která se specializuje
  na soutěžní právo.
 • 00:54:09 Co říkáte výkladu, že tím,
 • 00:54:11 jak jste zavaleni podáními
  na veřejné zakázky,
 • 00:54:15 tak podceňujete oblast,
  kterou máte v názvu,
 • 00:54:18 tedy ochranu hospodářské soutěže?
 • 00:54:21 Proti tomu bych se ohradil.
 • 00:54:22 O žádném případě.
 • 00:54:24 To jsou dvě různé sekce.
 • 00:54:26 Každá pracuje jinak.
 • 00:54:27 Je pravda, že dnes máme program,
 • 00:54:31 kde odhalujeme kartely
  ve veřejných zakázkách.
 • 00:54:36 Je pravdou,
 • 00:54:37 že tam ta řízení na hospodářské
  soutěže jsou podstatně složitější.
 • 00:54:44 Zapadáme v evropském
  průměru ve lhůtách spíše
 • 00:54:48 do uhnout kratších.

Související