iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
22. 9. 2013
12:00 na ČT1

1 2 3 4 5

4 hlasy
7437
zhlédnutí

Otázky Václava Moravce

Ján Fabián — Peter Kažimír — Libor Dušek — Jan Knížek

60 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Otázky Václava Moravce

 • 00:00:16 Vítejte a hezkou neděli vám všem.
 • 00:00:19 Kreativní Česko.
 • 00:00:21 Přichází ročně o desítky miliard
  korun na dani z přidané hodnoty.
 • 00:00:27 Komise připomíná,
 • 00:00:28 že sazba daně se od počátku
  tisíciletí měla pětkrát.
 • 00:00:32 Na špatném výběru daně z přidané
  hodnoty Česko podle Bruselu přišlo
 • 00:00:36 jen v roce 2011 skoro
  o 110 miliard korun.
 • 00:00:40 Proč někdo daně platí a jiní ne?
 • 00:00:43 Co se stát, když se daň zvýší?
 • 00:00:46 Kolik spolkne hladoví
  stát a jak ho nakrmit?
 • 00:00:49 Pozvání přijal Petr Kažimír.
 • 00:00:55 Dále Jan Knížek a Libor Dušek.
 • 00:01:04 Probereme Důl Paskov.
 • 00:01:08 O jakých tématech se po dnešních
  otázkách začne mluvit?
 • 00:01:12 Jeden až jeden a půl
  miliardy korun.
 • 00:01:15 Na tuto částku přijde podle vedení
  Ostravsko karvinských dolů zavření
 • 00:01:19 dolu Paskov.
 • 00:01:22 Část zaměstnanců
  přejde na jiné doly.
 • 00:01:25 Na podrobnějších plánech
  se stále pracuje.
 • 00:01:30 Budoucnost dolu Paskov.
 • 00:01:32 Už za dva dny jí mají probírat
  zástupci státu i manažeři
 • 00:01:35 společnosti OKD za přítomnosti
  Miloše Zemana.
 • 00:01:40 Jiří Rusnok i Miloš Zeman
  a navrhují prodloužení těžby
 • 00:01:44 nejméně do konce roku 2016.
 • 00:01:47 Aby na ní stát nedoplácel.
 • 00:01:50 Kdyby k tomu přistoupili jako
  džentlmeni, tak by to reálné bylo.
 • 00:02:01 Zkoumá se systém firemních daní.
 • 00:02:07 Některé nadnárodní firmy využívají
  ke snížení své daňové zátěže právě
 • 00:02:12 státy unie, které jsou
  považovány za tzv. daňové ráje.
 • 00:02:20 Ze země pro zemi.
 • 00:02:22 Slogan, který má ve svém
  vývěsním štítě společnost
 • 00:02:25 ostravsko-karvinské doly.
 • 00:02:27 Uplynulé dny dodali citovanému
  sloganu ironický přídech.
 • 00:02:37 Podle vedení firmy nebude
  Důl Paskov ve střednědobém
 • 00:02:42 výhledu konkurenceschopný.
 • 00:02:45 Mohl by fungovat do roku 2018.
 • 00:02:49 Rusnokova vláda v demisi však
  možnost státní pomoci odmítá.
 • 00:02:53 Už v úterý bude chtít
  nejen Jiří Rusnok,
 • 00:02:56 ale i prezident republiky
  přimět manažery firmy,
 • 00:03:01 aby těžba pokračovala
  nejméně do konce roku 2016.
 • 00:03:05 Hlavní problém vidíme v tom,
  že by měl majitel a ještě další,
 • 00:03:11 protože není jasné, kdo
  všechno jaký podíl vlastní,
 • 00:03:15 přispět k tomu svými finančními
  prostředky, protože očekáváme,
 • 00:03:20 že v době,
 • 00:03:22 kdy zisky těchto společností byly
  poměrně dost vysoké, pokud vím,
 • 00:03:26 bylo to zdanění někde
  přes 30 miliard,
 • 00:03:29 které si vydělal v průběhu
  několika let,
 • 00:03:33 odkládaly se to na časy pozdější
  a horší, tak předpokládám,
 • 00:03:37 že z těchto prostředků by se mohly
  eliminovat dopady,
 • 00:03:40 které teď vzniknou.
 • 00:03:44 Upřesňuje postoj státu předseda
  nejsilnější odborové centrály
 • 00:03:48 v zemi Jaroslav Zavadil.
 • 00:03:50 V dole Paskov pracují
  zhruba 3000 lidí.
 • 00:03:54 Pozvání do otázek přijal
  generální ředitel OKD Jan Fabián.
 • 00:04:03 V úterý vás čeká jednání
  se zástupci státu v čele
 • 00:04:06 s prezidentem republiky.
 • 00:04:08 Jak daleko jste s přípravou různých
  variant budoucnosti dolu Paskov,
 • 00:04:14 který chcete zavřít
  k jednatřicátému prosinci
 • 00:04:17 příštího roku?
 • 00:04:21 Rozhodnutí o nutnosti
  útlumu Dolu Paskov.
 • 00:04:27 To znamená ,
 • 00:04:31 při očekávané ekonomice tohoto dolu
  musíme přijmout toto rozhodnutí,
 • 00:04:35 že do konce roku 2014 důl Paskov
  musíme uzavřít a utlumit.
 • 00:04:42 Na žádné jiné variantě nepracujete?
 • 00:04:45 Je to varianta jednoznačná.
 • 00:04:49 Útlum dolu Paskov do roku 2014.
 • 00:04:55 Zástupci státu chtějí probírat
  variantu ať na náklady vás jako
 • 00:05:00 majitelů, respektive vy jako
  manažeři, kteří zastupují majitele,
 • 00:05:05 aby se těžilo v dole Paskov
  do roku 2016 nejméně.
 • 00:05:10 Přistoupíte na tuto variantu?
 • 00:05:12 Na tu variantu nemůžeme přistoupit
  z jednoduchého důvodu a to je,
 • 00:05:17 jak máte ztrátové podnikání,
  nemůžete ho natahovat.
 • 00:05:27 Očekáváme další dobu, že rozhodnutí
  bude muset padnout,
 • 00:05:30 že do konce roku 2014 musíme
  rozhodnout.
 • 00:05:33 To jsme vykonali.
 • 00:05:35 Jakákoliv varianta nad rámec,
 • 00:05:39 fungování dolů za podpory státu
  nebo regionálních institucí,
 • 00:05:54 toto může být činěno
  jedině v momentě,
 • 00:05:57 když se někdo jiný bude
  spolupodílet na té těžbě.
 • 00:06:01 Jinak řečeno to,
 • 00:06:03 co říkají zástupci státu
  ať už poradce prezidenta republiky
 • 00:06:06 Jaroslav Zavadil nebo premiér
  Jiří Rusnok, tak je varianta,
 • 00:06:10 o které se vlastně nemáte co bavit?
 • 00:06:13 Nemůžeme se bavit o variantě,
  kde budeme nadále dotovat něco,
 • 00:06:20 co je ztrátové.
 • 00:06:22 To nemůžeme konat.
 • 00:06:25 Můžete.
 • 00:06:26 Ze zisku let minulých.
 • 00:06:30 To je otázka zisku.
 • 00:06:33 Společnost se nepřipravila
  na horší dobu.
 • 00:06:41 Chtělo by to dát do kontextu
  globálního.
 • 00:06:49 Tento problém mají všechny
  velké společnosti na světě.
 • 00:07:00 150 dolů se uzavřelo ve Spojených
  státech amerických
 • 00:07:03 i menších šachet.
 • 00:07:04 V Austrálii se propustilo
  10 % zaměstnanců na šachtách
 • 00:07:08 z celé Austrálie.
 • 00:07:14 Cena koksu dramaticky spadla.
 • 00:07:20 EU má problémy takové, jaké má.
 • 00:07:25 Úterní schůzka skončí velmi rychle,
  jestliže zástupci státu říkají,
 • 00:07:29 pro nás je jediná nejlepší
  přijatelná varianta pokračování
 • 00:07:37 těžby do roku 2016.
 • 00:07:41 Tak by na tuto variantu
  byste nepřistoupili?
 • 00:07:47 Pan premiér za účasti dalších
  vybraných ministrů a za účasti pana
 • 00:07:52 prezidenta chce diskutovat
  se zástupci OKD a akcionáři
 • 00:07:56 o současné situaci,
  jaká je ve společnosti.
 • 00:07:59 O výhledu, jaký se dá očekávat,
  že společnost bude podnikat.
 • 00:08:08 My tam jdeme jako zástupci
  statutárních těles.
 • 00:08:14 Žádný minoritní akcionář se nemůže
  účastnit schůzky,
 • 00:08:18 protože to nemůže hovořit
  za jiné akcionáře.
 • 00:08:21 Ale chceme vysvětlovat to,
 • 00:08:24 kde se dnes nacházíme a jaké
  jsou problémy a jaké varianty
 • 00:08:27 řešení vidíme.
 • 00:08:29 Jedna z variant je, že se musí
  utlumit důl,
 • 00:08:36 abychom byli schopni zajistit práci
  pro zhruba 10 000 lidí v Karviné.
 • 00:08:41 Ale ta varianta, o které mluví
  Jiří Rusnok a Jaroslav Zavadil,
 • 00:08:45 na tu nepřistoupíte?
 • 00:08:48 Neumím si představit, že bychom
  dále dotovali něco,
 • 00:08:51 co bychom měli
  ukončit do roku 2014.
 • 00:08:57 Majitel OKD nemůže počítat s žádnou
  podporou státu pro tzv. sociální
 • 00:09:01 těžbu v dole Paskov.
 • 00:09:05 Zdůrazňuji, že nebudeme jako česká
  vláda z peněz českých daňových
 • 00:09:10 poplatníků platit žádné dluhy
  soukromých vlastníků této firmy.
 • 00:09:15 To je vyloučeno.
 • 00:09:17 Jestli si někdo takto vykládá
  náš zájem o osud lidí,
 • 00:09:23 kteří samozřejmě jsou spojeni
  mimo jiné s touto firmou,
 • 00:09:26 tak si vykládá špatně.
 • 00:09:30 Zaznamenala ČT slova
  Jiřího Rusnoka.
 • 00:09:34 Vyjdu-li z vašich slov,
 • 00:09:36 OKD a NWR nejsou ochotni přistoupit
  na žádnou jinou variantu
 • 00:09:44 prodloužení těžby, pokud
  ji nebude financovat stát?
 • 00:09:47 Ano.
 • 00:09:48 A když stát nebude spolufinancovat,
  tak by byste Důl Paskov zasypali?
 • 00:09:57 Potom by docházelo k technické
  likvidace dolu.
 • 00:10:01 Ano.
 • 00:10:03 Zasypete ho a už nikdy se neobnoví?
 • 00:10:07 Existuje varianta konzervačního
  režimu nebo útlumu
 • 00:10:09 a uzavření definitivní.
 • 00:10:12 Konzervační režim by znamenal,
  že uzavřete důl přechodně,
 • 00:10:15 ale platíte za to nemalé
  finanční prostředky každý rok,
 • 00:10:18 abyste udrželi přístup k ložisku.
 • 00:10:21 Kolik jsou ty prostředky?
 • 00:10:23 100 nebo 200 milionů korun.
 • 00:10:26 To je pravděpodobnější varianta
  nebo spíše Důl Paskov zasypete?
 • 00:10:30 Jsou tam zásoby dobrého
  koksovatelného uhlí.
 • 00:10:34 Na 23 let.
 • 00:10:36 Vy zasypete definitivně ten důl
  a to uhlí, které tam je na 23 let,
 • 00:10:43 to už bude v zemi?
 • 00:10:45 Ano, ale je to proto,
 • 00:10:46 že ekonomicky žádný podnikatelský
  subjekt není schopen vykopat
 • 00:10:53 to uhlí.
 • 00:10:57 V minulosti se tam uhlí kopalo.
 • 00:11:00 Vy spoléháte na to, že už nikdy
  to nebude rentabilní?
 • 00:11:04 V minulosti se tam kopalo,
  ale já musím říci,
 • 00:11:09 že v minulosti ten důl
  Paskov byl ztrátový.
 • 00:11:19 Ještě 30. srpna jste v rozhovoru
  pro deník Hospodářské noviny
 • 00:11:22 naznačoval, že útlum dolu Paskov
  byl rozložen na několik měsíců
 • 00:11:28 spíše let, takže je možné,
  že se v tom období počet lidí,
 • 00:11:31 které bychom dokázali
  umístit na jiné doly zvýší.
 • 00:11:35 Proč jste v těch uplynulých
  23 dnech ustoupilo od těch svých
 • 00:11:40 slov, že útlum dolu Paskov bude
  rozložen spíše na několik let
 • 00:11:44 než měsíců?
 • 00:11:47 My hovoříme i teď,
 • 00:11:49 že to je na období
  jeden a půl roku.
 • 00:11:53 Předtím jste říkal na několik let.
 • 00:11:57 Na různých variantách toho,
 • 00:11:59 jak vyřešit budoucnost dolu
  Paskov se samozřejmě pracovalo.
 • 00:12:03 To, k čemu došlo v průběhu
  posledních týdnů,
 • 00:12:07 to byla zvolena ta varianta,
 • 00:12:12 která důl Paskov útlumu
  je nenávratně do konce roku 2014.
 • 00:12:18 Dívali jsme se na různé varianty.
 • 00:12:20 Jedna z variant samozřejmě,
 • 00:12:22 kterou jsme diskutovali na krizovém
  štábu Moravskoslezského kraje,
 • 00:12:28 já jsem se toho účastním
  s jinými entitami,
 • 00:12:30 tam padaly různé nápady i ze strany
  politiků a vládních činitelů,
 • 00:12:36 jak to vyřešit.
 • 00:12:39 Jak eventuálně stát by mohl
  participovat na vyřešení
 • 00:12:42 této situace.
 • 00:12:44 My jsme rozhodli do konce
  roku 2014.
 • 00:12:48 Ale ještě chci zdůraznit,
  chceme vést diskuzi o tom,
 • 00:12:52 jak by eventuálně stát mohl
  eventuálně řešit po roce
 • 00:12:56 2014 fungování Dolu Paskov.
 • 00:13:00 Ale ta diskuze asi bude
  diskuzi dvou hluchých.
 • 00:13:04 Vy nemáte zájem pokračovat v těžbě
  po roku 2014 na vlastní náklady,
 • 00:13:10 stát říká,
 • 00:13:11 že nemá zájem pokračovat v těžbě
  na náklady daňových poplatníků
 • 00:13:16 této země.
 • 00:13:17 Takže se není o čem bavit.
 • 00:13:19 Pokud to bude v této poloze ...
 • 00:13:25 Ale tak to je.
 • 00:13:34 Nápady padaly z různých úrovních.
 • 00:13:36 Národních nebo nadnárodních.
 • 00:13:39 Nápady a diskuze se vyvíjí
  určitým směrem.
 • 00:13:45 Je to o tom, abychom
  vysvětlili, jaká je situace,
 • 00:13:49 co chystáme a pojďme se bavit
  o eventuálních možnostech.
 • 00:14:04 Člověk nemusí být obchodník,
  aby poznal, že tu něco nehraje.
 • 00:14:09 Výsledkem počtů je roční
  ztráta kolem miliardy a půl.
 • 00:14:13 Paskov je ve ztrátě už několikátý
  rok po sobě.
 • 00:14:20 Už to vidíte na obrazovce.
 • 00:14:44 Toto je výroční zpráva.
 • 00:14:48 Za rok 2012.
 • 00:14:51 Jak vážně berete slova, která
  v té výroční zprávy jsou?
 • 00:14:57 Velmi vážně.
 • 00:15:00 Slova odpovídali určitě
  situaci, která byla na trhu.
 • 00:15:04 Na jedné z těch stránek píšete,
 • 00:15:06 že nejcennější v rámci vaší
  společnosti jsou zaměstnanci,
 • 00:15:11 které považuje společnost OKD
  za svůj nejcennější kapitál.
 • 00:15:16 To platí.
 • 00:15:17 Když ten nejcennější kapitál chcete
  propustit tím rychlým zavřením
 • 00:15:21 dolu Paskov?
 • 00:15:23 Je otázka, co je rychle.
 • 00:15:25 Tým lidí, který bude zasáhnout
  i útlumem dolu Paskov,
 • 00:15:30 těm dáváme jistotu, že budou
  mít 28 měsíčních platů.
 • 00:15:36 V Hospodářských novinách
  jste mluvil o letech.
 • 00:15:40 Nikoliv po roce a půl.
 • 00:15:47 30. srpna jsem hovořil o tom,
  existovaly varianty,
 • 00:15:55 které jsme diskutovali.
 • 00:15:59 To co říkám je,
 • 00:16:01 představenstvo OKD přijalo
  rozhodnutí o útlumu a ti lidé
 • 00:16:10 určitě jsou dopředu
  o tom vyrozuměni.
 • 00:16:15 Dáváme jim podmínky nadstandardní.
 • 00:16:18 Je to 28 měsíčních platů,
 • 00:16:20 se kterými už ti lidé
  dnes mohou počítat.
 • 00:16:24 S tím že v roce 2014 u nás končí.
 • 00:16:31 V té částce miliarda až miliarda
  a půl je co kromě technické
 • 00:16:36 likvidace dolu.
 • 00:16:43 Uzavření a sociální program.
 • 00:16:49 Kolektivní smlouva není utvořena
  na následující roky od roku
 • 00:16:53 2014 do roku 2018.
 • 00:16:58 Je jasné, že sociální výhody
  budou < ty, které mají horní.
 • 00:17:13 To bude garantované.
 • 00:17:16 Je toto číslo, o kterém hovořím.
 • 00:17:18 Od dneška do konce roku 2014,
 • 00:17:21 to je nějakých 16 měsíců
  práce za mzdu,
 • 00:17:25 která je zhruba o 50 % vyšší než
  je mzda v Moravskoslezském kraji
 • 00:17:31 a nad rámec toho
  je to dvanáctinásobek ještě.
 • 00:17:34 Bavíme se o 28 měsíčních platech.
 • 00:17:36 A ti lidé o tom ví už dnes.
 • 00:17:39 Za jak velké riziko byste označil,
 • 00:17:41 že ty náklady miliardy
  až miliardy a půl,
 • 00:17:43 což vás bude stát zavření
  dolu, že je nebudete mít?
 • 00:17:49 Je tam velké riziko?
 • 00:17:56 Já bych to riziko
  viděl z pohledu toho,
 • 00:17:58 jak budeme schopni generovat
  ekonomické nebo hotovost
 • 00:18:02 do budoucího roku a do let
  následujících.
 • 00:18:07 Já to riziko tam nevidím.
 • 00:18:10 Ale může se stát, že horníci
  nedostanou ten plat.
 • 00:18:18 To se bavíme o celé společnosti.
 • 00:18:22 To by se mohlo stát?
 • 00:18:24 Já nechci strašit, jen říkám,
 • 00:18:28 že ve Spojených státech amerických
  a v Austrálii už došlo k tomu,
 • 00:18:32 že uzavírali šachty.
 • 00:18:33 My, co děláme je, že podnikáme
  všechny kroky k tomu,
 • 00:18:40 abychom ponížili náklady , aby
  nám nehrozilo něco takového,
 • 00:18:47 že firma nebude mít dost na vlastní
  provoz nebo na jakékoliv potřeby
 • 00:18:52 do budoucnosti.
 • 00:18:54 Důl Paskov je posledním dolem OKD.
 • 00:19:04 K domům patří k dolům
  patří ještě další.
 • 00:19:28 Máte jasnou představu kolik z těch
  dva a půl 1000 kmenových
 • 00:19:33 zaměstnanců dolu Paskov
  přejde na jiné doly?
 • 00:19:38 Zpracováváme teď sociální program.
 • 00:19:40 Do konce měsíce bude připravený
  a prodiskutovaný se zástupci
 • 00:19:43 odborových organizací.
 • 00:19:45 My už teď hovoříme,
 • 00:19:46 že říkáme některým zaměstnancům
  možnost přesunout se na doly
 • 00:19:55 v oblasti karvinské.
 • 00:19:59 Z těch dva a půl 1000 zaměstnanců
  je to jak velký počet?
 • 00:20:03 Je otázka, s kolika
  se nakonec dohodneme.
 • 00:20:05 Ale hovoříme o stovkách lidí.
 • 00:20:10 750 lidí zhruba.
 • 00:20:14 Máte práci pro 750 lidí od prvního
  ledna roku 2015?
 • 00:20:19 Ne, tito lidé budou už přecházet
  v této době.
 • 00:20:22 V následujících měsících
  budou mít práci na karvinské.
 • 00:20:34 Snažíme se využít skoro
  skóre vlastních zaměstnanců.
 • 00:20:45 Když říkáme, že Důl Paskov
  může fungovat do roku 2014,
 • 00:20:49 budeme potřebovat samozřejmě velký
  počet vlastních zaměstnanců,
 • 00:20:54 kteří na tom dole budou těžit.
 • 00:20:57 Důl budou udržovat v provozu
  až do roku 2014.
 • 00:21:04 Počítám-li správně, máme
  tu 1800 propuštěných horníků.
 • 00:21:10 Někteří lidé odejdou,
 • 00:21:11 přijmou odstupné a budou
  odcházet do předčasných důchodů.
 • 00:21:15 Když se budeme bavit nahrubo,
  tak je toto číslo 1400.
 • 00:21:31 Ještě v druhé polovině
  roku 2014 uvidíme,
 • 00:21:33 co je možné udělat na karvinské
  části proto,
 • 00:21:36 abychom absorbovaly čím více
  těchto zaměstnanců tím lépe.
 • 00:21:42 Útlum nebo technická
  likvidace dolu neznamená,
 • 00:21:44 že od 1. 1. 2015 nebude
  pracovat ani jeden člověk.
 • 00:21:50 Tam ještě zůstanou stovky lidí.
 • 00:21:57 Ještě značná část lidí zůstane
  pracovat ještě do roku 2015.
 • 00:22:03 Odboráři dávají najevo rozčarování
  z chování vedení OKD a prezentace
 • 00:22:06 plánu na uzavření Dolu Paskov.
 • 00:22:08 Tady jsou čtvrteční
  slova Jana Sábela.
 • 00:22:15 Připravujeme další akce,
 • 00:22:16 které budou daleko tvrdší než
  byla hornická demonstrace.
 • 00:22:21 S tím, že se k tomu připojí
  další odborové svazy.
 • 00:22:25 Regionální rada zastupuje zhruba
  70 000 odborářů v Moravskoslezském
 • 00:22:29 kraji a nepropouští se jen
  na Paskově OKD,
 • 00:22:33 ale i v dalších podnicích.
 • 00:22:36 Uvedl ve čtvrtek předseda
  Odborového svazu pracovníků
 • 00:22:39 hornictví Jan Sábel.
 • 00:22:41 Jste ochoten připustit,
 • 00:22:43 že vedení OKD v čele s vámi
  způsobem vyhlášení uzavření dolu
 • 00:22:47 Paskov zvýšilo sociální
  napětí na Ostravsku?
 • 00:22:51 Ne.
 • 00:22:52 Nepřipouštíte, že i ta komunikace
  je nevhodná?
 • 00:22:56 Nevím, na jakou
  komunikace se odkazujete.
 • 00:23:00 Já bych uvedl pár čísel.
 • 00:23:02 Když OKD vlastnil stát, v OKD
  pracovalo 100 nebo 110 000 lidí.
 • 00:23:09 Do roku 2004, když tuto
  společnost převzala skupina,
 • 00:23:15 která dnes vlastní OKD,
 • 00:23:18 došlo k poklesu na úroveň
  asi 16 000 zaměstnanců.
 • 00:23:22 Netvořily se žádné
  hysterie, nic takového.
 • 00:23:32 Určitě to byl velký
  sociální problém,
 • 00:23:34 ale proběhlo to víceméně klidněji.
 • 00:23:42 Už 1500 zaměstnanců ví, že mají
  garantovaných 28 měsíčních platů.
 • 00:23:49 Možná je to dáno tím,
  že je před volbami,
 • 00:23:52 že Moravskoslezskému kraji hrozí
  daleko ostřejší sociální konflikt
 • 00:23:55 i kvůli ocelárnám apod. Takže
  se není co divit.
 • 00:23:59 A možná vaše podmiňování
  tím, že pokud stát nepomůže,
 • 00:24:04 že natvrdo důl zavřete,
  tak může přispívat k tomu,
 • 00:24:08 proč vám horníci rozzlobení
  ničí vstup do OKD.
 • 00:24:21 My jsme rozhodli, že musíme
  utlumit Důl Paskov do roku 2014.
 • 00:24:27 Co k tomu přidáváme je,
 • 00:24:28 že na základě veřejné
  poptávky nebo informací,
 • 00:24:32 které dostáváme z různých úrovní
  českého státu a politické sféry,
 • 00:24:37 když uvážíme že stát vyhlásil,
  že je ochotný diskutovat o tom,
 • 00:24:43 jak participovat na tom,
 • 00:24:45 aby se prodloužila
  životnost dolu Paskov,
 • 00:24:48 aby se utlumila napjatá situace,
  tak já reaguji na to, že ano,
 • 00:24:54 jsou k tomu připraveni,
  ale to ještě neznamená,
 • 00:24:56 že privátní společnost může
  něco financovat po roce 2015.
 • 00:25:03 Vstupuje do toho Miloš Zeman.
 • 00:25:08 Na adresu problému OKD respektive
  uzavření Dolu Paskov ve středu
 • 00:25:12 Miloš Zeman prohlásil toto.
 • 00:25:15 Já domnívám se, že skutečně
  schopný podnikatel v době,
 • 00:25:20 kdy Důl Paskov a další jeho
  podniky vytváří zisky,
 • 00:25:25 si nechává něco na horší časy
  a vytváří si tzv. rezervní fond.
 • 00:25:34 Zaznamenala ve středu
  ČT slova Miloše Zemana.
 • 00:25:38 Vy už jste to naznačil.
 • 00:25:40 Ale co odpovíte v úterý,
  protože předpokládám,
 • 00:25:42 že od Miloše Zemana
  tu otázku dostanete.
 • 00:25:46 Máte rezervní fond v OKD?
 • 00:25:49 Společnost NWR si v minulosti
  tvořila rezervy.
 • 00:25:55 V průběhu posledních pěti roků tato
  společnost měla hotovostní rezervy
 • 00:26:02 mezi 400 až 600 milionů korun.
 • 00:26:13 Společnost NWR měla
  hotovostní rezervy ve výši
 • 00:26:17 12 až 13 miliard korun.
 • 00:26:20 Teď máte jak velkou rezervou?
 • 00:26:22 Asi 176 milionů ke konci roku.
 • 00:26:27 A je to dané tím,
 • 00:26:29 že tyto peníze byly využité
  na absorbováni velkých tlaků,
 • 00:26:33 které jsou na nás tlačené.
 • 00:26:37 Bývaly to zlaté doly.
 • 00:26:39 Společnost NWR v minulých letech
  vykazovala miliardové zisky.
 • 00:26:44 Podívejme se na to.
 • 00:26:45 V roce 2008 šlo dokonce
  o devět miliard.
 • 00:26:48 Následovalo propad a krizové roky.
 • 00:26:54 V roce 2011 přes tři miliardy.
 • 00:26:57 Rok 2012 znamenal - jen v řádech
  desítek milionů korun.
 • 00:27:02 Výsledky už ovšem mluví o ztrátě
  převyšující 10 miliard korun.
 • 00:27:15 Ceny koksovatelného uhlí
  klesaly a klesala poptávka.
 • 00:27:19 Růst cen znovu začal
  až v posledních týdnech.
 • 00:27:22 Když se ale podíváme na OKD,
 • 00:27:25 mateřská firma NWR je v hluboké
  ztrátě, ale OKD nikoliv.
 • 00:27:31 Vydělávala miliardy i přes
  ztrátový důl Paskov,
 • 00:27:33 o kterém se celou dobu bavíme.
 • 00:27:49 Pane řediteli, neukazují zisky OKD
  v těch posledních dvou letech,
 • 00:27:53 že ne rentabilita Paskova není tak
  zásadní problém, abyste naznačoval,
 • 00:27:58 že pokud nezavřete důl
  Paskov, tak se může stát,
 • 00:28:04 že budete zavírat další tři doly?
 • 00:28:08 Budeme dělat zátěžové
  testy na všechny doly.
 • 00:28:12 Výsledkem toho bylo,
 • 00:28:13 že jsme rozhodli o jednom
  jediném dolu a to je důl Paskov,
 • 00:28:16 že ho musíme zavřít.
 • 00:28:23 Pro všechny ostatní zbylé
  šachty je ten plán nastavený
 • 00:28:27 do budoucnosti tak,
 • 00:28:29 že nemusíme řešit žádné akutní
  problémy na ostatních šachtách.
 • 00:28:36 Jakou máte perspektivu bezpečného
  fungování těch zbylých třech dolů,
 • 00:28:40 aby se nestalo,
 • 00:28:42 že za rok nebo za dva tady spolu
  budeme sedět a budeme řešit
 • 00:28:50 to stejné že budete
  zavírat další doly.
 • 00:29:06 Může se stát, že budete
  zavírat důl Karviná?
 • 00:29:13 Rád bych byl,
 • 00:29:16 abychom se bavili o pozitivnějších
  věcech v dalších letech.
 • 00:29:20 Ale stát se to může?
 • 00:29:22 Ne.
 • 00:29:23 Nastavujeme s to tak, abychom
  se dostávali na lepší úroveň .
 • 00:29:48 Nastavujeme si ceny
  konzervativnější.
 • 00:29:56 Při konzervativnějšímu růstu cen
  ten zbylý byznys zůstane ziskový
 • 00:30:01 a rentabilní.
 • 00:30:07 Našel jsem pasáž a teď cituji
  finanční bilance byla v roce 2012,
 • 00:30:13 finanční bilance OKD,
 • 00:30:15 byla v roce 2012 významně ovlivněna
  především výplatou dividendy
 • 00:30:20 v částce šesti miliard
  a 95 milionů korun.
 • 00:30:46 Původní plány hovořily o tom,
 • 00:30:48 že okolo roku 2015 nebo
  o 2016 OKD skončí.
 • 00:30:58 Peníze, které byly generované
  v této společnosti za posledních
 • 00:31:01 pět roků, tak jsme do toho vložili.
 • 00:31:10 Při velkých ziscích byly
  placené velké peníze a odvody
 • 00:31:15 do státní kasy.
 • 00:31:16 Za posledních devět roku to bylo
  36 milionů korun na daních.
 • 00:31:21 Když se podíváme na způsob
  privatizace Ostravsko
 • 00:31:24 karvinských dolů.
 • 00:31:26 Najdeme bezpočet chyb,
 • 00:31:28 které se udály v souvislosti
  s privatizací.
 • 00:31:31 Ty chyby sahají až do časů
  Klausových vlád.
 • 00:31:36 Doly patří mezi největší
  těžební společnosti v Evropě.
 • 00:31:39 Jde o poslední, uhelný revír v ČR.
 • 00:31:45 Zaměstnávalo se více než 100 000
  lidí a dnes je to 13 000 lidí.
 • 00:31:49 Příběh privatizace začalo kupónovou
  privatizací v 90. letech.
 • 00:31:54 Část akcií získaly
  třeba města a obce,
 • 00:31:58 především státem založený
  restituční investiční fond.
 • 00:32:13 KARBON INVEST odkoupil podíl.
 • 00:32:17 O odkupu zbylých 46 % akcií
  se hovořilo.
 • 00:32:27 V září 2004 KARBON INVEST
  nakonec podíl získal.
 • 00:32:52 Co si myslíte o takovém auditu?
 • 00:32:57 Za poslední roky jsme měli různé
  množství obvinění a podnětů,
 • 00:33:09 jak proběhla privatizace.
 • 00:33:11 V posledních letech
  často to bylo zkoumané,
 • 00:33:15 vyjadřovali se k tomu různé
  právní kanceláře nebo auditoři.
 • 00:33:25 Privatizace ale stále
  prozkoumána není,
 • 00:33:27 jak postupně KARBON INVEST
  nebo NWR získával akcie.
 • 00:33:30 Co si vy myslíte o takovém auditu?
 • 00:33:35 V posledních letech už toto
  zaznívalo a zaznívaly určité
 • 00:33:39 požadavky a často konkrétní
  návrhy jak to řešit.
 • 00:33:44 Nevedlo to k ničemu v tom smyslu,
 • 00:33:45 že by došlo k nějakým konkrétním
  krokům nebo konkrétním obviněním.
 • 00:33:51 Předpokládám, že celá privatizace
  proběhla v souladu s českým právem.
 • 00:33:55 Neobávám se něčeho, že by se mělo
  něco nového objevit.
 • 00:34:00 Když se ale pročítal smlouvu
  o privatizaci menšinového balíku.
 • 00:34:07 Na straně 10 jsem našel pasáž,
 • 00:34:09 že v případě útlumu těžby nevznikne
  žádný finanční nárok vůči
 • 00:34:13 státnímu rozpočtu.
 • 00:34:15 Nejsou tedy teď ty požadavky
  vůči státu, když něco dáte,
 • 00:34:20 těžba bude pokračovat, jistým
  porušením ducha té smlouvy?
 • 00:34:26 My nic nepožadujeme.
 • 00:34:28 My jsme rozhodli o útlumu dole
  pásku kvůli ne rentabilitě
 • 00:34:31 Dolu Paskov.
 • 00:34:33 My nic nežádáme.
 • 00:34:35 Jsme otevření diskuzi se státem.
 • 00:34:39 Najít určitou formu sociální
  podpory útlumu toho sociálního
 • 00:34:43 dopadu, eventuálního propuštění
  lidí po roku 2014 podobně jako tomu
 • 00:34:50 bylo v Polsku nebo v Rumunsku nebo
  v Německu a koneckonců v Maďarsku
 • 00:34:55 tohoto roku 2013 ještě jedna uhelná
  šachta si požádala evropskou komisi
 • 00:35:03 na podporu.
 • 00:35:07 My nic nepožadujeme.
 • 00:35:13 Chceme jednat v podobném duchu
  ať už s panem prezidentem nebo
 • 00:35:19 se zástupci vlády.
 • 00:35:24 Hospodářský výsledek OKD, loni
  po zdanění miliarda a čtvrt zisk.
 • 00:35:31 Letos bude hospodářský
  výsledek jaký?
 • 00:35:37 Nevím.
 • 00:35:39 Jste ředitel.
 • 00:35:42 Nevíme, nedokážeme to odhadnout.
 • 00:35:45 Váš odhad?
 • 00:35:49 Já mohu hodnotit jen
  to, co zatím vidíme.
 • 00:36:04 Nemohu hodnotit to,
 • 00:36:06 že na úrovni prvního půlroku byla
  ztráta asi 3,7 miliardy korun.
 • 00:36:16 Nechci hovořit o konkrétním čísle,
 • 00:36:18 ale ztráta může být v řádu
  miliard korun.
 • 00:36:26 Nemůžete být alespoň na nule,
 • 00:36:27 když loni při poklesu cen
  koksovatelného uhlí nebo uhlí jako
 • 00:36:30 takového jste vydělali miliardu?
 • 00:36:36 Ale ta cena byla ještě
  o 30 % vyšší než dnes.
 • 00:36:40 Dnes jsme na úrovni 50 % nižší
  ceny koksovatelného uhlí.
 • 00:36:50 Nakolik problémy dolu Paskov vás
  mohou jako management popřípadě
 • 00:36:55 vlastníky OKD přimět k tomu,
  že byste okrade prodávaly?
 • 00:37:01 Nevím, proč bychom
  měli prodávat OKD.
 • 00:37:04 Zásadní problém který máme,
  je vyřešit problém Dolu Paskov.
 • 00:37:16 Abychom mohli fungovat ziskově.
 • 00:37:19 Nevím, proč v tuto chvíli
  by společnost měla řešit prodej.
 • 00:37:28 Neuvažujete tedy o tom,
  že byste jí prodávali.
 • 00:37:31 Ne.
 • 00:37:33 Majetková struktura je složitější.
 • 00:37:37 Bc. má podíl ve společnosti.
 • 00:37:47 Už to vidíte na obrazovce.
 • 00:37:50 NWR a sídlí v Nizozemsku.
 • 00:38:09 V rámci restrukturalizace
  firmy chcete prodat
 • 00:38:12 ostravsko-karvinské koksovny.
 • 00:38:14 Je to tak?
 • 00:38:15 Ano.
 • 00:38:16 Tam už kupce máte?
 • 00:38:18 Jednáme s potenciálními zájemci.
 • 00:38:27 Doufáme, že do konce
  roku prodáme koksovny.
 • 00:38:31 Kolik uchazečů je ve finále?
 • 00:38:33 To je citlivá informace,
  kterou nemůžeme zveřejňovat.
 • 00:38:36 Zaznělo minimálně dva.
 • 00:38:43 Nechci komentovat další.
 • 00:38:44 Zájem byl širší.
 • 00:38:47 Takže jste v jednání se dvěma
  hlavními zájemci.
 • 00:38:50 Nemohu to komentovat.
 • 00:38:52 Když prodáte
  ostravsko-karvinské koksovny,
 • 00:38:56 nový majitel bude uhlí
  dovážet a teď bůhvíodkud,
 • 00:39:00 jestli ze Spojených států,
 • 00:39:02 zkrátka bude dovážet levnější uhlí
  z Polska nebo ze Spojených států
 • 00:39:05 apod. A do roka a do dne budou
  mít další doly OKD problém?
 • 00:39:10 To je také jeden ze základních
  pilířů nastavení smluv s novým
 • 00:39:19 vlastníkem, právě aby tam byly
  garantované určité objemy,
 • 00:39:22 které budou odebrané
  z OKD do budoucnosti.
 • 00:39:25 Jaké objemy to budou?
 • 00:39:27 Ty, které jsou v současnosti?
 • 00:39:32 Neohrozíte tím těžbu v dolech OKD?
 • 00:39:39 Ne.
 • 00:39:40 Protože chci ještě
  jednu věc zdůraznit.
 • 00:39:42 Koksovatelné uhlí je komodita,
 • 00:39:44 která je obchodovaná
  na globálních trzích.
 • 00:39:48 Zabezpečujeme si odběr našeho
  koksovatelného uhlí do budoucnosti
 • 00:39:51 s novým nabyvatelem a jednak
  objemy, které by nebyly prodané,
 • 00:40:00 mohou být prodané
  jakýmkoliv jiným zájemcům.
 • 00:40:05 Ale to nepředpokládám.
 • 00:40:07 Nepředpokládám, že by se posunula
  struktura těch odběratelů nějak
 • 00:40:11 zásadně tím, že se zavřou koksovny.
 • 00:40:17 Prvním hostem otázek
  byl Jan Fabián.
 • 00:40:25 K čemu jsou účtenky z obchodu
  nebo od řemeslníka?
 • 00:40:28 Mimo jiné znamenají, že podnikatel
  nebo obchodník musí zaplatit daň.
 • 00:40:33 Jak ale zákazníky motivovat k tomu,
  aby účtenky vyžadovaly?
 • 00:40:37 Už před 60 lety přišli s jedním
  nápadem na Taiwanu .
 • 00:40:44 Vyhlásili účtenkou loterii.
 • 00:40:47 Podobná myšlenka je na Maltě.
 • 00:40:50 Uchytilo se to i na Slovensku.
 • 00:40:56 Jedna z možných cest,
 • 00:40:57 jak naplnit státní pokladnu
  má své zastánce i v Česku.
 • 00:41:02 Výnos by měl převýšit
  náklady na tuto loterii.
 • 00:41:18 SMS nebo prostřednictvím internetu.
 • 00:41:26 Aby účtenková loterie
  splnila svůj cíl,
 • 00:41:29 museli by mít obchodníci povinně
  v Česku o registrační pokladny
 • 00:41:32 a právě o ty vedou tuzemští
  politici už několik let spory.
 • 00:41:36 Jestli by registrování
  účtenek pomohl výběru daní,
 • 00:41:41 je podle většiny politiků
  opravdu sázka do loterie.
 • 00:41:45 Nepovažuji to za věc, která
  by zvýšila výběr daní.
 • 00:41:49 Rozšiřme registrační pokladny,
  ale neslibujme si od tohoto,
 • 00:41:52 že nám to naplní státní kasu.
 • 00:41:54 Registrační pokladny znamenají
  mnohamiliardové náklady
 • 00:41:57 pro živnostníky.
 • 00:41:58 500 úředníků navíc.
 • 00:42:00 I když je na Slovensku elektronická
  registrační pokladna povinností,
 • 00:42:03 už přes rok a půl, stát odhaduje,
 • 00:42:07 že na nezaplacených daních unikají
  téměř čtyři miliardy korun.
 • 00:42:11 Loterie má alespoň částečně tyto
  peníze dostat do státní pokladny.
 • 00:42:17 Lepší výběr daně z přidané hodnoty.
 • 00:42:22 Plánují se zavést
  registrační pokladny spolu
 • 00:42:24 s se slosováním účtenek.
 • 00:42:36 Do účtenkové loterie se mohou
  zapojit i cizinci.
 • 00:42:46 Vítejte v otázkách.
 • 00:42:49 V pražském studiu jsou hosty
  generální ředitel Generálního
 • 00:42:53 finančního ředitelství Jan Knížek
  a také ekonom z akademického
 • 00:42:56 pracoviště Libor Dušek.
 • 00:43:01 Začněme v Bratislavě u vás.
 • 00:43:03 Vy jste si po dvou dnech
  od spuštění loterie tuto
 • 00:43:10 loterii vychvaloval.
 • 00:43:14 Trvá podobný zájem i teď
  po těch pěti dnech?
 • 00:43:19 Mohu konstatovat,
 • 00:43:21 že včera o půlnoci to bylo
  2 108 000 registrovaných bloků.
 • 00:43:32 První den to bylo 600 000 a druhý
  den milion registrovaných.
 • 00:43:43 Je to asi srovnatelné
  s vaší Sazkou.
 • 00:43:55 Číslo jsme překonali v 1. 2 dnech.
 • 00:44:00 Od začátku jste mluvil o tom,
 • 00:44:01 že jde o popularizaci boje proti
  daňovým únikům a že cílem je lepší
 • 00:44:05 výběr daně z přidané hodnoty.
 • 00:44:07 Co když bych vám namítl,
 • 00:44:09 že ani registrační pokladny ani
  účtenková loterie nemusí vést nutně
 • 00:44:12 k vyššímu výběru daně
  z přidané hodnoty,
 • 00:44:15 že to je spíše taková
  show pro veřejnost?
 • 00:44:19 Já vítám jakoukoliv diskuzi.
 • 00:44:21 I show.
 • 00:44:22 I kritické příspěvky na toto téma.
 • 00:44:30 Oni nám pomáhají vynést na světlo
  světa to klíčové a to jsou daně.
 • 00:44:39 Je legitimní,
 • 00:44:41 že se snažíme zaplácat díry
  nejpřirozenějším způsobem .
 • 00:44:50 Teoretické odhady jsou za naše
  krajany obrovské.
 • 00:44:54 Je tady morální povinnost
  s tímto bojovat.
 • 00:45:02 Aniž bych vám chtěl
  vstupovat do řeči, záleží ,
 • 00:45:07 jak efektivní boj proti
  daňovým únikům to je.
 • 00:45:11 Lidé, kteří si před spuštěním
  té loterie nebrali účtenky,
 • 00:45:16 si je neberou ani teď a ti, kteří
  si je berou, tak objevily to,
 • 00:45:29 že se rozdělují nákupy,
  aby měli více účtenek.
 • 00:45:41 My máme tento týden
  dalších 200 000 hráčů.
 • 00:45:52 Máme takový systém, když
  registrujete bloček.
 • 00:46:04 Je to legální a registrované.
 • 00:46:30 Nutí to k tomu, aby se zavedly
  registrační pokladny,
 • 00:46:38 je to prostředek, abychom
  začali ostrou debatu o tom,
 • 00:46:42 že má význam platit daně.
 • 00:46:44 Že jakmile vám někdo vystaví
  bloček v restauraci,
 • 00:46:49 na Slovensku je to 20 %, následně
  DPH si nechá, tak je to krádež.
 • 00:46:59 Já jsem rád, že se o tom
  na Slovensku hovoří.
 • 00:47:03 Říká pro tuto chvíli Petr Kažimír,
  ke kterému se záhy vrátíme.
 • 00:47:08 Slovenská vláda přijala v roce
  2012 akční plán boje proti
 • 00:47:12 daňovým podvodům.
 • 00:47:14 V jeho úvodu krom
  jiného stojí toto.
 • 00:47:18 Odhad ztráty příjmu a daně
  z přidané hodnoty v roce
 • 00:47:22 2010 na úrovni 2,3
  desetiny miliardy eur,
 • 00:47:26 co představuje tři a půl % hrubého
  domácího produktu.
 • 00:47:31 Má i české generální ředitelství,
 • 00:47:35 Generální finanční
  ředitelství takový odhad,
 • 00:47:38 kolik česká daňová pokladna
  přichází na dani z přidané hodnoty
 • 00:47:41 a jestli to mohou být také tři
  a půl % hrubého domácího produktu
 • 00:47:45 této země?
 • 00:47:47 Odhady máme.
 • 00:47:49 Tři a půl % si myslíme, že to není.
 • 00:47:53 I v té upoutávce, která
  předcházela vašemu pořadu,
 • 00:47:56 jste zmiňoval studii
  EU o tzv. daňové mezeře ,
 • 00:48:04 kde to % bylo uvedeno.
 • 00:48:07 Tady je k tomu potřeba říci,
  že to je strašně důležité,
 • 00:48:11 protože váš pořad tím byl uveden,
  že to číslo, které tam zaznělo,
 • 00:48:15 kolem těch 109 miliard českých
  korun v přepočtu z eur,
 • 00:48:20 že se nerovná daňovým únikům.
 • 00:48:23 To minulý týden byl ještě
  brífink k tomu číslu v Bruselu,
 • 00:48:29 kde odpovědní ředitele
  z bruselského ředitelství nepřímých
 • 00:48:34 daní říkali, že oni sami odhadují,
  protože číslo samotné je odhadem,
 • 00:48:38 že se podvody na DPH,
 • 00:48:42 že by je tipovali kolem jedné
  třetiny té daňové mezery.
 • 00:48:46 My jsme dlouhodobě pracovali
  s číslem kolem 30 miliard
 • 00:48:50 na DPH ročně.
 • 00:48:54 Možná více.
 • 00:48:56 Říci přesně,
 • 00:48:57 jaký je objem šedé ekonomiky
  a jaké je to přesné číslo,
 • 00:49:04 to si přesně i netroufám.
 • 00:49:07 30 miliard možná 35.
 • 00:49:09 Je třeba říci,
 • 00:49:10 že jsme v tomto ohledu i z logiky
  věci jako finanční
 • 00:49:13 zpráva konzervativnější.
 • 00:49:15 Znám odhady, které říkají
  100 miliard nebo 200 miliard.
 • 00:49:22 Když byste nebyli konzervativní,
 • 00:49:24 tak logicky to padá na vrub
  možné špatné práci Generálního
 • 00:49:27 finančního ředitelství.
 • 00:49:29 Nedivím se vaším 30 miliardám.
 • 00:49:35 Je dobré se podívat na trochu
  globálnější pohled.
 • 00:49:42 Nakonec takové měřítko schopnosti
  vybírat daně nakonec nejlepší je,
 • 00:49:46 jak velká je šedá ekonomika,
 • 00:49:48 jaká je část příjmu a výroby
  nakonec je nezdaněná napříč
 • 00:49:55 všemi daněmi.
 • 00:49:57 Léta se to snažíme zjistit.
 • 00:50:02 Největší světovou autoritou
  je prof. z Lince.
 • 00:50:21 Něco přes 18 % hrubého
  domácího produktu představuje
 • 00:50:23 šedá ekonomika.
 • 00:50:25 Jen si tipněte, jestli Česko
  je na tom lépe nebo hůře.
 • 00:50:29 Já bych tipl, že u hůře
  podle mediálního obrazu.
 • 00:50:34 Záhy dostanu vynadáno, že to je jen
  mediální obraz.
 • 00:50:40 16 % je rozsah šedé
  ekonomiky, když přijdu jinam,
 • 00:50:44 kolegové z našeho pracoviště
  udělali podobnou studii,
 • 00:50:49 kde měřily rozdíl mezi tím,
 • 00:50:51 jaké lidé mají příjmy a Jakub
  přitom a jakou přitom
 • 00:50:57 mají spotřebu.
 • 00:50:58 Když mají příliš velkou spotřebu,
 • 00:51:00 jsou to zřejmě nějaké
  nelegální příjmy.
 • 00:51:03 Výsledek 14 %.
 • 00:51:05 Řádově 15 % české
  ekonomiky je nezdaněných.
 • 00:51:10 Dá se to nazvat daňovými úniky.
 • 00:51:15 Rozhodně nejsme zdaleka
  v katastrofální situaci zemí typu
 • 00:51:20 Bulharsko, kde se hovoří
  kolem 40 %.
 • 00:51:23 Nebo Itálie.
 • 00:51:25 Když jsme tady v československé
  diskuzi, jak jsou na tom Slováci?
 • 00:51:32 O jeden procentní bod lépe.
 • 00:51:42 Jste dokonce na tom
  lépe než ČR o jedno %.
 • 00:51:51 Nám se naše efektivní daňové
  sazby, klesají nám od roku 2004,
 • 00:51:57 od daňové reformy.
 • 00:51:58 Prudkým způsobem.
 • 00:52:00 Ohrožuje to fungování
  základních veřejných služeb.
 • 00:52:17 Je to spolupráce samozřejmě
  finanční správy,
 • 00:52:21 ministerstva financí, vytvořili
  jsme daňovou skupinu.
 • 00:52:30 Spolupracujeme s justicí.
 • 00:52:32 Je to souboj i napříč spektrem.
 • 00:52:42 Podpora je v informačních
  technologiích.
 • 00:52:49 Bloková loterie je výborný nápad.
 • 00:52:58 Za ten první týden jste
  odhalili 200 falešných
 • 00:53:04 registračních pokladen.
 • 00:53:08 Přesně tak.
 • 00:53:10 Měli jsme 9 milionů
  přístupů díky loterii.
 • 00:53:38 Vy jste si od toho vašeho křížového
  tažení sliboval vyšší příjmy
 • 00:53:42 státního rozpočtu,
 • 00:53:44 ale místo toho máte zásadní
  výpadek v daňových příjmech a část
 • 00:53:47 slovenské opozice říká,
 • 00:53:48 že zatím je právě zvyšování
  daní a ten váš akční plán.
 • 00:53:55 Akční plán začalo v minulém roce.
 • 00:54:00 Nastal po období kulturní
  tolerance v prostředí Slovenskem.
 • 00:54:15 Za účinnosti státu.
 • 00:54:24 Toto je velmi vážné téma.
 • 00:54:39 Na základě reálné
  skutečnosti mohu potvrdit,
 • 00:54:46 že napříč ekonomickému poklesu,
 • 00:54:52 zažíváme těžké období druhého
  vrcholu hospodářské krize
 • 00:54:55 za poslední tři roky, napříč
  tomu se to vyvíjí lépe,
 • 00:55:01 než jsme předpokládali.
 • 00:55:04 Předpokládáme selským rozumem,
  že se zvýšila efektivita výběru.
 • 00:55:15 Pro nás je klíčové,
  aby s tím přestali.
 • 00:55:19 Otázka odhalování daňových úniků
  z minulosti, zkrátka to tady je,
 • 00:55:33 ale snažíme se tomu zabránit.
 • 00:55:41 Toto všecko předpokládá velkou
  přeshraniční spolupráci.
 • 00:55:49 Měl jsem možnost o tom
  hovořit s panem Fischerem.
 • 00:56:05 Ještě o tom budeme mluvit.
 • 00:56:07 Pro tuto chvíli děkuji
  do Bratislavy vicepremiérovi
 • 00:56:10 Petrovi Kažimírovi.
 • 00:56:13 Tady vidíme slovenské tažení
  nebo křížovou výpravu proti
 • 00:56:18 daňovým únikům.
 • 00:56:20 Když jste zmínil
  globálnější pohled,
 • 00:56:22 že ČR a Slovensko jsou pod průměrem
  co se týče daňových úniků,
 • 00:56:29 ale vidíme registrační
  pokladny, účtenková loterie,
 • 00:56:35 zpřísnění trestu za daňové úniky.
 • 00:56:37 Co podle vás nahrává daňovým
  únikům a té šedé zóně,
 • 00:56:42 když se podíváme na Česko
  nebo na Slovensko?
 • 00:56:46 Jsou to dvě kombinace.
 • 00:56:48 Jedná se o složitost daňového
  systému a daňové výjimky.
 • 00:56:51 Platí různé sazby, jsou různé
  kličky, jak se daním vyhnout.
 • 00:56:56 Čím více se jich otevře, tím snazší
  je cesta jak se vyhnout daním.
 • 00:57:06 Všechny moderní státy dokážou
  perfektně vybírat daně
 • 00:57:11 prostřednictvím mezd.
 • 00:57:15 Nefunguje to tak, že by každý
  dělník donesl daňové přiznání,
 • 00:57:20 ale daň se strhává rovnou
  od zaměstnavatele.
 • 00:57:27 Část ekonomiky, kde toto ještě není
  praktické, kde k tomu nedochází,
 • 00:57:32 tak ta tady je.
 • 00:57:34 Alespoň donedávna se to nedařilo
  tímto způsobem nějak agregovat nebo
 • 00:57:37 zavést to, že když se vybírá
  daň, je pro stát šikovné,
 • 00:57:43 že když informace
  přichází ze dvou zdrojů.
 • 00:57:48 Od toho, kdo příjem inkasuje
  a od toho, kdo platí.
 • 00:58:02 Pomáhá tomu účtenková loterie?
 • 00:58:05 Je to přesně o tom,
 • 00:58:07 že stát by měl dostat informaci
  od živnostníka nebo podnikatele,
 • 00:58:09 že má tržby a zároveň
  i od spotřebitele na tu účtenku
 • 00:58:13 a může si je spojit.
 • 00:58:23 Je to myslitelné a proto
  se to zavádí dnes,
 • 00:58:26 kdy se dá všechno
  dělat elektronicky.
 • 00:58:30 Není to sice zadarmo, ale lze to.
 • 00:58:33 Na Slovensku to dělají, že objevují
  nějaké účtenky z pokladen.
 • 00:58:40 Vy byste to doporučoval i v Česku?
 • 00:58:43 Potřeboval bych vědět více čísel.
 • 00:58:47 Možná jsou, ale potom se neobjevují
  v těch debatách,
 • 00:58:49 jaké jsou skutečné
  náklady a přínosy.
 • 00:58:52 O těch přínosech registračních
  pokladen mi něco málo víme.
 • 00:58:56 Například i chorvatskou
  velmi nedávno zavedlo
 • 00:59:01 registrační pokladny.
 • 00:59:02 V prvních měsících fantastických
  efekt pro státní rozpočet.
 • 00:59:05 Fyzické osoby zejména
  drobné restaurace,
 • 00:59:08 rodinné podniky najednou
  hlásí o 36 % větší tržby.
 • 00:59:13 U právnických osob tam je ten
  nárůst jen o 22 %.
 • 00:59:20 Tak novináři se rádi chytnou
  konkrétních případů,
 • 00:59:28 že některým restauracím x-krát
  násobně se zvýšily tržby.
 • 00:59:49 Stojí to ale 1000 nebo desítky
  1000 korun při zavádění.
 • 00:59:53 Je to třeba rozumně vyhodnotit,
  jestli se to opravdu vyplatí.
 • 01:00:01 Petr Kažimír zůstává hostem
  a generální ředitel Generálního
 • 01:00:05 finančního ředitelství Jan Knížek.
 • 01:00:07 Přepněte si na zpravodajskou
  čtyřiadvacítku,
 • 01:00:10 kde otázky o daních pokračují
  po stručných zprávách.

Související